№26 жауап


26.
1- Сыммен хабар таратудың тасымалдау желісі
Сыммен хабар тарату желісі арнайы сымның көмегімен тыңдармандарға әртүрлі форматтағы ақпараттарды жеткізуге арналған.
Сыммен хабар тарату түйіні станционды, сызықты және абоненттік болып бөлінеді.
Станциондық қондырғылар белгілі мәнге дейінгі бағдарламалық сигналдарды күшейтуге арналған. Станция күшейткіш, жіберу және басқа радиотехникалық қондырғылармен қамтылған.
Сызықтық бөлігі хабар таратудағы желі кіреді. Олар болуы мүмкін: Ауа байланыс желісі, Кабельдік байланыс желісі және құрылымдық байланыс желісі.
Абоненттік бөлігі – абоненттік қондырғылар, абоненттік сымдар, шектеуші резисторлар.
Сыммен хабар тарату желісі телецентрден ақпарат жазылып өңделгеннен соң, ауа немесе кабельдік байланыс желісі арқылы (сигнал түрінде) абоненттік қондырғыларға келіп түседі. Абоненттік қондырғы ретінде сигнал қабылдаушы антенна болып табылады, сондан телевизор, телефон, радио ж.т.б. келіп бейне немесе сөз түрінде ақпарат келіп түсуі мүмкін.
2~SDH желілерінін топологиясы
SDH негізгі функционалдық түйіні мультиплексор болып табылады. Цифрлық ағымдардын пайдалы жүктемесін енгізіп, шығаруын ұйымдастыру үшін қажет.
Мультиплексордың екі түрі қарастырылады: терминалдық және енгізіп-шығару. Бұлардың негізгі айырмашылығы желінің орналасуында.
SDH желілерінде 3 типтік топологиялық құрылу сұлбалары пайдаланылады:
1.Сақина сұлбасы – бұл топология SDH желісінің алғашқы екі этапындағы SDH иерархияны құру үшін пайдаланылады. Енгізіп-шығару мультиплексоры қолданылады. Синхронды мультиплексорда екі жұп оптикалық қабылдап\тарату каналы бар. Ол қарама-қарсы ағынмен екі сақина бере алады.

2.Нүкте-нүкте сұлбасы - терминалдық және енгізіп-шығару мультиплексоры пайдаланылады. Ақпараттын алмасуы екі канал бойынша жүзеге асады. Қабылдап\тарату каналын резервтеу мүмкіндігісіз және 100% резервтеу арқылы құрала алады.

3.Желілік тізбектей сұлбасы – бұл жағдай желінін интенсивтілігі жоғары болмағанда қолданылады. Екі мультиплексор соңғы ал қалғандары кіріс-шығыс мультиплексорлары болып табылады.

3- Расчет сопротивления заземления для одиночного глубинного заземлителя с вертикальным стержнем диаметром d = 0,014 м; удельным сопротивлением грунта (глинистая почва) ρ = 50 Ом*мм/м; длиной заземлителя L = 15 м; заглублением заземлителя T = 8 м (с учетом заглубления электрода на глубине 0,5 метра).
Решение:
R1=p2πLln2Ld+0.5ln4T+L4T-L;
R1=502×3.14×15ln2×150.014+0.5ln4×8+154×8-15=4.33 Ом;
Ответ: R1=4,33 Ом

Приложенные файлы

  • docx 26448238
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий