Семинар7

Семінар 7
1. Особливості процесів десталінізації та лібералізації в Україні у суспільно- адміністративній сфері в період хрущовської “відлиги”.
2. Політика застою у суспільно-громадському житті. Дисидентський рух в Україні.
3. Перебіг суспільно-політичних процесів в Україні у 1985–1990 рр. Становлення Народного Руху.
4.Суверенізація УРСР і проголошення незалежності України.

Джерела
Андропов Ю. Избранные речи и статьи. – М., 1983.
Горбачев М. Избранные речи и статьи. – М., 1990.
Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. – К., 1990.
История Украины в документах, материалах и воспоминаниях очевидцев: Методические рекомендации. – К., 1991.
Історія України: Документи. Матеріали: Посібник для студ. вищих закладів освіти, учнів та вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій / В. Ю. Король (укл., коментарі). – К., 2002.
Історія України: Хрестоматія: У 2-х ч. – Ч. 1, 2. – К., 1996.
Кравчук Л. М. Маємо те що маємо. Спогади і роздуми. – К., 2002.
Кравчук Л. Останні роки імперії. Перші роки надії. – К., 1994.
Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірн. документів і матеріалів. Кн. 1, 2. – К., 1994.
Петро Шелест: “Справжній суд історії ще попереду”: Спогади. Щоденники. Документи. Матеріали. – К., 2004.
Програма Народного Руху України за Перебудову. Проект // Літературна Україна. – 1989. – № 7–16.
Український правозахисний рух: Документи і матеріали. – Торонто–Балтімор, 1978.
Українська Гельсінська Спілка. Основоположні документи. – Нью-Йорк, 1989.
Хрестоматія з історії України для студентів вузів / Б. І. Білик, Л. В. Дячук, Я. С. Калакура, С. М. Клапчук та ін. – К., 1993.
Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К., 1996.

Література
Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. – М., 1992.
Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953–1985 рр. – Л., 1992.
Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.). – К., 1999.
Баран В. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – К., 1999.
Бобков Ф. КГБ и власть. – М., 1995.
Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994.
Бойко О. Д. Нариси новітньої історії України (1985–1991). – К., 2004.
Борисенко В. Курс української історії. – К., 1997.
Боффа Дж. От СССР к Росси: история неоконченого кризиса. 1964–1994. – М., 1996.
Букач В. Политическое руководство СРСР и УССР: материалы к курсам по истории Украины и всемирной истории. – Одесса, 1997.
Бурлацкий Ф. Вожди и советники. – М., 1990.
Веллер М. Великий последний шанс. – Санкт-Петербург, 2005.
Восленский М. С. Номенклатура: господствующий класс Советского Союза. – М., 1991.
Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. – К., 1993.
Гарань О. Від створення Руху до багатопартійності. – К., 1992.
Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К., 1993.
Гончарук Г. Народний Рух України. Історія. – Одеса, 1997.
Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежність України // Сучасність. – 1992. – № 4.
Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.). – К., 2000.
Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. – 1990. – № 5, 7.
Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60–80-х рр. // Сторінки історії України. – Л., 1992.
Історія України: Навч. посібн. / В. І. Гусев, Ю. О. Калінцев, С. В. Кульчицький. – К., 2002.
Історія України: нове бачення: У 2-х т. / Під ред. В. А. Смолія. – К., 1995. – Т. 2.
Історія України в особах. XIX–ХX ст. – К., 1995.
Карабанов М. Від всевладдя до краху: КПУ-КПРС у 1985–1991 рр. – К., 1993.
Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. От великой победы до наших дней. – М., 2002.
Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. – М., 2002.
Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років. – К., 1995.
Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: соціальний портрет та історична доля. – К., 1992.
Ковпак Л. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині XX ст.: (1945–2000). – К., 2003.
Король В. Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. – К., 1999.
Коропецький І. Д. Економічна спільнота і національна суверенність // Сучасність. – 1989. – № 10. – С. 57–65.
Кривчик Г. Г. Українське село під владою номенклатури (60-ті – 80-ті рр. XX ст.). – Дніпрпопетровськ, 2001.
Кульчицький С. В. Спроби реформ (1956–1964) // УІЖ. – 1998. – № 2.
Кульчицький С. В. Хроніка державотворчого процесу // Історія України. – 2001. – № 11. – С. 43–52.
Купчинський Р. С. Про двомовність, провінційність і безхребетність // Сучасність. – 1988. – № 1. – С. 79–86.
Курносов Ю. О. Соціально-економічне та політичне життя УРСР середини 60-х – початку 80-х рр. // УІЖ. – 1990. – № 6.
Курносов Ю. О. Соціально-політичний розвиток УРСР у 50-х – першій половині 60-х рр. // УІЖ. – 1990. – № 5.
Курносов Ю. О. Інакомислення в Україні (1960-ті – перша половина 80-х рр. XX ст). – К., 1994.
Лазарович М. В. Історія України: Навч посібн. – К., 2008.
Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і світу. – К., 2006.
Лисяк-Рудницький І. Політична думка українських-радянських дисидентів // Зустрічі. – 1991. – № 2.
Литвин В. М.Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К., 1994.
Лук’яненко Л. Сповідь у камері смертників. – К., 1991.
Ляшко О. Микита Хрущов: відлига і заморозки // Вітчизна. – 1991. – № 7–12.
Майборода О., Шаповал Ю., Гарань О., Котигоренко В. Політична історія України. XX ст.: У 6 т. – К., 2002. – Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945–2002).
Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.
Медведев Р. Н. Н. Хрущев. Политическая биография. – М., 1991.
Мороз В. Україна в XX ст. – Тернопіль, 1992.
На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе / Под. ред. Журавлева В. В. – М., 1990.
Павловський А. А. Злет і крах соціалізму в СРСР: наслідки та уроки для України. – К., 1999.
Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту // Сучасність. – 2000. – № 4.
Пихоя Р. Советский Союз: История власти. 1945–1991. – М., 1998.
Пронюк Є. Облава на “інакомислячих” // Cамостійна Україна. – 1992. – № 6.
Путч. Хроника тревожных дней. – М., 1991.
Сторінки історії України. – Л., 1992.
Стус В. З таборового зошита // Дніпро. – 1991. – № 9.
Стус В. Феномен доби. – К., 1993.
Субтельній О. Розпад імперії та утворення національних держав: випадок України // Сучасність. – 1994. – № 12.
Україна на зламі історичних епох. (державотворчий процес 1985–1999 рр.) / Ю. Алексеев, С. Кульчицький, А. Слюсаренко. – К., 2000.
Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001) / В. М. Литвин (відп. ред.). – К., 2001.
Україна: хроніка XX століття. Роки 1986–1990 / Упоряд. О. Ковальчук. –К., 2006.
Чорновіл В., Пенсон Б. Хроніка таборових буднів. – К., 1991.
Чумак В. Україна: Крим: спільність історичної долі. – К., 1991.
Шаповал Ю. Людина і система: штрихи до портрета з тоталітарної доби в Україні. – К., 1994.
Шаповал Ю. М. М. Хрущов на Україні. – К., 1990.
Шелест П. Холодна відлига // Київ. – 1990. – № 9.
Шубин А. Истоки перестройки: В 2-х тт. – М., 1997.

15

Приложенные файлы

  • doc 26590858
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий