Титулка курсової нова

ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
КУРСОВА РОБОТА

з ___________________________________________________________
(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________Студента (ки) _____ курсу ______ групи
напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»
__________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник ___________________________
____________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________

Кількість балів: ____Оцінка: ECTS_____


Члени комісії ________________ ___________________________

· (підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціалим. Кам’янець-Подільський – 2012 рік


Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 26263843
    Размер файла: 64 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий