Урок №60 (запитання до контролю знань)


8 клас. Запитання до контрольної  роботи «Злет  людського  духу  в літературі  доби   Відродження» (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, М. Сервантес)
1.  У перекладі з французької слово «Ренесанс» означає:2.  В якій з європейських країн вперше почалася доба Відродження?
3.  Що означає слово «гуманізм»?
4.  Як називається збірка віршів про кохання італійського поета доби Відродження Ф. Петрарки?
5.  Як звали героїню ліричних творів Ф. Петрарки?
6.  Закінчіть фразу.
«Найзнаменитішим  твором  доби  Відродження  стала  збірка  …
7.  Творчість якого поета цікавила Дж. Боккаччо в останні роки життя?
8.  Кого з поетів доби Відродження називали «батьком європейської новели»?
9.  Назвіть справжнє ім’я Дон Кіхота.
10.  Ким був Санчо Панса?
11.  Як Дон Кіхот назвав свого коня?
12.  Який вид комічного використовує М. Сервантес у своєму творі?
Середній рівень1.  Який  період  в історії  світової  культури  називають  добою  Відродження? 
2.  Які нові риси з’явилися у світогляді цієї доби порівняно з епохою Середньовіччя? 
3.  Хто такі гуманісти?
4.  Назвіть представників доби Відродження у галузі науки, літератури, мистецтва. 
5.  Якою уявляли гуманісти людину доби Відродження?
6.  Що таке сонет?
7.  Як називається збірка Дж. Боккаччо?
8.  Розкрийте поняття «вічний образ».
9.  Які провідні мотиви збірки «Книга пісень»?
10.  У чому полягають особливості створення образу Лаури у віршах Ф. Петрарки? 
11.  Яка риса переважала в характері Санчо Панси?
12.  Як можна назвати Дон Кіхота?
Достатній рівень (повні відповіді)
1.  Подумайте, як рух Відродження вплинув на розвиток світової культури.
2.  Схарактеризуйте сонет як літературний жанр
3.  Які нові риси з’явилися у поезії Ф. Петрарки порівняно з літературою Середньовіччя?
4.  Дайте портретну харатеристику Дон Кіхота5.  Що означає поняття «вічний образ»? Наведіть приклади цих образів у світовій літературі6.  Які риси новизни виявилися у творчості Дж. Боккаччо?
Високий рівень (10-12 речень)
 На перший погляд, роман М. Сервантеса «Дон Кіхот» весела книга. А французький письменник В. Гюґо писав, що «за сміхом Сервантеса криються сльози». Підтвердіть чи спростуйте цю думку.
 Опишіть літературного героя, що запам’ятався вам найбільше. Спробуйте використати художні засоби, характерні для творчої манери автора, котрий створив аналізований вами образ.

Приложенные файлы

  • docx 25368099
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий