Семестрова контрольна робота з хімії 9 клас1

Семестрова контрольна робота з хімії 9 клас (№1)
Вкажіть, до якого типу реакцій належить реакція кальцій оксиду з хлоридною кислотою. Реакцію написати. А. Сполучення. Б. Заміщення. В. Розкладу. Г. Обміну.
Вкажіть, у якому випадку взаємодія алюмінію з сульфатною кислотою відбуватиметься найактивніше, якщо в усіх реакціях використовується кислота з однаковою концентрацією. Чому? А. Реакцію проводять з алюмінієвою пластинкою. Б. Реакцію проводять з алюмінієвими гранулами. В. Реакцію проводять з алюмінієвим порошком. Г. Реакцію проводять з алюмінієвим пилом.
За наведеними схемами запишіть хімічні рівняння та вкажіть серед них рівняння окисно-відновних реакцій. А. Ca+H3PO4 Б. CaO+H2SO4 B.CaCO3 Г. N2+H2
Зважаючи на зазначені ступені окиснення, вкажіть, в яких випадках Сульфур може піддаватися подальшому окисненню: А. S0. Б.S+6. В. S+4. Г.S-2.
Складіть електронний баланс окисно-відновної реакції Ba+Cl2 У відповіді зазначте суму відданих і приєднаних електронів. Вкажіть окисник та відновник.
Складіть термохімічне рівняння реакції горіння водню, якщо при згорянні 0,1 моль його виділяється 28,59 кДж теплоти.
Наведіть по два приклади окисно-відновних реакцій, які відбуваються в природі, промисловості та побуті.
Вкажіть, яка з реакцій відбувається в розчині практично до кінця? Доведіть це реакцією йонного обміну. А. Натрій карбонат+Кальцій нітрат. Б. Натрій нітрат+Калій нітрат.
Здійснити перетворення: MgMgOMgSO4MgCO3MgO. Для окисно-відновних реакцій запишіть електронний баланс, вкажіть окисник та відновник. Рівняння реакцій йонного обміну записати в повному та скороченому йонному вигляді.
Як зміниться швидкість реакції N2+O2=2NO, якщо концентрацію кисню підвищити у два рази?

Приложенные файлы

  • doc 26587809
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий