саморегуляція та самовиховання

Питання до заліку з дисципліни:
«Самовиховання та саморегуляція особистості»
Розкрийте співвідношення понять «людина» та «особистість».
Перелічіть основні ознаки особистості.
Розкрийте зв'язок між вихованням і самовихованням.
У чому виявляється самосвідомість особистості.
Окресліть структурні елементи самосвідомості.
Що становить собою саморегуляція особистості.
Назвіть основні напрями діяльності соціального педагога щодо організації виховної роботи з дітьми.
Назвіть умови успішного самовиховання. На яких принципах ґрунтується процес виховання.
На яких принципах ґрунтується процес виховання. З чого починається самовиховання.
Перечисліть основні характеристики процесу самопізнання
Охарактеризуйте прийоми самопізнання
У чому виявляється розвиток самосвідомості людини. Що таке рефлексія
Розкрийте сутність «Я-концепції».
Розкрийте психологічну сутність самосвідомості
Встановіть зв'язок між поняттями «саморозвиток» та «самовиховання»
Дайте характеристику методам, прийомам, та засобам самовиховання»
Перечисліть основні методи самопізнання.
Прояви саморегуляції у різних видах діяльності.
Роль самооцінки та рефлексії у розвитку особистості
Загальна характеристика регулюючих процесів
Пряма та прихована регуляція поведінки
Розвиток саморегуляції у підлітків
Складіть узагальнені висновки самовиховання в різі виховні періоди.
Розробіть критерії вимогливості особистості до себе у різні вікові періоди.
Користуючись літературою, складіть пам’ятку соціальному педагогу для ефективного керівництва самовихованням: підлітків; учнів старших класів.
Розкрийте суть мотивів професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів
Окресліть місце мотивації у свідомому виборі професії
Дайте оцінку меті впровадження інноваційних програм та проектів у загальноосвітні заклади.
Схарактеризуйте специфіку профілактичної та просвітницької роботи соціальноо педагога в закладах освіти.
Дайте характеристику процесу самовизначення у підлітковому віці та ранній молодості
Зміст професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів. Умови та етапи самовдосконалення
15

Приложенные файлы

  • doc 26557044
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий