нова титулка курсової роботиУНІВЕРСИТЕТ

Н-6.01 (КРОК)


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»

КУРСОВА РОБОТА
з ___________________________________________________________
(назва дисципліни)
на тему:_____________________________________________________
____________________________________________________________Студента (ки) _____ курсу ______ групи
напряму підготовки__________________
спеціальності_______________________
__________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник ___________________________
____________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Кількість балів _________________
Національна шкала _____________
Оцінка ECTS _________________

Члени комісії ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали
м. Київ - 20 __рік


Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 26263890
    Размер файла: 27 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий