Основи і фундаменти (питання для модуля)


Основи і фундаменти
Теоретичне завдання.
1. Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика.
2. Конструкції фундаментів у відкритих котлованах на природних основах (типи фундаментів, матеріали).
3. Захист фундаментів від підземних вод.
4. Вибір глибини закладання фундаменту.
5. Визначення розрахункового опору ґрунту основи.
6. Визначення розмірів підошви фундаменту.
7. Методи визначення несучої спроможності палі.
8. Види пальових фундаментів, матеріали, способи занурення в ґрунт.
9.Фундаменти глибокого закладання. Опускні колодязі, кесони.
10. Фундаменти, що влаштовуються методом «стіна в ґрунті».
Практичне завдання.
Визначте розрахунковий опір основи R за таких даних. Споруда умовно гнучкої конструктивної схеми без підвалу. Фундамент з підошвою завширшки 4,2 м заглиблено на 1,0 м. Основа складена (від природного рельєфу) рослинним ґрунтом завтовшки шару 0,2 м з II = 15 кН/м3, нижче якого залягає дрібний пісок щільний з ІІ = 19 кН/мЗ, sat = 22 кН/мЗ, ІІ = 39°, СІІ = 6 кПа (ґрунтові характеристики визначені безпосереднім випробуванням). Рівень підземних вод розташований на глибині 1,5 м. Вертикальне планування - підсипанням на +0,2 м з ІІ = 16,5кН/мЗ.
Перевірте, чи достатнім призначено заглиблення d фундаменту за таких даних. Основа нижче позначки планування складена рослинним ґрунтом (завтовшки шару 0,4м), який підстилає шар (завтовшки 3м) вологого пилуватого піску середньої щільності з модулем загальної деформації Е=20МПа, нижче якого залягає водонасичений щільний пісок середньої крупнисті з модулем Е=45МПа. Рівень підземних вод розташований на глибині 2,9м. Нормативна глибина промерзання 1м. Стрічковий фундамент глибиною d=1,4м запроектовано під цегляну стіну опалюваного будинку без підвалу.
Призначте глибину закладання фундаменту за таких даних. Основа нижче позначки планування складена рослинним грунтом (завтовшки шару 0,4м), який підстилає шар (завтовшки 2 м) вологого пилуватого піску середньої щільності з модулем загальної деформації Е = 20 МПа, нижче якого залягає водонасичений щільний пісок середньої крупності з модулем Е = 45 МПа. Рівень підземних вод розташований на глибині 2,9 м. Нормативна глибина промерзання 1 м. Фундамент потрібен під збірну з/б колону перерізом 40х40 см неопалюваного будинку без підвалу. Позначку низу колони приймати мінімально можливою, а позначку підлоги - на рівні позначки планування. Відносний ексцентриситет навантажень не перевищує 0,2.
4. Перевірте, чи правильно призначені розміри підошви завширшки b= 3,5 м, завдовжки l = 4,2 м, заглибленням d = 1,3 м для фундаменту під колону з навантаженням (у центрі його верхнього обрізу) NII= 3700 кН, МII= ±500 кН·м. Споруда без підвалу; розрахунковий опір основи R= 310 кПа.
5. Побудуйте епюру вертикальних напружень від дії власної ваги ґрунту в основі. Грунтова основа складається із таких шарів: 1 – пісок (, ); 2 – вологий пісок (, ); 3 – суглинок (, ). Рівень ґрунтових вод знаходиться на відмітці – 2.8м.
6. Визначте напруження в точці M ґрунтової товщі, що знаходиться на глибині 2м, на відстані x=1м і y=1м від кутової точки прямокутного рівномірно розподіленого навантаження інтенсивністю 10. Розміри рівномірно розподіленого навантаження l=4м, b=3м.
7. Знайти необхідне число паль у палевому фундаменті під колону промислової будівлі. Глибина закладення підошви ростверка із конструктивних міркувань прийнята h=0,8м. Для заданих ґрунтових умов проектуємо палевий фундамент із збірних залізобетонних паль марки С5,5-30, довжиною 5,5м, розміром поперечного перетину 0,3x0,3м і довжиною острия 0,25м. Розрахункова несуча здатність палі по грунту =310кН. Палі заглиблюються за допомогою забивки дизель-молотом. Розрахункове навантаження від ваги будівлі =600кН.
8. Визначити глибину закладення фундаменту мілкого залягання під зовнішню стіну неопалювальної будівлі із підвалом. Висота підвалу 2,6м. Відстань від полу підвалу до підошви фундаменту – 0,4м. Відмітка планувальної поверхні землі – 1,10м. Середньодобова температури в приміщеннях всередині будівлі 15С. Нормативна глибина промерзання –1,2м. Ширина фундаменту - 1,8м. Товщина стіни - 38см. Грунт основи – супісь із показником текучості - =0,32. Рівень грунтових вод знаходиться на глибині 5,5 м від поверхні землі.
9. Визначте розрахункове навантаження, що допускається на залізобетонну висячу палю по ґрунту. Марка палі С4,5-40. Довжина паль – 4,5м, ширина – 0,4м, довжина острия – 0,25м. Ґрунт основи – пісок середньої щільності, середньої крупності потужністю шару 4,5м.
Перевірте, чи допустимі кількість n = 6 і крок х = 1,2 м забивних паль перерізом 40х40 см, що заглиблені у два паралельні ряди (по три штуки в кожному) у ростверку під колону. Несуча здатність палі Fd = 810 кН визначена статичними випробуваннями. Розрахункові навантаження у центрі підошви ростверку NІ = 3400 кН, МІ = + 1100 кН· м.

Приложенные файлы

  • docx 26522155
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий