ТЕМА19 тахеометрична зйомка

ТЕМА: ТАХЕОМЕТРИЧНА ЗЙОМКА

План
Суть тахеометричної зйомки.
Прилади, які застосовуються при тахеометричній зйомці.
Перевірки та юстування тахеометрів.
Вертикальний круг тахеометрів. Вимірювання кутів нахилу.
Визначення перевищень через кути нахилу.
Перевага електронних тахеометрів над іншими геодезичними приладами.

1. Тахеометрія – це один з видів топографічної зйомки, коли спільно визначають планове і висотне положення точок місцевості, що знімаються. Тахеометрія з грецької перекладається як швидка зйомка Вимірювання виконують теодолітами – тахеометрами.
Станція – це точка, над якою встановлений прилад.
Точка, положення якої визначається, під час зйомки за встановленою на ній тахеометричною рейкою, називають рейковою точкою (зйомочним пікетом).
Суть тахеометричної зйомки полягає в тому,що зі станції одночасно визначають три просторові полярні координати: горизонтальний кут, вертикальний кут і відстань по далекоміру.
Горизонтальне прокладення і перевищення обчислюють. При застосуванні електронних тахеометрів горизонтальне прокладення і перевищення можуть бути отримані безпосередньо на станції. Зйомочна основа тахеометричної зйомки є топографічною, тобто положення зйомочних точок визначено трьома координатами: X; Y; H. Планове положення цих точок визначається прокладанням теодолітних ходів. Висотне положення – геометричним або тригонометричним нівелюванням.
Визначення перевищення h = ВС між точками А і В тригонометричним або геодезичним нівелюванням проводиться на підставі слідуючих міркувань: отримання перевищень; побудови точки на план; визначення горизонтальних прокладань ліній.
Над точкою А встановлений тахеометр, а в точці В рейка BE. Висота осі обертання труби АО над точкою А називається висотою інструменту, позначається буквою і, а довжина рейки позначається V. Змірявши за допомогою вертикального круга тахеометра кут нахилу v лінії ОЕ і знаючи горизонтальне прокладання d лінії ОЕ, отримаємо DE=d tgv.


З малюнку виходить, що

Звідки перевищення

Перша складова цієї рівності d(tgv може бути легко знайдений по спеціальних таблицях, званих таблицями висот. Якщо і=V, то вираз приймає вигляд

Оскільки працювати з цією формулою легше, ніж з попередньою, то при зйомці на рейці наперед відзначають висоту інструменту стрічкою або шнурком і при вимірюванні вертикального кута роблять наведення не на верх рейки, а на висоту інструменту і.


Застосовується тахеометрична зйомка,як основний вид топографічної зйомки в крупних масштабах (1:5000-1:500); для зйомки невеликих ділянок, вузьких смуг місцевості під час вишукувань залізниць, автомобільних шляхів і т.п.
2. Сучасний тахеометр – це геодезичний прилад, який містить кутомірний та віддалемірний пристрій, що дозволяє визначати горизонтальне прокладення і перевищення за рейкою. Існують такі тахеометри: 2ТаН, Дальта-010, Дальта-020, Та-5.
При тахеометричній зйомці застосовують круговий тахеометр повторювальний або з поворотним лімбом теодоліт, в якого, крім горизонтального круга, є вертикальний круг і труба з нитяним далекоміром або далекоміром подвійного зображення.
Швидкість будь-якої зйомки залежить від будови інструмента. При тахеометричній зйомці доводиться за день визначати положення кількох сотень рейкових точок. Тому в теодолітів-тахеометрів верньєри встановлюють під окуляром труби так, щоб по них можна було зручно відлічувати. Щодо цього, легше працювати з оптичними теодолітами, в яких відліки по горизонтальному і вертикальному кругах роблять по одному мікроскопу, розміщеному поряд з окуляром труби. Для вимірювання відстаней при тахеометричній зйомці застосовують далекомірні рейки.
3. До тахеометрів, так само як і до теодолітів, ставлять ряд умов. Усі випробування і перевірки, що стосуються теодоліта цілком стосуються й тахеометра. Крім того, у тахеометра перед роботою перевіряють додержання таких умов.
1. Скріплення вертикального круга тахеометра з трубою має бути міцним. Тахеометр приводять у робоче положення і беруть відліки на ряд точок по вертикальному кругу при двох його положеннях. Під час відлічування бульбашка рівня алідади вертикального круга повинна бути на середині.
У кожному напрямі визначають місце нуля. Якщо воно виявиться сталим, то круг міцно скріплено з трубою. Коливання МО допускається в межах подвійної точності верньєра вертикального круга. Інакше ж виявляють і усувають причини недостатнього скріплення круга з трубою.
2. Відстані між крайніми нитками сітки та її середньою ниткою повинні бути рівні. Цю умову перевіряють відліками по трьох нитках по нівелірній рейці, при горизонтальному положенні труби.
Якщо півсума відліків по крайніх нитках дорівнює відліку по середній нитці, умову виконану; якщо ні, то, вимірюючи відстань далекоміром, відліки беруть тільки по крайніх нитках сітки. Якщо рейку видно частково через умови рельєфу або вона закривається рослинністю, відлік беруть по верхній і середній нитці, а потім, змістивши трубу дещо вгору,по середній і нижній нитках сітки. Сумарний відлік дасть відстань до визначуваної точки від тахеометра.
3. При встановленому по рівню тахеометрі одна з ниток сітки повинна бути вертикальна, а далекомірні нитки горизонтальні. Перевіряють цю умову так само, як і у нівеліра. Якщо умову не виконано, то виправляють положення сітки ниток, повертаючи окулярну частину труби, для чого попереду відкріплюють відповідні гвинти.
4. Якщо на трубі тахеометра укріплено циліндричний рівень, то таким тахеометром, в межах певної точності, можна працювати на зйомці рельєфу як нівеліром. Звідси випливає, умова: вісь циліндричного рівня, вміщеного на трубі тахеометра, має бути паралельна візирній осі труби. Використовуючи середнє значення місця нуля вертикального круга, знайдене при першій перевірці, і обертаючи трубу, встановлюють відлік, що дорівнює МО. візирна вісь труби в цьому положенні буде горизонтальною. Якщо бульбашка рівня відійде від середини, то її виводять на середину виправними гвинтами рівня.

4. Шкала вертикального круга зручна тим, що при ній по обох верньєрах алідади дістають однакові відліки. Шкала дає змогу виміряти кути нахилу до 90°, що має значення при спостереженнях зірок для визначення азимута. При такій оцифровці шкали також відрізняються відліки кутів підвищення і зниження.
На малюнку 163,-а показано положення вертикального круга відносно горизонтальної лінії НН і алідади ІІІ, коли труба при крузі право наведена на точку С. При цьому, як видно з малюнка, кут нахилу v дорівнює відліку по вертикальному кругу КП.
У тахеометра алідада вертикального круга з'єднана з рівнем UU'. Перед тим як зробити відлік по вертикальному кругу, треба бульбашку рівня UU' привести на середину. Якщо рівень на підставці встановлено неправильно, то алідада також стане неправильно, і відлік по кругу буде помилковий на величину х, тобто
v=КПх (а)
Якщо трубу перевести через зеніт, навести її на точку С і стати перед вертикальним кругом, то буде видно положення, показане на малюнку 163-б. У даному випадку
у=(360°КЛ)+х.
На малюнку 163-в, зображено положення, коли можна зробити відлік, що називається місцем нуля (МО), тобто відлік по вертикальному кругу, коли візирна вісь горизонтальна, а бульбашка рівня при алідаді вертикального круга на середині. Від цього відліку обчислюють кути нахилу.Вимірюючи кути нахилу, стежать за сталістю місця нуля і по відхиленнях від його правильного значення, обчисленого з 2 – 3 спеціальних визначень, оцінюють точність вимірювань.
Виміряти кути нахилу можна при будь-якому значенні МО, проте більша його величина викликає зайву роботу.
Тому МО слід установлювати якомога ближче до нуля градусів.
Кут нахилу візирної лінії вимірюють так. Привівши тахеометр у робоче положення, візують в потрібну точку. Мікрометреним гвинтом алідади вертикального круга виводять бульбашку рівня на середину і роблять відлік. Якщо кути нахилу вимірюють при одному положенні круга, як при зйомці рейкових точок, а місце нуля визначено з спеціальних вимірювань, використовують формули , залежно від того, при якому положенні круга вимірюють. Якщо кути нахилу визначають з більшою точністю, ніж при розвитку зйомочного обґрунтування, то після вимірювання кута при одному положенні круга трубу переводять через зеніт і вимірюють кут при іншому положенні круга. Використовуючи формули, обчислюють V і для контролю – МО. Коливання значень МО не повинні перевищувати подвійної точності верньєра. Розбіжність у значеннях МО допускають в межах 12'.

5. Перевищення обчислюють через кути нахилу за формулою:

Іноді роблять інакше. Для нижньої нитки сітки визначають місце нуля і наводять трубу на верхній кінець рейки нижньою ниткою. При такому положенні труби роблять відліки по рейці і вертикальному кругу. Кут нахилу обчислюють від місця нуля нижньої нитки. Різниця кута нахилу візирної лінії, що проходить через нижню нитку, від кута нахилу основної візирної осі викликає помилку у відстані. Проте, за дослідженнями кафедри геодезії Московського інституту інженерів землевпорядкування, цією помилкою можна знехтувати. Перевищення в цьому випадку обчислюють за формулою:

При тахеометричній зйомці суворо додержують правила: знімати інструмент з точки стояння і переходити на наступну станцію можна лише після того, як обчислено перевищення на точки ходу і встановлено, що значення зворотного перевищення й відстані відрізняються від прямих на допустиму величину
6. Поява електронних геодезичних приладів привела до можливості істотної зміни методик польових робіт при виконанні топографічних зйомок різного призначення. Сьогодні електронні тахеометри і супутникові геодезичні системи забезпечують необхідну точність вимірювань для більшості видів робіт. Невід'ємною частиною сучасних приладів є наявність пристроїв для реєстрації вимірювань. Це дозволяє повністю відмовитися від запису результатів вимірювань в польові журнали, та скоротити помилки спостерігача.

Питання для самоперевірки:
Охарактеризуйте суть тахеометричної зйомки.
Розкрийте нормативні параметри тахеометричної зйомки.
Охарактеризуйте прилади, які застосовуються при тахеометричній зйомці.
Поясніть перевірки та юстування тахеометрів.
Поясніть вимірювання кутів нахилу.
Поясніть обчислення кутів нахилу і перевищень в тахеометрії.
Поясніть переваги електронних тахеометрів над іншими геодезичними приладами.

15

Приложенные файлы

  • doc 26560012
    Размер файла: 510 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий