3 жауап


Азаматтық іс жүргізу құқығы
2017
3 дұрыс жауапты
1 ай мерзім ішінде қандай азаматтық іс қаралып, шешілуге тиіс:\мемлекеттік органдарының шешімдеріне дау айту туралы\\жұмысқа қайта орналастыру туралы\\\алимент өндіріп алу туралы
Азаматты әрекет қабілеттілігі шектеулі деп тану туралы іс кімнің арызы бойынша қозғалады:\Қамқоршы және қорғаншы органның\\Прокурордың\\\Азаматтың отбасы мүшелелерінің
Азаматтық іс жүргізуішлік құқықтық қатынастарының пайда болу негіздері:\құқық нормасы\\құқық субъектілік\\\зани фактілер
Азаматтық процестік кодексіне сәйкес қай тұлғаға қарсылық білдіру үшін негіздері қолданылуы мүмкін:\Судьяға, аудармашыға\\Судьяға, прокурорға, сарапшыға\\\Аудармашыға, сот отырысының хатшысына
Азаматтық сот өндірісінің түрлерін көрсетіңіз:\ерекше іс жүргізу\\ерекше талап қою бойынша іс жүргізу\\\талап қою бойынша іс жүргізу
Азаматтық сот ісін жүргізу принциптерін жіктеу негіздері:\құқықтық реттеу объектісі бойынша\\сала бойынша қолдану негізінде\\\кайнар көзі бойынша
Азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға жатпайды:\мемлекет органнан жеке құрылысқа жер учаскесін бөлу туралы арыз\\кәсіпорыннан қызметтік пәтерді жалға алу туралы арыз\\\азаматтың жасын анықтау туралы талап
Азаматтық сот ісін жүргізу түрлері:\Ерекше талап қоюмен іс жүргізу\\Талап қою бойынша іс жүргізу\\\Ерекше іс жүргізу
Азаматтық сот ісін жүргізу түрі:\Талап қою бойынша іс жүргізу\\Ерекше іс жүргізу\\\Ерекше талап қоюмен іс жүргізу
Азаматтық сот ісін жүргізуде жауаптылық шаралары:\Заңға қарсы жасалған іс-әрекет үшін бір ғана жауаптылық (не әкімшілік, не қылмыстық) түрі қолданылады\\Қылмыстық жауаптылықка тарту\\\Әкімшілік жауаптылыққа тарту
Азаматтық сот ісін жүргізуде жоғары қадағалаудағы жүзеге асыратын прокуратураның қызметін реттейтін заң актілері:\Қазақстан Республикасының Конституциясы\\"Қазақстан Республикасының Прокуратурасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңы\\\Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі
Азаматтық сот ісін жүргізуде прокурордың процесуалдық орны:\Егер ол басқа тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауға арыз бере отырып сотқа жүтінсе, онда ол талапкердің іс жүргізу құқықтарын ішінара пайдаланады\\Прокурор - іске қатысушы тұлға\\\Прокурор - азаматтық іс жүргізу құқығының субъектісі
Азаматтық сот ісін жүргізуде сот отырысы залынан шығару шарасы қолданады:\тәртіп бұзған іске қатысушы адамға\\іске қатыспайтын тәртіп бұзған адамдарға\\\істі қарау кезінде тәртіп бұзған кез келген адамға
Азаматтық сот ісін жүргізудің принциптері:\Сотта істі қараудың жариялығы\\Сот ісін жүргізу тілі\\\Заңдылық
Азаматтық сот ісін жүргізудің сатысы:\апелляциялық сатыдағы соттарда іс жүргізу\\азаматтық істі қозғау сатысы\\\кассациялық сатыда сотта іс жүргізу
Азаматтық іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындарға жатпайды:\мемлекеттік баж\\талап қоюдың бағасы\\\моральдық зиян
Азаматтық іс жүргізу әдісі:\Императивтік - дипозитивті әдіс\\Диспозитивтік әдісі\\\Императивтік әдісі
Азаматтық іс жүргізу дәлелдеуінің кұрылымы:\субъектілер\\объектілер\\\қызметінің мазмұны
Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымы:\Қазақстан Республикасының және шетелдердегі азаматтық іс жүргізу құқығының даму заңдылығы, маңызы, сипаты табиғаты туралы теориялар,концепциялар, көзқарастар жүйесі, оның тәжірибеде қолданылуы\\Азаматтық іс жүргізу құқығының біртұтас және оның жеке институтының тарихи дамуының зерттелуі\\\Азаматтық іс жүргізу мен азаматтық іс жүргізу құқығының маңызды проблемалары бойынша ғылыми
Азаматтық іс жүргізу құқығы қатынастарының пайда болуы:\Заңды деректер\\Азаматтық іс жүргізу нормасы\\\Азаматтық іс жүргізу субъектілік
Азаматтық іс жүргізу құқығының қағидаларына жатады:\Сот ісін жүргізу тілі \\Сотта істі қараудың жариялығы\\\Заңдылық
Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көзі:\Жоғарғы Сот Нормативтік қаулысы\\Салық кодексі\\\ҚР Азаматтық процестік кодексі
Азаматтық іс жүргізу құқығының құқық саласы ретіндегі анықтамасы:\Азаматтық істер бойынша сот төрелігіне жіберу кезіндегі сот пен іске қатысушылар арасындағы қоғамдық қарым-қатынастарды реттейтін іс жүргізу нормаларының белгілі бір жүйдеде орналасқан жиынтығынан тұратын құқық саласы\\Азаматтық істерді қарап, шешім шығарып және оны орындау тәртібін реттейтін нормалар жиынтығынан тұратын ұлттық құқықтың бір саласы\\\Азаматтық істер бойынша сот әділдігін жүзеге асыру кезінде сот пен іс жүргізуге қатысушылар арасында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін іс жүргізу нормаларының жиынтығынан тұратын құкық саласы
Азаматтық іс жүргізу құқығының реттеу пәні:\Судья мен прокурор арасындағы қатынас\\Сот пен іске қатысушылар арасындағы қатынас\\\Сот пен тарап арасындағы қатынастар
Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының басталуы негіздері\Азаматтық іс жүргізу нормасы\\Азаматтық іс жүргізу құқық субьектілік\\\Заңды деректер
Азаматтық іс жүргізу процесінің теориясында іс жүргізу қатынастарының мазмұнына не кіреді:\іс жүргізуге қатысушылардың құқықтары\\Іске қатысушылардың әрекеттері\\\Іс жүргізуге қатысушылардың міндеттері
Азаматтық іс жүргізуде үшінші тұлғаларды сипаттайтын белгі:\Дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар талап қоюшы немесе жауапкер жағында іске кірісе алады\\Тараптар арасында басталған процеске кіреді\\\Дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар процеске талап қою арқылы қатысады
Азаматтық іс жүргізудегі құқықтық қатынастарының түрі\қосымша\\негізгі\\\қысқартылған
Азаматтық іс жүргізудегі тараптарға түсінік беріңіздер:\Талап қоюшы мен жауапкер\\Азаматтық іс жүргізудін негізгі субьектілері, оларсыз талап қоюмен іс жүргізу мүмкін емес\\\Даулы материалдық құқықтық қатынастың субъектілері
Азаматтық іс жүргізудегі функционалдық принцип:\заңдылық принципі\\диспозитивтік принцип\\\сот іс қарауының ауызшалық принципі
Азаматтық іс жүргізудің түсінігі:\азаматтық істерді шешу бойынша сот қызметі\\азаматтық іс жүргізу құқығының нормаларымен реттелген соттың іс – әрекеті\\\азаматтық істерді қарауда сот және басқа процеске қатысушылар әрекеттері
Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастарынын пайда болу негіздері:\құқық субъектілік\\заңи фактілер\\\құқық нормасы
Азаматтық іске қатысушы тұлғалардың кұрамына кіретін процеске қатысушы:\даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға\\талап қоюшы\\\даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлға
Азаматтық істер бойынша сот қаулылары:\Қаулы\\Ұйғарым\\\Шешім
Азаматтық істерді қараудын жалпы мерзімі:\Жұмысын қалпына келтіру, алимент өндіріп алу туралы даулау істер бірайға дейінгі мерзімде шешіледі\\АПК-183,бапта көзделген\\\Сот талқылауына әзірлеу аяқталған күннен бастап екі айға дейінгі мерзімде қаралады, шешіледі
Азаматтық істерді талқылаудың және шешудің мерзімдері: \жұмысқа қайта алу туралы істер бір айға дейінгі мерзімде қаралады\\істе сот талқылауына дайындау аяқталған күннен бастап екі айға дейінгі мерзімде азаматтық істерді қарайды және шешеді\\\істі сот талқылауына дайындау аяқталған күннен бастап екі айға дейін
Азаматтық істі бірінші сатыдағы сотта қарау мерзімі:\Істі сот талқылауына әзірлеу аяқталған күннен бастап екі айға дейінгі мерзімде\\Алимент өндіріп алу туралы істер бір айға дейінгі мерзімде\\\Азаматтық істердің жекелеген санаттары үшін заңдарда ҚР АПК-нің 183-бабында көрсетілген мерзімдерден өзге мерзімдер белгіленуі мүмкін
Азаматтық істі бірінші сатыдағы сотта қараудың бөлімдері:\сот жарыссөздері, прокурордың қорытындысы\\әзірлеу бөлімі, істі мәні бойынша қарау\\\шешім шығару және оны жариялау
Азаматтық істі қарауды кейінге қалдыруға негіздемелері\Қосымша дәлелдемелер ұсыну немесе талап ету қажеттілігі салдарынан істі осы сот отырысында қарау мүмкін емес деп тапса\\Егер сот процеске қатысушылардың біреуінің келмеуі салдарынан сот отырысында қарау мүмкін емес деп тапса\\\Егер сот қарсы талап қою салдарынан істі осы отырысында қарау мүмкін емес деп тапса
Апелляциялық қараудың нысанасы (пәні):\Істі қарау мен шешу кезінде азаматтық іс жүргізу заңы нормаларының сақталуы\\Істің нақты мән-жайының анықталуы\\\Материалдық құқық нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығы
Апелляциялық сатыдағы сот:\Істе бар және қосымша табыс етілген дәлелдемелер бойынша істің нақты мән-жайының анықталуын тексереді\\Істі қарау мен шешу кезінде азаматтық іс жүргізу заңы нормаларының сақталуын тексереді\\\Материалдық құқық нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығын тексереді
Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттігі:\Бірінші сатыдағы соттың шешімінің күшін жою және жаңа шешім шығару\\Бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгерту\\\Шешімді өзгеріссіз қалдыру
Апелляциялық сатыдағы тараптармен бітімгершілік келісім жасаудың мүмкіндігі:\ҚР АПК-не сәйкес, тараптардың татуласу келісімі сотқа жолданған жазбаша арыздарында көрсетілуге тиіс\\Апелляциялық сатыда тараптар татуласу келісімін жасай алады\\\Тараптардың татуласу келісімін жасаған салдарынан апелляциялық сатыда бірінші сатыдағы сот шешімінің күші жойылып, іс бойынша іс жүргізу қысқартылуы мүмкін
Апелляциялық тәртіппен қайта қаралатын сот актілері:\Бірінші сатыдағы соттың заңды күшіне енбеген сот шешімдері\\Сот ұйғарымы (қаулысы) істің әрі қарай ілгерілеу мүмкіндігіне бөгет болатын жағдайларда, осы сот ұйғарымы (қаулысы)\\\ҚРАПК-де көзделген жағдайларда, бірінші сатыдағы сот ұйғарымдары (қаулылары)
Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жоюға немесе оны озгертуге негіздер:\Процестік құқық нормаларының бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы \\ Іс үшін маңызы бар мән-жайлардың дәлелденбеуі\\\Материалдық нормалардың бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы
Аралас ведомстволық бағыныстылықтың түсінігі:\көбінесе балама ведомстволық бағыныстылыққа тән белгілері бар\\ведомстволық бағыныстылық\\\басқа түрлерге тән белгілері бар ведомстволық бағыныстылық
Арызды қараусыз қалдырудың негіздемелері:\Арызға қол қойған және оны берген адамның арызға қол қоюға және оны беруге өкілеттігі жоқ болса\\Талап қоюшы осы санаттағы істер үшін заңда белгіленген дауды алдын ала сотқа дейін шешудің міндетті тәртібін сақтамаса және осы тәртіпте қолданудың мүмкіндігі жоғалмаса\\\Арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе
Аталған белгілердің қайсысы ведомстволық бағыныстылықтың белгісі болып табылмайды:\облыстык\\қалалық\\\аумақтық
Басқа тұлғалардың құқықтарын қорғаушы мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдардың, ұйымдар және жекеленген азаматтардың іс жүргізуге қатысу нысандары:\Олар басқа тұлғалардын, құқықтарын қорғау үшін сотқа арызбен жүгінуге кұқылы\\Олар іс жүргізуге екі нысанда қатысады\\\Олар жүктелген міндеттерді жүзеге асыру мақсатында және азаматтардың құқықтарын және мемлекеттің мудделерін қорғау үшін іс бойынша қорытынды беру үшін өз бастамасы бойынша оған кіре алады
Басқа тұлғаның құқықтарын қорғау мақсатында берілген арыздан мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары бас тартуынын құқықтық салдары:\Бұл тұлғаны істі мәні бойьшша қарауды талап ету құқығынан айырмайды\\Бұл тұлға азаматтық процеске өзі қатыса алады\\\Осы тұлғалар талап арыздан бас тартуына қарамастан, азаматтық істі қарау жалғастырылады
Борышкерге сот бұйрығының көшірмесін жіберу:\Сот бұйрығын шығарғанан кейін судья тапсыру туралы хабарлай отырып, борышкерге жібереді\\Борышкер бұйрықтың көшірмесін алған күннен бастап он күн мерзімде талапқа келіспеген қарсылыгын бұйрық шығарған сотқа жіберуге құқылы\\\Борышкер қарсылық жасаса сот бұйрығы күші жойылады
Бұйрықтық іс жүргізу түсініктері:\Бұйрықтық іс жүргізу - бұл материалды - кұқықтық қатынастардың құкықтық табиғатымен шартталған сот бұйрығын беру бойынша қысқартылған құқықтык процедура\\Бұйрықтық іс жүргізу - бұл қысқартылған сот ісін жүргізуде арызданушының талаптары негізделген және құжат түрінде құпталған жағдайда, сот бұйрығы негізінде, қарызды өндіріп алуға жол беріледі\\\Бұйрықтық іс жүргізу - бұл міндеттерді орындамаған тарапқа қарсы даусыз құжаттарға арқа сүйейтін тұлға ретінде несие берушінің құқықтары мен мүдделерін қорғаудың ерекше нысаны
білімдердің жиынтығы
Бір ай мерзім ішінде қандай азаматтық іс қаралып, шешілуге тиіс:\жұмысқа қайта орналастыру туралы\\ерекше талап қою өндірісіндегі істер\\\алимент өндіріп алу туралы
Бір бірімен байланысты бірнеше талаптарды біріктіру кезінде, олардың біреулері сотқа бағынысты, ал екіншілері соттық емес органдарға бағынысты болса, онда барлық талаптарды сот қарастыратын ведомстволық бағыныстылығы атаңыз:\көпше ведомстволық бағыныстылықтың бір түрі\\талап арыздардың байланысымен анықталатын істердің ведомстволық бағыныстылығы\\\заңда сотқа ведомстволық бағыныстылықтың басымдығы
Бірінші және апелляциялық сатылардағы соттардың заңды күшіне енген шешімдерінің, қаулыларының және күшін кассациялық тәртіппен жоюдың негіздері:\Іс үшін маңызы бар мән жайлардың дәлелденбеуі\\Материалдық нормалардың бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы\\\Процестік құқығы нормаларының бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы
Бірінші сатыдағы соттың апелляциялық шағымды, наразылықты алғаннан кейінгі әрекеттері:\
Ведомстволық бағыныстылық түсінігі:\Заңи ұғымы, мемлекеттің юрисдикциялық органдары, сондай-ақ қоғамдық, кооперативтік және басқа да ұйымдар арасында кұқық туралы дауларды және басқа да құқықтық мәселелерді қарау және шешу бойынша өкілеттіктерді бөлуді білдіреді\\Бұл заңи істердің қасиеті, оған байланысты ол істер белгілі бір юрисдикциялық органдармен шешілуге жатады\\\Бұл мемлекеттік-өктемді шешуді қажет ететін құқық туралы даулардың және басқа да заңи істердің сол немесе басқа мемлекетгік, қоғамдық аралас органның немесе аралық соттың жүргізуіне катыстылығы
Ведомстволық бағыныстылықтың түрлерін атаңыз:\балама ведомстволык бағыныстылық\\талаптардың байланысы бойынша анықталатын істердін ведомстволық бағыныстылығы\\\ерекше ведомстволық бағыныстылық
Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдейтін үшінші тұлғалар сипаттамасы:\іске қатысу ықыласы көбінесе үшінші тұлғатардың өздерінен болады\\үшінші тұлғалардың талап қою пәні талап қоюшының талап қою пәнімен сәйкес келуі керек\\\процеске талап қою арқылы қатысады
Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғалар іске келесі жағдайларда кірісе алады:\Талап қоюшы немесе жауапкер жағынан қатыса алады\\Тараптардын немесе іске қатысушы басқа тұлғалардың өтініші бойынша\\\Соттың бастамасы бойынша
Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаның құқығы болып табылмайды:\Бітімгершілік келісімін жасау құқығы\\Талап қоюдан бас тарту құқығы\\\Талап қоюдың негіздемесі мен нысанасын өзгерту құқығы
Дәлелдемелер келесі түрғыдан бағаланады (дәлелдемелердің криитерийлері):\дәлелдемелердің катыстылыгы\\дәлелдемелердің растығы, азаматтың істі шешу үшін жеткіліктігі\\\дәлелдемелерге жол беру
Дәлелдеуге жатпайтын деректер:\приюдикциалды деректер\\жалпыға белгілі деректер\\\даусыз деректер
Диспозитивтік принцип бойынша тараптар өз еркілері бойынша өздерінің субъективтік құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау тәсілін және көлемін анықтайды Құқықтар мен мүдделерді қорғауда талап тәсілдермен билік ету:\Талап қоюшы талаптың негіздемесі мен нысанасын өзгертуге, талап қоюдан бас тартуга құкылы\\Жауапкер талап қоюды мойындауға құқылы\\\Тараптар өзара бітімгершілік келісімін жасауымен істі аяқтауы мүмкін
Диспозитивтік принциптің мазмұның құрайтын тараптардың арнайы құқықтары:\Талаптан бас тарту, талапты мойындау\\Татуласу келісімін жасау, шешімнің орындалуын талап ету кұқығы\\\Сот шешіміне немесе ұйғарымына шағым келтіру
Ерекше өндіріс дегеніміз:\Ерекше өндірісте мәлімдеушілер және мүдделі адамдар қатысады және талап қою өндірісінің кейбір институттары қолданылмайды\\Ерекше өндірісте құқық туралы дау жоқ және қарама-қарсымүдделі тараптар жоқ\\\Құқық туралы дауды шешумен байланысты емес заң деректерді сот анықтайтын және азаматтың құқықтық мәртебесі анықталатын азаматтық іс жүргізудің түрі
Ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер:\Бала асырап алу туралы\\Нотариаттық әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға шағымдар бойынша\\\Жылжымалы затты иесіз деп тану және жылжымайтын мүлікке коммуналдық мсеншік құқығын тану туралы
жағдайда мемлекеттік басқару органдарының мәлімдеуі бойынша\\\Өзінің құқығының немесе мүдделерін қорғау үшін өтініш жасаған адамның арызы бойынша
Жазбаша дәлелдеме:\Іс үшін бар мән –жайлар туралы мәліметтерді қамтитын актілер\\Құжаттар\\\АПК 100-бапта көзделген іскерлік немесе сипаттағы хаттар
Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қаралмайды:\Жеке ұйғарым\\Талап арызды қайтару туралы ұйғарым\\\Заңды күшіне енбеген сот шешімі
Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша сот актісін қайта қарау туралы арызды бере алады:\прокурор\\өзге де мүдделі тұлғалар\\\іске қатысқан адамдар
Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша сот актісін қайта қарау туралы арыз беруге арналған мерзімнің есептелуі:\Қылмыстық іс жөніндегі үкім заңды күшіне енген күннен бастап\\Іс үшін елеулі маңызы бар мән-жайлар анықталған күннен бастап\\\Сот үкімі, шешімі, ұйғарымы, қаулысы заңды күшіне енген немесе мемлекеттік немесе өзге де орган қайта қаралатын шешім, ұйғарым немесе қаулы негізге алынған үкімге, шешімге, ұйғарымға немесе қаулыға өз мазмұны бойынша қайшы келетін қаулы шығарған күннен бастап есептеледі
Жеке және заңды тұлғалардың сотта өкіл арқылы істі жүргізу міндетті ме:\Жеке тұлғалар істерін сотта жеке жүзеге асыра алады\\Жеке тұлғалар істерін сотта өкіл арқылы жүзеге асыра алады\\\Заңды тұлғалар істерді сотта олардың органдары немесе олардың өкілдері жүргізеді
Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы іс кімнің арызы бойынша қозғалады:\Прокурордың\\Жауапкердің\\\Талап қоюшының
Жойылған іс бойынша сот қаулысын дәлме-дәл қалпына келтіру үшін жиналған материалдар жеткіліксіз болған жағдайда сот:\Арызды қарауды тоқтатады\\Сот ісін тоқтатып, іске қатысушы адамға талап қою құқығын түсіндіреді\\\Ұйғарымымен іс жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарауды тоқтатады және іске қатысушы адамдарға жалпы тәртіппен талап қою құқығын түсіндіреді
Заңда көзделген келесі жағдайларда істі қарау жабық сот отырысында жүзеге асырылады:\Коммерциялық құпияны сақтау\\Жеке, отбасылық құпияларды сақтау\\\Бала асырап алу құпиясын сақтау
Заңды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдарын қайта қарау институтының негізгі ерекшеліктері:\Апелляциялық шағымданудың, наразылық келтірудің пәні болып заңды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдары табылады\\Іс апелляциялық тәртіпте шешім немесе ұйғарым шығарған сотқа қатысты бір саты жоғары тұрған сотпен қаралады\\\Апелляциялық тәртіпте іс қаралған кезде сот бірінші сатыдағы соттың шешімінің заңдылығы мен негізділігін толық көлемде тексереді апелляциялық сатыдағы сот жаңа мән - жайларды анықтай және жаңа дәлелдемелерді зерттей алады
Заңды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдарына наразылық келтіру құқығы беріледі:\Наразылық келтіру құқығы істі қарауға қатысқан прокурорга тиесілі\\Қазақстан Республикасының облыс прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар және олардың орынбасарлары өздерінің құзыреті шегінде істі қарауға қатысуына қарамастан сот шешімдеріне наразылық келтіруге құқылы\\\Қазақстан Республикасының Бас прокуроры және оның орынбасарлары, өздерінің құзыреті шегінде істі
Заңды күшіне енген сот актілеріне дау айту, наразылық келтіру тәртібі:\АПК 436 бабының 4 тармағына байланысты мерзім ұзартылуға жатады\\Апелляциялық сатыдағы соттың ұйғарымдары, қаулылары заңды күшіне енгеннен бастап алты ай ішінде\\\АПК 438-бабының 6-бөлігінде көзделген негіздер бойынша сот актілерін қайта қарау жағдайларына алты айлық мерзім қолданылмайды
Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қараудың негіздері:\Заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленген, заңсыз не негізсіз шешім шығаруға әкеп соққан куәнің көрінеу жалған жауаптары, сарапшының көрінеу жалған қорытындысы, көрінеу дұрыс аудармау, құжаттардың не заттай дәллдемелердің жалғандығы\\Арыз берушіге белгілі бола алмаған іс үшін елеулі мән-жайлар\\\Заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленген, тараптардың, іске қатысушы басқа адамдардың, не олардың өкілдерінің қылмысты әрекеттері немесе судьялардың сол істі қарау кезінде жасаған қылмыстық әрекеттері
Заңды күшінен енген сот актілеріне өтініш беруге құқығы бар тұлғалар:\Тараптар\\Үшінші тұлғалар\\\Өкілдер
Заңды өкіл бола алады:\Асыраушы\\Ата-ана\\\Қамқоршы мен қорғаншы
Заңды өкілдер болып табылатын тұлғалар:\ата-аналары\\асырап алушылар\\\қамқоршылар және қорғаншылар
Кассациялык сатыда соттың өкілеттіктері:\Апелляциялық сатының қаулысы мен ұйғарымын - өгеріссіз, ал шағымды, наразылықты қанағаттандырусыз қалдыруға құқылы\\Апелляциялық сатының қаулысы мен ұйғарымының күшін жоюға, істі бірінші немесе апелляциялық сатыдағы сотқа жаңадан қарауына жіберуте құқылы\\\Бірінші сатыдағы соттың шешімін күшінде қалдырып, апелляциялық сатының қаулысы мен ұйғарымыньщ күшін жоюға
Кассациялык сатыда істі қараудың шектері:\Сот істе бар материалдар бойынша шағымның, наразылықтын дәлелдері шегінде сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін тексереді\\Сот кассациялық тәртіпте істі қарау кезінде бірінші және апелляциялықсатынын сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін тексереді\\\Істе бар материалдар бойынша ғана шағымның, наразылықтын шегінде бірінші және Апелляциялықсатының сот актілерін тексереді
Кассациялық сатыда соттың өкілеттіктері:\Апелляциялық сатының қаулысы мен ұйғарымының күшін жоюға, істі бірінші немесе аппеляциялық сатыдағы сотқа жаңадан қарауына жіберуге құқылы\\Бірінші сатыдағы соттың шешімін күшінде қалдырып, апелляциялық сатының қаулысы мен ұйғарымының күшін жоюға\\\Апелляциялық сатының қаулысы мен ұйғарымын - өзгеріссіз, ал шағымды, наразылықты қанағаттандырусыз қалдыруға құқылы
Кассациялық сатыдағы сот өз өкілеттіктері шеберінде құқылы:\Бірінші немесе апелляциялық сатыдағы соттардың шешімінің, қаулысының және ұйғарымының күшін толық немесе бір бөлігінде жоюға және егер іс апелляциялық тәртіппен қаралмаса, бірінші сатыдағы сотқа жаңадан қарауға жіберуге \\Бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгертуге\\\Бірінші сатыдағы соттың шешімін күшінде қалдырып, апелляциялық сатыдағы соттың шешімінің, қаулысының және ұйғарымының күшін жоюға
Кассациялық тәртіпте шағымданудың, наразылық келтірудің объектісі:\Апелляциялық сатыдағы соттың ұйғарымдары \\Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары\\\Кассациялық тәртіпте шағымданудың, наразылық келтірудің объектісі ретінде апелляциялық сатыдағы соттың актілері танылады
Кассациялық шағымға кім қол қоя алады\Шағым беріп отырған адамның өкілі, егер де өкілеттілігі болса\\Шағым беріп отырған адам\\\Шағым беріп отырған адамның өкілі
Кассациялық шағымдар мен наразылықтарды берудің (келтірудің) тәртібі:\Шағымдар мен наразылықтар тікелей кассациялық сатыдағы сотқа беріледі (келтіріледі)\\Кассациялық шағымдар мен наразылықтар іске қатысушы тұлғалардың санына сәйкес көшірмелерімен бірге сотқа жалданады және беріледі\\\Қажетті жағдайларда сот кассациялык шағым берген тұлғаны, шағымға қоса тіркелген дәлелдемелердің көшірмелерін ұсынуды міндеттей алады
Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың соттауына жататын азаматтық істер:\Баланың тұрғылықты жерін анықтау туралы істер\\Бала асырап алу туралы істер\\\Ата-ана құқықтарынан айыру туралы істер
Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандырылған ауданаралық соттардың соттауына жататын азаматтық істер:\Ата-ана құқықтарынан айыру туралы істер\\Баланың тұрғылықты жерін анықтау туралы істер\\\Бала асырап алу туралы істер
Конституциялық қағидасы:\сот ісін жүргізу тілі\\судьялардың тәуелсіздігі\\\меншікке қол сұғылмаушылық
Куәлік жауап беру міндетінен босатылады:\жұбайы (зайыбы)\\діни қызметшілер\\\ауқымы заңмен айқындалған жақын туыстары
Қазақстан Республикасында шетелдік соттардың орындауды талап етпейтін шешімдері:\Сот шешімі шығарған мемлекет азаматтарының ғана жеке мәртебесін қозғайтын\\Егер некенің бұзылу кезінде ерлі-зайыптылардың екеуі де Қазақстан Республикасында тыс жерлерде тұрған болса, қазақстандық азаматтар арасында некені бұзу немесе жарамсыз деп тану туралы шешімдер\\\Егер неке бұзу кезінде ерлі зайыптылардың ең болмаған біреуі Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрған болса, Қазақстан және шетелдік азаматтар арасындағы некені бұзу немесе жарамсыз деп тану туралы
Қазақстан Республикасындағы азаматтық іс жүргізудің қайнар көздері:\Қазақстан Республикасының Конституциясы\\ҚР Азаматтық процестік кодексі\\\ҚР Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары
Қазақстан Республикасының соттарына жүгінуге құқылы шетелдік тұлғалар:\Шетелдік азаматтар\\Азаматтығы жоқ адамдар\\\Шетелдік ұйымдар мен халықаралық ұйымдар
Қамқоршылық және қамқорлық органдары іс бойынша қорытынды беру үшін қандай іске шақырылады:\ата – аналық құқығын шектеу туралы іске\\ата - аналық құқығынан айыру туралы іске\\\бала асырап алу туралы іске
Қандай санаттағы істер ерекше іс жүргізудегі істерге жатпайды:\алимент өндіріп алу туралы істер\\жұмысқа қайта орналастыру туралы істер\\\жалақыны өндіріп алу туралы істер
Қандай іс жүргізу мерзімдері ұзартылады, қандай мерзімдер қалпына келтіріледі:\Апелляциялық шағым беру мерзімі қалпына келтірілуі, талап арыздың кемшіліктерін жоюға белгіленген мерзім ұзартылуы мүмкін\\Заңмен белгіленген мерзімдер қалпына келтірілуі мүмкін\\\Заңмен анықталған мерзімдер қалпына келтірілуі, сотпен белгіленген мерзімдер ұзартылуы мүмкін
Қарсы талап қоюды қабылдау шарттары:\Қарсы және алғашқы талап қоюлардың арасында өзара байланыс болса және оларды бірлесіп қарау дауларды неғұрлым жылдам және дұрыс қарауға әкелсе\\Қарсы талап алғашқы талапты есепке алуға бағытталса\\\Қарсы талап қоюды қанағаттандыру алғашқы талап қоюдың толық немесе қанағаттандыру бөлігінде болдырмаса
Қарсы талап қоюды қабылдау шарттары:\Қарсы талап алғашқы талап қоюдың есебіне бағытталса\\Қарсы және алғашқы талап қоюдың арасында өзара байланыс болса оларды бірлесіп қарау дауларды неғұрлым жылдам және дұрыс қарауға әкелсе\\\Қарсы талап қоюды қанағаттандыру алғашқы талап қоюдың толық немесе қанағаттандыру бөлігінде болдырмаса
Қарсылық білдірілінеді\Судьяга, сот мәжілісінің хатшысына\\Прокурорға, сарапшыға, маманға\\\Аудармашыға
Қосымша шешім шығарудын негізі:\егер сот шығындары туралы мәселені сотшешпесе\\егер сот құқық туралы мәселені шешіп, алып берілетін соманың мөлшерін көрсетпесе\\\егер сот құқық туралы мәселені шешіп, жауапкер жасауға тиісті әрекеттерді көрсетпесе
ҚР АПК бойынша сот шешімі ұғымы:\ҚР АПК бойынша сот шешімі - бұл істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы\\Шешім - бұл істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы\\\Сот шешімі дегеніміз істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот каулысы болып табылады
ҚР АПК кодексі бойынша сот шешімі ұғымы:\Шешім - бұл істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы\\Сот шешімі дегеніміз істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы болып табылады\\\ҚР АІЖ кодексі бойынша сот шешімі - бұл істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы
ҚР АПК-нің 29-тарауына сәйкес, мемлекеттік органдардың, лауазымды адамдарының қандай шешімдеріне дау айтылады:\Егер азаматтың және заңды тұлғаның құқықтары, бостандықтары, мүдделері бұзылса\\Азаматқа, заңды тұлғаға әлдебір міндет заңсыз жүктелсе\\\Азаматтың, заңды тұлғаның құқықтарын, бостандықтарын, мүдделерін жүзеге асыруына кедергі жасалса
құкықтары:\Олар іс бойынша корытынды береді, осы арқылы сотқа оның құзыретіне жататын мәселелерді дұрыс шешуге көмектеседі, сондықтан олар даудың пәніне билік етумен байланысты құқықтарды қоспағанда, тараптардын барлык құқықтарын пайдаланады\\Егер бұл органдардың арызы бойынша басқа тұлғалардың құқықтарын қорғау мақсатында іс қозғалса, онда олар талапкердің барлык кұқықтарын пайдаланады\\\Олар іске қатысушы тұлғалардың іс жүргізу құқықтарын пайдаланады
Қызметтік – көмек көрсетушілік іс жүргізу құқық қатынастары:\іс бойынша қызмет бабы бойынша көмек көрсету үшін аудармашының қатысуымен өткенде туындайды\\іс бойынша сарапшының қатысуымен өткенде туындайды\\\іс бойынша куәлардың қатысуымен өткенде туындайды
Қызметтік-көмек көрсетушілік іс жүргізу құқық қатынастары:\іс бойынша куәлардың қатысуымен өткенде туындайды\\іс бойынша сарапшының қатысуымен өткенде туындайды\\\іс бойынша өз қызмет бабы бойынша көмек көрсету үшін аудармашының қатысуымен өткенде туындайды
Материалдық құқық нормалары бұзылған немесе дұрыс қолданылмаған деп есептеледі, егер сот:\Заңды дұрыс түсіндірмесе\\Қолданылуға тиісті заңды қолданбаса\\\Қолданылмауға тиісті заңды қолданса
Материалдық- құқықтық нормаларды бұзу немесе дұрыс қолданбау:\Қолдануға жатпайтын заңды қолдану\\Қолданылуға тиісті заңды қолданбау\\\Заңға дұрыс түсінік бермеу
Мемлекеттік баж азаматтық іс қозғалғанға дейін төленеді:\талапкермен\\ерекше өндіріске қатысатын арыз берушімен\\\арызда қатар (бірге көрсетілген екі тaлaптармен)
Мемлекеттік бажға түсінік:\Заңмен бекітілген заңи маңызы бар әрекеттер жасағаны үшін немесе құжаттар бергені үшін, сонымен қатар соттың азаматтық істерді қарауы, шешуі бойынша жасаған әрекеттері үшін, соттың құжаттардың көшірмесін бергендігі үшін мемлекеттің кірісіне алынатын төлем\\Мемлекет белгілеген жеке және заңды тұлғалардан алынатын ақшалай алым, олардың мүддесіне арнайы уәкілетті органдар әрекеттер жасайды және заңи маңызы бар құжаттар береді\\\Сотқа берілетін арыздардан, сондай-ақ іске қатысушы тұлғалардың өтініші бойынша іске кажетті қағаздар мен құжаттардың көшірмесін, сот шешімдері мен ұйғарымдарының көшірмесін бергендігі үшін алынатын төлем
Мемлекеттік бажды қосымша төлеу\Талап қою кезінде оның бағасын анықтау қиын болған жағдайда мемлекеттік баж мөлшерін кейінен қосымша ендіріп алу арқылы судья алдын ала белгілейді\\АПКнің 105- бапта көзделген тәртіппен жасалады\\\Істі қарау кезінде талап қою мөлшері ұлғайған жағдайда баждың жетіспейтін сомасын талап қоюшы талаптын көбейген бағасына сәйкес қосымша төлейді
Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының азаматтық іс жүргізушілік
Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және басқа да тұлғалардың азаматтық іс жүргізуге қатысу мақсаты:\Қоғамдык мүдделерді қорғау\\Басқа тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау\\\Мемлекеттік мүдделерді қорғау
Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және басқа да тұлғалардың азаматтық іс жүргізуге қатысу негіздері:\Заңның арнайы уәкілеті, ягни олар заңда көрсетілген жағдайларда ғана іс жүргізуге қатысады\\Бұзылған құқықтар мен мүдделердің айрықша әлеуметтік маңыздылығы\\\Субъектілердің өздерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау мүмкінсіздігі
Мұра қалдырушыға кредит берушілердің мұраны мұрагерлердің қабылдап алуына дейін қойылған талаптарының соттылығы:\мұраға қалдырылған мүлік орналасқан жердегі соттың соттауына жатады\\мұраға қалдырылған мүліктің негізгі бөлігі орналасқан жердегі соттың соттауына жатады\\\ерекше соттылық болып табылады, тек заңда белгіленген соттың соттауына жатады
Нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғалар келесі жағдайларда кірісе алады:\тараптардың немесе іске қатысушы басқа тұлғалардың өтініші бойынша\\талап қоюшы немесе жауапкер жағынан қатыса алады\\\соттың бастамасы бойынша
Өкіл арқылы азамааттық іс жүргізуге қатыса алатын тұлға:\Жауапкер\\Талап қоюшы\\\Үшінші тұлға
Өкілдің арнайы құзыреті:\сот қаулысын мәжбүрлеп орындатуды талап ету\\талап қоюды тану\\\істі төрелікке тапсыру
Өкілдің арнайы өкілеті:\Талап қоюды тану\\Істі төрелікке тапсыру\\\Сот қаулысын мәжбүрлеп орындатуды талап ету
Өткізіліп алынған іс жүргізу мерзімін қалпына келтіруге құқылы:\Істі өндірісіне қабылдаған сот\\Мерзім дәлелді себептермен өткізіліп алынса, судья қалпына келтіре алады\\\Сот
Прокурор міндетті емес:\Іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге \\Іс бойынша сот шығындарын өтеуге\\\Баж төлеуге
Прокурордың азаматтық іс жүргізуге қатысуы келесі жағдайларда міндетті болады:\заңда көзделгенде \\мемлекеттің мүдделерін қозғайтын істер бойынша\\\мемлекеттік және қоғамдық мүддені қорғау болғанда
Прокурордың қандай міндеті жоқ:\татуласу келсімін жасау\\іс бойынша сот шығындарын өтеуге\\\іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге
Прокурордың талап қоюдағы міндеттерінің негізгі мақсаты: \қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау\\заң бұзушылықты жоюға сот тәртібімен уақытылы және тиімді шара қолдану\\\азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғау
Процессуалдық тең қатысу:\Іске екі немесе бірнеше талапкерлердің немесе жауапкерлердің қатысуы\\Іске бірнеше талап қоюшының қатысуы\\\Азаматтық іске бірнеше жауапкердің қатысуы
Процессуалдық-құқықтық мағынада азаматтық іс жүргізуге бірігіп қатысушылықтың түрлері:\енжар\\аралас\\\белсенді
Процессуалдықтың қатысу:\іске екі немесс бірнеше тиісті талапкерлердің немесе жауапкерлердің қатысуы\\азаматтық іске бірнеше жауапкердің қатысуы\\\іске бірнеше талап қоюшының қатысуы
Сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздарды кім бере алады:\сайлау құқығы бұзылды деп санайтын азамат\\сайлау комиссиясын мүшесі\\\сайлау құқығы бұзылды деп санайтын қоғамдық бірлестік
Сарапшы қорытындысы:\Сот отырысында жария етіледі\\Схема, графиктер, кестелер, материалға коса беріледі және құрамдас бөлігі болып табылады\\\Жазбаша нысанда ұсынылады
Сарапшы, маман не аудармашы істі қарауға қатыса алмайтын жағдайлар:\Бұрын сот хатшысы қызметінде болса \\Ол іске қатысушы адамдарға не олардың өкілдеріне қызметтт жағынан немесе өзгедей тәуелді болса \\\Ол тексеру жүргізіп оның материалдары сотқа жүгінуіне негіз болса не осы азаматтық істі қарағанда пайдаланылса
Сарапшының құқықтары мен міндеттері:\Жалған қорытынды берген үшін заңда көзделген қылмыстық жауаптылықта болады\\Соттың шақыруы бойынша келуге\\\Сараптама шығындарын өтеуін сұрай алады
Сот төрелігін жүзеге асыруда судьялардың тәуелсіздігі қағидасы білдіреді:\судья ҚР заңдарына бағынады\\судья ҚР Конституциясына бағынады\\\судья тәуелсіз
Сот актісін жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арызды қайтару негіздері:\Арыздың белгіленген мерзім откеннен кейін берілгенін және оны қалпына келтіру туралы өтініштің жоқ екенін немесе арыз берудің өткен мерзімін қалпына келтіруден бас тартылғанын анықгаса\\Егер шешім қабылдаған сот жаңадан анықгалган мән-жайлар бойынша қайта қарауға алмаса\\\Арыздың нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптардың сақталмағанын анықтаса
Сот бұйрығы шығарылады, егер талап негізделсе:\Кәмелетке толмаған балалар үшін алименттерді өндіріп алу туралы талапқа\\Нотариалды куәландырылған мәмілеге\\\Төленбеген вексельге наразылыққа
Сот бұйрығы шығарылады\кеден төлемдерібойынша берешекті өндіріп алу туралы\\салықтар бойынша берешекті өндіріп алу туралы\\\өсімпұлдар бойынша берешекті өндіріп алу туралы
Сот бұйрығы шығарылытын талаптар:\Жалдау төлемдерінің жалдау шартында белгіленген мерзімдерде төленбеуіне байланысты оларды өндіріп алу туралы\\Төленбеген вексельге негізделсе \\\Нотариат куәландарған мәмілеге негізделсе
Сот бұйрығы:\Талап бойынша 3 күні ішінде шығарылады\\Арыз негізінде сот бұйрығы беріледі\\\Судья даусыз болғандықтан арыз бойынша бұйрық шығарады
Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту негіздері:\арызға мемлекеттік баж төленгені туралы түбіртек тіркелмесе\\борышкер Қазақстан Республикасының шегінен тыс болса\\\мәлімделген талап АПК 135-бабында көзделмеген
Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту негіздері:\алап мүлікке қатысты болса\\мәлімделген талапты растайтын құжаттар ұсынылмаған \\\арызға мемлекеттік баж төленгені туралы түбіртек тіркелмесе
Сот бұйрығының күшін жою үшін борышкер:\Қарсылығын тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын пайдалана отырып жібереді\\\Сот бұйрығының көшірмесін алған күннен бастап он күн мерзімде қарсылығын білідреді\\\Қарсылығын бұйрық шығарған сотқа жіберуге құқылы
Сот дәлелдеудің пәні болып танылады\Талаптарды негіздейтін мән жайлар\\Істің дұрыс шешілуіне маңызы бар тараптардың қарсылықтары\\\Мән жайлардын болмаганын анықтайтын мән жайлар
Сот дәлелдеуінің субъектілері:\үшінші тұлғалар\\сот\\\тараптар
Сот жарыссөздеріне қатысушылар\талап қоюшы мен жауапкер\\дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар\\\дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар
Сот отырысына еріксіз келтіруге жатады:\Сарапшы, маман, аудармашы\\Жауапкер, куә\\\Сарапшы, маман, аудармашы, жауапкер, куә
Сот отырысына прокурор келмей қалғанда сот не істейді:\азаматтық істі қарау кейінге калдырылады\\келесі сот отырысының уақыты мен орны белгіленеді\\\прокурордың себепсіз келмеуі туралы жоғарғы түрган прокуратураға хабарладанады
Сот төрелігін жүзеге асыруда судьялардың тәуелсіздігі қағидасын білдіреді\судья тәуелсіз\\судья ҚР заңдарына бағынады\\\судья ҚР Конститутциясына бағынады
Сот төрелігін жүзеге асыруда судьялардың тәуелсіздігі принципін білдіреді:\Судья ҚР Конститутциясына бағынады\\Судья ҚР заңдарына бағынады\\\Судья тәуелсіз
Сот төрелігін жүзеге асыруына жәрдемдесушілер:\аудармашылар\\сот хатшысы\\\куәлар
Сот шешімнің бөліктері:\Сипаттау\\Уәждеу\\\Қарар
Сот шешімінің бөліктері:\толық сот шешімінде- кіріспе, сипаттау, уәждеу, қарар\\кіріспе, сипаттау, уәждеу, қарар\\\қысқартылған сот шешімінде- кіріспе, уәждеу, қарар
Сот шығындарын төлеу міндетін көтереді:\өндірістегі істер бойынша арыз берушілер\\Тараптар\\\дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші жақтар
Сот шығындарының құрамы:\ Мемлекеттік баж және іс жүргізуге байланысты шығындардан\\Мемлекеттік баж\\\Іс жүргізуге байланысты шығындар
Сот ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы істің соттылығы:\Шешім шығарған сотқа беріледі\\Даудың мәні бойьшша шешім не іс бойынша іс жүргізуді қысқарту туралы ұйғарым шығарған сотқа беріледі\\\Ұйғарым шығарған сотқа беріледі
Сот ісін жүргізудің қандай сатыларында өкілдікке жол берілуі мүмкін:\кассациялық сатыдағы сотта іс қайта қаралғанда\\кез келген сатыда\\\апелляциялық сатыдағы соттарда
Сотта азаматтық іс қозғалады:\Прокурордың арызы бойынша\\Заң бойынша басқа адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгіне алатын болған
Сотта өкіл бола алмайды:\Өкілді органдардың депутаттары\\Судьялар, тергеушілер, прокурорлар\\\Кәмелетке толмаған балалар
Сотта өкіл бола алмайды:\судья\\тергеушілер, прокурорлар\\\өкілді органдардың депутаттары
Соттағы өкілдердің іс жүргізу құқықтары:\талапкердің құқықтары, егер онын өкілі болса\\оның құзыретінде көрсетілуі тиіс құқықтарды қоспағанда, барлық құкықтар\\\жауапкердің құқықтары, егер оның өкілі болса
Соттарда мемлекеттік баж төлеуден босатылады:\Талап қоюшылар – асыраушының мертігуіне немесе денсаулығының өзге де зақымдануына, сондай-ақ қайтыс болуына байланысты зиянның орнын толтыру туралы талаптар бойынша\\Талап қоюшылар-авторлық құқықтан, сондай-ақ жаңадан ашу, өнертабыс, рационализаторлық ұсыныс және өнеркәсіптік үлгілер құқығынан туындылар талаптар бойынша \\\Талап қоюшылар-еңбекке ақы төлеу сомасын өндіріп алу туралы талаптар және еңбек қызметіне байланысты басқа да талаптар бойынша
Соттық дәлелдеу сатылары:\Дәлелдемелер ұсыну\\Дәлелдемелер зерттеу және бағалау\\\Дәлелдемелер жинау
Соттылықтың түрі:\топтық және аймақтық\\жалпы, балама, ерекше, шарттық, істің байланысы бойынша\\\аудандық және оларға тенестірілген соттардың соттылыгы
Соттың бірінші сатысындағы сот отырысы келесі бөлімдерден тұрады:\Әзірлеу бөлімі\\Сот жарыссөздері және прокурордың қорытындысы бөлімі\\\Істі мәні бойынша қарау бөлімі
Соттың жеке ұйғарымы:\Егер істі қарау кезінде сот тараптардың, процеске басқа қатысушылардың, әрекетінен қылмыс тапса ол
Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру құқығы:\Егер жауапкер денсаулығына байланысты ауруханада емделетін болса\\Қаралып жатқан іс бойынша құқықтық көмек көрсету жөнінде өтініш жасалса\\\Сот сараптама тағайындаған жағдайда
Судья некені бұзу туралы талап-арызды қабылдаудан бас тартуға құқылы ма?\егер жұбайы кемінде үш жыл мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталса, құқылы\\егер соттың шешімімен жұбайы хабар-ошарсыз кеткен деп танылса, құқылы\\\егер бірлесе отырып жинаган мүлікті бөлу және балалар туралы дау болмаса, құқылы
Судьяға істі қайта қарауға жол берілмейді:\Егер алғашкы сот отырысында адвокат ретінде қатысқан болса және талап қоюшының мүддесін қорғаса\\Аппеляциялық сатыдағы сотта істі қарауга катысқан судья 1 сатыдағы істі қарауға қатыса алмайды\\\Кассациялық сатысындағы сотта істі қарауға қатысқан судья, бірінші, апелляция сатылардағы соттарда жаңадан қарауға қатыса алмайды
Судьяның талап арызды қайтару жағдайы:\Талап қоюшы дауды сотқа дейін алдын ала шешу заңдарының тәртібін сақтаса\\Басқа бір соттың қарауында сол тараптардың сол негіз бойынша азаматтың ісі бар болса\\\Талап қоюшы мәлімдесе
Сырттай шешімге шағым жасау:\Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап бес күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы\\Жауапкер күшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін негіздейді\\\Күшін жою туралы арыз беру мерзімі өткен соң, 1 -сатыдағы сот арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарған кезден бастап бір ай ішінде аппелляциялық тәртіппен шағым беру
Сырттай іс жүргізу тәртібі:\Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен істі карау кезінде іске қатысушы адамдар берген дәлелдемелерді зерттейді, олардын дәлелдерін ескереді және сырттай шешім деп аталатын шешім шығарады\\Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарау кезінде іске қатысушы адамдар берген дәлелдемелерді зерттейді, олардын дәлелдерін ескереді\\\Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен сырттай шешім деп аталатын шешім шығарады
Талап арызға қоса тіркелетін құжаттар:\Жауапкерлер мен үшінші тұлғалардың санына қарай арыздың көшірмесі\\Талапкер өз талаптарын негіздейтін мән-жайларды растайтын құжаттар, егер көшірмелері оларда болмаса, жауапкерлер мен үшінші тұлғалар үшін бұл құжаттардың көшірмелері\\\Мемлекеттік баж төлеуді растайтын құжат
Талап арызды қайтару туралы ұйғарым келесі негіз болса шығарылады:\іс осы соттың қарауына жатпаса\\арызға оған қол қоюға өкілеттігі жоқ адам қол қойса\\\арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе
Талап арызды қайтару:\Осы немесе басқа бір соттың іс жүргізуінде сол тараптар арасында, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша дау жөнінде іс бар болса\\Іс осы соттың соттауына жатпаса\\\Арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе
Талап арыздың мазмұны:\Сипаттау бөлігі \\Кіріспе бөлігі\\\Уәждеу, сұрау бөліктері
Талап қою кұқығының алғы шарттары:\Сол тараптардың арасындағы сол дау бойынша, сол пән туралы және сол негіздері бойынша соттың заңды күшіне енген шешімі немесе талапкердің талаптан бас тартуына байланысты іс бойынша іс жүргізуді қысқарту немесе тараптардың бітімгершьтік келісімін бекіту туралы ұйғарымы болмаса\\Егер арыз азаматтық сот ісін жүргізу тәртібінде қаралуға және шешілуге тиісті болса\\\Тұлғада іс жүргізу құқық қабілеттілігінің бар болуы
Талап қоюды қамтамасыз ету жөніндегі шаралары:\Басқа адамдардың мүлікті жауапкерге беруіне немесе оған қатысты өзге де міндеттемелерді орындауына тыйым салу\\Жауапкерге тиесілі және оның өзінде немесе басқа адамдарда болатын мүлікке тыйым салу\\\Жауапкерге белгілі бір әрекеттерді жасауға тыйым салу
Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелері жөнінде ұйғарымдарға шағымдану:\Шағым беру мерзімі оған бұл ұйғарым белгілі болған күннен бастап есептеледі\\Шағым жазбаша түрде ұсынылады\\\Барлық ұйғарымға жеке шағым берілуі және наразылық келтіру мүмкін
Талап қоюшының арнайы құқығы:\талап қоюға\\жауапкермен татуласу келісім жасауға\\\талаптың нысанасы немесе негіздемесін өзгертуге
Талап қоюшының арнайы құқықтары:\Талаптың негізгі пәннің өзгеруге, талап мөлшерін өзгертуге, талаптан бас тартуға, талапты қайтаруын сұрауға және татуласу келсіміне келуге\\Талапты қайтаруын сұрауға және татуласу келісіміне келуге\\\Талаптың негізін, пәннің өзгертуге, талап мөлшерін өзгертуте, талаптан бас тартуға
Талап қоюшының тандауы бойынша соттың соттауына жатқызылатын азаматтық істер:\Тұрғылықты жері белгісіз жауапкерге жылжымайтын мүлкі орналасқан жері бойынша\\Некені бұзу туралы талаптар, талап қоюшының тұрғылықты жері бойынша егер онымен кәмелетке толмаған балалары бірге тұрған жағдайда\\\Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы талаптар
Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызылатын азаматтық істер:\Қылмыстық істен туындайтын талап\\Бір арызға біріктірілген, әртүрлі соттардың соттауына жататын талаптар\\\Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы талаптар
Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызылатын азаматтық істер:\Некені бұзу туралы талаптар талап қоюшының тұрғылықты жері бойынша онымен кәмелетке толмаған балалары бірге тұрған жағдайда\\Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы талаптар\\\Заңды тұлғаға талап қою оның мүлкі орналасқан жері бойынша
Талап элементтері:\негіздемесі\\нысанасы\\\мазмұны
Талаптардың процессуалдық құқықтық белгісі бойынша түрлері:\өзгертетін талаптар\\ұйғару туралы\\\мойындау туралы
Талаптың элементтері болып табылады:\Негізі \\Пәні\\\Мазмұны
Тиісті емес жауапкерді ауыстырудың тәртібі:\істі бірінші сатыдағы сотта мәні бойынша қарау басталғанға дейін\\жауапкер тиісті емес екені істі дайындау үстінде немесе бірінші сатыдағы сотта аныкталады\\\тиісті емес жауапкерді ауыстыру туралы талап қоюшының өтініші болу керек
туралы прокурорға хабарлайды\\Сот отырысында заңдылық бұзылған жағдайлар анықталса шығарылады\\\Егер сот отырысының тәртібі бұзылса, іске қатысушыларға қатысты қабылдайтын сот актісі
Шағымға, наразылыққа қоса тіркелген жазбаша дәледдемелердің көшірмелерін іске қатысушы адамдарға жіберу\\Шағымның, наразылықтың көшірмелерін іске қатысушы адамдарға жіберу\\\Істі апелляциялық сатыға жіберу
Шақырудың мазмұны:\Адресат кім ретінде хабарланып немесе шақырылып отырғандығын көрсету\\Соттың атауы мен мекен жайы\\\Іске қатысушы тұлғаларға іс бойынша оларда бар барлық дәлелдемелерді табыс етуді ұсынады
Шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдерін тану және орындаудың тәртібі:\Шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдерін танудың және орындаудың тәртібі заңда белгіленеді\\Қазақстан Республикасының заңында немесе халықаралық шартында өзара түсіністік негізінде танылады және орындалады\\\ Шетелдік соттың мен төрелік соттың шешімі заңды күшіне енген кезден бастап үш жыл ішінде мәжбүрлеп орындауға берілуі мүмкін
Шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдерін танылады және орындалады:\Шетелдік соттардың шешімдері ҚР-да танылады\\Егер Қазақстан Республикасының заңында өзара түсіністік негізіңде бұл көзделген болса\\\Егер халықаралық шартында өзара түсіністік негізінде бұл көзделген болса
Шетелдік соттардың өз сипаты бойынша орындауды талап етпейтін шешімдері:\Соты шешім шығарған мемлекет азаматтарының ғана жеке мәртебесін қозғайтын\\Егер неке бұзу кезінде ерлі – зайыптылардың ең болмағанда біреуі Қазақстан Ресубликасынан тыс жерлерде тұрған болса, қазақстандық және шетелдік азаматтар арасындағы некені бұзу немесе жарамсыз деп тану туралы\\\Егер некенің бұзылуы кезінде ерлі-зайыптылардың екеуі де Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрған болса, Қазақстандық азаматтар арасындағы некені бұзу немесе жарамсыз деп тану туралы шешімдері Қазақстан Республикасында танылады
Шетелдік тұлғалардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері:\Шетелдік тұлғалар Қазақстан Республикасының азаматтарымен бірдей іс жүргізу құқықтарын пайдаланады\\Шетелдік тұлғалар Қазақстан Республикасының азаматтарымен бірдей іс жүргізу міндеттерін орындайды\\\Шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ азаматтар құқықтарын қорғау үшін Қазақстан Республикасының соттарына жүгінуге құқылы
Шешім шығарған кезде шешілетін мәселелер:\Сот дәлелдемелерге баға береді\\Іс жүзін маңызды бар қандай мән-жайларды анықталғанын және анықталмағанын айқындайды\\\Іс бойынша қандай заң қолданылуға тиісті екенін айқындайды
Шешім шығарған сот жіберілген қателер келесідей тәсілдермен жоя алады:\Сөздік және арифметикалық қателіктерді түзету\\Шешімді түсіндіру\\\Қосымша шешім шығару
Шешімнің кіріспе бөлігінде:\Шығарылған күні мен орны\\Соттың атауы, соттың құрамы, сот отырысының хатшысы, тараптар, іске қатысушы басқа адамдар және өкілдер\\\Даудың нысанасы немесе мәлімделген талап
Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар қатары:\Куә, сарапшыларға және мамандарға төленуге тиісті сомалар\\Заттай дәлелдемелерді сақтауға байланысты шығындар\\\Тиісті орында қарап текмеруді жүргізілуге байланысты шығындар
Іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы және дұрыс қолданылмауы: \Істе сот отырысының хаттамасы болмағанда\\Істі қарауға құқығы жоқ судья қараса\\\Сот ісі жүргізіліп отырған тіл туралы ереже бұзылғанда
Іс жүргізу мерзімдерін есептеу жүргізіледі\Дәлме-дәл күнтезбелік күнмен немесе жылдармен\\АПК 122- бабы І тармағында көзделген тәртіппен\\\Айлармен немесе күндермен
Іс жүргізу мерзімдерін есептеу:\жылдармен, айлармен немесе күндермен есептелетін уақыт кезеңімен\\дәлме-дәл күнтізбелік күнмен\\\сөзсіз болуға тиіс оқиға көрсетіле отырып белгіленеді
Іс жүргізуді сот мынадай негіздері бойынша тоқтата тұруға құқылы:\тараптар емдеу мекемесінде болуы\\тараптын іс сапарда болуы\\\сот сараптама тагайындағанда
Іс үшін маңызы бар фактілердің бар екендігін растайтын немесе жоққа шығаратын дұрыс (шын) мәліметтер алу үшін сот қандай дәлелдеу тәсілдерін қолдануға құқылы:\Тараптардың және іске қатысушы басқа да тұлғалардың түсініктемелерін\\Куәлардың айғақтарын\\\Жазбаша және заттай дәлелдемелерді
Іске қатысушы тұлғалардың құрамына кіреді:\Мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары\\Прокурор\\\Тараптар
Істе қатысатын адамдардың құрамына кірмейді:\сарапшы\\куә\\\аудармашы
Істерді қандай сатысындағы сотта қарауды соттың алқалы құрамы жүзеге асырады:\кассациялық немесе апелляциялық сатысындағы\\кассациялық сатысындағы\\\апелляциялық сатысындағы
Істердің қандай санаты ерекше талап қоюмен іс жүргізудегі істер:\нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына орай даулар туралы \\мемлекеттік органдардың шешімдері мен әрекеттерні дау айту туралы\\\сайлауға, республикалық референдумға қатысты азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің сайлау құқықтарын қорғау туралы
Істі дайындау кезінде судьяның алдында қандай міндеттер тұратынын көрсетіңіз\Істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайларды нақтылау \\Тараптардың құқықтық қатынастарын және сот басшылыққа алуға тиіс заңды айқындау\\\Іске қатысатын адамдардың құрамы туралы мәселені шешу және оларға сот отырысының уақыты мен орны туралы тиісті түрде хабарлау
Істі дайындау кезінде судьяның міндеттері:\Істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы ұлғалар құрамын анықтау және іске барлық қажетті дәлелдемелік материалдарды жинау және тараптардың құқықтық қатынастары мен басшылыққа алынатын заңды анықтау міндеттері тұрады\\Іске барлық қажетті дәлелдемелік материалдарды жинау және тараптардың құқықтық қатынастары мен басшылыкқа алынатын заңды анықтау\\\Істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы тұлғалар құрамын анықтау міндеттері тұрады
Істі сотта қарауға әзірлеу мерзімі келесі істерде ұзартылмайды:\Еңбек қатынастарынан туындайтын талаптар бойынша\\Мертігуден келтірілген зиянды өтеу туралы\\\Алименттерді өңдіріп алу туралы
Істі сотта қарауға әзірлеудің мақсаты: \Істі уақытылы шешуді қамтамасыз ету \\Істің дұрыс шешуін қамтамасыз ету\\\Істің уақытылы және дұрыс шешілуін қамтамасыз ету
Істі сотта қарауға дайындау кіммен жүргізіледі:\Істі сотта қарауға дайындау судьямен жүргізіледі\\ҚР АПК-нің нормаларына сәйкес істі сотта қарауга дайындау судьямен жүргізіледі\\\Судьямен

Приложенные файлы

  • docx 26448407
    Размер файла: 44 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий