5 жауап


<question1> Сын тұрғысынан ойлау технологиясының басты мақсаты
<variantright> Оқушының белсенді түрде араласуы
<variant> Сызба нұсқаларды құрастыру
<variant> Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту
<variant> Ой қозғау
<variant> Дидактикалық ойлауды қалыптастыру
<question1> Проблемалық оқыту технологиясының пайдасы:
<variantright> Белсенділігі төмендейді, ой артады
<variant> Бірыңғай білімді пайдалану
<variant> Машығы ойдағыдай артады
<variant> Сызба нұсқаларды құрастыру
<variant>Оқушының белсенді түрде араласуы
<question1> Сарамандық сабақты интербелсенді әдіспен жүргізудің негізгі мақсаты:
<variantright> Дәлелдеме келтіру
<variant> Пікір талас жүргізу
<variant> Салыстыру
<variant> Эссе жазу
<variant> Мазмұндау
<question1> Интербелсенді әдістерді жүргізудегі негізгі қолданылатын кезеңдер:
<variantright> Проблеманы айқындау кезеңі
<variant> Дәйектерді келтіру
<variant> Әдістерді қолдану кезеңі
<variant> Нұсқау беру кезеңі
<variant> Тапсырмаларды орындау кезеңі
<question1> Мұғалімнің кәсіби шеберлігі ретіндегі теориялық дайындығына жататын негізгі біліктілігі
<variantright> Білім мен білікті тексерудегі әділдігі
<variant> Машығы
<variant> Талап қойғыштығы
<variant> Дағдысы
<variant> Сапалық қасиеті
<question1> Шығармашыл мұғалім
<variantright> Бәсекеге қабілетті тұлға
<variant> Мықты шыншылы тұлға
<variant> Педагогикалық тапқыр
<variant> Белсенді тұлға
<variant> Саналы тұлға
<question1> Биологияны оқыту әдістемесі - бұл
<variantright> Оқыту мен тәрбиелеу үрдісі элементтерінің жиынтығы
<variant> Педагогикалық ғылым, білім беру мен тәрбиелеудің мақсаты мен міндеті
<variant> Теориялық жағдайларды практикалық әрекеттер түріне айналдыру
<variant> Оқыту мен білім беру
<variant> Дидактика
<question1> Мектеп биология пәнінің мақсаты-
<variantright> Биология ғылымдарының ашқан жаңалықтары білім етіп жеткізу
<variant> Зерттеу арқылы табиғат жөнінде жаңа мағлұматтар
<variant> Жануар түрлерін зерттейді
<variant> Өсімдік түрлерін зерттейді
<variant> Зерттеу жұмыстарын жүргізу
<question1> «Ғылымда ғылыми және педагогикалық баяндау екі түрлі нәрсе, сондықтан барлық елдер педагогтары ғылыми жүйені педагогикалық жүйеге өңдеу үшін еңбек етуде деп» жазған ғалым
<variantright> Ушинский
<variant> Коменский
<variant> Макаренко
<variant> Аристотель
<variant> Кант
<question1> Биологиялық білім беру негізін жасаған ғалым
<variantright> Ф.Бэкон
<variant> Кант
<variant> Аристотель
<variant> Геродот
<variant> Аль-Фараби
<question1> Жаратылыс оқыту әдістемесі римдік қай ғалымның еңбегінде айтылған?
<variantright> Үлкен Гай Плини Секунда
<variant> В.Ф.Зуев
<variant> Ч.Дарвин
<variant> А.Э.Брэм
<variant> А.Гумбольд
<question1> Қай жылы Германияда мұғалім Август Любен «Жаратылыстанудың алғашқы әдістемесін» жазды?
<variantright> 1840
<variant> 1839
<variant> 1841
<variant> 1842
<variant> 1840-1841
<question1> Қазақстанның ірі әдістемешілерінің бірі
<variantright> М.Шаймарданова
<variant> К.Жүнісова
<variant> Қ.Жұмағұлова
<variant> Л.С.Сәтімбекова
<variant> Л.Ч.Әбшенова
<question1> В.Ф.Зуев оқытудың қандай әдістемелік проблемаларын ашты?
<variantright> Барлығы дұрыс
<variant> Ғылым мен оқу пәнінің өзара байланысы
<variant> Мазмұнның ғылымилығы
<variant> Оқу пәнінің құрылымы
<variant> Оқылатын нысанның монографиялық сипаттауы
<question1> Любен өзінің әдістемесінде оқуда қандай мәселелерге көңіл аударуды ұсынды?
<variantright> Өсімдіктер флорасына қатыстытанымда олардың көптүрлілігіне
<variant> Ғылым мен оқу пәнінің өзара байланысы
<variant> Күрделіні қарапайымға келтіру арқылы тану
<variant> Барлығы дұрыс
<variant> Дұрыс жауап жоқ
<question1> Мектеп дәрісі дегеніміз –
<variantright> Ол оқу материалы мазмұнын 20-25 мин. Ауызша баяндау
<variant> Пікір алмасу тұрғысында болатын сұрақ-жауап
<variant> Биологияны оқытуда жиі қолданылатын ауызша әдістің түрі
<variant> Мультимедиялық практикалық , жұмыс компьтерлік сыныпта жүргізілуі
<variant> Білімді алу көздері
<question1> Оқыту қызметі -
<variantright> Бұл жетекші қызметі, өйткені мұғалім қолданатын әрбір әдістің міндеті – тірі нысанды немесе биологиялық құбылысты оқып үйрену
<variant> Ұстаз кез-келген әдісті жүзеге асыру үрдісінде оқушыларды дамытатын логика тәсілі
<variant> Тәрбиенің көптеген қырлары материалдардың мазмұны арқылы жүзеге асырылады
<variant> Мұғалім әдістерді жүзеге асыру үрдісі кезінде оқу мазмұнын меңгеруде
<variant> Ұстаздың оқушылармен әрекет еткендегі қызметі
<question1> Дамытушы қызметі -
<variantright> Ұстаз кез-келген әдісті жүзегеасыру үрдісінде оқушыларды дамытатын әдіс
<variant> Бұл жетекші қызметі
<variant> Тәрбиенің көптеген қырлары
<variant> Белсенді әрекеттерге талаптандыру
<variant> Басқару мен бақылау қызметі
<question1> Жаңа материалды оқып үйрену сабағы
<variantright> Өзінде барлық дидактикалық қызметтерді сәйкестендірген сабақ, онда сабаққа кіріспе, білім мен біліктілікті ескерту, бұрын оқылғанды қайталау, білімді бекіту
<variant> Игерілген білімді екінші рет бекіту және оларды қолдана алу біліктілігіне төселдіру
<variant> Тұжырымдап жүйелеу арқылы білімді біртұтас жүйеге айналдыру
<variant> Жаңа жиынтығына қарай білімді өз беттерімен пайдалана алу
<variant> Тақырыпты оқу жоспары негізінен сабақтар жүйесін және мазмұнын дамыту
<question1> Сабақта үй тапсырмасын тексеру үшін қанша уақыттан аспауы керек
<variantright> 10-15мин
<variant> 15-25мин
<variant> 5-6мин
<variant> 30-40мин
<variant> 20-24мин
<question1> Оқушылар таным жорыққа қажетті қандай құрал –саймандар мен қамтамасыз етіледі?
<variantright> Қарындаштар мен блокноттар, қораптар, ұлғайтқыш шыны, дәрігерлік аптечка, көбелек аулағыш
<variant> Колбалар, скалпель
<variant> Пинсеттер, пробирка
<variant> Компьтерлік құрылғылар
<question1> Білімді бекіту сабағы қандай?
<variantright> Игерілген білімді екінші рет бекіту және оларды қолдана алу біліктілігіне төселдіру
<variant> Тақырыптық оқу жоспарымен мазмұнын дамыту
<variant> Барлық дидактикалық қызметтерді сәйкестендіріп сабақты бекіту
<variant> Тұжырымдап жүйелеу арқылы білімді біртұтас жүйеге айналдыру
<variant> Білімді өз беттерімен пайдалана алу
<question1> Мектептің әдістемелік жұмысында бәріне бірдей сабақ құрылымының сызба нұсқасы болуы мүмкін еместігін атап көрсеткен ғалым
<variantright> Р.Г.Лемберг
<variant> Павлов
<variant> Сеченов
<variant> Ушинский
<variant> Гук
<question1> Қазіргі уақытта түр, туыс, тип т.с.с систематикалық категорияны не деп атайды?
<variantright> Таксон
<variant> Аксон
<variant> Барлығы дұрыс
<variant> Дұрыс жауап жоқ
<variant> Декон
<question1> Түсініктілік принципі оқушының қандай нақты мүмкіндіктерін қамтиды?
<variantright> Оқушының ақыл-ойын, рухын және толыққандылығын
<variant> Оқушының мінез-құлқын
<variant> Оқушының ой-парасатын
<variant> Оқушының ойлау қабілетін
<variant> Оқушының сана-сезімімен көңіл-күйін
<question1> Саналық және белсенділік принципі немен тығыз байланысты?
<variantright> Оқыту
<variant> Тәрбиелеу
<variant> Үйрету
<variant> Білім беру
<variant>Түсіндіру
<question1> Ғылымилық принципі нені айқындайды?
<variantright> Оқу пәнінде ертеректе ашылған жалпы заңдылықтарды , деректерді
<variant> Оқу пәнінде ертеректе ашылған айқындылықты
<variant> Оқу пәнінде ертеректе ашылған сәйкестілікті
<variant> Оқу пәнінде ертеректе ашылған саналылықты
<variant> Оқу пәнінде ертеректе ашылған ғылымилықты
<question1> Білім берудің жаңа парадимасы
<variantright> Мағыналылық педагогика
<variant> Оқыту педагогика
<variant> Тәрбиелеу және дамыту педагогика
<variant> Саналының және белсенділік
<variant> Әдістемелік немесе дидактикалық
<question1> Оқыту принциптерін- тарихи дамуын теориялық негіздерін талдау арқылы анықтаған кім?
<variantright> Коменский
<variant> Кант
<variant> Макаренко
<variant> Дабыдов
<variant> Аристотель
<question1> Ерекше әдістемелік –биологиялық принциптер:
<variantright> Себептілік, тарихилық
<variant> Тірі дүниенің көптүрлілігін
<variant> Ағзалар жүйесіндегі жекелеген топтардың
<variant> Бақылаулармен тәжірибелер
<variant> Биологиялық ұғымдарды дамыту
<question1> Биологиялық оқытудың әдістемесі негізіне қандай принциптер негізделеді?
<variantright> Барлығы дұрыс
<variant> Ерекше әдістемелік-биологиялық, себептілік
<variant> Тарихшылық
<variant> Тірілердің бірлігі
<variant> Табиғатқа кіру принципі
<question1> «Стресс» деген ұғымды қай ғалым ғылымға енгізген?
<variantright> Г.Селье
<variant> А.Швейщ
<variant> В.С.Ротенберг
<variant> В.Гете
<variant> Ушинский
<question1> Тәрбие дегеніміз?
<variantright> Жан-дүниенің байлығы, рухани байлық
<variant> Дұрыс жауап жоқ
<variant> Қоршаған ортаға бейімделу
<variant> Экологиялық мәдениетке баулу
<variant> Барлығы дұрыс
<question1> Биологияны оқыту әдістемесінің қалыптасуы неден бастау алады?
<variant> Жаратылыс тарихы ғылымынан
<variant> Адамның пайда болуынан
<variant> Тәжірибелік білімнің дамуынан
<variant> Барлық жауабы дұрыс
<variant> Дұрыс жауап жоқ
<question1> Византиялық авторлардың шығармалары биологиялық оқыту әдістемесінде қай ғасырларда негізге алынды?
<variantright> ХҮІ-ХҮІІ
<variant> ХІІ-ХҮ
<variant> ХІҮ-ХҮ
<variant> ІХ-ХІІ
<variant> ХҮІ-ХҮІІІ
<question1> Ф.Бэконның негізгі идеялары
<variantright> Эмпиризм, утилитаризм, индуктивизм, каузализм, редукционизм
<variant> Неотализм, валюнтаризм, редукционизм, каузализм
<variant> Импириокритизм, утилитаризм, эмпиризм, прагматизм
<variant> Иррационализм, валюнтаризм, эмпиризм, каузализм
<variant> Эмпиризм, утилитаризм, индуктивизм, неотализм
<question1> Жаратылыс тарихын оқыту әдістемесі кімнің еңбегінде айтылған?
<variantright> Үлкен Гай Плини Секундо
<variant> А.Я.Герд
<variant> Ф.Бэкон
<variant> Ю.И.Симашко
<variant> А.Н.Бекетов
<question1> Жаратылыстану оқулығын құрастыруға шақырылған ғалым:
<variantright> В.Ф.Зуев
<variant> Э.Рохоф
<variant> А.Любен
<variant> А.Сумбольд
<variant> А.Э.Брэм
<question1> В.Зуевтің кезеңінде өсімдіктерді не деп атаған?
<variantright> Қыста үсіп кететіндер»
<variant> Нәзік денелер»
<variant> Жасыл денелер»
<variant> Шіритін ұлпалар»
<variant> Ыстыққа төзімділер»
<question1> Жаратылыс тарихының оқытылуында дидактикалық революция жасаған кім?
<variantright> А.Любен (1804-1873)
<variant> Э.Рохоф (1734-1805)
<variant> А.Гумбольд (1769-1859)
<variant> А.Брэм (1829-1884)
<variant> Ч.Дарвин (1809-1882)
<question1> А.Любеннің жаратылыс тарихын оқу мақсатының тұжырымдамасы
<variantright> Органикалық дүние жүйесін оқушылардың өздерінің ашуы
<variant> Тіршілік иелері жөнінде эмоционалды және бейнелі әңгіме арқылы табиғатты шын ниетпен қорғау
<variant> Табиғатта өзін бөтен сезіну
<variant> Жаратылыстың ғылыми танымы әдіснамасына өзгерістер әкелу
<variant> Жаратылыс дүниесін жеке бөліктерге бөліп қарастыру
<question1> Жануарлардың тіршілік қалпы және мінез-құлқы туралы хабарлардан тұратын шығармалар жазған неміс зоологы
<variantright> А.Э.Брэм (1829-1884)
<variant> К.А.Тимирязев (1843-1920)
<variant> А.Я.Герд (1841-1888)
<variant> И.В.Гете (1749-1832)
<variant> Б.В.Райков (1880-1966)
<question1> А.Я.Герд бойынша жалпы білім беретін мекемелерде жаратылыстану курсының негізгі мақсаты
<variantright> Қазіргі жаратылыстану ғалымдарының жағдайына сәйкес оқушыларды дүниетанымға әкелу
<variant> Табиғаттың бірлігін түсіндіру
<variant> Оқушылардың санасын дамытуға ықпал жасау
<variant> Тәжірибелер, танымжарықтар, практикалық сабақтарды дамыту
<variant> Логикалық ойлауды дамыту
<question1> ХІХ ғасырдың 60-жылдары Ч.Дарвиннің пікірін насихаттаған ғалым-ботаник
<variantright> А.Н.Бекетов (1825-1902)
<variant> К.А.Тимирязев (1843-1920)
<variant> Д.А.Судовский (1873-1942)
<variant> Г.Н.Боч (1871-1942)
<variant> М.М.Беляев (1880-1955)
<question1> А.Н.Бекетов қай әдісті «нағыз керек әдіс» деп санаған?
<variantright> Индуктивтік
<variant> Дедуктивтік
<variant> Прогрессивтік
<variant> Регрессивтік
<variant> Оқыту әдісі
<question1> Мұғалімнің пән саласына сәйкес педагогикалық қабілеті<variantright> Дидактикалық
<variant> Академиялық
<variant> Коммуникативті
<variant> Экспрессивті
<variant> Конструктивті
<question1> Мұғалімнің диагностикалық қабілеті дегеніміз не?
<variantright> Нәтижемен процесті бірге іздеу
<variant> Оқыту
<variant> Сұрау
<variant> Жауап алу
<variant> Баға қою
<question1> Оқыту заңдылықтарын көрсетіңіз
<variantright> Оқыту, білім беру дамытудың байланыстылығы
<variant> Жеке сабақтарды көп оқыту
<variant> Пән ішілік олимпиада
<variant> Мектептегі жағдайға сай оқыту
<variant> Мұғалімнің оқушыны бағалауы
<question1> Оқу жоспары дегеніміз не?
<variantright> Тиісті білім беру деңгейіндегі оқу пәндерінің тізбегі мен көлемін олардың зерделеу тәртібін бақылау нысанасын реттейтін құжат
<variant> Оқушылардың меңгеруі тиісбілімді үйрену
<variant> Берілген стандарт жүйелер бірлестігі
<variant> Сабақтағы тапсырмаларды үйрену
<variant> Білім арқылы оқып үйрену үшін жасалатын құжат
<question1> Оқулық дегеніміз не?
<variantright> Оқу бағдарламасына сай жасалған еңбек
<variant> Оқу жоспарындағы тақырып
<variant> Тапсырмалар жиынтығы
<variant> Ережелер жиынтығы
<variant> Мектептен тыс оқытылатын оқулық
<question1> «Білім берудің көп парадигмалы» ұғымын ғылымға енгізген ғалым кім?
<variantright> И.Г. Фомичева
<variant> П. Штомпка
<variant> Г.Б. Корнетов
<variant> Ш.А. Амонашвили
<variant> Т.Кун
<question1> М. Монтессори педагогикасы бойынша, оқыту процесі баланың табиғи дамуына сәйкес жүргізілуі керек, себебі:
<variantright> Бала өзін-өзі дамытады.
<variant> Бала өзін-өзі тәрбиелейді.
<variant> Бала өз бетінше білім алады.
<variant> Мұғалім баланы тәрбиелейді.
<variant> Мұғалім баланың қабілетін ашады.
<question1> Инновациялық оқытудың ерекшелігі:
<variantright> Жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына еркіндік беріледі.
<variant> Жеке тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуіне жол ашылады.
<variant> Жеке тұлғаның өздігінен білім алуына мүмкіндік ашылады.
<variant> Жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына еркіндік берілмейді.
<variant> Жеке тұлғаның еркін дамуына жол ашылады.
<question1> Инновациялық оқыту кезінде мұғалім мен оқушы арасында ... қатынас орнайды.
<variantright> Педагогикалық ынтымақтастық.
<variant> Авторитарлық
<variant> Еркін
<variant> Педагогикалық еркіндік
<variant> Ұжымдық
<question1> «Инновация - дегеніміз жаңашылдық, жаңа идея, жаңалық» деп анықтамам берген ғалым кім?
<variantright> Э.М. Роджерс
<variant> В.П. Кваша
<variant> Н.Р. Юсуфбекова
<variant> К. Ангеловски
<variant> А.И. Кочетов
<question1> «Инновация – бұл жаңашылдық, қандай да бір жүйенің сапалы өзгерісі» деген анықтама қай ғалымға тиесілі?
<variantright> В.П. Кваша
<variant> Н.Р. Юсуфбекова
<variant> К.Ангеловски
<variant> К.Ж. Бұзаубақова
<variant> Ш. Таубаева
<question1> Оқыту процесінің технологияландыру туралы ойды алғаш айтқан педагог кім?
<variantright> Я.А. Коменский
<variant> В.А. Сухомлинский
<variant> Ш.А. Амонашвили
<variant> В.П. Беспалько
<variant> Ж.А. Қараев
<question1> Нәтижеге қол жеткізетін оқупроцесін Я.А. Коменский қалай атады?
<variantright> Дидактикалық машина
<variant> Дидактикалық процесс
<variant> Педагогикалық технология
<variant> Технологиялық процесс
<variant> Инновациялық процесс
<question1> Технология – бұл:
<variantright> Өндірісінің белгілі бір саласындағы өндірістік процестер мен әдіс-тәсілдердің жиынтығы.
<variant> Педагогикалық процесті тиімді басқарудағы әдіс-тәсілдердің жиынтығы
<variant> Мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастық қарым-қатынасқа жеткізетін құрал.
<variant> Педагогикалық мақсатқа жету үшін пайдаланылатын барлық әдіснамалық құралдардың жиынтығы
<variant> Оқыту процесінде қолданылатын жалпы педагогикалық, әдістемелік, дидактикалық әдіс-тәсілдердің құрамды бөлігі.
<question1> «Инновация» ұғымының мәні:
<variantright> Түбегейлі жаңарту, сапалы өзгерту
<variant> Жаңаша өзгеріс, саралы өзгерту
<variant> Сапалы, нәтижелі өзгеріс, жаңашылдық
<variant> Жаңалық, жаңашылдық, жаңару, өзгерту
<variant> Нәтижеге бағытталған өзгеріс, жаңашылдық
<question1> А.И. Пригожин инновацияны оқу-тәрбие процесінің бөліктеріне қарай төмендегідей топтастырады: білім мазмұны, оқыту әдістемесі, оқыту құралы, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру, ...
<variantright> Педагогикалық процесті басқару
<variant> Педагогикалық процеске мониторинг
<variant> Педагогикалық процесті диагностикалау
<variant> Педагогикалық процесті модернизациялау
<variant> Педагогикалық процесті оңайландыру
<question1> Инновациялық әлеуетіне қарай дидактикалық инновацияның 3 түрі ажыратылады: модификациялық, радикалдық, ...
<variantright> Комбинаторлық
<variant> Модульдік
<variant> Интегративтік
<variant> Жүйелік
<variant> Жеке
<question1> Қолда барды дамыту, түрін өзгерту, жаңғырту –бұл ... инновация:
<variantright> Модификациялық
<variant> Комбинаторлық
<variant> Радикалдық
<variant> Модулдік
<variant> Жүйелілік
<question1> Бұрынңы пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құру – бұл ... инновация
<variantright> Комбинаторлық
<variant> Радикалдық
<variant> Модификациялық
<variant> Жүйелілік
<variant> Модулдік
<question1> Интегративті курстарды енгізу – бұл ... инновация
<variantright> Радикалдық
<variant> Комбинаторлық
<variant> Модулдік
<variant> Модификациялық
<variant> Жүйелілік
<question1> Оқу пәнінің ақпараттық мазмұнына сәйкес арнайы бір әдістің технологиясы – бұл:
<variantright> Сипаттамалы технология
<variant> Мағыналы технология
<variant> Ақпараттық технология
<variant> Репродуктивті технология
<variant> Продуктивті технология
<question1> Белгілі бір үлгілі бойынша мұғалімнің басшылығымен тапсырманы бірнеше рет қайталау іс-әрекеті, жаңаша өңдеу, жетілдіру іс-әрекеті – бұл:
<variantright> Репродуктивті технология
<variant> Продуктивті технология
<variant> Алгоритмдік технология
<variant> Сипаттамалы технология
<variant> Мағыналы технология
<question1> Оқушының жеке, дара, тұлғалық, шығармашылық қабілеттерін арттыруға негізделген технология – бұл:
<variantright> Продуктивті технология
<variant> Репродуктивті технология
<variant> Алгоритмдік технология
<variant> Ақпараттық технология
<variant> Интегралдық технология
<question1> Өзін-өзі түсіну, өзін-өзі тану, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі басқару, өзін-өзі баға беру – бұл:
<variantright> Өзін-өзі дамыту технологиясы
<variant> Өзін-өзі тәрбиелеу технологиясы
<variant> Өз бетінше білім алу технологиясы
<variant> Өзара іс-әрекеттілік технологиясы
<variant> Өзін-өзі жетілдіру технологиясы
<question1> Тірек белгілері мен тірек конспектілері негізінде оқыту технологиясын ұсынған жаңашыл ұстаз кім?
<variantright> В. Ф. Шаталов
<variant> С.Н. Лысенкова
<variant> А. Ысқақов
<variant> Қ. Нұрғалиев
<variant> Қ. Бітібаева
<question1> Витагендік оқыту технологиясын ұсынған кім?
<variantright> А.С. Белкин
<variant> М. Монтессори
<variant> И.Д. Первин
<variant> В.В. Фирсов
<variant> Н.П. Гузик
<question1> Дамыта оқыту технологиясының негізін қалағандар:
<variantright> В.В. Давыдов, Л.В.Занков, Д.В. Эльконин
<variant> В.Ф. Шаталов, Л.С. Выготский, Н.П. Гузик
<variant> В.Ф. Шаталов, М.М. Жанпейісова, Н.А. Оразахынова
<variant> Л.В. Тарасов, П.И. Эрдниев, В.В. Давыдов
<variant> Д.В. Эльконин, В.Д. Шадриков, Н.П. Гузик
<question1> Саралап оқыту технологиясын жақтаған ғалымдар:
<variantright> В.В. Фирсов, Н.П. Гузик
<variant> Л.В. Занков, В.В. Давыдов
<variant> И.Д. Первин, В.К. Дьяченко
<variant> В.С. Библер, С.Ю. Курганов
<variant> Ж.А. Қараев, В.Ф. Шаталов
<question1> Оза отырып оқыту технологиясының авторы кім?
<variantright> С.Н. Лысенкова
<variant> В.Ф. Шаталов
<variant> В.К. Дъяченко
<variant> В.В. Давыдов
<variant> М. Монтессори
<question1> Модульдік оқыту технологиясының негізін қалаған кім?
<variantright> М.М. Жанпейісов
<variant> Ж.А. Қараев
<variant> В.Ф. Шаталов
<variant> Н.А. Оразахынова
<variant> П.М. Эрдниев
<question1> Ынтымақталық педагогикасының басты мақсаты – балаға ... .
<variantright> Ізгілікті қарым-қатынас
<variant> Жариялық қарым-қатынас
<variant> Сүйіспеншілік қарым-қатынас
<variant> Тұлғалық қарым-қатынас
<variant> Барлық жауап дұрыс.
<question1> Дәстүрлі оқытудағы мұғалімнің рөлі:
<variantright> Оқушыға өз билігін жүргізуші
<variant> Оқушының кеңесшісі, шынайы досы
<variant> Оқушыға бағыт-бағдар беруші
<variant> Оқушыға білімді өз бетінше меңгеруге үйретеді.
<variant> Оқушына ізденімпаздыққа үйретеді.
<question1> Ынтымақтастық педагогикасындағы мұғалімнің рөлі:
<variantright> Білімді меңгеруде оқушының кеңесшісі, көмекшісі, досы.
<variant> Педагогикалық процесті тікелей басқарушы
<variant> Оқушыға білімді өз бетінше меңгеруге үйретеді.
<variant> Оқушыны ізденімпаздыққа, шығармашылыққа баулиды.
<variant> Оқушының тағдырын бір өзі ғана шешеді.
<question1> Дамыта оқыту – бұл:
<variantright> Жоғары қиындық деңгейінде оқыту
<variant> Оқу әрекеті мен ойлау қисынының жылдамдығын дамыту
<variant> Баланың дара қабілеттерін ашу
<variant> Балаға жеке ізгілікті қарым қатынас
<variant> Материалды блокпен топтау
<question1> Саралап оқыту 2 кезеңнен тұрады: дайындық кезең, ... .
<variantright> Негізгі кезең
<variant> Қорытынды кезең
<variant> Анықтау кезең
<variant> Тәжірибелік кезең
<variant> Шешуші кезең
<question1> Оқушының ішкі әлеуметтік мүмкіндіктерін пайдалана отырып, оның дене, рухани, танымдық, интеллектуалдық қабілеттерін дамыту – бұл:
<variantright> Дамыта оқыту
<variant> Саралап оқыту
<variant> Деңгейлеп оқыту
<variant> Инновациялық оқыту
<variant> Жобалап оқыту
<question1> Оқытудың белсенді әдістері дегеніміз
<variantright> Оқушының таным белсенділігі дәрежесін барынша көтеретін талпына оқуға жетелейтін әдістер
<variant> Оқушының білім дәрежесін анықтау
<variant> Оқушының жоспар бойынша сабақ айтуы
<variant> Оқу материалына сәйкес сабақ жүргізу
<variant> Оқушының іс-әрекетін жоспарлайтын таным процесі
<question1> Оқыту үрдісінің негізгі ұғымдары
<variantright> Тәрбие, білім беру, оқыту
<variant> Сабаққа бару, оқу, даму
<variant> Оқыту
<variant> Оқыту құралдары
<variant> Өздігінен білім алу
<question1> Білім беру міндеттерін шешу неге байланысты?
<variantright> Оқыту әдістеріне байланысты
<variant> Тәрбие беру әдістеріне байланысты
<variant> Оқу әдістеріне байланысты
<variant> Сабақты жүргізу әдістеріне байланысты
<variant> Білімде оқушылардың игеруіне байланысты
<question1> Сабаққа қойылатынжалпы талапты 3-ке бөліп қарастырған ғалым
<variantright> Ю.К.Бабанский (1983)
<variant> К.Д.Ушинский (1983)
<variant> Я.А.Коменский (1983)
<variant> А.С.Макаренко (1983)
<variant> В.А.Сухомлинский (1983)
<question1> Биолог - әдістемешілер сабақтың бірнеше кезеңдерін бөліп көрсетті?
<variantright> Жаңа білімді оқып игеру, оларды бекітумен тексеру, үй тапсырмаларын ұйымдастыру
<variant> Жаңа сабақ өту, үй тапсырмаларын беру
<variant> Жаңа білімді оқып игеруге үйрету
<variant> Үй тапсырмаларын ұйымдастыру
<variant> Дұрыс жауап жоқ
<question1> Сабақ жоспары дегеніміз:
<variantright> Сабақтың барысы мен мазмұнын қысқаша көрсету
<variant> Толықтай бір тақырыпты түсіндіру
<variant> Дұрыс жауап жоқ
<variant> Барлығы дұрыс
<variant> Өтілетін тақырыптың мазмұнын көрсету
<question1> Мұғалім үй тапсырмасын тексеруге қанша уақыт бөлуі қажет?
<variantright> 5-7 минут
<variant> 5-10 минут
<variant> 10-15 минут
<variant> 12-15 минут
<variant> 15 минут
<question1> Жаңа тақырыпты түсіндіруге неше уақыт бөлу қажет?
<variantright> 20-25 минут
<variant> 10-15 минут<variant> 25-30 минут
<variant> 30-40 минут
<variant> 45 минут
<question1> Биологиялық білім
<variantright> Өсіп келе жатқан ұрпаққа тіршілікті, өмірді, аса үлкен зор құндылық деп түсінуді қалыптастырады
<variant> Бүкіл тіршіліктің сақталуын және дамуы үшін аса қажет жағдай екенін сезінуге әсерін тигізеді
<variant> Биохимиялық үрдістерге қатынасатын ағзалар жиынтығы
<variant> Осы уақытқа дейін көңіл аударылмай келген мәселе
<variant> Өсіп келе жатқан ұрпаққа тіршілікті қалыптастырмайды
<question1> Мектеп биология пәнінің мақсаты не?
<variantright> Биология ғылымдарының ашқан жаңалықтарын білім етіп жеткізу
<variant> Пән ерекшеліктеріне негізделеген
<variant> Оқыту заңдылықтарын, принциптерін айқындайды
<variant> Ботаника, зоология, анатомияға жіктеледі
<variant> Табиғат жөнінде жаңа мағлұматтар алу
<question1> «Ғылымда ғылыми және педагогикалық баяндау екі түрлі нәрсе, сондықтан барлық елдер педагогтарды ғылыми жүйені педагогикалық жүйеге өңдеу үшін еңбек етуде» деп жазған:
<variantright> Ушинский К.Д.
<variant> Коменский
<variant> Алтынсарин Ы
<variant> Байтұрсынов :
<variant> Сухамлинский
<question1> Табиғи немесе нақты нысандар-оқушыларға былай беріледі
<variantright> Препараттар, тірі ағзалар, үлкен және кіші биологиялық жүйелер
<variant> Кино арқылы
<variant> Компьтермен жұмыс дәптерлер
<variant> Оқулық мұғалімнің сөзі арқылы
<question1> Зоология оқулығын жазған ғалым?
<variantright> Ю.И.Симашко
<variant> Ч.Дарвин
<variant> Н.М.Верзилин
<variant> А.Н.Бекетов
<variant> Коменский
<question1> «Қолға үйретілген жануарлар және өсімдіктерді өсіру» кітабын аударған ғалым?
<variantright> Герд
<variant> Боч
<variant> Кузмер
<variant> Шалаев
<variant> Корсунская
<question1> Мектепте биологияны оқытудың формалары
<variantright> Сабақтар және онымен байланысты міндетті түрдегі танымжорықтар, үй жұмыстары, сабақтан тыс жұмыстар және міндетті емес сыныптан тыс сабақтар
<variant> Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру
<variant> Тәрбиелеу мен дамыту
<variant> Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас
<variant> Сыныптағы сабақ
<question1> Оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі формасы
<variantright> Сыныптағы сабақ
<variant> Топтық немесе үйірмелік сабақ
<variant> Жекелеген сабақ
<variant> Жаппай сабақ
<variant> Сыныптан тыс сабақ
<question1> Сабақтың сапасына қойылатын басты талап
<variantright> Пәнге қызығушылығын дамыту, шығармашылық белсенділігін дамыту
<variant> Сабақтың міндеттері
<variant> Бағдарлама талаптарына сай оқыту
<variant> Тәрбиелік міндеттерді шешу
<variant> Таным белсенділігін қамтамасыз ету
<question1> Үй тапсырмасын тексерудің мақсаты
<variantright> Оқушылардың білімін анықтау және биологиялық материалды оқуда алға жылжу мүмкіндіктерін белгілеу
<variant> Сабақтағы тәртібі
<variant> Тәрбиелік міндеттерді шешу
<variant> Таным белсенділігін қамтамасыз ету
<variant> Бағдарлама талаптарына сай оқыту
<question1> Танымжорықтың құрылымы қандай
<variantright> Дайындық өткізу, тұжырым, сабақта және басқа түрлерде нәтижелерді пайдалану
<variant> Білім, оқыту
<variant> Тәрбиелеу, дамыту
<variant> Оқу, білім, тәрбие
<variant> Дайындық өткізу
<question1> Биологияны оқыту әдістемесінде ұғымдарды қалыптастыру мен дамытуға зор үлес қосқан
<variantright> Верзилин
<variant> Вернадский
<variant> Корф
<variant> Пирогов
<variant> Коменский
<question1> Биологияны оқу үрдісінде оқушылар экологиялық білім жүйесіне меңгереді, яғни...
<variantright> Ағза мен ортаның өзара байланысы
<variant> Қоғам мен табиғаттың байланысы
<variant> Практикалық білігі мен дағдысын меңгеру
<variant> Қоршаған ортаны күту
<variant> Табиғи ортаға деген жауапкершілік
<question1> Политехникалық білім беру-
<variantright> Мектептегі биология курсының міндеттерінің бірі
<variant> Өмірдің технологиялық жайы
<variant> Биологиялық үрдістерді ұдайы өндіру
<variant> Ауылшаруашылығы өндірісінің ғылыми негзі
<variant> Политехизм принципін жүзеге асыру
<question1> Жобалап оқытудың мақсаты:
<variantright> Жаңа білімді оқушының өз бетінше оқып үйренуі
<variant> Жаңа білімді мұғалімнің басшылығымен меңгеруі
<variant> Оқушы мен мұғалімнің ынтымақтастықпен жұмыс жасауы
<variant> Теориялық білімді тәжірибемен ұштастыру
<variant> Оқушыларды жобалауға, зерттеушілікке үйрету
<guestion1> Биология сабағында танымжорықтарға шыққанда жұмыстар ұйымдастырылады.
<variantright> Өздік
<variant> Көркем
<variant> Жеке
<variant> Топтық
<variant> Қоғамдық
<guestion1> Оқытудың әртүрлі әдістерін жалпы ортақ белгілеріне қарап ғалымдар мынадай топтарға біріктіреді:
<variantright> Оқытуда мұғалімнің әрекетінің сипатына қарай
<variant> Оқыту әдістеріне қарай
<variant> Тіршіліктің ұйымдасу деңгейлері
<variant> Цитологиялық зерттеулер
<variant> Білімді алу көздеріне қарай
<guestion1> « Биология» пәні бойынша орта жалпы білімнің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарты бойынша (6-11 сыныптар) Қазақстандағы ғалымдар мен әдістемешілер:
<variantright> Р.С. Сәтімбекова
<variant> А.Н. Бекетов
<variant> Н.М.Верзилин
<variant> М. Шаймарданова
<variant> Б.Е Райков
<guestion1> А.Я. Гердтің оқытушылық қызметіндегі алдыңғы қатарлы ой-пікірлері:
<variantright> Оқушыларға табиғат жөніндегі оқу материалын эволюциялық негізде беру, оларда «дұрыс дүниетаным» қалыптастыру
<variant> Оқушыларды оқытуда геру тәсілін ұйымдасстыру
<variant> Генетикалық ақпаратты көшіруге
<variant> Вирустарды танып білу
<variant> Өсімдіктер флорасына қатысты танымда олардың көптүрлілігіне.
<guestion1> Танымның негізгі кезеңдері:
<variantright> Қабылдау
<variant> Дайындық
<variant> Әдістеме оқу жұмысының құралын (оқу құралын, оқулық) анықтайды
<variant> Цитологиялық зерттеулер
<variant> Эмбриологиялық даму кезеңдері
<guestion1> В.Ф. Зуевтің биологияны оқытуда сүтқоректілерді топтастырды
<variantright> Тұяқты
<variant> Етті
<variant> Сирақты
<variant> Тісті
<variant> Мүйізді
<guestion1> Ұғымның дамуы:
<variantright> Оқу материалын баяндау логикасы, қорытындылауды талап ететін мәселелерді қою
<variant> Туыстықты анықтау
<variant> Ядроны зерттеу
<variant> Түрді анықтау
<variant> Генетикалық зерттеулер
<guestion1> Дидактикада пәнаралық байланысты келесі бағытта қарастырады:
<variantright> Принцип ретінде
<variant> Өсімдік жасушасының құрылысын
<variant> Жануар жасушасының құрылысын
<variant> Мұғалім еңбегінің әлеуметтік мәнінің болуы
<variant> Оқытудың, оқытудың әдістері мен формаларын
<guestion1> Оқыту процесінде мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері: <variantright> Қарым-қатынас жасай алу, ұжымшылдық, шығармашылық
<variant> Ынтымақтастық қарым-қатынасы
<variant> Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру білігі
<variant> Мұғалім еңбегінің әлеуметтік мәнінің болуы
<variant> Мұғалімнің зерде мәдениеті
<guestion1> Оқытудың әртүрлі әдістерін жалпы ортақ белгілеріне қарап ғалымдар мынадай топтарға біріктіреді:
<variantright> Оқытуда мұғалімнің әрекетінің сипатына қарай
<variant> Эволюциялық құбылыстар
<variant> Тұқым қуалаушылық заңдылықтары
<variant> Эмбриологиялық даму кезеңдері
<variant> Тіршіліктің даму кезеңдері
<guestion1> Әңгіменің келесі түрлері болады:
<variantright> Көрнекі
<variant> Қарапайым
<variant> Цитологиялық
<variant> Генетикалық
<variant> Систематикалық
<guestion1> Жаратылыстануды оқуда индуктивті жолды таңдап алу керек деп есептеді Любен, яғни
<variantright> Қарапайымнан күрделіге қарай
<variant> Жалпыдан жалқыға қарай
<variant> Белгілерден қарпайымға қарай
<variant> Белгісізден нақтыға қарай
<variant> Күрделіден жалпыға қарай
<guestion1> Половцовпен қатар курстың мазмұны мен құрылу мәселесі жөнінде жұмыс жасаған сол заманның әдістемеші-жаратылыстанушылары:
<variantright> В.А. Герд
<variant> В.С. Конюшко
<variant> И.Н. Пономарева
<variant> С.Е. ПАвлюченко
<variant> В.П. Соломнн
<guestion1> Қорытындылаушы сабақтың негізгі дидактикалық мақсаты:
<variantright> Білімді жүйелеу және оны жаңа жағдаятта пайдалана алу
<variant> Оқушыларды жаңа ақпарат қабылдауға дайындау
<variant> Жаңа материалды оқып үйрену
<variant> Бір дидактикалық міндетті шешу
<variant> Оқушылар білімін тексеру, жаңа тақырыпты оқып үйрену
<guestion1> Сабақ пәрменділігі мен сапасы мынаған байланысты:
<variantright> Оқу танымдық міндеттерге бацланысты оқыту әдістерін таңдап алу
<variant> Оқулықтарға
<variant> кестесіне, тақырыпқа
<variant> Мектеп әкімшілігіне
<variant> Мектептің орналасқан жері
<guestion1> Оқытудың барлық әдістерінің белгілі бір қызметі бар. Олардың негізгілері:
<variantright> Оқыту, дамыту және тәрбиелеу қызметі
<variant> Өз тәжірибесінде оқыту
<variant> Өсиеттік қызмет
<variant> Насихаттаушы қызметі
<variant> Оқылып отырған мәселе жөнінде арнайы білім шоғырландыру қызметі
<guestion1> Биология кабинетін ұйымдастырғанда мына үш жағдай есте болуы тиіс
<variantright> Эволюция, экология және табиғатты қорғау. Систематика
<variant> Эволюция, ғалымдар портреттері,сынып тақтасы
<variant> Таратпа материалдар, әдістемелік әдебиеттер, динамикалық моделдер
<variant> Экология, динамикалық моделдер, әдістемелік әдебиеттер
<variant> Гербарилер,әдістемелік әдебиеттер, телевизор
<guestion1> Оқытудың сөздік немесе вербальды құралдарына жататындар
<variantright> Оқулықтар, оқу құралдары, тесттер және жұмыс дәптерлері
<variant> Микропрепараттар, тірі немесе сақталынған организмдер
<variant> Үлкен немесе кіші және организмнен жоғары биожүйелер (орман, көл т.с.с)
<variant> Сызбанұсқалар, түрлі нысандар мен үрдістер нобайы
<variant> Ылғал препараттар, тірек конспектілері, микропрепараттар
<guestion1> Соңғы жылдары Республикамызда мектеп оқу-тәрбие жұмысын жетілдіруде әдіс-тәсілдер тиімділігін арттыруда еңбек еткен ғалымдар:
<variantright> Р.Әлімқұлова
<variant> Б.Е. Райков
<variant> А.Н. Бекетов
<variant> К.Ж. Жүнісова
<variant> Р.С. Сәтімбеков
<guestion1> Биологияны оқытудың табиғи құралдары:
<variantright> Микропрепараттар. Тірі және сақталынған организмднр
<variant> Жануарлар жөнінде ертегілер, мысалдар мен аңыздар
<variant> Үлкен немесе кіші муляждар, сызбанұсқалар
<variant> Сызбанұсқалар, жұмыс дәптерлері, ылғалды препараттар
<variant> Сызбанұсқалар, ылғалды препараттар, тірек конспектілер
<guestion1> Оқытудың барлық әдістерінің белгілі бір қызметтері бар. Олардың негізгілері:
<variantright> Оқыту, дамыту және тәрбиелеу қызметі
<variant> Насихаттаушы қызметі
<variant> Оқылып отырған мәселе жөнінде арнайы білім шоғырландыру қызметі
<variant> Насихаттаушы, эксперименттік қызмет
<variant> Дамыту қызметі, өсиеттік қызмет
<guestion1> Биологияны оқытудың материалдық базасына жататындар:
<variantright> Биология кабинеті, оқу тәжірибе алаңы, тірі табиғат мүйісі
<variant> Мектеп кітапханасы, зертханалық жұмыс құралдары
<variant> Сыныптан тыс жұмыс, тірі табиғат мүйісі
<variant> Мектеп кітапханасы, үйірмелер, сыныптан тыс жұмыс
<variant> Оқу тәжірибе алаңы, тірі табиғат мүйісі
<guestion1> Биологияны оқыту әдістемесінің басты проблемасы
<variantright> Сабақ, оның құрылымы және өткізу әдістері
<variant> Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру
<variant> иологияны оқыту әдістемесінің теориялық ережелерін негіздеу
<variant> Оқу тәрбие үдерісінің әдіснамасын жасау
<variant> Мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру
<guestion1> Ф.Зуев оқытудың практикалық мәселелерін шеше отырып, әдістеменің бірқатар проблемаларын атап көрсетті:
<variantright> Оқу пәні мен ғылымның байланысы
<variant> Оқыту технологиялары проблемалары
<variant>Экологиялық құбылыстарды мотивациялық ашу
<variant> Қиялдауды дамыту
<variant> Шығармашылық қаблеттерді дамыту
<guestion1> Половцовпен қтар курстың мазмұны мен құрылу мәселесі жөнінде жұмыс жасаған сол заманның әдістемеші жаратылыстанушылары:
<variantright>В А . Герд
<variant> В. С. Конюшко
<variant> И. Н. Пономарева
<variant> С. Е. Павлюченко
<variant> В. П. Соломин

<question1> Биологияны оқыту әдістемесінің қалыптасуы:
<variantright> Маңызды зерттеу объектісінен
<variant> Кеппешөптердің болуынан
<variant> Ашылған заңдылықтар тұрғысынан
<variant> Слайдтардың болуынан
<variant> Коллекциялардың болуынан
<question1> Ч. Дарвиннің (1809-1882) еңбектерңің нәтижесінде пайда болған жаңа пәндер.
<variantright> Морфология, физиология және систематика эволюциялық мазмұндалады
<variant> Анықтаушы эксперимент
<variant> Физика
<variant> химия
<variant> Гистологиялық әдіс
<question1> Мектептік білім беру, оның ішінде биологиялық білім берудегі Ф. Бекон (1561-1621) идеялар:
<variantright> Практикалық пайдасы (утилитаризм): «білім-күш»
<variant> Органикалық әлемнің эволюциялық заңдылықтары
<variant> Биологиялық заттардың сапасын анықтайды
<variant> Ұлпалардың құрылысы жөніндегі ілім
<variant> Тұқым қуалау заңдылықтары туралы ілім
<question1> Ерекше әдістемелік биологиялық принциптер биология әдістемесінде дидактикалық принциптердің негіздемесі болады. Осы принциптер:
<variantright> Себептілік, тарихилық
<variant> Ұлпалардың құрылысы жөніндегі ілім
<variant> Тұқымқуалау заңдылықтары жөніндегі ілім
<variant> Өсімдіктердің құрылысы жөніндегі ілім
<variant> Оқу ісін ұйымдастыру турасындағы ілім
<question1> Диалектикалық материалистік дүниетанымды қалыптастыру барысында биологияны оқыту әдістемесінің маңызы болып табылатындар:
<variantright> Органикалық әлемнің эволюциялық заңдылықтары
<variant> Сөйлеу қызметін жақсартады
<variant> Ойлау қаблетінің дамуын жақсартады
<variant> Жануарлар әлемін зерттейді
<variant> Биологиялық заттардың сапасын анықтайды
<question1> Жеке тұлғаның табиғи ортаның қазіргі жағдайына жауапкершілігін қалыптастыру мен дамытуда негізгілері:
<variantright> Табиғаттың көпқырлы құндылығын түсіну, табиғаттағы саналы мінез-құлықтың практикалық білігі мен дағдысын меңгеру
<variant> Жануар жасушасының құрылысын зерттеу
<variant> Тұқымқуалаушылық заңдылықтарын зерттеу
<variant> Қоршаған ортаны күту мен жақсартудағы еңбек әрекетіне қатынасу
<variant> Жасушаның құрылысы турасындағы ілім
<guestion1>Қорытындылаушы сабақтың негізгі дидактикалық мақсаты:
<variantright>Білімді жүйелеу және оны жаңа жағдаятта пайдалана алу
<variant>Жаңа материалдарды оқып үйрену
<variant>бір дидактикалық міндетті шешу
<variant> Жаңаны оқу, білімді тексеру
<variant> Мұғалімнің зейінін тексеру
<guestion1> Қарым қатынас стилі:
<variantright> Демократиялы
<variant> Дистанциялық
<variant> Қорқыту
<variant> Автолитарлы
<variant> либералды және еркін тәрбие
<guestion1> Жаңа материалды оқып үйрену сабағы типіне жататын сабақ түрлері:
<variantright> Дәріс, зерттеушілік тұрғыдағы зертханалық жұмыс
<variant> Зертханалық сабақ, киносабақтар, консультация.
<variant> Пікірлесу, семинар, дәріс сабақтары
<variant> Дөңгелек үстел, семинар, конференция сабақтар
<variant> Тәрбиелік, сипаттамалық
<guestion1> Оқытудағы пән аралық байланыстар мынадай негізде қаралады:
<variantright> Дидактикалық принцип
<variant> Оқу материалдарын баяндау
<variant> Қорытындыны қажет ететін сұрақтар қою
<variant> Сабақтарда ауызша әдістерді қолдану
<variant> Сыныптан тыс жұмыс
<guestion1> Биологиядан тәрбиелей отырып оқыту жүйесі оқушыларда мынадай тәрбие қырларының дамуына ықпал етеді:
<variantright> Ғылыми дүниетаным және көзқарас қалыптастыру
<variant> Табиғат қырлары шексіз деген сезім тудырады
<variant> Құрып кеткен түрлердің кез келгенінің қайта қалпына келтіре алу сезімі
<variant> Адамның табиғатқа тәуелді екенін жоққа шығару
<variant> Биологиялық қорларды пайдалану пайдакүнемдік ойлар
<guestion1> Жеке тұлғаның табиғи ортаның қазіргі жағдайына жауапкершілігн қалыптастыру мен дамытуда негізгілер:
<variantright> Табиғаттың көпқырлы құндылығын түсіну; Табиғаттағы саналы мінез құлықтың практикалық білігі мен дағдысын меңгеру
<variant> Жануар жасушасының құрылысын зерттеу
<variant> Тұқым қуалаушылық заңдылықтарын зеттеу
<variant> Өсімдік жасушасының құрылысын зерттеу
<variant> Қоғам мен табиғаттың байланысы жөнінде, табиғаттың біртұтастығы жөнінде ғылыми білімді игеру
136

Приложенные файлы

  • docx 26448299
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий