2-СӨЖ такырыптары


2-СӨЖ реферат тақырыптары
1. Ағзалардың ұйымдасу деңгейлері
2. Су тіршілік ортасы. Суда тіршілік ететін ағзалардың экологиялық топтары
3. Топырақ тіршілік ортасы. Топырақта тіршілік ететін ағзалардың экологиялық топтары
4. Жер беті–ауа тіршілік ортасы. Жер беті ағзалардың экологиялық факторларға бейімделуі
5. Тірі ағза тіршілік ортасы, паразиттердің түрлері
6. А.И.Опариннің «Химиялық эволюция концепциясы»
7. Джон Берналдың абиогенез теориясы
8. Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы
9. Фотопериодизм. Ырғақтылық. Фотопериодизмге байланысты ағзалардың экологиялық топтарға бөлінуі
10. Популяцияның классификациясы. (элементарлы, экологиялық, географиялық, перманентті, темпоральды, панмиктикалық, клональды, клональды-панмиктикалық)
11. Түр тісінігі. Түрдің критерийлері.
12. Космополиттер, убиквистер, эндемиктер ағзалардың табиғатта таралуы
13. Адам попляциясы түсінігінің пайда болуы және қазіргі жағдайы
14. Ауылшаруашылық экожүйелері, агроценоздар.
15. Индустриальды-қала экожүйелерінің ерекшеліктері.
16. Экологиялық сукцессия, оның түрлері: бастапқы, қайталанған, аллогенді, аутогенді, табиғи, антропогенді
17. Экожүйедегі циклдік өзгерістер
18. Фитоценоз, зооценоз, микробоценоздардың табиғатта таралуы
19. Э.Зюсс экологияға қосқан үлесі
20. В.И.Вернадскийдің биосфера жайлы ілімі
21. В.И.Вернадский бойынша тірі заттың негігі қасиеттері мен функциялары
22. Табиғаттағы су айналымы
23. Биосферадағы оттек айналымы.
24. Биосферадағы биогенді элементтердің айналымы.
25. Комменердің еңбек жолы
26. Ноосфера жайлы ілім
27. Дж.Аллен ережесі және еңбек жолы
28. К.Бергман ережесі, ғылыми еңбектері
29. Г.Ф.Гаузе принципі және жүргізген тәжірибесі
30. Т.Мальтус заңы, оның адам популяциясы жөніндегі көзқарасы
31. Ю.Либихтің минимум заңы және тәжірибесі
32. В.Шелфордтың толеранттылық заңы заңы және экологияға қосқан үлесі
33.Биосфера шекаралары, необиосфера және палеобиосфера
34.Биогенді элементтердің айналымы
35.Автотрофты және гетеротрофты ағзалардың ерекшеліктері және түрлері

Приложенные файлы

  • docx 26527116
    Размер файла: 13 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий