Т 4.


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування СІМЕЙНЕ ПРАВОТема 4. Підготувала:Старший викладач кафедри загально-юридичних дисциплінкандидат юридичних наукТкач Т.П. ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИКАФЕДРА ЗАГАЛЬНО-ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Питання Поняття та порядок усиновлення. Недійсність, скасування усиновленняПоняття і значення опіки та піклування в сімейному праві. Патронат над дітьми. Мета заняття Розвивальна мета: розвиток правових знань курсантів щодо нормативно-правового регулювання основних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Виховна мета: формування активної громадянської позиції щодо ролі та значущості сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Поняття та порядок усиновлення. Недійсність, скасування усиновлення ПИТАННЯ 1. УСИНОВЛЕННЯ - це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду це система відносно відособлених правових норм в межах сімейного права, що регулюють окрему групу взаємозалежних суспільних відносин з реалізації (у формі процедури) природного права дитини, позбавленої батьківського піклування, зростати в родині ПРОЦЕДУРА УСИНОВЛЕННЯ Постановка на облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Постановка на облік осіб, які бажають усиновити дитину Інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені Звернення до суду усиновлювача із заявоюпро усиновлення дитини ОБЛІК ДІТЕЙ, які залишаються без батьківського піклування і можуть бути усиновлені Діти-сироти Діти, позбавлені батьківського піклування Діти, батьки яких дали згоду на усиновлення Свідоцтво про смерть батьків Письмова згода батьків на усиновлення дитини, засвідчена нотаріусом. - Рішення суду про позбавлення батьківських прав, визнання безвісно відсутніми або недієздатними;Акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі ОЗ або яку відмовились забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину Служба у справах дітей –1 місяць Особи, які можуть бути усиновлені Повнолітня особа – у виняткових випадках Усиновленою може бути дитина.(ст. 206 СК) Дитина, яку було покинуто чи знайдено, не забрали з пологового будинку - через 2 місяці Брати та сестри не можуть бути роз'єднані при їх усиновленні. Особи, які можуть бути усиновлювачами Старша на 15 років за усиновленогоЯкщо усиновлюється повнолітній – на 18 років Якщо дитина має лише матір (батька), вона не може бути усиновлена чоловіком (жінкою), з яким її мати (батько)не перебуває у шлюбі Не молодша 21 року(крім усиновлення родичами) Одинокі особи або подружжя Дієздатна особа Не можуть бути усиновлювачами Обмежені у дієздатності та визнані недієздатними Позбавлені батьківських прав Були усиновлювачами, яке скасовано (визнане недійсним) з їхньої вини Перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері, зловживають спиртними напоями Мають незняту або непогашену судимість за злочин Є іноземцями, які не перебувають у шлюбі ,або особами без громадянства Переважне право на усиновлення має Громадянин України, в сім'ї якого виховується дитина Який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка усиновлюється Який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами Який є родичем дитини Подружжя Умови усиновлення Згода батьків Без згоди, якщо батьки: невідомі; визнані безвісно відсутніми, недієздатними;позбавлені батьківських прав;6 місяців не проживають та не піклуються про дитину Згода подружжя Згода опікуна чи піклувальника Згода закладу Згода дитини Коли вона може сформулювати i висловити її Виняток.Якщо суд встановить, що усиновлення відповідаєінтересам дитини Для усиновлення необхідно Заява про усиновлення Висновок про доцільність усиновлення Акт про обстеження житлово-побутових умов Довідка про заробітну плату (доходи), про судимість Висновок про стан здоров’я заявника та дитини Документи на дитину Копія свідоцтва про шлюб, згода подружжя Документи про право власності на житло Розгляд справи про усиновлення Суд враховує (ст. 224 СК):стан здоров'я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини;мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину;взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини;особу дитини та стан її здоров'я;ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити.Постановляє рішення, яким оголошує особу усиновлювачем дитини. Таємниця усиновлення Від інших сторонніх осіб Право усиновлювача бути записаним матір'ю (батьком) дитини Право на зміну відомостей про місце народження та дату народження дитини Право на зміну прізвища, імені та по-батькові усиновленої особи Від дитини Згода дитини –з 7 років Не більш як на 6 місяців Для зміни імені -згода дитини Забезпечення таємниці усиновлення Встановлена відповідальність за розголошення таємниці усиновлення ВИЗНАННЯ УСИНОВЛЕННЯ НЕДІЙСНИМ ПІДСТАВИ Усиновлений з 14 років, батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор Позов до суду має право подати: Рішення суду Якщо другий із подружжя не мав наміру продовжувати шлюбні відносини Усиновлювач не бажав настання прав та обов'язків Проведене на підставі підроблених документів Проведене без надання згоди на усиновлення Правові наслідкивизнання усиновлення недійсним Припиняються права та обов'язки з моменту здійснення усиновлення Відновлюються прізвище, ім'я та по батькові дитини(за бажанням дитини) Дитина, яка не досягла 14 років, передається батькам або органові опіки та піклування Відновлюються права та обов'язки між дитиною, її батьками та іншими родичами за походженням Поновлюється актовий запис народження усиновленого СКАСУВАННЯ УСИНОВЛЕННЯ ПІДСТАВИ - Скасування усиновлення після досягнення усиновленим 18 р.- Скасування усиновлення повнолітньої особи Не допускається: Рішення суду необхідний регулятивно-правовий захід, здійснений судом з метою забезпечення інтересів усиновленого, а також усиновлювача Дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу Суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейне виховання Між ними склалися стосунки, які роблять неможливим їхнє спільне проживання Поняття і значення опіки та піклування в сімейному праві ПИТАННЯ 2. ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ це така форма передачі дітей, які внаслідок тих чи інших обставин лишилися без батьківського піклування, іншим особам, що має на меті їх виховання, захист їх особистих і майнових прав, охорону інших інтересів. Правовідносини з опіки та піклуваннявиникають Згода особи бути опікуном (піклувальником) Досягнення дитиною певного віку(опіка – до 14 років, піклування – 14-18 років) Залишення дитини без батьківського піклування Рішення органу опіки та піклування (суду)про призначення опікуна Права дитини,що знаходиться під опікою На забезпечення умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до його людської гідності На піклування з боку опікуна (піклувальника) На проживання в сім'ї опікуна або піклувальника На збереження права користування житлом, в якому вона проживав до встановлення опіки або піклування На захист від зловживань з боку опікуна (піклувальника) Права опікуна (піклувальника) Самостійно визначати  способи  виховання  Управляти майном підопічного, розпоряджатись коштами Давати згоду на усиновлення підопічного Вимагати повернення дитини від будь-якої особи Представляти інтереси підопічного в установах Обов'язки опікуна (піклувальника) Створення належних побутових умов та умов для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти Виховання дитини Захист прав та інтересів підопічного Подання щорічного звіту про свою діяльність Проведення медичного обстеження підопічного Припинення опіки (піклування) Досягнення дитиною певного віку,реєстрація шлюбу Повернення підопічного на виховання батькам Смерть опікуна (піклувальника) або підопічного Звільнення від опіки (піклування) за власною ініціативою,ініціативою підопічного або органу опіки та піклування ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ ПИТАННЯ 3. ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ передача за договором дитини, яка є сиротою або з інших причин позбавлена батьківського піклування, на виховання у сім'ю іншої особи (патронажного вихователя) до досягнення дитиною повноліття ОСОБЛИВОСТІ Предмет - діяльність, пов'язана з вихованням та утриманням дітей Не встановлена цивільно-правова відповідальність Правовий статус патронатного вихователя прирівнюється до опікуна Обов'язки патронатного вихователя Створення дитині умов для навчання, фізичного та духовного розвитку Захист прав та інтересів підопічного без спеціальнихна те повноважень Подання щорічного звіту про свою діяльність Забезпечення дитини житлом, харчуванням Припинення договору про патронат У разі відмови вихователя або дитини У разі невиконання вихователем своїх обов'язків Якщо між вихователем і дитиною склалися стосунки, які перешкоджають виконанню обов'язків за договором З інших, передбачених законодавством, підстав Питання на семінар Поняття та порядок усиновлення. Недійсність, скасування усиновленняПоняття і значення опіки та піклування в сімейному праві. Патронат над дітьми. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу. Нормативно-правові акти Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р.Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 р. Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ МОН, МОЗ, МСП від 26.05.1999 р. Нормативно-правові акти Положення про прийомну сім ’ ю, затверджене постановою КМУ від 26 квітня 2002 р. N 565 Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою КМУ від 26.04.2002 р. № 564 Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: постанова Пленуму ВСУ від 30.03.2007 р. № 3 Література Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 200 с.Сімейне право України: підручн. // За ред. Гопанчука В. С. – К.: Істина, 2002.Ромовська 3. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003.Зілковська, Л. М. Правове регулювання усиновлення в Україні : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.03 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 20 с.Лінік Є.П. Опіка та піклування / Лінік Є.П., Омельчук Т.В.; Центр правових дослідж. — К. : [Фурса], 2006. — 52 с.   Завдання длясамостійної підготовки Порівняти можливі способи (форми) влаштування дітей за законодавством, яке діяло до введення в дію Сімейного кодексу України 2002 р.Скласти позовну заяву про усиновленняСкласти договір про патронат над дитиноюСкласти договір про утворення дитячого будинку сімейного типуПорівняти інститут патронату з прийомною сім’єю та дитячим будинком сімейного типуПорівняти статті про опіку і піклування Сімейного кодексу України та Цивільного кодексу України 2003 р., визначити колізії. Теми доповідей Історико-правовий аналіз розвитку інституту усиновлення.Усиновлення дітей-громадян України іноземцями.Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування як реалізація права на сім’ю

Приложенные файлы

  • ppt 26526602
    Размер файла: 367 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий