сборник японской прозы ОНА.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
SURVHBFRQWHPSRUDU\
$XWKRU,QIR
,dhbdlhjh\bqLZ\Z^Z
HG:Gh\ZyyihgkdZyijhaZ
Gh\_eeuyihgkdboibkZl_evgbpKhklZ\bl_eb=QoZjlbr\bebFbpmzkbGmfZgh
HG:
Gh\ZyyihgkdZyijhaZ
�_\hqdZbf_^\_^v
GZqZem\_ebdhc^jm`[uf_`^mGh\hcYihgkdhcEbl_jZlmjhcbjmkkdbfqblZl_e_fihk\ysZ_lky
Ijbf_jyihgkdhcebl_jZlmjuhljZ^_g^ey\kydh]hkh\j_f_ggh]hiheblbq_kdbdhjj_dlgh]h
bg^b\b^mmfZb[hjZa\_gqb\Z_lfbnhlhfqlhfbjh\Zyebl_jZlmjZijb^mfZgZbkhl\hj_gZ
f_jl\ufb[_eufbfm`qbgZfbGZAZiZ^__s_fh`_l[ulvghlhevdhg_gZyihgkdbohkljh\ZoD
wlhcl_f_y_s_\_jgmkvkgZqZeZ`_gm`ghijhykgblv^eyqblZl_eykfuke]_g^_jghck_]j_]Zpbb
aZl_ygghckhklZ\bl_eyfb^ZgghcZglheh]bb\hij_dbijh]j_kkmb^mom\j_f_gb
Wlhg_rh\bgbafg_ke_^kl\b_lh]hqlhh[ZkhklZ\bl_eyfm`qbgu^Z`_g_ihiuldZh[hkgh\Zlv
�ijbkmlkl\b_\h[_bodmevlmjZojmkkdhcbyihgkdhc^mjZpdh]hl_jfbgZ`_gkdZyijhaZ_e_gb_
Z\lhjh\ihiheh\hfmijbagZdm\ua\Zghklj_fe_gb_fijh^_fhgkljbjh\Zlv^hdZdhckl_i_gb
ZgZojhgbqgubg_e_iudebrbjh\Zggu_ij_^klZ\e_gbyhyihgpZodZdhk\bj_iuo[jxoh\uj_aZl_eyo
ZhyihgdZodZdhkiehrguoQbhQbhkZgb^_\mrdZobaGZ]ZkZdb
HlhfdZdbaf_gbebkvaZihke_^gb_ihe\_dZyihgkdb_fm`qbguih^jh[ghibr_l\h\klmie_gbbd
fm`kdhfmlhfmFbpm_kbGmfZghfg_`_\uiZeZ_s_[he__ihq_lgZyfbkkbyjZkkdZaZlvh
f_lZfhjnhaZodhlhju_ijhbkoh^ylkyihgkdbfb`_gsbgZfbbboebl_jZlmjgufl\hjq_kl\hf
JZkij_^_e_gb_h[yaZgghkl_cf_`^mkhklZ\bl_eyfbihg_\he_ihjh`^Z_l^mokhi_jgbq_kl\Zb
deZgh\hklvdZ`^uc[he__laZk\hbobihemqZ_lkyqlhlh\jh^_fZlqZ`_gkdZyk[hjgZyijhlb\
fm`kdhcYjZamf__lkym\_j_g\ih[_^_k\h_cdhfZg^u
hi_j\uo\ihke_^gb_^\Z^pZlvljb^pZlve_l`_gsbgu\Yihgbbibrml[hevr_fgh]hh[jZag__b
kf_e__
h\lhjuo[hevrbgkl\hqblZl_e_c\Yihgbb dZd\ijhq_fb\Jhkkbb\fhiylvlZdbg_fm`qbguZ
`_gsbgu
:\lj_lvboyihgkdb_ibkZl_evgbpulhevdh\dhgp_;;\_dZihgZklhys_fm\_jgmebkv\
ebl_jZlmjm^he]b_\_dZkqblZ\rmxky[_ajZa^_evghc\hlqbghcfm`qbg
L_fjZabl_evg_c^hklb]gmlu_yihgkdbfbebl_jZlhjZfb`_gkdh]hiheZmki_ob
ij_`g_cmoh^ys_c bm`_ihqlbmr_^r_c\fYihgbbdZd\ex[hfljZ^bpbhgghiZljbZjoZevghf
h[s_kl\_]^_\kyq_kdbih^q_jdb\Z_lkyijbhjbl_lb]eZ\_gkl\hfm`qbg`_gsbgu[uebkbevg__
mfg__b\ajhke__=eZ\gZyhl\_lkl\_gghklvaZkhojZg_gby^hfZbk_fvbaZ\hkiblZgb_gh\h]h
ihdhe_gbye_`ZeZgZ`_gsbgZoFm`qbgufgh]h\h_\Zebiha^g__fgh]hjZ[hlZebbfgh]h
\uib\Zebihke_jZ[hlu^hfZihqlbg_[u\Zebb\k_fqlh_klv\`bagbbklbggh\Z`gh]h\_^Zeb
`_gsbgu\hkiblZgb_f^_l_ck_f_cguf[x^`_lhfkhojZgghklvxhqZ]Z_jghklvhl\_lkl\_gghklv
b]hlh\ghklvdkZfhih`_jl\h\Zgbx\hldZq_kl\ZkjZggboe_l\hkiblu\Z\rb_ky\yihgkdbo
^_\hqdZoWlh^_eZehyihgkdbofm`qbgkZfufbkqZkleb\ufb ghg_kZfufbaZ\b^gufb\ffm`vyfb\
H^gZdhkg_dhlhjuoihjnmgdpbyaZdmebkgh]heb^_jZyihgdmmkljZb\Zlvi_j_klZeZJheb
i_j_jZkij_^_eyxlkyYihgkdh_h[s_kl\hkhojZgy\r__jb]b^ghklv^hevr_q_fex[Zy^jm]Zy
bg^mkljbZevgZykljZgZf_gy_lkygZ]eZaZoKn_ju^_yl_evghklb_s_g_^Z\ghkqblZ\rb_ky
bkdexqbl_evghfm`kdbfbijhn_kkbhgZevgucjhkldZjv_jZgZmdZbkdmkkl\hebl_jZlmjZ
^_eZxlky\k_[he__hldjulufbb^ey`_gsbg
GZkdhg_qgh\i_j\mxhq_j_^vbgl_j_km_lebl_jZlmjZ
fgh]h\_dh\hfhlqm`^_gbbyihgkdbo`_gsbghlebl_jZlmjgh]hijhp_kkZ[ueZ\hibxsZy
g_kijZ\_^eb\hklvb[hdZdm`_]h\hjbehkvmbklhdh\kha^Zgby\_ebdhcyihgkdhcebl_jZlmjuklhyeb
`_gsbgubaukdZggu_blhgdhqm\kl\mxsb_^ZfuwihobOwcZg 9,,,;,,\\\f
Ebl_jZlhjufm`qbgu\lmihjm^_fhgkljbjmymq_ghklvibkZebbkdexqbl_evghihdblZckdbQ_klv
i_j\ufbibkZlvijhamgZjh^ghfyaud_\uiZeZ`_gsbgZfBf_gghhgbaZeh`bebhkgh\m]eZ\guo
yihgkdboijhaZbq_kdbo`Zgjh\^amcobpm [md\ke_^h\ZlvaZdbklvx\flh_klvwkk_bklbq_kdhc
ebl_jZlmjubjhfZgZHqZjh\Zl_evgu_AZibkdbmba]heh\vyhklZ\e_ggu_nj_cebghcKwcK_gZ]hg
dhlhjZy`beZlukyqme_lgZaZ^bfhgmf_glZevgZylhfgZyIh\_klvhijbgp_=wg^abkha^ZggZy
\^h\hcijh\bgpbZevgh]h]m[_jgZlhjZFmjZkZdbKbdb[m\oh^yl\khdjh\bsgbpmfbjh\hc
ebl_jZlmju gbq_]hjZ\gh]hihom^h`_kl\_gghcp_gghklbyihgkdbfbijhaZbdZfbfm`qbgZfb
kha^ZghlZdbg_[ueh\fG_kemqZcghblj_lbcbagZpbhgZevguoijhaZbq_kdbo`Zgjh\gbddb
^g_\gbdh\Zyebl_jZlmjZ\f[uegZibkZgihwlhfDbghPmjZxdbhlebpZ`_gsbgu\OwcZgkdmx
wihomwlh\u]ey^_eh_kl_kl\_gg_c
GZa\Zgb_wihobOwcZghagZqZ_lFbjbIhdhcLh^_ckl\bl_evgh[uei_jbh^fbjZb
klZ[bevghklbijb\_^rbcdjZkp\_lmbkdmkkl\b\ihke_^kl\bbdZd\h^blkyd^_dZ^Zgkmdh]^Zdmevl
baysgh]hbij_djZkgh]hlh_klv`_gkl\_gghklvgZqbgZ_laZ^Z\Zlvlhg\dmevlmj_
AZdhgqbehkvjZamf__lkylZd`_dZd\h\k_oijhqboih^h[guobklhjbq_kdbokblmZpbyoIjbreb
\Zj\Zju lhevdhg_qm`_kljZggu_Zkh[kl\_ggu_k\bj_iu_\hydbbaijh\bgpbbkZfmjZb\faZ[jZeb
k_[_kgZqZeZa_febb\eZklvihlhfih^fyebih^k_[ydmevlmjmB`_gkdZyebgby\ijha_gZ^he]b_
\_dZ[ueZ\ul_kg_gZfm`kdhcjupZjkdbfbwihi_yfbnbehkhnkdbfbljZdlZlZfbbijhqbfb
fm`kdbfbaZ[Z\Zfb
:\;;9,,\_d_yihgkdhcfhgZjobb\_^ms_chlkq_lk9,,\_dZ^hgw\Yihgbbihke_fgh]bo
ihljyk_gbcfhj_cdjh\bijhebluoghkbl_eyfbiZljbZjoZevguop_gghkl_cbfhj_cihlZ
ijhebluogZke_^gbdZfb\k_l_o`_p_gghkl_cgZdhg_p\hpZjbeZkvgh\ZyWihoZFbjZbIhdhy
\lhjhcOwcZg
@bagvyihgp_\klZeZ[h]Zlhcb[_afyl_`ghcqlh]m[bl_evgh^eygjZ\h\xghr_kl\Z h
[_a^moh\ghklbb[_au^_cghklbdhlhjh]h\Yihgbbk_cqZkqj_a\uqZcghi_qZeylky\fgh\_kvfZ
ijh^mdlb\gh^eyebl_jZlmju
GZ^yihgpZfb\i_j\u_aZfgh]h\_dh\gZ\bkeZm]jhaZKdmdblhckZfhchdhlhjhc]h\hjbeBhkbn
�;jh^kdbc\k\h_cagZf_gblhcj_qbIho\ZeZkdmd_h[jZsZykvd\uimkdgbdZfZjlfmlkdh]h
dhee_^`Z^_lyflhqghlZdhc`_kulhcb[eZ]hihemqghcpb\bebaZpbbGbdlhlZdg_lhfbf
kdmdhcdZd[h]Zlu_b[h^_gv]bihdmiZxl\j_fyZ\j_fybf__lk\hckl\hih\lhjylvkyZf
gZkdmqbl\ZrZjZ[hlZ\Zrb^jmavy\Zrbkmijm]b\Zrb\haex[e_ggu_\b^ba\Zr_]hhdgZf_[_ev
bebh[hb\\Zr_cdhfgZl_\Zrbfukeb\ukZfbKhhl\_lkl\_ggh\uihiulZ_l_kvgZclbimlb
f_gylvf_klZjZ[hlu`bl_evkl\ZagZdhfuokljZgmdebfZl\ufh`_l_ij_^Zlvkyijhfbkdmbl_lm
Zedh]heximl_r_kl\byfmjhdZfdmebgZjbbgZjdhlbdZfikbohZgZebamG_\jhab^_ij_kkby
\hc^ml\\Zre_dkbdhglZ[e_ldb\\ZrmZil_qdm
WlhdeZkkbq_kdh_hibkZgb_wgljhibq_kdh]hh[s_kl\Zebr_ggh]hdZdbo[ulhgb[uehihljyk_gbc
lZdh]hh[s_kl\Z\dhlhjh_\ke_^aZ:f_jbdhcbAZiZ^ghc?\jhihcij_\jZlbeZkvYihgby;eZ`_ggZy
[_kkh[ulbcghklvbebdZdibkZebdjblbdbkh\_lkdbo\j_f_g[_kl_fv_klZgh\blky]eZ\guf
kh^_j`Zgb_fyihgkdhcijhauAZlmoZgb_khpbZevghiheblbq_kdbodhe_[Zgbcg_fbgm_fh\e_q_laZ
kh[hcb_s_h^bgl_jfbgbaij_`gbo\j_f_gklbjZgb_]jZg_cf_`^miheZfbn_fbgbaZpbx
fm`qbg hq_fibr_l\k\h_fwkk_Fbpm_kbGmfZgh\fbfZkdmebgbaZpbx`_gsbgBklbgghfm`kdb_
^hklhbgkl\ZaZsbsZlvb\dZeu\Zlv\gh\hcyihgkdhcj_ZevghklbhdZau\Zxlky
g_\hklj_[h\ZggufbFm`qbgZi_j_klZe[ulvg_h[oh^bfufnZdlhjhfkms_kl\h\Zgbyk_fvb
khpbZevghmkljh_gghfh[s_kl\_fh`ghhlebqghijh`blvb[m^mqbfZl_jvxh^bghqdhc ^Z`__s_b
aZ[hlf_gvr_\fDZjv_jmyihgkdhc`_gsbg_ihdZk^_eZlvljm^gh\Zlhghwlhbkdexqbl_evghbaaZ
ij_^jZkkm^dh\gug_rgbof_g_^`_jh\ex^_cij_`g_]hihdhe_gbydhlhjufkdhjhihjZgZi_gkbx
Ijb^_lgh\Zy]_g_jZpbyjmdh\h^bl_e_cb\k_i_j_f_gblkyGbdZdboj_Zevguoijbqbg^eylh]h
qlh[uhl^Z\Zlvi_j\_gkl\hjZ[hlgbdZffm`qbgZf\Yihgbb[hevr_g_l_kebdhg_qghjZ[hlgbd
`_gsbgZ]hlh\Zih`_jl\h\Zlviheghp_gghck_f_cghc`bagvxjZ^bdZjv_ju
K_cqZk\YihgbbjZa\hjZqb\Z_lkygZklhys_cj_g_kkZgk`_gkdhcdmevlmjulZd^he]h
ij_[u\Z\r_c\ih^Z\e_gghfkhklhygbbEbl_jZlmjZdZdkZfh_qmldh_babkdmkkl\i_j\hchljZabeh
wlml_g^_gpbxK\b^_l_evkl\hlhfmgZrZZglheh]by\p_ehfb^Zgguclhf\hkh[_gghklb
@_gkdbck[hjgbdij_`^_\k_]hihjZ`Z_lklbebklbq_kdbfb`Zgjh\ufjZaghh[jZab_f\ug_
gZc^_l_a^_kv^\mokoh^guol_dklh\Zwlh\_jgucijbagZd^bgZfbqgh]hbjZagh\_dlhjgh]hjZa\blby
\k_]hebl_jZlmjgh]hgZijZ\e_gby\p_ehf
lhf_HgZ\uh[gZjm`bl_
LjZ^bpbhggu_`_gkdb_hldjh\_gbyhlhfqlhfm`qbguk\hehqbbqlhihgylvbog_\hafh`gh
:ggZH]bgh\f
WdrgkiZev[hcbaZo\ZlhfaZeh`gbdh\ FbxdbFby[w\f
KhpbZevghikboheh]bq_kdmx^jZfmhfZe_gvdhfq_eh\_d_ DZhjmLZdZfmjZ\f
Ebjbq_kdmxgh\_eemhkf_jlbb\_qghc`bagb ?dhH]Z\Z\f
�h[jucjZkkdZahfbj_^_lkl\_ WfbYfZ^Z\f
;_a`ZehklgucjZkkdZahfbj_^_lkl\Z XFbjb\f
_k_eucjbf_cdkdZadbijhFwjbIhiibgk ?dhLZ\Z^Z\f
Nbehkhnkdmxijblqm\bklbgghyihgkdhf^mo_kbklbgghyihgkdbfgZa\Zgb_f Db_dhFmjZlZ\f
�Zgv\j_f_gb[_a^mfgmxg_j_ne_dkbjmxsmxbihqlb[_kkx`_lgmxfheh^_`gmxijham ;ZgZgZ
?kbfhlh\f
Yihgkdmx\ZjbZpbxfZ]bq_kdh]hj_ZebafZ ?jbdhK_gh\f
E_]dbckxj ObjhfbDZ\ZdZfb\f
Ly`_eucl_oghdhfbdkhg`_db[_j]jhl_kd FZjbdhHoZjZ\f
ukljh_gul_dklug_\ojhgheh]bq_kdhcihke_^h\Zl_evghklbdZd\fm`kdhflhf_Zihijbgpbim
\heghh[jZaghckf_gugZkljh_gbchl]jmklgh]hd\_k_ehfmbh[jZlghhlly`_eh]hde_]dhfmb
qlheb`_gkl\_gguf
I_j_kdZau\Zlvkh^_j`Zgb_\k_owlboijhba\_^_gbc\h\klmie_gbbdhg_qghgbdq_fmH^gZdhgZ
^\mojZkkdZaZo\k_`_hklZgh\exkvqmlvih^jh[g__Hgbg_kemqZcghh[jZamxlk\h_]hjh^Z
h[jZfe_gb_^eywlh]hlhfZh^bghldju\Z_ldgb]m\lhjhc__aZ\_jrZ_lwlhf_klvg_dbc
khklZ\bl_evkdbcmfuk_e
;hevrhcjZkkdZaDZhjmLZdZfmjZ;mdZrdZiheamsZyiha_fe_bfZe_gvdbcjZkkdZaObjhfb
DZ\ZdZfbF_^\_`bc[h]y\eyxlkh[hc^\ZihexkZyihgkdhcebl_jZlmjui_j\hfkemqZ_wlh
kh\_jr_gghljZ^bpbhggZyklZjhh[jZagZyijhaZmoh^ysZydhjgyfb\j_Zebklbq_kdmx
[ulhibkZl_evkdmxebl_jZlmjmk_j_^bgufbgm\r_]hklhe_lby:aZ\_jrZ_lkylhfe_]dhfuke_gghcb
Zglbj_Zebklbq_kdhcgh\_eehcdhlhjmxgZkh\j_f_gghfke_g]_mgZkgZa\Zeb[uhl\yaghc
Gh^_ehg_lhevdh\kh^_j`Zl_evghfbklbebklbq_kdhfdhgljZkl_Z_s_b\lhfqlha^_kv\hagbdZxl
^\Zh[jZaZbf_xsb_g_dhlhjh_hlghr_gb_dJhkkbb
JZkkdZa;mdZrdZiheamsZyiha_fe_gZ]ey^ghh[gZjm`b\Z_ljZaebqb_ljZ^bpbhgghyihgkdbob
�ljZ^bpbhgghjmkkdboij_^klZ\e_gbchiheh`bl_evghf]_jh_mfZxqlhih\_kl\h\Zgb_h[
hlklZ\ghfihebp_ckdhfkem`Zd_dhlhjucihkh[kl\_gghfmihqbgmba[_kdhjuklghcex[\bdaZdhgm
bihjy^dmribhgblaZ`bagvxk\h_]hd\ZjlZeZ[m^_l\hkijbgyljmkkdbfqblZl_e_fdZd\ZjbZpbygZ
�l_fmq_oh\kdh]hMgl_jZIjbrb[__\Z@KlhcebrvjZagbp_cqlh^eyyihgp_\wlZdbcq_eh\_d
^he]Z[_amkeh\gh]_jhciheh`bl_evguc\uau\Zxsbcm\Z`_gb_b\kyq_kdh_khqm\kl\b_Ij_`^_\
yihgkdhcebl_jZlmj_lZdboi_jkhgZ`_c[uehfgh]hhgbbah[jZ`ZebkvdZdk\h_]hjh^ZhihjZ
h[s_kl\ZWlh[ueblZdkdZaZlvijZ\_^gbdb[_adhlhjuog_klhyehgbh^ghyihgkdh_k_eh_
]h^u;;\_dZdh]^ZgZibkZgjZkkdZaDLZdZfmjZghqghcklhjh`K_^ahm`_\hkijbgbfZ_lkydZd
nb]mjZghklZev]bq_kdZybihqlb[uebggZyZljb[mlmoh^ys_cwihobbmij_dgh\uf\j_f_gZf
L_fkZfuf\dhlhju_]_jhbgyjZkkdZaZObjhfbDZ\ZdZfbhlijZ\ey_lkygZijh]medmkf_^\_^_fhl
h[jZa_pijhaukh\_jr_ggh[_ahl\_lkl\_gghcgZibkZgghcZ\lhjhfgbaZq_f^eykh[kl\_ggh]hb
qblZl_evkdh]hm^h\hevkl\by?kebm]h^ghfh`ghh[gZjm`blv\lZdhcijha_kbf\hebq_kdbcb
Zee_]hjbq_kdbckfukeohlvwlhbg_h[yaZl_evgh
Fu\ijhq_fihlZ_gguckfukeh[gZjm`b\Z_fbljZdlm_fZee_]hjbqghklvjZkkdZaZihk\h_fm
bkoh^ybadhgl_dklZgZr_]hk[hjgbdZ
FGmfZghkijZ\_^eb\hmij_dZ_lgZr_k\ZfbfZkkh\h_khagZgb_\debrbjh\Zgghklbij_^klZ\e_gbc
hyihgpZoA^_kvg_ihkihjbrvGh_klvk\hbkl_j_hlbiu\ij_^klZ\e_gbyohjmkkdbobmyihgp_\
G_lZd^Z\ghqblZydmjke_dpbc\h^ghfyihgkdhfmgb\_jkbl_l_yihijhkbefhboklm^_glh\
gZibkZlvdZdmxZkkhpbZpbxmgbo\uau\Z_lkeh\hjmkkdbck_dZdh^bghl\_lbebf_^\_^v
L_i_jvkhihklZ\bfnZdlu
BlZdm]_jhbgbjZkkdZaZ_klvkhk_^f_^\_^vJhkkbybYihgbylh`_khk_^bWlhjZa
Khk_^bf__lijbkljZklb_df_^\_`vbfh[tylvyfYihgbbwlhl\b^ijb\_lkl\bykqblZ_lky
wdahlbqguf\Jhkkbb`_h[gbfZxlky\k_ih^jy^\iehlv^hqe_gh\ijZ\bl_evkl\ZbfZkl_jh\
dmevlmjuWlh^\Z
F_^\_^vbajZkkdZaZ\bjlmhagheh\blju[mgZaZ\bklv]eZa_xsbfk[_j_]Zju[ZdZfyihgpZfghkZf
__g__kl:ba\_klghqlh\jhkkbckdhcfbevghcahg_ihegufiheghju[udhlhjmxfukZfbg_
eh\bfbyihgpZfg_^Z_fWlhljb
Zglheh]bb
hlhg
M\Z`Z_fu_jmkkdb_qblZl_ebijbfbl_^_\hqdmdhlhjmxah\mlGh\ZyYihgkdZyEbl_jZlmjZ\
h[tylvybh[hc^bl_kvkg_clZd`_mqlb\hbih^h[jhfmdZdfhogZluci_jkhgZ`jZkkdZaZO
DZ\ZdZfbkhk\h_ckhk_^dhc?c[h]m^_\hqdZlh]haZkem`b\Z_l
]jb]hjbcqoZjlbr\beb
dZhjmlZdZfmjZ
[mdZrdZiheamsZyiha_fe_
Hgm\b^_e__\lhlfhf_gldh]^Zkh[jZ\rbkvoe_[gmlvklZjhcaZ\ZjdbkgyekjmdbjZ[hqmx
i_jqZldmIh[_lhgghfmihemiheaeZfgh]hgh`dZFZe_gvdZyg_[hevr_lj_okZglbf_ljh\
HgdZdjZaaZdhgqbeih^f_lZlvbl_i_jvgZ[_lhgghfihemkhjlbjh\hqgh]hihf_s_gbyg_[uehgb
kh^jZggh]hkdhjh[hdkdhlqZgbh[ju\dh\\_j_\dbgb\Zey\rbokygZdeZ^guoIhe[ueqbklb
fgh]hgh`d_gbqlhg_f_rZehK_^ahkfhlj_egZg__b^mfZeBgl_j_kghdm^ZhgZihihea_lih
wlhfmiehkdhfmijhkljZgkl\m[_kdjZcg_fmdZdfhj_
GZk_dhfh_^\b]Zehkvf_^e_gghba\b\Zykv\k_fl_ehfiheaeh[_ahij_^_e_ggh]hgZijZ\e_gby
ih\hjZqb\Zylh\h^gmklhjhgmlh\^jm]mxkeh\ghqlhlhbkdZehGh\_^vijh[mdZrdm`b\msmx
ijhfukehf;h`vbfg_kdZ`_rvqlhhgZkZfZg_agZ_ldm^Zihea_lHgZijhklhih\bgm_lky
bgklbgdlmbihea_llh\ijZ\hlh\e_\h;ulvfh`_l^eygZk_dhfuo\wlhfbaZdexqZ_lkyihjy^hd
JmdhcgZdhlhjhcm`_g_[uehi_jqZldbK_^ah^hklZebadZjfZgZ\k_]^Ze_`Z\rbclZf[ehdghlbd
Wlhl`_klklZeqZklvxijb\uqdb[ukljuckdhevaysbcihlj_iZgghf[ehdghl_K_^ahk^_eZe
dhjhldmxaZibkvb^_efgh]hgh`dm
GZkdeZ^kdhc^\hj\ba`ZlhjfhaZfb\t_oZe[_euc]jmah\bdq_luj_olhgdZijbgZ^e_`Zsbc
hilh\hcnbjf_
K^mjgufij_^qm\kl\b_fK_^ah\u]eygmebakhjlbjh\hqghcbm\b^_edZd^\h_fheh^uoiZjg_c
\ue_aebbadZ[bgubgZqZebh^bgaZ^jm]bf\u]jm`Zlv
badmah\ZdZjlhggu_ysbdbH^bgbagboaZdjbqZeK_^ah
Wclu]^_[uebl\hb]eZaZ"LZf`_ykghgZibkZgh^\Z^pZlvysbdh\p_evghcdmdmjmau:wlh
�dmdmjmagh_ixj_Z\Zclhqlhiheh`_gh
K_^ahlh`_\b^_enZdkdhlhjucmljhfijbkeZebbawlhchilh\hcnbjfuB\g_f^_ckl\bl_evgh
j_qvreZhdhgk_j\bjh\Zgghcp_evghcdmdmjma_AgZqblijhfhj]Zelhldlh\ughkbeijh^mdlukh
kdeZ^Z
Ba\bgbl_K_^ahhkfhlj_ekyb\kihfgb\qlhjZ[hqbc^_gvm`_hdhgqbekybdjhf_g_]hgbdh]h
g_lih[_`ZegZkdeZ^
H]jhfgh_ihf_s_gb_\ukhlhc^_kylvf_ljh\iehsZ^vxlukyqZljbklZd\Z^jZlguof_ljh\[ueh
aZiheg_ghjZkkhjlbjh\ZggufbysbdZfbklh\ZjZfbiylbkhljZaebqguo\b^h\ijbgZ^e_`Zsbfb
q_luj_fnbjfZfK_^ahij_djZkghihfgbedZdb_bagbo]^_gZoh^ylkyIjb[_`Z\gZf_klhhg
h[gZjm`belZf]^_^he`gu[uebklhylvysbdbkp_evghcdmdmjmahcysbdbkdmdmjmagufixj_
Ijbq_f\q_luj_ogb`gbojy^ZohdZaZeZkvp_evgZydmdmjmaZZ\lj_o\_jogboixj_
GZ^h`_[uehlZdkeh`blv
HkuiZyjm]Zl_evkl\Zfb]hjulh\ZjZgZkdeZ^_]^_g_[uehgbh^ghc`b\hc^mrbK_^ahijbgyeky
ijbqbghc^eylZdhcaehklbfh]ebkem`blvlhevdhg_[j_`ghkeh`_ggu_ysbdbghdh]^Zhg
h[gZjm`beih^dhgk_j\ZfbkdmdmjmahckehfZggmxih^klZ\dmZgZh^ghcbaihehdaZf_lbe
ihemkh^jZggu_[bjdbkgZbf_gh\Zgb_flh\ZjZlhmg_]hfhjhaih[_`Zeihdh`__^vbf_ggh
[_kihjy^hd\wlhffbj_\_^_ldljZg`bjkl\moZhkmhrb[dZfbihjhdZf
Ihke_lh]hdZd]jmah\bdm_oZem\hayaZgh\hih]jm`_ggu_\g_]h^\Z^pZlvysbdh\k
dhgk_j\bjh\Zgghcp_evghcdmdmjmahc\[ehdghl_K_^ahihy\beZkvgh\ZyaZibkvK_]h^gy[ueZ
^hims_gZhrb[dZbgh\Zlkhjlbjh\sbdGZclb\bgh\gh]hbkljh]hij_^mij_^blv
K_^ahKZ\Z^Zmr_ekhkdeZ^Z\r_klvqZkh\\_q_jZG_kfhljygZlhqlhbaaZhrb[dbkhlijZ\dhc
]jmaZ_fmijbrehkvaZ^_j`ZlvkygZjZ[hl_hgdZd\k_]^Zi_j_^moh^hfijb\_e\ihjy^hdklhe
ijhkfhlj_egZdeZ^gmxbm[_^bekyqlhhrb[hdg_lhk\h[h^befmkhjgmxdhjabgmih^f_eiheih
^\ZjZaZijh\_jbeaZfdb\dhglhj_bgZ\oh^ghc^\_jbblhevdhihke_wlh]h\ur_egZmebpmAZibkZe
\[ehdghl_JZa[helZgZaZfhqgZykd\Z`bgZ
K_^ahaZrZ]Zeihrhkk_ijhoh^ys_fmkx]ZgZk_\_jGZg_f\lj_oklZof_ljZodk_\_jmhlkdeZ^Z
gZoh^blkyfZe_gvdZynZjfZp_\lbq_kdZynbjfZ
K_^ahkem`bllZfghqgufhojZggbdhfr_klvjZa\g_^_exJZ[hlZkk_fbqZkh\\_q_jZb^hk_fb
mljZ?]hh[yaZgghklbaZdexqZxlkylhevdh\lhfqlh[udZ`^u_^\ZqZkZ^_eZlvh[oh^:k\hkvfb
mljZgZqbgZ_lkyjZ[hlZgZkdeZ^_?kebkeh`blvh[Z`Zeh\ZgvylhihemqblkyljbklZr_klv^_kyl
lukyqb_gWlhg_fgh]hihkjZ\g_gbxkl_fkdhevdhaZjZ[Zlu\Zxl_]hkhjhdZe_lgb_k\_jklgbdbgh
_fmwlh]ho\ZlZ_lijhq_fgZ[hevr__hgbg_kihkh[_g
?kebb^lbihrhkk_ijyfhlhhlkdeZ^Z^hnZjfZp_\lbq_kdhcnbjfug_[he__lj_ofbgmlGhK_^ah
gbdh]^Zg_oh^blihijyfhcHgg_ki_rZrZ]Z_lihehfZghcebgbbm]em[eyykv\`behcd\ZjlZe
jZkiheh`_ggucd\hklhdmhlrhkk_?]hfZjrjmlijhoh^blihd\Z^jZlmaZiZ^ghcklhjhghcdhlhjh]h
y\ey_lkylj_okhlf_ljh\uchlj_ahdrhkk_hlkdeZ^Z^hnbjfu
Ijheh`_ggu_\gmljbwlh]hd\Z^jZlZmadb_mehqdb\hk_fvk\hklhdZgZaZiZ^b\hk_fvkx]ZgZ
k_\_jihoh`bgZebgbb^_eysb_gZde_ldb^hkdm^eyb]ju\]hHlijZ\gZylhqdZkdeZ^x]h
aZiZ^gucm]hed\Z^jZlZ?kebb^lbhlkx^Z^hk_\_jhaZiZ^gh]hm]eZy\eyxs_]hkydhg_qguf
imgdlhf\u[bjZyebgbbgZ^hkd_ijhba\hevghlhfZjrjmlh\ihemqblky[_kqbke_ggh_fgh`_kl\h
K_^ahgZf_qZ_lgZf_kypdZdhclhh^bgfZjrjmlihdhlhjhfm\_q_jhfke_^m_lkhkdeZ^ZgZnbjfmZ
mljhfke_^mxs_]h^gy\ha\jZsZ_lkygZkdeZ^BihemqZ_lkyqlh\l_q_gb_f_kypZbkdexqZy
\hkdj_k_gvyhgiylv^_kyljZaijhoh^blihh^ghcblhc`_^hjh]_GZke_^mxsbcf_kyphg\u[bjZ_l
gh\ucfZjrjmlg_kh\iZ^Zxsbckij_^u^msbfblh`_ijhoh^blihg_fmiylv^_kyljZa
�eylh]hqlh[uijhclb\k_mebpu\d\Z^jZl_K_^ahgZf_lbe^_\ylvfZjrjmlh\klZdbfjZkq_lhf
qlh[ugb]^_^\Z`^ug_klmiZlvgZh^gmblm`_^hjh]mBwlhaZgyehmg_]h^_\ylvf_kyp_\ijbq_f
ihdZ`^hcba^_\ylbmebphgijhrZ]Zeihiylv^_kyljZaGZ^_kylucf_kyphgkhklZ\begh\uc
fZjrjmlbkgh\Zijhr_edZ`^hc^hjh]hcihiylv^_kyljZaBlZd\l_q_gb_iylbe_l
Kl_oihjdZdK_^ah\kbemh[klhyl_evkl\hklZ\beij_`gxxjZ[hlmklZe`blvhl^_evghhlk_fvbb
mkljhbekygZkdeZ^bnZjfZp_\lbq_kdmxnbjfmijhrehdZdjZaiylve_lh^gZdhkZfhgklZjZekyh[
wlhfg_^mfZlvAZlh_]hgh]bbah^gy\^_gv\urZ]b\Zxsb_ihh^gbfbl_f`_^hjh]Zf\_ebkq_l
\j_f_gb
DZdh[uqgh[_a^_kylbk_fvK_^ah\hr_e\klhjh`dmnZjfZp_\lbq_kdhcnbjfui_j_h^_eky^hklZ\
hklZ\b\klheg_m[jZggufb[mjdgm\ih^ghkIjb\_lK_^ahko\Zlbe_]haZjmdmbaZklZ\be
\_jgmlvkyk_j^blhdjbdgm\KgZqZeZm[_jb
Kf_gsbdk]j_[khklheZ\dhjabgm^eyfmkhjZh[_jldbhldhgn_lkf_ejmdhci_i_ebkijhkb\gZ
�ijhsZgb_mjZdqlheb"bkq_a
K_^ahhldjuehdghqlh[u\u\_ljbekyaZiZokb]Zj_lijhl_jljyidhcklheZihlhfih^f_eiheHg
ZddmjZlghiheh`be`mjgZebiZidmkhkibkdhfihk_lbl_e_cgZk\hbf_klZijh\_jbek\yadmdexq_c
\ufue\lmZe_l_ebphbjmdbihke_q_]h\kihfgb\qlhlh^hklZebadZjfZgZ[ehdghl
Ihkfhlj_\gZk^_eZggmxgZkdeZ^_aZibkvb^_efgh]hgh`dm^hibkZeihke_g__Ih`ZemchgZ
ihoh`ZgZf_gyGbhq_fhkh[hg_aZ^mfu\Zykvijb\uqguf`_klhf[ukljhkijylZe[ehdghlb
jZkdjuedhjh[dmkm`bghfdhlhjucdZ`^uc\_q_jijbghkbebbafZ]ZabgZmklZgpbb
ghqgmxkf_gmhojZggbd^he`_g^_eZlvh[oh^dZ`^u_^\ZqZkZbK_^ahgbjZamg_gZjmrbewlh]h
ijZ\beZKdZjfZggufnhgZjbdhf\jmd_hglsZl_evghijh\_jy_l\k_ij_^ibkZggu_f_klZb^_eZ_l
aZibkv\`mjgZe_Ijhbkr_kl\bcg_lijhf_`mldZof_`^mh[oh^Zfbhgeh`blky\a^j_fgmlvgZ
lZlZfb\fZe_gvdhcdhfgZld_\klhjh`d_GZ\kydbckemqZcdZ`^ucjZaklZ\bl[m^bevgbdgh
hj]Zgbaf_]hgZklhevdhijhqghmk\hbeijb\uqgucjblfqlhj_^dh[u\Z_lqlh[u_]hjZa[m^be
a\hghdBohlyK_^ahijboh^blkykiZlvmju\dZfbhgmf__l\ukiZlvkybhl^hogmlvWlhj_amevlZl
lj_gbjh\dbb[hevrhckbeu\heb
h[s_ckeh`ghklb_fmm^Z_lkyaZghqvihkiZlvr_klvqZkh\lZdqlhmklZehklvkh\_jr_gghg_
kdZau\Z_lkygZ_]hjZ[hl_gZkdeZ^_EbrvjZa\g_^_exhgijboh^bl\k\hxd\Zjlbjm\^hf_gZ
k_\_jh\hklhqghfm]emd\Z^jZlZkhklhjhghc\ljbklZf_ljh\dhlhjuchgkZfhij_^_ebeH^gZdhlZf
pZjbllZdhcb^_Zevgucihjy^hdqlh_keb[ug_a\Zguc]hklvk^\bgmekf_klZdijbf_jmiZjm
re_iZgp_\lhK_^ahkjZam[uwlhaZf_lbe:^jm]bo\_s_cdhlhju_fh`gh[ueh[ujZkdb^Zlv\
d\Zjlbj_ijhklhg_l
MljhfK_^ahaZdhgqb\r_klbqZkh\hch[oh^k^_eZeaZibkv\`mjgZe_Z\k_fvqZkh\^_kylvfbgml
\ur_eknbjfuMljhfhg\k_]^ZaZoh^bl\fZe_gvdbckmi_jfZjd_lgZoh^ysbcky\^\Z^pZlbf_ljZo
hlnbjfudmiblvfhehdZboe_[ZaZl_f\gh\v\ha\jZsZ_lkydnbjf_brZ]ZyihehfZghcebgbb\
gZijZ\e_gbbijhlb\hiheh`ghflhfmdhlhjufr_egZdZgmg_\_q_jhfgZijZ\ey_lkydkdeZ^m
Klhyeykgucabfgbc^_gvMljhfklZehaZf_lghlhq_]hg_[ueh\b^gh\_q_jhfihwlhfmlZ`_kZfZy
^hjh]Z\u]ey^_eZg_kdhevdhbgZq_Bohlyhgijhoh^beihwlhcmebp_m`_g_kdhevdhkhl_gjZa
dZ`^h_mljh_fmm^Z\Zehkvh[gZjm`blvqlhlhgh\h_
^hevrhkk_y\eyxs_]hkyklhjhghcd\Z^jZlZjZkiheh`_gukdeZ^ug_[hevrb_nZ[jbdbdhglhju
Ghklhblk^_eZlvrZ]\klhjhgmbihiZ^Z_rv\kjZ\gbl_evghlbobc`behcjZchgg_fgZoh^blky
r_klvkhl^\_gZ^pZlvqZklguo^hfh\bg_kdhevdhfgh]hd\Zjlbjguoa^Zgbc\dhlhjuoijh`b\Z_l\
h[s_ckeh`ghklb[he__k_fbkhlk_f_c;_amkeh\ghK_^ahg_agZ_lnZfbebc\k_o`bevph\gh^hfZ
\k_^h_^bgh]h^_j`bl\iZfylb
Iylve_lgZaZ^_s_hklZ\Zehkvg_fgh]hk\h[h^guomqZkldh\k_cqZkbom`_g_lKlZju_^hfZ
i_j_kljZb\Zxlky\j_fyhl\j_f_gbij_h[jZ`ZxlkyfZe_gvdb_fZ]ZabgqbdbZjZklmsb_jy^hfk
^hfZfb^_j_\vydZ`^uc^_gvf_gyxlk\hch[ebd
K_^ahex[blp\_lub^_j_\vyg_aZlhdZdhgb\u]ey^ylKemqZ_lkyqlhaZf_lb\]^_gb[m^v\kZ^m
g_agZdhfh_jZkl_gb_hg\\hkdj_k_gv_b^_l\dgb`gucfZ]ZabgLZdhcm`mg_]hoZjZdl_jm\b^_\
K_^ahagZ_lgZa\Zgbyfgh]bojZkl_gbcHgihfgbldZdZym^_j_\v_\djhgZdZdhcnhjfuebklvy
dh]^ZhgbaZp\_lZxldh]^Zihy\eyxlkyieh^ubijhq__?kebdh]^Zgb[m^vmg_]h[m^_l
kh[kl\_gguckZ^lhhgohl_e[ulZfihkZ^blvl_jZkl_gbydhlhju__fmgjZ\ylkyH^gZdhwlhebrv
kfmlgh_`_eZgb_g_ih^dj_ie_ggucdhgdj_lgufklbfmehf^mr_\gucihju\dhlhjuch[uqgh
aZ[u\Z_lkym`_iylvk_dmg^kimkly
Dhg_qgh`_hgh[jZsZ_l\gbfZgb_g_lhevdhgZjZkl_gbya]ey^K_^ahihke_^h\Zl_evghnbdkbjm_l
\k_qlhgZoh^blky\hdjm]h[ty\e_gbygZde__ggu_gZklhe[ZofZrbguklhysb_\^hev^hjh]bbbo
f_klhiheh`_gb_\_ehkbi_^ufmkhjgu_ysbdbb^msbofbfhex^_cG_lhevdhdjmigu_h[t_dlu
ghbhl^_evgZy[mfZ`dZbebdZf_r_dgZh[hqbg_g_mkdhevaZxlhl_]hiuleb\h]h\ahjZ
?]h]eZakeh\ghhilbq_kdbcijbp_e^_eblijhkljZgkl\hgZk_dlhjZb\hij_^_e_gghfihjy^d_
Z\lhfZlbq_kdbbkke_^m_lk_dlhjaZk_dlhjhfwlhfkemqZ_agZqbl_evgh\hajZklZ_l\_jhylghklv
lh]hqlh[m^mlaZf_q_gubl_^_lZebgZdhlhjuoijbh[s_fjZkkfhlj_gbbdZjlbgu\a]ey^g_
nhdmkbjh\ZekyWlZ\_jhylghklvm\_ebqblky\^_kylvjZa_kebjZa^_eblv\k_ijhkljZgkl\hgZ^_kylv
k_dlhjh\
LZdmxfZg_jmgZ[ex^_gbyK_^ahmk\hbe\k\hx[ulghklv^_l_dlb\hfGhbk_cqZkhklZ\b\
ij_`gxxjZ[hlmhg\h\j_fy_`_^g_\guoijh]mehdihklhygghijh^he`Z_l\_klbgZ[ex^_gb_aZ
f_klghklvxHq_\b^ghwlhmg_]h\jh`^_ggh_LZdm`hgmkljh_gqlh_]h\a]ey^kZfihk_[_
iuleb\h\kfZljb\Z_lky\ijhbkoh^ys__:aZf_lb\dZdh_gb[m^vbaf_g_gb_\ijb\uqghfihjy^d_
\_s_cK_^ahgZqbgZ_lhsmsZlv\gmljbk_[y[b_gb_hkh[h]hjblfZHgbkZfijbagZ_lqlhwlh
]emihgh\_^vq_eh\_d\k_]^Zg_hkhagZgghklj_fblkydgZkeZ`^_gbxZ^eyK_^ahhghaZdexqZ_lky\
lhfqlh[uoh^blvbgZ[ex^Zlv
Ihwlhfmhg\j_fyhl\j_f_gb^hklZ_l[ehdghlbZ\lhfZlbq_kdbaZibku\Z_llhqlhhkh[_ggh
aZbgl_j_kh\Zeh_]hGZijbf_jKZgb;_eZyLZfZJ:GZ^hjh]_i_j_^^hfhfGZ
�[Zfi_j_[hevrZypZjZibgZ^ebghckfJZgvr_wlmfZrbgmg_\b^_eBebhfAZ
\hjhlZfbmiZdh\hdhlkmkbQlhlhijZa^gh\Zeb"
lhmljhK_^ahgZqZek\hcimlvdZd\k_]^Zghm`_q_j_a^_kylvfbgml\klj_lbekykiZljmevghc
fZrbghc^\mfyh[uqgufbZ\lhfh[beyfb^\mfyihebp_ckdbfbbamqZkldZ^\mfykusbdZfb\
rlZlkdhfbk^_kyldhff_klguo`bl_e_clheib\rbokygZ^hjh]_klZ\r_c^eyg_]hlZdhc
ijb\uqghc
Hdbgm\\a]ey^hfwlmkp_gmK_^ahfuke_gghhlf_lbejZkiheh`_gb_dZ`^h]h__mqZklgbdZZaZl_f
i_j_\_e\a]ey^gZ^hfklhysbcm^hjh]bBkjZam\k_ihgyeWlh[ue^hfdhlhjuchg\b^_ejZaklh
g_f`beb[_a^_lgu_kmijm]bOhaybgqZklhm_a`Ze\dhfZg^bjh\dbOhaycdZijhba\h^beZ
^h\hevghaZmjy^gh_\i_qZle_gb_H^gZdh\ihke_^g__\j_fy^hfqZklhimklh\Zehq_f
k\b^_l_evkl\h\Zeihqlh\ucysbdi_j_iheg_gguc]Za_lZfbbK_^ahijbr_ed\u\h^mqlhohaycdZ
\hafh`gh\g_aZighaZ[he_eZb__iheh`beb\[hevgbpmWlh[uekZfuch[uqguc^\mowlZ`guc^hf
AZfdZ\dZebld_g_[uehGZhdgZoi_j\h]hwlZ`ZklZ\gb_klvZhdgZ\lhjh]hwlZ`Z\uoh^ysb_gZ
\_jZg^m[_aklZ\_gJy^hfjZkl_l[hevrZyomjfZ\_l\bdhlhjhclZdbkdjb\e_guqlhdZkZxlky
\_jZg^uKh[Zdblh`_ih[ebahklbg_lKZfhkh[hcjZamf__lky\]heh\mkjZamijboh^blfukevh
[_ki_qghklbohay_\\_^vaZihke_^gxxg_^_ex\hdjm]_m`_g_kdhevdhjZa]jZ[beb^hfZ
K_^ahh[jZlbe\gbfZgb_qlhgZ\_jZg^_hq_\b^gh]jZ[bl_eyfb\uehfZghhdhrdh^ey\uf_lZgby
k\hc[ehdghlB\wlhlfhf_gl_]hhdebdgmeh^bgbakusbdh\\rlZlkdhf
WclZf
Mg_]hgZjmdZ\_gZrb\dZhl^_eZ[_ahiZkghklbgZk_e_gbyLhevdhqlh^jm]hcihebp_ckdbcgZa\Ze
_]h]hkih^bgNmlh^ZAgZqbl_]hnZfbebyNmlh^Z\hajZklhdhehkhjhdZDh]^Zijhbkoh^bl
h]jZ[e_gb_^hfZgZf_klhijhbkr_kl\byh[uqghijb_a`Zxlihebp_ckdb_\a\Zgbbg_\ur_
k_j`ZglZIhdZK_^ah\k_wlh[ukljhijbdb^u\Ze\mf_Nmlh^Zih^hr_edg_fmbhlha\Zedh[hqbg_
^hjh]b
Kx^Zih`ZemcklZ
Ih^mfZ\hlhfqlhk_]h^gyrgbc^_gvhq_\b^gh[m^_lg_m^ZqgufK_^ahkfjZqguf\b^hf
ih\bgh\Zeky
Wlhh]jZ[e_gb_kdZaZeNmlh^Z=h\hjyl\udZ`^uc^_gvlmloh^bl_Khk_^bkhh[sbebqlh
\q_jZ\_q_jhf\Zklh`_\b^_eb
�Zyijhoh^bea^_kv\r_klvqZkh\khjhdfbgmlB\lh\j_fygbq_]hg_h[uqgh]hg_[ueh
DZd\um\_j_ggh]h\hjbl_
QlhqlhZiZfylvmf_gyg_om`_q_fm^jm]boDklZlbmdjZeblhfgh]h"Dh]^ZK_^ahaZ^Zewlhl
\hijhkk_j`ZgldZdh_lh\j_fyijbklZevgh\kfZljb\Zeky\_]hebphZaZl_fhlju\bklhkdZaZe
Zfwlhg_aZq_fagZlv
�\_gZ^pZlh]hqbkeZaZe_aeb\^hfiylvkhjhd\hk_fvQ_lujgZ^pZlh]h\^hfiylvr_klgZ^pZlv
R_klgZ^pZlh]h\^hfiylv^\Z^pZlvBykeurZeqlhgb]^_gbq_]hg_\ayeb:l_i_jv\hl^hfiylv
ljb^pZlvBgl_j_kghhlkx^Zqlhgb[m^vmdjZeb"
Hldm^Z\ulZdohjhrhagZ_l_\k_ghf_jZ"KljZgguc\uq_eh\_dNmlh^Zij_g_[j_`bl_evgh
mofuevgmeky
K_^ahwlhke_]dZaZ^_ehaZ`b\h_ghqm\kl\hh[b^umklmibeh`_eZgbxmagZlvijZ\^m
Mf_gybajbl_evgZyiZfylvohjhrZyb^bl_\hglhhdhrdhkk_\_jghcklhjhguHghhldjulh
K_^ahihdZaZeiZevp_fgZfZe_gvdh_hdgh^eyhk\_s_gbye_klgbpujZkiheh`_ggh_gZklhjhg_
ijhlb\hiheh`ghc\_jZg^_
hglhkj_r_ldhc"B\ijZ\^mhldjulh
:\q_jZdh]^ZygZg_]hkfhlj_ehgh[uehaZdjulhAZiylve_lygbjZamg_\b^_e_]hhldjuluf
Ijh\_jvl_dlh_]hhldjueohay_\Zbebdlh^jm]hc
H]hNmlh^Z\gbfZl_evghhkfhlj_eK_^ahkgh]^h]heh\u
Ih^^Z\rbkvgZm^hqdmK_^ahfuke_gghlh`_hkfhlj_ek_[yOhlvhgbg_\dhklxf_ghgZg_f
qbklZylhevdhqlhbaklbjdbjm[ZrdZ^`_fi_jb[jxdbhehkudhjhldhih^kljb`_guebph]eZ^dh
\u[jblhDZ`^h_mljhi_j_^l_fdZd\uclbbaklhjh`dbnZjfZp_\lbq_kdhcnbjfuhgf_gy_l
gb`g__[_ev_bghkdbjmd_mg_]h^hjh`gZykmfdZkhkf_gghch^_`^hcGZgh]Zodjhkkh\dbG_
\ukrbcdeZkkdhg_qghghijbqbgu^eylZdh]hijbklZevgh]hjZa]ey^u\Zgby_]hhkh[ug_l
M[_^b\rbkv\wlhfK_^ahkijhkbe
Zfg_gjZ\blkydZdy\u]ey`m"
hlqlhgZ\kydbckemqZcgZah\bl_fg_\ZrZ^j_kbnZfbebx
�KZ\Z^Zg_fyjZ[hlZx\hglZfgZkdeZ^_DbfmjZZghqvxhojZgyxnbjfmLZlb[ZgZ?keby
\ZfihgZ^h[exkv\u\k_]^Zfh`_l_gZclbf_gylZf
[uemqr_ihrhkk_:lhykeurZe`bl_ebgZ\Zk`Zemxlky\mqZklhd
GZqlh`_hgb`Zemxlky"
=h\hjylqlhbfg_ijbylghdh]^Zmljhfb\_q_jhf\h^ghblh`_\j_fyfbfhbo^hfZijhoh^bl
fm`qbgZkj_^gboe_lk^hjh`ghckmfdhcQlh\ugZwlhkdZ`_l_"
Nmlh^Z\_jgmekygZf_klhijhbkr_kl\byZK_^ah_s_jZaihkfhlj_egZk\hxkmfdmIhoh`_dhfm
lhg_gjZ\blkyg_klhevdhhgkZfkdhevdh_]hklZjZy^hjh`gZykmfdZ\dhlhjhce_`Zl]jyagh_[_ev_
^ZiZd_lk_^hcbakmi_jfZjd_lZHg\a^jh]gmehsmlb\e_]dmx]hj_qvb]g_\
L_fg_f_g__hgijhr_ehklZlhdimlbg_f_gyyh[uqgh]hfZjrjmlZbih^hjh]_^hklZ\[ehdghl
�q_klghaZibkZe@bl_eb`ZemxlkyIhke_q_]hk^_eZe_s_h^gmaZibkvhf=jZ[bl_ebM`_
q_l\_jluc^hfMs_j[g_agZqbl_evgucP_evij_klmigbdh\g_ykgZ
K_^ahmihjgh\uau\Ze\iZfylbhldjulh_hdhrdhgZk_\_jghcklhjhg_h]jZ[e_ggh]h^hfZOhly\hl
lZd\ha\jZsZlvkydfukebhkemqZcghm\b^_gghf[ueh^eyg_]hg_oZjZdl_jgh
Dlhhldjuehdhrdhdhlhjh_\q_jZ\_q_jhf[uehaZdjulh"Km^yihlhfmqlhihqlh\ucysbd\k_lZd
`_gZ[bl]Za_lZfbm\_jgm\r_]hkymljhfohaybgZg_[ueh\j_f_gbbo\ulZsblvohly\ihebpbxhg
km^yih\k_fmmki_eiha\hgblvQ_eh\_ddhlhjuclZdlhjhiblky\jy^ebklZe[uki_pbZevgh
hldju\Zlvhdgh
B\hl\[ehdghl_ihy\beZkv_s_h^gZkljhdZHdhrdhhldjueij_klmigbd"
Dh]^ZgZke_^mxs__mljh\\hkdj_k_gv_K_^ahihy\beky\k\h_cd\Zjlbj_ihke_r_klb^g_\gh]h
hlkmlkl\by\ihqlh\hfysbd_e_`ZeZhldjuldZhl^hq_jbmq_gbpukj_^g_crdheuhldjuld_
�khh[sZehkvqlh^_\hqdZ\f_kl_k^jmavyfb_a^beZ\bkg_cewg^bp\_lgufbdZjZg^ZrZfb[ueZ
g_mf_ehgZjbkh\ZgZdZjlbgdZ
�IhdZK_^ahaZibku\Ze\[ehdghlbkg_cewg^k^jmavyfbrdhevgbdZfbwlhkebrdhf^Ze_dh
GZ^hh[jZlblv\gbfZgb_\]heh\_ijhf_evdgmeZfukev?klvebmg__dZjfZggu_^_gv]b"b
\gh\v_]hho\Zlbeh[_kijbqbggh_jZa^jZ`_gb_?]h`_g_DZ_dhkdhlhjhc`beZ[ukljh
\ajhke_xsZy^hqvg_o\ZlZeh^_g_]ijbkueZ_fuofm`_fbhgZmkljhbeZkvjZ[hlZlv\kmi_jfZjd_l
&#xZ];&#xZa;&#xbg;&#x_;&#xh;&#xkd;&#xj_;&#xk_;&#xgv;&#x_;&#x;&#xjZ;&#x[h;&#xqb; ;&#x^_;&#xgv;&#x;&#xih;&#xwl;&#xhf;&#xm;&#x_;&#xke; ;&#x^_;&#xhq;&#xd_;
&#xZo;&#xhl;&#x_e;&#xhk;&#xv;&#x;fZ]Zabg_\hkdj_k_gv_jZ[hqbc^_gvihwlhfm_keb^_\hqd_aZohl_ehkv\bkg_cewg^hgZfh]eZ
ih_oZlvlhevdhk^jmavyfbk_wlhhgij_djZkghihgbfZe
Dwcdh_]h^hqv\j_fyhl\j_f_gbihkueZeZ_fmhldjuldbhq_\b^ghkih^kdZadbfZl_jbGhk
gZqZehfi_j_oh^gh]h\hajZklZ\__ihkeZgbyoihy\beZkv_e_hsmlbfZyoheh^ghklvB^mrZK_^ah
\hkijbgyeZwlmi_j_f_gmg_h`b^Zggh[he_ag_ggh
H[uqghK_^ahihemqb\ba^hfmibkvfhihe^gyijhkb`b\Ze]ey^ygZg_]hGhk_]h^gyhgm`_q_j_a
iylvfbgmliheh`behldjuldm\ysbdibkvf_ggh]hklheZbijbgyeky\gh\vb\gh\vi_j_ebklu\Zlv
[ehdghl
hlkljhdZgZibkZggZy\q_jZmljhf@bl_eb`ZemxlkyIhijZ\^_]h\hjywlbkeh\Z[hevgh
aZ^_eb_]hhafh`ghqlhdlhlhbakhk_^_cagZyh[h]jZ[e_gbyo\^jm]\kihfgbe
ijbf_evdZ\rmxkynb]mjmK_^ahbkhh[sbe\ihebpbx:fh`_ldlhgb[m^vk^_eZewlh_s_jZgvr_
h\kydhfkemqZ_gZK_^ah^eydhlhjh]h_`_^g_\gu_h[oh^uklZebijb\uqdhckeh\gh\uebebmrZl
oheh^ghc\h^uIhke_lh]hdZdK_^ah\iheghcf_j_ihagZeg_ijb]ey^gu_klhjhguhdjm`Zxs_]h
_]hh[s_kl\Zbijbr_edgug_rg_fmh[jZam`bagbijb\uqguc__jblfklZedZaZlvky_fm
_^bgkl\_gghijZ\bevgufbgZ^_`gufL_i_jv`_dh]^Z\k_wlhi_j_q_jdgmebh^gbfkeh\hf
H^gZdhhgg_gZklhevdhfy]hdbijhklh^mr_gqlh[uihi_j\hfm\ue_l_\r_fmmdh]hlhkeh\m
f_gylvk\hch[jZa`bagb?kebbfg_gjZ\blky_]h^hjh`gZykmfdZohjhrhkaZ\ljZrg_]h^gyhg
[m^_loh^blvk^jm]hckkmfdhc^eyihdmihdGh[hevr_]hhlg_]hg_^h`^mlky
hh[s_`_b\q_jZbk_]h^gy]hjZa^hkbevg__q_fkie_lgbhg_fK_^ahaZgbfZelhlnZdlqlh\
lj_okhlf_ljh\hfd\Z^jZl_dhlhjuchghq_jlbe^eyk_[ykbgl_j\Zehf\^\Z^gyijhbahrehq_luj_
h]jZ[e_gby
Dhg_qgh\l_q_gb_ihke_^gboiylbe_l\j_fyhl\j_f_gb]jZ[bl_ebaZ[bjZebkv\^hfZGhh[uqgh
wlhijhbkoh^beh\hlkmlkl\b_ohay_\\^g_\gh_\j_fyH^bgij_klmigbdaZg_kdhevdh^g_ch]jZ[be
g_kdhevdh[h]Zluo^hfh\bkdjuekyQ_j_ag_dhlhjh_\j_fyihy\beky^jm]hclh`_ihjZ[hlZe
g_kdhevdh^g_cbkdjuekyL_i_jv`_]jZ[bl_ev\hlm`_q_luj_jZaZjZ[hlZeghqvxBohlyhg
aZ[bjZeky\^hfZdh]^Zohay_\g_[uehmoh^begbq_]hg_mdjZ\LZdqlhbh]jZ[e_gb_fwlhgZa\Zlv
ljm^gh
K_^ahijhkfZljb\ZeZ^j_kZq_luj_oihkljZ^Z\rbo^hfh\aZibkZggu_\[ehdghl_bg_ki_rZ
\hkklZgZ\eb\Ze\iZfylb\k_qlhk\yaZghkdZ`^uf^hfhfg_aZigh_]hhk_gbehbhg^hklZedZjlm
jZchgZ\uims_ggmxdhfbl_lhfkZfhmijZ\e_gbyWlh[ueZhq_gvih^jh[gZydZjlZkgZg_k_ggufbgZ
g__\k_fb^hfZfbkmdZaZgb_fghf_jh\bnZfbebcohay_\GZg_cq_ldh\ujbkh\u\Zekyd\Z^jZlkh
klhjhghcljbklZf_ljh\dhlhjucK_^ah\u[jZe^eyk\hboijh]mehdj_fyhl\j_f_gbjZaeh`b\
dZjlmi_j_^kh[hchgijh\_jyeihg_cfZjrjmlbdZ`^ucf_kypijhdeZ^u\Zegh\uc
KgZqZeZK_^ahdjZkgufdZjZg^Zrhfihf_lbedZ`^uc^hf]^_ih[u\Ze\hjAZl_f\lhfihjy^d_\
dZdhfijhbkoh^bebh]jZ[e_gbyijhklZ\begZ^hfZo[md\u$%&'q_jZrg__f_klh
ijhbkr_kl\byihemqbehebl_jm'
a]eygm\_s_jZagZdjZkgu_agZqdbK_^ahh[gZjm`beqlhkh_^bgyxsZyboebgbyh[jZam_lgZdZjl_
ihqlbijZ\bevgucd\Z^jZlkhklhjhghciylv^_kylf_ljh\M^b\bl_evgh_hldjulb_
��AZl_fhgklZebamqZlv^hfZaZij_^_eZfbwlh]hfZe_gvdh]hd\Z^jZlZhf]^__klvkh[ZdZhf]^_
���`b\mlklZjbdbhf]^_g_l^_l_cbh[Zkmijm]ZjZ[hlZxlhf]^__klvfZe_gvdb_^_lbhf
�ohaycdZdhlhjh]hjZ[hlZ_l\dZdhflh[Zj_bebghqghfdem[_bihwlhfmghqvx__g_[u\Z_lhfk
�[hevrbfb\hjhlZfbghq_faZgbfZ_lkyohaybgg_ykghhf]^_aZ\hjhlZ\uklZ\eyxlihkm^mhl
��ijb\habfuolm^Z]hlh\uoh[_^h\hf]^_qZklhihevamxlkyZ\lhfh[be_fhf]^_dlhlhba
^hfZrgbokibl\]ZjZ`_
HgjZkkhjlbjh\Ze^hfZb\khhl\_lkl\bbkl_fdZdb_]Za_lulZfihemqZxl:kZobFZcgblb
BhfbmjbbebKZgdwcIjhkfhlj_\lZdbfh[jZahf\k_^hfZhgkgh\ZhklZeky^h\he_glhqghklvx
ojZgysboky\_]hiZfylbk\_^_gbckh[jZgguoaZwlbiylve_l
K_^ahjZaeh`begZgba_gvdhfklhebd_jZamdjZr_ggmxdZjlmbijbgyekybamqZlv__\h\k_o^_lZeyo
OhlyqlhagZqblbamqZlv"Hgijhklhkfhlj_ebkfhlj_egZg__Bihkl_i_gghgZjZaf_q_gghc
ko_f_qlhlhklZeh\ujbkh\u\Zlvky
�hfZ]^_^_j`Zebkh[Zd[uebaZdjZr_gugZdZjl_q_jgufp\_lhfDZ`^ucbagboiexk^\Z^hfZk
h[_boklhjhgZlZd`_ljb^hfZaZgbfb\h[s_ckeh`ghklbr_klv^hfh\K_^ahi_j_q_jdgme
dhkufbebgbyfbWlhl_jjblhjbbddhlhjufij_klmigbdg_jbkdg_lijb[ebablvky
GZdZjl_hklZebkvg_i_j_q_jdgmlu_k_dlhjZK_^ahaZdjZkbegZgboq_jgufl_^hfZ]^_ohay_\Z
gbdh]^Zg_m_a`Zxl
hlemqd_Bhkh[_ggh\Z`ghhlkmlkl\mxlebhgbghqvx_^vij_klmigbdaZ[jZ\rbcky\^hfZ:
Kb'ihq_fmlhij_^ihqblZ_ljZ[hlZlvbf_ggh\ghqgh_\j_fyAgZqblhg\u[bjZ_ll_^hfZ]^_
gZ\_jgydZgbdh]hg_l^hf_:^\Z]h^ZgZaZ^ohay_\ZbebjZa\_ebkvbeb_s_qlh\h\kydhfkemqZ_
ohaycdZ\f_kl_k^_lvfbdm^Zlhm_oZeZOhaybg`_qZklh[u\Z_l\dhfZg^bjh\dZoihwlhfm^hf
imklm_lWlhfh`ghihgylvihihqlh\hfmysbdmbadhlhjh]hih^he]mg_\ugbfZxlky]Za_lu
^hf_`b\mlih`beu_kmijm]bghm`_^\Zf_kypZdZdbogbdlhg_\b^_eBgh]^Zih
\hkdj_k_gvyfijb_a`Z_l^hqvbebdlhlhbajh^kl\_ggbdh\ghkZ^klZekh\_jr_gghaZims_gguf
OhaycdZ^hfZK\k_]^ZkbevghgZdjZr_ggZydZ`^uc\_q_jdm^Zlhmoh^bldZdjZa\lh\j_fydh]^Z
K_^ahgZijZ\ey_lky\nZjfZp_\lbq_kdmxnbjfmBlh]^Z\k_h]gb\^hf_[u\Zxlih]Zr_gu
^hf_'lZd`_kg_^Z\gboihjihqlh\ucysbdqZklh[u\Z_li_j_iheg_g]Za_lZfbIhgylv\k_wlhg_
khklZ\blljm^Z^eyex[h]h^hfmrgbdZG_m^b\bl_evghqlhgbh^bgbaq_luj_o^hfh\g_gZoh^blky
\ahg_aZdjZr_gghcq_jgufbebi_j_q_jdgmlhcdhkufbebgbyfb
B\lh`_\j_fygbh^bgbawlboq_luj_o^hfh\g_gZ\h^blgZfukevqlhlZf\h^ylky^_gv]b
�ZfhqdZba^hfZKlh`_h^_\Z_lkyg_[h]\_klvdZdohlygZdhkf_lbdmg_kdmiblkyjy^ebmohkl_k
dhlhjZyg_fh`_liha\heblvk_[_ljZlblvkygZh^_`^m[m^_lfgh]h^_g_]
G_evaygZa\Zlv]jZ[bl_e_faZ]Z^hqgh]hij_klmigbdZdhlhjucghqZfbijhgbdZ_l\y\ghg_[h]Zlu_
^hfZbmoh^blihqlbgbq_]hg_\ay\K_^ahhiylvijbr_edwlhfmk^_eZgghfm\kZfhfgZqZe_
\u\h^mGh^eyq_]h`_lh]^ZhgaZ[bjZeky\wlbq_luj_^hfZ"Hl\_lgZ^hbkdZlv\lhfh[s_fqlh
boh[t_^bgy_l;he__lh]hl_h[klhyl_evkl\Zdhlhju_ijbr_^rbckhklhjhguij_klmigbd
h[gZjm`beiml_fgZ[ex^_gby^he`_g[ueaZf_lblvbkZfK_^ah_`_^g_\ghkh\_jrZxsbck\hc
h[oh^DZdgZijbf_jlhhdhrdh
DZdlhevdhwlZfukevijbreZ\]heh\mK_^ahhglml`_ihaZ[u\h\j_f_gbijbgyekyh[rZjb\Zlv
\k_m]hedbk\h_ciZfylbi_j_[bjZykdhib\rb_kyaZiylve_lk\_^_gbyH^gZdhj_amevlZl_]hg_
m^h\e_l\hjbe:jZalZdlhgZ^haZgh\h\k_hkfhlj_lvbh[^mfZlvB\wlhfj_r_gbb[ue\_kvK_^ah
K_^ah[uem\_j_gqlh_]hkh[kl\_ggu_]eZaZg_fh]ebg_aZf_lblvlh]hgZqlhh[jZlbe\gbfZgb_
ij_klmigbdKaZ\ljZrg_]h^gyhg\g_k_lbaf_g_gby\k\hch[uqgucfZjrjmlbijheh`blgh\uc
dhlhjuc[m^_l\dexqZlv^hfZ:Kb'GZk_]h^gyjZ[hlZ^ey]heh\uhdhgq_gZ
:l_i_jvjZ[hlZ^eyjmdK_^ahbaf_jbeebg_cdhc^ebgmbrbjbgm[ehdghlZb\khhl\_lkl\bbk
wlbfbjZaf_jZfbkeh`bebki_sj_ggmxjZaghp\_lgufbagZdZfbdZjlm?fmkZfhfmklZehkf_rgh
dZdbfbijb\uqgufb^\b`_gbyfbhgwlh^_eZeKgZqZeZkeh`bedZjlm]ZjfhrdhcaZl_fijbdj_ibe
h^bg__djZckdhlq_f\[ehdghl_beh\dhmijylZe\gmljv?kebhldjulv[ehdghlihy\blkydZjlZ
Fh`ghg_jZa\hjZqb\Zy__\kxjZkkfZljb\Zlvlhevdhgm`gh_f_klh
WlhaZgylb_kdeZ^u\ZlvdZjlubijylZlvbo\aZibkghcdgb`d_[ueh^Z\gbfm\e_q_gb_fK_^ah
IylgZ^pZlve_lhgkem`be\ihebpbbkusbdhfb^he`_g[ueoh^blvihjZchgm]^_ijhbahreh
ij_klmie_gb_kh[bjZy\_s_kl\_ggu_mebdbbk\b^_l_evkdb_ihdZaZgbyB\k_]^Zghkbekkh[hc
aZibkgmxdgb`dmkdZjlhcohly_]hdhee_]bihklhygghihl_rZebkvgZ^wlbfIhijZ\^_]h\hjyhgZ
gbjZam_fmihgZklhys_fmg_ijb]h^beZkvIjhklh\l_q_gb_l_oklZbeb^\mokhl^g_cihdZ\_ehkv
jZkke_^h\Zgb_bhgf_jberZ]ZfbaZ^ZggucjZchgdZjlZ\[ehdghl_kem`beZ_fmk\h_]hjh^Z
ml_r_gb_f
K_^ah\g_aZigh\kihfgbel_^Z\gb_^gbbk\hbo[u\rbodhee_]=jhfdh]h\hjbl_evh[ty\ey_l
gZf_kl_ijhbkr_kl\byZaZl_faeh\_sZylbrbgZbmeh`_ggu_\jy^ihdhcgbdbmrZoK_^ah
a\mqbl]hehkihklhygghh[jmrb\Z\rbckygZ_]h]heh\mWlhl\hcmqZklhdBohly_fmohl_ehkv
i_j_clbohlvg_gZ^he]h\hl^_el_jjblhjbZevgh]hgZ^ahjZhgklbkgm\am[ubah^gy\^_gv
ijh^he`Zeoh^blvihk\h_fmjZchgmkaZibkghcdgb`dhcaZiZamohcH^gZdh[hevrh]hmki_oZ_fm
lZdbg_m^Zehkv^h[blvky
H[uqghK_^ahj_^dhij_^Z_lky\hkihfbgZgbyfbdh]^Z\]heh\_\^jm]\hagbdZxldZdb_lh
njZ]f_gluijhreh]h]jm^v_]hhlau\Z_lky[hevxZ\k_\gmlj_gghklbkeh\ghk`bfZxlky\dhfhd
H^gZdhk_cqZkdZjlZdhlhjmxhgihke_klhevdboe_l\gh\v\de_be\[ehdghl\uau\ZeZmg_]h
g_kdhevdhbgu_qm\kl\ZGZg_c\^hklmighc\ahjmnhjf_hldjuehkvlhhq_fagZeblhevdh_]hgh]b
Wlh[uehdhgdj_lgh_bZdlb\gh_hsms_gb_iheghlu`bagbImklv^eyg_]hebqghhghkem`beh
jZa\e_q_gb_fbijbghkbehm^h\hevkl\b_Ijbf_jghlZd`_dZd\ujZsb\Zgb_\k\h_fkZ^mjZkl_gbc
dhlhju_ijb\e_deb_]h\gbfZgb_dh]^Zhgijhoh^befbfh
�BlZdK_^ah\hah[gh\bek\hbijh]medb\ZjZaZmljhfb\_q_jhfhgijhoh^blgh\uffZjrjmlhf
fbfh^hfh\:Kb'Ijbq_fdZ`^ucjZa^_eZ_lih^\Zdjm]ZAZ]Z^hqgucaehmfure_ggbd
ki_pbZebabjm_lkygZghqguoihk_s_gbyo^hfh\agZqblemqr_\k_]h^_eZlvh[oh^ihghqZfGh
K_^ahghqvxjZ[hlZ_lZjZ[hlZ^eyg_]hk_cqZk\Z`g__
�hjh]Zijhe_]ZxsZyfbfhq_luj_o^hfh\ho\Zlu\Z_l\h[s_ckeh`ghklbiylv^_kylkljh_gbc
�hfZgZwlhcl_jjblhjbbjZkiheh`_gu^h\hevghk\h[h^gh;hevrmxqZklvmqZkldh\jZaf_jhfhdheh
klZiylb^_kylbd\Z^jZlguof_ljh\aZgbfZxl^\mowlZ`gu_^hfbdbki_j_^bbihaZ^bdhlhjuo
gZoh^blkykZ^G_]h\hjym`h\hajZkl_baZgylbyo`bevph\f_`^mgbfbg_lgbq_]hh[s_]hH^gZdh
wlhgbkdhevdhg_h[_kdmjZ`b\Z_lK_^ah?kebihfgh]mjZaijhoh^blvh^ghcblhc`_^hjh]hcbk
h^ghcblhc`_ihabpbbjZa]ey^u\Zlvh^gbbl_`_^hfZlh\]heh\_q_ldhnbdkbjm_lkydZjlbgZgZ
dhlhjhc\b^ghgZkdhevdhdjmlhgZdehg_gZdjurZbdZdih\_jgmlukl_gulh]hbebbgh]h^hfZ
AZihfbgZ_lky^Z`_m]heih^dhlhjufgZ^hjh]miZ^Z_ll_gv
K_^ahjZa]ey^u\Ze^ebggu_l_gbdhlhju_^hfZhl[jZku\ZxlgZ^hjh]m\emqZomlj_gg_]hbeb
\_q_jg_]hkhegpZbg_jh\ghklbgZwlbol_gyob\^jm]_fmihdZaZehkvqlh\]heh\__]hkeh\gh
ehigmeimaujv
Wlh[uehqlhlh[_knhjf_ggh_bg_hij_^_e_ggh_Ghdh]^Zhgijhoh^befbfhwlh]hf_klZgZ
ke_^mxsbc^_gvimaujvhiylvehigmebgZwlhljZa_]hhq_jlZgby[ueb[he__q_ldbfb
M]hejZkk_ygghih^mfZeK_^ah
�M]euhfk^hfhfKl_gZkhkl_ghcDjurZkdjur_cHgbgZkeZb\Zxlky\uly]b\Zxlky\h^bgjy^
bgZhl[jZku\Z_fuobfbl_gyoihegh]em[hdbok\_leuo\u_fhdWlb\u_fdbihy\eyxlkylZf]^_
aZkehgyxsb_khegp_kl_gubdjurbg_gZkeZb\Zykv^jm]gZ^jm]ZijhimkdZxl_]hemqb
K_^ahih^gyekygZdjurmkdeZ^ZgZ^_kylbf_ljh\mx\ukhlmqlh[u\a]eygmlvgZ`behcd\ZjlZeih
dhlhjhfmhgijhoh^bldZ`^uc^_gvMebpu^_eyl_]hgZd\Z^jZludZd^hkdm^eyb]ju\]hgh
ebgbyhq_jqb\ZxsZydjurb^hfh\\_kvfZaZfukeh\ZlZ\j_amevlZl_q_]hohly^hfZbklhylgZ
h^ghcmebp_g_dhlhju_bagbo\b^guZ^jm]b_g_aZf_lgu
M]hehiylvih^mfZeK_^ahGhijbq_flmlm]he"
Ihq_fmij_klmigbd\u[jZebf_ggh^hfZ:Kb'gZoh^ysb_ky\m]eZod\Z^jZlZ"I_j\h_
bglmblb\gh_hsms_gb_lh]hqlhwlhdZdlhk\yaZghk]_hf_ljb_c_s_g_[uehq_ldhhnhjfe_gguf
qlhlhg_bf_xs__dgbfhlghr_gby"?keb\k_lZdb_klvqlhlhboh[t_^bgyxs__lhhgh^he`gh
gZoh^blvky\h^ghfbaiylb^_kylb^hfh\ihf_sZxsboky\gmljbd\Z^jZlZ
k_wlhkh\_jr_ggh[_kihq\_ggu_jZkkm`^_gbyghmK_^ahlZdhcoZjZdl_jhg^he`_gijbihfhsb
gh]b]eZaijh\_jblvfukevdhlhjZyf_evdgmeZmg_]hh^gZ`^uBhgijbe_`ghoh^beb
jZkkfZljb\Zewlbq_luj_^hfZKgZqZeZkijZ\Zihlhfke_\ZIhlhfhiylvkijZ\Z
�hfZ:Kb'jZkiheh`_gulZdqlhb^yhli_j\h]hdihke_^g_fm^\b]Z_rvkyihqZkh\hcklj_ed_
k_q_luj_kfhljylgZx]gh_kebij_^klZ\blvk_[_d\Z^jZldhlhjuchgbh[jZamxllhklhjhgZ
h[jZs_ggZy\gmljvd\Z^jZlZm^hfh\:bx`gZyZm^hfh\Kb'k_\_jgZyIj_^iheh`bfqlh
ij_klmigbdbadZ`^h]h^hfZjZa]ey^u\Z_lh[t_dldhlhjuc\b^_gba\k_oq_luj_o^hfh\lh]^Z\
^hfZo:bhg[m^_lkfhlj_lvba\uoh^ysbogZx]hdhgb\_jZg^uZ\^hfZoKb'bahdhg
\uoh^ysbogZk_\_j
K_^ahjZa^_ebeh^gmkljZgbqdm[ehdghlZgZq_luj_qZklb\dZ`^hfd\Z^jZl_gZjbkh\Zedj_klkh
klj_edZfbmdZau\ZxsbfbgZ\hklhdaZiZ^x]bk_\_jbihiulZekybah[jZablvgZdZ`^hcbawlbo
hk_cieZgdZ`^h]h^hfZHggZg_kgZieZghdgZ\_jZg^u\k_qlhhldju\Zehkvbfh]ehkem`blv
gZ[ex^Zl_evgufimgdlhfBdhg_qghg_aZ[ue\^hf_ghf_jljb^pZlvh[hagZq_gghf[md\hc'
gZjbkh\Zlvhdhrdh\uoh^ys__gZk_\_j
Ijbkfhlj_\rbkvhgh[gZjm`beqlh\h\k_oq_luj_o^hfZolZdb_gZ[ex^Zl_evgu_imgdluhldm^Z
fh`gh\b^_lvqlh^_eZ_lky\gmljbd\Z^jZlZgZoh^ylkybkdexqbl_evghgZ\lhjhfwlZ`_Hdhrdh\
lmZe_l_Hdgh\`behcdhfgZl_Hdhrdhhk\_sZxs__e_klgbpmHlkx^Zke_^m_l\u\h^qlh_keb
ij_klmigbdihe_lg_aZ^_gv]Zfbbp_ggufb\_sZfblh_^bgkl\_gghcijbqbghcih[m^b\r_c_]h
\u[jZlvbf_gghwlb^hfZ[uebhdgZb\_jZg^Z\uoh^ysb_gZh^gmhij_^_e_ggmxklhjhgm
K_^ahj_rbeqlhkfh`_lijbclbddZdhfmlhaZdexq_gbxihke_lh]hdZdk\hbfbkh[kl\_ggufb
]eZaZfbm\b^bllhqlh\b^ghbadZ`^h]hhdgZ\uoh^ys_]h\gmljvd\Z^jZlZ?klv\wlhfkfukebeb
g_lghgZ^ZgghcklZ^bbgZ^hk^_eZlv\k_qlhlhevdhfh`gh
Q_j_ag_kdhevdh^g_c\h\eZ^_gbyoK_^ahhiylvkemqbehkvg_[hevrh_ijhbkr_kl\b_h\lhjhc
iheh\bg_^gydkdeZ^mgZ\_ehkbi_^_ih^dZlbeagZdhfucihebp_ckdbcba[eb`Zcr_]hmqZkldZb
\ua\ZeK_^ahHgjZkkdZaZeqlhhdheh^\moqZkh\ghqbgZ^hjh]_g_^Ze_dhhlnZjfZp_\lbq_kdhc
nbjfudlhlhba[be\ha\jZsZ\rmxky^hfhcba[ZjZbebghqgh]hdem[Zohkl_k
?kl_kl\_gghK_^ahih^mfZeqlh_fm[m^_laZ^Zg\hijhkhlhfg_\b^_eebhgdh]hgb[m^v
ih^hajbl_evgh]hGhbgklbgdlb\ghhlj_Z]bjh\Z\gZkeh\Z\ha\jZsZeZkv^hfhckijhkbe
DZdZy`_gsbgZ"Ba^hfZghf_j^\Z^pZlv"Bebbaiylv^_kyllj_lv_]h"
Baiylv^_kyllj_lv_]hAgZqbl\u__agZ_l_kdZaZeihebp_ckdbcb\_k_ehohohlgme
Qlh`_lmlkf_rgh]h"ih^mfZeK_^ah
�Z`_gsbgmbaiylv^_kyllj_lv_]hyagZxGZkdhevdhhgZihkljZ^ZeZ"um\_j_guqlhwlh
ijhbahrehhdheh^\moqZkh\ghqb"Ij_klmigbd[ueh^bg"aZ[jhkZehg\hijhkZfbihebp_ckdh]h
Ihebp_ckdbckgyenmjZ`dmihq_kZe\]heh\_bkhaZ^Zq_gguf\b^hfmdehgqb\hkdZaZe
YlmlwlhOhl_e\Zkkijhkblv]^_\u[uebbqlh^_eZebhdheh^\moqZkh\ghqb"
GZdhg_plh^hK_^ah^hreh\q_flml^_ehbZ[kmj^ghklvkblmZpbbebrbeZ_]h^ZjZj_qbGhhiylv
ex[hiulkl\h\ayeh\_joijZ\^ZgZwlhljZag_lhevdh\kbem\k_]^Zrg_cijb\uqdb
:qlhihkljZ^Z\rZyml\_j`^Z_lqlhij_klmigbd[ueihoh`gZf_gy"
^\ZqZkZghqbykh\_jrZeh[oh^gZnZjfZp_\lbq_kdhfkdeZ^_H[wlhf_klvaZibkv\`mjgZe_y
fh]m__ihdZaZlvDlhfm`_`_gsbgZdh]^ZgZg__gZiZebgZ\_jgh_[ueZ^h\hevghkbevghivygZ"
hi_j\uohgZlhedhfg_ihfgbldZd\u]ey^_egZiZ^Z\rbc:\h\lhjuohgZml\_j`^Z_lqlhwlh
ijhbahrehg_ih^Ze_dmhlnZjfZp_\lbq_kdhcnbjfugh`b\_llhhgZkh\k_f\^jm]hcklhjhg_GZ^h
ij_`^_\k_]h_s_jZamlhqgblv]^_hgZ\ureZbalZdkbdh]^Z\ha\jZsZeZkvkjZ[hluKdhj_c\k_]h
hgZwlh]hlh`_g_ihfgbl
K_^ah]h\hjbe[_amfhedmIhebp_ckdbcklmih\Zluf\b^hfbkeh\ghg_agZydm^Z^_\Zlvkykgh\Z
ihq_kZe\]heh\_bkdZaZe
�Zg_ly\Zkbg_ih^haj_\Zx
G_hlhfj_qvIhgbfZ_l_jy^hfknbjfhcLZlb[ZgZydmobgghqvxex^bihqlbg_oh^yl
GZkdhevdhfg_ba\_klghihke_ihemghqbebrvbaj_^dZih[hdh\ufmehqdZfijh_a`Z_llZdkb?s_
bgh]^ZgZlZdkb\ha\jZsZ_lky^hfhcohaybgbaljb^pZlv^_\ylh]hIh\uoh^gufgZrhkk_daZiZ^m
hlnbjfu^_\mrdZbaljb^pZlviylh]hdjZr_ggZyih^[ehg^bgdm\f_kl_kdZdbflhiZjg_fgxoZxl
jZkl\hjbl_evLZf\wlh\j_fyg_[u\Z_lgbex^_cgbfZrbg\hlhgblm^Zbijboh^ylgxoZlv:
`_gsbgmbaiylv^_kyllj_lv_]h^hfZygbdh]^Za^_kvg_\klj_qZe
uijyfhdZddgb]Zmq_lZk^_eZedhfiebf_glihebp_ckdbc
K_^ahgZqbgZe\k_[hevr_jZa^jZ`Zlvky
��Zg_h[wlhfj_qv_ehg_\lhfqlhihkljZ^Z\rZy\g_lj_a\hf\b^_gZoh^beZkvhdhehLZlb[ZgZ
�ydmobg_eh\lhfqlh\[_aex^ghff_kl_ij_klmigbdba[be`_gsbgm
Gm
GZ^h\uykgblvhgij_ke_^h\Ze__qlh[uba[blvbeb`_hdZaZ\rbkvZlhff_kl_g_h`b^Zggh
klhedgmekykihl_ji_\r_cH^ghba^\moH[yaZl_evghihklZjZcl_kv_s_jZajZkkijhkblv__h[wlhf
�Z\Zflhevdhkusbdhf[ulvIhebp_ckdbcy\ghkemrZe\ihemoZqlh]h\hjblK_^ahIjhrm
ba\bgblvaZ[_kihdhckl\hIhijhsZ\rbkvhggZ^_enmjZ`dmk_egZ\_ehkbi_^bbkq_aba\b^m
�K_^ahfZrbgZevgh^hklZebadZjfZgZ[ehdghlbjZa\_jgmedZjlm_ckl\bl_evghmqZklhdgZ
dhlhjhfgZoh^blkynZjfZp_\lbq_kdZynbjfZihqlb\iehlgmxijbe_]Z_ldklhjhg_Kb'd\Z^jZlZ
h[jZah\Zggh]hq_lujvfy^hfZfb:Kb'G_m^b\bl_evgh_keb]jZ[bl_ev\^\ZqZkZghqb
kemqZcghklhedgmekyKih^\uib\r_c`_gsbghcKwlhcfukevxhg\g_k\[ehdghlaZibkvh[wlhf
ijhbkr_kl\bb
JZa\g_^_exdh]^Z\kmi_jfZjd_l_]^_hgZjZ[hlZeZ[ue\uoh^ghc^_gvDZ_dh`_gZK_^ah
ijb_a`ZeZgZ\_klblv_]hH[Zhgbkl_kgyebkv\b^_lvkygZex^yoihwlhfmbo\klj_qb\k_]^Z
ijhoh^beb\_q_jhf
Ih]ey^u\ZygZqZkuK_^ahaZdhgqbe\iheh\bg_^_\ylh]hi_j\uch[oh^bhldjueaZ^gb_\hjhlZ
nZjfZp_\lbq_kdhcnbjfuDZ_dhdZd\k_]^Zm`_lbohklhyeZlZfkfZ]ZabggufiZd_lhf\jmdZo
iZd_l_e_`Zebdmie_ggZyihkemqZxh^_`^ZkmkbbdZdZylh\Zj_gZy_^ZZlZd`_gZeh]h\u_
^hdmf_glu\dhlhjuohgZkZfZg_jZa[bjZeZkvrdhevguclZ[_evkhp_gdZfb^hq_jbba\_s_gbyba
rdheubijhq__
�Z^Zb\hl_s_DZ_dhihklZ\beZgZklhe\ihf_s_gbbhojZgu`_em^hqgh_e_dZjkl\hK_^ah
\k_]^Z^_j`bl\k\h_c^hfZrg_cZil_qd_wlhdblZckdh_kj_^kl\hgh_]hihq_fmlhgbdh]^Zg_
[u\Z_l\[eb`ZcrboZil_dZo
G_l:ml_[y"
Ihqlbg_lDwcdhijhkblgZdZjfZggu_jZkoh^u^_kylvlukyqb_g
GZ^hqlh[u[uehg_f_gvr_q_fm^jm]bo
AZ^jm]bfbg_m]hgbrvky
Ihke_iylgZ^pZlbe_lkmijm`_kl\Zbfg_hq_f[ueh]h\hjblvdh]^Zhgb\klj_qZebkva^_kvjZa\
g_^_exHgbih_ebkmkbh[f_gyebkvg_kdhevdbfbnjZaZfbh^hfZrgbo^_eZobh^hq_jbbgZlhf
bojZa]h\hjaZdhgqbekyG_fgh]hkeh\gZyDZ_dh[ueZlZdhc`_aZmjy^ghcdZdbK_^ahIjhklZy
`_gsbgZ[_ahkh[uo^hklhbgkl\LZdb_ex^b^Z`__keb\bok_jhc`bagbijhbkoh^blqlhlh
g_h[uqgh_ihij_`g_fmhklZxlkyaZmjy^gufb
k_gZqZehkvklh]hqlhr_klve_lgZaZ^feZ^rbc[jZlDZ_dh[m^mqbivygufk[begZkf_jlv
q_eh\_dZJh^bl_ebDZ_dh^ey\uieZludhfi_gkZpbbijh^Zebk\hc^hfbk_fvyjZkiZeZkvK_^ah
dhlhjh]hfmqbebg_h[tykgbfu_m]jua_gbykh\_klbbaaZjh^kl\_ggbdZkh\_jrb\r_]hij_klmie_gb_
ihijhkbei_j_\_klb_]hbake_^kl\_ggh]hhl^_eZ=eZ\gh]hmijZ\e_gbyihebpbbgZdZdhcgb[m^v
ih^\_^hfkl\_ggucmqZklhdLZf\hl^_e_ih[hjv[_kij_klmighklvxhgijh^_j`Zeky]h^:ihlhf
j_rbekyIjbq_f]eZ\gmxjhev\_]hj_r_gbbku]jZehldZa^hq_jboh^blv\rdhembaaZlh]hqlhih
khk_^kl\mb\rdhe_gZ^g_cihklhygghba^_\Zebkv
Ihke_g_dhlhjuodhe_[ZgbcK_^ahhklZ\bejZ[hlm\ihebpbb@_gmb^hqvhgi_j_\_a\Lb[ZkZf
lh`_kf_gbef_klh`bl_evkl\ZG_lZdlhijhklh[uehgZclbf_klh]^_[u_]hgbdlhg_agZe\ebph
ihlhfmqlhkusbdb\k_]^ZgZ\b^mGh\ZyjZ[hlZlh`_ih^\_jgmeZkvg_kjZambhgm`_ijbfbjbeky
kfukevxqlhg_kfh`_l`blv\f_kl_kk_fv_c
;_amkeh\ghku]jZehk\hxjhevbmijyfkl\hkZfh]hK_^ahHg\[bek_[_\]heh\mqlhg_`_eZ_l
\b^_lv`_gmb__jh^kl\_ggbdh\qlhklZ\rZym]jxfhcbg_jZa]h\hjqb\hc^hqvg_ohq_l_]hagZlv
KdZau\ZehkvlZd`_bi_kkbfbklbq_kdh_^mr_\gh_khklhygb_K_^ah
B\k_`__kebh[_jgmlvkygZaZ^ijh`blu_\jhav]h^uijhe_l_ebkeh\ghh^bgfb]Bh[Zhgbb
DZ_dhbhgkZflZdbhklZebkvgZm^b\e_gb_aZmjy^gufbex^vfb=ey^ygZboebpZg_ih^mfZ_rv
qlh\bo`bagb[uehfgh]hkh[ulbcDZ`_lkyqlhgbq_]hg_baf_gbehkv\k_b^_lk\hbfq_j_^hfB
fbjbkqZklv_bg_m^h\e_l\hj_gghklv
YohqmmkljhblvDwcdh\qZklgmxrdhem\Lhdbh
Gm`gu^_gv]b
�HgZohjhrhmqblkyByohl_eZ[uhl^Zlv__\ohjhrmxrdhemZbmqbl_ev]h\hjbllh`_kZfh_
?s__klvh^bg]h^
LudZd\k_]^Zm\beb\Z_rvhlhl\_lZBihjZ[ugZfm`_Yohqm`blv\f_kl_Ih^mfZcohly[uh
Dwcdh
Y^mfZx
Fh`_l\\hkdj_k_gv_ijb_^_rv"Lb[ZgZfgbdlhbkeh\Zg_kdZ`_l_keb^Z`_m\b^ylgZk\f_kl_
Dwcdhf_gyba[_]Z_l
G_ijZ\^ZHgZl_[_\k_\j_fyhldjuldbihkueZ_l
HldjuldbBg^mev]_gpbbaZlhqlhg_ohq_lkhfghc\klj_qZlvky
�mjZdlu
DZ_dhkeh\ZjgucaZiZkdhlhjhcg_kebrdhf\_ebd]ey^ygZfm`ZkljZgguf\a]ey^hfg_kdhevdhjZa
wlh\j_fy
DZ_dh
Qlh"
YihklZjZxkvijb_oZlv^hfhc\\hkdj_k_gv_
Ohjhrh:_kebDwcdhl_[_kdZ`_lqlhgb[m^vlZdh_y__[ukljhijb\_^m\qm\kl\hGZihfgx
[eZ]h^ZjydhfmmgZkdZ`^uc^_gv_^ZgZklhe_
DZ_dh\ureZq_j_al_`_\hjhlZqlhb\hreZbh^bghdhih[j_eZihghqghc^hjh]_K_^ahohl_ehkv
__ijh\h^blvghhgg_fh]hklZ\blvjZ[hq__f_klh
GZke_^mxs__mljhK_^ahdZd\k_]^Z\ur_eknZjfZp_\lbq_kdhcnbjfubgZijZ\bekygh\uf
�fZjrjmlhfgZf_q_ggufgZdZgmg_hc^y^h^hfZghf_jljb^pZlv'hgm\b^_eqlhmh^gh]hba
lj_okhk_^gbokgbf^hfh\ih^ghf_jhfljb^pZlvljbklhbl]jmah\bd^eyi_j_\hadbf_[_eb
Ihkdhevdm\j_fykebrdhfjZgg__\_sb]jmablv_s_g_dZqZebghK_^ah\^jm]\kihfgbeqlh
g_kdhevdhg_^_evgZaZ^ijhoh^yfbfhwlh]h^hfZiZjmjZa\b^_efZrbgmba`bebsghkljhbl_evghc
dhfiZgbbGbq_]hm^b\bl_evgh]h^hfklZjucohay_\Zj_rbebi_j_kljhblv_]hZkZfbgZwlh\j_fy
i_j__^ml\^jm]h_f_klh
Ihke_r_klbqZkh\\_q_jZlh]h`_^gygZh[jZlghfimlbkhkdeZ^ZgZnZjfZp_\lbq_kdmxnbjfmhg
hiylvijhoh^befbfhwlh]h^hfZih^l\_j`^_gb__]hmlj_gg_]hij_^iheh`_gbygZ\hjhlZo[ueZ
ijbde__gZ[mfZ`dZk\j_f_ggufZ^j_khfohay_\ZgZh]jZ^_\bk_eZlZ[ebqdZkljhbl_evghcnbjfu
k_klZ\gb\^hf_[uebaZdjuluk\_lih]Zr_gkjZam\b^ghqlh^hfimklhc
B\hlke_^mxs__mljhHl]eZaK_^ahdhlhjucdZdbij_^u^msbfmljhfr_eknZjfZp_\lbq_kdhc
nbjfug_mkdhevagmebhldjulu_klZ\gbgZ\lhjhfwlZ`_^hfZghf_jljb^pZlvljbhldm^ZbaaZ
j_fhglZ\u_oZeb`bevpuk_]hg_kdhevdh^g_cijhrehkl_oihjdZdhgaZf_lbehldjulh_hdhrdh
gZk_\_jghcklhjhg_khk_^g_]h^hfZ'Hdhrdhdhlhjh_dZdhg^mfZekem`beh^eyhk\_s_gby
e_klgbpuB\hl\^hf_jy^hfhiylvhldjulhhdghM`_h^gh]hwlh]h^hklZlhqghqlh[uijb\e_qv
\gbfZgb_dlhfm`_K_^ahgZdZgmg_\_q_jhfkh[kl\_ggufb]eZaZfb\b^_eqlh\k_klZ\gb\^hf_
[uebaZdjulu:mljhfhgbhiylvhldjuluQlhwlhagZqbl"
K_^ah_s_\gbfZl_evg__hkfhlj_e^hfiulZykvihgylvdZdbfh[jZahfij_klmigbdijhgbd\gmljv
hliZjZ^guc\oh^Km^yihdhgkljmdpbb^hfZklhcklhjhgudhlhjmxg_\b^ghk^hjh]b
gZoh^blkyq_jgucoh^Hl\hjhl^h\oh^ghc^\_jbf_ljZq_luj_K_^ahwlhjZkklhygb_dZaZehkv
g_ij_h^hebfufkZfhf^_e_mljhdjm]hf^hfZg_ba\_klghhldm^ZaZlh[hcgZ[ex^ZxlMg_]hg_
o\ZlZehkf_ehklb^Z`_\hclbZ\hjhlZqm`h]h^hfZbijh\_jblvaZfhd\^\_jbHgebrvklhyeb
dmkZe]m[u
Gh\_^vdlhlh`_aZ[jZeky\wlhly\ghimklmxsbc^hfhldjuehdghbmr_eK_^ahg_
ihlj_[h\Zehkvfgh]h\j_f_gbqlh[uih^khagZl_evghk\yaZlvh[jZaaehmfure_ggbdZdhlhjuc
g_khfg_gghg_[ue\hjhfkq_lujvfyij_^u^msbfbkemqZyfb
Ij_`^_q_fgZqZlv^mfZlvK_^ah^hklZe[ehdghlbgZjbkh\Ze\g_fhkvdhhj^bgZlAZl_fgZwlhc
hkbbah[jZabeijb[ebabl_evgucieZg^hfZi_j_^dhlhjufklhyeHdgh\lhjh]hwlZ`Zkhldjulufb
klZ\gyfb\uoh^blgZlm`_klhjhgmqlhbhldjulh_hdhrdh\^hf_'hghebrvgZ^\Z^pZlvf_ljh\
k^\bgmlhd\hklhdm?s_jZam[_^b\rbkv\wlhfK_^ah\^jm]ihqm\kl\h\Zeg_ij_h^hebfh_\heg_gb_
Dh]^ZhgjZ[hlZe\ihebpbb[u\ZehqlhjZkke_^h\Zgb_dZdh]hgb[m^vij_klmie_gbygZihfbgZeh
dhgqbdZfbiZevp_\ijbdhkgmekydq_fmlh_s_g_bf_xs_fmdhgdj_lghcnhjfuBohlyhgagZe
qlhgZ^_\yghklh^_\ylvijhp_glh\\k_lZdbhklZg_lkybeexab_c_fmg_m^Z\Zehkvih^Z\blv[vxs__
dexqhf\ha[m`^_gb_Lh`_kZfh_K_^ahbkiulu\Zebk_cqZk]heh\_mg_]h[ueZlhevdhh^gZ
fukevqlh`_^_eZlv^Zevr_"
Khh[sblv\ihebpbx"G_lwlhgbq_]hg_^ZklDZdhgbfh]eb\k_jv_ahlg_klbkvd^hkm`bf
jZkkdZaZfhfm`qbg_ihdZaZ\r_fkydhfmlhih^hajbl_evguflhevdhihlhfmqlhhgmljhfb
\_q_jhfk^hjh`ghckmfdhcoh^blkhkdeZ^ZgZnZjfZp_\lbq_kdmxnbjfmbh[jZlgh"wlhcfukeb
[ueZba\_klgZy^heykZfhbjhgbbK_^ahhlghkblkydl_fex^yfdhlhju_^he]h^_j`ZlaehbaaZ
imklydh\HgagZeqlh^hdhgpZ`bagbg_aZ[m^_lkeh\dhlhju_kZfaZibkZe\[ehdghl@bl_eb
`ZemxlkyB\lh`_\j_fyg_ihgbfZe^eyq_]hk^_eZewlmaZibkvG_kdhevdhjZahgih^mfu\ZeZ
g_kl_j_lveb__\hh[s_ghihlhfj_rbeG_lkhljmdh]^ZjZkimlZxwlh^_ehdhgp_dhgph\
ihdZij_klmigbdijh^he`Z_l[jh^blvgZk\h[h^_imklvwlbh[b^gu_keh\ZihklhygghihiZ^ZxlkygZ
]eZaZ
ijhq_fK_^ahbaaZlZdboimklydh\g_hlklmiZ_lJZafureyyhlhfqlh`_^_eZlv^Zevr_hg
ijbr_edaZdexq_gbxqlh^he`_gih[u\Zlv\imklmxs_f^hf_?keb\klZlvmhdgZgZ\lhjhfwlZ`_
]^_hldjuluklZ\gblh\hafh`ghm^ZklkygZclbdexqdjZa]Z^d_u\h^[ueijhklbyk_gIjbgy\
j_r_gb_K_^ahihqm\kl\h\ZedZdgZ^mr_mg_]hklZeh]hjZa^he_]q_Hg[ukljhijhr_ehklZlhd
imlb^hkdeZ^Zb\_kv^_gvjZ[hlZekhk\h_ch[uqghcwg_j]b_c
_q_jhflh]h`_^gyK_^ah\uc^ykhkdeZ^ZijyfbdhfgZijZ\bekyd^hfmghf_jljb^pZlvljbGZ
mebp_dZd\k_]^Z\\_q_jg__\j_fyex^_cihqlbg_[uehbijhgbdgmlv\imklmxsbc^hfg_
khklZ\beh[uljm^ZKkZfh]hgZqZeZK_^ahih^haj_\ZeqlhlZbgkl\_ggucihk_lbl_evaZ[jZeky\
^hfkehfZ\aZfhd\h^ghcba^\mo^\_j_ceb[hiZjZ^ghceb[hq_jghcLZdbhdZaZehkv
Ijb[ebab\rbkvdiZjZ^ghfm\oh^mK_^ahm\b^_egZaZfd_jZaebqbfu_^Z`_\kmf_jdZoke_^u
dZdh]hlhbgkljmf_glZ;ukljhijhlygm\jmdm\i_jqZld_hgdhkgmekyjmqdbiZjZ^ghc^\_jb
JmqdZe_]dhih\_jgmeZkvK_^ah\hr_e\^hfbkjZamgZijZ\bekygZ\lhjhcwlZ`Wlh[ueqm`hc^hf
dm^ZhgihiZe\i_j\u_b]^_dlhfm`_pZjbeZl_fghlZGhK_^ahih\g_rg_fm\b^m^hfh\\gh\uo
`beuojZchgZofh]ijbf_jghhij_^_eblvbo\gmlj_ggxxieZgbjh\dmB^_ckl\bl_evghhggbjZam
g_hrb[ky^\_jvxih^gbfZykvgZ\lhjhcwlZ`\dhfgZlmkhldjulufbklZ\gyfbhc^ylm^Zhg
gZijZ\bekyijyfhdhdgmqlh[um\b^_lvhldju\Zxsmxkyhllm^ZdZjlbgmdhlhjmx
ij_^iheh`bl_evghjZa]ey^u\Zeij_klmigbd
Kfhlj_lvgZ\k_]eZaZfbij_klmigbdZWlhi_j\ZyaZih\_^vkusbdZK_^ahij_^klZ\beqlhhgb_klv
lhl]jZ[bl_evdhlhjucm`_ih[u\Ze\g_kdhevdbo^hfZobklZejZkkfZljb\Zlvkl_gubdjurb
^hfh\_]h]eZaZfb
I_j\u_g_kdhevdhfbgmlhg\b^_elhevdhghqghci_caZ`kijbajZqgufbl_gyfbq_jguoa^Zgbcb
j_^dbfbh]hgvdZfbhk\_sZ\rbfb\_q_jgxxljZi_amh[blZl_e_cAZl_f_]h\a]ey^kZfkh[hc
aZ^_j`ZekygZg_kdhevdbohk\_s_gguohdgZoG_dhlhju_bagbogZoh^ylky^Ze_dh^jm]b_[ebadh
BaaZlh]hqlhkgZjm`bl_fghZ\gmljbk\_leh^Z`_\l_ohdgZogZdhlhjuohims_gurlhju
fh`ghjZaebqblvkbemwluex^_c
K_^ahhlukdZe\a]ey^hfg_ykgu_hq_jlZgby^hfZ'gZoh^b\r_]hkyihkhk_^kl\mZlZd`_^hfh\:
bKHgihiulZekyij_^klZ\blv\k\h_f\hh[jZ`_gbbqlhfh`ghm\b^_lvkh\lhjh]hwlZ`ZdZ`^h]h
klhblK_^ah^he`_ggZoh^blvkyg_dbch[t_dldhlhjucij_klmigbdgZ[ex^Zeba\k_oiylb^hfh\
?fmdZaZehkvqlhp_evaZ]Z^hqgh]hij_klmigbdZhldju\Z\r_]hihkj_^bghqbhdgZ\imkluo^hfZo
aZdexqZeZkvlhevdh\lhfqlh[ugZclb\ghqghciZghjZf_hij_^_e_gguch[t_dl;_amkeh\ghwlh
[uehebrvbglmblb\gh_ij_^iheh`_gb_Dijbf_jm\iheg_fh]ehkemqblvkyqlhij_klmigbd
ex[bfh_aZgylb_dhlhjh]hih^]ey^u\ZlvbkdZehdghq_j_adhlhjh_hgfh][uaZ]eygmlvdhfgZlm
dZdhclh`_gsbgu
JZafureyyh[wlhfK_^ahihqlbiheqZkZg_hlju\gh\]ey^u\Zeky\ghqghci_caZ`h^gZdhq_f
^hevr_hgkfhlj_el_f[_a[j_`g_cdZaZehkvfhj_ihoh`bo^jm]gZ^jm`dma^ZgbcBg_[uehkj_^b
gbogbq_]hlZdh]hhq_ffh`gh[ueh[um\_j_gghkdZaZlvhlhgh
B\k_`_h^ghhdhrdhgZ\lhjhfwlZ`_^hfZgZoh^b\r_]hkydZdjZa\p_glj_h[jZah\Zggh]hiylvx
\aehfZggufb^hfZfbd\Z^jZlZijb\e_deh\gbfZgb_K_^ahBdhg_qgh`_hgkjZammagZe_]hWlh
[uekZfucrbdZjgucba\k_o^hfh\d\ZjlZeZihkljh_gguc\fh^_jgbabjh\Zgghfyihgkdhfklbe_k
gZ\_khfdjuluff_^gufbebklZfb[hevrhfmoh`_gghfkZ^mbf_ehkv^Z`_qlhlh\jh^_qZcgh]h
^hfbdZGZ\hjhlZo[ueZlZ[ebqdZkbf_g_fGZdZfmjZ
K_^ahg_kdhevdhjZa\b^_edZd\^hfijboh^beZih`beZy`_gsbgZjZ[hlZ\rZylZfijbkem]hc:
]h^Z^\ZgZaZ^\b^_edZdba\hjhl^hfZihy\beZkvhq_gvdjZkb\Zy`_gsbgZe_lkhjhdZ\dbfhghih
\b^mihoh`ZygZohkl_kbaghqgh]hdem[Zbeb[ZjZk_eZ\q_jgucF_jk_^_kbm_oZeZK_^ah
ijbr_ed\u\h^mqlhwlh\lhjhc^hfdZdh]hlh[h]ZqZH^gZdhk_cqZkwlhl^hfijb\e_d\gbfZgb_
K_^ahlhevdhihlhfmqlh_kebkfhlj_lvkmebpu\ukhdbcaZ[hj^_j_\vyb[hevrhcgZ\_kg_^Zxl
dZdke_^m_ljZa]ey^_lvhdgZ:hlkx^Zk\ukhlu\lhjh]hwlZ`Zhdgh`behcdhfgZlub]hj_\rbc\
g_ck\_l[ueb\b^gudZdgZeZ^hgb
K_^ahihqm\kl\h\Zek_[yg_kdhevdhg_mxlghijbfukebqlhwlhijhklhhdgh^hfZ]^_`b\ml
kh\_jr_gghg_ba\_klgu__fmex^bGhdZdhc[udjZkb\hcgb[ueZ`_gsbgZ_keb_ckhjhde_l\jy^
ebdlhlhklZg_lih^]ey^u\ZlvaZg_c\hdghDlhfm`_hdghbagmljbaZdjulhk_^abb_keb\g_]h
qlhgb[m^vb\b^ghlZdlhevdhkbemwluG_llZbgkl\_ggh]hij_klmigbdZ_kebhgbbf__l
iZlheh]bq_kdmxkljZklvdih^]ey^u\Zgbxbgl_j_km_lkh\k_fg_wlhhdghIjb^ydlZdhfm\u\h^m
K_^ahj_rbedZdfh`ghkdhj__\u[jZlvkybaqm`h]h^hfZHggZqZel_jylvi_j\hgZqZevgmx
m\_j_gghklv\lhfqlhp_evij_klmigbdZgZ[ex^_gb_aZdZdbflhh[t_dlhfgZoh^ysbfkykj_^b
^hfh\wlh]h`beh]hd\ZjlZeZbkh\_jr_gghiZe^mohfH^gZdhmK_^ahlZdhcoZjZdl_jqlh\kydbc
jZadh]^Zg_k[u\Zxlkyg_h[hkgh\Zggu_gZ^_`^ubgZkf_gmbfijboh^blmgugb_dhlhjh_hgk\_jo
\kydhcf_jubkiulZedh]^Zkem`be\ihebpbbhg]h\hjblk_[_=eZ\gh_g_kqblZlvk_[y^mjZdhf
Zg_lhdhg_p
Ihwlhfmg_m^ZqZg_hklZgh\beZK_^ahbwlhcghqvxkb^y\dhfgZl_hojZgugZnZjfZp_\lbq_kdhc
nbjf_hgihqlbg_kiZejZa]ey^u\ZydZjlm\[ehdghl_K_^ahklZjZekyijbihfgblv\k_qlh\b^_e
\_q_jhfbahdgZ^hfZ?b^_eZeihf_ldbgZdZjl_BohlyhggZ\j_fyihl_jyem\_j_gghklv\k_[_gh
ihij_`g_fmijb^_j`b\Zeky\_jkbbqlhij_klmigbdaZ[jZeky\imklhc^hfbhldjueklZ\gbqlh[u
qlhlhm\b^_lv
Dlhfm`_K_^ahkqblZeqlh`mebdih[u\Z\rbcm`_\iylb^hfZogZwlhfg_hklZgh\blkyHgihdZ
_s_gbq_]hg_k^_eZebihoh`_p_ebk\h_cg_^h[bekyZagZqbl[m^_lbr_klhc^hfBihf_j_lh]h
dZdij_klmigbd[m^_lijb[eb`Zlvkydk\h_cp_eb[ehdghlK_^ahgZiheg_gguc^_lZevgufb
Kfmlgh_\heg_gb_g_ihdb^Zeh^mrmK_^ahle_yih^h[ghm]hevdm\ahe_dhkljZ
GZklmibehke_^mxs__\hkdj_k_gv_K_^ahg_aZ[ue^Zggh]h`_g_h[_sZgbyijb_oZlv^hfhcGhg_
ih_oZeihlhfmqlhjZajZ[hlZeh^bgieZg
r_klhc^hfaehmfure_ggbdihdZg_aZ[bjZekybK_^ahhiZkZekydZd[uhg\hh[s_g_bkq_aB
\hlgZdZgmg_mljhf\h\j_fy_`_^g_\gh]hh[oh^ZK_^ahaZf_lbehdheh^hfZ?dhlhjuckh[bjZebkv
i_j_kljZb\ZlvfZrbgmkljhbl_evghcdhfiZgbbIh^hc^ydkhljm^gbdmdhfiZgbbdhlhjucklhyegZ
mebp_bjZa]ey^u\Ze^hfK_^ahkeh\ghg_\agZqZckijhkbeI_j_kljZb\Zlv[m^_l_"Lhl_fm
hl\_lbeqlhq_j_a^\Z^gy^hfgZqgmljZa[bjZlvbhgijb_oZeihkfhlj_lvdZdZyjZ[hlZa^_kv
ij_^klhbl
�MkeurZ\wlhK_^ahkjZamaZibkZe\k\hc[ehdghlhfihg_^_evgbd[m^mljZa[bjZlvBlml
_fmhiylvijbreZ\]heh\mfukevh`mebd_G_ba\_klghqlhbf_gghjZkkfZljb\Zehldju\klZ\gbgZ
\lhjhfwlZ`_q_eh\_dagZ\rbcqlh^hfimklm_lbijhgbdrbclm^Zghqvxdh]^Zohay_\Z\u_oZeb
�Ghihkdhevdmhgl_i_jvaZlZbekyfh`ghij_^iheh`blvqlhhggZdhg_pm\b^_elhqlhbkdZehklb]
ebhgwlbfk\h_cp_ebbebg_l"Gh_keb^Z`_ij_klmigbd\^hf_ghf_jljb^pZlvljb^h[bekyq_]h
ohl_ekm^yihlhfmkdZdbfmihjkl\hfhg^hkboihjaZ[bjZekyihghqZflh\h^bglh\^jm]hc^hf
ljm^ghih\_jblvqlhhgmkihdhblkyijhklh\ukfhlj_\qlhlhbahdgZBgl_j_kghijhgbdgm\ghqvx
\imklhc^hfij_klmigbdlZfqlhgb[m^v^_eZebeblhevdhkfhlj_e":fh`_ldZdjZak_]h^gyghqvx
hgqlhgb[m^vaZfurey_l"DZdh_bawlboij_^iheh`_gbcfh`_lhdZaZlvky\_jguf"
:khk_^bagZxldh]^ZgZqgmlehfZlv^hf"[ukljhkijhkbeK_^ahgZqlh_]hkh[_k_^gbdklZdbf
\b^hfkeh\gh`_eZykdZaZlvdZd\u_s_a^_kv"hl\_lbe
Fu^Z\gh\k_ohih\_klbeb_^vmebpZmadZyZa^_kvb]jmah\bdbbly`_eZyl_ogbdZ[m^ml_a^blv
�ZbjZaj_r_gb_ihebpbblj_[m_lky
kZfhf^_e__kebnbjfZaZijhkbeZmihebpbbjZaj_r_gbyihevah\Zlvky^hjh]hclhij_klmigbd
aZohlbhglhevdh\k_]^Zkfh`_l\uykgblv\dZdhc^_gvgZqgmlkyjZ[hlu:jZalZdlhkms_kl\m_l
g_dhlhjZy\_jhylghklvqlhhg\_jg_lky\imklhc^hfgZdZgmg_kehfZB[he__lh]h_kebhg
\_jg_lkylhbf_gghwlhcghqvxihke_^g_cihdZ^hf_s_klhbl
Ghimklv^Z`_hgg_\_jg_lkywlhcghqvxgZ^h\hqlh[ulhgbklZeh_s_jZaijh\_jblvqlh`_\k_
lZdb\b^ghkh\lhjh]hwlZ`ZFukebijhghkbebkv\]heh\_K_^ahh^gZaZ^jm]hcH[uqgh
ijhf_`mlhd\j_f_gbf_`^mjZ[hlhcgZkdeZ^_bjZ[hlhcgZnZjfZp_\lbq_kdhcnbjf_hq_gv
h]jZgbq_gihwlhfmlhevdh\\hkdj_k_gv_mg_]h[m^_l\hafh`ghklvih[u\Zlv\^hf_iha^g_cghqvx
bijh\_jblvqlh\b^ghba_]hhdgZ
Ihwlhcijbqbg_K_^ah[ukljhhldZaZekyhlgZf_j_gbyih_oZlv^hfhc]^__]h`^Zeb`_gZb^hqvb
kh\_jr_gghg_bkiulu\Zym]jua_gbckh\_klbj_rbeh[hclbkvl_e_nhggufa\hgdhf
Ijb\_liZiZkmohkdZaZeZ\ay\rZyljm[dm^hqvFZfZgZjZ[hl_
:luqlh^_eZ_rv"
AZgbfZxkv
Yfh`_lijb^m\ke_^mxs__\hkdj_k_gv_
�Z"Gmohjhrh
_q_jhfK_^ah_^\Z^h`^Z\rbkvdh]^Zky^_lkhegp_bak\h_cd\ZjlbjuijyfbdhfgZijZ\bekyd
^hfmljb^pZlvljbHg\\ha[m`^_gbb^mfZedZdfgh]h_fmij_^klhblk^_eZlvwlhcghqvxBm`_
kh\k_flhqgh_keh\h\_^v_fmij_^klhblih^h[gha_fe_mkljhbl_exfuke_gghjZa^_eblvgZmqZkldb
ijhkljZgkl\hhldju\Zxs__kybahdgZ\lhjh]hwlZ`ZbkjZggbokmf_j_d^h]em[hdhcghqbahjdh
ke_^blvaZdZ`^uf^hfhf]^_k\_laZ`_]kyZ]^_ih]Zk
K_^ahaZgyeihabpbxmhdgZgZ\lhjhfwlZ`_imklh]h^hfZjZaeh`bedZjlm\de__ggmx\[ehdghlb
gZqZe\]ey^u\Zlvky\ghqghci_caZ`Hl[jhkb\ij_^iheh`_gbybij_^qm\kl\bybgbq_]hg_h`b^Zy
hgijhklhkhkj_^hlhqb\ZekygZh^ghcbade_lhd^hkdb]hbdh]^ZlZfaZ]hjZekyh]hg_d
Z\lhfZlbq_kdbkfhlj_egZqZkub^_eZeihf_ldmgZdZjl_Dh]^Zh]hg_d]Zkhgkgh\Zhlf_qZewlhgZ
dZjl_
LZdZyjZ[hlZg_[ueZ^eyK_^ahq_flhhkh[_ggufk__]h^\b`_gby[ueblZdbfb`_
_kl_kl\_ggufblZdbfb`_`bag_gghg_h[oh^bfufbdZd_`_^g_\gh_oh`^_gb_ihmebpZfG_lZd
^Z\ghihebp_ckdbcgZa\Ze_]hdgb]hcmq_lZZ\_^vkkZfh]h^_lkl\Zmg_]h[ueZbf_gghlZdZy
debqdZdgb]Zmq_lZbaaZ_]hijb\uqdb\k_aZibku\Zlv\l_ljZ^dmdhlhjmxHg\k_]^Zghkbek
kh[hcdZd[hevrmxp_gghklv
DZdohjhrhhk\h[h^b\rbkvhlaZ[hlk\yaZgguokjZ[hlhcb^hfhfijhklhoh^blvbgZ[ex^Zlv
LZdh_\j_fyij_ijh\h`^_gb_[he__\k_]hijbghkbl\^mrmfbjbihdhcWlZfukevdhlhjZyqZklh
ihk_sZeZK_^ahdh]^Zhgkem`be\ihebpbbk_cqZkhiylvijbreZ_fm\]heh\mBihlhfjZ[hlZ
kusbdZke_`dZ\k_]^Z[uebkhijy`_gukg_j\gufh`b^Zgb_ffh`_lihemqblkyohlvjZa"Z\^jm]
g_m^ZqZ"AZlhl_i_jvhgfh`_l\_klbgZ[ex^_gb_lZddZd_fmwlh]hohq_lkybgbdlhg_[m^_l
\f_rb\ZlvkyH^gZdh\h\j_fykem`[u\ihebpbbhggZmqbeky^_eZlvh[oh^ubhkfhljuihieZgm
gZmqbeky`^Zlv\aZkZ^_b\hh[s_jZ[hlZkusbdhf[he__\k_]hkhhl\_lkl\h\ZeZh[jZam`bagbd
dhlhjhfmbgklbgdlb\ghklj_fbekyK_^ahB^hdZaZl_evkl\hfkem`bllhh[klhyl_evkl\hqlhb
k_cqZkm`_g_[m^mqbkusbdhfhg^h[jhkh\_klghke_^m_lk\h_fmbgklbgdlm
JZafureyyh[wlhfK_^ahihqm\kl\h\Zeg_dhlhjmx^hkZ^m\_^vkem`Z\ihebpbbhgfh][ulZd
`_dZdbl_i_jviha\heylvk_[_[ulvkZfbfkh[hcB_keb[u\lh\j_fydh]^Zhgbkiulu\Zeebrv
[_kihdhckl\hg_m^h\e_l\hj_gghklvbmgugb_hgfh]hp_gblvk\hbijbjh^gu_dZq_kl\ZlZddZdhg
wlh^_eZek_cqZklh\hafh`ghhgklZe[ukh\k_f^jm]bfq_eh\_dhf
Ghwlhm`_\ijhrehf:l_i_jv\k_\ihjy^d_kdZaZek_[_K_^ahb\kZfhffbjghfjZkiheh`_gbb
�^moZijh^he`Ze\kfZljb\Zlvky\\_q_jgbci_caZ`aZhdghf_lZeb_]hihklhygghf_gyebkv^_j`Z
K_^ah\gZijy`_gbbbg_iha\heyygbgZfb]hlhj\Zlv\a]ey^hlhiylvh^bgh]hg_dih]ZkK_^ahlml
`_gZoh^bl^hfgZdZjl_b_^\Zmki_\Z_lijhklZ\blv\j_fydZd\^jm]hfhdg_aZ]hjZ_lkyk\_lB
kgh\Z]Zkg_l
GZjZaeh`_gghcdZjl_K_^ah\^jm]ihy\bekydjueZlucfmjZ\_cHgihealhgZe_\hlhgZijZ\hgh
K_^ahg_kljyob\Ze_]hgZa_fexZijh^he`Ze\h^blvjmqdhcihdZjl_klZjZykvg_aZ^_lvgZk_dhfh_
DZdlhevdhfbgh\ZeZiheghqvh]g_caZhdghfklZeh]hjZa^hf_gvr_BwlbfZehqbke_ggu_h]hgvdb
\k_kbevg_cijbly]b\Zeb\a]ey^K_^ahHgfh]h[tykgblvijbqbgmihdhlhjhc]hj_edZ`^ucbagbo
A^_kvohaybg\k_]^Zijboh^blkjZ[hluiha^ghZlZfkugohay_\]hlh\blkyd\klmibl_evguf
wdaZf_gZf\mgb\_jkbl_lIjyfhgZijhlb\k\_lbehkvhdghgZ\lhjhfwlZ`_^hfZ\yihgkdhfklbe_
ijbgZ^e_`Zs_]h[h]ZqmAZaZdjulufbk_^abihij_`g_fmg_\b^ghgbh^ghcq_eh\_q_kdhcl_gbB
k\_lijhba\h^bekljZggh_\i_qZle_gb_dZaZehkv_]hkemqZcghaZ[uebih]ZkblvWlh[uelmkdeuc
djZkgh\Zluck\_lwe_dljbq_kdhceZfihqdbg_^hklZlhqghyjdbcqlh[uijbg_ffh`gh[uehqlhlh
\haex[e_ggZyohaybgZ"K_^ahbkZfg_aZf_lbedZdjZau]jZehkv_]h\hh[jZ`_gb_
L_f\j_f_g_fihkeurZekya\mdhklZgh\b\r_]hkym^hfZZ\lhfh[beybK_^ahgZklhjh`bekyI_j\uf
^_ehf_fmijbreh\]heh\mqlhihkhk_^kl\mkimklufljb^pZlvlj_lvbf^hfhfgbdlhbaohay_\
iha^ghghqvxg_\ha\jZsZ_lkyFh`_lwlhijb_oZegZlZdkbohaybgkhk_^g_]h^hfZ'`_gm
dhlhjh]hgZ^gyoih\b^bfhfmiheh`beb\[hevgbpm"hafh`gh__khklhygb_\g_aZigh
mom^rbehkv
G_hl\h^y]eZahlhdgZbgZ\hkljb\mrbK_^ahijbkemrb\Zeky\gZ^_`^_mkeurZlva\md
hlt_a`Zxs_]hlZdkba\mddexqZdhlhjufohaybghldju\Z_ldZebldmH^gZdhdZdgbkljZgghq_j_a
g_kdhevdhk_dmg^a\mdrZ]h\jZa^Zeky\h\k_g_mkhk_^g_]h^hfZZm\oh^Z\]hlkZfuc^hf]^_
k_cqZkgZoh^bekykZfK_^ahG_mki_ehgbkim]ZlvkydZdrZ]baZrmjrZebm`_ih^_j_\ygghfmihem
G_jZa^mfu\ZyK_^ahkljm^hf\ihea\kl_gghcrdZnHklhjh`gu_rZ]b^\moiZjgh]^hghkylkym`_
ke_klgbpuAehmfure_ggbd\k_lZdb\_jgmekybg_h^bgMK_^ah\hagbdehhsms_gb_h]jhfghc
m^Zqbdhlhjh]h_fmgbjZamg_^h\_ehkvbkiulZlvgZkem`[_\ihebpbbKb^y\rdZnmhg
ijbkemrb\Zekydihkl_i_gghijb[eb`Zxs_fmkyrZjdZgvxih^hr\G_j\u_]h[uebgZijy`_gu^h
ij_^_eZbhg^Z`_ih^mfZeqlhhlwlh]hfh`_lehigmlvdZdhcgb[m^vdjh\_ghkguckhkm^b
gZklmibldhg_pIhdZK_^ahm^b\eyekyk\h_cljmkhklbbiulZekyihgylv__ijbqbgmrZ]b\jZ]h\
^hklb]eb\lhjh]hwlZ`Zbjy^hfkhrdZnhfihkeurZekyklmddZdh]hlhly`_eh]hij_^f_lZ
hims_ggh]hgZlZlZfbIhoh`_ihklZ\bebly`_emxkmfdmih^mfZeK_^ah
Gmqlh"
;eb`_q_fy^mfZe
Ihke_lh]hdZd^\h_fm`qbgh[f_gyebkvwlbfbj_iebdZfbjZa^Zekya\mdhldju\Z_fh]hhdgZAZl_f
a\mdjZkkl_]b\Z_fhcfhegbbAZrmjrZeZh^_`^ZB\ke_^aZl_feya]gmeh`_e_ah
Bgl_j_kghqlhwlh[eb`_q_fhg^mfZe";eb`_agZqblj_qvb^_lhjZkklhygbbJZkklhygbbhl
hdgZFm`qbgudm^Zlhp_eylky:jZap_eylkyagZqblmgboimrdZB\lh\j_fydZdK_^ah
kbebekyij_^klZ\blvqlhijhbkoh^blhiylvihkeurZekyeya]f_lZeeZbh^bgbafm`qbgkdZaZe
?s_h^gZfbgmlZ
?s_h^gZfbgmlZ"K_^ahfZrbgZevgh\a]eygmegZk\_lysbckypbn_j[eZlqZkh\ghevqZkh\
iylv^_kyl^_\ylvfbgmlQ_j_afbgmlmgZklmiblqZkghqbbqlhlhijhbahc^_lBgl_j_kghqlhaZ
ex^b\dhfgZl_"Qlhmgbo\jmdZo"Dm^Zhgb\uklj_eylq_j_afbgmlm"k_wlb\hijhkudhlhju_
bf_ebagZq_gb_kkZfh]hgZqZeZihdZaZebkvk_cqZkg_agZqbl_evgufbbhlhrebgZ\lhjhcieZg
K_cqZkkZfh_]eZ\gh_g_^Zlvbf\uklj_eblvHg_^\Zk^_j`b\Zekyqlh[ulml`_g_\ukdhqblvba
rdZnZ
J_rb\qlhfm`qbgugZ\_jgydZklhylebphfdhdgmK_^ahijbhldjue^\_jdmrdZnZkZglbf_ljZgZ
ljbJy^hfgZlZlZfbe_`ZeZkihjlb\gZykmfdZFm`qbgZmhdgZhi_jrbkvehdlyfbgZih^hdhggbd
gZdehgbeky\i_j_^jmdZohg^_j`Zeqlhlh\jh^_^jh[h\bdZke_^mxs__f]gh\_gb_K_^ahk
]jhfdbfdjbdhfKlhc\uiju]gmebardZnZ
Hg[jhkbekygZkibgmij_klmigbdm^_j`Z\r_fmjm`v_gZba]hlh\dmb\lhl`_fb]jZa^Zekyj_adbc
\uklj_eK_^ahih\Zebefm`qbgmgZihe\f_kl_kjm`v_fghlml\lhjhcij_klmigbdbah\k_ckbeu
m^Zjbe_]hih]heh\_aZl_fkbevghldgmeq_flh\[hdK_^ahdm\ujdhfihe_l_egZihebm^Zjbeky
aZluedhfHgkeurZerZ]bex^_cihki_rghkimkdZ\rbokyihe_klgbp_bkljm^hfih\_jgmekyb
Z\lhfh[bey
K_^ahiheadhf\_jgmeky\dhfgZlmIh^gy\rbkvgZgh]bhg\u]eygme\hdghbadhlhjh]hlhevdhqlh
klj_eyeij_klmigbdHq_\b^gh\uklj_e[ueg_]jhfdbf\kx^m[uehkihdhcghpZjbeZlbrbgZ
K\_l\hdgZoijh^he`Ze]hj_lvIj_h^he_\Zykbevgmx]heh\gmx[hevK_^ah\]ey^u\Zeky\ghqv
iulZykvm\b^_lvg_ijhbahrebebdZdb_gb[m^vbaf_g_gby\hdjm]
Blml_]h\a]ey^hklZgh\bekygZk\_lys_fky\^\Z^pZlbf_ljZohlg_]hhdg_\lhjh]hwlZ`Z[h]Zlh]h
hkh[gydZK_^abdhlhju_[uebaZ^\bgmluaZfbgmlm^hlh]hdZdihy\bebkvij_klmigbdbk_cqZk
[uebihq_fmlhhldjulu?keb[uwlhk^_eZeohaybgmkeurZ\\uklj_elhhg[ubokjZam`_b
aZdjueGhk_^abhklZebkvjZa^\bgmlufbZ\gmljbgbdh]hg_[ueh\b^gh
Qlhlhlmlg_lZdf_evdgmeh\jZkdZeu\Z\r_ckyhl[heb]heh\_Ihqm\kl\h\Z\ih^klmiZxsmxd
]hjemlhrghlmK_^ahgZijy]Zykbeuihihead\uoh^mDZdlhevdhhghdZaZekykgZjm`bih^t_oZeZ
ihebp_ckdZyfZrbgZbbag__djbdgmebhlhg
Ijbkdhj[g_c\k_]h^eyK_^ahhdZaZekyfhf_gldh]^Zhgkb^y\dhfgZl_dm^Z_]hijb\_ebgZ
^hijhkg_h`b^Zgghh[gZjm`beijhiZ`m[ehdghlZHgg_khfg_\Zekyqlh\ujhgbe_]h\h\j_fy
^jZdbkhaehmfure_ggbdZfbHgklZeijhkblv\_jgmlv_fmihl_jygguc[ehdghl_keblhl[m^_l
h[gZjm`_ggZf_kl_ij_klmie_gbylZddZdhghq_gv\Z`_g
QlhaZ[ehdghl"kijhkbeb_]hbK_^ah\lZdbof_evqZcrboih^jh[ghklyohibkZek\hc[ehdghl
p\_ldhebq_kl\hkljZgbp\de__ggmx\gmljvdZjlmkeh`_ggmx]Zjfhrdhcqlhijb\_e\bamfe_gb_
ke_^h\Zl_eyH^gZdh\hl\_lmkeurZe
hafh`gh[ehdghl[m^_ldhgnbkdh\ZgdZd\_s_kl\_ggh_^hdZaZl_evkl\h\lhj`_gby\qm`hc^hf
K_^ah[ueaZ^_j`ZggZf_kl_ij_klmie_gbyihih^haj_gbx\h\lhj`_gbb\qm`hc^hfB
^_ckl\bl_evghihke_qZkZghqb\ihebpbxiha\hgbebbkhh[sbebqlh\^hf_\u[blhkl_deh
ihdZaZgbyK_^ahh\uklj_e_kh\iZebkl_fqlhkeurZebohay_\Zkhk_^gbokljb^pZlvlj_lvbf^hfh\
gZebphjZgZgZ]heh\_K_^ahklj_fygZeh`_ggufbr\Zfb\k_wlh^_eZehkemrZgb_h[klhyl_evkl\\
ke_^kl\_gghfhl^_e_^hh[b^gh]hIjhkluf
IhdZaZgbyK_^ahk\h^bebkvdke_^mxs_fm_]h[_kihdhbehlhqlhq_luj_^hfZih^jy^[ueb
h]jZ[e_guZlZd`_lhqlhdlhlhhldjueklZ\gb\^hf_ohay_\Zdhlhjh]h\u_oZeblZddZd^hf
^he`_gi_j_kljZb\Zlvkybihwlhfmhgj_rbeihiulZlvky\ghqvi_j_^l_fdZdiyluc^hf[m^_l
jZah[jZgm\b^_lvbahdgZh[t_dldhlhjuc\b^_eij_klmigbdBwlh[ueZqbklZyijZ\^Zgb
ijb[Z\blvgbm[Z\blvH^gZdhke_^h\Zl_eb^hijZrb\Zeb_]hklZdbf[_kkljZklguf\b^hfqlh[ueh
g_ihgylgh\_jylhgb_fmbebg_lGhdh]^ZhgihdZaZegZdZjl_jZchgZ\k_iylv^hfh\hl:^h?
\kyq_kdbih^q_jdb\Zyqlhhgbh[jZamxld\Z^jZlbqlhhdgZ^hfh\'b?\uoh^yl\gmljvwlh]h
d\Z^jZlZke_^h\Zl_ebaZg_j\gbqZebb\dhgp_dhgph\kdZaZebHgb\kZfhf^_e_gZr[u\rbc
dhee_]Z
IjZ\^ZK_^ahlhedhfg_ihfgbekZfh]h\Z`gh]hdZd\u]ey^_ebb\hqlh[uebh^_luij_klmigbdb
k_qlhhgfh]kdZaZlvwlh\j_fydh]^Zhgbijbreb\imklhc^hfqlhh^bgbagboijh]h\hjbe
?s_h^gZfbgmlZqlhhjm`b_[uehihoh`_gZ^jh[h\bdbqlhmgbo[ueZkihjlb\gZykmfdZ
Ihwlhfmkeh\Z[u\rbcdhee_]Z[hevghmdheheb_]hk\h_c^\mkfuke_gghklvx?fmklZehklu^gh
qlhhg\e_ag_\k\h_^_eh^Z_s_lZdg_m^ZqghZdh]^Zi_j_^]eZaZfb\kieuebebpZDZ_dhbDwcdh
_]hho\ZlbeZ^hkZ^ZgZkh[kl\_ggh_[_kkbeb_
ijbkmlkl\h\Zeijbh[ukd_\^hf_ghf_jljb^pZlvljbkehfdhlhjh]h\j_f_gghijbhklZgh\bebb^
hldju\Z\rbckybahdgZ\lhjh]hwlZ`Z^urZelZdbfihdh_fqlhg_\hafh`gh[uehij_^klZ\blvqlh
ghqvxa^_kvklj_eyebbajm`vyK_^ab\^hf_gZijhlb\dhlhju_[uebhldjulukjZamihke_
ijhbkr_kl\byk_cqZkhiylv[uebiehlghaZ^\bgmlu
Dh]^ZK_^ahihbgl_j_kh\ZekybadZdh]h^hfZghqvxkhh[sbebhjZa[blhfhdg__fmhl\_lbebqlh
wlh]h_fmagZlvg_iheZ]Z_lky
Ihke_lh]hdZdh[ukdaZdhgqbekybhgb\_jgmebkv\ke_^kl\_gguchl^_egZqZevgbdhl^_eZkdZaZe
Ihoh`_\ZkohjhrhagZxl\wlhfjZchg_k_`bevpuih^l\_j^bebqlh\udZ`^h_mljhbdZ`^uc
\_q_j\h^ghblh`_\j_fylZfijhoZ`b\Z_l_kvDlhfm`_m\Zkg_[uehijb\h^h\^hkboihj
IhwlhfmZj_klhlf_gy_lkyHgg_lhjhieb\h\ueh`begZklhe[ehdghl
Qlhwlh"Ex[_aghklvihhlghr_gbxd[u\r_fmdhee_]_"@_eZgb_ihkdhj__ba[Z\blvkyhlebrgbo
oehihl"LZdbg_j_rb\rbkv\uykgblvijbqbgmK_^ahkijylZe\dZjfZg[ehdghlb[ukljufrZ]hf
ihr_eijhqvhlihebp_ckdh]hmqZkldZMljhfhgi_j\uf^_ehfiha\hgbegZkdeZ^bkhh[sbeqlhg_
fh`_l\uclbgZjZ[hlmIhwlhfmk_cqZkfh`gh[uehb^lbijyfh^hfhcghg_mki_ehgk^_eZlvb
g_kdhevdborZ]h\dZd\g_fhiylv\au]jZeZg_ihfgysZy]hjvdbomjhdh\gZlmjZ
Dh]^ZK_^ahihy\beky\ihebp_ckdhfmqZkld_gZoh^b\r_fkymrhkk_\^\morZ]Zohl`beh]h
jZchgZlZf^_`mjbem`_g_lhlihebp_ckdbcdhlhjucaZ^_j`Ze_]hghqvxIjb\b^_K_^ah]eZaZ
gh\h]h^_`mjgh]hhdjm]ebebkvhlm^b\e_gby
DZd"Zkm`_hk\h[h^beb"kijhkbehgHq_\b^gh_fmi_j_^Zebihkf_g_hK_^ah
KZfhkh[hc_^vyihkljZ^Z\rbcFg_ljbr\ZgZeh`bebgZ]heh\_DklZlbyaZ[ue\hl^_e_gbb
kijhkblvbadZdh]h^hfZkhh[sbebqlhdlhlhjZa[behdgh"
Ba^hfZiylv^\_gZ^pZlvg_aZ^mfu\Zykvhl\_lbeihebp_ckdbc
:ba^hfZGZdZfmjuOhjhrhkiZkb[h
HklZ\b\ihebp_ckdh]hdhlhjuckh[bjZekykdZaZlv_s_qlhlhK_^ah[ukljhihr_eijhqvDh]^Zhg
mkeurZeqlhklj_eyebih^hfmghf_jiylv^\_gZ^pZlv_fmklZeZZ[khexlghykgZh^gZ\_sv
ihjZab\rZy_]h^h]em[bgu^mrbF_`^mhdghfgZ\lhjhfwlZ`_hkh[gydZdhlhjh_hg\b^_eba
imklh]h^hfZbjy^hfnZdlh\gZqbgZykg_kdhevdbod\ZjlbjguodjZ`bdhgqZy\uklj_ehfbajm`vy
bf__lkyh[tykgbfZyk\yavH^gZdhjhkdhrguc\g_rgbc\b^mkZ^v[uklZ[ebqdhcGZdZfmjZh[jZa
`bagbdjZkZ\bpu\dbfhghihoh`_cgZ`_gsbgmbaghqgh]hdem[Zb^jm]b_ih[m^bl_evgu_fhlb\u
bp_ebwlh]h^_eZ\[hevrbgkl\_k\h_fihij_`g_fmhklZxlkyaZ]Z^dhc
H[hc^yklhjhghc^\_gZ^pZlucghf_j]^_gZ\_jgydZkehgyxlkykusbdbkh[bjZxsb_ihdZaZgbyb
bamqZxsb_f_klhijhbkr_kl\byK_^ah^h[jZeky^hk\h_cd\Zjlbjui_j\u_g_ihk\h_c\he_hgg_
ihr_egZjZ[hlmbqlh[um[blvg_aZiheg_ggh_\j_fy\gh\vhldjueaZ\_lguc[ehdghl
?]hho\ZlbeZ^jh`vijbfukebh^hims_gghfijhrehcghqvxijhfZo_dh]^ZgZoh^ykv\aZkZ^_
hgklhedgmekykij_klmigbdZfbghhgb_]hba[bebbkdjuebkvWlh[ueZg_ijhklbl_evgZy
oZeZlghklvaZdhlhjmx\ihebpbb_]h[ug_f_^e_gghihgbabeb\a\ZgbbH^gZdhijhgbaZ\rZyK_^ah
\gmlj_ggyy^jh`vghkbeZg_kdhevdhbghcoZjZdl_jq_flZdhlhjmxhgihklhygghhsmsZe\
dhee_dlb\_K_cqZkhgZ]jZgbqbeZkqm\kl\hfhlqZygbydhlhjh_q_eh\_dbkiulu\Z_ldh]^Zk\hbfb
jmdZfbjZajmrZ_lkZfh_^eyk_[y^hjh]h_Wlbiylve_lihke_moh^Zbaihebpbbhgbah^gy\^_gv
ijh]meb\ZekygZ[ex^ZebgZoh^be\wlhfmkihdh_gb_BgZ^h`_[uehlZdhfmkemqblvkydZdjZa
IhijZ\^_]h\hjymagZ\\ihebpbbqlhklj_eyebih[h]Zlhfmhkh[gydmK_^ahj_rbeqlhhgqlhlh
mimklbeba\b^mF_`^mihkljZ^Z\rbfbhld\Zjlbjgh]h\hjZiylvx^hfZfbkhklZ\eyxsbfb
d\Z^jZlbgZoh^ysbfky\_]hp_glj_^hfhfiylv^\_gZ^pZlvg_[uehgbdZdh]hnbabq_kdh]h
ijhlb\hj_qbyghihke_lh]hdZdklZehba\_klghqlhklj_eyebih^hfmiylv^\_gZ^pZlvbf_ggh
hlkmlkl\bclZdh]hijhlb\hj_qby\g_aZighaZjh^beh\K_^ahij_^qm\kl\b_k\hckl\_ggh_kusbdZf
�hkboehj_]hbgl_j_kh\Ze\hijhkihq_fmfZe_gvdh_hdhrdh\^hf_'bklZ\gb\khk_^g_fkgbf
^hf_?[uebhldjuluL_i_jv`_dh]^ZhgagZeqlhdZ`^h_bawlbohdhg^Z\Zeh\hafh`ghklv
gZ[ex^ZlvaZhdghf\h\lhjhfwlZ`_hkh[gydZGZdZfmjuK_^ahklZekijZrb\Zlvk_[yihq_fm
ij_klmigbdb\e_aZ\rb_\qm`b_^hfZqlh[ugZclbf_klh^eyklj_ev[uihhdgmGZdZfmjujZa
hldju\hdgZg_aZdjuebbo?kebbf[uehlZd\Z`ghijbkfhlj_lvkydfbr_gblhhgb^he`gu[ueb
[uaZdjulvhdgZqlh[ugbdlhwlh]hg_aZf_lbeH^gZdhij_klmigbdb^\Z`^uhklZ\bebhdgZ
hldjulufbIhq_fm"
Wlh\oZjZdl_j_K_^ahaZp_ib\rbkvaZqlhlhg_hlp_ieylvky^hl_oihjihdZg_[m^_lgZc^_g
hl\_l
H^gZdha^_kv_klvb^jm]b_aZ]Z^dbBh^gZbagbokeh\ZkdZaZggu_ij_klmigbdZfbi_j_^
\uklj_ehf?s_h^gZfbgmlZ
H[wlhfK_^ah^ZeihdZaZgby\ihebpbbDh]^ZhgkdZaZeqlhmkeurZ\keh\Z_s_h^gZfbgmlZ
ihkfhlj_egZqZkub[uehghevqZkh\iylv^_kyl^_\ylvfbgml_]hg_kdhevdhjZaaZklZ\bebih\lhjblv
\j_fyH^gZdhijh[e_fZlhaZdexqZ_lkyg_\lhfqlh\uklj_eijhbahr_e\qZkghqbZ\lhfihq_fm
hgijhbahr_ebf_gghh^gmfbgmlmkimkly\qZkghqb_^v_keb\k_]hlh\hfh`gh\uklj_eblv\
ex[h_\j_fy:_kebg_fgh]hih^mfZlvjZa\_keh\Zij_klmigbdZ_s_h^gZfbgmlZg_
k\b^_l_evkl\mxlhlhfqlhklj_eylvgZ^h[uehg_\ghevqZkh\iylv^_kyl^_\ylvfbgmlZjh\gh\
qZk"
B_s_h^gZaZ]Z^dZIhq_fmk_^abgZhdg_\lhjh]hwlZ`Z\^hf_GZdZfmju^hihy\e_gby
ij_klmigbdh\[uebaZ^\bgmluZihke_\uklj_eZhdZaZebkvhldjulu"
�mfZyhlhfqlh[m^vhgk_cqZklZf]^_\_^_lkyjZkke_^h\Zgb_hl\_lu[ulvfh`_lgZrebkv[u
e_]dhbijhklhK_^ahklZdbfhkl_j\_g_gb_fqbjdZe\[ehdghl_jmqdhcqlhijhju\Ze[mfZ]m
_q_jhfK_^ahhlijZ\bekygZjZ[hlm\nZjfZp_\lbq_kdmxnbjfmgh\uc^ybad\Zjlbjuhgk\_jgme
d[eb`Zcr_cklZgpbbbdmibe\_q_jgb_\uimkdb\k_o]Za_lh\k_o]Za_lZob\^g_\guob\
\_q_jgbokhh[sZehkvh[h[klj_e_qZklgh]h^hfZgh\_q_jgb_^Z\Zeb[he__ih^jh[gmx
�bgnhjfZpbxhkboihjK_^ahg_h[jZsZe\gbfZgbygZlhqlhibrml\_q_jgb_]Za_ludhlhju_
^Z`_g_^hims_gu\dem[`mjgZebklh\ijbihebpbbkqblZy\k_boklZlvbimklhcgbgZq_fg_
hkgh\Zgghc[helh\g_cGh\wlhl^_gv_]h\a]ey^ijb\e_deb[jhkdbcaZ]heh\hdH[klj_eyeb^hf
ex[h\gbpuij_ab^_glZdhfiZgbbihg_^\b`bfhklbZlZd`_klZlvb
IjhqblZ\aZ]heh\dbK_^ah\k_ihgye=Za_lug_khh[sZebgZa\ZgbydhfiZgbbihg_^\b`bfhklbgh
_keb\a]eygmlvgZhkh[gydghf_jiylv^\_gZ^pZlvdhlhjucdZd]h\hjylijbgZ^e_`blex[h\gbp_
ij_ab^_glZlhklZgh\blkyykghqlhj_qvb^_lhkjZ\gbl_evghdjmighcdhfiZgbbklZlvyo
]h\hjbehkvqlhijhrehcghqvxdh]^Zij_ab^_glgZoh^beky\^hf_k\h_c\haex[e_gghcdlhlh
\uklj_ebeba^jh[h\bdZihhdgm\lhjh]hwlZ`Zblhevdhqm^hfh[Zhgbg_ihkljZ^ZebDjhf_lh]h
khh[sZehkvqlh\l_q_gb_ihke_^gbo^\mog_^_ev\^hfih^[jhkbebiylvibk_fkm]jhaZfbFu
Wlhlh`_[uehihgylghBag_dhlhjuoklZl_c\^g_\guo]Za_lZoklZehykghqlhihkljZ^Z\rbc
ij_ab^_gldhfiZgbbihg_^\b`bfhklbibkvfZkm]jhaZfbi_j_^Z\Ze\ihebpbxh^gZdhlZg_
ijbgy\rZy\h\j_fyg_h[oh^bfuof_jij_^ihqblZeZ^_j`ZlvgZebqb_ibk_f\lZcg_hl
h[s_kl\_gghklb;u\rbckusbdkjZamkhh[jZabeqlhkhh[s_gbyhiylbih^f_lguoibkvfZok
nhlh]jZnbyfbhkh[gydZkh^_j`Zebdhgdj_lgu_nZdludhlhju_g_fh]eb[ulv^hkm`bf\ufukehf
Iylvibk_fknhlh]jZnbyfbhkh[gydZIylvnhlhk^_eZgguobahdhgiylb^hfh\:K'b?"
K_^ahfgh]hjZa\uau\Ze\iZfylbghqghci_caZ`hldju\Z\rbckybahdgZimklmxs_]h^hfZZ
lZd`_jZkiheh`_gb_iylb^hfh\hlghkbl_evgh^jm]^jm]ZbihgbfZeqlhwlZbgnhjfZpbyfh`_l
[ulv\iheg_^hklh\_jghcH^gZdhk^jm]hcklhjhgu_]hkhfg_gby\k_[hevr_mkbeb\ZebkvHg
gbq_]hg_fh]kdZaZlvh^hfZo:bKlZddZdbohdgZ\uoh^ysb_gZhkh[gydih^ghf_jhfiylv
^\_gZ^pZlvg_[ueb\b^gukmebpughqlhdZkZ_lky^hfh\'b?lhihq_fm\k_`_ij_klmigbdb
hldju\hdgZqlh[uk^_eZlvnhlh]jZnbbg_aZdjuebboihke_wlh]h"
Dh]^ZK_^ahdZdh[uqgh[_a^_kylbk_fv\_q_jZi_j_h^_\Zekymk\h_]hrdZnqbdZ\klhjh`d_gZ
nZjfZp_\lbq_kdhcnbjf_dg_fmih^hr_e_]hfheh^hckf_gsbdjZ[hlZ\rbc^g_fbkdZaZe
:ykeurZel_[yZj_klh\ZebAZ^Zfhqdhcih^]ey^u\Zeghqvxbaqm`h]h^hfZ"OZoZBlulm^Z
`_
K_^ah\uj\ZebajmdbxgpZg_^hdmj_ggmxkb]Zj_lmbkmgme_fm\jhl
G_oZfbklZjrbfkm]jhahc\]hehk_kdZaZehgbm\b^_\\ijbhldjulmx^\_jvqlhgZklhe_\
dhglhj_hiylv[_kihjy^hdk_j^blhjy\dgme:gmm[_jb
Kf_gsbdlhevdhkiexgmebmr_elZdbg_m[jZ\h[_jldbhldhgn_lblZ[Zqguci_i_eGZwlhljZa
K_^ahg_klZe^h]hgylv_]hZfheqZkZfgZ\_eihjy^hdgZklhe_bijbklmibedk\hbfghqguf
h[yaZgghklyfGhba_]h]heh\ugbdZdg_r_ekemqZckh[klj_ehfhkh[gydZGZdZfmju
BaklZlvb\\_q_jg_c]Za_l_ke_^h\Zehqlh\h\j_f_gZk\h_]hijhp\_lZgbyjbwelhjkdZydhfiZgby
GZdZfmjuihemqbeZ\[Zgd_djmigucdj_^blZdh]^ZjZajhkr__ky^_ehihrehgZkiZ^bgZdhibeky
h]jhfguc^he]\hagbdeb_s_g_ijbylghklbbaaZdZdhclhl_fghck^_edbkg_^\b`bfhklvx
hafh`ghwlhbihkem`behih\h^hf^eym]jhaH^gZdhK_^ahkkZfh]hgZqZeZj_rbeqlhg__fm
ijhklhfmh[u\Zl_ex^_eZlv\u\h^uhlghkbl_evgh\k_cwlhcih^hie_db^Zbh^gbfb
ij_^iheh`_gbyfblmlg_h[hclbkvHgijh^he`Ze^mfZlvlhevdhh[hldjuluohdgZo\^hfZo'b?
H[hdg_\hkh[gyd_GZdZfmjukjZamihke_\uklj_eZ:lZd`_hkeh\Zo?s_h^gZfbgmlZ
Baibk_fkm]jhaZfbddhlhjufijbeh`_gunhlh]jZnbbZlZd`_banZdlZh[klj_eZke_^h\Zehqlh
gZ`bagvij_ab^_glZGZdZfmju]hlh\behkvlsZl_evghkieZgbjh\Zggh_ihdmr_gb_H^gZdhlZdeb
wlhgZkZfhf^_e_"KlZeb[uij_klmigbdbiylvjZaih^[jhkb\rb_ibkvfZkm]jhaZfbhklZ\eylv
hldjulufbhdgZ\^hfZodm^Zhgbijh[bjZebkvqlh[uk^_eZlvnhlh]jZnbb"
LZdh_ljm^ghij_^klZ\blv:qlh_kebij_klmigbdbgZf_j_gghg_aZdjuebhdgZ"Lh]^ZihemqZ_lky
qlhwlh[uehk^_eZghki_pbZevghkp_evxijb\e_qv\gbfZgb_HdgZfh]eb[ulvhklZ\e_gu
hldjulufbqlh[uijh^_fhgkljbjh\Zlv\k_fhldm^Z[uebk^_eZguiylvnhlh]jZnbc^hdZaZlvqlh
m]jhaug_ijhklhnZjkH^gZdhk^jm]hcklhjhgu\_^v_keb[uihebpbybex^bkjZamh[jZlbeb
\gbfZgb_gZwlbfZgbimeypbbkhdhgZfbij_klmigbdb[u\hh[s_ebrbebkv\hafh`ghklbklj_eylv
BaaZlh]hqlhgZhklZ\e_ggu_ij_klmigbdZfbmebdbh[jZlbe\gbfZgb_lhevdhK_^ahhgbbkfh]eb
\uklj_eblvGh_kebhgb^_ckl\bl_evghaZfureyebm[bckl\hlhlh]^Z\jy^ebmf_kl_glZdhc
IjbkhihklZ\e_gbb\k_owlboijhlb\hj_qbcihemqZ_lkyqlhij_klmigbdbgbdh]hbg_kh[bjZebkv
m[b\Zlvghbfijbrehkvklj_eylvihkdhevdmbom]jhaug_^hklb]eb`_eZ_fhcp_ebLZdb_fukeb
ijhg_kebkv\]heh\_K_^ah
H^gZdh_kebbfijhklhgZ^h[ueh\uklj_eblvlh\_^vhlhdgZimklh]h^hfZ^hhdgZGZdZfmjug_
[he__^\Z^pZlbf_ljh\^hklZlhqgh[ueh[u\uklj_eblvbaibklhe_lZLh]^Zihq_fmij_klmigbdb
\ayeb]jhfha^dbc^jh[h\bd"Qlh[uih^q_jdgmlvqlhhgb^_ckl\bl_evghkh[bjZebkvm[blv"
K_^ahgbgZchlmg_ijh^\bgm\rbcky\i_j_^\jZaj_r_gbb^\moaZ]Z^hdqlhagZqbebkeh\Z_s_
h^gZfbgmlZbihq_fm[uehhldjulhhdghkjZamihke_\uklj_eZijbr_edm`Zkghfm\u\h^mqlh
\hafh`ghij_klmigbdbijh\_eb_]h_^bgkl\_ggh]hdlhh[jZlbe\gbfZgb_gZhldjulu_hdgZ_^v
\hafh`_gblZdhc\ZjbZglp_evij_klmigbdh\aZdexqZeZkvg_\lhfqlh[um[blvZ\lhfqlh[u
m[_^blv\k_oqlhihkljZ^Z\r_]hohlylm[blv
K_^ahk^_eZewlhl\u\h^dh]^ZknhgZjbdhf\jmd_h[oh^benZ[jbdm;ukljh^hklZ\[ehdghlhg
k^_eZegh\mxaZibkvhafh`ghjZau]jZgZiv_kZkh[kl\_ggh]hkhqbg_gby
GZqbgZykhke_^mxs_]hmljZK_^ahih\_ek_[yaZ]Z^hqghklZjZykvijbwlhfg_ihl_jylvh[Zf_klZ
jZ[hludhlhju_^Z\Zeb_fmkj_^kl\Zdkms_kl\h\ZgbxGZij_^u^ms_cg_^_e_hgiha\hgbe^hfhcb
kdZaZeqlhijb^_l\\hkdj_k_gv_Ghdh]^ZhghgZklmibehhghiylvg_\uihegbek\h_]hh[_sZgbyB
\hl\kj_^mdh]^Z\kmi_jfZjd_l_]^_jZ[hlZ_lDZ_dh\uoh^ghchgZklZdbf\b^hfkeh\ghg_`^_l
m`_gbq_]hijbreZdZdh[uqghgZnZjfZp_\lbq_kdmxnbjfmijbg_ky\kmfd__^mK_^ahgZ\jZe
_cqlhgZkdeZ^_^_eZb^mllZdohjhrhqlhijboh^blkyjZ[hlZlvbih\hkdj_k_gvyfbihdZaZ\gZ
i_j_\yaZggmx]heh\mkdZaZeqlhihjZgbekybaaZki_rdbgZjZ[hl_DZ_dhijhfheqZeZ
�hjh]ZknbjfugZkdeZ^_kebb^lbihijyfhcaZgbfZeZg_[he__lj_ofbgmlbl_i_jvK_^ah
i_j_klZemljhfb\_q_jhfoh^blvdjm`gufiml_fZkwdhghfe_ggh_\j_fybkihevah\Ze^eylh]h
qlh[udZ`^uc^_gvaZ]ey^u\Zlv\ihebp_ckdbcmqZklhdua\Z\^_`mjgh]hihm]heh\ghfmhl^_em
hgdZ`^ucjZa]h\hjbeh^ghblh`_
GZ^h_s_jZaijh\_klbke_^kl\b_iheg_\hafh`ghqlhfbr_gvbij_klmigbdb^_ckl\mxl
�aZh^ghhijhkbl_`_gsbgmba^\_gZ^pZlh]h^hfZ
Q_j_a^\_g_^_ebihke_ijhbkr_kl\by\`mjgZeZoihy\bebkvklZlvb\f_edboih^jh[ghklyo
`b\hibkmxsb_dZdg_dbcijh\bgpbZevguc[Zgd\u^Z\Zeg_aZdhggu_dj_^blugZhq_gvdjmigu_
kmffuKibkhdl_odlhihemqbeg_h[_ki_q_ggu_dj_^blu\ha]eZ\eyeZlZkZfZydhfiZgbyih
g_^\b`bfhklbBm`_gZke_^mxsbc^_gvkdZebldb^hfZghf_j^\_gZ^pZlvbkq_aeZlZ[ebqdZ
GZdZfmjZZ\f_klhg__ihy\beZkvgZde__ggZy[mfZ`dZkhh[sZ\rZyqlh^hf\uklZ\e_ggZ
ZmdpbhgQ_j_ag_kdhevdh^g_cK_^ahmagZeqlhdhfiZgbyGZdZfmjuh[ZgdjhlbeZkv
K_^ahkh\_jr_gghg_bgl_j_kh\ZeZwdhghfbdZghhgg_j\gbqZe\b^ydZdkdZ`^ufqZkhff_gyxlky
h[klhyl_evkl\Zk\yaZggu_kl_fbdlhfh]hdZaZlvkyijbqZklgufdwlhfm^_embg_i_j_klZ\Ze
dZ`^uc^_gvmljhfb\_q_jhfgZ\_^u\Zlvky\ihebpbx
B\hlh^gZ`^udh]^ZK_^ahdZd\k_]^Zj_rbl_evghcihoh^dhcbke_]dZkkmlmeb\rbkvgZijZ\eyeky
khkdeZ^ZgZnZjfZp_\lbq_kdmxnbjfmhg\^jm]aZf_lbemihebp_ckdh]hmqZkldZDZ_dhK
g_baf_gghckmfdhc\jmdZoh^gZgZl_fghc^hjh]_hgZlhilZeZkvgZf_kl_kkh\_jr_ggh
[_aaZsblgufbgbq_]hg_ihgbfZxsbf\b^hfM\b^_\__K_^ahihqm\kl\h\ZedZdba_]h
gZijy]r_]hkyl_eZ\g_aZighmreb\k_kbeubgh]bdZd[m^lhklZeb\Zlgufb
:klh[hc"kijhkbe\hl\_lK_^ahQlhkjZ[hlhc"
YmreZihjZgvr_K_]h^gymljhfdgZf^hfhcaZoh^be]hkih^bgDmjhb\Zbaihebp_ckdh]h
mijZ\e_gbyIjhkbei_j_^Zlv\hlwlh
K_^ah[md\Zevgh\uj\ZebajmdDZ_dh[_eucdhg\_jlgZdhlhjhf[uehgZibkZgh=hkih^bgmK_^ah
KZ\Z^ZZgZh[hjhl_XdbhDmjhb\ZDmjhb\Z[uegZqZevgbdhfdjbfbgZevgh]hhl^_eZihebpbb
]^_jZgvr_jZ[hlZeK_^ahDh]^ZK_^ahih^ZeaZy\e_gb_h[moh^_ihkh[kl\_gghfm`_eZgbxhg
[_kihdhykvhlhfdZd_]hkh[jZl[m^_l`blv^Ze_fmj_dhf_g^Zpbx^eyjZ[hlugZljZgkihjlghf
kdeZ^_K_^ahohl_e\kdjulvdhg\_jllhlqZkghDZ_dhm^_j`ZeZ_]h
�G_gZ^h\lZdhff_kl_L_[_\_^v_s_jZghgZnbjfm"Z\ZcaZc^_f\dZn_
HgZ[ueZijZ\ZK_^ahj_rbeg_oh^blv\mqZklhdZ\f_kl_kDZ_dhaZr_e\fZe_gvdh_dZn_]^_
h[uqghm[b\Zeb\j_fyijh^Z\pubakhk_^gbofZ]Zabgh\^ZklZjbdbK_^ahg_l_ji_ehkvihkdhj_c
ijhqblZlvibkvfhihwlhfmdZdlhevdhhgbk_ebaZklhebdhglml`_hldjuedhg\_jlihjmqb\`_g_
k^_eZlvaZdZa
Ibkvfh[uehdhjhldbfGZ^_xkvqlhmZk\k_\ihjy^d_DjZ_fmoZdh_qlhhZkkeurZeY
\ukhdhp_gxZrbmkbebyihjZkke_^h\Zgbx^_eZhd\ZjlbjguodjZ`Zobh[klj_em^hfZk\yabk
�wlbfZe__[u\rbcgZqZevgbddjZldhbaeh`bej_amevlZlujZkke_^h\ZgbyHdZau\Z_lky
jZa^Z\Z\rbcg_aZdhggu_dj_^blujZchgguc[Zgdij_ab^_gldhfiZgbbihg_^\b`bfhklbb
ij_klmigZy]jmiibjh\dZ[jhd_jh\^_ckl\h\Zeb\k]h\hj_Dh]^Z^hreh^hi_j_[jhkdb^he]h\
dhfiZgbbihg_^\b`bfhklbih^klZ\ghcnbjf_[uehbgkp_gbjh\Zghihdmr_gb_]Zg]kl_jh\gZ`bagv
ij_ab^_glZdhfiZgbbydh[ukp_evxijbgm^blv[Zgdmkdhjblvi_j_[jhkdm
YihemqbebgnhjfZpbxqlh\k\yabk^Zgguf^_ehf\k_j_^bg_wlh]hf_kypZLhdbckdZyjZchggZy
ijhdmjZlmjZijbklmibldjZkke_^h\ZgbxkblmZpbb\[Zgd_bfg_[uohl_ehkvqlh[uukihdhcgh
gZ[ex^ZebaZoh^hfke_^kl\byLZdbfbkeh\ZfbaZdhgqbeibkvfh_]h[u\rbcr_nIhemqZ_lkyqlh
_fmkh\_lmxlg_kh\Zlvghk\wlmdZrmH^gZdhm`_lhqlh_fmijhklhfmh[u\Zl_exke_^kl\_ggu_
hj]Zguijbhldju\Zxlk\hbdZjlufh`ghjZkkfZljb\ZlvdZd\ujZ`_gb_[eZ]h^Zjghklb
K_^ahij_djZkghkhagZ\Zeqlhih\h^hf^eygZibkZgbyibkvfZihkem`behebrvlhqlhhggZqZe
f_rZlvke_^kl\bx?keb[u^Z`_hgg_ijbgbfZe\h\k_fwlhfgbdZdh]hmqZklby\j_amevlZl_
kdZg^ZeZk[Zgdhf\k_jZ\ghjZghbebiha^ghwlh^_eh\kieueh[uBgZ^hq_klghijbagZlvqlh
K_^ahg_k^_eZeZ[khexlghgbq_]h^ey_]hjZkdjulbyK_^ahihgbfZeqlh_]h[u\rbcgZqZevgbdk
h^ghcklhjhguqlh[uiheh`blvdhg_p_]hg_ijhr_gghfm\f_rZl_evkl\mZk^jm]hckhqm\kl\my
_fmiulZ_lky\ujmqblv_]hbag_e_ihckblmZpbb\dhlhjmxhg^_ckl\my\h^bghqdmihiZe
klZjZykvohlvg_fgh]hkZfhml\_j^blvky
KZfhfm`_K_^ah[ueh^hklZlhqghlh]hqlhihebpbyijbagZeZqlhihdmr_gb_ebrvbgkp_gbjh\dZ
?fmg_gZ^hqlh[uijbagZ\Zeb_]haZkem]b^hklZlhqghqlh\hklhj`_kl\h\ZeZbklbgZLZdhcm`hg
[uewlhlK_^ah
Hgiheh`beibkvfh\dZjfZgbih^gye]eZaZDZ_dhkhkdmqZxsbf\b^hfkijhkbeZ_]h
Qlhlhkemqbehkv"
G_lm`_\k_\ihjy^d_
:qlh"
G_^Ze_dhhlfh_cjZ[hluijhbahrehg_kdhevdhd\ZjlbjguodjZ`Ghl_i_jvihoh`_ij_klmigbdZ
:lulhlmlijbq_f"
Y[u\rbckusbdFg_klhblebrv\a]eygmlvgZihq_jd]jZ[bl_eybkjZam\k_klZgh\blkyykgh
wlh\j_fyijbg_kebdhn_bDZ_dhkh[bjZ\rZykyqlhlhkdZaZlvhklZgh\beZkvgZihemkeh\_D
dhn_ih^Zebibjh`gh_
Luex[brvibjh`gu_"kijhkbeK_^ah
f_gxgZibkZghqlhboih^Zxlkdhn_iylvkhlb_ghl\_lbeZDZ_dhbmeu[gm\rbkvkeh\gh
fZe_gvdZy^_\hqdZihkfhlj_eZgZibjh`gh_Fh`_lblukt_rv"
G_l
K_^ahibedhn_jZafureyyqlhihke_^gbcjZahg\b^_edZd_]h`_gZ_klibjh`gh__s_^h
k\Z^v[uDhn_[uei_j_\Zj_ggucbg_\dmkgucDjhf_K_^ahbDZ_dhihk_lbl_e_c\dZn_g_[uehAZ
ijbeZ\dhfhnbpbZgldZkhkdmqZxsbf\b^hfi_j_ebklu\ZeZ`mjgZe
MK_^ah\g_aZighihy\behkvhsms_gb_qlhm`_fgh]he_lhg`b\_lq_]hlhebrb\rbkv
Ijboe_[u\Zydhn_hghlg_q_]h^_eZlvklZejZa^mfu\Zlvqlh[uwlhfh]eh[ulvghlZdbg_
ijb^mfZeGZ^h[ukoh^blvkDZ_dh\dZdh_gb[m^vdZn_ihijbebqg_cj_rbehgb\wlhlfhf_gl
mkeurZedZdDZ_dhlbohgvdh\kdjbdgmeZbkfZogmeZqlhlhkx[db
Ijb]ey^_\rbkvhgm\b^_egZihemfmjZ\vyDZ_dhm`_ohl_eZjZa^Z\blv_]hghkdhflmnebghK_^ah
m^_j`Ze__aZdhe_gh
G_gZ^h
FmjZ\_c^\b]Zekyih[_lhgghfmihemlh\e_\hlh\ijZ\h
DZ_dhwlZ[mdZrdZy
Hq_fwlhlu"
YlZd`_dZdhgZijhklhiheaZxiha_fe_
�Z\wlhh[tykg_gb_gbq_]hg_h[tykgb\r__K_^ahihqm\kl\h\ZekeZ[h_kijb\dmkhf]hj_qb
m^h\e_l\hj_gb_aZkf_yekybijhlygmejmdmdibjh`ghfmDZ_dh
&KLZRKDXPXVKLE\.DRUX7DNDPXUD
&RS\ULJKWE\.DRUX7DNDPXUD
EE_\udbgZi_j_\h^gZjmkkdbcyaud
ZggZh]bgh
\h^yghcf_rhd
kZff_jlZcf
=h\hjylj_lbg_djZkg__lOhjhrh[udh]^Z\j_rvg_`ghjhah\_lvdZdjhaZGmdZihijh[mx
Yk_]h^gy\_jgmkviha^ghKih^jm]hc\klj_qZxkvyl_[_]h\hjbeZ
M]m
Koh^bf\l_Zljihlhfihm`bgZ_f]^_gb[m^vh[s_fijb^mghqvx
Ff
Lueh`bkv[_af_gyg_`^b
:]Z
Gm`_^Z\ZchklZgh\bf_gyZlhiha^gh[m^_l]jm^bijyfh\k_dehdhq_lhl[u\aye\klZei_j_^
^\_jvxbhlj_aZeGbdm^Zlug_ihc^_rv
Y[ulh]^ZdZZdibogmeZ[u_]hb\k_jZ\ghmreZ[u
aZklhgZeZihemqbehkvg_hq_gvm[_^bl_evghdZdlh[_a^mrbKlhg\yehi_j_r_egZgbadmxghlm
Lh]^Zyk\bj_ihjZafZogmeZkvbaZr\ujgmeZih^Zevr_k\hxkmfhqdm
�ZeZ^ghl_[_GZ^_gv^jm]b_]h\hjbl
DZdb_mg_]h\k_lZdbbgh]^Z[Z[kdb_bglhgZpbb
ijhkdZevau\Zxl=hehkbrdh[m^lh\ha^mobagZ^mlh]hrZjbdZ\uimklbebEx[u_keh\Z^Z`_
kZfu_y^h\blu_hgijhbaghkblijhly`ghlZdkdmqgh_kvkfukebkiZjy_lky
Gmq_]hlu\habrvky"Hiha^Z_rv
:fg_keurblkyG_ki_rbg_gZ^h
�Lu]h\hjbeZ\Kb[my@\iher_klh]h"?e__e_mki_\Z_rv
:ykeurmDm^Zlug_lhjhibkv
Ykh\k_fkdbkZxbkh\a^hohfgZqbgZxbkdZlviZjmp_euoqmehd
IhjueZkv\ysbd_^hklZeZkgZqZeZjhah\u_ihlhfebeh\u_ihlhf`_elu_DZd[ulv"Jhah\u_
ehkbgukbkdjhc"M^y^_qdb]eZaZgZeh[ihe_aml;_eu_]hevnu"G_evaykq_jghcfbgbx[dhc
ih^q_jdg_lqlhgh]blheklu_GZ^hqlhgb[m^vkbg__Beb\k_lZdbq_jgh_"Ghwlhq_jlh\hljyiv_
\k_kdZdbfblh^ujdZfb
hla^_kvaZrlhiZghlhevdhgZghkd_Fh`_lkhc^_l"k_jZ\gh\lmneyog_\b^gh[m^_lYm`_
gZlygmeZh^bgqmehdbkgh\ZaZdhe_[ZeZkv:\^jm]ijb^_lky]^_gb[m^vjZa^_\Zlvky"AZklueZ\
kims_gghfqmed_kh\_jr_ggh^_fhjZebah\ZggZyWlhlmklZ\bekygZf_gykg_^hmf_gb_f
dhgp_dhgph\gZ^_eZklZju_q_jgu_ehkbguY\gbolZdZy^_\hqdZklm^_glhqdZP_eh\Zlv_]hgZ
ijhsZgb_g_klZeZKdZaZeZihfZ^mkhljm
B^mfjZqghkfhljxih^gh]bGZwlboih]ZguoehkbgZohloh^v[ugZ^sbdhehldZfbfhjsbgu
kh[bjZxlky?kebg_ijbimklblv^hklZgpbb[_]hflhqghhiha^Zx:ih[_`brvhgb\hh[s_
�]Zjfhrdhckh[_jmlkyZbrh\\_kvi_j_dhkblkyB^mf_^e_gghkdjbiexgZoh^mam[Zfb
Gmihq_fmy\k_]^ZhiZa^u\Zx"Q_f\Z`g__k\b^Zgb_l_f[hevr_GZ\_jghhq_gvg_j\gbqZxbhl
wlh]hfhb\gmlj_ggb_qZkugZqbgZxla^hjh\hhlklZ\Zlv_^v]hlh\exkvaZ]h^ykaZiZkhfbgZl_[_
kfhljbrvgZqZkub\b^brvqlhhiylvhiha^ZeZGZki_ogZ\h^brvdjZkhlmjmdb^jh`ZlZi_j_^
kZfuf\uoh^hf\^jm]j_rZ_rvh^_lvkykh\k_fih^jm]hfmIjyfhg_q_eh\_dZdmdeZdZdZylh
dhlhjmx^_j]Z_laZgblhqdbg_\_klvdlh
Ijboh`m\k_[yyh[uqghm`_\we_dljbqd_=_jf_lbqghaZdjuluc`_e_agucysbdb^_Zevgh_f_klh
^eykZfh[bq_\Zgbybm]jua_gbckh\_klb
Dh]^Zy\ukdhqbeZba\Z]hgZ[uehm`_iher_klh]hha^mogZiehsZ^bkhqbeky[_kkfuke_gguf
km[[hlgbf\ha[m`^_gb_fBkl_jbqghgZ^ju\Zeky]jhfdh]h\hjbl_evdZdhclhijZ\hwdklj_fbklkdhc
iZjlbbba^Ze_dZ^hghkbebkvkm^hjh`gu_lj_fhehwe_dljh]blZjuZk^jm]hcklhjhguba
ij_^\_q_jgbokmf_j_d^mr_sbiZl_evghih^\u\Ze[eZ]hl\hjbl_evgucohjhiylvih`_jl\h\Zgby
kh[bjZxl
K\_lhnhjfb]gmea_e_gufbex^kdZylheiZdZd[mjghjZafgh`Zxsb_ky[Zdl_jbboeugmeZk
ljhlmZjZgZfhklh\mx
YjbgmeZkv\i_j_^ghkZfbihgbfZ_l_Kb[mykm[[hlZiher_klh]h\_q_jZHkh[_gghg_
jZae_lbrvkyk_f_qmlkydZdhijukdZggu_lZjZdZgugZe_lZxl^jm]gZ^jm]ZDhjhldbfb
ab]aZ]Zfblhb^_eh[hjfhqZba\bg_gbyg_kmkv\\_joihmebp_Ijhdeylu_dZ[emdbYkh\k_fdgbf
jZamf__lky\fm`qbgm?]hkimlgbpZh^ZjbeZf_gymgbqlh`Zxsbf\a]ey^hfEZ^gh[_]m^Zevr_
ih^\hjZqb\Zx^jm]mxgh]m?^\Zko\ZlbeZkvaZi_j\h_ihiZ\r__kyIhiZeZkvfg_lheklZyjmqbsZ
^_j`ZsZyohayckl\_ggmxkmfdmKh[kl\_ggbpZjmqbsbihegZyl_lyih[Z]jh\_eZhl\hafms_gbyb
g_h`b^ZgghklbB^bhldZrbiexyBf_x\\b^mdhg_qghkZfmk_[yijb\uqdZmf_gylZdZyk
kh[hcjZa]h\Zjb\Zlv
KZfZlub^bhldZhl\_qZ_lfg_l_ly]jhfh]eZkgufkhijZghk_gZgZkh[hjZqb\Zxlky
hlgZdhg_pbmgb\_jfZ]IZjdhMn^h[jZeZkvGhg_mki_eZy\a^hogmlvkh[e_]q_gb_fdZd
\^jm]khh[jZ`Zxfu`_g_mIZjdh\klj_qZ_fkyZijyfhi_j_^dhgp_jlgufaZehfLhdx
ju\ZxkvdZdihehmfgZy\[eb`ZcrbcfZ]Zabgb^mjguf]hehkhfdjbqmdZkkbjr_
KdZ`bl_]^_a^_kvdhgp_jlgucaZeLhdx"
Ihoh`_gbdlhbaij_`gboihk_lbl_e_cdZkkbjrmh[wlhfg_kijZrb\Zeb^mf_gykh\_jr_ggh
[_amfguckZfZihgbfZxDZkkbjrZi_j_]ey^u\Z_lkykijh^Z\phfbh[Zh^gh\j_f_gghihdZau\Zxl
iZevp_fhggZijZ\hhgZgZe_\h
Hcba\bgbl_qlhlZdhiha^ZeZLZdZyg_ijbylghklv\ureZIjhj\Zgucqmehdyj_rbeZg_
jZkijhkljZgylvkyQlh[ug_ijb\e_dZlv\gbfZgbydk\hbfkfhjs_ggufehkbgZfKdZaZeZqlhi_j_^
kZfuf\uoh^hfba^hfZijhebeZfhehdhgZk\hc_^bgkl\_gguc\uoh^ghcgZjy^Fg_\k_]^Z
dZ`_lkyqlhjZam`\k_jZ\gh\j_rvdZdlh\_`eb\__ihhlghr_gbxdkh[_k_^gbdmgZijyqv
nZglZabxbijb^mfZlvqlhgb[m^vihbgl_j_kg__wlhflhgZ\_jghbijhy\ey_lkyfhyihjhqgZy
kmsghklv
k_\j_fyk\ZfbqlhlhijbdexqZ_lkydbkehmeu[Z_lkyXkZgWlhdebqdZ?]hlZdijha\Zeb
�ihlhfmqlhk\h_cdjm]ehcnbabhghfb_chgihoh`gZX^abjhBkboZjm@Yg_h[b`Zxkv\_^v
m`_r_klvDjhf_dbkehcmeu[dbhggbq_fg_\ujZ`Z_lg_m^h\hevkl\by]em[bg_^mrby
ih`Ze_eZqlhg_\u^mfZeZ\f_klhfhehdZq_]hgb[m^vihdjmq_
IhjZ\aZe
XkZgbaysghijbih^gbfZ_l[jh\vdb^Z_l\hdjm]k_[y]hj^uc\a]ey^bklZgh\blky_s_[hevr_
ihoh`gZX^abjhBkboZjmYihfgxdZdlhg_\u^_j`ZeZbkdZaZeZ_fmqlhkijbih^gylhc[jh\vx
hgijyfhh^ghebphkBkboZjhcOhl_eZih^hevklblvkyXkZgihfhjsbekybkdZaZeqlhl_ji_lvg_
fh`_lX^abjhBkboZjmGhyaZf_lbeZqlhkl_oihj[jh\vmg_]hklZeZihealb\\_joqZs_DZ`^uc
jZadh]^Zy\b`mwlm]jbfZkmmf_gy\]jm^bqlhlhk`bfZ_lkyFh`_lwlhkh\_klv"Ohly\hh[s_lh
qm\kl\hg_kdZaZlvqlh[ug_ijbylgh_
Dh]^Zhgijb]eZkbef_gy\l_Zljykh]eZkbeZkvg_kjZamOhlvyijhk_[ybah\m_]hijhklhXkZg
f_`^mgZfbdZd]h\hjblkyh]h]hdZdZy^bklZgpbyIheh`_gb_jZagbpZ\\hajZkl_b\k_lZdh_
h[s_fh^gbfkeh\hf^bklZgpby
Kh[kl\_gghdlhhgihhlghr_gbxdhfg_"GZqZevgbd"jy^ebwlhfh`ghlZdgZa\ZlvY^_eZeZ
beexkljZpbbgZh[eh`dmh^ghcdgb]bdhlhjmx\uimkdZ_l_]hba^Zl_evkl\hFhbh[eh`dbm
aZdZaqbdh\h[uqgh\hklhj]h\g_\uau\Zxlb\lhjhcjZaf_gyijb]eZrZxlj_^dhGh\k_lZdbdZdh_
lh\j_fyydZd[ugZoh^beZkvmXkZg\ih^qbg_gbbbhg[uefhcgZqZevgbd
Fh`_lhgfhc^jm]"Lh`_g_kdZ`_rvMg_]hklZjrbckugm`_klm^_glLhlfg_[hevr_ih^hr_e
[u\^jmavyijhq_fg_ly^eyg_]he_lgZ^_kylvklZjh\ZlZ:^eywlh]he_lgZ^_kylvfheh`_q_f
gm`gh
\hajZkl_^_eZxl_]hlhevdhibdZglg__Wlhfg_kZlZgZgZr_ilu\Zey^h]Z^ZeZkvGmdZaZe_ibf_fm
iZklvieZkluj_fbihiulZ_fkylj_a\hjZkkm^blvqlhhagZqZ_lwlhaZ]Z^hqgh_ijb]eZr_gb_\l_Zlj
AgZqbllZduZkm[[hlm\_q_jhfk\h[h^gu"Mf_gy^\Z[be_lZgZIhj]bb;_kkFh`_l[ulv
koh^bf"?keb[uijb]eZrZxsbcgZoh^beky\lhc`_\hajZklghcdZl_]hjbbqlhbywlZdiexk
fbgmkiylve_l\k_[ueh[uykghDe_blkyGhXkZgfh]lZdbfh[jZahfhl[eZ]h^Zjblvf_gyaZ
\uiheg_ggucaZdZaOhlyihijZ\^_]h\hjy[eZ]h^Zjblvhkh[_gghg_aZqlhIj_^klZ\eyxkdhevdh
klhyl[be_lu\hi_jmK^jm]hcklhjhguwlh^eyf_gydmqZ^_g_]Z^eyXkZgfh`_lkmsbc
imklydBebdlhlhhldZaZekybmg_]hhklZekyebrgbc[be_l"Bhgj_rbeba[eZ]hl\hjbl_evguo
khh[jZ`_gbcmkljhblv[_^ghc^_\mrd_dmevlihoh^\l_Zlj"
GZ\_jgh\Zfbgl_j_kg__[ueh[uihclbkd_fgb[m^vihfheh`_:qlhwlh^he`gh[ueh
hagZqZlv"XkZgqZklhihj_ldZdmxgb[m^vqmrvGZ\_jghijhklhohl_eihrmlblvLZdkdZaZlv
ih^gylv^mobafhlZgghcg_ihkbevgufljm^hfkhljm^gbp_Bebih^^jZagblvf_gyqlheb"
h[uqghckblmZpbby[ug_fgh`dhihba\h^beZkvkhfg_gbyfbb\dhgp_dhgph\hldZaZeZkv[u
Ijh[hjfhlZeZ[uqlhkm[[hlgbc\_q_jmf_gym`_aZgyljy^ebkoh^mijb^mfZeZ[uqlhgb[m^v
ihbgl_j_kg__GmZihlhfkZfhkh[hc]hjvdh[ujZkdZb\ZeZkv
KlhikdZaZeZyk_[_LmlkemqZchkh[ucIhke_lh]hqlhfg_lhlmkljhbebfuke_gghfZogmeZ
jmdhckZlZg_qlh`b\_lZmdjhfghfm]hed_fh_]hk_j^pZ\ZeycgZr_ilu\ZcQ_]hwlhy^mfZx
lZdZyjZkkm^hqgZy"=hjbhgh\k_h]g_f
:oIhj]bb;_kk"DZdZyij_e_klv]h\hjxDlhy"G_lgbdh]^Z\`bagbWlhlZfihxl
KZff_jlZcfkZff_jlZcfljZlZlZljZlZlZ"Hckm^h\hevkl\b_fHkh[_ggh]h\hjxk\Zfb
:kZfZlZdb\b`mdZdgZlhfdhgp_ijh\h^ZmXkZgq_exklvhl\bkZ_lhllZd\k_b\ureh
EZ^ghaZgbfZ_ff_klZ=h\hjblvg_hq_fXkZg[hevrhcagZlhddeZkkbq_kdhcfmaudbY
[hevrhcagZlhdjhdZ jZgg_]hi_jbh^Z\fIjh=_jr\bgZfg_emqr_g_jZkijhkljZgylvkyfh]m
kfhjhablvqlhgb[m^vkZfhjZah[eZqbl_evgh_Kb`mbijhdebgZxkh[kl\_ggmx[heleb\hklvgmg_
mf_xykb^_lvbihfZedb\ZlvGZ^hlj_gbjh\ZlvkygZmqblvkyfheqZlvlZdqlh[u\k_\hdjm]
hsmsZebl\hxg_\ukdZaZggmxwjm^bpbxOhjhrh[ulvdjZkZ\bp_ckb^bk_[_bmeu[ZckyB
gbdZdboijh[e_f
Hl[jhkb\jh[hklvkijZrb\Zx
:wlZhi_jZhgZohjhrhdhgqZ_lky"
Ihfh_fmijha\mqZeh^h\hevghfbehihk\_lkdbHkh[_ggh_kebmq_klvqlh[uehbkdmr_gb_
^h[Z\blvBa\bgbl_aZ^mjZpdbc\hijhkghijhklhg_agZxqlh_s_kijhkblv
GmdZd\ZfkdZaZlvhh[s_lhg_hq_gv
AjykijhkbeZYg_gZ\b`m^\_\_sbkmr_gmxk_e_^dmbljZ]_^bbk_wlbex[h\gu_kljZ^Zgbyb
aeh\_sb_ih\hjhlukm^v[u\u^mfZguebrv^eylh]hqlh[u\u^Z\blvmajbl_eyke_auIjmlkyijyfh
\^mrmg_kgbfZykZih`bsb^Z\yl^Z\ylgZke_agmx`_e_amG_ex[exdh]^ZfZgbimebjmxl
fhbfbqm\kl\ZfbIhfh_fmjhgylvgZim[ebd_ke_am\ufZg_ggmxml_[ylZdbffhr_ggbq_kdbf
kihkh[hfhl\jZlbl_evghKiZkZxkvhlihahjZbjhgbq_kdbfhlghr_gb_f?kebg_kqZklgZy]_jhbgy
hq_gvm`kljZ^Z_lygZqbgZxjZa]ey^u\Zlvlhekluckehc__]jbfZkZfuo^mr_jZa^bjZxsbo
�kp_gZoyaZ`Z\ghk]mg^hkhi_j_^jZagb\Zx_[h]m`b^v[_a^_[yex[b[ZyKdhevdhjZafg_
dZ\Ze_ju]h\hjbebKlh[hcg_\hafh`ghkfhlj_lvk_jv_agu_\_sbk_gZkljh_gb_ehfZ_rv
kh]j_\Z_l^mrm=jyaguckg_]ihklhjhggbofuke_cih^_]hemqZfblZ_lYq_klghiulZxkv
kdhgp_gljbjh\ZlvkygZlhfqlhijhbkoh^blgZkp_g_;_^ZlhevdhihxlihZg]ebckdbdbgh[u
ohlvlblju^ZebWogZ^h[uehi_j_^gZqZehfijh]jZffdmihqblZlvlZfDjZldh_kh^_j`Zgb_
_klvL_i_jv\l_fghl_jZa\_ijhql_rv"YbkdhkZkfhljxgZXkZgHgmklZ\bekygZkp_gmlZdbf
bklmdZghfqlhdg_fmk\hijhkZfbemqr_g_kh\Zlvkya^uoZxbjZkk_yggh]ey^yi_j_^kh[hc
gZqbgZx^mfZlvhk\h_f
qm\kl\hf_gyijb\_ehl_iehjZaeb\r__kyihe_\hcjmd_Klhcklhjhgukb^blXkZgfudZkZ_fky
^jm]^jm]ZehdlyfbQ_]hwlhhgdhfg_ijb`Zeky"BebdZ`_lky"G_lhqlh[uijb`Zeky^hwlh]h
qmlvqmlvg_o\ZlZ_lGhl_iehi_j_^Z_lky
YijyfhaZklueZDZd[ulv"Fbeebf_ljh\h_^\b`_gb_\ex[mxklhjhgmfh`_l[ulvg_\_jgh
�bklhedh\ZghZ`_ihlijhrb[bhldm^ZlhgZ[jZekyihegucjhlkexg_cJZa\_\h[uqghf
khklhygbbq_eh\_dh[jZsZ_l\gbfZgb_gZlhkdhevdhmg_]h\hjlmkexg_c"Hldm^ZlhlZf
ihy\eyxlkydm^Zlhbkq_aZxlb\k_^_eZ?kebkhkexghcgZqbgZxlkydZdb_lhnhdmkuagZqbllu
g_\k\h_clZj_ed_=hkih^b^Zhldm^Z__klhevdh"Mf_gyih^yaudhfm`_p_eucijm^Mjh\_gv
kexgudZlZkljhnbq_kdbih^gbfZ_lkyK_cqZkgZqg_laZeb\ZlvaZeYkh]emrbl_evgufrmfhf
k]ehlgmeZIhfh_fmhgkeurZe?c[h]mkeurZe
�GZrbjmdbkebebkv\ihp_em_hkZfuodhgqbdh\iZevp_\ijh[_`Ze]hjyqbclhdBihqlbkjZam`_
f_gyijh[jZeZ^jh`vYklbkgmeZam[uqlh[ug_aZljyklbkv\k_jv_aihdjmighfm
@Zjoeugmeba_]hl_eZ\fh_keh\ghgbdZdhch^_`^ug_lbg_[uehYqm\kl\h\ZeZ_]h^uoZgb_
hsmsZeZdZd\_]hjmd_[v_lkyimevkkeh\ghlm^Zi_j_f_klbehkvk_j^p_^jm]aZf_qZxybkZfZ
^urm\lZdlK_j^p_dhehlblky[uklj__ljm^ghklbkh\^hohfb\u^hohfDZd[m^lhklhf_ljh\dm
ijh[_`ZeZMkbeb_f\hebiulZxkv\ha^_ckl\h\ZlvgZk_j^_qgmxfurpm^_eZxkZfZk_[_
bkdmkkl\_ggh_^uoZgb_
Qlhwlhkhfghcl\hjblky"
BdZdj_Z]bjh\ZlvjZ^h\Zlvkybebm`ZkZlvky"
\gmlj_ggbc]hehkr_iq_lKihdhcgh^mjZJZkkeZ[vkyHgijhklhkfhljblgZkp_gmb^Z`_g_
aZf_qZ_lqlhijb`Zekydl_[_jmdhc
;_agh]bcIhj]bbe_]dhfuke_ggZy;_kkiulZxlkymj\Zlvdmkhq_dkqZklvygZ^\hbo:wlh[u\rbc
^jm`hd;_kkDjZmgHgkgh\Zdg_c\y`_lkyhgZ_fmqlhlhlZdh_ih_lFheym`_klZjmoZgZc^b
k_[_fheh`_
IhkfhljbgZwlm]jm^v
IhkfhljbgZwlbjmdb
BhklZ\vf_gyhklZ\v
Dh]^ZhgZaZi_eZijh]jm^vyg_ijhba\hevghqmlvg_ihljh]ZeZkh[kl\_gguc[xklIhkfhljbgZwlb
jmdbbf_gylyg_lgZkh[kl\_ggu_jmdb\a]eygmlvYihlbohgvdmihsmiZeZbodZdlZfdh`Zg_
h[\bkeZ"
Djmlh\ZlhhgZijhk_[y^Z`_jZ^blh]hqlh[ufm`bdm^Zlvhl\hjhlih\hjhl?keb`_gsbgZlZd
aZ]h\hjbeZwlhm`\k_nbgbrOhlyihq_fmnbgbr"Mg__`_\luemIhj]bIhwlhfmhgZbe_ibl
lZdh_?kebl_[yex[ylfh`ghk_[_iha\heblvbklZjmohcgZa\ZlvkyG_m[m^_lhl_kebh^bghdZy
[Z[ZgZau\Z_lk_[yklZjmohclhagZqblhgZb\kZfhf^_e_m`_klZjmoZ
Lmlbi_j\ucZdlaZdhgqbekyG_ohlbl_ebaZdmkblv"klZ_f[mn_l_lheq_ykljZrgZyXkZg
]_jhbq_kdbijhj\Zekykd\havlheim\hdjm]klhcdbb\ugujgmeh[jZlghk\bghfb[ml_j[jh^Zfb
G_[j_`guf`_klhfhklZgh\b\fhxjh[dmxihiuldm^hklZlvdhr_e_dXkZg\]juaky\[ml_j[jh^
m]emdZdZylh^ZfhqdZijbdju\ZykveZ^hrdhcdmrZeZijbg_k_ggmxba^hfZijh\babxhlqlh
agZqbloh^blv\l_Zljh^ghc?s_h^gZiZjhqdZkZii_lblhfmie_lZeZ^hfZrgb_jbkh\u_dheh[db
aZib\Zydmie_ggufebfhgZ^hfIjb^bykx^Zkl_flh`_k_cqZk[u\hllZdih^dj_ieyebkv
Yjdbck\_lr_e_klgZjy^guoieZlv_\Y\uibeZ[hdZe\bgZbke_]dZhdhk_eZ
GZqZehkv\lhjh_^_ckl\b_XkZgmk_ekykeh`beZjmdbgZ]jm^bAgZqblehdhldZfbijb`bfZlvkyg_
[m^_f"Kb^blbg_r_ehog_lkyEZ^ghihkfhljbfqlhlZfgZkp_g_;_kkm`_^hoh^bl__
�ij_ke_^m_lDjZmgKDjZmghfjZa[bjZ_lkyIhj]bGZ^ex[h\ghcbklhjb_ck]mklbebkvlmqbZevr_
kfhlj_lvm`_g_ohq_lky
Ih^mfZ_fhq_fgb[m^v^jm]hfYgZqbgZx\kihfbgZlveh[aZgb_^\mojmdKieZ\dhg_qghkl_c\
�ihkjZfe_gb_jZa^_eyxs_cboh^_`^u\Zk_j^pZi_j_f_klb\rb_ky\ehdlb_^bgZyl_fi_jZlmjZ
l_eZGZrZh[sZydjh\vbaeb\Zykvbaij_^_eh\iehlb\k_[uklj__b[uklj__l_q_ldm^Zlhijhqv
dg_\_^hfufdhglbg_glZf?]hwjbljhpblu[jZlZxlkykfhbfbe_cdhpblZfbDjh\ygu_l_evpZ
�djm`Zkve_]dbfb[Z[hqdZfbihkibjZebGDlZgpmxl\ZevkFZe_gvdb_kmfZkr_^rb_[Ze_jbgu
dZgdZgdjh\bbex[\b
Fh`_lygZqbgZx\ex[eylvky\XkZg"Bebm`_aZdZgqb\Zx"WfhpbhgZevghh[jZ[Zlu\Zxqm\kl\h
klZ\r__g_mki_\jZkp\_klb^_ehfijhreuf"DZdbogb[m^viheqZkZgZaZ^ijbdhkgh\_gb_gZrbo
ehdl_cfmqbehf_gybf_rZehghjfZevgh^urZlvB\hl\^jm]ij_\jZlbehkv\lZdh_keZ^dh_
\hkihfbgZgb_
KeZ^dbf[u\Z_llhevdhlhqlhm`_fbgh\Zehb]hjeZ[hevr_g_pZjZiZ_lQ_f^hevr_`b\mgZ
k\_l_l_fom`_i_j_ghrmwlhkZfh_k_cqZkDm^Zemqr_a\mqbl^Z\guf^Z\ghk_\j_fyk_[_
]h\hjdmg_mki__rvh]eygmlvkydZdk_cqZkij_\jZlblky\^Z\guf^Z\ghBlh]^Z\jZckdhf
aZih\_^gbd_fbgm\r_]hwdki_jbf_glbjmck\hkihfbgZgbyfbdZdohq_rvk\hyjmdZ\eZ^udZ
Ihj]bgZkp_g_aZ\hibeqlhlhhlqZyggh_;_^heZ]Zijhkb^_e\dZlZeZ`d_\k_]hg_^_exZ;_kk
h[fZgmlZyg_]h^y_fm_oZeZ\GvxChjdIhj]bgZk\h_cl_e_`d_dZlblih]hjZfih^heZfba
X`ghcDZjhebgu\^Ze_dbcGvxChjdAZlusmfbevgZk_\_j^ZevgbcfbgmyklhaZklZ\?^_ld
k\h_c;_kk
YdZqm^hjh]hc\jZc
�Zevg_x^hjh]hc
G_hklZ\vf_gy=hkih^v
HlijZ\eyxkv\imlv
G_lZdZym`i_qZevgZydhgph\dZ
YklZjZxkv]h\hjblvihgb`_qlh[u]hehkg_^jh`Zegh\uoh^bldZdh_lh^mjZpdh_kbi_gb_
Wlh\Zfihfheh^hklbdZ`_lky
XkZgih^g_k[hdZekrZfiZgkdbfdghkmbkhkj_^hlhq_gghjZa]ey^u\Z_limaujvdbKi_dlZdev
�dhgqbekyfukb^bf\dZn_hfZ]hrbiys_fkhmk_fZkeyghih[e_kdb\ZxlwkdZj]h
�mfZ_l_ihfheh^hklb"
G_agZxqlhhgohl_ewlbfkdZaZlvghqm\kl\Z\gmlj_gg_]hijhl_klZg_\hagbdZ_l
dhgq_gZ\a^uoZ_lhg]ey^y\klhjhgmaZdZlZBam[ulhmg_]hm`_g_l_b^Zevghahjdhklv
h^he_eZbk_^bgZ\\hehkZo
IhijZ\^_]h\hjy\b^hdmg_]hgZaZdZl_ihdZ_s_ohlvdm^ZGug_rgb_^\Z^pZlbe_lgb_^_\hqdb
ijhlZdbo]h\hjylh[Ze^_ggucdZ^jFg_g_^\Z^pZlve_]bh[Ze^_ggufyXkZgg_kqblZxgh
ihkb^_lvkgbf\_q_jhf\ijbebqghfdZn_ihq_fm[ubg_l
DZdZylZffheh^hklv]h\hjxKlZjmrdZm`_IhkfhljbgZwlm]jm^v
&#xui;&#xyq;&#xZx;&#xi;&#x_j;&#x_^;&#x[;&#xxk;&#xl;�uiyqb\Zx\i_j_^[xkl_dhevl_mf_gyk_]h^gyg_^eykeZ[hg_j\guo
IhkfhljbgZwlbjmdb
Ijhly]b\Zx_fmjmdb ij_^\Zjbl_evghgZijy]Zxfmkdmeu\f
G_evaylZd]h\hjblvIhklZj__l_
M`_=h^u\ayebk\h_
Gmqlh\uaZq_eh\_dlZdhcIhq_fm\ug_fh`_l_`blvdZdghjfZevgu_ex^b"
Ijh^he`Zlvg_gZ^hFg_m`_g_h^ghdjZlghkh\_lh\Zeb@blvdZdghjfZevgu_ex^b`b\ml
ih\urZlvmjh\_gvijhn_kkbhgZevgh]hfZkl_jkl\ZDhlhjh]hg_l
�G_lyg_lhohl_ekdZaZlvhf_gy^hoh^ylkemobqlhdh_\q_f\u\iheg_ghjfZevgZyI_j__oZeb
gZ^jm]mxd\Zjlbjm^Z"
�ZHlhj\ZeZkvhljh^bl_evkdh]h]g_a^ZLZdkdZaZlv\ue_l_eZ\[hevrhcfbj
B`b\_l_dZdykeurZeg_h^gZ"
KdZqhd^Z\e_gbyFbeebf_ljh\gZljb^pZlvBykgh_^_ehihoheh^_ebdhg_qghklb
LZdb_oh^ylkemob"Gmqlh`ohlv]h\hjyl^ufZ[_ah]gybg_[u\Z_l
Hcg_lheyigmeZG_gZ^hlZdj_rbl_evgh\k_hljbpZlvZlhg_ih\_jbl
Gh\hh[s_lhijbylghdh]^Zijhl_[ykie_lgbqZxlIhijZ\^_kdZaZlvykZfZwlhfmkihkh[kl\mx
I_j_h^_\Zxkvfm`qbghcbki_pbZevghdjmqmkvi_j_^kh[kl\_gghc^\_jvxqlh[ukhk_^baZf_lbeb
G_lwlhyi_j_[hjsbeZKf_xkvimklv\b^blqlhihrmlbeZ
GZkZfhf^_e_y^_ckl\bl_evgh`b\mg_h^gZ
G_j\gZyiZmaZ
Qlhwlh\ulZdkfhljbl_"Fukih^jm]hcd\ZjlbjmkgbfZ_f
Ihij_`g_fmfheqblgh\a]ey^ihfy]q_e
�?_ah\ml@xebFudh]^Zlh\h^ghfdeZkk_mqbebkvHgZl_i_jvba\_klgZy`mjgZebkldZ_eh\Zy
`mlvAZjZ[Zlu\Z_ljZa\klh[hevr_f_gyGh\k_\j_fy\[_]ZoAZlhykmljZ^h\_q_jZkb`m^hfZ
AZd\ZjlbjmieZlbl@xebZym[bjZxklbjZx=hlh\exIjZ\^Z^h\hevghiZjrb\hex[hc
klheh\d_blh\dmkg__Wlh@xeblZd]h\hjblihfh_fmgbq_]h_klvfh`ghh[s_fymg__\jh^_
�^hfhohaycdbmfZx\hlg_\uclbebaZg__aZfm`Z"
Ihfh_fmlhg\ayl\_jguc
Ylh\hlh^gZh^bg_r_gvdZ:m@xeb_klviZj_gvQm^ghclZdhcHgZh[h`Z_ldj_idbofm`bdh\
wlZdbofZqhQlh[ufmkdmeudZdmR\Zjp_g_]]_jZgmh^gbfkeh\hffm`_kl\_gguoAgZ_l_^h
lh]hdZdhgZ_a^beZmqblvky\:g]ebxmg__[ueh^bgdZg^b^Zl\ex[h\gbdb`mldh^h[jucb
\gbfZl_evguc^mrb\g_cg_qZye@xebklbjZlv]hlh\blvl_ji_lvg_fh`_llZdhgij_^klZ\ey_l_
ki_pbZevghgZ\b^_hdmebgZjgu_j_p_iluaZibku\ZeF_gxgZk_]h^gybeblZfH[_^aZljb
fbgmluBmqbeky]hlh\blvF_`^mijhqbfih\_q_jZfihke_jZ[hluKh[hcijZ\^Z[ueg_
HlklZgvgZljbrZ]Zh[jZabgZLZdhgblZkdZekyaZg_cgZljbrZ]ZkaZ^bIjbq_fq_f[hevr_
@xeba\_j_eZl_fihdeZ^bkl__hgklZgh\bekyHgZkgbfh[jZsZeZkvdZdk]jyavxZhg[uekmsbc
Zg]_eGmihlhf@xebmdZlbeZ\:g]ebxmqblvkybhklZ\beZZg]_eZkghkhfhl:_s_hgZh^bg
jZakdZaZeZ^jm]hfmmoZ`_jmIhom^__rvgZ^_kylvdbeh]jZffh\lh]^Zbih]h\hjbfhk\b^Zgbb
Lhl^Z\Zc]heh^ZlvbkkmrZlviehlvgh\k_[_alhedm
LZdbg_kmf_eihom^_lv"
��Zg_lkmf_eh^_kylbdbeh]jZffh\m`_kh\k_fqmlvqmlvhklZ\Zehkvghlml@xeb\ayeZb
ihkeZeZ_]h:ijhgug_rg_]hk\h_]hhgZ]h\hjbldhjhldh\hlwlh]h\hjblfm`bd?fmkhjhde_l
ohehklhcOm^h`gbd^_eZ_l^ey\Zgguo]jZ\xjuk\b^ZfbNm^abY_]hiZjmjZa\b^_eZIe_qbsb
:jhklijhklhkdZeZdZdZylhIhmebp_b^_la_fey^jh`bl?keb\f_ljhdZdZygb[m^vriZgZ
[_ah[jZagbqZ_lb\k_iZkkZ`bjukfhljyl\^jm]mxklhjhgmwlhlgZgboh^bgjZapudg_l:gmlboh
lZfb\k_^_eZh[s_fh^gbfkeh\hf\hlwlhfm`bdGZ^gZfbwlZ`hf\ur_`b\_lh^bg
fZehe_lgbcijb^mjhddhlhjucih\Z^bekyghqviheghqvrmf_lvb]jhohlZlvKdhevdhjZayoh^beZd
_]hiZiZr_`Zeh\ZlvkylhlbkemrZlvg_ohl_eImklv]h\hjblj_[_ghdihj_a\blkyIh`Zeh\ZeZkv
@xebhgjmdZ\ZaZkmqbeih^gyekygZ\_jobbkihegbek\hcdhjhgguc:gmlbohlZfIZiZrZb
ijb^mjhdkl_oihjlbr_\h^ugb`_ljZ\uGZklhysbcfm`bdKhk_^bm\_j_guqlh\gZr_c
�d\Zjlbj_ihk_ebekyqe_gydm^aZ@k^\mfyex[h\gbpZfb
:jZa\_wlhl]hkih^bgijyfh`b\_lm@xeb"
:"G_lLh_klvl_i_jvm`_^ZHgg_^Z\ghdgZfi_j__oZeHgbk_cqZkbsml^jm]mxd\Zjlbjm:
ihdZ`b\_f\ljh_fHgaZgyefZe_gvdmxdhfgZlmlZfgbq_]hg_l]heu_kl_guiulZxkvym\_klb
jZa]h\hj\klhjhgmLhevdhdgb]bklhidZfbHgfZgvydihqZklbql_gbyMgZklZfg_^Ze_dh
[mdbgbklbq_kdbcfZ]ZabgZi_j_^gbfysbdb\dhlhjuo]hjhcgZ\Ze_gudgb`dbihklhb_grlmdZ
LZdgZr=_jdme_kgZ[bjZ_lp_emx]jm^m^Z`_g_]ey^ygZgZa\ZgbyijblZkdb\Z_l^hfhcb
ijhqblu\Z_lhldhjdb^hdhjdbIhlhfhlghkblgZihfhcdmb\lhl`_^_gvijb\heZdb\Z_lgh\mx
]jm^m
Bgl_j_kgh\uijhg_]hjZkkdZau\Z_l_
GmlZdhlwlhfm`bdKZfbihgbfZ_l_
:qlh\ZrZih^jm]ZdjZkb\Zy"
KijZrb\Z_l_JZa\_^mjgmrdZfh`_lkdZaZlvmoZ`_jmIhom^_cgZ^_kylvdbeh]jZffh\"JZa\_y
[ulZdh_[jydgmeZ"KZfZgZ^b_l_kb`m
Ihoh`_XkZgg_gZrmldmaZbgl_j_kh\Zekyjhdh\hc@xebIh\hjhldhg_qghg_h`b^Zggucgh
lZdhcm`yq_eh\_dg_fh]mhklZ\blvex[hiulkl\hkh[_k_^gbdZg_m^h\e_l\hj_ggufB\_kvhklZlhd
\_q_jZ fuihlhf_s_\[Zjihreb\fyjZkkdZau\ZeZkZgijh`bag_ggucimlvk\h_cih^jm]b__
\g_rghklvoh[[bb^Z`_ex[bfu_[ex^ZMr_ehgkh\_jr_gghm^h\e_l\hj_gguc
:gZ^hkdZaZlvqlh^_eh[uehdZdjZagZdZgmg_Ze_glbgh\Z^gyybrhdheZ^dmaZjZg__
ijb]hlh\beZKmx__XkZgZhgm`_lZdhcohjhrbc_e_yaudhf\hjhqZ_lWogZ^h[uehk
rhdheZ^dhcih^t_oZlv^hlh]hdZd\kieueZjhdh\Zy@xeb
kihfgbehkvklbohl\hj_gb_
Iha^g__jZkdZygv_
Ih]ey^brvgZaZ^
DZdmiZegZaZ^"
Y`^ZeZih_a^ZklhygZimklhc]medhcieZlnhjf_ g_m`_eb_s_g_^Z\gha^_kv[uehlZdh_
klheihl\hj_gb_"\fb^mfZeZijhXkZgLhqg__ijhk\hxrhdheZ^dmg_[j_`ghkmgmlmxbf\
^biehfZlHgdhg_qghijhg__aZ[m^_lLhlhm^b\blkydh]^ZgZc^_lmk_[y\ihjln_e_q_j_a
iZjm^g_cHaZ^Zq_gghijbsmjblkyhagbdg_l^\_ljb\_jkbbhijhbkoh`^_gbbwlh]haZ]Z^hqgh]h
ij_^f_lZLZdgbq_]hbg_\kihfgblLjyog_l]heh\hcb[jhkblfhx[_^gmxrhdheZ^dmlm^Z]^_m`_
[m^_le_`Zlv]hjdZ__Ze_glbgh\uok_kl_ja^hog_liZfylvkh\k_fgbdq_jlmklZeZDhfie_dk
aZoh^ys_]hkhegpZ
?s_h^gZkbgyyilbpZmihjogmeZ
QlhlhlmfZg\]eZaZoIhl_jeZiZevpZfbfhdjh
[em`^Zgb_\ihl_fdZo
Ylbohg_qdhhldjueZ\oh^gmx^\_jvijboh`_cklhye@xebKdhj[gu_]eZaZDwg^abKZ\Z^u ba
�aZgbohgbihemqbek\h_ijha\bs_@\fkfhlj_ebgZf_gykmjh\h
:kkvl_r_igmybf_y\\b^ma^jZkvl_
LuagZ_rvdhlhjucgZk"
:dZlZqZk" :dZdhclZdhcqZk"\f
k_rmldbrmlbrv"
DZdb_lZfrmldbWlhyki_j_im]mkeh\Z]ehlZxb^m@xeb^h\hevgh]jhaguc
:qlhlZdh]h"GmaZkb^_ebkvkXdhYl_[_jZa\_g_kdZaZeZqlhykXdh\klj_qZxkv"Gmkfh_c
rdhevghcih^jm]hcHgZl_i_jv`mjgZebkldZhlmkljhbeZkvAgZ_rvdZdb_^_gv]b]j_[_l"G_
�ih\_jbrvG_lhqlhyGhjZ[hldZmg__lh`_g_kZoZjmfZ_rve_]dhfZl_jbZe^eyklZl_c
kh[bjZlv"
Mf_gy\gmljbqlhlhkm^hjh`ghk`Zehkvb\uj\ZehkvgZjm`mkh\_jr_gghg_h`b^Zgghohohlhf
AgZ_rv\Lb[Z_klvp_eucd\ZjlZe[hj^_e_cdhlhju_jZgvr_gZau\Zebkvlmj_pdbfb[ZgyfbZ
l_i_jvijhklh[ZgyfbLZdij_^klZ\ey_rvj_^Zdpby__lm^ZhlijZ\beZb[_^gy`dZp_euc^_gv
bah[jZ`ZeZ[ZgsbpmAZlZdmxjZ[hl_gdmkdhevdhgbieZlb\k_fZeh[m^_lBeb^himklbf
ihklmibekb]gZeqlh\h^ghcZil_d_baih^ijbeZ\dZlhj]mxlgZjdhlbdZfbLZdXdhhlijZ\eyxl
lm^Zqlh[dmibeZb\k_jZagxoZeZYg_ihfgxlukg_c\klj_qZeky"G_l"H[yaZl_evgh
ihagZdhfexHgZgZfZevqbdZihoh`ZDhkf_lbdbghevdhjhldZykljb`dZ^`bgkbdbkihjlb\gZy
dmjlhqdZ:aZkibghca^hjh\_ggZyj_ihjl_jkdZykmfdZIj_^klZ\ey_rvaZy\ey_lkylZdZyib]ZebpZ
\Zil_dmbibsblFg_lZ[e_lhq_dih`ZemcklZL_okZfuoGm__dhg_qghihkueZxldm^Z
ih^Zevr_:gZqZevkl\h]h\hjblkZfZ\bgh\ZlZhllZdZyjZ[hl_gdZ?c[uaZfm`
:yl_[_\Zggmijb]hlh\be
:]ZLukemrZc^Zevr_HgZfg_h^gmbklhjbxjZkkdZaZeZG_ijbebqgmxL_[_bgl_j_kgh"Mbo
]Za_lu_klvhl^_e_gb_\Lb[Z:gZijhlb\q_j_a^hjh]m^\mowlZ`guc^hfgZi_j\hfwlZ`_fZ]Zabg
ih^_j`Zgghcf_[_ebgZ\lhjhfohay_\Z`b\mlHgb\^\h_fjZ[hlZxlfm`b`_gZQZklhfh`gh
\b^_lvdZdhgbgZiZjmgZ^ju\ZxlkylZsmldZdhcgb[m^vjZa\Zexrguc^b\ZgQlhlml
g_ijbebqgh]h":lukemrZcMklZjbdh\^hqdZ\dhee_^`]hlh\blkyHdgh__dhfgZludZdjZagZ
mebpm\uoh^blJZa\ljb^gyd^hqd_ijboh^blijbyl_evihfh]Z_l]hlh\blvkyHglh`_Z[blmjb_gl
Kb^ylaZgbfZxlkyKdmqghdjh\vb]jZ_lGmbkZfihgbfZ_rvmq_[gbdb\klhjhgmbihreh
q_j_a^hjh]mj_^Zdpbhggucfm`kdhclmZe_lJZkklhygb_ih^fb]gmlvfh`ghLZdmgbolZfkb^bl
ki_pbZevguc^_`mjgucDZdm\b^blqlhm^hqdbhdghhldjuehkv^Z\ZcgZa\Zgb\Zlvihhl^_eZf
gZqZehkvfheQ_j_afbgmlm\fm`kdhflmZe_l_mhdgZ^Z\dZB]eZ\gucZlljZdpbhglZdhcGZ
e_klgbp_g_ij_f_gghihy\ey_lkyfZfZrZkih^ghkhfqZclZfdhgn_ldbG_k_lgZ\_jo^_lhd
�m]hklblvhqdZwlh]hg_\b^bl:balmZe_lZ\k_dZdgZkp_g_lml^hqdZkiZjg_flZffZfZrZk
�ih^ghkhfgZ^\b]Z_lkyFm`bdbkexgm]ehlZxlr_iqmlZ\Zc^Z\ZclhjhibkvGZ\_jgh
=hkih^v;h]kg_[_kgZgZk]j_rguoijbf_jghklZdbf`_qm\kl\hfkfhljblGm\hlklZjmrdZm`_
m^\_jbh^ghcjmd_ih^ghk^jm]hcjmqdmih\hjZqb\Z_lBlml\kydbcjZaqm^hL_^\h_\fhf_gl
hle_lZxl^jm]hl^jm]Z^hqdZfhegb_ghkguf^\b`_gb_fh^_j]b\Z_lx[dm hgZgbdh]^Zg_
jZa^_\Z_lkydZdkhe^ZlgZnjhgl_\febphkZfZg_\bgghklvFbjgZy`bagvk_fvbg_gZjmr_gZ
:q_]h`_hgZhdghlhhldju\Z_l"@Zjdh_cqlheb"
Ijbq_flml`ZjdhHgZdZ`^h_mljhi_j_^hldjulufhdghfh^_\Z_lkyj_^ZdpbhgghflmZe_l_
ihmljZfg_ijhlhedg_rvky
S_^jZy^_\bpZ
Mg__kwlbfbfm`bdZfbbaj_^Zdpbbjh^kl\h^mrHgZboex[blihlhfmqlh\k_ex^b[jZlvy:
fh`_lijhklhwdk]b[bpbhgbkldZBeb[_r_gkl\hfZldb
DklZlbZluagZ_rvqlh[_r_gkl\hfZldb\oh^bl\kibkhdkeh\bl_jfbgh\aZij_s_gguod
mihlj_[e_gbxgZl_e_\b^_gbbbjZ^bh"
�Z"F_`^mijhqbfbklhjbykh\_jr_gghijZ\^b\Zy
Qlhlh]eZaZmg_]hih^hajbl_evgh[e_kgmeb
:ijhp_gamjmgZl_e_\b^_gbbyl_[_fh]mhl^_evghjZkkdZaZlvLh`_qbklZyijZ\^Z
GZkeh\_lh`_y^_eZxm^Zj_gb_
Dh]^Z\aZibkb\klj_qZ_lkyaZij_s_ggh_keh\hlZf\nhgh]jZff_^_eZxllZdhcs_eqhdbeb]m^hd
�KeurZegZ\_jgh":dh]^ZljZgkebjmxldhgp_jlJxlZjhDZfbhdb@hg`_[_adhgpZkuie_l
\kydbfbkeh\_qdZfbAZeohohq_lZl_e_ajbl_ebh^gbs_eqdbkeurZlLZdZy^hkZ^Z\k_]^Z[_j_l:
agZ_rvdZdwlh^_eZ_lky"_^vljZgkeypbylhijyfZyih^bm]Z^ZcqlhhglZfaZe_iblLZd\hl
hdZau\Z_lkygZl_e_\b^_gbb_klvki_pbZevgucwdki_jlihg_p_gamjgufkeh\ZfHgkb^blmimevlZb
�gZijy`_gghkemrZ_lJZ[hlZg_j\gZyhl\_lkl\_ggZyhe`_gg_ohjhr__keh\hke_lmm]Z^Zlvb
gZ`ZlvgZdghidm_]hjZkihjy`_gbbfZdkbfmf^\_^_kyluok_dmg^uJZ[hl_gdZg_ihaZ\b^m_rv
_kvgZ\_jghgZibqdZgihoZ[gufbkeh\ZfbOh^yqbckijZ\hqgbdg_ijbebqghkl_cBg_j\gZy
kbkl_fZih^bgbdq_jlm
Mg_]hgZ\_jgh\u^_ey_lkyki_pbZevgZyk_dj_pbygZihoZ[sbgm
Kf_rghLu@xebgugq_\m^Zj_
Dh]^Zebph@xebjZkieu\Z_lky\meu[d_hlm]hedh\]eZaemqbdZfbjZa[_]Z_lkyihiylvfhjsbghd
Boy[hevr_\k_]h\g_fbex[exIhmeu[Zebkvg_fgh`dhIhlhfihfheqZeb
Y\hegh\Zeky
Fhy[helh\gydZdh[uqghih^_ckl\h\ZeZgZ@xeb[eZ]hl\hjghMg_]hijb\uqdZ\dhgp_dZ`^hc
njZaudZd[uklZ\blv\hijhkbl_evgucagZdDdhfm\hijhkhlghkblkydkh[_k_^gbdmbebdkZfhfm
k_[_g_ykgh@xebdZd[uke_]dZhlkljZgy_lkyhlk\hbokeh\Bebijbdb^u\Z_lkyqlhhlkljZgbeky
Zihlhfih^klmiZ_lihgh\hc
hdZau\Z_lkydZdhcgb[m^vex[bl_ev\hijhkbl_evghcbglhgZpbb
Ba\bgbLu`_agZ_rvydZdgZqgm[helZlvf_gyg_hklZgh\brv
Ym`_j_rbe_s_qZkih^h`^mb[m^ml\h_fmhlpma\hgblv
Gbq_]hk_[_YlZdbij_^klZ\beZk_[_nbabhghfbxiZibdZFg_lkyml_e_nhgZfyfeblqlhgb[m^v
@_gZhlg_]hk[_`ZeZ_s_^_kylve_lgZaZ^:dZdg_k[_`ZlvhllbiZdhlhjucohq_lqlh[u^hqv_]h
iZibdhfgZau\ZeZ"Hg[uegZfgh]hklZjr_fZfhqdbAZf_gye_clZdkdZaZlvhlpZDh]^ZhgZ
gZdhg_p^ZeZhlg_]h^_jmlhaZ\_eZk_[_ijbyl_eydhlhjhfmkZfZklZeZ\f_klhfZl_jbIhq_fmlh
hgZ^mfZeZqlhylh`_g_f_^e_gghgZc^mk_[_fm`bdZbihdbgmhlqbc^hfGh\wlhffZfhqdZ
hrb[eZkvF_`^mijhqbfhgbkiZibdhfbgh]^Z\lboZjy\klj_qZxlky
kydbcjZafZfhqdZljZ]bq_kdbofmjy[jh\bkijZrb\ZeZf_gy
Lu\k_h^gZ"G_m`_ebml_[ygbdh]hg_l"A\mqZehwlhdZdlhg_hq_gvihfZl_jbgkdbFhe\k_
[Z[udZd[Z[uZlu
Y`_g_lZdZyrmkljZydZdluh]juaZeZkvydh\ujyy\bedhcdmkhdlhjlZG_lZdZymfgZyg_
lZdZyex[\_h[bevgZyg_lZdZyp_e_mklj_fe_ggZy
FZfhqdZmgZkl_i_jvklZeZkh\k_fg_aZ\bkbfZybkZfhklhyl_evgZyEx[h\gbdg_ij_f_gguc
Zljb[mlg_aZ\bkbfhklbGmdZdg_aZ\bkbfmxbkZfhklhyl_evgmxfZlva\ZlvfZfhc":fZfbdhf
dZdlhyaudg_ih\hjZqb\Z_lkyIhwlhfmy__\hh[s_gbdZdg_ah\mHgZbaaZwlh]hg_dhfie_dkm_l
G_balZdbo
=eZ\gh_g_hlqZb\ZckyGZom^hcdhg_pLwjmhkZgh[_sZeihlhedh\Zlvkd_fgb[m^vbak\hbo
ohehkluo^jma_c
LwjmhkZgwlhZljb[mlg_aZ\bkbfhklbDh]^ZfZfhqdZhg_f]h\hjblebphmg__^_eZ_lkyk^h[gh
keZ^dh_dZd]eZabjh\ZggZy[mehqdZBgh]^Zfg_ijhklhohq_lky__m[blv_c[h]m
H[hc^mkvy[_al\h_]hLwjmhkZgM`fm`bdZk_[_dZdgb[m^vbkZfZgZc^m
KdZaZlve_]dhk^_eZlvljm^ghGhm`kfZfhqdhchk\hbok_j^_qguo^_eZoyk_dj_lgbqZlvg_
kh[bjZxkvDZdlhg_q_klghihhlghr_gbxdiZibdm
Ihke_moh^Z`_guhg[_^g_gvdbcklZekh\k_fqm^ghcB]heh\Zh[euk_eZijyfh[bevyj^gucrZj
AZlhj\_gbydjZ[hl_klZehohlvhl[Z\eycbwlhdhg_qghijh[e_fZ_kv^hfaZklZ\e_g
kdmevilmjZfbdhlhju_gbdlhg_ihdmiZ_l;md\Zevghg_ijhlbkg_rvkyH^gZ`^ukihldgm\rbkvh
gh]mdZdh]hlh]bikh\h]hbklmdZgZbjZkrb[b\k_[_dhe_gdmyg_\u^_j`ZeZbij_^eh`beZjZa^Zlv
\_kvwlhloeZf[_kieZlghBklmdZggZau\ZekyF_qlZh[m^ms_fbjZkiheh`bekyihq_fmlh
ihkj_^bdmogb
AgZ_rvqlhhkdhj[bekyiZibd[m^_rvrmlhqdbrmlblvdh]^ZgZl\hbdZjlbgdbihdmiZl_eb
gZc^mlky
FhbdZjlbgdbklhevdhf_klZg_aZgbfZxl
f_klhhl\_lZjh^bl_evr\ujgme\f_gyj_aphf
GZdmohgghfklhe_ihy\beZkv_s_h^gZhlf_lbgZ
Fbjghfmkhkms_kl\h\ZgbxhlpZk^hq_jvxiheh`bedhg_p@xeb
Fg_^eyjZ[hlubgh]^Zijboh^blkyoh^blv\fmgbpbiZevgmx[b[ebhl_dmlhl^_gvykb^_eZgZ^
lhekl_ggufdbeh]jZffZgZljb[hlZgbq_kdbfZleZkhfbg_ih^gbfZy]heh\ukjbkh\u\ZeZ
eZljbgbxkZg]\bkhj[mhnbpbgZebkfZjkbe_xb]hgh[h[_evGm`gu[ueb\bgv_ldb^eyjhfZgZk
ZglmjZ`_flhgZd\Zjlbj_lh\]hklbgbp_lhe_lhfmfhjylhhk_gvx\]hjZoih^dmklhfdZdhc
�gb[m^vZd_[bbiylbebklghcGZoh`m\ZleZk_fZjkbe_xp\_l_l\Zij_e_fZ__eZxlZdhc\_k_eh
�djZkg_gvdbcnhg\b]Zxkv^Zevr_l_dkl_kdZaZghHk_ggbc\_l_jhdkuiZe[_euf^h`^_f
e_i_kldh\]hgh[h[_eyKfhljx\ZleZkwlhlkZfuc]hgh[h[_evp\_l_l\bxe_k_`_eZgb_
ljm^blvkyijhiZ^Z_lIh^ibjZxs_dmjmdhcblhkdeb\hhabjZxkv\hdjm]]eZaZo`_eluf`_elhhl
p\_lhqdh\ijhdeylhckZg]\bkhj[u
b`m`_eluck\bl_jGZ^gbfkhggh_fm`kdh_ebphEbph]h\hjblfg_khgguf]hehkhfQlhwlh
\ulZdZykhggZy"Ihlhf\^jm]hdZau\Z_lkyjy^hfgZkhk_^g_fklme_
k_ijhbahrehdZdlhkZfhkh[hcy^Z`_g_mki_eZm^b\blvky
ijZ\hcjmd_fm`qbgZ^_j`ZedZdmxlhdhjj_dlmjm\e_\hclZdhc`_lhekl_ggucdZdmf_gy
ZleZkgZk_dhfuoMk_ekyb^Z\Zc\_jl_lv]heh\hclh\ZleZklh\dhjj_dlmjmlh\ZleZklh\
dhjj_dlmjmFg_m`Zkghohl_ehkv\klmiblvkgbf\^bZeh]G_kdhevdhjZam`_jhlhldju\ZeZgh
g_m^h[ghdZdlhi_j\hcgZqbgZlvEZ^gh^mfZxbhl\_jgmeZkvdhdgmGZmebp_m`_kf_jdZehkv
uom^h`gbpZ"kijZrb\Z_l
:qlhaZf_lgh"
Kgh\ZaZfhlZe[Zrdhc\e_\h\ijZ\hGhg_ihoh`_qlhgZ^mekyIjZ\^Z`_eZgbyijh^he`blv[_k_^m
lh`_g_ijhy\ey_lFg_ihq_fmlhklZehkihdhcghlZdmxlghgZ^mr_IjbkljhbeZih^[hjh^hdgZ
k\hcnhebZglkfhljxdZdhgjZ[hlZ_li_j\u_\b^_eZqlh[uebph[uehh^gh\j_f_gghkhggufb
lZdbfkhkj_^hlhq_gguf\hehkZoe_]dZyk_^bgZ\kiuob\Z_l\emqZoaZdZlZDjZkb\h
^jm]gbklh]hgbkk_]hmf_gykju\Z_lky^_lkdbflZdbf]hehkhqdhf
Ihc^_fih]mey_f"
LZd\^jm]aZohl_ehkvjZa\_ylvkyfhqbg_lFm`qbgZihkfhlj_egZf_gykgZqZeZ[_a\ujZ`_gby
ihlhfih_]hebpmjy[vxjZkiheaeZkvmeu[dZ
K_eb\we_dljbqdmih_oZebdfhjx_l_j\ihjlm^mem`_kh\k_fih\_q_jg_fmh[\_\Zeebph
keh\gh\eZ`ghcjmdhcihdh`_ijh\h^beFuk_ebjy^urdhfdZdlh[_ahkh[uojZa]h\hjh\
ijb`Zebkv^jm]d^jm]mhegudZlbebkvdZlbebkvdhgpZbfg_[uehbhlwlh]hk^_eZehkvohjhrh
bkihdhcghIhlhfklZehoheh^ghbfuhlijZ\bebkv]j_lvkygZijbqZe\a^Zgb_\hdaZeZLZf[ueh
imklhih\kx^mkm\_gbjgu_dbhkdbIhfgxaZiueb\rb_kyieZklfZkkh\u_[hgkZcDZdh_lhdbfhghk
^jZdhghfgZkibg_Lh\Zj^eybghkljZgguofZljhkh\
^jm]aZohl_ehkvdmiblvqlhgb[m^vgZiZfylvY\u[jZeZghkh\hcieZlhdJu[uieZg_luHg
NeZ]bkljZgfbjZb_s_kl_j_hhldjuldmAgZ_l_nhlhbah[jZ`_gb_\g_kdhevdhkeh_\aZdZlZggh_
\ieZklbdKha^Z_lwnn_dlh[t_fghklbJZgvr_lZdb_dZjlbgdbqZklh\u^Z\Zeb\dZq_kl\_
[_kieZlgh]hijbeh`_gbydrhdheZ^d_:l_qlhiha^hjh\__ijh^Z\Zeb\jZfd_Fh`gh[uehdmiblv
\b^Nm^abhjeZlb]jZblZd^Ze__Fhcijbh[j_e^_j_\_gkdbci_caZ`\^Zebkhehf_ggu_djurbZ
gZi_j_^g_fieZg_gbadhe_lysbc[hevrmsbcnZaZg
DZdhcrbdZjgucdbqH[yaZl_evghgZkl_gdmih\_rm\hkoblbekyhgB\ihei_j\h]hghqbih
l_e_nhgm^heh`befg_qlhk\h_gZf_j_gb_hkms_kl\be
Kh[ulby\lhl\_q_jjZa\b\Zebkvke_^mxsbfh[jZahfe_]dbcm`bg\dblZckdhfd\ZjlZe_
klj_fbl_evgucihp_emc\iZjd_mfhjy\ihe^_kylh]hijhsZevgh_fZoZgb_Ju[ZfbieZg_lugZ
ieZlnhjf_
kj_^bghqb[uebf\aylgZaZf_ldm
Ijbke_^mxs_c\klj_q_ykijhkbeZ
:q_]hwlhlu^_eZekZleZkhfgZk_dhfuo"Bqlhwlh[ueZaZdhjj_dlmjZ"
hh[s_lhfug_hkh[_gghjZkkijZrb\Zeb^jm]^jm]Zg_nhjkbjh\Zebkh[ulbc
Yk\_jsbd
Dlhdlh"
Gmdhjj_dlhj_jkldZk\_jdZ@mjgZeudgb]b
=hehka\mqZedZdlhh[b`_ggh
KlZeh[ulvihke_\lhjhc\klj_qbyh[eZ^ZeZke_^mxs_cbgnhjfZpb_cgjZ\lbobcghh[b^qb\uc
jZ[hlZ_ldhjj_dlhjhfB\k_hklZevgh_hdmlZghfjZdhfLZdhghbihreh\klj_qZ_fkydZdklZju_
^h[ju_agZdhfu_ZagZlvhd_flhedhfgbq_]hbg_agZxKh\f_klgu_ghq_\dbih\uoh^gufIhke_
i_j\hcghqbmie_lZyijb]hlh\e_ggucfghchfe_l lhqg__dZdb_lhm]hevdb\fhglhkdeb\h
ijh[hjfhlZeGZ^hgZ\_jghaZ_oZlvihagZdhfblvkyY^h]Z^ZeZkvqlhbf__lky\\b^miZibdIh
^hjh]_dhfg_^hfhcdwe_dljbqd_hgg_j\ghfyeiZevpuijboh`_cgZk\klj_lbeiZibdkmjh\uc
dZdkljZ`m\jZljZyA^jZkvl_ijh[hjfhlZe@xebbaaZfh_ckibgu]ey^yk_[_ih^gh]bGm
gmhl\_lbekljZ`
@xebgZqZeg_klbqlhlhg_\gylgh_JZah[jZlvfh`gh[uehlhevdh^\Zkeh\Zdhlhju_hg[_adhgpZ
ih\lhjyek_jv_agu_hlghr_gbyIZibdh]jZgbqb\Zekykmjh\ufgmgm_q_jhfdh]^Z@xeb
hlijZ\beky\hk\hykbmgZkkhklhyeZkvly]hklgZy[_k_^Zyjdhhk\_s_gghcdmog_aZklhehfKlhe
rbjhq_ggucgh\lhljZag_ajbfZyl_gv@xebih]ehlbeZ_]hbhgdZdlhkdmdh`beky
�eygZqZeZiZibd\ukdZaZelZdmxfukevdZdb_fhedq_jlmk_jv_agu_hlghr_gbydh]^Z
agZdhfkl\hgZqbgZ_lkykghq_\dbHglh\k_]^ZiheZ]Zeqlhk_jv_agu_hlghr_gbywlhdh]^Z
`_gblvkykh[bjZxlkyGbq_]hk_[_k_jv_agu_hlghr_gby\km[[hlm\_q_jhfkmgmeZ\kmfdm
dhkf_lbdmaZiZkgu_ljmku[Zgdmdhn_blxlxKwlbfhgdZdhl_pfbjblvkyg_fh`_l
�Gm\h[s_fklZeZy_a^blvd@xebihkm[[hlZfhjh]Z^\ZqZkZ?^mqblZlvg_fh]mk_j^p_
dhehlblkydZd[_r_gh_Ihwlhfmkb`mh[^mfu\Zxf_gxgZ\_q_jDhjhq_\j_fyZwe_dljbqd_
ijh\h`mkijbylghklvxGZklZgpbb\klj_qZ_l@xebba^Ze_dZfZr_ljmdhcbfh_lj_i_sms__
k_j^p_kjZamjZkp\_lZ_ljhaZfbB^_fihmebp_\ay\rbkvaZjmdbMebpZlZdgbq_]hhkh[_ggh]h
ihdhkb\rb_kyfZ]ZabgqbdbaZ[_]Zeh\dbHloh^bfih^Zevr_hlklZgpbbbgZqbgZ_lkygZklhysbc
aZ]hjh^F_`^mgh\hkljhcdZfblmlblZfxlylkyjbkh\u_ihey@b\Zya_feyf_`^mm[h]bfb
klZg^ZjlgufbihkljhcdZfbdZ`_lkyaZ[jhr_gghcbg_kqZklghc
Fg_`_g_^\Z^pZlve_ljh[hklvbklu^eb\hklvhklZebkv\ijhrehfB^m^urmiheghc]jm^vx
�gZkeZ`^Zxkv`bagvxhjh]ZihdhlhjhcfurZ]Z_fbkdjblkyijb]emr_ggufkbygb_fdZd
lsZl_evghihdjuluceZdhfi_caZ`k_fgZ^pZlh]h\_dZhh[s_\k_\hdjm]ihk\_jdb\Z_l
ih[e_kdb\Z_lkZfuf[_kklu`bfh[jZahfH^bgjZadh]^Zfuijhoh^bebfbfhijh^mdlh\hceZ\dby
�m\b^_eZm\oh^Zj`Z\uc[hqhghdgZ^g_dhlhjh]hieZ\Zedmkhdlhnm@Hg[uelZdhc[_euc
[_eucyijbk_eZgZdhjlhqdbbklZeZgZg_]hkfhlj_lvB\^jm]ijhgabehh[fZgu\Zxyk_[yho
h[fZgu\ZxGmbimklv^mfZxH[fZgwlhlh`_ijbylgh
D\ZjlbjZm@xebqbkl_gvdZylZdZyZddmjZlg_gvdZy_jZg^Z\uoh^blgZx]lZfp\_lu\]hjrdZo
iuebgdbgZebklvyo\kheg_qguoemqZolZdb\kiuob\Zxlh[s_fgbdZdh]hohehklypdh]h[Zj^ZdZ
aZf_lbeZ\fdjZkgucKjmdhyldhc\\b^_kh[Zqv_c]heh\u\Zgghcdjhf_dj_fZ^ey[jblvybijhq_c
fm`kdhc_jmg^unjZgpmakdbch^_dhehgb^_ah^hjZgl `_gkdb_\f
DZ`^ucjZadh]^Z\oh^beZ\wlmd\Zjlbjmf_gygZqbgZebh^he_\Zlvly`db_ih^haj_gbyGhih^gylv
wlmhkljmxl_fmyj_rbeZkvhq_gvg_kdhjh
AgZ_rv]h\hjxdh]^ZyijbreZkx^Z\i_j\ucjZakjZamihqmyeZ`_gkdbf^mohfiZog_l
=hkih^vklh[hchl\_qZ_lKq_]h[uwlh"
E_]dh_m^b\e_gb_dZd[m^lhy\g_aZighkijhkbeZdZdhcmg_]hjZaf_j[hlbghd
:djZkgucahglbd"
P\_ldhg_qghg_hq_gvGhihgbfZ_rvmf_gyjZgvr_[uelhqghlZdhc`_kbgbcYdg_fm
ijb\udZ_]hmdjZeb
LhqghlZdhc`_kkh[Zqv_c]heh\hc"
$Zluijhlhl:lhyg_ihgyeGmwlhhq_gvijhklhIhr_e\^h`^eb\uc^_gv\kmi_jfZjd_l
ahglbdhklZ\begZ\oh^_GZaZ^b^mg_lmLh]^Zkem`bl_ev\u^Zefg_wlhlDlhlhbaihk_lbl_e_c
�aZ[uejm]h]h]h\hjblg_[ueh
:`_gkdbch^_dhehg"
Hcy\wlbo^_eZoihegucijhnZgIjb\_aeb\ih^ZjhdbaaZ]jZgbpuYbf\Zggmhijukdb\Zx
qlh[iZoehohjhrh
�BlhglZdhc_kl_kl\_gguc_kl_kl\_gguchg__kl_kl\_gghklb
GZrdZnmyh[gZjm`beZ^\_nhlh]jZnbbKgbam\b^ghlhevdhqlhkhkl_gukgylu^Z\ghiueb
fgh]hH^gZ`^udh]^Z@xebijbgbfZe^mryaZl_yeZlZdmxe_]dmxm[hjhqdmIjbklZ\beZdrdZnm
klmebih^kfhlj_eZQmlvg_jmogmeZGZh^ghcnhlh]jZnbb@xebkdZdhclh[Z[hcDjmiguf
ieZghfGZ^jm]hchgb`_gh ]hkih^b[h`_\f\]hehf\b^_AZdbgmeZnhlh]jZnbbh[jZlghihkdhj__
ke_aeZ;Z[Z[hevr_jhlZy^ebggu_ijyfu_\hehkuihklZjr_@xeb[m^_lHg[hevrhcl_ZljZe
GZ\_jghdZdZygb[m^vg_m^Zqeb\ZyZdljbkdZbeblZgph\sbpZ
EZ^gh^mfZxg_[m^_f\hjhrblvijhreh_:mkZfhcjmdbljykmlkyiue_khkoh^mghfoh^bl
Hldm^Zlhba`_em^dZdhflZdhcq_jgucd]hjemih^klmiZ_l
Qlhklh[hc"
H[hjZqb\ZxkvklhblM\b^_efh_ebph]heh\m\ie_qb\`Zebihiylbeky
YfheqZluqmgZrdZn
G_ihgye
:olug_ihgye"]h\hjx:dlhlZfgZnhlh]jZnbyog_lu"
Lml^hg_]hgZdhg_p^hoh^bl
�ZeZ^ghl_[_]h\hjblHldhiZeZklZjv_dZdh_lhIh^oh^blh[gbfZ_laZie_qbmkZ`b\Z_lgZ
��^b\ZgZ_s_meu[Z_lky]Z^KgbfZ_lkihedblheklmxdgb]m@bagv`hgZE_gghgZEbklZ_l
ihdZau\Z_lL_kZfu_nhlh]jZnbblhevdhmf_gvr_ggu_
�Wlh`_`hgbChdh^mjhqdZG_magZeZ"Nhlh]jZnbblhagZf_gblu_Ijbyl_evnhlh]jZn
m\_ebqbebih^Zjbe
�L_i_jvkZfZ\b`mIeZqmbkf_xkvh^gh\j_f_gghbZnjZ]fZ^jh`blljm^gh^urZlvf_kl_kh
ke_aZfb\ul_dZxl\k_kbeuFy]q_xGhdZdhclhhkZ^hd\k_`_hklZ_lky
G_m`_ebylZdihoh`gZE_gghgZ"
ohohlZe\]hehkqlhkgbfkemqZ_lkyg_qZklh=eZaZlhevdhg_kf_yebkvB[hxkvmf_gylh`_
_q_j\hkdj_k_gvyha\jZsZxkv^hfhcdiZibdmKZ^bfkydZdgb\q_fg_[u\ZehaZklheLhlba
gZkdlh[hevr_mklZeaZ^_gvaZdZlu\Z_lh[uqgmxbkl_jbdmlhjhcl_ji_eb\h`^_lihdZ[mjy
ijhg_k_lkyLZdhcijbf_jghjZkdeZ^
JZgvr_fukiZibdhfbgh]^ZaZp_euc^_gvkeh\Z^jm]^jm]mg_kdZ`_fbgbq_]h\k_ghjfZevgh
Wlhym`_ihlhfihgyeZqlhdh]^Zfh`_rvkihdhcghfheqZlvwlha^hjh\hDh]^Z`_gZqZeZkv
�wihi_yk@xeb\hkdj_kgucm`bgij_\jZlbeky\fmdmdZ`^ZyiZmaZ^Z\beZgZikbobdmZ`_\hjlm
i_j_kuoZehKiZkb[hib\h\ujmqZeh:dZdke_]dZih^^ZfyaudjZa\y`_lkykjZamgZqbgZxg_klblh
q_]hg_ke_^m_lGZijbf_jkijZrb\Zx
k_\hjhge_ibrv"
MiZibdZh[uqZclZdhcdh]^Zg_\^mo_\Zy_lg_qlh\hjhghh[jZagh_Wlhmg_]hgZau\Z_lky
Z[kljZdlguch[jZa\ihemdhgdj_lghcdjbklZeebaZpbbGhihoh`bwlbh[jZaudZdbogbih\_jgb
gZdZdbolhh[e_aeuo\hjhg
IZibd[_j_le_]dmxoZg^jmbe_iblbag__q_jgh]h`Zedh]h\hjhg_gdZ;hevrb_l\hjq_kdb_djbabku
ij_\jZsZxlky\a^hjh\_ggmxfjZfhjgmx\hjhgmZey=_gjbFmjDh]^ZiZibdZ[jhkbeZfZfhqdZ
�hgk\Zjbebadhexq_cijh\hehdbk\bj_ih_i_jgZlh_\q_eh\_q_kdbcjhkl\klbe_`Zdhf_llbk_
^_eh\lhfqlhklm^_glhfkljZ^Zyhlg_kqZklghcex[\biZibdqZkZfbijhkb`b\ZegZ[_j_]mijm^Z
bkfhlj_egZ\hjhgklZyfbkh[bjZ\rbokygZ]heuo\_ldZoBkl_oihjaZjZabeky\hjhgv_c[he_agvx
gZ\kx`bagv
GbdZdb_wlhg_\hjhguhl\_qZ_lfg_iZibd
:khk_^kdbcfZevqbrdZihkfhlj_egZl\h_ihke_^g__l\hj_gb_dhlhjh_lu\uklZ\be\h^\hjb
djbqblhjhgZhjhgZ
MfZevqbdZg_lom^h`_kl\_ggh]h\hh[jZ`_gby
�ZluohlvagZ_rvdZdgZr^hfah\mlkhk_^b"
FZehebqlhb^bhlukdZ`mlHgb\ex[hcZ[kljZdlghcjZ[hl_\b^ylebrv]hjmNm^ab
hjhgbc^hf\hldZd
:qlhiehoh]h\ba\Zygbb\hjhgu"
Gbdlhg_]h\hjblqlhwlhiehoh
Q_]h`lulZdbflhghfkijZrb\Z_rvk_\hjhgfhee_ibrv"
DhgklZlZpbynZdlZlhevdhb\k_]h
Wlhg_dhgklZlZpbyZ\uiZ^\fhcZ^j_k
:mkZfh]hm`_]m[uljykmlkyb`m^_ehijbgbfZ_lhiZkguch[hjhlOhqmi_j_\_klbgZrmldmZ
\f_klhwlh]h\uiZeb\Zx
Y"uiZ^"Wlhlufg_[_adhgpZ]Z^hklb]h\hjbrvhjhgZfbwlbfbk\hbfb\k_aZklZ\beFg_
gZaeh^Z"
Yl\hjxl_[_gZaeh":luk\hbdZjlbgdbqlhlh`_fg_gZaehfZex_rv"
Hq_gvfh`_l[ulv
KhklheZe_lblihkm^Z
�mjZG_kf_clZd]h\hjblvhl\hjq_kl\_
=hehkmiZibdZdZdgZ^lj_kgmlucdhehdhevqbd
gh\mxkdmevilmjmFg_lh]^Z[uehiylve_lYkb`mjZabgm\jhlIhlhfqm\kl\mx[hev
Ihkm^ZkhklheZmgZke_lZeZbjZgvr_ghlZdh_Ihq_fmlhyhsmlbeZkljZggh_m^h\e_l\hj_gb_
AgZ_l__klvg_kqZklgu_^_lbdhlhjufgZ^hqlh[ujh^bl_ebbo[bebimklvohlvlZdk\hxex[h\v
\udZau\ZxlG_m`lhy\kx`bagvijh`b\mwlZdbfg_kqZklgufj_[_gdhf"
Qlh[uba[_`Zlv\hkdj_kguokp_gklZeZ\ha\jZsZlvky\ihg_^_evgbdmljhfHdZaZehkvqlhaZghqv
hlph\kdh_qm\kl\h_s_[hevr_dj_iqZ_lIhijh[h\ZeZi_j_g_klbijb_a^gZ\_q_jihg_^_evgbdZ
IhlhfgZmljh\lhjgbdZ
Q_f[he__^\hcghcklZgh\beZkvfhy`bagvl_f\[hevr__aZimkl_gb_ijboh^behjhgbc^hf
�\hjlhmgZkb[_alh]h^Z\ghkhjghcljZ\hcaZjhk^Zb]jyabaZ^_kylve_l[_aohaycdblh`_
ih^gZdhibehkv[m^va^hjh\Ijbfh_f^_^_ih^wlhcdjur_c`beZ[hevrZyk_fvykijbkem]hc:
�l_i_jvhklZebkvlhevdhfu^\h__j_\vy\kZ^m^Z\ghaZkhoebih\kx^mlhjqZlh^gblhevdh
�dZf_ggu_\hjhguhfba^Zebihoh`gZih^\h^gmxeh^dm\ulZs_ggmxgZ[_j_]Dhjimkm\bl
iexshf\jZa^mlhfqj_\_lmkdeZy]hklbgZy[_klhedh\hjZa[jhkZggu_kiZevgbbdhfgZlu^ey
]hkl_cdhlhjuomgZkhljh^ykvg_[u\ZehIhqlb\k_dhfgZluimklu_aZ[jhr_ggu_djhf_iueb
lZfgbq_]hg_l
Dh]^Zdlhlhijboh^blj_Zdpby\k_]^Zh^gZblZ`_ZodZdijhklhjghhcdZdZyklZjbgZnmdZd
]jyagh\lZdhfihjy^d_?^bgkl\_ggucdlhb]eZahfg_ih\_e@xebFukiZibdhf`beb\
h^ghcdhfgZl_]^_dZf_gguchqZ]Dh]^Zfg_gZ^h[uehh^_lvkybebjZa^_lvkyiZibdhl\hjZqb\Zeky
dkehfZgghfml_e_\bahjmIhkmlb^_eZfu`beb\h^ghdhfgZlghcd\Zjlbj_
GZrZkiZibdhf]hklbgZy[ueZk_j^p_fhjhgv_]h^hfZKZf^hf^Z\gh[he_ejZa[bluc
iZjZebqhf@beh\wlhf^jyoehfl_e_h^ghk_j^p_Ghl_i_jv[he_agv^h[jZeZkvb^hg_]h
h[uqguomkeh\byoy[uwlh]hg_aZf_lbeZghihke_k\_lehc\uebaZgghcd\Zjlbjdb@xebaZiZo
mfbjZgbyrb[Zefg_\ghk_s_\ijboh`_c
Fuk@xebj_rbebkgylvd\Zjlbjmih[eb`_diZibdmi_j\u_\`bagbyaZgyeZkvoehihlZfb
lZdh]hjh^Z\uoh^beZgZdZdbolhklZgpbyojZaukdb\ZeZdhglhjuihZj_g^_`beiehsZ^bibeZ\
dZ[bg_lZo`b^dbcqZckemrZeZjhkkdZagbZ]_glh\ihemqZeZ[mfZ`dbkZ^j_kZfbhlebqguo
\ZjbZglh\]h\hjbeZkiZkb[h^hk\b^ZgbyIhlhfihdZjl_bkdZeZgm`guc^hfIhqlbgbjZamg_
m^Zehkv^h[jZlvky^hp_ebFg_kdZ`ml^_kylvfbgmli_rdhfZyijhiemlZxfbgml^\Z^pZlv
\u[vxkvbakbe^ZbaZky^m\dZn_hl^hogmlvIvxdhn_qblZx[xee_l_gvgZmebp_mfg__l
�KlZdZgqbdib\Zihlhf_s_h^bg:lZfb^hfhcihjZ_gvijhiZe
Ihbkdbijh^he`Zebkvj_amevlZlh\gbdZdboLhevdhkh[jZeZkvfhsgZydhee_dpbyj_deZfhx
]Za_lguo\uj_ahdbkibq_qguodhjh[dh\badZn_
?keb^hdhgpZ]h^Zgbq_]hg_gZc^_lky\k_fmdhg_p]h\hjx
Q_fm\k_fm"kijZrb\Z_l@xeb
:\k_fmGZrbfhlghr_gbyf
Hgjhgy_lkkb]Zj_lui_i_e
ke_^mxsbcjZaZ]_glkhijh\h`^Z_lf_gy^hf_klZIhkfhlj_eZd\Zjlbjm:]_glkijZrb\Z_l
GmdZd]h^blky"
�:hldm^Zfg_agZlv]h^blkybebg_lG_m\_j_gghdb\Zx_ehk^_eZghQ_j_ag_^_exi_j__oZeb
ihke_^gbc\_q_jkb^bfkiZibdhfHgih^^Ze]eZaZlhkdeb\u_
Gmdhg_qgh
;jhkvlu_]h
Q_]hwlhlu\^jm]"
Hl_[_^mfZxG_ihemqblkym\Zk
Hgohjhrbc
JZa\_ohjhrbcklZe[ul_[_]heh\mfhjhqblv":aZfm`g_ah\_l
MgZkk_jv_agu_hlghr_gbyIh`_gbfkyIhlhf
�Zqlh\\Zrbohlghr_gbyok_jv_agh]h"Hgk\bklgmebluih[_`ZeZJZa\_lZdyl_[y\hkiblu\Ze"
Wog_fhylu^hqv
:]ZFZfhqdbgZLuwlhohl_ekdZaZlv"
WlhkZfh_
Lu\k_]^ZlZd]h\hjbedh]^Zy^_eZeZqlhgb[m^vg_lZdKjZamyklZgh\beZkvfZfhqdbghc^hq_jvx
Gmdhg_qghlu\_^vmgZk[_amij_qguc@b\_rvjZ^bk\h_]hl\hjq_kl\Zl_[_^Z`_[Z[Zg_gm`gZ
Om`_g_ldh]^Zq_eh\_dm\_j_gqlh\k_]^Zb\h\k_fijZ\
ImkdZcom`_f_gyg_lghl\hclbiqbd\k_jZ\ghom`_G_ihemqblkyml_[ykgbf\hlm\b^brv
Gmbimklvg_ihemqblkyFh]myohlvjZa\`bagbih`blvghjfZevghkfm`qbghc"
�Zkdhevdhm]h^ghLhevdhg_kwlbf
Ebp_f_jLukdhevdbofhbomoZ`_jh\jZah]gZeZ"BdZ`^ucjZah^ghblh`_Dlhm]h^ghlhevdh
g_wlhl
:y\bgh\Zlqlhml_[y\dmkZg_l"Bihlhfyg_ihfgxqlh[ufhbkeh\ZohlvjZagZl_[y
ih^_ckl\h\ZebLu\k_]^ZihklmiZeZihk\h_fm
G_ijZ\^ZGbjZamyg_ihklmiZeZdZdfg_ohl_ehkvB\k_baaZl_[y
Q_]hq_]h"
BgZwlhljZalufg_\k_bkihjlbrvyagZx
JZa\_yl_[_f_rZe"?a^beZdg_fm`beZlZfp_eufb^gyfb
Wlh_s_om`_Luf_gygZjhqghba\h^bek\hbffheqZgb_f@^ZeihdZmf_gy\k_\djb\vb\dhkv
ihc^_l
LjmkboZLu\k_]^Z\ZebrvgZ^jm]bo
:luiZibdijhklh^mjZdG_m`_eblug_ihgbfZ_rvq_f[hevr_lu_]hiheb\Z_rvl_f[hevr_
hgfg_gjZ\blky_^bluk_[yih^jm]hfmfh`_lmgZk[ukgbf\k_^Z\ghdhgqbehkvLukZff_gy
dg_fmih^ibob\Ze
AgZqbl\k_fm\bghcl\h_mijyfkl\h"Lh]^Zlu^mjZZg_y^mjZd
Dlh^mjZdjZa[_j_fkyihlhfGhgZwlhljZayk^_eZxlZddZdfg_ohq_lkyO\Zlbl
L_[_khfghclZdiehoh^Z"
Ohjhrhl_[_]h\hjblvml_[y_klvy:mf_gygbdh]hLuqlhohq_rvqlh[ylmlkhklZjbeZkvb
ih^hoeZh^gZkj_^bl\hbo\hjhg"
M`emqr_`blvh^ghcq_fkwlbfl\hbf
�ZgZr^hfij_\jZlbeky\]jh[dZdhclhIe_k_gv]gbev_djm]hfKdhjhylh`_ij_\jZsmkv\
]gbemxklZjmrdmk_dq_jlm
�hffh`gh[m^_lijh^ZlvQlh[^h`b\Zlv\[h]Z^_evg_l_[_^_g_]o\Zlbl
Byie_kgmeZiZibdmijyfhgZeukbgm\u^horbfkyib\hfHg\_kvaZljykky]eZaZfbaZoehiZe
jmqdZfbaZfZoZeIhl_jk_[yihl_f_qdmlZffhdjh
Gbq_]h]h\hjxl_i_jv]ey^brv\hehk_gdb\ujZklml:kZfZj_\m
h[s_fi_j__oZebG_kdhevdh^g_cmkljZb\ZebkvIjhreZg_^_ey
DZdlhmljhf@xebkh[bjZeky\lbih]jZnbx\ua\Zebihkjhqghfm^_emDZdhclhhg[ue
�jZa^jZ`bl_evguchkkhjug_^hrehghoheh^dhfihd\Zjlbj_\_yehjh^_gbq_]hhkh[_ggh]hg_
kemqbehkvZgZ^mr_[uehiZjrb\hG_l^mfZxlZd^_ehg_ihc^_lIj_^qm\kl\b_dZdh_lh[ueh
g_ohjhr__
Ijh\h^beZ_]hk_eZaZklhejZ[hlZlvZkhkj_^hlhqblvkyg_fh]mFg_gZ^h[uehq_jgbeZfbh^bg
wkdbak^_eZlvghrljbob\k_dZdb_lhg_lZdb_ihemqZebkvAZfZadbgZ^he]hg_o\ZlbehJ_rbeZ
ihaZbfkl\h\Zlvm@xeb
GZ^hkdZaZlvqlh\_]hklhe_ydhiZeZkv\i_j\u_KlZeZ\u^\b]Zlvysbdbjmqdb[mfZ]Z
nhlhdZjlhqdb\k_\i_j_f_rdmIhke_^gbcysbdhdZaZekyihqlbimklG_kdhevdhkeh`_gguo\^\h_
[mfZ`_db[hevr_gbq_]hZeyxlkyg_[j_`ghlZdkeh\ghdbgmebbolm^ZbaZ[uebKfhljx
[eZgdbgZf_`^mgZjh^gu_^_g_`gu_i_j_\h^uGZoeugmeb\hkihfbgZgbyKlm^_gldhc_a^beZgZ
�\_k_ggb_dZgbdmeu\IZjb`_g_`dbfhf_glZevghijhkZ^beZb^Z\ZciZibdml_e_]jZnbjh\Zlv
�P_emxlqd_gv]bDh]^Z\_jgmeZkv^hfhciZibdk\b^hfh[\bgbl_eyij_^ty\befg_klhidmlZdbo
`_lhqghd\blZgpbc
AZq_ffg_ihgZ^h[behkvjZkkfZljb\Zlvwlbijhdeylu_[mfZ`db"G_bgZq_[_kihimlZeQblZx
KhijZ\bl_evfhc@xebIhemqZl_evdZdZylhOZjmdZNm^ablZIZjb`kdbcZ^j_kKmffZljbklZ
lukyqb_gP_evi_j_kuedb^_gv]bgZjZkoh^u
��_gv]bgZjZkoh^udZdhclh[Z[_aZ]jZgbpm"ZlZhlijZ\e_gbylhlkZfuc^_gvdh]^Zy\i_j\ucjZa
ijb_oZeZd@xeb^hfhc
Mf_gyijyfh\]eZaZoihl_fg_ehKlhxbgZi_\Zx=m^[ZcfZceZ\]m^[Zc
k_]hi_j_\h^h\gZ^\ZkebrgbffbeebhgZKZfucjZggbchlijZ\e_gaZg_kdhevdhf_kyp_\^h
gZr_]hagZdhfkl\ZKgZqZeZihkueZejZa\^\Zljbf_kypZihlhfqZs_Zihke_^gbci_j_\h^
^Zlbjh\Zgqbkehfdh]^Zfuk@xebj_rbeb`blv\f_kl_
k_^mfZxijb_oZeb
IhjZ[hlZlv\lhl^_gvfg_lZdbg_m^ZehkvEZ^hgbk^_eZebkv\eZ`gu_i_jhlhb^_ehbaiZevp_\
\ukdZevau\Zeh_q_jhfke_^h\Zehmkljhblv_fm^hijhkkijbkljZklb_fGhk_j^p_k`bfZehkvhl
kljZoZGbq_]hk_[_nhdmkih^dbgmeZfg_`bagv
@xeb\_jgmekyiha^ghghqvx
QlhwlhlZdh_"kijhkbeZyihdZau\Zy_fmd\blZgpbbbbah[jZ`ZygZebp_g_hij_^_e_ggmx
meu[dm
$Zwlhkfms_gghaZmeu[Zekyhg
:]ZWlh
�Yohl_eZkijhkblvkf_lZeehf\]hehk_ghg_\urehmjZpdZyihemqZeZkvkp_gZghqvx\dmog_
km_f^jm]^jm]mdZdb_lhd\bldbOhl_ehkv[jhkblv\k_bm[_`Zlv
�OZjmdZlyg@wlhfhyagZdhfZy
Ih^jm`dZ^Z"
:jZkoh^ugZ`bagv"
GmdZd`_jZa\[eZgd__klv]jZnZgZ^h`_[uehqlhlhgZibkZlvFg_gZihql_kdZaZebqlhqZs_
\k_]hibrmllZd
�Zevr_baeZ]Zxk\hbfbkeh\Zfb
KOZjmdZlyg@xebihagZdhfbeky\[Zj_dhlhjucgZau\Z_lkyRZen_cWlhlZdhc
]hem[h\ZlucijblhgqbddhlhjucijbgZ^e_`bl[u\r_fmkhmq_gbdm@xebYlhkZf]h\hjbl
g_]hem[hcghoh^blvlm^Zex[beFgh]hex^_cbkdmkkl\ZZlfhkn_jZlZdZyjZkdh\ZggZyOZjmdZ
lh`_qZkl_gvdhlm^ZgZ\_^u\ZeZkvMg__[uehfgh]h^jma_ckj_^b]hfbdh\HgZmqbeZkvgZi_\bpm
GZrZgkhgv_=hehkmg__ijZ\^Z[uelZdk_[_g_W^blIbZnHgZ]h\hjblex[beZi_kgbkh
keh`gufl_dklhfHkh[_gghE_hN_j_bK_j`Z=_ga[mjZGm\hlZaZl_fklZeh[ulvgZrZ
OZjmdZlygmdZlbeZ^hmqb\Zlvky\IZjb`Fukg_c]h\hjblfmaudm\f_kl_kemrZeb\l_Zlj
iZjmjZakoh^beblhevdhb\k_]h:ihlhfOZjmdZgZqZeZibkZlvibkvfZijhkbeZ^_g_]\^he]
KgZqZeZjh[dhaZl_fhkf_e_eZ[m^lhlZdbgZ^hMjhdblZf\IZjb`_hdZau\Z_lky`mldh^hjh]b_
�AZl_e_nhggZ^haZieZlblvDhklxf^ey\uklmie_gbcdmiblvhe]ihd\ZjlieZl_\g_klbbl^
Blu_chl\Zebe^\ZkebrgbffbeebhgZ"kijZrb\Zx
G_hl\ZebeZh^he`be
�\ZfbeebhgZ
Q_eh\_dklZjuc^jm]gZqm`[bg_aZ]b[Z_lkyZy[m^m^_gv]bkqblZlv"
GhjfZevgZy`_gsbgZmfm`qbg^_g_]g_aZgbfZ_l
GhjfZevgZylh^Z
?klvjh^bl_ebjh^kl\_ggbdbih^jm]b
Mg__ihfh_fmgbdh]hg_lH[hlp_OZjmdZlyggbdh]^Zg_jZkkdZau\ZeZZfZlvkdZdbflh
fm`bdhf^Z\ghm_oZeZgZDxkx
Yij_^klZ\beZqlhmf_gyg_liZibdZFZfhqdZkfueZkvQlh[uyklZeZ^_eZlv"Lh`_ih^jmavyf
ih[bjZlvky"GZ\_jghEZ^gh^mfZx^hijhkhdhgq_g
Ijhrehg_kdhevdh^g_c[_aijhbkr_kl\bcKblmZpbylj_[h\ZeZ\j_f_gbgZh[^mfu\Zgb_BagZk
^\hbojhevkdZg^ZebklZhl\_^_gZfg_:^ey\`b\Zgby\h[jZagm`gh\j_fyLjb^gyyjZafureyeZ
fh]mebym^h\e_l\hjblvkylZdbfh[tykg_gb_fko\ZldZokiZibdhffhc[hcph\kdbciueihjy^dhf
ihjZkljZlbekyKbeuihbkkydebGZ^h[uehljZlblvbokmfhfK_j^p_]h\hjbehG_\_jvj_lBa
ihlZcgh]hrdZnqbdZ^mrby\u^\bgmeZgh\ucysbq_dj_\ghklvJ_\ghklv[u\Z_llj_onZkhgh\
fbgbfb^bbfZdkbYj_rbeZ\u[jZlvfb^bGhimklvg_^mfZ_lqlhyj_\gmx
u`^Z\ljb^gyyijh\_eZih\lhjguc^hijhkJ_amevlZlihqlblhl`_
?s_q_j_aq_luj_^gyih\lhjbeZHl\_l[ueihqlblZdhc`_
IhqlbLh_klvg_kh\k_fDZ`^ucjZa@xebke_]dZf_gye\_jkbxbwlZw\hexpbyrbiZfb
\hgaZeZkvfg_\kZfh_k_j^p_
�ZhgZijhklhohjhrZyagZdhfZy
G_lgmdhg_qghydg_chq_gvohjhrhhlghrmkv
Ohl_ehkvih^^_j`ZlvlZeZgleb\h]hq_eh\_dZ
Fhyj_\ghklvbafb^bihkl_i_gghi_j_jhkeZ\fZdkbIhlhfre_cnhfih\hehdeZkvihihemDZd
]h\hjblkyj_ZdpbyaZeZklbfmebjh\ZeZb]jmZdl_jZ
\f_kl_"
�Zyg_kh[bjZekydhjfblv__\kx`bagvIjhklhlZdm`\urehqlhh^gh\j_fyyihkueZe_c
^_gv]bdZ`^ucf_kypGhhgZkZfhkh[hc`beZg_lhevdhgZfhbi_j_\h^uOZjmdZlyg]hj^Zy
DZd`_hgZl_i_jv[_ajZkoh^h\gZ`bagv"AgZqblwlhy\bgh\ZlZqlhq_eh\_dih^uoZ_lk]heh^m
gZqm`[bg_"
:kZfZ^mfZxgm_]hdq_jlmM_^m
�Zg_lIjhklhyhq_gvk_jv_aghhlghrmkvdgZr_cklh[hckh\f_klghc`bagbIhwlhfmgbdZdbo
^_g_]gbdhfm[hevr_g_rex
ayef_gyih^e_paZjmqdmdk_j^pmijb`bfZ_l:eZ^hrdbihlgu_Hl\jZgvyihl_xl
GmdZd`_ohjhrZyagZdhfZylZeZgleb\ucq_eh\_dZeycih^dZjfeb\Zc__^Zevr_G_[m^m\Zf
f_rZlv
Bijyfufoh^hfih^jh^bl_evkdbcdjh\^Z`_gbq_]hkkh[hcg_\ayeZ
MiZibdZih^kdhqbeh^Z\e_gb_\kdhj_ijblZsbeky@xebKgh\Zl_`_\hijhkul_`_hl\_lu
;hcpu\u[bebkvbakbe
�ey@xeb\_kvwlhlkdZg^Ze[ue]jhfhfkj_^bykgh]hg_[Z
�eyiZibdZex[h\ghckkhjhc
Y`_qm\kl\h\ZeZk_[yex[hagZl_evghcfZjlurdhchqbsZxs_cemdh\bpmbevxs_c]hjvdb_ke_au
Gh\uc]h^\k_^_ckl\mxsb_ebpZ\klj_lbeb\h^bghq_kl\_FukiZibdhfijZ\^Zih^h^ghc
djur_cghqmlvg_aZ]juaeb^jm]^jm]Z
I_j_^Jh`^_kl\hfy\klj_qZeZkvkfZfhqdhcOhl_ehkvbaeblv^mrmdhfmgb[m^vdjhf_iZibdZ
Dh]^Zjh^bl_evgbpZijb[ueZgZf_klh\klj_qbyqmlvg_ZogmeZaZ]h^hgZihklZj_eZe_lgZ^_kylv
Dhjgb\hehkdjZr_gguo\dZrlZgh\ucp\_l\k_kiehrvk_^u_GZdhnl_ki_j_^biylgh=m[u
gZfZaZguihfZ^hcdh_dZdIjyfh^jm]hcq_eh\_d
Luqlh]h\hjxl_i_jvh^gZ`b\_rv"
�Z:qlhkjZamaZf_lgh"
B\j_\Ke_audZd]hjhrbgu
G_k\yau\Zckykfheh^_gvdbfb^hq_gvdZJZghbebiha^ghk[_`blih^e_pd[Z[_ihfheh`_
B^Z\Zciheb\Zlvk\h_]hLwjmhkZgKlZdhcexlhcg_gZ\bklvxqlhyih^mfZeZgZ\_jghhgZb\
kZfhf^_e__]hex[beZFg_^Z`___`ZedhklZeh
Y\kihfgbeZh^gmi_j_^Zqmihl_e_\bahjmIjhk_fb^_kylbk_fbe_lgxxklZjmrdmohaycdm
djhr_qghcaZ[_]Zeh\dbLZdklhcdZ^\ZklmeZkhjlbj\h^\hj_DjmlZye_k_gdZgZ\_joLZf
dZfhjdZ\dhlhjhcklZjmrdZghqm_lG_dhfgZl_gdZZqbklucfma_cdZdb_lh^hihlhigu_
klmevqbdbklhebdbAZg_kdhevdh^_kylbe_lbcohaycdZgbq_]hg_k^\bgmeZgbgZfbeebf_ljk_
hklZehkvdZd[uehijbG_fHg[uefeZ^r___gZ^\_gZ^pZlve_lf_kl_hgbijh`beb^_kylvohly
\k_\hdjm]kie_lgbqZebb]h\hjbebijhgbo]Z^hklb
m]emdZfhjdbih`_el_\rZynhlh]jZnby_ckhjhdk_fv_fmljb^pZlviylvKq_lba]hklbgbpu
ljb^pZlbe_lg_c^Z\ghklbHgb_a^beb\OZdhgwGhf_jklhbeljblukyqbb_gIeZlbeZdhg_qghhgZ
AZibkv\klZjmrdbghf^g_\gbd_G_^Z\gh\b^_eZkqZkleb\mxiZjmKdhevdh\hkihfbgZgbc
Ebphm[Z[mkb`mldh\Zlh_Zeh_iylghihfZ^uih\_jo[_ebeKqZkleb\h_bebg_kqZklgh_kdZaZlv
ljm^gh
^_kylbe_lbb
Qlh`_wlh^mfZxfukfZfhqdhclZdb_^mjug_kqZklgu_"Qmlv[uehg_kdZaZeZ_cJZalul_i_jv
h^gZ\ha\jZsZcky^hfhcGhg_ih\_jgmekyyaudIjh@xeblZd_cgbq_]hbg_jZkkdZaZeZ
Ihke_Gh\h]h]h^Zihy\beZkvjZ[hlZFg_gZagZqbeb\klj_qm\dZn_gZ^dgb`guffZ]ZabghfY
ijb[ueZgZklZgpbxaZp_euoiheqZkZReZihmebp_g_ki_rZjZa]ey^u\ZeZ\dbhkdZo`mjgZeu:
i_j_^kZfuffZ]ZabghfhklZgh\beZkvdZd\dhiZggZybg_fh]m[hevr_gbrZ]mk^_eZlvQlhwlh
^mfZxkhfghc"
AZreZ\l_e_nhggmx[m^dmbah[jZ`Zxqlha\hgxdm^ZlhlhjqZlv\Z\lhfZl_[_a^_eZ
g_ijbebqghGZ`bfZxdghihqdbr_\_ex]m[Zfb[m^lhkd_flhjZa]h\Zjb\ZxIhoh`Zijbwlhf
gZaZ^uoZxsmxkyju[m
Ihlhfg_\u^_j`ZeZKmgmeZ\ijhj_avfZ]gblgmxdZjlhqdmbgZ[jZeZ_]hghf_j
IhgbfZ_rv]h\hjxlmljZ[hlmij_^eZ]Zxl:mf_gygh]bhldZaZebHiZa^u\Zxm`_
IhdZ\k__fmihihjy^dmh[tykgbeZfbgmliylgZ^pZlvijhreh:\_q_jhfi_j__oZeZdg_fmh[jZlgh
Ghqlhlh\hfg_k^\bgmehkvIhfh_fmyijhklhaZ[he_eZ;he_agvxih^gZa\Zgb_f
oZjmdZfZgbyFg_g_m^_j`bfhohl_ehkvagZlvijhwlm`_gsbgmZ[khexlgh\k_YijbklZ\ZeZd
@xebqlh[hgfg_ihdZaZe\k___ibkvfZbhldjuldbIjhih]h^mijhijbjh^mLmllh`_ihegh
i_^bdh\KiZkb[haZi_j_\h^P_emxg_[he_c
Ygbdh]^Zg_[ueZklhjhggbp_cn_fbgbafZhh[s_l_ji_lvg_fh]m\kydb_bafuMf_gyg_
o\ZlZ_lfha]h\]hj^blvkyl_fqlhy`_gsbgZY^hqviZgbdZhldhlhjh]hk[_`ZeZ`_gZbfZfhqdb
hldhlhjhck[_`Zeex[h\gbdh\k_fqlhdZkZ_lkyijhlb\hiheh`gh]hiheZy[_agZ^_`gZyb^bhldZ
�Kdhevdhk_[yihfgx\k_]^ZbaZ\k_ieZlbeZ\kdeZ^qbgmkdZ\Ze_jZfbZqlhmf_gy[uebaZ
�dZ\Ze_ju"KgZqZeZklm^_glubardheubkdmkkl\ihlhfa_e_gu_om^h`gbdb_g_]mgbohljh^ykvg_
\h^behkvIhkl_i_ggha_e_gu_om^h`gbdbgZeb\Zebkvp\_lhf\ajhke_ebgh[h]Zq_hlwlh]hg_
klZgh\bebkvDhr_evdbmgbohklZ\ZebkvlZdbfb`_lhsbfbdZd\klm^_gq_kdb_]h^u
@xebdhg_qghg_gZah\_rvh[uqgufjZ[hly]hcdhlhjuckmljZ^h\_q_jZijhkb`b\Z_lrlZgugZ
jZ[hq_ff_kl_ghba\k_ofhbo[ueuo^jm`dh\hgkZfucmkljh_ggucJZ[hlZ_l\lj_o
_`_g_^_evgbdZoaZdheZqb\Z_lihiylvkhllukyq\f_kypIjZ\^Z[_aij_fbZevguo
Dh]^Zfukgbfi_j\ucjZam`bgZeb\dblZckdhfj_klhjZgqbd_hg^hklZe[mfZ`gbdbylml`_
ijb\uqguf`_klhfhlkqblZeZiheh\bgmkmffuLZdkl_oihjmgZkkgbfbih\_ehkvieZlbfaZ\k_
ihiheZfGh\dhgp_g_^_ebdh]^Z@xebihemqZ_l\j_^Zdpbyo^_gv]bhgijb]eZrZ_lf_gy\[ZjB
wlhhq_gvijbylghYlh`_[u\Z_lihemqmdZdhcgb[m^vg_`^Zgguc]hghjZjbijb]eZrZx@xebgZ
�ydblhjb@
Dh]^ZklZeb`blv\f_kl_\k_hklZehkvihij_`g_fmBgbq_]hf_gymkljZb\Zeh
:l_i_jv^hkZ^Z\ayeZY^mfZxgZ^ju\ZeZkv\dZeu\ZeZljZlbeZk\hbobeu_aZjZ[hldbqlh[uk
wlbf]Z^hfaZ\k_gZjZ\guoieZlblvZhgk\h_cOZjmdZlyglZdb_^_gv`bsbkeZeDZ`^h_
ijb]eZr_gb_\[Zj[ueh^eyf_gyijZa^gbdhfZwlhckl_j\_hg\b^bl_eb^_gv]bgZjZkoh^u
h[_ki_qb\Ze
jZchg_]^_@xeb`be^hlh]hdZdfukt_oZebkvkljZrgh^hjh]b_fZ]ZabguLZdy^mjZ[u\Zeh
ihdmiZxmk_[yh]mjpurZfibgvhgujZaghkheu\kydb_bijmgZ]hj[mqZkZ^\Zwdhghfexwlhfm
iZjZablmiZjrb\u_g_kdhevdhb_g:dhfmlhhgagZqbl^\ZfbeebhgZaZa^hjh\h`b\_rv
@xeb]h\hjbeqlhOZjmdZlygkms_kl\hijhklh^mrgh_kmsbcj_[_ghdGbq_]hk_[_j_[_ghq_d
Ijhklh\mg^_jdbg^
?keb\^mfZlvkykZfhklhyl_evgZyknbgZgkh\hclhqdbaj_gby`_gsbgZgZoh^dZ^eyfm`bdZKZfZ
aZk_[yieZlblgbdZdboijh[e_fZqbklmxex[h\vhgjZamf__lkybkiulu\Z_ld^jm]hcdhlhjZy
g_`ghijhe_i_q_lKiZkb[haZi_j_\h^
Kb`mgZi_\Zx
AgZxl\ajhkeu_agZxl^_lb
KijZ\_^eb\hklbg_lgZk\_l_
LZjZjZfiZiZfiZiZf
:jmdZfZrbgZevghgZ[jZku\Z_lgZ[mfZ]_ihjlj_lOZjmdZlygY__\]eZaZg_\b^u\ZeZihwlhfm
jbkmxhibjZykvgZ\hh[jZ`_gb_k_aZ\bkblhlgZkljh_gbyLhhgZmf_gyihoh`ZgZFwjbebg
FhgjhlhgZKhnbEhj_gDZdZyhgZ"Om^Zy"K_dkZibevgZyiZfimrdZ";_kiheh_kms_kl\hk
fZevqbdh\hckljb`dhc"
�G_`bagvmf_gyihreZZkiehrgh_fmq_gb_himklbf@xeb]h\hjblGmb[helmrdZ`_lu
:]Z^mfZxagZqblhgZfheqZeb\Zy:ii_lblml_[yihaZ\b^m_rvaZf_qZ_l@xebBykjZam
hsmsZxk_[ydZdhclh]hjhcfykZLZlhgZ\_jgh_kldZdilbqdZDhjhq_]h\hjyOZjmdZklZeZ^ey
f_gy\hiehs_gb_f\k_]hqm^_kgh]hbij_djZkgh]hk_]hq_fg_fh]miho\ZklZlvkyyFh`_l
^mfZxi_j_klZlv[ulvkh[hcbij_\jZlblvky\OZjmdZlyg"?c[h]mKh\k_fmfaZjZamfaZ_oZe
KfhljxagZdhfu_\^jm]gZqZeb]h\hjblvQlhlhlukbevghdjZkbrvkyAZf_lvl_qlhyklZeZ
�emqr_\u]ey^_lvg_]h\hjylLh]^Zyihkljb]eZkvk_eZgZ^b_lmmfZeZihjZ`m\k_odjZkhlhcb
kljhcghklvx:\f_klhwlh]hkeurmQlhlhluhlhsZeZkh\k_f
Lh]^Zyh[ty\beZ@xeb
KfhljbIhc^mgZkh^_j`Zgb_ddZdhfmgb[m^vkbfiZlbqghfmfm`bqhgd_
@xebmdhjbag_gghihdZqZe]heh\hcIjb`Zefhxjmdmdk_j^pmEZ^hrdbhiylvihlgu_
I_j\ufkbfiZlbqguffm`bqhgdhcijhy\b\rbfbgl_j_kdfh_chkh[_[ueXkZgDZd\Zfm`_
ba\_klghkgbfy^ZeZfZom
@xeblu[uedh]^Zgb[m^vgZIhj]bb;_kk"
H^bgjZa
DZdihl\h_fmlZfdhg_p\_k_eucbeb]jmklguc"
dhgp_Ihj]bhlijZ\ey_lky__bkdZlvlZd"
LZd
Qlhlhih_lijh^hjh]m\jZc_e_lZsblkyq_j_akp_gmijZ\bevgh"
IjZ\bevgh
hh[s_lh^h\hevghfjZqghdhgqZ_lky
hlbmgZkklh[hc^mfZxdhgqblky^h\hevghfjZqghB\hafh`ghm`_aZ\ljZGhkgZqZeZgZ^h
ijh`blvk_]h^gy:k_]h^gy^mfZxlufg__s_gm`_gOhq_lky^mfZlvqlhgm`_g
imihdibdZkkh
GZke_^mxsbc^_gvihke_nbZkdhkXkZgyiha\hgbeZDZgghJmdb^jh`ZebDkqZklvx_]h`_gu
^hfZg_[ueh
�Z\Zc\klj_lbfky]h\hjxIjyfhk_cqZk
G_fh`_rv^Z"
Ihq_fmg_fh]m]h\hjblFh]m
KDZgghyihagZdhfbeZkvg_^Z\ghgZh^ghcjZa\_k_ehc\_q_jbgd_\q_klvijh\h^h\klZjh]h]h^Z
Fg__]hij_^klZ\bebdZdom^h`gbdZgh\hc\heguYkgZqZeZgZg_]hb\gbfZgbyg_h[jZlbeZ\
]heh\_[ueZh^gZOZjmdZH[uqghyklZdboihih_dmoh`mjZghZlmlgZreZdZdZylhZiZlbyby
ihlZsbeZkvkh\k_fbbah^gh]h[ZjZ\^jm]hcihlhf\lj_lbcihlhf\q_l\_jluc
GZqZebfu\kheb^ghfj_klhjZg_\Kb[myAZl_fhdZaZebkv\Kbg^axdmAZ\_^_gb_ihijhs__s_
ijhs_kh\k_fijhklh_gZdhg_pdZdZylhaZ[_]Zeh\dZ \oh^kh^\hjZ\fYbg_ih^haj_\ZeZqlhgZ
k\_l_lZdfgh]hf_kl]^_fh`gh\uiblvKdhevdh]hj_kl_cklhevdhbibl_cguoaZ\_^_gbc
GZdexdZeZkv^Zc[h`_IZfylvi_jbh^bq_kdbhldexqZeZkvIhke_hq_j_^ghchldexqdbijboh`m\
k_[ykfhljxkb`mgZ\ukhdhfklmevqbd_i_j_^klhcdhcivxqlhlhdj_idh_Jy^hfwlhlkZfuc
DZgghkyhklZevgZydhfiZgbydm^Zlhih^_\ZeZkvDZggheZdZ_lbaklZdZgZaZijhdbgm\]heh\m
dZ^udk\bj_ihoh^bllm^Zkx^ZYijyfhihaZ\b^h\ZeZwlhchljZ\_dhlhjmxhglZd`Z^gh
aZkZku\Ze
A^hjh\luiblv]h\hjx
;m^vgZ_]hf_kl_@xeby[ufh]eZkdZaZlv\ui_cemqr_f_gy
QlhlukdZaZeDZgghDm^Zfg_^hl_[y
Hl\_qZxlmfZggh
Dm^Zl_[_^hf_gylm^Zbfg_^hl_[y
HggZf_gymklZ\bekyIhlhfaZkf_yeky=eZaZaZbkdjbebkvh]hgvdZfbJZaj_a]eZafg_ihgjZ\beky
djZkb\ucK[hdmgZs_dZoijZ\^Z]em[hdb_lZdb_fhjsbgughdh`Z]eZ^dZy[_eZyDZdm^_\mrdb
?keb[g_[hjh^_gdZfh][uaZfZevqbdZkhclbBa^Ze_dZdhg_qghg_fbijZ\^Z_klvqlhlhhl
fZevqbdZohly\iheg_m`_\\hajZkl_Bgh]^Z\^jm]f_evdg_lgZebp_lZdh_\ujZ`_gb_gmijhklh
fZevqm]Zg
DZgghkhkj_^hlhq_gghgZofmjb\rbkvaZ`_]kb]Zj_lmajZqdZohljZabehkvihh]hgvdmIhlhf
\afZogme[mluedhcdZd^bjb`_jkdhciZehqdhcbgZihegbeklZdZg;mogmehklhcdmYlh`_
ihlygmeZkvd[mlued_ghhgj_rbl_evghhl\_efhxjmdmbkjZafZoZie_kgmefg_^h[Z\dbGZ
klhcd_[uehfhj_jZaeb\Zggh_
DZgghibebjZkkdZau\Zefg_hk_[_@_klu_]hklZgh\bebkv\k_jZafZrbkl_cHdZau\Z_lkyhgk
^_lkl\ZkljZ^Z_lq_jghcf_eZgoheb_cbijbklmiZfb[_kijbqbgghcyjhklbG_`bagvmg_]hZdZdZy
lh]hgdZ\gbdm^Z
YlZdihgyeZqlhl_dklohjhrhhljZ[hlZgbgZ^_\mrdZog_h^ghdjZlghijh\_j_gk_]^Zbkiulu\ZeZ
keZ[hklvdfm`bdZfdhlhju_im^jylgZr_ck_klj_fha]b
L_[ygZ\_jghiZiZkfZfhc\^_lkl\_hq_gvex[beb]h\hjxHg\a^hogmeke_]dZh[fyd]heh\m
ih\_kbe
Wlhlhqgh]h\hjblB_s_g_kdhevdhjZaih\lhjbedb\ZyWlhlhqghMgZk[ueZkZfZy
h[uqgZyk_fvyGbdZdh]hhlghr_gbydbkdmkkl\mIj_^hdfgh]he_lrhn_jhfjZ[hlZe:ihlhf
\^jm]\ayebihf_gye\kxk\hx`bagvK^_eZekyih\Zjhfij_^klZ\ey_rv"Ylh]^Z\rdhe_mqbeky
LZdb_^_eZ
Hijhdbgme_s_klZdZgDZgghdh]^ZgZ]jmablky\k_ijb]h\Zjb\Z_llZdb_^_eZbeblZdlhbeb
Gh\_^vdmebgZjby]h\hjxlh`_\g_dhlhjhfkfuke_bkdmkkl\h
Qmlv[uehg_ijh^_deZfbjh\ZeZ;ue\h^behcklZe\Zjbehc
hh[s_lhyex[exh]hjhrblvkh[_k_^gbdZdZdhcgb[m^vb^bhlkdhcrmldhcFhcdhjhggucghf_j
=emihdhg_qghGhlml^_j`mk_[y\jmdZo
Kha^Zlvgh\ucg_ih\lhjbfuc\dmkjZa\_wlhg_bkdmkkl\h":mdjZr_gb_[ex^q_fg_
`b\hibkv"
Qlhlhmf_gy\gmljbr_kl_j_gdbg_\lmklhjhgmaZdjmlbebkvG_k_ldm^Zlhg_ihcf_rvdm^Z
G_lij_^hd[ue\k\h_f^_e_g_om^h`gbdAgZ_rvdZdh_mg_]h[uehnbjf_ggh_[ex^h"
Fh`_ljZ]m"
DZgghihfhlZe]heh\hc
Ieh\"@Zj_gu_dj_\_ldb";bnrl_dk"
GZwlhffhyhkeZ[e_ggZyZedh]he_fnZglZabybkkydeZDZgghkZjdZklbq_kdbmeu[Zeky
Ihke_^gbcrZgkM]Z^Z_rvyieZqmihkq_lmG_m]Z^Z_rvkljZrgh_gZdZaZgb_
B^_l]h\hjxJbkkdZjjb"
;ebadhghfbfhHfe_lkjbkhfDZ`^h_\hkdj_k_gv_gZh[_^]hlh\beFZeh_fmjZ[hlu[ueh
=h\hjbe_kebohlv^_gvijhimsmnhjfmihl_jyxLZdlh
OehiklZdZghiylvimklhc
:l_i_jvkljZrgh_gZdZaZgb_BlhqdZ
;_j_lbijyfhgZ]eZaZom[Zjf_gZklZ\blfg_aZkhk\s_dm:]m[uf_`^ml_ffy]db_
g_j_rbl_evgu_Ybhihfgblvkyg_mki_eZGZ^mr_klZehdm^Z\_k_e_c
:y`_gZlGbq_]h"
AgZxylZdboHl\_lvyhfe_lkjbkhfhgkdZaZe[ujbkkdZjjb
JmdZDZgghihrZjbeZihfh_fmehdlxihie_qmihkibg_EZ^hgv]hjyqZyIZevpug_l_ji_eb\h
hdZebfhxjmdmMf_gyjmdZmadZyoheh^gZydZdju[vyq_rmy
i_j\u_\`bagbf_gyeZiZeb\hllZd\hlijb\k_cq_klghcim[ebd_GZkljh_gb_[uehfbjgh_
jZkkeZ[e_ggh_GZie_\Zlv_klvdlhjy^hfg_l
h[uqghfkhklhygbb^eyf_gyijbkmlkl\b_ihklhjhggboagZqblhq_gvfgh]hHghf_gyiZjZebam_l
AZlhm`ijbaZdjuluo^\_jyoydhfi_gkbjmxwlhbaebrg_cZdlb\ghklvxmkljZb\Zxkljbilba\h
\k_okfukeZoIhwlhfm\lhljZayj_rbeZk_[ygZdZaZlvkZfZh[gyeZDZgghiheh`beZ]heh\m_fmgZ
ie_qh
=eZ\gucdjbfbgZedh]^Z]hlh\brvhfe_lkjbkhfh[tykgyehgwlh_kebycpZih^]hjZxlZjbk
ihemqZ_lkyjZkdbkrbfIj_^hd^_eZe\k_\emqr_f\b^_Mg_]hhfe_lijyfhk\_jdZeycpZdZd
a_jdZevgZyih\_joghklvbih^g_cjbkbgdZdjbkbgd_
a]ey^DZggh[uemklj_fe_gdm^Zlh\^Zevihebpm[em`^ZeZaZ^mfqb\Zymeu[dZghjmdZ^_eZeZ
k\h_^_ehbkke_^h\ZeZeh`[bgdmgZfh_ckibg_bihkl_i_gghih^[bjZeZkvihg_cdaZ^gbp_
GhdZ`^mxg_^_exhfe_lkjbkhfkZfZihgbfZ_rvdhfmohq_rvgZ^h_klBijb\dmkdZdhclhm
g_]h[uedZa_ggucj_klhjZggucY^hkboihjhfe_lkjbkhf\b^_lvg_fh]m
Khfe_lZDZgghieZ\ghi_j_r_egZ[ex^Zdhlhju_ex[beZ]hlh\blv_]hfZfZJmdZh[ke_^h\ZeZfhc
aZ^bi_j_f_klbeZkvgZ[_^jh
aZiZ^ghcdmog_ij_^hd_c\ex[hfkemqZ_^Ze[uklhhqdh\\i_j_^IhwlhfmhgZj_rbeZml_j_lv
ihemqZeZkvhl\ZjgZyju[ZHgZg_deZeZlm^ZgbdZdboijbijZ\^Z`_khebMfZfZrbk\dmkh\ufb
hsms_gbyfb[uehqlhlhg_\ihjy^d_=h\hjblkhev\j_^gZ^eya^hjh\vyIj_^hd^biehfZlbqgh
ihfZedb\Z_lGmyiheb\Zxju[mdZdbfgb[m^vkhmkhfbebd_lqmihfb^Z\exkv_fKlZdbfb
jh^bqZfbdmebgZjZfby\ujhkiheguf]Zkljhghfbq_kdbfdZe_dhcLZdlh
DZgghijbsmjbekyIhfh_fmhgm`_kfmlghjZaebqZehdjm`Zxsbcfbj
AZ\b^mxyl_[_]h\hjx
Qlhex[brv\Zj_gmxju[mkd_lqmihf"
Bhfe_lkjbkhflh`_Ml_[y[ueZghjfZevgZyk_fvyG_lhqlhmgZk^hfZDZ`^uc`bedZdohl_e
FZfhqdZk[_`ZeZkoZoZe_f:hl_py_]hiZibdhfah\mdZdhchgfg_hl_p^Z`_mohfg_
ih\_e
LZddm^Zbgl_j_kg__Bkh\j_f_gg__
�Zq_]hlZfbgl_j_kgh]h;_ah[jZab_h^ghJh^bl_ebbykh\_jr_gghgZjZ\guoBba\h^bf^jm]
^jm]ZdZdfh`_f
G_ihjy^hd
?s_[u
I_j\hfm\klj_qghfmjZkkdZau\ZlvlZdh_ohjhrZ`_y[ueZ
OhqmihagZdhfblvkykl\hbfiZibdhfh[ty\beDZgghIjboh^bl_kgbfdhfg_\]hklbBlhqdZ
Bkg_\bgguf\b^hf^h[Z\ey_lYih\_q_jZfihqlb\k_]^Z^hfZh^bg
Ym`_^Z\ghaZf_lbeZdh]^Z\i_j\ucjZa\klj_qZ_rvkykfm`bdhfblubhgg_k]h\Zjb\Zykv
bah[jZ`Z_l_bak_[yg_kqZklguokbjhlhdaZbfgu_hldjh\_gbyhk_f_cguoljZ\fZogZqbgZxlkym`_
gZ[he__iha^g_fwlZi_
wlhl`_jZafukDZgghijhy\bebqm^_kZkdhjhklbY_fmg_keZdZdmxlhqmrvkuiZeZk\hbfb
^mjZpdbfbrmldZfbohl_eZihgjZ\blvky:hgih^[bjZ_lkydhfg_ihk\h_fmq_j_aljh]Zl_evgu_
\hkihfbgZgby^_lkl\ZLZdbm^beb^jm]^jm]Z
DZgghgZdehgbekyb^_eh\blh]eZ^befhxdhe_gdmIhwlhfmyg_\b^_eZdZdh_mg_]h[ueh
\ujZ`_gb_ebpZdh]^ZhgkdZaZeqlhohq_lihagZdhfblvkykiZibdhf:`Zev
GZ\_jgydZhgm`_lusmjZaijh^_eu\ZelZdb_rlmqdbk[Z[ZfbBfg_ihq_fmlh^_eZehkvkihdhcgh
hlfukebqlhyl_jyxkv\wlhclhei_Kijyqmkv\g_cbimklvf_gygbdlhg_\b^bl
Ihlhffukb^_eb\dZdhflhih^\Zevqbd_Ihke_jZaghcdj_idhc]Z^hklbiblvib\h[uehijbylgh
]hje_[mevdZebimaujvdbDZgghh[gbfZef_gyaZie_qbbdhjfbekeh`_qdbK^_lkl\ZgbdlhlZdaZ
fghcg_moZ`b\ZeYkb^_eZbjZkljh]Zggh^mfZeZqlhaZie_qZfb^he]Zy`bagvBg_lZdZym`
iehoZy
AZgZrbfklhehfkb^_eZdZdZylhxgZydhfiZgby
ukijZrb\Zxl[jZlbk_kljZ^Z"Hq_gvihoh`b:fuh[Zihq_fmlh\a_e_guok\bl_jZo
Fheh^hklvj_[ylZhgZdZdgh`klZebfh[tykgylvDZgghLhevdhaZlmiblkyg_gZlhqbrvB
\k_dhg_phlluiZj_gvludq_fmklj_fbrvky"
Fu\l_ZljZevghfmqbfkyhohlghhl\_lbeiZj_g_dk^ebggufb\hehkZfbaZ\yaZggufb\o\hkl
Ihh[_klhjhguhlg_]hkb^_eb^_\qhgdbe_lihk_fgZ^pZlbb^mh[_bo\uau\Zxsbc\hehku
\udjZr_gu\ju`bcp\_lghgZdh`__s_kh\k_f^_lkdbcimrhdFZe_gvdb_lZdb_]heh\Zklbdb
Ihgylgh:f_gyah\mlDZgghYibrmdZjlbguhlkoh^bl_\]Ze_j_x hgkdZaZe\dZdmx
qe_ghfh[s_kl\ZGhfhcgh`bd_s_g_aZlmibeky@blvgZ^hZ]j_kkb\ghih[h_\hfmBlhqdZ
Ykgh_^_eh
@b\hibkvwlhZ]j_kkbyL_Zljlh`_Z]j_kkbyHklhjh`gbqZlvg_evayZlhjZgvr_\j_f_gb
khklZjbrvkyLZdlh
Ykgh_^_eh
IZj_g_d[uep_ebdhfbiheghklvxkh]eZk_gYkb^_eZiheh`b\DZggh]heh\mgZie_qhb
mfbjhl\hj_gghmeu[ZeZkv[m^msbfZdljbkdZf
Ydhg_qghihgbfZeZqlh\k_wlh[_kkfuke_gguclj_iGhDZgghlZddjZkb\hjZafZob\ZejmdZfb
IjZ\^ZdjZkb\hKb`mb^mfZx\i_j\u_jy^hfkhfghclZdhcdjZkZ\qbdM`Zkghohl_ehkv\_jblv
qlhDZgghibkZgucdjZkZ\_pDjZkhlZwlh\Zf^mfZxg_rmlhqdbG_ij_^mkfhlj_ghfh_c
ieZgb^hcqlh[ykb^_eZjy^hfkdjZkZ\pZfbb[_aaZ[hlghmeu[ZeZkvHrb[dZdZdZylh\ureZ
K_cqZkfg_ohjhrhZihlhfijb^_lkyjZkieZqb\Zlvky
G_gZ^hih^eZ`b\Zlvkydh[s_kl\mijhih\_^h\ZeDZgghBkihevamc_]hwlh^ZGhg_[he__
Bkihevah\Zlv"
Bf_gghIjbq_fkhagZl_evghbkmfhf
Ykgh_^_eh
Jy^hfkhfghcdjZkZ\_pHgjZkiheh`_gdhfg_\k_fk_j^p_fMrbmf_gyiueZebh]g_fkeh\gh
DZgghgZr_ilu\Zekeh\ZkljZklghcex[\bHliheghluqm\kl\yj_rbeZih^_eblvkyq_fgb[m^vk
[eb`gbfbbklZeZi_j_deZ^u\Zlvj_[ylZfdmkdbdmjbpukhk\h_clZj_edbOhl_eZhl^Zlvbf\k_gh
ihke_^gbcdmkhq_dDZgghhlh[jZeh[ty\b\KlhibgZkbevghaZibogmefg_\jhlKeZ^dh\Zlh_
g_^h`Zj_ggh_fykhkljm^hfijhe_aeh\]hjeh
WlhkZfh_klhiijhgbdehfg_ijyfh\^mrm?kebm`ygZqZeZ^_eblvkyk[eb`gbfbfg_ohq_lky
hl^Zlvbfj_rbl_evgh\k_q_fh[eZ^ZxLZj_edZhimkl_eZlZdy]hlh\ZklZsblvlZj_edmkkhk_^g_]h
klheZb_s_ih^dhjfblvwlbokeZ\guoj_[ylFhyijh[e_fZgbdh]^Zg_agZx]^_hklZgh\blvky:
f_`^mijhqbfohlvihdmkhqdmk_[_bDZgghyhklZ\blv[ueZh[yaZgZFuwlhfuZhgbwlhhgb
FugZh^ghciehkdhklbhgbgZ^jm]hcbfbjijbh[j_lZ_lh[t_fghklvY\k_]^Z`beZ\dZdhflh
^\mof_jghffbj_gZh^ghciehkdhklbkh\k_fbBwlhebr_ggh_h[t_fZijhkljZgkl\h\k_\j_fy
k`bfZ_lkydh]^Zgb[m^vhghkdmdh`blky^hjZaf_jh\lhqdbZihlhfb\h\k_bkq_ag_l
DZggh`_h^gbf_^bgkl\_ggufkeh\hfk^_eZedZjlbgmkl_j_hkdhibq_kdhcY^mfZeZqlha_fey
jh\gZyb]eZ^dZyZhgZhdZau\Z_lkydjm]eZyB^_cguci_j_\hjhlihqbs_Dhi_jgbdZ
Ex[h\vwlhgZ\_jghkh[ex^_gb_^bklZgpbbG_evayex[blvlh]hdlhgbq_fhll_[yg_hl^_e_g
Dh]^Zfurebi_rdhf^hf_ljhghqgh_g_[hm`_k\_le_ehDlhlh[jhkbegZljhlmZj[md_lk\_`bo
fZj]ZjblhdDZgghih^h[jZeh^gmbij_ih^g_kfg_YfheqZh[gyeZ_]hbdj_idhihp_eh\ZeZ\s_dm
Hgih]eZ^bef_gyih]heh\_y_]hIhklhyeb
b^brv]h\hjbldZdfuklh[hcihoh`b
Yklhxj_\mJZkljh]ZeZkvhllh]hqlhhglZd^mfZ_lB\lh`_\j_fyfmjZrdbihkibg_=h\hjx
k_[_g_gZ^hfg_kgbf[hevr_\klj_qZlvky:lh\uykgblkyqlhg_lZdm`fubihoh`bbywlh]hg_
\ug_km
;m^_l\jZlvgbq_]h:\^jm][m^_l]h\hjblvijZ\^mbfg_wlZijZ\^Zg_ihgjZ\blky"^jm]hg
gZjmrbl^bklZgpbxdhlhjZyhl^_ey_lf_gyhl_]h`_guhl^jm]bo_]h[Z[hlg_]hkZfh]h"Imklvm`
Kb`m\f_ljhqmlvg_kiheaZykkb^_gvyblm]hr_iqmb^brvdZdfuklh[hcihoh`bb^brv
dZdfuklh[hcihoh`b
FZj]ZjbldZmf_gy^hkboihjklhbl\\Zahqd_Kh\_jr_gghfmfbnbpbjh\ZeZkv@xebbgh]^Z
m^b\ey_lkygZ^h`_]h\hjbldZdZyklhcdZy
:kDZgghkl_oihjfug_\b^_ebkv
B\hl\klj_qZ_fky\dZn_kjZamaZdZau\Z_fib\ZDh]^Zyjy^hfkDZgghijhkljZgkl\h
m^b\bl_evgufh[jZahfk]msZ_lkybihdZg_gZiv_rvky^urZlvljm^ghIhlhfihkb^_eb\[Zj_
ureb\ay\rbkvaZjmdbgZmebpmb[_aebrgbokeh\hlijZ\bebkv\hl_ev
Ml_[yjmdZ]h\hjbl[hevr_fh_cJmdZDmj[_Bijb`bfZ_lkydjmd_Dmj[_]m[Zfb
DZdhckf_rghc]h\hjblimihdIbdZkkhlZdb_ibkZe
:]m[um`_lZfKemrZxqmrvdhlhjmxg_k_lDZgghblZdfg_ohjhrhjZ^hklghG_agZxhldm^Z
hgZ\ayeZkvwlZjZ^hklvlhebhlDZgghlheb\gmljbf_gykb^_eZGhhlgug_jmdZDmj[_bimihd
IbdZkkhklZgmlfhbfb[_kp_ggufbkhdjh\bsZfb
Ijbklmibebdl_e_kghfmh[s_gbx
YgZ[ex^ZeZaZwlhckp_ghchldm^Zlhk\ukhlu\ih^ahjgmxljm[mhlljm^blkyDZgghhg
\_ebqbghcknZkhebgmIh^gbfe_`mdjhr_qgZyyYihoh`ZgZdmdemdhlhjZy[ueZmf_gy\
^_lkl\_ijbdZ`^hfgZ`ZlbbgZ`b\hlba^ZxibkdYb_klvdmdeZ
Ijbhldju\Zx\_dbkfhljxDZggh\]eZaZgboaZf_rZl_evkl\hFukh\_jrbebhrb[dm
ihlhjhibebkvGZ^h[uehkgZqZeZdZdke_^m_lgZiblvkyG_evayaZgbfZlvkylZdbfiha\_jbghfm
_kl_kl\_gguf^_ehfj_ne_dkmyIh\habebkv_s_g_fgh`dhbg_aZdhgqb\jZkp_ibebkv
BlZdh[f_gyebkvkeh\Zfbh[f_gyebkvl_eZfb;hevr_h[f_gb\Zlvky[uehg_q_fGbkeh\Zgbl_eZ
gbq_]hgZfg_^ZebHq_\b^ghdh]^ZkfhljbrvgZq_eh\_q_kdh_kms_kl\h\hdmeyjih^gZa\Zgb_f
ex[h\vbah[jZ`_gb_a^hjh\hbkdZ`Z_lky
IjbreZ^hfhc\ijboh`_clhiq_lkyofmjuc@xeb
=^_[ueZ"kijZrb\Z_l
KiZibdhf\uib\Zeb
GmbdZdhg\ihjy^d_"
Mg_]hf_eZgljhiby]h\hjx
�Ohl_eZkdZaZlvf_eZgohebyghh]h\hjbeZkv=heh\Z[ueZ^jm]bfaZgylZmfZeZfbaZgljhiby
wlhdh]^Zg_gZ\b^brv\k_q_eh\_q_kl\h
GZke_^mxsbc^_gvgZdZlbeZihegZyijhkljZpby]eZaZodZdhclh[_e_kuclmfZgB`mldh
ijhlb\ghgZ^mr_kZfZg_agZxihq_fmGZ\_jghwlh[uehqm\kl\h\bgughg_i_j_^`_ghcDZggh
bg_i_j_^@xebIjhklhh[s__hsms_gb_g_ohjhr_klbkh^_yggh]hlZdZy[ZgZevg_crZyfhjZevgZy
]Z^eb\hklv
DZgghkdZaZeb^brvdZdfuklh[hcihoh`b
DZdh\hwlh_kebex[h\gbdl\hc[jZlimklv^Z`_g_jh^ghcZdZdhcgb[m^vk\h^guc
�_^bghmljh[guc"Z`__kebZ[kljZ]bjh\ZlvkyhlfhjZebeh`blvky\dhcdmk[jZlhfdZdlh^bdhHg
l_[_[ebahd^Z`_hq_gv[ebahdh^gZdhg_klZg_rv`_luh[\b\Zlvky\hdjm]g_]hjmdZfbbgh]ZfbY
\i_j\u_hsmlbeZ\kxdhrfZjgmx]j_oh\ghklvdjh\hkf_r_gby
�eyl_odlhlZdihoh`^jm]gZ^jm]Z\hafh`gulhevdhieZlhgbq_kdb_hlghr_gbywlhykghG_
imklh\l_e_h^bg^ufbqZ^
Gm_]hg_[m^mkgbf[hevr_\klj_qZlvky
?s_h^gZkbgyyilbpZlxlxQlh`gZlhhgbbkbgb_ilbpuqlh[uhklZ\eylvgZkkghkhf
Ijb`bfZxkvd@xebieZqmI_j\ucjZa\`bagbqm\kl\mxqlhykgbfh^ghp_eh_
r_edh\uc\a]ey^
?dhfhyrdhevgZyih^jm]ZJZ[hlZ_l\]Za_l_Y__^jZagx[e_klysbfi_jhf?dh`_ml\_j`^Z_l
qlh\j_^ZdpbbhgZ^_\hqdZgZih[_]mrdZo?s_khklm^_gq_kdboe_lfukg_cijbdju\Z_f^jm]
^jm]Z_kebgZ^hi_j_ghq_\Zlv\g_^hfZHgZfg_g_ijhklhih^jm]ZZfh`ghkdZaZlv[h_\Zy
ih^jm]ZFgh]he_lg_c^jm`[_hkh[_gghkihkh[kl\m_llhh[klhyl_evkl\hqlhmh[_bogZex[h\gh
k_f_cghfnjhgl_^_eZlZdk_[_h[s_f^jm`bfi_jbh^bq_kdb\klj_qZ_fky
Ihke_Ze_glbgh\Z^gyyihreZdg_c\]hklbb\jmqbeZrhdheZ^gucgZ[hji_j\hgZqZevgh
ij_^gZagZqZ\rbcky@xeb
?rv]h\hjxwlh\dmkghBa^hjh]h]hfZ]ZabgZ
Qlhlhhl\_qZ_ldhgn_luih^khoebIh^bkZe_glbgh\Z^gy"
M]Z^ZeZG_ijbrehkvih^Zjblv
�:dhfm"Qlhml_[y\hh[s_ijhbkoh^bl"Z\ghg_ihdZau\ZeZkvKdZaZeZi_j__a`ZxgZ^jm]mx
d\ZjlbjmbijhiZeZK_cqZkyml_[y[m^m[jZlvbgl_j\vx
KgZqZeZk\Zjbdhn_BkehiZ_fwlbg_kqZklgu_ljxn_ebZlhhgb^he]hg_e_`Zl
LuagZ_rvy\hh[s_lhljxn_ebl_ji_lvg_fh]m
_jgh?dhkg_dhlhjuoihjg_ex[blkeZ^dh]hHgZ[ueZ\dhfZg^bjh\d_\=_jfZgbbb\h^ghf
dZn_aZdZaZeZa^hjh\_ggucdmkhdrhdheZ^gh]hlhjlZIjbghkyl_cwlZdh]hkehgZbadj_fZbl_klZ
ijbq_fl_klZqmlvqmlvZdj_fZp_eZy]hjZKt_eZhgZiheh\bgmqm\kl\m_liehoh_cGhkeh\h
g_^h_klv\e_dkbdhg_?dhhlkmlkl\m_lKlbkgmeZam[uihijhkbeZ_s_qZrdmdhn_bmfyeZ\k_^h
dhgpZIhlhf__\uj\Zeh
Ihke_wlh]h]h\hjblgZdj_frhdheZ^ljxn_eblZf\kydb_kfhlj_lvg_fh]mb^bfhk\hc
ljxn_evgucf_rhdym`_hllZkdZeZ
DZdhclZdhckijZrb\Zxf_rhd"
HdZau\Z_lky\h^ghcyihgkdhcijh\bgpbb_klvih]h\hjdZlZkdZlv\h^yghcf_rhdYdh[udZ`^uc
q_eh\_djh`^Z_lkygZk\_lkf_rdhf\h^uaZie_qZfbijbq_f\h^u\g_fjh\ghklhevdhkdhevdh
q_eh\_dmkm`^_ghaZk\hx`bagv\uiblvLZkdZlv\h^yghcf_rhdihijhklmagZqbl`blv
Ihke_^gxxdZiex\uibeihdhcgbd
hlybkehiZeZ\_kvhl\_^_ggucfg_gZwlhfk\_l_rhdheZ^Fhcljxn_evgucf_rhdimkl
YkjZamih^mfZeZijh@xeb_^vyohl_eZmclbhlg_]hdh]^Z\kieueZwlZ_]hOZjmdZghihq_fmlh
g_kfh]eZB\hlwlZbklhjbylyg_lkylyg_lkyIjbq_flygm__yBijhklblvg_fh]mlh`_yb^gh
f_rhdk@xebdhlhjucylZsmih`bagb_s_g_himkl_e
:mf_gyf_rhq_dg_ijb\_^b=hkih^v]h\hjx
Ebph?dhkjZamihk_jv_ag_ehm`[hevghljZ]bq_kdbywlhkdZaZeZ
Gm^Z\Zc]h\hjbljZkkdZau\ZcQlhaZfm`bd"
:dlh_]hagZ_lqlhhgaZfm`bd
OhlvyijbreZd?dhaZkh\_lhfgZqZlvljm^ghKb`m`mxrhdheZ^gZdZau\Zxg_ihkemrgucyaud
h[s_fjZkkdZaZeZ
Y_]hwlhcOZjmdZlygkh\k_f^hklZeZ]h\hjx@xebm`_^hr_e^hlhqdbK_]h^gy^Zefg_
l_e_nhggucghf_jA\hgbbkijZrb\Zc]h\hjbl
Ghwlhg_l_e_nhgOZjmdbHgZ^Z\ghg_a\hgbeZbaIZjb`Z@xeb^Z`_g_agZ_l__l_i_j_rg_]h
Z^j_kZh\kydhfkemqZ_lZdhgkdZaZeZlZfdlh_]hjZa[_j_lL_e_nhgboh[s_]h^jm]Zdhlhjh]h
ah\mlDZpmkZgLh`_aZ\k_]^ZlZcRZen_yHg\k_agZ_lijhOZjmdmblh`_g_h^ghdjZlghkkm`Ze
__^_gv]ZfbhlbjZkkijhkb_]hh[h\k_fkZfZkdZaZe@xeb
H[hfg_wlhfmDZpmhgydh[ugbkeh\Zg_]h\hjbeHgkh\_jr_gghg_\dmjk_gZrbo^_eGmdZdygb
�klh]hgbkk_]hiha\hgxg_agZdhfhfmq_eh\_dm"Zbklu^ghfg_fhjhqblv_fm]heh\mbklhjb_cijh
^_g_`gu_i_j_\h^uWlh\k_jZ\ghqlhijbagZlvky[m^lhykZfZlZcdhfhlfm`Zrexex[h\gbdm
^_gv]bKh\k_fyaZimlZeZkv:d@xebgZqbgZxbkiulu\Zlvg_qlhihoh`__gZg_gZ\bklv
hlbijbreZj_axfbjmxdl_[_aZkh\_lhf]eZaZ?dhyg_kfhlj_eZghqm\kl\h\ZeZdZd__
\k_[hevr_b[hevr_aehjZa[bjZ_lIhfh]bIjhrm
@Zeh[ghlZd]h\hjxqmlvg_khke_aZfb
�Luqlhk^mj_eZ"Gbq_]hk_[_aZy\hqdbZihreblu_]hagZ_rvdm^Z
?dhgmih`ZemcklZFg_bgm`ghlh\k_]hlhevdhl\h_m^hklh\_j_gb_b^\ZqZkZl\h_]h\j_f_gb
IeZgmf_gy[uelZdhcIjboh^bldDZpmkZg`mjgZebkldZbakheb^ghc]Za_lujh^_dZdkh[bjZ_l
fZl_jbZe^eyklZlvbhyihgdZoh[mqZxsbokyaZjm[_`hfHijZrb\Z_l\k_oih^jy^q_f[hevr_
kh[_j_l^Zgguol_femqr_B\hl_c lh_klv?dh\fh^gZih^jm]Z lh_klvy\f[m^lh[ukdZaZeZqlhm__
agZdhfh]h @xeb\f_klvijbyl_evgbpZ OZjmdZ\fdhlhjZy\IZjb`_mqblkygZrZgkhgv_:oih^mfZeZ
?dhdZdbgl_j_kghbijbreZdDZpmkZgaZih^jh[ghcbgnhjfZpb_cBa\bgbl_qlhhlju\Zxhl^_e
LZdhc\h[s_fkp_gZjbcYihgbfZeZqlhwlZfbklbnbdZpbyfh`_l\uclbfh_cih^jm`d_[hdhfb
g_hkh[_gghgZ^_yeZkvqlhihemqm__kh]eZkb_H^gZdh?dh\hij_dbh`b^Zgbyfhlg_keZkvdfh_c
b^__kwglmabZafhf
H[h`Zx\kyq_kdh_gZ^m\Zl_evkl\h
GZkq_lj_^Zdpbb]h\hjblfh`ghg_[_kihdhblvkyFZehebklZl_caZl_\Z_lky^Zg_ibr_lky"
h[s_f?dh]hlh\Zfg_ihfhqvGZklhysZy[h_\Zyih^jm]ZYjZkqm\kl\h\ZeZkv^Z`_\koebigmeZ
IhdeyeZkvk_[_qlhhlgug_[m^mqblZlv\k___j_ihjlZ`b
�h]h\hjbebkvqlhihke_bgl_j\vx\klj_qZ_fky\j_klhjZg_R_\Zev_Ym]hsZx]hghjZj
lZdhc
AZdZau\Zc]h\hjxq_]h^mrZih`_eZ_l
IjZ\^Z"GmjZalulZdZy^h[j_gvdZyy\havfmKhkgh\uch[_^
Wlh_s_qlhlZdh_"
:wlhkZfh_^hjh]h_qlh_klvmgbo\f_gx
Yihqm\kl\h\ZeZqlhfhyg_gZ\bklvd@xebdj_ig_lg_ih^gyfZihqZkZf
KbfiZlbqgucwlhlDZpmkZgkdZaZeZ?dh
�Z"
YkijZrb\Zx:ijZ\^ZqlhmOZjmdZkZgfgh]h^jma_c]hfhk_dkmZebklh\"HgaZkfmsZekylZd
]eZadbihlmibebfheqblIjZ\^Z"
Km^yih\k_fmOZjmdZ^_ckl\bl_evghg_[_akihkh[ghkl_cGjZ\\a^hjgucgh_klv\g_cdZdhclh
]h\hjblDZpmkZgihdZ^h\hevghiZjrb\hY]h\hjxgbq_]hfhel_ogbdbgZ[_j_lkyaZih_lemqr_
HgMg__mihjkl\ZfZeh\ZlhYWlhdhg_qghiehohghgbq_]h^eyklZlvb\k_jZ\ghhgZ
ih^oh^bl^jm]klZg_ldh]^Zgb[m^vagZf_gblhc"By[m^mi_j\hc`mjgZebkldhcdhlhjZyhg_c
gZibkZeZ
?dhjZkkf_yeZkv^j_[_a`Zsbfkf_ohfdZd\_^vfZkdmrZ\rZymiblZggh]hfeZ^_gpZbkZii_lblhf
ijbgyeZkvmie_lZlv[bnrl_dkih^ZgqhmkZfb
Y\yeh`_\ZeZi_lmrdZ\]hjqbqghfkhmk_F_gybgl_j_kh\Zehlhevdhh^ghqlh_s_jZkkdZaZe_c
DZpmkZg
Gm\hlZihlhfy_]hkijZrb\ZxGZ\_jghmg__ex[h\gbdh\gZ\Zehf"DZpmlZdbihdZlbeky
?klv]h\hjblh^bgY\kyihoheh^_eZ?dhihki_rghijh^he`ZeZ?_ex[h\gbd]h\hjbl`jZl\Z
k_\j_fy_kl_k]h\hjbldbeh]jZffh\\hk_fv^_kyl_kebg_^_\yghklh:jhklhq_dfZohgvdbc
Mf_gyhle_]ehhlk_j^pZhk_fv^_kyldbeh]jZffh\"hll_[_bFZ^hggZ\hll_[_bFwjbebg
Fhgjh\hll_[_bBkZ[_ev:^`Zgbhk_fv^_kyldbehk_fgh]hqbke_ggu_ebdbOZjmdb
ij_ke_^h\Z\rb_f_gyklhevdh^g_chdmlZebkvlmfZghfbbkq_aeb
Hg]h\hjblhllZdmsZylmrZghijbwlhf\kygZg_j\_gmlj_gg__gZijy`_gb_\uju\Z_lky
gZjm`m\\b^_a\_jkdh]hZii_lblZHdZau\Z_lkyOZjmdZ^he]hoh^beZdikbohZgZeblbdmGhihlhf
[jhkbeZ:ykb`mbkeurmlhevdhh^gh\hk_fv^_kyldbeh\hk_fv^_kyldbehHdZau\Z_lkyy
\h_\ZeZk\_ljyghcf_evgbp_c
IhgbfZ_rvmg__k_j^p_[hevgh_DZpmfg_ihk_dj_lmkdZaZeG_^eyklZlvbZf_`^mgZfb
jZqb_ckljh]hgZkljh]haZij_lbebgbdZdh]hk_dkZJZgvr_hgZ]meyeZh]h]hdZdZlml\k_
&#xhl;&#xh;&#xgZ;&#xi;&#xmk;&#xlb;&#xeZ;&#xkv;
&#xZf;&#x_g;&#xm;&#xk_;&#xdk;&#xm;&#xbk;&#xdZ;&#xlv;&#x;&#x@j;&#x_l;&#x;&#xl;&#xjb;&#x];&#xhj;Z;&#xi;&#xh;Z;&#x]Z; b;&#xgZ;;&#xrZ;&#xkl;&#xZ_;&#xl;�g_evayhlhgZbimklbeZkvaZf_gmk_dkmbkdZlv@j_l\ljb]hjeZbihfZ]ZabgZfrZklZ_l_gv]b
lZdbe_lylh[s_fwlZkZfZyOZjmdZljZlbl`mldh_dhebq_kl\h^_g_]B\k_\j_fymagZdhfuo
aZgbfZ_lIhqlb\k_o^jma_cm`_jZkim]ZeZHg]h\hjblI_j\u_^\Zljbf_kypZh[sZlvkykg_c
bgl_j_kghgh[hevr_]h^Zgbdlhg_\u^_j`b\Z_lY^_eZx\b^qlhihljyk_gZbkijZrb\ZxBm
�\ZkhgZlh`_aZgbfZeZ"HgfZehklvihkdmqg_e:qlh"kijZrb\Z_lZg_l]h\hjxijhklh
bgl_j_kgh^Z\Zeb\u_c^_gv]bbebg_lHgLukyqljbklZmf_gyaZgyeZBqm\kl\mxkdhgpZfb
�Zevr_ym`_g_kemrZeZ]heh\_\_jl_ehkvlhevdh\hk_fv^_kyldbehbgbdZdh]hk_dkZEbrv
d^_k_jlmg_fgh`dhijbreZ\k_[y
KiZkb[h]h\hjx?dh^hjh]Zy
Bke_aZdZiijyfh\keb\hqgucr_j[_l
Luq_]hj_\_rv"kijZrb\Z_lhgZHnbpbZglugZl_[yiyeylkyGZ\_jgh^mfZxlqlhwlhyl_[y
^h\_eZ
Luf_gyijhklhkiZkeZ]h\hjxOhlv\a^hogml_i_jvk\h[h^gh
i_j\u_aZg_kdhevdhf_kyp_\ihqm\kl\h\ZeZqlhhiylvfh]mihq_eh\_q_kdbmeu[Zlvky
K\h[h^gh\a^hog_rv"dZdlhhq_gvm`kd_ilbq_kdbkijhkbeZ?dh
�Z:qlh"
G_ohl_eZl_[yjZkkljZb\Zlvghm`emqr_kdZaZlvIhdhe_[ZeZkvg_fgh`dhbj_rbl_evgh
ijh^he`beZDZpmkZgdhg_qghkbfiZlbqgucGhg_aZ[u\Zchgijbyl_evl\h_]h@xeb:fh`_l
^Z`_[ebadbc^jm]DlhagZ_lZ\^jm]hgblZdb_`_[h_\u_lh\ZjbsbdZdfuklh[hc"
B?dhaZ^mfqb\hmklZ\beZkv\^Zevhq_\b^ghijbihfbgZykdhevdhjZafukg_cijbdju\Zeb^jm]
Gh\_^vhggbq_]hijhf_gyg_agZ_lkeZ[h\hajZ`Zxy
Fh`_lbg_agZ_l:fh`_lbagZ_l_^v_]hl_e_nhgl_[_^Zeg_dlhbghcdZd@xeb
HcgZ\_jghluijZ\Z
;hevgh_k_j^p_"hk_fv^_kyldbeh\_kZ"Kebrdhfohjhrh^eyijZ\^u
Fh`_lijZ\ZZfh`_lbg_ijZ\ZGhyohl_eZqlh[uluagZeZhfhbokhfg_gbyoLZdqlhba\bgb
Q_]hlZf]h\hjxKiZkb[h
Ihie_eZkvddZkk_Ihoh^dZdZdm\hkvfb^_kylbe_lg_cklZjmob
��ZeZ^gh]h\hjbl?dhZcyaZieZqm
G_lhl\_qZx]hj^h_kebluaZf_gy_s_bieZlblv[m^_rvykh\k_fkdbkgm
MdZkkuyih`Ze_eZh[wlbokeh\Zogh[uehiha^gh
GZk_j^p_klZehkh\k_fiZjrb\hhkh[_gghihdhgljZklmkl_fbg_kdhevdbfbfbgmlZfbkqZklvyB
kgh\ZyhdZaZeZkv\\yadhfdZd^_]hlvfhj_khfg_gbcQ_f[hevr_[ZjZolZeZkv\g_fl_f]em[`_
ih]jm`ZeZkv
WlhfjZqgh_fhj_ie_s_lkymf_gy\^mr_GZ^g__]hkb^blkijml]hbf_gb@xeb?keb\p_iblky\
^h[uqmsmiZevpZfb^_j`blgZf_jl\h
Yg_^Z\ghdgb]mijhqblZeZdhlhjZygZau\Z_lkyKijmlLZflZdkdZaZghKijmlhiZkguc
obsgbdih^`b^Zxsbc^h[uqm\aZkZ^_Hgkb^bl[_a_^bgh]h^\b`_gbyg_\b^bfuc\k\h_c
fZkdbjh\hqghchdjZkd_b`^_lihdZ`_jl\Zijb[ebablkyLh]^Zqm^h\bs_hldju\Z_l]eZaZb
ijbly]b\Z_l^h[uqmfZ]g_lbq_kdhckbehck\h_]h\ahjZ
?kebkfhlj_lv\]eZaZ@xebijbkheg_qghfk\_l_hgbk\_lehdZjb_Nbabh]ghfbklbdZml\_j`^Z_l
qlhdZjb_]eZaZijbagZd`_klhdhklbGhfhblh]eZaZ_keb\_jblva_jdZemlh`_dZjb_"
Y\q_jZ\b^_eZkvkDZpmkZg
Gmb"kijZrb\Z_lE_gb\haZ`b]Z_lkb]Zj_lm
Lu_fmijZ\^Zijhf_gyg_jZkkdZau\Ze"
IjZ\^Z
Keh`be]m[u^m^hqdhc\uimklbekljmcdm^ufZM`[hevghmg_]h\b^[_afyl_`gucMokdZdbf
gZkeZ`^_gb_fyko\ZlbeZ[u_]haZrb\hjhlb\uljykeZbag_]hgZklhysmxijZ\^m
�AZ]ey^u\Zx_fm\]eZaZK\_leu_[_afyl_`gu_bdZdb_lh[_a^hggu_\ZihemijhajZqguolZdbo
[hehlpZ=eZaZkijmlZihk\h_fmdjZkb\ugh_klv\bo\ujZ`_gbbg_qlh\k_eyxs__m`Zk
:ihq_fmlufg_kjZamg_kdZaZeqlhOZjmdZlyg\_kbl\hk_fv^_kyldbeh]jZffh\"
JZa\_g_kdZaZe"
Bqlhmg__[hevgh_k_j^p_"
�Z\_jgh
Bqlh\jZqbaZij_lbeb_ck_dkhfaZgbfZlvky"
G_m`_eb"hlwlh]hyg_agZe
KljZgghdZdlhLjZoZlvkyg_evayZaZ]jZgbpmfh`gh
Fuqblqlhlhg_\gylgh_ijb\uqdZmg_]hlZdZyGZ^h`_dh]^Zlhyhlwlh]hfuqZgbyijyfhlZyeZ
L_i_jvhagh[ihdh`_
�_ckl\bl_evghqm^gh]h\hjblOZjmdZlygex[blgZie_klbijhk_[yg_\_klvqlh
YhklZeZkvijbk\hbokhfg_gbyoghijh^he`ZlvjZa]h\hjg_bf_ehkfukeZFuh[Z[uebm`_gZ
\_ebqbgu\uq_klvg_j\gmxwg_j]bxihljZq_ggmxgZ[_k_^mihemqblky[hevrhcfbgmkY\k_
iulZeZkvhklZgh\blvwlhl[_kkfuke_gguci_j_\h^dZehjbcghaZ\h^beZkvkgh\Zbkgh\ZKZfhc
kdmqghklZehhlih\lhj_gbyh^gh]hblh]h`_:@xebgZ\_jgh^mfZeqlhwlhybaaZex[\bdg_fm
lZdba\h`mkv
gbfZgb_kijmlZijb\e_dZ_lex[hc^\b`msbckyij_^f_lObsgbdijbl\hjy_lkyqlh^Z`_g_
]ey^bl\lmklhjhgmZkZfg_k\h^bl]eZakihl_gpbZevghc`_jl\ua]ey^mihjguc\gbfZl_evguc
g_hlju\guchafh`gh\g_f_klv]bighlbq_kdZykbeZ
DlhbagZkmihjg__@xebbeby"?kebhgj_rblgZ[jZlv\h^u\jhllhg_ijhjhgblgba\mdZB
^_eZckgbfqlhohq_rvih^`b]Zclhibklmqbih[Zrd_fhehldhfhkuiZceZkdZfbihb\bghf\k_
[_alhedmK^hog_l]m[g_jZahfdg_l?c[h]m
Bq_]hhglZdmi_jkykwlhcOZjmdhc"GmeZ^ghihgZqZem^himklbf_fmg_ohl_ehkvf_gyl_jylv
Ghl_i_jvlhkhkm^lj_kgme\h^Z\ul_deZhklZebkvh^gbhkdhedbYm`_g_\kbeZo\ughkblv\k_wlb
aZ]Z^dbhklZ_lkylhevdhmclbImklv\u[bjZ_lbebybeb_]h^mjZpdb_lZcgu:hgqlh^_eZ_l"Bah
\k_okbebah[jZ`Z_l[m^lhy_fm^hjh]ZZkZfm`_k^_eZe\u[hjijbq_fg_\fhxihevam
?fmgZie_\ZlvgZf_gy_fm^hjh`__]hfZe_gvdb_k_dj_luFh`_l[_agbohggbqlh"
Y\k_wlhihgbfZxgh\k_e_ame_amdg_fmkhk\hbfbb^bhlkdbfb^hijhkZfbQlhwlhkhfghc"
KgZqZeZylh`_g_ohl_eZ_]hl_jylvZ^eywlh]hgZ^h[ueh\h\k_fjZah[jZlvkyL_i_jvym`_^hreZ
]hlh\Z^hdhiZlvky^hbklbguex[ufbkj_^kl\Zfbohlv^bgZfblhf
@xeblZdhckdhevadbcqlh\kujhf\b^__]hg_mo\ZlbrvIjh[m_rvk\Zjblvg_\Zjblkyhh[s_
g_ljh]Z_rvihdju\Z_lkyie_k_gvxLZdhcm`wda_fieyjY_]hh^gh\j_f_gghbex[exb
g_gZ\b`m
:fh`_lyb^jZfZlbabjmxFh`_lg_lZdm`kbevghy_]hex[exbg_lZdm`exlhg_gZ\b`mY
qblZeZ\dZdhflhdhfbdk_qlh_keb^he]hijbl\hjylvky\ex[e_gguflh\kZfhf^_e_\ex[brvky
Bebihfgx_s_qblZeZijhh^gh]hlbiZdhlhjucijbdbgmekyf_jl\ufqlh[g_m[bebgmb\g_]h
ykgh_^_ehlml`_ihiZeZrZevgZyimey
hijhk\lhfkdhevdhhklZehkvijbl\hjgh]hZkdhevdhih^ebggh]hQlhm`lhqghg_ih^^_evghlZd
wlhgZr_\aZbfgh_mihjkl\h
Fuk@xeb^\_iZjZee_evgu_iehkdhklbhl^_e_ggu_h^gZhl^jm]hc\k_]hebrvfbeebf_ljhfgh
gb]^_g_khijbdZkZxsb_kyH^gZdhhlh^\bgmlvky^jm]hl^jm]ZgZflh`_g_^Zgh
Fu\_^vk@xeblh`_hq_gvihoh`bKDZgghihoh`bhagZqZehqlh_klvkoh^kl\hgh\k_lZdbfu
jZagu_Wlh^Z\ZehrZgkgZkiZk_gb_AZlhyb@xeb[ebag_pukb^ysb_\h^ghcmljh[_gh
jZa^_e_ggu_g_ijhgbpZ_fhci_j_]hjh^dhcWo]^_k_cqZkDZgghkhk\hbfkiZkbl_evgufklhi"
AZa\hgbel_e_nhg@xeb\ayeljm[dmiha^hjh\Zekybih^ha\Zef_gyIZibd
LuqlhkijZrb\Z_l\\hkdj_k_gv_^_eZ_rv"
:qlhlZdh_"
DZdqlh"=h^h\sbgZkf_jlb^_^mrdbIjb^_rv"
�Zckhh[jZablvKfhljx\_`_^g_\gbd
Ihq_fmaZfheqZeZ"L\hcjy^hfklhbl^Z"Lu[hbrvkyijbg_fkhlphfjZa]h\Zjb\Zlv"
B]hehkm`Z^jh`blhlaehklbLZdhj_lqlh@xebaZijhklhfh`_lmkeurZlvYihdhkbeZkvgZ
@xeb
�Zg_liZibdyijhklhebklZx_`_^g_\gbd
GmdZdb_ml_[yfh]ml[ulv^_eZ"L_[_\_^v\k_jZ\ghk_cqZkg_^hjZ[hlu
Wlh_s_ihq_fm"
KZfZagZ_rv
G_ihgyeZ
DZdlufh`_rvkgbfhklZ\Zlvkyihke_lZdh]h"Klu^bkjZf
$Zlu\hlhq_f
Bih\_kbeZljm[dm
IhreZgZdmogx`Zjblvdmjylbgm
HiylvdmjylbgZ"kijZrb\Z_l@xeb
�Z]h\hjxIhdZg_hk\hx\kh\_jr_gkl\_[m^m]hlh\blv__dZ`^uc^_gv
@xebdbkehmeu[Z_lkyYfuke_gghihdZau\Zx_fmyaud@Zj_gZydmjylbgZiZfylvhDZgghb
_klv__\f_kl_k@xebfg_hq_gvgjZ\blkyGZ\_jgh_kebl_[_gjZ\blkykq_eh\_dhf\f_kl__klv
_s_hklZ_lkygZ^_`^Z"
Ihl_e_\bahjmihdZau\Zeb\bdlhjbgmM]Z^Zcl_kdhevdh^_g_]ljZlblkj_^gbcfm`qbgZgZih^Zjdb
k\h_cex[h\gbp_"Klhlukyqb_g:gZih^Zjhd`_g_"Lukyqmiylvkhl
KeurZe]h\hjxklhlukyqKmfZkhclb
FheqblLhevdhihkf_b\Z_lky
YkkZfh]hgZqZeZm]h^beZgZiheh`_gb_`_gu
Ihij_`g_fmihfZedb\Z_lIjZ\^Z]heh\hcihfhlZe
HckdZdbfm^h\hevkl\b_fyhll_[yk[_]m
G_gZ^h]h\hjblHklZgvky
Gmb\dhgp_dhgph\\urehdhg_qghih_]hYijhb]jZeZGhbhglh`_ijhb]jZeMf_gyg_o\ZlZ_l
kbe^h[jZlvky^h_]hkmlbghbhg__ihkl_i_gghmljZlbl
:fh`_lg_lmg_]hgbdZdhckmlb"hh[s_g_l:y\k_q_]hlhbsm\k_q_]hlh^h[b\ZxkvFhb
fmqbl_evgu_ih^haj_gbyfhyj_\ghklv[_kkfuke_gguy\uie_kdb\Zxbobhgblml`_
jZkl\hjyxlky\\ha^mo_IZex\[_euck\_ldZd\dhi__qdm
k_\wlhcd\Zjlbj_q_j_kqmjyjdh_bk\_leh_kihfgbeZkvkljhqdZbadZdh]hlhklbohl\hj_gby
K\_lZee_]hjbykf_jlb
GZhdgZop\_lZklu_aZgZ\_khqdbKdZl_jlv\ky\jhah\uolxeviZgqbdZo\Za_klhyljhah\u_`_
p\_lu\jh^_ebebcQm\kl\m_lky\dmk@xeb
QlhwlhaZp\_lu"kijZrb\Zx
:jbklhebpbgbb
Ihf_kv:jbklhl_eyk]ebpbgb_c"
F_`^mijhqbfkihjlb\gucdhklxf\dhlhjhf@xeboh^bl^hfZlh`_jhah\uc
F_gy\^jm]ijhgabeh[_kihdhckl\h:qlhwlh^mfZx@xebkh\k_fbk\hbfbijbyl_eyfb
ihagZdhfbeky\aZ[_]Zeh\d_^eyi_^bdh\"G_m`_eb
Iheh\bgZq_eh\_q_kl\Zfm`qbguiheh\bgZ`_gsbguJ_\ghklv^_eZ_ll_[y\jZ]hfiheh\bgu
q_eh\_q_kdh]hjh^Z:\^jm]wlh]hfZehbfg_gm`ghj_\gh\Zlv@xebdh\k_fmq_eh\_q_kl\m"Lml
m`[m^_lg_\h^yghcf_rhdaZie_qZfbZp_euca_fghcrZjIj_\jZlbrvky\:leZglZ
i_j_^a_jdZehfJZgvr_f_gywlhgbkdhevdhg_aZ[Z\eyehaZlhl_i_jvyhlg_keZkvd^_emk_jv_agh
GZ^_eZ_]h^`bgkuihyk_g_fgh]hk\h[h^ghgh\p_ehfkb^ylg_iehohLhevdhkjZam\b^ghqlhm
f_gygh]bdhjhldb_BhggZ\_jghaZf_lbeJhah\uckihjlb\gucdhklxfb^_lfg_f_gvr_q_f_fm
:@xeb\fh_cq_jghcfZcd_ihoh`gZaemx[_a]jm^mx\_^vfm
Yp_emxaemx\_^vfm\]m[uHgbdZd^\_ijbkhkdbfy]db_bqmlvqmlv`_e_h[jZagu_Dh]^Zy
ijbdZkZxkvdwlhfmkijmlmlhbkZfZij_\jZsZxkv\dZdmxlhfhjkdmxl\ZjvIeZ\Zx\]em[bg_
hd_ZgZ\[_kdjZcg_clhrghl\hjghkhe_ghclhes_\h^uYh^gh\j_f_gghwf[jbhg\fZl_jbgkdhf
qj_\_bihdhcgbdjZaeZ]Zxsbcky\]jh[m
I_j_^a_jdZehff_qmlky^\_ju[bgu[_e_y`b\hlZfbJhklh^bgZdh\uc\_kh^bgZdh\uc^Z`_
^ebgZ\hehkh^gZblZ`_
Fuklh[hc^\hcgyrdb]h\hjblb^brvdZdihoh`b@xebkeb\Z_lkykDZgghghk_cqZky
ihq_fmlhijhlb\h_kl_kl\_gghklbg_qm\kl\mxIjhklhkie_lZxlkybkeb\Zxlky^\_l_gbHgfhy
l_gvy_]hBgb_^bgh]hiylgurdZk\_lZ
Mljh\hkdj_k_gvy
IhdZ]h\hjxYdiZibdm
:]Z
=h^h\sbgZkf_jlb^_^mrdbk_]h^gy
Iheh`beZ\kmfdmkf_gm[_evybihreZk_[_I_j_^moh^hfrmfghqfhdgmeZ@xeb\s_dmohlv
]m[u[uebgZdjZr_guBgl_j_kgh^h]Z^Zekyhgbebg_l"
HdhehklZgpbbaZq_flhk\_jgmeZ\aZdmkhqgmxkt_eZd_[Z[ohlykh\k_fg_[ueZ]heh^gZQZkZ^\Z
djm`beZihmebpZfB^lbdiZibdmjZkohl_ehkvLZdbij_^klZ\beZk_[_dZdaZ\ljZmljhfdh]^Zy
kh[_jmkv^hfhchg[m^_lhjZlvfg_\ke_^khj\Zgguf]hehkhf\kydb_]Z^hklb
Hiylvlumoh^brvhlf_gydwlhfmf_jaZ\pm
G_lm`o\ZlblKulZih]hjeh
_jgmlvkyd@xeb"D_]hg_ijhgbpZ_fhcmeu[d_bijhoeZ^gufeZkdZf"Kgh\Z[ZjZolZlvkygZ
f_edh\h^v_wlboeZkdg_\kbeZo\u[jZlvkygZ]em[bgm"Qlh[uijh[blvkyq_j_aiZgpbjv@xeb
gm`_ggZ\_jghk\_jebevgucklZghd
H^bgbagZk^he`_gihklZ\blvlhqdmIhjZ@xebblZdm`_hlkljZgbekyklZe[_amqZklguf
gZ[ex^Zl_e_f
hl^\h_klhylgZklZjl_H^bgk^_eZerZ]gZaZ^\lhjhchdZaZeky\i_j_^bohlvbg_^\bgmekyk
f_klZWlhl\lhjhcyGZ^h[jhkblv_]hb\k_meZ^blky
GZrk@xeb\h^yghcf_rhdhimkl_eBebwlhykZfZ_]h\uq_jiZeZ"
IhemqZ_lkyqlhb^lbfg_g_dm^ZB]h^um`_g_l_qlh[ufZgbeZjhfZglbdZ[_a^hfgh]h`blvy
�_g_]_kl_kl\_gghlh`_ghev
J_rbeZ^eygZqZeZih]meylvihdZdhfmgb[m^viZjdmkZlljZdpbhgZfbIhkfhlj_eZihdZjl_dZdhc
[eb`_K_eZgZwe_dljbqdmGh^hiZjdZg_^h_oZeZ\ureZaZ^\_hklZgh\dbLZf]^_`b\_lXkZg
Iha\hgbeZ_fmbaklZgpbhggh]hdZn_
:\lhhl\_lqbd`_gkdbf]hehkhfkhh[sbeqlhgbdh]hg_l^hfZYihqm\kl\h\ZeZqlhlh\jh^_e_]dhc
iZgbdb\]eZaZoihl_fg_eh=m^[ZcfZceZ\]m^[ZcGZi_\Zxih^ghkivx\lhjmxqZrdmdhn_AZ
khk_^gbfklhebdhfkb^bldZdhclhfm`qbgZKfhljblgZf_gyblbohg_qdhlZdih^i_\Z_lMeu[Zxkv
ijb\_leb\Zyghoheh^gZyb\^mrmg_imkdZ_l
KijmlaZ\b^y`_jl\m\ib\Z_lky\g__mihjgufr_edh\uf dZdgZibkZgh\dgb]_\f\a]ey^hf
YkfhljxgZfm`qbgmbqm\kl\mxqlhij_\jZsZxkv\@xeb
6HRLPL]XE\$QQD2JLQR
&RS\ULJKWE\$QQD2JLQR
=QoZjlbr\bebi_j_\h^gZjmkkdbcyaud
fbxdbfby[w
ihkh[b_^eyaZeh`gbdh\

Kdhevdh\_kyl^\_[mfZ`db^_kylvlukyqbiylvlukyqb_g"H^bg]jZff"GZ\jy^ebWlblhgdb_
[mfZ`dbdm^Ze_]q_KimkdZykvihklZgpbhgghce_klgbp_Bpmdhmihjgh[hjheZkvkg_hl\yaghc
fukevxkdhevdhfh]ml\_kblv^_gv]bdhlhju_hgZk_]h^gy\_q_jhfbkljZlbeZ"
=heh\Zdjm`blkyhl\uiblh]hbhgZgbdZdg_fh`_lkhkj_^hlhqblvkykZfhfgbamyjhklgucihju\
oheh^gh]hhk_gg_]h\_ljZ_^\Zg_k[be__kgh]HgZkihldgmeZkvg_m^_j`ZeZjZ\gh\_kbyb
m^ZjbeZkvkibghchkl_gm\hdaZeZGmbohjhrZ`_luk_]h^gyBpmdhLhyfZijh[hjfhlZeZhgZ
k_[_ih^ghkbaZobobdZeZ
Kh[jZ\ihke_^gb_kbeuBpmdhihie_eZkv^Zevr_HlklZgpbb^h^hfmi_rdhffbgmliylgZ^pZlvgh
\wlhl\_q_j^hjh]ZihdZaZeZkv_c]hjZa^h^ebgg__
M^_\mr_dbadZgp_eyjbbaZ\_^_ghijh\h`ZlvklZjuc]h^aZ]h^y\l_kghfdjm]mGZk_cjZaoehihlu
\ayebgZk_[yKZlhfbDZ\Z^Zb_s_gh\_gvdZylhevdhg_^Z\ghijbr_^rZy\dhfiZgbx;eZ]h^Zjybo
klZjZgbyfmkljhbebrmfgmx\_q_jbgdmIjZ\^Z[uehkdmqgh\Zlh^Zb^_g_]mrehgmijhklhmcfZ
Wlh[ueh[md\ZevghgZibkZghm\k_ogZnbabhghfbyoykg__ykgh]hFh`_lihwlhfmBpmdhlZd
k_]h^gybgZdexdZeZkv
Qlh[u^h[jZlvky^h^hfmBpmdh^he`gZq_luj_jZaZaZ\_jgmlvaZm]heGZi_j\hfm]emklhbl
�eZ\qhgdZ]^_lhj]mxl[wglh@hgZhldjulZ^h^_\ylb\_q_jZGZ\lhjhfm]emZ\lhj_fhglgZy
fZkl_jkdZyBaaZ__\hjhl^hiha^g_cghqbg_kmlkydZdb_lheya]Zxsb_f_oZgbq_kdb_a\mdb
IjZ\^Z\u\_kdZ]Zkg_l^h\hevghjZghbgZmehqd_klZgh\blkykh\k_fl_fghGhihghqZfa^_kv\
kmsghklb[_ahiZkghh\kydhfkemqZ_^hkboihjmBpmdhg_[uehih\h^h\^ey[_kihdhckl\Zk_
f_klgu_`b\mllmlkg_aZiZfylguo\j_f_gLZdb_dZdBpmdhh[blZl_ebfgh]hd\Zjlbjguo^hfh\
kx^ZaZ[j_^Zxlhq_gvbhq_gvj_^dhZihlhfma^_kv\k_lbohbfbjgh
hdjm]_iheghklZjbdh\Wlhbihgylghfgh]b_`b\mla^_kvkjh`^_gbyb^hkf_jlbBpmdh\^jm]
\kihfgbekyh^bgaZ[Z\gucwibah^F_kypZ^\ZgZaZ^hgZ\ha\jZsZeZkv^hfhckihke_^g_c
we_dljbqdbBgZwlhf`_kZfhff_kl_dg_cih^[_`ZeZaZiuoZ\rZyky`_gsbgZ\[_ehfi_j_^gbd_b
kijhkbeZg_\klj_qZeZebBpmdhihimlb^_^mex
K\_dhjfhchgkh\k_fbamfZ\u`beGhqvg_ghqvmr_eba^hfmbijhiZe
GZ`_gsbg_ijhklhebpZg_[uehBpmdhgbdZdbo^_^mevg_\b^_eZlZdhgZbhl\_lbeZ@_gsbgZ
ba\bgbeZkvbih[_`ZeZ^Zevr_dklZgpbbKimklyg_kdhevdh^g_cBpmdhhlijZ\beZkvaZihdmidZfb
\kmi_jfZjd_lbg_h`b^Zgghkgh\ZgZldgmeZkvgZ^Z\_rgxx`_gsbgmLZ^_j`ZeZaZjmdm
djhr_qgh]hk]hj[e_ggh]hklZjbqdZbihdmiZeZ_fmrhdheZ^dmk\h[h^ghcjmd_m^_^Z[ueZ
&#xb^;&#xgh;&#x;&#xkh;&#xk;&#x_f;&#xi;&#xZe;&#x;&#x^;&#x_l;&#xkl;&#xh;&#x;�b]jmr_qgZyljm[Z\dhlhjmxhg\j_fyhl\j_f_gb^m^_eb^ghkh\k_f\iZe\^_lkl\hZly`dh_
Bpmdh?clhlqZk`_\kihfgbebkvkh[kl\_ggu_jh^bl_eb`b\rb_\__jh^ghf]hjh^_bgZkljh_gb_
mg__hlwlh]hbkihjlbehkv
AZlj_lvbfm]ehfgZqbgZeZkvmehqdZkg_kdhevdbfbijh^h\hevkl\_ggufbfZ]ZabgZfbGhm`_qZk
ghqbbhgbaZdjululZdqlhimlvhk\_sZebebrva\_a^uemgZ^Zmebqgu_Z\lhfZlukkb]Zj_lZfbb
ijhoeZ^bl_evgufbgZibldZfbIjZ\^Z^Zevr_gZoh^beky_s_h^bgbklhqgbdk\_lZ
djm]ehkmlhqgucmgb\_jkZfAZ_]hkl_deygghckl_ghcfh`gh[uehjZa]ey^_lvijh^Z\pZ\`_elhc
nhjf_gghcdmjld_bg_kdhevdboihdmiZl_e_c
MfZ]ZabgZ[uehkljZggh_gZa\Zgb_48(67,216$16:(56khdjZs_ggh4:lh_klv
hijhkubhl\_luHgijbgZ^e_`Ze\b^bfhg_kebrdhfijhp\_lZxs_cnbjf_ihlhfmqlh
Bpmdh[hevr_gb]^_g_\klj_qZeZlZdh]h`_gZa\ZgbyWlhlfZ]Zabgihoh`_i_j_`b\Ze^Ze_dhg_
emqrb_\j_f_gZIhdmiZl_ebijZ\^Zkx^ZaZoZ`b\ZebghihkjZ\g_gbxkh\kydbfb6(9(1
(/(9(1b0,1,6723ihgZludZggufbgZdZ`^hfm]em\b^mg_]h[ueg_dZabklucL_fg_
f_g__gh]bkZfbihg_kebBpmdhd4:\ijhq_fihke_\_q_jbghd__h[uqghlZdbih^fu\Zeh
aZ\_jgmlvkx^ZIhq_fmlhgZih^oh^_d^hfmmg__\k_]^ZjZau]ju\Zekya\_jkdbcZii_lblbdZdbf
[ukd\_jgufgb[uewlhlfZ]Zabgghm`[hevghm^Zqghklhblgbdm^Z^Z`_k\hjZqb\Zlvg_gm`gh
:\lhfZlbq_kdZy^\_jvjZkiZogmeZkvkg_]jhfdbfkdjbihf
�h[jhih`Zeh\ZlvjZa^Zeky]hehkklhy\r_]haZdZkkhcijh^Z\pZ
b^ghklm^_glbdih^jZ[Zlu\Z_lihghqZfKh\k_ffheh^_gvdbcebphg_agZdhfh_G_^_eb^\_
a^_kvgZ\_jgh_g_[hevr_
IZj_gvklZjZl_evghkdeZ^u\Zeq_dbBpmdhih[j_eZf_`^mijbeZ\dZfbjZkkfZljb\Zylh\ZjuHgZ
ihqm\kl\h\ZeZdZdkh]j_\Zxlky\l_iehf\ha^mo_fZ]ZabgZhdhq_g_\rb_gZhk_gg_cklm`_s_dbb
iZevpu
�DhjabgZ^eyihdmihdlh`_[ueZ`_elZyih^p\_lnhjf_gghcdmjldbijh^Z\pZZfkdmxkmfhqdm
Bpmdhih\_kbeZgZie_qhqlh[ug_f_rZeZKijZ\Zhl\oh^ZklhcdZk`mjgZeZfbke_\ZrZfimgb
fuehfhxsb_kj_^kl\ZbijhqZyf_ehq_\dZkihfgb\qlh^hfZgZbkoh^_lmZe_lgZy[mfZ]ZBpmdh
\ayeZkihedbmiZdh\dm\q_luj_jmehgZhh[s_lh[mfZ]mbfhxsb_kj_^kl\ZhgZ\k_]^ZihdmiZeZ
\kmi_jfZjd_l_gZ^_r_\uojZkijh^Z`Zoghk_]h^gyihq_fmlhfZrbgZevghiheh`beZ[mfZ]m\
dhjabgdmIjhc^y\]em[vfZ]ZabgZd\bljbg_kaZfhjh`_ggufbijh^mdlZfbBpmdhaZf_lbeZ
fm`qbgm\l_fghk_jhfdhklxf_ki_j_[jhr_ggufq_j_ajmdmiZevlhHgklhye\]em[hdhc
�aZ^mfqb\hklbi_j_^ihedhckaZdmkdZfbdib\mbdhg^bl_jkdbfbba^_ebyfbh\hevghmiblZgguc
kkbevghcijhk_^vxLbibqgucZ^fbgbkljZlhjkj_^g_]ha\_gZih^mfZeZBpmdhgZr_cnbjf_
lZdb_gZdZ`^hfrZ]mNbabhghfby[Z]jh\Zy]eZadbkh\k_fhkheh\_eu_\k_\j_fyfb]Zxl
Ijbebqgh\b^ghgZ[jZekyIhoh`_ihea_l^hfhclh`_kibjmrdbLhevdhg_ihgylghaZq_flZd
\Z`gbqZlv_keb\u[bjZ_rviZjrb\u_dZjlhn_evgu_qbiku"HgijhklhijbebidgbfgbdZdg_
�j_rbldZdb_dmiblvkh\dmkhf]h\y^bguk\ZkZ[b@bebkeb\hqgh]hfZkeZH^gbfkeh\hf
ivygucqlhkg_]h\aylv
AZkibghcmfm`qbguoheh^bevgucrdZnkfhehdhfgZdhlhjh_gZp_ebeZkvBpmdhGhhgZg_
j_rbeZkvih^hclb[eb`_AZl_fk\_jgmeZ\khk_^gbcijhoh^bihreZh[jZlghddZkk_klZjZykvg_
\klj_qZlvky\a]ey^hfkivyguf
wlhlfhf_glhiylvjZa^Zekyj_`msbckdjbi\oh^ghc^\_jbBpmdhih^gyeZ]eZaZIjh^Z\_pkgh\Z
^\_jyoihy\bekysmie_gvdbcfZevqbrdZjhklhqdhfihie_qhBpmdhI_j\uc\lhjhcdeZkk
kj_^g_crdheu;hevrmsb_hqdb\q_jghchijZ\_G_h[jZsZy\gbfZgbygZ^jm]boihdmiZl_e_c
iZj_g_df_evdhf]eygmegZihedmk`mjgZeZfbbijyfbdhfgZijZ\beky\]em[vfZ]ZabgZlm^Z]^_
e_`Zeb[wglhb[ml_j[jh^u
Bpmdhg_\hevghmeu[gmeZkvHgZm`_g_jZa\klj_qZeZa^_kvwlh]hfZevqm]ZgZBf_gbdhg_qghg_
agZ_lghebphagZdhfh_lZdbof_klZowlhqZklh[u\Z_lBpmdhihfgbeZ_s_g_kdhevdbodeb_glh\
GmqlhhqdZjbddhjibrvgZ^mjhdZfb^h]em[hdhcghqbZfZfZihghqZfg_]hlh\bl\hlbijbr_e
dmiblvqlhgb[m^vi_j_dmkblv"@_em^hdlhk\h_]hijhkbl
FZevqbd\gbfZl_evghh[ke_^h\Zeihedmk[ml_j[jh^ZfbBpmdh`_ijhc^yfbfhdZkku
hklZgh\beZkvm\bljbgu\dhlhjhcmguehe_`Zeb^\Zim^bg]ZZeZfh^kaZklu\rbfbkeb\dZfb
IhdZBpmdh\a^uoZeZgZ^im^bg]ZfbhqdZjbd\u[jZe[ml_j[jh^ublhjhieb\hijhr_elm^Z]^_ih
ij_`g_fmklhyebklmdZghfdjZkgh]eZaucZ^fbgbkljZlhjBpmdhbkZfhcgm`gh[uehlm^ZaZ
fhehdhfgh^hkf_jlbg_ohl_ehkvb^lbfbfh^y^vdbLZdqlhhqdZjbd\he_cg_\he_cklZe
ih^hiulgufdjhebdhfBgl_j_kghqlh[m^_l"FZevqbrdZih^hr_edoheh^bevghfmrdZnmk
�iZqdZfbfhehdZbihiulZekyhldjulv^\_jpmGhgZ_]himlblhjqZeivygqm`dZ\_jpZg_fbgm_fh
h]j__l_]hihkibg_
Ba\bgbl_ih`ZemcklZ\_`eb\hkdZaZehqdZjbd
�Zohjhrh\hkiblZggbq_]hg_kdZ`_rvG_klZefheqZoehiZlv^\_jp_cZkgZqZeZba\bgbeky
Lhevdh\hl^y^vdZ
Gh^y^vdZ^Z`_g_h[_jgmekyebrvi_j_f_klbeky\klhjhgmg_f_gyyihaubihij_`g_fmih`bjZy
lZaZfbihedmkaZdmkdZfbHqdZjbdgZdhg_pkfh]hldjulv^\_jpmbba\e_dg_[hevrmxmiZdh\dm
fhehdZ
GhBpmdh\k__s_dhe_[ZeZkv?kebihlhjhiblvkyihdZfZevqbrdZ_s_g_aZdjue^\_jpmlhfh`gh
mki_lvGhwlhllbi\k_jhfdhklxf_ihoh`_iehohkhh[jZ`Z_l
G_lg_ihc^mj_rbeZBpmdhWlhl^y^vdZwlh`_dZdfbgZaZf_^e_ggh]h^_ckl\byHqdZjbdm
�ih\_aehhl^_eZeky[eZ]hihemqghGhg_ba\_klghdh]^ZfbgZj\Zg_lZ\b^ghk_]h^gyijb^_lkyhl
fhehdZhldZaZlvky
Bpmdhih\_jgmeZh[jZlghKgh\ZihkeurZekykdjbihldju\Zxsboky^\_j_cK_dmg^hciha`_hl
dZkku^hg_kkybamfe_gguc\ha]eZkijh^Z\pZBpmdhh]eygmeZkvI_j\h_qlh[jhkbehkv_c\]eZaZ
[ueZ`_elZydmjldZdZkkbjZBlhevdhihlhfhgZjZa]ey^_eZq_jgmxl_gvm\oh^Z
�Fm`qbgZZhij_^_e_gghfm`qbgZ\fhlhpbde_lghfre_f_EbphaZdjulhsbldhfq_jghc
dh`Zghcdmjld_IjZ\ZyjmdZ\ulygmlZ\i_j_^dijh^Z\pmjh^_[ugbq_]hkljZrgh]hGh\wlhc
\ulygmlhc\i_j_^jmd_[uehg_qlh\_kvfZihoh`__gZibklhe_l

M[_^bl_evghijhkbfg_\oh^blv\fZ]Zabg\re_fZokaZdjulufbsbldZfbBpmdh\b^_eZlZdmx
gZ^ibkvdjZkmxsmxkygZ^\_jbfZ]ZabgZIjbq_fg_hljmdbZgZi_qZlZggmxgZki_pbZevghc
lZ[ebqd_dZ`^hfmgb\_jkZf_^he`gZ[ulvlZdZylZ[ebqdZBakhh[jZ`_gbc[_ahiZkghklb
AZdZdmxlh^hexk_dmg^uwlZnjZaZg_kdhevdhjZaijhf_evdgmeZ\fha]mBpmdhDZdihke_^gyy
b^bhldZhgZ^mfZeZlhevdhh[wlhc^mjZpdhclZ[ebqd_F_`^ml_fq_eh\_d\q_jghfklhy\rbcm
\oh^ZkdhfZg^h\Ze
=hehkijha\mqZe]emohbkdZ`_ggucsbldhfre_fZ
\ijhq_fgbdlhbg_^mfZe^\b]ZlvkyIhdjZcg_cf_j_gbijh^Z\_pgbBpmdhIjh^Z\_p^Z`_jmdb
ih^gyeohly_fmgbdlhihdZg_\_e_ewlh]h^_eZlvBpmdhlh`_aZklueZdZdba\Zygb_kijh^mdlh\hc
dhjabgdhc\jmd_
Ibklhe_l\jmd_]jZ[bl_ey[ue]eZ^dbck_j_[jbklh]hp\_lZbihoh^begZojhfbjh\Zggmx^_lkdmx
b]jmrdmKl\hedhjhldbcfZkkb\gucG_jZa[_j_rvgZklhysbcbebg_lDZdlmlijh\_jbrv"AZlh
ihgylgh^jm]h_iZe_pijZ\hcjmdb\k\_lehk_jhci_jqZld_ijb`Zldkimkdh\hfmdjxqdm
Bpmdh\^jm]\kihfgbeZijhZ^fbgbkljZlhjZbhqdZjbdZHgb\_^vlZfm\bljbgukfhjh`_gufb
ijh^mdlZfb:jy^hfdZdjZakem`_[guc\uoh^Bpmdhg_jZa\b^_eZdZdq_j_ag_]hijhoh^beb
jZ[hlgbdbfZ]ZabgZ?kebhqdZjbdb^y^vdZg_jZkl_jyxlkylhmki_xlxjdgmlvlm^Zbm[_`Zlv
Ghihoh`_]jZ[bl_exlh`_ijbreZ\]heh\mlZ`_fukevIhlhfmqlhhg^_j`ZgZijbp_e_dZkkbjZ
ih^gye]heh\mbihkfhlj_e\kn_jbq_kdh_a_jdZehgZihlhed_
Bpmdhlh`_keh\ghaZ\hjh`_ggZyi_j_\_eZ\a]ey^gZa_jdZeh_]hbkdjb\e_gghcih\_joghklb
hljZ`Zebkvdjhohlgu_bkdZ`_ggu_nb]mjdbhqdZjbdZb\uib\hob
=jZ[bl_evhimklbe]heh\mbdjbdgme
Wc\u^\h_@b\hkx^ZKlj_eylv[m^m
BaaZsbldZ]hehka\mqZehq_gv]emoh^Z`_ljm^ghjZah[jZlvkeh\ZH^gZdh[uehykghqlh
klj_eylv[m^mhlghkblkyg_dg_\b^bfufhqdZjbdmbivygqm`d_Zdijh^Z\pm\qvx]heh\m
gZijZ\e_gibklhe_l
Bpmdhg_hlju\Zykvke_^beZaZnb]mjdZfb\a_jdZe_H[ZihdjZcg_cf_j_lj_a\uchqdZjbd
aZklueby\ghg_ihgbfZy\q_f^_ehDlhlZfdjbqbl"Hldm^Zwlhl]hehk"BdZdhgkh[bjZ_lky\
f_gyklj_eylv"
Gm[_]b`_[_]b[_afhe\ghaZdebgZeZBpmdhhqdZjbdZMl_[y`_ih^ghkhf^\_jv;_]bbkiZkb
\k_ogZkA\hgb\ihebpbxghf_j_^\Zg_djbdgmeZhgZGhm\u
Mfheyxih^hc^bl_kx^Z^jh`Zsbf]hehkhfihijhkbeijh^Z\_p\lygm\]heh\m\ie_qbHg`_
f_gym[v_l
Bpmdhg_\hevghaZ`fmjbeZkv?klv`_gZk\_l_ijb^mjdbdhlhju_kh[kl\_ggufbjmdZfbaZly]b\Zxl
k_[_i_lexgZr__FZevqbrdZfh]m[_`Zlvg_\ukmgvkywlhl[he\ZgB\k_lh]^Z[ueb[ukiZk_gu
MfheyxieZqmsbf]hehkhfih\lhjbeijh^Z\_p
Djhr_qgZynb]mjdZ\a_jdZe_k^\bgmeZkvkf_klZk_HqdZjbdb^_lkx^Z
Hg\hagbdbaaZihehdijyfhaZBpmdhH[_jgmlvkyhgZg_fh]eZlZdqlhfZevqbrdbg_\b^_eZghih
ijb^mr_gghfm\ha]eZkmihgyeZqlhhgjy^hf
L_[_ihgylgh"ky\ghcm]jhahc\]hehk_kijhkbe_]h]jZ[bl_ev
HqdZjbdZihoh`_ih\_j]eh\rhdg_klhevdhihy\e_gb_]jZ[bl_eykdhevdh\b^ljykms_]hkyhl
m`ZkZijh^Z\pZd\bkdmdhlhjh]h[ueijbklZ\e_gibklhe_l
Zf^mjgh"mqZkleb\hhk\_^hfbekyhg
Ijh^Z\_pgbq_]hg_hl\_lbe
:l_i_jv\lhjhc`b\hkx^Zjy\dgme]jZ[bl_ev
a_jdZe_hljZ`ZekyZ^fbgbkljZlhj\k__s_iyeb\rbckygZdZjlhn_evgu_qbikuBpmdh^Z`_
aZ^hogmeZkvhl\heg_gby
EbpZ]jZ[bl_eyhgZ\b^_lvg_fh]eZAZlhaZf_lbeZdZdaZ`fmjbekyhlm`ZkZijh^Z\_pb^gh
j_rbeqlh[Zg^blkhaehklb\uklj_ebl\g_]h
Lu=jZ[bl_evre_fhfmdZaZegZhqdZjbdZIhc^bijb\_^b_]hkx^Z
GhhqdZjbdg_kjZamjbgmeky\uihegylvijbdZaZgb_KgZqZeZhgiheh`begZihedm[ml_j[jh^ub
iZqdmfhehdZblhevdhihlhfgZijZ\beky\]em[vfZ]ZabgZ
�IhkemrZcl_\_`eb\hh[jZlbekyhgdivyghfmIjhc^bl_ih`ZemcklZddZkk__eh\lhfqlh
lZf]jZ[bl_ev
:"Qlh"hi_rbelhlBpmdh\i_j\u_mkeurZeZ]hehkZ^fbgbkljZlhjZ
LZf]jZ[bl_evih\lhjbehqdZjbd=hehkmg_]haZf_lgh^jh`ZeBhg]h\hjblqlhm[v_l
ijh^Z\pZ
Bpmdhg_hlju\ZeZ]eZahla_jdZeZ:^fbgbkljZlhjg_dhlhjh_\j_fylmihkfhlj_egZfZevqbrdm
ihlhfhlh^\bgme_]h\klhjhgmb^\bgmekyd\uoh^mBpmdhkgZqZeZihqm\kl\h\ZeZkbevgucaZiZo
kibjlgh]hihlhfm\b^_eZk_jucib^`Zdb\hae_dZkku\hagbdeZnb]mjZZ^fbgbkljZlhjZ
=]jZ[bl_ev"DdZdhclZdhc]jZ[bl_ev"aZie_lZxsbfkyyaudhfkijhkbehg
�_eZcl_dZd\Zf]h\hjylijhrm\Zkkju^Zgbyfb\]hehk_ihijhkbeijh^Z\_pHgf_gy
aZklj_ebl
Mivygqm`dbaZ[_]ZebgZeblu_djh\vx]eZadbHgaZf_lbeibklhe_l
WllZqqlhgZklhysbc^Z"Gg_\_jx
:^fbgbkljZlhj[_kp_j_fhgghldgmeky\]jm^v[Zg^blZMBpmdh^mrZmreZ\iyldbB\k_l_eh
jZahfklZeh\ha^mrguf[_kiehguf
J_Zdpby]jZ[bl_ey[ueZf]gh\_gghcIjZ\ZyjmdZ^_jgmeZkv^mehgZ^hexk_dmg^uhlhj\Zehkvhl
\bkdZijh^Z\pZMBpmdhf_evdgmeZfukevqlhhg\uklj_ebl\Z^fbgbkljZlhjZghg_libklhe_l
\af_lgmeky\\_joBpmdh[jhkbeZ\a]ey^gZihlhehda_jdZe_hljZabekyf_lZeebq_kdbckl\heGh
m`_\ke_^mxs__f]gh\_gv_jZa^Zekyh]emrbl_evguc]jhohlb^h`^_fihkuiZebkva_jdZevgu_
hkdhedbDZaZehkvhljZab\rbcky\a_jdZe_ibklhe_l^\hcgbdbagmljbjZag_kkl_dehgZdmkhqdb
Bpmdhko\ZlbeZkvaZ]heh\maZkehgyyebphhlhkdhedh\K_cqZk[Z[Zog_l_s_jZaih^mfZeZhgZ
Ghibklhe_lfheqZe
Dh]^ZhgZhldjueZ]eZaZ]jZ[bl_evklhyekgh\ZijbklZ\b\ibklhe_ld]heh\_ijh^Z\pZLhevdh
l_i_jvebphmijh^Z\pZ[ueh[_eh_dZdf_eZjmdbhg^_j`Ze\ur_ij_`g_]h
GmdZdih\_jbe"kba^_\dhckijhkbe]jZ[bl_ev:^fbgbkljZlhjf_^e_gghihiylbekyBpmdh
ke_]dZih^\bgmeZkvbljhgmeZ_]haZehdhlvHgZbkZfZg_ihgyeZaZq_fwlhk^_eZeZbakljZoZaZ
`bagvivygqm`dbbebijhklh_caZohl_ehkvaZdh]hgb[m^vmp_iblvky
WcY`_kdZaZeg_^\b]Zlvkyih\lhjbe]jZ[bl_evWlhy\ghhlghkbehkvdBpmdhhqdZjbdmb
Z^fbgbkljZlhjmIhlhfhgih\_jgmekydijh^Z\pm
LuAZi_j_lv^\_jv`b\h
�mehibklhe_lZg_hlju\Zehkvhl\bkdZ[_^gy]b
Ijh^Z\_pdZd^_j_\yggZydmdeZk^_eZerZ]\i_j_^ba\e_dbaih^klhcdbdZkkuk\yadmdexq_cbgZ
�g_]gmsbokygh]ZogZijZ\bekyd\oh^ghc^\_jbmehibklhe_lZg_hlju\ghke_^h\ZehaZgbf
Lhevdh^_jgbl_kvbyjZag_km_fm[Zrdmijb]jhabeq_eh\_d\re_f_ijhq_fwlh[uehihgylgh
b[_aihykg_gbcBpmdhhqdZjbdbZ^fbgbkljZlhjklhyebdZd]jhfhfihjZ`_ggu_g_\kbeZo
^mehfibklhe_lZgh_s_kljZrg__khagZ\Zlvqlhhll_[yaZ\bkbl`bagv^jm]h]hq_eh\_dZGbdhfm
^Z`_\]heh\mg_ijbrehqlhfh`ghr\ujgmlvq_flh\]jZ[bl_eyhl\e_qv_]h\gbfZgb_b
[jhkblvkydkiZkbl_evghfm\uoh^m
F_`^ml_fijh^Z\_paZibjZe^\_jv=jZ[bl_ev\klZemg_]haZkibghc^Z`_jmdmkibklhe_lhf
ke_]dZhimklbeqlh[ukemqZcgucijhoh`bcg_kfh]gbq_]hjZa]ey^_lvkgZjm`b=hkih^bk^_eZc
lZdqlh[udlhgb[m^vk_cqZkijbr_e\afhebeZkvBpmdhIjyfhk_cqZkkbxk_dmg^mGh\jy^eb
hlwlh]h[m^_ldZdhclhijhdlml`_ih^mfZeZhgZKdhj__gZh[hjhlQ_f[u\k_wlhdhgqbehkv"
Dh]hlh]^ZaZklj_ebl[Zg^blijhoh`_]hijh^Z\pZbeb\k_ohklZevguo"BebaZky^_l\mgb\_jkZf_
\ay\bo\aZeh`gbdb"
Ijh^Z\_paZibjZ_l^\_jvH^bgaZfhd\\_jomH^bgaZfhd\gbam?s_h^bgihk_j_^bg_FZ]Zabg
jZ[hlZ_l^\Z^pZlvq_luj_qZkZ\kmldbdjm]euc]h^b[_a\uoh^guoF_`^ml_fljbaZfdZ
Bgl_j_kgh^eydZdbohdZabchgbij_^gZagZq_gu"
=jZ[bl_ev\b^_glhevdhgZiheh\bgmi_j\u_khkibguBpmdh\^jm]aZf_lbeZqlh_]hdmjldZhq_gv
ihl_jlZ\gbam^ZboehiqZlh[mfZ`gu_[jxdbp\_lZoZdb^h\hevghihlj_iZgguBlmlBpmdh
[jhkbeky\]eZaZkbevghhllhiuj_ggucaZ^gbcdZjfZg
GZdhg_pijh^Z\_paZi_j^\_jv
Dexqbkx^ZijbdZaZe]jZ[bl_ev
Ijh^Z\_pdZdklhyeebphfd^\_jblZdbklhyelhevdhfheqZijhlygmegZaZ^k\yadmdexq_c
=jZ[bl_evijbgyeboe_\hcjmdhcbihiulZekyaZkmgmlv\aZ^gbcdZjfZg[jxdGhlZfqlhlhe_`bl
ijbq_f^h\hevgh\gmrbl_evgh]hjZaf_jZGbjmdZgbdexqb\dZjfZgg_\e_aZxl^Zbi_jqZldZ
f_rZ_lIjZ\ZyjmdZaZgylZibklhe_lhfqlhihoh`_kbevghjZa^jZ`Z_l]jZ[bl_ey
Bpmdhke_^beZaZlZb\^uoZgb_IZevp_fe_\hcjmdb\dhlhjhcaZ`ZlZk\yadZdexq_c[Zg^blih^^_e
b\u[jhkbelhqlhe_`Zeh\dZjfZg_ihke_q_]haZkmgme\g_]hdexqbQlhlhk]jhfuoZgb_f
ihdZlbehkvihihem
Bpmdhg_\_jbeZk\hbf]eZaZfHgZihqm\kl\h\ZeZdZdkaZ^bg__ihr_\_ebekyhqdZjbd
:^fbgbkljZlhjlh`_jZkl_jygghfhj]gme
GZiheme_`ZeZh[udgh\_ggZy^_lkdZyih]j_fmrdZKZglbf_ljh\^_kylv^ebghcDdjm]ehfm[e_^gh
`_elhfmpbebg^jbdmijb^_eZgZjmqdZIhoh`_^eykZfuofZe_gvdbo^_l_cAZq_f]jZ[bl_ex
ih]j_fmrdZ"
uh[jhgbebih]j_fmrdmkhj\ZehkvmBpmdhkyaudZGhhgZlml`_aZdjueZjhlDq_fm
]h\hjblvhq_\b^gh_"L_f[he__qlh]jZ[bl_evg_h[jhgbeih]j_fmrdmZgZf_j_ggh\u[jhkbe__gZ
ihi
Bpmdhqmlvg_ijukgmeZHlkf_oZ__m^_j`Zelhevdhojmklkl_deZih^gh]Zfb=jZ[bl_ev\he_g
ghkblvijbk_[_qlhm]h^ghghibklhe_llhmg_]h\k_lZdbgZklhysbcG_klhblh[wlhfaZ[u\Zlv
AZkmgm\dexqb\dZjfZg]jZ[bl_evhk\h[h^b\r_ckyjmdhcmo\Zlbeijh^Z\pZaZ\hjhlgbd
Ihr_egZaZ^
Wlhlh`_\b^gh^eylh]hqlh[ugbdlhgbq_]hg_aZf_lbekgZjm`b
Ijh^he`Zyp_eblvky\]heh\mijh^Z\pZ]jZ[bl_evijbdZaZeBpmdhZ^fbgbkljZlhjmbhqdZjbdm
AZklhcdmEbphf\gbajmdbaZ]heh\m@b\__
Hg^Z`_g_ih^hr_edie_ggbdZfg_ih^lhedgmeboijhklhe_]hgvdhldgmeibklhe_lhf\]heh\m
B[_anhdmkh\
Bpmdhg_\u^_j`ZeZ
:dhjabgdmfh`ghihklZ\blvgZihe"
;jhkvih^gh]b
HgZlZdbk^_eZeZMhqdZjbdZjmdb[uebm`_imklu_:^fbgbkljZlhj\hh[s__s_g_mki_egbq_]h
\aylvkihedbBpmdhihkfhlj_eZgZboebpZbi_j\hcihreZ\i_j_^
Ih^gh]Zfbojmkl_eh[blh_kl_dehOhjhrhqlhk_]h^gygZfg_fhdZkbguZg_fhbex[bfu_
eh^hqdbk_dZ[emdb[uihh[h^jZeZih^mfZeZBpmdh
Ihq_fm\]heh\me_a_l\kydZy_jmg^Z"Fh`_lhlkljZoZ"Bebhllh]hqlh^jh`Zldhe_gdb"
Ke_^hfaZBpmdhihie_ekyhqdZjbdMZ^fbgbkljZlhjZnbabhghfby\k__s_[ueZbgl_gkb\gh
[Z]jh\h]hp\_lZb_]hhkgh\Zl_evghihrZlu\ZehDZdgbkbe_grhdZ\k_`_Zedh]hev\u\_ljb\Z_lky
g_kjZaml_f[he__qlh\uibehgijbebqgh
Hgbm`_kh[bjZebkve_qvgZihedh]^Z]jZ[bl_evhklZgh\bebo
H[m\vgZklhcdmR_\_ebl_kv
Q_j_ag_kdhevdhk_dmg^gZklhcd_\ukljhbebkv\jy^fhdZkbguBpmdhl_ggbkgu_lZihqdbhqdZjbdZ
bihlj_iZggu_ghkgh\_ohgvdbfbrgmjdZfb[hlbgdbZ^fbgbkljZlhjZ=jZ[bl_evlhedgme
ijh^Z\pZ
havfb[hlbgdb
Ijh^Z\_pihkemrghk]j_[\k_ljbiZjubihiulZekym^_j`ZlvboLZihqdZhqdZjbdZ_^\Zg_
\u\ZebeZkvbaiZevp_\bhgihki_rghih^o\Zlbe__
Bpmdhf_^e_gghhimklbeZkvgZiheGZebghe_mf_\b^g_ebkvq_jgh\Zlu_jZa\h^ubke_^u
dZmqmdh\uoih^hr\gh\h[s_f[uehg_kebrdhf]jyagh
HqdZjbdihq_fmlhme_]kygZkibgm
�mjZqhdlbohgvdhkdZaZeZBpmdhGm`ghebphf\gba
HqdZjbdjZkl_jygghfhj]gmebihdhjghi_j_\_jgmekygZ`b\hl:^fbgbkljZlhj^he]hdjyol_e
mkljZb\Zykvihm^h[g__b^ghf_rZe`b\hlM^hklh\_jb\rbkvqlh\kyljhbpZe_`blkp_ib\jmdb
gZaZlued_]jZ[bl_evih\_jgmekydijh^Z\pm
_^b\kem`_[gucdZ[bg_lIhr_e
Ihojmklma_jdZevguohkdhedh\BpmdhihgyeZqlhhgbb^mldijhoh^mGZ^__]heh\hcjZa^Zeky
]hehk[Zg^blZ
BaZjm[bl_k_[_gZghkm_keb\a^mfZ_l_^mjblv_fmdhg_pLZdqlhwlhgZ\Zr_ckh\_klb
BpmdhaZ`fmjbeZkvb`^ZeZdh]^Zmc^_l]jZ[bl_evB^bhlHgb`_aZklhcdhcdZkku:lmldZdjZa
l_e_nhg
GhlhevdhhgZih^mfZeZh[wlhfdZdkgh\ZihkeurZeky]hehk]jZ[bl_ey
:o^Zl_e_nhg
Lml`_jZa^Zekylj_kdh[ju\Z_fh]hijh\h^Zk_l_e_nhgZ[hevr_g_l
Ojmklkl_deZklZgh\beky\k_lbr_y\ghhl^Zeyykvkdhj_[hlbgdbaZre_iZebihqbklhfmihem
IhkeurZekykdjbihldju\Z_fhc^\_jb
g_aZigh\aZe_ih]Zkk\_lGZ\_jgh_\udexqZl_ev\kem`_[ghfdZ[bg_l_Lml`_gZklmibeZ
�f_jl\ZylbrbgZhwlh]hfhf_glZBpmdhdZdgbKljZgghg_khagZ\ZeZqlh\fZ]Zabg_lboha\mqbl
obluihifmaudbAZk_dmg^m^hlh]hdZdf_eh^byKfhedeZfheh^hcfm`kdhc]hehkkljZklgh
\u\h^beEx[exl_[yex[exl_[y
LbrbgZ\fZ]Zabg_wlh[uehkh\k_fkd\_jghFheqZgb_blbrbgZg_kZfucih^oh^ysbclh\ZjHl
wlh]h`mldh]hfheqZgby\k_i_j_f_gbehkv^hg_magZ\Z_fhklbDjm]ehkmlhqgucmgb\_jkZf\
dhlhjhfg_lk\_lZfmaudbijh^Z\ph\G_fZ]ZabgZijbajZddZdhclh
G_m`_ebgbdlhgbq_]hg_aZf_lbl"kijhkbehqdZjbdhi_jrbkvhiheih^[hjh^dhfhafh`gh
hllh]hqlhhgklZjZeky]h\hjblvlboh]hehk_]hijha\mqZeg_h`b^Zggh[Zkh\blhihqlbdZdm
\ajhkeh]hfm`qbgu
G_dhfmaZf_qZlvmgueufr_ihlhfhlha\ZeZkvBpmdhGhqv`_Djm]hfgb^mrb
Bgl_j_kghZgZjm`gZy\u\_kdZlh`_ih]ZkeZ"
Kdhj__\k_]h
G_m`_ebbwlh]hgbdlhg_aZf_lbl"
Y`_kdZaZeZg_dhfmaZf_qZlvGZmebp_imklh
F_edb_a_jdZevgu_hkdhedb^he_l_eb^Z`_kx^ZaZklhcdmBpmdhk^meZboqlh[ug_ihjZgblv
s_dm
KljZgghdZdlhFu\_^vg_k\yaZguZ^\bgmlvkykf_klZg_fh`_fkgh\ZgZjmrbefheqZgb_
hqdZjbdHg[uegZm^b\e_gb_kihdh_g
Bpmdhijbih^gyeZ]heh\mbihkfhlj_eZgZZ^fbgbkljZlhjZLhle_`ZekaZdjulufb]eZaZfb
mldgm\rbkvebphf\iheGZ\jy^ebhg\h[fhjhd_ijhklhivyghfmfhj_ihdhe_gh
Bpmdhg_fgh]hmkihdhbeZkvOhjhrhdh]^Zgbdlhg_jZafZob\Z_libklhe_lhfml_[yih^ghkhf
�Z`__kebijh^Z\pmihij_`g_fmm]jh`Z_lkf_jlvH^gh^_ehdh]^Zluwlh\b^brvbkh\k_f
^jm]h_dh]^Zg_\b^brvDZd]h\hjblky^\_[hevrb_jZagbpuk_jZ\ghgbq_f_fmg_ihfh`_rv
Jmdbk\yaZgu
Mwlh]hlbiZ]heh\Zg_iehoh\Zjblijh[hjfhlZeZBpmdhh[jZsZykvdfZevqbrd_L_e_nhgguc
rgmj\u^jZe^\_jvaZi_jdexqbmg_kkkh[hck_aZkuiZehkdhedZfbZgZkaZklZ\bekgylvh[m\v
D__m^b\e_gbxhqdZjbdij_ajbl_evghnujdgme
GmqlhdZkZ_lkyh[m\blhhgijhklhkh[_avyggbqZeI_j_^jZebanbevfZDj_idbchj_r_d
:qlhlZf_klvlZdZy`_kp_gZ"
Gm^Z:\uqlhg_ihfgbl_"
BpmdhihdZqZeZ]heh\hcG_lg_ihfgblGhihoh`_kp_gZ^_ckl\bl_evgh\Z`gZyjZa__
kdhibjh\Zeb
:qlhwlh\uiZehmg_]hbadZjfZgZ"kijhkbehqdZjbdbaZkhi_eiulZykvghkhfk^mlva_jdZevgu_
hkdhedb
�_lkdZyb]jmrdZIh]j_fmrdZ
:aZq_fhgZ_fm"
Ihgylbyg_bf_xGhjZahg__\udbgmeagZqblg_hq_gvgm`gZ
Gh\_^vaZq_flhhg__\dZjfZgiheh`be"HqdZjbdijbih^gye]heh\mFg_ihdZaZehkvqlhhg
gZjhqghh[jhgbewlm\_sv
Lmlbakem`_[gh]hihf_s_gby^hg_kkydZdhclhijb]emr_ggucklmdBpmdh\a^jh]gmeZ
FZevqbrdZijb\klZegZehdlyoghBpmdhihki_rgh^_jgmeZ_]haZk\bl_j
Mg_]hlhevdhh^bgibklhe_lHgg_fh`_lp_eblvkykjZam\^\hbo
�GmohjhrhZ\Zcih^gbfbrmfFh`_lijh^Z\pmm^ZklkymebagmlvihdZ]jZ[bl_ev[m^_l
\uykgylv\q_f^_ehLhevdh[m^v]hlh\dlhfmqlhhgaZklj_ebll_[yijhq_f_kebl_[_\k_
jZ\gh
HqdZjbdiexogmekygZihe
KdZ`_l_lh`_ijh[mjqZehg
G_dhlhjh_\j_fyh[ZfheqZeb
BadZ[bg_lZ[hevr_g_^hghkbehkvgba\mdZKeurZehkvlhevdhojbieh_^uoZgb_Z^fbgbkljZlhjZ
Zfqlhiehoh"kijhkbehqdZjbd
Lhlgbq_]hg_hl\_lbe
Lh]^Zhgijhlygmejmdmbe_]hgvdhihljyk_]haZie_qhHkheh\_eu_djZkgu_]eZadbhldjuebkv
DZd\u^mfZ_l_gZkm[vxl"g_h`b^ZgghkijhkbeZ^fbgbkljZlhjYaudmg_]h\k__s_
aZie_lZeky
G_agZxq_klghhl\_lbehqdZjbdhh[s_lhjZkkm`^Zya^jZ\h_kebi_j\hc`_jl\_g_ih\_a_l
lhmhklZevguoihy\blkyrZgkm[_`Zlv
Lh]^Z^Z\Zcl_[jhkbfijh^Z\pZbm[_`bf
BpmdhbhqdZjbdihljyk_gghfheqZebg_agZyqlhbkdZaZlv
:dZd\uwlhk_[_ij_^klZ\ey_l_"gZdhg_paZf_lbeZBpmdhGZjm`gZy^\_jvlhaZi_jlZ
Gmmfh`ghjZa[blvkl_deh
?kebfuwlhk^_eZ_fhggZqg_liZeblv[_ajZa[hjZhl\_lbehqdZjbdGh^Z`__kebfum[_`bf
qlh[m^_lkijh^Z\phf"?keb_]hm[vxl\bgZey`_lgZgZkYg_ohqmqlh[uihlhff_gyihdZau\Zeb
gZ\kxYihgbx\djbfbgZevguogh\hklyo
;jhkblvijh^Z\pZWlhm`kh\k_fih^ehIhjy^hqgu_ex^blZdg_ihklmiZxl
H^gZdhkeh\ZhqdZjbdZihoh`_kh\k_fg_aZ^_ebZ^fbgbkljZlhjZHgb[jh\vxg_ih\_e
Y\hlqlh^mfZxGmbimklvf_gym[vxlYlhevdhjZ^[m^m
Bpmdh^Z`_]heh\mijbih^gyeZqlh[u\a]eygmlvgZZ^fbgbkljZlhjZ?]hebphkfmlgh[_e_eh\
ihemfjZd_hk\_sZ_fh_ebrvlmkdeufk\_lhfkmebpu
G_gZ^hmkihdhcl_kvkhqm\kl\_gghkdZaZeZBpmdh
:^fbgbkljZlhj^Z`_nujdgme
:ykh\_jr_gghkihdh_gY\hle_`mb\k_^mfZxKkm^ZgZ^hf_s_g_\uieZq_gZZlml
kljZoh\dmaZf_gyihemqZlEmqr_fg_mf_j_lvHlfh_ckf_jlb^hfZrgb_lhevdh\ub]jZxl
HqdZjbdlh`_]eygmeZ^fbgbkljZlhjm\ebphHqdbmg_]hkiheaebgZghk
Gmqlh\ulZdh_]h\hjbl_"
K_]h^gyijbdZa\ur_e:^fbgbkljZlhj^Z`_g_klZjZekyihgbablv]hehkIhiZeih^
khdjZs_gb_Ljb^pZlve_lijhjZ[hlZe\dhff_jq_kdhfhl^_e_Zl_i_jv[m^mq_flh\jh^_klhjh`Z
gZkdeZ^_
LZd\hlihq_fmhglZdgZ^jZekyk_]h^gyih^mfZeZBpmdh
Ljb^pZlve_l]hj_klghih\lhjbeZ^fbgbkljZlhj=h^lhddhgpmih^oh^blHl]mey_f\k_
\f_kl_bijh\h^uklZjh]h]h^ZbijhsZevguc[Zgd_l
Ghg_evay`_baaZlZdhc_jmg^u`_eZlvk_[_kf_jlb\hajZabehqdZjbd
Qlh\wlhfkfukeylfeZ^_gpu"
Bpmdh\^jm]aZ^mfZeZkv?keb__m[vxlgbdlhlh`_hkh[_ggh]hj_\Zlvg_klZg_lGZ__f_klh\
nbjf_\havfmldh]hlh^jm]h]hG_lZdZym`hgZg_aZf_gbfZyDhee_]bfh`_lih]jmklylg_fgh]h
ghkdhjhml_rZlkyFh`_lg_dhlhju_^Z`_g_fgh`dhh[jZ^mxlkyhkh[_gghKZlhfbdhlhjZyex[bl
ihdjZkh\ZlvkygZl_e_wdjZg_hg_c\_^vgZibrml\]Za_lZoihl_e_\bahjmihdZ`mldZdih^jm]m
�ihl_ji_\r_cJh^bl_ebZl_dhg_qghkmfZkhc^mlhl]hjyGhh^gbojh^bl_e_cfZehLhkdZ
kmsghklbdjhf_jh^bl_e_cmg__gbdh]hbg_l@bagv[_adjZkhd[_a\u[hjZ\k_jZ\ghqlh
]jmiih\Zyih_a^dZih`_kldhfm]jZnbdm\f_klhbg^b\b^mZevgh]hlmjZ
FZehqlh\eyiZeZkv\aZeh`gbpulZd_s_\lZdhfiZjrb\hff_kl_Bpmdhg_\hevgh\a^hogmeZ
G_lqlh[udZdhcgb[m^vrbdZjguc[Zjbebkmi_jfZjd_l]^_gb[m^v\KbfhDblZ^aZ\_beb
�abx]Zhd_
:^fbgbkljZlhjjZkohohlZeky
�DZdZyjZagbpZ]^_l_[ym[vxleyl_[y`_wlhgbq_]hg_f_gy_lya\bl_evghaZf_lbehg
Gh\_^v\Zflhg_\k_jZ\gh]^_jZ[hlZlv\hajZabehqdZjbd\dhff_jq_kdhfhl^_e_bebgZ
kdeZ^_
:^fbgbkljZlhjihfheqZeIhlhfij_ajbl_evghkiexgme
Y`_kdZaZefeZ^_g_p
;uehkeurghdZdgZmebp_\aj_\_eZ\lhfh[bevguc^\b]Zl_evFZrbgZkhj\ZeZkvkf_klZb
mfqZeZkvKgh\ZgZklmibeZlbrbgZ
Jh^bl_ebgZ\_jgh_m`_[_kihdhylky"Bpmdhih\_jgmeZkvdfZevqbdm
�Zg_lIZiZrZ^juog_lHglZdmklZ_laZ^_gvqlhohlvbaimr_diZebg_ijhkg_lky:fZfZrZ
k_]h^gy\ghqv
JZ[hlZ_l"
M]mF_^k_kljhc
:l_[_jZaj_rZxl\uoh^blvgZmebpm]Zdiha^gh"
LZdy\_^vkh\k_fjy^hf`b\mDZd`b\hlih^\_^_lghqvxlZdb[_]mkx^ZHqdZjbddhjhldh
jZkkf_yekybaZ]eygmeBpmdh\ebphY\Zklh`_a^_kvqZkl_gvdh\b`m
Bpmdhdb\gmeZ
�ZByl_[yaZihfgbeZ
Ylh`_H^gZ`b\_l_"
Bpmdhkgh\Zdb\gmeZ
YlZdb^mfZe
K[_kihdhckl\hfih]ey^u\Zy\klhjhgmkem`_[gh]h\uoh^ZhqdZjbd_s_gb`_ijb]gme]heh\m
QlhlhlZfkh\k_fgbdZdh]h^\b`_gbyaZf_lbehg
hh[s_lhij_klmigbd^he`_g\_jgmlvkyAZ^_gv]ZfbbadZkku
LZdlhhghlZdghIZjgbrdZaZ^mfZekyGZdZkkmhg^Z`_bg_ihkfhlj_e
Fh`_lj_rbeaZ[jZlv^_gv]bihlhf"
Hgb_s_ih^h`^Zebohlykeh\h`^Zlv[uehg_kdhevdhg_mf_klgh\ih^h[ghckblmZpbbGhgb
ij_klmigbdgbijh^Z\_pg_ihy\eyebkv
KljZggh\k_wlhih^mfZeZBpmdhb\a]eygmeZGZklj_edmqZkh\Ijhr_ejh\ghqZkHgZ
jZa[jhkZgguoihihemhkdhedZoa_jdZevgh]hihlhedZhljZ`Zekyk\_lIjbq_fg_lhevdhmebqgu_
�h]hgvdb\_jvkem`_[gh]hdZ[bg_lZ[ueZijbhldjulZbhllm^Zbkoh^behyjdh_we_dljbq_kdh_
k\_q_gb_Ke_^hfaZBpmdhih^gyekybfZevqm]Zg
Ihc^_fihkfhljbfqlhlZf"
:^fbgbkljZlhjbg_^mfZeih^gbfZlvkylZdqlhBpmdhkhqdZjbdhfi_j_klmib\q_j_ag_]h
\urebbaaZklhcdbdZkkuBpmdhihreZihijZ\hcklhjhg_hqdZjbdihe_\hcDijbhldjulhc
^\_jbhgbih^hrebk^\moklhjhgb^jm`ghijbevgmebds_eb
LbrbgZ=jZ[bl_eyg_keurgh]hje_mBpmdhi_j_khoeh\]heh\_klhyea\hg
Wc_klvlmldlhgb[m^v"iha\ZebaaZ^\_jbhqdZjbd
Gba\mdZIhlhfihkeurZebkvdZdh_lhg_\gylgh_fuqZgb_b\jh^_dZdkdjbigh`dbklmeZBpmdhk
hqdZjbdhf\f_kl_\e_l_eb\dhfgZlmyjdhfk\_l_exfbg_kp_glghceZfiuaZklhehfkb^_e
ijh^Z\_pijhqghijb\yaZggucdklmemJmdbbgh]bmg_]hlh`_[uebk\yaZgumiZdh\hqghc
\_j_\dhcJhlaZe_ie_gde_cdhce_glhcJy^hfs_jbekymofuedhc\uihljhr_gguck_cn
:^fbgbkljZlhjkjZ^hklvxih[_`Ze\ihebp_ckdbcmqZklhdkhh[sblvhkemqb\r_fkyBpmdh_s_
g_mki_eZaZdhgqblvnjZamdZdhgm`_ime_c\ue_l_eq_j_aaZ^gxx^\_jvh`b^Zgbbihebpbb
BpmdhkhqdZjbdhf^hklZebbaZ\lhfZlZ[Zgdbk]hjyqbfdhn_mk_ebkvijyfhgZihemjy^hfk
f_jl\_ggh[e_^guf\k__s_^jh`Zsbfijh^Z\phfbklZebihly]b\Zlvh[`b]ZxsbcgZiblhd
H^gZdh^hlh]hdZdaZ\ueZihebp_ckdZykbj_gZBpmdh\k_`_\klZeZbih^hreZdZ\lhfZlbq_kdhc
�^\_jbm^hklh\_jblvkyqlhlZfe_`bl^_ckl\bl_evghih]j_fmrdZZih]j_fmrdZ[e_^gh`_elZyk
hjZg`_\ufml_gdhfgZieZklfZkkh\hfdhjimk_
Gbq_]hg_evayljh]Zlv^hijb_a^ZihebpbbgZihfgbehqdZjbd
Bpmdhg_j_rbeZkv\aylvih]j_fmrdm\jmdbGh_c^hkf_jlbohl_ehkvihkemrZlvdZdhgZ]j_fbl
bdhgqbdZfbgh]l_chgZe_]hgvdhihljh]ZeZb]jmrdmLZhlha\ZeZkvg_]jhfdbff_eh^bqgufklmdhf

Dh]^Z^_eh[uehij_^Zghh]eZkd_`bagv\hdjm]BpmdhaZ[mjebeZL_e_nhgg_kfhedZedg_c
[_kij_klZgghaZ]ey^u\Zebkhkem`b\puKh^ghcklhjhguhgb^_ckl\bl_evgh[_kihdhbebkvaZ
Bpmdhk^jm]hcbagu\Zebhlex[hiulkl\ZIhkdhevdmBpmdh\h[s_flhhl^_eZeZkve_]dh\k_
`Z`^ZebihkemrZlvkljZrgu_jZkkdZauhijhbkr_^r_fGZdhg_p\k_wlhklZehg_\ughkbfufb
Bpmdh\ayeZkhke_^mxs_]h^gyhieZqb\Z_fuchlimkdk_jZ\ghijbrehkv[u[jZlvg_kdhevdh
^g_cihkdhevdmhgZ`^ZeZ\uah\ZbaihebpbbJh^bl_ebj\Zebkvg_f_^e_gghijb_oZlv\Lhdbhgh
Bpmdhj_rbl_evghij_k_deZ\k_ihiuldbIhke_^gbc]h^mhlpZ[uehiehohkha^hjh\v_fZdjhf_
lh]hBpmdhk_cqZkohl_ehkvih[ulvh^ghcJh^bl_ebdhg_qgh`_gZqZebm]h\Zjb\Zlv__\_jgmlvky
^hfhcMkeurZ\ihl_e_nhgmieZqmsbc]hehkfZl_jbBpmdhbkZfZ_^\Zg_jZkljh]ZeZkv^hke_a
Kusbdh\hdZaZehkv^\h_Bh[Zkh\k_fg_bal_ohdhf\lZcg_f_qlZeZBpmdhZKZlhfbby\gh
?keb[m^mlkbfiZlbqgu_lhh[yaZl_evghihagZdhfvf_gyijhkbeZhgZKdhj__hgbdZd^\_dZieb
\h^uihoh^bebgZih`beuogZqZevgbdh\banbjfuBpmdhH^gZdhh[Z[uebhlf_ggh\_`eb\ub
h[oh^bl_evgu\h\kydhfkemqZ_ihhlghr_gbxdg_c:m`dZdlZfkhklZevgufblj_fy
ihl_ji_\rbfbBpmdhg_agZeZk_o^hijZrb\Zebihh^bghqd_Ihebp_ckdb_^Z`_ihijhkbeb
ihl_ji_\rbog_i_j_a\Zgb\Zlvkybg_h[km`^Zlvkemqb\r__ky
ZrZiZfylvfh`_lih^\_klb\Zkb\ulhevdhhdhgqZl_evgh\k_aZimlZ_l_ihykgbebhgb
Bpmdh^h[jhkh\_klghjZkkdZaZeZqlhijhbkoh^beh\lmghqvqlhhgZ\b^_eZbqlhkeurZeZk_
ih^jh[ghklb[uebaZg_k_gu\ijhlhdheH^gZdhkZfbkusbdbg_kebrdhfjZkijhkljZgyebkvhoh^_
�jZkke_^h\ZgbyZ`_hlhfqlhbak_cnZihobs_ghiylvfbeebhgh\b_gBpmdhmagZeZba]Za_l
DZdbke_^h\Zehh`b^Zlv^_eZmfZ]ZabgqbdZ4:rebg_[e_klys_b\eZ^_e_pj_rbeijh^Zlv_]h
ka_f_evgufmqZkldhfb\k_fkh^_j`bfufIylvfbeebhgh\b_ge_`Z\rb_\lhl\_q_j\k_cn_
khklZ\eyebdZdjZaaZ^ZlhdLZdqlh]jZ[bl_evg_kemqZcghgZ[j_egZ4:hgr_elm^ZgZ\_jgydZ
aZ^_gv]ZfbIJ?KLMIGBDOHJHRHAG:EKBLM:PBXF:=:ABG?M\b^_\\]Za_l_lZdhc
aZ]heh\hdBpmdh\kihfgbeZi_j_im]Zggh_ebphijh^Z\pZG_lqlhlhg_ihoh`_gZbgkp_gbjh\dm
Ihlhfkusbdbh[jZlbebkvdg_ckijhkv[hcgbdhfmg_]h\hjblvhih]j_fmrd_
Wlhhq_gv\Z`gZy^_lZev^eyke_^kl\byhgZfh`_lgZ\_klbgZkgZke_^Fub\k_ohklZevguo
ihijhkbebh[wlhfbhl`mjgZebklh\kdju\Z_f
Bpmdhdeyl\_gghh[_sZeZ^_j`ZlvjhlgZaZfd_gh\k\hxhq_j_^v\ayeZkkusbdh\h[_sZgb_dh]^Z
aZdhgqblkyke_^kl\b_jZkkdZaZlv_c^eyq_]hij_klmigbdmihgZ^h[beZkvih]j_fmrdZ
:aZq_f\Zf"m^b\bebkvihebp_ckdb_
IjhklhlZdbgl_j_kghhl\_lbeZhgZM`kebrdhf\k_wlhg_\_jhylgh
Bpmdh\ureZgZjZ[hlmkimklyg_^_exihke_ijhbkr_kl\byDZdbke_^h\Zehh`b^Zlv\_kvi_j\uc
^_gv___s_^hgbfZebgh\kdhj_Z`bhlZ`ihr_egZm[uevHgZijZ\bevghk^_eZeZqlh^ZeZ
kljZklyfihhklulv=Za_lqbdblh`_m]hfhgbebkvH]jZ[e_gb_h[hrehkv[_a`_jl\lZdqlhgh\uo
khh[s_gbcg_ihy\eyehkvHklZ\Zehkvlhevdh`^Zlv\_kl_chlihebpbbdZd\^jm]gZ^_\yluc^_gv
\mlj_gg_c]Za_l_hgZgZldgmeZkvgZnhlh]jZnbx\Z`gh]hk\b^_l_eyijhbkr_kl\byg_dh_]h
KxblbKZkZdb^\Z^pZlbe_lg_]hxghrbBaaZf_ldbke_^h\ZehqlhKZkZdbZ\lhke_kZjvijh`b\Z_l
\khk_^g_fd\ZjlZe_ZjZ[hlZ_l\fZkl_jkdhcfbfhdhlhjhcBpmdhoh^bldZ`^uc^_gvHgg_
ihy\eyeky\g_cihke_lhcghqbdh]^Zijhbahrehh]jZ[e_gb_?]hfhlhpbdeklhblm^hfZbkq_a
lhevdhfhlhpbde_lgucre_fksbldhfFhlhpbdekebrdhf[jhkZ_lky\]eZaZ_]he_]dhh[gZjm`blv
ihwlhfmKZkZdbbkihevah\Z\\f_klhfZkdbre_fksbldhfi_rdhfkdjuekykf_klZij_klmie_gby
kljhbe^h]Z^dbZ\lhjaZf_ldbBpmdhkjZam\kihfgbeZj_\aZ\h^bfh]hfhlhjZdh]^Zhgbe_`ZebaZ
klhcdhcGZnhlh]jZnbbebphmKZkZdb[ueh^h\hevghmkljZrZxs__dlhfm`_hg\u]ey^_e
g_kdhevdhklZjr_k\hboe_lhh[s_lhebpZij_klmigbdZBpmdhg_\b^_eZlhevdhre_fksbldhf
lZdqlhnhlh]jZnby_cgbq_]hg_]h\hjbeZGh_cih^mfZehkvqlh\hafh`ghKZkZdbb_klvlhl
kZfuc]jZ[bl_evhl_keb[u]hehkmkeurZlvLh]^Zfh`gh[ueh[uqlhlhkdZaZlv
IhjZafukeb\Bpmdhj_rbeZqlhemqr_g_^hgbfZlvjZkkijhkZfbihebpbxZkZfhckoh^blvgZ
f_klhijhbkr_kl\byI_j_^jZ[hlhchgZaZkdhqbeZ\4:
AgZdhfh]hijh^Z\pZ\fZ]Zabg_g_hdZaZehkv
wlhl^_gvjZ[hlZ_l^jm]Zykf_gZdlhfm`_ihke_h]jZ[e_gbyiZj_gvlZdbg_ihy\eyeky\b^gh
j_rbem\heblvky^h\hevghg_ex[_aghihykgbe_cijh^Z\_pklhy\rbcmdZkku?fm[uehke_]dZaZ
ljb^pZlvMagZ\qlhBpmdhh^gZbaihl_ji_\rbohgkjZamkfy]qbeky
AgZqbl\ug_ijhklhlZdbgl_j_km_l_kv":lh\ihke_^g__\j_fyex[hiulgu_`blvyg_^Zxl
�Zg_lyk\b^_l_evgbpZih^l\_j^beZBpmdhLhevdhgZkihq_fmlh^_j`Zl\g_\_^_gbb
hlghkbl_evghoh^ZjZkke_^h\Zgbyug_\dmjk_hldm^Z\hh[s_\hagbdwlhlKZkZdb"
Ijh^Z\_ph[\_e\a]ey^hffZ]ZabgDkqZklvxihdmiZl_e_cg_[ueh
Gm^ZY__\b^_eZkh[kl\_ggufb]eZaZfb
Dh]^Zihebp_ckdb_kdZaZebh[wlhffukjZamihgyebqlhwlhhgKZkZdbMgZkjZ[hlZihkf_ggZy
fZ]Zabg_r_klvg_liylvijh^Z\ph\B\k_agZxlwlh]hKZkZdb
Hg\Zrihklhyggucdeb_gl"
Gm^Z@b\_l\khk_^g_fd\ZjlZe_:gZjZ[hlm\Z\lhfZkl_jkdmx_a^blbebgZfhlhpbde_bebgZ
\_ehkbi_^_G_kdhevdhjZa\g_^_exg_ij_f_gghaZ_a`Z_ldgZfaZihdmidZfbBihqlb\k_]^Z
iha^g_cghqvxM`_ihqlb]h^:ihke_^gbcf_kypiZj_gv\k_\j_fylZkdZekkh[hcih]j_fmrdm\
dZjfZg_GZg_c_s_ml_ghdgZjbkh\Zg
uykgbehkvqlhKxblbKZkZdbqZkl_gvdhy\eyeky\fZ]Zabg\re_f_kaZdjulufsbldhf\b^gh
kgbfZlvp_eZyfhjhdZIjh^Z\pudZdlhb\gbfZgbyg_h[jZsZebF_`^mkh[hchgbijha\Zeb_]h
iZj_gv\re_f_ghdh]^ZhgklZelZkdZlvkkh[hcih]j_fmrdmdg_fmijbebiehgh\h_ijha\bs_
ih]j_fmr_qgbd:_s_ijb^mjhd
Ijb^mjhd"
Ijh^Z\_pjZkkf_yeky
Gmdhg_qghijb^mjhdIhkm^bl_kZfba^hjh\_gguclZdhc^_lbgZZjZa]meb\Z_lkih]j_fmrdhc
^eyfeZ^_gp_\
Ijb^mjhdGh\_^vg_gZklhevdh`_qlh[u\aylvkkh[hcih]j_fmrdmgZh]jZ[e_gb_Dlhfm`_
hldm^Zhgfh]agZlvijhiylvfbeebhgh\qlhe_`Zeb\lmghqv\k_cn_"
Ijh^Z\_p\^jm]\_kvhs_lbgbeky
AZq_f]h\hjblvlZdb_\_sb"MgZkm\k_ofh]ml[ulvg_ijbylghklbFu`_jZ[hlZ_fa^_kvjZa\_
klZeb[u^_eZlvih^h[gu_]emihklb"
h[s_flhhghdhg_qghlZdGh
Ohay_\Zijboh^ylbmoh^ylZfuhklZ_fkyDq_fmgZfkha^Z\Zlvk_[_ijh[e_fu"
GZ\_jgh_hgijZ\ih^mfZeZBpmdhHgZba\bgbeZkvbm`_ohl_eZ\uclbdZdqlhlh\^jm]
hklZgh\beh__GZau\ZyqbkehjZ[hlgbdh\fZ]ZabgZijh^Z\_ph]h\hjbeky
KdZ`bl_M\Zkdlhgb[m^vm\hevgyekyg_^Z\gh"
Ijh^Z\_pihfhjsbeky
DZd\Zfg_kh\_klghugxob\Z_l_lm]lhqghkusbpZ
GmlZd[uehbebg_[ueh"
�Z[uehg_ohlyijbagZeijh^Z\_pM\hebekylmlh^bg\dhgp_ijhrehcg_^_ebGhijbq_f
a^_kvwlh"
�Zkh[kl\_gghgbijbq_fOhly\ijhq_f
&#xl;&#xhl;&#x;&#x_q;&#x_j;&#xpm; h;&#xh;&#xlq;&#x_];&#xh;&#xlh;&#x_k;&#xlZ;&#xk;&#x_[;&#x_;&#xg_;&#xg;&#xZo;&#xh^; e;&#xZ;�lhl\_q_jBpmdhhlq_]hlhf_klZk_[_g_gZoh^beZZ`_aZkgmlvg_fh]eZG_hl^Z\Zyk_[_hlq_lZ\
k\hbo^_ckl\byohgZ\k_\j_fyih]ey^u\ZeZgZqZkuGZdhg_pgZklmibeqZkdh]^Z\lmghqv\
fZ]Zabg\hj\Zeky]jZ[bl_evBpmdhgZdbgmeZ`Zd_lb\ureZgZmebpm
JZamf__lkygh]bkZfbihg_keb__\4:D__bamfe_gbxlZfm`_lhjqZehqdZjbdDh]^ZBpmdh
oehigmeZ_]hihie_qmhgaZmeu[Zeky
Qlhhq_gvi_j_im]Zebkv"?s_gbjZamkx^Zklhcghqbg_ijboh^beb
BpmdhbamfbeZkv
:luqlhm`_g_\i_j\ucjZa"
:hqdZjbdlhhdZau\Z_lkyg_lZdh_m`gZb\gh_^bly
G_kljZrgh\kihfbgZlv"ihbgl_j_kh\ZeZkvBpmdh
+HZgbkdhe_qdhFZevqbrdZfZogmejmdhc\dhlhjhc[ueaZ`Zl[ml_j[jh^k\_lqbghcIjZ\^Z
_keb^hfZmagZxllZdmx]heh\hfhcdmmkljhyl
Ihgylgh_^_eh
BpmdhdmibeZaZdmkdbdib\mbkeZ^hklbb\f_kl_khqdZjbdhf\ureZbafZ]ZabgZ]^_g_[ueh
gbdZdboi_j_f_g_kebg_kqblZlvgh\h]ha_jdZeZgZihlhed_
DZd\u^mfZ_l_wlhKZkZdbh]jZ[befZ]Zabg"kijhkbehqdZjbdBahjlZmg_]h\uj\Zehkv[_eh_
h[eZqdhiZjZ
:ludZd^mfZ_rv"
Gm\uijyfhdZdkusbdHl\_qZ_l_\hijhkhfgZ\hijhk
Bpmdhmeu[gmeZkv
G_agZxBaaZwlh]hre_fZyebpZg_jZa]ey^_eZ^Zb]hehk[uebkdZ`_ghlijh^Z\pul_
m\_j_guqlhij_klmigbdKZkZdbBaaZlhcih]j_fmrdb=h\hjylqlhhgqhdgmluc
Gmwlh[ueh[ukebrdhfijhklhfy]dhaZf_lbehqdZjbdIjZ\^Zihoh`_qlhij_klmigbd
jZkkm`^ZelZd`_ijbfblb\gh
BpmdhhklZgh\beZkv
Qlhlubf__rv\\b^m"
�mfZxqlhKZkZdbwlmih]j_fmrdmih^h[jZegZmebp_Ihlhfmbghkbe__kkh[hc
Ih^h[jZe"
Bf_gghHg\_^vqZkl_gvdh[u\Zea^_kvihjZ[hl_GZr_eih]j_fmrdmbih^h[jZe
B^_j`Ze__ijbk_[_"
Gm^ZGZ\_jgh_ohl_eijbkemqZ_\_jgmlvohaybgmGbq_]h^jm]h]hijhklh\]heh\mg_ijboh^bl
KljZggh\k_dZdlhBpmdhjZkkf_yeZkvAgZqblagZedlhohaybgIhq_fm`_lh]^Zg_aZr_e
ijyfh\^hf"k_]^Z\_^vfh`ghdZdlhk\yaZlvkyHl^Zeijyfh\jmdbb^_ehkdhgphf
HqdZjbdihdZqZe]heh\hc
�mfZxhgb[uebagZdhfug_gZklhevdh[ebadhGm\aylvdijbf_jmohly[ugZkk\Zfb
&#xkl;&#xj_;&#xqZ;&#x_f;&#xky;&#x;&#xZ];&#xZa; g;&#x_;&#x;&#xgh;&#xl;&#xhe;&#xvd;&#xh;�klj_qZ_fky\fZ]Zabg_ghblhevdhZ`_g_agZ_f^jm]^jm]Zihbf_gb\_jgh"Bm`l_f[he__
Z^j_kZhl_keb[u\uqlhgb[m^vihl_jyebZygZr_elh`_gZ\_jgh_klZe[ughkblvkkh[hc
qlh[u\_jgmlvijb\klj_q_JZamf__lky_kebwlh[ueZ[ulZdZy`_fZe_gvdZy[_a^_emrdZBm`l_f
[he___keb[ur_e\fZ]Zabg
Bpmdhbamfe_gghkfhlj_eZgZhqdZjbdZOhlyaj_gb_mg_]hg_\Z`g_pdh_Z]eZaahjdbc
Ijh[e_fZ\lhfqlhfug_agZ_fdlhohaybgb]jmrdbhl_keb[ugZclbwlh]hq_eh\_dZ
JZkklZ\rbkvkhqdZjbdhfBpmdh^he]hh[^mfu\ZeZ_]hkeh\ZHgbg_^Z\Zeb_cihdhybgZ\lhjhcb
�gZlj_lbc^_gvZ`_gZjZ[hl_i_j_ebklu\Zy^hdmf_glubebi_qZlZygZijhp_kkhj_hgZ
[_kkhagZl_evgh^mfZeZhgbo
Kimklyihef_kypZihke_h]jZ[e_gby\kydZgp_eyjbykh[jZeZkvqlh[uijh\h^blvklZjuc]h^=meyeb
^hiha^gZbBpmdh_^\Zmki_eZgZihke_^gxxwe_dljbqdm
;ueh_s_oheh^g__q_f\ghqvh]jZ[e_gbyBpmdh[j_eZ^hfhcih^ijhgbau\Zxsbf\_ljhf
Ijhoh^yfbfhZ\lhj_fhglghcfZkl_jkdhchgZg_\hevghijbhklZgh\beZkvbihkfhlj_eZgZ\hjhlZ
Ljm^ghih\_jblvGh_s_ljm^g__ih\_jblvqlhij_klmigbdih^h[jZe[uih]j_fmrdmqlh[u
\_jgmlv__ijbkemqZ_\eZ^_evpmijhq_f_keb^h]Z^dZhqdZjbdZ\_jgZ
BpmdhqbogmeZHgZiehlg__aZkl_]gmeZ\hjhlgbdiZevlhbaZrZ]ZeZ^Zevr_AZ\_jgm\aZm]hehgZ
m\b^_eZkfmlgh[_e_\rmx\l_fghl_nb]mjmQ_eh\_dgZijZ\bekydg_cq_j_aijh_a`mxqZklvmebpu
]ey^_\rbkvBpmdhmagZeZlm`_gsbgmdhlhjZydh]^ZlhjZaukdb\ZeZijhiZ\r_]h^_^Z
M`luijhklbf_gy^_lhqdZh[jZlbeZkv`_gsbgZdBpmdhlhqghlZd`_dZdb\lhljZa
GhBpmdhihki_rbeZkijhkblv
Qlhhiylv^_^meyijhiZe"
@_gsbgZijb`ZeZjmdbdihdjZkg_\rbfgZfhjha_s_dZf
Ihq_fmhiylv"
�Zfuk\Zfbm`_\klj_qZebkv
hldZd"Hgkx^ZqZkl_gvdhaZ[j_^Z_lgZ\_jgh_ihwlhfm@_gsbgZmklZehhimklbeZ]heh\m
Ijhklh[_^ZkgbfOheh^`ZjZebZmc^_lbijhiZeYm`_b^\_jbaZibjZlvijh[h\ZeZ\k_jZ\gh
mfm^jy_lkyhldjulvboF_gyihjhc^Z`_khfg_gb_[_j_l^_ckl\bl_evghebhggbq_]hg_
khh[jZ`Z_l"
G_lg_\klj_qZeZy\Zr_]h^_^ZihdZqZeZ]heh\hcBpmdh:_kebkhh[sblv\mqZklhd"
�Zy\k_]^ZlZd^_eZx@_gsbgZ_s_gZrZ`hdih^hreZdBpmdhkeh\ghg_`_eZy\uimkdZlv
`_jl\mklZdbfljm^hfihcfZggmxgZfhjha_AZfmqbeZkvykgbfDZdb]jmrdmk\hxihl_jye
lZdijhklhke_]hl]hjyKh\k_fg_oh^be:\hlk_]h^gygZl_\Zf
B]jmrdZ
Bpmdhkeh\ghh`]ehIhl_jyebb]jmrdm"
Lh]^Z\kmi_jfZjd_l_^_^dZdj_[_ghdjZ^h\ZekyrhdheZ^d_b\jmdZomg_]hlh`_[ueZb]jmrdZ
dZ`_lkyljm[Z
KdZ`bl_Hgihl_jyekemqZ_fg_ih]j_fmrdm"GZg_c_s_ml_ghdgZjbkh\Zg@_elZylZdZy
=eZaZm`_gsbguhdjm]ebebkvhlbamfe_gby
:dZd\umagZeb"
Bpmdhk`_gsbghcdhlhjmxa\ZebBfZbgZ^jm]hc`_^_gvihrebdke_^h\Zl_exBfZbjZkkdZaZeZ
qlhihe]h^ZgZaZ^\hllZd`_iha^g_cghqvxhlijZ\b\rbkvgZihbkdbijhiZ\r_]h^_^Z\klj_lbeZ
iZjgygZfhlhpbde_
Y_]hkh\k_fg_agZxGhhglZdhc\_`eb\uch[oh^bl_evgucKijhkbeqlhkemqbehkvbihr_e
�&#xhl;&#x;&#xky;&#xkl;&#xhj; y;&#x;bkdZlv\f_kl_khfghcZ`_\mqZklhdk[_]Zekhh[sblvqlhklZjbdgZr_ekyhlb\kybklhjbyZ
�\lhljZam^_^Z[ueZkkh[hcih]j_fmrdZkml_gdhf_]hkZfZyex[bfZyb]jmrdZ_^qZklh[jZe__k
kh[hcihlhfmlhbihl_jyekf_kypgZaZ^IZj_gvg_kdZaZedZd_]hah\mlMg_]hmkZfh]hgZjh^bg_
\hkvfb^_kylbe_lgbc^_^mrdZlZdqlhgZrklZjbdijbagZekyhglh`_\jh^_dZdg_qm`hc_fmM
iZjgy[ue_s_lZdhcqm^ghc\u]h\hjihoh`_g_f_klguc
BfZbg_agZeZqlhKxblbKZkZdbklZek\b^_l_e_fghf_jh^bgih^_emh[h]jZ[e_gbb
�Zdh]^Zfg_]Za_lulhqblZlv"L_e_\bahjblhlg_fh]mihkfhlj_lvkihdhcghk_k^_^Z]eZag_
kimkdZx
G_ijhrehblj_o^g_cdZdZj_klh\ZebgZklhys_]hij_klmigbdZKusbdbmkljhbebaZkZ^mm^hfZ
_]h^jm`dZb^h\hevgh^he]hih^`b^Zeb_]hlZfIZjgxbkihegbehkv^_\ylgZ^pZlvfZ]Zabg_hg
Ij_klmigbdkZfmdZaZef_klh\]hjZoLblb[m]^_bkdZlvljmiKxblbKZkZdbL_eh[uelhevdhke_]dZ
ijbdhiZghKf_jlvgZklmibeZ\j_amevlZl_fgh]hqbke_gguoljZ\f
[Z]Z`gbd_fZrbgu[u\r_]hijh^Z\pZh[gZjm`beb\hehkuKxblbKZkZdbbke_^udjh\b=jmiiZ
djh\b[ueZlZ`_qlhbmih]b[r_]h=jZ[bl_evkdjuekykf_klZij_klmie_gbygZwlhckZfhc
fZrbg_Wlhrmf__^\b]Zl_eykeurZeZBpmdh\lmiZfylgmxghqvKxblbKZkZdbghkbekkh[hc
ih]j_fmrdmaZoh^be\fZ]Zabg\re_f_kaZdjulufebphfjZ[hlZe\khk_^g_cZ\lhj_fhglghc
fZkl_jkdhcbZ^j_k_]h[uehg_keh`ghmagZlv\k_wlhijb]h^behkv^eyhkms_kl\e_gbyieZgZ
ij_klmigbdZy\blvky\fZ]ZabgkaZdjulufebphf\re_f_gZjhqghh[jhgblvih]j_fmrdmqlh[u
\k_j_rbebqlh]jZ[bl_evKZkZdbHklZ\ZehkvaZihemqblvih]j_fmrdmbkijylZlvljmiKZkZdb
M[blv_]h[uehg_keh`ghiZj_gv`beh^bgb\k_]^Z\ha\jZsZeky^hfhciha^ghghqvxKZkZdb
kqblZebqhdgmlufbwlh[ueh\_kvfZgZjmdmij_klmigbdmGZlZdh]haZijhklhiZ^_lih^haj_gb_
^mfZehg
lmghqvjZ[hlZegh\_gvdbcijh^Z\_pbhge_]dhihiZekygZm^hqdmMagZ\ih^jh[ghklbhklZevgu_
lh`_ih^mfZebqlh]jZ[bl_evKZkZdbqZkl_gvdhaZoh^b\rbc\fZ]Zabgkih]j_fmrdhcGh
ihebpbxijh\_klbg_m^ZehkvJhaukdKZkZdbgZqZeb\h\k_g_ihlhfmqlhihebpbyih\_jbeZ\_]h
\bgh\ghklvZqlh[umkuiblv[^bl_evghklvgZklhys_]h]jZ[bl_eyKusbdbkkZfh]hgZqZeZrebih
\_jghfmke_^m
Ij_klmigbdijbagZekyqlhkh\_jrbeh]jZ[e_gb_ihlhfmqlhihgZ^h[bebkv^_gv]bgZjZa\e_q_gby
Djhf_lh]h_fmm`Zkghohl_ehkvohly[ujZahd\uklj_eblvbadmie_ggh]hibklhe_lZh[s_fg_
\klj_lvKZkZdbklZjbdZg_ijb^b_fm\]heh\mb^_y\_jgmlvih]j_fmrdmlhg_\ebi[u\lZdmx
bklhjbxbhklZeky[u`b\DZdZy]hjvdZybjhgbykm^v[u
Bpmdh[ueZlZdihljyk_gZqlh^Z`_g_\ureZgZjZ[hlm
Klh]h^gyhgZ[hevr_g_aZoh^beZ\4:DkqZklvx\k_h[hrehkv^eyg__kZfhc[eZ]hihemqgh
ghfukevhg_e_ihckf_jlbKxblbKZkZdb[ueZijhklhg_\ughkbfhc
�DZdlhgZZ\lh[mkghchklZgh\d_hgZklhedgmeZkvkBfZbb^_^hf_^\l_iehc\yaZghcrZihqd_
^_j`ZekyaZjmdmg_\_kldb\k\h[h^ghcjmd_hgk`bfZe`_elmxih]j_fmrdmkml_gdhfM\b^_\__
Bpmdh^Z`_ijbhklZgh\beZkvAgZqblihebp_ckdb_\_jgmebih]j_fmrdmQlh`ohlv\wlhfih\_aeh
OhlviZfylvhklZeZkv
:^fbgbkljZlhjZkj_^g_]ha\_gZBpmdh[hevr_g_\b^_eZIhoh`_hgh[oh^be^_kylhc^hjh]hc
aehihemqgucmgb\_jkZfGZ\_jgh_ihke_lh]hijhbkr_kl\byjZ[hlZ_lk_[_ij_kihdhcghgZgh\hf
f_kl_bm`_g_^mfZ_lqlh[ueh[uemqr__keb[u_]haZklj_ebeb
:\hlkhqdZjbdhfBpmdhg_h`b^Zggh\klj_lbeZkvgZklZgpbhgghcieZlnhjf_k_]hh^bgjZa^gy
q_j_a^\ZdZd\k_aZdhgqbehkv
HqdZjbdkhr_ekwe_dljbqdb\dhfiZgbblZdbo`_fZevqbr_d\b^bfhh^ghdeZkkgbdh\;ue
km[[hlgbc\_q_jbBpmdhkh[bjZeZkv_oZlv\]hjh^?caZohl_ehkvhdebdgmlvhqdZjbdZkdZaZlvqlh
hgijZ\bevghm]Z^ZeblhevdhFZevqbrdZlh`_aZf_lbeBpmdhghih^hclbg_kfh]_k_eh
s_[_qmsZyklZcdZj_[ylhdjm`b\_]hm\e_deZaZkh[hcBpmdhohl_eZ[ueh^h]gZlv_]hHqdZjbd
aZf_lbewlhdjZ_rdhf]eZaZghmkZfhce_klgbpudZdlhjZkl_jygghih`Z\ie_qZfb\f_kl_k
ijbyl_eyfbklZekimkdZlvkyihklmi_gvdZf
FZ]Zabggh_agZdhfkl\h]hjvdhmkf_ogmeZkvBpmdhh^bghdhklhygZieZlnhjf_dZdhfeb[h
lZdh_
hlbeZ^ghih^mfZeZhgZLZdh_m`wlhf_klhHkh[ucfbjkghqghc`bagvx
GZdhg_pkh]emrbl_evguf]jhohlhfih^dZlbeZwe_dljbqdZihke_^gxxk_dmg^mBpmdhkgh\Z
ih^mfZeZhkm^v[_KxblbKZkZdbBgl_j_kghq_f[u\k_dhgqbehkv_keb[uijh^Z\_pmgb\_jkZfZ
agZeiZjgyihbf_gb"Lh]^Z[ugbdlhg_^mfZeqlhhgg_ghjfZe_gAgZeb[uqlhih]j_fmrdmghkbl
kkh[hcg_kemqZcghhafh`ghlh]^ZKZkZdbg_klZe[u`_jl\hcm[bcpufZe_gvdbofZ]ZabgZo
ihklhygguodeb_glh\agZxl\ebph:agZdhfuc\k_fq_eh\_dg_klZg_l\oh^blv\fZ]Zabg\re_f_k
aZdjulufebphf
ijhq_fdjm]ehkmlhqgucmgb\_jkZfg_lZdh_f_klhWlhdZ`^hfmykgh
we_dljbqd_BpmdhfmjeudZeZlmkZfmxi_k_gdmqlhi_j_^Z\ZebZghqvh]jZ[e_gbyDZdjZai_j_^
l_fdZdhldexqbehkvjZ^bhEx[exl_[yex[exl_[y
GZwlhff_kl_i_k_gdZh[hj\ZeZkvBpmdhlh`_mfhedeZgZlhf`_f_kl_
+LWRMLFKL.DQRQE\0L\XNL0L\DEH
&RS\ULJKWE\0L\XNL0L\DEH
�=mldbgZi_j_\h^gZjmkkdbcyaud
_dhh]Z\Z
^_\hqdZaZ\urb\Zgb_f
h\gmlj_gg_f^\hjbd_`b\_ldhrdZih`ZemcklZg_dhjfbl___^h[Z\beZf_^k_kljZaZdhgqb\
ih^jh[gu_jZatykg_gbyhlhfdZdihevah\Zlvky^mr_\hcdhfgZlhcdZdj_]mebjh\Zlv[hevgbqgmx
djh\ZlvdZdjZ[hlZ_lklheh\Zybh[h\k_fijhq_f
G_dhjfblv
dhgp_k\hboihf_lhdygZibkZedhrdZbh[\_edjm`hqdhf
HgZm`ZkghjZklhekl_eZb\fhq_ihy\bekykZoZjlZdqlhfuh]jZgbqb\Z_f__\_^_
F_^k_kljZkdehgbeZ]heh\mbmeu[gmeZkvk_a^_rgb_k_kljughkbeb[e_^ghjhah\u_nZjlmdbk
^\mfy[hevrbfbdZjfZgZfbbihoh^bebgZij_ih^Z\Zl_evgbpdhg^bl_jkdbodmjkh\beb`_gZ
^_lkZ^h\kdbogygv
?kebm\Zk_s__klv\hijhkuih`ZemcklZ
Yi_j_\_e\a]ey^gZfZfme_`Z\rmxgZdjh\Zlb
G_lg_lmf_gygbdZdbo\hijhkh\k_ihgylgh
E_`ZgZ[hdmhgZihiulZeZkvk^_eZlvihdehgbbaaZwlh]h__]hehkmlhgm\rbc\h^_ye_ijha\mqZe
_s_[he__keZ[h
AZhnbpbZevgufbhnhjfe_gbyfbjZa[hjhf\_s_cb^jm]bfboehihlZfbi_j\uc^_gv\ohkibk_
ijhr_e[ukljhIjb]hlh\e_ggZy^eygZkdhfgZlZg_kfhljygZihklZ\e_ggmxkx^Z^hihegbl_evgh
h[uqgmx^hfZrgxxdjh\Zlv[ueZbaebrg_ijhklhjghch[hbbrlhju\u^_j`Zgu\[_`_\uo
lhgZox`gZyklhjhgZhliheZ^hihlhedZaZkl_de_gZGbq_]hebrg_]hg_[ueh\ihf_s_gbbghijb
wlhf_]hg_evay[ueh[ugZa\Zlvboheh^gufQbklZykdjhfghh[klZ\e_ggZydhfgZlZ
YjZaeh`beihk\hbff_klZf\_sbijb\_a_ggu_\lm]hgZ[blhckmfd_Mf_gyg_[uehgb
fZe_cr_]hihgylbykdhevdhijh^eblkyij_[u\Zgb_\ohkibk_JZamf__lkyyagZehl\jZqZ
hklZ\rbckykjhdljbf_kypZghqlhhagZqZ_lwlZpbnjZdijbf_jmkdhevdhkiZevguooZeZlh\
kf_gblfZfZaZwlh\j_fykdhevdhgZibr_libk_fkdhevdhm\b^blkgh\wlh]hyg_fh]ykgh
ihehqdZolmZe_lZb\Zgghc\ysbdZoijbdjh\Zlgh]hklhebdZ
AZhdghf\k_g_aZf_lghhdmlZefjZd
Ihc^mijbg_kmm`bg
uihegyymdZaZgby^g_\ghcf_^k_kljuyihemqbegZdmog__^m^eyiZpb_glZbh[uqgmx^eyk_[y
hlg_k\k_wlh\iZeZlmbfu\^\h_fihm`bgZebFZf_iheZ]ZeZkvh[`Zj_ggZydmjbgZy]jm^dZ
lmr_gu_h\hsbemdh\uckmibfZg^Zjbgh\h_`_e_Mf_gy[uebfykgu_l_nl_ebZgZ^_k_jl
rhdheZ^gucfmkk
�Z\ghfuklh[hcg_m`bgZeb\^\h_fijhbag_keZfZfZihf_rb\Zykmi
�Z^_ckl\bl_evghhl\_lbey
JZa]h\hjij_j\Zekykeurgh[uehlhevdhdZdihojmklu\Z_lgZam[Zo_^ZFZfZihemkb^_eZgZ
djh\Zlbhimklb\\a]ey^gZkdhevaysbcih^ghkkihklZ\e_gghcgZg_]h_^hcKb^ygZ^b\Zg_mkl_gu
y]ey^_egZ__ijhnbevgZnhg_l_fgh]hhdgZ
LZdh_hsms_gb_qlhfui_j__oZebgZgh\mxd\Zjlbjmbijboh^blky_klvihdmigu_h[wglhk_
g_\dmkgh_qm`h_
FZfZf_^e_gghhlijZ\eyeZ\jhlihdmkhqdmdmjbghc]jm^dbblsZl_evghjZa`_\u\ZeZGZom^hc
r____ijhklmiZeb\k_dhklhqdbb[uehkeurghdZdhgZ]ehlZ_l
?kebohq_rvih_rvrhdheZ^Z
YijhlygmejmdmbihklZ\berhdheZ^gucfmkkgZklhebd
�ZZlu`_e_
FZfZih^ZeZfg_kl_deyggmx\Zahqdm=ey^ygZ__om^h_[e_^gh]hem[h_aZiyklv_fh`gh[ueh
ih^mfZlvqlh\ZahqdZwlZkljZrghly`_eZG_qm\kl\my\dmkZy\^\Zijb_fZijh]ehlbe`_e_
Fu[ukljhijb\udebd[hevgbqghc`bagbA^_kvg_ijboh^behkv^_eZlvq_]hlhh[yaZl_evgh]h
fh`gh[ueh\_kv^_gvijh\h^blvk\h[h^ghLhevdhqZkuhl\_^_ggu_^ey[he_mlheyxsbomdheh\
gZihfbgZebhlhfqlhgZoh^brvkyZ[hevgbp_
FhyqbklxeyfZfZ[ueZhq_gv^h\hevgZqlh\ohkibk_g_^himkdZebgbfZe_cr_coZeZlghklbk
dhlhjhcihklhygghklZedb\Z_rvky\[hevgbp__^jZk]jyagufbihehl_gpZfbg_hklZ\eyebkvih
aZ[u\qb\hklb\iZeZl_gZahceb\u_h[ty\e_gbyih\gmlj_gg_fmjZ^bhg_lj_\h`beb^g_\ghckhg
A^_kv\eZkl\h\Zeihdhcbebrvhgh^bgaZ\h^vxh[klmiZegZkkh\k_oklhjhg
Dh]^ZmfZfu[uehohjhr__kZfhqm\kl\b_hgZh[uqghijbgbfZeZkheg_qgu_\ZggugZhldjulhc
\_jZg^_bebibkZeZ\Ehg^hg^jm]hfmkugmfh_fmfeZ^r_fm[jZlmYohlvbgZoh^bekya^_kv^ey
ijbkfhljZaZ[hevghcghjZ[hlumf_gy\h[s_fg_[uehJZa\_qlhklbjdZ\i_j\hciheh\bg_^gy
ihlhfijh]medZ^hihqluqlh[hlijZ\blvibkvfZihZ\bZZgZh[jZlghfimlbg_[hevrb_ihdmidb
Bgh]^ZfZf_dZaZehkvqlh_cklZgh\blkyom`_blh]^ZyjZklbjZe_ckibgmbihykgbpmZhgZ^Z`_
g_]ey^ygZqZku\k_]^Zlhqghq_j_a\hk_fvfbgml]h\hjbeZk_^hklZlhqghbhl\h^beZfhb
jmdb
lhl^_gvykehgyekyihdhjb^hjZfih^ukdb\Zy]^_[uihqblZlvdgb`dmdhfgZl_hl^uoZklZjbd
e_`ZgZdmr_ld_kemrZeq_j_agZmrgbdbjZ^bhfmaudZevghfaZe_^_\mrdZe_l^\Z^pZlbk
g_[hevrbfb]jZeZgZ]blZj_i_j_ebklu\ZykljZgbpuihkh[byB]jZeZaZibgZykvg_m\_j_gghgh
a\mdb[uebl_ieu_AZf_lb\f_gyhgZkfms_gghihlmibeZkvbhimklbeZjmdb
Jy^hfkfmaudZevgufaZehf\dhgp_madh]hdhjb^hjZ[ueh_s_h^ghihf_s_gb_kgZ^ibkvx
Kwlhcfukevxyijbhldjue^\_jvBgZdZdh_lh\j_fyhp_i_g_ehlm\b^_ggh]hKljZggh_
hsms_gb_keh\ghg_\hafh`ghk^_eZlv]em[hdbc\^hokeh\ghaZoheh^_eb]m[uihy\behkvmf_gy
gZf]gh\_gb_ijhq_ffh`_lfg_wlhbihdZaZehkvGhh^gh[uehZ[khexlghlhqgh\dhfgZl_
[ueZHgZHgZ\urb\ZeZ
:GZ^h`_bgh\Zl
KlZjZykvba[Z\blvkyhljZkl_jygghklbyijhbaghkbe[_kkfuke_ggu_keh\ZHgZiheh`beZb]embk
m^b\e_gb_fh[_jgmeZkv\fhxklhjhgm
ug_ihfgbl_f_gy"Wlh[ueh^Z\gh[hevr_^\Z^pZlbe_lgZaZ^Fu`bebjy^hfgZ^Zq_bh^gh
e_lhijh\_eb\f_kl_
GZklhe_e_`Zehihehlgh]mklha_e_gh]hp\_lZih^jmdZfb^_\mrdbhgh[uehgZlygmlhgZdjm]emx
^_j_\yggmxjZfdm
Wlhiyevpuqlh[ujZkly]b\ZlvfZl_jbxlh]^ZhgZgb]^_g_ijh\bkZ_lb\urb\dZihemqZ_lky
ZddmjZlghclZdh[tykgyeZfg_hgZ^\Z^pZlve_lgZaZ^K[hdmklhyeZdhjabgdZkjmdh^_evguf
gZ[hjhfHllm^Z\u]ey^u\ZebjZaghp\_lgu_gbldbYklZjZekyjZa]ey^_lvmahjghk\_lbahdgZ[ue
kebrdhfyjdbcB\b^gh[uehiehoh
HgZfhj]gmeZg_kdhevdhjZaih\_jl_eZgZi_jklhdb\gh\vih^gyeZgZf_gy\a]ey^
�Zdhg_qghYihfgx
Fu\urebkg_c\h^\hjbdKheg_qgu_[ebdbihke_^gbo^g_ce_lZmijm]hieykZebih]ZahgZfGZ
hldjulhc\_jZg^_hl^uoZebg_kdhevdh[hevguok_hgbjZkk_ygghkfhlj_ebdm^Zlh\^ZevRlhju
gZfZfbghfhdg_[uebaZ^_jgmluGZ\_jgh_hgZ_s_kiblFuijhrebkvih^\hjmZihlhfmk_ebkv
gZkdZf_cdmaZdemf[Zfbhldm^Zhldju\ZekykZfucdjZkb\uc\b^
DZd\ukx^ZihiZeb"HgZaZ]h\hjbeZi_j\hc
A^_kve_`blfhyfZlvJZd]jm^ghc`_e_aum`_i_j_rehgZiha\hghqgbd
HgZkhqm\kl\_ggh\a^hogmeZ
:ykx^Zoh`mdZd\hehgl_j;_k_^mxk[hevgufbaZgbfZxkvp\_lZfbijh\h`m[ZaZjuK_cqZky
\urb\Zxihdju\Zeh^eyihkl_eb
Dh]^Zfukg_c\klj_lbebkv\i_j\ucjZa\^Zqghfhkh[gyd_hgZlh`_\urb\ZeZKb^_eZgZl_jjZk_
gZkZfhfdjZ_rd_klmeZ\kykh]gm\rbkvbjZaaZjZahf[_kij_klZgghgZ`bfZeZgZqlhlhiZevp_fY
lh]^Zg_kjZamihgyeqlhwlh\urb\Zgb_Ki_j\Zih^mfZefh`_lhgZdZdbo[mdZr_db]hedhc
^Z\bl"DZd[m^lhwlhdZdZylhlZcgZy`_klhdZyb]jZGZf[uehlh]^Zih^\_gZ^pZlve_l
DZdyihiZelh]^Z\lhllhevdhqlhhlkljh_gguchkh[gydihkhk_^kl\m"Fh`_lfZfZ\_e_eZhlg_klb
lm^Z]Za_lu":fh`_lfuk[jZlhfb]jZeb\dwlq[hebfyqkemqZcghaZdZlbekydkhk_^yf"G_fh]m
\kihfgblvHgZdZdlh\^jm]kjZam\hagbdeZi_j_^fhbfb]eZaZfbLZd`_dZdbk_]h^gydh]^Zfu
\klj_lbebkvkgh\Zkh\_jr_gghg_h`b^Zggh
FujZkkdZaZeb^jm]^jm]mhlhfqlhh[jmrbehkvgZdZ`^h]hbagZkihke_lh]he_lZdh]^ZgZf[ueh
ih^\_gZ^pZlvlhl]h^abfhc\Z\bZdZlZkljhn_ih]b[fhchl_p;uebljm^ghklb\lhfqbke_b
nbgZgkh\u_^Zqmijh^ZebIhlhfmybg_kfh][hevr_klh[hc\klj_lblvkymgb\_jkbl_l_
aZgbfZekyijhfure_gguf^baZcghflZdkl_oihj\wlhch[eZklbbjZ[hlZxZk_cqZk\aye
^ebl_evguchlimkdK_cqZkmf_gymfbjZ_lfZlv
GbdZdboijbf_qZl_evguokh[ulbc\h[s_flhg_[uehdZd[uba\bgyykvkdZaZey
:klfZmf_gyg_ijhreZjZ[hlZlvylZdgbdm^Zbg_ihklmibeZaZfm`g_\ureZkb`m^hfZ\
q_luj_okl_gZohehgl_jkl\h\wlhfohkibk_\hlb\k_fh_mqZklb_\`bagb
:o^Z\kihfgbeyhgZ`_[ueZZklfZlbdhfdZjfZg_mg__\k_]^Ze_`ZeieZklfZkkh\uc[Zeehgqbd
kljZgghcnhjfu;_eh]hp\_lZg_ijhajZqgucZ\kZfhck_j_^bgd_qmlv]jyagh\Zluchl
mdZaZl_evgh]hiZevpZwlhff_kl_gZ`bfZ_rvZhgrbiblb\uijukdb\Z_le_dZjkl\hIjbfg_k
g_cijbklmih\g_kemqZehkvghdZdihevah\Zlvky[ZeehgqbdhfhgZfg_h^gZ`^uh[tykgbeZ
Dh]^Z^urZlvklZgh\blkyljm^ghgm`gh\hllZd\b^brv"wlhldhgqbd\aylv\jhlb\hla^_kv
ihkbevg__ljbjZaZgZ`ZlvBohjhr_gvdh\^hogmlv
H[tykgyyhgZb\kZfhf^_e_rbjhdhhldjueZjhl]em[bg_ihdZaZehkv__]hjehihdjulh_
djZkgh\Zlhckebabklhch[hehqdhcby\kfms_gbbihlmibeky
:\k_lZdbohjhrhqlhluf_gymagZe
�ZLukh\k_fg_baf_gbeZkv
Wlhg_[ueheh`vx;_eZyihqlbijhk\_qb\ZxsZybagmljbdh`Z^ebggu_j_kgbpuijb^Zxsb_
]eZaZfhkh[mxemqbklhklvlhgdZyr_y]mklu_\hehkuk_qlhaZi_qZle_ehkvmf_gy
^\_gZ^pZlbe_lg_]hlZdbkhojZgbehkvLhqg__dh]^Zy\kfZljb\Zeky\g__k_cqZk\iZfylbh^ghaZ
^jm]bfh`b\ZehlhqlhdZaZehkv[um`_^he`gh[ulvkh\k_faZ[ulh
Gh\k_lZdbyg_ebphl\h_magZeijbagZekyyq_klghF_gyihjZabekZfh[ebd^_\mrdZaZ
\urb\Zgb_fQmlvkh]gmlZykibgZ^\b`_gbydhgqbdh\iZevp_\\k_wlbrlmqdb^eyjmdh^_eby
jZaeh`_ggu_gZklhe_\hlihq_fmymagZel_[yGbdZdbokhfg_gbclu\lh\j_fy
YjZ^Zqlhlu\kihfgbekdZaZeZhgZkmeu[dhcbihijZ\beZih^heieZlvydheurmsbckyhl
\_ljZ
Khegp_k\_lbehyjdhgh\q_flhm`_[ueZaZf_lgZhk_gvGZ]Zahg_qmlvkeurghjZ[hlZeZ
�iheb\ZevgZymklZgh\dZL_gbhldjurgZ\_jZg^_m`_ke_]dZbaf_gbebnhjfmj_fZ\rb_iZpb_glu
dZdlhg_aZf_lghbkq_aebI_j_^gZfb\^Zeb\b^g_eZkvmadZyihehkdZfhjy
HgZaZfhedeZb[_k_^ZkjZamij_j\ZeZkvDZaZehkvohq_lkyjZkkdZaZlvhfgh]hfghklhbehebrv
ihiulZlvkyh[e_qvfukeb\keh\ZdZd\hagbdZehhsms_gb_g_eh\dhklbbjZa]h\hjg_ihemqZeky
L_fg_f_g__\wlhf\h\k_g_[uehq_]hlhg_ijbylgh]hIjhklhlj_[h\ZehkvdZdh_lh\j_fyqlh[u
kemqZcghjZa[m`_ggu_\gZr_ciZfylb^_lbijbreb\k_[yGZkeZ`^Zykv[_afhe\b_ffuh`b^Zeb
lh]hfhf_glZdh]^Zke_lbli_e_gZ\j_f_gbmdmlu\ZxsZywlbo^_l_c
:aZ\ljZfukfh`_fm\b^_lvky"lbohklZjZykvg_gZjmrblvwlh]hgZkljh_gbykijhkbey
�ZYkh[bjZxkvijboh^blvkx^ZdZ`^uc^_gvihdZg_aZdhgqmihdju\Zeh
Km\_j_gghklvxdb\gm\hgZkie_eZiZevpugZdhe_gyo^Zeb]^_g_[heh`behkvgZfhj_m`_
ihy\bebkvdjZkdb\_q_jg_caZjb
Ihfgbrvk_fvxqlhihkljhbeZhkh[gydjy^hfkgZfbkaZiZ^ghcklhjhgu"kijhkbeymfZfu
ih]Zkb\k\_lbme_]rbkv\djh\Zlv
Hkh[gyd"Fu`__]h^Z\ghijh^Zeb
�Y]h\hjxijhihke_^g__e_lhi_j_^l_fdZdfuKgbfjZkklZebkvhfklj_m]hevghcdjur_clZf
[ueZ[hevrZyl_jjZkZbdhehdhevqbdm\oh^ghc^\_jb
Of
aZ^mfqb\hklbhgZi_j_\_jgmeZkvk[hdmgZ[hd
�Zg_lom^h`gbd`bek\hklhqghcklhjhguZy]h\hjxijhaZiZ^gmxIhkj_^bjhsbaZ[hehlp_fk
djZ[ZfbLZf[ueZ^_\hqdZfhyjh\_kgbpZLu__lh`_^he`gh[ulv\b^_eZ
GmmijhlygmeZg_hij_^_e_gghfZfZ
Ykgh\Z\klj_lbe__k_]h^gyA^_kv\ohkibk_
Hl\_lZg_ihke_^h\Zehkdhj_ihkeurZehkv__
khggh_^uoZgb_
Lhcghqvxy\b^_ekhg:fh`_l[ulvwlhbg_evaygZa\ZlvkghfY\b\r__kyfg_[ueh]hjZa^h[he__
`b\ufbk\_`bfMljhfmf_gy^Z`_[uehlZdh_qm\kl\hkeh\ghyg_kiZekh\k_fLh]^Zghqvxy
hsmsZe\k_fZe_cr__^\b`_gb_\_ljZa\mdbkf_gmwfhpbcB\lh`_\j_fyihq_fmlh\fh_f
khagZgbbfZyqbel_fgucihlhehd[hevgbqghciZeZluykeurZekdjbidjh\ZlbbfZfbgujZa]h\hju
\hkg_dZjlbgZo`_fh_]hkgh\b^_gbyg_[uehgbfZe_crbobkdZ`_gbc^_ckl\bl_evghklbqlh
khojZgbeZkv\iZfylb
Fukg_cgZl_jjZk_G_mg__^hfZmgZkWlhZ[khexlghlhqghihlhfmqlh\kZ^m\bkyldZq_eb
dhlhju_hl_pijb\_abaaZ]jZgbpuHgbbajy^ghaZj`Z\_eblZddZd[jZlbrdZm`_^Z\ghi_j_klZegZ
gbodZqZlvky
Y\uihegyxe_lg__aZ^Zgb_jbkmxkgZlmjuJy^hfhgZdhg_qghk\urb\Zgb_f
DZ`^uc]h^wlhaZ^Zgb_a^_kv^_eZxk_\j_fyh^ghblh`_Jbkm_rvjhsmg_[hihlhfdZd
iheh`_ghkd\hj_qgbd^h[Z\brvbihjy^hd
Y\u^Z\begZiZebljmhklZldba_e_ghcdjZkdb
:lum`_e_lgb_aZ^Zgby\k_k^_eZeZ"
Khqbg_gb_hijhqblZgghfgZibkZeZk\h[h^gmxl_fmlh`_HklZehkviheh\bgmmijZ`g_gbc
^h^_eZlv
�Z`_\h\j_fyjZa]h\hjZjmdb__g_hklZgZ\eb\Zebkv
�Zh[hc^_lky?kebkdZaZlvqlhbaaZZklfug_kfh]eZlh\h[s_flhijhsZ_lky
GZg_ce_]dh_ieZlv_\de_ldm;_ajmdZ\h\rbjhdbcih^hee_`blihemdjm]hfIjZ\ucdZjfZg
g_fgh]hhllhiuj_gg_fbg]ZeylhjIhie_qZf\vxl\hehkuG_ijbgm`^_ggh\ulygmlu_[_eu_
gh]bhq_gvlhgdb_ghq_flhg_meh\bfhljh]Zl_evgu_Jbkh\Zlvfg_^Z\ghgZkdmqbehgh\_^v_keb
[jhkblvlhdZdlh]^Zkb^_lvkg_c\^\h_f"Ihwlhfmyijh^he`Zxihklmdb\Zlvdbklvxih[mfZ]_b
\j_fyhl\j_f_gblZdqlh[wlh\u]ey^_eh_kl_kl\_gghih]ey^u\ZxgZg__
BadhfgZlihy\ey_lkyfZfZijbghkblebfhgZ^bdZkl_eem
;hevrh_kiZkb[h
�_\hqdZlml`_ih\ajhkehfm^_eZ_le_]dbcihdehg
AZohlbl_^h[Z\db]h\hjbl_g_kl_kgycl_kv
FZfZ_s_fheh^ZyDjZkb\Zy\ky\qm^_kguomdjZr_gbyoIh^[emadhcm]Z^u\Z_lky\ukhdZy]jm^v
Mg__k_cqZk_klv\k_lhqlhfhygug_rgyyfZfZm`_mljZlbeZFZfZdZrey_lDZr_evlZdhc
Keh\ghqlhlhhkuiZ_lky\gmljb__fZe_gvdh]hm\y^r_]hl_eZDZd[ug_ijhkgmeZkvlj_\h`mkvyb
gZklhjh`_gghijbkemrb\Zxkv\l_fghl_
Qlhlu\urb\Z_rv"
�_\hqdmf_evgbpmbp\_lu;m^_lkmfdZ^eyfmaudZevguoaZgylbc
:qlhwlhml_[ygZiZevp_\jh^_dhe_qdZ\rbr_qdZo"
G_m`_eb\urb\ZlvlZdbgl_j_kgh"
YbkZfZg_agZxbgl_j_kghbebg_lIjhklhaZgbfZxkvwlbfdh]^Zohq_lkyih[ulvkh\k_fh^ghc
Lh]^Zy\b`mlhevdhk\hbiZevpubdhgqbdb]hedbBqm\kl\mxk_[yk\h[h^ghc
?_iZevpuijh\hjgh^\b]ZebkvihihehlgmQ_]hhgblhevdhg_^_eZebJZkimlu\Zebgbldb
jZa]eZ`b\ZebfZl_jbx\ludZebb]hedmbhiylveh\beb__aZdhgqbd
Ohq_rvlh`_ihijh[h\Zlv"HgZg_h`b^Zgghih^gyeZebph
Kfmlb\rbkvhl\g_aZigh]hij_^eh`_gbyyijh]ehlbe\_kvhklZ\rbckyebfhgZ^Db\gmeydhg_qgh
g_ihlhfmqlhf_gybgl_j_kh\Zeh\urb\Zgb_fg_ohl_ehkvohlvg_fgh]hijb[ebablvkyd__jmdZf
Iyevpu^_j`bjh\ghIhijh[mc\urblva^_kv[Zglbd\\hehkZoB]hedmijhly]b\Z_rv\hllZd
kgbamKfhljb^he`_gihemqblvkydj_klbdGbldmkbevghgZly]b\Zlvg_gZ^h\hllZdijbf_jgh
HgZjZkkl_ebeZ\urb\dmmf_gygZdhe_gyoGZrbiZevpuhdZaZebkvkh\k_fjy^hfbfghch\eZ^_eh
hsms_gb_[m^lhy^_j`m__aZjmdm
LZdl_i_jvkx^Z:^Zevr_\hlkx^Z
Yg_kfhlj_egbgZdZdhc[ZglbdY\b^_elhevdh__Ebrvqmlvih^\bgmlvjmdmbfh`gh[ueh[u
ijbdhkgmlvkydg_cGh^Z`_\hllZdkh\k_fjy^hf__ojmidb_iZevpumkdhevaZebhlf_gy
:\_^vg_^mjghKfhljbdZdihemqbehkvfbe_gvdZy\_sv
GZg_c^jh`Zekheg_qguck\_lijhkZqb\Zxsbckykd\hav^_j_\vy
HgZ[_afyl_`ghmeu[ZeZkvghdZaZehkvqlhjZ^hklv\__\a]ey^_\ex[hcfhf_glfh`_lkf_gblvky
i_qZevxHldm^Zlhg_ij_klZggh^hghkbekyilbqbc]hfhg
K_cqZkwlZdZjlbgZbkq_ag_lKhgdhgqblkyYwlhij_^qm\kl\mxGZijy]Zxbah\k_okbeaj_gb_
F_`^mfZevqbdhfb^_\hqdhcqmlv\klhjhg_klhbldjZkgZydhjabgdZ^eyjmdh^_eby\jh^_l_ok
dhlhjufb_a^ylgZibdgbd=^_lhy__\b^_e:o^ZHgZ[ueZmg__\dhfgZl_^ey\hehgl_jh\
DZdlhg_aZf_lgh^_\hqdmkf_gy_lHgZk_]h^gyrgyy=ey^ysZykhfghc\kZ^mgZfhj_kfms_ggh
ihijZ\eyxsZyih^heieZlvyKlhblfb]gmlvb\gh\v\ha\jZsZ_lky^\_gZ^pZlbe_lgyy^_\hqdZDZdZy
`_bagbok_cqZki_j_^hfghc"Yqmlvg_ijhbag_kwlh\kemoghlml`_ihgyekh[kl\_ggmx]emihklv
Wlh\_^vh^ghblh`_GbdZdhcjZagbpu
FZfZihkl_i_gghkeZ[_eZk_f_gvr_fh]eZ_klv\k_dhjhq_klZgh\bebkvijh]medb\k_f_^e_gg__
j_qvGZijhlb\[he_mlheyxsbolj_[h\Zehkv\k_[hevr_b[hevr_Fum`_g_f_gyebkvkg_c
^_k_jlhfFZfZgZklZb\ZeZqlh[uykt_^Zeh[_ihjpbbDZ`^ucjZaijbwlhffu\kihfbgZeb__
^Z\gxxijb]h\hjdmG_[m^_rvfgh]h_klv[hevrbfg_\ujZkl_rv
lhjmxiheh\bgm^gyy\k_]^Zijh\h^bekG_cIhke_h[_^ZgZqbgZeb^_ckl\h\Zlvbgt_dpbbbfZfm
dehgbeh\khgYlbohgvdh\ukdZevau\ZebaiZeZlubgZijZ\eyeky\dhfgZlm\hehgl_jh\HgZ
hklZ\eyeZlZfk\h_jmdh^_eb_breZkhfghcijh]meylvkyihl_jjblhjbbohkibkZBgh]^Zfu
ijhoh^bebq_j_aZ\lhklhygdmdeZ[hjZlhjghfmdhjimkmb[jh^beb\hdjm]g_]hbgh]^ZaZoh^beb\
l_iebpmgZaZ^g_f^\hj_Zihjhcijhklhlbohkb^_ebgZ^b\Zg_\dhfgZl_hl^uoZ
�ufdZ\j_f_gbhdmlu\ZxsZyfZevqbdZg_aZf_lghlZyeZbhggZqbgZek`b\hklvxdjmlblvkyhdheh
gZkke_^aZwlbfbHgZfZehihfZemklZgh\beZkv[_kkljZrghc`bag_jZ^hklghc^\_gZ^pZlbe_lg_c
^_\hqdhc
�Jy^hfkg_cy\k_]^ZgZoh^beky\ie_gm\hkihfbgZgbcZ`__kebfuaZ]h\Zjb\Zebhq_flh^jm]hf
hih]h^_iheblbd_bebfh^ghfnbevf_wlh^ebehkvg_^he]hbfu[ukljh\ha\jZsZebkv\ij_`gb_
DZdlhjZaf_gyijb]eZkbebd\ZfgZm`bgm[bjZykhs_dbijy^v\hehkkdZaZeZhgZb\ujZ`_gb_
ebpZmg__ijbwlhf[uehlZdh_keh\gh_c\kihfgbehkvg_qlh\Z`gh_
Fukb^_ebgZ\_jZg^_ijbkljhb\rbkv\m]emqlh[ug_f_rZlv[hevguf
;ueZ`Zj_gZydmjbpZE_lhZihemqZehkvdZdJh`^_kl\hY\i_j\u__eZlZdh_baukdZggh_
m]hs_gb_bkljZrgh\hegh\ZeZkv
Dh]^ZdgZfgZ^Zqmijb]eZrZeb]hkl_c\k_]^Zih^Z\ZeZkv`Zj_gZydmjbpZIhdmiZebmkhk_^kdbo
dj_klvygbaZ`Zjb\Zeb\^moh\d_Wlh[ueh_^bgkl\_ggh_qlhfh]eZijb]hlh\blvfZfZ
Ihq_fm__\lhl^_gvijb]eZkbebdgZfgZm`bgydhg_qghaZ[ueKhfghclZdh_\k_]^Z
Dhgdj_lgu_ijbqbguh[klhyl_evkl\Zihfgxhq_gvkfmlghiZfylb\kieu\ZxllhevdhdZjlbguk
__ijbkmlkl\b_f
MfZfuij_djZkgh_gZkljh_gb_hgZ\k_\j_fymeu[Z_lkyhl[ueh[jZ^hklb[m^vmgZklZdZy
^_\hqdZdZdlu[_kij_klZgghijb]h\Zjb\Z_lhgZh^ghblh`_Hl_pdZd\k_]^Ziv_l\bkdb;jZl
_s_kh\k_ffZe_gvdbc^Z`_kdmjbgufbdhklhqdZfbkZfkijZ\eylvkyg_mf__l
Ml_[y\hehkuahehlufk\_lylky\^jm]]h\hjblhg^_\hqd_
�Z"
=hehk__a\mqbl[_ajZaebqghHq_gvohq_lkyh^Zjblv[jZlpZg_ijbyag_gguf\a]ey^hfKljZggh_
jZa^jZ`_gb_ho\Zlu\Z_lf_gyKZflhym`_^Z\ghaZf_lbeqlhgZkhegp___\hehkubaf_gyxlp\_lb
dZ`mlkyk\_le__LZdb_f]gh\_gby[ueb^hlh]hij_djZkguqlh\gbog_evay[ueh\lhj]Zlvkyby
[hyekyijhbag_klbwlh\kemo;jZlbrdZ`_\ayeb\uiZebeZl_i_jvkb^blk_[_^Zh[ebau\Z_l`bjk
iZevp_\
k_^_eh\e_dZjkl\_hlZklfuHlg_]hp\_l\hehkhkeZ[_\Z_lijhbaghkblhgZ
;hevr_gbdlhh[wlhfg_aZ]h\Zjb\Z_l
Fbfhlbohgvdhijhoh^blf_^k_kljZJZkdbgm\rbckygZkdeZ^ghfdj_ke_[hevghcrbjhdha_\Z_lBa
ljm[ugZ^dmog_cih^gbfZ_lkylhgdZykljmcdZ^ufZ
BaaZ^_j_\v_\ihy\beZkvdhrdZHklZgh\beZkvmgZrbogh]keh\ghaZjZg__ijbkfhlj_eZk_[_
f_klhMe_]eZkvLZkZfZydhrdZdhlhjZyq_j_kqmjjZklhekl_eZbl_i_jvmg__kZoZj\fhq_@bjZgZ
`b\hl_\ba[uld_eZiu_e_k]b[ZxlkyijbkljhbeZbodh_dZdQ_jgu_djm`hqdbgZ[jxo_
jZklygmebkv\h\Zevgu_iylgZ
HgZ\ugmeZbadZjfZgZieZlvy\bgbeh\uciZd_l^hklZeZi_q_gv_biheh`beZi_j_^kZfufghkhf
�dhrdbLZ`Zeh[ghfymdgmeZijbih^gyeZkvbmo\Zlb\i_q_gv_i_j_^gbfbeZiZfbkt_eZh\hevgh
aZmjqZeZ
Wlhi_q_gv_gZr_ex[bfh_eZdhfkl\hIjhbag_keZHgZdZd[ujZa]h\Zjb\ZykZfZkkh[hc
YijhfheqZehlhfqlhdhrdZgZ^b_l_
FhcIbf\lhe_lhgZ^Zq_mf_j
�Zylh`_k_cqZkijhg_]h\kihfgbe
?_ex[bfucdhlmf_j\g_aZighWlh[ueihjh^bkluckl_i_gguci_jkDZ`_lkymg_]h[uehqlhlh
\bjmkgh_Y\ujue^eyg_]hfh]bemih^nbgbdh\hciZevfhc
FZevqbdm\_^vih^kbem[hevrmxfh]bem\ujulv]em[hdmx:lh[jh^yqb_kh[ZdbjZkdhiZxlB
g_kfh`_l[_^gucIbfdZdiheh`_gh]gblvk_[_]em[hdh\a_fe_
IhdZyjZ[hlZeehiZlhchgZ^_j`ZeZl_evp_EbfZgZjmdZoK_cqZkjZkieZq_lkylj_\h`bekyygh
�k\_joma_fe_cZke_amg__g_[uehZ`_g_fhj]gmeZgbjZamDh]^Zfh]beZ[ueZaZkuiZgZHgZ
iehlghmlhilZeZa_fexkeh\ghohl_eZwlbfihfhqvIbfmdZdiheh`_gh]gblv]em[hdhZyf_
GZlhilZ\rbkvhgZ\dhgp_dhgph\kdZaZeZkiZkb[h
kihfbgZyijhreh_yih^mfZeqlh\lhe_lh[uehfgh]hkf_jl_cKi_j\Zhlk_j^_qgh]hijbklmiZ
mf_jklZjbdmijZ\eyxsbcI_j\h_qlhk^_eZeZgZrZk_fvyijb_oZ\gZ^ZqmwlhhlijZ\beZkvgZ
ihohjhguIhlhfkihey^ey]hevnZkfuehobfbdZlub\[hehlp_ih]b[eb\k_djZ[uDZdlhmljhf
ijhkgm\rbkvfuh[gZjm`beb\mfu\ZevghflZammlhgm\r_]hfurhgdZkZ^maZkhodmkldbabeZ
Hl_pibe\k_[hevr_b[hevr_ijbagZdbij_^klhys_cabfg_cljZ]_^bbm`_hsmsZebkv\_]h
ivyghf^uoZgbbKhk_^kdZydmjbpZklZeZm]hs_gb_fmgZkgZklhe_BgZdhg_pihohjhgbebIbfZ
HgZ^ZeZdhrd__s_h^ghi_q_gv_DhrdZhiylvfymdgmeZbkt_eZ_]hIjbgyeZkv_s_baZdjhrdb
miZ\rb_\ljZ\m
Klh[hcyihqlbaZ[u\Zxqlha^_kv\k_ijhgbaZghkf_jlvx
JZafureyyhfgh]hqbke_gguokf_jlyolh]he_lZy\kemoijhbag_kkh\_jr_gghijhlb\hiheh`gh_gh
\ukdZaZek\hbbkdj_ggb_qm\kl\Z
�Wlhf_klhg_ijhgbaZghkf_jlvxWlhfhkleyl_odlhmc^_llm^Zb^eyl_odlh_s_kx^Z
\_jg_lky
Kwlbfbkeh\ZfbhgZm[jZeZi_q_gv_\dZjfZgDhrdZ^hebaZeZdjhrdbb\Z`ghjZae_]eZkv
IhjZihlbohgvdm\ha\jZsZlvkyd\urb\Zgbx
Dh]^ZaZdhgqbrv"
GZ\_jgh_m`_kdhjhg_fgh]hih^mfZ\hl\_lbeZhgZbih^gyeZkvQmlvijbl_g_gguckheg_qguc
k\_lhk\_sZe__ijhnbevg_aZigh__\hehku[e_kgmebahehlhfY_e_m^_j`Zekyqlh[ug_
ih]eZ^blvbo
?keb\ZfgZ^h_s_qlhlhdhfmlhkdZaZlvemqr_wlhk^_eZlvk_cqZkKdhjhkhagZgb_ihdbg_l\Zk
=hehk\jZqZa\mqZefy]dhbgZkkfZfhcfbgh\Zehhsms_gb_\g_aZighh[jmrb\r_]hky`_klhdh]h
ijb]h\hjZ
YihgyeZihdhjghhl\_lbeZfZfZ
Y_s_aZc^mihlhf
IjZ\hcjmdhc\jZqih]eZ^be__ihs_d_bmr_ebaiZeZlu
FZfZm`_g_fh]eZkb^_lv\dj_ke_dZlZed_b]j_eZkvgZkhegp_gZ\_jZg^_e_`Z\ihkl_eb
?kebk\_lf_rZ_lkdZ`bYihklZ\exdjh\Zlvih^jm]hfm
k_ohjhrh
HgZgZlygmeZh^_yeh^hih^[hjh^dZbaZdjueZ]eZaZYk_ejy^hf
G_aZf_lghe_lgyy`ZjZijhiZeZaZ^mekmohc\_l_jHdgZ\h\k_oiZeZlZo[uebjZkiZogmlu
aZgZ\_kdb\a^m\Zeh;ueh^Z`_\b^ghdZd\dhfgZlZo]eZ^ylqbklylnjmdluijbq_ku\ZxlkyGZ^
ljZ\hce_lZebklj_dhau
FZfZdZaZehkv^j_fZeZj_fyhl\j_f_gbygZdehgyedg_cebphbijh\_jye^uoZgb_BgZq_fg_
[uehlj_\h`ghY\_^vkh\_jr_gghg_ij_^klZ\eyek_[_dZdgZklmiZ_lhgfb]kf_jlbIjboh^bleb
hg\g_aZighg_h`b^ZgghbebieZ\ghbfy]dhgbkoh^blgZq_eh\_dZ
Kheg_qguck\_ls_^jhhk\_sZemdmlZggh_\h^_yehl_ehG__kl_kl\_gghfZe_gvdh_kkhor__ky
DZ`_lkyqmlvijhlygbdg_fmjmdmblZf\]jm^b\k_aZfj_lYkgh\Zijb[ebabedg_cebph
Fukb^_eb\dhfgZl_\hehgl_jh\;ueZiha^gyyghqvbaZhdghfklhyeZq_jgZylvfZAZ^\_jvx
gbdh]hg_[uehkeurghlhevdhihdhjb^hjm\j_fyhl\j_f_gbijhoh^beZghqgZyk_kljZ
DZdlbohkdZaZeZHgZjZ[hlZyb]ehc
GZk_]h^gyrgxxghqvmfbjZxsbog_lhl\_lbey
KZfh_rmfgh_\j_fya^_kv[u\Zehdh]^ZdlhlhbaiZpb_glh\mfbjZeFb]Zgv_fZrbgf_^bpbgkdhc
kem`[ul_e_nhggu_a\hgdbkdj_`_llhjfhaysbolZdkbijb[u\Zxsb_jh^kl\_ggbdbju^Zgby
KljZgghghfukevhkf_jlbihy\ey_lkyebrv\l_lbob_ghqbdh]^Zgbdlhg_mfbjZ_l
:luqlhkb^brva^_kvlZdiha^gh"
Ohqmk_]h^gyaZdhgqblvHklZehkvg_fgh]h
�_ckl\bl_evghihqlb\k_ihdju\Zehm`_[uehjZkrblhHgZaZdhgqbeZ_s_h^bgmahjhk\h[h^beZ
iyevpubkgh\ZZddmjZlghmklZgh\beZbolZf]^_hklZ\ZeZkvjZ[hlZDh]^ZgbldZdhgqZeZkvhgZ
^hklZ\ZeZbadjZkghcdhjabgdbfhlhdb\^_\ZeZgh\mx
?c\k_]^Zm^Z\Zehkveh\dhihiZklv\mrdhhgZgbdh]^Zg_ijhfZob\ZeZkvbg_[em`^ZeZgbldhc
\hdjm]b]eu
L_[_g_f_rZ_lqlhykb`mjy^hf"
HgZ[ueZlZdkhkj_^hlhq_gZqlhyaZ[_kihdhbeky
Gmqlhlmlfh`_lf_rZlv
HgZgZf]gh\_gb_ih^gyeZ]heh\mblml`_kgh\Z\_jgmeZkvd\urb\d_Ymkihdhbekybijh^he`Ze
gZ[ex^ZlvaZg_c
Ih^jmdhcklhyeZdhjabgdZkfgh`_kl\hf^bdh\bgguorlmq_dg_ihgylgh]hgZagZq_gby
IeZklfZkkh\u_ribevdbf_lZeebq_kdb_aZs_idbdZdb_lhiZehqdb\nhjf_dZjZg^ZrZfZe_gvdbc
ijhajZqgucnmleyjqbd\k_ZddmjZlghgZk\hbof_klZoGZdZ`^hc^Z`_kZfhcfZe_gvdhc\_sbqd_
__gZa\Zgb_
Fbgmehm`_^\Z^pZlve_lZwlZdhjabgdZkh\k_fg_ihklZj_eZDjZkgZydjZkdZgZg_cg_ih[e_deZ
f_lZeebq_kdbcaZfhq_d[e_klblhlq_leb\h\b^gu\k_gZ^ibkb
hllZdbHgZgbqmlvg_baf_gbeZkvDhg_qghHgZklZeZ\ajhkehcgh\^jm]\dZdhclhfhf_gl
ij_\jZsZeZkv\lm^_\hqdmqlh[ueZ\fh_ciZfylbwlhfg_[uehgbq_]hg__kl_kl\_ggh]hkdhj__
wlh[uehijbylgh
urb\Zgb_ihdju\ZeZrehddhgpmI_j_ju\h\\mahj_m`_ihqlbg_[uehIjbfukebqlhhgZ\hl
\hlk^_eZ_lihke_^gbckl_`hdb__iZevpuhklZgh\ylkygZ^mr_klZgh\behkvlhkdeb\hFg_ohl_ehkv
[u\k_]^Z\hllZdkb^_lvbkfhlj_lvgZ^_\hqdmaZ\urb\Zgb_fQlh[gbqlhgZfg_f_rZehqlh[fu
kg_c\^\h_fijh^he`ZebhklZ\Zlvky\kh[ulbyoh[s_ciZfylbhl]hjh`_ggu_hlhklZevgh]hfbjZ
Qlh[m^_rv^_eZlvdh]^ZaZdhgqbrv"
_jgmkv^hfhc
�hfhc"
Gm^Z
:dm^Z"
GZ^Zqm
BqlhlZf[m^_rv^_eZlv"
urb\ZlvYlZdj_rbeZ:qlhfg__s_^_eZlv"
q_l\_j]\h\lhjhciheh\bg_^gyfZfZmf_jeZlhl^_gv[ueZaZf_qZl_evgZyih]h^ZIjbe_l_\rbc
baEhg^hgZ[jZl\ayegZk_[y\k_oehihluihihohjhgZfIhfh]ebbkhljm^gbdbohkibkZH^bgaZ
^jm]bfkhkeh\Zfbml_r_gbyih^oh^bebagZdhfu_[hevgu_
?^bgkl\_ggh_q_fkZfyaZgbfZeky\lhl^Zgvwlh[em`^Zeih\k_c[hevgbp_\ihbkdZo?_Y
ihgbfZeqlh_klv[he__\Z`gu_^_eZGm`ghihclbdZ^fbgbkljZlhjmbaZgylvkykq_lZfbk\yaZlvky
kjh^kl\_ggbdZfbGh^eyf_gy\Z`g__[ueh_s_jZam[_^blvkyqlh_klvHgZQm\kl\hkdhj[bh[
mf_jr_cfZl_jbbfukebhG_c[ueb^eyf_gyg_jZa^_ebfu
?_gb]^_g_[uehDhfgZlZ^ey\hehgl_jh\l_iebpZkdZf_cdZ\h\gmlj_gg_f^\hjbd_\k_
hklZ\ZehkvgZk\hbof_klZoZ?_g_[ueh
DhfgZlZ^ey\hehgl_jh\hdZaZeZkvlsZl_evghijb[jZgghcgb]^_g_\Zeyehkvgb_^bghcgbldb
Keh\ghlhlj_[_ghdqlhlZbeky\iZfylbgZqbklhkl_ja^_kv\k_ke_^u__h[jZaZ
GZ\_jgh_HgZm`_\_jgmeZkvdk_[_gZ^ZqmBgZ\_jgh_kgh\Z\urb\Z_l\urb\Z_l\fhbo
\hkihfbgZgbyohlhfe_l_dm^Zy[hevr_gbdh]^Zg_ijb^m
I_j_^hlt_a^hfbaohkibkZy_s_jZaaZ]eygme\fZfbgmiZeZlm
Djh\Zlvhldm^Z__mg_keb[ueZZddmjZlghaZkl_e_gZl_fgha_e_gufihdju\ZehfGZg_f\urb\dZ
�_\hqdZf_evgbpZp\_lu
\hehkZom^_\hqdb[uekbfiZlbqguc[Zglbd
6KLVKXVXUXVKRMRE\RNR2JDZD
&RS\ULJKWE\RNR2JDZD
LJhaZgh\Zi_j_\h^gZjmkkdbcyaud
wfbyfZ^Z
gZaZdZl_`bagb
�he`gZkdZaZlvqlhfg_m`_^h\_ehkvi_j_`blvaZdZl`bagbBgufbkeh\Zfby]hlh\beZkvd
kf_jlbIhgbfZxqlhwlha\mqblg_kdhevdhkljZgghghaZlh\_jg__\k_]h\ujZ`Z_lfh_^mr_\gh_
khklhygb_\l_ij_keh\mlu_g_kdhevdhf_kyp_\Fg_[ueh^_kylve_lBp_eu_^gbyfjZqgh^mfZeZh
lhfdZdemqr_ijh\_klb\j_fyhlims_ggh_fg_km^v[hc
k_gZqZehkv\lhe_lhdh]^ZgZrZk_fvy\h\j_fye_lgbodZgbdme]hklbeZml_lb@ZjZklhyeZ
ijhklhg_\ughkbfZybkdmdZ[ueZkf_jlgZy:hlkdmdbfg_\k_]^ZgZqbgZxle_alv\]heh\mkZfu_
g_\_jhylgu_fukebbaZl_bG_\khklhygbb^Z`_ihr_\_eblvkyhl`ZjuyhlkljZg_gghgZ[ex^ZeZ
dZdgZoheh^ghcih\_joghklbklZdZgZqZykhev^hff_^e_gghf_^e_gghgZ[moZxldZiebHly`_e_\
�hgbkdZlu\Zebkv\gbagblygmebkv\i_qZevghf[_a^_ckl\bbL_lbg^hfklhyeihkj_^bjhsbby
qZkl_gvdhijh]meb\ZeZkv\g_cFg_\k_gjZ\behkv\e_km]jb[ubkimkdZxsb_h[eZqdZ`_elh\Zlhc
iuebdh]^ZgZgbogZklmibrvrmklju_klj_dhauklZcdZfbjhysb_kygZ^[_j_]hfj_qmrdb
IjZ\^Zyg_[ueZ\^_lkl\_kebrdhfex[hiulgZIjhklhkljZ^ZeZhlg_\ughkbfhckdmdbFZfZ
iheghklvxij_^hklZ\beZf_gykZfhck_[_HgZ`_iheghklvx[ueZih]ehs_gZ[_k_^Zfbkh[h`Z_fhc
k_kljbp_ckdhlhjhcg_\b^_eZkvf_kypZfbHl_pk^y^_cqmlvebg_kmldZfbijhkb`b\ZebgZ^
�^hkdhc^eyb]ju\]h@lZdqlhf_gyihijhklmg_aZf_qZebFhyfeZ^rZyk_klj_gdZb]jZeZkh
k\_jklgbp_cdmabghc\]emiu_^_lkdb_b]juZf_gy\gbog_ijbgbfZebLZdqlhyohjhrh
ijhqm\kl\h\ZeZqlhlZdh_h^bghq_kl\hIjZdlbq_kdbf_gy[jhkbeb\k_Ghwlhih`Zemcf_gy^Z`_
mkljZb\ZehYijhklhmib\ZeZkvk\hbfh^bghq_kl\hfY\hh[s_[ueZg_kdhevdhkljZgguf
kh[Zd_`b\r_c\l_lbghf^hf_G_lyg_b]jZeZkg_cZijhklhgZ[ex^ZeZdZdLbjh\beyy
o\hklhf[_kp_evghkehgy_lkygZijb\yabihijboh`_cI_k\b^bfhbgklbgdlb\ghqm\kl\h\Zeqlhy
g_hlghrmkvdkh[Zqvbfh[h`Zl_eyfZihlhfm^Z`_g_iulZekyaZb]ju\ZlvkhfghcGZ\_jgh__fm
lh`_[uehg_\ughkbfh`Zjdhihlhfmqlhhg\k_]^Zojbiehbly`_eh^urZekg_kqZklguf\b^hf
k\_kb\yaud^hkZfh]hiheZIh\b^bfhfm_fmlh`_a^_kvfgh]h_[uehg_gZ\bklghIhly]b\Zy
yqf_ggucqZcybamqZeZ_]h
H^gZ`^ugZ\_^Z\rbkvdLbjhyaZklZeZikZaZ_^hcHg^Z`_g_h[_jgmekydhfg_bkhkj_^hlhq_ggh
�ih`bjZejbkih^dZjjb@hklZ\rbckyhlh[_^ZLml\hfg_ihq_fmlhijhkgmeZkvhkljZy`Zehklv
d[_^gy]_\ugm`^_gghfm^h_^Zlvwlm]Z^hklvF_gy[md\ZevghaZlhibehkhkljZ^Zgb_dkh[Zd_
Lbjhg_]jhfdhhdebdgmeZy_]hI_kbmohfg_ih\_eijh^he`ZykoexiZgv_fbqZ\dZgv_f
mie_lZlvhl\jZlbl_evgh_ihcehKmgm\gh]b\re_iZgpuyklmibeZgZa_feyghciheijboh`_cb
ih^hreZih[eb`_d`_\Z\r_fmikmHgihij_`g_fmg_h[jZsZegZf_gy\gbfZgby
Lbjhkgh\Ziha\ZeZyI_k^Z`_]heh\ug_ih^gyeLh]^Zyijbk_eZjy^hfgZdhjlhqdbbih]eZ^beZ
_]hihfhj^_Lbjhkmih_gb_fh[ebau\Zeky^jm]hgih^gyefhj^mGZrb\a]ey^ukdj_klbebkv
fhciheguckhqm\kl\bybex[\bb_]hYmeu[gmeZkvHgke_]dZhkdZebeky\hl\_lkeh\gh
aZkf_yekyihk\h_fmihkh[ZqvblZdfg_ihdZaZehkvZehlhfpZigmef_gyaZjmdmHlbkim]Zb
g_h`b^Zgghklbyre_igmeZkvgZiheblml`_\u^_jgmeZjmdmbakh[Zqv_ciZklbYg_h`b^ZeZ
lZdh]hih^\hoZZihlhfmbkiulZeZgZklhysbcrhdHlkh[ZdbyhliheaeZLbjhihdhkbekygZf_gyb
kgh\ZijbgyekyaZ_^m
IhrZlu\Zykvyih^gyeZkvbijb^_j`b\Zymdmr_ggmxjmdmijhreZ\^hfLZfykm`Zkhf
h[gZjm`beZgZeZ^hgb^\_djh\hlhqZsb_jZgdbAZdmkb\]m[mykfhlj_eZgZLbjhuebaZ\fbkdm
hgihlygmekyba_\gmey\ghij_[u\Zy\gZbij_djZkg_cr_fjZkiheh`_gbb^moZY\^jm]hsmlbeZ
hkljmx[hev\ijhdmr_gghcjmd_bke_auoeugmebmf_gyihlhdhfFg_klZehg_\ughkbfh]hjvdh
dZdZylhkljZggZyi_qZevaZlhibeZf_gygh\hag_gZ\b^_lvikZy[ueZg_\kbeZoHkemqb\r_fky
j_rbeZgbdhfmg_]h\hjblvlZddZd[hyeZkvqlhLbjhihiZ^_laZwlhlijhklmihd
YijhfueZjZgdmbk^_eZeZ\b^[m^lhgbq_]hg_kemqbehkvGbdlhg_agZedZdhcm`Zkyi_j_`beZ
LZddZdyklZjZeZkv\_klbk_[ydZdh[uqghlhgbdlhgbq_]hg_aZf_lbeLZdijh^he`Zehkv^h\_q_jZ
FZfZkl_l_c]hlh\bebm`bgZfukk_klj_gdZfbkfhlj_ebfmevlk_jbZeFZe_gvdbcgbg^ay
h^he_\Ze\hagbdZ\rbogZ_]himlb\k_gh\uobgh\uo\jZ]h\kh\_jrZy]_jhbq_kdb_ihklmidbWlhl
fmevlbd[uemgZk\jh^_jblmZeZi_j_^m`bghfBf_ggh\wlhl^_gvfZe_gvdh]hgbg^aymdmkbeZ
kh[ZdZY\bamfe_gbbmklZ\beZkvgZwdjZgl_e_\bahjZg_\kbeZohlhj\Zlvhlg_]h\a]ey^ZP_euo
ihe]h^Zgbg^ay[eZ]hihemqghkljZgkl\h\Zeihk\_lmZlmlgZl_\ZfgZg_]h\^jm]gZ[jZku\Z_lky
kh[ZdZFZe_gvdbcgbg^ayihke_wlh]hih\_ek_[yhq_gvkljZgghlheZdZe\h^mijyfhbaj_dblh
[_]ZegZq_l\_j_gvdZo?]h[jhkZehlh\`Zjlh\oheh^bgZdhg_phgkh\_jr_gghebrbekyjZkkm^dZ
JZkkdZaqbdg_\hafmlbfhh[tykgbeqlhfZe_gvdbcgbg^aymfj_lhl[_r_gkl\Zq_j_ar_klvf_kyp_\
ihke_mdmkZkh[ZdbKlhevdh\j_f_gb^eblkybgdm[Zpbhgguci_jbh^ihlhf[he_agv[_j_lk\h_
Wc\k_keurZeb"?kebmdmkblkh[ZdZlhaZ[he__rv[_r_gkl\hfaZ\hibeZk_kljZ
Mf_gydjh\vhloeugmeZhlebpZY\^jm]aZf_lbeZqlhklZjZl_evghijyqmih^klhemdmr_ggmxLbjh
jmdm
FZfZLukeurZeZ"?kebl_[ymdmkblkh[ZdZlhh[yaZl_evghaZ[he__rv[_r_gkl\hfbmfj_rv
Blmlg_h`b^Zggh^eyk_[yy\ahj\ZeZkv
�mjZAZldgbkvbqlh_klvfhqb^_jgmeZk_kljmaZ\hehku
K_kljZjZaj_\_eZkvhh[s_lhjZaju^Zlvky\ihjm[uehfg_BadmogbijbfqZeZkvi_j_im]ZggZy
fZfZ
Qlh"QlhlmllZdh_"
:Zj_\_eZk_kljZHgZ^_j]Z_lf_gyaZ\hehku
Qlhluk_[_iha\hey_rv"\hafmlbeZkvfZfZLu\_^vklZjrZy
G_k^_j`Z\rbkvylh`_jZaju^ZeZkvFZfZkk_kljhc\bamfe_gbbkfhlj_ebgZf_gylZddZdy
gbdh]^ZjZgvr_g_ieZdZeZgZex^yo
Gmi_j_klZgvg_q_]hke_aueblvml_rZeZf_gyfZfZGhym`_g_fh]eZhklZgh\blvkyYju^ZeZ
]hjvdhb[_aa\mqghijbq_fkh\k_fg_ih^_lkdbkmsghklb\lhlfhf_glym`_g_[ueZj_[_gdhf
Y]hlh\beZkv\klj_lblvk\hckf_jlgucqZk
Klh]h^gy`bagvfhyj_adhi_j_f_gbeZkvGm`gh[uehohjhr_gvdhh[^mfZlvqlh^he`_gk^_eZlv
q_eh\_ddhlhjuch[yaZl_evghmfj_lq_j_ar_klvf_kyp_\Yihklhyggh[ueZih]jm`_gZ\kfmlgu_
i_qZevgu_jZa^mfvyIjbh^ghcfukebqlhkf_jlvg_fbgm_fhijb[eb`Z_lkyf_gyijhrb[Ze
�oheh^gucihl:\^jm][_r_gkl\hm`_gZqZehijhy\eylvky"ZgZ\_jgydZYijhklhf_klZk_[_g_
gZoh^beZbiulZeZkvm[_^blvkyqlhLbjhg_fh]aZjZablvf_gyGhdZdlhevdhi_j_^]eZaZfb
\hagbdZei_kih_^ZxsbcdZjjb\hfg_dj_ieZm\_j_gghklvqlh[he_agbg_ba[_`ZlvY\kihfbgZeZ
mklj_fe_ggu_gZf_gy]hjysb_]eZaZLbjhbkqblZeZqlh^eyf_gy\k_dhgq_gh
FZf:qlhlu[m^_rv^_eZlv_kebymfjm"qZkl_gvdhkijZrb\ZeZyijb\h^yfZfm\m`Zk
�Z`_g_kf_c]h\hjblvlZdh_Luqlhg_agZ_rvqlhkeh\Zbf_xlkbem"Gbdh]^Zg_aZ^Z\ZclZdbo
\hijhkh\
YfheqZkemrZeZkdehgb\]heh\mgZ[hdGmqlhhgZihgbfZ_l"k`Zehklvx^mfZeZy
Lh]^ZyihreZdk_kljbp_
IhkemrZck_kljbqdZ:_keby\havfmbmfjm"
Lh]^Zhl^Zcfg_ljyibqgh]hf_^\_`hgdZdhlhjh]hl_[_iZiZih^ZjbegZijhreuc^_gvjh`^_gby
YfheqZhimklbeZ]heh\mbm[_`Z\\k\hxdhfgZlmaZieZdZeZ
Iha`_yih^hreZdhlpm
IZihqdZ:l_[_[m^_l]jmklgh_kebymfjm"
IZiZjZkohohlZeky
H]hLZdluhdZau\Z_lkyjZafurey_rvZ`bagbbkf_jlb"MfgbpZiZibgZ^hgdZlZdhf
\hajZkl_m`_nbehkhnIj_\hkoh^ghij_\hkoh^gh
DZdZylmlnbehkhnbyY`_gZkZfhf^_e_mfjmFh`_lmf_gym`_gZklmiZ_l[_r_gkl\hWlZ
lj_\h]Zi_j_jZklZeZ\m\_j_gghklvqlhy^_ckl\bl_evghaZ[he_eZQ_j_aihe]h^ZymfjmWlZm`ZkgZy
fukev]\ha^_faZk_eZZfh_c]heh\_
Khklhygb_ihklhyggh]hmgugbyihfh]ehfg_hklj__ijhqm\kl\h\Zlvkf_gm\j_f_g]h^ZKlh]h
fhf_glZdZdyihgyeZqlhkf_jlvg_fbgm_fZ\k_ij_`^_wn_f_jgh_b[_kkfuke_ggh_^eyf_gy
gZijbf_j\j_fydZdlh\g_aZighh[j_ehkh\_jr_gghq_ldb_nhjfuEx^b\hdjm]hkh[_gghqe_gu
fh_ck_fvbij_\jZlbebkvdZd[u\kZfhklhyl_evgu_dmkhqdbfhaZbdbkdeZ^u\Z\rb_ky\
hdjm`Z\rmxf_gydZjlbgmqm\kl\Wlbqm\kl\Zkh_^bgyebkv^jm]k^jm]hfgZklhevdhdj_idhqlh
hk\h[h^b\r__kyf_klhf]gh\_gghAZihegyehkvex[h\vxhlpZbk_klj_gdbMf_gy[uehqm\kl\hqlh
y[md\Zevghih]j_[_gZih^boex[h\vxY\i_j\u_hkhagZeZqlh\k_f_cghcex[\bg_[u\Z_l
\ZdmmfZk_\hdjm]aZiheg_ghqm\kl\Zfbhdjm`Zxsbof_gyex^_cWlh]mklZyiehlgZy\yadZy
km[klZgpbyex[\bIhgZklhys_fmkqZkleb\ucq_eh\_d`b\_lg_aZf_qZywlh]hbbf_gghihwlhfm
hgkqZkleb\ihgyeZyBqlhfh`_l[ulvg_kqZklg__j_[_gdZdhlhjuc\^jm]klZeaZf_qZlv
hdjm`Zxsmx_]hex[h\v"Ybah\k_okbeklZjZeZkvg_ieZdZlv_^vijb\e_dZy\gbfZgb_dk_[_y
\he_cg_\he_cgZjmrm[ZeZgkqm\kl\dhlhjuckha^Zg\k_fv_Fg_`_ohl_ehkvmf_j_lvlZdqlh[u
gbdhfmg_ijbqbgblv]hjyBebi_qZebimklv\k_l_q_ldZdl_q_lijhklh\h^bgij_djZkguc^_gvba
wlhckqZkleb\hck_fvb\uiZ^mylZdlbohqlhgbdlh^Z`_wlh]hbg_aZf_lblhlhq_fyf_qlZeZ
:ihdZgZ^h\k_fbkbeZfbhl^ZeylvgZklmie_gb_[_amfby;h]Z^eyf_gyg_kms_kl\h\Zeh
Ih]jm`_ggZy\jZa^mfvydZd\k_emqr_mkljhblvy[j_eZih^hjh]_\rdhemhdjm`_ggZy
gZ^\b]Zxs_ckyhk_gvxHk_gvbklhqZeZlhgdbc_^\ZhsmlbfucZjhfZlYg_lhevdh\b^_eZghb
h[hgyeZk_hjZg`_\u_emqbgZklhevdhyjdb_qlhbo_^\Zfh`gh[uehl_ji_lvYklmiZeZihiZehc
ebkl\_b]h\hjbeZhk_gbLu\k_ihgbfZ_rvZihlhfmlujy^hfkhfghcYh[jZsZeZkvdg_c
keh\ghdmijyfhfmg_`_eZxs_fmijbgylvj_Zevghklv\haex[e_gghfmbjZkdju\ZeZ_ck\hb
h[tylbylmihjm^hf_gy^Z`_g_^hoh^bekfukekeh\ex[blvfm`qbgmghbf_gghlZdy
h[tykgyeZkvkhk_gvxYex[beZ__dZdfm`qbgm
deZkk_yijbh[j_eZj_imlZpbxg_fgh]hwdkp_gljbqghcghjZa\blhcg_ih]h^Zf^_jadhc
^_\hqdb
Wlhf_gy\iheg_mkljZb\Zehh\kydhfkemqZ_yfh]eZhldjulh]h\hjblv\k_qlhfg_
aZ[eZ]hjZkkm^blkyg_aZ[hlykvhfg_gbbhdjm`ZxsbodZd\k_hklZevgu_
GZ\_jgh_ybaebrg_aehmihlj_[eyeZk\hbf\ebygb_f?kebfg_dlhlhg_gjZ\bekyy[_akl_kg_gby
aZy\eyeZh[wlhfj_amevlZl_h^ghdeZkkgbdb[_a\kydhcijbqbgulh`_gZqbgZebg_gZ\b^_lvlh]h
dlhg_gjZ\bekyfg_L_fg_f_g__yg_qm\kl\h\ZeZaZkh[hcgbdZdhc\bguY`_ebqghgbq_]h
lZdh]hg_kh\_jrbeZg_fmqbeZg_ba^_\ZeZkvlZdqlhjmqdbmf_gy\k_]^Z[uebqbkl_gvdb_
�_ehdhgqbehkvl_fqlhg_kdhevdhq_eh\_d\deZkk_ij_\jZlbebkv[md\Zevgh\ba]h_\B\hll_i_jv
gZaZdZl_`bagbf_gyklZeZfmqblvkh\_klvYhkhagZeZ`_klhdhklvk\h_]hih\_^_gbybijhklhf_klZ
k_[_g_gZoh^beZY\^jm]ihgyeZqlhgZkljZb\ZeZj_[ylijhlb\g_dhlhjuomq_gbdh\\_jhylghba
qm\kl\ZkljZoZ_^v\k_^_lbgZdhlhjuoygZ\_kbeZyjeudbijhlb\guobg_ijbylguo\dZdhflh
kfuke_[uebihoh`bgZf_gyIjb^hklZlhqghhkljhfmf_bkf_dZed_dZ`^ucfh]aZgylvfh_hkh[h_
iheh`_gb_\deZkk_Lhevdhhgbwlh]hg_^_eZeblZddZdagZebqlhwlhg_ohjhrhg_djZkb\hqlhwlh
ihiuldZ\ha\ukblvkygZ^hklZevgufb
Hlgug_y`beZ\kh\_jr_gghgh\hfg_\_^hfhffg_ij_`^_fbj_fbj_]^_h[tykgyxlky\ex[\b
hk_gg_fmk\_lm`Ze_xlg_\bgghh[b`_gguolh\Zjbs_c\fbj_jZkdZygbybklu^ZkljZoZkf_jlbb
[_amfbyg_ijb\uqghcex[\bdk_fv_\h\k_fwlhfy[_amki_rghiulZeZkvjZah[jZlvky
Ghmf_gy^eywlh]hg_o\ZlZeh^mr_\guokbe\j_f_gZfbyijhklhi_j_klZ\ZeZkhh[jZ`Zlvqlhd
q_fmbihke_mjhdh\[_kkfuke_ggh[jh^beZihdeZkkmhafh`ghlZdbfh[jZahfyklZjZeZkv
mkihdhblvk\hbg_j\u[b[ebhl_d_ydeZeZdgb]b\Ihjln_evg_aZihegyynhjfmeyjZlh_klv
ihijhklmdjZeZbodhfgZl_^eyfmaudZevguoaZgylbcy[_akijhkmhldju\ZeZdjurdmjhyeyb
jZkdjZrb\ZeZdjZkdZfb[_eu_deZ\brbBgufbkeh\Zfbomeb]ZgbeZdZdfh]eZIjhdjZ\rbkv\
\uah\j_amevlZl_dhg_qghgbq_]hbawlh]hg_ihemqbehkvlhevdh]jyavjZa\_aeZY[_kdhg_qgh
ijb^mfu\ZeZ^eyk_[y\k_gh\u_bgh\u_bkiulZgbyijh[myk^_eZlvlhq_]hij_`^_gbdh]^Zg_
^_eZeZIjZ\^Z\k_wlb\uoh^dbijh^he`Zebkvg_^he]hH^gZ`^ugZmlj_gg_cebg_cd_\klZe\hijhk
hkh\_jr_gghg_h[tykgbfuoijhbkr_kl\byoJZamf__lky\^mr_yjZkdZb\ZeZkvGhqlhyfh]eZ
ih^_eZlv"Y\_^v^h`b\ZeZihke_^gb_f_kypuZihlhfmh[s_ijbgylu_ghjfuih\_^_gbyf_gyg_
dZkZebkvB\hlgZdhg_pdZdlh\_q_jhfylbohgvdhijh[jZeZkv\dZ[bg_l_kl_kl\hagZgbyLZfgZ
ihedZob\ysbdZoe_`Zebfbg_jZeudhlhju_fubamqZebgZmjhdZoba\_klgydlmnkex^Zd\Zjp
Hl\hklhj]Zmf_gy[he_ag_gghk`ZeZkv]jm^vFg_ihdZaZehkvqlhk_j^p_mf_gyh[hj\ZehkvKlhy
kj_^bdZfg_cykfbjbeZkvkh\k_fBa\_klgyd]em[hdhc^j_\ghklbwlh[ueb`b\u_hj]Zgbafu
dhlhju_mfbjZygZkeZb\Zebkv^jm]gZ^jm]Zb\hll_i_jvkimklylukyq_e_lbye_`Zebmf_gygZ
eZ^hgbdZdiZfylv^Ze_dbo\j_f_gKex^Zhke_ibl_evgh[ebklZeZ\emqZo\_q_jg_]hkhegpZY
hklhjh`ghhl^_ebeZhlg__lhgxk_gvdmxq_rmcdmGh^Z`_b\g_c\b^g_ebkvgZieZklh\Zgby
lhgqZcrb_dZddjuevyklj_dhaYkkbehcklbkgmeZwlhldjhr_qgucdZf_r_dg_krbc\k_[_
�g_ihf_jguc]jma\_qghklbhq_]h`_hg[uedjZkb\Fg_\^jm]aZohl_ehkvjZkdjulvh[tylbylhfm
g_\_^hfhfmbkfmlghfmqlh\g_aZigh\hagbdehmf_gyaZkibghcbjZ^hklgh\imklblv_]hkx^Z
dZ[bg_l_[uebb^jm]b_dZfgbYjZaeh`beZbogZihemHkdhehdaZklu\r_cfZ]fuDZdhclh
g_\_jhylghcdjZkhludZf_gvkeh\ghijbihjhr_ggucbagmljbk_j_[jbklhciuevx:baukdZggh
m]eh\Zlucihoh`bcgZijhajZqguce_^_g_pd\ZjplZdihljykf_gyk\h_c[eZ]hjh^ghcdjZkhlhcqlh
fg_aZohl_ehkvg_f_^e_gghaZkmgmlv_]h\jhlbihkhkZlvk_dZfgb[uebf_jl\uBihlhfmy
\haex[beZbo\k_fk\hbfk_j^p_f
Hklhjh`ghykeh`beZdZfgb\ihjln_ev^_j`Zg_`ghb[_j_`ghkeh\ghkiysbofeZ^_gp_\Ihlhf
bah[jZab\gZebp_kZfmg_\bgghklv\ureZbadZ[bg_lZIhjln_evhlly]b\ZefhxjmdmaZlhkZfZy
[md\ZevghiZjbeZ\h[eZdZo
Ihimlb^hfhcfg_\]heh\mijbreZ_s_h^gZb^_yYihqlbj_rbeZkvGhj_rbeZkvih`Zemcg_
kh\k_fih^oh^ys__keh\hLhqlhygZf_j_\ZeZkvijh^_eZlv[ueh^eyf_gyg_ba[_`ghc
ihlj_[ghklvxIhqlb^hc^y^h^hfZyg_klZeZk\hjZqb\Zlv\k\hcijhmehdZj_rbl_evgufrZ]hf
gZijZ\beZkv^Zevr_YagZeZdm^Zfg_gm`ghIh^hjh]_yklhedgmeZkvkfZevqbrdhch^gbfba
l_oijhlb\dh]hydh]^ZlhgZkljhbeZ\_kvdeZkkHgihkfhlj_egZf_gyke_]dbfbkim]hfY
meu[gmeZkv^Z\Zyihgylvqlh[hevr_g_^_j`mgZg_]haeZ
Ijb\_l
FZevqbrdZg_^h\_jqb\hmklZ\bekyg_f_gyYhklZgh\beZkvY^he`gZ[ueZ_fmdh_qlhkdZaZlv
Lug_^mfZcqlhyl_ji_lvl_[yg_fh]m
Luwlhhq_f"jZkl_jyekylhl
G_k_j^bkvgZf_gyIhklZjZcky^mfZlvh[hfg_kex[h\vxImklvml_[yhklZgmlkyohjhrb_
\hkihfbgZgby
KljZggZyludZdZylh
Ihijh[mcex[blvf_gyIhlhfmqlhylh`_l_[yex[ex
IZj_gvhp_i_g_ehlbamfe_gbyHglZdbhklZekyklhylvkhldjulufjlhfZyihreZk\h_c^hjh]hc
Ghhg\a\hegh\Zgghhdebdgmef_gy
Wcludm^Z"
IhklhcLZf`_deZ^[bs_
Khegp_kZ^behkvlvfZg_aZf_lghih^iheaeZih]ehlb\fhxl_gvgZa_fe_Yqm\kl\h\ZeZdZd
[e_^ghebeh\uc\ha^moijbylghoheh^blfhbjZkdjZkg_\rb_kys_dbGZe_lZ\rbc\_l_jhdg_`gh
]eZ^bef_gykeh\ghr_edh\hcdbklhqdhc
YklhyeZm\oh^ZgZdeZ^[bs_G_kdhevdhq_eh\_dijh]meb\Zebkvkkh[ZdZfbbyg_fgh]h
mkihdhbeZkvGZwlhfdeZ^[bs_klhyebklZju_^_j_\yggu_dj_kluYg_aZf_lbeZgbh^ghcfh]beu\
yihgkdhfklbe_ijb^Z\e_gghcaZfr_eufdZfg_flZdqlhkeZ\Z[h]mfh`gh[uehg_hiZkZlvky
ijb\b^_gbcihy\eyxsbokyh[uqghbaih^lZdbogZ^]jh[bc
YhimklbeZkvgZdhe_gbi_j_^h^ghcbafh]beKeh`beZjmdbkeh\gh^eyfhebl\uIhijZ\^_
kdZaZlvyg_ij_^klZ\eyeZqlhke_^m_l]h\hjblv\lZdbokemqZyoFg_ijhklhohl_ehkv\ujZablvk\h_
ihql_gb_f_jl\ufex^yf
Ihlhfy\ugmeZbaihjln_eyihh^ghfmaZ\_lgu_dZfgbbjZaeh`beZboi_j_^fh]bevgufdj_klhfY
]eZ^beZbobkfhlj_eZgZ\ha\urZ\rbckygZ^hfghcdj_klk_fk\hbf_kl_kl\hfyhsmsZeZg_dmx
k\yavfh]bebdZfg_cA^_kvihdhylkymr_^rb_ba`bagbex^bDh]^Zgb[m^vkj_^bgbo[m^mbyY
^mfZeZb^mfZeZh[wlhfb\j_fy^eyf_gykeh\ghhklZgh\behkv
Gh\^jm]yh]ey^_eZkv\hdjm]Ihij_`g_fmkljmbekyoheh^guc\ha^moiehlghhdmlu\Zyfh_l_eh
H^gZdhfmqbl_evgu_^mfuh^he_\Z\rb_f_gy^hfZdm^Zlhbkq_aebYkb^_eZg_^\b]Zykv^Z`_g_
fhj]Zy]ey^yi_j_^kh[hcQlhlhl_ieh_fbeh_h[tyehf_gy^Z`_^\b]Zlvky[uehg_gm`ghy
iheghklvxih]jmabeZkv\mfbjhl\hjyxsbcihdhc\dhlhjhfg_[uehm`ZkZxs_cg_ba[_`ghklbG_
gm`gh[ueh\hegh\Zlvky[hylvkyi_qZeblvky\k_dm^Zlhmrehdjhf_hsms_gbyj_Zevgh]h[ulby
a^_kvbk_cqZk:fh`_lym`_mf_jeZ"ih^mfZeZy
YgZijhqvaZ[ueZhfbeuob^hjh]bofg_ex^yoh[h\k_fqlhf_gyhdjm`ZehdZdhdZfgyo
dhlhju_e_`Zebi_j_^hfghcY`b\m@bagvGhhgZhq_gvgZihfbgZ_lkf_jlvF_gyg_kdhevdh
m^b\behlhqlhwlbfukebg_\ua\Zeb\hfg_qm\kl\Zh^bghq_kl\ZIZfylvh[hfg_dhlhjZy
ijbg_k_li_qZev`b\msbf\hlwlh[uehkZfh_kd\_jgh_qlhy\b^_eZ\kf_jlb:\_^vy
ijb]hlh\beZkv\klj_lblvk\hcdhg_p
Qlh`_hagZqZ_lwlh[eZ`_ggh_kihdhckl\b_"Ykh\_jr_gghaZimlZeZkvuoh^blqlhy_s_g_
ihy\beZkvgZk\_l"Wlhihoh`_gZlhkhklhygb_dh]^Zy_s_gZoh^beZkv\`b\hlbd_mfZfuMf_gy
g_lqm\kl\h^ghlhevdhkhagZgb_lh]hqlhykms_kl\mx"LZd\hlqlhwlhlZdh_mf_j_lv"AgZqbl^h
lh]hdZdihy\blvkygZk\_lylh`_[ueZf_jl\Z"DZdZyg_e_ihklvI_j_^l_fdZd\hclb\`bagvy
[ueZf_jl\Zyg_`beZWlZfukevih\_j]eZf_gy\rhdDZdhc`_lmlaZdZl`bagb"FZehlh]h\
l_q_gb_l_of_kyp_\qlhyij_[u\ZeZ\mljh[_fZl_jbylh`_\uoh^bli_j_`b\ZeZaZdZl`bagb
bgZq_]h\hjykf_jlv"IhemqZ_lkyq_eh\_d\k\h_c`bagbg_kdhevdhjZaijhoh^blq_j_aih^h[gh_
khklhygb_"
�_\hqdZha\jZsZckydZihkdhj__^hfhcZlhfZfZgZ\_jgh_\hegm_lky
Hqgm\rbkvhlk\hbofuke_cym\b^_eZklZjbdZ]kh[Zdhc
DZdZylumfgbqdZIjboh^brvgZfh]bedm"
�WwwZZg_\gylghijhfyfebeZy
Dlhml_[ya^_kvihohjhg_g"
Gmg_fh]eZ`_ykdZaZlv_fmqlhwlhykZfZa^_kvihohjhg_gZ:ihlhfmaZ]Z^hqghmeu[gm\rbkv
\ha\jZsZeZkv^hfhcY\k_j_rbeZGZ^mr_klZehe_]dhF_gyjZ^h\Zebijhbkr_^rb_\hfg_
i_j_f_gu
Dh]^ZyhldjueZ\oh^gmx^\_jvfhb]eZaZaZlmfZgbebkv\_jhylghhll_ieh]hiZjZbadmogb]^_
]hlh\bekym`bg
Qlhlhluk_]h^gyijbiha^gbeZkvLZdg_evay]^_wlhluijhiZ^ZeZ"kijhkbeZfZfZ
FZfZukemrZcf_gyAgZ_rvf_gymdmkbeLbjh
�Z"G_m`_eb"
QlhagZqblg_m`_eb"GhkhfghcihdZ_s_gbq_]hg_kemqbehkv
:qlhklh[hc^he`gh[uehkemqblvky"Ih[uklj_cdZ^hklZgvbaoheh^bevgbdZib\h^eyiZiu
GmyihdZ_s_g_aZ[he_eZ[_r_gkl\hf
DZdlufh`_rvaZ[he_lv[_r_gkl\hf"Wlh`_^hfZrgyykh[ZdZ
Qlh"
Ykfhlj_eZgZfZfmg_\_jykh[kl\_ggufmrZf
:jZa\_hl^hfZrgbokh[Zdg_evayaZjZablvky[_r_gkl\hf"
GmjZamf__lkyk_f^hfZrgbfkh[ZdZf^_eZxlki_pbZevgu_ijb\b\db
]heh\_mf_gyihfmlbehkvY_^\Zm^_j`ZeZkvgZgh]Zok_fhbfmq_gbybkljZ^ZgbyhdZaZebkv
]emiufbimaujyfbgZih\_joghklbjmqvyYg_keZkvkdeZ^[bsZ^hfhckdZaZlvfZf_qlhg_gm`gh
ijb^Z\Zlv[hevrh]hagZq_gbymoh^mba`bagbb\hly^hfZMf_gy[uehlZdh_hsms_gb_qlhba
f_gy\udZqZeb\_kv\ha^moG_kdhevdh^g_cyijh`beZdZd\m]Zj_Wlh[uebkljZrgu_^gb
ihljykrb_f_gyg_eh]bqghklvxGhihlhffg_gZ^h_ehljZlblv\j_fygZ]emihklbbyj_rbeZ
\_jgmlvkydkihdhcghcbjZaf_j_gghcrdhevghc`bagbJZamf__lky\j_fyhl\j_f_gbeg_lg_l^Zb
\kihfbgZeZhg_khklhy\r_fkyaZdZl_`bagbYlZcdhf^hklZ\ZeZbaysbdZklheZdZfgbb^mfZeZh
kf_jlbIhlhfbdZfgbdm^Zlhbkq_aebZdh]^Zyi_j_klZeZ`Ze_lvh[boihl_j_fukebhkf_jlb
lh`_i_j_klZebf_gylj_\h`blv
%DQQHQQRNRGRPRE\(LQLDPDGD
&RS\ULJKWE\(LPLDPDGD
�=mldbgZi_j_\h^gZjmkkdbcyaud
xfbjb
hlijbeb\Z^hijbeb\Z
L_gbg_[uehGZrdhevghf^\hj_\b^gZyq_ldhkeh\gh\l_e_\bahj_ihjoZeZ[Z[hqdZk[_euf
mahjhfG_dhlhjh_\j_fy^_\hqdZjZafureyeZdZdkqblZlv[Z[hq_dih]heh\Zfbebihdjuevyfb
j_rbeZqlhm[Z[hq_ddZ\Ze_jh\]eZ\gh_]heh\uZm[_ehmahjguodjuevyKq_]h[u_ce_lZlv\
h^bghq_kl\_gZkihjliehsZ^d_[Z[hqdZfiheZ]Z_lkyKlZcdZfb\blvkygZ^p\_lmsbfb]jy^dZfb
FZxfbaZdju\Z_l]eZaZbmghkblky\fukeyo\f_kl_k[Z[hqdZfbE_liylvlh_clh]^ZkjZ\gyehkv"
�Lj_i_s_ldjuevyfbkeh\gh\fmqbl_evghcZ]hgbb[Z[hqdZk[_eufmahjhf_\hqdZr\ujy_l\g__
dZf_rdhf_^\Zg_ihiZ^Z_lghlZbg_iulZ_lkymihjogmlv
Ijbp_eb\Z_lky_s_jZaBlmljZa^Z_lkydjbd
Ihc^bdZkx^ZJZa\_fh`ghdb^Zlvky\[Z[hqdm"
WlhfZfZ
LZdohl_ehkvh[tykgblvqlhhgZFZxfbijhklhohq_lqlh[u[Z[hqdZi_j_e_l_eZlm^Z]^__cemqr_
b\kihfbgZlvlhrgh
:wjhklZlijb[eb`Zekyda_fe_FZxfbZ`ih^kdhqbeZaZiZjlhcbmklZ\beZkv\hdghdeZkkZ\g_[_
]hem[hflhqgh\h^Z\[Zkk_cg_gbh[eZqdZLZd[ub[jydgmeZqlhgb[m^vdZdf_`^m^_lvfb
aZ\_^_ghj_[ylZGEHbeb]ey^bl_]ey^bl_ZwjhklZl\a^mfZei_j_^hogmlvb\hlkZ^blkyijyfh
gZrdZevguc^\hjZwlh\_^vkZfh_ih^oh^ys__^eyhl^uoZf_klh[m^vhgZibehlhfm`lhqgh
a^_kvijba_febeZkv[uBFZxfbkeh\gh__\^jm]ij_^ZeboehiZ_lkh\k_]hfZomh[_bfbjmdZfb
ihiZjl_ojykv
Qlh"Dlh"wlhaZihehrgZyDZhjbki_j_^g_ciZjluQ_]hkijZrb\Z_lkylZdhjZlvijyfh^mjZ
dZdZylhk^mrb\hjhlblFZxfb\uly]b\Z_lgh]bbkh\k_ckbeulhedZ_lklmeDZhjb
I_j_klZgvFZlyg[hevgh`_
FZxfbhimkdZ_lgh]bbohohq_l?cbkZfhcg_ihgylghqlhhgZgZreZlmlkf_rgh]hKeh\ghdlhlh
ko\Zlbe__aZie_qbbljyk_lbah\k_okbeHgZ^Z`_ohq_l\hkdebdgmlvk\hafms_gb_fDlhihkf_e"
I_j_klZgvl_ghkf_obkkydZ_lkZfkh[hcDZ`_lkyijh^ebkvwlZljykdZih^hevr_hgZjZa^meZkv
[u^hg_h[tylguojZaf_jh\bklj_kdhfehigmeZ
L_gbg_[uehE_lg__khegp_aZeb\Zeh^\hjkeh\ghjZkl_dr__kyjZklbl_evgh_fZkehghkljZggh
\k_lZdbgbnhglZgqbdkiblv_\hc\h^hcgb^_j_\vygblmjgbdgZkihjliehsZ^d_gbqlhg_
hl[jZku\Zehl_gbAZ[ulu_d_flhdjhkkh\dbdZaZeZkvf_^e_gghieZ\Zeb\\ha^mo_Ke_^my
^bj_dlhjkdhfmgZklZ\e_gbxijhy\blv^h[jhlmb\hkiblZgghklvfb]hfih^jm`blvkybjZahclbkvih
dZ[bg_lZf^eyaZgylbcJbgZ\khijh\h`^_gbbmqbl_eyLZgZdZ^\bgmeZkv\h\lhjmx]jmiimr_klh]h
�deZkkZZ`_\]Ze_j__kh_^bgyxs_crdhevgu_a^Zgbykhegp_ke_ibeh]eZaZJbgZijbkfhlj_eZkv
Ihoh`__cm`_kemqZehkv\b^_lvdh]^Zlh\hllZdhc`_ebr_ggucl_gbi_caZ`
Qlhklh[hcYkm^Z"LZgZdZijbhklZgZ\eb\Z_lkybaZ]ey^u\Z_lJbg_\ebphLhebhgk_j^blkylh
eb_]h[_kihdhbldZd[ug_klZehiehohy\ghkljZ^Zxs_cfZehdjh\b_fgh\_gvdhcHgZbkZfZg_
agZ_lfh`_l\ke_^mxsmxfbgmlmb\aZijZ\^m]jhog_lkygZiheOhl_eZkdZaZlvGbq_]h\k_\
ihjy^d_gh\^jm]ijhiZe]hehk
Gh\_gvdZyijhg_kehkv\]heh\_FZxfb_^\ZhgZm\b^ZeZ^_\hqdmdhlhjZyke_^hfaZmqbl_e_f
LZgZdZ^_j`Z\rbfih^furdhc`mjgZemki_\Z_fhklb\hreZ\deZkkDhjhldZykljb`dZghgZ^
mrZfb^\_dhjhldb_dhkbqdbijbo\Zq_gudjm`_\gufb[ZglZfb
Gh\_gvdZyohjhrZyaZf_gZZwjhklZlmDZaZ\rbcky[_agZ^_`guf^_gvihoh`_h[_sZ_ldh_qlh
bgl_j_kgh_Ih^gbfZykvihdhfZg^_\klZlvhgZaZf_qZ_lqlhm^_\hqdbaZf_jr_c\hae_^hkdb
ih^jZ]b\Zxlie_qbIhfgblky\q_l\_jlhfdeZkk_h^gZgh\_gvdZylZdb_ghf_jZhldZeu\ZeZqlh
FZxfb^bdhjZahaebeZkvbj_rbeZgZg__\h\k_g_h[jZsZlv\gbfZgbyWlZih`ZemcFZxfb
gjZ\blkyKlhblmklheZmqbl_eybljyk_lkydZdaZypIhagZdhfblvkykg_cqlheb"Fh`_lbg_iehoh
[ueh[u
LZgZdZkeh`b\jmdbgZ]jm^bh]ey^u\Z_ldeZkk
Gml_i_jv\k_\k[hj_MgZkgh\_gvdZyI_j_reZbagZqZevghcrdheuHyfZ\jZchg_HlZ
ayef_ebgZibkZegZ^hkd_bfy
Ykm^ZJbgZ
JbgZg_lZdebah\ml]_jhbgxdhfbdkh\"[_amki_rghihiulZeZkv\kihfgblvFZxfb
AZihfgbeb"BlZdmgZk\h\lhjhc]jmii_gh\Zymq_gbpZ?kebmg__\hagbdgml\hijhku
FZxfbkh[jZeZkv[uehih^gylvjmdmqlh[uihijhkblvihkZ^blvgh\_gvdmxkg_cjy^hfghLZgZdZ
ijhbag_k
KZ^bkvgZihke_^gxxiZjlmih`ZemcklZ
�Khk_^FZxfbaxgtblbk_]h^gyhlkmlkl\m_l_keb[ugh\_gvdmxdg_cihkZ^bebm`hgZ[ugZ\k_
\hijhkuhl\_lbeZ\k_[ujZah[tykgbeZFZxfb^Z`_yaudhfijbs_edgmeZhl^hkZ^u
Khlkmlkl\mxsbf\b^hfJbgZmk_eZkvgZihke_^gxxiZjlm[eb`_dijhoh^mObgZdhh[_jgm\rbkv
dg_cqlhlh[ukljh[ukljhaZehihlZeZAZohl_ehkv__msbigmlvhq_gvm`lZex[blqmlvqlh\
ex[_aghklyojZkkuiZlvkyFZxfbjZkl_jeZjmdhx]jm^vaZgu\rmxkeh\ghhlijh]ehq_gghc
e_^urdbZdh]^ZDZhjbih^hevsZykvih^^ZdgmeZDZdZyfbeZyaZkhfg_\ZeZkv\aZijZ\^meb
gh\_gvdZylZdohjhrZkh[hc
GZi_j\hfmjhd_ihh[s_kl\h\_^_gbxFZxfbg_kdhevdhjZamdjZ^dhc[jhkZeZgZg__\a]ey^u
L_i_jvlZm`_g_dZaZeZkv_cijb\e_dZl_evghcgbdZdh]hkjZ\g_gbyk?kbdZ\ZObgZghbLhfh
KZdZjbwF_edb_q_jlu\ulygmlh]hebpZmadb_]eZadbkhims_ggufbm]eZfblhgdb_]m[uaZlh
[hevrmsbcghk[e_^gZyZ`kfhlj_lv`mldhFZxfbihijh[h\ZeZbah[jZablvgh\_gvdmxgZiheyo
l_ljZ^bgh\ureZlZdZykljZrbeZqlhijbrehkveZklbdhfklbjZlv
Hdhgqbeky\lhjhcmjhdGZi_j_f_g_FZxfb[jhkbehkv\]eZaZdZdkm_lylkyfZevqbrdbklZjZykv
ijb\e_qvJbgbgh\gbfZgb_aZ]h\hjblvkg_c\ukem`b\Zxlkyh^gbfkeh\hfFZxfbgZofmjbeZkv
G_m`lh\wlhcgh\_gvdhcb\ijyfv_klvqlhlhg_h[udgh\_ggh_"hli_j_\_eZkv[uhgZdgZf
hldm^Zgb[m^vba^Ze_dZkOhddZc^hZlhbkHdbgZ\uBeb[ueZ[uZf_jbdZgdhcZg]ebckdhfm
f_gygZmqbeZ[uijboh^beZ[udhfg_b]jZlvbfZfZ[ueZ[u^h\hevgZk_m^b\eyebkv[u]ey^y
dZdfuijh]meb\Z_fky^_j`ZkvaZjmdbR_ilZeb[ugZf\ke_^KfhljbdZkZf_jbdZgdhc
ih^jm`beZkv[helZ_lihZg]ebckdbdZdZyqm^_kgZy^_\hqdZkbghkljZgdhcagZdhfZFh`_l\
kZfhf^_e_klZlv__[ebadhcih^jm]hc"DZhjbbLhfhwdhg_qghb]jZxlkhfghcghjZa\_wlh
gZklhysb_^jmavy"
JbgZaZdmkb\]m[mi_j_ebklu\ZeZmq_[gbd
GZqZekymjhd_kl_kl\hagZgbyFZxfbbkiulu\ZeZ`mldmxkeZ[hklvGZ^h_eh^mfZlvhJbg_G_m`lh
__g_jZa]h\hjqb\hklvijhklhmeh\dZ"G_[hkvohq_l\gbfZgb_dk_[_ijb\e_qv:dZd[uygZ__
f_kl_k_[yih\_eZ";helZeZ[ukh\k_fbgZijZ\hgZe_\h"BeblhevdhkdeZkkgufb\h`ZdZfb\jh^_
f_gyih^jm`beZkv[u"
L_gbh[eZdh\f_^e_gghgZieu\Zebkk_\_jZgZrdhevguc^\hjmdju\ZykihjliehsZ^dm
=ey^bdZGEHr_ihlhf\hkdebdgmeZFZxfbghg_klZeZludZlvDZhjb\jmdmdZjZg^Zrhf
qlh[ulZg_aZdm^ZolZeZ=^_"=^_"
k_bajmd\ZeblkygZkljh_gb_iZjrb\h_Fh`_l\hdghkb]ZgmlvjZah]gZlvlhkdm"KkZfh]hmljZ
_^\Z]eZaZjZkdjueZ__ihi_j_f_gghho\Zlu\Zehlh[_kihdhckl\hlhjZa^jZ`_gb_:dZdhc`mldhc
\u^ZeZkvihaZ\q_jZrgyyghqvHgZijbgyeZkvl_jaZlvaZ`Zluc\jmd_eZklbd\bkdZoijbqbgyy
hkljmx[hevijh^he`Z_l[blvky]hehkfZl_jbQlhlu^_eZ_rvkFZxfb"G_m`_ebl_[_g_`Zev
FZxfb"HgZl\_j^blfh_bfy\h\k_g_bgl_j_kmykvgjZ\blkyebfg_wlh:fg_g_gjZ\blky
Ihgylvg_\hafh`ghihq_fmjh^bl_eb^hkboihjg_jZkklZebkvhgb^Z\ghm`_g_\ughkyl^jm]
^jm]ZKbeg_lkfhlj_lvdZd^_gvhlh^gyhgbklZgh\ylky\k_hl\jZlbl_evg__\k_]jyag__Ihqlb
f_kyphgZbg_]ey^bl\boklhjhgmG_dh]^Z]hjyqhex[bfuchl_pihoh`gZaZgxoZggh]h
q_jZihke_^mrZklhedgmeZkvkgbf\ijboh`_chg__aZ^_ejmdhcihgb`_kibgulZdaZ^hlh^gh]h
\hkihfbgZgbyam^blg_kl_jibfhhgZ^Z`_gZklme_aZ_jaZeZFukev__i_j_kdhqbeZgZ
�hlkmlkl\mxs_xk_]h^gyaxgtblbkhk_^ZihiZjl_g_m`lhmg_]h\aZijZ\^m`_em^hqguc\bjmkH
"K_]h^gy^hmjhdh\hgZkh\_lh\ZeZkvkDZhjbb^jm]bfb^_\hqdZfbg_ihijhkblvebmqbl_ey
�LZgZdmhlkZ^blv__hlaxgtblb"LbgZfblhlqZk\hajZabeZZ\^jm]fhemg_]hgbq_]hg_l"AgZqbl
j_rZlvijb^_lkykZfhcih^mfZeZFZxfbh[ebau\Zy]m[uk_]^Zfh`ghkdZaZlvqlhgbdlhg_
ihjmqblkygZkq_lwlh]h\bjmkZ_klvhgbebg_l"
AZ]h\hjblvqlhebkJbghcgZke_^mxs_ci_j_f_g_g_fgh]hhl\e_qvky"DZdlhjZah[jZlvky\g_c
^jm]bfh[tykgblvijhq_fihq_fmwlhyi_j\Zy"HgZ^he`gZdhfg_ih^hclb
AZ^mfZ\rbkvFZxfbdehgbl]heh\mLmlJbgZkmeu[dhcdb\Z_lLhjmkkhk_^g_ciZjlufZevqbd
j_rbekykg_caZ]h\hjblvhl\heg_gbymFZxfb[md\Zevghi_j_o\Zlu\Z_l^uoZgb_lZdohq_lky
�hdZaZlvkygZ_]hf_kl_Zbgh\_gvdZygZ^b\hi_j_f_gbeZkvhldm^Zqlh\ayehkvijyfhlZdb
fbeZrdZbdjZkhldZihjmhl\_jgmlvkybgZ^hkdmiyeblvkyGh\ha[m`^_gb_g_ijhoh^blIhgylv
[uhldm^Z\ayeZkvwlZg_ijbyagv"M`g_aZ\b^m_lebhgZ"DZd[ulhgb[uehk\hbfihy\e_gb_f
JbgZ\g_keZkmfylbpm\__`bagvqlhlhg_ijbylgh_l_j_[bl^mrmk_fukeblhevdhhg_c
fZevqbrdb\hdjm]g__m\b\ZxlkyHllh]hqlhgh\_gvdZy"G_lhevdhHgZ\gbfZgb_ijb\e_dZ_lhl
g__]eZag_hl\_^_rvLZdhcdjZkhld_ijyfZy^hjh]Z\nhlhfh^_ebhgZagZ_lwlhbiu`blkyLhlh
mqbl_evLZgZdZgZg__aZ]ey^_\rbkvjmdbihlbjZew^ZdZydjZkZ\bpZG_[hkvjZaf_qlZekydZd
[m^_l__\kxh]eZ`b\ZlvWlZfukev\dhg_p^hdhgZeZFZxfbZdh]^Zij_^klZ\beZqlhmqbl_ev__aZ
]jm^vljh]Z_ldjh\v[jhkbeZkv\]heh\mbhgZ_^\Z\h[fhjhdg_ih\ZebeZkv
Khk\h_]hf_klZmhdgZFZxfbh]ey^_eZdeZkkjZa\k_ihdZaZehkv_c[_ajZ^hklgufblmkdeuflZd
[u\Z_lgZfhj_lhevdhqlhhgheZkdh\h]hem[_ehgh]jygmehleb\b\ahjmhldjuehkvk_jh_
�dZf_gbklh_^ghKq_]h[uwlh\h\lhjhfihem]h^bbrdhemf_gylv"h\uimkdZ\k_]hgbq_]hG_[hkv
baklZjhcaZiehoh_ih\_^_gb_ih]gZeb
Dhgqbekylj_lbcmjhdGZi_j_f_g_FZxfbih^hreZdJbg_
Lu]^_`b\_rv"
GhJbgZihoh`_bg_kh[bjZeZkvhl\_qZlvlhevdhdeZgyeZkv^Zmeu[ZeZkvhl[uhgZkhfghc
ihhldjh\_ggbqZeZf_gy[ulhqgh\k_\deZkk_aZm\Z`ZebRmldZebih^jm`blvkyk[m^ms_c
nhlhfh^_evx
JbgZf_evdhf]eygmeZgZFZxfbbihlmibeZkvIhoh`_gZ__ebp_^Z`_meu[dZihy\beZkvM
FZxfb[md\Zevghk_j^p_aZrehkv?e_k^_j`b\ZykvhgZih\lhjbeZ
LZd]^_lu`b\_rv"
FZxfbj_rbeZkqblZlvijhk_[y^h^_kylbiylvr_klvk_fvLZfheqZeZ^_kylv
J_[ylZgh\_gvdZylh\b^ZlvkgZfbbjZa]h\Zjb\Zlvg_ohq_lKq_]h[uwlhZ"
AZohl_ehkvaZ`Zlvmrbqlh[ug_keurZlvkh[kl\_ggh]hijhgabl_evgh]hdjbdZ
Ihl\h_fmfu\k_^mjZdb^Z"H^gZlumfgbpZdjZkZ\bpZZgZgZkagZqblie_\Zlv
HgZ`_gh\_gvdZyjh[dh\hajZabeLZpmy
�Gmbqlhklh]h"mfZ_rvgh\_gvdZyfh`_l\fheqZgdmb]jZlv"
�ZyqlhYlZdFg_lhqlhijh[e_yeaZbdZykvLZpmyb\ukdhqbebadeZkkZ
�Y\beZkvba^jm]hcrdheulZdh[sZckykgZfbZ_s_wlb[ZglbdbmgZk\h\lhjhclZdb_gbdlhg_
FZxfbihqm^behkvqlhJbgZgZjhqghf_^eblgh__g_kemrZebkvjmdbiZevpukeh\ghhdhq_g_eb
�WwlZdg_ihc^_l^ZcdZyFZxfbklZdhckbehc^_jgmeZ[Zglqlhkdjbigmeb\hehku_jgmeZ
_s_kbevg__ihkeurZekyojmkl\u^bjZ_fhcijy^bma_elhevdhlm`_aZlygmekyjmd_hklZekydehd
\hehk
GmdZ^Z\ZckZfZ^Zih[uklj_cFZxfbhlkljZgbeZkvbJbgZkgh\ZihlygmeZkvd[ZglZfH[_bf
dZaZehkvqlh\j_fyhklZgh\behkv
Lu`_i_j__oZeZlZd]^_lu`b\_rv"
G_agZx
GZk_dmg^mFZxfbj_rbeZqlhhkeurZeZkvHgZjZkohohlZeZkvKh\k_f\b^gh^mj_oZDZdwlhg_
agZlv]^_`b\_rv"LZdg_[u\Z_lDZd`_hgZ^hjh]m^hfhcgZoh^bl"K\yaZeZkvgZk\hx]heh\mk
iheghc^mjhcghhlklmiZlvg_evay\_kvdeZkkkfhljblgm`gZlhevdhih[_^Z
AgZqbllu[hf`"rmldZ\jh^_m^ZqgZyghgbdlhihq_fmlhg_aZkf_yekyOhlvl_e_nhglhm
l_[y_klv"
JbgZkdehgbeZ]heh\mgZ[hdWlhih\k_fm\b^Zlv__ijb\uqgZyihaZFZxfbZ`]mkbghcdh`_c
ihdjueZkvGmdZd_c\lhedh\Zlvqlh[uih[uklj_cih\hjZqb\ZeZkv"
:^hjh]m^hfhckmf__rvgZjbkh\Zlv"
FZxfbjZkdjueZJbgbgml_ljZ^vb^hklZeZbai_gZeZdZjZg^ZrEZ^ghghf_jZ^hfZg_ihfgblgh
ieZglhgZq_jlblvfh`gh
JbgZklbkgm\\iZevpZodZjZg^ZrmklZ\beZkv\l_ljZ^vayeZkv[ueh\kihfbgZlv^hjh]md^hfm\
�dhlhjuc\k_]hljb^gydZdi_j_k_ebeZkvghjbkh\Zlvg_ohl_ehkv^Z\l_ljZ^bbg_ihf_klblkyZ
qlh\l_ljZ^b_eb_cgZrdhevghf^\hj_wlhlieZggZq_jlblvblZff_klZ[ug_o\Zlbehijhq_f
^hjh]m^hfhchgZ[_a\kydh]hieZgZhlus_lq_jZhgbkfZfhcki_pbZevgh\_kvimlv^hrdheub
h[jZlghijh^_eZeb
Mjhdb^Z\ghdhgqbebkv\hjhlZh]jZ^u[uebaZi_jluFZfZaZ]eygmeZgZrdhevguc^\hjIhoh`_
ohjhrZyrdheZIhq_fmlhfg_lZddZ`_lkyg_m\_j_gghijh]h\hjbeZhgZB^hjh]mluk
�e_]dhklvxhlus_rvGZ\kydbckemqZcaZ\ljZyl_[yijh\h`mhjh]mb\kZfhf^_e_hlukdZlv
g_keh`ghlhevdhjZa\_\wlhf^_eh"AZohqmeby\hh[s_oh^blv\wlmrdhem\hl]eZ\gh_
JbgZbah\k_okbegZe_]ZeZgZdZjZg^ZriulZykvqlhlhbah[jZablvgh]hehkFZxfblZda\_g_e\
mrZoqlhdZaZehkv__^m[Zkylih]heh\_
�Z`_ieZgg_fh`_rvgZjbkh\ZlvdZd`_lu^hfhc\_jg_rvky"
hlba\hghd?kebdlh_fmbh[jZ^h\ZekylZdwlhFZxfbHgZ\uo\ZlbeZdZjZg^ZrbaJbgbguojmd
b[md\Zevgh\hgabeZ_]hkjZafZom\l_ljZ^vlZdqlhhg\klZelhjqdhfbkehfZeky
G_klhblk_j^blvFZxfbhgZbm[blvfh`_lihrmlbeDhblbghgbdlhg_aZkf_yekyHgex[be
jZkkdZau\Zlvqlhkh[bjZ_lkyihklmiZlv\wkljZ^gmxljmiim?kbfhlhqlh[uim[ebdm\_k_eblvblh
b^_ehiulZekyhkljblv
GZ^mfZ_rvdhgqZlvkkh[hcfZgyohlv\ij_^kf_jlghcaZibkd_g_gZau\Zc
GZ[hevrhci_j_f_g_ObgZdh_^\ZaZdhgqb\ijb[hjdmihke_lh]hdZd\k_ihaZ\ljZdZebdjbdgmeZ
LZpmZ^Z\Zc_[_ck[hejZd_ldZfb
Emqr_\ihebp_ckdbob\hjh\bLZpm\ue_l_ebadeZkkZ
FZxfbko\ZlbeZObgZdhaZjmdmblh`_\ukdhqbeZ\dhjb^hjg_aZ[u\ZydjZ_f]eZaZgZ[ex^ZlvaZ
i_j\hcfqZeZkvdrdZnqbdZf^eyh[m\bghk_cqZkhgZih^jmdmkObgZdhqbgghr_kl\h\ZeZih
dhjb^hjm
ObgZdhfmqbebih^haj_gbykq_]hwlhFZxfbih^jm`dZDZhjbbLhfhw\^jm]ih^o\ZlbeZ__ih^
jmdm"LhevdhhgZkh[jZeZkviha\Zlvgh\_gvdmxihb]jZlvdZdhdZaZeZkvkFZxfb\dhjb^hj_
\ijhq_fhghfh`_lbdemqr_fmijbdbgmeZObgZdhdhfiZgbyFZxfb^_eh\_jgh_Zk
gh\_gvdhcfh`ghbgZ[h[ZohklZlvky
[_ck[he[m^_f"
G_hohlZ:luObgZohq_rv"
G_hq_gvhqlhlh]^Z"
FZxfbgbq_]hg_hl\_lbeZi_j_h[meZkvbh]ey^_eZdhjb^hjJbgug_[ueh\b^ghIhdZhgbrebd
dZjmk_ebbogZ]gZebDZhjbkLhfhwWlb^\_\k_]^ZgZi_j_f_gZobihke_mjhdh\ebiebdFZxfb
klZjZykvih^hevklblvkyIheh\bgZmq_gbdh\aZl_yeZb]jm\ihebp_ckdbob\hjh\JxlZbDhblb
ihkqblZebkvdhfmaZdh]hb]jZlvDhblbfZogmejmdhcGZqZebghFZxfblhqghwlh__g_
dZkZehkvih\bkeZgZdZjmk_ebblh]^ZljhbpZ\f_kl_kObgZdhlh`_lhjhieb\hmp_ibeZkvaZ
`_e_agucihjmq_gvDZhjbihiulZeZkvhllhedgm\rbkvjZkdjmlblvdZjmk_evghg_lmllh[ueh
FZxfbmi_jeZkvh[_bfbgh]Zfb\a_fexb\_jl_eZ]heh\hcbsZ]eZaZfbJbgm
GmqlhijbgbfZ_fwlmgh\_gvdmxYkm^ZJbgm"jZ\gh^mrghkijhkbeZhgZk_^h]Z^Zebkvhq_f
kijZrb\Z_lFZxfb^jm`blvbfkJbghcbebg_lWlh[uekljZrgh\Z`gucfhf_glihqlbjblmZe
ijbagZgbyk_[yg_dbf_^bgufkhh[s_kl\hfHlimklb\ihjmq_gvdZjmk_ebhgb\iyl_jhfk^\bgmebkv
\l_kgucdjm]hsmsZy\hagbdr__gZijy`_gb_A\_g_\rb_\mlj_gg_f\ha^mo_]hehkZb]jZxsbo\jZa
mieuebdm^Zlh^Ze_dhFZxfbh[h`ZeZlZdh_lj_\h`gh_h`b^Zgb_ghkijhkb__dlhgb[m^v
ihq_fmg_kmf_eZ[uhl\_lblvWlhhsms_gb_[ueh^Z`_keZ^hklg__lh]hqlhhgZbkiulu\ZeZ\
we_dljbqd_dh]^Zki_j_^g_]hkb^_gvygZg__ijbgbfZekyiyeblvkydZdhcgb[m^vklZjr_deZkkgbdB
lh]^Zbk_cqZk__l_eh^jh`Zehhlm^h\hevkl\byFZxfbh[_jgmeZkvklZjZykvijhgbdgmlv\fukeb
ijbyl_e_c
LuDZhjb"
G_agZxijhfyfebeZlZHgZb\kZfhf^_e_g_agZeZdZdemqr_hl\_lblvgh[hyeZkv[ulv
ba]gZgghcbadhfiZgbbaZg_j_rbl_evghklvZihlhfmihki_rbeZ^h[Z\blvLh_klvyohqmkdZaZlv
qlhfu__kh\k_fg_agZ_f\^jm]hgZiehoZyq_]h`_lh]^Zkg_cb]jZlv
HgZ]h\hjbeZZkZfZke_^beZaZ\ujZ`_gb_febpZFZxfbghlZlhevdhijbklZevghkfhlj_eZgZg__
Ihlhfi_j_\_eZ\a]ey^gZLhfhw
:q_]hwlhhgZdgZfi_j_reZemqr_[u\ij_`g_crdhe_\lhjh_ihem]h^b_^hmqbeZkv
\ukdZaZeZkvLhfhwDZhjbh[jZ^h\ZeZkvgh\hfmih\hjhlmjZa]h\hjZbijbgyeZkv`b\hjZkkm`^Zlvh
ijbqbgZoi_j_oh^Zgh\_gvdhc\bordhemMFZxfbbkihjlbehkvgZkljh_gb_Hgby\ghmdehgyebkv
hlhl\_lZOhly\i_j_\h^_ba^jm]hcrdheuihoh`_qlhlh_klvBlmlhgZm\b^_eZJbgmLZk
dgb]hc\jmdZoreZdkihjlb\ghfmaZem;_eh_ieZlv_klygmlh_ih^]jm^vxdjm`_\ghce_glhcgZ
khegp_hgZdZaZehkvrZl_gdhcg_fh`_l[ulvqlh[udjZkbeZkv
:\hlbhgZFZxfbmdZaZeZgZ^_\hqdm
GZyjdhfkhegp_kd\hav[_eh_ieZlv_hlq_leb\hijhk\_qb\ZebihehkdZl_eZbljmku
Wckfhljbl_\k_FZxfbijbau\ghaZ^jZeZ]heh\m
�ZhgZg_[hkvfZevqbr_dkh[eZagy_laZdZlbeZ]eZaZDZhjb
Dh]^ZFZxfbdjbdgmeZYkm^ZfZeurdZJbgZh]ey^_eZrdhevguc^\hjiulZykvkhh[jZablvdlh
__hdebdZ_lFZxfbihfZdZeZjmdhcDhblbb^jm]bfb]jZ\rbf\ihebp_ckdbob\hjh\Wc\k_
kx^Zbl_q_eh\_dr_klvk_fvlhlqZkijbfqZebkvgZah\
Qlh"Qlhkemqbehkv"
?s_jZaijhdjbqZ\Ykm^ZfZeurdZFZxfbaZr_ilZeZgZmohDhblb
=ey^bijhk\_qb\Z_lk_\b^gh
DhfiZgby]jhfdhjZkohohlZeZkvblhevdhlh]^ZJbgZaZf_lbeZqlhgZg__iyeblkyihqlb\ky\lhjZy
]jmiiZIh^hclb[udgbfbaZijhklh\dexqblky\b]jmghhgZkeh\ghhdZf_g_eZg_\kbeZo
ihr_\_eblvky
Ij_^\h^bl_evkl\m_fu_FZxfbrdhevgbdbhdjm`bebJbgm
Ijhk\_qb\ZxxlgZjhqblhaZlygmeZDZhjbZhklZevgu_ohjhfih^o\Zlbeb
ljmkuIjhk\_qb\Zxlljmku
JbgZ\jZkl_jygghklbh]ey^_eZk_[yGbq_]h\jh^_g_ijhk\_qb\Z_l?cihqm^beky^Ze_dbc\kdjbd
ihlmib\\a]ey^hgZijbkemrZeZkvLjjjZo\]heh\_lhqgh\aju\ijh]j_f_eJbgZk^_eZeZ
]em[hdbc\^hoK_cqZk__aZoe_klg_l\heghxijbeb\ZbhgZmlhg_lh[yaZl_evghmlhg_l
DlhlhkdZaZe
gZr_c]jmii_g_iheZ]Z_lkyqlh[uijhk\_qb\Zeh
GZdZaZlv__
DZd"
Ljmkukimklblv
k_ijbgyebkvkdZg^bjh\ZlvjblfbqghoehiZy\eZ^hrb
LjmkukimklblvLjmkukimklblv
AZijhr_^rb_]h^uih^h[gucijbau\ijha\mqZe\k_]hh^gZ`^u\kdhj_ihke_lh]hdZd
knhjfbjh\Zebbor_klhcdeZkkDjZa^_\Zgbxijb]h\hjbebLhfhwgh^h^_eZg_^hrehlZ
jZaju^ZeZkvb\k_kh[e_]q_gb_fhlimklbeb__x[dmgbdlhhkh[_gghg_j\Zekykh\_jrblv
g_^hklhcgucihklmihd:l_i_jvLhfhwklZjZ_lky]jhfq_^jm]bohj_lKimklblvKimklblv
FZxfb^Z`_aZohl_ehkv\uclbbadjm]Zijhq_fJbgZ___s_kbevg__jZa^jZ`Z_lklhblk_[_k
hlkmlkl\mxsbf\b^hfby\ghba^_\Z_lkygZ^gbfbJZahj\Zlv[u_cieZlv_\dehqvyFZxfb_^\Z
k^_j`b\ZeZkvbhllh]h_s_yjhklg__^h[heb[beZ\eZ^hrbDZdb_`_gZ^hbf_lvg_j\uqlh[uk
lZdbfkihdhckl\b_fkemrZlvh[jZs_ggucdl_[_\k_h[sbc\hievjZa^_lv
FZxfb\kihfgbeZdZdijhrehc\_kghc\dZgbdmeu_a^beZkjh^bl_eyfbgZ]hjyqb_bklhqgbdb
LZfhrgbcih\Zjijyfh\bo]hklbgbqghfghf_j_ijbgyeky]hlh\blveZg]mklZblhlm`_ihqlb
jZkqe_g_gguc\k_iulZekyih^_j]b\Zykvmkdhevagmlvhlgh`ZZihljyk_ggZyFZxfbju^ZeZgZ
djbdHl_pbih\ZjaZohohlZebblh]^ZhgZ]hjklvxaZq_jigmeZk[ex^Zeh^dbgZdhlhjhf
ih^Z\Zebkv^Zjufhjybdjmfhjkdh]h_`Zbr\ujgmeZ\ebphih\ZjmFZlvlhlqZkijhlygmeZ_fm
\eZ`gmxkZen_ldmbhg\ulbjZykvaZf_lbeAj_ebs_ijZ\^mkdZaZlv`_klhdh_ohlykemqZ_lky
g_dhlhju_^_lbbkfhljylkbgl_j_khfGhm\Zr_c^_\hqdb\b^Zlvg_`gh_k_j^p_ijhq_f[jZl
klZjr___gZ^\Z]h^Zkf_yekygZ^g_cb^jZagbeljmkbohc
DebqJZa^_lvmki_e\k_fgZ^h_klv`^Zeblhevdhdlhi_j\ufmo\ZlblaZx[dmDhblbijbgyeky
g_aZf_lghhdZaZeZkv\p_glj_l_kgh]hdjm]ZGhFZxfb\g_aZighjZkohl_ehkvkimkdZlvkgh\_gvdhc
ljmkuHgZ\kihfgbeZdZd\lj_lv_fdeZkk_miZeZh^_lZy\[Zkk_cgbdZd_c[uehklu^ghljb^gy
g_j_rZeZkvihlhf\rdhe_ihy\blvkyLmllhhgZbdjbdgmeZ
[Zkk_cg__ImklvihieZ\Z_l
:_kebmqbl_evm\b^bl"LZpmygZ^me]m[u
Lh]^ZkZfbkly]b\Zckg__ljmkuhlj_aZeZFZxfb
LZpmyklmr_\Z\rbkvfb]hfkijylZekyaZqvxlhkibgm
F_jadbcba\jZs_g_pf_qlZ_lg_[hkvihkfhlj_lvdZd[m^mlJbgmjZa^_\Zlvijh[hjfhlZeZhgZb
lml`_keZ^qZcrbf]hehkhfijh\hjdh\ZeZJbg_gZmohL_[_fbehqdZijb^_lkybkdmiZlvky\ayeZ
__aZjmdmbih\_eZd[Zkk_cgmHklZevgu_^\bgmebkvke_^hfl_q_gb_mq_[gh]h]h^ZdmiZlvky\
[Zkk_cg_[uehkljh`Zcr_aZij_s_gh_]h^_j`Zebihegufbkdexqbl_evgh\ijhlb\hih`Zjguo
p_eyoLhevdh\gZqZe_bxgyij_^\Zjbl_evghkeb\\h^mb\uqbklb\_]h[Zkk_cgkgh\ZgZihegyeb
\h^hcbhldju\Zeb^eydmiZgby
K_cqZk\g_fkj_^bhiZ\rboebklv_\ieZ\Zejhah\uci_gZe
�Z\ZcgujycFZxfbgZ^\b]ZeZkvgZJbgmblZg_kimkdZykg__]eZag_eh\dhhijhdbgmeZkv\
\h^mh[^Z\FZxfbkgh]^h]heh\ulmq_c[jua]FZxfbhlijygmeZJbgbgZ]heh\Zlhihy\eyeZkvgZ
�ih\_joghklblhkdju\ZeZkvih^\h^hcgh^_\hqdZg_iulZeZkvieulvbg_a\ZeZgZihfhsv_lb\
fheqZgbbgZ[ex^ZebaZg_cIjha\_g_ea\hghdk[hevrhci_j_f_guDhblbhimklbekygZdhe_gb
ko\ZlbeJbgmaZjmdmg_kdhevdhq_eh\_dihke_^h\Zeb_]hijbf_jmHgb\ulZsbeb__bkh\k_ogh]
ijbimklbeb\deZkkM[Zkk_cgZhklZebkvlhevdhJbgZbFZxfb
?kebLZgZdZkijhkblijb^_lkydZdlhh[tykgylvihq_fmfuh[_fhdju_k]heh\u^hgh]FZxfb
Z`yaudhfijbs_edgmeZhl^hkZ^u
Y`_lhevdhkijhkbeZohq_rveblugujgmlvZlu\^jm]ih\ZebeZkv\[Zkk_cgIhkdhevagmeZkv
qlheb"
JbgZfheqZeZh^ZkljmcdZfbkl_dZeZk__ieZlvy
dhjb^hj_i_j_^^\_jvx\deZkkbohdebdgmeLZgZdZ
WcYkm^Zqlhkemqbehkv"
Fu\[Zkk_cg_FZxfbg_^h]h\hjbeZ__]heh\_l_kgbebkvh[ju\dbfuke_cghgbdZdh_
jZamfgh_h[tykg_gb_g_rehgZmf
Qlh\[Zkk_cg_"DZd\ulZfhdZaZebkv"LZgZdZihhq_j_^ghkfhlj_elhgZh^gmlhgZ^jm]mx
Ihkdhevagmebkv"
FZxfbdb\gmeZ
Qlhlhg_\_jblkyijh[hjfhlZeLZgZdZEZ^ghl_[_gZ^hihkdhj__\f_^imgdlZluFb^amgh
hlijZ\eycky\deZkk
Iheh`b\jmdmgZie_qhJbguhgih\_e__\f_^imgdl
LZfhg[m^_l__i_j_h^_\Zlvgm`gh\k_oih\_klbih^]ey^u\ZlvZgmdZd^hagZ_lkyqlh__
aZklZ\bebbf_gyaZklZ\blijbagZlvkyFZxfbij_^klZ\beZJbgmjZa^_lmxLZgZdZ^hljmkh\
hjlm\jZai_j_khoehLZd_cbgZ^hGhihhlghr_gbxdhfg_wlh[m^_lkljZrghc
g_kijZ\_^eb\hklvxNm]Z^hklvh^_jgmeZhgZk_[yKeh\ghgZl\hbo]eZaZo^jZ]hp_gghklv
djZ^mlZlukb^brvkeh`ZjmdbLZgZdZ\f_^imgdl_jZa^_\Z_lJbgm^h]heZ
:mqbl_evih\_eJbgm\f_^imgdli_j_h^_\Zlvkyijhbag_keZhgZjZ\gh^mrghHl\_lZg_
ihke_^h\Zehgb^hdh]hg_^hr_ekfukekdZaZggh]hFZxfbihqm\kl\h\ZeZjZahqZjh\Zgb_
ih^mfZeZfh`_lklhbeh\ujZablvkyykg__fhejZa^_\Zlv^h]heZih\_e"GhhgZj_rbeZijhfheqZlv
blhevdhhdbgmeZh^ghdeZkkgbdh\ij_ajbl_evguf\a]ey^hf?cij_^klZ\behkvdZd]^_lhgZ
rdhevguoaZ^\hjdZokmrblkyimaujykvgZ\_ljm[_eh_JbgbghieZlv_
JbgZ\_jgmeZkv\deZkki_j_h^_\rbkv\nbadmevlmjgmxnhjfmFZxfb]eygmeZgZ__nb]mjmZ
h[e_]Zxs_fkihjlb\ghfljbdhblhjhieb\hhl\_eZ]eZaZIhqm^behkv\^jm]qlh\k_iyeylkygZgh]b
gh\_gvdhc\gbam`b\hlZg_ijbylghaZk\_j[beh?s_[uk_\gbfZgb__ch^ghcwlhc^_\qhgd_
LZgZdZh]ey^_edeZkkohl_e\b^ghj_qvijhbag_klbghh]jZgbqbekyebrvg_kdhevdbfbkeh\Zfb
G_ke_^m_lih^oh^blv[ebadhd[Zkk_cgm:l_i_jvijh^he`bfkljZgbpZr_klv^_kyl\hk_fv
mq_[gbdZ
MjhdgZqZeky
GZkljh_gb_[uehij_kd\_jgufk_kkhqm\kl\b_fihkfZljb\ZebgZJbgmGmdhg_qghhgblh
^hieueb^h[_j_]ZlhevdhhgZFZxfb[jhr_ggZy\k_fbhklZeZkvgZijhklhj_fhjy
Ijhb]jZ\rZyLZdh_kg_cm`_kemqZehkvg_jZaKlZjrbc[jZl\k_]^ZhdZau\ZekyijZ\bohly
ba^_\ZekygZ^hfghc\\hexfZlvgbdh]^Zg_aZklmiZeZkvHl`Zehklbdk_[_gZ]eZaZo\uklmibeb
ke_au?s_\gZqZevghcrdhe_hgZj_rbeZg_[ulv\qbke_ijhb]jZ\rbo;jZlmqbeqlh
�ijhb]ju\ZxllhevdhkeZ[ZdbZ`__kebl_[yihdhehlbebgbaZqlhg_`Zemckyjh^bl_eyfbeb
mqbl_eyfbgZq_hiylvihdhehlylHklZ_lkylhevdhihieZdZlvGhbkh[kl\_ggu_keZ[hklbb
g_^hklZldbke_^m_lkdju\Zlvhlhdjm`ZxsbolZdhgZFZxfb\_e_eZkZfZk_[_Hldm^Z`_wlh
qm\kl\h[_kihfhsghklbihq_fm\^jm]k^_eZeZkvlZdhcljmkbohc"
=Z^hklv=Z^hklvFZxfb\kdhqbeZb\u[_`ZeZbadeZkkZ
Qlhklh[hcFb^amgh"\dhjb^hj_ihy\bekym^b\e_ggucLZgZdZ
Fg_gm`gh\f_^imgdlQlhg_evay"Y[hevgZ^Zba]eZaihebebkvke_au
Ihke_h[_^ZdgZqZemihke_^g_]hmjhdZhgZm`_kb^_eZ\deZkk_gZk\h_ff_kl_GZi_j_f_g_
h[_kihdh_ggu_DZhjbbLhfhwy\bebkv\f_^imgdlGZ^mr_kjZamihe_]qZehHgZfb]hfkhkdhqbeZk
dmr_ldbbgZi_\ZyYa^hjh\Zya^hjh\Zkhkf_ohf\ijbiju`dmih[_`ZeZh[jZlgh\deZkkHgZ
bijZ\^Z\iheghfihjy^d_i_j_]eygmebkvih^jm]bBa]heh\uFZxfb[_kke_^ghbkq_aeZ
ijb\b^_\rZyky_cdh]^ZhgZe_`ZeZgZdmr_ld_kp_gZJbgZgZkihjliehsZ^d_ihq_fmlhjmdh\h^bl
b]jhc\ihebp_ckdbob\hjh\L_i_jv\^mr_FZxfb\h^\hjbekyfbjG_hklZehkvbl_gbg_^Z\gh
fmqb\r_]h__[_kihdhckl\ZFg_gm`gu^jmavybog_evayl_jylv\gmrZeZhgZk_[_
ijhq_fddhgpmaZgylbchgZihqm\kl\h\ZeZdZdgZg__hiylvgZdZlu\Z_lg_j\haghklve_lgb_
dZgbdmeuih^h[gu_ijbeb\ukemqZebkvihg_kdhevdmjZagZ^gxFZxfbaZ`fmjbeZkvhl[udlh
gb[m^vdj_idhh[gye__HgZihiulZeZkvijbdbgmlvdlh[ualhfh][ulvJZamf__lkyg_fZlv
i_j\hcijbr_^rZy_cgZmfLZgZdZ"DZhjb"Dhblb"JxlZ"Fuke_gghi_j_[jZ\\k_ohgZ\^jm]
jZa\_k_ebeZkv?cklZehlZdkf_rghqlhhgZjZkohohlZeZkvijbdju\jhljmdhc
]em[bg_^mrbhgZj_rbeZihijhklmg_aZf_qZlvJbgmGZi_j_f_g_ihke_iylh]hmjhdZkh[jZeZ
�\kxdhfiZgbxghbkdexqbl_evgh^eyh[km`^_gbyijh[e_fuaxgtblb
�Z`__kebgZfkdZ`mlqlhwlhg_Hfu^hdZ`_fLZgZd_k\hxijZ\hlmaZy\beZFZxfbkh
kf_ohf
F_^hkfhlj:gZebau^bdhaZ\hibeZLhfhw
FZxfbk^jm`dZfbohohlZeZ\k_]jm[hlhedZeb^jm]^jm]Z
Fg_hl_pjZkkdZau\ZeqlhjZgvr_gmwlh^eyZgZebaZ\kibq_qgucdhjh[hddeZebZihlhf
k^Z\Zeb^eyijh\_jdbkdZaZeZLbgZfb
j_rvdZdhclZdhckibq_qgucdhjh[hd"Lm^Zg_ihf_klblkyaZkf_yeZkvDZhjb
MmmZZZg_ij_ju\gh\hiyLhfhwaZ[ZjZ[ZgbeZeZ^hgyfbihklhem
:\k_lZdbdlh\havf_lky^hdZaZlvLZgZd_gZrmijZ\hlm"GmkdZ`bl_dlh"kijhkbeZObgZdh
i_j_klZ\kf_ylvkylm`_fbgmlmmFZxfbbkihjlbehkvgZkljh_gb_G_ke_^h\Zeh[uijbgbfZlv\
bodjm`hdwlmObgZdhRmlhdg_ihgbfZ_llZd[ueh\_k_ehlZdgZl_\Zf\ayeZb\k_bkihjlbeZ
Msbigmlv[uih[hevg__^mj_omw^Zdmx
;_al_[yObgZm`lhqghh[hc^_fkybFZxfbh]ey^_eZkvh`b^Zy\k_h[s_cih^^_j`dbGh
DZhjblhevdhfheqZhdjm]ebeZ]eZaZhiZkZykvqlh\k_g_ijbylgu_h[yaZgghklb^hklZgmlky_c
�mfZxHmg_]hg_lfu`_\f_kl_aZ\ljZdZ_f\rdhe_h[yaZl_evghaZjZabebkv[u
ihki_rghaZlZjZlhjbeZObgZdh
JZa\_lhevdhaZ\ljZdb^mj_oZ
Lmllhbj_rbeZkvkm^v[ZObgZdh\dhfiZgbbJZgvr_aZ\kydhcf_ehqvx\rdhevgucfZ]Zabgqbd
]hgyebDZhjbl_i_jvwlZjhevi_j_oh^beZdObgZdh
L_ljZ^bdhgqbebkvg_k[_]Zlvebl_[_ObgZ\fZ]Zabg"Bg_^h`b^Zykvhl\_lZFZxfb\ugmeZ
bajZgpZdhr_e_dbijhlygmeZgZeZ^hgb^\_klhb_gh\u_fhg_luObgZdhrmfghaZ^urZeZ
\hijhkbl_evghijbih^gy\[jh\bbihlygmeZkvaZ^_gv]ZfbFZxfbqmlvgZdehgbeZeZ^hgvfhg_lu
kdZlbebkvgZihebbkq_aebih^klhehfHimklb\rbkvgZdhe_gbObgZdhijbgyeZkvrZjblvihihem
\ihbkdZofhg_lIjh[hjfhlZ\GmbjZklyiZDZhjbaZobobdZeZObgZdh\ay\rbkvbkihegblv
mgbabl_evgh_ihjmq_gb_hk\h[h`^ZeZ__DZhjbhlij_`g_ch[yaZgghklb[ulvgZih[_]mrdZo
FZxfbh[f_gyeZkv\a]ey^ZfbkDZhjbbih^fb]gmeZL_i_jvihgbfZ_rvaZq_f__ijbgyeb\gZrm
dhfiZgbx"=ey^y\kibgm\uoh^b\r_c\^\_jbObgZdhDZhjb[md\Zevghoe_klgmeZ__hdjbdhf
wohfhlha\Z\rbfky\imklhfdeZkk_
G_aZ[m^vk^ZqmkihegZ\_jgmlv
&#xhl;&#x_;&#xke;�hl_kebaxgtblbaZlhedZ_lk\hbdZdZrdb\dhjh[hdlhlhkf_om[m^_lihijh[h\ZeZihrmlblv
FZxfbghgbdlhg_meu[gmekyk_jZkkZ`b\Zebkvihf_klZf
Ihkfhljb\k_ijZ\bevgh"ObgZdhiheh`beZi_j_^FZxfbl_ljZ^bbk^ZqmFZxfbmeh\beZ
\jZ`^_[ghklv\__\a]ey^_\jZ`^_[ghklvaZf_r_ggmxgZ]g_\_h[b^_kfbj_gbbbb^ygZ
ihiylgucj_rbeZ[hevr___g_^jZagblvBah[jZabeZmeu[dmbkdZaZeZkiZkb[hM[_^b\rbkvqlh
lZ\_jgmeZkvgZk\h_f_klhijh[hjfhlZeZk_[_ih^ghkMn^hq_]h`_ly`_ehkdheZqb\Zlv
dhfiZgbx
Ihke_mjhdh\\deZkkaZr_eLZgZdZ
Ykm^Zluijb\_eZk_[y\ihjy^hd"HlebqghL_[_emqr_i_j_[jZlvkyih[eb`_gbfZgb_GZqbgZy
kDZ\ZdZfb\k_fi_j_k_klvgZh^ghf_klhgZaZ^FZpmfmjZaZcfbij_`g__f_klhYkm^uGm
ih[uklj_cBhgoehigme\eZ^hrb
Kq_]hwlhhgljZlblgZg__klhevdh\j_f_gb"BrvdZdkm_lblkyOhlyFZxfbbj_rbeZg_aZf_qZlv
gh\_gvdmxghm`g_\ms_j[`_kh[kl\_ggufbgl_j_kZfIjbrehkvi_j_k_klv\i_j_^L_i_jvhgZ
�lh`_AgZqblex[bfbp_ck^_eZeZkvZ_s_fh_]h\a]ey^Zba[_]Z_lqlhm`\h\k_g_iha\hebl_evgh
Hsms_gb_lZdh_keh\ghdlhlhkkbehcklbkgme_cebphLZdb^hg_j\gh]hlbdZg_^Ze_dhZlZf
]ey^brvkh\k_fhdjb\_xaZ[_kihdhbeZkvFZxfb
Dh]^Z\k_jZkk_ebkvihgh\hfmmqbl_evh[ty\be^Zevg_crbcjZkihjy^hd^gy
K_]h^gyihke_aZgylbc^hq_luj_oljb^pZlbk\h[h^gh_\j_fy
KlZjhklZkdhfZg^h\Zek_f\klZlv
GZebp_FZxfb[ueZgZibkZgZl\_j^Zyj_rbfhklvg_ih^gbfZlvkykf_klZ?_hdjm`beb^jmavy
QlhgZkljh_gb_bkihjlbehkv"
MklZ\b\rbkv\h^gmlhqdmhgZfheqZeZihlhf
j_adhaZ^jZeZih^[hjh^hdbhlj_aZeZ
�HlklZgvl_Gh\_gvdmxaZa\Zlv\kihjlb\gucAZeG_^Zlv_cmclb^hfhch]gZlvhklZgh\blvb
\_jgmlv
Ihrebijh]mey_fkyjZa]h\hj_klvkdZaZeZObgZdhJbg_f_gy\r_ckf_ggmxh[m\vgZmebqgu_
lmneb
Ihqlb[_aa\mqghh^gbfb]m[ZfbJbgZijhbag_keZ
Y^hfhc
Klhbeh_ci_j_klmiblvihjh]dZdijblZb\rZykyaZ^\_jyfbDZhjb\p_ibeZkv\g__blZdhi_dZ_fZy
k^\moklhjhg[^bl_evgufbkljZ`ZfbJbgZ^\bgmeZkvdkihjlb\ghfmaZemDjZ_f]eZaZhgZ\b^_eZ
aZebluckhegp_frdhevguc^\hjgZdhlhjhfkeh\ghrd\ZjdbgZjZkdZe_gghckdh\hjh^d_
l_kgbebkvbiju]Zeb^_lbJbg_hgbihdZaZebkvfmjZ\vyfbdbrZsbfbgZdmkdZokZoZjZ?ckgh\Z
aZohl_ehkvijbihfgblv]^_bdh]^ZhgZm`_\b^_eZi_caZ`[_al_g_cihoh`bcgZwlhlaZebluc
khegp_f^\hjGhlmlObgZdhlZdkZ^ZgmeZ_c\kibgmqlhhgZihrZlgmeZkvQm\kl\Z__[ueb
iZjZebah\Zgubkq_aeZ^Z`_kihkh[ghklv^mfZlvijhiZebkljZoG_qlhihoh`__hsmsZeZhgZ
k_]h^gymljhfdh]^Z\oh^beZ\\hjhlZrdheuGZ^hjh`d_\_^ms_c\iZebkZ^gbdi_j_^kihjlb\guf
aZehfmg__\g_aZighih^dhkbebkvgh]bObgZdh_s_jZaij_[hevghklmdgmeZ__ihkibg_bhgZ
kgh\ZihrZlgmeZkvZdh]^Zih^gyeZ]heh\m]hm\b^_eZijbkehgb\rbokydkl_g_kihjlaZeZFZxfb
LhfhwbLbgZfb
IhiZeZ\gZrdeZkklZdm`[m^v^h[jZ]h\hjbihq_fm\wlmrdhemi_j_reZ"FZxfbkljZggh
bah]gmeZkvbihq_fmlhaZ]ey^u\ZeZ_c\ebphkgbam
JbgZfheqZeZqmlvgZdehgb\]heh\m
Gm^Z\Zc[m^viZbgvdhcjZkkdZ`bgZfFZxfbih^hreZ_s_[eb`_
HgZ\h\k_g_kh[bjZeZkv\udeZ^u\Zlvbfijbqbgmk\h_]hi_j_oh^Zh]hjh^_gZ^_eygd_\lhjh]h
deZkkZa_e_g_eb\vxgdbZkZ]Zhmr_klh]hdeZkkZkj_^bebklv_\gZ_^bgkl\_gghcie_lb\b^g_ebkv
iylvbebr_klv[ZdeZ`Zgh\lhsbokeh\ghh]mjpu
GZs_dZomFZxfb\uklmibebdjZkgu_iylgZ
Fheqbrv"Gh\_^vdZdhclhih\h^^he`_g[ulvFh`_ll\h_]hhlpZi_j_\_eb"HgZih^mfZeZ
qlhgh\_gvdZygZ\_jgh_baijh\bgpbbAZigmeZkvb^h]h\hjbeZbeb^hfihkljhbebih[ebahklb"
\kihfgbeZqlhdh]^ZmqbeZkv\h\lhjhfdeZkk_gh\bqdbihy\eyebkvbf_gghihwlhcijbqbg_
JbgZljyogmeZ]heh\hcblbohkdZaZeZ
Fui_j__oZeb\gh\mxd\Zjlbjm
Yg_ohl_eZlZf
Q_]hg_ohl_eZ"Ihq_fmlu\gZr_crdhe_hdZaZeZkv":\ij_`g_cqlhlulZfgZl\hjbeZ"
Gha^jbJbgus_dhlZeZjhfZlim^jukf_rZ\rbckykaZiZohfihlZFZxfbHgZg_klZg_lbfgbq_]h
h[tykgylvhgb__\k_jZ\gh^hfhcg_hlimklyl
LZdijhr_ilZeZhgZbgZdehgbeZ]heh\m
DZdb_lhg_ijbylghklb^Z"KlZsbeZ^_gv]b"P_eh\ZeZkvkfZevqbrdZfbb\Zkmqbl_evaZklmdZe"
\a\ba]gmeZLhfhw
P_eh\ZeZkv"G_[hkv\aZkhk":luqZkhfg_\_^vfZ"WcKemrZcl_\k_Ykm^ZJbgZgZ[jZku\Z_lky
gZfm`qbgbaZp_eh\u\Z_lboaZhjZeZObgZdhijbeh`b\d]m[Zfjmdbjmihjhf
KdjbdhfLu`_fZgvyqdZLug_ghjfZevgZyLbgZfb\^jm]aZ^jZeZJbg_x[dmFZxfbhsmlbeZ
dZdg_gZ\bklvqlhlhdjZkgh_bkdh]lyfbdwlhcgh\_gvdhcdhlhjZy\iZeZ\klmihjbg_
kh[bjZ_lkyieZdZlvihkl_i_gghgZqbgZ_l^hklZ\eylv_cm^h\hevkl\b_DZ`^uc\_q_jm`_ihqlb
aZkuiZyi_j_^l_fdZdhdhgqZl_evghijh\Zeblvky\khgkg_^Z_fZyi_qZevxh^bghq_kl\Zb
e_^_gysbfkljZohfkf_jlbhgZ\hllZd`_\g_aZighqm\kl\h\ZeZgZkeZ`^_gb_ih^gbfZ\r__ky
hldm^Zlhkgbamhley`_db[_^_jK_cqZk__keh\ghhiZebe`ZjJbgbgh]hl_eZaZlhibeZjZ^hklv
wlhb[ueh^bgba__ijbeb\h\
gZr_c]jmii_aZij_lgZihp_embDZl_]hjbq_kdbhlfubijhlb\l\h_]hi_j_oh^Zfub
hklZevgu_lh`_IhgyeZ"BfZevqbrdbijhlb\l_[yH[_sZcg_oh^blv\gZrmrdhemFZxfb
�hsmlbeZdZdgZeb\Z_lkykbehcbk^_eZeZ]em[hdbc\^hohfZlZdbkdZ`b\rdhem[hevr_gbaZ
qlhg_ihc^mL_[_`_kZfhcg_hohlZhl\iylhfdeZkk_h^gZgZhlj_ahldZaZeZkv\rdhemoh^blv
Bebi_j_\_^bkvdm^Zgb[m^v_s_:ijhgZkihfZedb\ZcGmq_]hfheqbrv"Hl\_qZc
JbgZkfhlj_eZ\]eZaZFZxfbb^mfZeZqlh]h\hjblvkg_c[_kihe_agh?cm`_ijboh^behkv]ey^_lv
\lZdb_]eZaZdZdhc[urdhe_hgZgbhdZaZeZkv\k_]^Z[m^_lh^ghblh`_Lhevdhg_ihgylgh
ihq_fmhgb\k_lZdbf_gghgZg__kfhljylgZg__h^gm"
kydbcjZaihmljZfhgZijhkuiZeZkvkfukevxdZdg_ohq_lkyb^lb\rdhemGhh^gh^_ehg_
ohl_lvkh\k_f^jm]h_\aylvbkdZaZlvG_ihc^mDhg_qgh_kebijbgylvl\_j^h_j_r_gb_^Zevr_
\k_[m^_lijhklhJZa\_g_l"_^vwlhdZdhl_^uhldZaZlvkyg__rvb\k_Mg__^he`ghihemqblvky
Yh[yaZgZi_j_klZlvihk_sZlvrdhemh[yaZgZHgZl\_j^beZwlbkeh\Z[m^lhaZdebgZgb_hgZ
kh[bjZeZkvkkbeZfbbqm\kl\h\ZeZdZdmlboZxl[hevbkljZ^Zgb_
JbgZdb\gmeZbihreZijhqv
IhjZ`_ggu_klhev[ukljufkh]eZkb_fbg_agZyqlhbfl_i_jv^_eZlv^_\hqdbfheqZkfhlj_eb_c
\ke_^HgZreZ[m^lhkh[jZeZkvgZ\k_]^Zbkq_agmlvbawlh]hfbjZreZdZdmoh^yl\^Ze_dh_gbdm^Z
:\_^vhgZh[yaZl_evgh^hg_k_laZ^mfqb\hijhbag_keZLbgZfbFZxfb\kdbgmeZkvbih[_`ZeZ
hklZevgu_aZg_cbo]heh\Zo[behkvh^ghkeh\h^hg_k_lFZxfbmo\ZlbeZJbgmaZie_qhb
j_adh^_jgmeZG_gZ\b`m^hghkqbdh\kdhevdhfh`ghba^_\ZlvkygZ^hfghc
�Kh[jZeZkvdmqbl_ex[_`Zlv"AZq_f"hghkblv"
Ijh^he`Zy^_j]ZlvJbgmaZie_qhhgZh^gh\j_f_gghih^lZedb\ZeZ__dkl_g_kihjlaZeZKebpZ
Jbgubkq_aeh\kydh_\ujZ`_gb_
Wcqlh\u^_eZ_l_"aZbgl_j_kh\ZebkvDhblbbLZpmyijh^he`Zy]hgylv\nml[he
HgZohq_lgZgZkmqbl_ex^hg_klbkhh[sbeZDZhjb
DZhjbg_agZeZqlhhl\_lblvBlmlFZxfbj_adhlhedgmeZJbgmMlhc]heh\ZfhlgmeZkvbaklhjhgu
\klhjhgmudjbdgm\^jZlvkyg_evayLZpmym^Zjbeihfyqmfyqkkbehcklmdgmeky\kl_gmb
hlkdhqbeIhqlbh^gh\j_f_ggh\kl_gm\j_aZeZkv]heh\ZJbguIhlhfkljZgghjZkkeZ[beZkvkibgZb
^_\hqdZklZeZf_^e_gghhk_^Zlv
JZahfhle_l_ebdm^Zlhbklboeb]hehkZgZrdhevghf^\hj_Dhblbih^hr_eih[eb`_JbgZe_`ZeZ
jZkdbgm\gh]bdjh\vbajZgugZ]heh\_kl_dZeZihr__bdZiZeZgZa_fex
=heh\ZjZa[blZ\kdjbdgmeDhblb
Qlh`_^_eZlv"Lhfhw]hlh\Z[ueZjZaj_\_lvky
Kjhqgh\[hevgbpmGZ^hmqbl_exkdZaZlvYk[_]ZxLhevdhihfgbl_ygbijbq_fBLZpmy
ihfqZekyda^Zgbxrdheu
FZxfbeh\beZjlhf\ha^moke_^yaZdjh\Z\ufmahjhfdhlhjucklj_fbl_evghihdju\Ze[_eh_
ieZlv_JbguF_evdgmeZfukevqlhbk_]h^gy\k_\urehdZdlhg_lZdhgZhiylvijhb]jZeZ
Mqbl_evLZgZdZijhrm\ZkmlhqgblvgZebq_kl\h\Zeeb\^ZgghfkemqZ_nZdlba^_\Zl_evkl\Z"
�bj_dlhjrdheukhojZgyygZebp_\ujZ`_gb_ijb\uqghcfy]dhklbj_rbeg_lhjhiykv\h\k_f
jZah[jZlvkyijhq_f\_]hfy]dhklblZbeZkvg_ij_dehggZyj_rbfhklv
�mfZxg_l
IhgylghKqblZ_fqlhyihemqbehl\Zkbkq_jiu\ZxsbcjZihjlnZdlba^_\Zl_evkl\Zg_
mklZgh\e_gk_`_mqbl_evLZgZdZfh`_l_eb\uml\_j`^ZlvqlhljZ\fZihemq_ggZyYkm^hcg_
k\yaZgZknZdlhfba^_\Zl_evkl\Z"
LZgZdZkemrZe^hhl\jZs_gbylmkdeuc]hehk^bj_dlhjZebphdhlhjh]hdZaZehkvijbqm^eb\h
h]jhfgufZijhgabl_evgu_]eZaZ[_amklZebfhj]Zeb
�IheZ]Zxbf_gghlZdKqblZxgbdZdh]hba^_\Zl_evkl\Zg_[uehjm]h]hhl\_lZhlg_]hbg_
`^Zeb
IheZ]Z_l_agZqblHl\_lijyfhkdZ`_fg_\iheg_hij_^_e_ggucijhq_f_keb\umqbl_ev
LZgZdZml\_j`^Z_l_kh]eZkbfkyqlhba^_\Zl_evkl\Zg_[uehMkihdhcl_^_l_cimklvb^mlih
^hfZfYkm^mhlijZ\vl_\[hevgbpmGm`gh[m^_lm]h\hjblv__fZlvg_ih^gbfZlvrmfZYih[m^m
a^_kv^h`^mkvhl\Zkba\_klbcmqbl_evLZgZdZImkdZcb^jm]b_mqbl_eyg_jZkoh^ylkyAgZqbl
ba^_\Zl_evkl\Z\k_lZdbg_[uehLZdb_mkihdhbl_evgu_jZatykg_gby^ZegZfmqbl_evLZgZdZ
LZgZdZi_j_^ZemdZaZgb_^bj_dlhjZKm]byf_fheh^hfmij_ih^Z\Zl_exbai_j\hc]jmiiublhl
ih\_aJbgmgZfZrbg_\[hevgbpmMq_gbdh\g_mki_\rbojZahclbkvih^hfZfkh[jZeb\deZkk_
Mqbl_evLZgZdZhlkljZoZqlh\k_ijhbkr_^r__fh`_lih\e_qvaZkh[hc]jZg^bhaguckdZg^Ze
�qm\kl\h\Zef_edmxjh`v\dhe_gyoGh\_^vbwlZYkm^Zg_ijhklhcj_[_ghdKdZaZe`_aZ\mqh
ijbqbgZo__i_j_oh^Zdgbf\rdhem\klZjhc__ih^\_j]Zebihklhyggufba^_\Zl_evkl\ZfK_cqZk
iha^ghdeyklvkh[kl\_ggh_e_]dhfukeb_qlh]h\hjblvihr_egZih\h^mmaZ\mqZjZkkuiZ\r_]hky\
iho\ZeZofhe\uhiulguci_^Z]h]\ZfbdZjlu\jmdb\ue_]q_kijZ\bl_kvkkblmZpb_cq_f
&#xhl;&#xk;&#xh];&#xeZ;&#xkb;&#xek;&#xy;&#xgZ;&#xk;&#xh;&#xx;&#x]h;h;&#xm;�fheh^hcKm]byfZhlbkh]eZkbekygZk\hx]heh\mZ_s_kjZ^hklvxKZfhgZ^_ygghj_rbeqlh
kijZ\blkykmq_gbdZfbg_^himklblljZ\ebbba^_\Zl_evkl\ijhq_fhldZaZlvky\k_jZ\gh[ueh
g_m^h[ghIjZ\^Zm`_ihke_lh]hdZdhgkhohlhckh]eZkbeky_]hgZklhjh`bebjhgbqgucjZkkdZa
aZ\mqZh\babl_JbgbghcfZfuYkdZaZeZhgZihke_^h\ZeZkh\_lm^bj_dlhjZrdheu]^_jZgvr_
mqbeZkvfhy^hqvbkh]eZkbeZkvi_j_\_klb__d\ZfGh_kebba^_kv[m^mlijh^he`Zlvky
�ihdhybkeh\ZaZ\mqZkdZaZggu_gZijhsZgb__lkdb_ba^_\Zl_evkl\ZkemqZ_lkyb^h
kZfhm[bckl\Z^h\h^ylLh]^Zkeh\ghfmobgZf_^ke_lZxlkyl_e_\babhgsbdbkygZ^_`^ZgZ\Zk
]hkih^bgLZgZdZHg^Z`_]heh\mkdehgbei_j_^mqbl_e_f\_l_jZghf
Ihlhfy\eyeZkvk\bablhf\_`eb\hklbfZlvJbguHgZ[ueZg_fgh]hkeh\gZijhkbeZebrvh^hq_jb
aZ[hlblvkyBf_ekyb_s_h^bgk_jv_agucih\h^^ey[_kihdhckl\Zg_^Z\gh^bj_dlhj^h\_e^h
k\_^_gbymqbl_eyLZgZdbqlhk_fvyYkm^udhj_cpugZlmjZebah\Z\rb_ky\Yihgbb?kebh[wlhf
^ZbhkZfhfkemqZ_ba^_\Zl_evkl\ZijhgxoZxlkj_^kl\ZfZkkh\hcbgnhjfZpbbjZa^mxllhevdh
^_j`bkv^Zjhfqlhj_qvlhb^_lh[h[udgh\_gghcljZ\f_
K^_eZ\]em[hdbc\^hoLZgZdZ\hr_e\deZkk
K_]h^gyYkm^ZihemqbeZljZ\fmgh__gbdlhg_ljZ\beijZ\^Z"Mqbl_evih]h\hjbekg_ci_j_^
hlijZ\dhc\[hevgbpmHgZml\_j`^Z_lqlhihkdhevagmeZkvbm^ZjbeZkv]heh\hchkl_gmkihjlaZeZ
Mqbl_evg_\_jbl[m^lh\gZr_fdeZkk_fh]ml^jm]gZ^^jm]hfba^_\ZlvkyMqbl_evg_gZ\b^bl
ba^_\Zl_evkl\ZHg\k_]^Z]h\hjbl\Zf@b\bl_^jm`gh?]h]hehk\g_aZighkhj\Zekybd
kh[kl\_gghfmm^b\e_gbxhgihqm\kl\h\ZedZdi_j_ihegy_lkykeZ^dhck_glbf_glZevghklvxZd
]eZaZfih^klmiZxlke_au?fmijbreh\]heh\mqlhdZdi_^Z]h]hg^Z\ghg_i_j_`b\ZelZdh]h
jZ^hklgh]hf]gh\_gby
Mqbl_evieZq_lm^b\e_ggZyDZhjbi_j_]eygmeZkvkkhk_^yfbG_dhlhju_khqm\kl\mylh`_
aZju^ZebLh]^ZbDZhjbaZkm_lb\rbkvj_rbeZihieZdZlvh^gZdhhgZmdhlhjhchlex[hc
f_eh^jZfZlbq_kdhc_jmg^u\l_e_\babhgguok_jbZeZo]eZaZfhf_glZevghm\eZ`gyebkvg_kfh]eZ
\u`Zlvbak_[ygbke_abgdb?c[uehklu^ghb\_k_ehjZahfm`[hevgZ`ZehdhdZaZekywlhl
\ajhkeucq_eh\_dmqbl_evB]ey^ygZg_]hDZhjbfmqbl_evghaZohl_ehkvjZkohohlZlvky_fm\
ebph
KYkm^hcijhbahr_eg_kqZklguckemqZcGh_keb\h\lhjhc]jmii_b\ijZ\^mgZqgmlgZ^d_f
gb[m^vba^_\Zlvky\Zrmqbl_evmc^_lbardheuMqbl_evi_j_klZg_lmqblvIjhrm\Zkwlhq_ldh
mk\hblvLZgZdZ^hklZeghkh\hcieZlhdbihemhl\_jgm\rbkvd^hkd_hl_jke_aub\ukfhjdZeky
Dh]^Zhg\gh\vih\_jgmekyddeZkkmgZ_]hebp_b]jZeZmeu[dZ
Mqbl_evm\_j_gqlhgbdZdhcljZ\ebg_[ueh?kebaZ\ljZgZ]jygmll_e_j_ihjl_jug_\klmiZcl_k
gbfb\jZa]h\hjuGZijZ\eycl_bodhfg_AgZqbl^h]h\hjbebkvijhbahr_eg_kqZklguckemqZcL_
dlhkwlbfkh]eZk_gih^gbfbl_jmdb
GbaZqlhg_klZgmieZdZlvk\g_aZighcaehklvxj_rbeDhblbbkih^eh[vyhabjZydeZkkQlhwlh
\k_ih^gbfZxljmdmF_^e_gghih\hjZqb\Zy]heh\mhgh]ey^_el_odlh[uelh]^ZmkihjlaZeZ
Jmdbih^gbfZebkvh^gZaZ^jm]hcDZd`_lZd\k_aZ"m^b\bekyDhblbbkZfihlygme\\_jo
jmdm
Ohjhrhfh`_l_himklblvJZamf__lkymqbl_evh]hjq_gg_kqZklgufkemqZ_fh^gZdh_klvih\h^b
^eyjZ^hklbY\hkobs_gmq_gbdZfb\lhjhc]jmiiu^jm]h]hyhl\Zkbg_`^ZeFh`_l_b^lb^hfhc
Gh^Z\Zcl_^h]h\hjbfky\uc^ybadeZkkZ\uaZ[m^_l_h[h\k_fqlhk_]h^gyijhbahrehGbdhfmgb
keh\Z:l_i_jv\k_f\klZlv
dhjb^hj_DZhjbijbgyeZkvjZafureylvqlh[m^_ldh]^Zy\ylkyj_ihjl_ju:hgbh[yaZl_evgh
ijbfqZlky_kebgh\_gvdZymfj_l@Zev[_^gy]mHgZg_klZg_lgbq_]hkdju\Zlvhlj_ihjl_jh\\k_
jZkkdZ`_lgZqbklhlmbgh\ZlZFZxfb?cDZhjbaZdjhxlebphbaf_gyl]hehkgbdlhbg_magZ_l
aZf_lbeZdZdmeu[dZjZkieueZkvih__ebpm
Meh`_ggmxgZaZ^g__kb^_gv_Z\lhfh[beyJbgm\_aeb\[hevgbpm?_khagZgb_lhjZkly]b\Zehkvlh
k`bfZehkvdZdf_obg_fh]hZddhj^_hgZb^rdhevgh]h^\hjZebr_ggh]hl_gb?ciylve_lhgZ
g_r_ehogm\rbkvih^`b^Z_lfZfmgZklZgpbb\Kwg^Z_hgbiml_r_kl\mxl\^\h_fdh]^ZhgZ
hsmlbeZk_[y[jhr_ggufj_[_gdhfkljZggufh[jZahf\hagbdlZdhc`_i_caZ`[_al_g_cIh[m^v
a^_kvgbdm^Zg_moh^bijbdZaZeZfZlvgh__\k_g_lbg_lohly^_\hqdZ`^_lm`_p_eucqZkHgZ
^hkboihjg_agZ_lihq_fm_cijbrehkvlh]^Zijh\_klb\h^bghq_kl\_wlhl[_kdhg_qgh^he]bcqZk
ihq_fmhl_pg_ih_oZekgbfbWlh_^bgkl\_ggh_qlh__bgl_j_km_lihgZklhys_fmghhgZ^Z\gh
ijbfbjbeZkvkfukevxjZkkijZrb\Zlv[_kihe_aghgbdlhgbq_]hg_h[tykgblGbdlhbg_agZ_l
gbq_]hKhagZgb_Jbguihfmlbehkv
D\_ebdhfmjZahqZjh\ZgbxFZxfbdjh\Z\h_iylghgZJbgbghfieZlv_[hevr_g_ij_^klZ\ey_lky_c
p\_ldhfjhau=jha^v\bgh]jZ^Zebkl\Ze_lmqZyfurvahehlZyju[dZh[eZdh\[Z]jh\hf
aZdZl_HgZmf_eZ\hh[jZ`ZlvbkZfu_ijbqm^eb\u_\_sbghbf_gghwlhiylghdjh\b[hevr_ohlv
m[_cgb\hqlhg_ij_\jZsZ_lkyLZgZdZijb\_e__\[b[ebhl_dmIh^h`^bihdZaZlh[hcijb^_l
fZlvIjhr_eqZkgbdlhg_ihy\bekyGZkljh_gb_m`Zkgh_Dlh[uk_cqZkkhfghcgbaZ]h\hjbe
\k_jZ\ghg_kfh]mhl\_lblv;_kihdhbehihcf_lebfZfZqlh^Z`_kg_chgZk_cqZkjZa]h\Zjb\Zlv
g_ohq_lFh`_lbdemqr_fm\lZdhfkhklhygbbg_ih]h\hjbrvhgh\_gvdhc__\hh[s_ihjZ
gZ\_dbaZ[ulvk_jZ\ghgbq_]hg_kdZ`mKwlhcfukevxhgZmkgmeZBahdgZ[b[ebhl_db[ue
\b^_ghimkl_\rbcrdhevguc^\hjNeZ]rlhddZq_eb]bfgZklbq_kdb_kgZjy^ugZkihjliehsZ^d_
hl[jZku\Zeb^ebggu_ij_^ebggu_l_gbdZaZehkvhgb^hklb]ZxlkZfh]hdjZyk\_lZ
6KLRDLE\0LULX
&RS\ULJKWE\0LULX
�?vydhgh\Zi_j_\h^gZjmkkdbcyaud
_dhlZ\Z^Z
kh[Zqvyg_\_klZ
�mrguf[_a\_lj_ggufbxevkdbf^g_f\^\ZqZkZihihem^gb[j_eihmebp_fbfhfgh]hwlZ`guo
^hfh\fbfh]bjeyg^hke_ibl_evgh[_eh]hk\_`_klbjZgh]h[_evyklZjbqhd;j_e[j_eaZq_flh
h]eygmekyhdhgqZl_evghjZahfe_ehl`Zju^ZlZdbaZklueijyfhihkj_^bfhklh\hc:ke_^hfaZ
gbfjZkdZlbeky[uehihkhgghcmebp_dbjibqghdjZkgucZ\lhfh[bevghlh`_g_k^x`be
h[_kkbe_ehklZgh\bekymihqlh\h]hysbdZb\klZegZf_jl\h^Z`_bagmljbgbdlhg_\ur_eBlboh
hq_gvlboh[uehgZmebp_lhevdhkeZ[_gvdhihlj_gvdb\ZebmfbjZxsb_pbdZ^u^Z]emohmjqZe
dmohggucdhf[Zcg\rdhevghcklheh\hc
Ijb`_eZgbbfh`gh[uehaZ]eygmlv\hldjulmx[Zedhggmx^\_jvi_j\h]hwlZ`Z\dhfgZl_ ^_\ylv
d\Z^jZlguof_ljh\\fkb^_eZ`_gsbgZibeZqZcihq_ku\ZeZijusgZdhe_gd_g_h^h[jbl_evgh
kfhlj_eZ\l_e_\bahjihdhlhjhfmgbq_]hg_ihdZau\Zeb^jm]hfhdg_rlhjuaZ^_jgmeblhevdh^h
iheh\bgub[ueh\b^ghdmogxoheh^bevgbdgZoheh^bevgbd_gZ^dmr_ggh_y[ehdhkhke_^Zfb
]m[ghcihfZ^u ohaycdZmreZ\^hfdmevlmju\f_kvd\ZjlZeaZdbk\iZe\kiyqdm\j_f_ggh
�kdhgqZeky^hlh]hfhf_glZdh]^Z^_lbbardheuihlygmlky\]jmiimijh^e_ggh]h^gy_eh\lhf
qlh\hae_mgueh]h^hfZgh\hkljhcdbgZl_e_]jZnghfklhe[_\bk_e[hevrhckbevgh]jyagucieZdZl
�Z\gh\bk_em`_p_euc]h^Zlhb^hevr_Ijbde_bekyhkgh\Zl_evghg_hl^_j_rvGZieZdZl_
ijh^e_ggh]h^gy;md\uhl^h`^_c^Z\ghihieuebm]he]^_ghf_jl_e_nhgZgZiheh\bgmhlhj\Zeky
ZgZijbjbkh\Zggmxlml`_ko_fmgZdZdZe]hem[vlZdqlhZ^j_kjZah[jZlv[uehkh\_jr_ggh
g_\hafh`ghgm^Zwlhgbq_]hfZl_jbrdhevgbdh\blZd^Z\ghaZihfgbeb]^_`b\_lFbpmdh
ijbgpbi_ieZdZlfh`gh[ueh[ubkh^jZlvghdZdlhjmdbgbmdh]hg_^hoh^bebhi_j\uo
[hevghm`hg[ue]jyaguc^hljhgmlvkyijhlb\gh:\h\lhjuog_bf_ehkvkj_^bf_klguo`bl_e_c
lZdbodhfm[hevr_\k_ogZ^hJZchg[uehlghkbl_evghgh\uc ljb^pZlve_lhljh^m\ffZkkh\hc
aZkljhcdbohaycdbke_^bebaZqbklhlhcmk_[y^hfZZmebpZhgZdZdba\_klghgbqvy;u\Zeh
i_j__^_lfZrbgZ]hem[ybeb[hf`gZljhlmZj_dmqmgZ\ZebllZdgbdlhwlmdjZkhlmg_^_eyfbg_
�ljh]Z_lKdZdhckh[kl\_gghklZlb"eywlh]h_klvfmgbpbiZevgZykem`[Zhlbijhba\_^_gb_
Fbpmdh[uehh[j_q_gh\bk_lvgZklhe[_^hihegh]hjZkiZ^Zbkebygbykijbjh^gufwe_f_glhf
�_lbiZgkbhgDblZfmjZihex[bebkjZambijha\Zeb=jyagmevdbghcrdhehcIhex[beb^_lb
ihex[bebbfZfZrblZdqlhaZ\_^_gb_Fbpmdh[ukljh\hreh\fh^m_^vwlhlZdZyj_^dhklv\
gug_rgb_\j_f_gZijbebqgZy]jmiiZijh^e_ggh]h^gyIhiZ^ZxlkyijhklhdhrfZjgu_ kijhkbl_
dh]hohlbl_\fbfgh]b_jh^bl_ebijyfh]h\hjylemqr_m`imklv^_lbgZmebp_[helZxlkybeblhjqZl
\aZe_b]jZevguoZ\lhfZlh\:mFbpmdhkh\k_f^jm]h_^_ehEmqr_mqblvky^_lbfh`_lbg_klZeb
aZlhih^ohjhrbfijbkfhljhfh[s_f[hevrbgkl\hfZfZr\Fbpmdh\_jbebb\kydbflZf
jZagufkemoZfagZq_gbyg_ijb^Z\ZebohlygZoh^bebkvblZdb_jh^bl_evgbpudlh\hafmsZekyb
]jhabej_[_gdZba]jmiiuaZ[jZlvGhgbq_]hdZdlhh[oh^behkvdhgp_dhgph\fZehebqlh^_lb
gZnZglZabjmxllmlgZ^h^_eblvgZ\hk_fvml_rZebkvfZl_jbg_kdehggu_diZgbd_J_[_ghd`_g_
\k_]^ZihgbfZ_ldh]^Zmqbl_evrmlblZdh]^Z]h\hjblk_jv_aghhlkx^Zg_e_iu_^hfukeub
g_^hjZamf_gby
aylvohly[ubklhjbxkkZen_ldZfbFZfZfi_j\hdeZrdbbaeh`beb__\lZdhcj_^Zdpbb
DblZfmjZkwgkwckdZaZeZqlhkZen_ldbkhiexrdb\udb^u\Zlvg_gZ^hH^bgjZa\ukfhjdZ_rvky
kijyqvHgZklZg_lfydhgvdZy^Zl_ie_gvdZy[m^_rv\lhjhcjZakfhjdZlvkyh^ghm^h\hevkl\b_:\
lj_lbcjZakhiexrdZk]h^blky\m[hjghcihim\ulbjZlvMqbl_evgbpZkdZaZeZqlhwlhhq_gv
ijbylgh
;_^gZyfZfZkemrZ_lgb`b\Zgbf_jl\Zg_agZ_lqlhkdZaZlvdhgp_dhgph\ijhfyfeblqlh
gb[m^v\jh^_
DZdb__s_khiexrdb"GZ^h]h\hjblvkZen_ldb
:mkZfhci_j_^]eZaZfb`b\hibkgZydZjlbgZDblZfmjZkwgkwcgZmgblZa_kkhiexrdhc\jmd_b
ebphkqZkleb\h_kqZkleb\h_
�DklZlbm`bhebp_Fbpmdhbj_dlhjrdheu\ujZabekyhg_flZd
J_^dbckemqZcqlh[umdjZkb\hc`_gsbgu[uehlZdh_g_bklj_[bfh_^h\hevkl\hgZebp_H[uqgh
djZkZ\bpuij_^ihqblZxlbf_lv\b^lhfgucbi_qZevguc
IjZ\^Zih]h\Zjb\Zebqlh^bj_dlhjijboh^blkyFbpmdhdZdbflh^Zevgbfjh^kl\_ggbdhfbihlhfm
g_\iheg_h[t_dlb\_ggh\k_jZ\ghq_eh\_dhg[uekheb^gucbm\Z`Z_fucjZakqblZ_lDblZfmjm
kwgkwcdjZkZ\bp_cagZqbllZdhghb_klv:djZkZ\bpudZdba\_klghgZjh^hkh[ucb]jyavdgbfg_
ijbklZ_lIhwlhfmjh^bl_ebaeZgZFbpmdhaZbaebrgbcgZlmjZebafj_rbebg_^_j`Zlvb[h
gZ\_jgydZ[uebmmqbl_evgbpugZlhk\hbi_^Z]h]bq_kdb_j_ahguJ_dhf_g^Zpb_chljh_djZlghf
bkihevah\ZgbbkZen_ldb^_lb\hkihevamxlky\jy^ebaZlhdwdhghfbb]ey^brvihlbohgvdmb
db^ZlvkykZen_ldZfbkiylh]hwlZ`ZG_lZdm`]emihijb^mfZeZmqbl_evgbpZlZdh\[ueh[sbc
\_j^bdlDZdm`_[uehkdZaZgh^_l_cba]jmiiugbdlhg_aZ[jZeZkh\j_f_g_ffZeurbbklhjbxk
khiexrdZfb[eZ]hihemqghaZ[uebFZeurblhaZ[uebghg_dhlhju_fZfZrb^he]h_s_
ihg_\he_\kihfbgZebkh\_lFbpmdhIjhbkoh^behw]hh[uqgh\m[hjghcdh]^Z_`Zkvhlr_jrZ\hc
kmohklblmZe_lghc[mfZ]bhgb\g_aZighhsmsZebihlj_[ghklv\ijbdhkgh\_gbb[he__g_`ghfb
eZkdZxs_fWlZl_g^_gpbyijbh[j_eZq_jluih\Zevgh]hgZ\Z`^_gbyihke_lh]hdZd^_lbijbg_kebk
ijh^e_gdbgh\ucljhn_ckdZadmhkh[Zqv_cg_\_kl_
AgZ_l_eb\ukdZadbijhk\Z^v[uex^_ck`b\hlgufb"Gmijh`_gm`mjZ\ebomgZ\_jgydZagZ_l_
:ijhkh[Zqvxg_\_klm"
LZdgZqZeZFbpmdhk\h_aZo\Zlu\Zxs__ih\_kl\h\Zgb_b^_lbkemrZeb^hkZfh]hdhgpZ[md\Zevgh
aZlZb\^uoZgb_GhkdZadZ[ueZij_^ebggZybihlhfmfZeurb__\ihke_^kl\bblhedhfi_j_kdZaZlv
g_kfh]ebZrdhevgbdbihklZjr_ihkl_kgyebkvj_amevlZl_ex[hiulkl\mxsbfjh^bl_evgbpZf
ijbrehkv\hkklZgZ\eb\ZlvkdZadmihh[ju\dZfbdmkhqdZfkhihklZ\eyyk\_^_gbyihemq_ggu_hl
i_j\hdeZr_d
�GZqbgZeZkvkdZadZijbf_jghlZd lmljZkoh`^_gbcg_[ueh\fZ\guf^Z\gh`beZ[ueZfZe_gvdZy
ijbgp_kkZZmijbgp_kku[ueZm`Zkghe_gb\ZygygvdZh[yaZgghklbm`Zkghe_gb\hcgygvdb
\oh^beh\ulbjZlvijbgp_kk_ihimihke_m[hjghcghgygvdZ\kyq_kdbhleugb\ZeZhlwlhc
h[yaZgghklbbijb^mfZeZ\hlqlhKdZaZeZq_jghfmi_kbdmdhlhjh]hijbgp_kkZm`Zkghex[beZ
�Z\Zcemqr_lu[m^_rv\uebau\ZlvfZe_gvdhc]hkih`_ihidmZaZwlhhgZdh]^Z\ujZkl_l\uc^_l
aZl_[yaZfm`Ihkdhevdmwlhih\lhjyehkvdZ`^uc^_gvijbgp_kkZbe_kijb\udebdijhp_^mj_^Z
bdfukebhij_^klhys_fkmijm`_kl\_lh`_
Qlhijhbahreh^Zevr_fZfZrZfklhqghklvxmklZgh\blvg_m^ZehkvlZddZdfZeurb
gZnZglZabjh\Zebk\h_]hbbo\_jkbbjZahrebkvKh]eZkghh^ghci_kaZfZgbeih^jhkrmxijbgp_kkm
\^j_fmqbce_kblZfgZg_c`_gbekyKh]eZkgh^jm]hcdhjhevkemqZcghm\b^_edZdkh[ZdZ
\uebau\Z_lijbgp_kk_aZ^m`ZkghjZa]g_\ZekybhlijZ\beh[hbogZg_h[blZ_fuchkljh\
I_j\Zy\_jkbyjZa\b\ZeZkvlZdh^gZ`^ui_kih\klj_qZe\qZs_hohlgbdZblhlaZklj_ebe[_^gmx
kh[ZqdmZkZf`_gbekygZh\^h\_\r_cijbgp_kk_LZkgZqZeZgbq_]h`beZk_[_khohlgbdhf[ueZ
^h\hevgZ`bagvxblhevdhg_^hmf_\ZeZdm^Z__i_kbdih^_\Zeky:h^gZ`^ughqvxhohlgbd\havfb
bijh]h\hjbkv\hkg_qlhwlhhgikZm[beLmlijbgp_kkZdZdko\Zlbljm`v_dZd\uklj_eblb
hohlgbdmdhg_p
lhjZy\_jkbykg_h[blZ_fufhkljh\hf[ueZihaZfukeh\Zl_cMijbgp_kkubikZjh^bekykug
Ihlhfkh[ZdZaZ[he_eZbmf_jeZbhklZebkvfZlvkkughqdhfgZhkljh\_\^\h_fBkim]ZeZkv
ijbgp_kkZqlhjh^ij_k_q_lky\ureZaZfm`aZkh[kl\_ggh]hkugZbihkl_i_gghklZehkljh\ba
g_h[blZ_fh]hhq_gv^Z`_h[blZ_fuf
Hkh[ucbgl_j_k\ajhkeuojZamf__lky\ua\Zebih^jh[ghklb[jZdZijbgp_kkukkughf:^_ehlZf
h[klhyehke_^mxsbfh[jZahfDZdlhjZafZlvkdZaZeZk\h_fmqZ^mB^bgZ^ZevgbcdjZchkljh\Zb
`_gbkvgZi_j\hc`_`_gsbg_dhlhjZyl_[_\klj_lblky:kZfZ^Z\Zc[_`Zlv^jm]bfiml_flm^Z
`_Kugijbr_egZ^ZevgbcdjZchkljh\Z\b^bl`_gsbgZG_magZekh[kl\_ggmxfZlv^Zb
ih`_gbekykg_c
FZeurbg_agZebqlhlZdh_bgp_klbihlhfmgbq_]hhkh[_ggh]h\kdZad_g_mkfZljb\ZebiZfylv
fhjh`_gh_bkdexqbl_evghihkh[Zqvb^Z_s_ijbwlhfeZyebZbklhfb\rbkvkb^_lvgZ^mjhdZfb
gZqbgZeb^eykh[kl\_ggh]hjZa\e_q_gbyb]jZlv\q_jgh]hi_kbdZih\ba]b\Zebb\uebau\Zebk_[_
eZ^hrdbFZfukfhlj_ebgZwlbaZ[Z\ukm`Zkhfgh\vmdj_ibeZkvihabpbyl_odlh]h\hjbeqlh
\k_lZdbgZ^haZ[jZlv^_l_cbalZdhcijh^e_gdbZlhg_ba\_klghq_fmhgblZfgZmqZlkyH^gZdh
gZreZkvh^gZbgl_eeb]_glgZyfZfZrZ hgZihk_sZeZnhevdehjgucdjm`hd\f_klghf^hf_
dmevlmju\fdhlhjZyZ\lhjbl_lghaZy\beZqlhlZdZykdZadZmqbl_evgbp_cg_\u^mfZgZZkms_kl\m_l
gZkZfhf^_e_bdZ`_lky^Z`_gZi_qZlZgZ\dgb`d_LmlfZfZrbg_kdhevdhmkihdhbebkvZh^gZ
kdZaZeZqlhDblZfmjZkwgkwcmgbdZevguci_^Z]h]ihlhfmqlh^Z_l^_lyffZl_jbZeg_\oh^ysbc\
rdhevgmxijh]jZffmHklZevgu_\h[s_fkh]eZkbebkvqlhFbpmdhmgbdZevgZybdhgnebdl[ue
jZaj_r_g
IhkdhevdmgbdlhbafZfgbdhj_ggu_lhdbcdbgb[u\rb_ijh\bgpbZedb\^_lkl\_kdZadmijh
kh[Zqvxg_\_klmg_keuoZemdj_ibehkvfg_gb_qlhkdZadZwlZbgha_fgh]hijhbkoh`^_gbyb
ijb\_a_gZmqbl_evgbp_cbakljZgkl\bclhebih:njbd_lhebihX]hhklhqghc:abb]^_ _keb
\_jblvkemoZf\fFbpmdh^he]hkdblZeZkv\xgu_]h^u
�GZ\_jghhgZjZgvr_[ueZobiibZjhfqlhebhgZgZkdjbid_mf__lb]jZlvObiibjZat_a`Zeb
ihjZagufkljZgZfgZih\hadZob]jZebgZkdjbidZobl_faZjZ[Zlu\ZebgZ`bagv
LZdh_ij_^iheh`_gb_\ukdZaZeZh^gZxgZyfZfhqdZHgZ[ueZkh\k_ffheh^_gvdZywihomobiibg_
aZklZeZbihwlhfmg_fgh`dhimlZeZbokpu]ZgZfb
?_]bihl_aZ\hkieZf_gbeZ^jm]mxjh^bl_evgbpmdhlhjZykhh[sbeZke_^mxs__
DZdlhjZajZa[bjZeZyysbdklheZbh[gZjm`beZgZkZfhf^g_klZjuc`mjgZeKlZeZhlg_q_]h
^_eZlvebklZlvb\^jm]\b`mj_deZfgh_h[ty\e_gb_Wdheh]bq_kdbqbklh_ijbjh^gh_kghl\hjgh_ba
k_f_q_d[ZdeZ`ZgZAZdZau\Zcl_\fZ]Zabg_DblZfmjZLh\Zju^eyobiibY_s_lh]^Zih^mfZeZ
m`g_gZrZebwlhDblZfmjZkwgkwc"
H^gbfkeh\hfbgl_j_kdi_jkhg_Fbpmdhkj_^bf_klgh]h`_gkdh]hgZk_e_gby[ue\_ebdb
ihklhygghjZajZklZeky:lml_s_h^gZbafZfZrjZkkdZaZeZqlh\b^_eZ\Zwjhihjlmkl_g^Bo
jZaukdb\Z_lihebpbylZdh^gZl_jjhjbkldZ[ueZ\ueblZyFbpmdhMreZgZ^ghkdju\Z_lkyhl
aZdhgZ^_ehykgh_GhgZrebkvbhiihg_gldbml\_j`^Z\rb_qlh\k_wlhiheg_crZyqmrvFbpmdh
DblZfmjZh[uqgZyij_ih^Z\Zl_evgbpZb\kx`bagvmqbl_evkl\h\ZeZ\DZgkZ_
�hklh\_jghmklZgh\e_gguffh`gh[uehkqblZlvlhevdhh^bgnZdl_cljb^pZlv^_\ylve_l
&#xuy;&#xkg;¾&#xhk;&#xv;&#xwl;&#xh;&#xke;&#x_^;&#xmx;&#xsb;&#xh[;&#xjZ;&#xah;�uykgbehkvwlhke_^mxsbfh[jZahf_lbhq_gvex[ylkijZrb\Zlvmqbl_evgbph\hajZkl_agZyqlh
mqbl_evgbpuhlwlh]hm`Zkghl_jyxlky:\kemqZ_kFbpmdhbkdmr_gb_[ueh_s_kbevg_cihlhfm
qlhfZfuy\ghijhy\eyebdDblZfmj_kwgkwcih\ur_ggucbgl_j_k
Dh\Zjguc\hijhk KwgkwcZ\Zfkdhevdhe_l"\faZ^Z\Zekymqbl_evgbp_g_h^ghdjZlghb\kydbcjZa
Fbpmdh[_afZe_crbodhe_[Zgbchl\_qZeZ
Ljb^pZlv^_\ylv
BlZd\hajZklfh`gh[uehkqblZlvmklZgh\e_ggufH^gZdh\k_ijhqb_h[klhyl_evkl\Z[bh]jZnbb
Fbpmdhihij_`g_fmhklZ\ZebkvhdmlZgulZcghcGZijbf_jlZdbg_m^Zehkvklhqghklvx
\uykgblvq_fFbpmdhaZgbfZeZkv^hlh]hdZdihk_ebeZkvihk\h_fmgug_rg_fmZ^j_kmIjhbahreh
wlh^\Z]h^ZgZaZ^JZgvr_\^hf_]^_hgZhldjueZk\hciZgkbhg`beZn_jf_jkdZyk_fvyMklZ\
aZgbfZlvkyk_evkdbfohayckl\hfk_fvyijh^ZeZgZ^_egZ\ujmq_ggu_^_gv]bihkljhbeZ^hoh^guc
jh^kl\_ggbdbihijhkbebijbxlblvh^gmk\hxagZdhfmxLZd\d\ZjlZe_ihy\beZkvFbpmdhHgZ
ijbfqZeZkvgZkihjlb\ghffhlhpbde_b[uehgZg_c[_eh_ieZlv_
�FbpmdhihemqbeZ^hf\Zj_g^mgZp_euo^_kylve_lbhldjueZ\g_fk\hciZgkbhgeykhk_^_c
hklZehkvaZ]Z^dhcdZdm^Zehkvwlhcg_\_klvhldm^Z\ay\r_ckyhkh[_mehfZlvmijyfh]h^_^ZohaybgZ
gZlZdmxihjZabl_evgmxk^_edmgZqZe_\hagbdehih^haj_gb_qlh^_^mrdZgZklZjhklbe_l
h[aZ\_ekyex[h\gbp_cghwlhij_^iheh`_gb_hliZehkZfhkh[hcdh]^Zf_klgu_`bl_ebihemqbeb
\hafh`ghklvjZkkfhlj_lvgh\mxh[blZl_evgbpm^hfZihemqr_@_eZxsb_fh]ebihex[h\ZlvkydZi
Fbpmdh\l_jluof_rdh\ZluoihjldZobkmi_jfh^guokheg_qguohqdZokb^blmk_[y\h^\hj_ih^
jZkdb^bklhc\brg_cbk[eZ`_gghcmeu[dhcqblZ_ldgb`dmgZihevkdhfyaud_
h[s_fg_ihgylghdlhg_ihgylghhldm^Z^_l_cg_l\hajZklgblm^Zgbkx^ZIhkie_lgbqZeb
khk_^bihkm^Zqbeb^ZbhklZ\bebFbpmdh\ihdh_F_edhhgbieZ\ZebihqZklbex[hiulkl\Z_keb
kjZ\gb\Zlvk^hfhohaycdZfbbafgh]hwlZ`_d
IhjZh[tykgblv]_h]jZnbxjZchgZ\dhlhjhfjZa\_jgmebkvhibku\Z_fu_kh[ulbyKhklhyehgba
^\moqZkl_ck_\_jghcbx`ghcGh\hkljhcdbgZoh^bebkv\k_\_jghciheh\bg_\hae_
`_e_agh^hjh`ghcklZgpbbZgZx]_ih[_j_]Zfj_dbLZfZ]Z\ujZkiheZ]Zebkvd\ZjlZeuklZjhc
aZkljhcdbFgh]b_ba`bl_e_ck_\_jghciheh\bgu dhlhjhcdZdm`_khh[sZehkv_^\Zbkihegbehkv
ljb^pZlve_l\fgbdh]^Zbg_aZ[j_^Zeb\l_djZy:\_^vf_klZlZf[uebbklhjbq_kdb_b[h\baemqbg_
j_dbex^b`bebkg_aZiZfylguo\j_f_g:jo_heh]b^Z`_jZkdhiZebgZ[_j_]mi_j\h[ulgmxklhygdm
\hldZdh_^j_\g__[uehwlhf_klhFgh]h\_dh\a^_kv\ujZsb\ZebjbkZ\r_klb^_kylu_]h^u
i_j_klZebihlhfmqlh\jbk_ihy\bekydZ^fbcK^Z\gbo\j_f_gklhyea^_kvdZf_ggucklhe[k
&#xhk;&#x_f;&#xv;&#xjb;&#x^;&#xh;&#xGb;&#xoh;&#xg[;&#xZk;�gZ^ibkvxhk_fvjb^hGbohg[Zkb@bdh]^Zlh[uebih^e_g_]hihklhyeuc^\hjb
h`b\e_ggZylhj]h\ZymebpZgh\k_wlhhklZehkv\ijhrehfhcgZwlhlm]hehdihsZ^beZihwlhfm
a^_kvkhojZgbehkvg_fZehklZjuo^hfh\gmZlZdgbq_]hijbf_qZl_evgh]h\x`ghciheh\bg_g_
�bf_ehkv_lbbafgh]hwlZ`_djZgvr_ihiZ^Zebkx^ZjZa\_qlhkmqbl_e_fjbkh\Zgbyie_gwj
hk\Zb\Zlvbebkmqbl_e_fijbjh^h\_^_gbyey]mr_dkemrZlvGhkihy\e_gb_fFbpmdh\k_
i_j_f_gbehkvL_i_jv\iheh`_ggucqZkbagh\hkljh_dihgZijZ\e_gbxdj_d_LZfZ]Z\_lygmebkv
klZcdbj_[ylbr_dihrhkk_fbfhklZjh]hojZfZihlhfgZbkdhkhdq_j_akeb\h\u_kZ^uZhllm^Z
m`bihehfZggucaZ[hjiZgkbhgZDblZfmjZ\b^ZlvDZaZehkvmqbl_evgbpZ\h\k_bg_`^ZeZ
�gbdZdboihk_lbl_e_c_lbijb[u\rb_i_j\ufb\_qghaZklZ\Zeb__\jZkieholhhgZdgb`dm
qblZ_llh_s_h^_lvkyg_mki_eZZlhb\h\k_kljb`_lgh]lbgZgh]Zo
DZdlhjZaljb^_\hqdb\lhjhdeZkkgbpuijbfqZebkvkh\k_fjZgh ihcfZeb\kZ^m`mdZbg_
l_ji_ehkvih^_eblvkylZdhcjZ^hklvx\fb^ylkb^blFbpmdh\^jZghcij_^jZghcjhah\hcfZcd_
ie_qb]heu_bk\_jomdZdhclhdhjbqg_\hc^jygvxgZfZaZguJh\ghlZdkb^blg_r_ehog_lky
KwgkwcihjZabebkv^_\hqdb\uq_]hwlh"
:Fbpmdh\hl\_lg_\hafmlbfh
�Z\hldhfij_kkbadmjbgh]hihf_lZj_rbeZk^_eZlv
NmdZdZy]Z^hklvAZq_f"
IhgbfZ_l_\klj_lbeZ\q_jZ\p_glj_klZjh]hagZdhfh]hIh[helZebhlhfhk_fLZdhchgklZe
ijhlb\gucqlhf_gyk^mrbdZZdgZqg_l\hjhlblvM`djmlbehdjmlbehqmlvie_qbg_\u\_jgmeh
Kb`m\hle_qmkvKiZkb[hdmjhqdZf
gbq_]hdZdlhijbl_ji_ebkvdaZiZomblmlbo\gbfZgb_ijb\e_deZjhah\ZyfZcdZ
Kwgkwcdmibeb[u\uk_[_gh\mxwlZm`_kh\k_fj\ZgZy
Fbpmdhh[b^_eZkv
�DZdwlhgh\mx"Zy__\k_]hk_fve_ldZdijbh[j_eZ
&#xlh;&#xjh;Þ&#xZk;&#xkg;&#xbp;&#xu;&#x^Z;&#xZ; ;&#x^j;&#xZa;&#xgb;&#xlv;&#xky;&#x;�lhjhdeZkkgbpu^Z\Zc^jZagblvkyujdZgZ^ujd_^ujdZgZ^ujd_IhlhfgZ^h_eh
Ijbkfhlj_ebkvihemqr_ZmFbpmdhkd\hav\_lomxfZcdmkhkdblhjqZl
HckwgkwcZfZevqbrdbijb^ml"Qlh`_\u[m^_l_^_eZlv"
:\hlqlhaZkf_yeZkvFbpmdh[ukljhaZ^jZeZfZcdmijh^_fhgkljbjh\ZeZk\hciurguc[xklb
lml`_kijylZeZ_]hh[jZlgh
�_\hqdbaZ\ba`Zebhlm`ZkZghnhdmkbfihgjZ\bekybhgbklZebdjbqZlv
?s_?s_
FbpmdhbkihegbeZk\hcghf_jgZ[bkZdh]^Z\lhjhdeZkkgbpuaZohl_eb_s_hlj_aZeZ
k_gZ^h_ehIhijhkbl_k\hbofZfhq_d
Lh]^Zh^gZba^_\hq_ddhlhjmx\k_kqblZebkdjhfgbp_cblbohg_cih^djZeZkvdFbpmdhkaZ^bb
aZ^jZeZgZg_cfZcdm=jm^b\ukdhqbebgZ\hexbaZdheuoZebkvkeh\gh^\_[_eu_ju[bgu^_\hqdb
rmfgh\haebdh\ZebblmldZdjZaih^hki_ebi_j\u_bafZevqbr_d
H^gZdhfZevqbrdb\hlebqb_hl^_\hq_dgbdZdh]h\hklhj]Zg_\ujZabebZi_j_im]Zebkvbxjdgmeb
h[jZlghaZ^\_jvIjbqbglZdhfmih\_^_gbxg_lbibqghfm^eyij_^klZ\bl_e_cojZ[jh]hiheZ[ueh
^\_\hi_j\uofZevqbrdbex[yl[_ah[jZagbqZlvkZfbqlh[u^_\qhgdbhoZebb\ba`Zebbdh]^Z
^_\hqdbi_j_o\Zlu\ZxlbgbpbZlb\mmkhj\Zgph\dZd[umoh^blihq\Zbaih^gh]Z\h\lhjuo
kebrdhfm`[hevrhc[xklhdZaZekymDblZfmjukwgkwcWlhhldjulb_ihq_fmlhih\_j]eh
fZevqbr_d\mgugb_bkfyl_gb_keh\ghFbpmdhijhy\beZg_h`b^Zggh_\_jhehfkl\hFZevqbrdb
gZ[uqb\rbkvm^ZebebkvaZh]jZ^mghhq_gvkdhjhgZdjuevph\ureZmqbl_evgbpZ\^jm]hc \_kvfZ
ijbebqghc\f[emad_baZjmdmhl\_eZ^_a_jlbjh\\^hfk_lZf[uehdZdh[uqghklheuklmevyZ
jhah\ZyfZcdZbdhfij_kkbadmjbgh]hihf_lZbkq_aeb[_kke_^gh
H^gZ`^u\]jmii_ijh^e_ggh]h^gyihy\beZkvgh\Zy^_\hqdZlj_lv_deZkkgbpZNmdbdhFZevqbrdb
__ba\h^bebdZdfh]eblhijhoh^yfbfhl_ljZ^dmkhieyfbbafZ`mllh_s_dZdmxgb[m^viZdhklv
k^_eZxlb^ghb\rdhe_hgb\_ebk_[ykNmdbdhlZdbf`_h[jZahfGh\_gvdZyg_ijhl_klh\ZeZg_
�ieZdZeZkb^_eZlboh_\hqdb`_^_eZeb\b^qlh\hh[s___g_aZf_qZxlg_jZa]h\Zjb\Zebkg_c
g_kfhlj_eb\__klhjhgmbNmdbdhieZlbeZbflhc`_fhg_lhcFbpmdhZwlhl^_gv[ueZdZdZylh
\yeZy]ey^_eZk\hbfb]eZabsZfbdm^Zlh\ijhkljZgkl\hbdZaZehkvgbq_]hg_aZf_qZeZFh`_lg_
\ukiZeZkvZfh`_l\^jm][ebahjmdhklvijhj_aZeZkvLZdijh^he`Zehkv\_kvi_j\ucmjhdGhdh]^Z
g_dbcfZevqbdm^Zqghf_lgmekhiexijyfhgZl_ljZ^dmNmdbdhlj_lbcjZaih^jy^mqbl_evgbpZ
ih^hreZdj_idh\ayeZ_]haZjmdmbhllZsbeZ\m]hedhfgZludrdZnmIjhdZagbdi_j_im]Zeky
\`Ze]heh\m\ie_qb^mfZe[m^_llj_idZGhlj_idbg_ihke_^h\Zehbdh]^Zij_klmigbdhklhjh`gh
ijbhldjueh^bg]eZalhm\b^_eqlhFbpmdh^hklZ_lbaysbdZgh\_gvdbc[ehdghl ]hem[h]hp\_lZ
gZh[eh`d_bah[jZ`_gZebkbqdZ\fHlm`ZkZmfZevqbrdb\kihl_ebeZ^hgbZFbpmdhkdZaZeZ
Kh[kl\_ggu_khiebdhee_dpbhgbjmckZfk\h_cl_ljZ^d_ihgye":^eymjhdh\gZl_[_^jm]mx
�_lbg_fgh`dhih^mfZebbj_rbebqlhb^_yk^\mfyl_ljZ^dZfb h^gZ^eydhee_dpbb^jm]Zy^ey
mjhdh\\fbfgjZ\blkyIh^gyekyrmf\k_klZeblj_[h\Zlv\lhjmxl_ljZ^dmghmFbpmdh\aZiZk_
g_^_eb
Ihke_aZgylbc^_\hqdbihq_fmlhg_hlijZ\bebkv^hfhcZaZkljyeb\h^\hj_k_eb\djm`hdgZ
dhjlhqdbbijbgyebkvkhkj_^hlhq_gghqlhlhjZkkfZljb\ZlvMqbl_evgbp_klZehex[hiulghhgZ
\ureZba^hfZaZ]eygmeZih\_jo]heh\bm\b^_eZqlh[jb]Z^ZfmjZ\v_\iulZ_lkyaZlZsblv\ghjdm
^hoemxklj_dhamKlj_dhaZ^eyghjdb[ueZy\gh\_ebdh\ZlZbfmjZ\vyfijboh^behkvg_e_]dhgh
hgbg_k^Z\ZebkvB_s_Fbpmdhm\b^_eZh^bghdmxm^Zeyxsmxkynb]mjdmwlhmoh^beZNmdbdh
�_\hqdb\uihq_fmg_jZa]h\Zjb\Z_l_kNmdbdh"kijhkbeZFbpmdh
RdhevgbpumklZ\bebkvgZg__klZdbf\b^hfkeh\ghgbdZdg_fh]ebmykgblvkfuke\hijhkZIhlhf
h^gZm^b\e_gghijhlygmeZ
HgZ`_lZdZykljZZggZy
Q_fkljZggZy"
=heh\mgbdh]^Zg_fh_l:bgh]^Z^Z`_[_aghkdh\ijboh^blh[tykgbeZ^jm]ZybhklZevgu_
ih^o\Zlbeb
HgZlheklZy
Bi_gZekFbddbFZmkhfmg__g_nbjf_gguc
u[u\b^_ebdZdhgZkhkdZdZedhciju]Z_lmfhjZ
Mg__biZiZrZkljZgguc
�Z^ZHg\dZdhclh=hem[hc[Zjoh^blblZfaZ^gbp_cdjmlbl
Fbpmdh\gbfZl_evgh\k_wlh\ukemrZeZijbaZ^mfZeZkvghgbq_]hg_kdZaZeZj_adhjZa\_jgmeZkvb
mreZ\^hfZ\^hf_j_lbjh\ZeZkv\kZfmx^ZevgxxdhfgZlmb]jhfdhaZoehigmeZaZkh[hc^\_jv
:\hlqlhijhbahreh\Z\]mkl_q_j_ag_kdhevdh^g_cihke_lh]hdZdiZgkbhgDblZfmjZaZdjueky
gZdZgbdmeuhae_^hfZFbpmdhihy\bekyg_ba\_klgucfheh^hcq_eh\_dgZ\b^e_l^\Z^pZlbk_fb
^\Z^pZlb\hkvfb;uehgdhjhldhkljb`_gguc\[_ehkg_`ghcjm[Zrd_hlmlx`_gguo[jxdZob
hke_ibl_evghgZqbs_gguolmneyo\jmd_^_j`ZeklZjhfh^gucdh`Zgucq_fh^ZgGZijbyl_ey
Fbpmdhg_agZdhf_p[uegbdZdg_ihoh`h^gZdh\_ek_[y\_kvfZm\_j_gghijhgbd\h^\hjq_j_a
^ujm\aZ[hj_bkjZam`_gZijZ\bekydFbpmdhdhlhjZyqbgbeZk\hcfhlhpbdebihlhfm[ueZ\ky
qmfZaZyjZklj_iZggZybfy]dh]h\hjyg_\iheg_h^_lZy
Gm\hlbykhh[sbefheh^hcq_eh\_d
FbpmdhmklZ\beZkvgZg_]hjZabgmeZjhlghlZdgbq_]hbg_kdZaZeZlhevdhbkim]Zggh\kdbgmeZ
jmdmdih^[hjh^dmLh]^Zg_agZdhf_p[_krmfghihklZ\beq_fh^ZggZklmi_gvdmkgyeqZkubk
qj_a\uqZcghcwg_j]bqghklvxihfZoZehklhe[_g_\r_cFbpmdhjmdhcIhlhfh[Zyl_evg_crbf
h[jZahfmeu[gmekybkijhkbe
L_e_]jZffmihemqZeb"
k_lZd`_aZqZjh\Zggh]ey^ygZg_]hFbpmdhihdZqZeZ]heh\hcbihiulZeZkvkhkj_^hlhqblvky
^Z`_eh[gZfhjsbeZZfheh^hcq_eh\_dmeu[gmeky_s_`bag_jZ^hklg_cbkdZaZe
Ah\mlf_gyLZjhFh`_lbajyygZau\Zx\Zfk\h_gZklhys__bfyghm`[hevghhghfg_gjZ\blky
FbpmdhaZlhjfh`_gghdb\gmeZLh]^ZLZjhdj_idh\aye__aZjmdmbihlygmeddjuevpm[m^lhwlh
[ue_]h^hfZFbpmdhijbreZdg_fm\]hklbijboh`_cfheh^hcq_eh\_dkgyek\hbk\_jdZxsb_
rlb[e_luijbq_fh[hr_ekykgbfb^h\hevghg_[j_`ghaZp_ibeghkdhfaZaZ^gbdbkdbgmeg_
jZa\yau\Zyrgmjdh\H^gZdhFbpmdhaZf_lbeZqlhlmneb\klZebgZihelZdjh\g_gvdhqlhjh\g__
�Ze__LZjh\ayeFbpmdhh[_bfbjmdZfbaZ[hdZ eZ^hgbmg_]hhdZaZebkvg_]hjyqb_bg_oheh^gu_\f
bke_]dZijbih^gyeKgh\Zkijhkbe
L_e_]jZffmihemqZeb"
HgZhiylvaZfhlZeZ]heh\hcLh]^Zfheh^hcq_eh\_dg_hibkm_fheh\dbf^\b`_gb_f\uljyogme
Fbpmdhbaljmkbdh\b[_j_`ghmeh`be__gZiheZkZfg_kgbfZy[jxdbjm[Zrdbijbfhklbeky
k\_jomhkdZebehklju_dZdmkh[Zdbam[ubijbiZe]m[Zfbdr__[_^ghcmqbl_evgbpudlhfm
f_klm]^_lZdZylhgdZybqm\kl\bl_evgZydh`ZAZqfhdZeaZmjqZeFbpmdhkgZqZeZih[e_^g_eZ
ihlhfaZimgph\_eZjZafydeZgZe[m\uklmibebdZi_evdbihlZZkgbam\g__klZehlujdZlvky b
ijhkdhevagmehlZdb\fqlhlh[Zf[mdh\h]eZ^dh_bgZihjbklh_LmlhgZaZlj_iuoZeZkvaZ_ehabeZih
ihembfheh^hcq_eh\_dg_f_^e_gghhlh^\bgmekygh\ihdh_Fbpmdhg_hklZ\bei_j_\_jgme__
`b\hlhfdgbam\ayep_idbfbeZibsZfbaZ[_^jZijbih^gyebkhklZjZl_evgufkhi_gb_fijbgyeky
\uebau\Zlv_cy]h^bpuYaudmg_]h[uerbjhq_gguckexg_cbf_ehkv\bah[bebbZjmdbkbevgu_
mo\Zlbklu_bg_kfhljygZ`Zjmkh\k_fg_ihlgu_Ijh^he`ZeZkvwlZijhp_^mjZ^h\hevgh^he]h
Fbpmdh\`bagbg_bkiulu\ZeZgbq_]hohly[uijb[ebabl_evghihoh`_]hgZk\hbgug_rgb_
hsms_gby
Ihdhgqb\k\uebau\Zgb_fLZjhihklZ\be`_jl\mgZgh]bbihkfhlj_e_c\ebphq_jgufbgZ
m^b\e_gb_[_afyl_`gufb]eZaZfbb^mg_]h[ue\k_lZdhc`_ZddmjZlgucgbdZi_evdbihlZb
ijh[hjb^_ZevgucdZdihgblhqd_Fbpmdhg_ijhba\hevgh^hljhgmeZkv^h_]h\hehkHgbhdZaZebkv
`_kldbfbdZdkZih`gZys_ldZZdh`ZgZe[mlZdZy]eZ^dZyqlhFbpmdhg_m^_j`ZeZkvklZeZ
ih]eZ`b\Zlvfheh^h]hq_eh\_dZba^_kvblZfHgklhyefheqZ\ujZ`_gb_ebpZbf_ehq_gv
k_jv_agh_Ihlhf[_ah\kydh]hij_^mij_`^_gbyjZa\_jgmekybklj_fbl_evghdbgmekygZdmogx
[jhkb\]hehaZ^mxFbpmdh\ijboh`_cBadmogb^hg_kky]jhohldZkljxev
Fbpmdhg_fgh`dhihklhyeZhqmoZeZkvgZ^_eZljmkublh`_hlijZ\beZkvgZdmogxuykgbehkvqlh
LZjh\j_f_gb^Zjhfg_l_jye_^Z[ueZ]hlh\ZgZklhe_\ukljhbebkvlZj_edbbqZrdbZkZfhgm`_
kb^_eg_l_ji_eb\h[ZjZ[ZgyiZevpZfbihde__gd_ jy^hfk_]hjmqbsZfbihkm^ZdZaZeZkv
b]jmr_qghc\fM\b^_\Fbpmdhfheh^hcq_eh\_dijhfuqZeqlhlhjZ^hklghijb\_lkl\_ggh_b
ijbklmibedljZi_a_?ehglh`_hq_gvZddmjZlghfh`gh^Z`_kdZaZlvZjbklhdjZlbqghghijbwlhf
m`Zkgh[ukljhFbpmdh_s_biZehqdbdhjlmih^g_klbg_mki_eZZmg_]hlZj_edZm`_himkl_eZHg
lml`_iheh`bek_[_^h[Z\dm\^\Zkq_lZkt_eb__ZaZl_f Fbpmdhkfhlj_eZg_h^h[jbl_evgh\f
\uebaZelZj_edm^hqbklZk\hbfn_ghf_gZevgufyaudhfkdhqbe[jhkbeky\ijboh`mxhldjue
k\hcdh`Zgucq_fh^Zg^hklZehllm^Zljyidmk[_]Ze\\ZggmxaZ\h^hcbijbklmibedfulvxiheZ
FbpmdhkgZqZeZkfhlj_eZ\lZj_edmihlhfklZeZkfhlj_lvdZdLZjhiheaZ_lihihemIheaZehggZ
q_l\_j_gvdZoZljyidhchjm^h\ZelZdhlqZygghqlhaZ^mg_]h^_j]Zeky\m[uklj_gghfjblf_
\ijZ\h\e_\h\ijZ\h\e_\hFbpmdhjZah[jZekf_oLZd^Z\ykvhlohohlZb^h_eZhgZk\hch[_^Z
iheuf_`^ml_faZkbyebfZlh\uf[e_kdhfLZjhkgh\ZgZ\_^Zekydq_fh^Zgmba\e_dhllm^Zf_l_edm
bijbgyeky\h_\Zlvkiuevxijbq_faZijhklh^hklZ\Ze^hkZfh]hihlhedZdm^ZFbpmdhijb\k_f
`_eZgbbbkhklmeZ[ug_^hlygmeZkvgbaihe_l_ebh[ju\dbiZmlbgudhlhjmxfheh^hcq_eh\_dk
y\gufm^h\hevkl\b_fk`_\Zekeh\ghkeZ^dmx\ZlmFbpmdhkb^_eZbkfhlj_eZdZd\\ha^mo_
\kiuob\Zy\kheg_qguoemqZodjm`ZlkyfbjbZ^uiuebghdH^gZdhdh]^ZLZjhijblZsbeba
q_fh^ZgZkdeZ^gmxs_ldmg_[_kgh]hem[h]hp\_lZb\ayekyaZm[hjdmihgZklhys_fmFbpmdh
dhlhjZyq_jghcdbrdhc\uibjZeZbaehigm\r_cihdjurdb
Kwgkwca^jZkvl_jZa^ZehkvkaZ^b
Fbpmdh\klj_i_gmeZkvbm\b^_eZqlhmaZ[hjZklhyl^\h___mq_gbdh\h[Z\djZkguoieZ\dZo
G_aZf_^ebl_evghihke_^h\Ze\hijhk
KwgkwcZdlhwlhm\ZklZfrmjm_l"
FbpmdhaZkfmsZeZkvbj_rbeZkh\jZlv
LZdagZdhfuc
GhfZevqbr_dwlhlhl\_lg_m^h\e_l\hjbe
:q_]hwlhhgm\Zkm[hjdm^_eZ_l"
Lmlmqbl_evgbpZkh\k_fjZkl_jyeZkvghdkqZklvxfmqbl_e_cdlhlhiha\Zebhgbm[_`Zeb
ijhq_fFbpmdhjZghjZ^h\ZeZkvM[_`Zlvlh^_lbm[_`Zebghhklhevijbf_qZl_evghfkh[ulbb
g_aZ[uebH^bglZdkjZamdbgmeky^hfhc\\_joihe_klgbp_Z`q_j_a^\_klmi_gvdbkdZdZebk
ihjh]ZdZdaZhj_l
FZZf iuoiuo\fFurebba[Zkk_cgZ:mDblZfmjukwgkwcdZdhclh^y^yM[hjdm^_eZ_l
IjZ\^ZijZ\^Z
DZdhclZdhc^y^y"gZdbgmeZkvgZfZevqbrdmfZfZ
A^hjh\msbclZdhcGZkmi_jf_gZihoh`
:dZdh]h\hajZklZ"
E_l^\Z^pZlb:fh`_lljb^pZlb
FZfZaZkf_yeZkvbj_rbeZqlhdmqbl_evgbp_^he`gh[ulvie_fyggbdbaijh\bgpbbijb_oZebeb
_s_dZdhcgb[m^vjh^kl\_ggbdM\b^_edZdZy\^hf_]jyabsZ\hlbj_rbegZ\_klbihjy^hd
Fheh^_`vgugq_fy]dhl_eZybbag_`_ggZyghqbklhlmm\Z`Z_lohlvgZlhfkiZkb[h
K\h_c]bihl_ahchgZih^_ebeZkvk^jm]hcfZfZr_c`b\r_c\khk_^g_fdhjimk_h^gZdhlZ
aZkhfg_\ZeZkv
Qlh[ufm`bdijb_oZe\]hklbdg_aZfm`g_c`_gsbg_bklZe^_eZlvm[hjdm"Qlhlhg_\_jblkyHl
gug_rgbofm`bdh\lZdh]hg_^h`^_rvkyIhdjmlbeZ]heh\hcb\ukdZaZeZ^jm]h_ij_^iheh`_gb_
jy^ebwlhjh^kl\_ggbdKdhj__\k_]h\hehgl_jZbafmgbpbiZebl_lZijbkeZebFhed\Zf^_lb
oh^ylZm\ZklZdZy]jyavG_ihjy^hd
GZlhfbjZkklZebkvghmh[_bo\hagbdebdh_dZdb_bgu_fukeb\kemog_ijh]h\hj_ggu_
:q_j_aiZjm^g_crebl_`_kZfu_fZevqbrdbba[Zkk_cgZhiylv^y^xm\b^_ebhg\h^\hj_m
mqbl_evgbpuljZ\dmih^kljb]ZeGmg_aZ]Z^dZeb"
DZaZehkv[ue_lhdZgbdmeufh`ghaZ[ulvbijhiZgkbhgDblZfmjZbijhmqbl_evgbpmgh
l_i_jvbfyFbpmdha\mqZeh\jZchg_fgh]hwlZ`_dqZs_q_fdh]^Z[ulhgb[uehb^Z`_
[_ah[b^gu_keh\Zih^kljb]ZeljZ\dmijhbag_k_ggu_aZ]h\hjsbpdbfr_ihlhfijbh[j_lZebg_dbc
ki_pbnbq_kdbcbkiheg_gguclZcgukfukeohly\jy^ebdlheb[hbafZfZrkmf_e[uh[tykgblv
qlh\wlhfaZgylbblZdh]hm`bgljb]mxs_]h
FbpmdhjZamf__lkyg_agZeZhq_fbf_gghr_iqmlkydmfmrdbghqlh[_akie_l_gg_h[hc^_lky
^h]Z^u\ZeZkvFZehlh]hqlhh^gbbl_`_fZevqbrdb\b^_ebLZjh hgZm`_ijb\udeZgZau\Zlv
k\h_]hihklhyevpZihbf_gb\f^\Z`^u\h\lhjhcjZahgg_ijhklhljZ\dmih^kljb]ZeZ^_eZedh_
qlhihom`_Ohjhrh_kebg_jZa]ey^_ebDh]^ZgZ^aZ[hjhfihdZaZebkvex[hiulkl\mxsb_
\h\j_fyaZf_lbeZihklhjhggbo\kdhqbeZkq_l\_j_g_dbh^_jgmeZieZlv_ghLZjhdZdgb\q_fg_
[u\Zehkgh\ZijbgyekyaZ^bjZlv_cih^he fZevqbrdblZdbaZkluebgZf_kl_\fZihlhfijbih^gye
__ih^g_kd\brg_bdj_idhijb`Zedkl\hem
�GZ^hkdZaZlvqlhkbeZmLZjh[ueZdZdZylhg_q_eh\_q_kdZyZb\hh[s_[uehgkms_kl\hf
ij_kljZggufaylvohly[u_]hjZkihjy^hd^gy_kv^_gvhg^juo[_kijh[m^gufkghfijhkuiZeky
qZkZfdr_klb^_eZem[hjdm]hlh\bebamfbl_evgh\dmkgucm`bgihke__^ug_h[uqZcghh`b\eyeky
b\hehdFbpmdh\ihkl_evihlhfkgZklmie_gb_fl_fghlumoh^beba^hfZbg_ba\_klgh]^_reyeky
^h]em[hdhcghqbha\jZsZeky[_krmfghdh]^ZFbpmdhm`_e_`ZeZ\djh\ZlbbmkljZb\Zekemqdm
gZ\kxghqv^hkZfh]hmljZLZdhch[jZa`bagbkh\_jr_ggh\u[beFbpmdhbadhe_bmljhfhgZg_
fh]eZjZae_iblv]eZaZ^g_f[jh^beZih^hfmkhfgZf[mehc;u\ZehaZ[_j_lky\h^\hjdZdhcgb[m^v
hkh[_gghgZklujgucdhffb\hy`_jij_^eZ]Zlvk\hclh\Zjm\b^blohaycdm\hehkudhkfZfbih^
]eZaZfbkbgyqbsbbim]Z_lky
Hc[hjfhq_lijhrmijhs_gbyb^ghyg_\h\j_fy
:FbpmdhklhbldjZkgZydZdjZdg_agZ_lqlhbhl\_lblvDklZlb]h\hjyLZjh\hlebqb_hlk\h_c
ohaycdbijhkuiZeky\k_]^Zk\_`_gvdbcZddmjZlg_gvdbckgZgb\h^ghf]eZambijh[hjijhklh
aZ]ey^_gb_
I_j\hcgZa\ZeZ\_sbk\hbfbbf_gZfbkhk_^dZlZmdhlhjhc[ZdZe_cgZyeZ\dZMmqbedbfm`bd
aZ\_ekydhgklZlbjh\ZeZkhk_^dZH^gZdhdmevlmjgu_fZfZrbbagh\hkljh_dlZdhcl_jfbgkhqeb
�\mev]ZjgufZ`_\ujZ`_gb_Mmqbl_evgbpuihy\beky^jm]ihdZaZehkvbfg_mf_klguf
Nhjfmebjh\dZ[ueZgZc^_gZlZdZyMmqbl_evgbpu\^hf_ihk_ebekyfheh^hcfm`qbgZ:lZf
ihgbfZc\f_jmk\h_cbkihjq_gghklb
k_fm`Zkghohl_ehkvohlvh^gbf]eZadhf\a]eygmlvgZlZbgkl\_ggh]hfheh^h]hfm`qbgmgh\k_
kemqZyg_ij_^klZ\eyehkvdZgbdmeuq_jl[uboih[jZebg_lij_^eh]ZgZ\_^Zlvky\X`gucjZchg
KlZebqZs_]hgylv^_l_c\[Zkk_cgki_pbZevgh]h\hjbebbfaZc^bfhegZh[jZlghfimlbd
DblZfmj_kwgkwcijh\_^Zcnjmdlh\\hli_j_^ZcihkfhljbdZdlZfmg__^_eZGhkfZeur_cqlh
\havf_rv"DFbpmdhhgbaZ]ey^u\Zebkm^h\hevkl\b_fbfgjZ\behkv]eZa_lvgZLZjhghihlhf
fZehqlhbgl_j_kgh]hjZkkdZau\Zebwlh\j_fy^gyLZjhh[uqghkb^_e\h^\hj_bgbq_]hg_^_eZe
ijhklhkb^_eb\k_Gh^_lbiyebebkvgZg_]hlZd[m^lhaj_ebs_wlh[uehaZij_lgufb
aZo\Zlu\ZxsbfZk_j^qbrdbmgbodhehlbebkv[ukljh[ukljhFgh]b_b\[Zkk_cglhklZeboh^blv
lhevdhqlh[gZ^bdh\bggh]h^y^xihkfhlj_lvLZjhgZajbl_e_c\gbfZgbyg_h[jZsZeex^bmg_]h
\hh[s_[hevrh]hbgl_j_kZg_\uau\Zebhl_keb\h^\hjkh[ZdZbebdhrdZaZ]eyg_l^_eh^jm]h_
DZdlhjZaFbpmdhkd\havg_ijhoh^ysmxkhggmxh^mjvkhh[jZabeZqlhdZgbdmeukdhjhdhgqZlkyb
aZg_j\gbqZeZdZd[ulv"AZdjulviZgkbhg":`blvgZqlh"
�_eh[uehih^\_q_jr_klhcqZkIjhkgmekyLZjhih^h[jZekydfbjghkb^_\r_cohaycd_ldgmeky
ghkhf_c\dhe_gbklZeijbgxob\ZlvkyaZkhi_eaZiuol_eMFbpmdhaZl_debgh]bhgZaZohl_eZ
\klZlvghLZjhg_^ZekbedhfmkZ^beh[jZlgh?keb_fmgjZ\bekydZdhclhaZiZohgfh]\ly]b\Zlv
_]hghkhfhq_gv^he]hg_gZ^h_^Zeh:dm^Z_fm[uehlhjhiblvky"GZjZ[hlmhgg_oh^belhevdh
^_eZem[hjdm]hlh\bebklbjZe\hlb\k__]h^_eZDgb`_dLZjhg_qblZel_e_\bahjg_kfhlj_egh
FbpmdhgbjZamg_\b^_eZqlh[uhgkdmqZeIjbwlhf_^bgkl\_ggufoh[[bihklhyevpZ[ueh
ijbgxob\Zlvkydohaycd_H[uqghwlhljblmZeaZgbfZeg_f_gvr_qZkZI_j\h_\j_fyhgZ[_amfgh
aZiZoh\jh^_[uiZog_lihlhfb\k_ZijbgxoZ_rvkylmll_[_bZjhfZl\h^hjhke_cbjZdmr_db
ebfhgqbdhfhl^Z_lbfhehdhfb^Z`_`_e_ahf;he__lh]haZiZohdZau\Z_lkybhlgZkljh_gby
aZ\bkblKdZ`_fdh]^Zm^b\ey_rvkyhkh[ucijb\dmkihy\ey_lkyKb^blFbpmdhdk_[_
ijbgxob\Z_lky\^jm]meZ\eb\Z_lm^b\e_gb_faZiZoeh:]Z^mfZ_lwlhyk_cqZk^he`gh[ulv
q_fmlhm^b\beZkvLZdbijh\h^beb\j_fy\^\h_f
Ihq_fmlhLZjhg_ijhy\eyegbfZe_cr_]hbgl_j_kZd__[xklmgbdh]^Zdg_fm^Z`_g_
ijbljZ]b\ZekyBp_eh\Zlvkyg_ex[bef_klhwlh]hhgkhkZe_cr_xgmqbklh\ZfibjHl_]heZkd
gZ]hje_mFbpmdhg_ijhoh^beba^hjh\_ggu_ebeh\u_aZkhkulZdqlhl_i_jv^Z`_\exlucaghc
hgZghkbeZrZjnbdbabg^bckdh]hoehidZrZjnbd_[uehm`Zkgh`Zjdhbdh]^ZFbpmdh
aZ]ey^u\ZeZ\a_jdZehlh\b^_eZdZdmxlhqm^h\bsghdjZkgmxnbabhghfbxkjZkimorbfghkhfb
i_j_khorbfb]m[ZfbIjhklhmjh^bgZBijboh^behFbpmdhgZmfqlhdh]^Zl_[ydlhlhkebrdhf
kbevghex[blijyfh`blv[_al_[yg_fh`_lgZ\g_rghklbwlhkdZau\Z_lkykZfuf]m[bl_evguf
h[jZahfIjZ\^Z\hlebqb_hl^jm]bofm`qbgLZjhebphfFbpmdhg_ex[h\Zeky ohlydZdba\_klgh
ihex[h\Zlvky[uehq_f\f^Zbg_[uehmg__\hafh`ghklbdjZkhlmgZ\h^blvqmlvaZa_\Z_rvky
gZe_lZ_li_j_\hjZqb\Z_ld\_jomihihcb^Z\Zc\uebau\Zlv
H^gZ`^ufZfZrblj_lv_deZkkgbdh\kh[jZebkv\p_euchljy^[uehboq_eh\_dk_fvZlhb\hk_fv
ijbo\Zlbebk\hboqZ^bhlijZ\bebkvdmqbl_evgbp_k\bablhfFhem_a`Zeb\hlimkd\_jgmebkv
j_rbebaZ]eygmlvgZh]hg_dIjbg_kebkkh[hc[hevrhcZj[maAZklb]gmlZy\jZkiehoFbpmdhdh_
dZd\k_ojZkkZ^beZih^ZeZyqf_ggucqZcZgZkZfhcebpZg_l=hklvb]eZaZfbihklhjhgZfaujd
aujd\jh^_[ukfmsZlvkymqbl_evgbp_g_q_]h\^hf_qbklhlZklZdZgukbyxlijyfhdZd
ojmklZevgu_
:Fbpmdh^mfZeZlhevdhhlhfqlh\khk_^g_cdhfgZl_kiblLZjhGmdZdijhkg_lky"MgxoZ_l
kdhevdhbgl_j_kguoZjhfZlh\ijbg_kebkkh[hc\^hf[eZ]h\hkiblZggu_ihk_lbl_evgbpuihl
^mobqlhlhpbljmkh\h_klbjZevgucihjhrhdf_kyqgu_am[gZyiZklZbgk_dlbpb^dhn_ju[Z
e_dZjkl\hfhahevgucieZklujvg_cehg^Zbh^mj__lhllZdh]hjZa\jZlZOm`_\k_]h[uehlhqlh
kj_^b\k_owlboZ]j_kkb\guoaZiZoh\Fbpmdhi_j_klZeZmeZ\eb\Zlvk\hckh[kl\_ggucbihlhfm
gbdZdg_fh]eZhij_^_eblvdZdZywfhpby\eZ^__l_x\gZklhysbcfhf_glijbgpbi_iheZ]Zehkv
[ubkiulu\ZlvjZa^jZ`_gb_bg_^h\hevkl\h\k\yabkhklhev[_kp_j_fhgguf\lhj`_gb_fghaZiZo
jZa^jZ`_gbygha^jbg_meZ\eb\Zebbhllh]hFbpmdhdZdlhl_jyeZkvk_\j_fyihfgyqlhg_evay
ijbgxob\Zlvkykebrdhfy\ghhgZdh_dZdih^^_j`b\ZeZk\_lkdmx[_k_^mdb\ZeZ]^_gm`gh
ih^^Zdb\ZeZih]ey^u\ZeZgZqZkukdhj_c[um`]hklbm[bjZebkv\hk\hykb
Ghjh\gh\r_klvkr_klufm^ZjhfqZkh\^\_jvjZkiZogmeZkvbgZihjh]_ihy\bekyLZjh;uehg\
dhjhl_gvdhfoZeZl_bdh]^Zk^_eZerZ]\i_j_^iheujZahrebkvkZfufg_^himklbfufh[jZahf
FZfZrbjZamf__lkyk^_eZeb\b^qlhgbq_]hlZdh]hg_aZf_lbebghh^bgbakhj\Zgph\ibkdgme
Gmgbnb]Zk_[_
LZjh\ijhq_fgZwlhl\ha]eZkgbdZdg_hlj_Z]bjh\Ze
Blmlijhbahreh\hlqlhH^gZba^Zflbohg_qdhhcdgmeZbijh[hjfhlZeZ
�HcGbdZdBbgmfZdmg@
MFbpmdhijbwlbokeh\Zo\gmljbqlhlh_dgmehghhklZevgu_ihoh`_\hkdebpZgbyg_
jZkkeurZebFZfZrbaZkh[bjZebkvklZebohjhfijhsZlvky[m^lh^h]Z^ZebkvqlhmLZjh\hl\hl
aZijhl_klh\ZlvFbpmdhhgZm`bjhljZkdjueZ^Zg_dklZlbijbdmkbeZyaudlZdqlhih\bkeZ
g_eh\dZyiZmaZLZjhklhyefheqZ]eZa_egZ]hkl_c[_ah\kydh]h\ujZ`_gbyjh^bl_evgbpu`_
ih]ey^u\ZebgZg_\_`mky\gufg_h^h[j_gb_fIhlhfjZahfaZkm_lbebkvb[uklj_gvdhm[jZebkv
ijbq_fHjblZkZg dhlhjZyijhbag_keZaZ]Z^hqgu_keh\Z\fkfhlj_eZgZLZjhky\gufm`Zkhfbba
^hfZ\ue_l_eZi_j\Zy
Ijh\h^b\]hkl_cFbpmdhgZ^he]haZkljyeZ\ijboh`_cGZdmog_]jhohlZeLZjhkoh^mdbgm\rbcky
fulvklZdZguFbpmdh\ayeZk_[y\jmdbblh`_aZgyeZkv^_ehfklZeZfZoZlv\__jhfijh]hgylvba
^hfZqm`^u_aZiZobBgh]^ZhgZaZklu\ZeZgZf_kl_ihlhf\hah[gh\eyeZk\h_aZgylb_km^\h_gguf
mk_j^b_f
�Zevr_\k_[uehdZd\k_]^Zihke_m`bgZLZjhihkeZjb\ZekykFbpmdhb[uelZdh\
:_s_g_dhlhjh_\j_fykimklyaZa\hgbel_e_nhg
Lh[ueZHjblZkZg
;uehlZdfgh]hgZjh^mg_fh]eZk\Zfbih]h\hjblvaZqZklbeZhgZ:^_eh\lhfqlh\Zr
ihklhye_pdZd^\_dZieb\h^uihoh`gZh^gh]h[u\r_]hkhljm^gbdZfh_]hfm`Z?]ha\ZebBbgmfZ
fm`_]hhq_gvex[beZljb]h^ZgZaZ^BbgmfZdmg\g_aZighbkq_ahlybih^mfZeZZ\^jm]wlhhg
IhgbfZ_l_`_gZ_]hbs_l\k_wlb]h^ulZd`Zedh[_^gy`dmlZd`Zedh?kebwlhb\ijZ\^mhggZ^h
_ckhh[sblv
FbpmdhkgZqZeZ^_j`ZeZkvbg^bnn_j_glghebrvdhjhldhofudZeZihlhfofudZlvij_djZlbeZ
ihlhfmqlhklZehljm^gh^urZlv
G_^h`^Z\rbkvj_ZdpbbgZk\hbkeh\ZHjblZkZgijbgyeZkZfhklhyl_evgh_j_r_gb_
h[s_fykg_cih]h\hjxImklvijb^_lkZfZihkfhljblhgwlhbebg_hg
Fbpmdhg_gZreZkvqlhgZwlh\hajZablvbkgh\ZijhfheqZeZZHjblZkZgmdj_ieyykvgZ
aZo\Zq_gghfieZp^Zjf_kijhkbeZ
DZd\ukh[kl\_gghkgbfihagZdhfbebkv"
IjZ\^mhl\_qZlv[uehgbdZdg_\hafh`ghijbrehkv\jZlv
�ZlZdkemqZcghIhijhkbek^Zlv_fmdhfgZlmgmybkh]eZkbeZkv=h\hjbl_nZfbebylh]h
fheh^h]hq_eh\_dZBbgmfZ":dZdbfbb_jh]ebnZfbibr_lky"
HjblZkZgijhb_jh]ebnugbq_]hg_kdZaZeZZ\f_klhwlh]hijbgyeZkvkh\k_fbih^jh[ghklyfb
jZkkdZau\Zlvbklhjbx[_]eh]hfm`Zg_kqZklghc`_guFbpmdhg_h^ghdjZlghiulZeZkv\f_rZlvky
]h\hjbeZ
uagZ_l_f_gykh\_jr_gghg_bgl_j_km_lqlhaZq_eh\_d[ue\ZrBbgmfZDZdh_fg_^hg_]h
^_eh"
GhhklZgh\blvHjblmkZg_c[uehm`_g_ih^kbemIZjmjZaFbpmdhohl_eZ\aylvbih\_kblvljm[dm
ghlZdbg_ih\_kbeZkb^_eZ[_a\hevghih^i_j_\dmeZdhfs_dmbaZdju\]eZaZkemrZeZ^hkZfh]h
dhgpZ
JZkkdZafZ^ZfHjblu
WlhlkZfucLZjhBbgmfZdhgqbeLhdbckdbcmgb\_jkbl_lbihklmibeghjZ[hlm\hl^_efm`Z HjblZ
kZgkem`bl\nZjfZp_\lbq_kdhcdhfiZgbb\fFm`mhgkjZamihgjZ\bekyljm^gh^Z`_h[tykgblvq_f
bf_gghOZjZdl_jlZdhcihdeZ^bklucfy]dbcqlh_fmgbkdZ`_rvZrZijZ\^Z]h\hjblhl
lbibqguckemqZcDZdlhjZai_j_^jZ[hlhc\b^blfm`BbgmfmgZkem`_[ghcZ\lhklhygd_Lhl
kijZrb\Z_lqlhfhekemqbehkv:BbgmfhkfmlbekyGZq_j\ydZgZklmibe]h\hjblFm`
�ihkfhlj_e\hdjm]h^bgZknZevlDZdb_lZfq_j\ydb"Zhldm^Zlmlq_j\ydm\aylvky"
kijZrb\Z_lLmlBbgmfZkh\k_fkf_rZekyih^f_ldmqbklblvi_j_klZeZrZijZ\^Z]h\hjbl
Fm`ihlhffg_]h\hjblWlhhggZ\_jgh\kh[Zqv_^_jvfh\eyiZekyZijbagZlvkyihkl_kgyeky\hl
b\u^mfZeijhq_j\ydZIj_^klZ\ey_rv"Ijyfh`Zedh_]hklZeh
:ih`Ze_lvBbgmfmb\kZfhf^_e_[uehaZqlhDhee_]b_]h\k_\j_fy^jZagbebih^dZeu\Zeb
GZijbf_jaZf_lbebqlhhgdZa_ggufbdZjZg^ZrZfbg_ihevam_lkyZoh^blkhk\hbfi_gZehfdZd
i_j\hdeZrdZKlZebkijZrb\Zlv\q_f^_ehfheqblLh]^Zih^gyeb_]hgZkf_o=h\hjylgZr
BbgmfZijbagZ_llhevdhdZjZg^Zrbkdhr_qdZfbbkh[ZqdZfbDZdlhjZaijb]eZkbefm`Bbgmfm
\uiblvIhkb^_ebjZkkeZ[bebkvfhcbkijZrb\Z_lG_ohq_rvdhg_qghg_]h\hjbgh\k_lZdb
ex[hiulghq_fl_[ydZa_ggu_dZjZg^Zrbg_mkljZb\Zxl"GmBbgmfZbijbagZekyLhevdh
]h\hjblm]h\hjgbdhfmg_jZkkdZau\Zcl_HdZau\Z_lkykb^_eZkgbfaZkhk_^gbfklhehfh^gZ
khljm^gbpZa\ZlvFbkZdhDZgw^ZlZdmg__[ueZ^mjgZyijb\uqdZdZdaZ^mfZ_lkygZqbgZ_l
dZjZg^Zr]jualvIjbq_fhljZkk_ygghklbo\ZlZ_ldZjZg^Zrbhldm^Zijb^_lky\lhfqbke_bk
khk_^gboklheh\:ihlhf\ha\jZsZ_l\_kvba]jua_ggucZg_ba]jua_gguclZdh[kexgy\e_gguc
hlBbgmfZbh[aZ\_ekykh[kl\_ggufi_gZehfFm`j_rbeihrmlblvLZdwlh`a^hjh\h]h\hjbl
_kebl\hcdZjZg^Zr\hjlmm^_\mrdbih[u\ZeHgZ_]hbihebaZeZbihkhkZeZZ"LmlBbgmfZ
\_kvgZ[uqbekygZijy`_ggucklZebfhcihgyeqlhlZdb_rmldb_fmg_ihgjZ\mLh]^Z
ihijh[h\Zekgbfih^jm]hfmih]h\hjblvk_jv_aghG_evaylZdbfqm\kl\bl_evguf[ulv]h\hjbl
G_j\uaZdZeycZlhijhiZ^_rvBbgmfZ\hl\_lZrZijZ\^ZBi_j_klZeki_gZehfoh^blv
Ihke_wlh]hfm`_]h_s_[hevr_ihex[bedZd`_kh\_lZihkemrZekyijbylghIhlhf[ueh_s_
fgh]h\kydbolZdbobklhjbcGZijbf_jaZ\_eZkvmBbgmfukljZggZyijb\uqdZkb^blgZjZ[hq_f
f_kl_b\k_gZklme_aZ^hf_jaZ_llm^Zkx^Zlm^Zkx^Zk_i_j_]ey^u\ZxlkyobobdZxlFhchl\_e
Bbgmfm\klhjhgm]h\hjblMf_gy]h\hjbllh`_ijbklmiu]_fhjjhy[u\ZxlOhq_rvfhe
�\jZqZohjhr_]hihj_dhf_g^mx:BbgmfZ_fmZg_lmf_gyg_]_fhjjhcDh`Zmf_gyhq_gv
g_`gZyDZdky^m\a^_rg_flmZe_l_gZmgblZalZdihlhfijusb\ukuiZxlFm`ijbr_e^hfhc
kh\_lm_lkykhfghcdZd[ulvGmy_fmbijbkh\_lh\ZeZIjh^ZxlkylZdb_h^ghjZah\u_
ieZklbdh\u_kb^_gvy^eymgblZaZjZaihihevah\Zeky\udbgmeFm`kdZaZeBbgmf_lhl
h[jZ^h\ZekyklZeihevah\ZlvkyZrZijZ\^Z]h\hjbl
:q_luj_]h^ZgZaZ^BbgmfZ`_gbekyGh^_\mrd_babohl^_eZlZdZy?kbdhlZfjZ[hlZeZ
Om^_gvdZy]hehkhdlbohgvdbcgZebkbqdmihoh`ZLhevdhrdhemdhgqbeZgZq_luj_]h^ZfeZ^r_
BbgmfuHjblZkZgh[jZ^h\Zeky^mfZeb^_ZevgZyg_\_klZ^eyiZjgyHg\_^vjh[dbcZlZdmx
djhom[hylvkyg_[m^_lIhlhffm`\b^blg_\_klZoh^bl^h\hevgZykqZkleb\h_Z`_gbodZdhclh
dbkeucg_jZ^hklgucIh^mfZem`g_ih^eh\beZeb?kbdhiZjgyg_aZklZ\beZeb`_gblvkykbedhf
�Fh`_lhgdh]hlh^jm]h]hex[blIh]h\hjbekgbfgZqbklhlmgh^_ebdZlghlZdg_\eh[Zg_l
\jh^_[u\k_ghjfZevghEZ^ghku]jZebk\Z^v[mIh`bebhgbk]h^bdijh[e_fhkh[uog_[uehZ
ihlhfBbgmfZ\^jm]jZabbkq_aBb`_g_gbkeh\Zg_kdZaZegbgZjZ[hl_DZd\\h^mdZgme
:\lhl]h^mgbo\hl^_e_jZ[hlu[uehg_\ijh\hjhlG_[uehmfm`Z\j_f_gbkBbgmfhcih^mrZf
ih]h\hjblvjZkkijhkblvdZdk_f_cgZy`bagvkdeZ^u\Z_lkyLh_klvhgbdhg_qgh\uib\Zeb\f_kl_
gh\k_dZdlhgZ[_]m^ZbihlhfBbgmfZ\hkgh\ghfhlfZeqb\ZekyH^bglhevdhjZah?kbdh
\^jm]]h\hjblLmldZdlhijboh`m^hfhcZfhyam[gZys_ldZ\kygZf_edb_dmkhqdbi_j_ehfZgZ
?kbdhhgZfZe_gvdZyghkbevgZyFm`ke_]dZhi_rbeZ]h\hjblvqlhlhgZ^hOhjhrh]h\hjbl
qlhkbevgZyBbgmfZ]heh\mih\_kbeihfheqZeihlhfkijZrb\Z_lHjblZkZg\u`bjguc
[mevhgex[bl_"Yl_ji_lvg_fh]mFm`g_ihgye:hgZ\k_\j_fy\Zjbl"kijZrb\Z_lGm
kdZ`b_cqlhg_ex[brv^Zb^_ehkdhgphfLh`_fg_ih\h^^eykljZ^ZgbcG_l]h\hjblg_
\ZjblGhBfheqblFm`kb^bl`^_lqlh^Zevr_[m^_l:BbgmfZj_rbl_evghlZdGhhlg__
\k_\j_fyiZog_l`bjguf[mevhghf:y\hh[s_gbdZdboaZiZoh\g_\ughrmB`blvk^jm]bf
`b\ufkms_kl\hf\fZe_gvdhcd\Zjlbj_^eyf_gyfmdZG_fh]mykiZlv_kebjy^hf_klvdlhlh_s_
[m^vlhohlvfhjkdZyk\bgdZE_`bl^urblJblf^uoZgbyg_lZdhcdZdmf_gyYhlwlh]h
aZ^uoZlvkygZqbgZx
�hkemrZ\^hwlh]hf_klZFbpmdhmkihdhbeZkvg_LZjh?_LZjhgZh[hjhllZdh[h`Z_laZiZobqlh
`blv[_agbog_fh`_l:mkihdhb\rbkv^Zevr_kemrZlvg_klZeZ
EZ^ghimklv?kbdhkZgijboh^bldh]^Zohq_lImklvihkfhljbl__wlhfm`bebg_l
Lh]^ZaZg_j\gbqZeZHjblZkZgkjZ`_ggZyih^h[guf[_ajZaebqb_fbaZ[hjfhlZeZqlhg_f_^e_ggh
kbx`_fbgmlmiha\hgbl?kbdh
LZdbk^_eZeZKhh[sbeZihljykZxsmxgh\hklvh[tykgbeZdZd^h[jZlvky^h^hfZDblZfmju
�kwgkwch^gZdh?kbdh\hkijbgyeZba\_klb_gZm^b\e_gb_oeZ^ghdjh\ghZb\hijhkuaZ^Z\ZeZdZdb_
lhg_h[yaZl_evgu_
GZ^h\_^vgZ\_jghqlhlh\^hfijbg_klb"G_kimklufb`_jmdZfb\]hklbb^lbDZd^mfZ_l_
fh`_lnjmdlu"
h[s_fjZahqZjh\Zebhgbh[_^h[jh`_eZl_evgbpmg_lZdhchgZ`^ZeZj_Zdpbb
?kbdhy\beZkvdmqbl_evgbp_k\bablhf\kZfhfdhgp_Z\]mklZ_q_j\u^Zeky^mrguciZkfmjguc
g_[hlZdgZ[moeh\eZ]hclh]hb]ey^behig_l=^_lh\^Ze_d_auqghhldZreyekye_\wlhjhdhlgme
]jhfk]msZxsbokykmf_jdZoq_j_aijhehf\aZ[hj_xjdgmeZom^_gvdZynb]mjdZebpZ[uehg_
jZa]ey^_lvlhevdh\kiuogmeb^\Z]eZaZi_j\ucfhf_glFbpmdhih^mfZeZfZevqbrdZGh
nb]mjdZijb[ebabeZkvddjuevpmbhdZaZeZkvfheh^_gvdhc`_gsbghc@_gsbgZihdhkbeZkv\m]he
^\hjZlm^Z]^_kb^_ebkfhlj_egZg_[hg_ih^\b`gucLZjhihlhfi_j_\_eZ\a]ey^gZFbpmdhb
ij_^klZ\beZkv
Y?kbdh
Fbpmdh\kihehrbeZkvklZeZa\Zlv]hklvx\^hfZlmldZdjZabi_j\u_dZiebsbih^hki_ebLZjh
g_lhjhieb\hih^gyekyblh`_gZijZ\bekyd^hfmGZ?kbdh\a]eygmefbfhoh^hfbgl_j_kZg_
\ujZabeFbpmdhmkihdhbeZkvDZdhc_s_BbgmfZ"Ih^ZeZqZc
?kbdhkfhlj_eZlhevdhgZohaycdmgZLZjhghev\gbfZgbyHgmr_e\dhfgZlmaZdjueaZkh[hc
^\_jv:gZmebp_l\hjbehkvlZdh_qlhFbpmdhj_rbeZaZdjulvhdgZLhevdhohl_eZ\klZlvZ?kbdh
gZg__dZddbg_lkydZdko\ZlblaZh[_gh]bdZd^_jg_lBkbeZmg__ijhklhdZdZylhg_q_eh\_q_kdZy
;mogmeZkvFbpmdhgZihee_`blgZ?kbdhkfhljbl:]eZaZm?kbdhdjm]eu_lhqv\lhqvlZdb_`_
dZdmLZjh
=hklvymk_eZkvgZih\_j`_ggmxFbpmdhk\_jomkh^jZeZkg__rZjnbdh[gZ`beZaZkhkugZr__
ihgxoZeZbobkljh]hlZdkijZrb\Z_l
L_e_]jZffmihemqZeb"
\klZeZ^hklZeZbakmfhqdb\bablgmxdZjlhqdm]hem[h]hp\_lZ
AZ\ljZ`^m\Zkmk_[yhlZ^j_k
KdZaZghwlh[uehlZdbf\_ebq_kl\_gguflhghfqlhmFbpmdhg_o\Zlbeh^momhl\_lblvhldZahf
Ihkfhlj_eZhgZ\hdghl_jjZkZ\kyfhdjZykg_[Zihij_`g_fmoe_s_lghlmqbqmlvjZa^\bgmebkv
\u]eygmeh\_q_jg__khegp_bh[_ki_qbeh^h`^xwnn_dlgmxih^k\_ldmH]eygmeZkvgZ]hklvxZlhc
bke_^ijhklue
L_ehmFbpmdh[uehdZdg_k\h_?e_^hdh\ueyeZ^hkhk_^g_cdhfgZluj_rbeZihkfhlj_lvq_flZf
LZjhaZgbfZ_lkyHldjueZ^\_jvg_lLZjhMr_e
GZaZ\ljZhlijZ\beZkvFbpmdhkhl\_lguf\bablhf@beZ?kbdh\jZchg_fgh]hwlZ`_ddZd^\_
dZieb\h^uihoh`_fgZK_\_jgucjZchglhevdhkl_gum^hfh\a^_kv[ueb\udjZr_gu\jhah\uc
p\_lGZreZ^hfghf_jih^gyeZkvgZgm`gucwlZ`m\b^_eZ^ebggucjy^h^bgZdh\uo^\_j_c
Iha\hgbeZ
K_]h^gyrgyy?kbdh[ueZkh\k_fg_ihoh`ZgZ\q_jZrgxx]eZaZkihdhcgu_kh\k_fg_[e_klyl\
h[s_f`_gsbgZdZd`_gsbgZFbpmdh__gbqmlvg_bkim]ZeZkv\hreZ\gmljvh]ey^_eZkvih
klhjhgZfd\Zjlbj_iZoeh`bjguf[mevhghf;hevr_ih`Zemcgbq_]hijbf_qZl_evgh]hjZa\_
qlhgZdhfh^_e_`Zebkhehf_ggu_`]mlubadZdboie_lmlmdjZr_gbyIhdZ?kbdh]h\hjbeZFbpmdh
\k_kfhlj_eZgZwlb`]mlu
:kdZaZeZ?kbdh\hlqlhFm`qbgZdhlhjh]hhgZ\q_jZ\b^_eZ\g_\kydh]hkhfg_gby__[_]euc
�fm`H^gZdh^h[j_crZyHjblZkZgbaeh`beZnZdlug_kh\k_f\_jghZLZjhbkq_aljb]h^ZgZaZ^
ghhlgx^vg_[_kke_^gh_]hi_jbh^bq_kdb\b^_eblh\h^ghff_kl_lh\^jm]hfZg_^Z\gh?kbdh
magZeZqlhmLZjh_klvijbyl_evkdhlhjufhgbjZa\e_dZxlkyih\_q_jZfklj_lbeZkvkwlbfkZfuf
ijbyl_e_f _]hah\mlLhkbhFZpm[ZjZ\fih]h\hjbeZAZgylguclZdhcq_eh\_q_dg_aZl_ceb\ucgh
kbfiZlbqgucHlg_]h?kbdhmagZeZqlhmLZjh_klv`_gsbgZKlZeZ^mfZlvdZd[u_cwlm`_gsbgm
gZclbZlmldZdjZaHjblZkZgiha\hgbeZ
;hevr_\k_]h\wlhcbklhjbbFbpmdhihjZabehbfyijbyl_eyLhkbhFZpm[ZjZwlh`_hl_plhc
^_\hqdbNmdbdhFZlvmg__g_kdhevdhe_ldZdmf_jeZ`b\mlhgb\^\h_fFbpmdh\b^_eZ_]hdh]^Z
hgijboh^beaZibku\Zlv^hqvgZijh^e_gdmDhj_gZkluclZdhckieZdkb\hcnbabhghfb_cb
r_i_ey\ucki_j_^bam[Zg_o\ZlZ_lh\j_fy[_k_^ug_j\gbqZegh[uem`Zkgh\_`eb\uc\k_
ih\lhjyeqlhiheghklvx^h\_jy_lDblZfmj_kwgkwciheghklvxFbpmdhjZklZyeZhgb
jZa]h\hjbebkvb\uykgbehkvqlhFZpm[ZjZkZgagZ_lfZkkmbgl_j_kguo\_s_cbijh`bagv
djhdh^beh\bijhmkljhckl\hbg^hg_abckdh]h`bebsZIhlhfdlhlhjZkkdZau\Zeqlhq_eh\_dhf
k_jv_agucjZ[hlysbcG_ihoh`_qlh[ulZdhcjZa\e_dZekyih\_q_jZf
QlhagZqbljZa\e_dZxlkyih\_q_jZf"g_\u^_j`ZeZhgZK`_gsbgZfbqlheb"
G_llZf`_gsbgg_ldhjhldhhl\_lbeZ?kbdh
Q_f`_hgbjZa\e_dZxlky"
GhohaycdZebrvdhjhldhohohlgmeZb[hevr_gZwlml_fm]h\hjblvg_klZeZIhfheqZeZbkdZaZeZ
g_qlhkljZggh_
Wlhm`_g_fhcfm`g_LZjhBbgmfZLZjh[ueg_j\gucim]eb\uc\a^jZ]b\Zedh]^Z^hg_]h
^hljhg_rvkyY[ufh`_lbkZfZkgbfjZa\_eZkv_keb[ug_k[_`Ze:wlhlGmjZa\_qlh
qbklxeyhklZevghfgbdZdh]hkoh^kl\ZIhgbfZ_l_g_aZ^he]h^hbkq_agh\_gbyijhbahr_ek
gZqZlv\k_kgZqZeZohl_eZqlh[mgZkkgbfgZeZ^behkvJ_rbeZgbi_j_^q_fg_hklZgh\exkv
AZibkZeZkv\djm`hdgZqZeZlj_gbjh\ZlvkyHdZau\Z_lkylZdbgl_j_kghYbijhLZjhklZeZ
aZ[u\Zlv
�QlhaZdjm`hd"kijhkbeZFbpmdh:cdb^h"@
f_klhhl\_lZ?kbdhfhegb_ghkguf^\b`_gb_fih^o\ZlbeZ__ih^furdbbmkZ^beZgZklhe
FbpmdhaZ[ZjZolZeZkvaZkmqbeZjmdZfbgh]Zfbbij_[hevghklmdgmeZkvdhe_gdhchkl_gmLml
?kbdhijbe_ibeZkvkijmlhfdaZrb[e_gghcdhe_gd_bfhf_glZevgh\ukhkZeZbag__[hev
Ihoh^beZgZlj_gbjh\dbbkZfZklZeZlZdZydZdLZjhiho\ZklZeZkvhgZ
AZl_fihke_^h\ZejZkkdZahlhf^g_dh]^ZLZjhBbgmfZi_j_klZe[ulvkZfbfkh[hcFbpmdhkb^_eZ
\kydjZkgZyihlbjZeZdhe_gdmbkemrZeZ
JZkkdZa?kbdh
Ljb]h^ZgZaZ^\hglZf]^_l_i_jvdhjimkZ^hfh\_s_g_[uehZgZohef_lhevdhlhevdhihkljhbeh
gh\ucj_klhjZgDZdlh\\hkdj_k_gv_[eb`_d\_q_jmj_rbebfulm^Zkoh^blvIhkb^_eb\uibeb
qZxih_ebl\hjh`gh]hd_dkZayeb^hfhc[bnrl_dkh\kkhmkhfb^_fgZaZ^ihljhibgd_hdjm]
dmklu^_j_\vy^jm]keurbfkljZgguclZdhca\mddZd[m^lhfhlhjaZmjqZeH]eygmebkvgbdh]h
Imklujvljm[udZdb_lhe_`ZlEZ^ghihreb^Zevr_urebgZZknZevlh\mx^hjh`dmb^_f
ihe_fKijZ\Zbke_\Z\ukhdZyljZ\ZBkgh\Zg_ihgylgh_mjqZgb_
QlhlZdh_"kijZrb\ZxZbaaZjhke_ch^gZaZ^jm]hc\ukdhqbebkh[Zdbb\k_a^hjh\msb_lZdb_
YkgZqZeZgbqmlhqdbg_bkim]ZeZkvKfhljb]h\hjxhgb[_ahr_cgbdh\gZ\_jgh[_kijbahjgu_B
lmlh^gZdZZddbg_lkygZLZjhbhklZevgu_ke_^hfaZg_cHgaZhjZeiZd_lk[bnrl_dkZfb
hlr\ujgme\klhjhgmghaZiZd_lhflhevdhh^gZikbgZ[jhkbeZkvZ\k_ijhqb_^Z\Zc_fm[jxdb
^jZlvbaZgh]bdmkZlvLZjhdjbqblHcDZjZme=jyagu_dZdb_HlklZgvl_Yi_j_im]ZeZkv
ih[_`ZeZaZihfhsvxIha\hgbeZbaZ\lhfZlZ\ihebpbxihdZijb_oZebZakZgwib^_fklZgpbbk
iZedZfbbk_ldZfbihdZlhihdZk_ijhrehg_lZdfZeh\j_f_gbIjb\h`mybogZf_klhkh[Zdg_
\b^ghLZjhe_`blgZZknZevl_Hl\_aeb_]h\[hevgbpmhkfhlj_eb\jh^_gbq_]hhkh[_ggh
m`Zkgh]h[_r_gkl\Zg_llhevdh^_kyldZihelhjZg_hq_gv]em[hdbomdmkh\Kdhjhhgijbr_e\
khagZgb_ymkihdhbeZkv^mfZeZ\k_ghjfZevgh:lmlijb_a`Z_l\[hevgbpm_]h[Z[mrdZgZlZdkb
ijbfqZeZkv\k_oijhqbojh^kl\_ggbdh\hi_j_^beZ=eZaZ\uimq_ggu_ijbqblZ_lk_ijhiZegZr
LZjhaZdhe^h\Zeb_]haeu_^mobIhlhf_]hfZlvijb_oZeZLu]h\hjbl[Z[mrdmg_kemrZc
HgZmgZkhlklZeZykm_\_jgZyZg_^Z\gh_s_\dZdmxlhk_dlmaZibkZeZkvLZdh_g_k_lmfm
g_ihklb`bfhGhfg_\k_jZ\gh`mldhklZehJZklhedZeZfm`ZdjbqmLuqlhl_i_jvkh\k_f
ikbohfklZg_rv"Hge_`bl]eZaZfboehiZ_lbgbkeh\Z\hl\_lGmf_gybihg_kehg_j\u
gZijy`_gb_^ZbaehklbgZg_]hgZdhibehkvQlhfheqbrv"djbqmH]eho":hgdZd\h^u\jhl
gZ[jZeF_gyijyfhaZljykehKo\ZlbeZqZrdmkqZ_fb\g_]haZimebeZh[s_f\kdhj_ihke_
wlh]hmr_ehgba^hfZGhdjmlbeky\k_\j_fy]^_lhg_ih^Ze_dmygZg_]hihklhygghgZludZeZkv
lh\hae_klZgpbblh\ihjd_BjZahljZamhg\k_[hevr_f_gyekyie_qbkluclZdhcklZe]eZaZ
[e_klyl^\b`_gbyj_adb_M\b`m_]hhdebdgm]ey^vZ_]hm`bke_^ijhklue;uebg_lm
Iha\hgbeHjblZkZgkdZaZel\hcgZjZ[hlmg_oh^blg_kemqbehkvebfheq_]hGmyjZaj_\_eZkv
]h\hjxIjhiZefhcLZjhBkq_a\g_ba\_klghfgZijZ\e_gbb:jZaj_\_eZkvg_ihlhfmqlhfm`
[jhkbeijhklhkljZrghklZehK_cqZk^mfZxaZfmqZxljZkkijhkZfbqlh^Zq_]h^Zihq_fm^hkbo
djurZih_oZeZGZkZfhf^_e_]hjyygbdZdh]hg_qm\kl\h\ZeZKgZqZeZ[_amfghaebeZkvgZLZjh
ihlhfaZ\bklvf_gyh[myeZBrv^mfZxdZdhchgdj_idbc^Z]eZ^dbcklZeZylZdZykeZ[ZyobeZy
g_kbfiZlbqgZyBj_rbeZyaZibkZlvky\djm`hd
MreZhlg__FbpmdhlZdlhedhfbg_ihgy\qlhaZdjm`hdlZdhcbqlhbf_ehkv\\b^mih^
\_q_jgbfbjZa\e_q_gbyfbLZjhGhgZk\h_]hihklhyevpZklh]h^gyhgZkfhlj_eZm`_[_a
ij_`g_]hlj_i_lZLZdlu^mfZ_ljZgvr_\nZjfZp_\lbq_kdhcdhfiZgbbjZ[hlZeGmgm^mfZ_l
K_gly[jvgZklmibekgh\ZgZqZebkvaZgylbyKh[_^Zb^h\_q_jZmFbpmdhihehg^hfj_[ylbr_d
LZjh\deZkk_g_ihy\eyekymoh^blvklZejZgvr_\ha\jZsZlvkyiha`_?_wlhmkljZb\ZehG_ijbylgh
dZdlhklZehgZg_]hijb^g_\ghfk\_l_kfhlj_lvGhqvxihdm\ujdZlvky_s_dm^ZgbrehZ\
hklZevgh_\j_fykmlhdijyfh]eZaZ[u_]hg_\b^_eb
�AZlhijhgbdeZkvhgZdZdhclhkljZgghckbfiZlb_cdNmdbdhhdZgbdmeFbpmdhijhklh`Ze_eZ
[_^gy`dmg_^Z\ZeZ__h[b`ZlvZl_i_jvmqbl_evgbpm[m^lhijhj\Zehb\hehkulhhgZ^_\hqd_
jZkq_ku\ZeZbgh]lbkljb]eZbaZklZ\eyeZgZqZkjZgvr_ijboh^blvbmjhdbijh\_jyeZ:m`dZd
i_j_`b\ZeZqlhNmdbdhom`_^jm]bomqblkyGZ^hkdZaZlvqlhNmdbdh\k_wlbagZdb\gbfZgby
\hkijbgbfZeZgZklhjh`_gghHlijboh^h\gZqZkjZgvr_ih^jZagufbij_^eh]Zfbm\beb\ZeZZ
ihke_aZgylbcghjh\beZih[uklj__m^jZlvqlh[Fbpmdhg_ih^eh\beZ
DZdlhjZamqbl_evgbpZ__\k_lZdbmki_eZaZpZiZlvKijZrb\Z_l
Dlhl_[ym`bghfdhjfbl"
IhdmiZxqlhgb[m^vIZiZ^_g_]^Z_l
BqlhluihdmiZ_rv"g_hlklZ\ZeZFbpmdh
GmlZfqba[mj]_jbebdmkhq_d`Zj_gh]hpuie_gdZ
FbpmdhlZdly`_eh\a^hogmeZqlh^_\hqd_klZehklu^ghbhgZaZieZdZeZ
hlqlhh[ty\beZFbpmdhL_i_jv[m^_rvm`bgZlvmf_gy
hklhj]ZNmdbdhg_\ujZabeZghbhldZau\Zlvkyg_klZeZ?_lZdjZa\_aehqlhhgZ\k_ieZdZeZ
ieZdZeZbgbdZdg_fh]eZhklZgh\blvkyFbpmdh^hklZeZieZlhd\ul_jeZ^_\hqd_aZj_\Zggh_ebphb
lZ\^jm]h[fydeZ\ky_jrbklhklvdm^Zlhih^_\ZeZkvldgmeZkvmqbl_evgbp_ghkhf\]jm^vb
jZaju^ZeZkv_s_ims_
Bgbq_]hm`Zkgh]hkNmdbdhhlwlh]hg_kemqbehkvohlyiZiZkdhevdhjZa]h\hjbeqlhhlex^_c
gZ^h^_j`Zlvkyih^Zevr_GhDblZfmjZkwgkwcgZ\_jghg_lZdZydZd^jm]b_hgZ_^bgkl\_ggZy
ijhdh]hiZiZgbjZamgbq_]hiehoh]hg_kdZaZe
h[s_fhlghr_gbymFbpmdhbNmdbdhgZeZ^bebkvL_i_jv^_\hqdZijboh^beZdZ`^uc\_q_j
kt_^ZeZijb]hlh\e_ggucLZjhm`bgihlhfLZjhmoh^beZhgZlbohkb^_eZ\dhfgZl_bebb]jZeZ\h
^\hj_ \h\k_^gbdjhf_kj_^uihlhfmqlhihkj_^Zf\iZgkbhgijboh^beb__h^ghdeZkkgbdb\f
FbgmlaZiylv^h\ha\jZs_gbyLZjh^_\hqdZkeh\ghih\bgmykvg_\_^hfhfmkb]gZem\klZ\ZeZb
moh^beZ^hfhcLZdhcmklZgh\bekyjblmZe
Hlmqbl_evgbpuNmdbdh[hevr_g_[_]ZeZghkfhlj_eZgZg__[_ahkh[h]hh[h`ZgbyDgb`_d
dhlhju_ih^kh\u\ZeZ_cFbpmdhg_qblZeZkljyigxLZjh_eZdZd[uq_j_akbemg_ijbagZ\ZeZ
[ex^dhlhju_g_iheblud_lqmihfbebfZchg_ahfAZlhihq_fmlhex[beZkfhlj_lvgZLZjh\_kv
m`bgijhklh]eZakg_]hg_k\h^beZ
�_\hqdZ[ueZg_jZa]h\hjqb\hcZ_kebhl\_qZeZgZ\hijhkulhg_\ihiZ^g_hlhfhq_f
GZijbf_jFbpmdh]h\hjbl
DZdhcml_[yiZiZmq_guck_gZk\_l_agZ_lIjhdjhdh^beh\fg_jZkkdZau\ZeGZ\_jghfgh]h
iml_r_kl\h\Ze^Z"
Nmdbdhg_fgh]hih^mfZeZbhl\_qZ_l
�Hg\k_kh[bjZ_lky=h\hjblKljZgkl\h\ZlvohqmZ\ghq_fh^Zgkh[jZeLZdq_fh^Zgbklhbl
\hae_\Zgghc:kZfgbdm^Zg__^_lIhke_^gbcjZa^Z\guf^Z\gh_a^be_s_dh]^ZgZ^jm]hcjZ[hl_
[ue
�he`gh[ulvhghq_gvaZgyl"ihex[hiulkl\h\ZeZFbpmdh
GhNmdbdhebrvg_hij_^_e_gghihdZqZeZ]heh\hcdZd[m^lhg_\iheg_ihgyeZkfuke\hijhkZ
KljZggufhgZ\k_lZdb[ueZj_[_gdhf
ke_^mxsbcjZaFbpmdhihijh[h\ZeZaZclbk^jm]h]h[hdZ
:qlhl\hciZiZ]h\hjblijhLZjh"
KijhkbeZblml`_ih`Ze_eZm`[hevgh[_kkfuke_ggmxnbabhghfbxkhkljhbeZNmdbdh
QZklhFbpmdhgZ[ex^ZeZaZ^_\hqdhcdZdlZlj_ls_dmihlghceZ^hrdhcbebhq_flh^mfZ_lbeb
e_gb\h_kl]ey^y\ijhkljZgkl\hlmih\Zlufb]eZadZfbbk_j^p_k`bfZehkvhlg_ihgylgh]h
qm\kl\ZLhebhljZa^jZ`_gbylhebhlkebrdhfkbevghcex[\blZdb_fbgmluohl_ehkvhklZlvky
\^\h_fihkdhj_c[um`moh^beLZjhgZk\hx\_q_jgxxijh]medmGhdh]^ZFbpmdhbNmdbdh
hklZ\ZebkvgZ_^bg_\uykgyehkvqlhbfdZdlhg_q_faZgylvkyQl_gby^Z`_\kemo^_\hqdZg_
ijbagZ\ZeZbbaaZwlh]hhgbihklhygghkkhjbebkvGhaZlh[u\ZehblZdh_kb^blFbpmdh
ijbrb\Z_lk\h_ciblhfbp_im]h\bpmgZieZlv_Z]he_gvdZyNmdbdhmldg_lky]heh\hc_c\ie_qhb
aZlbog_lFbpmdhgZdehgblkyihkfhlj_lvg_mkgmeZebZlZgZfhjsbeZeh[bg_hlju\Zykvke_^bl
dZdb]hedZ\^ujhqdbgujy_l
Ykfhljxim]h\bpZl_[ybgl_j_km_l[hevr_q_fdgb`dbkdZ`_lFbpmdh
:Nmdbdh\hl\_l
Dhg_qgh_^vyg_bgl_eeb]_gldZdZdZygb[m^vB\k_bkihjlbl
Kl_oihjdZdNmdbdh\hreZ\nZ\hjdmqbl_evgbp_hklZevgu_^_lbi_j_klZebaZ^bjZlv^_\hqdm\
hldjulmxghaZ]eZaZihij_`g_fm]h\hjbebijhg__\kydb_]Z^hklb_s_[hevr_q_fjZgvr_
Hkh[_ggh^hklZ\ZehkviZihqd_lheklmobdhlhjucoh^bl\dZdhclh=hem[hc[ZjblZfdjmlbl
aZ^gbp_cWlhbgl_j_kgh_\ujZ`_gb_fZeurbih^kemrZeb\jZa]h\hj_rdhevgbdh\ihklZjr_qlh
hghhagZqZ_lg_ihgyebghih^o\Zlbebbihex[bebmihlj_[eylvdf_klmbg_df_klmAZ]Z^hqgZy
njZaZ^hreZ^hmr_cfZfZrdhlhju___kfukeZlh`_g_ihgyebbls_lghehfZebk_[_]heh\mqlh
`_lZdh_djmlblvaZ^gbp_c
KFbpmdhgZwlml_fm[_k_^maZ\_eZ\k_lZ`_HjblZkZgKgZqZeZmqbl_evgbpZ^he]hkf_yeZkv
lZbgkl\_ggZyb^bhfZlbdZ__m`ZkghjZa\_k_ebeZGhHjblZkZg[ueZmya\e_gZlZdbfe_]dhfukeb_f
bkljh]hkdZaZeZ

&#xhg;&#xp_;
&#xhg;&#xph;&#x;&#xh`;&#xgh;&#x`;&#x_; ;&#xKI; 00;Wlhgm`ghg_f_^e_gghij_djZlblvdhgp_dhgph\fh`gh`_bKIBhfaZjZablvky
Fbpmdhg_ihgyeZ
Qlhgm`ghij_djZlblv"
HjblZkZg_s_ims_\hafmlbeZkvgZk_cjZaebp_f_jb_fkh[_k_^gbpu
LZd\_^v\ZrLZjhkgbfBaZigmeZkvg_^h]h\hjbeZ
h[s_fg_^hoh^behihdZ^hg__\q_flmldjbfbgZe
GZfhckq_lfh`_l_g_[_kihdhblvkykhagZq_gb_fkdZaZeZhgZqlh[uklZehykgh_kebmg__k
LZjhqlhlhdh]^Zlhb[uehlhl_i_jv\k_hgbqm`b_ex^bmdZ`^h]hk\hy`bagvGhHjblZkZg
hklZeZkvg_m^h\e_l\hj_gghc
u[u\k_lZdbih]h\hjbebkgbfihq_eh\_q_kdbEmqr_\k_]h_keb[uhg\_jgmekyd?kbdhkZg
gmZ_kebg_ohq_limklvjZa\_^_lkydZdiheh`_ghblh]^Z\uoh^bl_aZg_]haZfm`hlwlh[m^_l
ihex^kdb:reylvkyih[ZjZf^ey]hem[uowlh`_ihke_^g__^_eh
FbpmdhfheqZeZkh\_jr_gghkjZ`_ggZykeh\ZfbaZfm`b[Zju^ey]hem[uoLZd\hlqlhlZdh_
ij_keh\mluc=hem[hc[ZjGmbimklvih^mfZeZhgZFg_^hwlh]h^_eZg_l
F_gy_]hk\yabg_bgl_j_kmxlkdZaZeZhgZ\kemoImklv`b\_ldZdohq_lKq_]h\u\ayebqlhy
kh[bjZxkv\uoh^blvaZg_]haZfm`"
Hlwlbokeh\HjblZkZgqmlvg_\koebigmeZ
DZdb_\uk?kbdh`_klhdb_ZfgZg_]hgZie_\Zlv:ohg[_^gy`dZBkfZogm\ke_amm^ZebeZkv
:\hlq_faZdhgqbeZkv\kywlZbklhjby
H^gZ`^u ^_eh[uehm`_]^_lh\ihke_^gboqbkeZok_gly[jy\fk_f_ckl\hHjblZ\iheghfkhklZ\_
hlijZ\behkvgZ\uoh^gu_\]hklbd[Z[mrd_b^_^mrd_ha\jZsZebkv\\hkdj_k_gv_\_q_jhf
We_dljbqdZijb[ueZgZlhdbckdbc\hdaZeMwghk_f_ckl\h\urehgZieZlnhjfmblmlkugbrdZ
h[ty\beqlhmg_]hrgmjdbgZdjhkkh\dZokimlZebkvb^Zevr_b^lbhggbdZdg_fh`_lFZlv
ihkfhlj_eZ\kZfhf^_e_rgmjdbijZ\hcdjhkkh\dbdZdbflhlZbgkl\_ggufh[jZahfaZ\yaZebkv\
ma_ekrgmjdZfbe_\hcIjhklhfbklbdZFZevqm]Zgk_egZdhjlhqdbbijbgyekydjyoly
jZkimlu\Zlvma_eZ]hkih`ZHjblZih]ey^u\ZeZihklhjhgZfijhklhlZdhlg_q_]h^_eZlv^jm]
\b^blgZijhlb\hiheh`ghfi_jjhg_klhyljy^urdhf^\h_LZjhBbgmfZbLhkbhFZpm[ZjZm
dZ`^h]hih[hevrhfmq_fh^Zgm=hkih`ZHjblZlZd^_jgmeZk\h_]h[eZ]h\_jgh]haZjmdmqlhlhl\
i_j\ucfhf_glm`Zkgh\hafmlbekyZdh]^Zkhh[jZabe\q_f^_eh^Z\ZchjZlv
BbgmfZBbgmfZdmg
LZjhh]eygmekygbfZe_cr_]hkfms_gbyg_\udZaZeZhq_gv\_`eb\hihdehgbeky
Ludm^Z"_s_hlqZygg_cdjbdgme]hkih^bgHjblZ
;hevrhcijb\_lkiZkb[haZ\k_g_]jhfdbfghihq_fmlhhq_gvy\kl\_gghkeurguf]hehkhf
hldebdgmekyLZjh
Lub^bhlohl_e[uehijh^he`blv^bZeh]]hkih^bgHjblZgh\wlh\j_fykhkljZrguf
]jhohlhfbeya]hfijb[uekdhjucjZat_^bgb\kh[_k_^gbdh\
Ihjmqb\`_g_ke_^blvaZ[Z]Z`hf]hkih^bgHjblZdbgmekydi_j_oh^mgh\kdhj_\_jgmekyh[jZlgh
bly`_eh^urZih`Zeh\Zeky
G_mki_eB^ma\hgblv\ihebpbx
H^gZdh`_gZ_]hhlj_rbl_evguo^_ckl\bchl]h\hjbeZgmih_oZehgdm^Zlhkhk\hbfijbyl_e_f
wlh\_^vg_m]heh\gh_ij_klmie_gb_
:\hldhfmgZ^hiha\hgblvlZdwlhDblZfmj_kwgkwcaZ^mfqb\hijhbag_keZ]hkih`ZHjblZb
ijyfhk\hdaZeZiha\hgbeZFbpmdhDl_e_nhgmgbdlhg_ih^hr_eEZ^gh_jgmebkv^hfhcHjblZ
kZgiha\hgbeZ_s_jZaHiylvgbdh]hHq_gvkljZggh\j_fylh[uehaZiheghqvAZ[_kihdhbebkv
kmijm]bk_eb\fZrbgmih_oZeb\X`gucjZchggZreblmkdehhk\_s_ggmxg_fhs_gmxmehqdm
GbdZdh]hhl\_lZLh]^Zih^_j]Zeb^\_jvg_aZi_jlZhreb\ijboh`mxaZ`]ebk\_lh]ey^_ebkv
Hq_gvqbkl_gvdhijb[jZghlhevdhm`[hevghlbohLmlHjblZkZglhedgme`_gmehdl_f\[hdb
iZevp_fgZkl_gmihdZau\Z_lZgZkl_g_h[ty\e_gb_Jhah\ufnehfZkl_jhfdjmigh
I:GKBHGDBL:FMJ:A:DJUL
�&#xH?;&#xNM;Û&#xDH;&#x;;&#x?@;&#x:E;&#xDM;�Gm\hlZgZaZ\ljZihemqbebkmijm]bl_e_]jZffmH?FNMDBDH;?@:EBDM:=E:A:
�&#xHF;&#xG;&#xHQ;&#xLQ;
&#x;M;�&#xHF;&#xG;&#xHQ;&#xLQ;
&#x;M;�=EYYLIHDJHHFGHQBLQD;MVL?AHJHULQDFBPMDH
�hfFbpmdh\kdhjhf\j_f_gbkg_kebklZebkljhblvgZlhff_kl_fgh]hwlZ`dmMq_gbdh\jh^bl_eb
ijbkljhbeb\^jm]b_iZgkbhgubklZeh\X`ghfjZchg_lboh^_lbkx^Z[hevr_g_oh^yl
,QXPXNRLULE\RNR7DZDGD
&RS\ULJKWE\RNR7DZDGD
=QoZjlbr\bebi_j_\h^gZjmkkdbcyaud
Db_dhFmjZlZ
KbhfZgwdb
Wlmbklhjbxy\i_j\u_mkeurZeZ\dhgp_ijhreh]h]h^Z
IZelmkdhfmiZelmkiZelmkDZjZdZlbpZkdmf[jbyfZdj_ev
j_fy[ebablkyd\_q_jmfZe_gvdhfj_klhjZgqbd_gZ\lhjhfwlZ`_ju[ghceZ\hqdbdjhf_gZk
ihk_lbl_e_cg_lKgbam\j_fyhl\j_f_gb^hghkblkyijbau\gucdebqlhj]h\pZju[hc
lhl^_gvfuijZa^gh\Zeb^_gvjh`^_gbymqbl_eyDhmfbK_fv^_kylk_fve_lhkh[Zy^ZlZIexk
ijh\h^uklZjh]h]h^Z^hklhcgucih\h^^ey\klj_qb=hkl_ckh[jZehkvq_eh\_d^_kylvMmqbl_ey
�iehohkhaj_gb_fihwlhfmj_rbebhlijZa^gh\Zlvg_\_q_jhfZ^g_fAZk_^ab@_s_kh\k_f
k\_lehlZdqlh[Zgd_lijhoh^bllbohbqbgghIhke_g_kdhevdboqZjhdkZdwmqbl_evkb^blmklZeh
h[ehdhlb\rbkvhklhe\b^bfhkdZau\Z_lky\hajZkl
B\^jm]hggZqbgZ_lih\_kl\h\Zgb_h[hkljh\_FbghkbfZ
Wlh[uehe_l^_kylvgZaZ^Fuk^jmavyfbbah[s_kl\ZoZcdmj_rbebhlijZ\blvkygZFbghkbfm
JZggyy\_kgZk_ahgaZ]hlh\dbfhjkdhcdZimkluWlh\j_fy]h^ZgZhkljh\_bkiheg_ghhkh[h]h
�hqZjh\ZgbyBf_gghlh]hqlhlj_[m_lky^eyihwlbq_kdh]himl_r_kl\byhjh]Zlyg_lkyih[_j_]mb
\^hevg__]jhfha^ylky\ZemguGZgbokmrZlkyebklvyfhjkdhcdZimkluQ_jgu_kdZdbflh`bjguf
hleb\hfkl_[ebkeh\gh\u[jhr_ggu_kZfbffhj_fmklbeZxl\_kv[_j_]
�Mqbl_evjbkm_l\\ha^mo_iZehqdZfbaZiZqdZggufbkZkbfb@bkh_\ufkhmkhfdZjlmhkljh\Z
Hkljh\kh\k_ffZe_gvdbcjZkiheh`_g\Dhj_ckdhfijheb\_\hdjm`ghklb\k_]hlhdbehf_ljh\
k_fv^_kylb`b\_llZfqmlv[he__iylbkhlq_eh\_d
Hkljh\f]gh\_ggh\hagbdi_j_^gZrbfb]eZaZfbkeh\ghbalmfZgghc^ufdb
Dh]^ZfhjkdmxdZimklmlhevdhlhevdh\ulZkdb\Zxlba\h^uhgZbf__ldhjbqg_\Zluchll_ghdgh
klhbl_cg_fgh]hih^khogmlvdZdhgZkjZamq_jg__l?_^ebggu_q_jgu_kdjmq_ggu_kibjZeb
mklbeZxl\k_ih[_j_`v_LZdh_\i_qZle_gb_qlhhkljh\[md\Zevghihjhk\hehkZfb
Hkljh\ihjhkrbc\hehkZfbDZjlbgZm`_^h\hevghlZdbkljZggZyihqlbg_ijbklhcgZyghwlh
lhevdhgZqZeh
GZrmqbl_evgbdh]^Zg_mf_ekb^_lvijyfhkeh\ghiha\hghqgbd_]hkh\k_fg_^_j`bllZdZy\hl
m`ZkgZyhkZgdZH^gZdhfg_g_^h\h^behkvkeurZlvqlh[u\fheh^hklbhgq_flh[he_eHklZ_lky
ij_^iheZ]Zlvqlhwlhmg_]hhlijbjh^u
K\_`_cju[dbfh`ghgZ_klvky\^h\hev
E_lljb^pZlvgZaZ^mqbl_evDhmfb[uegZrbfdeZkkgufjmdh\h^bl_e_fFulh]^Zmqbebkv\
lj_lv_fdeZkk_rdheu\ukr_cklmi_gbDZdgbkljZgghhgblh]^Zm`_\u]ey^_e^h\hevgh
klZjhh[jZaghgh[uehq_gvfy]dbfe_]dbf^_ebdZlgufq_eh\_dhflZdqlh[eZ]h^Zjy_fmljm^guc
bg_j\guci_jbh^k^Zqbijb_fguowdaZf_gh\\mgb\_jkbl_lijhr_e^eygZk\h[s_flh
[_a[he_ag_gghDdhgpm\lhjh]hrdhevgh]hihem]h^by_]hij_^f_lZij_ih^Z\Zehgjh^gmxj_qv
klZenZdmevlZlb\gufbyohjhrhihfgxdZdmqbl_evDhmfbkb^y\ihemimklhcZm^blhjbbaZ
dZn_^jhc]emoh\Zluf]hehkhffhghlhgghqblZee_dpbbih^j_\g_cebl_jZlmj_
:^Z\Zcl_\k_\f_kl_fZog_f\_kghcgZwlhlkZfuchkljh\ij_^eh`be\^jm]Lhkbh?kbobjZdb
\ha]eZ\ey\rbcgZr_h[s_kl\hh^ghdZrgbdh\
Mqbl_exm`_g_fZehe_llZdqlhkih_a^dhcemqr_[uihlhjhiblvkyH^gZdhkZfhg\ulygm\
ihm^h[g__gh]bi_qZevghihdZqZe]heh\hc
G_lLZdh_fg_m`_g_ih^kbemFhj_\l_of_klZo[mjgh_Zyiehohi_j_ghrmdZqdmB\lhllh
jZaf_gym]h\Zjb\Zebqlh\k_h[hc^_lkygZ^hlhevdhijbgylve_dZjkl\hghm\uIh^hjh]_lm^Zy
_s_dZdlh^_j`ZekyZ\hlh[jZlghijhklh\e_`dme_`Ze?^\Z`b\hchklZeky
F^ZWlhlm`Zkkihkh[_gihgylvlhevdhlhldh]hohly[ujZahdmdZqZehkh]eZkbeky?dhlZ
DZ`_lkyhglh`_kljZ^Zefhjkdhc[he_agvx
Gh_kebdlhgb[m^vba\Zkdh]^Zgb[m^vkh[_j_lkygZFbghkbfmHlZf_klvgZqlhihkfhlj_lv
Mqbl_evih^g_kdlhgdbf]m[ZfqZjdmkkZdwbhkmrbe__h^gbf]ehldhfHg]h\hjbekeh\gh\
imklhlmg_h[jZsZykvgbddhfmdhgdj_lgh
ubf__l_\\b^mfhjkdmxdZimklm"
G_lg_lg_dZimklmhh[s_g_\h^hjhkebY]h\hjxhex^yoHklZjmoZoGZgbog_ij_f_ggh
gm`ghihkfhlj_lv
GZf_klguoklZjmo"
�ZGZklZjmokhkljh\ZFbghkbfwMqbl_evDhmfb\hh[s_\k_]^Z[uekdehg_glZdkdZaZlv
jZkl_dZlvkyfukebxih^j_\mi_j_kdZdb\Zykij_^f_lZgZij_^f_lLZd[u\Zehblh]^Z\rdhevgu_
]h^uIhjhcaZmjhdfumki_\Zebh[km^blvfZkkmjZaghh[jZaguo\_s_cgZqbgZyklZgdZFbgZfhlh
ghKZgwlhfh
�@

I_j_\ZeOZdhgw
;_kij_iylkl\_gghfufbgh\Zeb
B\ahjmhldjuehkv
G_kihdhcgh_fhj_B^am
Hkljh\Zkj_^b\heg[_]msbo
�Ihlhffui_j_kdZdb\ZebgZFbgZfhlh?kbpmgw@^Ze__gZQbg]bkoZgZbaZdZgqb\Zebihq_fm
lhLukyqZbh^ghcghqvx
Kb^y\k_\lhc`_g_[j_`ghciha_hi_jrbkvehdlyfbhklhemqbl_evkgh\Zih^g_kdhjlmqZjdm
hloe_[gmebijbgyekyjZafZlu\Zlvgblv\hkihfbgZgbc
WlboklZjmoy\klj_lbegZijb[j_`ghc^hjh]_^hevg__e_`Zeb]jm^u`bjgh[e_kl_\r_cfhjkdhc
ijh]meylvky^h\afhjvyKdjxq_ggu_keh\ghdj_\_ldbhgbihoh^bebgZkiexkgmlu_aZiylu_
hh[jZabl_lZdmxdZjlbgmki_j_^bdaZiylhcijbklZ\e_gZdjhr_qgZy]heh\dZZ\gbamlhjqZl^\_
dhjhl_gvdb_gh`dbOh^blv\lZdhfiheh`_gbb^h\hevghlZdbaZljm^gbl_evghZihlhfmklZjmob
dZlbebi_j_^kh[hckZfh^_evgu_l_e_`dbqlhlh\jh^_dheykhq_dkdhlhjufbfeZ^_gpumqZlky
oh^blvD^_j_\ygghfmq_luj_om]hevghfmysbqdmijb^_eZgudhe_kZhlklZj_gvdh]h\_ehkbi_^Z
=jhfuoZyklZjmoblZsbebkvihijh_a`_cqZklb]^_\h\_kvhihjg_kebkvfZrbgu
Gh\_^vwlhhiZkghDm^Z`_hgbgZijZ\eyebkv"m^b\beky?kbobjZdb
Kh[kl\_ggh]h\hjygbdm^ZIjhklhdZ`^h_mljhhgb\uiheaZebgZijh_a`mxqZklvaZ^h[uq_c
Hgbqlh]jZ[beblZdkb"bkl_jbqgh\a\ba]gmeZkb^_\rZyjy^hfkhfghcJwcdhH[Zk_^jm`gh
jZkohohlZebkvG_aZkf_yekylhevdhmqbl_evHgihqlbme_]kygZklhegZihfbgZy\u[jhr_ggmxgZ
[_j_]hkeZ[_\rmxdZjZdZlbpm
&#xhh;&#x[s;&#x_;&#xlh;&#xw;&#xlh;&#xg;&#x_^;&#xZe;&#x_d;&#xh;&#xhl;&#xkl;&#xbg;&#xu;&#x;&#xg;&#x_;&#x_k;&#x_e;&#xh;&#xme;&#xu[;&#xgm;k;&#xy;&#xhg;&#x;&#x;hh[s_lhwlhg_^Ze_dhhlbklbgug_\_k_ehmeu[gmekyhg_eh\lhfqlhhgbghjh\ylm]Z^blv
ih^dhe_kZZ\lhfh[be_c
L_i_jvm`_aZfheqZebfuMqbl_evkZfie_kgmek_[_kZdw\himkl_\rmxqZjdm
lZdh_ljm^ghih\_jblvbl_fg_f_g__Y\b^_ewlhkh[kl\_ggufb]eZaZfbKlZjmobgZ
Fbghkbf_ijhfureyxlihh^bghqd_g_k[b\Zykv\]jmiiuih^ukdb\Zyih^oh^ysmx`_jl\m
u[bjZxllZdmxfZrbgmqlh[u^_g_`gZydhfi_gkZpby[ueZih[hevr_E_]dh\mrdbf_klguo
`bl_e_chgbg_ljh]Zxlihjlh\u_]jmah\bdblh`_Z\hlfZrbguf_klghcZ^fbgbkljZpbb
[Zgdh\kdb_bebihqlh\u_fZrbgukZfZyeZdhfZy^h[uqZBm`dhg_qghlZdkbbebfZrbgu
gZijhdZlkijb_a`bfblmjbklZfbk_wlhijhbkoh^behkh\k_fg_^Ze_dhhlf_klghcmijZ\umqZklhd
^hjh]blZfh[ju\bklucGZk[uehq_eh\_d^_kylvex[bl_e_cihwabbbfujZkk_ebkv\ljb
fZrbguY_oZe\]heh\ghflZdkbG_h`b^Zggh\i_j_^bf_evdgmeZdZdZylhl_gvQ_eh\_d"G_
ihoh`_G_[u\Z_llZdbokiexs_gguoq_eh\_q_kdbol_eHq_gvijbqm^eb\u_hq_jlZgbyLmlgZr
rhn_jj_adhk[jhkbekdhjhklvbih_oZehq_gvf_^e_ggh:q_jlijh[hjfhlZehghiylvwlb
djZ[uih\ue_aZeb
L_gvklhyeZihkj_^b^hjh]bbg_hl\h^beZ]eZahlgZr_c_^\Ziheams_cfZrbguDh]^Zfu
ih^t_oZeb[eb`_yjZkkfhlj_eklZjmomHgZ^Z`_g_hlklmibeZgZh[hqbgmZlZdbhklZeZkvklhylv
]^_klhyeZkeh\ghkiexs_ggZyaZiylZykl_e_`dhc\jmdZoKg_kdju\Z_fhch[b^hchgZijh\h^beZ
gZk\a]ey^hf
G_ijh_oZebfubiylbkhlf_ljh\dZd\i_j_^b\hagbdeZ\lhjZylhqghlZdZy`_l_gvK
]jhfuoZxs_cl_e_`dhc\jmdZoklZjmoZ[j_eZijyfhihk_j_^bg_^hjh]bIjbgZr_fijb[eb`_gbb
hgZaZf_jeZgZf_kl_h^bl_ev[_ahklZgh\hqgh`ZegZdeZdkhgbl_gvgZdhg_pf_^e_gghm[jZeZkv
\klhjhgm
Dh]^Zykijhkbeqlh\k_wlhagZqbl\h^bl_evg_ohlyihykgbeHgbih^djZ^u\Zxlkyg_aZf_lghdZd
[_j_]h\u_djZ[u
B\ijyfvklZjmobihoh^bebgZdjhr_qguokiexs_gguodjZ[h\gZiheaZxsbok[_j_]Zfhjy
h^bl_ex[uehy\ghg_eh\dh]h\hjblvhlZdbo\_sZoghhg\k_`_ih\_^ZegZfkh\_jr_ggh
g_\_jhylgmxbklhjbxDZ`^uc^_gvklZjmob\uoh^ylgZ^hjh]m\gZ^_`^_qlhboi_j__^_lfZrbgZ
Ijbq_fg_h^gZg_^\_klZjmobZg_kdhevdh^_kyldh\H[uqgheh\pulZdh]hjh^Zohlyllhevdh
^_g_]bg_klj_fylkyjZkklZlvkyk`bagvxghwlbklZjmob`Z`^mlkf_jlbblhevdhkf_jlbGm
�AZ`bebkvgZwlhfk\_l_h[mahcklZeb\hlbohlylmf_j_lvkjZamb[_afmq_gbcZdlhfm`_
ijbg_klb\^hfdjm]e_gvdmxkmffmihykgbe\h^bl_ev
AgZqblklZjmobg_agZydZdihfhqv^_lyfb\gmdZfijb`bagbklj_fylkyih]b[gmlvih^dhe_kZfb
Z\lhfh[be_cqlh[u^h[ulv^eyk_fvb^_gv]bG_klZjmobZijhklhdZfbdZ^a_G_ba\_klghdlhba
gboiheh`begZqZehwlhfm[bag_kmlhevdhl_i_jvhgjZkijhkljZgbekyihhkljh\mdZdwib^_fby
k_f_klgu_klZjmobijhklhihf_rZebkvgZk\h_caZl__Ijbq_f\u[bjZyf_klZih\u]h^g_c
GZijbf_jgZwlhfmqZkld_hq_gvm^h[gZyihabpby\hlhgbbkl_dZxlkylm^Z]^_^hjh]Z
h[ju\bklZybb^_l\^hevih[_j_`vyIhke_^g__\j_fy\h^bl_eb_a^yla^_kvij_^_evghhklhjh`gh
lZdqlhqbkehg_kqZklguokemqZ_\^Z`_kgbabehkvZ\hlg_kdhevdhe_lgZaZ^dZ`^ucf_kyp
g_ij_f_ggh[ueh^\Zljbkf_jl_evguobkoh^Z
h^bl_evg_hlju\Ze]eZahl^hjh]b]hlh\ucdZ`^mxk_dmg^mj_adhgZ`ZlvgZlhjfhaFulh`_
\`Zebkv\kb^_gvyqlh[u\u^_j`Zlvm^ZjKlZjmobijh\h`ZebgZkjZahqZjh\Zggufb\ahjZfb?keb
ihiZ^_rvih^fZrbgmiheamsmxgZlZdhcq_j_iZrv_ckdhjhklb\djZcg_fkemqZ_jmdbgh]b
i_j_ehfZ_rvghm`gZlhlk\_lgbdZdg_hlijZ\brvkyLZdhc\ZjbZglklZjmog_mkljZb\Z_lHgb
ohlylmf_j_lvkjZamZg_hklZlvkydZe_dZfb
Mqbl_evaZdhgqbek\hcjZkkdZa
GmijyfhdZde_lqbdbkf_jlgbdb\h\j_fy\hcguihljyk_gghaZf_lbe?kbobjZdb
lhl\_q_jijb_oZ\\]hklbgbpmfug_klhevdhaZgbfZebkvkhqbg_gb_foZcdmkdhevdhh[km`^Zeb
klZjmodZfbdZ^a_gZr_cdhfiZgbb[uehg_fZeh`_gsbg\\hajZkl_blh]_\k_khrebkvgZlhf
qlhwlZbklhjby\uoh^blaZjZfdbq_eh\_q_kdh]hjZamfZijh^he`Zemqbl_evGZ^jm]hc^_gvfu
\ha\jZsZebkv^hfhcGZr_km^_gurdhhloh^behhlijbklZgb\^_kylvmljZB\gh\v\^hev^hjh]b
�klhyebklZjmoblZdbghjh\b\rb_[jhkblvkyih^dhe_kZhjh]ZreZihkZfhfm[_j_]m\b^bfhklv
[ueZij_djZkgZyIhh[hqbgZfba\b\Zebkvq_jgu_\hehkufhjkdhcdZimkluihoh`b_gZ^bdh\bggu_
kms_kl\ZHlgbobkoh^behkljucijygucaZiZofhjy
FhjkdZydZimklZbklZjmobK\_`bcaZiZo\h^hjhke_cbbkkhorZyq_eh\_q_kdZyiehlv
Qm^h\bsgucdhgljZkl^Z`_[hevghkfhlj_lv
hehkufhjkdhcdZimkluq_jgudZd\hehkuwlbo`_gsbg\xghklbKlZjmob[j_^mlkj_^bgbo
keh\ghih^hjh]_\hkihfbgZgbc_jg__\hkihfbgZgbykZfb\hagbdZxlgZboimlbijbqm^eb\ufb
dZjlbgZfb
Ijh_a`Zxsb_fZrbgulZsZlky_^\Z_^\Zkeh\ghklZ^hdhjh\qlh[ug_gZjhdhfg_aZ^_lvklZjmom
KlZjmobdZlyi_j_^kh[hcl_e_`dbi_j_k_dZxl^hjh]mdh\ueyykj_^bfZrbgkihludZykvb
ihrZlu\Zykvkeh\ghijbajZdbKh][_ggu_kiexs_ggu_l_eZ\\_jb\rb_k_[yl_e_`d_
BaaZklZjmogZ^hjh]_\g_aZighh[jZah\ZekyaZlhjohlyfZrbggZhkljh\_fZehGZr\h^bl_eve_l
iylb^_kylb\^jm]ihdZaZeih^[hjh^dhfgZi_j_^g__kl_dehg_kgbfZyjmdbklhjfhaZ:\hgbfhy
fZfZrZlh`_a^_kv
GhfulZdbg_kfh]ebihgylvdZdZybf_gghbaklZjmo_]hfZlv
Gbq_]hg_fh`_fkg_cih^_eZlvDZ`^h_mljZihke_aZ\ljZdZ[_`blkx^ZdZdgZjZ[hlm]h\hjbl
`_gZb^brvebohq_lih^Zjblv\gmdmgZhdhgqZgb_rdheufZrbgmZ\gmqd_fh_cie_fyggbp_dh
^gxkh\_jr_gghe_lby\ajhkeh_ieZlv_G_fh`_f`_fu^_j`Zlv__gZp_ibhl\_^mfZrbgmb
\k_\j_fy[hxkvaZ^Z\blvkh[kl\_ggmxfZlv
GZh[jZlghfimlbkimlgbdbdZ`_lkykgh\Zh[km`^Zebwlml_fmghmqbl_evdZdym`_]h\hjbeZ
kljZ^Z\rbcfhjkdhc[he_agvx\kx^hjh]mijhfZyeky\dZxl_
:\_^vwlbklZjmob\fheh^hklb\_jgh[uebgujyevsbpZfbih^mfZeZyIjhkhe_ggh_fhjkdhc
\h^hcl_ehgujyevsbpuhklZ_lkydj_idbfb\klZjhklblZdqlh`b\mlhgbhq_gv^he]hB\hlwlm
mijyfmxg_ihdhjgmx`bagvhgbohlylr\ujgmlvih^dhe_kZZ\lhfh[be_clhevdhaZl_fqlh[u
dmiblv\gmdmfZrbgmbeb\gmqd_\ajhkeh_ieZlv_
Mqbl_ev\^jm]ihkfhlj_egZgZklj_o`_gsbgbkljh]hkijhkbelhqgh\uau\Zed^hkd_hl\_qZlv
mjhd
GmZ\u\ukihkh[gugZlZdh_"
Ybkb^_\rb_ih[hdZfJwcdhH[ZbFbkZdhKmgZ]Z\Zlhevdh]heh\hcihdZqZeb
Mqbl_evgZofmjbeky
_jgm\rbkv^hfhcyaZ^Zelhl`_\hijhkk\h_c`_g_HgZjZkkf_yeZkvbkdZaZeZGm?keb[uy
`beZgZhkljh\_lhihklmibeZ[ulhqghlZd`_Yihkfhlj_e_c\ebphbihgyeqlhhgZg_rmlbl
G_agZxihq_fmghyihqm\kl\h\ZeqlhhgZ^_ckl\bl_evghkihkh[gZgZlZdh_
k_^jm`ghjZkkf_yebkvFu\^jm]ij_^klZ\beb\_qghg_^h\hevgh_\]em[hdbofhjsbgZoebph
kmijm]bmqbl_ey
:dZdh_oZcdm\ukhqbgbebgZhkljh\_"kijhkbe?kbobjZdb
Mqbl_evihkfhlj_e\ijhkljZgkl\hbijh^_deZfbjh\Ze
Ijb[hcaZ[\_gby
BklZjq_kdb_nb]mjukdjuebkv\hfjZd_
AZdZlgucqZkdmjwhkhkb
Mkeh\Zdmjwhkhkbiha^gbcaZdZl_klv_s_h^ghagZq_gb_Wlhihwlbq_kdh_gZa\Zgb_k_ahgZ
\_kgu
:ij_ev_kgZ
j_fyd\_q_jm
�Lu]^_"ihkeurZeky]hehk`_guZ]^_`_lu"
H]h\lhjhcjZam`_kjZa^jZ`_gb_f
?kebkeurbrvf_gyhlah\bkv
DZd[m^lhg_agZ_lqlhg_\k_]^Zohq_lkyhlha\Zlvky_kebbkeurbrv
L_[_a\hgblFZkmdZ\ZkZg
�YmihjghfheqZeZ`__keb`_gZijbdju\Z_lljm[dmjmdhcgZ^jm]hfdhgp_\k_jZ\gh__keurZl
�Zk\hajZklhf`_gZklZgh\blkyihjhcijhklhg_\ughkbfhcFh`gh[uehbg_djbqZlv\h\_kv
]hehkZiheh`blvljm[dmmZiiZjZlZbihclbkihdhcghihbkdZlvf_gy
Dh]^ZyaZdhgqbek\hb^_eZbijhr_e\]hklbgmxljm[dZm`_e_`ZeZgZZiiZjZl_
�D_dhFZkmdZ\ZbJwcdhH[Z^h\hevgh^he]haZgbfZebkvnbgZgkZfbgZr_]hh[s_kl\ZZ`_g_agZx
ihq_fmghfhbhlghr_gbykmq_gbdZfbwlh]hdeZkkZg_ij_j\Zebkvdhgp_^_dZ[jygZijbf_jfu
\k_\f_kl_ijh\h`ZebklZjuc]h^bhlf_qZebfh_k_fb^_kylbk_fbe_lb_IhlhfFZkmdZ\Z
hj]Zgbah\u\ZeZijZa^gh\Zgb_Gh\h]h]h^ZK_cqZkdZ`_lkygbq_]hlZdh]hg_gZf_qZ_lky
�@_gZihk\h_fmh[udgh\_gbxkb^_eZmdhlZpm@bqblZeZdZdhclhjhfZg
QlhhgZkdZaZeZ"ihbgl_j_kh\Zekyy
Qlhkt_a^beZgZFbghkbfmQlhlh\wlhfjh^_HgZkdZaZeZqlhi_j_a\hgbllZdqlhg_hloh^b
^Ze_dh?keby\k_\j_fy[m^m[_]Zlvdl_e_nhgmlhaZ[m^mgZdZdhff_kl_hklZgh\beZkv
Yijhr_e\khk_^gxxdhfgZlm]^_klhyel_e_nhgbk_e\dj_kehb^ghFZkmdZ\_aZiZe\^mrm
fhcjZkkdZaijhhkljh\\hlhgZbj_rbeZlm^ZgZ\_^ZlvkyQ_j_ag_dhlhjh_\j_fyl_e_nhgaZa\hgbe
kgh\Z
Kwgkwc\u"WlhFZkmdZ\ZAgZ_l_kwgkwcfukJwcdh\^\h_fkt_a^bebgZFbghkbfm\u\_^vlZd
bgl_j_kghjZkkdZau\Zebh[hkljh\_hlyba\hgxg_l_jiblkyih^_eblvky\i_qZle_gbyfb
=hehkmwlhc`_gsbgugbadbcj_qvhq_gvq_ldZyIhfgblkyhgZi_eZ\dhj_Wlhf_gyly]hlbl]jma
e_lZfheh^u_hgblZdb_e_]db_gZih^t_f
Ihke_lhc\klj_qbyh[a\hgbeZ\k_ok\hboagZdhfuoGhgbdlhgZFbghkbf_g_[ueG_^Ze_dhhl
Fbghkbfu_klv_s_h^bghkljh\Y^hgwLZffgh]hq_]hihgZkljh_ghp_eucjZa\e_dZl_evguc
dhfie_dk\hlY^hgw\k_agZxl:ijhFbghkbfmfZehdlhkeurZeLh]^ZfukH[hcj_rbebkZfb
ih_oZlvlm^ZgZmbdwg^
FZkmdZ\ZbH[ZdZdbfgh]b_\wlhfdeZkk_jh^bebkv\i_j\hciheh\bg_]h^ZlZdqlhbfh[_bfm`_
bkihegbehkvihkhjhdk_fvH[_aZfm`_fFZkmdZ\Z`b\_lkfm`_fb^\mfykugh\vyfbFm`k^_eZe
g_iehomxdZjv_jmkugh\vyihklmibeb\mgb\_jkbl_llZdqlhFZkmdZ\Zl_i_jvebrvg_kdhevdh^g_c
\g_^_exih^jZ[Zlu\Z_l[mo]Zel_jhf@b\ml\^hklZld_gh[_abaebr_kl\MJwcdhH[u^_l_cg_l
`b\_l\^\h_fkfm`_fhgb\f_kl_kem`Zl\dZdhflh]hkm^Zjkl\_gghfmqj_`^_gbbIhfgblky\
rdhe_H[ZaZgbfZeZkve_]dhcZle_lbdhc[_]ZeZgZdhjhldb_^bklZgpbb
�haZeb\ZLh^aZdbhldm^Zhloh^bldZl_jgZFbghkbfmfu^h[bjZebkvgZwe_dljbqd_Zihlhf^\Z
qZkZieuebfhj_fLZf\k_dZdij_`^_DZl_jZkh\k_f^j_\gb_gbiZjhfZgb[ukljhoh^guokm^h\
\k__s_g_lFu\u_oZeb^_kylh]hZij_eybgZhkljh\_ijh[ueb^\Z^gybh^gmghqvG_^he]h
dhg_qghghmki_ebihkfhlj_lv\k_qlhfh`gh
ljm[d__^\ZkeurZehkvg_`gh_^uoZgb_FZkmdZ\u
hldZd\hldZd[eZ]h^ZjxaZljm^uYgbadhkdehgbe]heh\mi_j_^l_e_nhghfI_j_^]eZaZfb
\kieuebhq_jlZgbydjhohlgh]h]hem[h]hhkljh\Z
Fu^Z\ghg_\b^_ebfhjylZdqlhagZ_l_kwgkwcjZ^h\ZebkvijyfhdZd^_lbDjm]hfh^gZ\h^Z
ijhklhg_\_jhylghIhegZyqZrZfhjkdhc\h^uIeZ\Zxyiehoh\hl\k_\j_fybiulZeZkv
ij_^klZ\blvk_[_kdhevdhih^gZfbf_ljh\bdZdhcwlh[m^_lh[t_f\h^uGZklhysbc\h^yghcZ^:
hkljh\Z\fhj_jh^_[ukh\k_f[ebadhhl[_j_]Zgh\k_jZ\ghdZ`_lkyqlhhgbkh\_jr_ggh
hlhj\ZguhlkmrbHkh[ucaZl_jyggucfbj
�Z^Zbf_gghlZdaZl_jyggucfbj\a\hegh\Zgghkh]eZkbekyy
GZhkljh\_fh]mlijhbkoh^blvkZfu_g_\_jhylgu_\_sbdZdb_g_\hafh`gugZfZl_jbd_
Bf_gghlZdkgh\Zih^^Zdgmey
FZkmdZ\ZbH[Zm`_kt_a^bebgZFbghkbfmbmagZeblhqlhfg_lZd^Z\ghohl_ehkv\uykgblvOhly
ijhreh^_kylve_lklZjmobkl_e_`dZfbihij_`g_fmklhyebmf_gyi_j_^]eZaZfbFg_ihdZaZehkv
qlh\hlk_cqZkyaZkmgmjmdm\aZ\_lgucf_rhdkih^ZjdZfbb\ulZsmghqlhbf_ggh"
Bqlh"g_\u^_j`ZeyMf_gy^Z`_^uoZgb_i_j_o\ZlbehDZdlZfgZFbghkbf_"_^vqlhgb
]h\hjbijhrehm`_^_kylve_l
HdhehijbklZgb[ueZklhygdZlZdkbbfum`_kh[jZebkvk_klvbhlijZ\blvky\qZklguciZgkbhgZl
h[h`Z_l\h^blvb_caZohl_ehkvkZfhcihjmeblvfukg_c^Z`_g_fgh]hih\a^hjbeb_^v_kebfu
gZldg_fkygZklZjmob^_ehdhgqblkyg_kqZklgufkemqZ_flhGhJwcdhkihdhcgh\hajZabeZqlh
[m^_lhq_gvhklhjh`gZb\hh[s__keb[ukms_kl\h\ZeZdZdZylhhiZkghklvlh\jy^eblmlklZeb[u
^Z\ZlvgZijhdZlfZrbguhh[s_lhhgZijZ\Zih^mfZeZybkh]eZkbeZkvFuk_eb\_^bgkl\_ggmx
gZhkljh\_klZj_gvdmxLhchlmbmagZ\dZd^h_oZlv^hlh]hf_klZ]^_fu^h]h\hjbebkvgZkq_l
d\Zjlbjuljhgmebkv\imlvGZfgm`gh[ueh^h[jZlvky^h^_j_\mrdbjZkiheh`_gghcdbehf_ljZo\
iylbhlijbklZgbLm^Z\_eZ^hjh]Zlygm\rZyky\^hevkZfh]h[_j_]ZFu_oZebhq_gvf_^e_gghgh
g_\klj_lbebgb_^bghc`b\hc^mrbLhevdh[_j_]fhjkdZydZimklZbfhj_gZkdhevdho\ZlZe]eZa
DZd\ubjZkkdZau\Zebkwgkwc\_kgZk_ahgaZ]hlh\dbfhjkdhcdZimklu?_ebklvygZ\Ze_gu\^hev
\k_c^hjh]bHkljhiZoehfhj_fb\h^hjhkeyfbQ_jgu_kl_[eb`bjgh[e_kl_eb\emqZokhegpZgh
fuj_rbebqlhhgbkdhj__gZihfbgZxlg_`_gkdb_\hehkuZdem[dbba\b\Zxsbokyq_jguoaf_c
Aj_ebs_^h\hevghg_ijbylgh_^hkboihjaZ[ulvg_fh]mDZ`_lkylZdbiheamllZdbiheamlijyfh
i_j_^]eZaZfbH^gZdh^hjh]Z[ueZimklZG_lhqlhq_eh\_d^Z`_dhrdZg_ijh[_`ZeZLZdfu
kihdhcgh^h[jZebkv^hiZgkbhgZlZOZfZkZdbKh[kl\_ggh]h\hjyiZgkbhgZlwlh]jhfdhkdZaZgh
GZkZfhf^_e_wlhqlhlh\jh^_kdeZ^ZbebkZjZyaZ^hfhfh^gh]hf_klgh]hju[ZdZghi_j_kljh_gh
�ih^`bev_\_dhfgZlmrdbdm^ZimkdZxlgZihklhclmjbklh\\hlb\k_hafh`ghe_lhf\
^_j_\mrd_ijb_a`bo[hevr_ghl_i_jvdjhf_gZkgbdh]hg_[uehhreZaZ]hj_eZy^hq_jgZ
ohaycdZih^ZeZqZchkihevah\Z\rbkvkemqZ_ffudZd[ug_\agZqZcihbgl_j_kh\Zebkv_klvebgZ
hkljh\_klZjbdb:lhqlhlhfug_\klj_lbebgbh^gh]hih^hjh]_kx^ZKlZjbdh\mgZkfgh]h^Z
\k_hgbaZgylu^g_f\hlbg_ihdZau\ZxlkygZmebp_g_\hafmlbfhhl\_lbeZohaycdZih
ohayckl\moehihqmlaZ\gmdZfbijb]ey^u\ZxlihdZ^_lbgZjZ[hl_
GZfohl_ehkvijh^he`blvjZkkijhkughohaycdZlhjhibeZkvgZ[_j_]i_j_\hjZqb\ZlvjZaeh`_ggu_
gZijhkmrdmebklvyfhjkdhcdZimkluHgZdlhfm`_[ueZgujyevsbp_c
;jhkb\kmfdb\iZgkbhgZl_fuih_oZebihkfhlj_lvf_klgmx^hklhijbf_qZl_evghklvhdhlhjhc
gZfjZkkdZaZeZohaycdZiey`KZjmb\ZkZfhf^_e_ih^hjh]_fulZdbg_m\b^_ebgbh^gh]h
klZjbdZbebklZjmobLhevdhfhj_^Zhke_ibl_evghk\_jdZxsZyimklZy^hjh]Z
hlhghdZdjZkl_jygghijh[hjfhlZey\ljm[dmG_agZxihq_fmghmf_gy[uehbf_gghlZdh_
ij_^qm\kl\b_M`[hevghg_e_iZykblmZpby\jy^ebf_klgu_\eZklbbihebpbyklZeb[u^he]h
fbjblvkyklZdbfiheh`_gb_f^_eAgZqblgZ\_ebihjy^hd\uoh^blklZjmo[hevr_g_lBkq_aeb
GhFZkmdZ\Zmihjghijh^he`ZeZk\h_
Ih^hjh]_gZiey`fuk\_jgmebdfZe_gvdhcijb[j_`ghcaZdmkhqghcihh[_^ZlvJy^hffZ]Zabg
nhlhijbgZ^e_`ghkl_clZffudmibebdZf_jm[ZdZe_cgZyeZ\hqdZbfZ]Zabgqbd^_r_\uo
keZ^hkl_cFu\_a^_iulZebkv\u\_^ZlvijhklZjmogh[_aj_amevlZlgh
KZjmb\ZihljykZxs_djZkb\uci_kqZguciey`gZhlf_ebAZgbfml_kuIjbqm^eb\u_ihoh`b_
gZ^bdh\bgguoa\_j_cdZf_ggu_]eu[u\^Zxlky\fhj_HklZ\b\fZrbgmgZijb[j_`ghfem]mfu
gZijZ\bebkvdebgbbijb[hyIey`[uekh\_jr_gghimklugguf^jm]fuaZf_lbebdZdh]hlh
klZjbdZihoh`_]hgZju[ZdZHg[uekf_rdhf\b^bfhkh[bjZefheexkdh\Zl_i_jvgZijZ\eyeky
^hfhcFuih^hrebdg_fm\gZ^_`^_qlhohlvhgqlhlhijhykgbl
KdZ`bl_uqlhgb[m^vkeurZebijhklZjmodhlhju_[jh^beb\wlhchdjm]_kl_e_`dZfb"
IjZ\^Zwlh[ueh^h\hevgh^Z\ghe_l^_kylvgZaZ^GZ_]hebp_ihdjulhfl_fguffhjkdbf
kZfh^_evgufb^_j_\yggufbl_e_`dZfbihykgbebfuBo_s_fh`ghdZlblvi_j_^kh[hcWlh
dlh`_\ZflZdh_gZjZkkdZaZe"kmjh\hkijhkbe^_^gZdehgb\k_^mx]heh\m?]h\hehkuk\_jdZeb
ih^khegp_fkeh\ghijbihjhr_ggu_khevx;jh\bbj_kgbpulh`_[uebgZiheh\bgmk_^u_
GbdZdboklZjmoylmlg_\b^_ehlj_aZehgbdjmlhih\_jgm\rbkvaZrZ]Zeijhqv
Fulh`_ih[j_ebihdjhfd_ijb[hyGZrbfg_gbyjZa^_ebebkvJwcdhkqblZeZqlhklZjmobk
l_e_`dZfbihahj\k_]hhkljh\Zbihlhfmf_klgu_`bl_ebkdju\ZxlhlgZkijZ\^mFg_`_
dZaZehkvhgb^_ckl\bl_evghgbq_]hg_agZxlijhq_fnbabhghfbbmf_klguog_\ujZabl_evgu_b
kZfbhgbg_hl_kZggu_]jm[u_lZdqlhihebpmg_jZa[_j_rvWlh\k_jZ\ghdZdkdZeZa\mdg_
kihkh[_gijh[blvkygZjm`mkd\havlhesmdZfgy
FZkmdZ\ZaZigmeZkv
Ba\bgbl_kwgkwcghfh`_l[ulv\uhrb[ebkv"Fh`_lwlhg_FbghkbfZZdZdhclh^jm]hc
hkljh\"
G_lFbghkbfZl\_j^hkdZaZey
Gmlh]^ZLh]^ZhgbgZ\_jgh_ijhklhkdju\Zxl
KlZjmo[uehhq_gvfgh]hG_fh]eb`_hgboaZ[ulvaZdZdb_lh^_kylve_l\k_`bl_ebhkljh\Z
Fg_klZehay[dh
�_kylve_lgZaZ^ybfhb^jmavy\b^_ebklZjmodhlhju_[jh^ykl_e_`dZfbih^hjh]_bkdZeb
kf_jlbL_i_jvhgb[_kke_^ghbkq_aebg_hklZ\b\bl_gb\hkihfbgZgbc;uehlZdl_i_jvih
^jm]hfm;hevr_gbq_]hGZhkljh\_fuqm`ZdbDZdgZf^hdhiZlvky^hijZ\^u":fh`_lbg_klhbl
wlh]h^_eZlv"k_dhgq_ghG_ihgylghdhg_qghdZdklZjmobmfm^jbebkvbkiZjblvkyhl\k_]h
wlh]hkd\_jguchkZ^hdh^gZdhlhqlhbo[hevr_g_l[_kkihjghiheh`bl_evgucj_amevlZlG_fh]
wlhlm`Zkijh^he`Zlvky\_qgh
�KiZkb[hY\k_ihgyehklZlhqghkmohih[eZ]h^Zjbey
GhFZkmdZ\Zihq_fmlhf_^ebeZg_j_rZykvaZdhgqblvjZa]h\hjIhlhfkg_h`b^Zgguf
\hh^mr_\e_gb_f\^jm]kdZaZeZ
Ih^h`^bl_kwgkwcWlh_s_g_\k_Yy\kl\_gghm\b^_edZdhgZmeu[Z_lkyH^gmklZjmomy\k_
lZdb\b^_eZihke_^gbc^_gv
=^_"
Jwcdh]meyeZ^hiha^gZZihlhfmmljhfkiZeZdZdm[blZyGmZyj_rbeZ_s_jZahdijhdZlblvkygZ
fZrbg_^hlh]hkZfh]hiey`ZOhaycdZkdZaZeZm`[hevghlZfohjhrb\hkoh^u;uehjZgg__
jZgg__mljh^hjh]Zkeh\gh\uf_l_gZlZdqlh^Z`_lZdhc]hj_\h^bl_evdZdyfh]ijh_oZlvihg_c
[_a[hyag_ggh?kebdhg_qghg_\klj_lblvkyk[Z[mrdhcdZfbdZ^a_Dh]^Zy\ureZbafZrbgufhj_
m`_hdjZkbehkvZeufhl\hkoh^ys_]hkhegpZ_]hemqZogZijb[j_`ghfi_kd_^ebggh]hiey`Z\
emgdZoq_eh\_qvboke_^h\bih^gZg_k_ggufb\_ljhf[ZjoZgqbdZfbaZe_]eb]em[hdb_l_gblZdqlh
\_kviey`ihdjuekyijbqm^eb\ufdjZkghq_jgufmahjhfMf_gy[uekkh[hcZiiZjZlbyk^_eZeZ
g_kdhevdhkgbfdh\ij_^jZkk\_lgh]hfhjyG_h`b^Zggh\\b^hbkdZl_e_kijZ\hcklhjhgumkZfhc
djhfdbfhjkdh]hijb[hy\hagbdeZijbqm^eb\Zyl_gvQ_eh\_q_kdZynb]mjdZ
FZe_gvdZykh\_jr_gghkdjxq_ggZykeh\ghkeh`_ggZyihiheZf\Zlghc[_ajmdZ\d_\b^ghbaaZ
&#xr;&#xZj;&#xh;&#xZj;&#xZo;&#x^; h;&#xjb;�mlj_gg_]hdheh^ZrZjh\ZjZob^ahjb@gZ]heh\_[_eh_ihehl_gp_KlZjmoZG_m`lhlZkZfZy
klZjmoZdZfbdZ^a_"G_ll_e_`dbg_\b^ghHibjZykvgZ^ebgguc[Zf[mdh\ucihkhoklZjmoZ
aZl\hjhfnhlhZiiZjZlZblmlihgyeZqlhklZjmoZgZijZ\ey_lkydhfg_
HklZgh\b\rbkvihh^ZevhgZihdehgbeZkvlhqghghkhfdexgmeZbqlhlhkdZaZeZghba^Ze_dZyg_
jZkkeurZeZqlhbf_gghIhoh`_ijhklhiha^hjh\ZeZkvKmgm\ZiiZjZl\kmfhqdmyihreZ_c
gZ\klj_qm
KlZjmo_[uehy\ghaZ\hk_fv^_kylBagZ_l_mqbl_evhgZ^_ckl\bl_evghgZihfbgZeZdjZ[Zbeb
kiexs_ggmxaZiylmxdZd\ub]h\hjbeb
HdZaZehkvqlhhgZijboh^blkx^ZdZ`^h_mljhqlh[uihex[h\Zlvky\hkoh^hfFuh[_k_ebgZ
ijb[j_`guc\ZemgbklZebkfhlj_lvdZdZeZydZieykhegpZih^gbfZ_lkybafhjyJZamf__lkyyg_
fh]eZg_\hkihevah\ZlvkykemqZ_fbkijhkbeZmg__ijhklZjmokl_e_`dZfb
?`_ebe_l^_kylvgZaZ^g_lg_mihfgxijhrZfdZeZhgZ:\hlqlh[uehij_`^_Lh_s_g_
aZ[ueZ
Yb\ijZ\^mqblZeZ\dZdhclhdgb]_qlhhq_gvklZju_ex^b]hjZa^hemqr_ihfgyl^Z\gb_\j_f_gZ
g_`_eb[ebadh_ijhreh_HdZaZehkvqlh\fheh^hklbklZjmoZ[ueZgujyevsbp_c
Bohaybgfhclh`_^h[Z\beZhgZ
a^_rgbof_klZogujyevsbdh\bgujyevsbpgZau\Zxlh^gbfkeh\hfZfZIjhfureyxllml\
hkgh\ghffheexkdZZ\Z[bfhjkdh_mrdhaZjZ[Zlu\ZygZwlhfg_iehob_^_gv]bGhfm`__
ih^hj\Zea^hjh\v_bgujylv[hevr_g_fh]Ijbrehkv_fmaZgylvky^_ehfihe_]q_ih^\hablvgZ
eh^d_gujyevsbp^hf_klZijhfukeZbh[jZlghIhf_klghfmlZdZyeh^dZgZau\Z_lkylhfZw:fZ
gujyxlbih^gbfZxlkygZih\_joghklvkZfb[_aihklhjhgg_cihfhsblZdqlhmeh^hqgbdZihegh
k\h[h^gh]h\j_f_gbIh^`b^Zygujyevsbpfh`ghaZdbgmlv\fhj_kgZklvbm^blvju[m
Ij_`^_lhfm`ZdlhdhjfbegZFbghkbf_":fZ`_gZ_]hH^gZgZ^ju\ZeZkvBohaybgZb^_lhdb
k\_djZbk\_djh\v\k_fuZfZ
LmlklZjmoZkZfh^h\hevghjZkkf_yeZkvihiulZ\rbkv]hj^_eb\hijbhkZgblvky^Z`_kdjxq_ggmx
ihykgbpmk\hxke_]dZjZkijyfbeZYhp_i_g_eZLhevdhij_^klZ\blvZfZij_`^_dhjfb\rZy\kx
k_fvx\klZjhklb\ugm`^_gZ`blvgZb`^b\_gbbWlh`_^eyg__dZdhkljucgh`\k_j^p_Blml
fg_\kihfgbebkvklZjmobkl_e_`dZfb`Z`^Z\rb_kf_jlbqlh[u\gmdmdmiblvfZrbgmZ\gmqd_
\ajhkeh_ieZlv_
l_^Ze_db_\j_f_gZZfZgujyeb\h^gbogZ[_^j_gguoih\yadZoBoh[gZ`_ggu_ihegu_]jm^b
ih^h[gh[hevrbffyqZfdheuoZebkv\fhjkdhc\h^_
Dihykmijb\yaZgf_rhd^eyZ\Z[b\jmdZohqdbb`_e_agucdjxqhd
YkijhkbeZmklZjmobdZdih`b\Zxlih^jm]b__fheh^hklbZfZ
�Zihf_jeb\k_Gbdh]hm`djhf_f_gyg_hklZehkvH^gZyfbeZy
YbkdhkZihkfhlj_eZgZkb^_\rmxjy^hfklZjmomFg_\^jm]ihdZaZehkvqlhmg__g_l]heh\u
FZe_gvdZyhgZ_^\Z^hoh^beZfg_^h]jm^bKibgZ[ueZkdjxq_gZlZdqlh]heh\Z__mreZ\ie_qb
;_afyl_`gh]ey^y\^ZevfhjyklZjmoZ[_aam[hijhr_i_ey\beZ
L_ehlhfhj_ihfgbl;u\Zehgujg_rvZ\h^Zl_[y]eZ^bl]eZ^blKh\k_oklhjhgfhj_
Ohjhrh
Kfhjs_ggu_\_dbfb]gmebie_gdhcijbdju\]eZaZYkb^_eZjy^hfkhklZjmohckeh\gh
ijbde__ggZyddZfgxFuh[_g_hlju\Zykvkfhlj_ebgZ\hkoh^ys__khegp_
Dh]^Zkhegp_hdhgqZl_evghih^gyehkvklZjmoZkiheaeZkdZfgybaZdh\ueyeZih[_j_]mhibjZykvgZ
moh^beZ\k_^Zevr_ih^hjh]_\_^ms_cdjhs_klZgh\ykv\k_f_gvr_bf_gvr_bdZaZehkvqlhm`_
^\b`_lkyh^bglhevdhihkhokeh\ghkZfihk_[_GZdhg_phgZkh\k_fbkq_aeZba\b^m
Y_s_jZa^hklZeZdZf_jmqlh[uaZkgylvijbmlj_gg_fk\_l_i_kqZgh_\afhjv_klZ\k\ZemgZy
ih[j_eZddjhfd_ijb[hyBlml
Lmlfg_\]eZaZ\^jm][jhkbebkvdZdb_lhihemijhajZqgu_dhexqdbr_\_eysb_kygZi_kd_Qlhlh
iheaehmf_gyih^gh]Zfb]ey^_\rbkvyjZkkfhlj_eZfZe_gvdh]hkmohimlgh]hdjZ[bdZ
kbhfZgwdbH]ey^_\rbkv\hdjm]yaZf_lbeZqlh[md\Zevgh\_kviey`ihdjuliheamsbfbkbhfZgwdb
Djhr_qgu_dhjbqg_\u_k]hem[h\ZlhckibgdhcHgbiheaebdfhjxr_\_eyk\_jdZxsbfb
de_rgyfb
Kwgkwcbo[uehg_kf_lgh_fgh`_kl\hB\k_hgbi_j_[bjZyde_rgyfbgZijZ\eyebkvdfhjx
Keh\ghkh\_jrZebg_dbcfZ]bq_kdbcjblmZejblmZeihdehg_gbyfhjxfhjkdhc\h^_Mf_gy
g_\hevghkl_kgbeh]jm^vLZd\hl]^_hgbklZju_ZfZGZ^i_kdhfm`_gZqbgZe^jh`Zlv
jZkdZe_gguc\ha^mo
=hehk\ljm[d_ij_j\ZekyYlh`_fheqZeYkeh\gh\hhqbx\b^_ei_kqZguciey`biheamsb_
iheqbsZdjZ[h\g_aZigh\]heh\_keh`beZkvi_j\ZykljhdZoZcdm
KbhfZgwdb
KbhfZgwdb
G_kf_lgu_iheqbsZdjZ[h\
Ijb\_lkl\mxl\hegu
KbhfZgwdbL_`_b_jh]ebnu\aylu_ihhl^_evghklbh[hagZqZxlijbeb\keZ^hklguo
\hkihfbgZgbcGh\_^vmgbo_klv_s_blj_lv_agZq_gb_GZyaud_ihwabbkeh\hfkbhfZgwdb
gZau\Zxl\_kgm
_jgm\rbkv\]hklbgmxyg_dhlhjh_\j_fy[_a^mfghkb^_em`Zjh\gbIjZ\h_mohhg_f_ehb]hj_eh
baaZlh]hqlhykebrdhf^he]hijb`bfZedg_fml_e_nhggmxljm[dm
�Hqgm\rbkvyaZf_lbeqlh`_gZdm^Zlhbkq_aeZhe`gh[ulvmreZaZihdmidZfb
Dh]^Zymoh`mba^hfmlh\k_]^Zkhh[sZxh[wlhf`_g_:hgZbg_^mfZ_lhlqblu\Zlvkydm^Zb
gZkdhevdhmoh^bl
]hje_i_j_khoehYihr_egZdmogx\kdbiylbe\h^uaZ\ZjbeqZcb\_jgmekyddhlZpmHloe_[gm\
]ehlhdyjZkk_ygghkfhlj_egZkljmcdbiZjZih^gbfZ\rb_kygZ^qZrdhcI_j_^]eZaZfb
ijhf_evdgmeZdZjlbgZgZi_kd_k\_jdZebde_rgbiheamsbokbhfZgwdb
%RFKRE\.L\RNR0XUDWD
&RS\ULJKW.L\RNR0XUDWD
�=mldbgZi_j_\h^gmjmkkdbcyaud
FZjbdhHoZjZ
�Ikboh]bgdb@

�hihaZijhrehciylgbpu;jZl_pjw]]bbDjhrdZK[j_gij_^Z\Zebkvex[\b\h\k_\hafh`guo
ihaZo
HgbaZgbfZebkvwlbfgZwdjZgZoklZfbeebZj^h\l_e_\bahjh\aZihehgb\rbo\_kv]hjh^bg_
iha\hey\rbok_[y\udexqblvohq_rvg_ohq_rvkfhljb
Hgoh^be\f_oZgbq_kdbo^hki_oZobadhlhjuoih\kx^mlhjqZebr_kl_j_gdb[heluijm`bgub
ljm[db
DjhrdZ`_K[j_gghkbeZebeh\h_dbfhghbar_edh\hcdbk_bdhlhjh_hgZ\ijhq_fijb\klj_q_k
jw]]bih[hevr_cqZklbg_f_^e_gghk[jZku\ZeZh[gZ`Zy[_ehkg_`gmxd_jZfbq_kdmxiehlv
:dh]^Z\k_khh[jZabebqlhwlh\hh[s_lh\jh^_dZdg_ohjhrhhgZm`_[ueZ[_j_f_ggZ
@b\hlbdwlhc^_\ylgZ^pZlbkiheh\bghckZglbf_ljh\hcljZgabklhjghcij_e_klgbpugZqZe
�jZkimoZlvdZdmimaZlh]hdblZckdh]h[h]ZkqZklvyhe`gh[ulvDjhrdZK[j_glZdZynZjnhjh\Zy
gZ\b^gZkZfhf^_e_[ueZ\k_lZdbj_abgh\ZyIhdjZcg_cf_j_[hevrbgkl\hkoh^behkvgZlhfqlh
__gZ^m\Zxl\ha^mohf:\ijhq_fhq_gvfh`_l[ulvqlhbjw]]bbK[j_gwlhlhevdh
bah[jZ`_gbybgbq_]h[hevr_
B\hlgZdhg_p\h\k_o[_abkdexq_gby`beuodhfgZlZo\h\k_o[_abkdexq_gbylhj]h\uo
aZ\_^_gbyogZdZ`^hc[_abatylbykl_g_\h\k_og_bkqbkebfuodbg_kdhiZoDjhrdZK[j_gfhsgh
jZajh^beZkv
Jh^beZhgZfeZ^_gpZfm`kdh]hiheZjhklhf^\_gZ^pZlvfbeebf_ljh\ihoh`_]hgZq_j\ydZ
FeZ^_g_pihy\bekygZk\_ldZ`_lky\ijhreucq_l\_j]ghfhf_glZevgh\ujhkbij_\jZlbeky\
fZevqbdZ
h\k_ffbeebZj^ghf]hjh^_g_[uehjZ\guowlhfmfZevqbdmijb\a]ey^_gZg_]hijhklh
i_j_o\Zlu\Zeh^uoZgb_
Yex[exl_[y
Byl_[y
IjZ\^Z"
IjZ\^Z
Luf_gyex[brv"
Yl_[yex[ex
Ex[h\gZy^jZfZihijhklm]h\hjyk_jbZe[ueZm`ZkghkdmqgZyB^jZfhclh__gZau\Zlvkf_rgh
�GbdZdbol_[_i_j_`b\ZgbcLZdh[f_gj_iebdZfbh[jh[u_s_ijhklh[ZgZevgufb:lh\hh[s_
gbq_]hihoh`_]hgZjZa]h\hj^Z`_kZfucaZmjy^guc
Ohjhrb_p\_lhqdbijZ\^Z"
L_[_b^ml
�Z\Zcih_^_fgZhkljh\dmiZlvky
Fuemqr_aZimklbfaf_ybihe_lbfgZg_f\f_kl_Ihlhfmqlhyl_[yex[ex
Yl_[_ih^Zjxdh_qlh
Ih^Zjbfg_k_[yJZkieZklZckyih\_joaf_ydZddZjlbgdZbih^Zjb
Kb^yl\hllZd]eZaZ\]eZaZb]h\hjyl\k_wlh
&#xgb;&#xam;&#xk;&#xlj;&#xhq;&#xdZ;&#x;�gbamkljhqdZZggu_bbag__\b^ghqlhimevkmh[hbomqZsZ_lky
h[s_ffh`gh^h]Z^Zlvkyqlhhgb^jm]\^jm]Z\ex[e_gu?kebdhg_qgh^hfukeblvaZgbofgh]h
q_]h
h^ZkfhljbijhajZqgZydZd\\Zgg_
Kgbfbdbfhgh
?s_g_`Zjdh
Qlhfuklh[hc\]_crmb]jZ_fqlheb"
:^Z\Zcih[jhkZ_ffyqbddlhijhfZ`_llhli_j\ucbjZa^_\Z_lky
Fbgmlq_j_aiylgZ^pZlvihke_wlh]hijbe_l_eZi_j\ZyjZd_lZ
Ijbdju\ZxsZy]hjh^ijhlb\hjZd_lgZykbkl_fZkiho\ZlbeZkvbijbreZ\^_ckl\b_Gh\_kv]hjh^
aZsblblvg_m^Zehkv
RjZfuhklZ\rb_kyhl\h_gguo^_ckl\bcihem\_dh\hc^Z\ghklblZdbg_aZjm[p_\ZebkvBaaZlh]h
qlhg_dhlhju_mqZkldb??fha]Zih]b[eb^hkboihj\j_fyhl\j_f_gbijhbkoh^ylkljZrgu_
dZlZkljhnu
KZfucm`Zkgucms_j[gZg_k_gguclh]^Zrgbf\h_ggufklhedgh\_gb_fwlhlhqlhHG:
ljhgmeZkvmfhf
;jhkZgb_jZd_l\f_klhfyqbdh\ijh^he`Zehkv^gyljbihke_q_]hgZwdjZgZofbeebZj^h\
l_e_\bahjh\hiylvjZa\_jgmekyij_`gbck_jbZe
GmeZ^ghYijhb]jZeZJZa^_\Zxkv
DjhrdZK[j_gkem`b\rZy??wdjZgguf\hiehs_gb_fijbgyeZkvg_lhjhieb\hjZa\yau\Zlv
rbjhdbcihykdbfhgh
Dbfhgh[uehihemijhajZqgh_lZdqlhnhjfub[_alh]hijhkfZljb\Zebkvgh\h\k_hjm`bbgZ]hlu
K[j_ghdZaZeZkvohjhrZk\_jo\kydhcf_ju
Ihke_wlh]h[he__q_f^\_g_^_ebiZjhqdZ\iheg_[_kklu^ghij_^Z\ZeZkvex[h\gufjZ^hklyf
\lygm\\_kv]hjh^\\h^h\hjhl\ha[m`^_gbyEx^bfZrbgua\_jbilbpubys_jbpu\jZ]bb
^jmavydjhlubdblubdhlubkZfha\Zggu_[h]bkeh\hf\k_ajyqb_kha^Zgbymldgmebkv\k\hb
dbg_kdhiu
Lh_klv[ueZaZims_gZijh]jZffZfh^_ebjh\Zgbyex[\b
WlZijh]jZffZij_^gZagZqZeZkv^ey\lhj`_gbyhgZlj_[h\ZeZg_ij_f_ggh]hhl\_lZbgZ\yau\ZeZ
ba\_klgh]hjh^Zhlghr_gby
;uehkh\_jr_gghykghkd_fHG:jZa]h\Zjb\Z_lbkd_f\klmiZ_l\k\yavWlh[uedhfivxl_j
pblZ^_ebg_^Z\g_]hijhlb\gbdZ;jZlpZjw]]bbgZoh^bekyhg\kb[bjkdhclmg^j_
j_amevlZl_gZ^hiheZ]ZlvdZdbolhijhp_kkh\g_^hklmiguoihgbfZgbxh[uqguoex^_c^\Zwlb
kms_kl\Zihex[beb^jm]^jm]Z^h\_eb^_eh^h[jZdZb^Z`_aZ\_ebj_[_gdZ
B^he`gh[ulvkfhlj_ebgZ\k_wlhg_lhevdh`bl_ebLhdbhghbh[blZl_ebK_\_jghcKb[bjb
dhfgZl_ghf_jgZkZfhf\_jog_fwlZ`_\hkvfb^_kylb\hkvfbwlZ`gh]hg_[hkdj_[Z`be
fZevqbd\hedkdZ`^uf^g_fhgih^jZklZebq_f^Zevr_l_fqZs_mg_]h\klZ\Ze^u[hf_]h
\heqbcaZ]jb\hdQlhlhhglZdh_ij_^qm\kl\h\Zeqlhlhg_ohjhr__:g_ohjhrb_ij_^qm\kl\by
\k_]^Zk[u\Zxlky
Ij_^qm\kl\b_bk[uehkv^Z_s_dZdk[uehkv\hij_db\kydhc\_jhylghklb
J_[_ghdjhkrbcg_ih^gyfZihqZkZfgZwdjZgZofbeebZj^h\l_e_\bahjh\ihkl_i_gghklZe
ihoh^blvgZwlh]hfZevqbdZ
RZgkh\gZwlh[uehjh\ghh^bggZfbeebZj^ghba\k_]hgZk_e_gby]hjh^ZHG:\u[jZeZbf_ggh
_]h
Ebphmg_]hqbkebehkvihjZajy^mljZgknhjfbjh\ZggZy\heqvyfhj^ZlbiZ:r_jklv[ueZq_jgZy
]eZaZk_j_[jygu_
lmkdehhk\_sZ_fucwdjZghfl_e_\bahjZ
AZh]jhfgufhdghf\bk_eZh]jhfgZyihoh`ZygZ^_dhjZpbxemgZ
@blvgZkZfuo\ukhdbowlZ`Zo\ukhq_gguo^hfh\kqblZehkvfh^gufFZevqbd\hed\ub]jZek\h_
`bev_\ehl_j_xIhoh`_kgbf\hh[s_\k_]^ZkkZfh]hjh`^_gbykemqZehkvg_\_jhylgh_
AZqZluc\??bkdmkkl\_gghcfZld_wlhlij_^klZ\bl_evj_^dhklghcihjh^uq_eh\_dh\hedh\
hlebqZekydjZkhlhcbh^Zj_gghklvxbf_eex[h\gbpmbag_fgh]hqbke_ggh]hkhh[s_kl\Z
bghijbjh^guoex^_c_kebhgkZ^bekyaZjmevlhg_[ueh_s_kemqZyqlh[u_fmijbrehkv
aZ^_j`Zlvkymk\_lhnhjZZl_f[he__ihiZklv\Z\Zjbx\h\k_ofZ]ZabgZoZ\lhfZlbq_kdhclhj]h\eb
_fmhlimkdZeblh\Zju[_kieZlghZgZ_]h[Zgdh\kdb_kq_lZihq_fmlhhldm^Zgb\havfbkvihklmiZeb
djmigu_kmffu
g_aZighihl_e_\bahjmgZqZeZkvj_deZfZ:kkhpbZpbbkhk_^_cyihgp_\
Ex[bl_eb\u^jm]^jm]Z"
Ex^bbfZrbgubljZgknhjfu"
h\_kvwdjZgjZkieueZkvmeu[dZfm`qbgulbibqg_cr_cyihgkdhc\g_rghklb
:kkhpbZpb_ckhk_^_cyihgp_\gZau\ZeZk_[yj_eb]bhagZyhj]ZgbaZpbyg_h`b^ZgghgZ[jZ\rZy
kbem\ihke_^gb_^_kylve_lHgZijhih\_^h\ZeZex[h\vb]ZjfhgbxgZhkgh\_fZl_jbgkl\Zb[ueZ
ba\_klgZwdklj_fbklkdbfbf_lh^ZfbijhiZ]Zg^u
IhhdhgqZgbbj_deZfu\hah[gh\bekyk_jbZehex[\bdmdhevguofheh^uokmijm]h\BodhkfZluc
j_[_ghdijh]meb\ZerdhemhlpZba[befZl_jbhl]juakhkdb
:fu\_^vlZdl_[yex[bf
Ygbq_]hlZdh]hg_qm\kl\mx
hlkfhljbdZdex[bf
Ihq_fyagZxfg_g_\b^gh
FZevqbd\hedgZ\hkljb\lj_m]hevgu_mrb\ibeky\l_e_\bahj_]hk_j_[jyguo]eZaZof_evdZeb
[_eu_l_gb
Yl_[yex[ex
G_\_jx
Byl_[yex[ex
G_qm\kl\mx
FZevqbd\hedjZa^jZ`_ggh\_jl_eq_jgufo\hklhfbklZjZekyg_kemrZlvwlb]emihklbGhdm^Z
^_g_rvkygm\uc^_rvbadhfgZluZ\dhjb^hj_lh`_kZfh_gZkl_gZolh`_kZfh_gZihlhed_gZ
mebp_\fZ]Zabg_\h\k_f]hjh^_i_j_^Zxlh^ghblh`_
Ex[yl_]h\b^bl_eb
DZd[ug_lZd
JZa\_fZrbgZex[blFZrbgZkbfmebjm_lex[h\vbah[jZ`Z_leZkdm:gZkZfhf^_e_gbq_]hg_
qm\kl\m_l
FZevqbdm\hedm\^jm]aZohl_ehkvih]h\hjblvihl_e_nhgmHgk[_]ZeihibkZeihlhf\_jgmekyd
k_[_gZ^b\Zgb\ua\Zegm`gucghf_j
WdjZg[ueaZ[bl^mjZpdbfk_jbZehfb\b^_lvkh[_k_^gbdZg_iha\heye
�h[juc\_q_j
FZevqbdk^_j`Zek\hc\heqbchkdZe
Lhevdh]hehkijbylguc"
wlmfbgmlm^_\hqdZgZ\_jghg_^hmf_gghkdehgbeZ]heh\dm
Dh]^Zkj_aZ_lky\_jogbckehcklZgh\blky\b^ghqlhlhgh\h_
FZevqbd\hedihqm\kl\h\ZedZd\gmljbmg_]hjZaeb\Z_lkyqlhlhl_ieh_beZkdh\h_
Qlh`_wlhl_[_\b^gh"
Hgij_^klZ\bek_[_dZd^_\hqdZmeu[Z_lkyhh[s_dZdZyhgZk_cqZk
Q_klghklvKf_ehklv
�Zgml_[y
Fm`_kl\_gghklvKihkh[ghklvf_qlZlv
;jhkv]emihklblh
L\_j^hklv
k_lu\j_rv
B_s_dh_qlh
GmeZ^gho\Zlbl
Ex[h\v
Ih^k\h_cq_jghcr_jklvxfZevqbd\hedihdjZkg_eBih^mfZeohjhrh\k_lZdbqlh\b^_hl_e_nhg
k_cqZkg_jZ[hlZ_l\\b^_hj_`bf_Gh\hh[s_lhhggZ\_jghblZdk_[y\u^ZklBebm`_\u^Ze
_kvhgdZdgZeZ^hgbqlh^mfZ_lbqlhqm\kl\m_lLhqghlhqgh
�_ebdZlghklvkdZaZeZ^_\hqdZbaZkf_yeZkv
FZevqbd\hed\kiuogmeJZa]h\Zjb\Zyk^_\hqdhchgqZklh\kiuob\Ze
Ohqml_[y\b^_lv
Fff
Luq_]h"
Lul_e_\bahjkfhljbrv"
DZdl_[_kdZaZlvMf_gyaj_gb_iehoh_DkqZklvx
Lh]^ZgZ^_gvhqdb
AZq_f_s_"\kiuebeZ[ueh^_\hqdZgh[ukljhi_j_^mfZeZGZ^_eZ
Kfhljbrv"
KfhljxIhklhcdZ
Ihoh`"
Ihke_k_dmg^ghciZmau^_\hqdZhl\_lbeZ
Ihoh`G_lhkeh\hwlh`_lub_klv
Gm\hl\b^brvihq_fmlhk]hj^hklvxkdZaZefZevqbd
KdZ`bl_dZdb_fuagZf_gblu_DZdb_]hj^u_
�_\hqdZ\k_]^Z\k_lhqghmeZ\eb\ZeZWlhfZevqbdm\g_cbgjZ\behkv
hh[s_lh\wlhf]hjh^_fZevqbd\hedgb\q_fg_agZehldZaZJZgub[he_agbfbgh\Zeb_]h
Lhevdhh^gZ`^uhgbihiZe\i_j_^_edmdh]^ZklhedgmekykfZrbghcgZdhlhjhc_oZeZ^_\hqdZ
�GZ^h^mfZlvwlhklhedgh\_gb_ki_pbZevghmkljhbeZHG:qlh[uboihagZdhfblvZgZ\_jgydZ
ki_pbZevgh
?_j_rbl_evghklvlh`_ihgjZ\beZkvfZevqbdmG_q_]hg_q_]hlZdh_mgb\_jkZevgh_aZdebgZgb_
hl[jZku\Zxs__\k_]Z^hklbdhlhjufbdZd]jyavxaZdb^u\Z_ll_[ykm^v[Z
Luqlhwlh\hh[s_
�ZlZd
DZdwlhlZdg_gZrmldmjZkk_j^beZkv^_\hqdZKb^brvmG??\mljh[_\hlbg_
[_kihdhbrvkygbhq_fMl_[ylZdhcdjZkb\uc]hehkZlu\ihke_^g__\j_fy[_a^_evgbqZ_rvGm
^Zihgylghl_[_`g_gm`ghaZjZ[Zlu\Zlvk_[_gZoe_[
FZevqbd\hed\i_j\u_aZ^he]h_\j_fyhsmlbeijbeb\[h^jhklb
ihke_^g__\j_fybaaZh^he_\r_c_]hZiZlbb^ZbbaaZwlh]hk_jbZeZhgkh\k_f_cg_a\hgbeZ
f_`^ml_fhl^_\hqdb\k_]^Zbkoh^beZwg_j]by
Ohqml_[y\b^_lvkdZaZefZevqbd\hed
�_\hqdZgZkf_reb\hhldebdgmeZkv
Gmqlh`_kebHG:iha\hebllhfh`_lbm\b^bfky
H^gZdhm\b^_lvky\mkeh\e_ggh_\j_fybfg_m^Zehkv
Ihlhfmqlh\dhfgZlmghf_j]^_`befZevqbd\hedy\beZkvilbpZ

:kkhpbZpbykhk_^_cyihgp_\ihemqbeZhlG??gZijhdZlK_gkhjgh_L_eh
Hl_pmqbl_ev:kkhpbZpbb:evnj_^=MkZghbkihevah\Ze_]h\dZq_kl\_^\b`ms_]hkyb^heZ\oh^_
p_j_fhgbc
GZijbf_j\h\j_fymlj_gg_cfhebl\uihk\ys_gghcgh\ufjh`^_gbyfl_ehg_kehycpZ\h\j_fy
^g_\ghcfhebl\u\hagZf_gh\Zgb_jhklZbklZgh\e_gbyih_^Zehlhevdhqlhm[bluodmjZgZ
\_q_jg_cfhebl\_dhjfbehba[jZgguoZ^_ilh\]jm^vxqlhkbf\hebabjh\Zeh[_kdhjuklgmx
fZl_jbgkdmxex[h\v
Hl_pMkZgh[ueg_\khklhygbbk^_j`b\Zlv\k_[_[bheh]bq_kdh_hl\jZs_gb_dK_gkhjghfmL_em
K_gkhjgh_L_ehkem`beh??hj]Zghf\hkijbylbyk\h_]hjh^Z\ughkghckbkl_fhc^Zlqbdh\k
bgl_ee_dlmZevgufbnmgdpbyfbbkihkh[ghklvxdg_aZ\bkbfhfmi_j_^\b`_gbx
Hl_pMkZghg_gZ\b^_eK_gkhjgh_L_ehHkh[_gghg_i_j_ghkbfufdZaZehkv_fmlhh[klhyl_evkl\h
qlhK_gkhjgh_L_ehbf_ehh[ebdilbpuIlbphgl_ji_lvg_fh]ihlhfmqlhbogh]bgZihfbgZeb
_fmaf_cZmwlhcilbpugh]b[ueblhekl_ggu_dZdiblhgu
Mqbl_ev\Zkdl_e_nhgm
Hl_pmqbl_evdhjhlZe\j_fyf_`^mmlj_gg_cb^g_\ghcfhebl\ZfbaZl_e_\bahjhf\hae_
ieZ\Zl_evgh]h[Zkk_cgZAhehq_gucl_e_nhggZk_j_[jyghfih^ghk__fmih^ZeZdjZkhldZ\[bdbgb
Dlha\hgblfh`gh[uehbg_kijZrb\Zlv
Ihwlhfm[_a\dmkghfml_e_nhgmba]hlh\e_gghfmgZaZdZaa\hgbeZlhevdhh^gZkh[_k_^gbpZ
Hl_pMkZgh]em[hdhblsZl_evgh\a^hogmeij_`^_q_f\aylvljm[dm
DZda^hjh\v_"
KiZkb[hmf_gy\k_ohjhrhhl\_lbehl_pMkZghg_hlju\Zykvhll_e_\bahjZ
Ihke_lh]hdZdljb^gygZaZ^\\hkdj_k_gv_j_[_ghdihdhgqbekkh[hc^_ckl\b_k_jbZeZklhyehgZ
f_kl_
Hl_pMkZghijb^_j`Z\^uoZgb_ijh^he`beh[f_gijb\_lkl\byfb
Hle_]dh]h^mgh\_gbyqbklh]h\ukhlgh]h\_l_jdZihih\_joghklb[Zkk_cgZijhreZqmlvaZf_lgZy
jy[v
G_[hkdj_[[uekZfuc\ukhdbc\]hjh^__]hihke_^gbcwlZ`[ue\_kvk\hcbdZd[uehg_mkljhblv
�lZfijbqm^eb\hcnhjfu[Zkk_cgZ_s_aZ\_aeba_fexbaZk_yeb
GZ^aZk_yggufijhkljZgkl\hf\_jl_ebkviheb\Zevgu_mkljhckl\ZbwlhjZ^h\Zeh^mrm
FZfhqd_iehoh
HlpZMkZghijhrb[oheh^gucihl
k_lZdbg_fZeu_]h^um`_^Ze_dhaZr_klv^_kylih^oh^bl[ebadhdk_fb^_kylbbhllZdh]h
khh[s_gbyl_fg__l\]eZaZo
Qlhkemqbehkv"
?]h[hevr_g_lbkl_jbq_kdb\a\ba]gme`_gkdbc]hehk
MhlpZMkZghklj_evgmeh\ihykgbp_bhgihiulZekydZdgb[m^vba\_jgmlvkydZdm]h^ghebrv[u
g_ijb`ZehOhlv\wdjZgmldgmlvkyOm^h[m^_lkdZaZe_fm\gmlj_ggbc]hehk:\gmlj_ggbc]hehk
g_h[fZgu\Ze
Wlh\uhj_[_ghqd_"kijhkbehg
Dh]^ZgZqZeb\f_klh[_ck[hevguofyqbdh\i_j_[jZku\Zlvkyy^_jgufbjZd_lZfbk[u\rbf
Kh\_lkdbfKhxahfmg_]hlh`_\hllZd\uklmibeih\k_fml_emoheh^gucihlblh]^ZdZdlhkjZam
klZehykghqlhgZ^_`^ug_l
GZk_cjZa\k_lZdbfh`_lbh[hc^_lky
�Zh[hc^_lkyeb"
Imklv[u\hllZd\]eZaZoihl_fg_eh]heh\gZy[hev[ugZqZeZkvbiZfylvihl_jylvGZkZfhflh
^_e_hg\_^vki_pbZebklihyaudZfijh]jZffbjh\Zgbyb\k_wlb^_eZj_eb]bhagu_beblZf
ikbohl_jZi_\lbq_kdb__fmwo^ZqlhlZf
Yihke_lh]hdZdjh^beZihq_jg_eZ\ky
�Zqlh\ulZdh_]h\hjbl_
JZamf__lkydh]^ZlZdh_]h\hjylgZ^h[jhkZlvkyjZam[_`^ZlvghdZdlmljZam[_^brv_kebhgZ\[beZ
wlhk_[_\]heh\m
GZwdjZg_l_e_\bahjZihy\beZkvDjhrdZK[j_gij_e_klgZydZd\k_]^ZghhgZieZdZeZ\p_ib\rbkv
\klZjh^Z\gbc]jhfha^dbcoheh^bevgbd
Ohqmohqm[ulv[_ehcdZdoheh^bbevgbbd
�_ckl\bl_evghgZnhg_[_ehkg_`gh]hoheh^bevgbdZdh`ZDjhrdbK[j_g\u]ey^_eZkdhj__
dj_fh\hc
L_i_jvijbo\Zlbeh\`_em^d_E_qZsbc\jZq]h\hjblikboh]_gguc]ZkljblB_s_qlhlhk
\_]_lZlb\ghcg_j\ghckbkl_fhchlq_]h[jhkZ_llh\`Zjlh\oheh^lh\ihl
AZq_faZq_fHG:ihklZ\beZ_]haZ\_^h\Zlv:kkhpbZpb_c"JZa\_ihcf_rv
^g_\gbd__]hij_^r_kl\_ggbdZkdhgqZ\r_]hkyhli_j_]jmadbbklj_kkZ\ukdZau\Zehkv
ij_^iheh`_gb_qlhHG:\hh[jZabeZk_[yZdljbkhcbeb_s_dZdhca\_a^hcbaZohl_eZbf_lvlheim
ihdehggbdh\
Kfhljbp\_lebpZmf_gyl_fg__l\h_]hb\hh[s_yklZjZykh\k_fdZdluuaZj_\_eZDjhrdZ
K[j_gh[gbfZygZwdjZg_b]jmr_qgucoheh^bevgbd
lh`_ikboh]_ggucDZdqlhg_ijbylgh_lZdkjZambkdjmqb\Z_l
Qlh\u]h\hjbl_\ulZdZydjZkb\Zy\dhgp_dhgph\baihke_^gbokbe\u]h\hjbehg
LmlgZklmibeh\j_fy^g_\ghcfhebl\ubhgkh[e_]q_gb_fiheh`beljm[dm
P_j_fhgbZevgucaZeaZgbfZeljbi_j\uowlZ`Z
AZiheg_ggucp_ebdhfhg\f_sZehdheh^_kylblukyqq_eh\_d
Hl_pmqbl_evkimkdZekykq_l\_jlh]hwlZ`ZgZ]hg^he_hdmlZgghcdem[Zfb^ufZb[_kqbke_ggZy
i_kljZylheiZdZaZeZkv_fmjy[vxih^_jgm\r_cih\_joghklv\h^u
?fm[uehkbevghg_ihk_[_
DZd\ijhq_fb\k_]^Z\ih^h[guoh[klhyl_evkl\Zo
HgkljZ^Ze[hyagvx\ukhlu
Ohjhrh_s_qlh^uf[_ag_]h[ueh[ukh\k_fom^h
k\h_fjZa\_\Zxs_fkygZjy^_ahehlh]hrblvyhl_pMkZghiZjbegZ^ijboh`ZgZfbdZd\ujZabl_ev
??\heb
=hg^heZhklZgh\beZkvgZmjh\g_\lhjh]hwlZ`ZIjyfhih^g_cjZkiheZ]ZekyZelZjvgZdhlhjhf
iueZehk_fbp\_lgh_bkdmkkl\_ggh_ieZfy\hiehs_ggh_kj_^kl\Zfblj_of_jghcijh_dpbb
DZd\k_]^Z\_jmxsb_\haajbebkvgZmqbl_ey\h`b^Zgbbq_]hlhg_h[udgh\_ggh]h
KlhyeZlbrbgZ
�Z`_g_\_jbehkvqlh\aZe_ijbkmlkl\mxlg_kdhevdhlukyqq_eh\_dk_ij_bkihegbebkv\gbfZgby
dijhjhdm[h]bgb
hag_k_ffhebl\ugZr_cfZl_jbgZr_c\_qghxghcbij_djZkghc[eZ]h^_l_evgbp_jZag_kky
\_ebq_kl\_gguc]hehkmkbe_ggucwe_dljhggufbmkljhckl\Zfb
Ohq_rvg_ohq_rvZijboh^behkvijh^_eu\Zlv\k_wlhp_euoljbjZaZ\^_gvG_fm^j_ghqlh_]h
ij_^r_kl\_ggbd\h^bgij_djZkguc^_gv\aye^ZbhldbgmedhiulZ
Hl_pmqbl_evko\Zlbeh^gmbaiylbdm^ZolZ\rbo\]hg^he_dmjbd_jZfbq_kdbfj_aZdhfkg_k_c
]heh\m
H[bevghiheb\ijboh`Zgoeugm\r_cba]hjeZdjh\vxhg[jhkbedmjbpm\h]hgvgZZelZj_
IlbpZ^_j`ZeZhldjulufk\hch]jhfguc`_elucdZdmpuie_gdZdex\Hg[uelZd\_ebdqlh
gZihfbgZekdhj_cm`g_puieyqbcdex\Zg_fukebfuojZaf_jh\jZkimklb\rbckylxeviZg
BflhhgZbaZ]ehlgmeZhdjh\Z\e_ggmx[_a]heh\mxdmjbpm
Djh\vMqbl_ey
BgZrmdjh\v
^Zjijbg_k_f
^Zjijbg_k_f[eZ]h^_l_evgbp_
JZki_\Zy\f_kl_k\_jmxsbfbk\ys_ggu_nhjfmeuhl_pMkZghh^gmaZ^jm]hch[_a]eZ\be\k_o
iyl_juodmj\ulbjZyhdjh\Z\e_ggu_jmdbh[_eu_i_jvyb[jhkbebo\gba
Gmbijh`hjeb\Zy`_l\ZjvwlZilbpZHlhf_ja_gbyhg_^\Zg_iexgme=ehldZg_gZkulgZy
Emqr_m`ihghkblv__ijhk_[ygZq_fk\_lklhblq_fkhclbkmfZhldjh\bKdhj__[ujmdb
\ufulv
g_aZigh\k_hl^ZebehkvdZd[u\Z_lijbhivyg_gbbWlhkd\havdhg^bpbhg_ju\\ha^moih^Zeb
�gh\ucgZjdhlbdih^gZa\Zgb_fWN
K_j^p_[behkvlmlmdlmlmd
Wlh[ueZwf[e_fZ:kkhpbZpbbdjZkgh_k_j^_qdhIjhkljZgkl\hihkl_i_gghaZihegbehkv]em[hdbf
jblfbqguf[b_gb_fbah[bemxsbfgbadbfbqZklhlZfb
GZr_qj_\hgZihegbehkv
B^mrbgZrbgZiheg_gu
Mkg_f`_
Mkg_f
LheiZgZqZeZ\ZeblvkydZddhklhqdb^hfbgh
IhemaZdju\]eZaZhl_pmqbl_evlh`_ih\k_c\b^bfhklbhlhr_edhkgm
B\wlhlfhf_glilbpZba^ZeZkljZggucj_adbcdjbdGZklhevdhkljZggucqlhhl_pmqbl_ev\
jZkl_jygghklbgZdehgbekyqlh[uihkfhlj_lvqlhijhbkoh^bl
IlbpZaZ^\b]ZeZk\hbfbiblhgh\b^gufbgh]ZfbHgZ\ukmgmeZk\hx`mldmx^ebggmxr_xba
k_fbp\_lgh]hk_\_jgh]hkbygbygZ^ZelZj_fb__eukZy]heh\ZijbgyeZkvhkfZljb\Zlvky
=eZaZmg__[uebrbjhdhjZkklZ\e_ggu_bwlhkha^Z\Zehhsms_gb_iheghc[_afha]ehklbH^gZdh`_
wlh\k_lZdb[ueh??hdhg_qgh_mkljhckl\h\jZkihjy`_gbbdhlhjh]hgZoh^beZkv\kybgnhjfZpbyh
]hjh^_Zihk\hbf^\b]Zl_evguf\hafh`ghklyfwlhmkljhckl\h\_jhylghg_bf_eh\]hjh^_
khi_jgbdh\LZdbebbgZq_aZilbp_cklhyeZHG:mijZ\eyxsbc]hjh^hfdhfivxl_j
IlbpZimklbeZkv[_`Zlv
GZoh^mjZkr\ujb\Zyex^_cqlhg_khklZ\eyeh_cljm^ZlZddZdjhklhfhgZ[ueZ\^\h_\ur_
kj_^g_]hq_eh\_dZ
Hl_pMkZghgZ[ex^ZeaZwlbfba]hg^heukg_ijhgbpZ_fuf\ujZ`_gb_febpZGhhq_gv[ukljhhg
hkhagZeqlh[e_^g__l
Hgg_bf_egbfZe_cr_]hij_^klZ\e_gbyqlhkemqbehkvbebkemqblkyYkgh[uehh^ghqlhwlh
^_ckl\m_lHG:
G_hl\h^y]eZahgkfhlj_edZdm^Zey_lkyilbpZjZafZob\ZygZijZ\hbgZe_\hk\h_c]b]Zglkdhc
]madhc

IlbpZ[_`ZeZ[ukljhbm\_j_gghkdhj_hgZ^h[jZeZkv^hg_[hkdj_[ZFwahgKwlZ]Zyg_i_j_\h^y
^uoZgby\ah[jZeZkvgZ\hk_fv^_kyl\hkvfhcwlZ`bihklmqZeZdex\hf\^\_jvk_fv^_kyliylhc
dhfgZlu
u`^Z\jh\ghr_klv^_kylk_dmg^bg_^h`^Z\rbkvhl\_lZilbpZjZkdjueZkl\hjdbgZk\h_c
]jm^b
A^Zgb_[ueh^h\h_ggh_baZfdbdhfgZlg_[uebih^dexq_gud??g_j\ghckbkl_f_
IlbpZ\u^\bgmeZbaojZgbebsZ\k\h_c]jm^b^\mkl\hevgmxeZa_jgmximrdmBg_aZf_^ebl_evgh
ijb\_eZ__\^_ckl\b_
@_e_agZy^\_jvfhf_glZevghjZkieZ\beZkvb^\ZeZa_jguoemqZaZ`]ebaZgZ\_kdmgZ
ijhlb\hiheh`ghckl_g_Klhy\rbci_j_^]hem[hcZleZkghcaZgZ\_kdhcfZevqbd\hed\f]gh\_gb_
hdZij_\jZlbeky\`b\hcnZd_ekdjbdgm\hg[jhkbeky\\ZggmxdhfgZlmdmgblZambijbgyeky
h[_bfbjmdZfbq_jiZlvbag_]h\h^miheb\Zy_x]heh\m
QlhaZqm^bs_"ih^mfZehgLhqlhhgm\b^_elZfaZ^ujhc\^\_jbDZdh_lhlheklh_djm]eh_
G_kfhljygZjZkl_jygghklvhgihgyeqlhgZ^hkiZkZlvky
?]hq_jgZy[ZjoZlgZyrdmjZ\u]hj_eZf_klZfbdZd[m^lh_]hkljb]ihehmfguciZjbdfZo_j
FZevqbd\hed\a]eygmegZk_[y\a_jdZeh\bk_\r__\lmZe_l_bijbr_e\m`ZkG_dh]^Zimrbkluc
o\hklh[]hj_eqmlvebg_^h]heuodhkl_cGZ]jm^bijhkfZljb\Zebkvj_[jZHgihljh]Zedhklb
fhdjhcjmdhc
Kh[jZ\rbkvk^mohfhg\ukdhqbebalmZe_lZ
^ujmh[jZah\Z\rmxky\^\_jbqlhlh\e_aZehb^gu[ueblhevdh^\_gh]bihoh`b_gZkl\heu
^_j_\v_\B_s_^ebggZyr_y\jh^_kehgh\v_]hoh[hlZZgZg_c]heh\ZjZaf_jhfkZj[maQ_flh
gZihfbgZ\rZymlbgmxLhevdhhq_gvm`[_afha]ehchgZ\u]ey^_eZ
BwlZ^mjZpdZyilbpZjZabgmeZdex\[m^lhh]jhfguclxeviZgbkdZaZeZ
AgZ_rveblu
Qlhqlh"
qlhl_[y
IlbpZjZkimklbeZk\hbdhjhldb_g_ijbkihkh[e_ggu_^eyihe_lZdjuevyihlhfkeh`beZbob
gZdhg_pijhe_aeZ\^ujmFZevqbd\hedg_\hevghhlijygme
l_[yex[yl"
�he`gh[ulvj_rbehgwlhdZdZylhgh\Zyj_deZfZ
?keb[uwlZkh]gmlZyr_yjZkijyfbeZkvlhGhjZkijyfblvkyhgZg_fh]eZihlhfmqlhmi_jeZkv
[uZihlhehdLZdbhklZ\ZeZkv\u]gmlhcdZdkibgZ\a[_r_gghcdhrdb
AgZ_rvebluqlhl_[yex[yl"ih\lhjbeZilbpZBk^_eZeZrZ]\i_j_^k\hbfb
\Zj_`dhh[jZagufbeZibsZfb
FZevqbd\hedaZdjbqZebdbgmekydhdgmGZdjur_[ueZh[hjm^h\ZgZl_jjZkZZ\h^ghfbam]hedh\
wlhcl_jjZkumg_]hklhyeZwjhfh[bevijb]hlh\e_ggucgZkemqZc\g_aZigh]h[_]kl\Z
Dg_fmbj\ZgmekyfZevqbd\hed[hevr_gZihfbgZ\rbck_cqZkaZ]gZggh]haZcpZK_\\Zwjhfh[bev
bh]eygm\rbkvhgm\b^_eqlhilbpZjZa[beZkl_dehk\h_cm\_kbklhci_jqZldhcb\hl\hl
gZ]hgbl_]h
K_j^p_mg_]hmreh\iyldbghlmlZwjhfh[bev\ae_l_eFZrbgZfhdeZih^^h`^_fp_euoljb]h^Z
h^gZdhjZ[hlZeZbkijZ\gh
Dh]^ZfZevqbd\hedih^gyekygZ^l_jjZkhcf_ljh\gZ^_kylvhgh[_jgmekybijh^_fhgkljbjh\Ze
ilbp_ij_ajbl_evguc`_klg_dh]^Zijbgylucmyihgp_\FZevqbdg_jZkkqblu\ZeqlhhgZ_]h
ihcf_lGhHG:ihgyeZm\b^_eZ_]h]eZaZfbilbpukhihklZ\beZkhklZjufb^ZggufbbihgyeZ
IlbpZ\uklZ\beZbak\hboh]jhfguohdhjhqdh\^\ZkhieZGZ[jZeZ\]jm^gmxihehklv\ha^moZ
ih\ukbeZ^Z\e_gb_\ijukgmeZ]hjxq__aZ`]eZ_]hbkdjhcb\uiexgmeZ]Zabakhi_eAZjZ[hlZe
j_Zdlb\guc^\b]Zl_evIlbpZklZeZf_^e_gghih^gbfZlvky\\ha^moGZ^l_jjZkhcih\bkeZ__
q_jgZyl_gv
K_j_[jygu_]eZaZfZevqbdZ\hedZgZihegbebkvm`ZkhfIlbpZhljZ`ZeZkv\gbo\k_djmig__b
djmig__DZdlhg_aZf_lghhgZ\hhjm`beZkvp_euo\hk_fgZ^pZlvxdh]lyfbh[uqghbaijbebqby
\lygmlufbdZdmdhrdb
FZevqbd\hed^Zeiheguc]Za:wjhfh[bevqbogmebijb[Z\beoh^m
IlbpZg_hlklZ\ZeZ
AgZ_rveblululuqlhl_[yex[yl"ex[yl"ex[yl"
DZd[m^lhwlhfh`ghagZlv
FZevqbd\hed\g_aZighi_j_klZe[hylvky_]hh^he_ekf_o:aZh^ghbaehklv
Hg^hklZebaihykghckmfdbebqgmxdZjlhqdmb\klZ\be__\khhl\_lkl\mxsbciZagZiZg_eb
Zwjhfh[bey
KemrZxhl\_lbe??]hehk
L_e_nhggmxebgbxih`ZemcklZ
ZrZdZjlhqdZijh\_jy_lky`^bl_Yex[exl_[y
FZevqbd\hedihki_rgh\ulZsbedZjlhqdmbaZiiZjZlZRmfghi_j_\_e^uoZgb_
L_i_jvykghdlh_]hex[blijhq_ffh`gh[uehbjZgvr_^h]Z^Zlvky
:wjhfh[bevbilbpZijh^he`Zebe_l_lvgZ^]hjh^hfkhojZgyy^bklZgpbxjh\gh\iylv^_kyl
f_ljh\
kdhj_h^gZdhgZbg^bdZlhj_lhieb\guo[Zdh\\uk\_lbeZkv[md\Z?]hjxq__dhgqZehkv
FZevqbdm\hedmijbrehkvijba_feblvkyijyfhihkj_^baZimlZgguomehq_dk_llevf_glZ
�_\_g_jZluLmlihdjZcg_cf_j_e_]q_[uehgZclblZdh_mdjulb_dm^ZwlZ]jhfZ^bgZg_ijhe_a_l
Qlh[m^_l_keb_]hihcfZxlbij_^klZ\blvk_[_ljm^gh
HlhfqlhHG:k[j_g^beZ\kemogbdlhg_]h\hjbegh\k_ij_djZkghwlhagZeb
�_\_g_jZlZfbbf_gh\Zekyk_llevf_glZijhs_]h\hjy`Zedh]h\b^Zihk_ehdqlhe_ibekydh
lhjhfmDhkfhihjlmb^Z\Zeijbxl\ha\jZs_gpZfk_g_jubba^jm]bodhkfbq_kdbodhehgbc
bghieZg_lygZfljZgknhjfZfZg^jhb^Zff_^bmfZfa\_jyfbijhq_fmg_klZg^ZjlghfmgZk_e_gbx
FZevqbd\hed[jhkbefZrbgmkhimkl_\rbfb[ZdZfbgZijhba\hekm^v[ubgujgme\ohjhrh
ba\_klguc_fmih^a_fgucd\ZjlZe
Lh]^ZkhkljZrgufrmfhf\a^ufZyiuevgh`bsZfbijba_febeZkvbilbpZBaZlhiZeZ\^h]hgdm
=hjh^[uedkqZklvxagZdhfucbdlhfm`_klZjucG_gZ^h[uehgZdZ`^hfrZ]mij_^ty\eylv
Z\lhfZlZfebqgmxdZjlhqdm:lh[u^Ze_dhg_mclb
FZevqbd\hedkimklbekygZgb`gb_wlZ`bihe_klgbp_Ebnlufh]eb[ulvih^dexq_gud??
k_gkhjgufmkljhckl\ZflZdqlhihevah\Zlvkybfb[uehhiZkgh
F_klghklvhk\_sZeZkvlmkdeufbj_^dhjZkklZ\e_ggufbnemhj_kp_glgufbk\_lbevgbdZfb
FZevqbd\hed[_`Ze]jhfdhre_iZy[hkufbgh]ZfbGh]bgZfhdebbre_iZebhq_gv]jhfdh\b^gh
]^_lhqlhlhijhl_dZeh;_]mghg[ueohjhrbchkh[_gghgZ^ebgguo^bklZgpbyo
IlbpZimklbeZ\^_ehbgnjZdjZkgucbj_gl]_gh\kdbcehdZlhjuIjhlbkgmlvky\madbc\oh^
ih^a_fgh]hd\ZjlZeZhgZg_fh]eZihwlhfm[_adhe_[ZgbcjZag_keZ_]hgZdmkdbbihg_keZkvih
l_kgufdhjb^hjZfdZd]b]Zglkdbcnml[hevgucfyq^_j`Zr_xiZjZee_evghihlhedmqlh[ug_
klmdZlvky
FZevqbd\hedihgyeqlh_]hgZ]hgy_lg_qlhhq_gvdjmigh_bhiylv\iZe\iZgbdmIjb\k_f_]h
[h]Zlhfhiul_[_]ZgZ^ebggu_^bklZgpbbhgihqm\kl\h\Zeqlh_fmg_o\ZlZ_l\ha^moZ
h\kydhfkemqZ_a^_kv\[_aex^ghcf_klghklbhklZ\Zlvkyg_klhbehHgbgklbgdlb\ghgZijZ\beky
\klhjhgmp_gljZevguomebp
Ihkl_i_gghex^_cklZeh\klj_qZlvky\k_[hevr_Djhf_lh]hlZfbkyfgZqZebihiZ^Zlvkyf_edb_
eZ\hqdb
hijhdbgmeih^_j`Zggucdhkfbq_kdbckdZnZg^jkihldgmekyhf_oZgbq_kdmxfurvbijh_oZeky
aZ^gbp_cihdhee_dpbbkl_deygguorZjbdh\Q_jgucoh^fZ]ZabgZ\_edZil_d_\u\_kdmdhlhjhc
mdjZrZebi_j_ie_l_ggu_djZkgu_bkbgb_l_k_fdb
:qmlvih^Zevr_\hlhgZ^Z\gbrgyyagZdhfZyf_ehqgZyeZ\dZLm^ZfZevqbd\hedbjbgmeky
A^jZ\kl\mcl_
AZoh^behgkx^Zkh\k_ffZe_gvdbfbg_ijboh^behkvhkh[_gghgZ^_ylvkyqlh_]h\kihfgylghhg
\k_lZdbiha^hjh\ZekykohaybghfIhdZklZjbdohaybgk\b^mgZklhysZyhdZf_g_ehklvf_^e_ggh
ih\hjZqb\Ze]heh\mfZevqbdjZa[bekl_deh\b^Z\r_]h\b^urdZnqbdZbijhkmgmejmdm\gmljv
Ihfgblky_s_lh]^Zhgg_^hmf_\ZeaZq_fwlh\f_ehqghceZ\d_\uklZ\e_ghh]g_klj_evgh_hjm`b_
Dj_idhh[o\Zlb\nZjnhjh\mxjmdhyldmd_jZfbq_kdh]hibklhe_lZhgih[_`Ze^Zevr_
lhlfhf_gldh]^ZfZevqbd\hed\u[_]Zebaf_ehqghceZ\dbilbpZk\Zeb\ZeZmdjZrZ\r_]h\oh^
\Zglbd\ZjgucfZ]Zabg[hevrh]h]ebgygh]h[ZjkmdZG_m^_j`Z\rbkvgZgh]ZohgZijyfhlZd
\f_kl_k[Zjkmdhfb\\ZebeZkv\gmljvjZa^Z\b\\k_qlhihiZehkvgZimlbL_ji_eb\hih^gy\rbkv
hgZkh[jZeZkv[ueh[_`Zlv^Zevr_ghaZ^_eZ^ebgghcr__caZrgmjhdhl\udexqZl_ey
exfbgbkp_glghceZfiubkgh\Z]jhogmeZkvgZa_fvIjbwlhfhgZaZp_ibeZijh\h^bihf_s_gb_
ih]jmabehkv\l_fghlmH^gblhevdh]eZaZilbpuk\_jdZeb\hfjZd_
FZevqbd\hedohl_e\hqlh[ulhgbklZeh^Zlvhk_[_agZlv^_\hqd_IjZ\^Zhgg_agZe]^_hgZ
k_cqZkIjhn_kkbymg__[ueZk\h[h^gZybf_klhjZ[hlu\k_\j_fyf_gyehkvLZdhcm`[jh^yqbc
oZjZdl_j
GZ[_]mhgg_h`b^Zggh\kihfgbeijh;Z[m;b[m
Gh]bdZdlhkZfbih\_eb_]hdg_c@mldZy[ueZklZjmoZ\kihfgblvkljZrghgh[hevr_lh\wlbo
f_klZokh\k_fg_gZdh]h[uehiheh`blvky
AZijhr_^rb_^_kylve_l]hjh^kh\k_fg_baf_gbekyK_dj_lgu_dZgZebaZpbhggu_b
\_glbeypbhggu_oh^udhlhju_hgbkke_^h\Zej_[_gdhf\k_hklZ\ZebkvgZk\hbof_klZo
FZevqbd\hedih^gyedjurdmexdZbgZqZekimkdZlvkyihj`Z\hce_klgbp_Kimklb\rbkv^h
kZfh]h^gZhghdZaZekyihdhe_gh\\h^_Ghih\h^__fmlh`_g_ijb\udZlv[ueh[_]Zlv
hlvf_jZa^Zekyojbieuc\hievilbpu
G_kf_crZeblv
Hlwlh]h\hieykihehdZglbd\Zjgh]hfZ]ZabgZihkuiZekylh\ZjG_kdhevdhq_eh\_d\m`Zk_
aZdjbqZeb
FZevqbd\hed\wlh\j_fyijh^\b]ZekyihdZgZebaZpbhgghfmlhgg_exlhgg_eyo[uehl_iehb
lZfh[blZeZdh_dZdZy`b\ghklvG_ijbylghkl_cfh`gh[uehh`b^Zlv]eZ\gufh[jZahfhl
[_afha]euofZrbgghihkqZklvxhgbgZg_]hg_gZiZ^ZebihdjZcg_cf_j_^hkboihj
GmZfukeysb_kha^Zgbyhghlim]b\Zehjm`b_f:lhijhklhklj_eye\gbo
:Zooluijha\mqZeh\^jm]\l_fghl_bdlhlhmdmkbefZevqbdZ\hedZaZo\hkluykgbehkv
qlhwlhdjhdh^belhqg__djhdhq_e
QlhlZdh_
Lu`gZf_gygZklmibel\Zjv
Hoba\bgbl_Ki_rmhq_gv
Ki_rbrv"aeh[gh\haajbekygZg_]hdjhdh^behq_eh\_d
:gmieZlbaZijhoh^
��_g_]gb]jhrZhkboihjgZebqgufbhgihevah\ZekykqblZggu_jZau
JZkk\bj_i_\fZevqbd\hed\uklj_ebeih\h^_=jhogmehb\kie_kgmehkvG_ihiZeghaZlh
djhdh^begZim]Zggucklj_ev[hchlimklbe_]ho\hkl
K\hehqvohq_rvqlh[uyl_[yijbdhgqbe"
FZevqbd\hedihki_rbeijb[jZlvo\hklDjhdh^beZlZdbff_edbfdZeb[jhfg_\havf_rvmg_]h
dh`ZdZd[jhgy
Hgih[_`Zeg_h]ey^u\Zykv
=jyagZyebidZy\h^ZjZkie_kdb\ZeZkvih^gh]Zfb\h\k_klhjhgubkfu\ZeZkhkl_giheqbsZ
lZjZdZgh\=b]Zglkdb_lZjZdZgur_e_kl_eb\\h^_keh\ghe_lmqb_furb
�h[jZ\rbkv^he_klgbpukhojZgy\r_c^Z\gxxijbf_lmfZevqbd\hedihe_agZ\_joKr_jklb
dZiZehbdZiZehIjbf_lZ[ueZ_]hkh[kl\_ggh_bfy\upZjZiZggh_dh]^Zlh]\ha^_f
Ih^t_fhdZaZeky^he]bfgh\k_lZdbhg\ue_agZih\_joghklv
Wlh[ued\ZjlZe\_k_euoaZ\_^_gbc_q_j_ehbgZjh^m`_dbr_e
kydbcjZadh]^Zijhfhdr_fmfZevqbdm\hedmihiZ^ZekygZ\klj_qmijhoh`bclhl[jhkZegZg_]h
g_h^h[jbl_evguc\a]ey^?s_[ufhdjZya\_jx]ZHg\kljyogmekyex^bbkim]ZgghjZa[_`Zebkv
HgaZrZ]Ze
;Z[Z;b[Z`beZ\ih^\Ze_qmlv\klhjhg_hl]eZ\ghcmebpuLhqlhklZjmoZ^Z\ghi_j_\Zeb\rZyaZ
khlgxe_lbf_eZ\hafh`ghklv`blv\lZdhf^hjh]hfd\ZjlZe_h[tykgyehkvhq_gvijhklhhgZ[ueZ
]Z^ZedZ
FZevqbd\hedgZ`ZegZdghidm\\b^_ev\bghcfhj^u
Kh_^bg_ggZykbgl_jnhghfklhjh`_\Zyl_e_dZf_jZaZ`m``ZeZih\hjZqb\Zykv\klhjhgmihk_lbl_ey
HgihgZ[ex^ZedZdgZkljZb\Z_lkygZgm`gh_jZkklhygb___h[t_dlb\
Imklbl_f_gydjbdgmehg\dZf_jmFZkkb\gu_^_j_\yggu_^\_jbf_^e_gghhl\hjbebkv
YagZeZqlhluijb^_rvkdZaZeZ;Z[Z;b[ZHgZkb^_eZaZdjm]eufklhehfbibeZqZc
DZ`^hfmdlh\oh^be\wlh`bebs_dZaZehkvqlhhg\^jm]klZe\_ebdZghfkyf_[_eva^_kv[ueZ
iheh\bggh]hjZaf_jZ\khhl\_lkl\bbkjhklhfohaycdb
�Z`_\klZ\\ihegucjhkl;b[Z_^\Z^hklZ\ZeZ_fm^hihykZEbphfhgZgZihfbgZeZfurvohly\
hklZevghf[ueZ\iheg_ghjfZevgufq_eh\_q_kdbfkms_kl\hfjZa\_qlhhq_gvfhjsbgbkluf
Lhevdh\hl]eZaZmg__m`_[hevr_ljb^pZlbe_lg_\b^_ebZjmdbg_kfhljygZfZe_gvdbcjhkl
[ueb[hevrb_bmaeh\Zlu_dZdmdjmigh]hfm`qbgu
heqhghdg_kqZklguckdZaZeZ;b[Zhg\b^brv[hevrh_dj_keh^ey]hkl_cIjbkZ`b\Zcky
FZevqbd\hedihkemrghmk_ekykeh\ghohjhrh\hkiblZggZykh[ZdZ
GZdjm]ehfklhe_hldm^Zgb\havfbkvm`_\hagbdijb[hj^ey\uau\Zgby^moh\
GmqlhijbdZ`_rv\ukfhlj_lv"
Ih`ZemcklZIh^kdZ`bl_dZdjZaukdZlvR_cem
�_gv]b\i_j_^
FZevqbd\hedfjZqghmklZ\bekygZklZjmom
Qlhg_lm^_g_`_d"aZkf_yeZkv]Z^ZedZ:q_]h`wlhlug_agZ_rv]^_l\hy\haex[e_ggZyZ"
Yhq_gvki_rmk^_j`b\Zyk_[ykdZaZefZevqbd\hed
FZevqbd\hedlhevdhqlhdeudZfbg_kdjbigme
gh\k_`_kdZaZe
OhjhrhAZieZqm
BrvluIjbkibqbehagZqbl=hgylkyaZlh[hcqlheb"KlZjmoZijbsmjbeZ]eZaZb^bfhhl__
\gmlj_gg_]h\ahjZg_mdjuehkvqlhm]hkly\jmd_ibklhe_l
FZevqbd\hed\kihfgbeijhilbpmb_]hi_j_^_jgmeh
Kdhj__
EZ^gheZ^ghLu\hlqlhkihcfg_qlhgb[m^v
Ki_lv"
Gm^Zlu`_i_\_pmgZk:lhy^Z`_]bfgZPZjkl\h\Zgb_bfi_jZlhjZm`e_lklhg_keurZeZG_
kih_rvg_ih]Z^Zx
hllZd;Z[Z;b[ZhgZb_klv;Z[Z;b[ZGbjZam_s_g_[uehlZdh]hqlh[uihq_eh\_q_kdb
\ukemrZeZdeb_glZKeh\Zg_^_j`blijZ\^ug_]h\hjbl;ueh`_lZdh_ihkeZeZ_]hke_^blvaZ
h^gbfdeb_glhfZh[_sZgghcgZ]jZ^u^jZ]hp_gghcfhjkdhcjZdh\bguhglZdbg_ihemqbeLh_c
g_lZdwlhg_lZdihghkbl\k_ogZq_fk\_lklhblEx^bdg_cihohjhr_fmZhgZlhevdhb^mfZ_l
dZdih[hevg__h[b^_lv
B\k_lZdblhg_gvdmxgblhqdm^jm`_ex[bygbdZdg_evay[uehj\ZlvIhlhfmqlh;b[Z[ueZ
gZklhysZy]Z^ZedZ
FZevqbd\hedih^gye]eZaZdihlhedmbaZ\ueIh\heqvbIhlhehdaZ\b[jbjh\Zeb[jZpby
i_j_^ZeZkvihembih^;Z[hc;b[hcaZljykkyaZklmdhlZe__fbgbZlxjgucklmevqbd
Hhhh\hlwlh^_eh
FZevqbd\heddhgqbejZki_\Zlvkyke_]dZi_j_\_e^mobaZi_em`_ihgZklhys_fm[he__
f_eh^bqghL_i_jvhgi_edheu[_evgmxBpmdbghdhfhjbmlZG_`gufl_ghjhfBljm[guf
]eZkhf
KemrZyi_gb_;Z[Z;b[ZoehiZeZ\eZ^hrb\lZdlJmqbsbmg__[uebjZaf_jhfk\__jdZ`^Zyb
\uoh^behij_]jhfdh
Dh]^Zdhgp_jlaZdhgqbekyhgZkdZaZeZ
��_\dZl\hy\dZn_jZdhgk_^vfhcd\ZjlZemebpuQZcgbdh\
Hldm^ZagZ_l_"u^Z`_k\hbfijb[hjhfg_\hkihevah\Zebkv
�eyq_]hl_[_"Wlh`^eyehoh\]eZaZaZfZau\ZlvLufg_emqr_kdZ`bqlhwlhaZilbpZlZdZy"
b`m[hevrmsZyilbpZbjmrblhgZk\hbfbgh`bsZfbfhc^jZ]hp_gg_crbc^hfbd
FZevqbd\hedijbr_e\aZf_rZl_evkl\h
;Z[Z;b[Z^Zcl_hl\Zkiha\hgblv
:^_g_`db"
FZevqbd\hedgZijZ\begZ]Z^ZedmnZjnhjh\ucibklhe_l
Ohjhrhohjhrh;jhkv
lhkZfh_f]gh\_gb_dh]^ZgZlhfdhgp_ijh\h^Z^_\hqdZih^hreZdl_e_nhgmm\oh^Zihy\beZkv
ilbpZHgZijhdjbqZeZbaaZaZdjuluo^\_j_c
G_kf_crZeblv
Bbklhj]eZbadex\ZieZfy

&#xhf;&#xgZ;&#xl_;&#xh;&#x`b;&#x^Z;&#xgb;&#xy;&#xdZ;&#xn_;&#x;�dhfgZl_h`b^ZgbydZn_jZdhgjZ[hlZehjh\ghljb^pZlvl_e_\bahjh\IhaZdhgm\dZ`^hf
lhj]h\hfaZ\_^_gbbboiheZ]Zehkvbf_lvg_f_g__klZrlmdGhihkdhevdm[hevrbgkl\mdeb_glh\
l_e_\bahjhklhq_jl_eagZqbl_evgZyqZklvwdjZgh\mklZgZ\eb\ZeZkv\lZdbof_klZo]^_hgbg_fh]eb
ihiZklvkygZ]eZaZihk_lbl_eyf
AZdhgmklZgh\beZHG:
wlhf]hjh^_HG:b[ueZaZdhghf
HG:h[_ki_qbeZihegmxaZgylhklvij_^ijbylbyfijhba\h^b\rbfl_e_\bahjubwlbZiiZjZlu
\uemieb\Zebkvih\kx^mdZdycpZlZdqlhgZdZ`^h]h`bl_eyboijboh^behkvhdhehkhlgb
R_ceZkfhlj_eZl_e_\bahj]ey^ygZhljZ`_gb_wdjZgZ\ijbqm^eb\hfa_jdZe_klbeyjhdhdh
AgZqblluf_gykkh[hcg_\havf_rv"
:qlh^_eZlvDm^Zfg_klh[hclZdhcjZkimlgbp_c
DZd`_fg_l_i_jv
�ZeZ^ghk_jZ\ghwgljhiby\k_\j_fyjZkl_ldh]^Zgb[m^vgZklmibll_ieh\Zykf_jlvGbdZdZy
g_a_fgZyex[h\vg_ihfh`_l
ihke_^g__\j_fyk_jbZeklZe]hjZa^haZgbfZl_evg__q_f[ue\gZqZe_
GZklhevdhqlh\dhfgZl_h`b^Zgbyfgh]b_ikboh]bgdbieZdZebgZ\aju^
R_ceZg_ieZdZeZHgZ\uq_ku\ZeZkvf_edbfieZlbgh\uf]j_[_rdhf^eyeh\eb[ehdHl
kdjmime_agh]h\uq_ku\Zgbyju`_cr_jklbgZ]j_[_rd_hklZ\Zebkvjhah\u_fheh^u_\hehkdb?keb
ihklhyggh\uq_ku\Zlvkylhr_jklv[m^_l[e_kl_lvdZdgZ^h
;_^gy`dZ\ufhe\beZkb^_\rZyjy^hf^ZfhqdZHgZkljZ^ZeZ[hyagvxg_hijylghklbbg_bf_eZ
gb_^bgh]h\hehkdZgbgZjmdZogbgZgh]ZogbgZlmeh\bs_gb^Z`_gZ]heh\_Dh\k_fmgZg_c
[ueieZlbgh\ucdmiZevgbdDh]^ZhgZ_]h^_eZeZlhbahklZ\r_ckyieZlbguaZdZaZeZ]j_[gbbh^bg
bagboih^ZjbeZR_ce_
Dlh[_^gy`dZ"ihbgl_j_kh\ZeZkvR_ceZ
�ebggucR_cebgo\hklkemqZcghkdhevagmeihkibg_^ZfhqdbblZ\a^jh]gmeZij_`^_q_f
hl\_lblv
k_fm`qbguh^bgZdh\udh]^Zl_[y[jhkZxl
Wlh`_fh^_ebjh\Zgb_ex[\bDhfivxl_jub]jZxl^jm]k^jm]hfb]jZb[hevr_gbq_]h
;_a\hehkZy^ZfhqdZ\a^hogmeZ
M`_gsbgkfm`qbgZfbfbehqdZ\k_]^Zb]jZ;_kl_e_kgZyex[h\vgZwdjZg_hgZqbs_
R_ceZijbreZ\aZf_rZl_evkl\hbih]ey^_eZgZk_[y\a_jdZehHl\_lblv[uehg_q_]hhklZ\Zehkv
lhevdh`^Zlv\k_]^Zrg_]h^Z\ghgZ^h_\r_]hijh^he`_gby
:okdZaZeZ^ZfhqdZOhqm[ulvDjhrdhcK[j_g
�Ljm^gh[uehihgylvdZdwlhlZdZy\hlhkh[ZmkljhbeZkvgZjZ[hlm\dZn_jZdhg
K^jm]hcklhjhguhlR_ceukb^_eq_jgh[hjh^ucfm`qbgZR_ceZ_]hg_agZeZghg_[uehbl_gb
khfg_gbyqlhwlhlh`_ikboh]bg
Ijhklbl_g_^Z^bl_ebkZen_lhqdm"h[jZlbekyhgdR_ce_
Ih`ZemcklZ
kbgbo]eZaZofm`qbguklhyebke_auHg\ul_jbo[mfZ`ghckZen_ldhc
M`Zkghm`Zkghijhr_ilZehgOhly\lhljZalh`_[uehm`Zkgh
�f_fnbkkdbfdhfivxl_jhf_eh[uehljb]h^ZgZaZ^blh]^ZbgbpbZlb\ZijbgZ^e_`ZeZDjhrd_
K[j_gdhlhjmx[_amfghex[bebZhgZk\hbfihdehggbdhfihfudZeZdhgp_dhgph\hgZ_]h
hl\_j]eZbhgihdhgqbekkh[hclZdqlhihkemoZf[hevrhcdmkhdK_\_jghc:f_jbdbbihk_c^_gv
g_ih^Z\ZeijbagZdh\`bagb
GhjfZevgZy`bagv[_a]hjh^kdh]hdhfivxl_jZg_fukebfZlZdqlhwlml_jjblhjbxkdhj__\k_]h
hddmibjh\ZebX`gh:f_jbdZgkdb_Kh_^bg_ggu_RlZluh\kydhfkemqZ_ihkdhevdmDjhrdZ
K[j_gjZahj\ZeZlmk\yav\h^ghklhjhgg_fihjy^d_lhgbdZdbok\_^_gbch[wlhckljZg_g_
ihklmiZeh
Yg_ex[exdh]^Z]jmklghdhgqZ_lky
hl\hlYlhevdhijhdjZkb\mxex[h\vkfhljx;uehihoh`_qlhqbklhiehlgZy^ZfhqdZb
q_jgh[hjh^ucfm`qbgZkhrebkv\h\dmkZo
R_ceZ\ihke_^g__\j_fybkiulu\ZeZlj_\h`gu_khfg_gbyWfhpbhgZevgh_khi_j_`b\Zgb__cg_
^Z\Zehkv;_kqm\kl\_ggZyoheh^gZyGbdZdZyhgZih`Zemcbg_ikboh]bgdZ\h\k_G_lmg__^Zgguo
^eywlhcijhn_kkbb:jZahgZg_ikboh]bgdZb\k_lZdbijbreZkx^ZjZ[hlZlvlhqlh`_
ihemqZ_lky"H[udgh\_ggZyijhklblmpby"Gm\hh[s_lhmwjhkfZkl_jZi_j\h]hjZajy^ZaZjZ[hldb
h]jhfgu_
&#xa];&#xey;&#xgm;&#x;_;v; h;;&#xgZ;&#xq;&#xZk;&#xu;&#xk;&#xlb;&#xe_;�a]eygm\f_evdhfgZqZku\klbe_ZebR_ceZijbklmibeZdihke_^g_cklZ^bbmoh^ZaZr_jklvx
ijbgyeZkv\uebau\Zlvk_[yr_jrZ\ufyauqdhf^hkZfh]ho\hklZ
Ohl_eZ[uylh`_lZd
By_^vgZ\_jgydZ`_fh`ghmkljhblvaZ\hegh\Zebkvh[Zkhk_^ZR_ceZ\^jm]\kihfgbeZijh
fZevqbdZ\hedZIjZ\^ZaZ\h^blvjhfZgu\g_djm]Zdeb_glh\ijhn_kkbhgZed_g_ih^h[Z_l
Qlh[ugbdlhg_^h]Z^Zekyhq_fhgZ^mfZ_lhgZihki_rbeZ^_eh\blhhl\_lblv
Dhg_qghfh`ghAZdZ`bl_k_[_ljZgknhjfZpbxb\k_HipbydhrZqbc\ZjbZglWlhihdZlZeh]m
ljZgknhjfZpbylbiZLih^lbi^\Z
Kh[_k_^gbdbmkbe_gghaZdb\Zeb
Ih^hreh\j_fybkjZam\hk_fvikboh]bghd\klZebbihreb\aZe
�DZn_jZdhg[uehaZ\_^_gb_fwdkljZdeZkkZNbjf_ijbgZ^e_`ZeZp_eZyk_lvlZdbodZn_brlZl
mgbo\kx^m[uefgh]hqbke_ggucb\ukhdhijhn_kkbhgZevguc
R_ceZ\rlZl_g_khklhyeZk_]h^gy__aZa\ZeZkx^Zijbyl_evgbpZ\ieZlbgh\hfdmiZevgbd_
IhiZklv\lZdh_aZ\_^_gb_[_aj_dhf_g^Zpbbwlhcex[bl_evgbpuqbklhlmkhklhy\r_cmf_g_^`_jZ
gZkZfhfohjhr_fkq_lm[ueh[uijhklhg_\hafh`ghDeb_glulh`_ijboh^bebkx^Zg_kmebpu
aZe_\k_\gbfZgb_[uehkhkj_^hlhq_ghgZklhjbf_cd_j_
hdjm]klhjbf_cd_jZ\jZ^bmk_ijbf_jghlj_of_ljh\\k_[ueh^jm]h]hp\_lZp_ehfdZn_[ueh
\u^_j`Zgh\ebeh\uolhgZoZbawlh]hdjm]Zbkoh^beh]hem[h_kbygb_
Klhjbf_cd_jZhgZ\b^_eZ\i_j\u_DZdbjZkkdZau\ZebwlZxgZyhkh[Zmf_eZkha^Z\Zlv\hdjm]k_[y
kh\_jr_ggh^jm]hcfbj
?_hdjm`ZebljZ\Zb]hem[h_g_[h\b^bfu_\ijZ\bevghci_jki_dlb\_;_ehkg_`gu_[ZjZrdb
ihsbiu\Zebih^jZ]b\Zxsmxhl\_l_jdZljZ\mHsmsZeky^Z`_kZfwlhle_]dbc\_l_jhdWlh[ueh
Z[khexlghdZd\j_Zevghklbg_lemqr_j_ZevghklbEZkdh\h_ahehlh_khegurdh
Klhjbf_cd_jdjm]ehebpZy^_\hqdZkdhjhldhih^kljb`_ggufbq_jgufb\hehkZfbdZaZeZkvkdhj__
\hajZkl
Kha^Z\Z_fu__xih\_kl\h\Zgbyij_h[jZ`Zeb^_ckl\bl_evghklvb\h\e_dZeb\g__\k_ohdjm`Zxsbo
dg_fZehcjZ^hklbihke_^gboG_dhlhju_^Z`_ml\_j`^ZebqlhkZfwlhlfbj_klv^_eh__jmd
Dklhebdm^_\hqdbihki_rbeih^k_klvq_jgh[hjh^ucfm`qbgZ
R_ceZk__l_fghju`_cr_jklvxih\k_fml_emkjZam[ueZaZf_q_gZb__klZeba\Zlvkh\k_o
klhebdh\HgZ\u[jZeZklhebdjZkiheh`_gguc[eb`_\k_]hdklhjbf_cd_jm
�ZfZ\ieZlbgh\hfdmiZevgbd_mkljhbeZkvmkl_gubm`_[ueZ\ex[e_gZWjhkfZkl_jgZlhb
fZkl_jqlh[uZ[khexlgh\k_jv_aex[blvgZijhly`_gbbjh\ghlj_oqZkh\klZg^Zjlgh]h
hieZqb\Z_fh]h\j_f_gb;m^vdeb_glohlvq_eh\_dohlvljZgknhjfohlvfZrbgZohlv`b\hlgh_
ohlv[_kkeh\_kgZydmdeZGZ^Zggucfhf_gldeb_glhfieZlbgh\h]hdmiZevgbdZ[ueim^_ev
�he`gh[ulv_]hhklZ\bea^_kvgZihi_q_gb_dZdhcgb[m^vkmi_j[h]ZqhlijZ\b\rbcky
iml_r_kl\h\Zlv
GZijhlb\R_ceukb^_ek_^hcklZjbqhdHg\^jm]kijhkbe
Qlh^mfZ_rv^hqdZdZdmgbolZf^Zevr_keZ^blkybebg_l"KlZjbqhddZdkeZ[hmfgucg_
hlju\Zekyhll_e_\bahjZdhlhjuck_cqZkgbdh]h^jm]h]h\wlhfihf_s_gbbg_bgl_j_kh\Ze
R_ceZlsZl_evghijhZgZebabjh\ZeZ^mr_\gu_^\b`_gbyklZjbqdZJ_f_kehikboh]bgdb
ij_^iheZ]Zehkihkh[ghklvmeZ\eb\Zlvqm\kl\Zbfukebq_eh\_dZihbof_evqZcrbfijhy\e_gbyf\
ih\_^_gbbbj_qb
hijhkklZjbqdZbf_e[he__]em[hdbckfukeq_ffh`gh[ueh[uh`b^Zlvhlq_eh\_dZ_]hh[ebdZb
fZg_jHgbf_eiheblbq_kdmxih^hie_dm
HgbgZ\_jghjZa\_^mlkyhl\_lbeZR_ceZghi_j_^wlbfihklZ\yl^jm]^jm]mfgh`_kl\h
mkeh\bc
Ohohohk^h\hevguf\b^hfhlha\ZekyklZjbqhd:qlh[u\rbcKKKJijbf_lmkeh\by"
R_ceZmeu[gmeZkvkZfhc\hkoblbl_evghcbak\hbomeu[hd
Dhg_qghijbf_lLhdbhgb]^_g_^ZekeZ[bgubihlhf\lZdbo^_eZoij_bfms_kl\h\k_]^ZaZ
`_gsbghc
OhohohaZkf_yekyklZjbqhdkh[jZ\ebph\fhjsbgu
�Kd\havgZkus_ggh_gZjdhlbdhfWNijhkljZgkl\h[ueh\b^ghdZdmkl_guieZlbgh\ucdmiZevgbd
kih^_jgmlufb\eZ]hc]eZaZfbqlhlhgZr_ilu\Z_lim^_ex\[_eh_moh
Kkhk_^g_]hklhjbf_cd_jkdh]hklhebdZ^hghkbebkvh[ju\dbjZa]h\hjZkf_rZggu_kiZklhjZevguf
ZjhfZlhfa_e_gbb^moZfbq_jgh[hjh^h]hfm`qbgu
DZd[m^mljZa\b\Zlvkykh[ulbyg_agZxilbpZ[_`bl]hgblkyDjhrdZK[j_g_]h
ex[beZ
;ZjZrdb^hkboihjij_[u\Z\rb_\hl^Ze_gbb\^jm]ihieuebih\ha^momgZR_cebgklhebd
keh\ghimrbgdbh[^mlh]hh^m\ZgqbdZ
�_\hqdZklhjbf_cd_jmeu[ZeZkvGZr__mg__ihdZqb\ZeZkvgZp_ihqd_ahehlZyfhg_lZk
bah[jZ`_gb_fde_gh\h]hebklZR_ceZaZkfhlj_eZkvgZwlhkbyxs__dheuoZgb_b\dZdhclhfhf_gl
\klj_lbeZkv\a]ey^hfkq_jgufb]eZaZfb^_\hqdb
Zkdl_e_nhgmkhh[sbekZfhoh^gucl_e_nhggucZiiZjZlaZimklb\h[_jmdbdk_[_\hqj_\hb
\ugbfZyhllm^ZdjZkgmxljm[dmgZrgmj_keh\ghkh[kl\_ggu_\gmlj_gghklb
Wlhy
=h\hjbefZevqbd\hedb]hehkmg_]h[uedZdhclhijb^mr_gguc
YgZjZ[hl_hl\_lbeZR_ceZlh`_ijb]emr_gghgh\_kvfZj_adh
IjhklbIhfh]bfg_
:qlhlZdh_"
IlbpZiex_lkyh]g_f
�DZn_jZdhgg_h`b^Zggh\a^jh]gmehhldjbdZ[hjh^Zlh]hfm`qbgu
JZkdb^u\Zy\klhjhgu[_euo[ZjZrdh\\[_`ZeZilbpZgZg_\_jhylghh]jhfguogh]Zoiheghf
khhl\_lkl\bbkaZdhgZfbi_jki_dlb\uhgZjhkeZbjhkeZ\jZaf_jZo
ReZih]hgyAZfZevqbdhf\hedhf\q_jghcrdmj_

f_rZl_evkl\hklhjbf_cd_jZ_c\b^bfhohl_ehkvk^_eZlvwlhaj_ebs_[he__\i_qZleyxsbf
ijb\_ehdlhfmqlhgh]bmilbpujZa^mebkv\^\h_ijhlb\gZlmjZevghc\_ebqbgu
�Zbijhbkoh^beh\k_wlhm`_g_gZnhg_bgl_jv_jZdZn_ZgZijhklhj_iehsZ^b]^_r_e
\k_yihgkdbcn_klb\ZevlZgp_\h[hg
IlbpZ]gZeZkvaZfZevqbdhf\hedhfZ__\k\hxhq_j_^vij_ke_^h\ZeZ^_\hqdZdhrdZ
k_ljh_f_lZebkvihiehsZ^bjZaju\Zykljhcgu_djm]blZgph\sbpL_\m`Zk_jZa[_]Zebkvg_
i_j_klZ\ZyihfZob\Zlv\__jZfbIhoh`_[uehh^gZdhqlhjZa[_]Zgb_wlh^hklZ\ey_lbf
m^h\hevkl\b_`bl_ebLhdbhbkihdhg\_dh\[ueb[hevrbfbex[bl_eyfbkiZkZlvkyhljZaguo
qm^h\bsBebkdhj__HG:hlghkbeZkvdqbkemihdehggbdh\nZglZklbq_kdh]hdbgh
Bah[jZ`ZyjZa[_]Zxsbokyhlm`ZkZex^bkijZrb\Zebk_[yZdh]hkh[kl\_gghiZjh^bjm_lwlZ
ilbpZ"Dh]hbai_jkhgZ`_cklZjuonbevfh\"DZdh]hgb[m^vJhm^JZgg_jZ"
IlbpZaZ\ueZdZdkbj_gZ
AG:?RVEBLUQLHL?;YEX;YL"
Fh`_lhgZijhklhkmfZkr_^rZy"ih^mfZebex^bLh_klvykgh_^_ehg_hgZ g_ilbpZ\fZHG:
;hevghgm`ghaZ^bjbklh[jhkbe\hl\_lfZevqbd\hed
KdZ`bl_kqZklv_dZdh_\lhg_fmdjbdgmeZ^_\hqdZdhrdZR_ceZHG:\b^bl_ebkughqdhf
_]h\hh[jZabeZ
Fum`dZdgb[m^vh[hc^_fky
:lhfh`_lihclb\ex[bfu_^_ldb"
?s_q_]h
IlbpZijbp_evghiZevgmeZh]g_f\o\hklfZevqbdm\hedmBihiulZeZkvjZa^Z\blv_]hk\hbfb
jZkimorbfbgh`bsZfb
FZevqbd\hedih^iju]gmeqlh[uehkbeH^gh^_ehex[blv^jm]h_m[blv
Lu`_agZ_rv\k_jbZe_HG:ihl_jyeZj_[_gdZjZkkm^bl_evghkdZaZeZR_ceZhlblhkdm_l
Wlhijha\mqZehm[_^bl_evghghdZdlhg_lyg_ldfZl_jbdhlhjZyiex_lkyh]g_fklj_ey_leZa_jhf
e_lZ_lgZj_Zdlb\ghckljm_bbf__llZdb_\_ebdZgkdb_gh`bsb
Ljbklj_fbl_evgu_nb]mjuaZ\_jrbebk\h_kdhev`_gb_ihmdjZr_gghcyihgkdbf]hkm^Zjkl\_gguf
neZ]hfiehsZ^b^eylZgp_\bbkq_aebba\b^mL_i_jvhgbgZoh^bebkv\ahg_`b^dhdjbklZeebq_kdbo
l_e_\babhgguowdjZgh\WlbwdjZgulj_okZglbf_ljh\hclhesbguihdju\Zeb\k_ljhlmZju
FbeucihklhcjZag_kkybafbjbZ^h\^bgZfbdh\]hehkDjhrdbK[j_g
Iha^ghMf_gym`_^jm]Zyhl\_lbe;jZl_pjw]]bbhl\_jgmeky
R_ceZgZqZeZaZ^uoZlvkyDhrdb\k_lZdbg_\hedbhgb`_g_klZc_juBo^_ehjZa\b\Zlv[hevrb_
kdhjhklbiju]ZlvgZ^h[uqmbh^gbfm^Zjhf\Zeblv__gZa_fv
R_ceZm\b^_eZqlh\jmd_mfZevqbdZ\hedZibklhe_lb\kdjbdgmeZ
Klj_eyZc
�uoZgbyg_o\ZlZeh
LhedmlhmkhfgbekylhlWlh`_fZrbgZ__jZa\_aZklj_ebrv
&#xq;&#x_j;&#xgm;&#xx;&#xlh;&#xqd;&#xm;&#xgZ;
&#xex;&#x_;&#x;&#xGZ;
x;&#x_;�Klj_eyc]h\hjyll_[_gZklZb\ZeZhgZaZ^uoZykvq_jgmxlhqdmgZdex\_GZdex\_Z\Zc
`_
FZevqbd\hedgZ[jZ\ih[hevr_kdhjhklbh[_jgmekygZaZ^b\uklZ\bejmdmknZjnhjh\uf
ibklhe_lhf=jhfuogme\uklj_e\a\ba]gmeZimey
IlbpZjZabgmeZdex\gZih^h[b_lxeviZgZ
IhiZedjbdgmeZ^_\hqdZdhrdZ
lh`_f]gh\_gb_ilbpZgZqZeZh^gmaZ^jm]hchlju]b\Zlvdmjijbg_k_gguo\`_jl\m^g_fDZd
gbkljZggh\g_dhlhjuohlghr_gbyohgZ[ueZmkljh_gZkh\k_fdZdgZklhysZydmjbpZ?kebpuieylZ
klmqZlfZf_dmj_ihdex\mlhhgZhlju]b\Z_lb^Z_lbfdhjf
AZgylZy\uie_\u\Zgb_fkh^_j`bfh]h`_em^dZilbpZg_kdhevdhk[Z\beZl_fiAZwlh\j_fy
^_\hqdZdhrdZgZijy]rbihke_^gb_kbeu^h]gZeZilbpmBiju]gmeZ
B\ibeZkv\__^ebggmxr_x
HgZ\hgabeZ\wlmr_xk\hb'ljZgknhjfbjh\Zggu_d_jZfbq_kdb_dh]lbijhdmkbeZ__k\hbfb?
ljZgknhjfbjh\Zggufbmgb\_jkZevgufbq_exklyfbkZefZagufbgZkZ^dZfbbijbgyeZkvlj_iZlv__
baklhjhgu\klhjhgmqlh[uehkbe
G_gZ^hqmlvkeurgh\u^hogmeZilbpZ
G_gZ^h_s_jZaqmlvkeurghih\lhjbeZhgZ
�_\hqdZdhrdZfheqZj\ZgmeZ__q_exklyfbb]heh\Zilbpuklj_kdhfjZaju\Z_fh]hihehlgZ
ihe_l_eZgZa_fex
G_kf_crZeblvijhbag_keZ]heh\Z]ey^ybkih^eh[vy
Lu\ihjy^d_"
Fh`gh"
DZdhclmlihjy^hd
?s_dZdfh`gh
Lu`_mf_gyg_`_gdZkdZaZeZR_ceZ\ludZy[_eu_p\_ludhkf_b\ih^klZ\dmbd_[ZguIhke_
wlh]hhgZih^hreZdihkl_ebbijbgyeZkvjZkq_ku\ZlvrdmjmfZevqbdZ\hedZieZlbgh\uf
]j_[_rdhf
DhfgZlZgZ\hk_fv^_kyl\hkvfhfwlZ`_hk\_sZeZkv_s_g_yjdbfmlj_ggbfkhegp_fBkdhjdbk\_lZ
ieykZeb\\ha^mo_dZd\her_[gucahehlhcihjhrhd
;uehkeZ\gh
FZevqbd\hedf_^e_gghaZ\beyek\hbfaehkqZklgufo\hklhf
�_\hqdZdhrdZihqm\kl\h\ZeZqlhhgZ[_amfZhlwlh]ho\hklZ
ijhklug_
Luf_gyex[brv"
Ex[ex
IjZ\^Zex[brv"
IjZ\^Z
HgbkhrebkvghkZfbbimklbebkvh[gxob\Zlv^jm]^jm]Z
Yl_[yohqm
Yl_[yohqm
Iheh`bfhgbohl_eb^jm]^jm]Zg_\k_]^ZGhk_cqZkHgb]h\hjbebijZ\^mAgZyqlhaZkeh\Zfb
ijyq_lkyeh`vbaZdju\ZygZwlh]eZaZ
IjhsZc
IjhsZc
;uehohjhrh
;uehohjhrh
K_jbZeijb[ebabekyddhgpm
�_ckl\bl_evghebohjhrh[uehDjhrd_K[j_glh_klv?Clh_klvdhfivxl_jm
\eZ^uq_kl\mxs_fmgZ^Lhdbh"
IhhdhgqZgbbk_jbZeZgZwdjZgZo\hagbdeZ[_eZyfmlv:fbgmluq_j_aljbg_h`b^ZgghgZqZebkv
gh\hklb:kkhpbZpbbkhk_^_cyihgp_\
G_h^ghdjZlghih\lhjbebkhh[s_gb_hlhfqlhb^he\\b^_ilbpu[ued_flhihobs_gba\_jkdb
mgbqlh`_g
Fgh]hjZaihdZau\Zebg_]h^mxs_]hhlpZMkZgh
FZevqbd\hedkb^_e[e_^gucdZdihehlgh
Kh[kl\_gghdZdh]hp\_lZmg_]hdh`Zih^r_jklvxkdZaZlv[uehljm^ghgh^_\hqdZdhrdZ\k_
ij_djZkghqm\kl\h\ZeZ
IexgvlugZ\k_wlhkdZaZeZhgZbijb`ZeZkvdg_fmk\hbf]eZ^dbfl_ehf
Bg_`ghh[\beZfZevqbdZ\hedZk\hbfimrbklufo\hklhf
Dlh`_mklhbli_j_^lZdhc\he_clZdhceZkdhcblZdhc`_gkl\_gghklvx
FZevqbd\hedhq_gvex[bl^_\hqdmdhrdmR_ceZijbgyeZkv\uebau\ZlvfZevqbdZ\hedZ
dhrZqvbfyauqdhf
Bhlwlh]hr_jrZ\h]hyauqdZfZevqbd\hedjZklZyedZdfhjh`_gh_e_lhf

DjhrdZK[j_ghnbpbZevghjZa\_eZkvk;jZlp_f;jw]]b
IjbjZa\h^_hgZihlj_[h\ZeZ\gmrbl_evghcdhfi_gkZpbbbwlhlj_[h\Zgb_[uehijbgylh
Ihkdhevdmm;jZlpZ;jw]]b[uejhfZgkdhfivxl_jhf:njbdZgkdboKh_^bg_gguoRlZlh\_fm
ijhklhgbq_]hg_hklZ\ZehkvdZdijbgylvlj_[h\Zgbyiheghklvx
KmffZ[ueZijyfhlZdbg_\_jhylgZyghkhrebkvgZlhfqlh\uieZqb\ZlvkyhgZ[m^_l\jZkkjhqdm\
l_q_gb_^_kylbe_l\\b^_khjhdZiylbijhp_glh\]h^h\h]hmjh`Zya_jgh\uo\[u\r_fKh\_lkdhf
Khxa_
LZdqlh_s_g_dhlhjh_\j_fy^_lbrdb`b\msb_\??mljh[_kfh]ml`blvb]jZxqb
k_fkiZkb[h
Kt_fhqgZy]jmiiZk_jbZeZgZqZeZihg_fgh]mm[bjZlvkhnblubdZf_ju
Bkihegbl_evgbpZjhebDjhrdbK[j_gijbgyeZkvkly]b\Zlvkk_[ydhklxfIhfh]Zeb_c\wlhf
ljm^ghf^_e_p_euo^\_dhklxf_jrb
GmdZdgbq_]h"
DZdh_gbq_]hLuihkfhljb:dljbkZihdZaZeZgZ\hkiZe_gguchlihklhyggh]hihl_gbymqZklhd
dh`b
OhjhrhfuihjZ[hlZeb
GmjZaHG:ihjmqbeZ
;jZl_pjw]]blh`_aZdhgqbejZa^_\Zgb_bly`_eh^urZe
k_]hlh\hdaZimkdmihc^_fl_
Kt_fhqgZy]jmiiZg_[hevrbfbdmqdZfbihlygmeZkvgZdhkfh^jhfp_glj_iehsZ^dbih^h[gh
k\ys_gghfm^j_\mi_j_^ojZfhfklhyeZjZd_lZ
ihhsj_gb_aZf_kypbagmjbl_evguokt_fhd]jmiimhlijZ\eyeb\hj[blZevgmxwdkdmjkbx\hdjm]
A_feb
Hl_p:evnj_^=MkZghihdZqb\Zekyebphf\\_jo\p_glj_k\h_]h[Zkk_cgZg_ih^\b`gucb
[_a\hevguc
K\ys_ggh_ba\Zygb_\\b^_ilbpuljb^gygZaZ^[uehhlj_fhglbjh\ZghgZnZ[jbd_b
[eZ]hihemqgh\_jgmehkvgZk\h_f_klh
We_dljhggZykbfmeypbyex[\baZdhgqbeZkvbHG:[hevr_g_^hgbfZeZ_]hbkl_jbq_kdbfb
a\hgdZfb
Hlpmmqbl_exm`_gbqlhg_^hkZ`^Zeh
Iheb\Zy]Zahg:evnj_^=MkZghhklmibekymiZe\[Zkk_cgbmlhgme\j_amevlZl_iZjZebqZk_j^pZ
FZevqbd\hedhnbpbZevgh`_gbekygZ^_\hqd_dhrd_
FZevqbd\hedjZki_\Z_li_k_gdb^_\hqdZdhrdZlhj]m_lkh[hc?cwlZjZ[hlZgjZ\blky\hlhgZb
jZ[hlZ_lghlhevdhlh]^Zdh]^Z_cwlhgjZ\blky
LhdbhkZfuc[h]Zluc]hjh^\fbj_
H[tykgy_lkywlhl_fqlh_]hojZgbl_evbaZsblgbddhfivxl_jDjhrdZK[j_g`_gsbgZ
0HQWDUXILPHUXE\0DULNR2KDUD
&RS\ULJKWE\0DULNR2KDUD
(FZ_\kdbci_j_\h^gZjmkkdbcyaud
;ZgZgZ?kbfhlh
Dmogy
Ih`Zemc\p_ehfk__l_ex[bf_cr__fh_f_klhdmogyDZdZy]^_g_\Z`ghIjhklhfg_e_]dhlZf
]^_]hlh\yl_^mDhg_qghohjhrh_kebdmogyh[mkljh_gZk\_`b_ojmklysb_ihehl_gpZ
[_ehkg_`gucdZn_ev\dhlhjhfhljZ`Z_lkyemqkhegpZGhfbeufg_bkZfu_aZims_ggu_dmogb
�Z`__kebiheihdjulkeh_fh\hsguohqbkldh\iZqdZxsbfih^hr\u^hfZrgbolZihd
Ij_^ihqblZxijhklhjgu_dmogbFh`ghijbkehgblvkydk_j_[jbklhc^\_jp_\ukhq_ggh]h
oheh^bevgbdZkaZiZkhfijh^mdlh\gZ\kx^he]mxabfmhlhj\_rv\a]ey^hlaZfua]Zgghc]Zah\hc
ieblubj`Z\h]hgh`ZZ\hdg_h^bghdhkby_la\_a^Z
HlmklZehklbybghcjZa\iZ^Zx\ihegmxijhkljZpbxDh]^Zijb^_l\j_fymfbjZlvohjhrh[uwlh
kemqbehkvgZdmog_DZdhc[uhgZgb[ueZkbjhlkdboheh^ghcbebkh]j_lhcqvbflhl_iehfm`
lZfyg_kjh[_xF_evdg_lfukevEmqr_gZdmog_q_f]^_lh_s_
IhdZf_gyg_hlukdZebLZgZ[wybkiZeZgZdmog_
Khkghfmf_gy\hh[s_g_\Z`ghh^gZ`^ugZjZkk\_l_y\uiheaeZbak\h_cdhfgZluhlqZy\rbkv
mkgmlvbbsZ]^_[u]heh\mijbdehgblvmkljhbeZkvgZdmog_Kl_oihjkihdhcg__\k_]hfg_
kiblkyih^[hdhfmoheh^bevgbdZ
�Ah\mlf_gyKZdmjZbFbdZ]wjh^bl_ebfhbmf_jebkh\k_ffheh^ufbJhkeZym^_^Zk[Z[dhc_^
kdhgqZekydh]^Zy_s_\rdhe_mqbeZkvHklZebkvfuk[Z[mrdhc
:g_^Z\ghmf_jeZbhgZY[ueZkh\_jr_gghm[blZ
=h^aZ]h^hfk_fvylZyeZb\hlkh\k_chq_\b^ghklvxgZklmibehihegh_h^bghq_kl\h\k_hklZevgh_
g_bf_ehgbdZdh]hagZq_gbyj_fyZfh_fjh^ghf^hf_ijh^he`Zehl_qvdZdgb\q_fgb[u\Zehb
wlhbamfeyehf_gy^hdjZcghklb
IjhklhdZdZylhGNgZmqgZynZglZklbdZDhkfbq_kdbcfjZd
Ljb^gyihke_ihohjhgy[ueZg_\k_[_Fh_]hj_[uehklhev\_ebdhqlh^Z`_ke_auebebkvk
ljm^hfKeh\gh\ihem^j_f_yjZkkl_ebeZk\hcfZljZkbdnmlhggZihem\k\_jdZxs_f[_afhe\bb
�dmogbBmkgmeZaZdmlZ\rbkv\h^_yeh=m^_eoheh^bevgbdjZkk_b\Zyfh_h^bghq_kl\hhe]Zyghqv
ijhreZkihdhcghgZklmibehmljh
Dhg_qghemqr_kiZlvih^a\_a^gufg_[hf
Emqr_[ulvjZa[m`_gghci_j\ufemqhfaZjb
Emqr_ghg_^eyf_gy\fh_f]hj_
B\k_lZdbijhklhijhay[Zlvg_\hafh`gh@bagvihgm`^Z_l^_ckl\h\Zlv;Z[mrdZhklZ\beZfg_
^hklZlhqgh^_g_]ghgug_rgyyd\ZjlbjZfg_g_ihdZjfZgm^Zb\_ebdh\ZlZ^eyh^gh]hq_eh\_dZ
gm`ghi_j__a`ZlvDmibeZ[xee_l_gvhgZcf_bijh^Z`_`bevygh_^\Z]eygmeZgZh^ghh[jZagu_
jy^u[_kdhg_qguoh[ty\e_gbcdZd\]eZaZoihl_fg_ehI_j__a^lj_[h\Ze\j_f_gbbkbe
:kbelhbg_[uehE_`Zgb_ghqvxb^g_fgZdmohgghfihemhlha\Zehkvghxsbfb[heyfb\
kmklZ\ZoYihgbfZeZq_]hfg_[m^_lklhblvi_j__a^oh`^_gb_ihh[ty\e_gbyfihlhffhjhdZk
i_j_\hahf\_s_cihlhfi_j_mklZgh\dZl_e_nhgZ
Hlh^ghcfukebhij_^klhysboly]hlZoy\iZ^ZeZ\hlqZygb_b^gyfbgZijhe_l\ZeyeZkv\ihkl_eb
Ihlhfmlhwlhlihke_ihem^_ggucijboh^baZihfgbekyfg_dZdqm^hg_[_kgh_
^jm]f_eh^bqghijha\_g_e^\_jghca\hghd
lhjZyiheh\bgZ^gy\_kgZe_]dZyh[eZqghklvihe]eZaZjZ\gh^mrghyijh]ey^u\ZeZd\Zjlbjgu_
h[ty\e_gbyihq_fmlhhaZ[hq_ggZym\yau\Zgb_f\iZqdbklZjuo`mjgZeh\bljm^ghklyfb[m^ms_]h
i_j__a^ZLhqghkhkgZ[jhkZxkvd^\_jyfb[_a^mfghih\hjZqb\Zxdexq\aZfd_Fg_ih\_aehgZ
ihjh]_klhyeg_]jZ[bl_evZXblbLZgZ[w
KiZkb[haZihfhsvkdZaZeZy
OhjhrbciZj_gv]h^hffheh`_f_gyhga^hjh\hihfh]\h\j_fyihohjhgDjZ_fmoZykeurZeZqlh
hgmqblky\h^ghfkhfghcmgb\_jkbl_l_ijhq_fk_cqZklhy\ZdZ^_fbq_kdhfhlimkd_
M`_j_rbeZ]^_[m^_rv`blv"kijhkbehg
�Zg_l_s_meu[gmeZkvy
Ijhoh^b\uiv_fqZx
G_fh]mki_rmih^_emhl\_lbehgkmeu[dhcMf_gyij_^eh`_gb_FulmlkfZfhcih^mfZeb
ihq_fm[ul_[_mgZkg_ih`blv"
Qlhqlh"
EZ^ghluijhklhaZoh^bk_]h^gy\_q_jhfqZkh\\k_fvygZjbkh\ZedZdijhclb
KiZkb[hjZkk_ygghy\ayeZebklhdkieZghf
AgZqbl^h]h\hjbebkvFukfZfhc[m^_fjZ^uFbdZ]wkZg
Hgmeu[gmekyMeu[dZmg_]h[ueZg_h[udgh\_gghhldjulhcIhdZhgklhyegZihjh]_ym\b^ZeZ_]h
�]eZaZbg_fh]eZhl\_klbhlgbo\a]ey^ZZ_s_b_]h]hehkgZa\Z\rbcfh_bfy
Ohjhrhyijb^m
F_gykeh\gh[_kihimlZeGhhg^_j`ZekyklZdbfkihdhckl\b_fqlh_fmgZ\_jgydZfh`gh[ueh
^h\_jblvkyI_j_^]eZaZfb\^jm]k]mklbeZkvlvfZgmlhqgh[_kh\kdb_ijh^_edbkd\havdhlhjmx
k\_lbeZkv_^bgkl\_ggZy^hjh]Zb\_eZhgZgZijyfbddg_fmHlg_]hbkoh^beh[_eh_kbygb_b
mklhylv[uehg_\hafh`gh
HgkdZaZe
EZ^gh_s_m\b^bfkybmr_emeu[Zykv
�hkf_jlb[Z[mrdbykh\k_f_]hg_agZeZDh]^ZXblbLZgZ[wg_h`b^Zgghihy\beky\kZfuc^_gv
�ihohjhgyihijZ\^_kdZaZlvaZih^hajbeZ\g_f[Z[mrdbgh]hh[h`Zl_eyjh`ZsbfbjmdZfbhg
\ha`b]Zedmj_gby]eZaZ_]hhimoebhlke_aZm\b^Z\gZZelZj_[Z[mrdbgihjlj_lhgg_kfh]
k^_j`Zlvju^ZgbcY^Z`_mklu^beZkv[_^ghklbkh[kl\_gguoqm\kl\\kjZ\g_gbbklZdbfb
i_j_`b\ZgbyfbHq_gvm`hg[uem^jmq_gMlbjZyke_auhgkdZaZe
Iha\hevij_^eh`blvl_[_ihfhsv
B\kZfhf^_e_k^_eZe^eyf_gyhq_gvfgh]h_
LZgZ[wXblbKlu^ghkdZaZlvdZd^he]hijbrehkv\kihfbgZlvdh]^Zy\i_j\u_mkeuoZeZhl
[Z[mrdbwlhbfy
HgjZ[hlZeg_iheguc^_gv\lhcp\_lhqghceZ\d_dm^ZhgZlZdex[beZaZ]ey^u\ZlvIhfgblky
g_kdhevdhjZahgZ^Z`_]h\hjbeZg_qlh\jh^_DZdhchgfbeucwlhlfZevqbdLZgZ[wbebhlb
k_]h^gyhg;Z[mrdZh[h`ZeZ[md_luGbdh]^Zg_^h\h^beZ^hlh]hqlh[up\_luhkuiZebkvZ
ihlhfmoh^beZ\p\_lhqgucfZ]Zabgqbdihg_kdhevdmjZa\g_^_ex
DZdk_cqZk\b`mhg\urZ]b\Z_lke_^hfaZ[Z[mrdhcg_kydmie_ggu__xp\_luKbfiZlbqguc
iZj_gv\ukhdbckljhcguc;hevr_ygbq_]hhg_fg_agZeZjZa\_qlh\b^_eZdZdhgmk_j^gh
ljm^blky\eZ\d_IhagZdhfb\rbkvkgbfih[eb`_hsmlbeZdZdhclhoheh^dhlhjuf\_yehhlg_]h
HgdZaZekykh\_jr_gghh^bghdbf\ijhq_fb]h\hjbeb^_j`Zekyk^hklhbgkl\hfKeh\hffu[ueb
_^\ZagZdhfuBhghklZ\Zeky^eyf_gyqm`bf
_q_j\u^Zeky^h`^eb\ufKd\hav\_k_ggbckmfjZdih^fhjhkysbfl_ieuf^h`^bdhfyreZ\j_fy
�hl\j_f_gbk\_jyykvkieZghfhfLZgZ[wgZoh^bekyih^jm]mxklhjhgmP_gljZevgh]hiZjdZ
:jhfZl\eZ`ghca_e_gbaZljm^gye^uoZgb_ih^gh]ZfboexiZeZ\h^Zfhdju_^hjh`dbjZ^m`gh
f_jpZeb
Q_klghkdZaZlvyreZihlhfmqlhf_gyiha\ZebGbhq_f^jm]hfybg_ihfureyeZ=eygm\gZ
\ukhq_gguc^hfyih^mfZeZqlhbad\ZjlbjuLZgZ[wgZ^_kylhfwlZ`_gZ\_jgh_hldju\Z_lky
uc^ybaebnlZybkim]ZeZkva\mdZkh[kl\_gguorZ]h\\]medhfdhjb^hj_Lhevdhiha\hgbeZdZd
^\_jvjZkiZogmeZkv
AZoh^bkdZaZehg
Yba\bgbeZkvaZ[_kihdhckl\hb\hreZKljZggZywlh[ueZd\ZjlbjZI_j\uf^_ehfydhg_qgh
h]ey^_eZkv\ihbkdZodmogb\a]ey^fhcmi_jky\rbjhq_gguc^b\Zg\]hklbghc:m`_^Zevr_
\b^g_ebkvgZdmohgghckl_g_rdZnqbdb^eyihkm^uGbh[_^_ggh]hklheZgbdh\jZDjuluc
[_`_\hcldZgvx^b\Zgkeh\ghkhr_ekj_deZfghcdZjlbgdbGZg_fi_j_^l_e_\bahjhfg_[hkvfh]eZ
\kyk_fvymf_klblvky_ebdhe_iguc^b\Zghgijbr_eky[u\ihjm]b]Zglkdhckh[Zd_bal_oqlhg_
ijbgylh^_j`ZlvmgZk\Yihgbb
I_j_^\uoh^ysbfgZl_jjZkmhdghf\ukljhbebkv\jy^]hjrdb\Zahqdbiehrdbkp\_lZfbb
jZkl_gbyfbbo\_l\bijbqm^eb\hi_j_ie_lZebkvh[jZamy]mklu_aZjhkebH]ey^_\rbkvyihgyeZ
qlhp\_lua^_kvih\kx^miheghfkhhl\_lkl\bbk\j_f_g_f]h^Z\djZkb\uo\ZaZoklhyebbaysgh
khklZ\e_ggu_[md_lu
KdhjhfZfZijb^_lh[_sZeZgZfbgmldm\uj\Zlvkybak\h_]h[ZjZ:ihdZhkfhljbkv_kebohq_rv
Fh]md\ZjlbjmihdZaZlvIhkfhljbfqlhl_[_a^_kvijb]eyg_lkyHij_^_ebfqlhluaZq_eh\_d
]h\hjbehgaZ\Zjb\ZyqZc
DZdwlh"kijhkbeZybmk_eZkvgZ^b\Zg
GmagZ_rvih^hfmmagZxl\dmkuex^_c=h\hjylfgh]h_dijbf_jmfh`ghihgylvihm[hjghc
�kdZaZehgkfy]dhcmeu[dhc_j`Zekyhg\_kvfZg_ijbgm`^_ggh
DmogykdZaZeZy
�Z\hlhgZhh[s_\k_hkfhljbih\lhjbehg
Hg]hlh\beqZcZyhlijZ\beZkvjZa]ey^u\ZlvdmogxIh\b^m\iheg_^h[jhlgZypbgh\dZgZ
^_j_\ygghfihemre_iZgpuXblbij_\hkoh^gh]hdZq_kl\Zbadmohgghcml\ZjblhevdhkZfh_
g_h[oh^bfh_b\iheghfihjy^d_Kdh\hjh^dZnbjfuKbev\_jklhmgg_f_pdZyfZrbgdZ^ey
qbkldbh\hs_c^Z`_fhy[Z[mrdZohaycdZbakZfuoe_gb\uokm^h\hevkl\b_fihevah\ZeZkvlZdhc
`_
Ih^djhohlguf]Zeh]_gh\ufk\_lbevgbdhf\ukljhbebkvihjZg`bjmlZj_edbqZrdbk\_jdZxsb_
klZdZguKi_j\h]h\a]ey^Z[uehykghihdmiZebhlkemqZydkemqZxghkZfh]hemqr_]hdZq_kl\Z
QlhijbylghihiZ^Zebkvbj_^dhklbnZjnhjh\u_fbkdb^hf[mjbki_pbZevgu_kdh\hjh^db^ey
aZi_dZghdh]jhfgu_[ex^Zib\gu_djm`dbkdjurdZfbY^Z`_\fZe_gvdbcoheh^bevgbd
aZ]eygmeZjZam`XblbjZaj_rbeLh`_ihegucihjy^hd
YhkfZljb\ZeZkvbdb\ZeZkh^h[j_gb_fAZf_qZl_evgZydmogyYkjZam\g__\ex[beZkv
_jgmeZkv\]hklbgmxbmk_eZkvgZaZf_qZl_evguc^b\Zgihy\beky]hjyqbcqZcHdZaZ\rbkv
\i_j\u_\qm`hf^hf_k_^\ZagZdhfufq_eh\_dhfy\^jm]ihqm\kl\h\ZeZk_[y[_kdhg_qgh
h^bghdhc\wlhfg_h[tylghffbj_
Y\b^_eZk\h_hljZ`_gb_\[hevrhfhdhgghfkl_de_aZdhlhjuflvfZmdmlZeZijhgbaZgguc^h`^_f
i_caZ`
Gbkd_f\fbj_f_gyg_k\yau\Zehdjh\gh_jh^kl\hyfh]eZdm^Zm]h^ghihclbqlhm]h^ghk^_eZlv
Bwlh[uehij_djZkgh
hllZd\_^bgucfb]ihgylvqlhfbj[_a]jZgbq_gqlhlvfZihbklbg_l_fgZDZdwlhbgl_j_kghb
_]h_s_g_^Z\ghy[ueZkeh\ghihemke_iZy
Ihq_fm\uiha\Zebf_gy"
Ih^mfZebqlhl_[_ijboh^blkyg_e_]dhkdZaZeXblbeZkdh\h]ey^ygZf_gyL\hy[Z[mrdZ
\k_]^Z[ueZijb\_leb\ZkhfghcKemrZca^_kviheghf_klZi_j_[bjZckydgZfZ"Klhcd\Zjlbju
gZ\_jgydZkt_a`Zlvijb^_lky
IhdZ^hfh\eZ^_e_p^Zefg_g_[hevrmxhlkjhqdm
Gm\hlbi_j__a`Zcih\lhjbehgkeh\ghwlh[uehkZfh_h[udgh\_ggh_^_eh
Hg\u[jZegm`guclhgg_`Zjdb_m]h\hjubg_oheh^gh_ij_^eh`_gb__]h]hehkkh]j_\Zef_gy
AZs_fbehk_j^p_^ZlZdqlhyqmlvg_jZaj_\_eZkvLmljZkiZogmeZkv^\_jvb\d\Zjlbjm\e_l_eZ
`_gsbgZg_h[udgh\_gghcdjZkhlu
Hlm^b\e_gbyymklZ\beZkvgZg__\h\k_]eZaZG_kebrdhffheh^ZghihgZklhys_fm
ijb\e_dZl_evgZYjdbcfZdby`gZjy^gh_ieZlv_y\ghk\b^_l_evkl\h\ZebqlhhgZkem`bl\ghqghf
aZ\_^_gbb
WlhFbdZ]wKZdmjZbij_^klZ\bef_gyXblb
IjbylghihagZdhfblvky]hehkqmlvojbieh\ZlucaZ^uoZxsbckyebphk\_lblkymeu[dhcY
fZlvXblbf_gyah\mlWjbdh
?]hfZlv";_af_jghihljyk_ggZyy]eZahlg__hl\_klbg_fh]eZFy]dhgbkiZ^Zxsb_gZie_qb
\hehkum^ebg_ggu_]eZaZk]em[hdbf[e_kdhfohjhr_cnhjfu]m[uijyfhc\ukhdbcghkhlg__
bkoh^be\gmlj_ggbck\_lhgijyfhlZdbimevkbjh\ZegZkus_ggucg_h[uqZcghcihqlb
[h`_kl\_gghc`bag_gghckbehc
Fhc\a]ey^klZgh\beky[_kp_j_fhgguf
Bfg_ijbylghihagZdhfblvkygZdhg_plh\u]h\hjbeZybmeu[gmeZkv\hl\_l
L_i_jvfu[m^_fqZklh\b^_lvkykdZaZeZhgZijb\_leb\hbih\_jgmeZkvdXblb
Ijhklbghgugq_fg_g_m^Zklkymebagmlvhl\ukdhqbeZgZfbgmldmfhe\m[hjgmxMljhf
[m^mihk\h[h^g__GZ^_xkvFbdZ]wi_j_ghqm_lmgZklhjhieb\h]h\hjbeZhgZgZ[_]m__djZkgh_
ieZlv_f_evdZeh\ijboh`_c
�Z\Zcyl_[yhl\_amij_^eh`beXblb
Ijhklbl_baaZf_gyklhevdhoehihlkdZaZeZy
h\k_g_lDlhfh]agZlvqlh\gZr_faZ\_^_gbbk_]h^gyklheihl\hj_gb_kemqblkyWlhfg_
ke_^m_lba\bgylvkyGm^haZ\ljZ
�BhgZbkq_aeZgZk\hbo\ukhq_gguodZ[emdZoZXblbdjbdgm\h`^bkvf_gyihkfhljb
l_e_\bahj[jhkbekyke_^hfhklZ\b\f_gykrbjhdhjZabgmlufhlm^b\e_gbyjlhf
GZ\_jgydZijb]ey^_\rbkvdh_dZdb_ijbf_lu\hajZklZg_ij_f_gghh[gZjm`brvfhjsbgdbam[uk
batyghf\k_q_]hk]h^Zfbgbdlhba[_`Zlvg_fh`_lGh\k_lZdbhgZg_\_jhylgZQlhlhhgZkh
fghckhl\hjbeZqlhfg_m`_kgh\Zohl_ehkv__m\b^_lvDZdhclhhlk\_l\k_j^p_hli_qZlhd__
h[ebdZ]j_e^mrmy\^jm]hkhagZeZhgZ`b\h_\hiehs_gb_lh]hqlhah\_lkykeh\hfh[Zygb_G_
lZdebke_ih]emohg_fZyO_e_gD_ee_jlhevdh^hljhgm\rbkv^h\h^uihgyeZqlhwlhlZdh_By
\h\k_g_ij_m\_ebqb\Zx\klj_qZwlZf_gyb\kZfhf^_e_[md\ZevghijhgabeZ
_jgmekyXblbiha\ydb\ZydexqZfbhlfZrbgu
G_fh]eZmclb[hevr_q_fgZ^_kylvfbgmliha\hgbeZ[ub\k_kdZaZehgkdb^u\Zy\ijboh`_c
Ijh^he`Zykb^_lvgZ^b\Zg_ykdZaZeZ
�Z
Ihoh`_l_[yfhyfZfZihjZabeZaZf_lbehg
HgZg_\_jhylghohjhrZq_klghijbagZeZkvy
JZamf__lkyghXblbmeu[Zykvmkljhbekyi_j_^hfghcgZihemghhgZ\_^vieZklbq_kdmx
hi_jZpbxk^_eZeZ
:o\hldZdaZf_lbeZykgZimkdgufjZ\gh^mrb_flhlhfg_ihdZaZehkvqlh\ukg_ckh\k_fg_
ihoh`b
Bwlh_s_g_\k_ijh^he`Zehgk^_j`b\ZyjZkibjZ\r___]h\_k_ev_Lug_ihgyeZhgZ
fm`qbgZ
Gmwlhm`q_j_kqmjHg_f_\y]ey^_eZgZg_]h\h\k_]eZaZKeh\gh`^ZeZk_cqZkhgmeu[g_lkyb
kdZ`_lRmqmWlblhgdb_iZevpu`_klufZg_jZ^_j`ZlvkyMf_gy^moaZo\Zlu\Zehdh]^Zy
\kihfbgZeZ__ij_djZkguch[ebdZXblb]ey^_egZf_gybihl_rZeky
�ZghyijbhldjueZjhljZa\_lug_]h\hjbe_clhevdhqlhfZfZlhfZfZk_"
:dZd[ulua\ZeZlh]hdlhlZd\u]ey^bliZiZqlheb"kijhkbehgkihdhcgh
BlhijZ\^ZHlebqguchl\_l
GmZbfy"
Ijb^mfZeZIhgZklhys_fm_]hX^aba\Zeb
Ihqm^behkvqlh]eZaZaZ\heZdb\Z_l[_eZyi_e_gZDh]^ZkimklydZdh_lh\j_fyy]hlh\Z[ueZ
\ukemrZlv_]hjZkkdZalhi_j\uf^_ehfihbgl_j_kh\ZeZkv
OhjhrhZdlh`_l_[yjh^be"
�Z\gh\k\hx[ulghklvfm`qbghckh\k_ffheh^ufhg`_gbeky?]h`_gZb_klvfhyfZlv
�Z`_ij_^klZ\blvk_[___g_fh]m
YbkZf__g_ihfgxHgZ^Z\guf^Z\ghmf_jeZfg_be_llhlh]^Z\k_]hgbq_]h[uehHklZeZkv
nhlh]jZnbyIhdZaZlv"
�Zydb\gmeZZhgg_ih^gbfZykvkiheZ^hlygmeky^hk\h_ckmfdbkrmfhfijb^\bgme__
ih[eb`_^hklZeba[mfZ`gbdZklZjmxnhlh]jZnbxbijhlygmefg_@_gsbgZdZd`_gsbgZgbq_]h
g_]h\hjys__ebphDhjhldb_\hehkufZe_gvdb_]eZaZbghkQlhgZau\Z_lky[_a\hajZklZY
fheqZeZ
HgkdZaZe
KljZggZyijZ\^Z"
Ymeu[gmeZkv\aZf_rZl_evkl\_
^_lkl\_Wjbdh\ayeb\^hffh_c[m^ms_cfZl_jbgm\hlwlhcknhlh]jZnbbG_agZxihq_fmgh
jhkebhgb\f_kl_Fm`qbgZhg[ueohlvdm^Zihevah\Zekymki_ohfm`_gsbgQ_]hwlhhggZ
^_\mrd_klZdbfebphf`_gbeky"Xblbkmeu[dhcjZa]ey^u\ZenhlhGh\b^ghkbevghdg_c[ue
ijb\yaZg^Z`_^he]k\hci_j_^ijb_fgufbjh^bl_eyfbij_aj_ehgb\_^vm[_`Zebba^hfm
Ydb\gmeZ
Dh]^ZfhygZklhysZyfZlvmf_jeZWjbdhjZ[hlm[jhkbeykh\k_fdjhoZhklZekymg_]hgZjmdZo
�Lh]^Zhgbijbgyej_r_gb_klZlv`_gsbghcm\_j_g[ueqlhgbdh]h[hevr_\`bagbg_ihex[blZ
bhlaZkl_gqb\hklba^hjh\hkljZ^ZeGh^_eZlv\k_ijb\udhkgh\Zl_evghihlhfmbhi_jZpbx\u[jZe
gZfh_\hkiblZgb_o\Zlbehhll_[_bh^bghdZy`_gsbgZ
Hgmeu[gmeky
DZdZyihjZabl_evgZy`bagvijh`blZ\hkdebdgmeZy
Ihq_fm`_ijh`blZhgZ_s_ijh^he`Z_lkymkf_ogmekyXblb
Fh`gheb_fm\_jblvbebhg]heh\mfg_^mjbl"
Q_f[hevr_ymagZ\ZeZh[wlboex^yol_ff_gvr_boihgbfZeZ
Gh\hlbodmog_lhqghfh`gh[ueh\_jblvImklvfZlvkkughf\g_rg_bg_ihoh`bghbf_ggh\
dmog_\hiehlbehkvbo\gmlj_gg__koh^kl\hB_s_dh]^Zhgbmeu[ZebkvboebpZkbyebkeh\ghebd
;m^^uDm^Zm`emqr_
AZ\ljZkmljZfg_gZ^hmclblu[_jb\k_qlhihgZ^h[blky
KhggucXblbijbg_kfg_ib`Zfmbh^_yehh[tykgbedZdihevah\Zlvky^mr_fb]^_ihehl_gp_
Ihljyk_ggZymkeurZggufkhh[jZ`ZeZylm]hFukfhlj_eb\b^_h\kihfbgZeblhp\_lhqgmxeZ\dm
lhfhx[Z[mrdmj_fyijhe_l_ehg_aZf_lghm`_ijh[behqZkghqbAZlh^b\ZggZ\_\Ze
mfbjhl\hj_gb_Rbjhdbcbfy]dbchgijyfhlZdb\klZlvg_^Z\Ze
G_[hkvl\hyfZlmrdZ_^\Zijbk_eZgZg_]h\f_[_evghffZ]Zabg_lZdkjZambj_rbeZ_]hdmiblvb
dmibeZ
LhqghkdZaZehg?kebm`qlh\h[v_lk_[_\]heh\mh[yaZl_evghk^_eZ_lF_gyijhklhihljykZ_l
__\heyaZohl_eZagZqblgbaZqlhg_hlklmiblky
�Za^hjh\hkh]eZkbeZkvy
B^b\Zgwlhl\j_f_gghl\hcl\hyihkl_evlh_klvkdZaZehgIjZ\^ZfugZreb_fmohjhr__
ijbf_g_gb_"
Y"f_gyh^he_\Zebkhfg_gbyYkfh]ma^_kvkiZlv"
Gmdhg_qghhgg_dhe_[Zekygbk_dmg^u
_kvfZ[eZ]h^ZjgZijhfyfebeZy
Hg^Zefg__s_dZdb_lhgZklZ\e_gbybmr_edk_[_\dhfgZlm
KiZlvohl_ehkvm`Zkgh
IhdZyjZafureyyhlhfqlh`_khfghcijhbkoh^blijbgbfZeZ\qm`hf^hf_^mrkljmb]hjyq_c
\h^ukfuebgZdhib\rmxkymklZehklv
H[eZqb\rbkv\qm`mxib`ZfmklZjZykvg_rmf_lv[hkbdhfyhlijZ\beZkv_s_jZa\a]eygmlvgZ
�dmogxZwlh[ueZohjhrZydmogyGZdhg_py^h[jZeZkv^hklZ\r_]hgZwlmghqvfh_cihkl_evx
^b\ZgZbih]ZkbeZk\_l
P\_lukeh\ghieueb\ijbajZqghfhlk\_l_h[jZfeyyf_jpZxsmxdZjlbgmghqbjZkiZogm\rmxkyk
�^_kylh]hwlZ`Zh`^vdhgqbekybgZih_gguc\eZ]hcghqghc\ha^mohke_ibl_evghbkdjbekyY
aZdmlZeZkv\h^_yehbmeu[gmeZkvlZd[ebadhhldmogbfg_\uiZehk_]h^gykiZlvBg_\iheghf
h^bghq_kl\_GZ\_jgh_bf_gghwlh]hyb`^ZeZGZ\_jgh__^bgkl\_gghcfh_cgZ^_`^hcb[ueZ
ihkl_ev\dhlhjhcohly[ugZ\j_fyfh`ghaZ[ulvhijhrehfbg_^mfZlvh[m^ms_fDh]^Zlu
i_qZevgZemqr_kiZlvh^ghcbgZq_]jmklvkh\k_fh^he__lL_f[he__jy^hfdmogyp\_lubq_eh\_d
ghqmxsbcklh[hcih^h^ghcdjur_cBlbrbgZQ_]h`_[he_"
Mfbjhl\hj_ggZyymkgmeZ
JZa[m^behf_gy`mjqZgb_evxs_cky\h^u
Wjbdhh^_lZy^Ze_dhg_lZdrbdZjghdZd\q_jZ
�K^h[jufmljhfhgZh[_jgmeZkvhlh]hwnn_dlgZyqlhkhgfhclhqghjmdhckgyeh
�h[jh_mljhhl\_lbeZyKdhgnm`_ggZyhgZaZklueZi_j_^hldjulufoheh^bevgbdhfIhlhf
]eygmeZgZf_gy
H[uqgh\wlh\j_fyy_s_kiexghk_]h^gyqlhlh_klvaZohl_ehkv:^hfZohlvrZjhfihdZlb
Ijb^_lky\eZ\d_aZdZaZlvL_[_q_]hohq_lky"
Yijb\klZeZ
Fh`_lfg_kZfhcqlhgb[m^vk]hlh\blv"
L_[_"i_j_kijhkbeZhgZ:kgh`hflhihemkhggZymijZ\brvky"
Gmdhg_qgh
DhfgZlZijhgbaZggZykheg_qgufk\_lhfgZihfbgZeZkheyjbcGZkdhevdho\ZlZeh]eZaijblhjgh
kbg_ehke_iys__g_[h
YgZkeZ`^ZeZkvqm^_kghcdmog_cKgZdZdg_[u\ZehBlml\^jm]ijbihfgbeZqlhohaycdZ
fm`qbgZ
Gbq_]himlgh]h\]heh\mg_ijboh^behF_gyIjhklhaZeb\Zeihlhd\hkihfbgZgbcdZaZehkvqlh\k_
wlhm`_ijhbkoh^behkhfghcdh]^ZlhBk\_l[uelZdhc`_ke_iysbcJh^ghc^hg_\hafh`ghklb
ihdZaZeZkvhgZfg_dh]^Z[jhkb\ih^mrdmgZiuevguciZogmsbc^_j_\hfihemkljhbeZkvgZg_c
i_j_^l_e_\bahjhf
HgZkjZ^hklvxmie_lZeZijb]hlh\e_ggu_fghckZeZlbah]mjph\bjbkh\mxdZrmkycphf
Klhyeihe^_gvBa^\hjbdZihkhk_^kl\m^hghkbebkv]hehkZ^_l_cj_a\b\rbokygZ\_k_gg_fkhegp_
DhfgZlgu_jZkl_gbygZhdg_lygmebkvdk\_lmboa_e_gvdZaZeZkvhkh[_gghyjdhcukhdh\[e_^gh
]hem[hfg_[_g_ki_rghieuebijhajZqgu_h[eZqdZ
Klhyee_gb\ucl_ieucihe^_gv
?s_\q_jZmljhffg_lZdh_b\]heh\mijbclbg_fh]ehdm^ZdZdkljZgghiha^gbcaZ\ljZdk_^\Z
agZdhfufq_eh\_dhf
KlheZg_[ueh?^mfujZkklZ\bebijyfhgZihembkheg_qgu_emqbijhgbau\ZebqZrdb\dhlhjuo
f_jpZeijhoeZ^guca_e_gucqZc
XblbdZdlhkdZaZeqlh\ugZihfbgZ_l__fmgZrmkh[ZqdmGhglygBijZ\^Zihoh`_
Wlh__lZda\ZebGhglyg"
Beb=Z\qbd
hldZd
=eZaZihoh`b\hehkuq_jZm\b^ZeZl_[yb_^\Zg_jZkohohlZeZkv^hlh]hihoh`Z
�Zf_gyg_koh^kl\hkkh[Zdhch]hjqbehZfukevhlhfqlhwlhlbo=Z\qbd\iheg_fh][ulv
k_g[_jgZjhfDhrfZj
Dh]^ZGhglygmf_j\Xblb[md\Zevghgbjbkbgdb\ibogmlv[uehg_\hafh`ghAgZqbllu_fm
gjZ\brvky:fh`_lwlhb\h\k_ex[h\v"LmlaZj_dZlvkyg_evayhgZaZobobdZeZ
KiZkb[hgZ^h[jhfkeh\_
L\hy[Z[mrdZkg_`ghklvxhlghkbeZkvdXblb
�ZhgZ_]hhq_gvex[beZ
AgZ_rvyg_fh]eZihk\ysZlvfh_fmfZevqbdm^hklZlhqgh\j_f_gbdh]^Zhgjhkhafh`ghqlhlh
Mimklbeb"ymeu[gmeZkv
�ZkdZaZeZhgZkfZl_jbgkdhcg_`ghklvxhgwfhpbhgZevghg_mklhcqb\kljZgghoheh^_gd
ex^yfb^ghfgh]h_yk^_eZeZg_lZdohlybklZjZeZkv\ujZklblvbag_]hohjhr_]hq_eh\_dZ
HlqZygghklZjZeZkvbah\k_okbeGhhg^h[jucfZevqbd
YihgbfZx\Zk
Blu^h[jZy
HgZmeu[gmeZkvbhgdZd[ukdjuluc\g_cmeu[gmekylh`_?_ebphkfy]dhcmeu[dhcgZihfgbeh
fg_bag_`_ggu_ebpZgvxchjdkdbo]__\dhlhjuoqZklhihdZau\Zxlihl_e_\bahjmG_ldZdh_
fh`_l[ulvkjZ\g_gb_"\g_chsmsZeZkvg_h[udgh\_ggZykbeZB]em[hqZcr__hqZjh\Zgb_
dhlhjh_\b^bfhbij_^hij_^_ebeh\k_qlhkg_cijhbahrehM\_j_gZgbihdhcgZy`_gZgbkuggb
kZfhgij_`gbcg_kmf_eb[uihf_rZlvij_\jZs_gbxfm`qbgu\h[\hjh`bl_evgmx`_gsbgm
LZdh\[uebagZqZevgucoZjZdl_jWjbdhblZdkm^beZkm^v[Z
Ihojmklu\Zyh]mjphfhgZkdZaZeZ
Fgh]b_]h\hjylh^ghZ^mfZxl^jm]h_Y]h\hjxlhevdhlhqlhfg_gjZ\blkyM\_j_gZlu
qm^_kgZy^_\mrdZbful_[_^_ckl\bl_evghjZ^uIhgbfZxdZd]hjvdhdh]^Zg_dm^Zb^lbbdh]^Z\
k_j^p_jZgZFh`_lih`b\_rvkgZfb"A^_kv\_^vkihdhcgh
HgZkeh\gh[uih^q_jdb\ZeZkdZaZggh_ijbklZevgh]ey^yfg_\]eZaZ
YklZgmieZlblvgmk\hx^hexaZ`bev_keh\Z__[_kdhg_qghljhgmebf_gy]jm^vk`bfZeZkv
hl\heg_gbyihdZqlhgb[m^vk_[_g_ih^usmkiZkb[hbaZghqe_]lh`_
Gbhq_fih`ZemcklZg_[_kihdhcky`b\bb\k_:q_f^_gv]bieZlblv]hlh\vdZgZfjbkh\mx
dZrmml_[y]hjZa^hemqr_\uoh^blq_fmXblbkdZaZeZhgZkmeu[dhc
@blv\^\h_fkih`beufq_eh\_dhfm`Zkghg_kihdhcghBq_fhgdj_iq_a^hjh\v_fl_f[hevr_
[_kihdhckl\ZIhdZfu`bebk[Z[mrdhcyh[wlhfg_aZ^mfu\ZeZkvijhklhjZ^h\ZeZkvqlhgZf
ohjhrh\f_kl_L_i_jvdh]^ZkfhljxgZaZ^\k_\u]ey^blbgZq_
Y`beZ\ihklhygghfkljZo_qlh[Z[meymfj_l
;u\Zeh\ha\jZsZxkv^hfhcbhgZ\uoh^bl\klj_lblvf_gybamkljh_gghcgZyihgkdbceZ^]hklbghc
]^_kfhlj_eZl_e_\bahj?kebyaZ^_j`b\ZeZkv^hiha^gZlhh[yaZl_evghijbghkbeZ_cibjh`gu_
HgZ\_ebdh^mrghhlghkbeZkvdfhbfijboh^Zfmoh^Zfbgbdh]^Zg_k_j^beZkv_kebyhklZ\ZeZkvm
dh]hgb[m^vghq_\Zlvgm`gh[uehlhevdhij_^mij_^blv__I_j_^kghffuibebqZcbebdhn_
kfhlj_ebl_e_\bahjeZdhfbebkvibjh`gufb[Z[mrdbghcdhfgZl_\m[jZgkl\_dhlhjhcgbq_]hg_
f_gyehkvkkZfh]hfh_]h^_lkl\Zfu[helZebhjZaguoimklydZoh[km`^ZebZjlbklh\beb^g_\gu_
ijhbkr_kl\byDZ`_lkylh]^ZybmkeuoZeZhlg__hXblb
;ueZeby\ex[e_gZi_j_[jZeZebkZdw\]em[bg_^mrb`behihklhyggh_[_kihdhckl\hdZdlZf
[Z[mrdZ_^bgkl\_ggucjh^ghcfg_q_eh\_dBkjZgg_]h^_lkl\ZkZfkh[hcihk_ebeky\hfg_m`Zk
i_j_^lbrbghcqlhlZbeZkvihd\Zjlbjgufm]eZfgZiheaZeZijb\h^beZ\kh^jh]Zgb_wlh[ueZ
ijhiZklvf_`^mklZjhklvxb^_lkl\hfbmkljZgblv__g_fh]ebgbdZdb_jZ^hklb`bagb\^\h_f
DZ`_lkyXblbbkiulu\Z_lg_qlhihoh`__
G_agZxdh]^ZyhkhagZeZqlhgbdlhdjhf_f_gykZfhcg_hkbeblimkluggmxl_fgmx^hjh]m\
]hjZog_ih^gbf_lkygZbokbyxsb_\_jrbguhkiblZggZy\ex[\bbl_ie_y\k_]^Z`beZjmdZh[
jmdmk]jmklvx
Bf_gghihlhfmqlhwlhagZgb_[md\ZevghijhiblZehfh__kl_kl\hXblblZdqmldhihgyefhb
qm\kl\Z
bihlhfmyklZdhce_]dhklvxih]jmabeZkv\`bagvijb`b\Zedb
Ihh[_sZ\k_[_qlh^hfZy[m^m\_klbjZkk_yggh_kms_kl\h\Zgb_^_gvaZ^g_fkeh\gh\jZx
h[j_lZeZkv
IjZ\^Zijh^he`ZeZZddmjZlghihk_sZlv\j_f_ggmxkem`[mgh^hfZaZgbfZeZkvm[hjdhckfhlj_eZ
l_e_\bahji_deZibjh`gu_gmqbklh^hfhohaycdZ
Ihg_fgh]m^mrZfhyi_j_ihegyeZkv\ha^mohfbk\_lhf\ha\jZsZeZkvjZ^hklv`bagb
XblbmqbekybjZ[hlZeWjbdh[u\ZeZaZgylZihghqZflZdqlhfuihqlbg_\klj_qZebkv
I_j\h_\j_fyfg_kg_ijb\uqdbg_m^h[gh[uehkiZlvm\k_ogZ\b^m\]hklbghcmlhfeyebb
_`_^g_\gu_oh`^_gbygZklZjmxd\Zjlbjmk[hjubi_j_ghk\_s_c\^hfLZgZ[wghihfZe_gvdmy
hk\hbeZkv
��b\Zgihex[bekyfg_g_f_gvr_dmogbIhbklbg_hgij_^gZagZq_g[ue^ey]em[hdh]hkgZurZeb
jZkl_gbygZhdg_aZaZgZ\_kdZfbijhklbjZekyghqghc]hjh^byf]gh\_gghaZkuiZeZ
Y[ueZ[_aaZ[hlgZbkqZkleb\Zbgbq_]h\fbj_g_ohl_eZk\_jowlh]h
Khfghc\k_]^ZlZdG_^h\h^bl_f_gy^hdjZcghklbybkf_klZg_k^\bgmkvHklZ\Zehkvlhevdh
[h]h\[eZ]h^Zjblvkms_kl\mxlhgbbebg_laZwlml_iemxihkl_evihkeZggmxfg_dZdjZalh]^Z
dh]^Zyb\kZfhf^_e_^hreZ^hdjZcghklb
h^bgij_djZkguc^_gvyaZ]eygmeZ\k\hxij_`gxxd\Zjlbjmqlh[ujZah[jZlvkykhklZ\rbfbky
\_sZfb
HldjueZ^\_jvbkh^jh]gmeZkv^hfm`_k^_eZekykh\_jr_gghqm`bf
�;_afhe\guc[_a^uoZggucl_fgucZ`_ohjhrhagZdhfu_\_sbkeh\ghhl\hjZqb\Zebkvhlf_gy
Ijboh^behkvdjZklvkygZpuihqdZoba\bgyykvaZ[_kihdhckl\hZg_ijb\_lkl\h\ZlvklZjuo
agZdhfuo
;Z[mrdZmf_jeZbmf_jeh\j_fy\wlhf^hf_
LZd\h\kydhfkemqZ_dZaZehkvfg_Bgbq_]hg_\hafh`gh[uehih^_eZlvJZa\_qlhih\_jgmlvkyb
mclbgZ\k_]^ZGh\k_fm\hij_dbyaZfmjeudZ\k_[_ih^ghkqlhlhijh^j_\gb_^_^h\uoh^bdb
ijbgyeZkvhl^jZb\Zlvoheh^bevgbd
BlmlaZa\hgbel_e_nhg
M`_ih^gbfZyljm[dmyagZeZdlhwlhKhlZjhghcij_`gbc[hcnj_g^FujZkklZebkvdh]^Z
h[hkljbeZkv[Z[mrdbgZ[he_agv
:eehFbdZ]w"]hehkihdZaZekylZdbfjh^gufqlh\ihjmjZaju^Zlvky
HcdZd^Z\ghl_[yg_[uehkeurgh\hkdebdgmeZykgZimkdghc\_k_ehklvxg_\fh_foZjZdl_j_
^Z\Zlv\hexqm\kl\Zf
Ghlu`_gZaZgylbyg_ijboh^beZym^b\eyeky\k_ojZkkijZrb\ZeKdZaZebml_[y[Z[mrdZ
mf_jeZYijyfhihljyk_g[ueM`Zkgh
LZdqlh\b^brvyg_fgh]haZgylZ[ueZ
:k_cqZk"Fukfh`_fm\b^_lvky"
�Z
Fu]h\hjbebZykfhlj_eZ\hdghgZlmkdehk_jh_g_[h_l_jkhkljZrghc[ukljhlhcfqZe\
KhlZjhh[h`ZeiZjdb
GjZ\bebkv_fmbaZ]hjh^gu_iheya_e_gv[_kdhg_qgu_^Zeb^Z`_\mgb\_jkbl_l_gZi_j_f_g_hg
\k_]^ZmkljZb\ZekygZmdjhfguokdZf_cdZo\h\gmlj_gg_f^\hjbd_bebmkihjlb\ghciehsZ^dbk_
agZebqlh\_jg__\k_]hhlukdZlv_]hbf_gghlZf[m^ms_fhgkh[bjZekyaZgylvky\ujZsb\Zgb_f
jZkl_gbc
Ihq_fmlhf_gy\k_]^ZlygmehdiZjgyfdhlhju_ex[bebjZkl_gby
kqZkleb\mxgZrmihjmfuy\eyebkh[hcb^_Zevgmx[m^lhkhr_^rmxkhklm^_gq_kdh]hieZdZlZ
iZjmHg[ue^h[jh^mr_gyjhd
Ih_]hgZklhygbxfu\k_]^Z^Z`_\jZa]Zjabfu\klj_qZebkvih^hldjulufg_[hfghylZdqZklh
hiZa^u\ZeZqlhijbrehkv\u[jZlvf_klhf^ey\klj_q[hevrms__dZn_gZdjZxiZjdZ
Bk_]h^gyKhlZjhkb^_e\gZr_fijhklhjghfdZn_aZklhebdhf[eb`Zcrbfdhdgm\iZjdbkfhlj_e
\^Zevh]jhfghfhdg_gZnhg_aZlygmlh]hlmfZgghci_e_ghcg_[Z\b^g_ebkv^_j_\vy]gmsb_kyih^
\_ljhfYreZdg_fmeZ\bjmyf_`^mklhebdZfbbkgmxsbfb\aZ^\i_j_^hnbpbZgldZfbhg
aZf_lbef_gybmeu[gmeky
Ih^k_\dklhebdmykdZaZeZ
Ihoh`_^h`^vkh[bjZ_lky
QlhlugZh[hjhlihkfhljb\hl\hlijhykg__lkdZaZeKhlZjhLZd^Z\ghg_\b^_ebkvZ]h\hjbf
hih]h^_
?]hmeu[dZmkihdZb\ZeZf_gyDZd`_ohjhrhih^mfZehkvfg_\ihe^_gviblvqZck^jm]hfk
dhlhjufl_[_b\ijZ\^mohjhrhYagZeZqlh\hkg_hgm`ZkghjZa[jZku\Z_lkyihfgh]m^h[Z\ey_l
\dhn_kZoZjZbfhehdZkg_\_jhylghck_jv_aghklvxmklZ\b\rbkv\a_jdZehmdeZ^u\Z_ln_ghf
g_ihdhjgu_\bojuB_s_yagZeZqlh_keb[ugZrZ[ebahklvijh^he`ZeZkvjZa]h\Zjb\Zlv[ueh[u
g_hq_fZyg_ij_f_gghi_j_`b\ZeZ[uaZk\hcfZgbdxjbkihjq_ggucijbqbkld_oheh^bevgbdZ
Fu[helZebhlhfhk_fdh]^ZKhlZjhkeh\gh\^jm]hq_flh\kihfgb\kdZaZe
=h\hjyllukwlbfiZjg_f`b\_rvkLZgZ[w
F_gydZdmrb[ehq_flh
Ihljyk_ggZyy^Z`_qZrdmg_m^_j`ZeZbqZcjZkie_kdZekygZ[ex^p_
mgb\_jkbl_l_lhevdhbjZa]h\hjh\ZluagZqblgbhq_fg_ih^haj_\Z_rv"hg[uekfms_ggh
ijh^he`Zemeu[Zlvky
Ihgylbyg_bf_eZBqlhluh[wlhfagZ_rvg_^mfZeZ:\q_fkh[kl\_ggh^_eh"
�_\mrdZwlh]hLZgZ[wbebm`_[u\rZy^_\mrdZ"^ZeZ_fmihs_qbgm\mgb\_jkbl_lkdhc
klheh\hc
BaaZf_gy"
Ihoh`_gZlhGh\uh[ZdZdykeurZeij_djZkghk_[yqm\kl\m_l_
Ybg_agZeZgbhq_flZdhf
Gh\u\_^v`b\_l_\f_kl_"
KgZfb_]hfZlv`b\_lke_]dZkemdZ\beZy
Lu\k_\j_rv\udjbdgmeKhlZjh
Dh]^Zlhfg_gjZ\bebkv_]h`b\hklvbfZevqbr_kdZyg_ihkj_^kl\_gghklvghk_cqZkhg\_ek_[y
ij_hl\jZlghaZg_]h[uehihijhklmklu^gh
Fu_^\ZagZdhfuj_^dh\b^bfkyb_s_j_`_jZa]h\Zjb\Z_fHgbf_gydZdkh[Zqdmih^h[jZebG_
lhqlh[udZdlhhkh[_gghex[bebEhg_ffg_fZehqlhba\_klghDZdbh[wlhcg_e_ihckkhj_
L_[y\k_]^Z[uehljm^ghihgylvdlhl_[_gjZ\blkydh]hluex[brvkdZaZeKhlZjhghihoh`_
k_cqZk\k_ohjhrhKdhevdh^mfZ_rvmgboijh`blv"
G_agZx
Gmm`j_rbdZdgb[m^vkdZaZehgkhkf_ohf
�Zm`j_rmhlha\ZeZkvy
ha\jZsZebkvfugZijyfmxq_j_aiZjdKd\hav^_j_\vyhlq_leb\h\b^g_eky^hfLZgZ[wY
ijhlygmeZjmdm
hglZfhgb`b\ml
A^hjh\hjy^hfkiZjdhf@b\bya^_kvh[yaZl_evgh\klZ\Ze[u\iylvmljZb]meye
KhlZjhmeu[gmekyLZdhc\ukhdbcfg_\k_]^Zijboh^behkvkfhlj_lvgZg_]hkgbam\\_jo
]ey^u\Zykv\_]hijhnbevyih^mfZeZqlh[m^vfu\f_kl_hggbaZqlhg_hklZ\be[uf_gy[_a
ihi_q_gbygh\mxd\Zjlbjmihfh][ukgylv\mgb\_jkbl_l[ukbedhf\_jgme
Ij_`^_f_gyijb\e_dZeZwlZa^hjh\Zyp_evghklv_]hgZlmjughblh]^ZaZ[hlZ_]h[ueZfg_ihi_j_d
]hjeZykZfZk_[yaZwlhihklhygghih_^hf_eZ:l_i_jvb\h\k_\k_\ijhrehf
KlZjrbckug\[hevrhcfgh]h^_lghck_fv_hgkZflh]hg_agZyojZgbe\^mr_dZdhclh
g_m]Zkbfuc\gmlj_ggbch]hgv\_jgh^hklZ\rbcky_fm\gZke_^kl\hhlij_^dh\F_gywlhkh]j_\Zeh
Ghk_cqZkf_gyihq_fmlhijb\e_dZekljZgguck\_lbkoh^ysbchlk_f_ckl\ZLZgZ[wbo
kihdhckl\b_Fg_^Z`_\a[j_eh\]heh\mqlhlhlZdh_h[tykgblvKhlZjhAjydhg_qghHghklZeky
lZdbfdZdbf[ue\ihjmgZr_]hjhfZgZByg_baf_gbeZkvhklZeZkvkZfZkh[hcWlhgZ\_\Zeh
]jmklv
Qlh`eZ^gh
=hjyqbfdhfhfk`Zehkvk_j^p_\]eZaZoklhyeg_\ukdZaZgguc\hijhkIhdZg_iha^ghkdZ`blu
qm\kl\m_rvdhfg_ohlvqlhlh"
Gm^_j`bkvhgmeu[gmeky_]hmadbo]eZaZoke_]dhklvxqblZekyijyfhcbykguchl\_l
IhklZjZxkvmeu[gmeZkvybfZogm\_fmgZijhsZgb_jmdhc^\bgmehkvijhqv
Fh_qm\kl\hmrehdm^Zlh^Ze_dhbbkq_aeh
lhl\_q_jykfhlj_eZ\b^_hdh]^ZhldjueZkv^\_jvb\hr_eXblbk[hevrms_cdhjh[dhc\jmdZo
$Zijb\_l
hldmibedhfivxl_jjZ^hklghh[ty\behg
Lhevdhl_i_jvyihgyeZqlhh[blZl_ebwlh]h^hfZ^h[he_ag_gghklbex[beb^_eZlvihdmidb
djmigu_\_sb\hkgh\ghfwe_dljhgbdm
Hca^hjh\h
Ohq_rvihijh[h\Zlv"
?s_[uyih^mfZeZfh`_lfugZi_qZlZ_fkeh\ZdZdhcgb[m^vi_k_gdb
Ghhgkijhkbe
IhkemrZclujZa\_g_kh[bjZ_rvkyjZkkueZlvba\_s_gbyhk\h_fi_j__a^_"
Qlhqlh"
LZdb[m^_rv`blv\h]jhfghf]hjh^_[_aZ^j_kZbl_e_nhgZ"
LZdagZqblijhlygmehgjZahqZjh\ZgghZihlhf\uiZebeHq_gvl_[yijhrm
iZfylb\kieueg_^Z\gbcjZa]h\hjkKhlZjh
JZa\_y\Zf_s_g_gZ^h_eZ"Ihoh`_hlf_gyh^gbg_ijbylghklbZ"
Qlhhh"
DZ`_lkyhgb\ijZ\^mm^b\bekyb^mg_]h[ue^h\hevghlZdb]emih\Zluc;m^vhgfhbf
[hcnj_g^hfdZdiblv^ZlvkoehihlZe[uhie_momGZfbgmlm^Z`_ihaZ[uehkvkh[kl\_ggh_
iheh`_gb_ijb`b\ZedbYihgyeZqlhg_gZ\b`m_]hGZklhevdhgbq_]hg_qm\kl\h\ZlvBwlhhg
Hg
G_^Z\ghyi_j__oZeZ
Ijhrmk\yau\Zlvkykhfghcihke_^mxs_fmZ^j_km
FbdZ]wKZdmjZb
Lhdbh;;
^hfd\;;
l_eooooooo
XblbgZ[jZewlhll_dklbjZafgh`befg_ke_^h\Zeh[u^h]Z^Zlvkyqlh\lZdhf^hf_]^_lh
h[yaZl_evghijblZbekydhibjh\ZevgucZiiZjZlYijbgyeZkvgZ^ibku\Zlvdhg\_jluXblb\ayeky
fg_ihfh]ZlvIhoh`_gugq_\_q_jhfmg_]hiheghk\h[h^gh]h\j_f_gbKh[kl\_gghdZdyihgyeZ
k\h[h^gh_\j_fyhgdZdjZag_gZ\b^bl
Ih^rhjhogZrboi_jv_\f_^e_gghdZieyaZdZie_c[_afhe\ghml_dZehijhajZqgh_\j_fyKh
k\bklhf^mel_ieuc\_k_ggbc\_l_jgZklhysbcmjZ]ZgbdZaZehkvhl_]hihju\h\\a^jZ]b\Z_l
f_jpZyaZHdghfghqghc]hjh^
Kk_jv_aguf\b^hfy\u\h^beZbf_gZ^jma_cFZrbgZevghhl[jhkbeZ\klhjhgm\babldbKhlZjhZ
ihlhfkiho\Zlb\rbkviho\ZebeZkZfZk_[y
AZgZ]emohaZl\hj_ggufbhdgZfb\k_kbevg__aZ^m\Ze\_l_jFg_ij_^klZ\behkvdZdkdjbiyl
dehgykv^_j_\vydZdlhgdhihxlijh\h^ZAZdju\]eZaZbhi_jrbkvhfZe_gvdbckdeZ^ghcklhebdy
mghkbeZkv\f_qlZod[_afhe\guf]hjh^kdbfd\ZjlZeZfHldm^Z\wlhcd\Zjlbj_lZdhcklhebd":o
^Z\b^Zlvhq_j_^ghcdZijbaohaycdbdhlhjZygug_rgbf\_q_jhfkgh\ZgZjZ[hl_\wlhfk\h_f
dem[_
G_kibkdZaZeXblb
:ybg_kiexhlha\ZeZkvyFg_ijZ\^ZgjZ\blkylZdb_ibkvfZgZ^ibku\Zlv
Bfg_hh[s_h[h`Zxi_j__a`Zlvbhldjuldbbaiml_r_kl\bcjZkkueZlvex[ex
�ZdklZlbyj_rbeZaZclbk^jm]h]hdhgpZgZwlbibkvfZ\_^vfh`_l[ulvjZagZyj_ZdpbyG_
[hbrvkykgh\Zihs_qbgm\mgb\_jkbl_lkdhcklheh\hckoehihlZlv"
:o\hlluhq_fXblbg_\_k_ehmkf_ogmekyy\ghh]hjq_ggucfh_c[_kp_j_fhgghklvx
Emqr_[ujZkkdZaZe\k_ihq_klghfmO\Zlblblh]hqlh\uf_gymk_[yihk_ebeb
�=emihklbmfZ_rvfuklh[hc\hldjuldbb]jZ_f"
DZdwlhb]jZlv\hldjuldb"
KZfg_agZx
�Fuh[ZjZkohohlZebkvJZa]h\hjmr_e\klhjhgmhf_gy\k_f_^e_ggh^hoh^blghlmlm`by
aZf_lbeZdZdg__kl_kl\_ggh^_j`blkyXblbgbfZl_evghih]ey^_eZ_fm\]eZaZbihgyeZhg
ijhreucjZaKhlZjhjZkkdZau\Zeqlhk^_\mrdhcwlhcXblbp_euc]h^\klj_qZekyghhgZgb
qmlhqdb_]hg_ihgbfZeZb\dhgp_dhgph\\h\k_\g_fjZahqZjh\ZeZkv_fmfhe[_ajZagbpuqlh
ih^jm`dZqlhex[bfZyZ\lhjmqdZ
�Yg_\ex[e_gZ\Xblbhllh]hbihgbfZxqlh^ZdZdeyg_]hZ\lhjmqdZkh\k_fg_lh`_qlh^ey
wlhc^_\bpuFh`_l\hh[s__klvex^b^eydhlhjuoboZ\lhjmqdb^hjh`_\k_]hgZk\_l_Bwlh
hq_gv]jmklghGh_keblug_\ex[e_gZ\lZdh]h^hl_[ywlhe_]q_^hoh^bl
Gbq_]hg_ih^_eZ_rvXblb[_kihdhbehfh_fheqZgb_bhg[mjdgmeg_ih^gbfZy]heh\uLu
lha^_kv\h\k_gbijbq_f
hlkiZkb[hihq_fmlhyj_rbeZih[eZ]h^Zjblv_]h
G_aZqlhmeu[gmekyhg
Fg_ihdZaZehkvqlhy\i_j\u_ijbdhkgmeZkvd_]h^mr_F_kypijh`beZkgbf\h^ghcd\Zjlbj_Z
ihgyeZ_]hlhevdhk_cqZkDh]^Zgb[m^vy\hafh`ghbihex[ex_]hDh]^Zgb[m^vJZgvr_y
\ex[eyeZkvklj_fbl_evghblZd`_[ukljhhklu\ZeZl_i_jv\k_fh`_l[ulvbgZq_Gug_rgbcgZr
jZa]h\hjkeh\gha\_a^Z\g_aZighaZ\b^g_\rZykykd\havi_e_gmlmq]ey^brvb^hex[\b^h\_^_l
B\k_`_JmdZfhyijh^he`ZeZibkZlvghfukebg_hklZgZ\eb\ZebkvB\k_`_Hlkx^ZgZ^h
kt_a`Zlv_^vhq_\b^ghqlhk^_\mrdhcmgbojZaeZ^behkvbaaZf_gyG_agZxo\Zlblebmf_gy
kbe\_jgmlvky\k\h_h^bghq_kl\hGhkt_a`ZlvgZ^hBihkdhj__k_wlhijboh^behfg_\]heh\m
ihdZygZ^ibku\ZeZdhg\_jlulh_klv^_eZeZg_qlhijyfhijhlb\hj_qZs__k\hbfgZf_j_gbyf
Hlkx^ZgZ^hkt_a`Zlv
KhklmdhfjZkiZogmeZkv^\_jvbgZihjh]_\hagbdeZWjbdhk[hevrbf[mfZ`gufiZd_lhf\jmdZo
M^b\bl_evghqlh\hreZhgZbf_gghk_cqZk
Qlhkemqbehkv"G_ijbylghklb\[Zj_"kijhkbeXblb
G_lg_lym[_]ZxIhgbfZ_l_dmibeZkhdh\u`bfZedmjZ^hklghlZjZlhjbeZWjbdh^hklZ\Zyba
iZd_lZ[hevrmsmxdhjh[dmj_rbeZ__^hfhcaZg_klbLZdqlh^Z\Zcl_ihevamcl_kv
Iha\hgbeZ[uy[uih^t_oZebaZ[jZeaZf_lbeXblbjZaj_aZygh`gbpZfb[_q_\dm
�ZeZ^ghkZfZmijZ\beZkv
;ukljh[ukljh\kdjuebdhjh[dmbba\e_debij_\hkoh^gmxkhdh\u`bfZedm
K\_`bckhdmemqrZ_ldh`maZy\beZ\_k_eZyb^h\hevgZyWjbdh
l\h_f\hajZkl_khdm`_g_ihfh`_lhlha\ZekyXblbijhkfZljb\Zybgkljmdpbx
GZfhbo]eZaZohgbh[sZebkve_]dhbijhklhdZd\kZf^_ebrgu_fZlvkkughfZmf_gy]heh\ZreZ
djm]hfIhoh`_gZ]_jh_\k_jbZeZOhaycdZ\_^vfZl_lh`_b\kZfuo^bdbokblmZpbyokhojZgyxl
ihegh_kihdhckl\b_
$ZFbdZ]wm\_^hfe_gbyibr_lWjbdZaZ]eygmeZfg_q_j_aie_qhfheh^_p:mf_gydZdjZab
ih^ZjhdgZgh\hk_ev_ijbiZk_g
HgZ^hklZeZ_s_h^bg[mfZ`guck\_jlhdi_j_\yaZgguc[_q_\dhcLZfhdZaZekyqm^_kgucklZdZgqbd
kbah[jZ`_gb_f[ZgZgh\
hldZdjZa[m^_rvkhdiblvkdZaZeZWjbdh
Ghlhevdh[ZgZgh\ucaZf_lbeXblbkh\_jr_gghk_jv_agh
Hckm^h\hevkl\b_fy_^\Zk^_j`b\ZeZke_au
;m^mkt_a`Zlvhlkx^Zh[yaZl_evghaZ[_jmklZdZgqbdkkh[hcZd\ZfklZgmijboh^blvqZklhqZklh
DZd`_hg^hjh]fg_wlhlklZdZgqbd
GZke_^mxsbc^_gvgm`gh[uehhk\h[h`^Zlvfhxij_`gxxd\ZjlbjmDZ`_lky\k_m`_meZ`_ghb
�gbq_f[hevr_g_ohq_lkyaZgbfZlvky_gv\u^ZekyykgucgZg_[_gbh[eZqdZ\_l_jklbo
ahehlbkluckheg_qguck\_laZeb\Zehimkl_\r__ijhkljZgkl\h_s_g_^Z\ghkem`b\r__fg_hlqbf
^hfhf
Qlh[uba\bgblvkyaZaZ^_j`dmki_j__a^hfygZ\_klbeZgZr_]h^hfh\eZ^_evpZFuih[helZebaZ
qZ_fdhlhjucklZjbdohaybgijb]hlh\be\k\h_cdhglhj_Kh\k_fdZd\[ueu_\j_f_gZHghq_gv
ihklZj_eWlh\i_qZle_gb_ijhgabehfg_^mrm:fh_c[Z[mrdb[hevr_g_lDh]^ZlhhgZkb`b\ZeZ
gZwlhfkZfhfklmevqbd_lZd`_dZdyk_]h^gyibeZqZc[_k_^h\ZeZhih]h^_h[km`^ZeZkhk_^_c
�hq_]h`_kljZggh\k_wlh
G_^Z\g__ijhreh_klj_fbl_evghijhfqZehkvi_j_^hfghcHklZ\rbkv\h^bghq_kl\_yfh]eZlhevdh
\yehj_Z]bjh\ZlvgZkh[ulbyg_[hevr_Yg_a\ZeZwlb[_kdhg_qghi_qZevgu_\hkihfbgZgbyghb
g_]gZeZbohlk_[y
Zlfhkn_j_fh_chimkl_\r_cd\Zjlbju_s_ijh^he`Zeb`blvijbf_luijhreh]hhsmsZekyaZiZo
h[`blh]h^hfZ
Dmohggh_hdghMeu[db^jma_cijhnbevKhlZjhgZnhg_a_e_gbmgb\_jkbl_lkdh]hkZ^Z]hehk
[Z[mrdb\l_e_nhg_dh]^Zya\hgx_ciha^ghghqvxl_iehihkl_eboheh^gufmljhfrZjdZgv_
[Z[mrdbguolZihq_d\dhjb^hj_p\_lrlhjpbgh\dbkl_ggu_qZku
L_i_jv\k_Gbq_]hwlh]hm`_g_l
Dh]^Zy\ureZgZmebpmkf_jdZehkv
M]ZkZeg_yjdbcaZdZaIh^gbfZxsbcky\_l_jqmlvoheh^bedh`mIjbrehkv`^ZlvZ\lh[mkZiheu
fh_]hlhgdh]hiZevlhlj_i_lZebgZ\_ljmHdgZ\ukhq_ggh]ha^ZgbygZijhlb\hklZgh\dbkeh\gh
ieueb\g_[_hlk\_qb\Zy]hem[baghcAZhdhggufbkl_deZfbkgh\Zebex^b[_afhe\ghk\_lykv
^\b]Zebkv\\_jo\gbaebnluKmf_jdbk]msZebkvMgh]fhbokmfdbkihke_^gbf^hfZrgbf
kdZj[hfFukevhlhfqlhl_i_jvlhyhklZeZkvkh\k_fh^gZk\_j[bl^mrmghjh`^Z_lkybgZ^_`^Z
gZgh\mx`bagvkieZdgmlvqlheb"Bebg_klhbl"
BaaZm]eZihy\bekyZ\lh[mkHgkeh\ghijhieuei_j_^hfghcbklhy\rb_\aZluehd^jm]^jm]m
ex^b^\bgmebkvgZihkZ^dm
[bldhfgZ[blhfZ\lh[mk_ymo\ZlbeZkvaZihjmq_gvbkfhlj_eZ\hdgh^Ze_dh^Ze_dhgZ^
djurZfbg_[hkdj_[h\^h]hjZeihke_^gbcaZdZlguck\_lLhgdbcfheh^hcf_kyp\bk_e\g_[_ijyfh
i_j_^hfghcbdZaZehkvgZf_j_\ZekymdjZ^dhci_j_f_klblvkydm^Zlhihg_[hk\h^m:\lh[mk
ljhgmeky
F_gym`ZkghjZa^jZ`Zebihklhyggu_ju\dbblhjfh`_gbyyqm\kl\h\ZeZqlh[_amfghmlhfe_gZ
:\lh[mkqZklhhklZgZ\eb\Zeky=eygm\\hdghyaZf_lbeZ^Ze_dh\g_[_^bjb`Z[ev
K]jmaghcf_^ebl_evghklvxhgieue\l_fghl_gZ\klj_qm\_ljm
�BlmlyjZa\_k_ebeZkvbjb`Z[evkhk\hbfbf_jpZxsbfbh]gyfbihdZaZekyfg_jZafuluf
jZklygmlufemgguf^bkdhf
Kb^_\rZy\i_j_^bf_gyij_klZj_eZy^ZfZk^_\hqdhcijhr_ilZeZ
KfhljbXdb^bjb`Z[evIjZ\^ZdjZkb\uc"
�_\hqdZhq_gvihoh`ZygZg__y\gh\gmqdZhlqZkluohklZgh\hdb^mohlukh\k_f
AgZlvgbq_]hg_ohqmh\k_wlhg_^bjb`Z[ev
�Z^ZgZ\_jgh_kdZaZeZ[Z[mrdZfbjhex[b\h
Gmdh]^Zfuijb_^_f"OhqmkiZlvaZgm^beZ^_\hqdZ
hl[_kih^mfZeZykhaehklvxihgbfZyqlhaexkvbh[au\ZxkvhlmklZehklbDh]^Zgb[m^v
ih`Ze__rvqlhlZdk[Z[mrdhcjZa]h\Zjb\ZeZ
M`_kdhjhhgihkfhljbfZfZmkgmeZOhq_rvdg_c"
Hc\aZijZ\^mkibl
M\b^Z\fZlvkiys_c^_\hqdZmkihdhbeZkvb^Z`_aZmeu[ZeZkv
LZdlhemqr_ih^mfZeZy
Fg_^Z`_aZ\b^ghklZehdZdf]gh\_gghij_h[jZabehkv^_lkdh_ebqbdhhleZkdh\uo[Z[mrdbguo
keh\:yk\hxgbdh]^Z[hevr_g_m\b`m
Fg_wlhgbdh]^Z[hevr_hl\jZlbl_evghbk\h_ck_glbf_glZevghklvxbiheghclmibdh\hc
[_agZ^_`ghklvxGh\lhlfhf_glg_evay[uehlhqg__\ujZablvho\Zlb\rb_f_gyqm\kl\Z
GZ^h[uihjZafukeblvh[h\k_fe_]dhbkihdhcghgmkeh\gh\blZy\h[eZdZoK[h`v_cdZd
]h\hjblkyihfhsvx:\lh[mkm[ZxdZef_gyZyijh^he`ZeZ^hihke_^g_]hke_^blvaZdjhohc
^bjb`Z[e_fihdZhgkh\k_fg_jZklZye^Ze_dh\g_[_kZo
LmlyaZf_lbeZqlhieZqmke_auijyfhjmqvyfbl_debGmb^_eZG_m`lhkh\k_fkh[hcg_\eZ^_x"
Ke_auebebkvihfbfh\heblhqghmivyghcY[md\Zevgh\kiuogmeZhlklu^ZG_ihfgyk_[y
\ukdhqbeZgZi_j\hc`_hklZgh\d_Ijh\h^beZ\a]ey^hfmoh^ysbcZ\lh[mkbkZfZg_agZyaZq_f
jbgmeZkv\ihemhk\_s_ggucijhmehdDj_idhijb`bfZyk\hbih`bldbijblZbeZkv\l_fghl_b^ZeZ
\hexke_aZfLZdyieZdZeZ\i_j\u_\`bagbKe_auebebkvg_hklZgh\bfhbfg_ijbreh\]heh\m
qlh[Z[mrdbgmkf_jlvy_s_dZdke_^m_lbg_hieZdZeZijhq_fdZ`_lkyijbreh\j_fyhieZdZlv
jZahfg__qlhgZdhibehkv
G_ih^Ze_dmyjdhk\_lbehkv\l_fghl_hdghHllm^Z\j_fyhl\j_f_gb\uieu\ZebblZyebh[eZqdZ
iZjZ^hghkbebkv]hehkZkeurZekyklmdgh`_crd\ZjqZeZ_^ZgZiebl_
�Zwlh`_dmogy
M^b\bl_evgh^hq_]h`_[ukljhyml_rbeZkvFg_^Z`_kZfhckf_rghklZehklZeZhijZ\beZx[dm
bihlhiZeZdZdbkh[bjZeZkvijyfbdhfdLZgZ[w
�ha\hevl_ih`blvh[h]b
�M`ZkghohqmkiZlvkhh[sbeZyXblbbkjZamaZ\ZebeZkv\ihkl_evhq_]h`_mlhfbl_evguc
[ue^_gvGhy\uieZdZeZkv\^mr_pZjbeZg_h[udgh\_ggZye_]dhklvKhgijbr_e]em[hdbc
mfbjhl\hjyxsbcKd\hav^j_fm^hg_kky]hehkXblbM`_kibrv"wlhhgr_egZdmogx\uiblv
qZx
Fg_kgbekykhg
YqbklbeZjZdh\bgmgZk\h_cklZjhcdmog_DZdhclhba`_elZa_e_guciheij_`^_f_gywlhlp\_l
m`ZkghjZa^jZ`ZeZl_i_jvk_j^p_k`bfZ_lkyGm`ghkt_a`Zlvby_]hg_`ghex[exwlhlba`_elZ
a_e_gucihe
Kh\k_oihehdkhklhebdZgZdhe_kbdZobkq_aeZml\Zjv__ihijZ\^_kdZaZlv^Z\guf^Z\ghm[jZeb
]hlh\ykvdi_j__a^m
IhaZ^bf_gyXblb^jZblljyidhciheGZ^mr_ihe_]qZeh
h[rbjgh_imklh_ijhkljZgkl\h\hdjm]
�Z\ZcXblb]eygmegZf_gykgbam\\_joGZ\_jgh_wlh\iheg_\_]h^mo_gZ^ju\Zlvkym[bjZy
qm`hc^hfhldm^Zdlhfm`_kt_a`Zxl
LZd\hlhgZdZdZyl\hydmogykdZaZeXblbkb^ygZ[jhr_gghcgZiheih^mrd_bihib\ZyqZcba
djm`dbqZrdbm`_m\_aebAZf_qZl_evgZydmogy
;ueZhlha\ZeZkvy
Djm`dmijboh^behkv^_j`Zlv^\mfyjmdZfbdZdgZqZcghcp_j_fhgbb
�LbrbgZklhyeZkeh\ghih^kl_deyggufdheiZdhfZ`_hlqZkh\hklZekylhevdhke_^gZkl_g_
DhlhjucqZk"
IheghqvgZ\_jgh_kdZaZeXblb
Hldm^ZluagZ_rv"
GZmebp_l_fghblboh
:]ZZybkq_aZx\ghqb
�Ijh^he`bfjZa]h\hjij_^eh`beXblbKh[bjZ_rvkybhlgZkkt_oZlv"Z"
Km^b\e_gb_fykfhlj_eZgZXblbg_ihfgygbdZdh]hij_j\Zggh]hjZa]h\hjZ
�mfZ_rvy`b\mdZdWjbdhfbgmlghfmihju\mih^qbgyykv"Ghyij_`^_q_fl_[ydgZfih`blv
ijb]eZkblv\k_h[^mfZeijbgyej_r_gb_L\hy[Z[mrdZ\k_]^Zhl_[_aZ[hlbeZkvbfh`_lyemqr_
^jm]bol_[yih^^_j`mIjb^_rv\k_[yi_j_klZg_rvoZg^jblvbm_^_rvdh]^Zbdm^ZaZohq_rvY
�`_agZxlZdmxdZdlug_m^_j`Zlv:ihdZjZghZjZgh;ebadbolhgbdh]hg_hklZehkvlhevdhy
fh]ml_[yij_^hkl_j_qvEbrgb_^_gv]bdhlhju_fZfZ\[Zj_aZjZ[Zlu\Z_lhgbdZdjZa^eylZdbo
kemqZ_\bij_^gZagZq_guG_\k_`khdh\u`bfZedbihdmiZlvhgjZkkf_yekyDhjhq_`b\bmgZk
bg_km_lbkv
HglZdbkdj_gg_m]h\Zjb\ZelZdijbklZevgh]ey^_e\]eZaZkeh\ghm[_`^Zem[bcpmk^Zlvkyihebpbb
Ydb\gmeZ
hllhevdhihe^h\_^m^h[e_kdZkdZaZehg
Yih^gyeZkvqlh[u\ufulvihkm^m
IhdZfueZqZrdbmkeuoZeZdZdXblbgZi_\Z_lk_[_ih^ghk=hehk_]hkie_lZekykrmfhf
evxs_cky\h^u
G_hkd\_jgb\K\_leu_emggu_l_gb
Eh^dmijbqZebe
lbobc\hc^yaZeb\
$Zwlmi_kgxyagZxFg_hgZgjZ\blkyDlh__ih_l"
DbdmlbFhfhdhAZihfbgZxsbckyfhlb\hgmeu[gmeky
�Zhq_gv
IhdZyhllbjZeZjZdh\bgmZXblb^jZbeihefu\^\h_fi_ebwlmi_kgxIjbylghdh]^Z]em[hdhc
ghqvx\dmohgghclbrbg_a\mqZl\mgbkhg^\Z]hehkZ
Fg_hkh[_ggh\hlwlhf_klhgjZ\blkybyijhi_eZ\lhjhcdmie_l
�Ze_dbc
FZyd\ghqb
K\_lbl^eygZk^\hbo
DZdkheg_qguck\_lkd\havebkl\m
K\hh^mr_\e_gb_fih^_lkdbj_a\ykvfu_s_jZaijhi_ebwlbkeh\Z
�Ze_dbc
FZyd\ghqb
K\_lbl^eygZk^\hbo
Hgf_jpZ_lkd\havlvfm
DZdkheg_qguck\_lkd\havebkl\m
^jm]ykiho\ZlbeZkv
QlhlhfujZki_ebkvlh]h]ey^b[Z[mrdmjZa[m^bf?kebm`_g_jZa[m^beb
DZ`_lkyXblbih^mfZehlhf`_kZfhf?]hjmdZkljyidhcaZf_jeZH[_kihdh_gguchg]eygmegZ
f_gy
Ymeu[gmeZkvqlh[ukdjulvkfms_gb_
KuglZdg_`gh\hkiblZggucWjbdh\^jm]ihdZaZekyfg_gZklhysbfijbgp_f
:hgkdZaZe
�Z\Zcdh]^ZaZdhgqbfm[hjdmaZ]eyg_fih^hjh]_^hfhc\ghqgmxoZjq_\gxbih_^bfeZirb
g_aZighyijhkgmeZkv
KlhyeZ]em[hdZyghqvk_lhl`_^b\ZgLZgZ[wG_ijb\udeZjZgheh`blvky\hlbijb\b^_eky
kljZgguckhgKljZgguckhgKwlhcfukevxyihreZgZdmogxihiblv\h^uk_j^p_aZk_edZdhc
�lhoheh^hdWjbdh_s_g_\ha\jZsZeZkv\ZqZkZghqb
Khgijh^he`Ze`blv\hfg_KemrZydZdev_lky\h^Z\klZevgmxjZdh\bgmyjZkk_ygghjZafureyeZ
g_klhblebb__ijyfhk_cqZkgZqbklblv^h[e_kdZ
DZaZehkv\]emohfghqghf[_afhe\bb\hfg_hlau\Z_lky^Ze_dbcoh^k\_lbeihg_[hk\h^mh^Z
hjhkbeZfh_bkkmr_ggh_k_j^p_Oheh^ghqlhlh^Z`_gh]bklugml\lZihqdZo
�h[juc\_q_jaZfh_ckibghc\hagbdXblba^hjh\hf_gygZim]Z\
:"Qlh"\kihehrbeZkvy
hlijhkgmekybmfbjZxk]heh^mFh`_leZirmk\Zjblv
@b\hcXblb\h\k_g_ihoh^begZlh]hbakgZ\_kvdZdhclhihfylucijhq_fbmf_gyebph
himoehhlke_a
EZ^ghm`ihkb^bgZfh_f^b\Zg_yijb]hlh\ex
:]ZihgyegZl\h_f^b\Zg_ihrZlu\Zykvhg^\bgmeky\]hklbgmxbiexogmekygZfhx
ihkl_ev
L_fghDjhohlgZyeZfihqdZhk\_sZ_llhevdhg_[hevrh_ijhkljZgkl\hYhldjueZoheh^bevgbd
GZj_aZeZh\hsbDmogykZfh_ex[bfh_f_klh^jm]y\kihfgbeZkhgeZirZ\hllZdkh\iZ^_gb_
G_h[hjZqb\ZykvyemdZ\haZf_lbeZ
DZ`_lkylum`_ohl_eeZirb
�FheqZgb_mfZyqlhXblbmkgmeyaZ]eygmeZ\]hklbgmxghhgg_kiZeZ]ey^_egZf_gyrbjhdh
jZkdjulufb]eZaZfb
Qlhwlhklh[hc"\u]h\hjbeZyq_j_akbem
GZklZjhcl\h_cdmog_ihelZdhc`_elha_e_guc^Z"ijh[hjfhlZehgYk_jv_aghkijZrb\Zx
KiZkb[hqlhlZda^hjh\h_]h\ukdh[ebe
YijhkgmekykdZaZehgk_j^ykvgZk_[yaZg_^h]Z^eb\hklvb^h[Z\bekmeu[dhcOhjhrh[ulu
qZcijb]hlh\beZlhevdhg_\djm`d_
KZfijb]hlh\v
LZdagZqblEZ^ghlh]^Zemqr_khd;m^_rv"
M]m
Xblb^hklZebaoheh^bevgbdZ]j_cinjmlubijbgyeky]hlh\blvkhdgZ^\hboIh^g_fbehk_j^guc
\hckhdh\u`bfZedbgZiheghqghcdmog_yhimklbeZeZirm\dbiysmx\h^m
Dhg_qghqlhlh\h\k_fwlhf[uehkljZggh_ghb\iheg_ijb\uqgh_h[u^_ggh_Qm^_kgh_b
_kl_kl\_ggh_jZahf
DZd[ulhgb[uehfhbhsms_gbyg_\hafh`ghh[e_qv\keh\ZbyaZlZxbo\]em[bg_k_j^pZ
i_j_^b_s_lZdfgh]h\j_f_gbK_]h^gyrgbc\_q_jh^bg\[_kdhg_qghcq_j_^_lZdbo`_\_q_jh\
ghq_cmlj\iheg_fh`_lhdZaZlvkykghf
Ljm^gh[ulv`_gsbghcg_h`b^ZgghaZy\beZWjbdhh^gZ`^u\_q_jhf
Y]eygmeZgZg__ih\_jo`mjgZeZdhlhjucijhkfZljb\ZeZbi_j_kijhkbeZ
JZa\_"
DjZkZ\bpZWjbdhi_j_^l_fdZdhlijZ\blvky\k\hc[Zjiheb\ZeZjZkl_gbygZhdg_
AgZ_rvml_[y\k_\i_j_^bbfg_ohq_lkydh_qlhl_[_kdZaZlvIhdZjZklbeZXblbihgyeZdZd
fgh]h\`bagbjZaguo]hj_kl_cbly]hl?keb`_gsbgZohq_ll\_j^hklhylvgZgh]ZohgZ^he`gZ
dh]hgb[m^v\ujZklblvJ_[_gdZjZkl_gb_gZom^hcdhg_pLhevdhwlh^Z_l_chsms_gb_
kh[kl\_gguo\hafh`ghkl_cwlhfgZqZeh\k_]h
HgZbaeZ]ZeZk\hx`bag_ggmxnbehkhnbxkeh\ghgZi_\ZeZex[bfmxf_eh^bx
�Zkhfgh]bf\`bagbljm^ghkijZ\blvkykdZaZeZyljhgmlZy__hldjh\_gghklvx
Ghlhldlhg_\iZ^Ze\hlqZygb_dlhq_j_aljm^ghklbg_ihagZe\k_[_kZfhfg_qlhlZdh_hlq_]h
gbijbdZdboh[klhyl_evkl\Zog_evayhlklmiblvkylhlg_\_^Z_lih^ebggh]hkqZklvyhly
kqZkleb\Z
�jh]gmeb\hehkujZkkuiZ\rb_kyih__ie_qZf
�_gvaZ^g_fl_[y]eh`_lfukevgZiZkl_c\wlhffbj_qlh\h^u\hd_Zg_ZimlvgZ\_jo
g_bfh\_jghdjmlbhiZk_g^Z`_ex[h\vg_\k_]^Z\ujmqbl
au[dhfk\_l_aZdZlgh]hkhegpZ__lhgdb_baysgu_jmdbijh^he`Zebiheb\Zlvp\_lugZhdg_b
ijhajZqgu_kljmb\h^ujZkp\_lZebdjhohlgufbjZ^m]Zfb
�mfZxyihgbfZx\Zk
Luq_klgZy^_\hqdZFbdZ]wbfg_wlhih^mr_M\_j_gZqlh[Z[mrdZdhlhjZyl_[y\hkiblZeZ
lh`_[ueZaZf_qZl_evgufq_eh\_dhf
;Z[mrdhcy]hj`mkvmeu[gmeZkvy
L_[_ih\_aehhgZkf_yeZkvklhyaZfh_ckibghc
�Dh]^Zgb[m^vhlkx^Zijb^_lkykt_oZlvih^mfZeZykgh\Zijbgy\rbkvaZ`mjgZemfZlvh[
wlhf[uehlZdly`dhqlhgZ^mr_lhrgh^_eZehkvghbgh]h\uoh^Zg_l
Dh]^Zgb[m^v`b\yihjhagv[m^_febfuih^h[jhfm\kihfbgZlvwlhl^hf":fh`_lfg_
^h\_^_lkyklhylvgZwlhckZfhcdmog_"GhihdZya^_kvba^_kv`_gsbgZkbevgZy^mohfb__kugk
fy]dhcmeu[dhchl\k_qlhbf__lkfuke
^gZb\uieu\Zlvbl_jaZlvkyGhf_gyg_ih[_^blvbg_kehfblv
Fg_hiylvkgblkydmogy
Bo[m^_lfgh]h\fh_c`bagbj_Zevguob\hh[jZ`Z_fuodmohgvIh\kx^m^hfZbeb\
iml_r_kl\byobo[m^_lfgh]hhdZ`mkveby]^_gb[m^vkdhfiZgb_ch^gZbeb\^\h_fhgb
h[yaZl_evgh[m^mlkhfghcfhbdmogbYagZx
.LWFKHQE\%DQDQDRVKLPRWR
&RS\ULJKWE\%DQDQDRVKLPRWR
�(vydhgh\Zi_j_\h^gZjmkkdbcyaud
?jbdhk_ghK
IhfbgZevgh_^\mokhle_lb_
Dh]^Z\gZr_fhlq_f^hf_hlf_qZ_lky^\mokhle_lb_kh^gykf_jlbh^gh]hbaij_^dh\gZ
ihfbgZevgmxkem`[my\eyxlkyh`b\rb_^jmavybjh^kl\_ggbdbmkhir_]hhafh`ghm^jm]bo
ih^h[gZyp_j_fhgbyijhl_dZ_ldZdlhbgZq_ghfg_k^_lkdboe_ldZaZehkvqlhm\k_oijhbkoh^bl
g_qlhihoh`__GZihfbgZevghckem`[_]jZgbpZf_`^m`b\ufbbf_jl\ufbklbjZ_lkyijhr_^rb_
]h^ukeh\gh[ukf_rb\Zxlkybk[b\Zxlky\_^bgucdhfJZamf__lkylZdh_\hafh`gh
bkdexqbl_evgh\^\mokhlmx]h^h\sbgmkh^gykf_jlbdZd[uiurghgbhlf_qZebkdZ`_f
^_\yghklhe_lb_gbq_]hih^h[gh]hgbdh]^Zg_kemqZ_lkyIhlhfmlhkjZgg_]h^_lkl\Zyl\_j^h
\_jbeZ\\hkdj_r_gb_f_jl\uobf_ggh\^\mo\_dh\hcx[be_cOhlyihgylgh_^_ehlZdb_^Zlu
hlf_qZxlkyg_qZklhfhy^_lkdZy\_jZ\k_dj_ieZihdm^Zg_ij_\jZlbeZkv\ihegmxbkh\_jr_ggmx
m[_`^_gghklv
LZd\h^bgij_djZkguc^_gvdh]^ZymqbeZkv\h\lhjhfdeZkk_kj_^g_crdheuhlklZjbgguogZrbo
khk_^_cijbrehm\_^hfe_gb_hihfbgZevghcp_j_fhgbb\k\yabk^\mokhle_lb_fkh^gykf_jlbbo
&#x_j;&#xg_;&#x_;&#xi;&#xhg;&#xZq;&#xZe;&#xm;&#xfu;&#xm;&#xag;&#xZe;&#xh;&#x]j;&#xy^;&#xms;&#x_f;&#xk;&#xh[;&#xul;»&#x;&#xlZ;
&#xkd;&#xZa;&#xZl;&#xv;&#xh;&#xdh;&#xev;&#xgu;&#xim;&#xl_;�ij_^dZ_jg__ihgZqZemfumagZebh]jy^ms_fkh[ulbblZdkdZaZlvhdhevgufiml_f_eh\lhf
qlh\gZrbodjZyoba^Z\gZ[uehaZ\_^_ghqlh[u[m^^bckdbck\ys_gghkem`bl_evijb]eZr_gguc
kh\_jrZlvihfbgZevguch[jy^i_j_h[eZqZeky\iZjZ^gh_ieZlv_mkhk_^_cmgbolh ]h_klvmgZk\fb
iheZ]Zehkvba\_`eb\hklb^Zjhfqlh[ebadhibkvf_gghbkijhkblvjZaj_r_gby
hl[uih]ey^_lvgZex^_cwihobFwc^abdh]^Zhgb\hkdj_kgmlkdZaZeZydZd[uf_`^mijhqbf
gZqlhfhyfZlvihq_fmlhi_j_c^ygZr_ihlhl\_lbeZ
Mkhk_^_cgbq_]hlZdh]hg_ijhbahc^_lbaq_]hyfb]hfaZdexqbeZqlhl_fkZfuffg_^Zeb
ihgylvij_^f_lh[km`^_gbxg_ih^e_`bl\ijhq_f\]em[bg_^mrbybkZfZwlhqm\kl\h\ZeZG_lh
qlh[ujh^bl_ebohl_ebkdjulvg_qlhihklu^gh_g_ljy^ebhiZkZebkvhgbbqv_clhaZ\bklb
Ijhklhba[_]Zebg_ijbylguoh[tykg_gbc
KlhcihjudZdyhkhagZeZ\Z`ghklvihfbghdihihqb\r_fm^\_klbe_lgZaZ^ij_^dm\^mr_fh_c
ihk_ebeZkvfukevh[hkh[hcba[jZgghklbgZr_ck_fvbm^jm]bo\k_[uehkh\k_fbgZq_;he__lh]h
ihoh`_gZr^hfbjh^kZfhkms_kl\h\Zgb_k\h_^ebebbkdexqbl_evghjZ^bhlijZ\e_gby
x[be_cguoihfbgZevguokem`[\ijhq_f^hfjh^kms_kl\h\Zgb_ba[blu_keh\ZfZehqlh
\^ZgghfkemqZ_agZqZsb_ghkmlvdZ`_lky[ueZfghxmeh\e_gZ\_jgh
LZdh_k_f_cgh_ij_^gZagZq_gb_\uau\Zeh\hfg_j_adbcijhl_klE_l^_kylvlhfmgZaZ^yihdbgmeZ
jh^gu_djZybi_j_k_ebeZkv\Lhdbhm`_^\Z]h^ZdZdjh^kl\_ggu_dhglZdlukh\_jr_ggh
ij_djZlbebkvohl_ehkv[u\h\k_bklj_[blv\k_j^p_kZfh_iZfylvh^hf_Ghg_lmllh[ueh
h[uqghdjZkh\ZekynZfbevguc]_j[q_jguc\hjhgijhgaZxsbcdex\hfahehlh_khegp_b
ijbrehhgh\yjdhdjZkghfdhg\_jl_BlhlqZkyaZ[ueZh[h\k_f
Imklv^hf^eyf_gyfZehqlhagZqbeghjZkkdZauh[uehfdhlhjufyk^_lkl\Z\gbfZeZk^_eZeb
k\h_^_ehaZohl_ehkv\a]eygmlvgZ\k_k\hbfb]eZaZfb_^vwlhlh[uqZckdeZ^u\Zeky\_dZfbQ_j_a
^\_klbe_lihke_kf_jlbihfbgZeblhevdh\u^Zxsbokyij_^klZ\bl_e_cjh^Zkh\_jrb\rbog_qlh
ijbf_qZl_evgh_ZlZdb_ex^bjh`^Zebkvj_^dhfh`_ljZa\klhe_llZdqlhbkh[bjZeZkvk_fvyg_
qZs_jZaZ\\_d=eZ\Zjh^Z\ugm`^_g[uek_jv_aghljZlblvkygZihfbgdbBf_gb_ijboh^beh\
miZ^hdgZke_^kl\_ggh_khklhygb_jZkkljZb\Zehkvg_^Ze_dh[uehb^hihegh]hjZahj_gby
@_eZgb_ih_oZlvaj_eh\hfg_bkih^\hevLj_[h\Zeky`_jl\_ggucih^ZjhdZ^_gv]bfh`gh[ueh
kgylvlhevdhkhkjhqgh]h[Zgdh\kdh]hkq_lZihl_jy\ijhp_gluGhf_gyijbau\Ze^he]b^_gv]bba
[ZgdZylZdb\ayeZ
DZdgbkljZgghjh^ghc^hfgZwlhljZag_\uau\Ze\hfg_ijb\uqgh]hhllhj`_gbyaZlhy\b\rbkv
gZghklZev]bq_kdmx\klj_qmihdhcgbdh\yfh]eZba[Z\blvk_[yhl^mr_\guofmdbqm\kl\Z\bgu
ijhq_fg_^mfZxqlh[uyhkh[_gghh[hevsZeZkvgZkq_lwlboihfbghdkdhj__ih^iZeZih^
^_ckl\b_dZdbolhdhe^h\kdboqZj
M^b\bl_evgZyihfbgZevgZykem`[Z\k_omqZklgbdh\[md\Zevghi_j_ihegy_ljZ^hklvKh[kl\_ggh
lZdh\Z]eZ\gZyhkh[_gghklv^\mokhlhc]h^h\sbgukh^gykf_jlb?^\Zihy\eyxlky\hkdj_krb_
ihdhcgbdbdZdb\h\k_\hpZjy_lkyoZhkLmlm`_g_^hkljh]h]hkh[ex^_gbyh[uqZ_\dZdgZ
ghjfZevguoihfbgZevguokem`[Zoa^_kv\k_ihijhklm[_ap_j_fhgbcAZlh\hij_db\k_faZdhgZf
bmklZgh\e_gbyf\k_khagZl_evghklj_fylky^hklbqvqm\kl\Ziheghc\gmlj_gg_ck\h[h^uLZdqlh
gZk_evgbdZf]eZ\gh]hjh^h\h]h]g_a^Zgbq_]hg_hklZ_lkydZdihl\hjkl\h\ZlvjZaguf[_ah[jZabyf
ih^qZkkjbkdhf^eykh[kl\_gghc`bagbIh^`h]bebdijbf_jmm[bckl\hg_kZfhp_ev\Z`gh\k_o
hkqZkleb\blv\uehfZ\rbkvbah[u^_gghklb
Bkdhggu_h[jy^ulhcf_klghklb]^_gZoh^beZkvgZrZjh^h\ZymkZ^v[ZkZfbihk_[_hlebqZxlky
yjdhklvx^Z`_[mckl\hfdjZkhddZdhclhqj_af_jghklvx\h\k_fGhihfbgdbih^\_klbe_ldZd
ij_klZ\b\r_fmkyij_^dmwlhg_qlh^Ze_dh\uoh^ys__aZex[u_jZfdbIhfg_gbxklZjbdh\hgb
gZihfbgZxl^j_\g__iZehfgbq_kl\hdk\ys_ggufojZfZfBkw
KemqZehkv]h\hjylqlhjZajmrZeb^hhkgh\Zgby^hfZiheghklvxaZ[u\ZebjZaebqbyf_`^m
`_gsbgZfbbfm`qbgZfbGhfugbhq_fih^h[ghfbihfukeblvg_fh]ebk\ylhkh[ex^ZyaZdhg
�ih^qbg_gbyfeZ^rboklZjrbfZ\h[uqgh_\j_fygbf_gygbfhbo[jZlv_\bk_kl_jb[ebadhd
]eZ\ghfmjh^h\hfm^hfmg_ih^imkdZebjZa\_\hll_i_jv^h\_^_lky
hh[s_ihdZdhclhg_\_^hfhcijbqbg_\gZr_ck_fv_^_lbjZaju\Zxlhlghr_gbyk
jh^kl\_ggbdZfbFhcklZjrbc[jZl\r_klgZ^pZlve_lihdbgme^hfij_djZlb\kgZfb\kydmxk\yav
Yihjy^hqghijbiha^gbeZkvk^_eZeZlh`_kZfh_lhevdh\ljb^pZlviylvIh\h^dklZlbkdZaZlv[ue
ihbklbg_kf_ohl\hjgucg_\bggZybklhjbyknhlh]jZnb_c_kghcihaZijhreh]h]h^Zyk^_eZeZ
kh[kl\_ggucnhlhihjlj_lghihemqbeZkvgZg_fdZdhclhklZjhh[jZaghcJZa]g_\Zggu_jh^bl_eb
�iha\hgbebihl_e_nhgmkihij_dZfbyg_kfheqZeZ\hl\_lZ\k\hbljb^pZlviylvy\u]ey^_eZgZ
kgbfd_gZ\k_khjhdihlhfmq