тести укр літ тема 2)


Контрольна робота №2
«Творчість І. Карпенка-Карого, М Старицького, Б. Грінченка»
Варіант 1
1. Іван Карпенко-Карий прибрав собі псевдонім на честь:
а) драматичного персонажа і батька;б) діда і брата;в) сина і батька;г) батька і матері.
2. Рідною сестрою Івана Карпенка-Карого була акторка театру корифеїв:
а) Соломія Крушельницька;б) Марія Заньковецька;в) Любов Ліницька;г)Марія Садовська-Барілотті.
3. Комедіями є такі п’єси І. Карпенка-Карого:
а) «Сто тисяч»б) «Наймичка»;в) «Суєта»;г) «Хазяїн»;ґ) «Мартин Боруля»;д) «Безталанна».
4. Членами сім’ї Мартина Борулі в однойменному драматичному творі є
а) Микола;б) Омелько;в) Палажка;г) Степан;ґ) Марися;д) Гервасій.
5. «Марисю, скілько раз я вже тобі приказував не кажи так по-мужичи: мамо, тато. Ти цими словами, мов батогом, по уху мене хльоскаєш. Ці слова у п’єсі належать…
а) Степанові;б) Мартинові Борулі;в) Омелькові;г) Миколі.
6. Вкажіть твір Михайла Старицького, що розкриває долю мистецької особистості:
а) «Оборона Буші»;б) «Талан»;в) «Виклик»;г) «Розбійник Кармелюк».
7. У цитаті: «...від його мусянжового, загартованого в боях обличчя віє холодом зимовим, з горбинкою ніс загнувся йому гаком, нагадуючи дзьоб у хижого птаха; в зеленастих очах яскріє сваволя і лютість» наведено опис...
а) Потоцького;б) Чарнецького;в) Антося;г) сотника.
8. Для чого Орися, героїня твору Михайла Старицького «Оборона Буші» наказала Антосеві прийти в таємний льох?
а) щоб разом померти і залишитися з ним навіки;б) щоб переховатися й разом урятуватися;
в) щоб потім утекти в далекі краї;г) щоб помститися юнакові за зраду.
9. Вкажіть жанри, що не належать до драматичного роду літератури:
а) трагедія б) комедія;в) водевіль;г)повість;ґ) мелодрама д) драматична поема;е) оповідання.
10. У жанрі історичної повісті написано твір Михайла Старицького:
а) «Не судилося»б) «Оборона Буші»в) «Гетьман»г) «Останні орли»
11. Докія з оповідання Б. Грінченка «Каторжна» загинула:
а) через власну необережність;б) втопилася;в) від опіків;г) отруїлася.
12. «Відколи мачуха ввійшла в батькову хату, ця маленька, семи років, дівчинка й разу не глянула на неї по-людському, а все з-під лоба.» Наведена цитата з твору:
а) «Оборона Буші»;б) «Каторжна»;в) «Мартин Боруля»;г) «Дзвоник»
13. У другому томі «Словника української мови» Борис Грінченко подає кілька значень слова «каторжний», зокрема й таке: «Вживається як лайливе слово в значенні: злий, поганий («дурной»)». Як ви розумієте назву оповідання «Каторжна»?
14. Продовжіть речення. «Комедія — це…»
15. Назвіть твори І. Карпенка-Карого, де центральною проблемою є збагачення сільських багатіїв.
16. Які події зображено в наведеному фрагменті твору Михайла Старицького : «Від самого початку пожежі, що на Запорожжі з залетілої з Суботова іскри спалахнула і покотилася широкими вогняними хвилями аж до старої Польщі»?
Знати основні теоретико-літературні поняття: сентименталізм, романтизм, реалізм, їхні ознаки; епос, новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті та роману; лірика, сонет, гімн, послання, поема, тематичні різновиди лірики; драма, комедія, трагікомедія, власне драма, містерія, драма-феєрія. Види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск, травестія. Визначати дво- і трискладові віршові розміри.
Контрольна робота №2
Варіант II.
1. Братами Івана Карпенка-Карого серед відомих корифеїв були:
а) Панас Саксаганський та Микола Лисенко;б) Михайло Старицький й Панас Саксаганський;
в) Марко Кропивницький й Микола Садовський;.г) Петро Ніщинський та Панас Саксаганський;д) Микола Садовський й Панас Саксаганський.
2. Перу Івана Карпенка-Карого належать твори:
а) «Сто тисяч» , «Мартин Боруля».б) «Сава Чалий», «Назар Стодоля»;
в) «Наймичка», «Наталка-Полтавка» г) «Безталанна», «Не судилося».
3. Чому Націєвський, герой твору І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля», втік від нареченої, дочки Борулі Марисі?
а) він злякався Миколи, попереднього жениха Марисі;б) вона виявилася не дуже багатою;
в) він подумав, що вона чекає дитину від іншого;г) вона виявилася дуже некрасивою
4. «Ох, дочко, ти не знаєш, як тяжко хлопом буть, усіх бояться, усіх лічить вищими від себе». Ці слова у п'єсі «Мартин Боруля» належать ...
а) Мартинові Борулі; в) Омелькові:б) Степанові; г) Миколі.
5. Автором п’єс «Різдвяна ніч», «Сорочинський ярмарок»,«Тарас Бульба»,«За двома зайцями»,«Не судилось» є:а) Марко Кропивницький; б) Іван Котляревський;в) Михайло Старицький; г) Іван Карпенко-Карий.
6. « На вузькім стрімчаку, немов орлине гніздо, повис отой замок і на синьому небові далеко білів своїми зубчатими мурами, своїми бійницями-баштами.» це опис
а) Києва ; б) Львова; в) Буші; г) Варшави.
7. Вкажіть роки життя Михайла Старицького:
а) 1814—1861; в) 1838—1918;б) 1840—1904; г) 1842—1910.
8. Кому належав замок «Орлине гніздо» в повісті М. Старицького «Оборона Буші»?
а) Стєфану Потоцькому; в) Лянцкоронськомуб) Антосю Корецькому; г) Чарнецькому.
9. Основні ознаки комедії:
а) наявність комічного персонажа; б) численні пейзажі;в) конфлікт із сатиричним забарвленням ; г) дійові особи як носії високого і прекрасного.
10. 3 яким твором генетично пов'язана комедія І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля»?
а) «Хазяїн» І. Карпенка-Карого б) «Шинель» М. Гоголя
в) «Міщанин-шляхтич» Мольєраг)«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного
11.У жанрі повісті написані твори Грінченка:
а) «Дзвоник»; т) «На розпутті»;б) «Сонячний промінь»; д) «Під тихими вербами»;
в) «Каторжна»; е) «Серед темної ночі»;г) «До праці!»; є) «Без хліба».
12. «Більше працював ніж жив» про Бориса Грінченка сказав..
а) Микола Чернявський;б) Тарас Шевченко;
в) Іван Франко;г) Іван Нечуй-Левицький..
13. Які жанрові особливості має драматичний твір?
14. Які риси вдачі Мартина Борулі розкриваються у словах із однойменного твору Івана Карпенка-Карого: «Губернський секретар, ще й регистратор!... Якраз для нашої Марисі жених»!
15. За якими ознаками літературознавці називають оповідання Б. Грінченка «Каторжна» психологічним?
16. Доведіть, що «Оборона Буші» за жанром — історико-пригодницька повість.
Знати основні теоретико-літературні поняття: сентименталізм, романтизм, реалізм, їхні ознаки; епос, новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті та роману; лірика, сонет, гімн, послання, поема, тематичні різновиди лірики; драма, комедія, трагікомедія, власне драма, містерія, драма-феєрія. Види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск, травестія. Визначати дво- і трискладові віршові розміри.

Приложенные файлы

  • docx 26579924
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий