84 Протоколу тимчасового доступу до речей і документів


ПРОТОКОЛ
тимчасового доступу до речей і документів
Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року
____________________________________________________________________
(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)
у період часу з «__» години «__» хвилин до «__» години «__» хвилин у приміщенні _____________________________________________________, розташованомуза адресою: ____________________________________________, керуючись ст.ст.103-107, ст.165 КПК України, у присутності ________________
(особа, яка зазначена в
____________________________________________________________________ ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів,
_____________________________________________________________________________________________
із зазначенням її прізвища, ім'я, побатькові, дати народження та місця мешкання)
за участі понятих, яким роз’яснені вимоги ч.3 ст.66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії:
____________________________________________________________________
(їх прізвище, ім'я, побатькові, дата народження та місце проживання, підпис)
________________________________________________________________________________________________________________________________________,
заздалегідь повідомивши учасникам цієї процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _______________
____________________________________________________________________
(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються ____________________________________________________________________
при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)
____________________________________________________________________,
на підставі ухвали слідчого судді _______________________________________
(назва місцевого суду, прізвище, ініціали слідчого судді)
від «__» _____________ 20__ року про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомився із _____________________________________________
(перелік речей та документів, до яких їх володільцем фактично надано
____________________________________________________________________
тимчасовий доступ)
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Перед початком цієї процесуальної дії _____________________________
(особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді,
___________________________________________________________________
суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів)
пред’явлено оригінал вищезазначеної ухвали суду, вручено її копію та роз’яснено, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При ознайомленні із змістом документів встановлено ________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(опис речей та документів)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(зазначення про вилучення речей та документів, якщо на це надано дозвіл в ухвалі суду, спосіб їх упакування для надійного збереження із засвідченням підписами понятих)
Володільцю залишено опис вилучених речей та документів,його копія додається до цього протоколу.
З протоколом ознайомлені: ______________________________________
____________________________________________________________________
(спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу, зауваження і доповнення з боку учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
У зв’язку з тим, що особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії __________________________________, відмовилася підписати протокол, їй надано право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання: ___________________________________________________________________
(пояснення, підпис)
____________________________________________________________________.
Факт надання (або відмови від надання) письмових пояснень особи щодо причин відмови підписати протокол засвідчується підписом її захисника (законного представника), а в разі його відсутності - понятих: ___________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
У зв’язку з тим, що особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, ознайомлення такої особи з протоколом здійснюється у присутності її захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою
___________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Володілець документів: _________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Поняті: _________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
_________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

Протокол склав:
____________________________________________________________________(слідчий,посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)
Додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів
від «__» _________ 20__ року
ОПИС
речей і документів, які були вилучені на підставі
ухвали слідчого судді, суду
Місто (сел.) ______________ «____» _________20__ року
____________________________________________________________________
(опис речей і документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді, суду, із зазначенням
____________________________________________________________________
їх індивідуальних ознак)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________(слідчий,посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

Приложенные файлы

  • docx 25368105
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий