Тема№2. Система вимірювання в поліграфії. Поліг..


Тема№2. Система вимірювання в поліграфії. Поліграфічні шрифти»
Мета: «Ознайомитись з одиницями вимірювання та розмірами форматів паперу»
Одиниці вимірювань в поліграфії.
Формат видань, розміри форматів
Класифікація шрифтів
Основні типи видання.
1. У видавництвах та поліграфічних підприємствах використовуючи особливі
одиниці вимірів:авторський, видавничий, друкарський аркуш.
Для вимірювання лінійних розмірів використовують пункт, квадрат(для
вимірювання розмірів полос, рядків)
1кв--48п=18мм
2. Одиницею виміру паперу є формат або розміри формату паперу. Папір
випускають окремими аркушами або окремим рулонами. Форматдрукарських паперів стандартизовано залежно від виду друкованої
продукції(книжки, журнали, газети…)
Формати аркушевого паперу випускається такі: для книжок, журналів,
газет: 600х840, 600х900, 700х900, 750х900, 700х1000, 700х1080, 840х1080.А ширинарулонного паперу складає – 600, 700, 840, 900, 1080, 1200, 1680 мм.
Формат видання– це одиниця виміру ширини та висоти видання після обрізування (6мм). Часто записують у вигляді дробу, де чисельник – це формат (розмір) аркуша з якого виризають, а знаменник – кількість аркушів видання поміщених у ньому (600х840/16)
Частка аркуша – це також одиниця виміру; частина цілого аркушу стандартних розмірів. При друкуванні книжок, журналів використовують 1/2, 1/4,1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. Також одиницею виміру є:
Друкований аркуш – це половина паперового аркушу будь-якого стандартного розміру.
Авторський аркуш – одиниця виміру обсягу тексту і зображального матеріалу літературного твору(рукописного або друкованого). Він дорівнює 40 тис. друкованих знаків. До одного авторського аркуша прирівнюється 700 рядків віршованого тексту, або 3 тис см2площі зображень у готовому вигляді. Авторський аркуш слугує для визначення авторської праці (гонорару).
Обліково-видавничий аркушяк і авторський аркуш =40 тис знаків, але на відміну від авторського це обсяг всього видання + матеріал доданий видавництвом (анотація, передмова, вступ).
Видання– це документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, віддрукований поліграфічним способом, відповідає державним стандартам та призначений для розповсюдження інформації.
Тираж– загальна кількість примірників видання.
Примірник – окрема, самостійна частина видання.
Фарбопрогін (фарбовідбиток) – кожний дотик аркуша до друкарської форми.
Аркушепрогін– кожний прогін аркуша у друкарській машині, незалежно від того скільки він отримає фарби за цей прогін.
Зошит – віддрукований і сфальцьований паперовий аркуш. Це одиниця виміру обсягу робіт при виконанні деяких операцій брошувально - палітурного процесу.
Фальцювання– процес згинання аркуша в зошит.
3. Шрифти – це графічне зображення літер якого-небудь алфавіту зі знаками і цифрами.
Поліграфічний шрифт – комплект літер, цифр і знаків, призначених для поліграфічного відтворення будь-якого алфавіту. В поліграфії використовують велику різноманітність шрифтів, які різняться за розміром, накресленням, рисунком.
Їх можна поділити на 6 основних груп:
I – немає зачісок і контрасту;
II – група, що відрізняється від попередньої кількома потовщеними кінцями вертикальних шрифтів;
III – група із зачісками, що нагадують трикутники;
IV– група з довгими та контрастними штрихами;
V– група з довгими потовщеними зачісками і мало контрастними штрихами;
VI – група з довгими потовщеннями і мало контрастними штрихами.Накреслення штрифтів:
За насиченістю очка – світлі, напівжирні, жирні.
За щільністю очка—нормальні, вузькі, широкі.
За нахилом шрифта—прямий, курсивний, похилий.
За цільовим призначенням шрифти поділяються на:
Текстові –кг 6-12п .
Виділені шрифти – кг 6-12п похилого курсиву, світлий.
Титульні – для титульних аркушів кг 16-48п
Афішно – плакатні –кгперевищує 40 п.
Стандартні формати паперу:
А1 – 594х841, А4 – 210х297-- 1/8
А2 – 420х594 ½А5 – 148х210-- 1/16
А3 – 297х420¼, А6 – 105х148 --1/32, А7 – 150х74-- 1/64
Запитання для самоконтролю.
Які формати аркушевого паперу випускаються, які – рулонного?
Що таке формат видання, друкований аркуш, тираж, фарбо прогін?
На які 6 груп можна поділити шрифти? Які є накреслення шрифтів?
Що називають гарнітурою шрифта?

Приложенные файлы

  • docx 26579229
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий