САМ. раб. 1 СП

Завдання з курсу
«Зоопсихологія та порівняльна психологія»

Самостійна робота 1. Історія становлення і розвитку зоопсихології та порівняльної психології.
Мета: ознайомити студентів з історією становлення і розвитку зоопсихології та порівняльної психології.
Завдання студентам:
Біологічний напрямок вивчення поведінки тварин (Ж.Леб, К.Ллойд-Морган).
Роботи російських вчених в галузі зоопсихології та порівняльної психології.
Експериментальні дослідження українських вчених.
Формування зоопсихології і порівняльної психології в ХІХ- на початку ХХ століття.
Скласти глосарій понять: зоопсихологія, порівняльна психологія, етологія, психіка, поведінка, психічна діяльність, мінімум людини, перша та друга сигнальні системи, формування психіки, безсвідоме, біогенетичний закон, процесуальне та змістовне в психіці, кора головного мозку, рефлекси головного мозку, каузальний рефлекс, підкорка, імпрінтинг, коркова нейродинаміка.

Література:
Губко О.Т. Основи зоопсихології. Навчальний посібник / О.Т.Губко // За ред.. С.І.Болтівця. – К.: Світогляд, 2006. – 190 с.
Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий / К.К.Платонов. – М.: Высшая школа, 1984. – 174 с.
Психологический словарь / Под ред. Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. – М.: Педагогика-Пресс, 2001. – 440 с.
Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.Г.Филиппова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 544 с.

15

Приложенные файлы

  • doc 26555872
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий