Тема 5.Правові засади управління природокористу…


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Поняття та види управління 1. Система органів управління та їх компетенція 2. Основні функції 3. - 1 - Це діяльність огнів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування 1) Це діяльність у сфері публічних екологічних відносин, що виникають у зв'язку з природокористуванням, відтворенням природних ресурсів, охороною навколишнього природного середовища та забезпеченням екологічної безпеки 2) Це діяльність має чітко визначену управлінську спрямованість 3) Під уп і нпс - слід розуміти механізм організації та систему діяльності органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері публічних екологічних відносин, що виникають у зв'язку з природокористуванням, відтворенням природних ресурсів, охороною навколишнього природного середовища, забезпеченням екологічної безпеки. Відповідно до ст. 16 ЗУ "Про онпс" - мета Принципи уп і охнс базуються на : Науковість - Комплексність - Платність спеціального природного користування - Пріоритетність в забезпечені екологічної безпеки - Раціональне природокористування - Поєднання комплексного та диференційованого підходів в онпс - Види: В залежності від сфери впливу на підконтрольні об'єкти - Державне управління 1. Галузеве (в масштабах окремої галузі - с \ х) 2. Виробниче управління (в рамках окремого виробництва природоохоронними оргнанами на підприємстві) 3. Громадське управління (як державне так і регіональне, як органи так і громадяни в межах наданих їм компетенцій) 4. - 2 - Загальними рисами природокористування і охорони нпр є: 1 поділ - Загальні 1. спеціальні 2. Міжвідомчої 3. Галузевої компетенції 4. 2 класифікація - Органи держ …. 1. Функціональні органи 2. Координаційні спеціально уповноваженні органи управління 3. 3 класифікація - Органи загальної компетенції 1. Органи спеціальної компетенції 2. До органів загальної компетенції: КМУ - ЗУ "Про онпс" ст. 17 - повноваження 1. Система органів управління: Тема 5.Правові засади управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища 7 ноября 2011 г. 9:50 ЕП Стр .1 КМУ - ЗУ "Про онпс" ст. 17 - повноваження 1. РМ АРК - ст.18 ЗУ "Про онпс" 2. місцеві державні адміністрації - ст 21 ЗУ "Про місцеві державні адміністрації" 3. органи місцевого самоврядування - " ст. 15, 19 ЗУ "Про онпс", ст. 33 ЗУ "Про місцеве самоврядування" 4. ВРУ 5. Президент 6. До органів спеціальної компетенції Спеціально уповноваженні державні ограни виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, їх органи на місцях для яких здійснення функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля є основним завданням. Відповідно до ст. 16 ЗУ "Про онпс"такими органами є спеціально уповноважені органи (міністерство природи), його органи на місцях та інші державними органи до компетенції яких законодавство яких віднесені данні функції До головного органи - міністерство - його діяльність здійснюється відповідно до положення про міністерство екології та природних ресурсів затвердженого указом президента від 13.04.20111р. № 452: Розробляє та вводить в дію нормативи допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього природного середовища 1. Забезпечує нормативно правове регулювання с питань щодо ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами 2. Координує заходи щодо виконання зобов'язань України за рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та кіотським протоколом до неї 3. Готує та подає на розгляд ВРУ щорічну національну доповідь про стан навколишнього природного середовища 4. У положенні визначені права мін природи!!!!!!!!!! Структура міністерства: Державне агентство водних ресурсів України 1. На основі положення "Про державне агентство водних ресурсів Украйни" указ президента від 13.04.2011 № 453 Є центральним органом виконавчої влади Повноваження: Узагальнює практику застосування зак0ва, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів͖ - готує проекти міжнародних договорів України͖ - укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру͖ - виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності та інші повноваження. - Державна екологічна інспекція України 2. Положення "Про Державна екологічна інспекція України" указ президента від 13.04.2011 № 454 Компетенції Здійснює державний нагляд та контроль за додержанням центральними органами виконавчої влади їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень, а також підприємствами установами організаціями, не залежно від форми власності в господарювання, громадянами України, іноземцями і особам без громадянства, а також юридичними особами не резидентами вимог законодавства про екологічну, радіаційну безпеку, про використання та охорону природних ресурсів - Державна служба геології та надр України 3. Положення "про державну службу геології та надр "указ президента від 6.04.2011 № 391 Державне агентство екологічних інвестицій 4. Положення "Про державне агентство екологічних інвестицій України" від 13.04.2011 № 455 Державне агентство земельних ресурсів 5. Положення про державне агентство земельних ресурсів від 8.04.11 № 445 Держ агентство лісових ресурсів 6. ЕП Стр .2 Держ агентство лісових ресурсів положення від 13.04.2011 № 458 6. Державне агентство рибного господарства України 7. Положення від 16.04.2011 № 484 Міністерство охорони здоров'я 8. Наказ указу президента від 3.04.2011 № 467 Міністерство надзвичайних ситуацій України 9. Від 6.04.2011р № 402 Міністерство аграрної політики та продовольства України 10. Від 03.04.2011 № 500 Міністерства регіонального розвитку будівництва та житло комунального господарства України 11. Від 31.05.2011 № 633 - 3 - Функції поділяють на 3 групи Організаційні функції 1. Попереджувально - охоронні 2. Стабілізаційні 3. Під функціями слід розуміти основні напрями організаційно правого впливу на суспільні відносини в галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки До організаційних функцій Функція просторово - територіального устрою об'єктів природи. Термін просторово - територіального використовують як узагальнююче поняття для землеустрою (ст.184 ЗК, ЗУ "Про землеустрій"), лісовпорядкування (ст. 93 ЛК), індивідуалізація надр водних об'єктів та інших природних ресурсів 1. Облік природних ресурсів - діяльність уповноважених органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування спрямована на систематизація відомостей стосовно правового природного та господарського стану природних ресурсів, а також їх окремих складових частин. Облік введеться у формі введення кадастрів (ст. 193 ЗК, гл. 6 ВК, гл.9 ЛК, ст. 43 КпН) 2. Функція екологічного планування 3. Екологічне прогнозування (ст.22 ЗУ "Про онпс") 4. Розподіл та перерозподіл природних ресурсів 5. Попереджувально - охоронні: Функція нагляду (моніторингу) 6. Функція екологічного контролю 1. Функція екологічної експертизи ст.26 ЗУ Про онпс та ЗУ про екологічну експертизу 2. Екологічний аудит ЗУ про екологічний аудит 3. Екологічне страхування 4. Стабілізаційні функції управління Функції інформування 1. Функція стандартизації та нормування - ст.33 ЗУ 2. Екологічне лімітування - ст.43 3. Екологічне ліцензування 4. ЕП Стр .3

Приложенные файлы

  • pdf 26448333
    Размер файла: 659 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий