Природно-заповідний фонд Великобурлуцького райо..


Природно-заповідний фонд Великобурлуцького району
3.1.Історія створення природно - заповідного фонду Великобурлуцького району.
Районний центр –Великий Бурлук –селище міського типу. До 1923 року Великий Бурлук належав до Вовчанського повіту , а з 1923 року став центром Великобурлуцького району. Селище розташоване на річці Бурлук (басейн Дону) , за 3 км віл залізничної станції Бурлук і за 108 км від Харкова (3).
Територія району знаходиться в північній підзоні Степової зони. Але великих степових просторів з дикоростучою рослинністю немає, бо всі степи розорані і зайняті під сільськогосподарські культури. Невеликі ділянки з типовою степовою рослинністю зберігалися лише на схилах балок та ярів. Але й вони потребують охорони. Флора і фауна Великобурлуцького району представлена рідкісними видами і угрупованнями, які потребують охорони (4).
Мережа природно-заповідного фонду району започаткована у 1977р. Природно-заповідний фонд Великобурлуцького району складають природні комплекси та об’єкти, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділення з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, підтримання загального екологічного балансу, забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.
19 квітня 1977 року першими були створені загальнозоологічні заказники загальнодержавного значення «Бурлуцький» і «Катеринівський».
3 грудня 1984 року прийнято рішення про створення ентомологічних заказників місцевого значення «Вовчий яр» та «Мерешкувата дача» лісові заповідні урочища «Дігтярне» та «Божкове» , ботанічну пам'ятку природи місцевого значення «Неруб».
17 листопада 1998 року був створений гідрологічний заказник місцевого значення «Малобурлуцький»
23 лютого 1999 року Харківська облрада прийняла рішення про створення гідрологічного заказника «Гнилицький ».
26 червня 2000 року рішенням Харківської облради створений регіональний ландшафтний парк «Великобурлуцький степ»
24 вересня 2002 року прийнято рішення про створення ботанічних заказників місцевого значення «Артільнецький » і «Міловський»
Сучасна мережа природно - заповідного фонду Великобурлуцького району .
Район розташований в межах південно-західного схилу Середньоросійської височини, Задонецько-Донської північно-степової фізико-географічної провінції, у посушливій, дуже теплій агрокліматичній зоні. В геоструктурному відношенні територія поділяється на два підрайони: північно-західний — Бурлуцьке плато та південно-східний — правобережне Приоскільське плато. Вони розчленовані річковими долинами, балками та ярами. Відносні відмітки висот — 220-238м над рівнем моря. Основні річки — Великий Бурлук, Гнилиця, Пільна, Хотімля (притоки Сів. Дінця), Плотва (притока Вовчої).Збудовано Червонохвильське водосховище (408 га) та 62 ставки загальною площею водного дзеркала 325га (5). На вододілах поширені чорноземи типові середньогумусні, чорноземи опідзолені, чорноземи реградовані, по низинах — лучно-чорноземні, лучні, лучно-болотні та болотні грунти, часто засолені та солонцюваті (4).
Степова рослинність збереглася на незначних площах — на схилах балок, узліссях, вздовж доріг та залізниць. Площа вкритої лісом території дорівнює 7,7 тис. га. Основною лісоутворюючою породою є дуб звичайний, насадження якого складають 86% загальної площі лісів, близько 6% — насадження осики. На частку інших порід припадає близько 8% (сосна звичайна, ясен звичайний, ясен зелений, берест, види клена, тополі, вільха клейка). Відсоток природних та напівприродних територій становить 26,06.
В районі існує 12 територій природно-заповідного фонду , серед них 2 загальнодержавного значення — загальнозоологічні заказники, існує також 1 регіональний природний парк. Всі інші — віднесені до територій та об'єктів місцевого значення, серед них 6 заказників (2 — ботанічних, 2 — ентомологічних, 2 — гідрологічних), 1 ботанічна пам’ятка природи та 2 заповідні урочища.
Природоохоронні зони розміщені по всій території району(рис.1) , окрім північного заходу, де збереглися нерозорані ділянки степу , незаймані господарською діяльністю людини ліси та водойми. Загальна площа природоохоронного фонду району 2746,1 га , що становить 2,25 % від загальної площі району.
Характеристика головних об’єктів природно-заповідного фонду Великобурлуцького району
Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Бурлуцький». Площа 326,0 га. Розташований на ділянці від селища Великий Бурлук до с. Катеринівка.
Місце проживання цінного реліктового виду тварин — байбака. Байбак досить крупний звір, довжина його досягає 60 сантиметрів, вагою до 9 кг. У гризуна красиве сірувато-солом'яного кольору з рудим відтінком хутро. Зараз на території нашої країни великі поселення байбаків збереглись на території Луганської області і на Харківщині, у Великобурлуцькому районі (3).
Заказник представляє собою розгалужену яружно-балкову систему в яку входять урочища «Копанки» та «Петриково». Цілинні землі на цій території ніколи не орані.
На заповідній території збереглась ціла низка рідкісних та зникаючих видів степового фауністичного комплексу, занесених до Європейського Червоного списку (сліпак звичайний, перев'язка звичайна) та Червоної книги України (тушканчик великий, мишівка степова, тхір степовий, перев'язка звичайна, борсук, лунь польовий)
Схили яружно-балкової системи вкриті багаторічними видами рослин, які є кормовою базою бабаків.
Рослини , занесені до Європейського червоного списку : Астрагал шерстистоквітковий , Глід Український ,Переломник Козо-Полянського. Рослини , занесені до Червоної книги України: Брандушка різнобарвна , Ковила волосиста , Горицвіт весняний.
До Зеленої книги занесені угрупування ковили волосистої та мигдалю низького .
Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Катеринівський». Площа 527,0 га. Розташований на ділянці від
с. Катеринівка до с. Рогозянка. Охороняється як резерват популяції реліктового виду – байбака . Це одне з найстаріших поселень , який зберігся на цілинних землях яружно-балочної системи. Також зберігаються популяції корисних комах - запилювачів люцерни і конюшини.
На території заказника представлені степові, лучні та водно-болотні фауністичні комплекси із значною кількістю рідкісних видів хребетних та безхребетних тварин (4). На ділянках яружно-балкової системи окрім бабака мешкають рідкісні види, занесені до Європейського Червоного списку (сліпак звичайний, перев'язка звичайна), Червоної книги України (тушканчик великий, мишівка степова, тхір степовий, лунь польовий)
Рослини , занесені до Європейського червоного списку: Астрагал шерстистоквітковий .Рослини , занесені до Червоної книги України: Брандушка різнобарвна, Ковила волосиста, Сон чорніючий. До рідкісних відносяться 5 видів рослин,наприклад Родовик лікарський, Ломеніс цілолистий, Цибуля жовтіюча, Льон жовтий , Осока низька.
Налічується 4 види цінних лікарських рослин : Деревій майже звичайний, Пижмо звичайне ,Цмин пісковий ,Чебрець Маршалів .
До Зеленої книги занесена формація ковили волосистої.
Перелік видів тварин , що живуть на території заказника відсутній.
Лісове заповідне урочище місцевого значення «Божкове».
Площа 79,0 га. Розташоване у Великобурлуцькому лісництві. Це унікальна для байрачного степу ділянка високопродуктивних насаджень дубу сім'яного і порослого віком більше 80 років. Ділянка є лісо-типологічним еталоном степової зони. Серед рослин 3 види занесені до Європейського червоного списку: Глід Український, Первоцвіт Комарова, Щавель український; 8 видів занесених до Червоної книги України – Береза дніпровська, Глід Пояркової ,Підсніжник звичайний, Дрік чотиригранний , Глуха кропива гола, Лілія лісова , Нарцис вузьколистий , Любка дволиста.
До Зеленої книги занесені групи асоціацій дубових лісів , ліщинових лісів(типові старі ліси), фармація мигдалю низького.
Серед тварин 8 видів занесених до Червоної книги України : коник-товстун степовий, жук-олень, джміль глинистий (тип Членистоногі), сич волохатий, пугач, сичик-горобець (тип Птахи), кіт лісовий ,сліпак піщаний (тип Ссавці). Перелік лікарських та рідкісних трав відсутній .
Ентомологічний заказник місцевого значення «Вовчий яр».
Площа 5,0 га. Розташований на ділянці цілинного степу на схилах балки в с. Шипувате. Рослинність подана великою кількістю лікарських і рідких видів рослин. Створений з метою збільшення ентомофауни – запилювачів люцерни – диких бджіл, джмелів.
Тут мешкають рідкісні степові комахи: богомол звичайний, дибка степова, вусач земляний хрестоносець, джміль пахучий, мелітурга булавовуса, синявець римнус, каптурниця срібляста, совка сокиркова — види, що занесені до Червоної книги України. Зберігся комплекс степових угруповань комах, приурочених до степових цілинних фітоценозів
Серед рослин - 2 види занесених до Європейського червоного списку: Глід український(Crataegus ucrainica) , Полин суцільнобілий ;
4 види занесені до Червоної книги України: Полин суцільнобілий, Пирій ковилолистий, Рябчик руський, Сон великий. Охороняється фармація мигдалю низького.
Перелік лікарських і рідкісних трав відсутній.
Серед тварин – 2 види занесені до Європейського червоного списку: сліпак звичайний , коник товстун-степовий; 3 види до Червоної книги:джміль червонуватий, коник товстун-степовий, сичик-горобець.
Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Неруб». Площа 6,2 га. Знаходиться у Великобурлуцькому лісництві. Насадження дуба червоного віком до 60 років. У складі насаджень - липа, клен, береза.
Серед рослин 1 вид занесений до Європейського червоного списку: Глід український(Crataegus ucrainica), 3 види – до Червоної книги України : Береза дніпровська, Глуха кропива гола, Сон великий.
До Зеленої книги занесена група асоціацій звичайно дубових лісів татарськокленових.
Перелік лікарських і рідкісних трав відсутній.
Серед тварин 1 вид занесений до Червоної книги : сичик-горобець.
Ентомологічний заказник місцевого значення «Мерешкувата дача». Площа 2,0 га. Розташований в с. Червона Хвиля у верхівці балки на правому березі р. В. Бурлук. Один із перших ентомологічних заказників у Харківський області. Знаходиться в урочищі «Мерешкувата дача», розташованій на крутому схилі балки південної експозиції, що на сході межує з байрачним лісом. Тут збереглися фрагменти типових степових угруповань комах, трофічно і топічно пов'язаних з рослинними формаціями різнотравно-типчаково-ковилового степу.
Живе тут приблизно 200 видів і груп корисних комах, які мають цінність для науки і народного господарства. Створений з метою охорони популяції диких бджіл.
Зареєстровано низку рідкісних видів тварин , що занесені до Червоної книги України та Червоного списку Харківської області (дибка степова, красотіл пахучий, джміль глинистий, д. пахучий, д. степовий, мелітурга булавовуса, мегахіла округла, ксилокопа фіолетова, сколія степова, вусач земляний хрестоносець, махаон, поліксена). Вагоме місце посідають корисні комахи-ентомофаги, ґрунтоутворювачі, запилювачі люцерни та інших сільськогосподарських культур
Територія заказника – пасовищні ділянки розташовані на південному схилі. Ділянка відокремлена від загального пасовищного масиву орними землями та лісовими угіддями. Рослинність представлена багаторічними травами, серед яких зустрічаються ковила, гіацинт, сон-трава, горицвіт, шавлія (3).
Серед рослин , які ростуть на території заказника -3 види занесені до Європейського червоно списку: Астрагал шерстистоквітковий , Глід український,Щавель український(Rumex ucrainicus); 6 видів занесені до Червоної книги України : Полин суцільнобілий , Беладонна звичайна, Волошка короткоголова, Пирій ковилолистий , Косарики тонкі , Осока затінкова .
До Зеленої книги занесена фармація мигдалю низького.
Серед тварин – 3 види занесені до Європейського червоного списку : сліпак звичайний, деркач, коник-товстун степовий ; 2 види до Червоної книги України :джміль червонуватий, жук-олень.
Детальний перелік лікарських і рідкісних рослин відсутній.
Лісове заповідне урочище місцевого значення «Дігтярне».
Площа 179,0 га. Знаходиться у Великобурлуцькому лісництві. Урочище являє собою унікальне поєднання екотипів, які рідко зустрічаються в умовах північної частини степової зони. У водоймищі живе рідкий декоративний вид карася. Урочище представлене насадженнями дуба сім'яного і порослого. Рослинність представлена великою кількістю лікарських і рідкісних видів, серед яких конвалія, материнка звичайна.
Охороняється комплекс типів лісу на південних відрогах Середньоросійської височини: суха і свіжа кленово-липова діброва, свіжий дубово-сосновий субір, сирий тополево-вербовий сугрудок. Фрагменти типових і рідкісних рослинних угруповань із Зеленої книги України: дубово-соснові ліси ліщинові, дубові ліси татарськокленові, дубові ліси ліщинові, кленово-липово-дубові ліси волосистоосокові. Насадження з віковими деревами дуба звичайного, берези повислої, груші звичайної. Унікальні поєднання екотопів, які зрідка зустрічаються в північній частині степової зони.
Перелік видів флори і фауни занесених до Червоної книги , а також лікарських і рідкісних трав відсутній.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Малобурлуцький». Площа 50,0 га. Розташований біля сіл Вільхуватка та Малий Бурлук. Місце формування витоку р.Бурлук, з багатою лучною та водноболотною фауною і флорою.
Перелік видів рослин і тварин, які охороняються, а також лікарських і рідкісних трав відсутній.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Гнилицький». Площа 175,8 га. Розташований біля с. Гнилиця-1. Створений з метою збереження природних умов формування витоку р.Гнилиця, охоплює балочно-долинні схилові урочища з ділянками водно-болотної, лучної, частково степової та лісостепової рослинності.
Перелік видів флори і фауни занесених до Червоної книги , а також лікарських і рідкісних трав відсутній.
Ботанічний заказник місцевого значення «Артільнецький».
Площа 167,8 га. Розташований на околицях с. Артільне. Територія розташована в яружно-балковій системі та представляє собою велику ділянку справжньо-типчакових-ковилових степів, які є реліктовими для рослинності України , а також рослинність вапнякових відслонень. Серед рослинних угрупувань найбільш цінними є формації ковили волосистої і ковили Лессінга та осоки низької , які занесені до Зеленої книги України. Флора збагачена рідкісними видами , занесеними до Червоної книги України.
До Європейського червоного списку занесений вид рослин Дрік донський(Genisla tanailica Р, Smirn), до Червоної книги України :
Дрік донський , Громовик донський , Сон чорніючий , Ковила волосиста, Ковила найкрасивіша , Горицвіт весняний; 5 видів рослин відносяться до рідкісних серед яких Осока низька (Сагех humilis Lеys), Волошка руська (Centaurea nithcnica Lani), Льон український(Linum ucrainicum),9 видів рослин відносяться до цінних лікарських , наприклад, Парило звичайне (Agrimonia eupatoria), Пижмо звичайне (Tanacctuní migare),
Цмин пісковий (Helichrysum arenarium), Чебрець Маршалів (Thymus marschallianus). До Зеленої книги занесені угрупування ковили волосистої, ковили Лессінга, осоки низької.
Документальні відомості про види тварин, які живуть на території заказнику відсутні.
Ботанічний заказник місцевого значення «Міловський».
Площа 38,7 га. Розташований на околицях с. Мілове. Територія розташована на крейдяних схилах зайнятих унікальною реліктовою рослинністю. Переважають рослинні угрупування рідкісних для області крейдяних відслонень різної стадії заростання , особливо розріджений рослинний покрив на крутих схилах. Більш пологі ділянки зайняті степовими угрупування занесеними до Зеленої книги України – формації ковили волосистої та осоки низької.
Рослини занесені до Європейського червоного списку: Дзвінець крейдяний, Дрік донський ; до Червоної книги України : Дзвінець крейдяний, Ковила волосиста, Горицвіт весняний, Шоломниця крейдова; до рідкісних рослин відносяться 7 видів рослин серед яких Цибуля жовтіюча (Allium flaveacens) , Осока низька ( Carex huminilis) , Вишня кущова ( Cerasus fruticosa) та ін..
Перелік видів тварин, які живуть на території заказнику відсутній.
Регіональний ландшафтний парк «Великобурлуцький степ».
Площа 2042,6 га. Розташований на території селища Великий Бурлук і сіл Катериніка, Червона хвиля, Шипувате, Андріївка, Горяне, Плоске,
Регіональний ландшафтний парк "Великобурлуцький степ" (далі - РЛП "Великобурлуцький степ") створено згідно з рішенням Харківської обласної ради від 26. 07. 2000 року на території Великобурлудького району Харківської області на загальній площі 2042,6 га, і включається до його складу без вилучення у землекористувачів.
Флора і фауна регіонального ландшафтного парку ,на відміну від інших природоохоронних зон , вивчалась більш детально (4) , що суттєво доповнює склад охороняємих природних об'єктів області та репрезентативність заповідного фонду в цілому.
На території парку збереглась зональна степова рослинність ,яка збереглась на Слобожанщині лише на окремих невеликих ділянках. Тут виявлено 40 судинних видів рослин ,які потребують охорони та рідкісні рослинні угрупування. З них 3 види занесені до Європйського Червоного списку - Астрагал шерстистоквітковий, Глід український, Переломник Козо-Полянського; 14 видів занесені до Червоної книги України : Сальвінія плаваюча, Ковила відмінна, тюльпан дібровний, Жостір фарбувальний , Рябчик руський , Рябчик шаховий та ін.
Тваринний світ регіонального парку складається з представників степового, лучного, деревно-чагарникового та болотного комплексів. Із хребетних тварин тут мешкає низка видів, занесених до Європейського Червоного списку (сліпак звичайний, видра річкова, перев'язка звичайна, деркач, орлан-білохвіст, хохітва), 12 - до Червоної книги України (тушканчик великий, мишівка степова, тхір степовий, перев'язка звичайна, видра річкова, огар, журавель сірий, хохітва, лунь польовий, лунь степовий, боривітер степовий, орлан-білохвіст, сорокопуд сірий, гадюка степова, лунь лучний, шуліка чорний, ) , 8 — до Червоних списків Харківщини (бабак, бугай, бугайчик, лелека білий, куріпка сіра, боривітер звичайний, рибалочка, черепаха болотяна) (4).
Таблиця 1 Структура природно-заповідного фонду Великобурлуцького району (станом на 2010 р.)
Назва Категорія Площа, тис. га Рік створення
«Великобурлуцький степ» регіональний ландшафтний парк місцевого значення 2042,6 га 26.07.2000
«Бурлуцький» загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення 326,0 га 19.04.1977
«Катеринівський » загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення 527,0 га 19.04.1977
«Божкове» лісове заповідне урочище місцевого значення 79,0 га 03.12.1984
«Вовчий яр» ентомологічний заказник місцевого значення 5 га 03.12.1984
«Неруб» ботанічна пам’ятка природи місцевого значення 6,2 га 03.12.1984
«Мерешкувата дача» Ентомологічний заказник місцевого значення 2,0 га 03.12.1984
«Дегтярне» лісове заповідне урочище місцевого значення 179 га 03.12.1984
«Малобурлуцький » гідрологічний заказник місцевого значення 50.0 га 17.11.1998
«Гнилицький » Гідрологічний заказник місцевого значення 175,8 га 23.02.1999
«Артільнецький » Ботанічний заказник місцевого значення 167,8 га 24.09. 2002
«Міловський » Ботанічний заказник місцевого значення 38,7 га 24.09.2002
Всього 12 2746,1 га Таблиця 2. Території, що зарезервовані для наступного заповідання у Великобурлуцькому районі
№ на
карті Назва,категорія
та тип території Орієнтовна площа, га Місце розташування Характеристика обєкту
32 Заказник ботанічний 3,0 Біля с. Золочівське Схили яру, місце зростання рідкісних рослин, які знаходяться під загрозою зникнення
39 Заказник ентомологічний 3,5 УрочищеТитаренків ліс Схили балки з угрупованнями лікарських та рідкісних видів рослин. Місце поселення корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур
40 Заказник ентомологічний 5,3 Біля с. Литвинівка (Великобурлуцька с/р) Схили балки, вкриті різнотрав'ям. Місце поселення рідкісних корисних комах-
запилювачів сільськогосподарських культур
41 Заказник ентомологічний 5,0 Біля с. Гнилиця Місце поселення рідкісних корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур
42 Заказник ентомологічний 6,6 Біля с. Малий Бурлук, Шевченкове Ділянка, вкрита різнотрав'ям. Місце поселення корисних комах-запилювачів різноманітних дикорослих і сільськогосподарських культур
43 Заказник ентомологічний 5,0 Урочище Караван Схили яружно-балкової системи. Місце поселення корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур
44 Заказник ентомологічний 2,5 Урочище Розбита гора Схили балки, вкриті різнотрав'ям. Місце поселення рідкісних корисних комах-
запилювачів сільськогосподарських культур
45 Заказник ентомологічний 5,0 Біля с. Волкове (Чорненська с/р) Місце поселення рідкісних корисних комах-
запилювачів сільськогосподарських культур
46 Заказник ентомологічний 8,0 Біля с. Поягошино Ділянка, вкрита степовою рослинністю. Місце поселення рідкісних комах-
запилювачів сільськогосподарських культур
47 Заказник ентомологічний 3,9 Біля с. Зінькине На схилах балки — різноманітні степові рослинні угруповання, де представлена багата ентомофауна
48 Заказник ґрунтовий 100,0 Біля с. Манцівка (Великобурлуцька с/р) Крутосхили з рідкісними грунтами — чорноземами солонцюватими на щільних глинах
49 Заказник ентомологічний 4,9 Урочище Лисиця Балка, вкрита різно-травно-злаковою рослинністю. Місце поселення корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур
Продовження таблиці 2
50 Заказник ентомологічний 6,4 Біля с. Лозове
(Червонохвильсь-
ка с/р) Схили балки з багатим різнотрав'ям. Місце поселення рідкісних корисних комах-
запилювачів сільськогосподарських культур
51 Заказник ентомологічний 5,0 Біля с. Вороне Місце поселення рідкісних комах-
запилювачів сільськогосподарських культур
52 Заказник ентомологічний 4,0 Урочище Кругле Балка, вкрита різнотрав'ям. Місце поселення рідкісних комах-запилювачів сільськогосподарських культур
53 Заказник ентомологічний 2,4 Біля с. Сірий Яр (Великобурлуцька с/р) Схили яружно-балкової системи. Місце поселення корисних комах-запилювачів сільськогосподарських культур
54 Заказник ентомологічний 3,3 Біля с. Берестки На схилах степової балки представлена різноманітна ентомофауна
55 Заказник ботанічний 192,0 Біля с. с. Червона Хвиля та Зелений Гай Схили балок правого берега р. Бурлук (від заказника «Мерешкувата дача» до р. Бурлук), вкриті степовою рослинністю та байрачним лісом
56 Заказник ботанічний 365,0 Біля с. с. Гнилиця, Гнилиця І, Під середнє, (Великобурлуцька с/р) Верхів'я степових балок з реліктовою степовою рослинністю — залишки колишнього «Кир'янівського степу»
59 Заказник ентомологічний 130,0 Біля с Хатнє (Малобурлуцька с/р) Степові схили з цілинною рослинністю, де мешкає низка видів комах-запилювачів сільськогосподарських культур
60 Заказник ботанічний 156,0 Біля с.Амбарне, с.Григорівка Степові схили з цілинною рослинністю, де зростає низка рідкісних видів
61 Заказник ентомологічний 140,0 Біля с. с Комсомольське, Красноярське (Мало-бурлуцька с/р) Степові крутосхили, де мешкають рідкісні комахи, в тому числі види, занесені до Червоної книги України
64 Заказник ботанічний 441,0 Біля с. Дорошенкове (Великобурлуцька с/р) Верхів'я р. Хотімля
всього 23 1597,8 Таблиця 3. Занесені до Червоної книги України види рослин , що ростуть на території Великобурлуцького району
№ Назва виду
Відділ ПЛАУНОПОДІБНІ - LYCOPODIOPHYTA
1. Баранець звичайний Huperzia selago
Відділ ПАПОРОТЕПОДІБНІ – POLYPODIOPHYTA
2 Сальвінія плаваюча Salvinia natans L.
Відділ ПОКРИТОНАСІННІ – MAGNOLIOPHYTA Клас ОДНОДОЛЬНІ - LILIOPSIDA
3 Осока затінкова Carex umbrosa Host
4 Косарики тонкі Gladiolus tenuis M.Bieb.
5 Підсніжник білосніжний Galantus nivalis L.
6 Лілія лісова Lilium martagon L.
7 Тюльпан дібровний Tulipa quercetorum Klokov et Zoz
8 Нарцис вузьколистий Nartcissus angustifolius Curtis
9 Пирій ковилолистий Erytrigia stipifolia (Czern. Ex Nevski)
10 Ковила найкрасивіша Stipa pulcherrima K.Koch
11 Ковила волосиста Stipa capillata L
12 Ковила відмінна Stipa anomala P.Smirn.ex Roshev
13 Ковила Лессінга Stipa lessingiana Trin. et Rupr
14 Любка дволиста Platanthera bifolia (L.) Rich.
15 Рябчик руський Fritillaria ruthenica Wikstr.
16 Рябчик шаховий Fritillaria meleagris L.
17 Брандушка різнобарвна Bulbocodium versicolor Spreng
Відділ ПОКРИТОНАСІННІ – MAGNOLIOPHYTA Клас ДВОДОЛЬНІ - MAGNOLIOPSIDA
18 Деревій голий Achillea glaberrima Klokov
19 Полин суцільнобілий Artemisia hololeuca M.Bieb.ex Besser
20 Волошка короткоголова Centaurea breviceps lljin
21 Береза дніпровська Betula borysthenica Klokov
22 Громовик донський Omosma tanaitica Klokov
23 Астрагал шерстистоквітковий Astragalus dasyantus Pall.
24 Дрік чотиригранний Genista tetragona Besser
25 Гісоп крейдовий Hyssopus cretaceus Dubjan.
26 Глуха кропива гола Lamium glaberrimum Taliev
27 Шоломниця крейдова Scutellaria creticola Juz.
28 Дзвінець крейдовий Rhinanthus cretaceus Vassilch.
29 Переломник Козо-Полянського Androsace koso-poljanskii Ovcz.
30 Горицвіт весняний Adonis vernalis L.
31 Сон великий Pulsatilla grandis Wender.
32 Сон чорніючий Pulsatilla nigricans
33 Жостір фарбувальний Rhamnus tincyoria Waldst.
34 Глід Пояркової Crataegus pojarkovae Kossych
35 Беладонна звичайна Atropa belladonna L.
36 Льонок крейдовий Linaria cretacea Fisch. Ex Spreng
Таблиця 4. Занесені до Червоної книги України види тварин , що живуть на території Великобурлуцького району
№ Назва виду
ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ
1. П`явка медична Hirudo medicinalis Linnaeus
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ КЛАС РАКОПОДІБНІ
2 Широкопалий рак Astacus astacus
КЛАС КОМАХИ
3 Дибка степова Saga pedo
4 Коник-товстун степовий Callimenus multituberculatus
5 Кошеніль польська Porphyropha polonica
6 Жук-олень рогач звичайний Lucanus cervus cervus
7 Вусач земляний-хрестоносець Dorcadion equestre
8 Махаон Papilio machaon
9 Синявець римнус Neolycaena rhymnus
10 Каптурниця срібляста Cucullia argentina
11 Совка сокиркова Periphanes delphinii
12 Мелітурга булавовуса Melitturga clavicornis
13 Джміль пахучий Bombus fragrans
14 Джміль глинистий Bombus agrillaceus
15 Джміль червонуватий Bombus ruderatus
ТИП ХОРДОВІ КЛАС ПЛАЗУНИ
16 Гадюка степова Vipera renardi
КЛАС ПТАХИ
17 Огар Tadorna ferruginea
18 Шуліка чорний Milvus migrans
19 Лунь польовий Circus cyaneus
20 Лунь степовий Circus macrourus
21 Лунь лучний Circus pygargus
22 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla
23 Боривітер степовий Falco naumanni
24 Журавель сірий Grus grus
25 Хохітва Tetrax tetrax
26 Пугач Bubo bubo
27 Сич волохатий Aegolius funereus
28 Сичик-горобуць Glaucidium passerinum
29 Сорокопуд сірий Lanius excubitor
КЛАС ССАВЦІ 30 Сліпак піщаний Spalax arenarius
31 Тушканчик великий Allactaga jaculus
32 Мишівка степова Sicista subtilis
33 Горностай Mustela erminea
34 Тхір степовий Mustela eversmanni Lesson
35 Видра річкова Lutra lutra Linnaeus
36 Кіт лісовий Felis sylvestris Schreber
Рис. 1. Розташування природоохоронних зон Великобурлуцького району
--- існуючі території природно-заповідного фонду
--- території, що резервовані для наступного заповідання
1024890937260
188-Великобурлуцький степ 207- Міловський 175- Малобурлуцький
8-Бурлуцький 27-Вовчий яр 81-Неруб
9-Катеринівський 70-Мерешкувата дача 16-Божкове
202-Артільнецький 181-Гнилицький 35-Дегтярне

Рис.2. Об'єкт охорони – заказник «Бурлуцький»

Рис.3.Яружно-балкова система заказника «Бурлуцький»

Рис. 4. Яружно-балкова система заказника «Катеринівський »

Рис.5. «Дігтярне» ,урочище «Берізки»

Рис.6. Заказник «Малобурлуцький». Витік ріки Бурлук

Рис.7. Ботанічна пам’ятка природи «Неруб»

Рис. 8. Реліктовий вид – бабак

Рис.9. Види Adonis vernalis L. та Pulsatilla grandis Wender. у випаленій балці біля с.Шевченкове


Приложенные файлы

  • docx 26325439
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий