Методичні рекомендації рішення задач на екзамен..


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ РІШЕННЯ ЗАДАЧ НА ЕКЗАМЕН З МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ.
І. ЗАДАЧА ПО ПЛАТІЖНОМУ БАЛАНСУ.
Задача1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РІШЕННЮ ЗАДАЧІ.
В ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ РОБОТІ МАЄ БУТИ:
УМОВА.
РОЗВЯЗАННЯ У ВИГЛЯДІ ТАБЛИЦІ ТА РІШЕННЯ З ПОЯСНЕННЯМ.
ВІДПОВІДЬ.
Умова.
Побудувати платіжний баланс і визначити:
а) стан офіційних валютних резервів (зменшення / збільшення);
б) стан платіжного балансу (профіцитний / дефіцитний/ збалансований);
в) надати оцінку його стійкості (короткострокова рівновага / середньострокова рівновага / довгострокова рівновага / відсутність рівноваги), якщо:
сальдо по торгівлі товарами (Merchandise trade) складає (-)500.000
сальдо по торгівлі послугами (Services trade) складає (+)500.000
сальдо по доходам від інвестицій (Investment income) складає (+)150.000
сальдо по трансфертам (Unilateral transfers) складає (-)160.000
сальдо руху довгострокових інвестицій (Foreign direct investments) (+)40.000
сальдо руху короткострокових інвестицій (Portfolio investments) (+)10.000
Розв’язання
Рахунок поточних операцій ПБсальдо по торгівлі товарами (-)500.000
сальдо по торгівлі послугами (+)500.000
сальдо по доходам від інвестицій (+)150.000
сальдо по трансфертам (-)160.000
Баланс по рахунку поточних операцій (-)10.000
Рахунок руху капіталу ПБсальдо руху довгострокових інвестицій (+)40.000
сальдо руху короткострокових інвестицій (+)10.000
Баланс по рахунку руху капіталу (+)50.000
офіційні резерви (-)40.000
Баланс 0
Розмір офіційних резервів − це сума сальдо балансу по рахунку поточних операцій та сальдо балансу по рахунку руху капіталу, але береться з протилежним знаком, тобто офіційні резерви = -10000 +( +50000)= −40000. Якщо офіційні резерви зі знаком «−», то це означає, що вони збільшилися. Якщо офіційні резерви зі знаком «+», то це означає, що вони зменшилися. У нашому випадку вони збільшилися.
Профіцит / дефіцит/ збалансованість платіжного балансу також визначається сумою сальдо балансу по рахунку поточних операцій та сальдо балансу по рахунку руху капіталу. Якщо отримуємо сальдо зі знаком «+»,то це профіцит платіжного балансу; якщо зі знаком «-», то це дефіцит платіжного балансу; якщо сальдо дорівнює «0», то платіжний баланс збалансований.
-10000 +( +50000)= +40000 – профіцит
Визначення рівноваги платіжного балансу.
Довгострокова рівновага = сальдо по торгівлі товарами + сальдо по торгівлі послугами. Якщо сума дорівнює 0, то існує довгострокова рівновага. У будь-якому іншому випадку довгострокова рівновага відсутня. -50000+50000=0 – довгострокова рівновага існує.
Середньострокова рівновага = сальдо балансу по рахунку поточних операцій + сальдо руху довгострокових інвестицій. Якщо сума дорівнює 0, то існує середньострокова рівновага. У будь-якому іншому випадку середньострокова рівновага відсутня. -10000+40000= +30000 – середньострокова рівновага не існує.
Короткострокова рівновага = сальдо офіційних резервів. Якщо сальдо офіційних резервів дорівнює 0, то існує короткострокова рівновага. У будь-якому іншому випадку короткострокова рівновага відсутня. Сальдо офіційних резервів дорівнює − 40000, тобто короткострокова рівновага не існує.
Відповідь
а) офіційні резерви збільшились на 40.000
б) платіжній баланс є профіцитнимв) довгострокова рівновага
Задача 2 . Приклад, як має бути представлена задача на екзамені.
Умова
Побудувати платіжний баланс і визначити:
а) стан офіційних валютних резервів (зменшення / збільшення);
а) стан платіжного балансу (профіцитний / дефіцитний/ збалансований);
б) надати оцінку його стійкості (короткострокова рівновага / середньострокова рівновага / довгострокова рівновага / відсутність рівноваги), якщо:
сальдо по торгівлі товарами (Merchandise trade) складає - 0
сальдо по торгівлі послугами (Services trade) складає - 0
сальдо по доходам від інвестицій (Investment income) складає (+)80.000
сальдо по трансфертам (Unilateral transfers) складає (-)60.000
сальдо руху довгострокових інвестицій (Foreign direct investments) (-)30.000
сальдо руху короткострокових інвестицій (Portfolio investments) (-)20.000
Розв’язання
Рахунок поточних операцій ПБсальдо по торгівлі товарами 0
сальдо по торгівлі послугами 0
сальдо по доходам від інвестицій (+)80.000
сальдо по трансфертам (-)60.000
Баланс по рахунку поточних операцій (+)20.000
Рахунок руху капіталу ПБсальдо руху довгострокових інвестицій (-)30.000
сальдо руху короткострокових інвестицій (-)20.000
Баланс по рахунку руху капіталу (-)50.000
офіційні резерви (+)30.000
Баланс 0
Розмір офіційних резервів знаходиться як сума сальдо балансу по рахунку поточних операцій та сальдо балансу по рахунку руху капіталу, але береться з протилежним знаком, тобто офіційні резерви = +20000 +( -50000)= +30000. Якщо офіційні резерви зі знаком «-», то це означає, що вони збільшилися. Якщо офіційні резерви зі знаком «+», то це означає, що вони зменшилися. У нашому випадку вони зменшилися.
Профіцит / дефіцит платіжного балансу також визначається сумою сальдо балансу по рахунку поточних операцій та сальдо балансу по рахунку руху капіталу. Якщо отримуємо сальдо зі знаком «+»,то це профіцит платіжного балансу, якщо зі знаком «-», то це дефіцит платіжного балансу, якщо сальдо дорівнює «0» нулю, то платіжний баланс збалансований.
+20000 +(−50000)= −30000 - дефіцит
Визначення рівноваги платіжного балансу.
Довгострокова рівновага = сальдо по торгівлі товарами + сальдо по торгівлі послугами. Якщо сума дорівнює 0, то існує довгострокова рівновага. У будь-якому іншому випадку довгострокова рівновага відсутня.0+0=0 – довгострокова рівновага існує.
Середньострокова рівновага = сальдо балансу по рахунку поточних операцій + сальдо руху довгострокових інвестицій. Якщо сума дорівнює 0, то існує середньострокова рівновага. У будь-якому іншому випадку середньострокова рівновага відсутня. +20000+(-30000)= -10000 – середньострокова рівновага не існує.
Короткострокову рівновагу визначає сальдо офіційних резервів. Якщо сальдо офіційних резервів дорівнює 0, то існує короткострокова рівновага. У будь-якому іншому випадку короткострокова рівновага відсутня. Сальдо офіційних резервів дорівнює +30000, тобто короткострокова рівновага не існує.
Відповідь
а) офіційні резерви зменшились на 30.000
б) платіжній баланс є дефіцитним
в) довгострокова рівновага
ІІ. РІШЕННЯ ЗАДАЧА ПО КРОС-КУРСУ.
Задача. Розрахувати крос-курси. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РІШЕННЮ ЗАДАЧІ
USD/EUR 0.7665 0.7673
CAD/USD 0.9650 0.9660CAD/EUR - ?GBP/USD 1.5258 1.5264
CAD/USD 0.9650 0.9660
GBP/CAD - ?
USD/JPY 100.05 100.29
USD/CHF 0.9542 0.9556
CHF/JPY - ?Для рішення задачі необхідно знати наступний теоретичний матеріал.
Валютне котирування і валюта котирування Торгівля на валютному ринку здійснюється на базі встановлення обмінного курсу валют. Процес встановлення валютного курсу є котируванням валют.
Існує два основні методи котирування іноземної валюти до національної:
Пряме котирування
Непряме котирування
Пряме котирування – це котирування, при якому курс одиниці іноземної валюти (базова валюта) виражається в національній валюті (валюта, що котирується). Це вираження одиниці іноземної валюти у національній: 1долар =10 гривням ( для України, для США – це непряме котирування).
База котирування ( базова валюта) - це валюта відносно якої котирується інші валюти, (звичайно це валюта, яка визнається у всьому світі , але іноді з історичних причин базовою валютою є більш мілка валюта). Переважно долар США використовується у вигляді базової валюти.
Валюта котирування – це валюта, що котирується відносно базової валюти.
Базова валюта у котируванні завжди стоїть на першому місці, а валюта котирування на другому місці. Так, вираження USD/ EUR = 0,678 означає, що долар США є базовою валютою, а євро є валютою котирування і що за 1 USD дають 0,678 EUR.
Непряме котирування – це вираження одиниці національної валюти в іноземній. Переважно цей метод застосовується у Великобританії та її колишніх колоніях:1фунт стерлінгів=0.7доларів.
Між двома цими методами немає економічної різниці, сутність валютного курсу єдина. Різні методи котирування створюють практичні зручності для валютних операторів, тому що виключають необхідність в додаткових розрахунках. Котирування по прямому методу на двох ринках повинні бути оберненими, тобто вартість курсового перерахунку валюти рівна 0.
Пряме котирування = 1/ Обернене котируванняКотирування валют для торгово-промислової клієнтури , як правило, базується на крос-курсі.
Крос-курс:
це співвідношення між двома валютами, яке випливає з їх курсів щодо третьої валюти;
це курс, де долар не є валютою, що торгується;
це курс обміну між двома валютами за виключенням долара США.
Існує три правила розрахунку Bid та Offer (тобто спреда) крос-курсу.
Перша правило. Застосовується для розрахунку Bid та Offer (тобто спреду) крос-курсу для валют з прямими котируваннями до долару США ( тобто долар є базою котирування для обох валют):
для отримання лівої сторони bid крос - курсу необхідно поділити сторону bid доларового курсу валюти, що виступає у крос-курсі валютою котирування, на сторону offer доларового курсу валюти, яка в крос курсі є базою котирування;
для отримання правої сторони offer крос - курсу необхідно поділити сторону offer доларового курсу валюти, що виступає у крос-курсі валютою котирування, на сторону bid доларового курсу валюти, яка в крос-курсі є базою котирування.
ПРИКЛАД.
USD/JPY 100.05 100.29
USD/CHF 0.9542 0.9556
CHF/JPY - ?Bid CHF/JPY = 100.05/0.9556= 104,70
Offer CHF/JPY = 100.29/0.9542= 105,10Відповідь. CHF/JPY= 104,70 - 105,10
Друге правило. Застосовується для розрахунку Bid та Offer ( тобто спреду) крос-курсу для валют з прямим та непрямим котируваннями до долару США , де долар є базою котирування тільки для однієї з валют:
для отримання лівої сторони bid крос-курсу необхідно помножити сторони bid доларових курсів цих валюти;
для отримання правої сторони offer крос - курсу необхідно помножити сторони offer доларових курсів цих валюти.
ПРИКЛАД.
USD/EUR 0.7665 0.7673
CAD/USD 0.9650 0.9660CAD/EUR - ?Bid CAD/EUR = 0.7665 х 0.9650=0.7397
Offer CAD/EUR = 0.7673 х 0.9660=0.7412
Відповідь. CAD/EUR=0.7397 - 0.7412Третє правило. Застосовується для розрахунку Bid та Offer ( тобто спреду) крос-курсу для валют з непрямими котируваннями до долару США ( тобто долар є валютою котирування для обох валют):
для отримання лівої сторони bid крос курсу необхідно поділити сторону bid доларового курсу валюти, що виступає у крос-курсі базовою валютою, на сторону offer доларового курсу валюти, яка в крос курсі є валютою котирування;
для отримання правої сторони offer крос - курсу необхідно поділити сторону offer доларового курсу валюти, що виступає у крос-курсі базовою валютою, на сторону bid доларового курсу валюти, яка в крос-курсі є валютою котирування.
ПРИКЛАД.
GBP/USD 1.5258 1.5264
CAD/USD 0.9650 0.9660
GBP/CAD - ?
Bid GBP/CAD = 1.5258/0.9660 = 1.5795
Offer GBP/CAD = 1.5264/0.9650= 1.5818
Відповідь. GBP/CAD =1.5795 − 1.5818

Задача. Розрахувати крос-курси. Приклад, як має бути представлена задача на екзамені.
1.USD/EUR 0.7665 0.7673
CAD/USD 0.9650 0.9660CAD/EUR - ?Bid CAD/EUR = 0.7665 х 0.9650=0.7397
Offer CAD/EUR = 0.7673 х 0.9660=0.7412
Відповідь. CAD/EUR=0.7397 - 0.74122.GBP/USD 1.5258 1.5264
CAD/USD 0.9650 0.9660
GBP/CAD - ?
Bid GBP/CAD = 1.5258/0.9660 = 1.5795
Offer GBP/CAD = 1.5264/0.9650= 1.5818
Відповідь. GBP/CAD =1.5795 − 1.5818
3.USD/JPY 100.05 100.29
USD/CHF 0.9542 0.9556
CHF/JPY - ?Bid CHF/JPY = 100.05/0.9556= 104,70
Offer CHF/JPY = 100.29/0.9542= 105,10Відповідь. CHF/JPY= 104,70 - 105,10
ІІІ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ПО ФОРВАРДНОМУ КУРСУ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ написання, рішення та оформлення завдання з визначення форвардного курсу.
Задача.
Американська компанія має долари, але хоче розмістити депозит в євро на 3 місяця , бо % по депозитам у євро вище, ніж в доларах. Тому сьогодні вона буде купувати євро за долари США. Але через три місяці американській компанії знову знадобляться долари США, тому вона вже буде купувати долари США за євро, або продавати євро за долари США.
1.Розрахувати форвардний курс за яким американська компанія через 3 місяці буде купувати долари за євро, тобто курс Оffer ( компанія купує долари за євро за курсом Оffer , тобто купує базову валюту за валюту котирування; а банк продає долари за євро за курсом Оffer, тобто продає базову валюту за валюту котирування ).
2.Розрахувати форвардний курс за яким американська компанія через 3 місяці продавала б долари за євро, якщо б сьогодні вона купувала долари за євро, а через три місяці їй знадобилися б євро, тобто курс Bid ( компанія продає долари США за євро за курсом Bid, тобто продає базову валюту за валюту котирування; а банк купує долари за євро за курсом Bid, тобто купує базову валюту за валюту котирування ).
Курс спот: Bid Offer
USD/EURO = 1.4995 – 1.5005
3-х місячні ставки по депозитам у доларах і євро.
Bid (%) Offer(%)
USD
EURO 3.875
5.875 4.125
6.125
Алгоритм розв’язання задачі.
Для того, щоб покласти на депозит євро компанія має продати долари і купити євро. Тому вона продає долари за євро сьогодні за курсом спот і одночасно укладає угоду форвард щодо купівлі доларів США за євро за курсом форвард, розрахунок якого відбувається наступним чином:
Форвардний курс «аутрайт» = курс спот ± форвардні пункти
Форвардні пункт також розраховуються як bid та offer (залежно від купівлі чи продажу валюти) за спеціальними формулами:

1.Форвардні пункти bid = Спот bid х (% валюти котирування bid - % базової валюти offer) х Кількість днів угоди / (360х100) + ( % базової валюти offer х Кількість днів угоди).
Форвардний курс «аутрайт» bid = курс спот bid ± форвардні пункти bid
2.Форвардні пункти offer = Спот offer х (% валюти котирування offer - % базової валюти bid) х Кількість днів угоди / (360х100) + ( % базової валюти bid х Кількість днів угоди).
Форвардний курс «аутрайт» offer = курс спот offer ± форвардні пункти offer
Кількість днів в угоді = кількість місяців х на кількість днів в одному місяці (в місяці 30 днів)
Якщо форвардна угода укладається, наприклад, на 3місяці 15 днів або на 6 місяців 5 днів, то розрахунок форвардного курсу має певні особливості, які ми не розглядаємо.
Існує правило, яке дозволяє на основі відсотка по валютним депозитам визначити з дисконтом чи з премією буде котируватися валюта. Сутність його полягає в тому, що валюта з високою відсотковою ставкою за певний період котирується з дисконтом відносно валюти з низькою процентною ставкою на ринку форвард; а валюта із низькою процентною ставкою котирується на ринку форвард із премією відносно валюти з високою процентною ставкою. Процентні ставки по депозитам, що беруться при розрахунку форвардного курсу є ставками євроринку. Для валютного дилера, який працює на міжнародних ринках, агентство Рейтер надає інформацію про поточні значення ставок форвардних пунктів на стандартні строки. Дані пункти котируються разом з процентними ставками по депозитам.
Таким чином, спочатку розрахуємо курс offer, бо за першою умовою компанія через 3 місяці буде купувати долар США за євро, а потім bid, бо за другою умовою, компанія продавала б долар США за євро через 3 місяці.
Форвардні пункти (offer) =1.5005 х (6.125-3.875) х 90 днів/ 360х100+ (3.875 х 90) = +0.0084
Форвардний курс (offer) = курс спот (offer USD/EURO) ± форвардні пункти (offer)
Форвардний курс (offer) = 1.5005+0.0084= 1,5089
Форвардні пункти ( bid) = 1.4995 х (5.875- 4.125) х 90 днів /360х100+ (4.125х90)= + 0,0065
Форвардний курс ( bid)= курс спот ( bid USD/EURO) ± форвардні пункти ( bid)
Форвардний курс (bid)= 1.4995 +0,0065=1,5060
У нашому випадку ми форвардні пункти до спот курсу додаємо, бо процентна ставка по депозитам у валюті котирування більше ніж по депозитам у базовій валюті.
Котировка форвардних пунктів, що надається банківськими дилерами, буде виглядати наступним чином:
BidOffer
USD/EURO курс спот1.4995 - 1.5005
+ 3-міс. Форвард, пункти 65 - 84
3-міс.курс аутрайт 1.5060 - 1.5089
Відповідь. Таким чином, форвардний курс bid валютної пари USD/EURO, тобто продаж доларів США за євро буде складати 1,5060, а форвардний курс offer USD/EURO, тобто купівлі доларів США за євро буде складати 1,5089.
ПРИКЛАД РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПО ФОРВАРДНОМУ КУРСУ НА ЕКЗАМЕНІ.
На екзамені буде запропонований такий варіант умови задачі.
Задача
Умова
1.Розрахувати форвардний курс за яким компанія через 6 місяців придбає євро за фунти стерлінги ( це курс Bid чи Offer ?)
2. Розрахувати форвардний курс за яким компанія через 6 місяців продасть євро за фунти стерлінги ( це курс Bid чи Offer ?)

Курс спот: Bid Offer
GBP/ EURO = 1,995 – 2,005
6-ти місячні ставки по депозитам у фунтах стерлінгах і євро.
Bid (%) Offer(%)
EURO
GBP 5.875
7.885 6.005
8.005
Рішення.
Знаходимо курс Bid, курс за яким будуть купувати через 6 місяці євро і продавати фунти стерлінги, бо у нашому котируванні фунти стерлінги є базовою валютою, а євро є валютою котирування.
Форвардні пункти bid = Спот bid х (% валюти котирування bid - % базової валюти offer) х Кількість днів угоди / (360х100) + ( % базової валюти offer х Кількість днів угоди).
Форвардний курс «аутрайт» bid = курс спот bid ± форвардні пункти bid
А) Форвардні пункти bid= 1.995 х (5.875 – 8.005) х 180/ ( 360х100) + ( 8.005 х 180)= −0.021
Б) Форвардний курс «аутрайт» bid= 1.995 –0.020= 1.975
Знаходимо курс Offer, тобто це курс за яким будуть купувати фунти стерлінги і продавати євро.
Форвардні пункти offer = Спот offer х (% валюти котирування offer - % базової валюти bid) х Кількість днів угоди / (360х100) + ( % базової валюти bid х Кількість днів угоди).
Форвардний курс «аутрайт» offer = курс спот offer ± форвардні пункти offer
А) Форвардні пункти offer = 2,005 х (6.005 – 7.885) х 180/ ( 360х100) + ( 7.885 х 180)= − 0.018
Б) Форвардний курс «аутрайт» offer = 2.005 –0.018=1.987
Відповідь до задачі повинна бути записана наступним чином:
BidOffer
GBP/ EURO курс спот 1.995 2,005
− 6-міс. Форвард, пункти 20 18
6-міс.курс аутрайт 1.975 1.987
Відповідь : 1.Форвардний курс Bid за яким компанія через 6 місяців придбає євро за фунти стерлінги дорівнює GBP/ EURO = 1.978
2. Форвардний курс Offer за яким компанія через 6 місяців продасть євро за фунти стерлінги дорівнює GBP/ EURO=1.987.
ІV ЗАДАЧІ НА ІНДЕКСИ.
ІНДЕКС ДОУ-ДЖОНСА Нью-Йоркської фондової біржі – середній показник курсів акцій групи провідних компаній США. Сьогодні він розраховується шляхом простого складання цін акцій і поділом ції суми на корегуючий коефіцієнт ( корегуючий фактор) К.
К враховує зміни з акціями, що відбуваються протягом дня розрахунку Індексу Доу Джонса.

DJIA = сума цін акцій (30 промислових компаній, або 20 залізничних компаній, або 15 комунальних фірм)/ К= певної кількості пунктів ( індекс Доу Джонса вказується у пунктах)

Індекс NIKKEI 225 найбільш широкий показник, що використовується на Японському фондовому ринку. Він складається з 225 компаній, які найбільш активно торгують у першій секції Токійської біржі. Методика розрахунку аналогічна розрахунку індекса Доу Джонса.
Формула визначення індексів Доу Джонса та Ніккей:
І=РКР– вартість акції;
К – корегуючий коефіцієнтФормула визначення корегуючого коефіцієнту К:
К=Р (з урахуванням змін)Індекс на кінець попереднього дняДля рішення задач по індексам необхідно запам’ятати такі правила.
Корегуючий коефіцієнт ( К ) перераховується щодня, якщо виконуються одночасно дві умови.
Для промислового індексу Доу Джонса:
Перша умова. Мають відбутися будь-які зміни з акціями ( банкрутство змінами з акціями не вважається).
Друга умова. Індекс наступного дня має змінитися у порівнянні з індексом попереднього дня більше ніж на 5 пунктів ( пункти абсолютна величина).
Для транспортного індексу Доу Джонса.
Перша умова. Мають відбутися будь-які зміни з акціями ( банкрутство змінами з акціями не вважається).
Друга умова. Індекс наступного дня має змінитися у порівнянні з індексом попереднього дня більше ніж на 2 пункти ( пункти абсолютна величина).
Для комунального індексу Доу Джонса.
Перша умова. Мають відбутися будь-які зміни з акціями ( банкрутство змінами з акціями не вважається).
Друга умова. Індекс наступного дня має змінитися у порівнянні з індексом попереднього дня більше ніж на 1 пункт ( пункти абсолютна величина).
Для індексу NIKKEI.
Перша умова. Мають відбутися будь-які зміни з акціями ( банкрутство змінами з акціями не вважається).
Друга умова. Індекс наступного дня має змінитися у порівнянні з індексом попереднього дня на будь-яку величину.
Якщо виконується лише одна умова або відсутні дві, то К не перераховується і індекс на сьогодні розраховується тільки на основі К попереднього дня.
Методика рішення задачі.
На кінець біржового дня промисловий індекс Доу Джонса складає 40 пунктів. Наступного дня ціни на акції компаній А,В,С, D, E складали 20, 80,40, 60, 50 відповідно. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії D у співвідношенні 3: 1, виплати по дивідендам акцій компанії А знизились на 20%, а виплати по дивідендам акцій компанії В збільшились на 30%, а 40% привілейованих акцій компанії С були замінені на прості і в кінці біржового дня ціни були відповідно 80, 70, 90, 50, 40. Наступного біржового дня компанія D стає банкрутом і в кінці біржового дня ціни були відповідно 60, 50, 70, 50 та 40 для компанії F. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії А у співвідношенні 5: 1, виплати по дивідендам акцій компанії В знизились на 5% і в кінці біржового дня ціни були відповідно 80, 40, 50, 70, 60. Розрахуйте біржовий індекс Доу Джонса для промислових компаній на кінець кожного біржового дня.
Необхідно записати умову задачі за запропонованою методикою.
Промисловий індекс Доу Джонса складає 40 пунктів ( це орієнтир у розрахунках, щоб знати скільки цифр має бути після коми ) > 5 пунктів ( бо індекс промисловий) + зміни з акціями ( окрім банкрутства)
А В C D E
80 40 60 50
А В C D E
20 80 40 60 50
20% 30% 40% 3:1
70 90 50 40
3. А В C D E F
80 70 90 50 40
0
50 70 0 50 40
4. А В C E F
60 50 70 50 40
5:1 5%
80 40 50 70 60
Пояснення записи умови. Для спрощення розрахунків спочатку записуємо ціни акцій на кінець попереднього дня. Потім зміни з акціями, що відбулися у день розрахунку індексу, і ціни акцій на кінець дня розрахунку.
Рішення.
День. Індекс Доу Джонса на перший день в задачах розрахується як середньоарифметичний показник. Ніякого перерахунку К не відбувається, бо відсутні будь які зміни з акціями.
Перший день.
А В C D E
80 40 60 50
І д.д. = (20+80+40+60+50)/ 5 ( кількість компаній) =50 ( індекс на початок і кінець першого дня)
Другий день.
А В C D E
20 80 40 60 50
20% 30% 40% 3:1
80 70 90 50 40
На початок дня І.Д.Д.( індекс Доу Джонса) розраховується з врахуванням К попереднього дня, який дорівнює у даному випадку 5.
І.Д.Д. = (80+70+ 90+50+40) / 5 = 66 ( індекс на початок другого дня. Для розрахунку складаємо ціна акцій на кінець другого дня та ділимо на К попереднього дня)
Порівнюємо індекс на кінець першого дня (50 пунктів) і на початок другого дня ( 66 пунктів), тобто 50 – 66 = 16 пунктам.
Індекс змінився на 16 пунктів, що більше ніж на 5 пунктів ( бо у нас промисловий індекс). Виконується перша умова перерахунку К. Також, відбулися зміни з акціями. Значить, необхідно перерахувати К.
Перераховуємо К, який розраховується як сума акцій поділена на індекс Доу Джонса (І.Д.Д.) на кінець попереднього дня.
Сума акцій береться наступним чином: якщо у компанії відбулися зміни з акціями на день розрахунку І.Д.Д., то у розрахунок береться ціна на акції на кінець дня розрахунку, якщо ніяких змін по акціям компанії в день розрахунку не відбувалося, то береться в розрахунок К ціна на акції попереднього дня. Якщо відбулося подрібнення акцій, то у розрахунок К береться ціна акції компанії попереднього дня поділена на число подрібнення.
К= (80 +70+90+60:3+50)/50= 6
Перераховуємо І.Д.Д. на кінець 2 дня вже з К=6.
І.Д.Д. = (80+70+ 90+50+40) / 6 = 55 ( це І.Д.Д. на кінець 2 дня).
Третій День.

А В C D E F
80 70 90 50 40
0
50 70 0 50 40
І.Д.Д. ( на початок 3 дня) = 60+50 + 70+50+40/6 (6 це К попереднього дня) = 45 ( І.Д.Д. на початок 3 дня і на кінець 3 дня)
1. Якщо компанія D стала банкрутом, то ця компанія при розрахунках дня вже не враховується .
2. Банкрутство не є зміною акцій, тому, хоча І.Д.Д. на початок 3 дня (45 пунктів) і змінився у порівняні з індексом на кінець 2 дня (55 пунктів) на 10 пунктів ( що більше ніж на 5 пунктів), але не виконується друга умова зміни з цінами на акції, тому К не перераховується і І.Д.Д. на кінець 3 дня буде 45 пунктів.

Четвертий день.
А В C E F
60 50 70 50 40
5:1 5%
80 40 50 70 60
І.Д.Д. ( на початок 4 дня) = 80+40+50+70+60 / 6= 50 ( на початок і кінець 4 дня).
Порівнюємо І.Д.Д. на кінець 3 дня (45) і на початок 4 дня ( 50), тобто 45-50 = 5. Зміни відбулись на 5 пунктів. Але для перерахунку К промисловий індекс має змінитися більше ніж на 5 пунктів, а у нас рівно на 5, то перерахунку К не відбувається, хоча є зміни з акціями. Але дві умови мають відбуватись одночасно. Нагадаємо, що І.Д.Д. транспортний має змінитися більше ніж на 2 пункти, а комунальний І.Д.Д. більше ніж на 1 пункт. NIKKEI має змінитися на будь-яку величину.
ВІДПОВІДЬ. І.Д.Д на кінець 1дня=50; 2дня=55; 3дня=45; 4дня=50

Приклади рішення задач на екзамені.
Умову можна не переписуєте. Але обов’язково записати умову за запропонованою методикою. У протилежному випадку переписати повністю умову з білету у екзаменаційну роботу.
ЗАДАЧА. На кінець біржового дня транспортний індекс Доу Джонса складає 8, 214 пунктів. Наступного дня ціни на акції компаній А,В,С, D, E складали 18,12,14,10,8 відповідно. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії В у співвідношенні 2: 1, виплати по дивідендам акцій компанії С знизились на 15%, а виплати по дивідендам акцій компанії D збільшились на 18%, а 35% привілейованих акцій компанії А були замінені на прості і в кінці біржового дня ціни були відповідно 12, 16, 18, 16, 14. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії А у співвідношенні 3: 1, виплати по дивідендам акцій компанії D знизились на 10%, а компанія В стає банкрутом і в кінці біржового дня ціни були відповідно 15, 19, 10, 16 та 18 для F. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії Е у співвідношенні 2: 1, виплати по дивідендам акцій компанії F знизились на 15%, а виплати по дивідендам акцій компанії D збільшились на 25% і в кінці біржового дня ціни були відповідно 12, 11, 15, 17, 16. Розрахуйте біржовий індекс Доу Джонса для транспортних компаній на кінець кожного біржового дня.
ПРИКЛАД ЗАПИСУ УМОВИ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ РОБОТУ.
Транспортний індекс Доу Джонса складає 8, 214 пунктів ( нагадуємо, що 8,214 пунктів це орієнтир у розрахунках, щоб знати скільки цифр має бути після коми ) > 2 пунктів + зміни з акціями ( окрім банкрутства)
А В C D E
12 18 14 10 8
А В C D E
12 18 14 10 8
35% 2:1 15% 18%
12 16 18 16 14
3. А В C D E F
12 16 18 16 14 0
3:1 010%
15 0 19 10 16 18
4. А C D E F
15 19 10 16 18
25% 2:1 15%
12 11 15 17 16
РІШЕННЯ.
1 День.
І.Д.Д. = 12 + 18+ 14 + 10 + 8 / 5 = 12,400 ( І.Д.Д. на початок і на кінець 1 дня)
2 День.
І.Д.Д=(12 + 16 + 18 + 16+ 14) / 5 = 15,200 ( І.Д.Д. на початок 2 дня)
12,4 - 15,2= 2,8 пунктів > 2 пунктів + зміни з акціями
К = (12+18:2+18+16+8)/12,4= 5,081
І.Д.Д=(12 + 16 + 18 + 16+ 14) / 5,081= 14,958( І.Д.Д. на кінець 2 дня)
3 День.
І.Д.Д=(15 + 19+ 10+ 16 +18 ) / 5,081 = 15,351 ( І.Д.Д. на початок 3 дня)
14,958 - 15, 351= 0, 393 пунктів < 2 пунктів , хоча зміни з акціями є
К не перераховуємо і І.Д.Д. на кінець 3 дня =15,351
4 День.
І.Д.Д=(12 + 11+ 15+ 17 +16 ) / 5,081 =13, 974 ( І.Д.Д. на початок 4 дня)
15,351- 13,974 = 1,377 < 2 пунктів , хоча зміни з акціями є
К не перераховуємо і І.Д.Д. на кінець 4 дня залишається як і на початок =13,974
ВІДПОВІДЬ. І.Д.Д на кінець 1дня=12,400; 2дня=14,958; 3дня=15,351; 4дня=13,974
СПРОБУЙТЕ ДВІ ОСТАННІ ЗАДАЧІ РІШИТИ САМОСТІЙНО, А ПОТІМ ПЕРЕВІРИТИ СЕБЕ.
ЗАДАЧА. На кінець біржового дня комунальний індекс Доу Джонса складає 4, 206 пунктів. Наступного дня ціни на акції компаній А,В,С, D, E складали 12,8,10, 6,14 відповідно. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії D у співвідношенні 3: 1, виплати по дивідендам акцій компанії С знизились на 20%, а виплати по дивідендам акцій компанії Е збільшились на 30%, а 40% привілейованих акцій компанії А були замінені на прості і в кінці біржового дня ціни були відповідно 10, 12, 14, 5, 7. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії А у співвідношенні 2: 1, виплати по дивідендам акцій компанії D знизились на 10%, а 15% привілейованих акцій компанії В були замінені на прості і в кінці біржового дня ціни були відповідно 5, 9, 10, 6, 8. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії С у співвідношенні 3: 1, виплати по дивідендам акцій компанії А знизились на 5%, а виплати по дивідендам акцій компанії D збільшились на 20% і в кінці біржового дня ціни були відповідно 8, 11, 5, 7, 6. Розрахуйте біржовий індекс Доу Джонса для комунальних компаній на кінець кожного біржового дня.
Комунальний індекс Доу Джонса складає 4, 206 > 1 пункт + зміни з акціями ( окрім банкрутства)
А В C D E
12 8 10 6 14
А В C D E
12 8 10 6 14
40% 20% 3:1 30%
10 12 14 5 7
3. А В C D E
10 12 14 5 7
2:1 15% 10%
5 9 10 6 8
4. А В C D E
5 9 10 6 8
5% 3:1 20%
8 11 5 7 6
РІШЕННЯ.
1 День.
І.Д.Д. = (12+8 +10 + 6 + 14) / 5 = 10 ( І.Д.Д. на початок і на кінець 1 дня)
2 День.
І.Д.Д=( 10 +12+14 + 5+7) / 5 = 9,600 ( І.Д.Д. на початок 2 дня)
10,000 - 9,600= 0,400 пунктів < 1 пункту , хоча зміни з акціями є
К не перераховуємо і І.Д.Д. на кінець 2 дня =9,600
3 День.
І.Д.Д=(5+ 9 + 10+ 6+ 8) / 5 = 7,600 ( І.Д.Д. на початок 3 дня)
9,600 - 7,600 = 2 пункти > 1 пунктів + зміни з акціями
К = (10:2+9+14+6+7)/9,600 = 4,271
І.Д.Д=(5 + 9 + 10 + 6+ 8) / 4,271 = 8,897( І.Д.Д. на кінець 3 дня)
4 День.
І.Д.Д=( 8 + 11+ 5+7 + 6) / 4,271 = 8,663 ( І.Д.Д. на початок 4 дня)
8,897- 8,663 = 0,234 пункти < 1 пункту , хоча зміни з акціями є
К не перераховуємо і І.Д.Д. на кінець 4 дня = 8,663
ВІДПОВІДЬ. І.Д.Д на кінець 1дня=10,000; 2дня=9,600; 3дня=8,897; 4дня=8,663
ЗАДАЧА. На кінець біржового дня індекс NIKKEI складає 48, 16 пунктів. Наступного дня ціни на акції компаній А,В,С, D, E складали 40,20,40, 50,80 відповідно. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії Е у співвідношенні 4:1, виплати по дивідендам акцій компанії А збільшились на 8 %, а виплати по дивідендам акцій компанії В зменшились на 28%, а 10% простих акцій компанії С були замінені на привілейованих і в кінці біржового дня ціни були відповідно 60, 80, 50, 40, 20. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії В у співвідношенні 2: 1, виплати по дивідендам акцій компанії D збільшились на 12%, а 35% привілейованих акцій компанії Е були замінені на прості і в кінці біржового дня ціни були відповідно 50, 40, 40, 50, 60. Наступного біржового дня компанія В стала банкрутом і в кінці біржового дня ціни були відповідно 25, 35, 50, 70 та 80 для компанії F. Розрахуйте біржовий індекс NIKKEI на кінець кожного біржового дня.
Індекс NIKKEI складає 48, 16 пунктів - будь які зміни індексу + зміни з акціями ( окрім банкрутства)
А В C D E
40 20 40 50 80
А В C D E
40 20 40 50 80
8%28%10%4:1
60 80 50 40 20
А В C D E
60 80 50 40 20
2:1 12% 35%
50 40 40 50 60
4. А В C D E F
50 40 40 50 60
0
25 0 35 50 70 80
РІШЕННЯ.
1 День.
І.N. = (40+20+40+50+80) / 5 = 46,00 (І.N. на початок і на кінець 1 дня)
2 День.
І.N. = (60+80+50+ 40+20) / 5 = 50,00 (І.N. на початок 2 дня)
46,00 – 50,00= 4,00 пунктів − зміни І.N. та зміни з акціями
К= (60+80+50+50+80:4) / 46,00 = 5,65
І.N. = (60+80+50+ 40+20) / 5,65 = 44,25 (І.N. на кінець 2 дня)
3 День.
І.N. = (50+40+40+50+60) / 5,65 = 42,48 (І.N. на початок 3 дня)
44,25 – 42,48= 1,77 пунктів − зміни І.N. та зміни з акціями
К= (60+80:2+50+50+60) / 44,25 = 5,88
І.N. = (50+40+40+50+60) / 5,88 = 40,82 (І.N. на кінець 3 дня)
4 День.
І.N. = (25+ 35+ 50+70+ 80) / 5,88 = 44,22 (І.N. на початок 4 дня)
40,82 – 44,22= 3,40 пунктів − зміни І.N. , але відсутні зміни з акціями ( банкрутство не є зміною з акціями)
К – не перераховуємо
І.N. на кінець 4 дня = 44,22
ВІДПОВІДЬ: І.N. на кінець 1дня= 46,00; 2дня=44,25; 3дня=40,82; 4дня=44,22.

Приложенные файлы

  • docx 25643372
    Размер файла: 73 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий