№27 жауап


27
1. Радиоқабылдау кезіндегі бөгеттер
Электромагниттік толқындардың қысқа және ұзақтау импульстеріненқұралатын телеграф сигналдарын ғана жеткізумен қатар, электромагниттік толқындардың көмегімен сөзді, музыканы жеткізу мүмкіндігі туды, яғни сенімді және жоғары сапалы радиотелефон байланысы іске асырылады.
Радиотелефон байланысы. Радиотелефон байланысында дыбыс толқынындағы ауа қысымының тербелісі микрофонның көмегімен дәл сондай электр тербелістеріне айналдырады. Бір қарағанда, егер осы тербелістерді күшейтіп, антеннаға жеткізсе, электромагниттік толқындар арқылы сөз бен музыканы алысқа жеткізуге болатын сияқты. Бірақ шынында ондай тәсілмен жеткізу іске аспайды. Мәселе былай: дыбыс жиілігіндегі тербелістер едәуір баяу тербелістер болады, ал жиілігі төмен (дыбыстікіндей) электромагниттік толқындар мүлде дерлік шығарылып таратылмайды.
Модуляциясыз ең әрі кеткенде, станция жұмыс істей ме, жоқ па соны ғана бақылай аламыз, одан басқа еш нәрсені істей алмаймыз. Модуляциясыз телеграфпен де, телефонмен де, телевизиямен де ешбір хабар беруге болмайды.
Модуляция – баяу процесс. Бұл жоғары жиілікті тербелмелі. Бұл жоғарғы жиілікті тербелмелі жүйедегі өзгерістер процесі, онда ол өздерінің амплитудасы елерліктей өзгертуден бұрын, өте көп жоғары жиілікті тербелістер жасап үлгереді.
Детектирлеу. Қабылдағыш ішінде жиілігі жоғары модуляцияланған тербелістерден жиілігі төмен тербелістерді айырып, бөліп алады. Сигналды осылай түрлендіру процесін детектирлеу деп атайды.
2. Желілік аппараттық цех жабдықтары
Желілік аппарат залдары (ЛАЗ) – байланыс аппаратураларын орналастыруды, техникалық қызмет көрсетуді, оларды пайдалануды және байланыс арналары мен желілерін тексеріп, өлшеуді қамтамасыз етеді.
ЛАЗ-да кіріс-коммутациялы, бақылап-сынаушы, қосымша аппаратураларды және көп арналы таратқыш жүйелердің аппаратураларын орналастырады.
Кіріс-коммутациялы аппаратура тізбектерді қосуға, станциялық қондырғыларды қорғауға және тізбектердің жұмысына бақылау жүргізгенде, қауіпті электр әсерлерінен қызмет етушілерді қорғауға арналған. Бұл аппаратураны ауа байланыс желілерінің және кабельдік тізбектердің кіріс стойкаларына орналастырады.
Бақылап-сынаушы және коммутациялы аппаратура байланыс арналарының жұмысын бақылауға, оларды байланыстыруға және сынауға арналған. Бұл аппаратураларды сынаушы стойкаларға орналастырады.
Қосымша аппаратура барлық стойкаларға қорек көзінің дұрыс таратылуын жүзеге асырады.
ЛАЗ-дағы қондырғылар қатарлармен қабырғамен терезелерге перпендикуляр орналасады. Олар бір-біріне беткі жағымен және 1м қашықтықта орналасады.
ЛАЗ қондырғыларының сенімділігіне байланысты бірнеше топқа бөліп энергиямен қамтамасыздандырады:
А тұрақты және 24 сағат электрмен жабдықталған электрқондырғылары;
Б тұрақты және 24 сағат электрмен жабдықталған бірақ жылына 1 сағат үзіліс жасалынатын электрқондырғылары;
ПА 24 сағат электрмен жабдықталған авариялық үзілістері бар электрқондырғылары;
НБ тәулігіне ұзақтығы 1 сағаттан кем емес электрмен жабдықталған электрқондырғылары;
Тәулігіне ұзақтығы 1 сағаттан кем электрмен жабдықталған электрқондырғылары.
250 Гц жиілік шегінен асатын электрэнергиясын қолдану көрсетілмеген.
Барлық ЛАЗ-дарда резервті стационарлы электростанциялары қарастырылған. Олар айнымалы токпен қоректенетін байланыс аппаратураларын электрмен қамтамасыздандырып, аккумуляторлы батареялардан, авариялық жарықтандырудан қорғауға, аккумуляторларды зарядтауға қажет.
3- Практическое задание «Расчет активного сопротивления переменному току симметричной кабельной цепи»
к экзаменационному билету №10, 20
Определить коэффициент укрутки проводов кабеля, диаметр центрального повива при различном числе групп, сопротивление проводника постоянного тока, дополнительное сопротивление, обусловленное потерями на вихревые токи в соседних проводах и металлических оболочки, активное сопротивление симметричной кабельной цепи переменному току.
Средний диаметр(мм) – D=5
Шаг скрутки(мм) – h=85
Число групп в повиве – n=2
Диаметр группы (мм) – dгр=8
Диаметр голого проводника (мм) – d=0,4
Расстояние между центрами проводников (мм) – a=0,93
Частота сигнала, кГц – f=160
RМ.Т(Ом/км)=75
Материал проводника: медь
Коэффициент укрутки проводов кабеля:
χ=1+πDh212=1+3.14585212=0.012. Диаметр центрального повива при различном числе групп:
D=d1+1sin180/n=81+1sin180/2=1мм.3. Сопротивление проводника постоянного тока:
R0=4000∙ρπ∙d2=4000∙0.01753.14∙0.42=44.87Омкм. 4. Дополнительное сопротивление, обусловленное потерями на вихревые токи в соседних проводах и металлических оболочки:
RM=RM.Tf200=75160200=66.75Омкм.5.Активное сопротивление симметричной кабельной цепи переменному току:
R=2R0χ1+Fkr+pGkrda21-Hkrda2+RM==2∙44.87∙0.011+0+5∙0.0010.40.93∙521-0.0420.40.932+66.75==157.38Омкм.

Приложенные файлы

  • docx 26448240
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий