Адаптивті жауап


«Адаптивті жауап» репарация жүйесі қандай әсерге жауап береді?● химиялық мутагендерге
16-хромосомасы бар жасушаның мейоздық бөлінуінен кейін хромосома саны қанша?● 8
I0I0 қан тобы бар бала, қандай жанұялық жұпта болуы мүмкін?●І және І
II қан тобындағы әйел адамның I қан топтағы ер адамның гомозиготалы некесінде балаларының қан тобы қандай болады?● II қан табы
Rex А гені бақылайтын репарация түрін көрсетіңіз:.● репликациядан кейінгі репарация
S- тәуелді мутагенді көрсетіңіз:● ультрафиолет
S- тәуелсіз мутагенді көрсетіңіз:● иондаушы сәуле
Автолиз процесіне қатысатын органоидты атаңыз?● лизосома
Ағзаның қандай фундаментальді қасиеттерін генетика оқытады?● тұқымқуалаушылықты және өзгергіштікті
Адамда ихтиоз гені У-хромосомада орналасқан. Анасы сау, әкесі ауру. Ихтиозбен туылатын баланың мүмкіндігін анықтаңыз?●50 %
Адамның қандай жасушасында Гольджи комплексі болмайды?● сперматозоидтарда және эритроциттерде
Ақуыз биосинтезі неше кезеңнен тұрады?● 2
Ақуыз биосинтезі процесінде рибосомада не пайда болады?●полипептидті шынжыр
Ақуыздарды, клеткаішілік тасымалдауға қандай молекула қатысады?●шаперондар
Ақуыздық денелермен байланысы жоқ ДНҚ бос бөлігі қалай аталады?● линкерлік
Аллельді гендерден тұратын хромосомалар қалай аталады:● гомологиялық
Аллельді гендердің қандай әсерлесуі кезінде генотипі және фенотипі бойынша 1:1 ажырау байқалады?● талдаушы будандастыру
Аллельді гендердің өзара
Алмасатын аминқышқылдарға қайсысы жатады?● глутамин
Алмаспайтын аминқышқылдарын т-РНҚ-ң пайда болуына әкелетін қосылыс қалай аталады?● т-РНК аминқышқылымен
Альлельді гендер қалай орналасады?●гомологиялық хромосомалардың бірдей локустарында
Аминқышқылдар қалдықтарының айырмашылығы неде?● радикалдар
аминқышқылдар қалдықтарының бірізділігі ақуыздың нешінші құрылымы?● алғашқы құрылым
Амино-ациль-қандай фермент қатысады?● каспаза
Анасында I қан тобы ал әкесінде IY қан тобы болса, балаларындағы қан тобын аңықтаңыздар:●II және III
Апоптоз кезінде көрсетіңіз:● триптофан, валин, фенилаланин
Аралық филаменттер ақуыздарына не жатады?● кератин
Аралық филаменттер қандай ақуыздан тұрады?●эластиннен
Арнайы лигандалармен ерекше өзара әсерлесуге қабылетті бірнеше радикалдар топтары қалай аталады?● белсенді орталықтар
Ата-аналық ДНҚ репликацияға дайындайтын ақуыздарға не жатады?● геликаза
Ата-аналық ДНҚ репликацияға дайындайтын ақуыздарға не жатады?● теломераза
Ата-аналық тізбекке комплементарлы, ДНҚ –ның жаңа тізбегіне нуклеотидтерді бірізділікті қоюды жүзеге асыратын қандай фермент? ● ДНК полимераза
Ата-анасының қан топтары I (0) және II (А) жанұяда, I (0) қан тобы бар бала дүниеге келді. Екінші баладағы қан тобы қандай болатынын анықтаңыздар.●I және II
Аутосомды –рецессивті тұқымқуалау үшін не тән?●белгі II –ші ұрпақта көрінеді
Ахондроплазиямен ауыратын ата-аналардан қалыпты бала туылды. Осы жанұяда тағы да дені–сау балалардың туылу мүмкіндігі қандай (ахондроплазия аутосомды-доминантты тип бойынша беріледі)?●25 %
Балада келесі клиникалық көріністер байқалады: тремор, ұстамалар, микроцефалия, ақыл-ойдың кемістігі,«тышқан иіс». Берілген тізімнің ішінен қайсы ауруды болжауға болады?● фенилкетонурия
Балада коллаген синтезінің бұзылысынан дәнекерлеуші ұлпаның өте қатты созылыңқылығы, бет терісі, шынтақ, тізе, бұғана аймағы, қанталау. Берілген тізімнің ішінен қайсы ауруды болжауға болады?● Элерса Данло синдромы
Басқа гендердің әсерін күшейтетін немесе төмендететін гендер категорияларын көрсетіңіз?● ген-модификатор
Басқа факторлардың мутагенді эффектісін жоғарлататын факторлар қалай аталады?● комутагендер
Бассүйек –бұғана дизостозасымен гетерозиготалы ата-ана некесінен қаңқаның құрылысы қалыпты баланың дүниеге келуі мүмкін бе?● 25%
Белгілердің тұқымқуалау заңдылықтарын анықтау үшін Г.Мендель қандай зерттеу әдісін қолданды?● гибридологиялық
Белгілердің тұқымқуалаудағы негізгі заңдылықтарды екінші рет ашқан кім?●Де Фриз, Корренс, Чермак
Белсенсіз тасымдалдауға мысал келтіріңіз:●жасушаға қаннан глюкозаның түсуі
Берілген аурулардың ішінен қайсысы адамдағы моносомияның мысалы болып табылады?● Шерешевский-Тернер синдромы
Берілген аурулардың қайсысы коллагеноздар тобына жатады?● Элерса-Данло синдромы
Берілген аурулардың қайсысы хромосома санының өзгеруі кезінде пайда болады?● Даун синдромы
Берілген варианттардың ішінен кодтың бір қасиетін көрсетіңіз:A.● бірін-бірі жаппайды
Берілген варианттардың ішінен қорғаныс қызметін атқаратын ақуызды көрсетіңіз:●. иммуноглобулин
Берілген варианттардың ішінен тасымалдану қызметін қандай ақуыз атқарады?● гемоглобин
Берілген варианттардың ішінен тірек аппаратының құрамына кіретін ақуызды көрсетіңіз:●. коллаген
Берілген варианттардың ішінен хроматин негізін құрайтын ақуызды көрсетіңіз:●гистондар
Берілген ген бойынша (х-тіркес рецессивті тұқымқуалау) әкесі гемофилиямен ауыратын, анасы гетерозиготалы отбасында дені сау балалардың дүниеге келу мүмкін бе?●50%
Берілген ген бойынша әкесі гемофилиямен ауыратын, анасы гетерозиготалы (Х-тіркес рецессивті тұқымқуалау) отбасында дені сау балалардың дүниеге келуі мүмкін бе?● 50%
Берілген генотиптер варианттарынан қандай жанұяда альбиноспен туылған баланы күтуге болады(альбинизм гені- рецессивті):●Аа х аа
Берілген жасушалардың ішінен адамның қай жасушасында ядро болмайды?● эритроциттерінде
Берілген патологиялардың ішінен 13 жұп хромосома бойынша трисомияны көрсетіңіз● Патау
Берілген патологиялардың ішінен 21 жұп хромосома бойынша трисомияны көрсетіңіз:● Даун
Берілген синдромдардың ішінен адамдағы моносомияға мысал келтіріңі:● Шершевский - Тернер
Берілген тізімнен коллогеноз тобына жататын ауруды көрсетіңіз:● Элерса-Данло синдромы
Бес саусақты әйел адам мен гетерозиготалы алты саусақты ер адамның некелерінен бес саусақты баланың дүниеге келуі мүмкін бе (алтысаусақтылық ген (Р) доминантты)? Анықтаңыздар:● 50%
Биогенді мутагендерге не жатады:● токсиндер және кейбір антибиотиктер
Биологиялық мутагендерге не жатады?.● транспозондар
Бір аллельді жұптардың гендері бірдей, ешқайсысы да басқа әсерді баса алмайтын, аллельді гендердің өзара әсерлесу түрін көрсетіңіз:;● кодоминанттылық
Бір геннің әсері екінші геннің эффектісін басып тастайтын аллельсіз гендердің өзара әсерлесу түрін көрсетіңіз?● эпистаз
Бір мембранамен қапталаған органоидтқа не жатады?● лизосомалар
Бір-бірімен пептидті байланысқан
біреуінен репликациядан кейін нешеу пайда болады?.● екі қос спираль
Бластула жасушасы үшін қандай хромосома жиынтығы тән?●2n;
Бос рибосомалар қайда орналасады: ●цитоплазмада
Бөлінуге дайындық кезінде ДНҚ репликациясы жүреді, әрбір хромосомада оның көшірмесі синтезделеді. Екі еселенгеннен кейін бұл хромосомалар әлі ажырамайтын әрбір хромосома бұл процессте қалай аталады?.● хроматида
Бұлшық ет жиырылуының негізгі компоненті қандай ақуыз?● миозин
ғалымды атаңыз:● Г. Меллер
Гаметогенез кезінде жыныс жасушаларында пайда болатын, тұқымқуалайтын аурулардың дамуына алып келетін мутация түрін анықтаңыз?.● герминативті
Гаструла жасушасы үшін қандай хромосома жиынтығы тән?●2n;
Генетикада негізгі арнаулы әдіс қандай әдіс болып саналады?● гибридологиялық
Генетикалық ақпарат қандай кесте бойынша беріледі?● ДНҚ-а-РНҚ-ақуыз
Генетикалық кодта қанша триплеттер мәнсіз (нонсенс-кодондар) болады? ● 3
Генетикалық кодта неше триплеттер аминқышқылдарды кодтайды?● 61
Генетикалық кодтың қайсы қасиетінде триплет соңынан триплетті қалдырмай және үтірсіз белгімен бірізділікті санайды?●үздіксіздік
Генетикалық кодтың ерекшелігі (өзгешелігі)қасиетінің куәсі не болып табылады?●әрбір триплет тек белгілі бір амин қышқылын кодтайды
Генетикалық кодтың қайсы қасиеті, тек бір арнайы аминқышқылын триплетпен кодтайды?● ерекшелігі
Генетикалық кодтың қайсы қасиетінде аминқышқылдарын бірнеше триплеттер кодтайды?●кодтың көптығы
Генетикалық кодтың қайсы қасиетінде көрші триплеттер немесе кодондар бірін-бірі жаппайды? ● бір-бірін жаппайды
Генетикалық кодтың қайсы қасиетінде тірі ағзалардың әртүрлі түрлеріндегі генетикалық код толықтай сәйкес келеді?●. универсальдылық
Генетикалық кодтың триплеттілігі туралы болжау айтқан кім: ● Гамов;
Генетикалық материал саны немесе құрылымның бұзылысы қалай аталады?● мутация
Генетикалық салмақтың концепциясын өңдеген
Генотипі және фенотипі бойынша 1:1 ажырау байқалады, әсерлесу түрін көрсетіңіз?●. талдаушы будандастыру
Генотипі және фенотипі бойынша 1:2:1 ажырау байқалады, гендердің әсерлесу түрі қалай аталады?● толымсыз доминанттылық
Герминативтік мутация қандай жасушада пайда болады:● жыныс жасушаларында
Гетерозиготалы қалыпты естийтін ата-анадан тілсіз-саңырау баланың дүниеге келу мүмкіндігі қандай?(саңыраудың белгісі «в- рецессивті»).●25%
Гетерозиготалы қой көзді ата-анадан көк көзді баланың туылу мүмкіндігін анықтаңыз:● 25%
Гидролитикалық ферменттермен толы, домалақ мембраналық қапшықтармен қапталған жасуша органелласын көрсетіңіз:●. лизосома
гиперхолестеринемияға
Глобулярлық ақуыздың бастапқы формасы (трансляцияның тікелей әсері) қалай аталады?.● нативті ақуыз
Голландриялық тұқымқуалау қалай беріледі?●әкесі бойынша тұқымқуалау
Гольджи кешенесіне жетуге көмектесетін, рецепторлармен қамтылған везикула қалай аталады?.● рецептосома
Гольджи комплексі қандай қызмет атқарады?● лизосоманың пайда болуы
Гольджи комплексінің қызметін көрсетіңіз: .● экзоцитозға қатысу
Гомозиготалы II қан тобындағы әйел мен I қан тобындағы ер адам некелесті. Олардың балаларының қан тобы қандай болады?●. II қан тобы
Гомозиготалы қой көзді ер кісі мен көк көзді әйел некелесті. Көзінің түсі бойынша туылған баланың генотипін көрсетіңіз (қой көзді (В), көк көзге (в) доминанттылық көрсетеді)?●ВвГомозиготалыға қарағанда, гетерозиготалы жағдайда өзін күштірек көрсететін аллельді гендердің өзара әсерлесу
Гомологиялық хромосомалардың қосылу процессі қалай аталады?● коньюгация
Дәнекерлеуші ұлпаның тұқымқуалайтын ауруын көрсетіңіз:● Марфан синдромы
Дигибридті будандастыру кезінде жаңа гендер комбинациясы пайда болады. Екінші ұрпақтағы фенотиптік класстар санын анықтаңыз?● 4
Диплоидты ядроның мейоздық бөліну кезінде хромосома жиынтығы қандай?● гаплоидты
Диссимиляцияның үшінші кезеңі жасушаның қандай компартментінде өтеді?● митохондрияда
ДНҚ – спиралінің диаметрі неше?● 2 нм
ДНҚ екі спиральді құрылымды моделін ұсынған кім?● Уотсон және Крик
ДНҚ құрылымындағы қандай азотты негіздер екі сутекті байланыспен қосылған?● аденин - тимин
ДНҚ молекуласында генетикалық кодтың көмегімен не шифрланған:● амин қышқылдар бірізділігі
ДНҚ молекуласында қандай ферменттің қатысуымен РНҚ синтезі жүзеге асады?● РНК-полимераза
ДНҚ молекуласындағы бір геннің ақпараты неге сәйкес келеді?● полипептидке
ДНҚ репликациясының негізгі полимеризациялану ферментін көрсетіңіз:.● ДНҚ-полимераза
ДНҚ репликациясының полимеризациялануындағы негізгі ферментті көрсетіңіз?● ДНҚ-полимераза
ДНҚ спиралінің бір орамында неше нуклеотидтер болады?.● 10
ДНҚ тізбегіндегі бір нуклеотидтің фосфаты және басқа нуклеотидтің гидроксилі фосфодиэфирлі байланыспен қосылған кезде не пайда болады?.● полинуклеотидтік тізбек
ДНҚ-ның арнайы бірізділіктерінде синтезделетін, нуклеотидтер саны көп емес (75-90 нуклеотидтер), нуклеин қышқылының түрін
ДНҚ-ң белгілі бөлігінде а-РНҚ синтезі процессінің жүруі қалай аталады● транскрипция
Доминантты ген өз бетінше фенотипті көрініс бермейді, тек екі ген бірге болған кезде белгі көрінетін, аллельді емес гендердің өзара әсерлесу түрін көрсетіңіз?● комплементарлық
дұрыс анықтамасын табыңыз?● ДНҚ кешеулдейтін тізбегінің қысқа бөлігі
Егер 300 аминқышқылдардан тұратын ақуыз синтезделінсе, геннің кодтайтын бөлігіндегі нуклеотидтер нешеу?● 900
Егер анасы гетерозиготалы, әкесі сау (Х-тәркес доминантты тұқымқуалау) болса, Д-витаминіне резистентті рахитпен туылатын балалардың туылу мүмкіндігі қандай?●50 %
Егер бір ген екінші аллелді емес гендерді басып тастайтын болса, ол қалай аталады?●эпистаз
Егер әйел адамда I қан тобы, ал ер адамда IV қан тобы болса, ата-анасының қан топтары тұқымқуалауы мүмкін бе?●0%
Егер жанұяда бірінші бала қыз болса, ұл баланың туылу мүмкіндігі қандай?●25 %
Егер жанұяда бірінші бала қыз болса, ұл баланың туылу мүмкіндігі қандай:●50 %
Егер кодтайтын бөлігіне сәйкес келетін ген 3000 нуклеотидтерден тұратын болса, ақуызда неше аминқышқылы болады?● 1000
Егер ұрпағында фенотипі бойынша 3:1 қатынасы болатын болса, онда олардың ата-анасы бойынша не айтуға болады?● бір ген бойынша гетерозиготалы
Егер хромосомадағы центромера бір шетінде орналасса, хромосома қалай аталады?● акроцентрикалық
Екі гомозиготалық ата-аналардың түрлерінде фенотипі бойынша F1 гибридтерде қандай айырмашылық болады?● толық доминанттылық кезінде
Екі мембранадан, матрикстен, кристадан тұратын, өзінің генетикалық аппараты бар жасуша органелласын көрсетіңіз:● митохондрия
Екі мембранамен қоршалған органоидқа не жатады? ●.митохондрия
Екі спиральді ДНҚ-ның
Екі суббірліктен, ақуыздан және РНҚ тұратын органелла қалай аталады? ● рибосомалар
Екінші ретті лизосомалар қалай пайда болады? ● алғашқы лизосоманың субстратпен қосылған кезінде
Әйелдерде XXX кариотиппен көрінетін синдром қандай?●Трипло
Әлсіз жинақталған хромосома бөлігі қалай аталады?.● эухроматин
Әрбір нуклеотид тек бір триплет құрамына кіретінін куәлейтін генетикалық кодтың қасиетін анықтаңыз:● бірін-бірі жаппайды;
Әртүрлі гендердегі бірдей фенотипті мутацияның көрінуі қалай аталады: ● генокопия
Жаңа туылған нәрестеде коллаген генінің синтезі және ыдырауында дефект байқалды. Берілген тізімнің ішінен қайсы ауруды болжауға болады?● Элерса Данло синдромы
Жаңадан пайда болатын ақуыздардың дұрыс фолдингін қамтамасыз ететін қандай құрылымдар?● шаперондар
Жасуша мен ұлпалардың пішіні мен тұрақтылығын жүзеге асыратын қандай ақуыздар?● құрылымдық ақуыздар
Жасуша цитоплазмасында т-РНҚ-ң шамамен нешесі кездеседі?.● 40 түрі
Жасушааралық сигнализацияны жеткізу әдісін анықтаңыз (гормон эндокриндік бездерде синтезделеді және қан ағымы арқылы нысана жасушаларға өткізіледі)?● эндокриндік механизм
Жасушаға сигналды беруде негізгі ролді атқаратын ферментті көрсетіңіз:● фосфатазы
Жасушаға сигналды берудің неше типі белгілі?● 4
Жасушада мутаген әсерін төмендететін факторлар қалай аталады?● антимутагендер
Жасушадағы тұқымқуалайтын ақпарат генетикалық кодтың көмегімен жазылған. Бұл ақпарат қайда сақталады?●. ядрода
Жасушаішілік сигналды берудегі негізгі механизмдер қалай аталады?●фосфорлену және дефосфорлену
Жасушалардың бөлінуіне қатысады: ● центриоль
Жасушалардың жабысу процесі (қан жасушалары бір-бірімен, немесе қабыну кезінде тамыр жүйесінің жасушаларына). Бір жасушадан екіншісіне сигнал берілуі мүмкін. Сигналды беру механизмін анықтаңыз? ● юкстакриндік механизм
Жасушалық беткейдегі кейбір ақуыз рецептордың болмауы неге алып келеді?●жанұялық
Жасушалық сигнализациядағы азот оксидінің (NО) атқаратын қызметін көрсетіңіз:●миокардта қан ағымын жақсартады
Жасушалық циклдің интерфазасында қандай процестер болады?●ДНҚ синтезі
Жасушалық циклдің қай кезеңінде хроматиннің спирализациясы максимальдіге жетеді?● метафазада
Жасушаның бірнеше бөліну түрлері көрсетілген. Осы түрлерден жасуша ядросында хромосоманың екі еселенуі, цитоплазма мен ядроның ары қарай бөлінбеуі жүретін жасушаның бөліну түрін көрсетіңіз:● эндомитоз
Жасушаның бөліну кезінде жасуша ядросында хромосоманың екі еселенуі, цитоплазма мен ядроның ары қарай бөлінбеуі жүреді. Жасушаның бөліну түрін көрсетіңіз:● эндомитоз
Жасушаның бөліну процесінде ядролық мембрананың ресинтезін жүзеге асыратын қандай ақуыздық құрылым?● ламина
Жасушаның бөлінуі кезінде бөліну ұршығы түзілмейді. Ұзақ уақыт жасушаның мейозбен және митозбен байланысты негізгі бөліну әдістерінің бірі болып келді. Жасушаның бөліну түрін көрсетіңіз:.● амитоз
Жасушаның қандай бөліну типі хромосома санының төмендеуімен іске асады?●мейоз
Жасушаның қандай органоидтында ақуыз синтезделеді?●рибосомада
Жасушаның қандай өлімі түрінде хроматиннің конденсациясы және жасушаның сығылысуы жүреді?● апоптоз
Жасушаның қандай элементі ядро тесіктерімен (пораларымен) байланысқан және ядро мембранасының ішкі беткейінде орналасады, талшықты ламинадан тұрады? ● ламина филаменттері
Жасушаның митоздық бөліну процесінде бөліну ұршық жібінің қалыптасуы аяқталады, микротүтікшелер апалы-сіңлілі (сестринские)
Жасушаның митоздық бөліну процесінде хроматидтер бір-бірінен байланысты жоғалтады және полюстерге ажырайды. Хроматидтер өз беттерінше хромосома болады. Митоздың фазасын анықтаңыз: .● анафаза
Жасушаның митоздық бөліну процесінде хромосомалар жасуша полюстеріне жетеді, деспирализацияланады, ұзарады. Бөліну ұршық жібі жоғалады. Ядро мембранасы қалпына келеді, көпіршіктерден ламина түзіледі, ядрошық қалыптасады. Митоздың фазасын анықтаңыз: ●телофаза
Жасушаның митоздық бөліну процесінде хромосоманың спирализациясы және конденсациясы байқалады, хромосома қысқарып, қалыңдайды. Митоздық фазасын анықтаңыз? ● профаза
Жасушаның тіршілік үрдісінде мембраналарды жаңартады, секреторлық қызметті жүзеге асырады. Бұл үрдіс қалай аталады?● экзоцитоз
Жасушаның тіршілік циклінде G1 фазасында бұзылыс жүреді. Бұзылыс кезіндегі процессті тоқтататын генді анықтаңыз? ● ген р-53
Жасушаның тіршілік циклінің қай фазасында ДНҚ молекуласының екі еселенуі жүреді?●. интерфазада
Жетекші тізбекті үздіксіз синтездейтін және кешеулдейтін ДНҚ тізбегіндегі Оказаки фрагменттерін қандай фермент жүзеге асырады?● ДНК-полимераза
Жинақталған бүктесінді (иректелген) конфигурация қандай құрылым?● β-құрылымды
Жинақталған цистерналар түріндегі күрделі торлы қандай органоид?●. эндоплазмалық ретикулум
жіпшелерден тұратын «Корзинкені» құрайды?● аралық филаменттер
Жұмыртқа жасушасының хромосома жиынтығы қандай?.● 1n
Жыныс жасушасының (гаметаның) пайда болуына, жасушаның бөлінуінің қандай әдісі тән?● мейоз
Жыныс хромосомасы бойынша полисомияны анықтаңыз:● Калйнфельтера синдромы
Жынысты көбеюге қандай бөліну типі тән?.● мейоз
Иммуноглобулин-ақуызының қызметін көрсетіңіз?.● қорғаныш
Индуцибельді репарация жүйелері қандай молекуладан тұрады?● ақуыздардан
Интегральді ақуыздар қандай қызмет атқарады?● мембранаға тікелей өтеді
Кальмодулин ақуызында Са2 иондарын байланыстыратын неше орталық бар?●4
Катализаторлық қызмет атқаратын ақуызға не жатады?● алкогольдегидрогеназа, глутаминсинтетаза
Катализаторлық қызметін атқаратын ақуызды көрсетіңіз:● алкогольдегидрогеназа● иммуноглобулин
Катализаторлық қызметті атқаратын ақуызды көрсетіңіз:● алкогольдегидрогеназа
Кедір-бұдырлы эндоплазмалық ретикулумның негізгі қызметі не? ● ақуыз синтезі
Кейбір мутациялар патологиялық клондардың пайда болуына алып келеді(мозаикалар - ісіктік жаңа түзілістердің дамуына). Мутация түрін анықтаңыз?.● сомалық
Келесі белгілер қандай хромосомалық синдромдар үшін тән: жынысты пісіп жетілуге дейін дамуы қалыпты, семенниктерінің және екінші жыныс белгілерінің дамымауы, бойы ұзын, түктері әлсіз, бедеулік:● Клайнфелтер синдромы
Келесі белгілер қандай хромосомалық синдромдар үшін тән: мойны қысқа - қанат тәрізді қатпарлы, табан, тізе, қолдары ісінген. Мектеп жасында екінші жыныс белгілерінде және өсуі артта қалады:● Тернер-Шершевский синдромы
Кімнің ДНҚ молекуласы жеке бір репликоннан тұрады:● бактерия
класстарды анықтауға болады?● 2
Клатрин-ақуызы бар везикула қалай аталады?.● қоршалған көпіршіктер
Клетка цитоплазмасында т-РНҚ-ң шамамен нешесі кездеседі?● 40 түрі
Клеткаға жетпей мутагендер әсерін төмендететін, факторлар қалай аталады:● десмутагендер
Клеткалық сигнализациядағы азот оксидінің (NО) атқаратын қызметі:●миокардта қан ағымын жақсартады
Кодтайтын типі бойынша зақымдалуды шақыратын мутагендә анықтаңыз:● көптеген химиялық мутагендер
Кодтың ерекшелігінің (өзгешелігінің) куәсі не болып табылады? ●әрбір триплет тек белгілі бір амин қышқылын кодтайды
Кодтың коллинеарлығы –қандай бірізділікке сәйкес келеді?●пептидті тізбектегі амин қышқылдарының және ген экзондарының триплеттері
Кодтың қайсы қасиеті дұрыс болып саналады:● бірін-бірі жаппайды
Кодтың қайсы қасиеті дұрыс болып саналады:● өзгешелігі, ерекшелігі
Кодтың қайсы қасиеті дұрыс болып табылады?● универсальдығы
Кодтың қайсы қасиеті дұрыс?● триплеттігі
Конститутивтік жүйе репарациясына не жатады?● репликациядан кейінгі
Көп емес нуклеотидтер санынан (75-95 жұп нуклеотид) және екінші құрылымнан тұратын нуклеин қышқылының түрін көрсетіңіз?● т-РНҚ
Көрсетілген авторлардың қайсысы адам кариотипін алғаш рет зерттеді?.● Тио және Леван
Көрсетілген репликация ферменттерінің ішінен қайсысы ДНҚ
Көрсетілген репликация ферменттерінің ішінен қайсысы ДНҚ жібін тарқату процесіне қатысады?.● геликаза
Көрсетілген репликация ферменттерінің ішінен қайсысы ДНҚ молекуласының суперорамдануын болдырмайды?● топоизомераза
Көрсетілген репликация ферменттерінің ішінен қайсысы Оказаки фрагменттерін тігу процесіне қатысады?.● лигаза
Көрсетілген синдромдардың ішінен адамдағы моносомияны көрсетіңіз: ●Шершевского - Тернера
Көрсетілген ферменттердің қайсысы репликациялық ашаның пайда болуына қатысады?● геликаза
көрсетіңіз: ●ядроның белгелі пішінің ұстап тұрады
көрсетіңіз?● т- РНҚ
Қай ақуздардың құрылысы α-спиральді және β-құрылымды болып келеді?●тропомиозин
Қалыпты геннен патологиялық ген пайда болатын мутация қалай аталады?● тік
Қандай ағза генотиптерін будандастырғанда 9:3:3:1 ажырау байқалады?.● AaBb x AaBb
Қандай ағза генотиптерін будандастырғанда 9:3:3:1 ажырау байқалады, B.● А және В гені бойынша гетерозиготалар
Қандай ақуыз микротүтікшелер құрамына жатады?● тубулин
Қандай ақуыз тасымалдаушы қызметті атқарады?● гемоглобин, преальбумин
Қандай ауру хромосома санының өзгеруі кезінде пайда болады?● Даун синдромы
Қандай белгілер альтернативті деп аталады?.● қарама-қарсы
Қандай будандастыру кезінде ажырау формуласы 1:1 қатынасы болады?.● талдаушы
Қандай будандастыру кезінде келесі формула бойынша 9 : 3 : 3 : 1 ажырау байқалады?.● дигибридтікҚандай жанұялық жұптан I0I0 қан тобы бар бала туылуы мүмкін?●I және I
Қандай жасушалар амитоз жолымен бөлінеді?● ісік
Қандай көбею әдісі үшін гаметаның түзілуі тән?.● жынысты
Қандай құрылымның пайда болуы, функциональді белсенділікке ие болуда шешуші роль атқарады?●үшінші
Қандай молекула құрылымы
Қандай молекула тұқымқуалаушылық және өзгергіштік үшін субстратты материал болып табылады?●ДНҚ
Қандай нуклеин қышқылының құрылымы жоңышқа жапырағы тәрізді?.● т-РНҚ●амино-ацил-т-РНҚ
Қандай нуклеин қышқылының құрылымы жоңышқа жапырағы тәрізді?● т-РНҚ
Қандай органоид ақуыз синтезінен кейін екінші, үшінші, төртінші құрылымды құрайды және тіршілік процесінде қолданылады:● ЭПТ
Қандай органоид күрделі кешенеден, р-РНҚ мен ақуыздардан тұрады?.● рибосомалар
Қандай процесс кезінде праймазаның белсенділігі жүреді, содан кейін праймаза ДНҚ бөлігінде қысқа бастаушы-РНҚ-ны немесе праймерді синтездейді:● репликация
Қандай синдром адамдағы моносомияның мысалы болып табылады?.● Шерешевский-Тернер синдромы
Қандай ұрық жапырақшасынан сезім мүшесі түзіледі?●эктодермадан
Қандай фермент ДНҚ бөлігінде қысқа бастаушы-РНҚ-ны синтездейді?● праймаза
Қандай фермент жасушаға сигналды беруде негізгі роль атқарады?● фосфатаза
Қандай фермент теломердің репликациясын аяқтайды? .● теломераза
Қандай элементтердің көмегімен фагоцитоз жүзеге асады?● гранулоциттер және макрофагтар
Қаны қалыпты бірігетін (ұийтын) ата-анадан гемофилик ұл бала дүниеге келді. Ата-анасының генотипін анықтаңыздар:● ХH Хh , ХH УҚосындылар қайда орналасады?●цитоплазмада
Құрылымды ақуыздарға не жатады?● коллаген, гистондары
Ламинаның қызметін
Лизосоманың негізгі қызметі қандай?● клетка ішілік молекуланың ыдырауы
Лизосоманың пайда болуына не қатысады:● Гольджи аппараты
Мейоз 2, анафаза-2 хромосомасында неше хроматид болады?● 1
Мейоз нәтижесінде неше сперматозоидтар пайда болады?● 4
Мейоздық бөлінуде диплоидтық ядроның хромосома жиынтығы қандай болады?● гаплоидты
Мейоздың қай фазасында хромосоманың редукциясы жүреді?● анафаза I
Мейоздың соңында хромосомада неше хроматид болады?● 1
Мембраналар – жасуша құрылымы, гендік аурулар патогенезінің дамуына роль қосуы мүмкін. Жасуша беткейіндегі арнайы ақуыздық молекулалар рецепторларының болмауы неге алып келеді?● гиперхолестеринемия
Мендельдің I заңы қалай аталады?● I –ші ұрпақтағы гибридтердің біркелкілігі
Микротүтікшелер қабырғасы қандай ақуыздардан тұрады?● тубулиннен
Микротүтікшелер құрылысының орталығы не болып табылады?● центросома;
Микрофиламенттер құрамында қандай ақуыз болады?● актина
Митоз нәтижесінде бір аналық жасушадан неше жасуша түзіледі?● 2
Митоз соңында хромосомада неше хроматид болады?● 1
Митоздық ұршықтың пайда болуы кезінде тубулиннің полимеризациясын бұзатын заттарға не жатады? ● колхицин
Митоздық циклдің қай фазасында ДНҚ репликациясы жүреді?● интерфаза
Митоздың қандай фазасын зерттесек, адам кариотипін оқып білуге болады?● метафаза
Митоздың соңында хромосомада неше хроматид болады ?● 1
Митохондриялық ДНҚ-ның
Митохондрияның негізгі қызметі қандай?●АТФ синтезі жұмыртқа жасушасы
Молекулалық қозғалыстарға қандай ақуыздар жатады?● миозин
Молекулалық сигналды күшейту үшін қызмет атқаратын және рецептор белсенділігіне жауап беру кезінде жасушада көп мөлшерде және тез синтезделетін кішігірім молекулалардың атын анықтаңыз: .● екінші мессенджерлер
Моногибридті будандастырудың толымсыз доминанттылығы кезінде F2 ұрпақта ажырау қандай болады?● 1 : 2 : 1
м-РНҚ биологиялық қызметі қандай?●ақуыз синтезінің матрицасы
м-РНҚ мен а-РНҚ-ң биологиялық қызметі қандай?●ақуыз синтезінің матрицасы
Мылқау әйел мен қалыпты еркісінің некелесуінен мылқау бала туылды. Ата-анасының генотипін көрсетіңіз(мылқаулық ген - рецессивті):●ss х Ss
Мына суреттен ұрықтың даму процесін анықтаңыз?● гаструла
Н1- гистоны қандай деңгейдің пайда болуына қатысады.● хроматинді фибрилланың d-30 нм
Некеде гомозиготалы алты саусақты ер адам және бес саусақты әйел адамнан бала дүниеге келді. Оның генотипін анықтаңыздар:●Рр
Некеде гомозиготалы алты саусақты ер адам мен бес саусақты әйелден бала дүниеге келді. Оның генотипін анықтаңыздар (ген алтысаусақтылық (Р) доминантты)?● Рр
Нонсенс-кодондар қандай қызмет атқарады:●. үтір белгісі ролін атқарады
Нуклеин қышқылының мономері не болып табылады?●нуклеотидтер
Нуклеотидтер тілінен аминқышқылдар тіліне ақпаратты трансляциялау жасушаның қай компартментінде жүзеге асады?● рибосомаларда
Оказаки фрагменттерінің
Оогенез нәтижесінде не түзіледі?●жұмыртқа жасушасы
Оогенез процесінің соңында не түзіледі?●
Органикалық мутагенге не жатады?.● гетероциклді қосылыстар
Органогенез барысында мезодермадан не түзіледі?● қан-айналу жүйесі
Пептидтік тізбектердің жинақталатын жеріне аминқышқылдарды тасымалдау үшін қандай РНҚ түрі қатысады?● т-РНҚ
Пептидтік тізбектің фрагментінің α-спиральге және β-құрылымға жинақталу қай құрылымда өтеді?● екінші құрылымы
Пероксисома қандай қызметті атқарады? ● сутегінің асқын тотығын ыдыратады
Пиноцитоз – дегеніміз не?● сұйықтық тамшылар немесе ұсақ гранулалардың жұтылуы
Пиримидинді негіздің пиримидиндіге алмасуы гендік мутацияның қай категориясына жатады?● транзицияға
Полимеризация ферменттеріне не жатады?● лигаза
Полимеризация ферменттеріне не жатады?● праймаза
полимеризациясы процесіне қатысады?● праймаза
Полипептидті тізбектің жинақталуы қай фазада аяқталады?.● терминация
пре-м-РНҚ синтезі процесінде бір матрицалық тізбектен ақпарат жазылады. Бұл процеске анықтама беріңіз?●транскрипция
Прокариоттағы Оказаки фрагменттері қанша нуклеотидтерден тұрады.● 1000-2000 нукл.;
Профаза I - хромосомасында неше хроматид болады?●2
Процессингті анықтайтын дұрыс анықтаманы табыңыз?● РНҚ пісіп жетілуі
Пуринді негіздің пиримидинге және керісінше алмасуы гендік мутацияның қай категориясына жатады?● трансверсияға
Пуринді негіздің пуриндіге алмасуы гендік мутацияның қай категориясына жатады?●
Репарацияның конститутивті жүйесіне не жатады?● репликацияға дейінгі репарация
Репликация аймағындағы полинуклеотидтік тізбектің ажырайтын жері қалай аталады:● репликациялық вилкалар (ашалар)
Репликация аяқталғаннан кейін, қандай фермент нуклеотидтердің аралығында фосфодиэфирлі байланыстың пайда болуын қамтамасыз етеді: ● лигаза
Репликация дегеніміз не?●. ДНҚ-нан көшіруден 2-і жаңа молекуланың пайда болуы
Репликация процесінде көрші фрагменттерді тігетін, нуклеотидтердің арасында фосфодиэфирлік байланысты пайда ететін қандай фермент?● лигаза
Репликация процесінде РНҚ-ұйтқысының ұзындығы неше нуклеотидтерден тұрады?●10 нукл.
Репликация процесінде ұзын үздіксіз түрінде болатын тізбекті көрсетіңіз?● жетекші тізбек
Репликация процессінде ДНҚ тізбегінің ұзару бағытының жүруін көрсетіңіз:● 5'→3'
Репликациялық ашаның пайда болуына қатысатын ақуызды көрсетіңіз?● хеликаза
Репликон дегеніміз не:?●репликацияның басталу нүктесінен біткенге дейінгі ДНҚ бөлігі
Рибосома неше орталықтан немесе бөліктен тұрады?●2
Рибосомада әрбір кезде неше нуклеотид болады?.● 6 нукл..
Рибосоманың амино-ацильді орталығында қандай молекула орналасады:●амино-ацил-т-РНҚ
Рибосоманың үлкен суббөлігінде басқа 2—уінен айырмашылығы бар құралатын пептид орналасқан, бұл бөлік қалай аталады?● пептидті
РНҚ қандай құрылымдық түрінде антикодон қатысады?●. т-РНҚ
РНҚ-ң ДНҚ-нан құрылымдық айырмашылығы неде?●бір тізбектің болуы
р-РНҚ синтезі және рибосоманың жинақталуы қайда жүзеге асады?●
Сома жасушаларының хромосома жиынтығы қандай? ●2n;
Сомалық жасуша хромосомасы мен гендер жинағы бойынша неге сәйкес келеді?● зиготаға
Сомалық жасушаларда тұрақты хромосома жиынтығын қандай жасушаның бөліну әдісі жүзеге асырады?● митоз
Сорттау, биомолекуланың химиялық модификациясы, лизосоманың пайда болуы қайда жүзеге асады?● Гольджи комплексінде
Сперматогенез процесінің соңында не пайда болады?●сперматозоидтар
Сперматозоидтарда хромосома жиынтығы қандай?● 1n
Стероидтық гормондар рецепторлары әрі ақуыздық кешенелердің құрамында болады. Ақуыздың атын анықтаңыз?.● шаперондар
Стопкаға жинақталған мембраналық цистерналар және көпіршіктер жүйелерімен бірге байланысқан жасуша органелласын көрсетіңіз: ● Гольджи аппараты
Сыртқы ортадан алынатын арнайы сигналдарға жауап беруде жасуша өзінің ферменттерінің белсенділігін өзгертеді. Бұл сигналдар төменгі молекулалық заттардан тұратын жасушалық беткейдегі – рецепторлармен байланысады. Бұл заттар (сигналдар) қалай аталады.● мессенджерлер
Табиғаты биогенді мутагендерге не жатады?● токсинді саңырауқұлақтар
Тасымалдаушы қызмет атқаратын ақуызды көрсетіңіз:●гемоглобин, преальбумин
Тегіс эндоплазмалық ретикулумның ең басты қызметі не:●майлар және стероидтар синтезі
Тірек қызметін атқаратын ақузға не жатады?● коллаген, эластин
Тірі ағзалардың әртүрлі түрлеріндегі генетикалық кодтың толықтай сәйкес келу қасиеті қалай аталады?● универсалдылық
Толымсыз доминанттылық кезінде моногетерозиготалыларды өзін-өзі тозаңдандырғанда неше фенотиптік класстарды анықтауға болады?● 3
Толымсыз доминанттылық кезінде моногетерозиготалыларды өзін-өзі тозаңдандырғанда неше фенотиптік әсерлесуінде бір ген екіншісін басып тастайтын болса, ол аталады:● толық доминанттылық
транзицияға
Транскрипция дегеніміз не?● а-РНҚ (м-РНК) синтезі
Транскрипция жиілігін анықтайтын эукариоттың ДНҚ молекуласындағы реттеуші аймақтың нуклеотидтер бірізділігі қандай?● ЦААТ-бокс
Трансляция неше фазадан тұрады:●3 фазадан
Трансляция үдерісінде элонгация кезеңі жүзеге асады. Бұл термин қалай аталады?● Ақуыздың полипептидтік тізбегінің ұзаруы
Трансляциялық аралық роль қызметін атқаратын молекуланы көрсетіңіз:● т-РНҚ
Трансляцияның тікелей өнімі глобулалық ақуыздың бастапқы формасын анықтаңыз:.● нативті ақуыз
Тубулин молекуласының бір соңына (плюс - соңы) қосылу арқылы пайда болатын жіңішке, қуысты органелла. Бұл цитоқаңқаның қандай элементі? ● микротүтікшелер
Туылған кезде балаға акушер-гинеколог дамудың туа біткен ақауы-полидактилияны (қолдарында 6-саусақтылық) анықтады. Полидақтилияның тұқымқуалау типін көрсетіңіз?● доминантты
Түнгі тұңғұйық гүлдердің екі түрін будандастырған кезде (қызыл және ақ гүлді) гибридтердің екінші ұрпағында қандай ажырау байқалады?● 1 : 2 : 1
түрін көрсетіңіз?● аса жоғары доминанттылық
Тұқымқуалау ақпаратын беруді және сақтауды ДНҚ-молекуласы атқаратынын кім дәлелдеді?.● Эвери және әріптеcтері
Тұқымқуалаушылық және өзгергіштік үшін субстратты материал болып табылады:●ДНҚ
Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясының авторы кім?● Т. Морган
Тұқымқуалаушылықтың элементарлы функциональды бірлігі не?● ген
Үш нуклеотидтен (немесе антикодоннан) қандай құрылым тұрады?● т-РНҚ
үш нуклеотидтен (немесе антикодоннан) тұрады?●. т-РНҚ
Ұрық жасушасында хромасома жинағы қандай?● 2n
Фагоцитоз – дегеніміз не?.● ірі заттардың жұтылуы
Фосфорлену және дефосфорленуді қандай фермент жүзеге асырады?●фосфатаза
хроматидтердің екі жағына бекінеді және оларды қозғалысқа алып келеді. Хромосомалар максималды ширатылады, экватор аймағына жинақталады. Митоз фазасын анықтаңыз?●метафаза
Хроматиннің жинақталуында Н1 -гистоны нешінші деңгейдің пайда болуына қатысады?● хроматинді фибрилланың d-30 нм
Хроматиннің жинақталуының екінші деңгейі қалай аталады?.● хроматинді фибрилла d- 30 нм
Хромосомалар қайда орналасады?●ядро шырынында
Хромосоманың генетикалы инертті және тығыз бөлігі қалай аталады? ● гетерохроматин
Хромосоманың мейоз-2-нің анафазасында неше хроматид болады?● 1
Центрольдің құрылымында не болады?●айнала 9 триплеттік микротүтікшелерден орналасқан цилиндр
Цитозоль қаңқасы қандай элементтен тұрады?● аралық филаменттер
Цитоқаңқа элементі - аралық филаменттер қандай ақуыздан тұрады?● кератин
Цитоқаңқа элементі - микротүтікшелер қабырғасы қандай ақуыздан тұрады?● тубулиннен
Цитоқаңқа элементі-аралық филаменттер қандай ақуыздан тұрады?● эластиннен
Цитоқаңқаның қандай элементі актин ақуызынан тұрады. Актин көптеген эукароттық жасушаларда болады, жасушаның жалпы ақуыздарының 5% құрайды:?● микрофиламенттер
Цитоқаңқаның қандай элементі өсуге, қысқаруға қабылетті және жинақталу мен ажырау жылдамдылығы өте жоғары динамикалық құрылымдар болып табылады ?● микротүтікшелер
Цитоқаңқаның қандай элементтері жасушалық байланыс – десмосоманың (көрші эпителиалдық жасушаларды қосады) және мембранаға бекінетін эпителиалдық жасуша - жартылай десмосоманың пайда болуына қатысады?.● аралық филаменттер
Цитоқаңқаның қандай элементтері өсуге, қысқаруға қабылетті және жинақталу мен ажырау жылдамдылығы өте жоғары динамикалық құрылымдар болып табылады ?● микротүтікшелер
Цитоқаңқаның қандай элементтері ширатылған Белгілердің фенотипті көрінуі аллельді емес гендердің санына пропорциональді болатын аллельді емес гендердің өзара әсерлесу түрін көрсетіңі?● полимерия
Цитоплазмада митохондрия қалай қозғалады?● микротүтікш елер көмегімен
Экзоцитоз процесі кезінде қандай заттар шығарылады?●антигендер
Эндоцитоз дегеніміз не?● ірі бөлшектерді жұту
Энергияны қажет ететін, жасуша өлімінің генетикалы бағдарланған белсенді өлімі қалай аталады?● апоптоз
Эукариоттарда ДНҚ синтезінің жылдамдығы қандай:● 100 нук/сек
Эукариоттарда, индуцибельді репарация жүйесінің түрі қандай? ● адаптивті жауап
ядролық ДНҚ-нан айырмашылығы неде? ●гистондардың болмауы
Ядроның ішкі құрамы қалай аталады? ● нуклеоплазма
Ядроның қандай бөлігінде рибосомальді-РНҚ синтезделінеді?● ядрошықта
ядрошықта

Приложенные файлы

  • docx 26448190
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий