задачи для решения

Задача 1

Державна екологічна інспекція, посилаючись на пункт 5 Положення про Державну екологічну інспекцію, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 року № 770, прийняла рішення про тимчасове припинення діяльності ТОВ «Поліфарба», що забруднювало довкілля викидами небезпечних хімічних речовин. ТОВ «Поліфарба» оскаржило рішення Державної екологічної інспекції до суду, посилаючись на те, що відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. На думку правників ТОВ «Поліфарба», позаяк Положення про Державну екологічну інспекцію є підзаконним актом, Державна екологічна інспекція не вправі ним керуватися для притягнення ТОВ «Поліфарба» до правової відповідальності.
Завдання: Чи має Конституція України пріоритет перед Положенням про Державну екологічну інспекцію? Яке рішення має прийняти суд?Задача 2
У ході приватизації державного підприємства хімічної промисловості (мала приватизація) на замовлення Фонду державного майна України проводився обов’язковий екологічний аудит. Однак висновки обов’язкового екологічного аудиту не були враховані Фондом державного майна України при приватизації державного підприємства.
Міністерство природи звернулося з позовною заявою до суду про визнання приватизації держаного підприємства недійсною у зв’язку з тим, що у ході приватизації не було враховано висновки обов’язкового екологічного аудиту. Як розв’язати справу?
Задача 3
В процесе строительства комбината биопрепаратов инициативная группа граждан во главе с биологом Короленко обратилась к местной государственной администрации с предложением провести общественную єколог ическую єкспертизу размещения указанного обьекта, учитывая, что его эксрплуатация может существенно ухудшить экологическую обстановку в регионе и вызвать непредвиденные генетические последствия у населения, которое проживает на этой территории.
Местная государственная администрация отказала в их просьбе, ссылаясь на то обстоятельство, что согласно проекта данного строительства уже проводилась государственная экспертиза и поэтому нет необходимости в проведении общественной экологической экспертизы. В ответ на отказ, Короленко при поддержке местной экологической организации стал требовать общественного обсуждения материалов строительства данного обьекта и обратился в суд с жалобой на действия администрации.
Дать характеристику правоотношен иям, что сложились: есть ли в данном случае нарушение экологических прав граждан?

Задача 4
Органами рибоохорони затримано риболовецький сейнер під прапором іноземної держави, що виловлював цінні види риб ( морські ссавці) допустив скидання паливо - мастильних матеріалів, відходів від очистки рибних та інших ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України без спеціального дозволу здійснення такої діяльності.
У процесі перевірки суднових документів та затриманого риболовецького сейнера було встановлено, що це не перша спроба рибалок іноземної держави добування живих ресурсів у виключній ( морській) економічній зоні нашої держави, внаслідок чого тій заподіяно збитків на суму близько 800 тисяч гривень.
Керівник рибоохорони виніс постанову про накладання на капітана судна штрафу 250 мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виробів і знарядь, за допомогою яких вчинено порушення вимог законодавства про виключну (морську) економічну зону, та звернувся з позовом до суду про відшкодування збитків. Капітан риболовецького сейнера оскаржив постанову про накладання штрафу як незаконну та заявив зустрічний позов про заподіяння йому моральної шкоди внаслідок незаконних дій працівників органів рибоохорони у процесі здійснення контролю та притягнення його до юридичної відповідальності.
Окреслити коло суспільних правовідносин, чи правомірні дії органів рибоохорони? Вирішіть справу.

Задача 5
До державного управління екологічної безпеки області звернулися з колективною скаргою жителі селища Вільшанки про припинення діяльності місцевого спиртового заводу, який систематично скидає відходи виробництва на поля фільтрації без спеціального очисного обладнання.
Працівники державного управління екологічної безпеки області у своїй відмові вказали, що застосування зазначених санкцій не належить до їх повноважень. За постановою керівництва державного управління на директора заводу та головного технолога накладено адміністративні штрафи розміром до семи десяти неоподатковуваних мінімумів заробітної плати громадян.
Крім того, громадяни мають право особисто звернутися до суду про відшкодування збитків, заподіяних їх здоров» ю та життю порушенням вимог екологічної безпеки. Вважаючи таку відповідь формальною, мешканці селища звернулися до прокурора району за захистом їх права на екологічну безпеку.
Визначити коло суспільних відносин;
чи є діяльність спиртозаводу екологічно небезпечною?
вирішити справу.
Задача 6
Радіолюбитель Н. Вирішив придбати радіостанцію для любительського радіозв’язку. У нього зажадали дозвіл УДЦР Український державний центр радіочастот про придбання радіоелектронного засобу. Він відмовився посилаючись на те, що закон не передбачає дозволу. Н. Звернувся до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди і зобов’язання продавця продати йому радіостанцію.Задача 7.
Частина території Лузанівки опинилася у другій охоронній зоні (зоні обмежень) лікувально-оздоровчої місцевості „Куяльник”, у зв’язку з чим житлові будинки у її межах не обладнані каналізацією. Мешканці Лузанівки звернулися до вас із проханням роз’яснити, чи мають вони право на підключення до каналізаційної мережі міста Одеси і до кого слід для цього звертатися.
Завдання: який правовий режим охоронних зон лікувально-оздоровчих місцевостей? Чи розрізняється правовий режим округів і зон санітарної охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів? Надати кваліфіковану відповідь на питання мешканів.

3адача 8
При медичному обстеженні групи громадян, які проживають поблизу лакофарбного заводу, були виявлені результати впливу шкідливих речовин на стан здоров'я більшості обстежених громадян. Витративши власні кошти на поновлення здоров'я, громадяни звернулися до керівництва лакофарбного заводу з вимогою :
- компенсувати їм витрати, понесені у зв'язку з лікуванням і придбанням ліків;
- придбати їм за рахунок заводу квартири в інших районах міста або закрити шкідливе виробництво;
Адміністрація заводу відмовила в задоволенні вимог громадян, після чого вони звернулися до суду з колективною позовною заявою.
1 .Які існують вимоги чинного законодавства до діяльності заводів і фабрик, що мають шкідливе виробництво?
2. Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 9
При в’їзді до міста Одеси на приватному автомобілі п. Зінкевич К. був зупинений інспектором ДАІ для перевірки вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобіля і шкідливого впливу їх фізичних чинників на довкілля. За результатами проведених замірів було зафіксовано значне перевищення встановлених нормативів і зроблено припис про внесення за попередній період поточного року збору за забруднення довкілля.
Вважаючи такі дії незаконними, п. Зінкевич К. відмовився виконувати припис. Інспектор ДАІ склав протокол про екологічне правопорушення і передав його до суду для розгляду справи.
Завдання: який порядок сплати збору за забруднення довкілля автотранспортом? Розв’язати справу.

Задача10
Пан Власенко регулярно брав відрами пісок з розташованого поблизу його дачі піщаного кар’єру. За цим заняттям його застав державний екологічний інспектор. Пан Власенко пояснив що він здійснював загальне використання надр, оскільки пісок, на його думку, належить до корисних копалинмісцевого значення, а тому він не допустив ніякого правопорушення. Державний екологічний інспектор склав протокол про адміністративне порушення ст847 Кодексу про адміністративні правопорушення , позаяк вважав, що загальне використання корисних копалин допускається тільки у межах своєї земельної ділянки, в той час як пан Власенко брав пісок з чужої земельної ділянки. Пан Власенко оскаржив постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності до суду.
Завдання: яке рішення має прийняти суд?

Задача 11
При перевірці діяльності акціонерного товариства “Тракторний завод” органами охорони навколишнього середовища було встановлено, що дане товариство систематично здійснює скидання стічних вод у водойму. Перевірка показала, що вміст забруднюючих речовин у стічних водах перевищує встановлені нормативи ГПС (гранично припустимих викидів і скидань). По даному факту на директора акціонерного товариства був накладений штраф і пред'явлений позов до суду про відшкодування збитку у зв'язку із забрудненням водойми. Директор акціонерного товариства від сплати штрафу відмовився, мотивуючи це тим, що він регулярно й відповідно до встановлених тарифів вносив платежі за забруднення.
Питання:
Чи є відмова директора акціонерного товариства від сплати штрафу обґрунтованим?
Який порядок плати за забруднення навколишнього середовища?
Чи є обґрунтованим позов органів охорони навколишнього середовища про відшкодування збитку, і які заходи відповідальності можуть застосовуватися в цьому випадку.

Задача 12
Отримавши у приватну власність земельну ділянку у межах прибережної захисної смуги річки Кучурганка для потреб ведення фермерського господарства, фермери без будь-яких дозволів і погоджень почали спорудження ставків у заплаві річки для потреб риборозведення. Через деякий час мешканці села Степанівна Роздільнянського району Одеської області почали скаржитися на підняття рівня грунтових вод і затоплення їхніх льохів, погребів, а подекуди – і земельних ділянок. Вони звернулися до суду з позовом до фермерів з вимогами привести русло річки Кучурганки до попереднього стану і відшкодувати завдані їм збитки.
Завдання: Розв'язати справу.

Задача 13
Фермер Козаченко приватизував земельну ділянку для ведення фермерського господарства загальною площею 5 га. Згодом він звернувся до сільської ради з заявою про безоплатну приватизацію додатково земельної ділянки для ведення садівництва площею 0,12 га. Сільрада відмовила у задоволенні його заяви, посилаючись на те, що він вже приватизував земельну ділянку для ведення фермерського господарства площею 5 га, а приватизація землі за чинним законодавством допускається лише один раз. Фермер Козаченко , посилаючись на ч.4 ст.116 Земельного кодексу , згідно з якою, приватизація земельних ділянок здійснюється один раз по кожному виду використання, оскаржив рішення сільської ради до місцевого суду.
Завдання: яке рішення має прийняти суд.Задача 14
ЗАТ «Сільгосптехніка» взяло в оренду земельну ділянку на узбережжі Чорного моря міста Одеси. За договором оренди з Одеською міською радою ділянка, що передавалася ЗАТ, включала також громадський підхід до пляжу загального використання. За наказом використання ЗАТ прохід до громадського пляжу було перегороджено. На вході було поставлено працівника, який збирав з громадян плату за прохід до громадського пляжу через територію, орендовану ЗАТ.
Студент2 курсу Юридичного факультету ОЮІ ХНУВС, прослухавши лекцію з екологічного права, дійшов до висновку, що дії ЗАТ «Сільгосптехніка» порушують право громадян на загальне використання природних ресурсів щодо доступу до громадянського пляжу і купання в морі. Він змістив огорожу, пояснивши охоронцеві , що його дії є незаконними. Охоронець викликав міліцію. Міліції студент пояснив, що дії ЗАТ «Сільгосптехніка» є незаконними, тому що порушують гарантоване Конституцією України право на загальне використання природних ресурсів, тому він, керуючись ст. 19 Цивільного кодексу України здійснив самозахист своїх прав і прав інших громадян, змістивши незаконно поставлену огорожу.
Що повинен здійснити міліціонер?
Задача 15
Новостворений коледж звернувся до районної державної адміністрації із заявою про придбання у власність земельної ділянки, яка є на праві користування у їх посередника - сільськогосподарського технікуму з метою зайнятися підприємницькою діяльністю. За рішенням районної державної адміністрації було складено договір купівлі - продажу вказаної земельної ділянки, після чого на їх частині розпочався монтаж конструкцій збірного намету для розташування машинно-тракторного парку.
Під час перевірки додержання законодавства державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища, встановивши ці обставини, підготував та передав матеріали до суду про визнання цієї угоди недійсною та виніс постанову про припинення проведення монтажних робіт до виникнення права власності на зазначені землі. Визначити коло суспільних правовідносин;
чи є підстави для виникнення права власності на землю у новоствореного коледжу? вирішити справу
Задача 16
Згідно з рішенням міської Ради народних депутатів частина міських лісових угідь разом з водоймою, що на них знаходиться, природним національним парком, регіональним ландшафтним парком, історико-культурним заповідником віднесено до категорії рекреаційної території з обмеженим режимом їх господарського використання.
Начальник міжрайонного лісового господарства Іванов М. Оскаржив це рішення до господарського суду, вважаючи, що зміну цільового використання лісових угідь здійснено з порушенням чинного законодавства.

Визначити коло суспільних відносин.
Чи підлягає скарга задоволенню?
Вирішити справу.Задача 17
Працівники екологічної інспекції з охорони Чорного моря, затримали групу осіб на рибальському сейнері, які без відповідного дозволу виловлювали рибні ресурси за межами територіальних вод.
Поставлені вимоги, що до відшкодування збитків, заподіяної власності держави незаконним виловом рибних ресурсів у виключеній (морській) економічній зоні, вони не визнали посилаючись на те, що їх діяльність здійснювалась за межами територіальних вод, а також у зоні вільного мореплавства. Звісно, тут можна здійснювати будь яку діяльність, що не суперечить принципу міжнародного морського права використання об'єктів (загальної спадщини людству). Вважаючи таке пояснення небгрунтованим, екологічна інспекція з охорони чорного моря звернулася з позовом до суду. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.

Задача 18
Під час перевірки держання законодавства про мисливство та полювання державний мисливський інспектор спільно з інспектором з охорони навколишнього природного середовища затримали на території земель фермерського господарства його господаря, що прогулювався в межах цих угідь з мисливським собакою, зброєю та капканами, без документа, який би посвідчував право мисливця.
На підставі цього інспектори склали протокол про адміністративне порушення правил полювання, наклали на нього адміністративний штраф у розмірі 500 гр. та подали позов до суду про стягнення збитків, заподіяних правопорушенням.
У суді фермер пояснив, що під час його затримання він перебував у межах належних йому сільськогосподарський угідь. Наявність мисливської зброї у нього обумовлено умовами безпеки у зв'язку з поширеністю на цій території останнім часом диких кабанів;капкани він пристосовує для добування кротів. Посвідчення мисливця немає, оскільки він не займається промисловим добуванням мисливських тварин.
Про те, що належні йому на праві власності угіддя відносяться до категорії мисливських він не знав. У документах, які посвідчують його право приватної власності на сільськогосподарські угіддя, це не зазначено.
Окреслити коло суспільних правовідносин; чи підлягає позов задоволенню; вирішити справу.

Задача 19
Територія СТО «Газ - Сервис» опинилася у другій охоронній зоні курорту(зоні обмежень), у зв’язку з чим їй було відмовлено у підготовці землевпорядної документації і наданні земельної ділянки в оренду. Станція оскаржила це рішення міськвиконкому до господарського суду,зазнавши,що фактично користується земельною ділянкою у розмірі 1.2га на протязі 15 років для стоянки автотранспорту і ніяких ремонтних робіт не виконує.
Завдання: який правовий режим охоронних зон курортів? Розв’язати задачу.Задача 20
За рішенням Одеської міської ради у приморській рекреаційній зоні обладнано стоянки для автотранспорту. Запроваджено платний проїзд до стоянок через територію рекреаційної зони. Громадська екологічна організація оскаржила рішення Одеської міської ради до суду, мотивуючи свої вимоги тим, що правовий режим рекреаційних зон не допускає можливості будівництва автостоянок і проїзд транспорту через їх територію: це забруднює атмосферне повітря і перешкоджає відпочинку людей на пляжах міста. Крім того, встановлення плати за проїзд через територію не належить до компетенції Одеської міської ради, позаяк суперечить нормам Закону „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.
Одеська міська рада проти позову заперечила, мовляв, збитки, заподіяні довкіллю, у повному обсязі компенсуються платою за паркування автотранспорту і за проїзд через територію рекреаційної зони. Наскільки їй відомо, жодних заборон щодо будівництва автостоянок і проїзду транспорту через територію рекреаційної зони чинне законодавство не містить.
Завдання: Чи дозволяється будувати автостоянки у рекреаційних зонах? Розв’яжіть справу.

Задача 21

У приморській рекреаційній зоні міста Одеси за рішенням Одеської міської ради надавалися земельні ділянки під будівництво житлових комплексів. Громадська екологічна організація звернулася до суду з позовом про визнання відповідних рішень Одеської міської ради недійсними і приведення земельних ділянок, на яких побудовано житлові комплекси, до попереднього стану. Громадська організація мотивувала свої вимоги тим, що правовий режим рекреаційних зон згідно з чинним законодавством не передбачає житлового будівництва.
Одеська міська рада проти позову заперечила, мовляв, житлові комплекси вже побудовано і люди отримали в них квартири. Знесення житлових комплексів призведе до великих збитків як місту, так і будівельній організації і громадянам, що втратять житло, право на яке гарантоване Конституцією України.

Завдання: Чи допускає правовий режим рекреаційних зон житлове будівництво? Розв’яжіть справу.


Задача 22
Пан Сидорчук на приватизованій ним для дачного будівництва земельній ділянці обладнав рекреаційну зону: парк атракціонів. Виконавчий комітет селищної ради, вважаючи, що згідно з законом рекреаційні зони можуть утворюватися тільки рішенням місцевої ради, подав позов до суду про припинення діяльності пана Сидорчука з експлуатації парку атракціонів.
Завдання: Чи можуть фізичні особи утворювати рекреаційні зони? Чи порушив пан Сидорчук закон, утворивши рекреаційну зону на своїй земельній ділянці? Яке рішення має прийняти суд?
Задача 23
У зв’язку з численними наріканнями громадськості на будівництво автозаправних станцій у центрі міста, міська рада подала позов до суду про заборону експлуатації АЗС на міській території, посилаючись на пункт „б” частини першої статті 15 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року, згідно з яким для розміщення на території міста підприємств необхідно отримати попередню згоду міської ради. У позовній заяві зазначалося, що на розміщення жодної АЗС на своїй території міська рада згоди не давала.
ТОВ „Барвінок”, яке було власником АЗС, заперечило проти позову, мовляв, міська рада затвердила проект відведення земельної ділянки для будівництва АЗС, який пройшов погодження усіх необхідних служб – це і є згодою міської ради на розміщення на території міста АЗС.
Завдання: Який порядок надання згоди місцевої ради на розміщення підприємств на території міста передбачає екологічне законодавство? Яке рішення має прийняти суд?
 

Задача 24
До Вас за консультацією звернулися представники громадської екологічної організації. Вони повідомили, що незабаром Одеською міською радою має розглядатися проект нового Генерального плану міста Одеси і попрохали роз'яснити, чи мають вони право ознайомитися з цим проектом і вносити до нього пропозиції і зауваження. Їх цікавило також, до кого слід звертатися з відповідними запитами.
1. Чи є проект Генерального плану міста Одеси екологічною інформацією?
2. Надайте кваліфіковану відповідь представникам громадської екологічної організації.

Задача 25
TOB «Чинник поступу» вирішило побудувати гідроелектростанцію для виробництва і постачання електроенергії. Керівництво ТОВ звернулося до вас за консультацією з проханням роз'яснити, які документи та дозволи потрібні для будівництва та експлуатації ГЄС за законодавством України?
Надайте кваліфіковану відповідь на поставлене питання.

Задача 26
Група жителів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення (гарантованого добровільного відселення), звернулася до місцевого суду з позовом до адміністрації ЧАЕС про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Суд відмовив їм у задоволенні позовних вимог, обґрунтовуючи свою відмову тим, що державою вживаються заходи щодо зниження захворюваності населення у цій зоні. Крім того, громадянам, які проживають у даній зоні, надаються пільги і компенсації, передбачені Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, що повною мірою компенсують завдану їм шкоду.
Громадяни звернулися з касаційною скаргою до вищестоящого суду.
Завдання: розв’язати справу.

Задача 27

У зв’язку з розміщенням полігону для захоронення відходів біля селища Білявка, його мешканці п.Воронько Н. Та п. Плекун З. Від імені населення звернулися до селищної ради з вимогою надати термінову інформацію щодо можливого впливу зазначеного об’єкту на довкілля на здоров’я населення.
Виконком селищної ради розглянув клопотання мешканців селища і у 20-денний термін повістив через місцеве радіо, що розміщення полігону не спричинить погіршення стану довкілля та здоров’я мешканців селища. Докладнішої інформації виконком надати не може, враховуючи характер діяльності зазначеного об’єкту та комерційну таємницю українсько-німецької фірми, що перебуває під охороною закону. Крім того, на даний час ще не має висновку державної екологічної експертизи, яка б містила комплексну оцінку впливу даного проекту на довкілля. У звернені виконкому також зазначалося, що всебічна інформація надаватиметься населенню через кожні три місяці, починаючи з часу початку роботи об’єкту, як це і визначено чинним законодавством.
Зазначені громадяни не задовольнилися цією інформацією і звернулися до суду з вимогою примусово забезпечити необхідною інформацією про наслідки введення в дію екологічно безпечного об’єкту.
Завдання: який порядок надання екологічної інформації містить законодавство України? Розв’язати справу.


Задача 28
Спільне підприємство, що діє на території області, здійснює підприємницьку діяльність щодо ввезення на територію України та реалізації вторинної сировини з зарубіжних країн. Міська Рада, на території якої функціонує орган управління спільного підприємства, прийняла рішення про заборону його діяльності, оскільки вона суперечить чинному законодавству в частині завезення в Україну особливо токсичних та екологічно небезпечних відходів.
Юридична фірма, яка обслуговує спільне підприємство, звернулася до господарського суду з позовом про визнання цього рішення незаконним, оскільки воно обмежує його господарську діяльність.
Визначити коло суспільних відносин.
Чи підлягає позов задоволенню?
Вирішити справу.

Задача 29
У району сан епідемічну станцію надійшла інформація від головного лікаря райлікарні про те, що до стаціонару на лікування з кооперативу „Сонечко” доставлено 12 робітниць, які виконували просапні роботи на ділянці полуниці. В інформації відмічалося, що за попереднім лабораторним дослідженням в організмах сапальниць виявлено концентрації патогенних мікроорганізмів та токсичних речовин понад допустимі кількості, затверджені Мінздоров’ям України, що напевне, стало результатом систематичного поливу угідь неочищеними стічними водами та використання отрутохімікатів для боротьби з шкідниками рослин.
Внаслідок проведеної перевірки районна сан епідемічна станція разом з органами Мінекобезпеки України комплексного аналізу ситуації встановлено, що наявність зазначених речовин у гумусному шарі ґрунту перевищена в 17 раз, що створює небезпеку для працюючих. Крім того, при натурному обстежені сільськогосподарських угідь зазначеного кооперативу виявлено 10 трупів диких тварин.
Районна санепідемічна станція передала наявні матеріали до районної прокуратури для вжиття заходів щодо захисту порушених прав громадян.
Які форми захисту екологічних прав передбачає чинне законодавство?
Як повинен відреагувати прокурор?

Задача 30
Громадянин Івушкін зайшов на територію національного парка. Працівники парку зупинили Івушкіна та попросили його надати відповідний документ. Який бі підтверджував його право на перебування на території парку. Івушкін обурився та відповів, що оскільки за Конституцією України всі природні ресурси належать народові України, то він має право перебувати там де йому заманеться користуватися в рамках закону природними ресурсами. Він наголосив, що зайшов до парку з метою відпочинку та не збирався завдавати шкоди йому.
Вирішить ситуацію. Чи потрібні будь-які документи для підтвердження свого права на перебування у національному парку? До якої форми власності належить національний парк? Яким законодавством (посилка на акти і статті) керувалися працівники національного парку. На яку норму Конституції посилався Івушкін? Обгрунтуйте відповідь.Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 25648304
    Размер файла: 88 kB Загрузок: 6

Добавить комментарий