ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА 
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
 
 
Державний вищий навчальний заклад 
“Українська академія банківської справи Національного банку України” 
 
ЩОДЕННИК 
ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 
на базі.........

                                                                                                                                                                                  студента 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 
Факультет 
Кафедра 
освітньо-кваліфікаційний рівень 
напрям підготовки (спеціальність) 
 (назва) 
 курс, група 
 
Студент 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 
прибув на підприємство, організацію, установу 
“___” ______________ 20__ року
вибув з підприємства, організації, установи 
______________ 20__ року 

М.П. (підпис) (посада, прізвище та ініціали 
відповідальної особи) 
 
Керівник від академії:
доц., к.т.н. Калюжний Д.М.
(Підпис)
Керівник від підприємства:
Головний енергетик ДП “НЕК “Укренерго”                                    Сидоров П.П.
М.П.(Підпис)
 
 
                                                       Харків – 2006 
15

Приложенные файлы

  • doc 25579215
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий