Щоденник 2013

МОЗ України
Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра ортопедичної стоматології

ЩОДЕННИК
З ВИРОБНИЧОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ З ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
студента 4-го курсу стоматологічного факультету
Прізвище_____________________________________________________________
Ім'я__________________________По-батькові______________________________
Курс__________________________Група__________________________________
Спеціальність: «Стоматологія»
Клінічна база__________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Час проходження практики:
З _______ 201_р. по__________ 201_р.

Викладач керівник: доц. Бульбук О.І., доц.Павлюк В.М.


Безпосередній керівник практики ______________________________________________
(П.І.П-б, підпис)
Головний лікар лікувального закладу___________________________________________
(П.І.П-б., підпис)
М.П.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
2013р.


Додаток 2

№№
з/п
Дата
Прізвище, ім’я, по-батькові, вік
I,
II
Скарги і анамнез захворювання
Дані об’єктивного обстеження,
зубна формула
Діагноз
Проведене лікування (що зроблено, етапи лікування)
УОП
Підписи керівників

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Перелік
практичних навиків та вмінь
на час проходження виробничої лікарської практики з ортопедичної стоматології
Перелік практичних навичок
Заплановано
Виконано
(кількість)
Оцінка в балах (заповнюється на кафедрі)

1
2
3
4

Кількість відпрацьованих днів
15

Допущений

Прийнято хворих:


Допущений

усього
45

-

з них первинних
10

-

повторних
35

-

Отримання анатомічних відбитків гіпсом
5Отримання повного анатомічного відбитку альгінатними масами
10Отримання повного анатомічного відбитку силіконовими масами
5Припасування індивідуальної ложки та отримання функціонального відбитку
2Зняття коронок
4Препарування зубів під різні види штучних коронок:
5-6- штамповану
2- пластмасову
1- суцільнолиту
1- комбіновану (металокерамічну, металопластмасову)
2Препарування зубів під вкладки або вініри
1Виготовлення куксової вкладки
1-2Виготовлення адгезивного мостоподібного протезу
1Визначення центрального співвідношення щелеп.
4Нормалізація оклюзії при захворюваннях тканин пародонту.
1Виготовлення тимчасової шини.
1Підготовка зубів під постійну шину.
1Перевірка конструкцій протезів:
- коронок
5-6- мостоподібного протезу
2- часткового знімного пластинкового протезу
1- дугового протезу
1- повного знімного протезу
2Фіксація незнімних конструкцій
2Корекція і накладання знімних видів протезів
1-2Перебазування та лагодження протезів
1Вироблено умовних одиниць праці
Санітарно-просвітницька робота:
- проведення бесід (реферат)
- випуск санітарних бюлетенів

1
1допущений

Сума балів
Інші види та форми ________________________________________________________________________ Безпосередній керівник практики ______________________________________________
(П.І.П-б, підпис)
Головний лікар лікувального закладу___________________________________________
(П.І.П-б., підпис)
М.П.

ХАРАКТЕРИСТИКА
студента__________________________________________________групи________курсу
(прізвище, ім’я, по-батькові)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Безпосередній керівник практики ______________________________________________
(П.І.П-б, підпис)
Головний лікар лікувального закладу___________________________________________
(П.І.П-б., підпис)
М.П.ТЕКСТОВИЙ ЗВІТ СТУДЕНТА
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Підпис студента _______________________________________________________

ПРИМІТКА. При написанні рецензії на щоденник слід відобразити такі показники:
Коротка характеристика бази (за думкою студента).
Оснащення та забезпечення бази інструментарієм і пломбувальними матеріалами.
Щоденне навантаження.
Взаємовідносини студента та співробітників базової лікувальної установи.
Відмітити, що нового студент засвоїв під час проходження виробничої лікарської практики.
Побажання та пропозиції щодо покращення проведення виробничої практики (думка студента).

РЕЦЕНЗІЯ НА ЩОДЕННИК
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Керівник практики від кафедри__________________________________________________
(П.І.П-б., підпис)
ПРИМІТКА. При написанні рецензії на щоденник слід відобразити такі показники: рівень теоретичної підготовки студента, оволодіння практичними навичками, дотримання основ етики та деонтології, ставлення студента до оволодіння новими практичними навичками, знання правил оформлення медичної документації та щоденника.


Оцінка за практику_____________________________________________________________
(прописом)
«______»_________________200____рік.
(день захисту практики)
Підпис керівника практики від кафедри____________________________________
(П.І.П-б., підпис)

15

Приложенные файлы

  • doc 25579272
    Размер файла: 71 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий