зразки оформлення документів


Тернопіль - 2010
З М І С Т

Документація щодо особового складу

Заява про працевлаштування за основним місцем роботи
Наказ про працевлаштуванням за основним місцем роботи
Заява про працевлаштування за сумісництвом
Наказ про працевлаштуванням за сумісництвом
Заява про працевлаштування з випробним терміном
Наказ про працевлаштуванням з випробним терміном
Заява про переведення на іншу посаду
Наказ про переведення на іншу посаду
Доповідна записка про притягнення до дисциплінарної відповідальності
Пояснювальна записка про притягнення до дисциплінарної відповідальності
Наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності
Витяг з протоколу про заохочення працівника
Наказ про заохочення
Заява про щорічну основну відпустку з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення
Наказ про щорічну основну відпустку з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення
Заява про додаткову відпустку на дітей
Наказ про додаткову відпустку на дітей
Заява про відпустку по догляду за дитиною до трьох років
Наказ про відпустку по догляду за дитиною до трьох років
Заява про зміну прізвища
Наказ про зміну прізвища в документах
Заява про звільнення за згодою сторін
Наказ про звільнення за згодою сторін
Заява про перехід з роботи за сумісництвом на основне місце роботи
Наказ про перехід з роботи за сумісництвом на основне місце роботи
Заява про надання матеріальної допомоги
Наказ про надання матеріальної допомоги
Заява про надання відпустки без збереження заробітної плати
Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати
Заява про надання відпустки у зв’язку з навчанням
Наказ про надання відпустки у зв’язку з навчанням
Автобіографія
Характеристика на студента
Характеристика на працівника
Резюме

Довідково-інформаційні документи

Довідка з місця роботи
Доповідні записки
Пояснювальна записка
Оголошення
Запрошення
Лист-прохання
Лист-повідомлення
Гарантійний лист
Звіт
Протокол
Витягу з протоколуОбліково-фінансові документи

Зразок особистої довіреності
Зразок спеціальної довіреності
Загальна довіреність
Разова довіреність (типова форма № М-26, формат А4)
Службова розписка
Особиста розписка
Акт
Організаційні документи

Організаційнийо наказ:
Документи з господарсько-договірної діяльності

Контракт з працівником
Договір підряду
Трудова угода

Примітка: інформація, написана курсивом, пишеться від руки; кожний документ, як правило, складають на форматі А4

Документація щодо особового складу

Заява про працевлаштування за основним місцем роботи

Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни
( мешкаю за адресою:
вул. Надрічна, 56, кв. 4,
м. Тернопіль, 46008;
тел. 52 67 45 )

З А Я В А

Прошу прийняти мене у фінансовий відділ на посаду економіста з 21.08.10.
Додаток:
1. Копія диплома про вищу освіту .
2. Трудова книжка.
3. Особовий листок з обліку кадрів.

Черниш
19.08.10
__________________________________________________________________
Примітка: до переліку документів, що додаються до заяви, можуть входити ще: резюме, характеристика, автобіографія, санітарна книжка тощо; трудова книжка додається в тому випадку, якщо людина вже має стаж роботи.
Наказ про працевлаштуванням за основним місцем роботи


ВО «Радар»

Н А К А З

21.08.10 м. Тернопіль №1/10-К

Про прийом на роботу Черниш В.Д.

ПРИЙНЯТИ:
ЧЕРНИШ Віру Дмитрівну на посаду економіста фінансового відділу з 21.08.10, встановивши оклад згідно зі штатним розписом.

Підстава: заява Черниш В.Д. від 19.08.10.

Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП
З наказом ознайомлена 21.08.10 (підпис) В.Д.Черниш
-----------------------------------------------------------------------------------------
Примітка: номер наказу складається з трьох частин: 1- порядковий номер з початку року; 10 – вказує на рік – 2010,
К – розшифровується як кадри.


3. Заява про працевлаштування за сумісництвом
Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни
( мешкаю за адресою:
вул. Надрічна, 56, кв. 4,
м. Тернопіль, 46008;
тел. 52 67 45 )


З А Я В А

Прошу прийняти мене на роботу за сумісництвом у фінансовий відділ на посаду економіста з 21.08.10.
Додаток:
1. Копія диплома про вищу освіту .
2. Трудова книжка.
3. Особовий листок з обліку кадрів.


Черниш
19.08.10
______________________________________________________________________
Примітка: до переліку документів, що додаються до заяви, можуть входити ще: резюме, характеристика, автобіографія, санітарна книжка тощо; трудова книжка додається в тому випадку, якщо людина вже має стаж роботи.

4. Наказ про працевлаштуванням за сумісництвом


ВО «Радар»

Н А К А З

21.08.10 м.Тернопіль №2/10-К

Про прийом на роботу Черниш В.Д.

ПРИЙНЯТИ:
ЧЕРНИШ Віру Дмитрівну на роботу за сумісництвом на посаду економіста фінансового відділу з 21.08.10 з неповним робочим днем (чотири години на день – з 9.00 до 13.00) з оплатою праці пропорційно до відпрацьованого часу з окладом згідно зі штатним розписом.

Підстава: заява Черниш В.Д. від 19.08.10.

Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП
З наказом ознайомлена 21.08.10 (підпис) В.Д.Черниш
5. Заява про працевлаштування з випробним терміномДиректорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни
( мешкаю за адресою:
вул. Надрічна, 56, кв. 4,
м. Тернопіль, 46008;
тел. 52 67 45 )


З А Я В А

Прошу прийняти мене у рекламний відділу на посаду економіста фінансового відділу з 21.08.10.
Додаток:
1. Копія диплома про вищу освіту .
2. Трудова книжка.
3. Особовий листок з обліку кадрів.


Черниш
19.08.10
______________________________________________________________________
Примітка: до переліку документів, що додаються до заяви, можуть входити ще: резюме, характеристика, автобіографія, санітарна книжка тощо; трудова книжка додається в тому випадку, якщо людина вже має стаж роботи.

6. Наказ про працевлаштуванням з випробним терміном


ВО «Радар»

Н А К А З

21.08.10 м. Тернопіль №3/10-К

Про прийом на роботу Черниш В.Д.

ПРИЙНЯТИ:
ЧЕРНИШ Віру Дмитрівну на посаду економіста фінансового відділу з 21.08.10 з місячним випробним терміном з окладом згідно зі штатним розписом, без виплати премій та інших заохочень, передбачених колективним договором на час випробного терміну.

Підстава: заява Черниш В.Д. від 19.08.10.

Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП
З наказом ознайомлена 21.08.10 (підпис) В.Д.Черниш

7. Заява про переведення на іншу посадуДиректорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни,
економіста
фінансового відділу


З А Я В А

Прошу перевести мене з посади економіста фінансового відділу на посаду керівника фінансового управління з 20.08.10.


Черниш
19.08.10
_________________________________________________________________
Примітка: якщо людину переводять на посаду, яка потребує нової кваліфікації і знань, тоді в додатку має бути вказаний документ про освіту, що допускає зміну посади.

8. Наказ про переведення на іншу посаду


ВО «Радар»

Н А К А З

20.08.10 м. Тернопіль №4/10-К

Про переведення Черниш В.Д.

ПЕРЕВЕСТИ:
ЧЕРНИШ Віру Дмитрівну, економіста фінансовогоого відділу, на посаду керівника фінансового управління з 20.08.10.

Підстава: заява Черниш В.Д. від 19.08.10.

Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП


З наказом ознайомлена 20.08.10 (підпис) В.Д.Черниш
9. Доповідна записка про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Пан Ольги Іванівни,
керівника
фінансового відділу


Д О П О В І Д Н А

Доводжу до Вашого відома, що 10.08.10 Черниш Віра Дмитрівна, економіст фінансового відділу, була відсутня більше трьох годин на робочому місці без поважних причин.
Прошу притягнути Черниш В.Д. до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку ВО «Радар».


Черниш
10.08.10

Примітка: за призначенням доповідна записка є довідково-інформаційним документом


10. Пояснювальна записка про притягнення до дисциплінарної відповідальності


Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни,
економіста
фінансового відділуП О Я СН Ю В А Л Ь Н А

Я була відсутня 10 серпня 2010 року на робочому місці більше трьох годин у зв’язку з сімейними обставинами, про які не повідомила завчасно керівника рекламного відділу
Пан О.І.


Черниш
10.08.10


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка: за призначенням пояснювальна записка є довідково-інформаційним документомНаказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності

ВО «Радар»

Н А К А З

20.08.10 м. Тернопіль №5/10-К

Про притягнення до дисциплінарної
відповідальності Черниш В.Д.

У зв’язку з тим, що 10.08.10 Черниш В.Д., економіст фінансового відділу, була відсутня на робочому місці без поважних причин більше трьох годин,

1. ОГОЛОСИТИ:
ЧЕРНИШ Вірі Дмитрівні, економісту рекламного відділу, догану за порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку ВО «Радар».

Підстава:
1) доповідна про виявлення факту прогулу керівника фінансового відділу Пан О.І. від 10.08.10;
2) письмові пояснення Черниш В.Д. щодо причин прогулу від 10.08.10.

Інспектору з кадрів Васильків П.Р.:
1) ознайомити з наказом Черниш В.Д.;
2)вивісити копію наказу на дошку оголошень для інформування трудового колективу підприємства про накладення дисциплінарного стягнення на
Черниш В.Д.

Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП

З наказом ознайомлена 20.08.10 (підпис) В.Д.ЧернишВитяг з протоколу про заохочення працівникаВиробниче об’єднання «Радар»

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 16
засідання профспілкового комітету
від 15 серпня 2010 р.
Голова Клименко Д.Н.
Секретар Волощенко С.Г.
Присутні: Громов А.В., Зайчук С.К., Коновалов В.Ш., Нурмухамедова С.Н.

Порядок денний:
1. Про заохочення працівників ВО «Радар».


1 СЛУХАЛИ:
Громова А.В. Рекомендувати нагородити Черниш Віру Дмитрівну, економіста фінансового відділу, цінним подарунком – відеокамерою «Sony», враховуючи тривалу та бездоганну роботу на підприємстві та з нагоди 50-річчя.
УХВАЛИЛИ:
1. Нагородити Черниш Віру Дмитрівну, економіста фінансового відділу, цінним подарунком – відеокамерою «Sony» за тривалу та бездоганну роботу на підприємстві та з нагоди 50-річчя.

Голова ( підпис ) Д.Н.Клименко

Секретар (підпис) С.Г.Волощенко


З оригіналом згідно:
Секретар-референт ( підпис ) С.К.Зайчук
15.08.10Примітка: витяг з протоколу за призначенням довідково-інформаційний документ13. Наказ про заохочення
ВО «Радар»

Н А К А З

20.08.10 м. Тернопіль №6/10-К

Про заохочення Черниш В.Д.

За погодженням із профспілковим комітетом ВО «Радар», враховуючи тривалу та бездоганну роботу на підприємстві та з нагоди 50-річчя Черниш В.Д.

1. НАГОРОДИТИ:
ЧЕРНИШ Віру Дмитрівну, економіста фінансового відділу, цінним подарунком – відеокамерою «Sony». Цінний подарунок вручити в урочистій обстановці 22.08.10.
2. Інспектору з кадрів Васильків П.Р. внести запис про заохочення до трудової книжки Черниш В.Д. у встановленому порядку.

Підстава: витяг з протоколу профспілкового комітету №16 від 15.08.10, ст. 143, 144 КЗпП.

Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП
14. Заява про щорічну основну відпустку з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення


Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни,
економіста
фінансового відділу


З А Я В А

Прошу надати мені щорічну відпустку за період з 21.08.10 по 20.08.11 з 10.11.11.


Черниш
05.11.11
Примітка: щорічна відпустка, як правило, становить 24 календарних дні, хоча можуть бути додаткові ( за вислугу років тощо), які передбачені колективним договором;якщо особа планує брати не всі дні відпустки, тоді в заяві вона повинна зазначити їх кількість; період з 21.08.10 по 20.08.11 – це відпрацьований працівником рік ( Відпрацьований рік рахується з дня працевлаштування).

15. Наказ про щорічну основну відпустку з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення

ВО «Радар»

Н А К А З

08.11.11 м. Тернопіль №1/11-К

Про надання відпустки Черниш В.Д.

НАДАТИ:
ЧЕРНИШ Вірі Дмитрівні, економісту фінансового відділу, щорічну відпустку на 24 календарних дні з 10.11.11 по 04.12.11 за період роботи з 21.08.10 по 20.08.11.
До роботи приступити 05 грудня 2011 року.

Підстава: заява Черниш В.Д. від 05.11.11 та графік відпусток по ВО «Радар».

2.ВИПЛАТИТИ:
ЧЕРНИШ Вірі Дмитрівні матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі окладу.

Підстава: п. 3.12 колективного договору ВО «Радар».

Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП

З наказом ознайомлена 08.11.11 (підпис) В.Д.Черниш
Примітка: до днів відпустки не враховуються святкові дні.16. Заява про додаткову відпустку на дітей


Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни,
економіста
фінансовогоого відділу


З А Я В А

Прошу надати мені додаткову оплачувану відпустку на дітей терміном на сім календарних днів з 10.11.11.


Черниш
05.11.11

17. Наказ про додаткову відпустку на дітей

ВО «Радар»

Н А К А З

08.11.11 м.Тернопіль №2/11-К

Про надання додаткової відпустки
на дітей Черниш В.Д.

НАДАТИ:
ЧЕРНИШ Вірі Дмитрівні, економісту фінансового відділу, додаткову соціальну відпустку як працівнику, що має двох дітей віком до 15 років, строком на сім днів з 10.11.11 по 16.11.11
До роботи приступити 17 листопада 2011 року.

Підстава:
1) заява Черниш В.Д. від 05.11.11;
2) копії свідоцтв про народження дітей Черниш В.Д.;
3) стаття 19 Закону України «Про відпустки».


Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП

З наказом ознайомлена 08.11.11 (підпис) В.Д.Черниш


18. Заява про відпустку по догляду за дитиною до трьох років


Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни,
економіста
фінансового відділу


З А Я В А

Прошу надати мені відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 12 травня 2009 року по 14 березня 2012 року.


Черниш
06.05.09
Примітка: передує цій відпустці відпустка по вагітності та пологах, тому відпустка по догляду за дитиною починається з наступного дня після закінчення відпустки по вагітності та пологах, а закінчується днем народження дитини (через три роки).

19. Наказ про відпустку по догляду за дитиною до трьох років

ВО «Радар»

Н А К А З

06.05.09 м. Тернопіль №1/09-К

Про надання відпустки по догляду
за дитиною до 3-ох років Черниш В.Д.

НАДАТИ:
ЧЕРНИШ Вірі Дмитрівні, економісту фінансового відділу, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 12 травня 2009 року по
14 березня 2012 року.
До роботи приступити 15 березня 2012 року.

Підстава:
1) заява Черниш В.Д. від 06.05.09;
2) копії свідоцтва про народження дитини, серія 1-ВК №380759.


Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП

З наказом ознайомлена 06.05.09 (підпис) В.Д.Черниш

20. Заява про зміну прізвища

Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни,
економіста
фінансового відділуЗ А Я В А

Прошу з 10.10.10 вважати мене Олійник Вірою Дмитрівною у зв’язку з одруженням.
До заяви додаю:
1. Копію свідоцтва про шлюб.
2. Копію нового паспорта.Олійник
10.10.10

21. Наказ про зміну прізвища в документах

ВО «Радар»

Н А К А З

11.10.10 м. Тернопіль №8/10-К

Про зміну прізвища в документах

ЗМІНИТИ:
в облікових та кадрових документах прізвище ЧЕРНИШ Віри Дмитрівни, економіста фінансового відділу, на ОЛІЙНИК.

Підстава:
1) заява Олійник В.Д. від 10.10.10;
2) свідоцтво про шлюб Черниш В.Д. та Олійника В.В., серія № І-БК №0215688, видане відділом реєстрації актів цивільного стану Тернопільського міського управління юстиції 23.09.10.
3) паспорт Олійник В.Д., серія МС №448066, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 08.10.10.


Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП

Інспектор з кадрів 11.10.10 (підпис) П.Р.Васильків

З наказом ознайомлена 11.10.10 (підпис) В.Д.Олійник

22. Заява про звільнення за згодою сторін
Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни,
економіста
фінансового відділуЗ А Я В А

Прошу звільнити мене з роботи з 25.11.11 за згодою сторін .Черниш
23.11.11

Примітка: можуть бути і інші причини звільнення: за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни, з виходом на пенсію, у зв’язку із закінченням трудового контракту тощо.23. Наказ про звільнення за згодою сторін

ВО «Радар»

Н А К А З

25.11.11 м. Тернопіль №1/11-К

Про звільнення Черниш В.Д.

1. ЗВІЛЬНИТИ:
ЧЕРНИШ Віру Дмитрівну, економіста фінансового відділу, 25.11.11 за згодою сторін, п.1 ст.36 КЗпП.

Підстава: заява Черниш В.Д. від 23.11.11.

2. Бухгалтерії провести остаточний розрахунок із Черниш В.Д. і виплатити їй компенсацію за невикористану відпустку за 12 календарних днів (за період з 24.04.10 по день звільнення).

Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП


З наказом ознайомлена 25.11.11 (підпис) В.Д.Черниш

Примітка: невикористані дні відпустки з моменту початку останнього року роботи на цьому підприємстві і нараховуються пропорційно за пророблений період відповідно до встановлених норм.


24. Заява про перехід з роботи за сумісництвом на основне місце роботи

Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни,
економіста
фінансового відділуЗ А Я В А

У зв’язку зі звільненням з основного місця роботи в МП «Світ» прошу з 20 січня 2010 року переукласти трудовий договір, укладений зі мною на умовах сумісництва, на трудовий договір за основним місцем роботи на повний робочий день.
До заяви додаю трудову книжку АС №434458.Черниш
19.01.10

25. Наказ про перехід з роботи за сумісництвом на основне місце роботиВО «Радар»

Н А К А З

19.01.10 м. Тернопіль №1/10-К

Про переукладення трудового
договору з Черниш В.Д.

ПЕРЕУКЛАСТИ:
з ЧЕРНИШ Вірою Дмитрівною, економістом фінансового відділу, з 20.01.10 трудовий договір, укладений про роботу на умовах сумісництва, на трудовий договір за основним місцем роботи на повний робочий день.

Підстава: заява Черниш В.Д. від 19.01.10.


Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП


З наказом ознайомлена 19.01.10 (підпис) В.Д.Черниш
26. Заява про надання матеріальної допомоги

Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни,
економіста
фінансового відділуЗ А Я В А

Прошу надати мені матеріальну допомогу в сумі 500 (п’ятсот) грн у зв’язку з сімейними обставинами.Черниш
19.01.10

Примітка: додатком до такої заяви можуть бути документи , які підтверджують необхідність одержання матеріальної допомоги.


27. Наказ про надання матеріальної допомогиВО «Радар»

Н А К А З

19.01.10 м.Тернопіль №1/10-К

Про надання матеріальної допомоги
Черниш В.Д.

НАДАТИ:
ЧЕРНИШ Вірі Дмитрівні, економісту рекламного відділу, матеріальну допомогу у зв’язку з сімейними обставинами в сумі 500(п’ятсот) грн.

Бухгалтерії виплатити матеріальну допомогу у вказаному розмірі не пізніше 21.01.10.

Підстава: заява Черниш В.Д. від 19.01.10.


Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП
28. Заява про надання відпустки без збереження заробітної плати

Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни,
економіста
фінансового відділуЗ А Я В А

Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати на два календарних дні з 14 по 15 січня 2010 року за сімейними обставинами.Черниш
19.01.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка: додатком до такої заяви можуть бути документи , які підтверджують необхідність надання відпустки без збереження заробітної плати.

29. Наказ про надання відпустки без збереження заробітної платиВО «Радар»

Н А К А З

19.01.10 м. Тернопіль №9/10-К

Про надання відпустки без збереження
заробітної плати Черниш В.Д.

НАДАТИ:
ЧЕРНИШ Вірі Дмитрівні, економісту фінансового відділу, відпустку без збереження заробітної плати на два календарних дні з 14 по 15 січня 2010 року у зв’язку з сімейними обставинами.
До роботи приступити 16 січня 2010 року.

Підстава: заява Черниш В.Д. від 19.01.10.


Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП

З наказом ознайомлена 19.01.10 (підпис) В.Д.Черниш
30. Заява про надання відпустки у зв’язку з навчанням

Директорові ВО “Радар”
п. Тимошенку В. П.
Черниш Віри Дмитрівни,
економіста
фінансового відділуЗ А Я В А

Прошу надати мені оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням у вищому навчальному закладі строком на 20 календарних днів із 25.01.10 для складання екзаменаційної сесії.
До заяви додаю довідку-виклик від 10.01.10 №123.Черниш
19.01.10

31. Наказ про надання відпустки у зв’язку з навчаннямВО «Радар»

Н А К А З

19.01.10 м. Тернопіль №10/10-К

Про надання навчальної відпустки
Черниш В.Д.

НАДАТИ:
ЧЕРНИШ Вірі Дмитрівні, економісту фінансового відділу, відпустку у зв’язку з навчанням у вищому навчальному закладі строком на 20 календарних днів із 25.01.10 по 13.02.10 для складання екзаменаційної сесії.
До роботи приступити 15 лютого 2010 року.

Підстава:
заява Черниш В.Д. від 19.01.10;
довідка-виклик від 10.01.10 №123 з Тернопільського національного економічного університету.


Директор (підпис) В.П.Тимошенко
МП

З наказом ознайомлена 19.01.10 (підпис) В.Д.Черниш


32. АвтобіографіяА В Т О Б І О Г Р А Ф І Я

Я, Прокопенко Марія Олександрівна, народилася 29 квітня 1978 року в місті Тернопіль в родині військовослужбовця.
У 1985 році була зарахована до першого класу загальноосвітньої середньої школи № 4 міста Тернопіль.
З 1989 по 1995 рік навчалася в ЗОСШ № 50 міста Київ.
1995 року вступила до Тернопільського націоналного економічного університету на факультет „Облік і аудит” денної форми навчання, де навчаюся і зараз.
Склад сім’ї:
Батько – Прокопенко Олександр Васильович, 1954 року народження, військовослужбовець; працює в Міністерстві оборони України.
Мати – Прокопенко (Микитюк) Наталія Вікторівна, 1958 року народження, викладач музики в дитячій музичній школі № 9 міста Київ.
Сестра – Прокопенко Катерина Олександрівна, 1987 року народження, учениця 2-го класу СЗШ № 50 міста Київ.

17 травня 2000 року Прокопенко33. Характеристика на студента

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Макаренко Валентини Іванівни,
1977 року народження, українки,
студента факультету „Облік і аудит”
Львівської комерційної академії

Макаренко Валентина Іванівна навчається на ІІ курсі факультету „Облік і аудит” Львівської комерційної академії з 01 вересня 2001 року.
До навчання ставиться сумлінно, відвідує предметні гуртки з обліку ЗЕД. З першого курсу працює над науковою темою „Інноваційні тухнології в бухгалтерському обліку”, з якою виступала на звітно-науковій конференції студентів. Має друковані статті в газеті “Все про бухгалтерський облік”.
Макаренко В. І. виконує громадські доручення, є старостою 23-ї групи. Має яскраві організаторські здібності. Нагороджена Почесною грамотою академії за організацію посвяти у студенти першокурсників.
Валентина вимоглива до себе, ввічлива, добросовісна, користується повагою серед товаришів і викладачів факультету.

Характеристику видано для подання в товариство “Мала академія”.

01.07.02

Декан факультету „Облік і аудит” ( підпис ) С.О.Стельмах
МП

Куратор 23-ої групи ( підпис ) О.Ф.Федорович


34. Характеристика на працівника

ХАРАКТЕРИСТИКА

 
провідного економіста фабрики меблів “Нова” Скляр Оксани Михайлівни, 1966 року народження, українки, освіта - вища

 
 

Скляр Оксана Михайлівна працює на посаді провідного економіста з 1994 року. У 1989 році вона закінчила факультет «Облік і аудит» Львівської комерційної академії за спеціальністю “Бухгалтерський облік”.
Службові обов’язки виконує сумлінно. Має високий професійний рівень з питань обліку, менеджменту та маркетингу. Потребує підвищення рівня знань у галузі господарсько-фінансової діяльності.
Постійно підвищує свою кваліфікацію. На професійному рівні володіє комп’ютерною технікою.
У колективі користується заслуженим авторитетом і повагою колег.
Скляр Оксані Михайлівні рекомендується більше уваги приділяти питанням господарсько-фінансової діяльності.
Характеристику видано для подання за місцем вимоги.
11.10.10

Директор фабрики “Нова” МП
(підпис)
О.П.Габовда

35. Резюме

Р Е З Ю М Е
вул. Степова, 12, кв. 12
м. Тернопіль, 46003
тел. 54 78 98

Максим Гнаткевич


Мета:
Заміщення вакантної посади головного бухгалтера з умовою професійного вдосконалення і росту

Особисті дані:
Українець, 1968 року народження, одружений, маю доньку дев’яти років

Освіта:
1985 – 1986 рр. – бухгалтерське відділення Тернопільського кооперативного технікуму
1986 – 1991 рр. – факультет “Облік і аудит ” Львівської комерційної академії

Досвід:

1991 – 1998 рр. – економіст Тернопільського райст
1998 – 2002 рр. – бухгалтер МП “Світ”
2002 – 2005 рр. – провідний економіст АТ “Терен”

Додаткові відомості:
З 2002 р. позаштатний консультант газети “Все про бухгалтерський облік”;
працюю за програмою „1С:Бухгалтерія”;
досконало володію німецькою мовою10.10.2006 Підпис

____________________________________________________________________________
Примітка: в документації щодо особового складу назви навчальних закладів, факультетів, відділень, установ, організацій тощо записуються так, як вони називалися на момент вашого навчання чи роботиРЕЗЮМЕ

Попика Романа Ярославовича

Мета:Працевлаштування з попереднім стажуванням на посаді економіста, фінансового аналітика, бухгалтера.
* Дата народження: 16 жовтня 1988р.
* Сімейний стан: неодружений.
* Адреса проживанн: 48100, м. Тернопіль вул. Симоненка, 3, кв.89.
* Контактні телефони: дом. 262806, моб. 0972532540.
* Електронна пошта: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Освіта:
01.09.2005-14.06.2010 – Тернопільський національний економічний університет, факультет банківського бізнесу, за напрямом «Фінанси та кредит», з фаховим спрямуванням «Менеджмент та облік в банках», здобув кваліфікацію магістра з банківської справи.
Досвід роботи:
Маркетингова компанія, промоутер промоакцій (02.07.2008-03.08.2008).
Магазин «Джерело», продавець (27.06.2009-04.09.2009).
Професійні навики: Вмію працювати і спілкуватися з людьми, володію організаторськими здібностями. Комунікабельний, рішучий, ввічливий, чесний, порядний, ініціативний, пунктуальний. Готовий до набуття нових знань, вмінь.
Додаткова інформація: Водійські права категорії "В"(досвід водіння 3 роки). Володіння мовами: українська (рідна), російська(середній рівень), англійська (середній рівень).Знання комп’ютера (пакет MS Office, поштові програми, Інтернет).Довідково-інформаційні документи


Довідка з місця роботи

ТзОВ «Гарант»

майд. Волі, 35, м.Тернопіль,
тел/факс (035) 29 99 56
р/р 26006060504576 в «Укрпромбанку»,
МФО 320678

«__» ___________ 20 р.
№ ________

ДОВІДКА

Пан Митецький Ігор Васильович працює в ТзОВ «Гарант» на посаді менеджера з реклами .
Середньомісячна заробітна плата складає 2000 (дві тисячі) грн.
Довідка видана для подання за місцем вимоги.


Директор (підпис) В.Т. Петров
МП

Головний бухгалтер (підпис) О.С. Нікодимова

2. Доповідні записки


Директорові
АТ «Злагода»
п. Мовчану І.Р.
менеджера з реклами
Костіва Василя
Степановича
Доповідна записка

Згідно з розпорядженням 10.04.10 №34 я був у відрядженні в місті Бережани з метою укладання договору з друкарнею “Життя” на виготовлення рекламних друкованих буклетів ( тираж 10 тис. екземплярів ).
Доручення виконано.
Додаток: договір 12.04.10 №12/1.

13.04.10 ( підпис В.С.Костіва)Тернопільський кооперативний
торговельно-економічний коледж
Затупнику директора з
гуманітарної освіти та виховання
п. Николин Т.М.
куратора групи 3Дз1
Панасюк Ольги Антонівни


Доповідна записка


Доводжу до Вашого відома, що протягом І семестру студент гр. 3Ф1 Ткачук В.Г. пропустив 18 академічних годин, постійно порушує поведінку на заняттях, ігнорує зауваження. Батьки Ткачука В.Г. не реагуть на мої повідомлення щодо поведінки їх сина.
Прошу вжити заходів до студента Ткачука В.Г.

18.11.10 ( підпис )
3. Пояснювальна записка

Тернопільський кооперативний
торговельно-економічний коледж
Затупнику директора з
гуманітарної освіти та виховання
п. Николин Т.М.
студента групи 3Ф1
Ткачука Вадима


Пояснювальна записка


Я пропустив протягом I семестру 18 академічних годин (перші пари щопонеділка) через неможливість вчасно приїхати в коледж ( час прибуття маршрутного таксі в Тернопіль з Бучача 8.45). На вихідні я доглядаю за хворою бабусею.
Куратор групи Панасюк О.А. була попереджена про причину моїх пропусків занять.
Прошу вважати дані запіжнення пропусками з поважної причини


18.11.10 ( підпис Ткачука В. )4. ОголошенняОГОЛОШЕННЯ

18 лютого 2010 р. о 12-ій годині в палаці “Березіль” (вул. Миру, 2, м.Тернопіль) відбудеться виставка-ярмарок товарів народного споживання провідних підприємств-виробників Тернопільської області.

Оргкомітет

ОГОЛОШЕННЯ

Фірма “Кальміус” приймає замовлення на оптові поставки з країн Західної і Східної Європи ( Іспанія, Італія, Франція, Польща , Угорщина, Болгарія ):
керамічної плитки;
шпалер;
будівельних матеріалів тощо
Замовлення приймаємо щодня з 1000 до 1800.
Наша адреса:
вул. Гайова, 12,
м.Тернопіль,
тел. /052/ 54 78 98
Адміністрація фірми


5. Запрошення

ЗАПРОШЕННЯ

Вельмишановний Андрію Івановичу!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції “Інновації сучасного дизайну”.
Порядок денний:
1. З ісоторії становлення ланшафтного дизайну ( к.н. Заболотний А.Д. ).
2. Сучасні технології ланшафтного дизайну ( д.н. Плотнюк О.В. ).
3. Перспективи розвитку ландшафтного дизайну в Україні ( к.н. Костюк А.А. ).
Науково-практична конференція відбудеться в каб. 34 Будинку вчителя ( вул. Володимирська, 57 ) 30 – 31 жовтня 2010 року.
Початок о 1200.
Їхати: тролейбусами № 5, 8, 9, 17, метро до зупинки “Університет”.


Всеукраїнське товариство “Арт+”


6. Лист-прохання

Меблевий центр «Арс» Львівська національна
академія мистецтв

вул. Збаразька, 18, вул. Бічна,4, м.Львів,
м.Тернопіль, 46012, 45708
тел. 55 53 45
Розрахунковий рахунок №000567234
в ПАТ ТОД «Райффайзен банк «Аваль»,
МФО 377890
E-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Код ЄДРПОУ 00018490

28 січня 2010 р. № 02-04/37

Шановний пане ректоре!

Ви, мабуть, уже знаєте, що в березні цього року меблевий центр «Арс» планує відкрити ще один магазин-салон європейського зразка у м.Тернопіль. Однак, на жаль, у процесі підготовчих робіт виявилося, що у нас немає достатньої кількості висококваліфікованих фахівців з реклами і дизайну. Тому ми звертаємося до Вас із проханням рекомендувати нам колишніх випускників академії з метою їх подальшого працевлаштування. Ми гарантуємо надання спеціалістам житла та високої заробітної плати.
Сподіваємося, що Ви не відмовитеся допомогти нам.
Заздалегідь вдячні.

Директор ( підпис ) А.О.Калинюк

7. Лист-повідомлення

Меблевий центр «Арс» Львівська національна
академія мистецтв

вул. Збаразька, 18, вул. Бічна,4, м.Львів,
м.Тернопіль, 46012, 45708
тел. 55 53 45
Розрахунковий рахунок №000567234
в ПАТ ТОД «Райффайзен банк «Аваль»,
МФО 377890
E-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Код ЄДРПОУ 00018490

31 січня 2010 р. № 02-04/47
Шановні панове!
Хочемо повідомити Вам, що виробництво замовлених Вами експонатів вже розпочалось і ми будемо готові передати їх Вам до 10 лютого 2010 р.
Просимо повідомити про спосіб транспортування, якому Ви надаєте перевагу.
З повагою


Директор ( підпис ) А.О.Калинюк
8. Гарантійний лист
Меблевий центр «Арс» Директорові друкарні видавництва «Збруч»
п. .Ярмолюку В.С.

вул. Збаразька, 18, вул. Кривоноса,4,
м.Тернопіль, 46012, м.Тернопіль, 46001
тел. 55 53 45
Розрахунковий рахунок №000567234
в ПАТ ТОД «Райффайзен банк «Аваль»,
МФО 377890
E-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Код ЄДРПОУ 00018490

12 жовтня 2010 р. № 02-04/112

Шановний Вадиме Петровичу!
На підтвердження нашої телефонної розмови від 10 жовтня 2010 року просимо Вас прийняти замовлення на публікацію рекламних оголошень у каталозі майбутнього ярмарку, що відбудеться у місті Тернопіль.
Оплату гарантуємо.
З повагою

Директор ( підпис ) А.О.Калинюк
________________________________________________________________________
Примітка: зразки інших службових листів (визначення, текст) ви можете знайти в темі «Довідково-інформаційні документи» ( навчальний посібник з україської мови (за професійним спрямуванням).
9. Звіт
Тернопільське акціонерне товариство “Крок”

ЗВІТ
про проведення рекламної кампанії продукції АТ «Крок»
за І квартал 2010 року

Згідно з наказом директора АТ “Крок” про проведення рекламної кампанії продукції акціонерного товариства № 23 від “ 28 “ грудня 2009 року у І кварталі 2010 року було здійснено всі заплановані заходи.
Організовано дві рекламні акції за участю потенційних замовників продукції (25.01.10 та 04.03.10), видрукувано і розповсюджено по всіх регіонах Україні рекламні каталоги товарів АТ «Крок». 20-28.02.10 зразки товарів нашого виробництва було експоновано на Всеукраїнському ярмарку інноваційних технологій.
За поточний період проведення рекламної кампанії підписано 135 договорів на замовлення продукції АТ«Крок»
За результатами роботи у І кварталі 2010 року АТ «Крок» оголошено номінантом Національної премії «Торговельна марка 2010 року».
На проведення рекламної кампанії було використано сто тисяч гривень.
Рекламну кампанію продукції АТ «Крок» у І кварталі 2010 року можна вважати успішною, проте у подальшій роботі слід визнати пріорітетним міжнародне співробітництво, а саме поширення товарів українського зразка на світові ринки.

05 травня 2010 р.

Керівник рекламного відділу (підпис) О.П.Гузар
10. Протокол
Акціонерне товариство «Оранта»

ПРОТОКОЛ
18.09.10 Київ № 04
Засідання Ради директорів
Голова Клименко Д.Н.
Секретар Волощенко С.Г.
Присутні: Громов А.В., Зайчук С.К., Коновалов В.Т., Нурмухамедова С.Н.

Порядок денний:
1. Організація та відкриття філії товариства «Оранта» в місті Львів (доповідач генеральний директор Громов А. В. ) .
2. Робота з підготовки рекламної кампанії продукції АТ «Оранта» ( доповідач – комерційний директор Коновалов В.Т.).

1 СЛУХАЛИ:
Громова А.В. Текст доповіді додається.
ВИСТУПИЛИ:
Зайчук С.К.. Справді, необхідність відкриття філії нашого товариства у Львові постала вже давно. Для цього є всі умови, але, на жаль, немає відповідної документації. Над цим треба попрацювати й найближчим часом розглянути проекти.
Нурмухамедова С.Н. Необхідно доопрацювати бізнес-план товариства, враховуючи зміни в штатному розкладі, нових партнерів, а також зауваження, висловлені п.Громовим А.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Підготувати необхідні документи для організації та відкриття філії товариства «Оранта» в місті Львів до 29.09.10 ( відповідальний Зайчук С.К. ).
2. Доопрацювати бізнес-план філії товариства в місті Львів з урахуванням доповнень Нурмухамедової С.Н. і Громова А.В. до 29.09.10 ( відповідальний Коновалов В.Т. ).

2 СЛУХАЛИ:
Коновалова В.Т. – Текст доповіді додається.

ВИСТУПИЛИ:

Громов А.В. – Особливу увагу слід звернути на міжнародне співробітництво, потрібно виробити власну альтернативну стратегію поширення товарів товариства на світовому ринку.

УХВАЛИЛИ:

Доопрацювати план заходів рекламної кампанії продукції АТ «Оранта» з урахуванням пропозицій Коновалова В.Т., Громова А.В. (відповідальний – Коновалов В.Т.).
Керівником рекламної кампанії продукції АТ «Оранта» призначити генерального директора Громова А.В.


Додаток: текст доповіді на 7 арк. в 1 прим.

Голова ( підпис ) Д.Н.Клименко

Секретар ( підпис ) С.Г.Волощенко
11. Витягу з протоколу

Акціонерне товариство «Оранта»

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 04
засідання Ради директорів
від 08 вересня 2010р.
Голова Клименко Д.Н.
Секретар Волощенко С.Г.
Присутні: Громов А.В., Зайчук С.К., Коновалов В.Т., Нурмухамедова С.Н.

Порядок денний:
1. Про організацію та відкриття філії товариства «Оранта» в місті Львів (доповідач - генеральний директор Громов А. В. ) .


1 СЛУХАЛИ:
Громова А.В. з доповіддю про організацію та відкриття філії товариства «Оранта» в місті Львів.
УХВАЛИЛИ:
1. Підготувати необхідні документи для організації та відкриття філії товариства «Оранта» в місті Львів до 29.09.10 ( відповідальний Зайчук С.К. ).
2. Доопрацювати бізнес-план філії товариства з урахуванням доповнень Нурмухамедової С.Н. і Громова А.В. до 29.09.10 ( відповідальний Коновалов В.Т. ).


Голова ( підпис ) Д.Н.Клименко

Секретар (підпис) С.Г.ВолощенкоЗ оригіналом згідно:
Секретар-референт ( підпис ) Н.О.Стасюк
10.10.10Обліково-фінансові документи
1. Зразок особистої довіреності

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

Я, Семчук Віктор Олександрович, доручаю одержати в бухгалтерії МП ”Арс” належну мені зарплату за листопад 2010 року Маньку Василю Романовичу за його паспортом серія МА, №609056, виданим Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 10 листопада 2001 року.
Доручення дійсне до 30 грудня 2010 року.

04 грудня 2010 року ( підпис Семчука В.О. )

Підпис Семчука В.О. засвідчую:

Директор МП «Арс» ( підпис ) В.О.Захаренко

04 грудня 2010 року

2. Зразок спеціальної довіреності
ДОВІРЕНІСТЬ
2010 рік м.Тернопіль
Видана Шевцовій Людмилі Дмитрівні, юрисконсульту фірми «Право» (м. Тернопіль, пр. Перемоги, 12) у тому, що їй доручається представництво інтересів ПАТ «Інтербуд» в усіх державних, кооперативних і громадських установах з усіх питань, пов’язаних із перевезеннями товарно-матеріальних цінностей ЗАО «Інтербуд» по території України та за її межами.
Для виконання представницьких функцій їй надаються такі права:
отримувати документи, подавати заяви, вести справи в усіх судових, арбітражних й адміністративних установах з усіма правами, що надані законом позивачеві, відповідачеві й третім особам;
укладати всі дозволені законом угоди, одержувати належне довірителю майно, розписуватися й здійснювати всі інші законні дії, пов’язані з виконанням цього доручення.
Повноваження, надані цим дорученням, не можуть бути передані іншим особам.
Термін дії доручення: з 12 березня 2010 р. по 11 березня 2012 р.
Довіреність зареєстрована за № 249/2  12 березня 2010 р.
Генеральний директор ПАТ “Інтербуд”                   (підпис)            І.В.Соловйов
МП
Головний бухгалтер                             (підпис)             К.А.Ар’єва
3. Загальна довіреність

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

Місто Нова Водолага, двадцять шостого вересня тисяча дев’ятсот дев’яносто восьмого року

Я, Надьон Михайло Федорович, що мешкаю в м. Тернопіль, вул. Стуса, 14, кв. 41, доручаю Матюшенко Ірині Михайлівні, що мешкає в м. Тернопіль по вул. Миру, 2, кв. 3, продати будинок, який є моєю власністю, в селі Олесино Козівського р-ну Тернопільської області по вул. Зеленій, 15, за ціну й на умовах, які будуть доцільні на її розсуд, одержувати всі необхідні довідки та документи, подавати від мого імені заяви, підписати угоду на купівлю-продаж, одержати за проданий будинок гроші, підписатися за мене й виконувати всі дії, пов’язані з виконанням цього доручення.

Доручення видано строком на три роки та дійсне до двадцять шостого вересня дві тисячі тринадцятого року.

Підпис (того, хто доручає)

26 вересня 2010 року це доручення посвідчене мною, Носачем Ю.М., секретарем виконкому Тернопілької міської ради народних депутатів.
Доручення підписане Надьоном Михайлом Федоровичем у моїй присутності, особа його встановлена, дієздатність перевірена.

Зареєстровано в реєстрі за № 256/98

Стягнуто державного мита _______

Секретар (підпис) А.П. Чуйкова

Гербова печатка виконкому


4. Разова довіреність (типова форма № М-26, формат А4)
Лицьовий бік


МП «Світ»,вул.Гайова,6, м.Тернопіль Бланк суворої звітності
(підприємство-одержувач і його адреса) Типова форма № М-26

Ідентифікаційний ЗАТВЕРДЖЕНО
код за ЄДРПОУ Наказ Мінстату України
07.10.96 №291


Код за УКУД

Рахунок 000266695 МФО 399168 Доручення дійсне до 10 жовтня 2010 року

ДО В І Р Е Н І С Т Ь АТ № 234
серія

Дата видачі 07 жовтня 2010 року р.
Видано менеджеру з реклами Приступі Віктору Васильовичу
( посада, прізвище, ім'я, по батькові ) документ, що засвідчує особу паспорт
серія МС № 448065 від 12 листопада 1998 року
виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл.
( ким виданий документ )
на одержання від МП «Арт»
( назва організації-постачальника ) цінностей за накладною №34 від 07.10.10
( номер і дата наряду )
Перелік цінностей, які належить одержати:
Номер пор,
Назви цінностей
Одиниця
Кількість (прописом)

1.
Степлер
шт
шість

2.
Картридж (кольоровий)

шт
чотири


Зворот

3.
Ручка «Parker»
шт
десять

4.
Папір ф. А4
шт
двадцять


Підпис ________________________________________ засвідчую
( зразок підпису особи, що одержала доручення )

Керівник підприємства (підпис) О.Л.Тельнюк
Головний бухгалтер (підпис) В.Т.Савчук
МП


5. Службова розписка


Р О З П И С К А

Я, Самойленко Віра Василівна, одержала від начальника відділу кадрів Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу Удовенко Лариси Павлівни свою трудову книжку, яку зобов’язуюся повернути до 24 жовтня 2010 року.

21 жовтня 2007 р. ( підпис В.В.Самойленко )

Трудову книжку Самойленко В.В. видано 21 жовтня 2010 р.

Начальник відділу
кадрів ( підпис ) Л.П.Удовенко
21.10.07
6. Особиста розписка

Р О З П И С К А

Я. Прокопенко Ольга Василівна, одержала від Кравчука Володимира Ігоровича грошову суму у розмірі вісімсот грн. Зобов’язуюсь повернути дану суму з п’ятьма відсотками річних до 20.02.11.
Домашня адреса: вул. Руська, 12, м.Тернопіль, 46000, тел. 52 12 34. Паспорт серія МА №620096, виданий МВ УМВС України в Тернопільській області 23 жовтня 2000 року.

20.02-10 ( підпис Прокопенко О.В. )

Підпис Прокопенко О.В. засвідчую:

Приватний нотаріус (підпис) Р.Ю.Василюк

20.02.10АктВиконавець ПП „Дніпро”
вул. Миру,34, м.Терновіль, 46000 Р/р № 260983062901 в ПАТ ТОД «Райффайзен банк «Аваль», МФО 329224 Свідоцтво платника ПДВ №189536 Інд. под. № 310917813230
Замовник МП”Чудо”
вул.Довженка,29, м.Тернопіль,46011 Р/р №089456234235
в ПАТ ТОД «Райффайзен банк «Аваль»,
МФО 329224 Свідоцтво платника ПДВ №184678 Інд. под. № 310917854321АКТ здачі- приймання виконаних робіт
складено 30.10.2010


     Надання рекламних послуг в світовому бізнес- довіднику. bpapers.iatp.org.ua      Згідно із замовленням №09/5 від 29.09.2010.
     Ми, що нижче підписались, представник Виконавця в особі Калиновича Р.Я. з однієї сторони, і представник Замовника, в особі Темченка А.О. з другої сторони, склали даний акт про те, що виконана робота відповідає умовам замовлення.
     Ціна замовлення становить: 216(двісті шістнадцять) грн, в т.ч.: ПДВ 35(тридцять п’ять)грн 85коп.


 


Від Виконавця Від Замовника


(підпис) Р.Я.Калинович
(підпис) А.О.Темченко

МП

МП
Організаційні документи

1. Організаційнийо наказ:

Управління освіти та науки
Тернопільської обласної державної адміністрації

НАКАЗ

04 січня 2008 року № 1 м. Тернопіль

Про проведення творчих звітів ВНЗ I-IVр.а.,
присвячених подвигу „Героїв Крут” під
гаслом „Ваш подвиг в ім’я України
житиме в наших серцях”


На виконання Указів Президента України „Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917-1921 рр. Та вшанування пам’яті її учасників” від 12.04.07 № 297 та „Про відзначення 90-ої річниці подвигу Героїв Крут” від 25.10.07 №104 , з метою активізації патріотичного виховання, примноження творчих здобутків навчальних закладів в естетичному вихованні учнівської та студентської молоді

НАКАЗУЮ:

1. Провести у березні-травні 2008 року спільно з радою директорів ВНЗ I-II р.а. та обласною радою профспілок конкурсні творчі звіти вищих навчальних закладів області I-IV р.а.
2. Затвердити склад оргкомітету організації та проведення конкурсних творчих звітів вищих навчальних закладів області I-IVр.а.
3. Затвердити графік проведення творчих звітів вищих навчальних закладів області I-IV р.а.
4. Затвердити склад журі оцінювання конкурсних творчих звітів вищих навчальних закладів області I-IV р.а.
5. Затвердити критерії оцінювання творчих здобутків колективів, виконавців, роботи бібліотек, музеїв та музейних кімнат.
6. Керівникам навчальних закладів створити належні умови для підготовки до участі у конкурсних творчих звітах художніх колективів, виконавців, майстрів народної творчості, бібліотек, музеїв та музейних кімнат.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на Ляха Я.С., начальника відділу вищої і професійної освіти, інноваційного та соціального розвитку управління освіти і науки облдержадміністрації.


Начальник управління ( підпис ) І.П.Равлів
МП

Документи з господарсько-договірної діяльності

1. Контракт з працівником

КОНТРАКТ

Місто_Тернопіль “10” жовтня 2010р.
акціонерне товариство «Арс»
( повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця )

в особі власника або уповноваженого ним органу директора
( посада )
Василенка Олега Петровича
_____________________________________________________________________________
( прізвище, ім’я, по батькові )
іменованого далі роботодавець, з одного боку, і громадянин Савчука Руслана
Петровича
( прізвище, ім’я, по батькові )
іменований далі працівник, з іншого боку, уклали контракт про таке:
Працівник Савчук Руслан Петрович
( прізвище, ім’я, по батькові )
приймається ( наймається ) на роботу у фінансовий відділ
_____________________________________________________________________________
( назва структурного підрозділу підприємства, установи, організації: цех, відділ, лабораторія тощо )
за професією ( посадою економіст
( повна назва професії, посади )
кваліфікацією_________________________________________________________________
( розряд, кваліфікація, категорія )

Працівнику встановлюється ( не встановлюється ) строк випробування ( непотрібне викреслити ) три місяці
( тривалість строку випробування )


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.
Терміном “сторони” позначаються роботодавець і працівник.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.
Працівник зобов’язується ( зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання : за обсягом виробництва ( робіт ), якістю продукції, що випускається ( якістю обслуговування ), рівнем виконання норм і нормативних завдань, дотримання правил охорони праці, строків її виконання тощо):__________________________________________________________________
Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити її безпечні і нешкідливі умови, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо):________________________________________________________________
Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці із зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівникові за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:___________________________


РОБОЧИЙ ЧАС
Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
Особливості режиму робочого часу ( неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна рбота тощо):___________________________________________
_______________________________________________________________________

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА
9. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, працівникові встановлюється:
посадовий оклад ( тарифна ставка, відрядна розцінка ) у розмірі 1400 грн на місяць або у розмірі __________ за 1 годину роботи; надбавка ( доплата та інші виплати ) _________________________________________________________________
( вказати вид доплати, надбавок тощо )
у розмірі _______ ( у % до тарифної ставки, посадового окладу ).
10.У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація _________________________________________________
( вказати вид, розмір )
11. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:
Основна 24 дні
додаткова_______ днів
До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі одного посадового окладу______________________________________________________

12.Додаткові пільги, гарантії, компенсації:__________________________________
_______________________________________( необхідно вказати, які з них надаються )ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
13. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.
14. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.
15. Інші умови:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів під час прийняття ( наймання ) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 )

ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ
16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.
17. Цей контракт припиняється:
а) після закінчення строку дії контракту;
б) за згодою сторін;
в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;
г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках , передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;
д) з інших підстав, передбачених законодавством.
18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:
1_________________________________________________________________________

2_________________________________________________________________________

У випадках розірвання контракту на підставах, не передбачених чинним законодавством, звільнення працівника проводиться за п. 8 ст. 36 КЗпП України.
19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, зокрема розірвання контракту працівником – з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених чинним законодавством і цим контрактом, установлюються відповідно додаткові гарантії та ( або ) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові.
20. Дострокове розірвання контракту в разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, здійснюються з попередженням відповідної сторони за два тижні.
21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
22. Строк дії контракту від 1010.10 до 10.10.11.
Контракт набуває чинності від моменту його підписання сторонами або __________________________________________________________________________

23. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( вказати випадки конфіденційності умов цього контракту чи окремих його частин )

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержуванням.
24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.
25. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.
Додатки до контракту:___________________________________________________
__________________________________________________________________________
( вказується перелік додатків, якщо вони є )

26. Інші умови, пов’язані із специфікою праці:__________________________________
__________________________________________________________________________
АДРЕСИ СТОРІН
27. Відомості про роботодавця:
Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-піддприємця акціонерне товариство «Арс»_______________________
_________________________________________________________________________
Адреса вул.Руська, 10, м. Тернопіль, 46000____________________________________

Розрахунковий рахунок № 366667891100______________________________________
( № свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця ) в ПАТ ТОД «Райффайзен банк «Аваль»_____
__________________________________________________________________________

28. Відомості про працівника:
Домашня адреса: вул.Степова, 31,кв. 5, м. Тернопіль, 46002_____________________
Домашній телефон: 54 23 67________________________________________________
Службовий телефон: 52 22 78______________________________________________
Паспорт: серія МС №567432 виданий « 15» серпня 2006 р.
Тернопільським МВ УМВС України у Тернопільській області____________________
( назвати орган, що видав паспорт )

Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг_______________________________
__________________________________________________________________________
( вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави )

РОБОТОДАВЕЦЬ ПРАЦІВНИК
Директор О.П.Василенко Економіст Р,П..Савчук
(посада, прізвище, ім’я, побатькові) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________ __________________________
(підпис) ( підпис )
«10» жовтня 2010 р. «10» жовтня 2010 р.


ДОГОВІР ПІДРЯДУ


25 січня 2010 р. м. Тернопіль

Торговельне підприємство «Оріон» в особі директора Коваленка Володимира Григоровича, який діє на підставі Статуту підприємства, назване у подальшому «Замовник», з однієї сторони, і гр. Самойленка Миколи Петровича, названий у подальшому «Підрядник», з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання виконати такі роботи:
1.1.1. Оформлення вітрин підприємства «Оріон».
1.2. Робота має відповідати таким вимогам:
Оформлення вітрин виконується відповідно до виготовлених Підрядником і затверджених Замовником ескізів.
Роботи повинні проводитися в робочий час підприємства.
Термін виконання робіт - до 1 квітня 2010 р.
Замовник створює всі необхідні умови та забезпечує Підрядника згідно з поданою ним заявкою усіма необхідними матеріалами для виконання роботи, передбаченої цим договором.
Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти і оплатити роботу.

Розмір і порядок оплати

За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві 1500 (тисячу п'ятсот) грн.
Оплата виконується не пізніше трьох днів з дня прийняття роботи.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.
4. Дострокове розірвання договору

4.1. У разі порушення однією з сторін зобов'язань за договором інша сторона

має право розірвати його в односторонньому порядку. Спори з цього договору розглядаються судом.


5. Реквізити та підписи сторін:


Замовник:
Юридична адреса:
вул. Індустріальна, 60,
м.Тернопіль, 46000
Тел.: 43 47 69
Банківські реквізити:
Р/р 465320010008 в
ПАТ ТОД «Райффайзен банк «Аваль»,
МФО 900089
Ідентифікаційний номер:
6650514423

Підрядник:
Паспорт: серія ЧН № 751612,
виданий 20 березня 1998 року
Тернопільським МВ УМВС
України в Тернопільській обл.
Ідентифікаційний номер:
34505144360
Місце проживання:
вул. Броварська, 29, кв. 13,
м. Тернопіль, 46000
т. 54 15 60


Директор ТП «Оріон» (підпис) В.Г.Коваленко (підпис Самійленка М. П.)
МП

_________________________________________________________________

Примітка:
Коментар
Поняття договору підряду та порядок його застосування визначений Цивільним кодексом України (гл. 61). За договором підряду, відповідно до ст. 837 ЦК України, одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.
Для виконання окремих видів робіт, установлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл.
Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.
Зазвичай підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором підряду, зі свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не пропонується.


АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОКІЛ»

ТРУДОВА УГОДА

«07» січня 2010 р. Тернопіль № 12

Акціонерне товариство «Сокіл» в особі генерального директора______
(посада, прізвище,
Шаповала Івана Андрійовича, що діє на підставі Статуту АТ і
ім'я, по батькові)
далі називатиметься «Замовник», з однієї сторони, та гр. Грінченко Анатолій Максимович, паспорт серіії СК № 63І278. виданий_________
(прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані)
Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл. 14.03.99 , який мешкає на вул. Золотарській, 18 у м.Тернополі і далі називатиметься «Виконавець», з іншої сторони, уклали цю угоду про таке:

1 Предмет угоди

1.1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати такі роботи: виготовити і встановити рекламний банер на______ адміністративній будівлі АТ «Сокіл» за адресою: вцл. Руська,17, м.Тернопіль
(характер і вид робіт)
до 27 січня 2010 р
Замовник забезпечує Виконавця всім необхідним для виконання роботи, передбаченої цією угодою.

2 Розмір і порядок оплати

2.1 За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві 1700 (одна тисяча сімсот)грн 00 копійок.
2.2. Оплата здійснюється не пізніше ніж 28 січня 2010р., а в разі________ дострокового виконання робіт - наступного дня після прийняття роботи, що фіксується в акті приймання робіт.

З Відповідальність сторін

3.1 Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань згідно з чинним законодавством.

4 Дострокове розірвання угоди
4.1 У разі порушення однією зі сторін зобов'язань за цією угодою іншасторона має право розірвати її в односторонньому порядку, попередивши про це другу сторону за 2 (два) дні.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
«Замовник» «Виконавець»
Акціонерне товариство «Сокіл» Грінченко Анатолій Максимович
Юридична адреса: Паспорт: серія СК №631278,
вул. Руська, 17, м. Тернопіль, 46000 виданий Тернопільським МВ УМВС
Розрахунковий рахунок № 000791524 України в Тернопільській обл. 14.03.99
в ПАТ ТОД «Райффайзен Прописаний за адресою:
банк «Аваль», вул.Золотарська,18, м. Тернопіль.
МФО 399300 Ідентифікаційний номер:
0012346830. наданий Тернопільською
ДПА 17.07.97
Генеральний
директор (підпис) І.А.Шаповал (підпис А.М.Грінченка)
МП


00018490

0703003ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 26422393
    Размер файла: 350 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий