Оформлення РГР

Порядок оформлення роботи:
01Титулка:
Наберіть за поданим зразком файла «01Титулка» . Розмір шрифта, що використовується при наборі – 16, Times New Roman, а заголовок – 22, напівжирний, Times New Roman, всі букви великі. Титулку взяти в рамку, використавши для цього таку послідовність команд: Формат – Границы и заливка – Страница – Рамка – Тип – Линия – Ширина 2,25 пт. – Применить к этому разделу( кроме 1-й страницы) - ОК

02Зміст:
Для укладання змісту документа зафіксуйте курсор у новому рядку в кінці тексту. Для укладання змісту з нової сторінки виконайте команду Вставка/Розрыв (активізуйте можливість новую страницу.
Виконайте команду Вставка/Ссылка/Оглавление и указатели. На закладці Оглавление (активізуйте можливості Показать номера страниц, Номера страниц по правому краю і виберіть заповнення прогалини крапками.
На кожній сторінці створити відповідний заголовок з заданим стилем.
В області завдань Стили и форматирование в переліку Выберите форматирование для применения наведіть мишку на стиль Заголовок 1. Натисніть на трикутну кнопку, що з'явиться праворуч стилю і виберіть команду Изменить. У діалоговому вікні натисніть на кнопку Формат і виберіть пункт Шрифт. Налаштуйте шрифт Аrial розмір 14 полужирного накреслення. Натисніть на ОК. Знову натисніть на кнопку Формат і виберіть пункт Абзац. Задайте вирівнювання По левому краю, без абзацного відступу і проміжок після абзацу 6 рt.

03Анкета_Студента:
Створити та відредагувати текстовий файл під назвою 03«Анкета_Студента», у якому навести інформацію за наведеним на рис.6 зразком. Документ зберегти у папці з номером студента у журналі групи. Обсяг документа - 1 сторінка формату А4 (21 см * 29,7 см). Параметри документа: ліве поле - 2,5 см, всі інші поля – 1,5 см.; орієнтація – книжкова; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 12; міжрядковий інтервал – одинарний; абзацний відступ – 1,27 см.

04Автобіографія.

05Списки:
Створити, відредагувати та відформатувати текстовий файл під назвою 05«Списки і колонтитули», у якому навести опис однієї із команд (і підлегл
·их їй) головного вікна текстового редактора MSW за наведеним зразком. У документі передбачити використання маркерованих, нумерованих та багаторівневих списків, вставляння нижнього та верхнього колонтитулів, вставляння зносок, розбиття великого тексту на колонки, нумерацію та обрамлення сторінок. Документ зберегти у папці з номером студента у журналі групи. Обсяг документа - 2 сторінки формату А4 (21 см * 29,7 см). Параметри документа: ліве поле - 2,5 см, всі інші поля – 1,5 см.; орієнтація – книжкова; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту- 12, міжстрічковий інтервал – одинарний.

06Формули:
Створити та відредагувати текстовий файл під назвою «06Формули», у якому навести інформацію за варіантом (номер варіанта відповідає номеру сторінки з файла «06Формули 1-28»). Обсяг документа - 1 сторінка формату А4 (21 см * 29,7 см). Параметри документа: ліве поле - 2,5 см, всі інші поля – 1,5 см.; орієнтація – книжкова; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту- 12, міжстрічковий інтервал – одинарний.

07Таблиця:
Створити за зразком з відповідним форматуванням.

08Блок-схема:
Створити за зразком з відповідним форматуванням.
1. Усі автофігури в документі повинні бути однакового розміру - 2см на 6см, крім блоку початку і кінця (перша і остання автофігура) - їх висота повинна бути вдвічі менша, тобто розмір цих автофігур - 1см на 6см.
2. Згрупуйте усі елементи. Для цього потрібно виділити лівою кнопкою мишки з натиснутою кнопкою Shift усі автофігури - блоки, лінії з’єднання, елементи формул і через контекстне меню (права кнопка мишки) вибрати команди Группировка - Группировать. Зверніть увагу, що правильно групована блок-схема повинна переміщуватися на аркуші лівою кнопкою мишки вся, без «залишків».

Пронумеруйте всі сторінки документу, крім першої. Положення нумерації та опцію вирівнювання оберіть самостійно.
Приложенные файлы

  • doc 26518103
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий