робочий щоденник 2013

Житомирський технологічний коледж

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

_________________________________________________________________
(вид і назва практики)

студента _________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Відділення економічне

Циклова комісія економіки. бухгалтерського обліку та фінансів

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво"

спеціальність______________________________________________________
(назва)
_________ курс, група _______________


Місце практики______________________________________________________

____________________________________________________________________

Час практики з "___"___________ 20___ р. по "___"___________ 20___ р.
Студент____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, організацію, установу

Печатка
підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року

________________ ____________________________________________________________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)


Вибув з підприємства, організації, установи

Печатка
Підприємства, організації, установи “____” ________________ 20___ року

________________ _____________________________________________________________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)
Календарний графік проходження практики

Дата
Зміст роботи
Тривалість роботи в годинах
Відмітки про виконання


·

Керівники практики:
від вищого навчального закладу _____________ ____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)


від підприємства, організації, установи ___________ _________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

Керівник практики від підприємства, організації, установи

______________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка
«______» __________________ 20 __ року

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики


Дата захисту звіту „____”_______________20____року

Оцінка: ____________ ____________________
(словами)

Керівник практики від вищого навчального закладу

______________ ________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

______________ ________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
13PAGE \* MERGEFORMAT14315Заголовок 1 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 25579267
    Размер файла: 73 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий