ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ про ЦСССДМ

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1126-2004-%D0%BF/conv/paran125#n125
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2004 р. № 1126  Київ

Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
2. Визнати такими, що втратили чинність:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1808);
пункт 4 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 91 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 171).
3. Міністерству соціальної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до подальшого розвитку мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, зміцнення матеріально-технічної бази та укомплектування кадрами зазначених центрів.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.
Прем'єр-міністр України
В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО  постановою Кабінету Міністрів України  від 27 серпня 2004 р. № 1126

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ  про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
1. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2. Мережа центрів складається з республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів.
3. Центр у своїй діяльності керується [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про центр.
4. Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
5. Основними принципами діяльності центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
6. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський, районний, районний у мм. Києві та Севастополі центр утворюється, реорганізується та ліквідується відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією і належить до сфери її управління.
7. Міський, районний у містах, селищний та сільський центр утворюється, реорганізується і ліквідується відповідною радою.
8. Основними завданнями республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру є:
1) забезпечення участі районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;
2) здійснення контролю і координація діяльності районних, міських, районних у містах, селищних і сільських центрів;
3) сприяння розвитку мережі центрів та спеціалізованих формувань, забезпечення їх функціонування;
4) контроль і організаційно-методичне забезпечення діяльності центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді (далі - заклади);
5) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів та закладів, надання їм методичної допомоги;
6) проведення тренінгів і семінарів для працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, закладів та спеціалістів і волонтерів, що залучаються до такої роботи;
7) забезпечення дотримання державних соціальних стандартів і нормативів, впровадження нових форм і методів проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;
8) проведення аналізу та оцінки потреб сімей, дітей та молоді у соціальних послугах та планування їх надання.
9. Основними завданнями районного, міського, районного у містах, селищного та сільського центру є:
1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;
2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;
3) залучення громадськості до проведення роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.
10. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський центр:
1) здійснює контроль за діяльністю районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів з виконання загальнодержавних та інших соціальних програм стосовно сім'ї, дітей та молоді;
2) забезпечує впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;
21) організовує та проводить навчання потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів;
3) проводить науково-практичні конференції, засідання, "круглі столи" з питань, що належать до його компетенції;
4) здійснює разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, що виділяються центрам з місцевих бюджетів на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;
5) здійснює в установленому порядку заходи з метою залучення міжнародних організацій до проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;
6) проводить тренінги та семінари для спеціалістів і працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, закладів, фахівців з соціальної роботи, волонтерів, інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;
7) співпрацює з об'єднаннями громадян та фізичними особами у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;
8) забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;
9) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
11. Районний, міський, районний у містах, селищний та сільський центр:
1) проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;
2) сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом:
пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання;
навчання та підготовки кандидатів в опікуни та піклувальники за направленням служб у справах дітей;
соціального супроводження прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу;
3) проводить у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;
4) забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;
5) виконує інші функції відповідно до покладених на центр завдань.
12. Центр під час виконання покладених на нього завдань:
взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;
сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;
залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді;
здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;
сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;
веде облік проведеної соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;
проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім'ї, дітей та молоді;
залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
13. Центр має право:
1) вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;
2) подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції;
3) утворювати спеціалізовані формування;
4) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, а також з волонтерами, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції центру;
6) одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
7) проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;
8) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;
9) здійснювати захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді.
14. Соціальні послуги, що надаються центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.
15. Директор республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру призначається на посаду і звільняється з посади відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Мінсоцполітики.
Заступники директора республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням директора відповідного центру.
Директор районного у мм. Києві та Севастополі центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за поданням Київського та Севастопольського міського центру.
Директор районного, міського, районного у місті, селищного і сільського центру призначається на посаду і звільняється з посади відповідно головою райдержадміністрації, міським головою, головою районної у місті ради, селищним, сільським головою за погодженням відповідно з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним центром.
16. Директор центру:
керує діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
визначає ступінь відповідальності його працівників;
затверджує структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;
затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;
видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису;
утворює у центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників центру, проводить атестацію державних службовців;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;
застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центру;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
17. Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський центр затверджується відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Мінсоцполітики.
Положення про районний, районний у мм. Києві та Севастополі центр затверджується відповідно головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням відповідно з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським центром.
Положення про міський, районний у місті, селищний та сільський центр затверджується відповідно міською, районною у місті, селищною та сільською радою за погодженням відповідно з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним центром.
18. Для підвищення ефективності діяльності центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю при центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.
19. Орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування забезпечує центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.
20. Діяльність республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського, районного, міського, районного у місті, селищного та сільського центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел.
21. Умови оплати праці працівників центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.
22.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.
23. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.


Приложенные файлы

  • doc 26443476
    Размер файла: 83 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий