зразок титулка курсової

Н-6.01


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
(повне найменування вищого навчального закладу)
Кафедра комп’ютерних технологій в системах автоматики і управління
(повна назва кафедри, циклової комісії)






КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
(РОБОТА)


з Основ теорії надійності і технічної дагностики систем
(назва дисципліни)
на тему: Синтез систем управління з заданим рівнем надійності та розробка
їх діагностичного забезпечення





Студента (ки) ____ курсу __________ групи
напряму підготовки 6.050201
спеціальності

(прізвище та ініціали)
Керівник

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ____________
Кількість балів: _____Оцінка: ECTS _____

Члени комісії _____________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
_____________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
_____________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали



м. Івано-Франківськ – 2013 рік








13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215









Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 25679270
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий