ТЕМА_32_2010-11_ST

30. ПІДКЛАС ЛАМІЇДИ. РОДИНИ ПАСЛЕНОВІ, МАРЕНОВІ.

ЗАГАЛЬНА ЦІЛЬ: Вивчити загальну характеристику та характеристику підкласу ламіїди, а також окремих представників родин пасленові, маренові.

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:
ЗНАТИ:
1. Загальну характеристику родин пасленові, маренові та характеристику іх окремих представників.

ВМІТИ:
1. Описувати представників родини пасленові та маренові, які є лікарськими рослинами.

І. САМОПІДГОТОВКА

1. Користуючись підручниками і лекційними матеріалами вивчити основні теоретичні питання.
2. Вивчіть українські (російські), та латинські назви, гербарії та демонстраційні таблиці наведених нижче родин:
Родина пасльонові - Solanaceae
Блекота чорна - Hyoscyamus niger
Беладонна /красавка/ звичайна - Atropa belladonna
Скополія карніолійська - Scopolia саrniolica
Дурман звичайний - Dаtura stramonium
Дурман індійський - Dаtura innonia
Паслін дольчастий - Solanum laciniatum
Паслін солодко-гіркий - Solanum dulcamara
Паслін чорний - Solanum nigrum
Паслін бульбоносний /картопля/ - Solanum tuberosum
Помідор їстівний - Solanum lycopersicum
Перець стручковий - Сарsісum annuum
Родина маренові – Rubiaceae.
Кофейне дерево аравійське - Coffe arabica
Хінне дерево червонокіркове - Cinchona succirubra.

РОБОТА В АУДИТОРІЇ
II. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ

1. Розібрати теоретичні питання, звернув особливу увагу на питання, пов'язані з систематикою і діагностичними особливостями представників родин пасленові, маренові, а також медичне застосування деяких представників родин, що вивчаються.

ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ

1. Морфолого-діагностична характеристика видів родини пасленові. Практичне використання видів цієї родини.
Родина пасльонові - Solanaceae
Блекота чорна - Hyoscyamus niger
Беладонна /красавка/ звичайна - Atropa belladonna
Скополія карніолійська - Scopolia саrniolica
Дурман звичайний - Dаtura stramonium
Дурман індійський - Dаtura innonia
Паслін дольчастий - Solanum laciniatum
Паслін солодко-гіркий - Solanum dulcamara
Паслін чорний - Solanum nigrum
Паслін бульбоносний /картопля/ - Solanum tuberosum
Помідор їстівний - Solanum lycopersicum
Перець стручковий - Сарsісum annuum
2. Морфолого-діагностична характеристика видів родини маренові. Практичне використання видів цієї родини.
Родина маренові – Rubiaceae.
Кофейне дерево аравійське - Coffe arabica
Хінне дерево червонокіркове - Cinchona succirubra.

ЛІТЕРАТУРА:
Основна:
1. Матеріали лекций.
2. Г.П. Яковлев, В.А. Челомбитько. Ботаника. М.: Висш. шк.,1990, С.281-281, 289-290.
3. Н.М. Ткаченко, А.Г. Сербін. Ботаніка. Х.: Осн
·ова, 1997 , С. 325-328, 332-339.
4. Ю.Н. Прокудин. Определитель высших растений Украины. Киев: Наукова думка, 1987.
Додаткова:
1. В.Г. Хржановский. Курс общей ботаники. М. Высш. шк., 1976. С.
2. В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. Ботаника. М.: Агропромиздат, 1988.
3. А.Д.Турова, Э.Н. Сапожникова. Лекарственные растения СССР и их применение. М., "Медицина", 1982.
4. А.И.Баньковский, И.К.Енин. Атлас лекарственных растений СССР, Москва.: Медгиз, 1962.
5. Г.К. Смык, З-О. П.Крысь. Лекарственные растения.К.: Вища школа, 1980.
6. В.М.Мінаренко, І.А. Тимченко. Атлас лікарських рослин України. К.; Фітосоціоцентр, 2002, 172 с.
7. Д.С. Ивашин, З.Ф. Катина, И.З. и др. Лекарственные растения Украины. Киев, “Урожай”, 1975, 360 с.
8. В.А.Нечитайло, Л.Ф. Кучеряева. Ботаніка. Вищі рослини. К.; Фітосоціоцентр, 2002, 432 с.

III. ЛАБОРАТОРНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ

ЗАВДАННЯ №.1. Вивчіть морфологічну будову запропонованої рослини родини пасленові (блекота чорна), зверніть увагу на особливості будови ії вегетативних і генеративних органів.
Відпрепаруйте фіксовану квітку цієї рослини, роздивіться будову усіх складових частин. Охарактеризуйте її плід.
На основі проведених досліджень зробіть у альбомі для практичних занять морфологічний опис вивченої рослини за планом /ДОДАТОК № 11.1/.
Визначте ії систематичне положення, запишіть ключ визначення, українську і латинську назву родини, роду та виду.
ЗАВДАННЯ №. 2. Вивчіть морфологічну будову запропонованої рослини родини маренові (хінне дерево червонокіркове), зверніть увагу на особливості будови ії вегетативних і генеративних органів.
Відпрепаруйте фіксовану квітку цієї рослини, роздивіться будову усіх складових частин. Охарактеризуйте її плід.
На основі проведених досліджень зробіть у альбомі для практичних занять морфологічний опис вивченої рослини за планом /ДОДАТОК № 11.1/.
Визначте ії систематичне положення, запишіть ключ визначення, українську і латинську назву родини, роду та виду.
ЗАВДАННЯ № 3. Використовуючи отримані результати, а також матеріал лекцій і підручників, заповнити табл. № 1 (додаток. №29.
Табл. № 1
Відомості про рослини, що визначаються
РОДИНИ ПАСЛЕНОВІ, МАРЕНОВІ.

Представники
(українська та латинська назви)
Вміст лікарських
речовин
Практичне
використанняПриложенные файлы

  • doc 26581236
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий