Автомобільний транспорт у туризмі Лекція 3


Лекція 3. Автомобільний транспорт в туризмі
План
1.Правове регулювання автомобільних перевезень. Міжнародні та внутрішні перевезення.
2. Подорожі на регулярних автобусних лініях.
3. Найбільші організації – авто перевізники.
4. Організація автобусних маршрутних турів. (С.Р.)

1.Правове регулювання автомобільних перевезень. Міжнародні та внутрішні перевезення.
Міжнародні перевезення
Міжнародне перевезення автомобільними транспортними засобами використовується у тих випадках, коли це лише одна із можливостей переміщення вантажів і пасажирів або коли такий вид перевезення у даних умовах є більш рентабельним й ефективним порівняно з використанням інших (залізничних, морських, річкових, повітряних) засобів транспорту.
Міжнародні автомобільні перевезення здійснюються на основі укладених конвенцій і угод. Однією з перших багатосторонніх конвенцій була Конвенція про урегулювання вто руху між країнами, встановлення технічних умов автомашин у міжнародному сполученні, прав управління автомобілем, уніфікації сигналів на автодорогах (Париж, 1926 р.). А в 1949 р. у Женеві була підписана нова багатостороння Конвенція про урегулювання вто руху між країнами.
З метою розвитку автомобільного транспорту, представлення інтересів автотранспортних об’єднань у міжнародних організаціях, сприяння дослідним роботам з технічного розвитку, експлуатації і економіки автомобільних перевезень у 1947 р. була створена Міжнародна спілка автомобільного транспорту.
Для координації діяльності автотранспортних підприємств та об’єднань, що функціонують при залізничних дорогах, у 1950 р. у Берні була створена Спілка автодорожніх служб залізниць.
Зростання автомобільних перевезень вантажів і пасажирів обумовило необхідність активного укладення угод між багатьма країнами. Практично всі країни уклали такі угоди з сусідніми країнами. У них містяться положення про регулярні і нерегулярні перевезення вантажів і пасажирів автотранспортними засобами, визначається порядок розрахунків і платежів за міжнародні транспортні та пов’язані з ними послуги, визначаються перевізники тощо.
На регулювання відносин, які виникають у галузі використання автомобільного транспорту для міжнародних перевезень, спрямоване і національне законодавство. Наприклад, Міністерство транспорту України своїм наказом № 178 від 19 липня 1993 р. затвердило Інструкцію «Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом».
Внутрішні перевезення
Послуги пасажирського автомобільного транспорту поділяють на послуги з перевезення пасажирів автобусами, на таксі та легковими автомобілями на замовлення.
Послуги з перевезення пасажирів автобусами можуть надаватися за видами режимів організації перевезень: регулярні, регулярні спеціальні, нерегулярні.
Перевезення пасажирів автобусами в режимі регулярних пасажирських перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах загального користування на договірних умовах із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Перевезення пасажирів автобусами в режимі регулярних спеціальних пасажирських перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах спеціальних перевезень на договірних умовах із замовниками транспортних послуг.
Перевезення пасажирів автобусами в режимі нерегулярних пасажирських перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах нерегулярних перевезень на договірних умовах із замовниками транспортних послуг.
Автобусні маршрути за видами сполучень поділяються на: міські, приміські, міжміські, міжнародні.
Автобусні маршрути за видами перевезень поділяються на: загального користування, спеціальних перевезень, нерегулярних перевезень.
На приміських та міських маршрутах дозволяється перевозити стоячих пасажирів автобусами, які за своєю конструкцією мають місця для стоячих пасажирів, у кількості, передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу та визначеній у реєстраційних документах на цей транспортний засіб.
На міжнародних та міжміських маршрутах дозволяється перевозити пасажирів з обов'язковим наданням їм місць для сидіння.
На автобусні маршрути протяжністю понад 500 км у рейс повинні направлятися два водії.
Перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування може здійснюватися у режимах: звичайному, експресному, маршрутного таксі.
Вимоги щодо використання автобусів за видами сполучень, режимами руху та протяжністю маршрутів, за параметрами пасажиромісткості, комфортності, технічних та екологічних показників установлює центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.
Послуги з перевезення на таксі надаються громадянам у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне) усне, письмове чи за телефоном.
Послуги з перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення можуть надаватися тільки за попередньою домовленістю із замовником послуг і не можуть надаватися на стоянках таксі та на шляху прямування автомобіля громадянам, з якими не було попередньої домовленості про послугу.
Суб'єкти господарювання, які використовують легкові автомобілі на замовлення, мають право включати витрати на ці послуги до собівартості продукції тільки за умови, що у перевізника є відповідна ліцензія і з ним укладений письмовий договір на обслуговування.
Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту затверджує Кабінет Міністрів України.

2. Подорожі на регулярних автобусних лініях.
Автопослуги, які використовуються в туристстичному обслуговуванні, включають три основні напрямки:
1) організація автобусних подорожей;
2) організація подорожей на особистому транспорті туристів;
3) прокат автомобілів.
Автобусні подорожі. Автобусний транспорт забезпечує перевезення туристів на великі відстані (за розкладом або поза ним) та одноденні екскурсійні поїздки. Автобуси використовують і для організації трансферу, а також на внутрішньомаршрутному пересуванні туристів у країні перебування.
Європейська конференція міністрів транспорту (1984 р.) виділяє три види автобусного туризму :
1) поїздки на рейсових автобусах;
2) поїздки на човникових автобусах;
3) спеціальні (чартерні) рейси.
Пасажирський автомобільний транспорт, який використовується для перевезення туристів, представлений різноманітними видами автобусів, який відрізняються за призначенням і місткістю. Призначення автобуса визначає його конструкцію. За призначенням автобуси поділяють на міські, приміські, міжміські, міжнародного призначення (туристичні).
Автобус як туристичний транспортний засіб найвигідніший під час короткочасних туристичних поїздок, міських оглядових екскурсій, поїздок пам'ятними місцями, групових туристичних подорожей з різною метою, подорожей для участі у спеціальних заходах. Туристичні фірми використовують автобуси для відвідування туристами концертів, спортивних та культурних заходів, обслуговування конгресів, ярмарків, виставок. Фактично, це єдиний транспортний засіб для виконання так званих трансфер-перевезень туристів на відрізках маршруту: аеропорт - готель - аеропорт, вокзал - готель - вокзал.
Права й обов'язки перевізника і туристів регламентуються договором на перевезення, договором на туристське обслуговування і ваучером.
Автобусні подорожі можуть бути організовані на власних автобусах, що належать туристичним фірмам, а також на орендованих автобусах, що належать незалежним автотранспортним підприємствам (АТП) Міністерства транспорту. Як правило, вітчизняні фірми працюють з орендованими автобусами. З такими АТП туристська фірма укладає спеціальний договір на оренду автобуса під туристські перевезення. У договорі передбачають обов'язки автотранспортних підприємств і туристичних фірм. Автотранспортне підприємство гарантує туристичній фірмі подати справні, обладнані звукопідсилювальними пристроями, чисті автобуси в обумовлене у заявці місце і складає узгоджені з турфірмою графіки їх роботи, пов'язуючи з режимом роботи водіїв; виділяє для роботи на автобусах кваліфікованих водіїв, які пройшли інструктаж; забезпечує за короткий термін і без додаткової оплати заміну автобуса у разі, якщо він вийде з ладу, для продовження подорожі чи екскурсії.
Туристична організація, згідно з договором, забезпечує порядок посадки-висадки туристів та екскурсантів під час поїздки; узгоджує графік роботи автобусів за кожним маршрутом, вказуючи час і місце проведення екскурсій, пунктів, де будуть зупинки автобуса для відпочинку, харчування туристів. Водіям транспортних засобів туристична фірма зобов'язується надавати місця в готелях для відпочинку, харчування, вона забезпечує також охорону автобуса на стоянках.

3. Найбільші організації – авто перевізники.
У 1986 р. в країнах Європи у зв'язку із загостренням конкуренції між залізничними і автобусними компаніями було створено об'єднання автобусних перевізників - Рада "Євроліній" ("Eurolincs"), куди увійшли 33 європейських партнера. Автобусні компанії виступили під однією торговою маркою, виробили загальну систему автобусного повідомлення по крізних квитках із загальними стандартами сервісу, правилами і системою знижок. Сьогодні "Eurolines|" - одна з провідних компаній на ринку. Вона обслуговує більше 250 маршрутів по всій Європі, і в неї входять 35 європейських автобусних компаній. З 1992 р. "Eurolines" почала працювати і в Східній Європі .
Автобусні подорожі можуть бути організовані на власних автобусах, що належать туристським фірмам, а також на орендованих автобусах, що належать незалежним автотранспортним підприємствам (АТП).
Як правило, українські фірми працюють з орендованими автобусами. З АТП туристська фірма укладає спеціальний договір на оренду автобуса під туристські перевезення.
Ми провели аналіз ринку туроператорів України, і виділили найвідміші туристичні фірми, які пропонують автобусні тури[21]:
- Гамалія (39,1%),
- Сам (34,8%),
- Яна (21,7%),
- Галопом по Європах (17,4%),
- SUN (15,2%);
- 8,7% KaryaТour та Вояж-Київ , Добро та Tez tour по
- 6,5% Аміго-тур, Інкомартур, Пан Юкрейн та Орбіта
- 4,3% 7 континент, Ericurus travel, MFG, Pegas, Алан-турсервіс, Артекс, Венея, Еліта-тур,
- Єременко та партнери, Забугор’є, Київ, Кий Авіа, Кіпарис-плюс, Континент, Наталі вояж-сервіс, Нева 2002, Нова планета, Пілігрим, Сіс Тревел, Скай-лайн, Укрром, Феєрія по 2,2%.
Відомі страхові компанії, з якими співпрацюють туроператори:
12% - „ПРОСТО страхування” та „Ті-Ай-КЛАБ”;
9% - з „Альковна” та „Еталон”,
по 6% - „ІНГО Україна”, „НОВА”, „ТАС”, „Універсальна”;
3% - „Брокбізнесстрахування”, „Гарант-Авто”, „Європейський страховий альянс”, „Інвестсервіс”, „Кремінь”, „Оранта”, „Остра”, „Професійний захист”, „Салюс”.
Критеріями вибору страховика в якості партнера виступали: надійність, цінова політика, особисті контакти, якість послуг, гарантії виплат, партнери, які ведуть чесну гру, професійний досвідВТОЛЮКС має VIP автобуси , який має хороші шкіряні сидіння і більш-менш нон-стОрганізація автобусних туристських маршрутів.

Приложенные файлы

  • docx 26167709
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий