Семинар7

Семінар 7. Національні особливості Відродження в Німеччині та Нідерландах.
Мета: дослідити національні особливості розвитку ренесансної літератури в Німеччині та Нідерландах, оглядово розглянути творчість видатних німецьких і голландських гуманістів.

План
Періодизація німецького Відродження.
Розвиток гуманістичної літератури в Німеччині.
Творчість Ульріха фон Гуттена. Сатиричне спрямування «Листів темних людей».
Творчість Мартіна Лютера і Томаса Мюнцера.
Розвиток бюргерської літератури. Творчість Ганса Сакса.
Народні книги. Сюжет і композиція німецької народної книги «Історія про доктора Фауста, славетного мага і чорнокнижника».
Відродження в Нідерландах. Творчість Еразма Роттердамського.

Література
Жирмунский В.М. История легенды о Фаусте // Легенда о докторе Фаусте. – Изд. второе, исправл. – М.: Наука, 1978. – С.257-362.
Народная книга «История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике» // Легенда о докторе Фаусте. – Изд. второе, исправл. – М.: Наука, 1978. – С.35-119.
Роттердамський Е. Похвала Глупоті, або Похвальне слово Дурості, виголошене Еразмом Роттердамським: Переклад Володимира Литвинова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm
Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. – Львів: Світ, 1993. – 312с.

Тексти для обов’язкового вивчення
Народна книга «Історія про доктора Фауста, славетного мага і чорнокнижника».
Роттердамський Дезідерій Еразм. Сатира «Похвала Глупоті, або Похвальне слово Дурості, виголошене Еразмом Роттердамським».

Запитання і завдання для самостійної роботи студентів
Прочитати статтю В.М. Жирмунського «Історія легенди про Фауста» [1].
З’ясувати, чому народна книга про доктора Фауста «неодноразово показує нам свого героя не тільки при князівських дворах, на розкішних святкуваннях і бенкетах, але також на заїжджих дворах і в міських трактирах, у селянських харчевнях, на ярмарках і просто на великому шляху» [1, с.282].
З якою метою автор сатири «Похвала Глупоті, або Похвальне слово Дурості, виголошене Еразмом Роттердамським» звертається до прийому алегорії? Прокоментувати твердження з передмови про те, що «було б несправедливо позбавляти розваг будь-кого в житті, тим більше – не дозволяти жартів ученим та письменникам, особливо якщо вони, бавлячись, роблять водночас серйозну справу. Адже читач, – якщо він, звичайно, не останній бовдур, – краще сприймає жартівливий дотеп, аніж вчену нудоту».

15

Приложенные файлы

  • doc 26590861
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий