Тема 5- 2012


Одеське училище професійної підготовки працівників міліції
ГУМВС України в Одеській області


З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Директор Одеського
училища професійної підготовки працівників міліції ГУМВС України
в Одеській області
Чабан М.Б.

__ __________ 20__ р.

План-конспект
для проведення занять з загальнопрофільної підготовки з особовим складом Одеського училища професійної підготовки працівників міліції із засобів зв’язку та спеціальної техніки.

Тема № 5Види радіозв’язку. Тактико – технічні характеристики стаціонарних та переносних радіостанцій , що використовуються в органах внутрішніх справ.


Мета заняттяОзнайомити постійний склад з видами радіозв’язку та тактико – технічними характеристиками стаціонарних та переносних радіостанцій , що використовуються в органах внутрішніх справ.


Кількість годин

1 година

Місце проведення


навчальна аудиторія

Метод проведення


лекція


Матеріальне забезпечення


план-конспект, технічні засобим. Одеса


Н А В Ч А Л Ь Н І П И Т А Н Н Я.

Види радіозв’язку.
Тактико – технічні характеристики стаціонарних та переносних радіостанцій , що використовуються в органах внутрішніх
справ.
Список використаної літератури :

Конституція Україна від 28.06.1996 р. (ст.17,29,30,31,68.)
2. Закон України "Про міліцію".(ст.10,11)
3.Богатов Р.Г.,Декше В.І.,Рожков В.Є. Тактико-технічні дані УКХ- радіостанцій,застосовуємих міліцією,порядок іх використання. М.1982.
(стор.15-27)
4.Потапов М.Д.,Досужий Л.А..Засоби радіо та провідного зв”язку ОВС. К.1975.
(стор.37-58)
5.Воронін Б.А..Ультракороткохвильовий зв”язок у містських та районих відділах ОВС. М.1976.(стор. 42-49)
6.Технічний опис та інструкції по експлуатації радіостанцій “Віола” (0.110.000 ТО),”Транспорт” (2.000.003 ТО),”Тантал”. ( 2.000.179 ТО)


Х І Д З А Н Я Т Т Я
1. Підготовча частина 5 хвил.
Перевірка наявності особового складу.
Оголошення теми та мети заняття.


2. Основна частина 35 хвил.1.Види призначення та організація радіозв’язку.
Односторонній радіозв’язок - це передача повідомлення в одному напрямку.
Двосторонній радіозв’язок- це передача інформації в оба напрямки.
В залежності від способу переключення радіозв’язок розділяють на симплексний та дуплексний.
Симплексний радіозв’язок використовується для почергового обміну інформацією шляхом переключення прийомо-передаючоі апаратури.
Дуплексний радіозв’язок передбачає одночасний обмін інформацією на двох частотах без переключення.
Під каналом передачі розуміється сукупність технічних засобів та середовища,за допомогою яких передається інформація.
Як в симплексному так і в дуплексному режимах можлива організація радіозв’язку:
у радіо напрямках
в радіомережах
з пере прийомом/ретрансляцією/
У радіо напрямках організується зв’язок при роботі межи двох радіостанцій.
В радіомережах – при роботі на одній частоті трьох і більше радіостанцій.
Радіозв’язок з пере прийомом/ретрансляцією/є доповненням до організації радіозв’язку в радіомережах та використовується коли радіус діі радіостанціі не забезпечує упевнений прийом відаленими кореспондентами.В цих випадках необхідна інформація передається на проміжну радіостанцію для подальшої передачі віддаленим кореспондентам..
Постійні радіомережі або радіо напрямки утворюються для служб та підрозділів,діяльність котрих потребує систематичного підтримання зв’язку з метою вирішення завдань,які стоять перед ними./МВС,УВС,містрайоргани,УМВС на транспорті з урахуванням дислокаціі маршрутів,патрулів та постів,кордонів теріторіі,на якій виконуються оперативно-службові задачі/.
Тимчасові радіомережі або радіо напрямки утворюються та використовуються для проведення окремих міроприємств по охороні громадського порядку/під час демонстрацій,спортивних змагань тощо/,а також на період підготовки і проведення окремих оперативно-розшукових заходів або слідчих дій.Головною радіостанцією у тимчасових радіомережах може бути як стаціонарна,так і мобільна станція.Тимчасові радіомережі та радіо напрямки можуть діяти як самостійно так і при взаємодіі з постійними радіомережами /радіонапрямками/.
По змісту позивні підрозділяються на словарні або цифрові /наприклад,найменування міст,озер,річок і до них добавляють цифру/. Ці позивні звичайно присвоюються головним радіостанціям, інколи стаціонарним радіостанціям, встановлюваємих на постійних постах. Мобільним, носимим і портативним радіостанціям привласнюються цифрові, двох або трьохзначні позивні від 00 до 999.
Одним з важливих моментів в організації радіозв’язку є дотримання вимог зберігання службової, державної або військової таємниці

Перелік дозволених до відкритої передачі відомостей
по радіозв’язку в ОВС.

Про розбійні напади, грабежі, крадіжки та інших правопорушеннях (вид, місце, час).
Про знаходження трупа людини, яка знаходиться у безпомічному стані.
Про стихійні лиха та нещасні випадки (крім особоважливих об’єктів і кількості жертв ).
Про місцезнаходження патрульно-постового наряду, зміненні маршруту патруля або дислокації поста.
Про крадіжку автотранспорту.
Про приналежність автомототранспорту та місці його стоянки.
Про дорожньо- транспортну пригоду (крім тих, в яких загинуло 5 і більше людей, травмовано 10 і більше осіб).
Виклик працівників швидкої допомоги до місця пригоди.
Про технічний стан наявних засобів зв’язку і службового автотранспорту.
Про стан систем сигналізації, електроживлення і телефонного зв’язку, на об’єкті, що охороняється, постановка об’єкту під охорону або зняття з охорони, прийняття сигналу “ТРИВОГА” з охороняємого об’єкту.
Про хід спортивно-масових і інших подібних видовищ та про стан громадського порядку під час їх проведення.
Про метеорологічні та дорожні умови.
Інша інформація, яка не оговорена цим переліком до передачі по відкритим каналам радіозв’язку категорично заборонена.
Категорично забороняється :
- робота на несправних засобах зв’язку;
- робота без використання призначених радіопозивних ;
- ведення ннеслужбових радіопереговорів ;
- передача відомостей , що містять службову та державну тємницю ;
- безпричинне поставлення РЕЗ у режим “Випромінювання “ та ( або) натискання на маніпулятор .
Правила встановлення радіозв’язку, та обов’язки чергового радиста:
Радіообмін передбачає передачу і приймання радіограм, сигналів, команд і ведення переговорів по радіо. За змістом радіообмін може підрозділятися на оперативний та службовий.
Оперативний радіообмін включає передачу радіограм, сигналів, команд та оперативних повідомлень. Службовий радіообмін проводиться з питань, пов’язаних із встановленням зв’язку, регулюванням радіоапаратури та забезпеченням роботи радіостанції.
2. Радіообмін має бути коротким, містити мінімальну кількість слів та фраз, що виключають можливість розголошення державної та службової інформації.
3. Всі службові переговори між абонентами, щодо забезпечення якості радіозв’язку, повідомлення та запити про проведення на іншу частоту, вимоги очікування або повторення мають здійснюватися за допомогою службового радіокоду.
4. оцінка якості радіозв’язку визначається залежно від рівня та чіткості сигналів за п’ятибальною систомою:
5 – відмінний зв’язок, перешкоди не прослуховуються;
4 – добрий зв’язок, перешкоди майже не прослуховуються;
3 – задовільний зв’язок, прослуховуються перешкоди;
2 – незадовільний зв’язок, сильні перешкоди;
1 – зв’язок неможливий.
5. Переговори на радіостанції можуть прводиться безпосередньо з радіостанції або дистанційно через виносні пульти управління.
6. Радіостанція включається на даному каналі на передачу тільки тоді, коли радіообмін між іншими станціями не ведеться. Втручатися до радіообміну між двома радіостанціями та перебивати їх роботу дозволяється тільки головним радіостанціям, а також за надзвичайних обставин.
7. Для встановлення зв’язку з радіостанцією, що поставлена на черговий прийом, потрібно спочатку послати тотальний сигнал зняття з чергового прийому.
8. При передачі важливого повідомлення, а також в умовах перешеод підтвердження про прийом дається словами “Вас зрозумів”.
9. При веденні радіообміну кожне слово треба вимовляти чітко, розбірливо вимовляти закінчення і правильно ставити наголос. Говорити треба на повний голос, але не кричати, бо від крику порушується ясність та чіткість передачі.
10. Черговому радисту та кожному абоненту радіомережі категорично заборонено переходити на хвилі що не вказані в радіоданих чи залишати робочий радіоканал без дозволу головної радіостанції.
11. У відкритому режимі по радіозв’язку в органах внутрішніх справ дозволяється передавати інформацію що входить до особистого переліку.
. Для ОВС відведені УКХ – діапазони:
А – 148.000 – 148.975 МГц
Б – 172.000 – 172. 975 МГц
. При обранні місцерозтошування радіостанції необхідно керуватися наступними правилами:
не дозволяється розміщати антену системи радіостанції близько від перешкод, що знаходяться на спрямуванні зв`язку з кореспондентом (наприклад, холмів, цегляних та залізобетонних будівель, залізних споруд, поперечно ідучих линій електропередач/.
необхідно розміщувати антенну систему радіостанції на будівлях, вершинах або склонах або склонах, звернутих до кореспондента утворювати умови прямої видимості.
при розміщенні кореспондента на відкритій місцевості не можна розгортати радіостанцію на узліссі лісу, необхідно углубитись у ліс або відійти на відстань 20 – 40 метрів від неї. Розміщення радіостанції в групі дерев переважніше ніж на кордоні з поляною. Це пояснюється тим, що на ділянках переходу ліс-поляна, вода-суходіл є ділянки різкого переходу провідності грунту, які сильно поглинають електромагнітні коливання
при розмищені носимої радіостанції у цегляному або залізобетонну будівлі необхідно обирати приміщення з вікнами, виходячими на кореспондента, тому що стіни будівлі екранують електромагнітне поле
в умовах міста є ділянки з доброю та поганою чутністю. Це пояснюється тим, що в місце прийому електроиагнітні хвилі приходять з різною полярністю. Тому в аналогічних випадках поліпшення радіозв’язку можливо добитися перемішення радіостанції в межах декілько метрів.


2.Тактико – технічні характеристики стаціонарних та переносних радіостанцій , що використовуються в органах внутрішніх
справ.
Абоненська радіостанція “Віола-АА” призначена для організації симплксного, безпошукового, безпідстроєчного радіотелефоного та сигнального зв’язку з однотипними або центральними, лінейними та носимими радіостанціями в складі систем бгатоканального УКХ радіозв”язку.
Абонентськи радіостанції в залежності від об’єкта розміщення виготовляються слідуючих типів:
-“Віола-АА”, “Віола-АО” для встановлення в салонахлегкових авттмобілів
-“Віола-АМ” для встановлення на мотоциклах
-“Віола-АП” для встановлення на пожежних автомобілях
-“Віола-АС” для встановлення у приміщеннях /стаціонарна/.
Абонентські радіостанції “Віола-АА ультракороткохвильові, сорокаканальні, з розносом частот межі сусідними каналами 25 кГц.
Радіостанції виготовлюються для двох піддіапазонів робочих частот:
А – 148.000-148.975 МГц
Б – 172.000-172.975 МГц
Мобільні радіостанції живляться від акумуляторних батарей з напругою 12,6В, стаціонарні радіостанції – від мережі перемінного струму 50 Гц з напругою 220В через блок живлення.
Дальність зв`язку рухомих радіостанцій меж собою 7 – 15км, з носимими від 1 до 3 км, а між стаціонарними 20 – 40 км.

3. Заключна частина 5 хвилин
Підведення підсумків заняття.
Відповіді на питання особового складу.
Завдання на самопідготовку.


План-конспект склав:
Викладач Одеського училища
ПППМ ГУМВС України в Одеській області
О.В. Підіпригора

Приложенные файлы

  • doc 26582269
    Размер файла: 77 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий