сурак жауап инф2016


1/Компьютерге ақпаратты енгізу жабдығы: клавиатура;
2/Сканер не үшін қажет? графикалық ақпаратты енгізу.
3/Модем дегеніміз не?Байланыс каналдары арқылы алыстағы компьютерлер арасында ақпарат алмастыру жабдығы.
4/Ақпаратты сақтайтын жабдыққа не жатады?
Қатты және иілгіш магниттік дискілерге жинағыш.
5/Компьютердің бағдарламалық жасақтамасы қандай түрлерге бөлінеді?
жүйелік бағдарламалар, қолданбалы бағдарламалар, бағдарламалау жүйелері;
6/Тышқан деп нені айтамыз?
Монитор экранында объектіні көріп таңдауға мүмкіндік береті манипулятор типтес жабдық.
6/EXCEL – де үнсіз келісім бойынша мәтін ... тураланады: Сол жақ шеті бойынша.
7/Файлдың толық аты мына түрде беріледі: [дисковод:][жол\] файл_аты.[файл атының кеңейтілуі];
8/Файл атының кеңейтілуі.файлдың түрін көрсетеді;
9/*.mdb кеңейтілімі бар файл жататын жүйе:MS Access деректер қоры;
10/Mіcrosoft Word- бұл қолданбалы программа Caps Lock пернесі неге арналған? Кіші және үлкен әріптер режимінің алмасуына
11/CTRL+Z пернелерінің комбинациясы қамтамасыз етеді:
орындалып жатқан соңғы әрекетті болдырмау;
12/Қарапайым телефон арқылы компьютерлерді өз ара байланыстыратын жабдық:
модем;
13/Wіndows операциялық жүйе жүктелгеннен кейін монитор экранында бірінші пайда болады... жұмыс столы
14/“жоғарғы” регистр режимін белгілеу үшін мына пернені басу қажет: [Capslock];
15/Жанама менюді қалай шақырады: тышқанның оң батырмасын басу арқылы.
16/Жолдың басына курсорды орналастыру үшін келесі пернені басу қаже: [HOME];
17/Іске қосу батырмасы неге керек:бас менюді шақыру үшін.
18/Тапсырма тақтасы не үшінқажет:
Бір қосымшадан келесі қосымшаға тезірек өту және орындалып жатқан бағдарламалар терезелерін уақытша орап қою үшін
19/Клавиатурадан таңбаларды енгізу режиміндегі арасын ашып немесе алмастыратын батырманы көрсетіңіз: Insert
20/Компьютердің процессоры атқаратын қызметі?
Компьютердің жұмысын басқаратын және барлық есептеу жұмыстарын жүргізетін арифметика-логикалық құрылғы.
21/Қағазға жазылған ақпараттың кез-келген түрін оптикалық негізге сүйене отырып компьютерге жылдам енгізетін құрылғы не? Сканер
22/Компьютердің "миы" деп нені айтамыз? Микpопpоцессоp
23/ACCESS. Деректер қорының құрылысын сипаттау үшін қолданылатын оның ең кіші элементі қалай аталады: Өріс
24/Бас әріптер режиміне өтуге арналған перне : Caps Lock.
25/Мәтінді бір бет төмен орналастыру үшін қай пернені басу керек: [PGDN];
26/Мәтінді бір бет жоғары орналастыру үшін қай пернені басу керек: [PGUP];
27/Компьютердің жүйелі шинасы не үшін қажет?
Компьютердің негізгі электрондық жабдықтарының арасында мәліметтер алмасу үшін
28/Ақпарат – бұл .. Таңба және сигнал түріндегі берілетін біреу немесе бір зат жөніндегі мәлімет
29/Wіndows-та «Мастер» дегеніміз не?
Қолданушымен диалогтық режимде жұмыс істейтін арнайы программа.
Алмастырубуферідегеніміз ...
30/Мәліметтерді уақытша сақтауға арналған компьютердің жадындағы орын.
31/Бас мәзірдегеніміз ...
“Iскеқосу” батырмасы арқылы шақырылатын Wіndows-тың негізгі мәзірі.
32/Жолды енгізудің соңы үшін қай пернені басу қажет? [Enter]
33/Курсордың үстіндегі символды жою үшін қай пернені басамыз: [Del];
34/Бас менюдің “Сеансты аяқтау” бөлігі не үшін қажет?
Бір қолданушының жұмысын аяқтап компьютер сеансын екінші қолданушыға беру үшін.
35/Access. Мәтіндік өрістің максималды өлшемі?255 символ
36/ДЭЕМ-да (ПЭВМ) жұмыс істеу кезінде ақпаратты кодтауды жүзеге асыратын жүйе : екілік жүйе
37/Мәліметтерді сақтаудың ең кіші физикалық өлшем бірлігі : Сектор.
38/Атрибут дегеніміз не? файлдың қасиеттерін анықтайтын қосымша параметрлер.
39/Word-та мәтін тізімінің келесі түрлері бар: Маркерленген, нөмірленген, көп деңгейлік
40/Бірінші буынның компьютерлері қандай құрылғының негізінде жұмыс жасады?
Электронды-вакуумдық лампалар
41/ Кеңітілімі “txt” болған файл нені білдіреді? мәтіндік файл
42/Компьютердің құрамына кіреді:
жүйелік блок, ақпаратты енгізу жабдығы, ақпаратты шығару жабдығы.
43/Ашылған терезе екпінді болу үшін не істеу керек?
Оның көрінетін аймағының кез келген жеріне «тышқанды» апарып шерту керек.
44/101011 екілік саны ондық жүйеде қандай сан болады? 43;
45/Ондық 72 саны екілік жүйеде қалай жазылады? 1001000;
46//42 ондық санына - екілік саны сәйкес келеді? 101010
47/Сегіздік жүйедегі 202 саны 10-дық жүйеде қалай жазылады?130;
48/Компьютерді сөндірген кезде ақпарат оперативтік жадыдан
Толығымен жоғалады;
49/MS Word-та жаңа құжат құру үшін орындалатын команда:
Кнопка «office»\Құру ...
50/Макрос дегеніміз не:
пайдаланушының бір сарынды қайталанатын әрекеттерін автоматтандыру үшін арналған
51/Сканер бұл :Енгізу құрылғысы;
52/Плоттер,ол :Шығару құрылғысы;
53/Модем-бұл:Мәліметтерді алмастыруға арналған құрылғысы
54/Бір немесе бірнеше мемлекеттердің территориясында орналасқан желілерді қалай атаймыз? Ауқымды (глобальные)
55/Қандай программалар жүйелік программалық қамтамаларға жатады?
Операциялықжүйе, утилиталар, сервистік программалар;
56/Операциялық жүйе, бұлҚолданушыға және қолданбалы программаларға ЭЕМ-мен ыңғайлы қарым-қатынас жасауды қамтамасыз етеді;
57/Операциялық жүйені жүктеу үшін .. қажет:
қатты дискіге алдын-ала орнатылған ОЖ-нің арнайы программаларын орындату;
58/IP-адрес неше ондық цифрлар тобынан тұрады? Төрт
59/Базалық енгізу-шығару жүйесі –бұл программа...
компьютердің тұрақты есте сақтау құрылғысында сақталған
60/MSWord-та Құру командасы не үшін қажет? Жаңа құжат құру үшін
61/Wіndows-те терезені басқа орынға жылжыту үшін қажет:
терезенің тақырып жолын тышқанмен сүйреу
62/MS Word-мәзірінде "шрифт" нұсқауы қайда орналасқан:"Главная" мәзірінде
63/MS Word-та құжатты баспаға шығару үшін қолданылатын клавиатуралар комбинациясы:Ctrl +P
64/MS Word-та бүкіл құжатты рамкаға алу үшін...
Разметка страницы\Шекаражәнеқұю\Бет-Рамкакомандаларынорында;
65/MSWord-та мәтіннің жаңа жолына көшу үшін қолданылатын батырма: Enter
66/MS Word-та Формат мәзірінің қандай командасы көмегімен жолдардың ара қашықтығын өзгертуге болады? Абзац
67/Wіndows негізгі экраны тұрады: есептер панелінен, жұмыс столынан;
68/Wіndows стандартты программасына жатады: WordPad, Paіnt, Калькулятор
69/Файл атрибуттарынқалайөзгертугеболады? Файл, қасиеттер;
70/MSWord-та қайбатырманемесе символ Абзац соңын тағайындайды: Enter
71/MSWord-та экрандағы құжатты қағаз бетіндегідей көрсететін режим: бетті белгілеу
72/MSWord-та формула қою үшін арналған қосымша : Microsoft Equatіon
73/Өшірілген файлды қалай қайтаруға болады? Қоржын, қалпына келтіру;
74/Экран параметрлерін қалай өзгертуге болады? Басқару панелі, экран;
75/ОЖ-ні қайта жүктеу?Ctrl+ALT + DEL;
76/UNІX- бұл операциялық жүйе;
77/F баған мен 29 жолдың қиылысындағы ұяның адресі қлай болады? F29 ;
78/MS Word-та 'Сервис' менюінің қай командасы қажет батырманы басқару тақтасына қоя алады? Баптау
79/Бір байт тең : 8 битке;
80/Видео карта неге арналған?
Ақпаратты жинау, сақтау, түрлендіру, тасымалдау және оны пайдалану 81/заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пән ...информатика.
82/Ақпараттың ең негізгі өлшем бірлігі 1 бит;
83/Байт, ол – сегіз биттен тұратын тізбек
84/Санау жүйесінің негізі болып табылады:
санау жүйесінде қолданылатын символдар саны
85/Файл бұл...
дискідегі немесе басқа машиналық тасымалдаушыдағы программалық- атауы бар аймақ;
86/10100 екілік саны ондық жүйеде қандай сан болады? 20;
87/Сегіздік жүйедегі 17 саны 10-дық жүйедеқалай жазылады? 15;
88/Ерекшеленген тізбектегі символдардың ара қашықтығын өзгертетін командалар:
Главная\ Шрифт \ Интервал...
89/MS Word-та құжаттағы кестеге жол қосу үшін қолданылатын команда: Кесте \ Жолдарды қосу
90/Шрифті, шрифтің сызылуы мен өлшемін қою үшін қолданылатын командалар:
Главная \ Шрифт...
91/Құжаттың жоғарғы, төменгі, сол және оң жақ алаңын өзгертетін командалар:
Разметка страницы\ Беттердің параметрлері...;
92/Excel құжаты қалай аталады? жұмыс кітабы
93/EXCELпрограммасы не үшінқажет? Электрондықкестеніөңдеуүшін
94/Excel-де формуладағы "$" белгінің мағнасы: көшіру кезінде адресті өзгертпеу
95/Excel-де формуласы бар өрнектерде абсолюттік адрес алу үшін:
Формуладағы қажетті ұяшықадресінбелгілеп F4 батырмасын басамыз96/Excel-де C$5 адресі нені білдіреді:
формуласы бар өрнектікөшіргенкезде тек бағанадресіөзгереді
97/Excel-де 'Мастер функций' батырмасының әрекеті:
Жүйенің барлық функцияларын шақырады98/Excel-де ұяшықтың дұрыс адресі: BB1
99/Excel-де ұяшықблогынқалайбелгілейді?Тышқанның солжағын жібермей басып, белгілеу аймағын анықтау;
100/Excel-де МИН() функциясы...еңкіш імәнді іздейді101/Excel-де ұяшыққа мәлімет енгізуді дұрыс аяқтау: Enter батырмасын шерту
102/Excel-де мәтін ұзындығы ұяшық өлшемінен үлкен болса:
мәтін келесі ұяшықта көрінеді, егер ол бос болса
103/Excel-де ұяшық блоктарындағы мәліметтерді қосу үшін:
ұяшықтар блогін бояймызда «Автоқосу» батырмасын шертеміз
104/Excel-де қате жазылған формуланы көрсетіңіз: =50X100
105/Excel-де ұяшықтағы мәліметті өшіру: ұяшықты ерекшелеп Del батырмасын басамыз
106/Абсолютті сілтеме қандай символдар арқылы анықталады? $;
107/Excel-де, B2 ұяшығына Товар 500, C2 ұяшығына Товар 450 деп жазып, содан соң екі ұяшықты бояп толтыру маркерін оңға D2-ге тартсақ D2 ұяшығына не жазылады? Товар 400
108/Көрші емес екі ұяшықтарды қалай белгілеуге болады? Ctrl пернесін басып тұрып, ұяшықты таңдау;
109/Автофильтр не үшін қажет?кестеде мәліметтерді сүзгілеу үшін;
110/СУММ(B2:H5) формуласы нені есептейді?B2-ден H5-ге дейінгі барлық ұяшықтардың қосындысын;
111/Excel-де қатар орналаспаған ұяшықтарды қалай ерекшелеуге болады?
Бірінші ұяшықты шерткеннен соң Ctrl батырмасын басып тұрып басқа ұяшықтарды ерекшелейміз.
112/Excel-де кесте мәліметтері негізінде салынған диаграммалар кесте мәліметтерімен байланысты ма? байланысты
113/Мәліметтер қоры – бұл :ақпаратты сақтау үшін ұйымдастырылған құрылым;
114/Mіcrosoft Access – бұл
Wіndows графикалық ортасы үшін жасалынған реляциялық деректер қорын басқаратын жүйе;
115/ОЖ Wіndows :бақылайтын ақпаратты басқаратын жүйе;
116/MS Access-де конструктор режимі ... қажет.
Жоба құрылымының макетін құру немесе өзгерту үшін
117/MS Access-де кесте дегеніміз - ... қажет жоба.мәліметтерді сақтауға
118/MS Access-де есеп дегеніміз - ... қажет жоба.
Қолданушы анықтаған форматқа байланысты кестеден немесе сұраныстан алынған форманы экранға және қағазға шығаруға
119/MS Excel кестесі жаңа бағдарлама бойынша барлығы неше жолдан тұрады? 1048576;
120/Mакрос дегеніміз - ... қажет жоба.Қолданушы ұсынған командалар мен оқиғалар негізінде деректер қорында жиі қолданылатын амалдарды автоматтандыруға
121/Excel құжаты қандай кеңейтуден тұрады?.xls;
122/MS Access-де кесте обьектісіндегі "Мәліметтер типі" колонкасы анықтайды:
осы өріске қандай ақпаратты сақтауға болатынын анықтайды.
123/MS Access-де [Жалпы] қосымшасының [Өріс қасиеті] терезесіндегі «Өріс өлшемі» қасиеті анықтайды...
осы өріске орналаса алатын мәліметтер ұзындығының шегін анықтайды.
124/Excel-де B$2 және $B2 жазуларында айырмашылық бар ма?
Біріншісінде жол, ал екіншісінде баған тұрақты;
125/Статистикалық функцияны көрсетіңіз: жауабы СРЗНАЧ, МАКС, РАНГ
126/MS Access-де форма дегеніміз - ... қажет жоба.
Қолданушы ұсынған формат негізінде кестеден немесе сұраныстан алынған ақпараты экранға шығаруға және мәліметті кестеге енгізуге
127/Жаңа жазуды енгізгенде немесе өзгерткенде MS Access автоматты түрде мына режимге өтеді: өңдеу
128/MS Access-де басқару элементін екі рет шерту...редакторлау режимін шақырады
129/MS Access-де «Таңдау арқылы сұраныс «...
сұраныста көрсетілген шартқа сүйеніп кестеден мәліметтер алады.
130/MS Access-де "Қарапайым сұраныс" пунктіндегі "Сұраныс құру" сұхбат терезесінде
қолданушы таңдаған өрістерде сұраныс құрады.
131/MS Access-де есепті алдын ала көру терезесінде тышқанның сол батырмасын шерту:
бейнені үлкейтеді немесе кішірейтеді.
132/Excel-де бірнеше беттерді қалай белгілеуге болады?
Біреуін таңдап, Сtrl ұстап тұрып қалғандарын таңдау;
133/MS Access-те "Есеп беру шебері" опциясындағы "Жаңа есеп" сұхбат терезесі ...
алдын ала жасалынған шаблонды қолданып және сұхбат жасай отырып есеп құруға көмектеседі.
134/Жұмыс кітабы-бұл: жауабы Excel-дің жеке құжаты;
135/Excel-де файлдар қандай кеңейтілуден тұрады?.XLS .
136/Файлдың атауы неден құралады?Екi бөлiктен: файлдың жеке атауынан және кеңеймесінен
137/Windows операциялық жүйесiнде жұмысты аяқтау үшiн не керек?
Барлық терезенi жабу/ «Пуск»/ «Завершение работы» командасын таңдау;
138/Беттің соңына қалай баруға болады? CTRL +End;
139/Windows операциялық жүйесiнде анықтамалық жүйесiн шақыруды қалай жургiзедi? Пуск/анықтама
140/Егер Excel-де файылға ат берілмесе ол қандай атпен сақталады? книга 1;
141/кітаптың белсенді бетінің аты қалай белгіленген? қою түспен;
142/Мәтiннiң үзiндiлерiн (фрагменты) жою үшiн не қажет?
Қажеттi фрагменттi ерекшелеу: ’’Delete’’пернесiн басу немесе түзету / тазалау /очистить
143/Қарiптiң өлшемi қандай шамамен өлшенедi ? пункт (пт)
144/Қызыл жолдың абзацын тағайындау үшiн не қажет?
абзацтағы бiрiншi символдың алдына курсорды қою керек; «Тав» пернесiн басу.
145/Microsoft Word қай функцианалдық клавиш анықтама (Справка)? F1.
146/Microsoft Word бетті альбомный етіп түзету үшін? Разметка страницы /бет параметрлерi /поля
147/Microsoft Word -та символдарды кiрiстiру қалай орындалады? Кiрiстiру (вставка) /Символ.
148/Excel-де ұяшықтар тізімі бір-бірінен қалай ажыратылады ? нүктелі үтір
149/Microsoft Excel кестесiне қатарды кiрiстiру үшiн қандай команданы орындау қажет? кiрiстiру/қатарлар (строки)
150/Microsoft Excel –де функция не үшiн қолданылады?
Жұмыс кiтаптарында стандартты есептеулер орындау үшiн
151/Электрондық кестелерде диаграмма тұрғызу үшiн қандай командаларды орындау қажет? Кiрiстiру/Диаграмма
152/Microsoft Excel –де бағананы жою үшiн не iстеу қажет?
Қажеттi бағананы ерекшелеу; оң жақ батырма/ жою;
153/Файлды баспаға шығару үшiн не қажет?
Файлды ашу немесе оның белгiсiн ерекшелеу; файл/ баспа (печать)
154/А2:С3 жазбасы неге сәйкес келеді?А2,В2,С2,А3,В3,С3;
155/IV– буындағы (поколение) ЭВМ-нiң элементтiк базасы? Микропроцессор
156/Excel-де ұяшықтың салыстырмалы адресі-бұл:
ұяшық адресі автоматты түрде өзгеріп отырады
157/Жұмыс үстелінде бiр уақытта қанша терезе ашуға болады? қанша болсада
158/ұяшықтың абсолюттік белгіленуін белгілеу үшін қандай символ қолданылады? $
159/Ұяшықтың абсолюттік адресі-бұл:формуланы көшіру кезінде ұяшық адресі өзгермейді
160/Excel жүйе жұмыс iстейтiн құжат не деп аталады? кiтап
161/Excel программасы не үшiн тағайындалған ? электрондық кестелердi өңдеу
162/Жұмыстық парақта қатар қалай белгіленеді? санмен (цифрмен)
163/Жұмыстық ұяшық адресi қалай белгіленеді? баған әріпі, қатар нөмiрi
164/ $А5 жазбасы нені береді?А бағаны тұрақты, ал жол номері салыстырмалы;
165/Бірнеше бағандардың биіктігін бір уақытта қалай өзгертуге болады?
Пішім /Қатар/Биіктігі-жаңа өлшемді теру;
166/Қажет емес бетті қалай өшіруге болады? Бетті белгілеп Главная/ Жою;
167/Деректердi қалай сұрыптауға болады? деректер / сұрыптау / диапазонды сұрыптау
168/Макросты құру қандай командадан басталады? сервис /макрос жазу/ жазуды бастау
169/ Жұмыс кітабы неден тұрады?бірнеше беттен;
170/Белгiлi бiр заңдылықпен өзгерiп отыратын деректердi ұяшықтар қатарына қалай толтыруға болады? түзету / толтыру/ прогрессия/ ОК
171/Excel-де жолдар қалай белгіленеді? Араб сандарымен;
172/Жұмыстық парақты бөлiкке қалай бөлуге болады? терезе/бөлiктеу
173/Диаграмма шебері көмегімен диаграмманы тұрғызу неше қадаммен жүргізіледі: 4
174/Тордың дұрыс емес адресiн көрсетiңiз. D, 99
175/Ұяшықтар жиындарының мәндерін қалай қосындылауға болады?
Ұяшықтар жиынын ерекшелеп, «Автосуммирование» батырмасын шерту
176/Excel-де беттің атын қалай өзгертуге болады?
бет бойынша тышқанның оң жақ батырмасын басу-Атын өзгерту;
177/Word-та құжаттардың кеңейтілуі қандай? .doc;
178/Word-та Shіft + F12 командасы орындалғанда нені береді? файл сақталынады;
179/Word-та файлды сақтау үшін қай пернелер қолданылады? Shіft+F12;
180/Қоржын қай жерде орналасқан, оның қызметi:
Жұмыс үстелiнде; қоржында керек емес файлдарды толығымен жоюға немесе оны қайтадан қалпына келтiруге қажет болатын жойылған файлдар орналасады
181/“Шрифт” диалог терезесін ашу үшін келесі команда орындалады: Главная/Шрифт;
182/Word менюінің қай пунктінде кесте қоюға болады? Вставка /Кесте;
183/Информатика дегеніміз (толық анықтамасын келтіріңіз):
ЭЕМ арқылы информацияны жинау, сақтау, жеткізу және оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пән.
184/Төменгі және жоғарғы регистрге ауыстыру үшін қолданатын перне: CapsLock.
185/Операциялық жүйелерге жататындар: MS-DOS, Unix, Windows.
186/ALT+PRINT SCREEN пернелерінің комбинациясының қолданылуы:
екпінді терезені буферге көшіру
187/Excel-дегі формулалар … көмегімен құрылады: Функция шеберінің.
188/Желінің ең карапайым топологиясын көрсетіңіз: Шина.
189/Access. Форма деген - бұл:деректерді экранда бейнелеу және кестелерді толтыруға, мәліметтерді өңдеуге қолданылатын құрал
190/Word редакторында мәтінді ерекшелеп алып, (Ctrl+B) + (Ctrl+I) пернелер комбинацияларын басқанда орындалатын іс-әрекет:Мәтін жартылай қою курсивті қаріпке ауысады
191/MS Excel-да қатарды ерекшелеу үшiн не қажет? қажет қатардың нөмiрiне тышқанның көрсеткiшiн қойып шерту немесе “Shift” және “бос орын” пернелерiн бiр уақытта басу.
192/MS Excel-да қатарды жою үшiн не қажет? қажет қатарды ерекшелеу; главная | жою;
193/MS WORD. Абзацты келесі абзацпен қосу үшін:
курсорды абзацтың соңына қойып, Delete басу керек
194/EXCEL. 10-шы жолда және 1-ден 4-ке дейінгі бағандарда орналасқан сандардың қосындысын табатын формула: Sum(A10:D10).
195/Алмасу буферiнiң қызметi: обьектiлердiң орнын ауыстыру және көшiру
196/EXCEL. Ұяшықтың орналасқан жерін анықтау үшін не қолданылады: Адрес.
197/Ұяшық адресiнің дұрыс белгiлеуiн таңдаңыз: A1.
198/MS Excel ортасында құрылған файл кеңейтілуі: .xls.
199/Обьектiнiң (файлдың немесе буманың) өлшемiн (көлемiн) қалай анықтауға болады?
Керек таңбаға тышқанның көрсеткiшiн орнату; жанама меню | қасиетi.
200/Тiзiм жасау (MS Word 2003). үшiн қандай команданы орындау керек? Главная/тiзiм
201/Word редакторында тізімді ерекшелеп алып, «Пішімдеу» тақтасының тізімдерді нөмірлеу және маркерлеу пернелерін қатар басса, онда:Бұл екі пернені қатар басуға болмайды.
202/MS Excel-де бағанға керектi енiн орнату үшiн қандай команданы орындау қажет:Главная/Формат
203/Процессор дегеніміз не?Көптеген жартылай өткізгішті элементтерден тұратын және компьютерде барлық есептеулер мен ақпарат өңдеу жұмыстарын жүргізетін электрондық микросхема
204/Аналық тақша дегеніміз не?Процессор, жедел жад микросхемалары, шина және басқа да құрылғылар орналасқан дербес компьютердің негізгі тақшасы
205/Информацияны көрнекі кескіндеуге арналған Microsoft Access объектісі: Пішім
206/Word редакторында буферден деректерді ағымдағы құжатқа кірістіру пернелер комбинациясы: Shift + Ins
207/Esc пернесінің атқаратын қызметі: Соңғы орындалған команданы қайтарады
208/Қандай құрылғы шығару құрылғысына жатпайды: сканер
209/Қандай құрылғы ақпаратты сақтау құрылғыларына жатады? Қатты магнитті диск
210/Интернетке қосылу үшін қай құрылғыны қолдануға болады? Модем
211/Word. MS Word-тың “Кірістіру” мәзірі мынадай қызмет атқарады:
Мәтiнге әртүрлi объектiлердi және мәтiндiк элементтердi кiрiстiредi
212/EXCEL. Парақтың барлық ұяшықтарын белгілеу үшін қандай әрекетті орындау керек:
Бағандар мен жолдар тақырыбының қиылысқан жерінде тұрған ұяшықты шерту керек.
213/Мин функциясы ненi iске асырады? ең кiшi мәндi iздеудi
214/“Браузер” түсінігінің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:
WWW қызметінің ресурстарын шолу бағдарламасы.
215/Мәліметтер базасында өріс атауы қай жерде жазылады: Мәліметтер базасының бірінші жолында.
216/Word редакторында ерекшеленген абзацтардың нөмірлерін кірістіру үшін орындалатын команда: Главная – Тізім – Нөмірленген.
217/Word-та бір сөзді басқа сөзбен ауыстыру үшін қолданылады: >F5 /Алмастыру
218/Word редакторында құжаттағы мәтінді түгел ерекшелейтін пернелер комбинациясы: Ctrl +A
219/А1:А10 ұяшықтарыныңеңкішісанын тап:жауабы = МИН(А1:A10).
220/Қандай жазу MS Excel-де формула деп саналады: = срзнач(A1:A2).
221/EXCEL – де үнсіз келісім бойынша сандар ... тураланады: Оң жақ шеті бойынша
222/«КОМПЬЮТЕР» сөзі жедел есте сақтау құрылғысында қанша екілік разряд (бит) болады? 72
223/Бір байт неден тұрады? 8 биттен
224/Word. Парақ параметрін орнату үшін мынадай әрекеттерді орындау қажет:
Разметка страницы – Парақ параметрі(Параметры страницы) – қажет параметрлерді таңдау – OK
225/Word редакторында мәтінді өңдеу кезінде бір абзацтан екі абзац жасау үшін орындалатын әрекеттер:Меңзерді өңдеушіге қажетті орынға қойып, Enter пернесін басу керек.
226/Word редакторында <Пішімдеу> саймандар тақтақтасының құрамына келесі батырмалар кіреді:
Сызу, стиль, қаріп өлшемі, тегістеу, маркерлеу
227/Excel. Берілген функциялардың қайсысы статистикалық болады? МИН
228/Деректер – бұл: жауабы Өңдеуге ыңғайлы түрде берілген информация.
229/NumLock пернесінің жұмысы: Сандарды теру немесе сілтемені басқару режимдерін ауыстыру
230/Word редакторында «Сурет» командасы орналасқан меню:Кірістіру.
231/MS Access. МЕМО дегенiмiз не?өрiс түрi
232/Қолданылатын хаттамалармен сәйкес компьютерлік желіні локалды (LAN – Local Area Network) және … (WAN – Wide Area Network) деп бөлуге болады?Ауқымды
233/ACCESS-те информацияны сақтау қоймасы – бұл: кесте
234/Word редакторында Shift пернесін басып тұрып, меңзерді мәтін бойынша жылжытса, онда:Меңзер жүріп өткен аймақ ерекшелінеді.
235/Excel. Жолды толығымен белгілеу пернесі: Shift+Пробел
236/MS Excel. Ерекшеленген бағаналардың енін өзгерту үшін:
Главная-Формат-Ширина
237/Word редакторында құжатты сақтау пернелер комбинациясы: Shift + F12
238/Excel-де ^операторы нені білдіреді? дәрежеге шығару
239/Контекстік меню шақырылады:тышқанның оң жақ батырмасын басып.
240/Excel Формуланың дұрыс жазылуын көрсет? =$А$2*Н7
241/Excel-де математикалық функция қайсысы? КОРЕНЬ
242/MS Word мәтіндік процессорында MS Equation не үшін қажет?
Математикалық формуланы жазу үшін
243/ACCESS. Есеп берудегі парақ нөмірлерін көрсету үшін қолданылатын бөлім:
Есеп беру тақырыбы
244/Қай жазу Excel-де дұрыс формула болып табылады? =CPЗНАЧ(А1:А2)
245/MS Excel-де келесі жазу ###### нені білдіреді? Ұяшыққа санның ұзындығы сыймайды
246/Отчеттың, сұратудың (запрос), кестенің макетін өзгертуге қай режим мүмкіндік береді? Конструктор режимі
247/MS Excel. Графиктерді салу үшін ... шеңберін қолданамыз:диаграмма
248/Excel. Бір ұяшыққа неше символға дейін енгізуге болады 32767
249/Кез келген бір символ компьютерде қанша орын алады? 1 байт.
250/Электрондық кестелердегі стандарттық функциялар тобына жатпайтын функцияларды көрсетіңіз: химиялық
251/BIOS программасының қызметі: Компьютер құрылғыларының конфигурациясы мен жұмыс жасау қабілетін және бастапқы қосылуын тексеру.
252/Setup BIOS қызметі: машинаның конфигурациясы баптау және оның жұмыс тиімділігін арттыру.
253/Курсордың алдында орналасқан таңбаларды жоюға арналған батырманы көрсетіңіз: BackSpace
254/Клавиатурадан таңбаларды енгізу режиміндегі арасын ашып немесе алмастыратын батырманы көрсетіңіз: Insert
255/K?.txt файлының атауындағы “?” таңбасы не үшін қолданылады?
К әрпінен кейін тұратын қандай да бір таңбаны белгілеу үшін.
256/K*.txt файлының атауындағы “*” таңбасы не үшін қолданылады?
К әрпінен кейін тұратын кез келген бірнеше таңбалардын белгілеу үшін.
257/Кез-келген бір символды білдіретін жасыру символы : Жауабы ?
258/ДЭЕМ-ды қайта жүктеу үшін басу керек: [Ctrl-Alt-Del]
259/Локальді компьютер желілерінің қызметі : Жеке компьютерлер мен станциялардың бірлесіп жұмыс істеуін қамту үшін.
260/Интернет желісі – бұл …Желіліксерверлер, электрондыкоммуникациялар, прокси-серверлер және жеке компьютерлер негізінде құрылған ауқымды желі.
261/Курсордың алдында орналасқан таңбаларды жоюға арналған батырманы көрсетіңіз: BackSpace
262/1 килобайтта ... бар. : 1024 байт
263/Жүйелік блок пен монитордың бірігіп жұмыс істеуін және байланысын іске асырады.
264/856 ондық санына - екілік саны сәйкес келеді? 1101011000;
265/Ондық 2 саны екілік жүйеде қалай жазылады? 10;
266/Программа- бұл жауабы Машина тіліндегі нұсқаулар жиыны;
267/Оперативтік жад дегеніміз не?Бұл компьютер жұмыс істеп тұрған уақытта мәліметтерді сақтай алатын электрондық ұяшықтар массиві.
268/Драйвер – бұл … ДЭЕМ-де орнатылған кейбір жабдықтың жұмысын басқаратын программа.
269/Файлдарды архивтеу программаларының мақсаты?Дискіге сақтағанда файлдардың өлшемін қысқарту.
270/Антивирустық программалардың қызметіне не жатпайды: қазіргі уақытта бар вирустардың тізімін жасау.
271/BIOS программасының қызметі: Компьютер құрылғыларының конфигурациясы мен жұмыс жасау қабілетін және бастапқы қосылуын тексеру.
272/Setup BIOS қызметі машинаның конфигурациясы баптау және оның жұмыс тиімділігін арттыру.
273/Локальді компьютер желілерініңқызметі :Жеке компьютерлер мен станциялардыңбірлесіпжұмысістеуінқамтуүшін.
274/Интернет желісі – бұл … Желіліксерверлер, электрондыкоммуникациялар, прокси-серверлер және жеке компьютерлер негізінде құрылған ауқымды желі.
275/Word 2007. Мәтінді кестеге қалай түрлендіруге болады?
қажетті мәтін бөлігін ерекшелеп (Вставка) Таблица батырмасынан Преобразовать в таблицу опциясын таңдау қажет;
қажетті мәтін бөлігін ерекшелеп және Таблица батырмасынан Нарисовать таблицу опциясын таңдау қажет;
276/Word 2007. Барлық кестені ерекшелеу үшін....
Кестенің жоғарғы сол жақ бұрышында орналасқан қилысуды басу қажет;
277/Клавиатурадан таңбаларды енгізу режиміндегі арасын ашып немесе алмастыратын батырманы көрсетіңіз: Insert

Приложенные файлы

  • docx 26448350
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий