ТиМВР 8 Жауап новый


1. Тәрбие мақсатының негізгі компоненттерін анықтайды:
A) Сұраныс
B) Заңдылық
C) Міндет
D) Қызығушылық
E) Қағида
Ғ) Принцип
G) Ерекшелік
H) Әдіс
2. Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін негізгі факторлар:
А) Тәрбие
В) Географиялық орта
С) Тұқым қуалаушылық
Д) Отбасы
Е) Мемлекет
F) Қоғам
G) Этнос
H) Ел
3. ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:
А) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу - ата-ананың табиғи құқығы және міндеті
В) Неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының аясында
С) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс
Д) Отбасы мен отбасы мүшелері өзінің әлеуметік және материалдық жағдайларын жақсартуда, қоғам көмектесу қажетЕ) Балаларды қорғай және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті
Ғ) Отбасы және отбасы мүшелері қазіргі қоғам қамқорлығының аясында
G) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты
H) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты емес
4. Іс-әрекетте бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі:
А) Кіші топтағы жұмыс
В) Жеке жұмыс
С) Жұптық жұмыс
Д) Пікірталас
Е) Фронталдық
Ғ) Кездесулер
G) Әңгіме
H) Сұқбат
5. Аристотель тәрбие мақсатын:
А) Жан руханилығын дамыту деп білді
В) Ақыл-есті дамыту деп білді
С) Ерік-жігерді дамыту деп білді
D) Сынып ұжымын дамыту деп білді
E) Мінез-құлықты дамыту деп білді
F) Тұлғаны дамыту деп білді
G) Мектеп ұжымын дамыту деп білді
H) Маманның тұлғасын дамыту деп білді
6. И.С.Якиманская тұлғаға бағдарланған білім берудің толық жіктемесін жасап, оны шартты түрде негізгі топтарға бөлді:
А) Тәжірибеге бағдарланған
В) Дамытушылық
С) Білімге бағдарланған
D) Пәндік-дидактикалық
E) Тәрбиелік
F) Әлеуметтік-педагогикалық
G) Ғылыми
H) Қалыптастырушылық
7. Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді:
A) Сезімге
B) Ақыл-ойды дамытуға
C) Ерікті дамытуға
D) Толеранттылықты
E) Адамгершілікті дамытуға
Ғ) ¥лтшылыққа
G) Жауынгерлікке
H) Жауапкершілікке
8. Тұлға қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек
ойшылдары:
А) Платон
В) Сократ
C) Эвклид
D) Августин
Е) Рабле
F) Лойола
G) Монтень
H) Д.Дьюи
9. Ойындарды дене тәрбиесіне тигізер ықпалына сәйкес шартты түрде мынандай топтарға бөлуге болады:
A) Ептілікке, жылдамдыққа баулуға арналған ойындар
B) Күштілікке баулуға арналған ойындар
C) Төзімділікке, ырғақтылыққа баулуға арналған ойындар
D) Ақылдылыққа баулуға арналған ойындар
E) Еңбекке баулуға арналған ойындар
F) Суретке баулуға арналған ойындар
J) Сыныптан тыс жаттығуларға арналған ойындар
H) Жаңа жылдық ойындар
10. Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:
A) Эстетикалық тәрбие
B) Экономикалық тәрбие
C) Адамгершілік тәрбиесі
D) Мемлекеттік тәрбие
E) Психологиялық тәрбие
F) Қоғамдық тәрбие
G) Педагогикалық тәрбие
H) Әлеуметтік тәрбие
11. Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:
A) Ұжымдық және фронталдық
B) Жеке
С) Дара
D) Топтық
Е) Жұптық
F) Аксиологиялық
G) Отбасылық
H) Қоғамдық
12. Ұжымның өзіндік маңызды белгілері:
A) Жалпы бірлікті іс-әрекет
B) Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат
C) Жеке таңдалған басқарушы орган
D) Қарама-қарсы жауаптарға тәуелділік
E) Жеке әлеуметтік мақсат
Ғ) Ұжымдық дәстүрдің болуы
G) Өзіндік мәнді мақсат
H) Жауапкершілікті қарым-қатынас орнату
13. Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне:
A) Жоспарлы болуын жатқызады
B) Тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады
C) Іс-әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы жатады
D) Оқушылар, ата-аналардың арасындағы қарым-қатынас жүйесіне сай болуы жатады
E) Саналы болуын жатқызады
F)Тәрбиенің жеке тұлғаға бағытталуы жатады
G) Мектеп жағдайына байланыстылығы
H) Оқушылар санына байланысты
14. Отбасының жалпы сипаттамаларының (көрсеткіштері):
A) Аукаттылығы, тұрмыстық жағдайы
B) Ата-ананың баланың өмір әрекетінің мазмұнына көңіл бөлуі
C) Отбасы құрылымы
D) Баланың отбасы өміріне белсенді араласуы
E) Отбасындағы өзара қатынас стилі
F) Достарымен қатынасы
G) Қоғамдық жұмыстарға араласуы
H) Жеке тұлғаға бағытталуы
15. Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды:
A) Ұжымдық қарым-қатынас
B) Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас
C) Шығармашылық қарым-қатынас
D) Креативті ойлау
E) Эмоционалдық қарым-қатынас
F) Құқықтық қарым-қатынас
G) Ашық қарым-қатынас
H) Белсенді қарым-қатынас
16. Тәрбиенің мақсаты:
А) Жоғары мәдениетке ұмтылыс нәтижесі
В) Тәрбиеленуші шешетін міндеттер
С) Азаматтарда сапалы құндылықтардың қалыптасуы
D) Ата-ана міндеттері
E) Мектептің мақсаты
F) Тәрбие сипаттамасы
G) Амалдар жүйесі
H) Ұжым шешетін міндеттер
17. Экологиялық тәрбие қалыптастырады:
A)Санада табиғатты пайдаланудың ұқыптылық принциптерін қалыптастырады
B) Табиғатқа ізгілік қатынасты қалыптастырады
C) Экологиялық мәдениетті қалыптастырады
D) Табиғи ресурстарға гумандық көзқарасты қалыптастырады
E) Санитарлық-гигиеналық іскерлікті қалыптастырады
F) Азаматтарға және мемлекетке сыйластықты қалыптастырады
G) Елге деген сүйіспеншілікті қалыптастырады
H) Отбасына деген сүйіспеншілікті қалыптастырады
18. Тәрбиені жүйелеуді ұйымдастырудағы міндеттер:
А) Баланың өнегелілік мінез-құндылықтарын қалыптастыру
В) Баланың бойына біткен қабілеттілігі мен мақсат-мүдделерін жаңаша дамыту
С) Тәрбие процесі белгіленген мақсатта жүйеленуі тиіс
D) Баланың бойына біткен қабілеттілігін дамыту
E) Баланың тәрбиесі мақсатты түрде жүзеге асады
F) Баланың қоғамда өзін ұстай білу сипаты
G) Денсаулық пен салауатты өмір салтын тәрбиелеу
H) Адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру
19. Тәрбие формаларын жіктеу белгілері:
А) Іс-әрекетте бірігуі
В) Сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету
С) Қатысушылар құрамы
D) Тәрбие бағыты
E) Тәрбие түрі
Ғ) Институционалдық белгі
G) Жұмыс түрлері
H) Отбасында жүзеге асуы
20. Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгілері:
А) Ұжымның мақсатының қоғамдық мәнде болуы
В) Ұжым мүшелерінің бірлігі, әрқайсының өзіндік пікірінің болуы
С) Ұжымда белсенді топтың болуы
D) Жеке басшылық
E) Жеке іс-әрекет
F) Тек ұжымдық жауапкершілік
G) Сыныптастарымен байланысы
H) Топтық іс-әрекет
21. Оқушы сипаттамасының көрсеткіші (көрсеткіштері):
А) Іс-әрекет түрлерінің алуан түрлілігі, олардың әдістерін меңгеруі
В) Ата-ана туралы мәліметтер
С) Адамгершілік ұстанымдары
D) Отбасындағы өзара қатынас стилі
E) Ата-ананың тәрбиенің мақсатын, міндеттерін түсінуі
F) Отбасы құрылымы
G) Баланың отбасы өміріне белсенді араласуы
H) Достарымен қатынасы
22. Сынып жетекшісі:
A) Оқушылар ұжымын ұйымдастырады
B) Диагностикалық жұмыстар жасайды
C) Отбасымен жұмыс жасайды
L) Еңбек мәселесін қарастырады
E) Отбасылық әрекетке араласады
F) Қоғамдық жұмыстарға араласады
G) Экономикалық мәселені шешуі
H) Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастырады
23. Баланың өмірлік жолын айқындайды:
A) Баланың қызығушылығы
B) Әлеуметтік орта
C) Мемлекет саясаты
D) Сынып ұжымы
E) Ата-аналарының кәciптepi
F) Ата-аналарының материалдық жағдайы
G) Достарының пікірі
H) Мұғалімнің пікірі
24. Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады:
Қалыптастырушылық
B) Тәрбиелілік
C) Дамытушылық
D) Психологиялық
E) Бақылаушылық
F) Реттеушілік
G) Ақпараттық
H) Болжамдық
25. Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П. Подласый бойынша):
A) Жеке тұлға ұжымға тәуелді
B) Тұлғаның ұжымды басқаруға қатысуы
C) Тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы
D) Диктаторлық
E) Демократиялық
F) Тең
G) Авторитарлық
H) Либералдық
26. Тәрбие түрлері:
А) Құқықтық тәрбие
В) Эстетикалық тәрбие
С) Азаматтық тәрбие
D) Тұлғалық тәрбие
Е) Ақпараттық тәрбие
F) Мемлекеттік тәрбие
G) Қоғамдық тәрбие
H) Әлеуметтік тәрбие
27. Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:
А) Ұжымдық және фронталдық
В) Дара
С) Топтық
D) Пікірталас
Е) Жұптық
F) Сабақ және факультатив
H) Ойын
28. Ұжымның өзіндік маңызды белгілері:
А) Жалпы бірлікті іс-әрекет
В) Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат
С) Өзін-өзі басқару органдарының болуы
D) Өзіндік мәнді мақсат
Е) Жеке әлеуметтік мақсат
F) Ұжымдық дәстүрдің болуы
G) Мақсатының болмауы
H) Әртүрлі көзқараста болмауы
29. Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:
А) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын орындау
В) Жүйенің дамуы
С) Жүйенің қалыптасуы
D) Жүйені лайықты тәртіпке безендіру
Е) Оқушылар ұжымын зерттеу
F) Мақсатын қою
G) Әдебиеттерді зерттеу
H) Отбасымен байланыс
30. Отбасының жалпы сипаттамаларының көрсеткіші (көрсеткіштері):
А) Ата-ананың баланың өмір әрекетінің мазмұнына көңіл бөлуі
В) Отбасы құрылымы
С) Ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы
D) Адамгершілік ұстанымдары
Е) Отбасындағы өзара қатынас стилі
F) Достарымен қатынасы
G) Қоғамдық жұмыстарға араласуы
H) Жеке тұлғаға бағытталуы
31. Дене тәрбиесінің негізгі мазмұны:
A) Баланың жеке басы және қоғамдық гигиена нормаларын сақтау
B) Денсаулықты және ағзаны нығайту
C) Қимыл-қозғалыс дағдылары мен икемділікті төзімділікті,шапшаңдылықты қалыптастыру
D) Дененің негізгі қимыл-қозғалыс сапаларын қалыптастыру
E) Мезгіл,уақытты үнемдеу
F) Балалардың дене мәдениеті және спортпен айналысу қызығушылықтары мен қажеттіліктерін ояту, ынталандыру
J) Оқушыларды ғылыми атеизм жайындағы білімдермен қаруландыру
H) Ақыл-ой және дене күштерінің жұмыс істеу қабілеттерін көтеру
32. Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері):
A) Ой қабілеттерін дамыту
B) Ғылыми дүниетаным қалыптастыру
C) Танымдық қызығушылықты дамыту
D) Адамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастыру
E) Қарапайым құқықтық сауаттылық ашу
F) Адамгершілік сана калыптастыру
G) Мінезін реттеу
H) Тілін ширату
33. Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:
A) Баланың қабілетін дамыту
B) Баланың адамгершілігін қалыптастыру
C) Баланың денсаулығын сақтау
D) Баланың білігін қалыптастыру
E) Баланың ойлау қабілетін дамыту
F) Баланың дағдысын қалыптастыру
G) Баланың білімін дамыту
H) Баланың тілін ширату
34. Тәрбиенің компоненттері:
A) Мақсаттылық
B) Нәтиже
C) Іс-әрекет
D) Ұжымдық-фронталдық
E) Жұптық-топтық
F) Міндет
G) Құрал
H) Жеке
35. Ынталандыру әдісі (әдістері):
А) Жазалау
В) Жарыс
С) Мадақтау
D) Психологиялық әңгіме
E) Тәрбиелік жағдайлар
F) Әңгіме
G) Пікірталас
H) Дағды
36. Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:
A) Балаға әсер ететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден
шықандығы
B) Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек кана практикалық
тапсырмалар беру қажет
C) Баланы қиындықтар құрсауында жалғыз қалдыру тиіс. Себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады
D) Баланың мінез-құлқын қалыптастыруда оның тұқымқуалаушылығына
назар аудару
E) Баланы тәрбиелеуде, өзге ұлт отбасының тәрбиесімен ұштастыру
Ғ) Балаға көп сөз айтылғандығы дұрыс, себебі ол өзіне қорытынды шығарады
G) Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу
H) Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды
37. Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:
A) Дене тәрбиесі
B) Экологиялык тәрбие
C) Экономикалық тәрбие
D) Психологиялық тәрбие
E) Мемлекеттік тәрбие
Ғ) Қоғамдық тәрбие
G) Әлеуметтік тәрбие
H)Ұжымдық тәрбие
38. Тәрбие формаларын жіктеу белгілері:
Іс-әрекетте бірігуі
Қатысушылар құрамы
Жұмыс түрлері
Институционалдық белгі
E) Басқару стилі
Ғ) Тәрбие түрі
G) Тәрбие бағыты
H) Тәрбие мақсаты
39. Перспективалар түрлері (А.С. Макаренко бойынша):
A) Алыс
B) Жақын
C) Орта
D) Таңдамалы
Е) Ұзақ мерзімді
F) Болашақ
G) Өзгермелі
H) Қысқа мерзімді
40. Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:
A) Жүйенің дамуы
B) Ұжымдық іс-әрекеттің жүйесі мен мазмұнын құрылымын жасау
C) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру
D) Оқушылар ұжьмын зертте
E) Жүйені қалыптастыруда сынып жетекшісінің басқарушылық рөлі
F) Оқушылардың өзара қарым-қатынасын зерттеу
G) Әдебиеттерді зерттеу
H) Отбасымен байланыс
41. Отбасы міндеттері:
A) Коммуникативтік және тәрбиелілік
B) Репродуктивтік және рекреативтік
C) Тұрмыстық-экономикалық
D) Материалдық және қаржылық
E) Мәдени
F) Білімділік және дамытушылық
G) Жоспарлаушылық
H) Рухани
42. Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері):
А) Ғылыми көзқарасты қалыптастыру
В) Адамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастыру
С) Ой қабілеттерін дамыту
Д) Ақыл беру
Е) Моральдік ережелерді меңгерту
Ғ) Қарапайым құқықтық сауаттылық ашу
G) Адамгершілік сана қалыптастыру
H) Танымдық қыығушылықты дамыту
43. Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларын қарастырады:
А) В.А.Сластенин
В) Н.Д.Хмель
С) К.Успанов
Д) А.Сатынская
Е) П.П.Власенко
Ғ) Д.И.Мещеряков
G) М.В.Волошин
H) Г.Сманова
44. Сынып жетекшісі:
А) Диагностикалық жұмыстар жасайды
В) Оқушылар ұжымын ұйымдастырады
С) Отбасымен жұмыс жасайды
Д) Отбасылық әрекетке араласады
Е) Экономикалық мәселені шешуі
Ғ) Эстетикалық мәселені шешуі
G) Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастырады
H) Сабақты талдайды
45. Тәрбие әдістері топтастырылады:
А) Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері
В) Іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері
С) Мінез-құлық.тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру
Д) Мадақтау әдістері
Е) Ауызша әдістер
F) Жарыс
G) Әңгіме
H)Сұхбат
46.Қарым-қатынас стилі бойьшша тәрбие бөлінеді:
А) Демократиялық
В) Либералдық
С) Авторитарлық
Д) Қоғамдық
E) Отбасылық
F) Діни
G) Адамгершілік
H) Әлеуметтік
47. Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
А) С.Т.Щацкий
В) Л.С.Выготский
С) П.П.Блонский
Д) М.И.Калини
E) В.А.Сластенин
F) Н.К.Крупская
G) П.Н.Лепешинский
H) Г.К.Селевко
48. Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:
А) Баланың денсаулығын сақтау
В) Баланың адамгершілігін қалыптастыру
С) Баланың қабілетін дамыту
Д) Баланың білігін қалыптастыру
E) Баланың ойлау қабілетін дамыту
F) Балаға жан-жақты қамқорлық көрсету
G) Отбасымен байланыс
H) Баланың тілін ширату
49. Отбасындағы өнегелілік-психологиялық жағдайының көрсеткіштері:
А) Баланың отбасы өміріне белсенді араласуы
В) Адамгершілік ұстанымдары
С) Отбасындағы өзара қатынас стилі
Д) Отбасы кұрылымы
E) Ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы
F) Достарымен қатынасы
G) Қоғамдық жұмыстарға араласуы
H) Жеке тұлғаға бағытталуы
50. Ұжым және ұжымда тәрбиелеу:
A) Н.К.Крупская
B) Н.Д. Хмель
C) А.С. Макаренко
D) С.Л. Рубинштейн
E) Л.И.Божович
Ғ) Д.Дьюи.
G) Э.Торндайк
H) Г.К.Селевко
51. Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:
A) Қоғамдық пайдалы еңбек
B) Мамандық таңдауға бейімдеу
C) Оқу еңбегі
D) Өзіндік қызмет еңбегі
E) Оқудан тыс жасаған еңбек
F) Отбасына жасаған еңбек
G) Халыққа жасаған еңбек
H) Елге жасаған еңбек
52. Ынталандыру әдісі (әдістері):
A) Жазалау
B) Жарыс
C) Мадақтау
D) Тәрбиелік жағдайлар
E) Психологиялық әңгіме
F) Сендіру
G) Тапсырма беру
H) Әңгіме
53. Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:
A) Қойылатын талаптардың мазмұнына
B) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне
C) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне
D) Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына
E) Мектеп директорының позициясына
F) Директор орыбасарының позициясына
G) Мұғалім позициясына
H) Отбасы ықпалына
54. Мектеп пен отбасының ынтымақтастық әрекеттері:
A) Ата-аналармен педагогикалық ағарту жұмыстары
B) Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс
C) Баланың оқу үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар
D) Спорттық жұмыстар
E) Көркем-өнер жұмыстары
F) Әдістемелік жұмыстар
G) Мектепті материалдық жабдыктау жұмыстары.
H) Санитарлық жұмыстар
55. Темпераменттердің типі:
А) Холерик
В) Сангвинник
C) Меланхолик
D) Оптимист
E) Пессимист
F) Аллергик
G) Тұйық
H) Аккуратист
56. Сынып жетекшісінің негізгі қызметтері (Н.Е. Щуркова бойынша):
A) Мектептегі сынып өміріне қамқорлық
B) Өмірді түсінуге арналган рухани іс-әрекетін ұйымдастыру
C) Пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру және тұлғалық дамуды сипаттау
D) Үй жұмысына бақылау
E) Ата-анамен жұмыс
F) Баланың адамгершілігін қалыптастыруға қамқорлық
G) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық
H) Достарымен қатынасын жақсарту
57.Тәрбие жүйесінің механизмдері:
A) Жүйені белгілі тәртіп бойынша реттеу
B) Жүйенің жүзеге асуы
C) Ұжым әрекетінің мазмұны
D) Жаңалықтарды оқу процесіне енгізу
E) Ата-ана
F) Тәрбиеші
G) Тәрбиеленуші
H) Орта
58. Отбасын диагностикалау әдісі (әдістері):
A) Сауалнама, әңгімелесу
B) Бақылау
C) Салыстырмалы эксперимент
D) Әдебиетпен жұмыс
E) Модельдеу
F) Статистикалық әдістер
G) Үйіне бару
H) Ата-аналар жиналыстары
59. Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:
A) Дара
B) Ұжымдық
C) Топтық
D) Кеш
E) Жұптық
F) Сабақ және факультатив
G) Пікірталас
H) Қоғамдық
60. Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұсынылатын бағыттары:
A) Адамгершілік тәрбиесі
B) Еңбек тәрбиесі
C) Экологиялық тәрбие
D) Мемлекеттік тәрбие
E) Әлеуметтік тәрбие
F) Қоғамдық тәрбие
G) Отбасылық тәрбие
H) Діни тәрбие
61. А.С.Макаренконың белгілеген ұжым сатылары:
А) Екінші саты – талапты белсенді мүшелердің қоюы
В) Бірінші саты - ұжымның құрылуы
С) Үшінші және одан кейінгі сатылар ұжымның кемелденуі
D) Бірінші саты - ұжымның белсендене түсуі
Е) Төртінші сатыда қоғам қалыптасады
Ғ) Үшінші сатыда ұжым ыдырайды
G) Кейінгі cатыларда ұжым кұрылады
H) Екінші саты - ұжымның кемелденуі
62. Институционалдық белгі бойынша тәрбие бөлінеді:
Конфессионалдық (діни)
Адамгершілік
Азаматтық
Экономикалық
E) Эстетикалық
Ғ) Еңбек
G) Отбасылық
H) Мектептік
63. Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:
A) Баланың адамгершілігін қалыптастыру
B) Баланың қабілетін дамыту
C) Баланың денсаулығына қамқорлық
D) Баланың дағдысын калыптастыру
E) Баланың білімін дамыту
F) Баланың білігін калыптастыру
G) Балаға жан-жақты қамқорлық көрсету
H) Отбасымен байланыс жасау
64. Сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары жіктеледі:
А) Дара
B) Жұптық жұмыс
C) Топтық жұмыс
D) Олимпиада
Е) Фронталдық
F) Ойындар
G) Ертеңгілік
H) Отбасылық
65. Ұжымның дамуындағы жолдар жүйесі:
A) Ұжым тұлғаға бағынады
B) Тұлға ұжымды өзіне бағындыру
C) Перспективалық
D) Алыс
E) Тұлғаның қоғамда ұжымға бағынуы
F) Жақын
G) Қашық
H) Болашақ
66. Отбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компоненттері:
А) Ата-ананың педагогикалық мәдениеті
В) Өнегелілік-психологиялық жағдайы
C) Ата-аналарының білімдері
D) Балалар саны
E) Отбасы құрамы
F) Материалдық жағдайы
G) Үлгілілігі
H) Жанұяның жалпы сипаттамасы
67. Тәрбие жүйесінің механизмдері:
A) Ұжым әрекетінің жүйесі
B) Жүйені белгілі тәртіп бойынша реттеу
C) Жүйенің жүзеге асуы
D) Жаңалықтарды оку процесіне еңгізу
E) Ата-ана
Ғ) Ұжым әрекетінің мазмұны
G) Тәрбиеленуші
H) Тәрбиеші
68. Мектептің тәрбие жұмысы бағыттары бойынша тәрбие бөлінеді:
A) Азаматтық және экологиялық
B) Адамгершілік жэне еңбек
C) Экономикалық және эстетикалық
D) Отбасылық және қоғамдық
E) Конфессионалдық (діни) және атеистік
F) Ізгілік және құндылық
G) Әлеуметтік
H) Отбасы
69. Я.А. Коменский бойынша тәрбиенің мақсатқа бағытталуы:
A) Қоршаған ортаны тану
B) Өзін-өзі тану
C) Құдайға сыйыну
D) Өзіне баға беру
E) Қоршаған ортаны құрметтеу
F) Өз тәжірибеңді практикада қолдану
G) Ерікті тәрбиелеуге көңіл бөлді
H) Сезімді тәрбиелеуге көңіл бөлді
70. Іс-әрекетте бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі:
А) Топтық
B) Кіші топтағы жұмыс
C) Ұжымдық
D) Кездесулер
E) Жұптық жұмыс
F) Пікірталас
G) Ертеңгілік
H) Ойын
71. Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П. Подласый бойынша):
A) Тұлға және ұжымнын үйлесімді қатынасы
B) Жеке тұлға ұжымға тәуелді
C) Жеке тұлға ұжымды өзіне бағындырады
D) Авторитарлық
E) Диктаторлық
F) Демократиялық
G) Либералдық
H) Жеке тұлға ұжымға тәуелді емес
72. Отбасындағы өнегелілік-психологиялық дайындық көрсеткіштері:
A) Отбасындағы өзара қатынас стилі
B) Баланың отбасы өміріне белсенді араласуы
C) Адамгершілік ұстанымдары
D) Ата-ана туралы мәліметтер
E) Ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы
F) Отбасы құрылымы
G) Ата-ананың тәрбиенің мақсатын, міңдеттерін түсінуі
H) Жеке тұлғаға бағытталуы
73. Эстетикалық тәрбие міндеттерінің бірі:
A) Эстетикалық білімдер беру
B) Эстетикалық талғамды және сезімді дамыту
C) Эстетикалық мәдениетке тәрбиелеу
Ғылыми дүниетаным калыптастыру
E) Еңбек қабілеттілігін арттыру
F) Табиғатқа ұқыптылықпен қарау
G) Өмірді сезіну
H) Адамгершілігін дамыту
74. Тәрбие бағыттарының түрлері:
A) Экологиялық
B) Адамгершілік
C) Экологиялық
D) Тұлғалық
E) Қоғамдық
F) Мемлекеттік
G) Әлеуметтік
H) Психологиялық
75. Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:
A) Жеке
B) Ұкымдық және фронталды
C) Топтық
D) Сабақ және факультатив
E) Жұптық
F) Пікірталас
G) Ойын
H) Ертеңгілік
76. Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:
A) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне
B) Қойылатын талаптардың мазмұнына
C) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне
D) Директор орыбасарының позициясына
E) Мектеп директорының позициясына
F) Сұранысқа ие болуына
G) Мұғалім позициясына
H) Отбасына қатысты
77. Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне:
A) Тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады
B) Іс-әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы жатады
C) Әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалы болуы жатады
D) Жоспарлы болуын жатқызады
E) Сынып жетекшілерінің педагогикалық біліктілігінің жоғары болуы жатады
F) Саналы болуын жатқызады
G) Сыныппен оқушының арасындағы қарым-қатынастың тығыз болуы жатады
H) Жоспардан тыс болуы жатады
78. Отбасының жалпы сипаттамаларының көрсеткіші (көрсеткіштері):
Ата-ананың тәрбиенің мақсатын, міндеттерін түсінуі
Отбасындағы өзара қатынас стилі
Ата-ананың баланың өмір әрекетіннің мазмұнына көңіл бөлуі
Адамгершілік ұстанымдар
E) Отбасы құрылымы
F) Ата-ана туралы мәліметтер
G) Шаруашылық
H) Толық емес
79.Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды:
A) Ұжымдық қарым-қатынас
B) Шығармашылық қарым қатынас
C) Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас
D) Креативті ойлау
E) Ашық қарым-қатынас
F) Сын тұрғысынан қарау
G) Эмоционалдық қарым-қатынас
H) Белсенді қарым-қатынас
80. Адамгершілік тәрбие міндеті (міндеттері):
A) Адамгершілік сана қалыптастыру
B) Адамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастыру
C) Моральдік ережелерді меңгерту
D) Табиғатқа ізгілік қатынас қалыптастыру
E) Санитарлық-гигиеналық іскерліктер қалыптастыру
F) Табиғатқа ұқыптылықпен қарау
G) Өмірді сезіну
H) Эстетикалық талғамды және сезімді дамыту
81. Тәрбиені жүйелеуді ұйымдастырудағы міндеттер:
A) Тәрбие процесі белгіленген мақсатта жүйеленуі тиіс
B) Баланың бойына біткен қабілеттілігі мен мақсат-мүдделерін жаңаша дамыту
C) Баланың өнегелілік мінез-құндылықтарын қалыптастыру
D) Баланың тәрбиесі мақсатты түрде жүзеге асады
E) Баланың бойына біткен қабілеттілін дамыту
F) Денсаулык пен салауатты өмір салтын тәрбиелеу
G) Адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру
H) Баланың қоғамда өзін ұстай білу сипаты
82. Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда ұстаздар ұжымы жұмысының маңызы:
A) Эстетикалық сана-сезімін арттырады
B) Эстетикалық талғамы мен көзқарасын арттырады
C) Эстетикалық құштарлығын арттырады
D) Оқушылардың ата -аналарымен танысады
E) Ертеңгі күнге деген қуаныш сезімі орнайды
F) Көрме ішін безендіреді
J) Қоршаған орта жайлы ой бөліседі
H) Оқушылардың қызуғышылығы артады
83. Отбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компоненттері:
A) Өнегелілік-психологиялық жағдайы
B) Оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы
C) Ата-ананың педагогикалық мәдениеті
D) Материалдық жағдайы
E) Отбасы құрамы
F) Ата-аналарының білімдері
G) Баламен қатынасы
H) Толық жанұя
84. Тәрбие жүйесінің механизмдері:
А) Ұжым әрекетінің жүйесі
В) Жүйені белгілі тәртіп бойынша реттеу
С) Жүйенің жүзеге асуы
D) Жаңалықтарды оқу процесіне енгізу
E) Ұжым әрекетінің мазмұны
Ғ) Ата-ана
G) Тәрбиеші
H) Тәрбиеленуші
85. А.С. Макаренконың белгілеген ұжым сатылары:
А) Бірінші саты - ұжымның құрылуы
В) Екінші сатыда белсенділердің ықпалы арта түседі
С) Үшінші саты – ұжымның әр мүшесіне талап қойылуы
D) Үшінші және одан кейінгі сатылар ұжымның кемелденуі
E) Екінші саты - ұжымның кемелденуі
F) Төртінші сатыда қоғам қалыптасады
G) Кейінгі сатыларда ұжым құрылады
H) Ешқандай талап қойылмайды
86. Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:
А) Баланы қиындықтар құрсауында жалғыз қалдыру тиіс. Себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасады
В) Талаптар әділ де анық қойылып, нақты орындалуы тиіс
С) Балаға әсер ететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көңілден шықандығы
Д) Баланы қиындықтар құрсауында жалғыз қалдыруға болмайды
E) Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу
F) Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек кана практикалық тапсырмалар беру қажет
G) Бетімен жіберушілік орын алу тиіс
H) Баланы отбасында қысымшылық көрсетіп ұстау тәрбие кепілі
87. Тәрбие ерекшеленеді:
A) Көпфакторлығымен
B) Ұзақтығы жэне үздіксіздігімен
С) Комплекстілігімен
D) Дискреттілігімен
E) Бір мерзімділігімен
F) Қыскалығымен
G) Жинақтылығымен
H) Әртүрлілігімен
88. Тәрбие түрлері:
A) Құқықтық тәрбие
B) Эстетикалық тәрбие
C) Азаматтық тәрбие
D) Қоғамдық тәрбие
E) Тұлғалық тәрбие
F) Мемлекеттік тәрбие
G) Әлеуметтік тәрбие
H) Біржақты тәрбие
89. Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылады:
A) Гигиеналық талаптарға сай болуы
B) Эстетикалық талаптарға сай болуы
C) Құқықтық талаптарға сай болуы
D) Педагогикалық талаптарға сай болуы
E)Экологиялық талаптарға сай болуы
F) Оқушының талаптарына сай болуы
G) Мектептің талаптарына сай болуы
H)Отбасының талаптарынасай болуы
90. Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда кітапхананың маңызы:
A) Оқушылардың көркем әдеби шығармаларды сүюі
B) Эстетикалық талғамдарын арттырады
C) Мәдени ой-өрісін кеңейтеді
D) Оқушылардың ата-аналарымен танысады
E) Химиялық заттар туралы түсінік алады
F) Ертеңгі күнге деген қуаныш сезімі орнайды
J) Қоршаған орта жайлы ой бөліседі
H) Оқушылардың қызуғышылығы артады
91. Отбасы тәрбиесінің құқыктық негіздерін аныктайды:
A) ҚР Конституциясында
B) «Білім туралы» Заңда
C) «Бала құқығы туралы конвенцияда»
D) Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасында
E) Мектеп құжаттарында
F) Мемлекеттік бағдарламаларда
G) «Тілдер» туралы Заңда
H) Баспа беттерінде
92. Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру:
A) Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру
B) Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру
C) Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру
D) Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру
E) Оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру
F) Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру
G) Топтың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру
H) Мектептегі сынып өміріне қамқорлық
93. Тәрбие бағыттары:
А) Дене, еңбек
В) Рухани-адамгершілік, еңбек, дене
С) Кәсіби-бағдарлық, экологиялық
D) Шыдамды-төзімділік,имандылық
E) Әдеби-шығармашылық
F) Ұстамдылық
G) Креативтілік
H) Құзіреттілік
94. Сынып жетекшісінің тұжырым ережелері:
А) Тәрбиенің жеке тұлғаға бағытталуы
В) Тәрбие іс-әрекетінің мақсаттарының бірлігі
С) Тәрбие қоғамдық мүддені сипаттауы тиіс
D) Тәрбие мақсатты түрде жүзеге асуы тиіс
E) Тәрбие процесінің нәтижелі болуы
F) Тәрбиенің нақты сипатта болуы
G) Тәрбие процесі белгіленген мақсатта жүйеленуі тиіс
H) Тәрбие процесінің нәтижелі болмауы
95. «Форма» терминінің мәні:
А) Тәрбие процесінің сырттай көрінісі
В) Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс-шаралардың жиынтығы
С) Тәрбиеленушілердің ұжымдық және дара іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесі
D) Тәрбиелік шараларды жоспарлау
E) Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара қарым-қатынасы
F) Тәрбие процесінің іштей көрінісі
G) Тәрбиелік шараларды жоспарлаудың аяқсыз қалуы
H) Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара қарым қатынасының болмауы
96. Отбасындағы өнегелілік-психологиялық жағдайының көрсеткіштері:
А) Адамгершілік ұстанымдары
В) Ата-ананың тәрбиенің мақсатын, міндеттерін түсінуі
С) Баланың отбасы өміріне белсенді араласуы
D) Ата-ана туралы мәліметтер
E) Отбасы құрылымы
F) Ауқаттылығы,тұрмыстық жағдай
G) Отбасындағы өзара қатынас стилі
H) Қоғамдық жұмыстарға араласуы
97. Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда тәрбие сағаттарының маңызы:
A) Оқушылардың қызуғышылығы артады
B) Ертеңгі күнге деген қуаныш сезімі орнайды
C) Өткізілетін тәрбие сағаты тақырыбына сай безендіру жұмыстарымен айналысумен қатар ән, көркем сөз өнерлерін әзірлеуге ат салысады
D) Оқушылардың ата-аналарымен танысады
E) Химиялық заттар туралы түсінік алады
F) Көрме ішін безендіреді
J) Қоршаған орта жайлы ой бөліседі
H) Ою-өрнек
98. Адамгершілік тәрбиесінің ұйымдастыру формалары:
A) Этикалық әңгіме, әңгімелесу
B) Лекция
C) Пікірталас
D) Дидактика
E) Ойындар
F) Спорт жарыстар
J) Өзіндік жұмыс
H) Тәжірбие
99. Эстетикалық тәрбие теориясы мен практикасын талдауға қатысқан халық ағарту ісінің қайраткерлері:
A) В.А.Сухомлинский,А.В.Луначарский,Н.К.Крупская
B) А.С.Макаренко,П.П.Блонский
C) С.Т.Шацкий,В.Н.Шацкая,А.И.Буров
D) Крупская, Ы.Алтынсарин
E) А.С.Макаренко,Ф.Энгельс
F) К.Д.Ушинский,Чернышевский
J) Ы.Алтынсарин
H) М.Жұмабаев
100. Эстетикалық тәрбиенің міндеттері:
A) Эстетикалық білім, мәдениет
B) Сезімді қалыптастыру
C) Шынайы қоршаған ортаға эстетикалық қатынас орнату
D) Отанды қорғау
E) Үйді безендіру
F) Қоршаған ортаны қорғау
J) Оқырмандар конференциясын қалыптастыру
H) Оқушыларға сынып ережесін үйрету
101. Эстетикалық тәрбие ... тәрбиесімен байланысты:
A) Еңбек
B) Ақыл-ой, адамгершілік
C) Дене шынықтыру
D) Отанды қорғау
E) Экологиялық
F) Қоршаған ортаны қорғау
J) Өзіндік жұмыс
H) Тәжірибе
102. Құқықтық тәрбие міндеті (міндеттері):
A) Кәсіби құқықтық білім қалыптастыру
B) Қарапайым құқықтық сауаттылық ашу
C) Құқықтық жауапкершілікке тәрбиелеу
D) Моральдік ережелерді меңгерту
E) Ғылыми дүниетаным қалыптастыру
F) Ой қабілеттерін дамыту
G) Құқықтық мемлекеттік азаматын тәрбиелеу
H) Табиғатқа ізгілік қатынас қалыптастыру
103. Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
A) П.П.Блонский
B) Л.С.Выготский
C) C.T.Щацкий
D) В.А.Сластенин
E) М.С.Воронецкий
F) В.В.Иванов
G) Д.Г.Мид
H) Ч.Кули мен Д.Г.Мид
104. Сынып жетекшісі:
A) Отбасымен жұмыс жасайды
B) Бала денсаулығына қамқорлық жасайды
C) Диагностикалық жұмыстар жасайды
D) Отбасылық әрекетке араласады
E) Эстетикалық мәселені шешуі
F) Еңбек мәселесін қарастырады
G) Имандылыққа тәрбиелейді
H) Ойын үйретеді
105. Адамгершілік түсініктерді тереңдету мен бекіту, білімді қорытындылау, адамгершілік көзқарастар мен сенімдер жүйесін қалыптастыру факторлары:
A) Мегафакторлар
B) Мезофакторлар
C) Макрофакторлар және микрофакторлар
D) Экофакторлар
E) Факторлар
F) Педфакторлар
G) Экономика
H) Агрофакторлар
106. Тәрбие әдістерін таңдаудағы жетекші шарт (шарттар):
A) Балалар ұжымының қалыптасу деңгейі, тәрбие жағдайы
B) Баланың тәрбиелілігі, жас және дара ерекшеліктер
C) Тәрбие мақсатымен міндеттеріне сәйкестігі
D) Ата-ана сұранысы
E) Тәрбиеленушінің көңіл-күйі
F) Оқушылар ұжымының қалыптасу деңгейі
G) Тәрбиелік ықпал ету түрлері мен әдістерінің өзара байланысы
H) Отбасы жағдайына байланысты
107. ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар кұқығын қорғау мәселесі:
A) Неке мен отбасы, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлығының
аясында
B) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу - ата-ананың табиғи құқығы және міндеті
C) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасауы тиіс
D) Кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасауға құқылы
E) Отбасы мен отбасы мүшелері өзінің әлеуметік және материалдық
жағдайларын жақсартуда, қоғам көмектесу қажет
F) Балаларды қорғай және тәрбиелеу бұл мемлекеттің негізгі міндеті
G) Неке мен отбасы, баланың тәрбиелік деңгейіне жауапты
H) Отбасы және отбасы мүшелері қазіргі қоғам қамқорлығының аясында
108. Адамгершілік тәрбие міндеті (міндеттері):
А) адамгершілік санақалыптастыру
В) Адамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастыру
С) моральдік ережелерді меңгерту
D) Эстетикалық талғам қалыптастыру
Е) Табиғатқа ізгілік қатынас қалыптастыру
F) Табиғатқа ұқыптылықпен қарау
G) Өмірді сезіну
H) Эстетикалық талғамды және сезімді дамыту
109. Адамгершілік тәрбиесінің ұйымдастыру формалары:
A) Этикалық әңгіме, әңгімелесу
B) Лекция
C) Пікірталас
D) Дидактика
E) Ойындар
F) Спорт жарыстар
G) Өзіндік жұмыс
H) Тәжірибе
110. Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгісі (белгілері):
А) Ұжым мүшелерінің бірлігі, әрқайсының өзіндік пікірінің болуы
В) Тек ұжымдық жауапкершілік
С) Басқа ұжыммен органикалық байланыста болуы
D) Жеке іс-әрекет
Е) Жеке басшылық
Ғ) Әртүрлі мақсат
G) Басқа ұйымдармен байланыс болмауы
H) Басшылықтың болмауы
111. Тәрбие түрлері:
A) Эстетикалық тәрбие
B) Құқықтық тәрбие
C) Азаматтық тәрбие
D) Тұлғалық тәрбие
E) Ақпараттық тәрбие
F) Қоғамдық тәрбие
G) Психологиялық тәрбие
H) Отбасылық тәрбие
112. Адамгершілікке тәрбиелеудің маңызды педагогикалық міндеттері:
A) Оқушылардың белсенді өмірлік позициясын қалыптастыру
B) Қоғамдық борышқа саналы көзқарасын тәрбиелеу
C) Сөз бен істің бірлігін қамтамасыз ету
D) Мейірімсіз күрес жүргізу
E) Адамдарға зор сүйіспеншілікпен қарау
F) Жас ұрпақта отанға,қоғамға,еңбекке деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу
J) Оқырмандар конференциясын қалыптастыру
H) Оқушыларға сынып ережесін үйрету
113. Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгісі (белгілері):
А) Ұжым мүшелерінің бірлігі, әрқайсының өзіндік пікірінің болуы
В) Ұжымның мақсатының қоғамдық мәнде болуы
С) Ұжымда белсенді топтың болуы
D) Әртүрлі мақсат
E) Тек ұжымдық жауапкершілік
Ғ) Жеке басшылық
G) Басқа ұйымдармен байланыс болмауы
H) Лидердің болмауы
114. Ойындарды дене тәрбиесіне тигізер ықпалына сәйкес шартты түрде мынандай топтарға бөлуге болады:
A) Ептілікке, жылдамдыққа баулуға арналған ойындар
B) Күштілікке баулуға арналған ойындар
C) Төзімділікке,ырғақтылыққа баулуға арналған ойындар
D) Ақылдылыққа баулуға арналған ойындар
E) Еңбекке баулуға арналған ойындар
F) Суретке баулуға арналған ойындар
G) Cыныптан тыс жаттығуларға арналған ойындар
H) Жаңа жылдық ойындар
115. Сынып жетекшісінің негізгі қызметтері (Н.Е. Щуркова бойынша):
A) Мектептегі сынып өміріне қамқорлық
B) Өмірді түсінуге арналған рухани іс-әрекетін ұйымдастыру
C) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық
D) Баланың адамгершілігін қалыптастыруға қамқорлық
E) Үй жұмысына бақылау
F) Ата-анамен жұмыс
G) Баланың денсаулығына қамқорлық
H) Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру
116. Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда ұстаздар ұжымы жұмысының маңызы:
A) Эстетикалық сана-сезімін арттырады
B) Эстетикалық талғамы мен көзқарасын арттырады
C) Эстетикалық құштарлығын арттырады
D) Оқушылардың ата -аналарымен танысады
E) Ертеңгі күнге деген қуаныш сезімі орнайды
F) Көрме ішін безендіреді
G) Қоршаған орта жайлы ой бөліседі
H) Оқушылардың қызуғышылығы артады
117. Отбасын диагностикалау әдісі (әдістері):
А) Жеке іс құжаттарын зерттеу
В) Сауалнама
С) Жанұяға бару
Д) Әдебиетпен жұмыс
Е) Салыстырмалы эксперимент
F) Модельдеу
G) Түрлендіруші эксперимент
H) Әңгіме
118. Мектептің тәрбие жұмысы бағыттары бойынша тәрбие бөлінеді:
А) Адамгершілік және еңбек
В) Экономикалық және эстетикалық
С) Азаматтық және экологиялық
Д) Мектептік және мектептен тыс
Е) Отбасылық және қоғамдық
Ғ) Конфессионалдық (діни) және атеистік
G) Отбасылық
H) Әлеуметтік
119. Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұсынылатын бағыттары:
А) Адамгершілік тәрбиесі
В) Еңбек тәрбиесі
С) Азаматтық тәрбие
Д) Қоғамдық тәрбие
Е) Ізеттік тәрбие
F) Отбасылық тәрбие
G) Отбасылық
H) Әлеуметтік
120. Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылады:
А) Гигиеналық талаптарға сай болуы
В) Педагогикалық талаптарға сай болуы
С) Құқықтық талаптарға сай болуы
Д) Мектептің талаптарына сай болуы
Е) Экологиялық талаптарға сай болуы
Ғ) Оқушының талаптарына сай болуы
G) Қоғамдық талаптарға сай болуы
H) Отбасылық талаптарға сай болуы
121. Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П. Подласый бойынша):
А) Жеке тұлға ұжымды өзіне бағындырады
В) Тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы
С) Тұлғаның ұжымға тәуелділігі
Д) Демократиялық
Е) Тең
F) Авторитарлық
G) Тұлғаның ұжымға тәуелділігі жоқ
H) Тұлға тәуелсіз
122. Экономикалық тәрбие барысында қалыптасады:
А) Табиғи ресурстарға үнемдік көзқарас
B) Тиімді экономикалық іс-әрекет мотивтері
С) Экономикалық сана-сезім
D) Ой қабілеттерін дамыту
Е) Моральдік ережелерді меңгерту
Ғ) Табиғатқа ізгілік қатынас
G) Құқықтық жауапкершілік
H) Адамгершілік нормалары
123. Сынып жетекшісі:
А) Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастырады
В) Отбасымен жұмыс жасайды
С) Диагностикалық жұмыстар жасайды
D) Қоғамдық жұмыстарга араласады
Е) Экономикалық мәселені шешуі
F) Еңбек мәселесін қарастырады
G) Отбасылық әрекетке араласады
H) Қаржы мәселесін қарастырады
124. Сократтың пікірінше тәрбиенің мақсаты:
A) Заттардың табиғатты зерттеуі емес
B) Өз-өзіңді тану
C) Аса құлықтылықты жетілдіру
D) Адамның табиғи күш қуаттылығын дамыту
E) Даму жан-жақты және үйлесімді болуының биігінде көріну
F) Рақымды адам қалыптастыру
G) Педагогикалық процес пен оның қажеттілігіне қарай өзгеру
H) Педагогиканың ең маңызды мәселесі
125. А. Дистерверг бойынша тәрбиенің ең жоғарғы мақсаты:
A) Ақиқатқа өз ынтасымен қызмет ету
B) Сұлулыққа өз ынтасымен қызмет ету
C) Мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету
D) Рақымды адам қалыптастыру
E) Өз-өзін тәрбиелеу
F) Аса құлықтылықты жетілдіру
G) Адамның табиғи күш қуатын дамыту
H) Жан-жақты даму
126. Тәрбие мақсаты – бұл:
A) Педагогикалық процес пен оның қажеттілігіне қарай өзгеру
B) Бұл қоғамның бет бұрысына, қандай мұраттарына қол жетуге бағытталған
C) Педагогиканың ең маңызды мәселесі
D) Жан-жақты даму
E) Адамның табиғи күш қуатын дамыту
F) Мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету
G) Өз-өзіңді тану
H) Аса құлықтылықты жетілдіру
127. Аристотельдің түсінігі бойынша тәрбие мақсаты:
A) Жан-рақымын дамыту
B) Ақыл-есті дамыту
C) Жан-рақымы, ақыл-ес пен ерік жігерді дамыту
D) Жан-жақты даму
E) Адамның табиғи күш қуатын дамыту
F) Мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету
G) Өз-өзіңді тану
H) Аса құлықтылықты жетілдіру
128. Әлеуметтендіру терминінің ең алғашқы мағынасы – бұл:
A) Жерді қоғамдастыру
B) Өндіріс құралдарын қоғамдастыру
C) «Қоғамдастыру»
D) Жан-жақты даму
E) Адамның табиғи күш қуатын дамыту
F) Мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету
G) Өз-өзіңді тану
H) Аса құлықтылықты жетілдіру
129. Ф.Г.Гиддингстің «Әлеуметтік теория» кітабында әлеуметтендіру ұғымына берген анықтамасы – бұл:
A) Адамның әлеуметтік табиғи мінезін дамыту
B) Жалпы адамды әлеуметтік өмірге дайындау
C) Адамның әлеуметтік мінезін немесе индивидтің мінезін дамыту, жалпы адамды әлеуметтік өмірге дайындау
D) Бұл қоғамның бет бұрысына, қандай мұраттарына қол жетуге бағытталған
E) Педагогикалық процес пен оның қажеттілігіне қарай өзгеру
F) Мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету
G) Педагогиканың ең маңызды мәселесі
H) Аса құлықтылықты жетілдіру
130. Маркарянның ойынша, философияда дәлелденген мәдениеттің үш түрін атаңыз:
A) Материалдық, рухани және соционормативті
B) Материалдық, рухани және адамгершілік
C) Материалдық, рухани және соционормативтік немесе адамгершілік
D) Материалдық, рухани және әлеуметтік
E) Материалдық, рухани және саяси
F) Мемлекеттік, діни және соционормативті
G) Мемлекеттік, рухани және адамгершіліе
H) Материалдық, рухани және мемлекеттік
131. Әлеуметтендіру кезінде «субьект-субьект» позициясын ұстанған ғалымдар:
A) Ч.Кули
B) Д.Г.Мид
C) Ч.Кули мен Д.Г.Мид
D) Э.Дюркгейм
E) Т.Парсонс
F) Э.Дюркгейм мен Т.Парсонс
G) Т.Парсонс пен Д.Г.Мид
H) Ч.Кули мен Э.Дюркгейм

132. Әлеуметтендіру негізінде адам мен қоғам «субьект-обьект» деген позицияны ұстанған ғалымдар:
A) Э.Дюркгейм
B) Т.Парсонс
C) Э.Дюркгейм мен Т.Парсонс
D) Т.Парсонс пен Д.Г.Мид
E) Ч.Кули мен Э.Дюркгейм
F) Ч.Кули
G) Д.Г.Мид
H) Ч.Кули мен Д.Г.Мид
133.Тәрбиенің әсері - бұл:
A) Қалыптасып келе жатқан тұлғаның ортамен мақсаттарға сай өзара қарым-қатынасы
B) Қалыптасып келе жатқан тұлғаның ортамен әлеуметтік мақсаттарға сай өзара қарым – қатынасы
C) Қалыптасып келе жатқан тұлғаның ортамен рухани мақсаттарға сай қарым-қатынасы
D) Өзіне тән әдістер арқылы, құқықтық идеалды қалыптастыратын тәрбие кеңістігі
E) Өзін-өзі тану
F) Рақымды адам тәрбиелеу
G) Әр тұлғаның өмірдегі өз орнын өзі белгілеуін қамтамасыз ету
H) Мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету
134. Әлеуметтік тәрбиеге қазіргі заманғы педагогтардың берген анықтамасы:
A) Өзіне тән әдістер арқылы, құқықтық идеалды қалыптастыратын тәрбие кеңістігі
B) Өзіне тән әдістер арқылы, экономикалық саяси тәрбие кеңістігі
C) Өзіне тән әдістері арқылы, сонымен қатар экономикалық саяси құқықтық идеалды қалыптастыратын тәрбие кеңістігі
D) Қалыптасып келе жатқан тұлғаның ортамен рухани мақсаттарға сай қарым-қатынасы болып табылады
E) Қалыптасып келе жатқан тұлғаның ортамен әлеуметтік мақсаттарға сай өзара қарым-қатынасы болып табылады
F) Қалыптасып келе жатқан тұлғаның ортамен мақсаттарға сай өзара қарым-қатынасы болып табылады
G) Әр тұлғаның өмірдегі өз орнын өзі белгілеуін қамтамасыз ету
H) Мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету
135.Тәрбие мазмұны - бұл:
A) Әр тұлғаның өмірдегі өз орнын өзі белгілеуін қамтамасыз ету
B) Өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдайлар жасауға бағытталған көрсеткіші
C) Қоғамның эканомикалық және әлеуметтік даму көрсеткіші
D) Өзіне тән әдістер арқылы, құқықтық идеалды қалыптастыратын тәрбие кеңістігі
E) Өзін-өзі тану
F) Рақымды адам тәрбиелеу
G) Педагогиканың ең маңызды мәселесі
H) Мейірімділікке өз ынтасымен қызмет ету
136. Ақыл-ой тәрбиесінің мақсаты - бұл:
A) Балалардың ақыл-ой күштерін дамыту
B) Интелектуалдық қабілеттерін дамыту
C) Балалардың ақыл-ой күштерін және интелектуалдық қабілеттерін ндамыту
D) Адамгершілік қасиеттерді үйрету
E) Жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыру
F) Адамгершілік идеалармен қасиеттерді үйрету
G) Жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген тұтас адамгершілік тұлғаны қалыптастыру
H) Танымдық қызығушылықты дамыту
137. Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері - бұл:
A) Танымдық қызығушылықты дамыту
B) Танымдық белсенділікті қалыптастыру
C) Ғылыми ақпараттар ағысында өз бетінше білім алуға ынталандыру
D) Адамгершілік сана сезімді қалыптастыру
E) Адамгершілік сезімдерді тәрбиелеу және дамыту
F) Гигиеналық дағдыларды қалыптастыру
G) Өзін-өзі тәрбиелеуді қалыптастыру
H) Құқықтық мемлекет азаматын тәрбиелеу
138.Адамгершілік тәрбиесінің мақсаты - бұл:
A) Жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыру
B) Адамгершілік идеалдар мен қасиеттерді үйрету
C) Жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген тұтас адамгершілік тұлғаны қалыптастыру
D) Интелектуалдық қабілеттерін дамыту
E) Құқықтық мемлекеттік азамат тәрбиелеу
F) Өзін-өзі тәрбиелеуді қалыптастыру
G) Азаматтық міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру
H) Қоғамның саяси өмір негізімен таныстыру
139.Адамгершілік тәрбие міндеттері - бұл:
A) Адамгершілік сана сезімді қалыптастыру
B) Адамгершілік сезімдерді тәрбиелек және дамытк
C) Адамгершілік мінез құлықтың әдістері мен іскерліктерін қалыптастыру
D) Интелектуалды тұлға қалыптастыру
E) Гигиеналық дағдыларды қалыптастыру
F) Танымдық белсенділікті арттыру
G) Танымдық қызығушылықты дамыту
H) Азаматтық міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру
140. Құқықтық тәрбие мақсаты - бұл:
A) Құқықтық сана сезімін қалыптастыру
B) Қоғамдағы құқықтық нормалар мен құқықтық мәдениетті сақтау
C) Заңды құрметтеу дағдыларын қалыптастыру
D) Қоғамның саяси өмірінің негізімен таныстыру
E) Қоғамға деген дұрыс көзқарасын қалыптастыру
F) Адамгершілік сана сезімін қалыптастыру
G) Интелектуалды тұлғаны қалыптастыру
H) Гигиеналық тұлғаны қалыптастыру
141. Құқықтық тәрбиенің міндеттері - бұл:
A) Құқықтық мемлекеттің азаматын тәрбиелеу
B) Өмірге қажетті қарапайым заңгерлік сауаттылықты меңгеру дағдыларын қалыптастыру
C) Балаларды өз құқықтары, міндеттері мен құқықтық жауапкершіліктермен, құқықтық қатынастармен таныстыру
D) Қоғамның саяси өмірінің негізімен таныстыру
E) Тұлғаның өз абыройын бағалап құрметтеу сезімін қалыптастыру
F) Адамгершілік сана сезімін қалыптастыру
G) Интелектуалды тұлғаны қалыптастыру
H) Азаматтық міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру
142. Азаматтық тәрбиенің негізгі мақсаты - бұл:
A) Қоғамның саяси өмірінің негізімен таныстыру
B) Азаматтық міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру
C) Қоғамның саяси өмірінің негізімен таныстыру, азаматтық міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру
D) Құқықтық мемлекеттік азаматын тәрбиелеу
E) Тұлғаның өз абыройын бағалап құрметтеу сезімін қалыптастыру
F) Адамгершілік сана сезімін қалыптастыру
G) Интелектуалды тұлғаны қалыптастыру
H) Өмірге қажетті қарапайым заңгерлік сауаттылықты меңгеру дағдыларын қалыптастыру
143. Азаматтық тәрбиенің міндеттері - бұл:
A) Тұлғаның өз абыройын бағалап құрметтеу сезімін қалыптастыру
B) Адамға өзін заңды, саяси, әлеуметтік тұрғыдан әрекетшіл екенін сезіндіретін тұлғаның азаматтылығын қалыптастыру
C) Тұлға бойында басқа азаматтарға және мемлекетке деген сыйластық және сенімділік қатынастарын қалыптастыру
D) Құқықтық мемлекеттік азаматын тәрбиелеу
E) Гигиеналық тұлғаны қалыптастыру
F) Адамгершілік сана сезімін қалыптастыру
G) Интелектуалды тұлғаны қалыптастыру
H) Өмірге қажетті қарапайым заңгерлік сауаттылықты меңгеру дағдыларын қалыптастыру
144. Экологиялық тәрбиенің мақсаты - бұл:
A) Бала санасында табиғатты қорғау мәдениетін қалыптастыру
B) Бала санасында қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға үйрету
C) Табиғатты қорғауға даярлықтарын қалыптастыру
D) Интелектуалдық қабілеттерін дамыту
E) Құқықтық мемлекеттік азамат тәрбиелеу
F) Өзін-өзі тәрбиелеуді қалыптастыру
G) Азаматтық міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру
H) Қоғамның саяси өмір негізімен таныстыру
145. Экологиялық тәрбиенің негізгі міндеттері - бұл:
A) Жас ұрпақ пен барлық тұрғындардың жоғарғы экологиялық мәдениеттерін қалыптастыру
B) Табиғатқа қоғам дамуының материалды және рухани күштердің қайнар көзі ретінде қарап, оның тағдырына жауапкершілікті сезіну
C) Қоршаған ортаға зиян келтірмей кейбір шаруашылық-экономикалық мәселелерді шешетін дағдылармен іскерліктерді қалыптастыру
D) Интелектуалды тұлға қалыптастыру
E) Гигиеналық дағдыларды қалыптастыру
F) Танымдық белсенділікті арттыру
G) Танымдық қызығушылықты дамыту
H) Азаматтық міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру
146. Еңбек тәрбиесінің мақсаты - бұл:
A) Балалардың еңбекке деген дұрыс көзқарастарын қалыптастыру
B) Еңбек етуге даярлықтарын қалыптастыру
C) Мамандықты саналы таңдауларын қалыптастыру
D) Жас ұрпақ пен барлық тұрғындардың жоғарғы экологиялық мәдениеттерін қалыптастыру
E) Қоршаған ортаға зиян келтірмей кейбір шаруашылық-экономикалық мәселелерді шешетін дағдылармен іскерліктерді қалыптастыру
F) Танымдық белсенділікті арттыру
G) Табиғатқа қоғам дамуының материалды және рухани күштердің қайнар көзі ретінде қарап, оның тағдырына жауапкершілікті сезіну
H) Азаматтық міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру
147. Еңбек тәрбиесінің міндеттері - бұл:
A) Белсенділік, іскерлік, еңбекті құрметтеу сияқты қасиеттерді дамыту
B) Тұлғаның жігерлі қасиеттерін дамытатын қажетті дағдыларды бекіту
C) Жастарға кәсіптік бағдар беру
D) Табиғатқа қоғам дамуының материалды және рухани күштердің қайнар көзі ретінде қарап, оның тағдырына жауапкершілікті сезіну
E) Гигиеналық дағдыларды қалыптастыру
F) Қоршаған ортаға зиян келтірмей кейбір шаруашылық-экономикалық мәселелерді шешетін дағдылармен іскерліктерді қалыптастыру
G) Танымдық қызығушылықты дамыту
H)Жас ұрпақ пен барлық тұрғындардың жоғарғы экологиялық мәдениеттерін қалыптастыру
148. Экономикалық тәрбие мақсаты - бұл:
A) Балалардың нарықтық экономика жағдайында шаруашылықты тиімді жүргізу қағидалары мен сана-сезімдеріне ықпал жасау
B) Экономика жағдайында шаруашылықты тиімді жүргізу талаптары мен мүдделерін қалыптастыруға жүйелі және мақсатты ықпал жасау
C) Тиімді экономикалық іс-әрекетке байланысты экономикалық ұғым мен сана-сезімді қалыптастыру
D) Белсенділік, іскерлік, еңбекті құрметтеу сияқты қасиеттерді дамыту
E)Тұлғаның жігерлі қасиеттерін дамытатын қажетті дағдыларды бекіту
F) Жастарға кәсіптік бағдар беру
G) Қоршаған ортаға зиян келтірмей кейбір шаруашылық-экономикалық мәселелерді шешетін дағдылармен іскерліктерді қалыптастыру
H) Азаматтық міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру
149. Экономикалық тәрбиенің міндеттері - бұл:
A) Экономикалық сана сезіммен ақыл-ойды, саналы мұқтаждықтар мен қажеттіліктерді қалыптастырып бекіту
B) Адам бойында тәртіптілік , үнемшілік, ұқыптылық сияқты қасиеттерді қалыптастыру
C) Тиімді экономикалық іс-әрекетке деген ынта мен талпынысты қалыптастыру
D) Белсенділік, іскерлік, еңбекті құрметтеу сияқты қасиеттерді дамыту
E) Тұлғаның жігерлі қасиеттерін дамытатын қажетті дағдыларды бекіту
F) Жастарға кәсіптік бағдар беру
G) Қоршаған ортаға зиян келтірмей кейбір шаруашылық-экономикалық мәселелерді шешетін дағдылармен іскерліктерді қалыптастыру
H) Азаматтық міндеттерін орындауға дайындығын қалыптастыру
150. Дене шынықтыру тәрбиесінің мақсаты - бұл:
A) Салауатты өмір сүру негіздерін білу және ұстану
B) Өз еркімен дене шынықтыру және спортпен шұғылдану дағдыларын қалыптастыру
C) Адам денсаулығын сақтау мен нығайту және дененің дұрыс қалыптасып дамуына жеткізу
D) Белсенділік, іскерлік, еңбекті құрметтеу сияқты қасиеттерді дамыту
E) Экономикалық сана сезіммен ақыл-ойды, саналы мұқтаждықтар мен қажеттіліктерді қалыптастырып бекіту
F) Адам бойында тәртіптілік, үнемшілік, ұқыптылық сияқты қасиеттерді қалыптастыру
G) Қоршаған ортаға зиян келтірмей кейбір шаруашылық-экономикалық мәселелерді шешетін дағдылармен іскерліктерді қалыптастыру
H) Тиімді экономикалық іс-әрекетке деген ынта мен талпынысты қалыптастыру
151.Дене шынықтыру тәрбиесінің негізгі міндеттері - бұл:
A) Денсаулықты нығайтуға және дене щынықтыруды дұрыс дамытуға ықпал жасау
B) Табиғат күштері мен балалар денесін шынықтыру
C) Ақыл-ой және дене еңбегіне қабілеттілікті жетілдіру
D) Белсенділік, іскерлік, еңбекті құрметтеу сияқты қасиеттерді дамыту
E) Экономикалық сана сезіммен ақыл-ойды, саналы мұқтаждықтар мен қажеттіліктерді қалыптастырып бекіту
F) Адам бойында тәртіптілік, үнемшілік, ұқыптылық сияқты қасиеттерді қалыптастыру
G) Қоршаған ортаға зиян келтірмей кейбір шаруашылық-экономикалық мәселелерді шешетін дағдылармен іскерліктерді қалыптастыру
H) Тиімді экономикалық іс-әрекетке деген ынта мен талпынысты қалыптастыру
152.Эстетикалық тәрбие мақсаты - бұл:
A) Балалрдың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру
B) Әлемді сұлулық заңдары арқылы тануға қызығушылықтары мен талпыныстарын дамыту
C) Балалрдың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және әлемді сұлулық заңдары арқылы тануға қызығушылықтары мен талпыныстарын дамыту
D) Белсенділік, іскерлік, еңбекті құрметтеу сияқты қасиеттерді дамыту
E) Салауатты өмір сүру негіздерін білу және ұстану
F) Адам бойында тәртіптілік , үнемшілік, ұқыптылық сияқты қасиеттерді қалыптастыру
G) Өз еркімен дене шынықтыру және спортпен шұғылдану дағдыларын қалыптастыру
H) Адам денсаулығын сақтау мен нығайту және дененің дұрыс қалыптасып дамуына жеткізу
153.Эстетикалық тәрбие міндеттері - бұл:
A) Эстетикалық білімін қалыптастыру
B) Эстетикалық мәдениетке тәрбиелеу
C) Ата-бабаларымыздан қалған асыл мәдени мұраны игеру
D) Интелектуалды тұлға қалыптастыру
E) Қоршаған ортаға зиян келтірмей кейбір шаруашылық-экономикалық мәселелерді шешетін дағдылармен іскерліктерді қалыптастыру
F) Жас ұрпақ пен барлық тұрғындардың жоғарғы экологиялық мәдениеттерін қалыптастыру
G) Танымдық қызығушылықты дамыту
H) Табиғатқа қоғам дамуының материалды және рухани күштердің қайнар көзі ретінде қарап, оның тағдырына жауапкершілікті сезіну
154.Өзін-өзі тәрбиелеу - бұл:
A) Адамның өз тұлғасын қалыптастыру
B) Өмірдегі өз орнын өзі белгілеу
C) Өзін-өзі дамыту
D) Интелектуалды тұлға қалыптастыру
E) Эстетикалық білімін қалыптастыру
F) Эстетикалық мәдениетке тәрбиелеу
G) Танымдық қызығушылықты дамыту
H) Ата-бабаларымыздан қалған асыл мәдени мұраны игеру
155.Тұтас педагогикалық процесте жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастырудың негізгі міндеттері:
A) Дүниетаным ұғымының мәнін анықтау
B) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының әдіснамалық және психологиялық негізін айқындау
C) Оқушы тұлғасының дүниетанымдық көзқарасын қалыптастырудың заңдылықтарын ашу
D) Интелектуалды тұлға қалыптастыру
E) Эстетикалық білімін қалыптастыру
F) Эстетикалық мәдениетке тәрбиелеу
G) Танымдық қызығушылықты дамыту
H) Ата-бабаларымыздан қалған асыл мәдени мұраны игеру
156. Л.И.Божович ұсынысы бойынша жеке тұлғаның дүниетанымы:
A) Салыстырмалы түрде кеш келетін құбылыс
B) Жеткіншек шақта пайда болуы
C) Дүниетаным мен дүниені сезіну мүшесі
D) Оқушы тұлғасының дүниетанымдық көзқарасын қалыптастырудың заңдылықтарын ашу
E) Эстетикалық білімін қалыптастыру
F) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының әдіснамалық және психологиялық негізін айқындау
G) Танымдық қызығушылықты дамыту
H) Дүниетаным ұғымының мәнін анықтау
157. Дүниетанымды қалыптастыру - бұл:
A) Білімдер жүйесін меңгерудің нұсқауы оны тәжрибеде қолдана білу іскерлігі
B) Бағыттылық және өмірлік ұстанымдар
C) Іс-әрекетке дайындық
D) Оқушы тұлғасының дүниетанымдық көзқарасын қалыптастырудың заңдылықтарын ашу
E) Эстетикалық білімін қалыптастыру
F) Жеке тұлғаның дүниетанынмы қалыптасуының әдіснамалық және психологиялық негізін айқындау
G) Салыстырмалы түрде кеш келетін құбылыс
H) Дүниетаным ұғымының мәнін анықтау
158. Г.Н.Филонов бойынша тұлғалық іс-әрекеттік тұрғыдан оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру:
A) Шынайы дүниені жеке тұлғаның рухани тәжірибелік тұрғыдан меңгеру негізіндегі іс-әрекетін мойындауы
B) Тұтастықтың жеке тұлғаның интелектуалдық эмоционалды және іс-әрекет тәжірибе саласына әсерін іске асыру
C) Жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастыру жүйесінде тәрбие процесін дараландыру
D) Оқушы тұлғасының дүниетанымдық көзқарасын қалыптастырудың заңдылықтарын ашу
E) Эстетикалық білімін қалыптастыру
F) Білімдер жүйесін меңгерудің нұсқауы оны тәжрибеде қолдана білу іскерлігі
G) Танымдық қызығушылықты дамыту
H) Дүниетаным ұғымының мәнін анықтау
159. Тұтас педагогикалық процесте жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастырудың мақсаты:
A) Дүниетаным қалыптастырудың теориялық әдіснамалық негізін айқындау
B) Дүниетанымның индивидтің қызмет әрекетіндегі орнын айқындау
C) Дүниетаным қалыптастырудың теориялық әдіснамалық негізін және индивидтің қызмет әрекетіндегі орнын айқындау
D) Жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастыру жүйесінде тәрбие процесін дараландыру
E) Тұтастықтың жеке тұлғаның интелектуалдық эмоционалды және іс-әрекет тәжірибе саласына әсерін іске асыру
F) Білімдер жүйесін меңгерудің нұсқауы оны тәжрибеде қолдана білу іскерлігі
G) Шынайы дүниені жеке тұлғаның рухани тәжірибелік тұрғыдан меңгеру негізіндегі іс-әрекетін мойындауы
H) Дүниетаным ұғымының мәнін анықтау
160. Дүниетаным - бұл:
A) Ақиқатты дүниеге және ондағы адамның алар орнына, оны қоршаған болмысына және өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі
B) Адамдардың көзқарастары арқылы қалыптасқан негізгі өмірлік ұстанымы
C) Қоғамдық және жеке адам санасының ұйытқысы
D) Жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастыру жүйесінде тәрбие процесін дараландыру
E) Дүниетанымның индивидтің қызмет әрекетіндегі орнын айқындау
F) Дүниетаным қалыптастырудың теориялық әдіснамалық негізін айқындау
G) Дүниетаным қалыптастырудың теориялық әдіснамалық негізін және индивидтің қызмет әрекетіндегі орнын айқындау
H) Дүниетаным ұғымының мәнін анықтау
161. Дүниетанымның негізгі қызметтері:
A) Ақпаратты-бейнелі қызметі
B) Бағдарлы-реттеуші қызметі
C) Бағалау қызметі
D) Оқыту
E) Бағалау-реттеу қызметі
F) Оқыту-бейнелі
G) Ақпаратты-бағдарлы
H) Бейнелі-реттеуші
162. Дүниетанымның бағдарлы-реттеуші қызметі - бұл:
A) Адамның тәртібі мен іс-әрекеті арқылы оның санасын анықтау
B) Адамның тәртібі мен іс-әрекеті арқылы оның көзқарасын анықтау
C) Адамның тәртібі мен іс-әрекеті арқылы оның сенімін анықтау
D) Адамның тәртібі мен іс-әрекеті арқылы оның білімін анықтау
E) Адамның тәртібі мен іс-әрекеті арқылы оның мақсатын анықтау
F) Адамның тәртібі мен іс-әрекеті арқылы оның міндетін анықтау
G) Адамның тәртібі мен іс-әрекеті арқылы оның өмірлік ұстанымын анықтау
H) Адамның тәртібі мен іс-әрекеті арқылы оның ойын анықтау
163. Дүниетанымның жалпылау құрылымы:
A) Білім
B) Сенім
C) Мінез-құлық тетігі
D) Оқыту
E) Бағалау-реттеу
F) Оқыту-бейнелі
G) Бағалау
H) Ақпаратты-бейнелі
164. Балалар ұжымының үлкендер ұжымына қарағандағы ерекшеліктері:
A) Қоғамдық құндылық пен жеке тұлғаның маңызды мақсатына бағытталған бірлескен іс-әрекеті
B) Ұжым мүшелерінің еркін қарым-қатынас жасауы
C) Ұжым мүшелерінін бір-бірімен өзара жауапкершілігі және тәуелділігі
D) Жеке тұлға ұжымға тәуелді
E) Жеке тұлға және ұжым оптимальды катынасты болуы (И.П.Подласый)
F) Жеке тұлға ұжымды өзіне бағындыруы
G) Оқушылардың қызығушылығына карай тапсырма беру
H) Оқушылардың нашар ұйымшылдығы
165. Балалар ұжымының үлкендер ұжымына қарағандағы ерекшеліктері:
A) Ұжым мүшелерінін бір-бірімен өзара жауапкершілігі және тәуелділігі
B) Өзін-өзі сайлау органдарының болуы
C) Ұжым мүшелерінің еркін қарым-қатынас жасауы
D) Жеке тұлға ұжымға тәуелді
E) Жеке тұлға хәне ұжым оптимальды катынасты болуы (И.П.Подласый)
F) Жеке тұлға ұжымды өзіне бағындыруы
G) Оқушылардың қызығушылығына карай тапсырма беру
H) Оқушылардың нашар ұйымшылдығы
166. Ғылыми зерттеу еңбектері көрсеткендей жеке тұлға мен ұжым арасындағы қатынастардың үш моделі қалыптасады. Олар:
A) Жеке тұлға ұжымға тәуелді
B) Жеке тұлға хәне ұжым оптимальды катынасты болуы (И.П.Подласый)
C) Жеке тұлға ұжымды өзіне бағындыруы
D) Ұжым мүшелсрінін бір-бірімен өзара жауапкершілігі және тәуелділігі
E) Өзін-өзі сайлау органдарының болуы
F) Ұжым мүшелерінің еркін қарым-қатынас жасауы
G) Оқушылардың қызығушылығына карай тапсырма беру
H) Оқушылардың нашар ұйымшылдығы
167. Сынып ұжымының қалпы:
A) Оқушылардың нашар ұйымшылдығы
B) Мұғалімнің ұжым мүшелеріне талабы
C) Белсенділерді сайлау
D) Ұжым мүшелерінін бір-бірімен өзара жауапкершілігі және тәуелділігі
E) Өзін-өзі сайлау органдарының болуы
F) Ұжым мүшелерінің еркін қарым-қатынас жасауы
G) Жеке тұлға ұжымға тәуелді
H) Жеке тұлға және ұжым оптимальды катынаста болуы (И.П.Подласый)
168. Сынып ұжымының қалпы:
A) Оқушылардың нашар ұйымшылдығы
B) Мұғалімнің ұжым мүшелеріне талабы
C) Оқушылардың қызығушылығына карай тапсырма беру
D) Ұжым мүшелерінін бір-бірімен өзара жауапкершілігі және тәуелділігі
E) Өзін-өзі сайлау органдарының болуы
F) Ұжым мүшелерінің еркін қарым-қатынас жасауы
G) Жеке тұлға ұжымға тәуелді
H) Жеке тұлға және ұжым оптимальды катынасты болуы (И.П.Подласый)
169. Ұжымның даму динамикасының бірінші кезеңі:
A) Мұғалім мен белсенділерге талап қою
B) Белсенділерді өзінің кызметін орындауға үйрету
C) Оқушылардың қызығушылығына карай тапсырма беру
D) Ұжым мүшелерінін бір-бірімен өзара жауапкершілігі және тәуелділігі
E) Өзін-өзі сайлау органдарының болуы
F) Ұжым мүшелерінің еркін қарым-қатынас жасауы
G) Жеке тұлға ұжымға тәуелді
H) Жеке тұлға және ұжымның оптимальды катынасты болуы (И.П.Подласый)
170. Ұжымның даму динамикасының екінші кезеңі:
A) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттін алуан түрлілігі
B) Мұғалім, белсенділер тарапынан оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігіне қарай тапсырманың әртүрлі дәрежеде болуы
C) Дәстүрлі қалыптастыру
D) Ұжым мүшелерінін бір-бірімен өзара жауапкершілігі және тәуелділігі
E) Өзін-өзі сайлау органдарының болуы
F) Ұжым мүшелерінің еркін қарым-қатынас жасауы
G) Жеке тұлға ұжымға тәуелді
H) Жеке тұлға және ұжым оптимальды катынасты болуы (И.П.Подласый)
171. Ұжымның даму динамикасының үшінші кезеңі:
A) Талаптың белсенділермен қатар, ұжым мүшелерінен де қойылуы
B) Өз-өзіне талап қою
C) Өзін-өзі басқару жоғары дәрежеде болуы
D) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттің алуан түрлілігі
E) Мұғалім, белсенділер тарапынан оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігіне қарай тапсырманың әртүрлі дәрежеде болу
F) Дәстүрлі қалыптастыру
G) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттін алуан түрлілігі
H) Мұғалім, белсенділер тарапынан оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігіне қарай тапсырманың әртүрлі дәрежеде болуы
172. Тұтас педагогикалық процесс және балалар ұжымы теорияларының негізгі қағидаларын қалыптастырған ғалымдар:
A) Н.К.Крупская
B) Т.Е.Конникова
C) А.С.Макаренко
D) Н.Д.Хмель
E) К.Успанов
F) В.А.Сластенин
G) Г.Сманов
H)А.Сатынская
173. Тұтас педагогикалық процесс және балалар ұжымы теорияларының негізгі қағидаларын қалыптастырған ғалымдар:
A) Л.И.Новиков
B) Т.Е.Конникова
C) В.А.Сухомлинский
D) Н.Д.Хмель
E) К.Успанов
F) В.А.Сластенин
G) Г.Сманов
H) А.Сатынская
174. Балалар ұжымы теориясы қағидаларына сүйене отырып, мұғалім, сынып жетекшісіне оқушы ұжымын калыптастыру бойынша жұмыстар ұйымдастыру үшін ... меңгерулері кажет:
A) Оқушы ұжымын қалыптастыру теориясы мен тәжірибесі және оның негіздері мен даму заңдылыктары жөнінде біртұтас түсініктің болуы
B) Алғашқы ұжымды мектепте және мектептен тыс басқа ұжым түрлерімен өзара байланыс жасауының рөлін түсіну
C) Педагогикалық ықпалдастырудың негізгі құралдарың білу және оларды балалар ұжымын қалыптастыру процесінде колдана алу
D) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттін алуан түрлілігі
E) Мұғалім, белсенділер тарапынан оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігіне қарай тапсырманың әртүрлі дәрежеде болуы
F) Дәстүрлі қалыптастыру
G) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттін алуан түрлілігі
H) Қоғамдық пікір тудыру
175. Мұғалім мен балалар ұжымының педагогикалық процестегі ынтымақтастығының міндеттері - бұл:
A) Әлеуметтік ортаның компоненті ретінде балалар ұжымының феноменін негіздеу
B) Педагогикалық процестегі оқушылар ұжымын дамытудың мәнін, кезеңдерін және заңдарын аныктау
C) Тұгас педагогикалық процестегі балалар ұжымының жағдайын зерделеу әдістемесін ашып көрсету
D) Балалар ұжымы және оның даму кезеңдері
E) Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері
F) Балалар ұжымынының жағдайын диагностикалау әдістемесі
G) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттін алуан түрлілігі
H) Қоғамдық пікір тудыру
176. Мадақтауды қолдану талаптары:
A) Ұжымның пікірін ескеру
B) Оқушылардың жеке ерекшеліктері мен олардың ұжымдағы мәртебесін ескеру, мадақтау жиі болмауы қажет
C) Мадақтаудың әділ болуы
D) Қазіргі тәрбиенің мақсаты мен міндеттеріне сай болу
E) Оқушылардың жас және жеке дара ерекшеліктерін ескеру, жекелік бағыттылық
F) Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі
G) Тәрбиенің жағдайлары мен шарттары
H) Оқушылар ұжымының қалыптасу деңгейі
177. Тәрбиенің түрлері мен әдістері өте көп, оларды тиімді қолданудағы педагогикалық тәсілдерді таңдау шарттары:
A) Қазіргі тәрбиенің мақсаты мен міндеттеріне сай болу
B) Оқушылардың жас және жеке дара ерекшеліктерін ескеру, жекелік бағыттылық
C) Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі
D) Ұжымның пікірін ескеру
E) Оқушылардың жеке ерекшеліктері мен олардың ұжымдағы мәртебесін ескеру, мадақтау жиі болмауы қажет
F) Мадақтау әділ болуы қажет
G) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттін алуан түрлілігі
H) Қоғамдық пікір тудыру
178. Тәрбиенің түрлері мен әдістері өте көп, оларды тиімді қолданудағы педагогикалық тәсілдерді таңдау шарттары:
A) Тәрбиенің жағдайлары мен шарттары
B) Оқушылар ұжымының қалыптасу деңгейі
C) Тәрбиелік ықпал етудің түрлері мен әдістерінің өзара байланысы мен жүйесі
D) Ұжымның пікірін ескеру
E) Оқушылардың жеке ерекшеліктері мен олардың ұжымдағы мәртебесін ескеру, мадақтау жиі болмауы қажет
F) Мадақтау әділ болуы қажет
G) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттін алуан түрлілігі
H) Қоғамдық пікір тудыру
179. Мадақтауды қолдану талаптары:
A) Жетістіктермен қоса мінез-құлықтың мотивтерін де ескеру
B) Мадақтауда оқушыны басқа оқушыларға карсы қоймау
C) Мадақтаудың әділ болуы
D) Қазіргі тәрбиенің мақсаты мен міндеттеріне сай болу
E) Оқушылардың жас және жеке дара ерекшеліктерін ескеру, жекелік бағыттылық
F) Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі
G) Тәрбиенің жағдайлары мен шарттары
H) Оқушылар ұжымының қалыптасу деңгейі
180. Этикалық әңгіме-сұхбаттың нәтижелі болуының шарттары:
A) Әңгіме-сұхбаттың мәселелік сипатта болуы, яғни көзқарастар мен пікірлер таласы
B) Әңгіме-сұхбат тақырыбының көкейкесті, оқушылар тілек-талаптарына сай болуы
C) Әңгіме-сұхбат мазмұнының оқушылардың тәжірибесі мен жас ерекшеліктеріне сай болуы
D) Қазіргі тәрбиенің мақсаты мен міндеттеріне сай болу
E) Оқушылардың жас және жеке дара ерекшеліктерін ескеру, жекелік бағыттылық
F) Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі
G)Тәрбиенің жағдайлары мен шарттары
H) Оқушылар ұжымының қалыптасу деңгейі
181. Этикалық әңгіме-сұхбаттың нәтижелі болуының шарттары:
A) Әңгіме-сұхбаттын оқушыларды өз ойьн жеткізуге, басқалардың пікірін сыйлауға, шыдамдылықпен әрі дәйекті түрде дұрыс көзқарасты қалыптастыруға үйретуі
B) Әңгіме-сұхбат лекцияға айналмауы керек (мұғалім ғана сөйлеп, оқушылар тыңдап отырады)
C) Әңгіме-сұхбаттың жағымды әрі жайлы ортада жүргізілуі
D) Қазіргі тәрбиенің мақсаты мен міндеттеріне сай болу
E) Оқушылардың жас және жеке дара ерекшеліктерін ескеру, жекелік бағыттылық
F) Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі
G) Тәрбиенің жағдайлары мен шарттары
H) Оқушылар ұжымының қалыптасу деңгейі
182. Н.Е.Щуркова ұсынған тәрбиелік міндеттер:
А) Тәрбиелеу және дамыту іс-әрекеттерін ұйымдастыру
B) Ұжымды ұйымдастыру мен дамыту
C) Оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына ықпал ету
D) Ұлттық тәрбие мен жаңашыл тәрбие үлгілерін ұштастыру
E) Тәрбиені бірнеше кезеңге бөлу (балалық шақ, жасөспірім, ересек жас және өзін-өзі тәрбиелеу)
F) Тәрбиенің алуан тәсілдерін меңгеру
G) Мектептің тәрбие міндеттеріне сүйене отырып, өзіндік үлгі қалыптастып тәбиелеу
H) Тәрбиелік орта, тәрбие жұмысының қалыптастыру
183. Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:
А) Баланың денсаулығына қамқорлық
B) Баланың адамгершілігін қалыптастыруға қамқорлық
C) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық
D) Басқа адамға деген қатынас-гуманизм
E) Оқушылардың ұжымға деген қатынасын қалыптастыру қамқорлық
F) Оқушылардың еңбекке қатынастарын қалыптастыруға қамқорлық
G) Оқушылардың табиғатқа қамқорлығы
H) Баланың отанға деген қатынасын қалыптастыруға қамқорлық
184. Көркемдікке қатынасты ... түрде қабылдау:
А) Көркемдікті эмоционалды
B) Көркемдікті эстетикалық
C) Көркемдікті эмоционалды-эстетикалық
D) Көркемдікті шынайы
E) Көркемдікті жанама
F) Көркемдікті реалисті
G) Көркемдікті қарым-қатынас
H) Көркемдікті адамгершілік
185. Диагностикалық талдау компоненттері:
А) Тәрбиелік орта, тәрбие жүйесінің тиімді өлшемі, талдау формасы мен тәсілдері
B) Тәрбиелік орта, тәрбие жүйесінің тиімді өлшемі, ұжымды танып білу тәсілдері
C) Тәрбиелік орта, тәрбие жүйесінің тиімді өлшемі, талдау формалары мен тәсілдерін алынған нәтижені бағалау
D) Тәрбиелік орта, форма бірлескен іс-әрекеті ұйымдастыру әдісі, тәрбие жүйесінқалыптастыру
E) Тәрбиелік орта, балалар мен ересектер тобы, іс-әрекетті ұйымдастару әдісі, тәрбие жүйесін қалыптастыру
F) Тәрбиелік орта, тәрбие жүйесінің құрылымды формасы, қалыптастыру кезеңі
G) Жүйе құрушы орта, форма бірлескен іс-әрекетті ұйымдастыру әдісі
H) Жүйе құрушы орта, формаларды жүйе бірлескен іс-әрекетті ұйымдастыру әдісі
186. Жеке тұлғаның басты қасиеттерінің қалыптасуы түрлері:
А) Басқа адамға деген қатынас-гуманизм
B) Өз-өзіне деген қатынас-қадір-қасиет
C) Еңбекке деген қатынас-еңбексүйгіштік, еңбекқорлық
D) Отанға деген қатынас-ұжымдық
E) Табиғатқа қатынас-отансүйгіштік, эстетика
F) Тәрбиелік орта, тәрбие жүйесінің құрылымды формасы, қалыптастыру кезеңі
G) Жүйе құрушы орта, форма бірлескен іс-әрекетті ұйымдастыру әдісі
H) Жүйе құрушы орта, формалар, жүйе бірлескен іс-әрекетті ұйымдастыру әдісі
187. Топтық пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру:
А) Балаға дүниедегі адам өміріне қажетті құралдары материалдық құндылықтарға жататын еңбектің іс-әрекеті
B) Балаға дүниенің көпжақтылығы мен күрделілігі, қарама-қайшылықтарын, танымдық іс-әректін
C) Балаға дүниені көркем образдар арқылы тануға, көркемдік заттар тудыра отырып, дүниені көркейтуге мүмкіндік беретін іс-әрекет
D) Балаға дүниелік құндылықтарды тану әдістері, рефлекциясы
E) Балаға ұжыммен жұмыс жасауға тәрбиелеу
F) Баланың өзіндік талдауға, пікірлесуге тәрбиелік тәсілдері
G) Баланың жеке тұлғаның қалыптасу қасиеттерін анықтау тәсілдері
188. Басқару теориясы тәрбиелік шараларды дайындаудың нәтижелі әдісін анықтауға мүмкіндік береді. Олар:
А) Тәрбиелік шаралардың нақты бір формасын таңдау(сынып сағаты, КВН, демалыс кеші, т.б.)
B) Шаралардың мақсаттары мен міндеттерін анықтауға
C) Шараларды өткізуге ынталы топ пен оқушыларды таңдау
D) Баланың денсаулығына қамқорлық
E) Тұлғаны дамытудың, тәрбиелеудің, қалыптастырудың әдістері
F) Тұлғаның әлеуметтік мәнін қалыптастыру
G) Әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субьектісі ретіндегі индивид
H) Жеке тұлғаның қасиеттері мен саласындағы өзгерістер процесі
189. Сынып жетекшісі мен мектептің тәрбие жұмысының ең маңызды міндеттері:
А) Денсаулық пен салауатты өмір салтына тәрбиелеу
B) Баладағы адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру
C) Оқушыда адамгершілік мінез-құлықты қалыптастыру
D) Оқушылардың сыныптан тыс іс-әрекетін қалыптастыру
E) Оқушылардың білімге деген құштарлығын
F) Баланың бойында альтуристік құндылықтарға
G) Баланың патриоттік сезімін қалыптастыру
H) Оқушының жеке тұлғасы мен ұжымның даму диагностикасы
190. Е.Н.Степанованың айтуынша сыныптың тәрбиелік жүйесінің компоненттері:
А) Жеке топтық компонент
B) Құндылық-бағдарлы компонент
C) Уақытша кеңістік
D) Денсаулық пен салауатты өмір салтына тәрбиелеу
E) Индивидте адамгершілік мінез-құлық қалыптастыру
F) Өмірге құштарлыққа, шығармашылыққа баулу
G) Альтуристік көзқарас қалыптастыру
H) Отбасы, қоғам, халық, мемлекет, жеке тұлға, ұжым
191. Жанұя тәрбиесінің проблемасы:
А) Ананың жанұя тұрмысынан қолы босамауы
B) Ананың уақыты жетіспеуі көбінісіне насихат, жазғыру
C) Тәрбиелік ықпалдың нәтижесіз әдістерін пайдалану
D) Тәрбиенің үздіксіз процесін орындамау
E) Атаның-ананың білімсіздік факторы
F) Ата-анаың тәрбие жұмыстарын ұйымдасытра алмауы
G) Ата-анаың баламен достық қатынасы болмауы
H) Ата-ананың баланың достарымен қарым-қатынаста болмауы
192. Қ.Р.Конституциясының 27 тарауында былай делінген:
А) Неке мен жанұя, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлық аясында
B) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндеті
C) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасауы тиіс
D) Қылмыстық жазалау
E) Ажырасу еркіндігі
F) Ерлі-зайыптылардың жанұя қатынасындағы тең құқық
G) Бір некелік, некеге тұрудың бостандығы мен еркіндігі
H) Некенің заңсыз бұзылуы
193. «Неке және жанұя туралы” заңда негізгі принциптер ... жазылған
А) Бір некелік, некеге тұрудың бостандығы мен еркіндігі
B) Ажырасу еркіндігі
C) Ерлі-зайыптылардың жанұя қатынасындағы тең құқық
D) Неке мен жанұя, аналық, әкелік және балалық мемлекет қамқорлық аясында
E) Некенің заңсыз бұзылуы
F) Балаларды қорғау мен тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндеті
G) Некенің заңдастырылмауы
H) Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасауы тиіс
194. Күн тәртібі баланың уақыт аралығындағы іс-әрекетінен тұрады:
А) Дене және еңбек қызметі
B) Ой белсенділігі және бос уақыт
C) Дер кезіндегі тамақтану, гигиена, ұйқы
D) Бос уақыт және ойын
E) Жүйелі жаттығу
F) Дене шынықтыру және өзін-өзі дамыту
G) Психологиялық тренинг және факультативтік дайындықтар
H) Өмірде өзінің өмірін өзі белгілеу
195. Жанұядағы тәрбиенің субьектілері - бұл:
А) Ата-ана мен бала
B) Әлеуметтік мақсат пен міндет
C) Педагогикалық тәсілдер мен әдістер
D) Қоғам және жанұя
E) Отбасы және жанұя
F) Обьект және субьект
G) Бала және қоршаған орта
H) Отан және қоғам
196. Бала тәрбиесінің теориясын атап көрсеткен педагогтар:
А) Н.К.Крупская
B) А.С.Макаренко
C) В.А.Сухомлинский
D) Ж.Ж.Руссо
E) Д.Лондон
F) Я.А.Коменский
G) Аристотель
H) Сократ
197. Бала тәрбиесінде олардың даралық ерекшеліктерін, тиімділіктерін, дене-күш, психологиялық даму деңгейлерін ескеру керектігіне көңіл бөлген ғалымдар:
А) К.Д.Ушинский
B) Л.Н.Толстой
C) П.Ф.Лесгафт
D) Ж.Ж.Руссо
E) Д.Лондон
F) Я.А.Коменский
G) Аристотель
H) Л.М.Зарецкая
198. Ата-ананың педагогикалық мәдениеті - бұл:
А) Ата-ананың тәрбие мақсатын түсінуі
B) Ата-ананың тәрбие міндетін түсінуі
C) Тәрбие құралдары, формалары, әдіс-тәсілдерін білу
D) Ата-ананың ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы
E) Ата-ана туралы мәліметтер
F) Ата-ана ажырасу еркіндігі
G) Ата-ананың тәрбиелік ықпалдың нәтижесіз әдістерін пайдалану
H) Ата-ананың қоғамдық жұмыстарға жиі араласуы
199. Жанұяның жалпы сипаттамасы:
А) Жанұя құрылымы
B) Ауқаттылығы, тұрмыстық жағдайы
C) Ата-ана туралы мәліметтер
D) Бірнеше объектіден құралған отбасы
E) Бір некелі отбасы
F) Жанұя толықтылығы
G) Жанұя ұйымшылдығы
H) Ата-ана интелегенттілігі
200. Жанұяның педагогикалық мәдениетінің диагностикалық әдістері:
А) Сауалнама
B) Әңгіме
C) Бақылау
D) Бейтараптылық
E) Тест
F) Резюме
G) Ойын әдісі
H) Анкеталық форма
201. Жанұяның жалпы сипаттамасының диагностикалық әдістері:
А) Жеке іс-құжат зерттеу
B) Жанұяға бару
C) Құжаттарды зерттеу, сауалнама
D) Саяхат
E) Психологиялық талдау
F) Анализ
G) Құбылыстарды зерттеу
H) Бақылау
202.Еңбек тәрбиесінің міндеттері:
А) Еңбек етуге деген талпынысқа тәрбиелеу
В) Еңбек етуге міндеттілігін санасына орнықтыру
С) Кәсіби мамандыққа даярлығын қалыптастыру
D) Ақыл-ойды дамыту
E) Балаларды дұрыс сөйлеуге баулу
F) Оқушыларды жақсылыққа үйрету
G) Оқушылардың шығармашылығын тежеу
H) Оқушылардың ақыл-ойын тежеу
203. Еңбекке тәрбиелеу мәселесін зерттеген педагогтарды көрсетіңіз:
А) Н.К.Крупская
В) М.И.Калинин
С) А.С.Макаренко
D) И.М.Сеченов
E) И.П.Павлов
F) А.М.Филомафитский
G) А.А.Ухтомский
H) К.М.Быков
204. Еңбек тәрбиесін зерттеген педагогтар:
А) В.А.Сухомлинский
В) К.Д.Ушинский
С) А.С.Макаренко
D) Дж.Хэммонд
E) Дж.Баркрофт
F) А.Филлипсон
G) Д.Льюис
H) К.Блекстер
205. Еңбек тәрбиесіне қатысты өздерінің зерттеулерін жүргізген кеңес педагогтары мен психологтары:
А) П.Р.Атутов
В) М.Н.Скаткин
С) С.М.Шабалов
D) И.Мак-Дональд
E) А.Шалк
F) Р.Амодон
G) Ц.Тернер
H) М.Марей
206. Еңбек тәрбиесі туралы зерттеген кеңес педагогтары мен психологтарын көрсетіңіз:
А) С.Г.Шаповаленко
В) А.И.Шибанов
С) И.Ф.Свадковский
D) И.М.Сеченов
E) И.П.Павлов
F) А.М.Филомафитский
G) А.А.Ухтомский
H) К.М.Быков
207. Мектептегі еңбекке оқыту мен тәрбиелеу мәселесінің қажеттілігі туралы құнды идеялар айтушылар:
А) Дж.Локк
В) И.Г.Песталоции
С) А.Дистервег
D) Дж.Хэммонд
E) Дж.Баркрофт
F) А.Филлипсон
G) Д.Льюис
H) К.Блекстер
208. Еңбек тәрбиесінің әртүрлі аспектілері бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізгендер:
А) Н.И.Болдырев
В) Н.К.Гончаров
С) К.А.Иванов
D) И.Мак-Дональд
E) А.Шалк
F)Р.Амодон
G) Ц.Тернер
H) М.Марей
209. Еңбек тәрбиесінің әртүрлі аспектілері бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізгендер:
А) И.С.Марьенко
В) А.А.Шибанов
С) М.У.Пискунов
D) М.П.Калмыков
E) Б.И.Ильин-Какуев
F) И.А.Барышников
G) А.П.Полосухин
H) Т.О.Измаилов
210. Еңбек тәрбиесінің қызметі - бұл:
А) Дене құрылысын дамыту қызметі
В) Ақыл-ой қабілетін дамыту қызметі
С) Адамгершілік тәрбиесін дамыту қызметі
D) Күш-қуатын тежеу қызметі
E) Санасын арттыру қызметі
F) Эстетикалық білімдерін кеңейту қызметі
G) Экологиялық білімдерін кеңейту қызметі
H) Экономикалық білімдерін кеңейту қызметі
211. Қоғамдық пайдалы еңбектің маңызына қарай түрлері:
А) Мектеп ұжымының пайдасына негізделген қоғамдық пайдалы еңбек
В) Республика көлемінде өткізілетін жастардың қоғамдық негізде ұйымдастырылған қозғалыстары
С) Өндірісте жұмыс істеу
D) Адам пайдасына негізделген қоғамдық пайдалы еңбек
E) Жеке жұмыс істеу
F) Жеке бас пайдасына негізделген қоғамдық пайдалы еңбек
G) Мұғалімдердің пайдасына негізделген қоғамдық пайдалы еңбек
H) Мектепте жұмыс істеу
212. Сынып жетекшінің ата-аналармен жұмыс жасау қажеттілігі- бұл:
A) Баланың жан-жақты үйлесімді дамуы үшін тәрбиелік ықпалды тиімді және нәтижелі ұйымдастыруда
B) Балаға мектеп пен мектептен тыс тәрбие мекемелерінің, ата-аналар мен жұртшылықтың педагогикалық қолдауын ұйымдастыруда
C) Баланы әртүрлі ортада, әртүрлі жағдайда жан-жақты жақсы танып білуі үшін
D) Ұжымның пікірін ескеру
E) Оқушылардың жеке ерекшеліктері мен олардың ұжымдағы мәртебесін ескеру, мадақтау жиі болмауы қажет
F) Мадақтау әділ болуы қажет
G) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттін алуан түрлілігі
H) Қоғамдық пікір тудыру
213. Мұғалімдер білімін жетілдіру институты мен педагогикалық білім қоғамы лекторийлердің бағдарламасын жасап, өздерінің біріккен кеңесінін мәжілісінде бекітеді. Мысалы, мынадай тақырыптарды ұсынуға болады:
A) Қоғамдық және отбасылық тәрбие, олардың бірлігі
B) Балалар мен жеткіншектерді еңбекке даярлауда, сүйген мамандығын саналылықпен таңдауда өнеркәсіп, ауыл шаруашылық өндірістерінің тәрбиелік рөлі
C) Жыныс тәрбиесі, жастарды некелік-отбасылық өмірге дайындау
D) Ұжымның пікірін ескеру
E) Оқушылардың жеке ерекшеліктері мен олардың ұжымдағы мәртебесін ескеру, мадақтау жиі болмауы қажет
F) Мадақтау әділ болуы қажет
G) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттін алуан түрлілігі
H) Қоғамдық пікір тудыру
214. Сынып жетекшісі мен пән мұғалімдері арасындағы өзара байланыстың мәні – бұл:
A) Сыныптағы пән мұгалімдерінің дара ерекшеліктерін, олардың балалармен тәрбие жұмысын ұйымдастырудағы мүмкіншіліктерін танып білу
B) Мұғалімдердің педагогикалық әрекетінің, балалармен карым-қатынасының ерекшеліктерін танып білу
C) Мұғалімдер мен сыныптағы оқушылардың, мұғалімдер мен ата-аналардың өзара қарым-қатынасындағы үйлесімділік жағдайын реттеп отыру
D) Қазіргі тәрбиенің мақсаты мен міндеттеріне сай болу
E) Оқушылардың жас және жеке дара ерекшеліктерін ескеру, жекелік бағыттылық
F) Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі
G) Тәрбиенің жағдайлары мен шарттары
H) Оқушылар ұжымының қалыптасу деңгейі
215 Сынып жетекшісі мен пән мұғалімдерінің өзара байланысының негізіне жатады:
A) Балалар, олардың өзара қарым-қатынасы, оқу-тарбие процесін ұйымдастыру және оның нәтижесі туралы өзара ақпар алмасу
B) Күрделі мәселелерді шешуде өзара көмек, өзара қолдау көрсету
C) Сыныптың және әрбір оқушының нәтижелі жұмыс істеуіне мүдделі болу
D) Қазіргі тәрбиенің мақсаты мен міндеттеріне сай болу
E) Оқушылардың жас және жеке дара ерекшеліктерін ескеру, жекелік бағыттылық
F) Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі
G) Тәрбиенің жағдайлары мен шарттары
H) Оқушылар ұжымының қалыптасу деңгейі
216. Сынып жетекшісі мен пән мұғалімдерінің өзара байланысының негізіне жатады:
A) Педагогикалық мәселелерді шешудің жолдарын бірлесе қарастыру, сыныптың алдына қойылған мақсат пен міндетгерін атқаруда бірлесе күш жұмсау
B) Атқарылған шаралардың нәтижесін бірлесе талдау
C) Сынып ұжымымен немесе жекелеген оқушымен болашақта атқаратын жұмыстарын бірлесе анықтап, белгілеу
D) Қазіргі тәрбиенің мақсаты мен міндеттеріне сай болу
E) Оқушылардың жас және жеке дара ерекшеліктерін ескеру, жекелік бағыттылық
F) Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі
G) Тәрбиенің жағдайлары мен шарттары
H) Оқушылар ұжымының қалыптасу деңгейі
217. Сынып жетекшінің ата-аналармен жұмысы істеу қажеттілігі - бұл:
A) Баланың өмірін ұйымдастыруда, оның тәрбиесіне қатысты мәселелерді шешуде ортақ көзқарастың болуында
B) Баланың отбасы мен мектеп жағдайындағы дамуын және әлеуметтенуін тиімді ұйымдастыру мақсатында тәрбиенін бірыңғай ұстанымдарын қоюда
C) Баланың әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық даму жағдайын ескере отыра, тәрбиенің мақсаты және міндеттерін дұрыс анықтау, оларды жүзеге асырудың болуында
D) Қазіргі тәрбиенің мақсаты мен міндеттеріне сай болу
E) Оқушылардың жас және жеке дара ерекшеліктерін ескеру, жекелік бағыттылық
F) Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі
G) Тәрбиенің жағдайлары мен шарттары
H) Оқушылар ұжымының қалыптасу деңгейі
218.«Экология» ұғымын тұңғыш рет... қолданған:
А) Э.Геккель
В) 1866 жылы
С) Неміс биологы
D) И.Мак-Дональд
E) А.Шалк
F) Р.Амодон
G) Ц.Тернер
H) М.Марей
219.«Экология» ұғымы – бұл:
А) Организмдердің бір-бірімен және қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын зерттейтін ілім
В) Жануарлар, өсімдіктер, микроорганизмдердің өзара және қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттейтін биологияның құрамдас бөлігі
С) Тірі организмдердің тірішілік ортасымен арақатынасын зерттейтін биологиялық ғылым
D) Тірі организмдердің құрылысын, функциясын қарастырады;
E) Материалдық игіліктерді өндіру
F) Адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастыр
G) Материалдық игіліктерді айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі
H) Қоғамда қалыптасқан шаруашылық тетіктерін біріктіреді
220.Экологиялық санаға ... жатады?
А) Фактілер
В) Деректер
С) Жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі және олардың өмір сүру ортасы жайында, жалпы қоршаған ортада болып жатқан құбылыстарды өзара қарым-қатынасының қорытындысы мен талдауы
D) Атмосфера мен орман
E) Табиғи сулар
F) Жер қойнау
G) Қоғамдық сана
H) Өндірістік нысандар
221.Экологиялық тәрбиенің атқаратын қызметтері:
А) Ағартушылық қызмет
В) Дамытушылық қызмет
С) Тәрбиелік қызмет
D) Өндірістік қызмет
E) Шаруашылық қызмет
F) Нәтижелілік қызмет
G) Қауіпсіздік қызмет
H) Өзектілік қызмет
222.Экологиялық тәрбиенің атқаратын қызметтері:
А) Ұйымдастырушылық қызмет
В) Алдын-ала болжау қызметі
С) Тәрбиелік қызмет
D) Өндірістік қызмет
E) Шаруашылық қызмет
F) Нәтижелілік қызмет
G) Қауіпсіздік қызмет
H) Өзектілік қызмет
223.Экологиялық тәрбие – бұл:
А) Табиғаттың барлық субъектілеріне қатысты ізгілікті,қайырымдылықты, парасаттылықты қалыптастыруды көздейді
В) Бұл тек «жұлуға болмайды», «ластауға болмайды» деген жалаң ұран, үндеу тастау немесе тәртіпке шақыру емес, не себепті олай етуге болмайтындығын түсіндірумен байланысты жүзеге асады
С) Экологиялық білім берудің құрамдас бөлігі
D) Тірі организмдердің құрылысын, функциясын қарастырады
E) Материалдық игіліктерді өндіру
F) Адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастыр
G) Қалыптасқан шаруашылық тетіктерін біріктіреді
224. Клуб жұмысын ұйымдастырудың бастапқы кезеңінде, ол қандай болуы керек деген сұрақ туады. Бұл әрине заңды қүбылыс:
A) Клуб жұмысының бірінші кезеңінде оның белсенділерін құру тиімді болмақ. Мұндай жағдай клуб жұмысының барысында оның мүшелеріне өздерінің болашақта атқаруға тиіс істерін талқылауға мүмкіндік беріледі
B) Клуб жұмысына қатысушы оның әрбір мүшесімен жазбаша сауалнама жұмыстарын жүргізіп, өздерінің оған қатысы мен оның жұмысының мазмұны және талаптарын орындауға көзқарастары анықгалып отырады
C) Клуб жұмысында оның президенті және кеңес мүшелері сайланады. Кеңес клуб жұмысына басшылык жасап, оның жұмыс жоспарын жасап, үйірмелердің әрекетін үйлестіріп отырады
D) Әлеуметтік ортаның компоненті ретінде балалар ұжымының феноменін негіздеу
E) Педагогикалық процестегі оқушылар ұжымын дамытудың мәнін, кезеңдерін және заңдарын аныктау
F) Тұгас педагогикалық процестегі балалар ұжымының жағдайын зерделеу әдістемесін ашып көрсету
G) Оқу және оқудан тыс іс- әрекеттін алуан түрлілігі
H) Қоғамдық пікір тудыру
225.Экологиялық тәрбиенің мақсаты:
А) Оқушылар бойында экологиялық білім, көзқарас, сенім жүйесін қалыптастыру
В) Оқушылардың табиғатқа, қоршаған ортаға парасаттылық, жауапкершілік қарым-қатынасын жан-жақты қалыптастыру
С) Оқушылардың табиғатқа, қоршаған ортаға парасаттылық, жауапкершілік қарым-қатынасын жан-жақты дамыту
D) Ұрпақ мәселесі ол еліміздің болашағының қамы екенін түсіндіру
E) Оқушыларды шығармашылық тұрғыдан тәрбиелеу
F) Оқушылардың эмоциялық-сезімдік әлемін байыту
G) Әсемдік жайлы білім беру
H) Адам баласының шығармашылық мүмкіндігі туралы сенімдерін қалыптастыру
226.Экологиялық тәрбие мақсатты түрде ... процесінде жүзеге асады:
А) Адамның, қоғамның табиғатқа әсер ету ортасындағы білімнің ғылыми жүйесін қалыптастыру
В) Жеке тұлғаның адамгершілік дүниетанымын тәрбиелеу
С) Экологиялық іс-әрекетте білім мен тәрбиенің жүзеге асуына ықпал ететін жан-жақты факторларды қарастыру
D) Организмдердің бір-бірімен және қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын зерттеу
E)Жануарлар, өсімдіктер, микроорганизмдердің өзара және қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттеу
F) Тірі организмдердің тірішілік ортасымен арақатынасын зерттеу
G) Тірі организмдердің құрылысын, функциясын қарастыру
H) Материалдық игіліктерді өндіру
227. Экологиялық білім - бұл:
А) Әртүрлі экологиялық мәселелерді талдау
В) Пәнаралық байланыс мазмұнына ұғымдарды енгізу
С) Экологияның іргелі ұғымдарының басқа ғылым салаларымен байланыста болуы
D) Экологиялық жағдайы нашар немесе апат аймақтарды қорғауға алу жұмыстарын ұйымдастыру
E) Экологияны оқыту мәселесі негізінен білім берумен бірге тәрбие беру процесімен бірлікте қарастыру
F) Адамның, қоғамның табиғатқа әсер ету ортасындағы білімнің ғылыми жүйесін қалыптастыру
G) Жеке тұлғаның адамгершілік дүниетанымын тәрбиелеу
H) Экологиялық іс-әрекетте білім мен тәрбиенің жүзеге асуына ықпал ететін жан-жақты факторларды қарастыру
228. Ұйымдасқан клуб жұмыстары тиімділігі - бұл:
A) Клубтың әрекеті қоғамдық маңыздылығы, өздігінен әрекет етуі, мүшелерінің жеке-дара өзара қарым-қатынас жасау мүмкіндігінің болуы, қызығушылығы, бұқаралығы
B) Клубтың үнемі жұмыс істеуінің маңыздылығы және оның мүшелері құрамының тұрақтылығы
C) Клуб жұмысы мазмұнының ағартушылық-эстетикалық бағытта болуы
D) Балалар ұжымы және оның даму кезеңдері
E) Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері
F) Балалар ұжымынының жағдайын диагностикалау әдістемесі
G) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттің алуан түрлілігі
H) Қоғамдық пікір тудыру
229. Экологиялық білім мен тәрбие беру идеялары ... педагогтардың еңбектерінде айтылады:
А) В.И.Вернадский
В) И.Т.Суравегина
С) Н.Д.Зверев
D) А.Н.Везалий
E)Т.Руз
F)Э.Геккель
G) В.А.Сухомлинский
H)К.Д.Ушинский
230.Тәрбиелік жүйе құрылымына ... жатады:
А) Мұғалім
В) Ата-ана
С) Оқушы
D) Институт
E) Декан
F) Студент
G) Достары
H) Ректор
231. Отбасының түрлері:
А) Толық
В) Толық емес
С) Жартылай
D) Көп
E) Аз
F) Бірнеше
G) Ата-анасы бар
H)Тұрмысы төмен
232. Сынып жетекшісі конференция дайындауда білімділік, тәрбиелік маңызына көңіл бөлумен шектелмей, оны ұйымдастыру, өткізу барысында кездесетін кейбір негізгі кемшіліктерді ескеріп, көңіл бөлуі қажет. Олар:
A) Конференция тақырыбы немесе көркем әдебиет шығармасын таңдаудағы кездейсоқтық
B) Конференцияны өткізу орнының үйлесімсіздігі
C) Конференцияны өткізу және оған дайындық барысында оқушыларды белсенді немесе белсенді емес деп топқа бөлу
D) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттің алуан түрлілігі
E) Мұғалім, белсенділер тарапынан оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігіне қарай тапсырманың әртүрлі дәрежеде болу
F) Дәстүрлі қалыптастыру
G) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттің алуан түрлілігі
H) Мұғалім, белсенділер тарапынан оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігіне қарай тапсырманың әртүрлі дәрежеде болу
233. Отбасылық тәрбиенің мақсаты:
А) Жан-жақты жетілген ұрпақ тәрбиелеу
В) Баланың өсіп-жетілуіне жағдай жасау
С) Еңбекті қажетсінуге баулу
D) Адам тәрбиесі
E) Бала тәрбиесі
F) Еңбек тәрбиесі
G) Ақыл-ой тәрбиесі
H) Ғылыми тәрбие беру
234. Отбасы тәрбиесін зерттегендер:
А) Я.А.Коменский
В) В.А.Сухомлинский
С) А.С.Макаренко
D) А.С.Пушкин
E) А.Шалк
F) Р.Амодон
G) А.А.Ухтомский
H) К.М.Быков
235. Отбасы тәрбиесіне байланысты бірліктің түрлері:
А) Оқушы ұжымының ішкі бірлігі
В) Мектеп ұжымының ішкі бірлігі
С) Отбасы мүшелерінің ішкі бірлігі
D) Сыныптың ішкі бірлігі
E) Достардың бірлігі
F) Мұғалім мен оқушы
G) Ата-ана бірлігі
H) Балалардың бірлігі
236. Бала үшін отбасы - бұл:
А) Тіршіліктегі қорғаны
В) Тәрбиелік орта
С) Маңызды
D) Зор рөл ойнамайды
E) Үлкен рөл атқармайды
F) Тәрбиеге қатысты емес
G) Маңызды емес
H) Жауапкершілк
237. Отбасы қызметтері:
А) Тәрбиелік
В) Рухани қатынасты дамыту
С) Репродуктивті
D) Репродуктивті емес
E) Адам тәрбиесі
F) Рухани емес
G) Бала тәрбиелеу
H) Еңбекті қажетсінуге баулу
238. Отбасындағы сүйіспеншілік, махаббат пен бақытқа негізделген қызметі:
А) Фелициотологиялық
В) Тәрбиелік
С) Рухани қатынасты дамыту
D) Репродуктивті
E) Әлеуметтік
F) Рухани емес
G) Бала тәрбиелеу
H) Еңбекті қажетсінуге баулу
239. Кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз отбасы мүшелерін материалдық жағынан қамтамасыз етуге негізделген отбасы қызметі:
А) Экономикалық
В) Фелициотологиялық
С) Тәрбиелік
D) Рухани қатынасты дамыту
E) Репродуктивті
F) Рекреативті
G) Педагогикалық
H) Әлеуметтік
240.Тәрбиенің жалпы мақсатын көрсетіңіз:
A) Баланы қоғамда өмір сүруге бейімдеу
B) Балаларға әлеуметтік тәжірбиені меңгерту
C) Құндылықтар жүйесін таныту
D) Жүйені қалыптастыру
E) Мекеме қызметкерлерінің педагогикалық іс-әрекетін қалыптастыру
F) Күрделі таным тәртіптері
G) Бір нәрсеге тұрақтылық пен пішім беру
H) Ұжым іс-әрекетінің жүйесін талдау
241. Сабақтан тыс тәрбие жұмысының міндеттерін көрсетіңіз:
A) Балада өзіне жағымды қатынасты қалыптастыру
B) Өзін-өзі бағалаудың әділдігін қамтамасыз ету
C) Балада ұжымдық өзара әрекет ету дағдысын қалыптастыру
D) Тәрбие жүйесін құру
E) Оқушы ұжымын диагностикалай алу
F) Мұғалімдік ұжымда ортақ мақсатының болуы
G) Тілдерді меңгеру
H) Ұжымды ұйымдастыру мен дамыту
242.Сыныптан тыс тәрбие жұмысының педагогикалық процесіне ерекше сипат береді – бұл:
A) Білімділік
B) Тәрбиелік
C) Дамытушылық
D) Зерттеушілік
E) Дағды
F) Ынталанушылық
G) Тәжірбиелік
H) Ұйымшылдық
243. Нақты қалыптасқан, мақсатты жүйелі процесс – бұл:
A) Тәрбие
B) Норма
C) Білім
D) Фактор
E) Еңбек
F) Кеш
G) Кезекшілік
H) Жарыс
244. Спорттық сауықтыру әдісіне ... жатады:
A) Табиғатқа саяхат
B) Туризм
C) Жылжымалы ойын
D) Бәйге
E) Әртүрлі байқаулар
F) Викториналар
G) Кезекшілік
H) Тазалықты сақтау
245. Дәстүрлі емес тәрбие жұмысы – бұл:
A) Өнер мектебі
B) Өзінді тану
C) Мың бір мақал
D) Диктант
E) Жаттығу
F) Тапсырмалар
G) Ертегілер
H) Мақалдар
246. Сыныптан тыс жұмыстардың талаптарын көрсетіңіз:
A) Сыныптан тыс тәрбие жұмысын дайындау
B) Тәрбие жұмысын ұйымдастыру
C) Оптимистік көзқарастың болуы
D) Тәрбие міндеттерін тану
E) Жеке дара сынып ерекшелігі
F) Мұғалімнің жек басының ерекшелігі
G) Тәрбиедегі көзқарасты шығармашылықпен ұйымдастыру
H) Тәрбиені өнер арқылы байыту
247. Тәрбие - бұл:
А) Жеке тұлғаның санасына, мінез-құлқының дұрыс қалыптасуына әсер ететін құрал
В) Халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі
С) Адам жанын жетілдіру өнері
D) Адамдардың өзін қоршаған ортаға белсене қатысуының негізгі формасы
Е) Ұжымды қалыптастыруда оның жоғарғы сатысына тән қасиет
Ғ) Нақтылы өмір құбылыстарын екере отыра, тәрбиелік жағдайлар туғызып, оқушыларды соған арнайы жаттықтыру
G) Теориялық және практикалық әрекеттерді ұйымдастыру тәсілдері және жиынтығы
Н) Адамның тұлға ретінде әлеуметтік, әрекеттілік және шығармашылық мәні туралы принципті баяндайды
248. Тәрбие – кең мағынасында:
А) Рухани жағынан үнемі жетілу және баюда көпсалалы процесс
В) Қандай да болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз
С)Адамдарды қоғамда еңбекке және басқа да пайдалы әрекеттерді орындауға, көптеген әлеуметтік қызметтерді атқаруға дайындаудың табиғи заңдылық процесі
D) Алдын ала ойластырылған және жүйелі түрде жасайтын белгілі бір ықпал
Е) Өскелең жас ұрпақты қоғам жұмысына белсене қатысуға әзірлеу
Ғ) Ұжымды қалыптастыруда оның жоғарғы сатысына тән қасиет
G) Адамдардың өзін қоршаған ортаға белсене қатысуының негізгі формасы
Н) Теориялық және практикалық әрекеттерді ұйымдастыру тәсілдері және жиынтығы
249. Тәрбие процесі - бұл:
А) Қоғамның талап-тілектеріне сай әрбір жеке тұлғаның ақыл- ойын дамыту
В) Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің өзара бірлескен әрекеті
С) Адамды қалыптастыратын және жетілдіретін үйлесімді процесс
D) Тәрбиешінің талабы мен тәрбиеленушінің мүмкіндігінің ара қатынасы
Е) Қоғамдық ережелер мен адамдардың тәртібі арасындағы сәйкессіздік
Ғ) Тәрбиеленушінің қажеттіліктері мен қанағаттандыру тәсілдерінің ара қатынасы
G) Эстетикалық құралдарды пайдалануға дағдыландыру
Н) Оқушыларды іскерлікке, еңбек дағдысына үйрету
250. Тәрбиенің құрамды бірліктерін атаңыз:
А) Ақыл- ой тәрбиесі, еңбек тәрбиесі
В) Адамгершілік, эстетикалық
С) Экономикалық, дене тәрбиесі
D) Үйрету, жазалау
Е) Түсіндіру
Ғ) Жаттығу, жарыс, дәріс
G) Үлгі-өнеге
Н) Педагогикалық талап
251. Өзін-өзі тәрбиелеу - бұл:
А) Есейген сайын өзі мен жолдастарының қылықтарына сын көзбен қарау
В) Өзіңді-өзің саналы, жоспарлы, жүйелі түрде қолға алу
С) Ұнамсыз жайды сезініп, сонымен күресу
D) Педагогикалық қамқорлықтың ең жоғарғы мақсаты
Е) Тәрбие жұмысындағы жетекші принцптердің бірі
Ғ) Қиын балаларды жан-жақты зерттеп , жаңа бағыт беру
G) Өздерін үлкендер қатарына қосуға тырысу
Н) Дүниенің даму заңдылықтарын , ғылыми негізде танып-білу
252. Түрткі дегеніміз:
А) Тұлғаның мақсатқа жетуде, оны саналы әрекетке итермелейді
В) Өзін-өзі тәрбиелеудің қорғаушы күші
С) Мотив
D) Оқушылардың ақыл-ойы мен күш-қуаты
Е) Тәрбиелік ықпаладар жүйесі барысында құлықтық даму мен іс-әрекеттегі ауытқуларды түзету
Ғ) Адам бойындағы бір қасиетке сүйеніп ықпал ету
G) Жеке адамды жан-жақты дамыту
Н) Баланың жағымды мінез-құлқын ынталандыру
253. Қайта тәрбиелеу:
А) Адамның барлық психологиялық сапаларын қайта жасау
В) Тәрбиелік ықпалдар жүйесі барысында құлықтық даму мен іс-әрекеттегі ауытқуларды түзету
С) Қиын балалардың орынды сапаларын қалпына келтіру
D) Баланың имандылық қасиетін дамыту
Е) Әңгіме
Ғ) Оқушының зиянды әдеттерін тежеу
G) Жеке адамды жан-жақты дамыту
Н) Үйрету, жаттықтыру
254.Заңдылық дегеніміз:
А) Педагогикалық құбылыс пен үрдіс арасындағы байланыс
В) Құбылыстар мен процестер арасында дамуды сипаттайтын мәнді байланыс
С) Оқыту процесінде басшылыққа алатын қағидалар
D) Адамды өмірге дайындау қажеттілігі
Е) Жеке адамды жан-жақты дамыту
Ғ) Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара қарым-қатынасы мен іс-әрекет жүйесі
G) Оқыту прцесі және оның компоненттері
Н) Жеке адам тұлғасын жан-жақты дамыту, үйлесімді қалыптастыру
255. Тәрбиенің заңдылықтарына ... жатады:
А) Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайында болуы
В) Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстылығы
С) Тәрбиеде бірыңғай дайын рецептің болмауы және оны қолдану мүмкін еместігі
D) Адамды өмірге дайындау қажеттілгі
Е) Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара қарым-қатынасы мен іс-әрекет жүйесі
Ғ) Оқу еңбегін жосапарлау, тиімді ұйымдастыру
G) Бір құбылыстар тобын қамтитын әрекеттердің ортақ принциптерін білу
Н) Оқу материалын игеру жолындағы біліктерін, жігерге дағдыландыру
256. Тәрбие принциптері - бұл:
А) Тәрбие процесінде оның мазмұнын ,ұйымдастыру тәсілдері мен формаларын жүзеге асыруда тәрбиешілердің қолданатын басты тәрбие идеяларының жиынтығы
В) Негізгі талаптар, ережелер жүйесі
С) Адамның іс-әрекетінде басшылыққа алатын алғы шарты, негізгі ережесі
D) Білім беру, оқыту, дамыту
Ғ) Қоғам болашағына берік сенімі бар азаматтарды қалыптастыру
G) Дүниенің даму заңдылықтарын, ғылыми негізде танып-білу
Н) Оқыту процесінде басшылыққа алынатын қағидалар
257. Тәрбие принциптері - бұл:
А) Тәрбиенің мақсаттылығы
В) Еңбек арқылы тәрбиелеу
С) Жеке тұлғаға талап қоюшылық пен құрметтей білудің бірлігі
D) Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстылығы
Ғ) Тәрбиеде бірыңғай дайын рецептің болмауы және оны қолдану мүмкін еместігі
G) Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайында болуы
Н) Баланың өзінің түрлі әрекетінсіз және оның сыртқы орта мен табиғи қарым-қатынасынан тыс тәрбиенің болмауы
258. Жеке тұлғаға талап қоюшылық пен құрметтей білудің бірлігі:
А) Оқушыларға қоғамдық мінез-құлық нормалары мен ережелерін саналы түрде меңгертуі
В) Оқушыға қатысты өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындауы
С) Мектепте оқушыларға арналған ережені қатаң сақтауды
D) Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайнда болуы
Е) Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстылығы
Ғ) Тәр бие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі және өзара байланыстылығы
G) Тәрбиеде бірыңғай дайын рецептің болмауы және оны қолдану мүмкін еместігі
Н) Жеке тұлғаны ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу
259. Вольдарф жүйесінің ерекшелігі:
А) Адамгершілік қасиеттерін дамыту
В) Жеке тұлға болуға тәрбиелеу
С) Өнерге қабілеттілік
D) Қиын балаларды зерттеу
Е) Оқушының зиянды әдеттерін тежеу
Ғ) Үйрету, жазалау, түсіндіру
G) Бұлшық етін дамыту
Н) Сезімді дамыту
260. Мақсат:
А) Белгілі бір әрекеттің түпкі нәтижесін сезіну
В) Белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі
С) Тікелей міндет ретінде іс-қимылды бағыттап реттеп отырады
D) Адамды өмірге дайындау қажеттілігі
Е) Адамныңң нақты іс-әретінде басшылыққа алатын алғы шарты, ережелер мен талаптар
Ғ) Адамның өз мінез-құлқындағы адамгершілік қасиеттерді танып, жағымсыз қылықтарды жоюға әрекеттенуі
G) Табиғи факторлар
Н) Алдағы жоспар
261. Мақсат түрлері:
А) Келешектегі
В) Таяудағы тікелей жалпылама
С) Жеке аралық
D) Өткен
Е) Биыл
Ғ) Ертең
G) Мәңгілік
Н) Келер уақыт
262. Жеке тұлғаның жан-жақты дамуын қалыптастыру дегеніміз:
А) Ғылым, мәдениет, техника саласындағы білімдер жүйесін және өндірісті ұйымдастырудың даму жағдайларын игере білуі
В) Адамгершілік қасиеттерді барынша құрметтеушілік, адамдарға деген қамқорлық жасау, шыншылдық, жауапкершілік сезімдерге тәрбиелеу
С) Еңбекте адал қарым-қатынасын, қоғам игілігі үшін материалдық өндіріс саласында еңбек етуге даярлау
D) Оқу еңбегінің мәдениетін арттыру
Е) Негізгі қозғалтқыш органдарын дамыту
Ғ) Оқушының зиянды әдеттерін дамыту
G) Кәсіптік бағдар беру
Н) Өзіне-өзі қызмет ету
263. Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту міндеттерін жүзеге асыру үшін оған әлеуметтік те, сондай-ақ белгілі бір материалдық жағдайлар жасау қажет. Ол үшін:
А) Халыққа білім беру жүйесін үнемі жетілдіріп, дамытып отыру
В) Оқу-тәрбие беретін мекемелердің материалдық-техникалық базасын үнемі жақсартып отыру
С) Тәрбиешілердің білім дәрежелері мен шеберліктері үнемі жетілдіріп отыру
D) Адамдарға деген қамқорлық жасау
Е) Адамнық өз мінез-құлқындағы адамгершілік қасиеттерді танып, жағымсыз қылықтарды жоюға әрекеттенуі
Ғ) Әсемдікті барынша сезіне білу
G) Табиғатты қорғау, оның байлығын көздің қарашығындай сақтау
Н) Оқу еңбегінің мәдениетін арттыру
264. Жан-жақты үйлесімді дамыған адам – бұл:
А) Өзінің бойындағы рухани байлықты, дене жағынан жетілгендікті үйлестіре, ұштастыра білген адам
В) Сана сезімі жоғары
С) Ізгіленген және қарекетшіл
D) Жалқау
Е) Өмірге көзқарасы төмен
Ғ) Меланхолик
G) Сылбыр
Н) Флегматик
265. Тұлғалық-бағдарлық көзқарас дегеніміз:
А) Педагогикалық процесті жобалап, бағдарлауға тұлғаны мақсат ретінде қарастырады
В) Педагогикалық процесті жобалап, бағдарлауда тұлғаны субьект ретінде қарастырады
С) Педагогикалық процесті жобалап, бағдарлауда тұлғаны негізгі өлшем ретінде қарастырады
D) Педагогикалық процесті жобалап, бағдарлауда тұлғаны мотив ретінде қарастырады
Е) Педагогикалық процесті жобалап, бағдарлауда тұлғаны әрекет ретінде қарастырады
Ғ) Педагогикалық процесті жобалап, бағдарлауда тұлғаны іс-әрекет ретінде қарастырады
G) Педагогикалық процесті жобалап, бағдарлауда тұлғаны ықпалдастық ретінде қарастырады
Н) Педагогикалық процесті жобалап, бағдарлауда тұлғаны біртұтастық ретінде қарастырады
266. Жүйелік көзқарас:
А) Әдіснамалық принцип
В) Жекелеген педагогикалық элементтерді қарастыратын жүйелік қасиет
С) Сапалық сипаттаманы тудыруға мүмкіндік береді
D) Еңбек қызметінің маңызын қарастырады
Е) Экологиялық және экономикалық мәдениет
Ғ) Саяси және құқық мәдениеті
G) Дәстүрлі және этнопедагогикалық
Н) Салыстырмалы мәдениет
267. Этнопедагогикалық көзқарас:
А) Қазіргі тәрбие теориясы мен практикасы үшін аса қажет педагогика
В) Халықтық тәрбиенің бірлігі
С) Этностық тәрбиенің сипаты мен ерекшелігін сипаттайды
D) Қарым-қатынас жасау белсенділігін арттырады
Е) Өзін-өзі тәрбиелеу ісін жетілдіреді
Ғ) Шәкірттердің жан жүйесін зерттейді
G) Адамның іс-әрекет үстіндегі жағдайын айтады
Н) Жеткіншектің ерік-жігер сапаларын қалыптастыру
268. Тәрбие әдістері жайлы өзіндік пікірлерін білдірген педагогтарды атаңыз:
А) А.С.Макаренко
В) В.А.Сластенин
С) Ю.К.Бабанский
D) Ы.Алтынсарин
Е) Г.И.Шукина
Ғ) Н.И.Болдырев
G) Н.И.Гончарев
Н) Ф.Ф.Королев
269. Тәрбие әдістері жайлы анықтама - бұл:
А) Жеке басқа ықпал ету құралы
В) Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінің өзара байланыс тәсілдері
С) Тәрбиенің мақсаиына сайц оқушылардың санасы мен ерік-күшіне ықпал ету тәсілдерінің жиынтығы
D) Еңбек қызметінің маңызын қарастырады
Е) Этностық тәрбиенің сипаты мен ерекшелігін сипаттайды
Ғ) Шәкірттердің жан тәрбиесін сипаттайды
G) Жеткіншектің ерік-жігер сапаларын қалыптастыру
Н) Өнер қызметінің маңызын қарастырады
270. Г.И.Шукина бойынша тәрбие әдістері:
А) Жеке адамның санасын қалыптастыру
В) Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастыру, іс-әрекетті ұйымдастыру
С) Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру
D) Мінез-құлық , іс-әрекетке бақылау жасау
Е) Өзін-өзі бақылау
Ғ) Өзін-өзі бақылау
G) Сендіру, жаттығу
Н) Мадақтау, жазалау
271. Әңгімелесу:
А) Сынып ұжымының өмірі мен оқушылардың мүддесіне сай тақырыптарды талдау
В) Мәселеге сын көзбен қарау
С) Нақты қорытындылар жасау
D) Әдіснамалық принцип
Е) Халықтық тәрбиенің бірлігі
Ғ) Этностық тәрбиенің сипаты мен ерекшелігі
G) Жеке басқа ықпал ету құралы
Н) Өзін-өзі бақылау
272. Әңгімелесуді қолдану барысында тәрбиешілер тарапынан көңіл бөлетін жағдайлар:
А) Әңгіме тақырыбы қызықты, әрі проблемалық сипатта болуы
В) Оқушылардың қойылған мәселені талқылауын белсене араласуы
С) Оған сын көзбен қарап, нақтылы қорытындылар жасауы
D) Жеке адамның санасын қалыптастыру
Е) Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастыру
Ғ) Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру
G) Пікірталас ұйымдастыру
Н) Мінез-құлыққа назар аудару
273. Пікірталасты ұйымдастыру барысында:
А) Оқушылардың дүниетанымы кеңейеді
В) Сенімі артады
С) Өмірлік көзқарастары шыңдалады
D) Кемшіліктері болса әдеппен түзету
Е) Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастыру
Ғ) Жеке адамның санасын қалыптастыру
G) Жеке басқа ықпал ету
Н) Мінез-құлыққа әсер етеді
274. Сендіру тәсілінің тәрбиелік мәні:
А) Мінез-құлықтағы жақсылыққа еліктеушілік
В) Бейімділік қасиеттерін дұрыс баулу
С) Үлгі бола алатын адамдармен олардың қарым-қатынасын көбірек орнату
D) Мінез- құлық пен іс-әрекетті ынталандыру
Е) Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастыру
Ғ) Жеке адамның санасын қалыптастыру
G) Жеке басқа ықпал ету
Н) Мінез-құлыққа назар аудару
275. Баланың іс-әрекетін ұйымдастыруға жатады:
А) Талап қою
В) Жаттықтыру
С) Тәрбиелік жағдай туғызу
D) Мадақтау
Е) Жазалау
Ғ) Түсіндіру
G) Сендіру
Н) Үміттендіру
276. Талап қою түрлері:
А) Бұйыру
В) Ақыл-кеңес беру
С) Нұсқау
D) Үйрету
Е) Жаттығу
Ғ) Мадақтау
G) Амал-тәсілдер
Н) Алғыс айту
277. Танымдық қабілетке жатады:
A) Байқағыштық, зейіндік
B) Шығармашылық,қиял
C) Cөйлеу,ойлау,есте сақтау
D) Жақсы жүгіру
E) Биіктіктен секіру
F) Каллиграфиялық мәнерге сай жазу
G) Тыңдай білу
H) Шыдамдылық
278. Көне грек философтары Сократ пен Платон:
A) Білмеген масқара емес, білгісі келмеу ұятсыздық
B) Бір білетінім-өзімнің ешнәрсе білмейтінім
C) Ештемені білмейтін және бірдемені білейінші деп талпынбайтын адам
D) Бой жетпеген жерге ой жетеді
E) Білімдіге дүние жарық
F) Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам
G) Білімсіздің күні кәріп
H) Ақыл азбайды,білім тозбайды
279. Ойлау - бұл:
A) Белгілі бір дәрежедегі мидың даму нәтижесі
B) Мидың ойлау желісі
C) Дүние құбылыстары мен заттардың байланыстары мен қатынастарын танып білу
D) Кітап мазмұнымен танысу
E) Автордың ойын ұғыну
F) Жатталған нәрсенің ұмытылған кездей қалғаны
G) Тұлғаның қалыпты әлеуметтенуі
H) Аз уақыт ішінде мол идея қорын алу
280.Ақыл-ой тәрбиесінің мақсаты:
A) Жеке тұлғаның сана сезімі мен рухани жан дүниесін дамытуы
B) Адамзат жасаған заттық және рухани байлықтарды меңгеру
C) Баланы логикалық тұрғыда дұрыс ойлай білуге үйрету
D) Шәкірттердің бос уақытын ұтымды пайдалануға үйрету
E) Денсаулықты үнемі бақылау
F) Спортпен шұғылдануға деген қызығушылығын көтеру
G) Негізгі қозғалтқыш сапаларын дамыту
H) Жоғары адамгершілік сапаларын дамыту
281.Ақыл-ой міндеттерін көрсетіңіз:
A) Оқушыларды қазіргі заман талаптарына сай ғылым негіздерімен терең және берік қаруландыру
B) Білім беру негізінде оқушыларда ғылыми-материалистік көзқарасты қалыптастыру
C) Балалардың таным қабілеттерін дамыту,қиялымен түйсігін дамыту
D) Діннің пайда болуы және өмір сүру объективтік себептерін түсіндіру
E) Дене шынықтыру және спорт саласында арнаулы білім беру
F) Денсаулықты нығайту, ағзаны шынықтыру
G) Ұлттық ойындарды игеру
H) Әрқашан қуаныш әкелуге ұмтылысын тәрбиелеу
282. А.Э.Измаилов халықтың тәлім тәрбие жайында қазақ халқының тәрбие саласындағы тәжірибесі ұрпақтан ұрпаққа ... арқылы беріледі деп айтады:
A) Аңыз-әңгімелер
B) Ертегілер, жырлар
C) Салт-дәстүр, мақал-мәтел
D) Спорттық ойындар
E) Архитектурасында
F) Тарихи жәдігерлерде
G) Әуендерде
H) Киім-кешектерде
283. Жұмбақ айтыс ... тәрбиелейді:
A) Тапқырлыққа
B) Ақыл-ойға
C) Қиялға
D) Денсаулыққа
E) Өтірік айтуға
F) Көп сөйлеуге
G) Домбыра тартуға
H) Мәнерлеп оқуға
284. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық саласындағы білім беру жүйесі ... күресуде:
A) Жайбарақатшылықпен
B) Формализммен
C) Тоқмейілшілікпен
D) Қарқындап дамумен
E) Инклюзивтік оқытумен
F) Спортпен айналысумен
G) Артта қалушылықпен
H) 12 жылдық білім берумен
285.Дүниетаным - бұл:
A) Адам санасының арнайы формасы, яғни қоғамдық өмірге, табиғатқа, өзіне сенімі және көзқарасы
B) Адамдардың өмірлік ұстанымы,олардың сенімі,мұраты және іс-әрекеті
C) Дүниетаным жеке адамның табиғи және әлеуметтік құбылыстары түсіндіру туралы пайымдауы,ой тұжырымы
D) Терең,тиянақты ойланып айтылатын идеялар жиынтығы
E) Тәрбие салаларының маңызды құрамдас бөлігі
F) Қоғамдық өмірдің жемісі
G) Жан-жақты үйлесімді қалыптастырып дамыту процесі
H) Мидың ойлау жүйесі
286. Сенім - бұл:
A) Жеке адамның өмірлік ұстанымының беріктігін анықтайтын, мінез-құлық сипаты
B) Ол болмаған жерде өмір болмайды
C) Терең тиянақты айтылатын идеялар жиынтығы
D) Өте күрделі,қайшылыққа толы,сан қырлы ұғым
E) Адамдардың өмірлік ұстанымы
F) Адам санасының формасы
G) Қоғамдық өмірдің жемісі
H) Ұзақ және күрделі үрдіс
287. Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру ... пәндерінде жүзеге асады:
A) Ботаника
B) Физика
C) Әдебиет,тарих
D) Дене тәрбиесі
E) Құқық
F) Ана тілі
G) Абай тану
H) Бейнелеу өнері
288.Дүниетанымның қалыптасып дамуына әсер ететін факторлар:
A) Адамның материалдық жағдайы
B) Әлеуметтік орта, тәрбие, ақпарат құралдары
C) Сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстары
D) Бала денсаулығы
E) Әрекет қабілеттілік
F) ЖОО бітіруі
G) Толық емес отбасы болуына
H) Жасына байланысты
289. Ғылыми-атеистік тәрбиенің негізгі міндеттері:
A) Ғылыми атеизм туралы білімдермен қаруландыру
B) Діннің пайда болу және өмір сүру объективтік себептерін түсіндіру
C) Атеист болу үшін «құдай жоқ» деп сену жеткіліксіз дүние туралы дұрыс көзқарас болуы тиіс
D) Бізді құдай жаратқанын білу
E) Жан-жануарлар мен өсімдіктердің өзгеруінен пайда болғанбыз
F) Әлеуметтік ортаға бейімдеу
G) Қоғамдық пайдалы еңбекке қатысу
H) Сыныптан тыс жұмыстарға қатысу
290.Атеистердің көзқарасы - бұл:
A) Құдай жоқ
B) Жануарлар мен өсімдіктердің өзгеруі табиғатқа байланысты
C) Ғылыми білімдермен қаруланған адам баласы табиғатқа ықпал жасайды
D) Дүниені құдай жаратты
E) Құдай адамды топырақтан жаратқан
F) Жануарлар мен өсімдіктердің өзгеруі табиғатқа байланысты
G) Табиғатқа ықпал ету үшін ғылыми-білімдер керек
H) Халық бәріне қожайын
291.Діни тәрбиенің мәні:
A) Имандылыққа тәрбиелеу
B) Парасаттылыққа жетелеу
C) Ата-бабамыздың қасиетті өсиеттерін бойымызға дарыту
D) Ұрлық-қарлыққа шақыру
E) Зорлық-зомбылыққа шақыру
F) Өтірік айтуға
G) Қоғамға өзіндік зиянды әрекеттерімен қылмыс жасауға
H) Азаматтарға жала жабуға
292.Тәрбие мақсаты - бұл:
A) Педагогикалық процесс
B) Қоғам бетбұрысы
C) Қоғам мұратына қол жеткізу
D) Қоғам дамуы
E) Гуманистік педагогика
F) Қарым-қатынас педагогикасы
G) Іс-әрекет педагогикасы
H) Ақыл-сезім педагогикасы
293. Тәрбиеге жүйелі тәсіл негізінде ... ұғымы анықталады:
A) Әдіс
B) Тұтастық
C) Құрылым
D) Теория
E) Жүйе
F) Қоғам
G) Мақсат
H) Сауалнама
294. Орыс педагогы К.Д.Ушинский бойынша адам тәрбиесі ... байланысты болады:
A) Жанұядан
B) Мұғалімнен
C) Өзіндік санадан
D) Адам туралы білім есебінен
E) Қоғамнан
F) Қоршаған ортадан
G) Достарынан
H) ЖОО-нан
295.Тәрбие процесінің жетістігі анықталады:
A) Баланың сенімділігімен
B) Ата-ананың сенімділігімен
C) Тәрбиешінің сенімділігімен
D) Оқушы мен оқытушы сенімділігімен
E) Мұғалім сенімділігімен
F) Сыныптың сенімділігімен
G) Достарының сенімділігімен
H) Көршілерден
296. Тәрбие процесін нәтижелі іске асыру үшін қажет:
A) Ішкі қарама қайшылық
B) Тұлға санасы
C) Ішкі және сыртқы қарама қайшылықтардың бірігуі
D) Тәрбие идеясы
E) Сыртқы қарама қайшылық
F) Тәрбие мазмұны
G) Тәрбие мақсаты
H)Тәрбие негізі
 
297. ... педагогтарымен балалар ұжымын тәрбиелеу туралы идея ұсынылды:
A) Грек
B) Неміс
C) АҚШ
D) Ресей
E) Отандық
F) Португалдық
G) Аффиндік
H) Римдік 
298. Тәрбиелеу теориясы мен әдістемесінің дамуында ... идеясы маңызды рөл атқарды:
A) Дамудың қазіргі заманғы кезеңі
B) Балалар тәрбилеу ұжымының идеясы
C) Әлеуметтік орта
D) Тәрбиелеу идеясы
E) Коммунар қозғалысы
F) Мәдениет теориясы
G) Материалдық педагогика
H) Экономикалық педагогика
 
299. Отандық педагогикада М.Я.Басов, Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев қолданған әдістер:
A) Іс-әрекеттік тәсіл
B) Тұлғалық әдіс
C) Қоғамдық тәсіл
D) Тұтастық тәсілі
E) Аксиологиялық әдіс
F) Методологиялық әдіс
G) Эмперикалық әдіс
H)Ақыл-ой әдісі
 
300. Еркін тәрбие тұжырымы – бұл …
A) Рухани тәрбие
B) Тұлғаның рухани және адамгершілік тәрбиесі
C) Педагогикалық теория мен тәжірибе бағыты
D) Қабілеттілікті, ақыл-ой және шығармашылық қабілеттерін дамыту тұлға тәрбиесі
E) Әлеуметтендіру педагогикасы
F) Орталықтандырылған педагогикасы
G) Өзін-өзі тәрбиелеу педагогикасы
H) Қайта тәрбиелеу педагогикасы
301. Өзін-өзі тәрбиелеу субъектісі болып табылады:
А) Қоғам
Ә) Педагог
Б) Ата-ана
В) Жоғарыда айтылғанның барлығы
Г) Баланың өзі
Ғ) Құрылысшы
Д) Архитектор
Е) Бизнесмен
 
302. Мектеп ... мақсатында салынуы керек:
A) Балаға белгілі білім беру үшін
B) Бала уақытын өткізу үшін
C) Қайта тәрбиелеу үшін
D) Баланы білім алуға мәжбүрлеу үшін
E) Даму үшін
F) Қайта өрлеу үшін
G) Тәрбиені дамыту үшін
H) Бағдарламаны жаттау үшін
303. Тәрбиелеу жұмысы қызметінің бірінші тобы - бұл:
A) Тәрбиелеу әрекеттерінің бағдарламалануы
B) Ұжымды біріктіру және жағымды эмоционалды жағдай қалыптастыру
C) Бұқаралық коммуникация құралдарымен түзетіп өзара әрекет ету
D) Педагогикалық ұжыммен бірігіп әрекет ету
E) Балалар өзін өзі басқаруын дамыту
F) Білімді жастарды іріктеу
G) Интернет желілері арқылы тәрбиені дамыту
H) Ата-анамен бірігіп жұмыс атқару
 
304. Тәрбие процесі ... көрінеді:
A) Мектепте оқуға дайындығында
B) Еңбек пен ермекті айыра алудан
C) Өз мінезін басқара алумен
D) Тәрбиеленуші мен тәрбиешінің рухани өмірлерінің бірлігінен
E) Ғылыми көзқарасты қалыптастыруда
F) Тәрбиеленушіні жаңа өмірге дайындауда
G) Бала мінезіндегі жағымды сипаттарын дамытуда
H) Баланың өз бетімен әрекет етуінен
305. Тәрбие жұмысының міндеттері– бұл:
A) Балаларда жалпы адами моралдарды қалыптастыру
B) Белсенді өмір позицисын, толеранттылық сенімін тәрбилеу
C) Ұжымдылықты тәрбиелеу
D) Тәрибе өміріне дайындау
E) Жоғарыда аталғанның барлығы
F) Оқушы мен оқытушының өзара байланысы
G) Баланың әлеуметтік тәжірибені қабылдауы
H) Оқыту мен қайта тәрбиелеу
306.Тұлғалық іс әрекеттік бағыттың негізгі мазмұндық белгілері:
A) Ортақтасу
B) Ойын
C) Іс-әрекет барысында тұлға дамуына басшылық жасау
D) Ақыл-ес, адамгершілік міндеттерінің орындалуымен анықталады
E) Тәрбие процесінің мазмұнын анықтайды
F) Тұлға дамуы мен әлеуметтенуі
G) Мақсаттылық бағыттары
H) Ортаның экологиялық жүйесі проблемаларымен таныс болу
307. ҚР «Білім туралы» Заңының бап мазмұны:
A) Тәрбие процесінің мазмұнын анықтайды
B) Белгілі бір іскерліктерді меңгеруге ұмтылу
C) Білуге құштарлығын дамыту
D) Педагог қызметінің өлшемдері ретінде қызмет етеді
E) Мәдени-гигиеналық дағдысын тәрбиелеу
F) Стандарттар арасындағы сабақтастық
G) Интеллектуалдық дағдысы мен біліктілігін дамыту
H) Тәрбие жүйесін толықтай айқындайды
308. Тәрбиелік іс әрекет нәтижесінде көрініс беретін көкейкесті мақсаттар:
A) Стандарттық емес жағдайда білім, білік, дағды, қабілет көлемін қолдану
B) Әр адамның даралықты дамуы
C) Мұғалімнің қабілеті, жаңашылдықәрекеттері
D) Ақыл, ес, адамгершілік міндеттерінің орындалуымен анықталады
E) Танымдық әрекетін дамыту міндеті
F) Дыбыстарды дұрыс айтады, қимыл қозғалыс қалыптасады.
G) Еңбектік және дене тәрбиесі міндеттерінің орындалуымен анықталады
H) Психикалық әрекеттері мен сапаларын дайындау
309. Оқу мен тәрбиенің ортақ белгілері - бұл:
A) Әдіс түрі
B) Танымдық психикасының дайындығы
C) Сыртқы ортадағы күштерге дайындығы
D) Ішкі жан-дүниесін де бір мезгілде зерттеп білуге мүмкіндік болады
E) Тәрбие процесі өз ішінде оқу элементтерін қамтиды
F) Әлеуметтік өлшем әдісі
G) Дамудың таяудағы деңгейі.
H) Ұйымдастырылу формасы
310. Тәрбие процесіне тән ерекшелік:
A) Көрнекі
B) Мақсаттылық бағыттары
C) Мақсаттар бірлігі
D) Образды
E) Нәтиже ұзақтығы
F) Заттық
G) Танымдық
H) Әсерлі
311. Тәрбие процесіндегі гуманистік педагогика принциптері:
A) Қарым-қатынас жасау біліктілігі
B) Білімдерінің кеңеюі
C) Тұлғалық бағыт принципі
D) Еліктеушілік
E) Тәрбиеде ұнамды өнегені пайдалану принципі
F) Гностикалық біліктілік
G) Тәрбиелік ықпалдар бірлігі принципі
H)Педагогикалыққұрастыру
312. Отаншылдық тәрбие мақсаты – бұл:
A) Танымдық психикалық процестерін дамыту
B) Отанына деген сүйіспеншілікті арттыру
C) Мәдениеттілікке тәрбиелеу
D) Отанды қорғауға баулу
E) Интеллектуалдық дағдысы мен біліктілігін дамыту
F) Талғамын дамыту
G) Дәстүрін қастерлеуді қалыптастыру
H) Мәдени-гигиеналық дағдысын тәрбиелеу
313. Мәдениет тарихында адамгершілік тәрбиесінің мәні:
A) Серуен
B) Патерналистік
C) Эксперимент
D) Діни дәстүрлік
E) Тексеру
F) Коммунататорлық
G) Зерттеу
H) Сабақ
314. Экологиялық тәрбиеге байланысты іс әрекет мазмұны - бұл:
A) Отанжандылыққа тәрбиелеу
B) Тәрбиеленушілердің қоршаған табиғатты зерттеуі
C) Табиғаттың экологиялық қалпына талдау жүргізу
D) Талғам жайлы білім, іскерлік, дағдыны арттыру
E) Мәдени-гигиеналық дағдысын тәрбиелеу
F) Ортаның экологиялық жүйесі проблемаларымен таныс болу
G) Педагогикалық процес арасындағы сабақтастық
H) Мәдениеттілікке тәрбиелеу
315. Кәсіби бағдарлау жүйесі қызметтері
A) Ағарту
B) Ойын
C) Сөздік
D) Диагностикалау
E) Тексеру
F) Сабақ
G) Бейімделу
H)Эксперимент
316. Тәрбие жүйесінде көп қолданылатын жанама талап түрлері:
A) Сезім
B) Кеңес
C) Ақыл
D) Білім
E) Ойын
F) Дағды
G) Сенім
H) Сабақ талап
317. Форма терминінің мәні – бұл:
A) Қабылдау
B) Балалар арасындағы түсіністік
C) Педагогикалық процес арасындағы сабақтастық
D) Тәрбие процесінің ішкі көрінісі
E) Белгілі бір әрекетті орындаудағы сезім
F) Тәрбие жұмысын ұйымдастыру
G) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары
H)Тәрбиеленушілердің іс-әрекетін жоспарлы ұйымдастыру
318. Бір форманың басқаларынан ерекшеленуі – бұл:
A) Өмірге деген көзқарасы
B) Уақыт ұзақтылығы
C) Дағдыларының қалыптасуы
D) Педагогтың ықпал жасау тәсілі
E) Жан-жақты тұтас жетілу
F) Нәтиже
G) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы
H) Қалыптастыру
319. Ұжым ... белгілеріне ие:
A) Жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі
B) Дүниетанымның психологиялық негіздері болуы
C) Іс-әрекет
D) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары
E) Ортақ әлеуметтік мәнді мақсатқа ие
F) Жоспарлы түрде педагогикалық қызмет көрсетілуі
G) Білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері
H) Жауапкерлі тәуелділік қатынаста болуы
320. Отбасында тиімді тәрбиелеудің ережелері:
A) Баламен қатынас жас ерекшелігіне сай болуы
B) Баланы бар қалпында сүю
C) Баланың іс-әрекетін ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру
D) Баланың адамгершілік қасиеттерін жетілдіру
E) Баланы ұрып тәрбиелеу
F) Баланың калауын жасау
G) Баламен өмір жайлы сұхбат жүргізу
H) Баланы аса мақтау
321. Тәрбие сағаты төмендегідей жағдайды ойластырғанда ғана мүмкін болады:
A) Оқушыларда талқыланып отырған сұракқа қатысты белгілі бір деңгейде білім көлемі мен мағлұматтардың түсінікті, өздігінен ұғынуларына ыңғайлы болуы
B) Оқушыларда ұжымдық шығармашылық жұмыстарына қатысты біліктілік, дағды, дербестік, жауапкершіліктің болуы
C) Сынып белсенділері тәрбие сағатын дайындау мен өткізу барысында ұйымдастыру және үйлестіру орталығы бола білуі
D) Жеке тұлға ұжымға тәуелді
E) Жеке тұлға хәне ұжым оптимальды катынасты болуы (И.П.Подласый)
F) Жеке тұлға ұжымды өзіне бағындыруы
G) Оқушылардың қызығушылығына карай тапсырма беру
H) Оқушылардың нашар ұйымшылдығы
322. Тәрбие сағатын өткізуге дайындық барысына жатады:
A) Оқушылармен бірлесе тәрбие сағатының тақырыбын, мақсат, міндетіерін анықтау
B) Тәрбие сағатының міндеттеріне сай оның мазмұнына қатысты материалдар жинау
C) Тәрбие сағатын дайындау және өткізудің жоспарын кұру
D) Жеке тұлға ұжымға тәуелді
E) Жеке тұлға және ұжым оптимальды катынасты болуы (И.П.Подласый)
F) Жеке тұлға ұжымды өзіне бағындыруы
G) Оқушылардың қызығушылығына карай тапсырма беру
H) Оқушылардың нашар ұйымшылдығы
323. Тәрбие сағатын нәтижелі өткізу көбінесе мына шарттарды еске алған жағдайда табысты болмақ:
A) Сынын жетекшісі тәрбие сағатының ұйымдастыру формалары мен мазмұнын, амал-тәсдерін түрлендіріп отырғаны абзал
B) Тәрбие сағатының, мазмұнын құрастыруда оқушыларға жаңа мағлұмат бере отырып, біртіндеп оны бағалау, талдау әрекетіне көшіп отыру тиіс
C) Сыньш жетекшісі тақырыпты талдау барысында оқушылардың сөзіне жауапкершілікпен назар аударуы, кез-келген жағдайда түзетулер енгізуі, қосымша сұрақтар қоюы, олардың назарын мәселенің басты идеясына бұрып, жетелеп, көмектесіп отыруы қажет
D) Ұжым мүшелерінін бір-бірімен өзара жауапкершілігі және тәуелділігі
E) Тәрбие сағатының міндеттеріне сай оның мазмұнына қатысты материалдар жинау
F) Ұжым мүшелерінің еркін қарым-қатынас жасауы
G) Оқушылардың қызығушылығына карай тапсырма беру
H) Оқушылардың нашар ұйымшылдығы
324. Тәрбие сағатын нәтижелі өткізу көбінесе мына шарттарды еске алған жағдайда табысты болмақ:
A) Оқушылардың материал мазмұнын қабылдаудың психологиялық ерекшеліктерін ескеру керек. Тәрбие сағатын 20-25 минут өту барысында оқушылардың белсенділігі бәсендеу болғанда мазмұны қызықты жаңа мәселені қою, таңқаларлық жағдаят ойластыру, әрекет түрін өзгертуді ойластыру
B) Сынып жетекшісінің сөз мәнері, дауыс ырғағы, оның қарым-қатынаста тілектестігін ескерудің маңызы өте-мөте ерекше
C) Тәрбие сағатын өткізу барысында оқушылардың мінез-құлқы турасында үгіт-насихат айтуға жол бермеу керек. Мұндай жағдай тәрбиенің нәтижесіне кері ықпал етуі мүмкін
D) Ұжым мүшелерінін бір-бірімен өзара жауапкершілігі және тәуелділігі
E) Тәрбие сағатының міндеттеріне сай оның мазмұнына қатысты материалдар жинау
F) Ұжым мүшелерінің еркін қарым-қатынас жасауы
G) Сынын жетекшісі тәрбие сағатының ұйымдастыру формалары мен мазмұнын, амал-тәсдерін түрлендіріп отырғаны абзал
H) Жеке тұлға және ұжым оптимальды катынасты болуы (И.П.Подласый)
325. Тәрбие сағатын нәніжелі өткізу көбінесе мына шарттарды еске алған жағдайда табысты болмақ:
A) Тәрбие сағатының барысында оқушылардың орналасуы, кіммен парталас болу, таңдау құқығын өздеріне қалдыру
B) Тәрбие сағатын өткізу тәжірибесін жинақтауды біртіндеп дәстүрге айналдыру
C) Тәрбие сағатын өткізу барысында оқушылардың жағымды қарым-қатынасын тәрбиелеу қажет (тыныштықты сақтау; сөйлеушілердің сөзін бөлмеу, жақсылап тыңдау; өкпе-наз, талас тудырмау).
D) Ұжым мүшелерінін бір-бірімен өзара жауапкершілігі және тәуелділігі
E) Тәрбие сағатының міндеттеріне сай оның мазмұнына қатысты материалдар жинау
F) Ұжым мүшелерінің еркін қарым-қатынас жасауы
G) Сынын жетекшісі тәрбие сағатының ұйымдастыру формалары мен мазмұнын, амал-тәсдерін түрлендіріп отырғаны абзал
H) Жеке тұлға хәне ұжым оптимальды катынасты болуы (И.П.Подласый)
326. Әңгіменің негізгі бағыттары мыналар:
A) Өз Отанына адал берілгендігі
B) Өзі өмір сүріп отырған қоғамның идеологиясна шынайы сенімділігі
C) Шыншылдығы
D) Ұжым мүшелерінін бір-бірімен өзара жауапкершілігі және тәуелділігі
E) Тәрбие сағатының міндеттеріне сай оның мазмұнына қатысты материалдар жинау
F) Ұжым мүшелерінің еркін қарым-қатынас жасауы
G) Сынын жетекшісі тәрбие сағатының ұйымдастыру формалары мен мазмұнын, амал-тәсдерін түрлендіріп отырғаны абзал
H) Жеке тұлға және ұжым оптимальды катынасты болуы (И.П.Подласый)
327. Әңгіменің негізгі бағыттары мыналар:
A) Қайырымдылығы, қарапайымдылығы, адалдығы
B) Саналы тәртіп пен мінез-құлык, мәдениетіне жауапкершілігі
C) Жолдастық, достық қарым-қатынастыққа адалдығы
D) Ұжым мүшелерінін бір-бірімен өзара жауапкершілігі және тәуелділігі
E) Өзін-өзі сайлау органдарының болуы
F) Ұжым мүшелерінің еркін қарым-қатынас жасауы
G) Ілтипаттылық
H) Сынын жетекшісі тәрбие сағатының ұйымдастыру формалары мен мазмұнын, амал-тәсдерін түрлендіріп отырғаны абзал
328. Саяси шолуға арналған хабарда бір-екі жұма ішінде біздің еліміз бен шетелдерде болған оқиғалар туралы хабар беріледі, мысалы, бұл хабарды мынадай жоспар негізінде өткізуге болады:
A) Бір аптадағы әлемдегі саяси жағдайларға қысқаша сипаттама
B) Біздің еліміздегі, республикамыздағы ең маңызды, ең көрнекті табыстар, жаңалықтар туралы хабар
C) Халықаралық жағдайдағы негізгі оқиғалар туралы хабар
D) Оқу және оқудан тыс іс- әрекеттін алуан түрлілігі
E) Мұғалім, белсенділер тарапынан оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігіне қарай тапсырманың әртүрлі дәрежеде болуы
F) Дәстүрлі қалыптастыру
G) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттің алуан түрлілігі
H) Жолдастық, достық қарым-қатынастыққа адалдығы
329. Саяси шолуға арналған хабарда бір-екі жұма ішінде біздің еліміз бен шетелдерде болған оқиғалар туралы хабар беріледі, мысалы, бұл хабарды мынадай жоспар негізінде өткізуге болады:
A) Шетелдердегі жастар өмірі туралы хабар
B) Тапсырмалар, кеңестер, ұсыныстар
C) Қорытындылар
D) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттің алуан түрлілігі
E) Мұғалім, белсенділер тарапынан оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігіне қарай тапсырманың әртүрлі дәрежеде болуы
F) Дәстүрлі қалыптастыру
G) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттің алуан түрлілігі
H) Жолдастық, достық қарым-қатынастыққа адалдығы
330. Саяси хабарламаның өтілу мерзім ұзақтығы ... белгіленген:
A) І-ІІ сыныптар үшін 5-10 мин
B) ІІІ-ІV сыныптар үшін - 10-15 мин
C) V-VІІ сыныптар үшін 15-20 мин
D) V-VІІ сыныптар үшін 10-15 мин
E) І-ІІ сыныптар үшін 10-15 мин
F) ІІІ-ІV сыныптар үшін 5-10 мин
G) ІІІ-ІV сыныптар үшін 10 мин
H) V-VІІ сыныптар үшін 15-20 мин
331. Газет оқуға үйретуде ... ережелерді баланың есіне салып отырған жөн:
A) Газет оқуды күнделікті әдетке айналдыр. Газет - жол сілтеуші серігің
B) Газеттің әрбір бетінің өзіндік ерекшелігі, мәні бар екеніне түсіне біл. Сонда ғана газет мақалардың мазмұнын бағдарлай алатын боласың
C) Әуелі айдар, бөлім, тақырып, мақала атауларымен танысып, ең қызықтысы мен негізгісін таңдап ал
D) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттің алуан түрлілігі
E) Мұғалім, белсенділер тарапынан оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігіне қарай тапсырманың әртүрлі дәрежеде болуы
F) Дәстүрлі қалыптастыру
G) Оқу және оқудан тыс іс-әрекеттің алуан түрлілігі
H) Мұғалім, белсенділер тарапынан оқушылардың қызығушылығы мен қажеттілігіне қарай тапсырманың әртүрлі дәрежеде болу
332. Жеке оқушының жұмыстағы мақсаты – бұл:
А) Оқушының тұлғалық дамуына педагогикалық тұрғыдан жағдай қамтамыз ету
B) Оқушының жеке басының жан-жақты қалыптасуын қамтамасыз ету
C) Оқушының күш-жігерінің артуын қамтамсыз ету
D) Оқушының қаржылық жағдайын қамтамасыз ету
E) Оқушының мектеппен моралдық қатынастарын түзеу
F) Оқушының ата-анасымен қарым-қатынасын бекіту
G) Оқушының санасын жетілдіру
H) Оқушының әлеуметтік жағдайын жақсарту
333. Оқушымен жеке жұмыстың мәні - бұл:
А) Оқушы тұлғасын әлеуметтендіру
B) Оқушы өзінің жетілуі
C) Өзін-өзі тәрбиелеуге деген қажетсінуін тәрбиелеу
D) Өмірге өзіндік ой-пікірін қалыптастыру
E) Әлеуметтік қатынастарды жетілдіру
F) Мемлекеттің саяси-экономикалық ахуалын айқындау
G) Оқушының “мен” концепциясын қалыптастыру
H) Рухани өмірдің салаларымен таныстыру
334. Баланы жақсы түсіну дегеніміз - бұл:
А) Баланың сезімін түсіну
B) Баланың көңіл-күйін түсіну
C) Баланың қажеттілігін түсіну
D) Баланың қалауын беру
E) Баланың бойында патриоттық сана-сезімін қалыптастыру
F) Баланың ойындағысын табу
G) Баланың гигиеналық дағдысын қалыптастыру
H) Баланың өзіндік жетілуі
335. Оқушы мен сынып жетекшісінің ынтымақтастық қарым-қатынасы тұрғысындағы негізгі ұстаным:
А) Өзара түсіністік, сенім көрсету
B) Оқушының жеке басын сыйлау
C) Қамқорлық жасау
D) Сыйластық көрсету балаға
E) Баланың ойымен келісу
F) Мұғалім мен баланың бір қөзқарасты болуы
G) Әлеуметтік қатынастарды жетілдіру
H) Оқыту, тәрбиелеу
336. Бүкіләлемдік денсаулықты сақтау ұйымының жарғысында “салауаттылық” сөзіне берілген түсініктемелері:
А) Дененің моралдық жағдайы
B) Дененің әлеуметтік саулықтық жағдайы
C) Есендіктің толыққанды жағдайы
D) Қаржылық қажеттіліктерді қанағаттындыру
E) Ұдайы спортпен айналысу
F) Жастардың бойында салауаттылық сана-сезімін қалыптастыру
G) Денсаулықты сақтау
H) Дененің сәнін сақтау
337. Өмір салтына ... жатқызуға болады:
А) Адамның денелік, интеллектуалдық және еңбек әрекетін
B) Тұрмыстық өзара қарым-қатынасын қатынасын
C) Орныққан мінез-құлық тәртібі
D) Әрдайым көңіл көтеру
E) Өмір қарқынынан қалыспау
F) Дұрыс ойлау
G) Философиялық негіздерді игеру
H) Жеке түсініктерді қалыптастыру
338. Кеңес одағының жас жеткіншектердің қоғамдық қозғалыстары:
А) Комсомол
B) Пионер
D) Октябрят
E) Ұлан
F) Жас отан
G) Скаут
H) Жастар
339. Қазіргі ғылым “салауатты өмір салтын” былай түсіндіреді:
А) Ең жақсы үйлесімді тәртіп
B) Иммунитетті және денені шынықтыру
C) Дұрыс тамақтану
D) Уақыт талабынан қалмау
E) Жеке қалауларды түзу
F) Ұдайы білім алу
G) Ұдайы көңіл көтеру
H) Өмірге шыншыл көзқараста болу
340. ХХІ ғасырдың адамы - ... болуы шарт:
А) Дені сау
B) Рухы күшті
C) Жан дүниесі таза
D) Ақшасы көп
E) бизнесмен
F) Көшпен ілесуші
G) Бай
H) Сымбатты
341. Дененің сау болуы – ол ... :
А) Өмірді шексіз сүю, қуаныш сезіміне баулу
B) Өмірден ляззат алу
C) Әрбір таңды, күнді асыға ризашылдық көңіл күймен тосу
D) Әрдайым диета ұстау
E) Қалауынның орындалуы
F) Жеке бас түсініктердің орнығуы
G) Ешқандай проблемалардың болмауы
H) Бай болу
342. Бала кезден бізге мәлім мәселелер:
А) “Қозғалыс-өмір”
B) “Деннің саулығы - жанның саулығы”
C) “Орынды, дұрыс тамақтану - дұрыс өмір сүру және деннің саулығының кепілі”
D) “Көп ақша-жақсы өмір кепілі”
E) “Маркетинг-заман талабы”
F) “Даму-басты түрткі күш”
G) “Аз білсең көп өмір сүресің”
H) “Бизнес-сәттілік кепілі”
343. “Салауатты өмір сүру салтына” 3 идея негіз бола алады:
А) Дененің үйлесімділігі
B) Жан тазалығы
C) Ақыл-ойдың айқындылығы
D) Байлық
E) Уақытты тиімді өткізу
F) Қажеттіліктерді қанағаттандыру
G) Материалдық ахуады көтеру
H) Жақсы өмірге деген сенімді арттыру
344. Мартин Грей адамдардың өздерінің бақыттарын табуға берген бірнеше кеңесі:
А) Ең алдымен, өзіңді ойлауға тырыс, нақтылы қажеттілікті бос әуре-сарсаңнан бөліп қара
B) Адамдарға зер сал: олардың өзіндік ерекшеліктерін көруге тырыс
C) Өмірге зер салып қара: әрбір минут сайын біздің айналамыз өзгеріске ұшырайды
D) Бизнес: бұл бақыттың баспалдағының бірі
E) Бақыт - бұл қажеттіліктердің барлығын алу
F) Сүйіктіңді табу
G) Мақсаттарыңа мүдірмей жету
H) Өмір қиындықтарына мығым тұру
345. Талдау жұмысының мақсаты мынадай:
А) Оқу жылының соңында сынып көлемінде жалпы педагогикалық процестің нәтижесін болжау
B) Келешекте оның жұмысын жетілдірудің жаңа нұсқасын жоспарлау
C) Жаңа оқу жылының мақсат, міндеттерін анықтау
D) Нәтижені алу
E) Жақсысын табу
F) Оқушылардан жақсы нәтиже алу
G) Мұғалім білімін түзу
H) Үздік әдісті табу
346. Талдау жұмыстары негізінен мынадай кезеңде атқарылуы мүмкін:
А) Жалпы сынып ұжымының өміріне талдау жасау
B) Сынып жұмысындағы кейбір негізгі мәселелерді талдау
C) Жеке оқушымен жұмыс нәтижесін талдау
D) Қаталектерді табу
E) Мұғалім жұмысының келеңсіздіктерін анықтау
F) Үздік нәтижені түзу
G) Салыстырыла жетілдіру
H) Даму
347. Талдауға қатысты сұрақтар топтамасы шартты түрде мынадай болуы мүмкін:
А) Қаралып отырған мәселенің нәтижесі қандай? Алға жылжу бар ма, болса оның қозғаушы күші қандай?
B) Жоғары нәтижеге қол жеткізу мүмкіндігі немесе керісінше болудың себебі қандай?
C) Сынып өмірінде қандай оң өзгерістер болды?
D) Қандай әдіс нәтижелі?
E) Үздік нәтижеге жету жолдары қандай?
F) Сынып білімін жетілдіру жолдары қандай?
G) Қателектерді шешу тәсілдерді қандай?
H) Қандай оқушылар үздік?
348. Ата-аналар қорытынды жиналысындағы сұрақтар:
А) Биылғы жылда қандай оң нәтижеге қол жеткіздік деп ойлайсыз?
B) Пән мұғалімдері, ата-аналар және мектеп әкімшілігі қандай мәселелермен айналысты?
C) Сынып жетекшісінің оқушылармен және ата-аналармен жұмысында қандай нәтиже болды?
D) Баланың білімін арттыру үшін қандай шаралар қолдану қажет?
E) Балалардың бос уақытын қалай тиімді пайдалану?
F) Мұғалімдердің білімін арттыру жолдары қандай?
G) Нәтижеге тез жету жолдары?
H) Оқушылардың үздік тәрбие үлгілерін қалай меңгерту
349. Сынып жетекшісінің оқу жылының қорытындысына талдау жүргізуді ұйымдастыру жұмыстарының шартты түрде алған жоспары:
А) Талдау жұмыстарының мазмұны мен формасын белгілеу үшін оқушылар және ата-аналар белсенділерінің отырысын ұйымдастыру
B) Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының нәтижесін анықтау үшін “срез” тәсілін жүргізу
C) Сынып ұжымымен талдау жұмысының әдістемесін ойластыру
D) Сынып жетекшісінің әлеуметтік жағдайын көтеру
E) Сынып жетекшісінің білім жүйесін ойластыру
F) Сынып жетекшісінің жаңа оқу тәсілдерін ойлап табуы
G) Сынып жетекішісінің шығармашылық талантын қалыптастыру
H) Сынып жетекшісінің тәрбиелеудің үздік үлгілерін меңгеруі
350. Мектеп тәжірибесінде қолданып жүрген талдау жұмысының түрлері:
А) Нысанаға талдау
B) Субьектіге талдау
C) Талданып отырған мәселенің мазмұны мен уақытқа сәйкестігі
D) Салыстырмалы-нәтижелі талдау
E) Жеке талдау
F) Обьектінің жеке дамуын талдау
G) Нәтижелі талдау
H) Субардинациялық талдау
351. Сынып жетекшісінің күнделігінің мазмұны:
А) Сынып жайлы және жекелеген оқушылар өміріндегі елеулі оқиғалар
B) Сынып кемшіліктері мен жетістіктері туралы мағлұматтар
C) Педагогикалық процесті жетілдіру мен түзеулер
D) Тәрбиенің үлгілерін жасау
E) Қорытынды тест алу
F) Нысаналы талдау
G) Нәтижелі тәсіл үлгілері
H) Жаңа оқыту тәсілдері
352. Мектеп өмірінде мұғалім – бұл:
A) Басты тұлға
B) Сыныпта оқушылардың оқу тәрбие жұмысын ұйымдастырушы
C) Ұстаз әрі ақылшы-кеңесшісі
D) Адамның табиғи күш қуаттылығын дамытушы
E) Ата-ана рөлін алмастырушы
F) Рақымды адам қалыптастырушы
G) Қамқоршы
H) Өмірін қиын сәттерде құтқарушы
353. Сынып жетекшіге жүктелген міндетті атаңыз:
A) Оқушылардың оқу тәрбие әрекетін ұйымдастыру
B) Тәрбиелік шаралардың ықпалын үйлестіру
C) Мектеп өміріндегі мәселелерді шешуде көмекші
D) Қоғамда белсенді оқушылар тәрбиелеу
E) Жеке тұлғаны жан-жақты тәрбиелеуші
F) Оқушылардың бос уақытында кітап оқуын қадағалауда тапсырылды
G) Саналы азамат тәрбиелеу
H) Тәрбиеленушілердің тәртібін қатаң бақылау
354. Сынып жетекші жұмысының негізгі мақсаты:
A) Қоғамда белсенді оқушылар тәрбиелеу
B) Саналы азамат тәрбиелеу
C) Жеке тұлғаны жан-жақты тәрбиелеуші
D) Сыныптағы оқушылардың талап-тілектері мен мүдделерін және олардың жеке басының ерекшеліктерін жан-жақты зерттеп білу
E) Оқушылардың не нәрсеге бейімділігін анықтап, олардың ынтымағы жарасқан, белсенді саналы ұжымға ұйымдастыру
F) Тәрбие үрдісінде мектептің отбасы мен жұртшылықтың тығыз қарым қатынасын қамтамасыз ету
G) Тәрбиеленушілердің тәртібін қатаң бақылау
H) Оқушылардың бос уақытында кітап оқуын қадағалауда тапсырылды
355. Сынып жетекші жұмысының негізгі міндеттері:
A) Сыныптағы оқушылардың талап-тілектері мен мүдделерін және олардың жеке басының ерекшеліктерін жан-жақты зерттеп білу
B) Оқушылардың не нәрсеге бейімділігін анықтап, олардың ынтымағы жарасқан, белсенді саналы ұжымға ұйымдастыру
C) Тәрбие үрдісінде мектептің отбасы мен жұртшылықтың тығыз қарым қатынасын қамтамасыз ету
D) Тәрбиеленушілердің тәртібін қатаң бақылау
E) Оқушылардың бос уақытында кітап оқуын қадағалауда тапсырылды
F) Мінез-құлықтарын белгілеу үшін күнделік тапсырылды
G) Балшықпен жабыстыру ісімен шұғылданатын үйрмелер ұйымдастыру
H) Ондағы әрбір тұлғаның дамуына қамқорлық жасау
356. Орта оқу мекемелеріндегі қадағалаушылардың негізгі міндеттері:
A) Тәрбиеленушілердің тәртібін қатаң бақылау
B) Мінез-құлықтарын белгілеу үшін күнделік тапсырылды
C) Оқушылардың бос уақытында кітап оқуын қадағалауда тапсырылды
D) Интернет желісінде қарым-қатынас жасау
E) Интернет желісінде қарым-қатынас жасау
F) Балшықпен жабыстыру ісімен шұғылданатын үйрмелер ұйымдастыру
G) Ондағы әрбір тұлғаның дамуына қамқорлық жасау
H) Киноға бару
357. 1913-1914 жылдардағы сабақтан тыс жұмыстардың жаңа формаларын атаңыз:
A) Сурет салу
B) Балшықпен жабыстыру ісімен шұғылданатын үйрмелер
C) Көрме жұмыстарын ұйымдастыру
D) Бос уақытын тиімді ұйымдастыру
E) Киноға бару
F) Театрларда спектакльдер тамашалау
G) Интернет қолдану
H) Интернет желісінде қарым-қатынас жасау
358 .Білім беру жүйесінде жаңа сипаттағы оқу орындары пайда болуына байланысты сынып жетекшілерінің қызметінде өзгерістер болды. Олар...
A) Пән мұғалімі, бір мезгілде сынып жетекшісінің қызметін атқарушы
B) Сынып жетекшісі, аз мөлшерде оқу жүктемесі бар пән мұғалімі
C) Сынып жетекшісі, тек тәрбие жұмысымен айналысатын мұғалім
D) Топ жетекшісі
E) Педагогикалық және әлеуметтік гуманитарлық
F) Дара даму ерекшелігін, қызығушылығын, қоршаған ортасын танып білу
G) Сыныптың негізгі ішкі көңіл күйін көтеру
H) Ондағы әрбір тұлғаның дамуына қамқорлық жасау
359. Сынып жетекшінің үш қызметін атаңыз:
A) Әр бағытта оқушылардың әрекетін ұйымдастырушы
B) Ондағы әрбір тұлғаның дамуына қамқорлық жасау
C) Сыныпта туындаған мәселелерді шешуде балаларға көмектеседі
D) Сыныптың негізгі ішкі көңіл күйін көтеру
E) Оқушыларға жағымды психологиялық жағдай туғызу
F) Дара даму ерекшелігін, қызығушылығын, қоршаған ортасын танып білу
G) Ұйымдастырушыылық
H) Педагогикалық және әлеуметтік гуманитарлық
360. Сынып жетекшінің қызметін 3 бағытта қарастыруға болады:
A) Педагогикалық және әлеуметтік-гуманитарлық
B) Ұйымдастырушылық
C) Оқушылардың жалпы әрекетін басқару
D) Мақсат қоюшылық
E) Болашағын болжау
F) Жоспарлау нақтамалық
G) Бақылау
H) Түзету
361. Педагогикалық және әлеуметтік-гуманитарлық қызметі – бұл:
A) Балаға барлық бағытта көмектесу
B) Әлеуметтік қалыптасуы мен дамуына жағдай тудыру
C) Баланың тұлғалық өзекті мәселесін шешу
D) Тәрбие процесін ұйымдастыру
E) Саналы да белсенді әрі іскер сынып ұжымын қалыптастыру
F) Сыныптағы өзін-өзі басқаруды дамыту
G) Бақылау жасау
H) Дара даму ерекшелігін, қызығушылығын, қоршаған ортасын танып білу
362. Сынып жетекшісінің ұйымдастырушылық қызметі - бұл:
A) Тәрбие процесін ұйымдастыру
B) Саналы да белсенді әрі іскер сынып ұжымын қалыптастыру
C) Сыныптағы өзін-өзі басқаруды дамыту
D) Нақтамалық
E) Мақсат қоюшылық
F) Жоспарлау
G) Оқушыға тікелей ықпал жасау
H) Тәрбиелеу ортасына жағдай тудыру
363. Оқушылардың жалпы әрекетін басқару қызметі - бұл:
A) Нақтамалық
B) Мақсат қоюшылық
C) Жоспарлау
D) Оқушыға тікелей ықпал жасау
E) Тәрбиелеу ортасына жағдай тудыру
F) Бақылау жасау
G) Оның дара даму ерекшелігін, қызығушылығын, қоршаған ортасын танып білу
H) Тәрбие ықпалын алдын ала болжау. Жобалау
364. Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы:
A) Оқушыға тікелей ықпал жасау
B) Тәрбиелеу ортасына жағдай тудыру
C) Бақылау жасау
D) Нақтамалық
E) Мақсат қоюшылық
F) Жоспарлау
G) Оның дара даму ерекшелігін, қызығушылығын, қоршаған ортасын танып білу
H) Түзету
365. Оқушыға тікелей ықпал жасау - бұл:
A) Оның дара даму ерекшелігін, қызығушылығын, қоршаған ортасын танып білу
B) Тәрбие ықпалын алдын ала болжау. жобалау
C) Жеке дара және ұжымдық жұмыстарда тәрбие формалары мен тәсілдерін жүзеге асыру
D) Оқушылар ұжымын қалыптастыру
E) Онда жағымды көңіл-күйді қалыптастыру
F) Оқушылардың өзін-өзі басқаруын дамыту
G) Отбасына әлеуметтік қолдау көрсету
H) Тәрбие ықпалын алдын ала болжау. Жобалау
366. Тәрбиелеу ортасына жағдай тудыру - бұл:
A) Оқушылар ұжымын қалыптастыру
B) Онда жағымды көңіл-күйді қалыптастыру
C) Оқушылардың өзін-өзі басқаруын дамыту
D) Отбасына әлеуметтік қолдау көрсету
E) Мұғалімдер ұжымының өзара педагогикалық әрекетіне қолдау көрсету
F) Бұқаралық ақпарат құралдарының балаға ықпалын анықтау
G) Мақсатты ұсыну және оны негіздеу
H) Тәрбие ықпалын алдын ала болжау. Жобалау
367. Бақылау жасау - бұл:
A) Отбасына әлеуметтік қолдау көрсету
B) Мұғалімдер ұжымының өзара педагогикалық әрекетіне қолдау көрсету
C) Бұқаралық ақпарат құралдарының балаға ықпалын анықтау
D) Мақсатты ұсыну және оны негіздеу
E) Оны жүзеге асырудың жолын қарастыру
F) Қол жеткізетін нәтижесін алдын ала жобалау
G) Оқушылардың өзін-өзі басқаруын дамыту
H) Онда жағымды көңіл-күйді қалыптастыру
368. Тәрбие жұмысының мақсатын анықтауда сынып жетекшісінің ескеретін мәселесі...
A) Мақсатты ұсыну және оны негіздеу
B) Оны жүзеге асырудың жолын қарастыру
C) Қол жеткізетін нәтижесін алдын ала жобалау
D) Тәрбиелік
E) Дамытушылық
F) Білімділік
G) Практикалық
H) Нәтижелілік
369. Сынып жетекшісінің мақсат қоюшылық қызметінің негізгі кезеңін атаңыз:
A) Педагогикалық процесті алдын ала болжау
B) Өткен оқу жылы қорытындысының нәтижесіне талдау жасау
C) Тәрбиенің мүмкіндіктерін жобалау
D) Мақсатты ұсыну және оны негіздеу
E) Оны жүзеге асырудың жолын қарастыру
F) Қол жеткізетін нәтижені алдын ала божау
G) Нәтижеге қол жеткізу
H) Білімділікті арттыру
370. Тәрбие жұмысының мақсатын анықтағандағы педагогикалық міндетін көрсетіңіз:
A) Тәрбиенің жалпы мақсаты қандай болып белгіленді
B) Сынып ұжымы мен мектеп және тұрғылықты жердің қандай өзіндік ерекшеліктері бар
C) Өткен оқу жылында қарастырылғын міндеттердің қандай нәтижелері бар
D) Сынып ұжымының әрекеті қандай міндеттерге айрықша жауап берді.
E) Тәрбиеленушілердің тәртібін қатаң бақылау
F) Өткен оқу жылы қорытындысының нәтижесіне талдау жасау
G) Мақсатты ұсыну және оны негіздеу
H) Мұғалімдер ұжымының өзара педагогикалық әрекетіне қолдау көрсету
371. Оқушының жеке басын танып білуде оның оқу әрекеті мен қоғамдық жұмыстарының атқаратын қызметі ерекше, себебі:
A) Оқушының оқу әрекетінде оның оқуға деген ынтасын анықтайды
B) Психологиялық процесін анықтайды
C) Жаңа материалды қабылдауын анықтайды
D) Оқушылардың үйдегі өмірі мен еңбек жағдайымен танысу
E) Отбасы туыстары мен қарым-қатынасын анықтау
F) Бос уақытын қалай өткізетінін және үй тапсырмаларын орындаудығы белсенділігі мен жауапкершілігін анықтау
G) Зерттеуді бастамасман бұрын ең алдымен оның мақсатын анықтау
H) Отбасы және жұртшылықпен жұмыс
372. Ата-аналармен әңгімелесу - бұл:
A) Оқушылардың үйдегі өмірі мен еңбек жағдайымен танысу
B) Отбасы туыстары мен қарым-қатынасын анықтау
C) Бос уақытын қалай өткізетінін және үй тапсырмаларын орындаудығы белсенділігі мен жауапкершілігін анықтау
D) Оқушының оқу әрекетінде оның оқуға деген ынтасын анықтайды
E) Психологиялық процесін анықтайды
F) Жаңа материалды қабылдауын анықтайды
G) Жеке оқушымен жұмыс
H) Отбасы және жұртшылықпен жұмыс
373. Зерттеу жұмысын ұйымдастыруға байланысты ... педагогикалық талаптар қалыптасқан:
A) Зерттеуді бастамастан бұрын алдымен оның мақсатын анықтау
B) Зерттеу барысында оның жоспары құрылып жүйелігін қамтамасыз ету
C) Зерттеуді оқушының өмірі мен түрлі әрекетінің табиғи жағдайында жүргізу
D) Зерттеу барысында нысанды жариялау
E) Зерттеу барысында жазба мен талдау жұмыстарын пайдаланбау
F) Зерттеу жұмысының нәтижесін бұқаралық ақпараттарда жариялау
G) Бос уақытын қалай өткізетінін және үй тапсырмаларын орындаудығы белсенділігі мен жауапкершілігін анықтау
H) Психологиялық процесін анықтайды
374. Тәрбие жоспары - бұл:
A) Тәрбие жұмысының айнасы
B) Ұжымдық еңбектің жемісі
C) Сынып жетекшісінің шығармашылық зертханасы
D) Қиын да күрделі процесс
E) Сынып жайлы толық мәлімет
F) Жеке оқушымен жұмыс
G) Отбасы және жұртшылықпен жұмыс
H) Сынып ұжымын ұйымдастыру
375. Тәрбие жоспарында көрініс табады:
A) Сынып жайлы мәлімет
B) Өткен оқу жылына сай атқарылған тәрбиелік шаралардың нәтижесіне қысқаша талдау
C) Жаңа оқу жылына белгіленген тәрбие жұмысының мақсаты мен міндеттерін анықтау
D) Сынып ұжымын ұйымдастыру
E) Ұйымдастыру формасы – сынып жиналысы
F) Тәрбие міндеттерін анықтайтын мемлекеттік құжаттармен танысу
G) Болашақта балалармен баратын мәдени ошақтарды анықтау
H) Оқушыларды қарым қатынас мәдениетіне тәрбиелеу
376. Тәрбие жоспарын ... арқылы құруға болады:
A) Мектеп өміріне қатысты және қазіргі кездегі мектеппен тәрбие міндеттерін анықтайтын мемлекеттік құжаттармен танысу
B) Балалардың жас ерекшелігін, сынып ұжымының даму деңгейін ескере отырып мақсат пен міндеттерін анықтау
C) Оқушылардың жеке тұлғасы мен сынып ұжымын зерттеп тану
D) Өткен оқу жылына сай атқарылған тәрбиелік шаралардың нәтижесіне қысқаша талдау
E) Жаңа оқу жылына белгіленген тәрбие жұмысының мақсаты мен міндеттерін анықтау
F) Сынып жайлы мәлімет
G) Тәрбие жұмысы жоспарының мазмұны оның мақсаты мен бірлікте болуы қажет
H) Тәрбие жоспары ықшамды және онда көрсетілген шаралар орындалатын болсын
377. Тәрбие жоспарына қойылатын негізгі талаптар - бұл:
A) Тәрбие жоспарының мақсаты міндеттері айқын болсын
B) Тәрбие жұмысы жоспарының мазмұны оның мақсаты мен бірлікте болуы қажет
C) Тәрбие жоспары ықшамды және онда көрсетілген шаралар орындалатын болсын
D) Мектеп өміріне қатысты және қазіргі кездегі мектеппен тәрбие міндеттерін анықтайтын мемлекеттік құжаттармен танысу
E) Балалардың жас ерекшелігін, сынып ұжымының даму деңгейін ескере отырып мақсат пен міндеттерін анықтау
F) Оқушылардың жеке тұлғасы мен сынып ұжымын зерттеп тану
G) Өткен оқу жылына сай атқарылған тәрбиелік шаралардың нәтижесіне қысқаша талдау
H) Жаңа оқу жылына белгіленген тәрбие жұмысының мақсаты мен міндеттерін анықтау
378. Ұжым дегеніміз - бұл:
A) Жұрт
B) Жиын
C) Бірлестік
D) Жеке тұлға
E) Дамушы тұлға
F) Белгісіз тұлға
G) Тарап кеткен топ
H) Жеке кәсіпкер
379. Оқушылар ұжымының негізгі белгілері:
A) Жалпы әлеуметтік маңызы бар ортақ мақсаттың болуы
B) Әрекет етуде өзара бірлескен іс-қимылдың болуы
C) Өзара қарым қатынаста жауапкершіліктің болуы
D) Ортақ сайланған басқару ұйымының болмауы
E) Жалпы әлеуметтік маңызы бар ортақ мақсаттың болмауы
F) Әрекет етуде өзара бірлескен іс – қимылдың болмауы
G) Өзара қарым қатынаста жауапкершіліктің болмауы
H) Белгілі бір мақсаттың болмауы
380. Ұжымдық шығармашылық форма жүзеге асуы үшін ... тиіс:
A) Әрбір қатысушының қызығушылығы және қажеттілігі ескерілуі
B) Жеке тұрғыдағы мақсат топтық және ұжымдық мақсатқа қарама қайшы келмеуі
C) Ұжымдық шығармашылық іс жалпы ортақ істе әркім өзінің орнын таба білуіне мұмкіндік туғызуы
D) Жаңа оқу жылына белгіленген тәрбие жұмысының мақсаты мен міндеттерін анықтау
E) Өткен оқу жылына сай атқарылған тәрбиелік шаралардың нәтижесіне қысқаша талдау
F) Тәрбие жоспары ықшамды және онда көрсетілген шаралар орындалуы
G) Оқушылардың жеке тұлғасы мен сынып ұжымын зерттеп тану
H) Жалпы әлеуметтік маңызы бар ортақ мақсаттың болуы
381. Ұжымдық шығармашылық жұмысты ұйымдастыру кезеңі:
A) Дайындық жұмысы
B) Ұжымдық жоспарлау
C) Ұжымдық іс-қимыл
D) Жалпы әлеуметтік маңызы бар ортақ мақсаттың болуы
E) Әрекет етуде өзара бірлескен іс–қимылдың болуы
F) Өзара қарым қатынаста жауапкершіліктің болуы
G) Ортақ сайланған басқару ұйымының болмауы
H) Әрекет етуде өзара бірлескен іс–қимылдың болмауы
382. Ұжымдық шығармашылық жұмысты ұйымдастыру барысында сынып жетекшінің ескеруі ... тиіс:
A) Ұжымның шығармашылық мүмкіндігін қамтамасыз ету
B) Берілген шараға дайындық және оны өткізу барысында өткен шарамен байланысын қамтамасыз ету
C) Шараның мақсаттылығын қаматамасыз етуде бұрмалаушылыққа жол бермеу
D) Оқушылардың дербестігін дамыту мүмкіндігінің болуы
E) Оқушылардың өз бетінше шешім қабылдау мүмкіндігінің болуы
F) Шараның нәтижесін өзі жеке қорытындылау
G) Шараның нәтижесін жасырын қалдыру
H) Шара нәтижесін үнемі баспаға жариялау
383. Өзін өзі басқару ұйымының құрылым кезеңін атаңыз:
A) Сынып жағдайында өзін-өзі басқару
B) Мектеп оқушыларының өзін-өзі басқаруы
C) Мектеп жағдайында тең төрағалық
D) Шешімді қабылдау
E) Шешімді ұжым болып талқылау
F) Шешімді жүзеге асыру
G) Әрекеттің мақсатын анықтау
H) Ұжым болып нәтижесін қорытындылау
384. Оқушылар ұжымындағы өзін-өзі басқару үлгісі:
A) Әрекеттің мақсатын анықтау
B) Басқару мәселесін қою
C) Ұжым болып мақсатты белгілеу
D) Шешімді жеке талқылау
E) Жобаны жеке бағалау
F) Шешімді жеке жүзеге асыру
G) Жеке нәтижені қорытындылау
H) Нәтижені жасырын ұстау
385. Өзін-өзі басқарудың негізгі шартты ұстанымы:
A) Өзіміз шараны ойластырамыз
B) Өзіміз жоспарлап, атқарамыз
C) Өзіміз қорытынды жасаймыз
D) Мен шараны ойластырамын
E) Мен жоспар құрамын
F) Мен жопарды атқарамын
G) Мен қорытынды жасаймын
H) Мен нәтиже шығарамын
386. Сабақтан тыс тәрбие жұмысының ерекшелігін көрсетіңіз:
A) Балада өзіне қатысты жағымды қатынасты қалыптастыру және ондағы өзін өзі бағалаудың әділдігін қамтамасыз ету
B) Балада ынтымақтастық, ұжымдық өзара әрекет ету дағдысын қалыптастыру
C) Балада әртүрлі көркем өнер әрекеттерінің түрімен тікелей танысу арқылы ондағы қажеттілікті қалыптастыру
D) Мектептің ерекшелігі және онда қалыптасқын дәстүр
E) Шараның мақсаттылығын қаматамасыз етуде бұрмалаушылыққа жол бермеу
F) Жаңа мағлұматтарды іздеу
G) Баланың сезіміне әсерленуіне назар аударуды міндеттеу
H) Баланың практикалық әрекетін ұйымдастыру
387. Сыныптан тыс тәрбие жұмысының қызметі:
A) Білімділік
B) Дамытушылық
C) Тәрбиелік
D) Практикалық
E) Тәжірибелік
F)Жалпылық
G) Нақтылық
H) Тұрақтылық
388. Тәрбие жұмысының мазмұнының ерекшелігі:
A) Баланың сезіміне әсерленуіне назар аударуды міндеттеу
B) Баланың практикалық әрекетін ұйымдастыру
C) Жаңа мағлұматтарды іздеу
D) Оқушының алға қойған мақсаты
E) Заттың сыртқы көрінісі
F) Белгілі бір мазмұнның сыртқы көрінісі
G) Бір нәрсенің белгіленген үлгісі
H) Заттың ішкі көрінісі
389. Форма ұғымы – бұл:
A) Заттың сыртқы көрінісі
B) Белгілі бір мазмұнның сыртқы көрінісі
C) Бір нәрсенің белгіленген үлгісі
D) Заттың ішкі көрінісі
E) Белгілі бір мазмұнның ішкі көрініс
F) Заттың ішкі кескіні
G) Бір нәрсенің белгіленбеген көрініс
H) Белгісіз зат
390. Сабақтан тыс тәрбие жұмыстарында оқушылардың практикалық әрекетінің түрі:
A) Танымдық әрекет
B) Көңіл көтерушілік әрекет
C) Еңбек әрекеті
D) Дамытушылық
E) Білімділік
F) Тәрбиелік
G) Тәжірибелік
H) Практикалық
391. Тәрбие жұмысының элементтері:
A) Мақсаты мен міндеттерін анықтау
B) Тәрбие жұмысының формасын анықтау
C) Алдын ала дайындық жұмыстарын жүргізу
D) Таным әрекетін ұйымдастыру
E) Педагогикалық тәсілдер қолдану
F) Мектеп ерекшелігіне көңіл аудару
G) Оқушылардың жас ерекшелігін анықтау
H) Сынып ерекшелігін анықтау
392. Сабақтан тыс тәрбие жұмысына әсер ететін фактор:
A) Мектептің ерекшелігі және онда қалыптасқын дәстүр
B) Оқушылардың жас ерекшелігі
C) Мұғалімнің өзінің жеке бас ерекшелігі
D) Отбасының ерекшелігі
E) Мемлекетте қалыптасқан дәстүр
F) Мұғалімнің алға қойған мақсаты
G) Оқушының алға қойған мақсаты
H) Нәтижені алдын ала болжау
393. Сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру талаптары:
A) Мақсатын анықтау
B) Қол жеткізген нәтижені алдын ала болжау
C) Оптимистік көзқарастың болуы
D) Оптимистік көзқарастың болмауы
E) Песимистік көзқарастың болуы
F) Оқушының ұйымдастыруы
G) Тәрбие міндеттерін зерттеп тану
H) Болашақта атқарылатын тәрбие жұмысын үлгілеу
394. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру жүйесі:
A) Тәрбие міндеттерін зерттеп тану
B) Болашақта атқарылатын тәрбие жұмысын үлгілеу
C) Үлгіні практикада жүзеге асыру
D) Песимистік көзқарастың болуы
E) Оптимистік көзқарастың болуы
F) Мақсатын анықтау
G) Оқушының ұйымдастыруы
H) Оқушының алға қойған мақсаты
395. В.А.Сухомлинский Павлыш орта мектебі өмірін әдемілік заңы тұрғысында ... атады:
A) Ертегілер бөлмесі
B) Арман бұрышы
C) Әдемілік бұрышы
D) Таңғажайып түс
E) Ертегілер елі
F) Арман қаласы
G) Әдемілік сарайы
H) Сұлулық нышаны
396. Адамгершілікке тәрбиелеудің маңызды педагогикалық міндеттері:
A) Оқушылардың белсенді өмірлік позициясын қалыптастыру
B) Қоғамдық борышқа саналы көзқарасын тәрбиелеу
C) Сөз бен істің бірлігін қамтамасыз ету
D) Мейірімсіз күрес жүргізу
E) Адамдарға зор сүйіспеншілікпен қарау
F) Жас ұрпақта отанға, қоғамға, еңбекке деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу
G) Оқырмандар конференциясын қалыптастыру
H) Оқушыларға сынып ережесін үйрету
397. Адамгершілік тәрбиесінің ұйымдастыру формалары:
A) Этикалық әңгіме, әңгімелесу
B) Лекция
C) Пікірталас
D) Дидактика
E) Ойындар
F) Спорттық жарыстар
G) Өзіндік жұмыс
H) Тәжірбие
398. Эстетикалық тәрбие теориясы мен практикасын талдауға қатысқан халық ағарту ісінің қайраткерлері:
A) В.А.Сухомлинский, А.В.Луначарский, Н.К.Крупская
B) А.С.Макаренко, П.П.Блонский
C) С.Т.Шацкий, В.Н.Шацкая, А.И.Буров
D) Н.К.Крупская, Ы.Алтынсарин
E) А.С.Макаренко, Ф.Энгельс
F) К.Д.Ушинский
G) Ы.Алтынсарин
H) Н.К.Крупская
399. Эстетикалық тәрбиенің міндеттері:
A) Эстетикалық білім, мәдениет
B) Сезімді қалыптастыру
C) Шынайы қоршаған ортаға эстетикалық қатынас орнату
D) Отанды қорғау
E) Үйді безендіру
F) Қоршаған ортаны қорғау
G) Оқырмандар конференциясын қалыптастыру
H) Оқушыларға сынып ережесін үйрету
400. Эстетикалық тартымдылықты қалыптастыруда кітапхананың маңызы:
A) Оқушылардың көркем әдеби шығармаларын сүюі
B) Эстетикалық талғамдарын арттыру
C) Мәдени ой-өрісін кеңейтеді
D) Оқушылардың ата-аналарымен танысады
E) Химиялық заттар туралы түсінік алады
F) Eртеңгі күнге деген қуаныш сезімі орнайды
G) Қоршаған орта жайлы ой бөліседі
H) Оқушылардың қызуғышылығы артады

Приложенные файлы

  • docx 26448203
    Размер файла: 199 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий