Методичка для выполнения кр для заочников


Міністерство охорони здоров'я України
Запорізький державний медичний університет
Кафедра управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства
Методичні рекомендації
до виконання контрольних робіт з організації і економіки фармації для студентів фармацевтичного факультету заочного відділення
фармацевтичного факультету
Запоріжжя-2014

Методичні рекомендації склали: доц. Сінча Н.І., доц. Литвиненко О.В.
Рецензенти:
проф. Доля В.С.
проф. Панасенко О.І.
Відповідальний за випуск: проф. Книш Є.Г.
Розглянуті і затверджені на засіданні циклової методичної комісії з фармацевтичних дисциплін
(протокол №_____від _______20____ р.)
Відповідно до навчального плану і представленою вище програмою по організації і економіці фармації студентам 1 курсу заочного відділення пропонується виконати контрольну роботу.
Загальний порядок виконання й оформлення контрольних робіт:
Виконання завдань передбачає теоретичне вивчення проблеми і його практичне виконання на прикладі діяльності аптеки (фірми).
Студент має право звернутися до викладача за роз'ясненням неясних питань, що виникають при вивченні розділів дисципліни.
Контрольна робота виконується на основі методичних рекомендацій відповідно до номера варіанта. Кожен варіант включає № завдання і № пункту, які необхідно виконати.
При виконанні контрольної роботи, згідно завдань, по кожному варіанті необхідно заповнити відповідні облікові документи.
Для розрахунків, записів, пояснень у кожній контрольній роботі передбачені також додатки і вільні місця
Робота, виконана по іншому варіанту, не зараховується.
Роботу варто виконувати акуратно, залишаючи поля для зауважень викладача.
Якщо контрольна робота не зарахована, то студент зобов'язаний внести необхідні виправлення і надати її на повторну рецензію.
Вихідні дані для виконання контрольної роботи, приведені в таблиці №1.
Таблиця 1
Матриця варіантів до контрольної роботи
№ варіанта 1 2 3 4 5 6
зад. 1-6, пункт 10 з 1(п.10), 3 (п.1) з 1(п.1), 9 з 1-2(п.1),4 з 1(п.1),7,8 зад. 1-7(п.1)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.2), 2 (п1) зад. 2, 9 зад. 1-2(п.2),4 зад. 1(п.2),7,8 зад. 1-7(п.2)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.8),2 (п.2) зад. 5 (п.3),9 зад. 1-2(п.3),4 зад. 1(п.3),7,8 зад. 1-7(п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.4), 2 (п.9) зад. 6 (п.1),9 зад. 1-2(п.4),4 зад. 1(п.4),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1(п.3), 3 (п.3) зад. 2(п.1),9 зад. 1-2(п.5),4 зад. 1(п.5),7,8 зад. 1-7(п.5)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1(п.1), 2 (п.8) зад. 7(п.6),9 зад. 1-2(п.5),4 зад. 1(п.6),7,8 зад. 1-7(п.6)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1(п.7), 3 (п.4) зад. 5(п.1),9 зад. 1-2(п.6),4 зад. 1(п.7),7,8 зад. 1-7(п.7)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1(п.4), 2 (п.9) зад. 6(п.2),9 зад. 1-2(п.6),4 зад. 1(п.8),7,8 зад. 1-7(п.8)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1(п.6), 3 (п.5) зад. 1(п.2),9 зад. 1-2(п.8),4 зад. 1(п.9),7,8 зад. 1-7(п.9)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1(п.9), 2 (п.6) зад. 3(п.2),9 зад. 1-2(п.9),4 зад. 1(п.10),7,8 зад. 1-7(п.10)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1(п.1), 3 (п.6) зад. 7(п.5),9 зад. 1-2(п.10),4 зад. 2(п.1),7,8 зад. 1-7(п.1)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.2), 2 (п.3) зад. 8,9 зад. 3(п.1),4 зад. 2(п.2),7,8 зад. 1-7(п.2)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.3), 3 (п.7) зад. 5(п.2),9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.3),7,8 зад. 1-7(п.3)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1(п.4), 2 (п.5) зад. 1(п.2),9 зад. 3(п.3),4 зад. 2(п.4),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.5), 3 (п.8) зад. 2(п.3),9 зад. 3(п.4),4 зад. 2(п.5),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1(п.10), 2 (п.7) зад. 1(п.1),9 зад. 3(п.1),4 зад. 2(п.6),7,8 зад. 1-7(п.5)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1(п.9), 3 (п.9) зад. 2,9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.7),7,8 зад. 1-7(п.6)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1(п.4), 2 (п.8) зад. 3(п.3),9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.8),7,8 зад. 1-7(п.7)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1(п.7), 3 (п.10) зад. 4(п.1),9 зад. 3(п.1),4 зад. 2(п.9),7,8 зад. 1-7(п.8)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1(п.6), зад. 2(п.5) зад. 5(п.6),9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.10),7,8 зад. 1-7(п.9)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.5), зад. 3(п.1) зад. 6(п.1),9 зад. 1-2(п.1),4 зад. 3-6(п.1),7,8 зад. 1-7(п.10)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.4), зад. 2(п.8) зад. 2,9 зад. 1-2(п.2),4 зад. 3-6(п.2),7,8 зад. 1-7(п.1)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1(п.6), зад. 2(п.8) зад. 4(п.2),9 зад. 1-2(п.3),4 зад. 3-6(п.3),7,8 зад. 1-7(п.2)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.2), зад. 2(п.9) зад. 2,9 зад. 1-2(п.4),4 зад. 3-6(п.4),7,8 зад. 1-7(п.3)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1(п.1), зад. 3(п.3) зад. 8,9 зад. 1-2(п.5),4 зад. 3-6(п.5),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 10 зад.1(п.10), зад. 2(п.10) зад. 1(п.5),9 зад. 1-2(п.6),4 зад. 3-6(п.6),7,8 зад. 1-7(п.5)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.9), зад. 3(п.4) зад. 7 (п.2),9 зад. 1-2(п.7),4 зад. 3-6(п.7),7,8 зад. 1-7(п.6)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.6), зад. 2(п.5) зад. 1(п.10),9 зад. 1-2(п.8),4 зад. 3-6(п.8),7,8 зад. 1-7(п.7)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.7), зад. 3(п.5) зад. 3(п.8),9 зад. 1-2(п.9),4 зад. 3-6(п.9),7,8 зад. 1-7(п.8)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1(п.6), зад. 2(п.1) зад. 4(п.9),9 зад. 1-2(п.10),4 зад. 3-6(п.10),7,8 зад. 1-7(п.9)
зад. 1-6, пункт 5 зад.1 (п.6), 3(п.6) зад. 5 (п.8), 9 зад..3 (п.3), 4 зад. 1 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.5), 2 (п.2) зад. 6 (п.3), 9 зад. 3 (п.4), 4 зад. 1 (п.2), 7,8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.4), 3 (п.7) зад. 7 (п.7), 9 зад. 3 (п.5),4 зад. 1 (п.3), 7,8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.3), 2 (п.3) зад. 8,9 зад. 3 (п.6),4 зад. 1 (п.4), 7,8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.2), 3 (п.8) зад. 2,9 зад. 3 (п.4),4 зад. 1 (п.5), 7,8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.10), 2 (п.4) зад. 1 (п. 6), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 1 (п.6), 7,8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.9), 3 (п.9) зад. 2,.9 зад. 1-2 (п.2),4 зад. 1 (п.7), 7,8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.8), 2 (п.2) зад. 3 (п.3), 9 зад. 1-2 (п.3),4 зад. 1 (п.8), 7,8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.7), 3 (п.10) зад. 4 (п.8), 9 зад. 1-2 (п.4),4 зад. 1 (п.9), 7,8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.6), 2 (п.4) зад. 5 (п.7), 9 зад. 1-2 (п.5),4 зад. 1 (п.10), 7,8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.5), 3 (п.9) зад. 6 (п.6),9 зад. 1-2 (п.6),4 зад. 2(п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 2 (п.5) зад. 7 (п.10),. 9 зад. 1-2 (п.7),4 зад. 2 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.3), 3 (п.8) зад. 8, 9 зад. 1-2 (п.8),4 зад. 2 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.2), 2 (п.7) зад. 1 (п.6), 9 зад. 1-2 (п.9),4 зад. 2 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.1), 3 (п.7) зад. 8, 9 зад.1-2 (п.10),4 зад. 2 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.9), 2 (п.4) зад. 2, 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 2 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.10), 3 (п.6) зад. 4 (п.6), 9 зад. 3 (п.2),4 зад. 2 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.9), 2 (п.8) зад. 7(п.7), 9 зад. 3 (п.3),4 зад. 2 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.8), 3 (п.5) зад. 1 (п.5), 9 зад. 3 (п.4),4 зад. 2 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.7), 2 (п.2) зад. 8,9 зад. 3 (п.5),4 зад. 2 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.6), 3 (п.4) зад. 4 (п.1), 9 зад. 3 (п.6),4 зад. 1 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.5), 2 (п.4) зад. 5 (п.2),9 зад. 3 (п.7),4 зад. 1 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.4), 3 (п.3) зад. 6 (п.1), 9 зад. 3 (п.8),4 зад. 1 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.3), 2 (п.10) зад. 7 (п.3), 9 зад. 3 (п.9),4 зад. 1 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.2), 3 (п.2) зад. 8,9 зад. 3 (п.10),4 зад. 1 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.1), 2 (п.9) зад. 4 (п.1), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 1 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.2), 3 (п.1) зад.3 (п.4), 9 зад. 1-2 (п.2),4 зад. 1 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.2), 2 (п.7) зад. 2, 9 зад. 1-2 (п.3),4 зад. 1 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.3), 3 (п.2) зад. 1 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.4),4 зад. 1 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.4), 2 (п.9) зад. 8,9 зад. 1-2 (п.5),4 зад. 1 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.5), 3 (п.3) зад. 7 (п.1),9 зад. 1-2 (п.6),4 зад. 2 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.5), 2 (п.5) зад. 3 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.7),4 зад. 2 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.7), 3 (п.4) зад. 2,9 зад. 1-2 (п.8),4 зад. 2 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.8) 2 (п.6) зад. 6 (п.3), 9 зад. 1-2 (п.9),4 зад. 2 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 9 Зад. 1 (п.9), 3 (п.5) Зад.5 (п.6), 9 Зад. 1-2 (п.10),4 Зад. 2 (п.4), 7,8 Зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.10), 2 (п.10) зад. 7(п.4), 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 2 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.9), 3 (п.6) зад.3 (п.10), 9 зад. 3 (п.2),4 зад. 2 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.10), 2 (п.2) зад. 2, 9 зад. 3 (п.3),4 зад. 2 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.8), 3 (п.7) зад. 8, 9 зад. 3 (п.4),4 зад. 2 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.6), 2 (п.3) зад. 4 (п.1),9 зад. 3 (п.5),4 зад. 2 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.7), 3 (п.8) зад. 4 (п.3),9 зад. 3 (п.6),4 зад. 2 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 2 (п.1) зад. 5 (п.5), 9 зад. 3 (п.7),4 зад. 3-6 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.5), 3 (п.7) зад. 7 (п.10),9 зад. 3 (п.8),4 зад. 3-6 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.8) 2 (п.3) зад. 4 (п.9), 9 зад. 3 (п.9),4 зад. 3-6 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.1), 3 (п.9) зад. 1 (п.1), 9 зад. 3 (п.10),4 зад. 3-6 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.2), 2 (п.2) зад. 2, 9 зад. 3 (п.5),4 зад. 3-6 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.1), 3 (п.10) зад. 5 (п.3), 9 зад. 3 (п.6),4 зад. 3-6 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 2 (п.9) зад. 6 (п.5), 9 зад. 3 (п.7),4 зад. 3-6 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.8), 3 (п.9) зад. 6 (п.7),9 зад. 3 (п.8),4 зад. 3-6 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.10), 2 (п.8) зад. 7 (п.1), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 3-6 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.10), 3 (п.8) зад. 5 (п.1), 9 зад. 1-2 (п.2),4 зад. 3-6 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.9), 2 (п.10) зад. 6 (п.2),9 зад. 1-2 (п.3),4 зад. 2 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.8), 3 (п.7) зад. 3 (п.3), 9 зад. 1-2 (п.4),4 зад. 2 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.7), 2 (п.6) зад. 4 (п.4), 9 зад. 1-2 (п.5),4 зад. 2 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.6), 3 (п.6) зад. 7 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.6),4 зад. 2 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.5), 2 (п.5) зад. 8, 9 зад. 1-2 (п.7),4 зад. 2 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 3 (п.5) зад. 6 (п.5),9 зад. 1-2 (п.8),4 зад. 2 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.3), 2 (п.10) зад. 2,9 зад. 1-2 (п.9),4 зад. 2 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.2), 3 (п.4) зад. 5 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.10),4 зад. 2 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.3), 2 (п.4) зад. 1 (п.2), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 2 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.8), 3 (п.3) зад. 1 (п.3), 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 2 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.5), 2 (п.3) зад. 3 (п.5), 9 зад. 3 (п.2),4 зад. 1 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п. 4)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.6), 3 (п.2) зад. 1 (п.5), 9 зад. 3 (п.3),4 зад. 1 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.4), 2 (п.5) зад. 2 (п.3), 9 зад. 3 (п.4),4 зад. 1 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.8), 3 (п.1) зад. 1 (п.1), 9 зад. 3 (п.5),4 зад. 1 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.10), 2 (п.4) зад. 2, 9 зад. 3 (п.6),4 зад. 1 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.9), 3 (п.10) зад. 5 (п.3), 9 зад. 3 (п.7),4 зад. 1 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.2), 2 (п.7) зад. 7 (п.5), 9 зад. 3 (п.8),4 зад. 1 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.3), 3 (п.5) зад. 8,9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 1 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.4), 2 (п.10) зад. 9 (п.3), 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 1 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 10 з 1(п.10), 3 (п.1) з 1(п.1), 9 з 1-2(п.1),4 з 1(п.1),7,8 зад. 1-7(п.1)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.2), 2 (п1) зад. 2, 9 зад. 1-2(п.2),4 зад. 1(п.2),7,8 зад. 1-7(п.2)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.8),2 (п.2) зад. 5 (п.3),9 зад. 1-2(п.3),4 зад. 1(п.3),7,8 зад. 1-7(п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.4), 2 (п.9) зад. 6 (п.1),9 зад. 1-2(п.4),4 зад. 1(п.4),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1(п.3), 3 (п.3) зад. 2(п.1),9 зад. 1-2(п.5),4 зад. 1(п.5),7,8 зад. 1-7(п.5)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1(п.1), 2 (п.8) зад. 7(п.6),9 зад. 1-2(п.5),4 зад. 1(п.6),7,8 зад. 1-7(п.6)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1(п.7), 3 (п.4) зад. 5(п.1),9 зад. 1-2(п.6),4 зад. 1(п.7),7,8 зад. 1-7(п.7)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1(п.4), 2 (п.9) зад. 6(п.2),9 зад. 1-2(п.6),4 зад. 1(п.8),7,8 зад. 1-7(п.8)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1(п.6), 3 (п.5) зад. 1(п.2),9 зад. 1-2(п.8),4 зад. 1(п.9),7,8 зад. 1-7(п.9)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1(п.9), 2 (п.6) зад. 3(п.2),9 зад. 1-2(п.9),4 зад. 1(п.10),7,8 зад. 1-7(п.10)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1(п.1), 3 (п.6) зад. 7(п.5),9 зад. 1-2(п.10),4 зад. 2(п.1),7,8 зад. 1-7(п.1)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.2), 2 (п.3) зад. 8,9 зад. 3(п.1),4 зад. 2(п.2),7,8 зад. 1-7(п.2)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.3), 3 (п.7) зад. 5(п.2),9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.3),7,8 зад. 1-7(п.3)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1(п.4), 2 (п.5) зад. 1(п.2),9 зад. 3(п.3),4 зад. 2(п.4),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.5), 3 (п.8) зад. 2(п.3),9 зад. 3(п.4),4 зад. 2(п.5),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1(п.10), 2 (п.7) зад. 1(п.1),9 зад. 3(п.1),4 зад. 2(п.6),7,8 зад. 1-7(п.5)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1(п.9), 3 (п.9) зад. 2,9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.7),7,8 зад. 1-7(п.6)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1(п.4), 2 (п.8) зад. 3(п.3),9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.8),7,8 зад. 1-7(п.7)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1(п.7), 3 (п.10) зад. 4(п.1),9 зад. 3(п.1),4 зад. 2(п.9),7,8 зад. 1-7(п.8)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1(п.6), зад. 2(п.5) зад. 5(п.6),9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.10),7,8 зад. 1-7(п.9)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.5), зад. 3(п.1) зад. 6(п.1),9 зад. 1-2(п.1),4 зад. 3-6(п.1),7,8 зад. 1-7(п.10)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.4), зад. 2(п.8) зад. 2,9 зад. 1-2(п.2),4 зад. 3-6(п.2),7,8 зад. 1-7(п.1)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1(п.6), зад. 2(п.8) зад. 4(п.2),9 зад. 1-2(п.3),4 зад. 3-6(п.3),7,8 зад. 1-7(п.2)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.2), зад. 2(п.9) зад. 2,9 зад. 1-2(п.4),4 зад. 3-6(п.4),7,8 зад. 1-7(п.3)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1(п.1), зад. 3(п.3) зад. 8,9 зад. 1-2(п.5),4 зад. 3-6(п.5),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 10 зад.1(п.10), зад. 2(п.10) зад. 1(п.5),9 зад. 1-2(п.6),4 зад. 3-6(п.6),7,8 зад. 1-7(п.5)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.9), зад. 3(п.4) зад. 7 (п.2),9 зад. 1-2(п.7),4 зад. 3-6(п.7),7,8 зад. 1-7(п.6)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.6), зад. 2(п.5) зад. 1(п.10),9 зад. 1-2(п.8),4 зад. 3-6(п.8),7,8 зад. 1-7(п.7)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.7), зад. 3(п.5) зад. 3(п.8),9 зад. 1-2(п.9),4 зад. 3-6(п.9),7,8 зад. 1-7(п.8)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1(п.6), зад. 2(п.1) зад. 4(п.9),9 зад. 1-2(п.10),4 зад. 3-6(п.10),7,8 зад. 1-7(п.9)
зад. 1-6, пункт 5 зад.1 (п.6), 3(п.6) зад. 5 (п.8), 9 зад. 3 (п.3), 4 зад. 1 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.5), 2 (п.2) зад. 6 (п.3), 9 зад. 3 (п.4), 4 зад. 1 (п.2), 7,8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.4), 3 (п.7) зад. 7 (п.7), 9 зад. 3 (п.5),4 зад. 1 (п.3), 7,8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.3), 2 (п.3) зад. 8,9 зад. 3 (п.6),4 зад. 1 (п.4), 7,8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.2), 3 (п.8) зад. 2,9 зад. 3 (п.4),4 зад. 1 (п.5), 7,8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.10), 2 (п.4) зад. 1 (п. 6), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 1 (п.6), 7,8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.9), 3 (п.9) зад. 2,.9 зад. 1-2 (п.2),4 зад. 1 (п.7), 7,8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.8), 2 (п.2) зад. 3 (п.3), 9 зад. 1-2 (п.3),4 зад. 1 (п.8), 7,8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.7), 3 (п.10) зад. 4 (п.8), 9 зад. 1-2 (п.4),4 зад. 1 (п.9), 7,8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.6), 2 (п.4) зад. 5 (п.7), 9 зад. 1-2 (п.5),4 зад. 1 (п.10), 7,8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.5), 3 (п.9) зад. 6 (п.6),9 зад. 1-2 (п.6),4 зад. 2(п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 2 (п.5) зад. 7 (п.10),. 9 зад. 1-2 (п.7),4 зад. 2 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.3), 3 (п.8) зад. 8, 9 зад. 1-2 (п.8),4 зад. 2 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.2), 2 (п.7) зад. 1 (п.6), 9 зад. 1-2 (п.9),4 зад. 2 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.1), 3 (п.7) зад. 8, 9 зад.1-2 (п.10),4 зад. 2 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.9), 2 (п.4) зад. 2, 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 2 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.10), 3 (п.6) зад. 4 (п.6), 9 зад. 3 (п.2),4 зад. 2 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.9), 2 (п.8) зад. 7(п.7), 9 зад. 3 (п.3),4 зад. 2 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.8), 3 (п.5) зад. 1 (п.5), 9 зад. 3 (п.4),4 зад. 2 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.7), 2 (п.2) зад. 8,9 зад. 3 (п.5),4 зад. 2 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.6), 3 (п.4) зад. 4 (п.1), 9 зад. 3 (п.6),4 зад. 1 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.5), 2 (п.4) зад. 5 (п.2),9 зад. 3 (п.7),4 зад. 1 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.4), 3 (п.3) зад. 6 (п.1), 9 зад. 3 (п.8),4 зад. 1 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.3), 2 (п.10) зад. 7 (п.3), 9 зад. 3 (п.9),4 зад. 1 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.2), 3 (п.2) зад. 8,9 зад. 3 (п.10),4 зад. 1 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.1), 2 (п.9) зад. 4 (п.1), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 1 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.2), 3 (п.1) зад.3 (п.4), 9 зад. 1-2 (п.2),4 зад. 1 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.2), 2 (п.7) зад. 2, 9 зад. 1-2 (п.3),4 зад. 1 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.3), 3 (п.2) зад. 1 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.4),4 зад. 1 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.4), 2 (п.9) зад. 8,9 зад. 1-2 (п.5),4 зад. 1 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.5), 3 (п.3) зад. 7 (п.1),9 зад. 1-2 (п.6),4 зад. 2 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.5), 2 (п.5) зад. 3 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.7),4 зад. 2 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.7), 3 (п.4) зад. 2,9 зад. 1-2 (п.8),4 зад. 2 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.8) 2 (п.6) зад. 6 (п.3), 9 зад. 1-2 (п.9),4 зад. 2 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 9 Зад. 1 (п.9), 3 (п.5) Зад.5 (п.6), 9 Зад. 1-2 (п.10),4 Зад. 2 (п.4), 7,8 Зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.10), 2 (п.10) зад. 7(п.4), 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 2 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.9), 3 (п.6) зад.3 (п.10), 9 зад. 3 (п.2),4 зад. 2 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.10), 2 (п.2) зад. 2, 9 зад. 3 (п.3),4 зад. 2 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.8), 3 (п.7) зад. 8, 9 зад. 3 (п.4),4 зад. 2 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.6), 2 (п.3) зад. 4 (п.1),9 зад. 3 (п.5),4 зад. 2 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.7), 3 (п.8) зад. 4 (п.3),9 зад. 3 (п.6),4 зад. 2 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 2 (п.1) зад. 5 (п.5), 9 зад. 3 (п.7),4 зад. 3-6 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.5), 3 (п.7) зад. 7 (п.10),9 зад. 3 (п.8),4 зад. 3-6 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.8) 2 (п.3) зад. 4 (п.9), 9 зад. 3 (п.9),4 зад. 3-6 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.1), 3 (п.9) зад. 1 (п.1), 9 зад. 3 (п.10),4 зад. 3-6 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.2), 2 (п.2) зад. 2, 9 зад. 3 (п.5),4 зад. 3-6 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.1), 3 (п.10) зад. 5 (п.3), 9 зад. 3 (п.6),4 зад. 3-6 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 2 (п.9) зад. 6 (п.5), 9 зад. 3 (п.7),4 зад. 3-6 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.8), 3 (п.9) зад. 6 (п.7),9 зад. 3 (п.8),4 зад. 3-6 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.10), 2 (п.8) зад. 7 (п.1), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 3-6 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.10), 3 (п.8) зад. 5 (п.1), 9 зад. 1-2 (п.2),4 зад. 3-6 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.9), 2 (п.10) зад. 6 (п.2),9 зад. 1-2 (п.3),4 зад. 2 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.8), 3 (п.7) зад. 3 (п.3), 9 зад. 1-2 (п.4),4 зад. 2 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.7), 2 (п.6) зад. 4 (п.4), 9 зад. 1-2 (п.5),4 зад. 2 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.6), 3 (п.6) зад. 7 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.6),4 зад. 2 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.5), 2 (п.5) зад. 8, 9 зад. 1-2 (п.7),4 зад. 2 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 3 (п.5) зад. 6 (п.5),9 зад. 1-2 (п.8),4 зад. 2 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.3), 2 (п.10) зад. 2,9 зад. 1-2 (п.9),4 зад. 2 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.2), 3 (п.4) зад. 5 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.10),4 зад. 2 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.3), 2 (п.4) зад. 1 (п.2), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 2 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.8), 3 (п.3) зад. 1 (п.3), 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 2 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.5), 2 (п.3) зад. 3 (п.5), 9 зад. 3 (п.2),4 зад. 1 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п. 4)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.6), 3 (п.2) зад. 1 (п.5), 9 зад. 3 (п.3),4 зад. 1 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.4), 2 (п.5) зад. 2 (п.3), 9 зад. 3 (п.4),4 зад. 1 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.8), 3 (п.1) зад. 1 (п.1), 9 зад. 3 (п.5),4 зад. 1 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.10), 2 (п.4) зад. 2, 9 зад. 3 (п.6),4 зад. 1 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.9), 3 (п.10) зад. 5 (п.3), 9 зад. 3 (п.7),4 зад. 1 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.2), 2 (п.7) зад. 7 (п.5), 9 зад. 3 (п.8),4 зад. 1 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.3), 3 (п.5) зад. 8,9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 1 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.4), 2 (п.10) зад. 9 (п.3), 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 1 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 10 з 1(п.10), 3 (п.1) з 1(п.1), 9 з 1-2(п.1),4 з 1(п.1),7,8 зад. 1-7(п.1)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.2), 2 (п1) зад. 2, 9 зад. 1-2(п.2),4 зад. 1(п.2),7,8 зад. 1-7(п.2)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.8),2 (п.2) зад. 5 (п.3),9 зад. 1-2(п.3),4 зад. 1(п.3),7,8 зад. 1-7(п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.4), 2 (п.9) зад. 6 (п.1),9 зад. 1-2(п.4),4 зад. 1(п.4),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1(п.3), 3 (п.3) зад. 2(п.1),9 зад. 1-2(п.5),4 зад. 1(п.5),7,8 зад. 1-7(п.5)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1(п.1), 2 (п.8) зад. 7(п.6),9 зад. 1-2(п.5),4 зад. 1(п.6),7,8 зад. 1-7(п.6)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1(п.7), 3 (п.4) зад. 5(п.1),9 зад. 1-2(п.6),4 зад. 1(п.7),7,8 зад. 1-7(п.7)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1(п.4), 2 (п.9) зад. 6(п.2),9 зад. 1-2(п.6),4 зад. 1(п.8),7,8 зад. 1-7(п.8)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1(п.6), 3 (п.5) зад. 1(п.2),9 зад. 1-2(п.8),4 зад. 1(п.9),7,8 зад. 1-7(п.9)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1(п.9), 2 (п.6) зад. 3(п.2),9 зад. 1-2(п.9),4 зад. 1(п.10),7,8 зад. 1-7(п.10)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1(п.1), 3 (п.6) зад. 7(п.5),9 зад. 1-2(п.10),4 зад. 2(п.1),7,8 зад. 1-7(п.1)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.2), 2 (п.3) зад. 8,9 зад. 3(п.1),4 зад. 2(п.2),7,8 зад. 1-7(п.2)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.3), 3 (п.7) зад. 5(п.2),9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.3),7,8 зад. 1-7(п.3)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1(п.4), 2 (п.5) зад. 1(п.2),9 зад. 3(п.3),4 зад. 2(п.4),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.5), 3 (п.8) зад. 2(п.3),9 зад. 3(п.4),4 зад. 2(п.5),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1(п.10), 2 (п.7) зад. 1(п.1),9 зад. 3(п.1),4 зад. 2(п.6),7,8 зад. 1-7(п.5)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1(п.9), 3 (п.9) зад. 2,9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.7),7,8 зад. 1-7(п.6)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1(п.4), 2 (п.8) зад. 3(п.3),9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.8),7,8 зад. 1-7(п.7)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1(п.7), 3 (п.10) зад. 4(п.1),9 зад. 3(п.1),4 зад. 2(п.9),7,8 зад. 1-7(п.8)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1(п.6), зад. 2(п.5) зад. 5(п.6),9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.10),7,8 зад. 1-7(п.9)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.5), зад. 3(п.1) зад. 6(п.1),9 зад. 1-2(п.1),4 зад. 3-6(п.1),7,8 зад. 1-7(п.10)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.4), зад. 2(п.8) зад. 2,9 зад. 1-2(п.2),4 зад. 3-6(п.2),7,8 зад. 1-7(п.1)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1(п.6), зад. 2(п.8) зад. 4(п.2),9 зад. 1-2(п.3),4 зад. 3-6(п.3),7,8 зад. 1-7(п.2)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.2), зад. 2(п.9) зад. 2,9 зад. 1-2(п.4),4 зад. 3-6(п.4),7,8 зад. 1-7(п.3)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1(п.1), зад. 3(п.3) зад. 8,9 зад. 1-2(п.5),4 зад. 3-6(п.5),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 10 зад.1(п.10), зад. 2(п.10) зад. 1(п.5),9 зад. 1-2(п.6),4 зад. 3-6(п.6),7,8 зад. 1-7(п.5)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.9), зад. 3(п.4) зад. 7 (п.2),9 зад. 1-2(п.7),4 зад. 3-6(п.7),7,8 зад. 1-7(п.6)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.6), зад. 2(п.5) зад. 1(п.10),9 зад. 1-2(п.8),4 зад. 3-6(п.8),7,8 зад. 1-7(п.7)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.7), зад. 3(п.5) зад. 3(п.8),9 зад. 1-2(п.9),4 зад. 3-6(п.9),7,8 зад. 1-7(п.8)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1(п.6), зад. 2(п.1) зад. 4(п.9),9 зад. 1-2(п.10),4 зад. 3-6(п.10),7,8 зад. 1-7(п.9)
зад. 1-6, пункт 5 зад.1 (п.6), 3(п.6) зад. 5 (п.8), 9 зад..3 (п.3), 4 зад. 1 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.5), 2 (п.2) зад. 6 (п.3), 9 зад. 3 (п.4), 4 зад. 1 (п.2), 7,8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.4), 3 (п.7) зад. 7 (п.7), 9 зад. 3 (п.5),4 зад. 1 (п.3), 7,8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.3), 2 (п.3) зад. 8,9 зад. 3 (п.6),4 зад. 1 (п.4), 7,8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.2), 3 (п.8) зад. 2,9 зад. 3 (п.4),4 зад. 1 (п.5), 7,8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.10), 2 (п.4) зад. 1 (п. 6), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 1 (п.6), 7,8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.9), 3 (п.9) зад. 2,.9 зад. 1-2 (п.2),4 зад. 1 (п.7), 7,8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.8), 2 (п.2) зад. 3 (п.3), 9 зад. 1-2 (п.3),4 зад. 1 (п.8), 7,8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.7), 3 (п.10) зад. 4 (п.8), 9 зад. 1-2 (п.4),4 зад. 1 (п.9), 7,8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.6), 2 (п.4) зад. 5 (п.7), 9 зад. 1-2 (п.5),4 зад. 1 (п.10), 7,8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.5), 3 (п.9) зад. 6 (п.6),9 зад. 1-2 (п.6),4 зад. 2(п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 2 (п.5) зад. 7 (п.10),. 9 зад. 1-2 (п.7),4 зад. 2 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.3), 3 (п.8) зад. 8, 9 зад. 1-2 (п.8),4 зад. 2 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.2), 2 (п.7) зад. 1 (п.6), 9 зад. 1-2 (п.9),4 зад. 2 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.1), 3 (п.7) зад. 8, 9 зад.1-2 (п.10),4 зад. 2 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.9), 2 (п.4) зад. 2, 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 2 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.10), 3 (п.6) зад. 4 (п.6), 9 зад. 3 (п.2),4 зад. 2 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.9), 2 (п.8) зад. 7(п.7), 9 зад. 3 (п.3),4 зад. 2 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.8), 3 (п.5) зад. 1 (п.5), 9 зад. 3 (п.4),4 зад. 2 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.7), 2 (п.2) зад. 8,9 зад. 3 (п.5),4 зад. 2 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.6), 3 (п.4) зад. 4 (п.1), 9 зад. 3 (п.6),4 зад. 1 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.5), 2 (п.4) зад. 5 (п.2),9 зад. 3 (п.7),4 зад. 1 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.4), 3 (п.3) зад. 6 (п.1), 9 зад. 3 (п.8),4 зад. 1 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.3), 2 (п.10) зад. 7 (п.3), 9 зад. 3 (п.9),4 зад. 1 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.2), 3 (п.2) зад. 8,9 зад. 3 (п.10),4 зад. 1 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.1), 2 (п.9) зад. 4 (п.1), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 1 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.2), 3 (п.1) зад.3 (п.4), 9 зад. 1-2 (п.2),4 зад. 1 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.2), 2 (п.7) зад. 2, 9 зад. 1-2 (п.3),4 зад. 1 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.3), 3 (п.2) зад. 1 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.4),4 зад. 1 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.4), 2 (п.9) зад. 8,9 зад. 1-2 (п.5),4 зад. 1 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.5), 3 (п.3) зад. 7 (п.1),9 зад. 1-2 (п.6),4 зад. 2 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.5), 2 (п.5) зад. 3 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.7),4 зад. 2 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.7), 3 (п.4) зад. 2,9 зад. 1-2 (п.8),4 зад. 2 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.8) 2 (п.6) зад. 6 (п.3), 9 зад. 1-2 (п.9),4 зад. 2 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 9 Зад. 1 (п.9), 3 (п.5) Зад.5 (п.6), 9 Зад. 1-2 (п.10),4 Зад. 2 (п.4), 7,8 Зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.10), 2 (п.10) зад. 7(п.4), 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 2 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.9), 3 (п.6) зад.3 (п.10), 9 зад. 3 (п.2),4 зад. 2 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.10), 2 (п.2) зад. 2, 9 зад. 3 (п.3),4 зад. 2 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.8), 3 (п.7) зад. 8, 9 зад. 3 (п.4),4 зад. 2 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.6), 2 (п.3) зад. 4 (п.1),9 зад. 3 (п.5),4 зад. 2 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.7), 3 (п.8) зад. 4 (п.3),9 зад. 3 (п.6),4 зад. 2 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 2 (п.1) зад. 5 (п.5), 9 зад. 3 (п.7),4 зад. 3-6 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.5), 3 (п.7) зад. 7 (п.10),9 зад. 3 (п.8),4 зад. 3-6 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.8) 2 (п.3) зад. 4 (п.9), 9 зад. 3 (п.9),4 зад. 3-6 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.1), 3 (п.9) зад. 1 (п.1), 9 зад. 3 (п.10),4 зад. 3-6 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.2), 2 (п.2) зад. 2, 9 зад. 3 (п.5),4 зад. 3-6 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.1), 3 (п.10) зад. 5 (п.3), 9 зад. 3 (п.6),4 зад. 3-6 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 2 (п.9) зад. 6 (п.5), 9 зад. 3 (п.7),4 зад. 3-6 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.8), 3 (п.9) зад. 6 (п.7),9 зад. 3 (п.8),4 зад. 3-6 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.10), 2 (п.8) зад. 7 (п.1), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 3-6 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.10), 3 (п.8) зад. 5 (п.1), 9 зад. 1-2 (п.2),4 зад. 3-6 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.9), 2 (п.10) зад. 6 (п.2),9 зад. 1-2 (п.3),4 зад. 2 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.8), 3 (п.7) зад. 3 (п.3), 9 зад. 1-2 (п.4),4 зад. 2 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.7), 2 (п.6) зад. 4 (п.4), 9 зад. 1-2 (п.5),4 зад. 2 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.6), 3 (п.6) зад. 7 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.6),4 зад. 2 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.5), 2 (п.5) зад. 8, 9 зад. 1-2 (п.7),4 зад. 2 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 3 (п.5) зад. 6 (п.5),9 зад. 1-2 (п.8),4 зад. 2 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.3), 2 (п.10) зад. 2,9 зад. 1-2 (п.9),4 зад. 2 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.2), 3 (п.4) зад. 5 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.10),4 зад. 2 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.3), 2 (п.4) зад. 1 (п.2), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 2 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.8), 3 (п.3) зад. 1 (п.3), 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 2 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.5), 2 (п.3) зад. 3 (п.5), 9 зад. 3 (п.2),4 зад. 1 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п. 4)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.6), 3 (п.2) зад. 1 (п.5), 9 зад. 3 (п.3),4 зад. 1 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.4), 2 (п.5) зад. 2 (п.3), 9 зад. 3 (п.4),4 зад. 1 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.8), 3 (п.1) зад. 1 (п.1), 9 зад. 3 (п.5),4 зад. 1 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.10), 2 (п.4) зад. 2, 9 зад. 3 (п.6),4 зад. 1 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.9), 3 (п.10) зад. 5 (п.3), 9 зад. 3 (п.7),4 зад. 1 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.2), 2 (п.7) зад. 7 (п.5), 9 зад. 3 (п.8),4 зад. 1 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.3), 3 (п.5) зад. 8,9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 1 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 10 з 1(п.10), 3 (п.1) з 1(п.1), 9 з 1-2(п.1),4 з 1(п.1),7,8 зад. 1-7(п.1)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.2), 2 (п1) зад. 2, 9 зад. 1-2(п.2),4 зад. 1(п.2),7,8 зад. 1-7(п.2)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.8),2 (п.2) зад. 5 (п.3),9 зад. 1-2(п.3),4 зад. 1(п.3),7,8 зад. 1-7(п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.4), 2 (п.9) зад. 6 (п.1),9 зад. 1-2(п.4),4 зад. 1(п.4),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1(п.3), 3 (п.3) зад. 2(п.1),9 зад. 1-2(п.5),4 зад. 1(п.5),7,8 зад. 1-7(п.5)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1(п.1), 2 (п.8) зад. 7(п.6),9 зад. 1-2(п.5),4 зад. 1(п.6),7,8 зад. 1-7(п.6)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1(п.7), 3 (п.4) зад. 5(п.1),9 зад. 1-2(п.6),4 зад. 1(п.7),7,8 зад. 1-7(п.7)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1(п.4), 2 (п.9) зад. 6(п.2),9 зад. 1-2(п.6),4 зад. 1(п.8),7,8 зад. 1-7(п.8)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1(п.6), 3 (п.5) зад. 1(п.2),9 зад. 1-2(п.8),4 зад. 1(п.9),7,8 зад. 1-7(п.9)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1(п.9), 2 (п.6) зад. 3(п.2),9 зад. 1-2(п.9),4 зад. 1(п.10),7,8 зад. 1-7(п.10)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1(п.1), 3 (п.6) зад. 7(п.5),9 зад. 1-2(п.10),4 зад. 2(п.1),7,8 зад. 1-7(п.1)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.2), 2 (п.3) зад. 8,9 зад. 3(п.1),4 зад. 2(п.2),7,8 зад. 1-7(п.2)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.3), 3 (п.7) зад. 5(п.2),9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.3),7,8 зад. 1-7(п.3)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1(п.4), 2 (п.5) зад. 1(п.2),9 зад. 3(п.3),4 зад. 2(п.4),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.5), 3 (п.8) зад. 2(п.3),9 зад. 3(п.4),4 зад. 2(п.5),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1(п.10), 2 (п.7) зад. 1(п.1),9 зад. 3(п.1),4 зад. 2(п.6),7,8 зад. 1-7(п.5)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1(п.9), 3 (п.9) зад. 2,9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.7),7,8 зад. 1-7(п.6)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1(п.4), 2 (п.8) зад. 3(п.3),9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.8),7,8 зад. 1-7(п.7)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1(п.7), 3 (п.10) зад. 4(п.1),9 зад. 3(п.1),4 зад. 2(п.9),7,8 зад. 1-7(п.8)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1(п.6), зад. 2(п.5) зад. 5(п.6),9 зад. 3(п.2),4 зад. 2(п.10),7,8 зад. 1-7(п.9)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.5), зад. 3(п.1) зад. 6(п.1),9 зад. 1-2(п.1),4 зад. 3-6(п.1),7,8 зад. 1-7(п.10)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.4), зад. 2(п.8) зад. 2,9 зад. 1-2(п.2),4 зад. 3-6(п.2),7,8 зад. 1-7(п.1)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1(п.6), зад. 2(п.8) зад. 4(п.2),9 зад. 1-2(п.3),4 зад. 3-6(п.3),7,8 зад. 1-7(п.2)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.2), зад. 2(п.9) зад. 2,9 зад. 1-2(п.4),4 зад. 3-6(п.4),7,8 зад. 1-7(п.3)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1(п.1), зад. 3(п.3) зад. 8,9 зад. 1-2(п.5),4 зад. 3-6(п.5),7,8 зад. 1-7(п.4)
зад. 1-6, пункт 10 зад.1(п.10), зад. 2(п.10) зад. 1(п.5),9 зад. 1-2(п.6),4 зад. 3-6(п.6),7,8 зад. 1-7(п.5)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1(п.9), зад. 3(п.4) зад. 7 (п.2),9 зад. 1-2(п.7),4 зад. 3-6(п.7),7,8 зад. 1-7(п.6)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1(п.6), зад. 2(п.5) зад. 1(п.10),9 зад. 1-2(п.8),4 зад. 3-6(п.8),7,8 зад. 1-7(п.7)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1(п.7), зад. 3(п.5) зад. 3(п.8),9 зад. 1-2(п.9),4 зад. 3-6(п.9),7,8 зад. 1-7(п.8)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1(п.6), зад. 2(п.1) зад. 4(п.9),9 зад. 1-2(п.10),4 зад. 3-6(п.10),7,8 зад. 1-7(п.9)
зад. 1-6, пункт 5 зад.1 (п.6), 3(п.6) зад. 5 (п.8), 9 зад..3 (п.3), 4 зад. 1 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.5), 2 (п.2) зад. 6 (п.3), 9 зад. 3 (п.4), 4 зад. 1 (п.2), 7,8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.4), 3 (п.7) зад. 7 (п.7), 9 зад. 3 (п.5),4 зад. 1 (п.3), 7,8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.3), 2 (п.3) зад. 8,9 зад. 3 (п.6),4 зад. 1 (п.4), 7,8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.2), 3 (п.8) зад. 2,9 зад. 3 (п.4),4 зад. 1 (п.5), 7,8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.10), 2 (п.4) зад. 1 (п. 6), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 1 (п.6), 7,8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.9), 3 (п.9) зад. 2,.9 зад. 1-2 (п.2),4 зад. 1 (п.7), 7,8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.8), 2 (п.2) зад. 3 (п.3), 9 зад. 1-2 (п.3),4 зад. 1 (п.8), 7,8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.7), 3 (п.10) зад. 4 (п.8), 9 зад. 1-2 (п.4),4 зад. 1 (п.9), 7,8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.6), 2 (п.4) зад. 5 (п.7), 9 зад. 1-2 (п.5),4 зад. 1 (п.10), 7,8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.5), 3 (п.9) зад. 6 (п.6),9 зад. 1-2 (п.6),4 зад. 2(п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 2 (п.5) зад. 7 (п.10),. 9 зад. 1-2 (п.7),4 зад. 2 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.3), 3 (п.8) зад. 8, 9 зад. 1-2 (п.8),4 зад. 2 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.2), 2 (п.7) зад. 1 (п.6), 9 зад. 1-2 (п.9),4 зад. 2 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.1), 3 (п.7) зад. 8, 9 зад.1-2 (п.10),4 зад. 2 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.9), 2 (п.4) зад. 2, 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 2 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.10), 3 (п.6) зад. 4 (п.6), 9 зад. 3 (п.2),4 зад. 2 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.9), 2 (п.8) зад. 7(п.7), 9 зад. 3 (п.3),4 зад. 2 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.8), 3 (п.5) зад. 1 (п.5), 9 зад. 3 (п.4),4 зад. 2 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.7), 2 (п.2) зад. 8,9 зад. 3 (п.5),4 зад. 2 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.6), 3 (п.4) зад. 4 (п.1), 9 зад. 3 (п.6),4 зад. 1 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.5), 2 (п.4) зад. 5 (п.2),9 зад. 3 (п.7),4 зад. 1 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.4), 3 (п.3) зад. 6 (п.1), 9 зад. 3 (п.8),4 зад. 1 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.3), 2 (п.10) зад. 7 (п.3), 9 зад. 3 (п.9),4 зад. 1 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.2), 3 (п.2) зад. 8,9 зад. 3 (п.10),4 зад. 1 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.1), 2 (п.9) зад. 4 (п.1), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 1 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.2), 3 (п.1) зад.3 (п.4), 9 зад. 1-2 (п.2),4 зад. 1 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.2), 2 (п.7) зад. 2, 9 зад. 1-2 (п.3),4 зад. 1 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.3), 3 (п.2) зад. 1 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.4),4 зад. 1 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.4), 2 (п.9) зад. 8,9 зад. 1-2 (п.5),4 зад. 1 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.5), 3 (п.3) зад. 7 (п.1),9 зад. 1-2 (п.6),4 зад. 2 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.5), 2 (п.5) зад. 3 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.7),4 зад. 2 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.7), 3 (п.4) зад. 2,9 зад. 1-2 (п.8),4 зад. 2 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.8) 2 (п.6) зад. 6 (п.3), 9 зад. 1-2 (п.9),4 зад. 2 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 9 Зад. 1 (п.9), 3 (п.5) Зад.5 (п.6), 9 Зад. 1-2 (п.10),4 Зад. 2 (п.4), 7,8 Зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.10), 2 (п.10) зад. 7(п.4), 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 2 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.9), 3 (п.6) зад.3 (п.10), 9 зад. 3 (п.2),4 зад. 2 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.10), 2 (п.2) зад. 2, 9 зад. 3 (п.3),4 зад. 2 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.8), 3 (п.7) зад. 8, 9 зад. 3 (п.4),4 зад. 2 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.6), 2 (п.3) зад. 4 (п.1),9 зад. 3 (п.5),4 зад. 2 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.7), 3 (п.8) зад. 4 (п.3),9 зад. 3 (п.6),4 зад. 2 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 2 (п.1) зад. 5 (п.5), 9 зад. 3 (п.7),4 зад. 3-6 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.5), 3 (п.7) зад. 7 (п.10),9 зад. 3 (п.8),4 зад. 3-6 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.8) 2 (п.3) зад. 4 (п.9), 9 зад. 3 (п.9),4 зад. 3-6 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.1), 3 (п.9) зад. 1 (п.1), 9 зад. 3 (п.10),4 зад. 3-6 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.2), 2 (п.2) зад. 2, 9 зад. 3 (п.5),4 зад. 3-6 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.1), 3 (п.10) зад. 5 (п.3), 9 зад. 3 (п.6),4 зад. 3-6 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 2 (п.9) зад. 6 (п.5), 9 зад. 3 (п.7),4 зад. 3-6 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.8), 3 (п.9) зад. 6 (п.7),9 зад. 3 (п.8),4 зад. 3-6 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.10), 2 (п.8) зад. 7 (п.1), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 3-6 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.10), 3 (п.8) зад. 5 (п.1), 9 зад. 1-2 (п.2),4 зад. 3-6 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.9), 2 (п.10) зад. 6 (п.2),9 зад. 1-2 (п.3),4 зад. 2 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п.4)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.8), 3 (п.7) зад. 3 (п.3), 9 зад. 1-2 (п.4),4 зад. 2 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.7), 2 (п.6) зад. 4 (п.4), 9 зад. 1-2 (п.5),4 зад. 2 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.6), 3 (п.6) зад. 7 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.6),4 зад. 2 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.5), 2 (п.5) зад. 8, 9 зад. 1-2 (п.7),4 зад. 2 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.4), 3 (п.5) зад. 6 (п.5),9 зад. 1-2 (п.8),4 зад. 2 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.3), 2 (п.10) зад. 2,9 зад. 1-2 (п.9),4 зад. 2 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.2), 3 (п.4) зад. 5 (п.5), 9 зад. 1-2 (п.10),4 зад. 2 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 5 зад. 1 (п.3), 2 (п.4) зад. 1 (п.2), 9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 2 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.8), 3 (п.3) зад. 1 (п.3), 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 2 (п.10), 7,.8 зад. 1-7 (п.3)
зад. 1-6, пункт 7 зад. 1 (п.5), 2 (п.3) зад. 3 (п.5), 9 зад. 3 (п.2),4 зад. 1 (п.1), 7,.8 зад. 1-7 (п. 4)
зад. 1-6, пункт 9 зад. 1 (п.6), 3 (п.2) зад. 1 (п.5), 9 зад. 3 (п.3),4 зад. 1 (п.2), 7,.8 зад. 1-7 (п.5)
зад. 1-6, пункт 1 зад. 1 (п.4), 2 (п.5) зад. 2 (п.3), 9 зад. 3 (п.4),4 зад. 1 (п.3), 7,.8 зад. 1-7 (п.6)
зад. 1-6, пункт 2 зад. 1 (п.8), 3 (п.1) зад. 1 (п.1), 9 зад. 3 (п.5),4 зад. 1 (п.4), 7,.8 зад. 1-7 (п.7)
зад. 1-6, пункт 3 зад. 1 (п.10), 2 (п.4) зад. 2, 9 зад. 3 (п.6),4 зад. 1 (п.5), 7,.8 зад. 1-7 (п.8)
зад. 1-6, пункт 4 зад. 1 (п.9), 3 (п.10) зад. 5 (п.3), 9 зад. 3 (п.7),4 зад. 1 (п.6), 7,.8 зад. 1-7 (п.9)
зад. 1-6, пункт 6 зад. 1 (п.2), 2 (п.7) зад. 7 (п.5), 9 зад. 3 (п.8),4 зад. 1 (п.7), 7,.8 зад. 1-7 (п.10)
зад. 1-6, пункт 8 зад. 1 (п.3), 3 (п.5) зад. 8,9 зад. 1-2 (п.1),4 зад. 1 (п.8), 7,.8 зад. 1-7 (п.1)
зад. 1-6, пункт 10 зад. 1 (п.4), 2 (п.10) зад. 9 (п.3), 9 зад. 3 (п.1),4 зад. 1 (п.9), 7,.8 зад. 1-7 (п.2)

Приложенные файлы

  • docx 25890801
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий