Тести до теми № 2

АУДІАЛЬНИЙ ДИКТАНТ
до теми № 2

(За кожне виконане завдання студент отримує 0,5 бала,
всього можна отримати 5 балів)

Як називають мешканців європейського континенту, зображених на малюнку-реконструкції:
а) австралопітек,
б) пітекантроп,
в) неандерталець,
г) кроманьйонець.

2. Як називають дійство людей, зображених на малюнку-реконструкції:
а) культ,
б) ритуал,
в) табу,
г) еволюція.

3. Який період давньої історії людства відтворено на малюнку-реконструкції:
а) пізній палеоліт,
б) бронзовий вік,
в) мезоліт,
г) ранній залізний вік.

4. Якому етапу археологічної періодизації давньої історії відповідає зображення на малюнку-реконструкції:
а) ранній палеоліт,
б) пізній палеоліт,
в) неоліт,
г) ранній залізний вік.

5. Яку назву носить дане зображення:
а) печерна скульптура,
б) наскальний малюнок,
в) орнамент,
г) гончарний виріб.

6. В якому стилі виконаний означений твір первісного мистецтва:
а) мезолітичний,
б) звіриний,
в) рослинний,
г) орнаментальний.


7. Як називається твір первісного мистецтва, зображений на мал. 7:
а) Венера Мілоська,
б) Палеолітична Венера,
в) Монна Ліза ,
г) Оранта.

8. На малюнку-реконструкції зображений:
а) кроманьйонець,
б) пекінська людина,
в) неандерталець,
г) австралопітек.

9. Віра в існування душі як надприродної субстанції – це:
а) тотемізм,
б) анімізм,
в) фетишизм,
г) магія.

10. Віра в надприродні можливості людини впливати на оточуючий світ – це:
а) культ,
б) тотемізм,
в) магія,
г) мистецтво.

15

Приложенные файлы

  • doc 25773698
    Размер файла: 27 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий