3. Т 1.4.1гз. Марш мвід.


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО КАФЕДРА ТАКТИКИ ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯз навчальної дисципліни “Управління діями механізованих підрозділів” Тема 1.4.: Марш і похідна охорона. ЛЬВІВ – 2015р. Старший викладач кафедри тактикиПрацівник ЗСУ ВІРКО Є.В. Заняття 1: Марш механізованого відділення. МЕТА ЗАНЯТТЯ 2 1.Ознайомити тих, хто навчається з обов’язка-ми особового складу механізованого відділен-ня щодо спостереження під час руху у складі підрозділу.2.Вивчити з курсантами послідовність і зміст роботи командира механізованого відділення з підготовки до маршу та порядок дій солдата в ближньому бою за досвідом АТО.3.Виховувати у тих, хто навчається самостій-ність, творчу ініціативу та тактичне мислення. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ 3 1. Послідовність і зміст роботи командира механізо- ваного відділення з підготовки до маршу.2. Обов’язки особового складу механізованого від- ділення щодо спостереження під час руху у складі підрозділу.3. Дії солдата в ближньому бою під час раптового нападу противника із засідки за досвідом АТО. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 4 1. Бойовий статут Сухопутних військ, ч. ІІІ (взвод, відділення, танк). – К.: КСВ, 2010. Ст. 62 – 85.2. Рєпін І.В. Основи застосування механізованого відділення (танка) в сучасному загальновійськово- му бою: навчальний посібник. / Рєпін І.В., Вірко Є.В. – Л.: АСВ, 2013.С. 63 - 71.3. Рекомендації механізованим підрозділам щодо дій на полі бою в сучасних умовах: методичний посіб- ник. К.:ГУ БП, 2002. Розділ 13.4.Методичні рекомендації щодо застосування військ (сил). (для врахування під час набуття спроможнос- тей військами (силами) для виконання завдань за призначенням). К.:ГКЦ ГШ ЗСУ, 2014. ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПОСЛІДОВНІСТЬ І ЗМІСТ РОБОТИ КОМАНДИРАМЕХАНІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ З ПІДГОТОВКИДО МАРШУ 5 ПОСЛІДОВНІСТЬ І ЗМІСТ РОБОТИКОМАНДИРА ВІДДІЛЕННЯ З ПІДГОТОВКИ ДО МАРШУ КОМАНДИР ВІДДІЛЕННЯ, ОТРИМАШИ БОЙОВЕ ЗАВДАННЯ, ПОВИНЕН: - усвідомити завдання (зрозуміти завдання взводу, відділення і завдан- ня сусідів), порядок і терміни його виконання; - оцінити обстановку (з’ясувати де противник і характер його дій, а також місце розташування його вогневих засобів); - вивчити місцевість (її захисні і маскуючі властивості, вигідні підступи, загородження і перешкоди; умови спостереження і ведення вогню); - провести бойовий розрахунок і визначити завдання особовому складу;- віддати бойовий наказ. У бойовому наказі командир відділення вказує:у першому пункті – відомості про противника;у другому пункті – завдання взводу, відділення (екіпажу танка) і сусідів, об’єкти та цілі на напрямку дій взводу, які уражаються засобами старшого начальника;у третьому пункті – після слова “наказую” ставляться завдання особо- вому складу (командири гранатометного і протитанко- вого відділень, крім того, вказують завдання обслузі);у четвертому пункті – час готовності до виконання завдання, доводить сигнали оповіщення, управління, взаємодії і порядок дій за ними;у п’ятому пункті – своє місце і заступника. 6 ПОСЛІДОВНІСТЬ І ЗМІСТ РОБОТИКОМАНДИРА ВІДДІЛЕННЯ З ПІДГОТОВКИ ДО МАРШУ Під час дій механізованого відділення у складі бойових тактичних груп при потраплянні у засідку командир відділення, визначаючи порядок вико-нання поставленого завдання, у третьому пункті бойового наказу встановлює: - склад бойових груп, їх завдання (якого противника, де, коли, у взаємодії з ким і як знищити й у якому напрямку діяти);- порядок взаємодії під час знищення противника і взаємної підтримки вогнем, способи і сигнали управління.Командир відділення, під час безпосередньої підготовки особового скла-ду, озброєння та військової техніки до маршу у складі взводу:- перевіряє знання особовим складом отриманого завдання, сигналів опо- віщення, управління і взаємодії, порядку дій за ними і призначає спостері- гача за сигналами, які подаються командиром взводу;- ставить завдання підлеглим щодо особистої підготовки і підготовки ОВТ до маршу. Під час підготовки до маршу командир відділення зобов’язаний перевіри-ти справність ОВТ, приладів нічного бачення, засобів захисту і пожежога-сіння, засобів зв’язку і світломаскування, заправлення пальним, наявність і правильність укладання боєприпасів, засобів спеціальної обробки, шан-цевого інструменту, возимого комплекту розмінування і засобів підвищен-ня прохідності. 7 ДОСВІД АТО ЩОДО ПІДГОТОВКИ АВТОМОБІЛІВ ДО МАРШУ НА ТЕРИТОРІЇ ПІДКОНТРОЛЬНІЙ СЕПЕРАТИСТАМИ За досвідом участі підрозділів ЗС України АТО для автомобілів:- прибирають дуги, що підтримують тент, і безпосередньо тент, оскільки він створює неправдиве відчуття безпеки;- знімають або опускають на капот вітрове скло для запобігання ураженню водія уламками скла; - знімають бокові двері , щоб передбачити заклинення їх та забез- печити швидкий вихід з машини;- задній борт встановлюють в горизонтальне положення, щоб за- безпечити швидке спішування особового складу і прибирають ремінь безпеки;- на передньому бампері встановлюють імпровізований різак для запобігання пошкодженню особового складу натягнутим поперек дороги дротом;- штиреві антени нагинають та закріплюють на техніці для запобі- гання зіткненню з високо натягнутою розтяжкою гранати або міни;- на дно кабіни водія та вантажного відділення кладуть мішки з піском. 8 ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ ОБОВЯЗКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ МЕХАНІЗО-ВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ ЩОДО СПОСТЕРЕЖЕН-НЯ ПІД ЧАС РУХУ У СКЛАДІ ПІДРОЗДІЛУ 9 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Управління на марші командир здійснює встановленими сигналами, ко-мандами, звертаючи особливу увагу на сигнали, які передаються стар-шим командиром, і на дії механіка-водія (водія).Під час маршу механік-водій (водій) веде БМП (БТР) тільки по правому боці дороги, дотримуючись встановленої швидкості руху, дистанції та заходів безпеки. У разі вимушеної зупинки він відводить БМП (БТР) на праве узбіччя, до-повідає командиру відділення й усуває несправність. Після усунення несправності відділення продовжує марш, приєднуючись до колони, яка проходить. Своє місце в похідному порядку взводу воно займає на прива-лі. Обгін колон під час руху забороняється.Уночі механік-водій (водій) веде БМП (БТР) із використанням приладів ніч-ного бачення або світломаскувальних пристроїв, а під час руху по ділян-ках місцевості, які проглядаються противником, та світлої ночі – із пов-ністю вимкненим світлом і приладами нічного бачення.Перевали, ущелини, гірські проходи і каньйони колона долає безупинно й на максимальній швидкості.На привалах механік-водій (водій) зупиняє БМП (БТР) на правому узбіччі не ближче 10 м від попередньої машини або на дистанції, установленій командиром. За командою командира підрозділу особовий склад вихо-дить із БМП (БТР) і розташовується для відпочинку праворуч від дороги. 10 ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Командир відділення визначає порядок спостереження та дії за сигналами командира взводу. Весь особовий склад спостерігає в указаних секторах. Для зруч-ності спостереження і ретельного огляду місцевості весь сектор спостереження розбивається на ближню (до 100-150 м) і дальню (до 300-350 м) зони. За досвідом АТО, противник, який знаходиться в засідці, відкри-ває вогонь по невеличкому підрозділу з відстані до 100м. Тому командир бойової машини розподіляє особовий склад для спосте-реження, зосереджуючи особливу увагу на ближній зоні. Про виявлення вогневих засобів особовий склад негайно допові-дає командиру. Командир відділення веде спостереження в круговому секторі, стежить за сигналами командира взводу, приймаючи доповіді про обстановку, і постійно уточнює завдання підлеглим. Навідник-оператор веде спостереження в зазначеному секторі та додатково за вказівкою командира з використанням штатних при-ладів спостереження. 11 ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Механік-водій (водій) уважно спостерігає за дорогою, обстановкою на маршруті (до 50м), станом дорожнього покриття, діями перед машиною, стежить за командами і сигналами. Решта особового складу веде спосте-реження в зазначених секторах: один – справа і вперед до 100-150 м; другий – у цьому ж напрямку до 300-350 м;третій – справа і назад до 100-150 м;четвертий – у тому ж напрямку до 300-350 м. Аналогічно ведеться спостереження і з лівого борту. Один із військовослужбовців спостерігає за машиною, що йде позаду, і сигналами, які подаються. 12 ТРЕТЄ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ ДІЇ СОЛДАТА В БЛИЖНЬОМУ БОЮ ПІД ЧАСРАПТОВОГО НАПАДУ ПРОТИВНИКА ІЗЗАСІДКИ ЗА ДОСВІДОМ АТО 13 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ СОЛДАТАВ БЛИЖНЬОМУ БОЮ 1. Однією з основних умов успішного виконання бойового завдан-ня є уміла оцінка обстановки. Командири повинні на слух, по щільності вогню противника, визначати його чисельність, вид і кількість озброєння, приблизне розташування на місцевості і райони (ділянки) де зосереджені основні зусилля противника. З цією метою, під час проведення занять з бойової підготовки недалеко від військового стрільбища, доцільно зму-шувати тих, хто навчаються, на слух визначати види зброї, приблизну їх чисельність і місцезнаходження.2. Кожного військовослужбовця необхідно навчити самостійно вибирати цілі і уражати їх (гранатометник - техніку, укріплення, скупчення живої сили, снайпер - командирів, водіїв, зв'язківців і так далі)3. Кожен командир повинен давати своїм підлеглим цілевказівки на ура-ження найбільш важливих цілей. Для цього в бойовій обстановці, у нього мають бути 1-2 магазини, які споряджені тільки патронами з трасуючою кулею. Для цілевказівки досить приєднати такий магазин і вести вогонь у бік цілі 2-3 поодинокими пострілами, тоді підлеглі, побачивши трасу від першої кулі, по другому і третьому пострілу уточнюють розташування цілі і зосереджують по ній вогонь. Також бажано щоб кожен військовослужбо-вець мав додатково такий же магазин, яким можна скористатися для поз-начення свого місцезнаходження або для цілевказівок. 14 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ СОЛДАТАВ БЛИЖНЬОМУ БОЮ 4. Особовий склад підрозділу бажано ділити не на «двійки», а на «бойові трійки», до розрахунків кулеметів, РПГ, АГС, додавати ще по одному військовослужбовцеві.Утрьох легше взаємодіяти, якщо один поранений, удвох його легше витягнути з під вогню, якщо у кого те сталася затримка під час стрільби (при несправності або при перезарядженні) двом його легше прикрити (у такому разі подається сигнал "ПРИКРИЙ" на який той хто прикриває повинен відповісти "ТРИМАЮ")З метою забезпечення стійкого і прихованого управління і підтримки постійної взаємодії між особовим складом підрозділу (бойових груп) установлюються додаткові сигнали управління, які подаються жестами рук, свистками, положенням зброї і так далі (вони розглядались на мину-лих заняттях). Прикриваючи один одного, по можливості, доцільно більше використовувати ручні гранати і вогонь з підствольних гранато-метів. Основний закон ближнього бою - "Один за усіх, а усі за одного". Один виконує завдання, інші прикривають його дії.5. Щоб сховатися від ручної гранати, яка впала поруч, необхідно впасти на землю головою у бік гранати (якщо немає каски - голову прикрити долонями), рот відкрити (щоб барабанні перетинки не пошкодило від вибухової хвилі). Перший хто побачить гранату подає сигнал "ГРАНАТА - ПРАВОРУЧ " (ЛІВОРУЧ, СПЕРЕДУ, ЗЗАДУ) 15 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ СОЛДАТАВ БЛИЖНЬОМУ БОЮ 6. При раптовому нападі противника необхідно впасти за найближче укриття, одночасно приготувавшись до бою. Досвід АТО показує, що військовослужбовці цього не виконують. Одні починають стріляти, зали-шаючись на місці, і стають доброю мішенню для противника, інші пада-ють за укриття, забуваючи зняти автомат, а потім починають возитися, намагаючись дістати зброю, яка опинилася в незручному положенні, і немають можливості вести вогонь. Є такі, які впадають в стан афекту (переляк, відсутності реакції на обстановку і команди). Тому, підлеглих необхідно психологічно готувати до дій на полі бою під прицільним вог-нем противника.7. Найбільш яскравим з недоліків стрільців є невміння правильно носити зброю і швидко готувати її до бою. Нижче приведені способи носіння і застосування штатної стрілецької зброї, які дозволять військовослужбов-цеві мати вільні руки і швидко готувати зброю до бою:а) старий мисливський спосіб - на лівому плечі. Щоб автомат не сповзав, необхідно правильно підігнати ремінь зброї. Цей спосіб дозволяє швидко приготуватися до бою, проте якщо має бути рукопашна сутичка, таке по-ложення зброї не зовсім зручне, тому перед рукопашною сутичкою, необхідно зняти ремінь з плеча і опустити автомат. 16 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ СОЛДАТАВ БЛИЖНЬОМУ БОЮ б) на грудях - ремінь зброї необхідно відпустити так, щоб приклад знахо-дився трохи нижче за праве плече, і перекинути його через шию так, щоб автомат висів стволом вниз. Цей спосіб дозволяє швидко приготуватися до бою, а положення зброї не заважає в рукопашному бою і дає можли-вість завдавати ударів руками і ногами, звільнятися від захоплень про-тивника, падати і перекочуватися, крім того автоматом можна блокувати удари противника, і завдавати сильних ударів прикладом і магазином.в) пересуваючись по полю бою стрільці, зазвичай, тримають зброю на рівні живота, направляючи ствол вперед. Щоб швидше приготуватися до стрільби і не витрачати час на підкидання автомата до плеча, необхід-но пересуватися не відриваючи приклад від плеча, при цьому ствол не-багато опустити вниз, з такого положення можна швидше приготуватися для ведення прицільної стрільби.Звичайно, можна вести вогонь і від живота, але тоді уразити ціль перши-ми пострілами можна лише на дуже коротких дистанціях (5-10 метрів). Хороші стрільці можуть уразити ростову мішень першими пострілами на відстані 20-25 метрів. Якщо ж ціль розташована далі, то уразити її стріля-ючи від живота, можна лише значною кількістю патронів (5-10), за умови корегування вогню по трасах або по сплесках грунту. 17 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ СОЛДАТАВ БЛИЖНЬОМУ БОЮ г) за досвідом АТО військовослужбовцям часто доводитися нести службу на блокпостах і КПП. Характер служби на цих об’єктах вимагає тривалого перебування на посту, при цьому необхідно мати вільні руки для подачі сигналів, перевірки документів, огляду машин і обшуку лю-дей. Зброя повинна знаходитися в положенні, яке забезпечує її швидке застосування, і в той же час, люди які перевіряються, не повинні мати можливості блокувати застосування зброї. Зазвичай, чатові розташо-вують автомат на правому боці. З такого положення зброю не можна підкинути до плеча, а стріляти можна тільки з поясу і не прицільно. Коли ж чатовий одягнений в зимову форму одягу, то автомат ставати гирею, яка сковує руки. Для зручнішого розташування зброї необхідно відчепити ремінь від стовбурної антабки і зачепити його карабін антабку прикладу, створивши петлю. Ця петля підганяється за розміром і одя-гається через плечі і спину. Автомат АКС- 74 розташовується під правим плечем і легко підкинувся однією рукою. Проводячи перевірку, слідвиставляти ліву ногу вперед на пів-кроку, розгортаючи корпус лівим бо-ком вперед так, щоб автомат був найбільш віддалений від того, кого перевіряють. 18 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ СОЛДАТАВ БЛИЖНЬОМУ БОЮ д) при веденні бойових дій в населених пунктах, в гористій і лісистій місцевості висока вірогідність зустрічі з противником на близькій від-стані. Бійцеві може знадобитися відійти до основної групи або до укрит-тя, а прикрити його у цей момент буде нікому. Бігти спиною вперед, ведучи вогонь по противнику, незручно і неефективно. Тому доцільно використовувати спосіб стрільби з автомата - назад на бігу. Автомат досить стабільно фіксується навіть під час бігу, а рухаючи приклад правою рукою, можна приблизно навести зброю на ціль (праворуч і вниз). Вогонь буде неприцільним, але на близькій дистанції і він змусить противника помилятися і шукати укриття.8. У разі, якщо противник з'являється на надкоротких дистанціях (1-2 кроки) можуть допомогти навички рукопашного бою і володіння ножем. Досвід ведення ближнього бою підтверджує необхідність уміло і хитровикористовувати допоміжну зброю ближнього бою - пістолет. Його в бою носять так, щоб він не впадав у вічі, при цьому патрон досланий в патрон-ник, а зброя на запобіжнику. Це дозволяє швидко і несподівано для про-тивника скористатися пістолетом, оскільки, постріл можна зробити прямо через одяг.9. Коли військовослужбовець без бронежилета, а на місцевості відсутні укриття, у разі раптової зустрічі з противником, можна скористатися речо-вим мішком, який швидко знявши, необхідно утримувати перед собою. Навіть така невелика перешкода значно знижує забійну дію куль і дає шанс вижити. 19 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ СОЛДАТАВ БЛИЖНЬОМУ БОЮ 10. Не слід застосовувати пов'язані попарно магазини. Оскільки той, що стріляє часто упирає магазин в землю - подавач нижнього магазину за-бивається брудом, що стає причиною затримок при стрільбі, за яку в бойовій обстановці можна заплатити життям.11. Одне з основних правил на війні - ніколи не розлучатися зі зброєю. Як тільки покинув територію, що охоронялася, - не випускай зброю з рук, завжди будь готовий її застосувати.12. Оскільки технічна скорострільність АКС- 74 дуже висока (магазин на 30 патронів вистрілюється однією чергою за 3 сек, 45-патронний ма-газин - за 4,5 сек) то, залежно від умов виконання завдання, доцільно стріляти частими поодинокими пострілами, уточнюючи наведення після кожного пострілу, темп стрільби у такому разі досить великий, а кучність – набагато вище порівняно із стрільбою чергами.13. Стрільба довгими чергами більше доцільна у випадках, коли против-ник з'явився несподівано перед військовослужбовцем на близькій дистан-ції (наприклад у місті). В цьому випадку часу на прицілювання немає і зброя наводитися на ціль по стволу автомата (а не по мушці і цілику)14. При стрільбі чергами по декількох цілях, які розташовані поруч, слід враховувати що АКС- 74 веде праворуч і вгору, тому обстріл необхідно починати з самої ближньої лівої цілі. При цьому якщо наприклад перед вами три противника, які втікають в повний зріст, і лише один заліг за укриттям і стріляє, то в першу чергу, необхідно знищити його, не споку-шаючись більшою за розміром ціллю. 20 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ СОЛДАТАВ БЛИЖНЬОМУ БОЮ 15. Магазин з патронами необхідно використовувати як бронежилет, прикриваючи ним живіт і грудну клітину (як варіант - закріплювати їх за поясний ремінь або ремінь спорядження).16. Щоб не витрачати час при перезаряджанні - при спорядженні магазину останніми п’яти патронами доцільно першими вставляти три патрони з трасуючими кулями. Тоді під час стрільби, після вильоту трасуючих куль, ви знатимете, що залишилися всього два патрони. Можна вистріли-ти ще раз, і від’єднавши магазин, замінити його новим. Оскільки останній патрон вже досланий в патронник, пересмикувати затвор не знадобитися.17. Порожній магазин в бою зазвичай кидають на землю, щоб він не зава-жав і щоб не переплутати його з повними магазинами. При необхідності магазин можна кинути в противника, імітуючи кидок гранати для виграшу часу на перезарядження.У рукопашній сутичці також можна кинути порожній магазин, цілячись в обличчя противника (потренувавшись, можна навчитися кидати мага-зин так, щоб він своїм зубом потрапляв йому в брову або око, якщо такий кидок сильний і точний - попадання частково виводить против-ника з ладу)18. Кріплення магазину у автомата незручне для швидкого перезаряд-ження. Неможливо від'єднати порожній магазин, одночасно тримаючи тією ж рукою новий. 21 ДІЇ ПІД ЧАС НАПАДУ ПРОТИВНИКАІЗ ЗАСІДКИ Особовий склад спішується, у складі бойових груп займає вогневі позиції навколо машин, під їхнім прикриттям створює кругову обо-рону, відкриває щільний вогонь по виявлених цілях противника і найбільш імовірних місцях їхнього розташування, сміливими, рішу-чими діями відбиває напад, у разі можливості переходить в атаку. 22 Під час нападу противни-ка із засідки екіпажі бойо-вих машин відкривають вогонь, встановлюють аерозольну завісу, забез-печуючи вихід із зони ураження озброєння, військової техніки, спі-шування особового складу і відбиття нападу. Командир відділення не-гайно доповідає команди-ру про місце засідки і стан справ. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРЗАСАДНИХ ДІЙ Бойовий порядок вогневої групи бу-дується кутом: командир розташовується попереду, на острії кута, ліворуч і праворуч від нього на відстані 5-10 м слідують кулеметник і гранатометник, далі – стрілець, потім - командир відділення з радистом і друга вогнева група. Під час руху у колоні на транспортних засобах, якщо існує ймовірність пот-рапляння в засідку, відстань між ма-шинами повинна бути не менш, як 100 м. Спочатку відпрацьовуються дії при проходженні пішим порядком, потім – під час маршу на різних транспортних засобах. При цьому слід зазначити, що незалежно від способу пересування особиста і групова зброя повинна знаходитися напоготові до негайного відкриття вогню, тобто бути заряд-жена і поставлена на запобіжник, а особовий склад при підриві машини або обстрілі міг негайно спішуватися, ставити димову завісу і відкривати вогонь на ураження. Рух пішим маршем загальновійськові підрозділи здійснюють у дві колони по одному вздовж дороги. Дистанція між військовослужбовцями - 5 м, між відділеннями - 10 м. 23 24 ДІЇ ПІДРОЗДІЛУ ПІД ЧАС ПОТРАПЛЯННІУ ЗАСІДКУ З ВІДСТАНІ КИДКА ГРАНАТИ (ДО 35м) Кожен військовослужбовець повинен чітко діяти в двох ситуаціях незалежно від виду пересування. Перша - противник відкрив вогонь з відстані кидка гранати (до 35м). У цьому випадку частина підрозді- лу знаходиться під надзвичайно щільним і концентрованим вогнем. Без додаткової команди ця части- на підрозділу відповідає макси- мально можливим вогнем у нап- рямку засідки, кидає димові та осколкові гранати і атакує позиції противника. Ті, хто знаходяться поза зоною ураження, відкривають вогонь у напрямку позицій засідки, прикриваючи атаку. ДІЇ ПІДРОЗДІЛУ ПІД ЧАС ПОТРАПЛЯННІ У ЗАСІДКУ З ВІДСТАНІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ КИДОК ГРАНАТИ (БІЛЬШЕ 35м) Друга - противник відкрив во- гонь з відстані, що перевищує вищевказану дистанцію (більше 35 м). Частина підрозділу, що потра- пила в зону ураження, залягає, ставить димову завісу і відпо- відає вогнем в напрямку засід- ки. Друга частина підрозділу, що не потрапила в зону ураження, повин-на атакувати позиції засідки з флангу або з тилу. Додаткову підготовку до “контрзасадних” дій загальновійськові підрозділи повинні отримувати шляхом навчання їх самих діяти в засідці, завдяки чому особовий склад отримує можливість зрозу-міти тактику і особливості дій противника, уявити себе на його місці. 25 ДОСВІД АТО ЩОДО ДІЙ ПРИ ПОТРАПЛЯННІ У ЗАСІДКУ За досвідом АТО відповідними та ефективними діями в разі потрапляння в засідку є:- постановка димової завіси;- щільний вогонь по позиціях засідки з усіх видів зброї;- по можливості надання вогневої підтримки тім підрозділам, які опинилися у найкритичнішому стані та атака позицій противника. За оцінками військових фахівців щільний вогонь у напрямку пози-цій засідки противника може привести до:- знищення ключових вогневих точок противника;- знищення командного складу нападників; - введення противника в паніку та зриву плану проведення засідки.У момент нападу необхідно екранувати зону ураження димовими шашками і, якщо дозволяє дальність, закидати противника грана-тами. Користуючись димовою завісою, частиною підрозділу, що знаходиться в зоні ураження, атакувати противника. Хоча під час атаки можливі великі втрати, вона все одно повинна бути прове-дена, щоб запобігти повного знищення підрозділу, який потрапив в засідку. 26 ДОСВІД ЩОДО ДІЙ ПРИ ПОТРАПЛЯННІ У ЗАСІДКУ 27 “Основним засобом перемогти під час бою у разі потрапляння у засідку це не попадати в неї” – сказав командир спеціального підрозділу американської армії під час дій в Афганістані – “ми проаналізували всі дії радянських військових під час потраплян-ня у засідки у горах Афганістану і користуємось ними як ста-тутами, вивчаємо ті місця де радянським військам було задано величезних втрат і по цім місцям незважаючи ні на що не руха-ємося”. ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ ПІДГОТОВКУ 28 Тема № 1.4. Заняття № 2. Марш механізова- ного відділення.1. Вивчити та законспектувати в робочому зоши- ті загальні положення щодо маршу механізованих (танкових) підрозділів та рекомендації щодо дій особового складу відділення під час ведення спос- тереження на марші і в ближньому бою під час потрапляння у засідку противника. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО КАФЕДРА ТАКТИКИ ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯз навчальної дисципліни “Управління діями механізованих підрозділів” Тема 1.4.: Марш і похідна охорона. ЛЬВІВ – 2015р. Старший викладач кафедри тактикиПрацівник ЗСУ ВІРКО Є.В. Заняття 1: Марш механізованого відділення.

Приложенные файлы

  • ppt 23052051
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий