МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ.8 кл.


МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ. УНТ. НАРОДНА ЛІРИКАБаладний вірш-пісню «Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?» було віднайдено в рукописній граматиці 1571 року, яку готував до друку видатний чеський учений і культурно-освітній діяч XVI ст. Ян Благослав (помер у 1571 р., не встигши здійснити задумане видання).
Текст твору Ян Благослав, як він сам засвідчив, записав від якогось Никодима, що прийшов до нього у Моравію із Венеції. Можливо, то був один із молодих українців, що в ті часи ходили до Італії по науку і, розбуджений нею, жадав добра і розквіту слов'янському Відродженню, слов'янським мовам. «Часті згадки в... наших розмовах бували... про прикмети чеської мови. Що нам обом,— писав Ян Благослав,— бувало жаль, так се те, що така благодатна мова... така запущена і занедбана».
Никодим подав Янові Благославу відомості про інші слов'янські мови, зокрема про українську, і продиктував вірш-пісню.
Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?На версі Дунаю три роти ту стою?Первша рота турецка,Друга рота татарска,Третя рота волоска.В турецькі-м роті шаблями шермую,В татарські-м роті стрілками стріляю,В волоскі-м роті Стефан-воєвода,В Стефанові роті дівониця плачет,І плачучи, повідат: «Стефане, Стефане, Стефан-воєвода! Альбо ме пуйми, альбо ме лиши!»А што ж ми речет Стефан-воєвода?«Красна дівонице, пуймил бих я тебе,Неровнай ми єси, лишил бих те, миленька ми єси».Што рекла дівонька: «Пусти мня, Стефане!Скочу я у Дунай, у Дунай глибокий.А хто мя доплинет, єго я буду».Ніхто не доплинул красну дівоньку,Доплинул дівоньку Стефан-воєводаІ узял дівоньку за білу ї ручку: {Варіант: за білую ручку - ВК}«Дівонько-душенько, миленька ми будеш».
ВІЄ ВІТЕР НА ДОЛИНУ Віє вітер на долину, Колише билину. Рід до роду листи пише Та на Україну. Пише листи розмаїті, Пише, розсилає Все на тую Україну, Де родину1 має. Ой роде ж мій, роде, Ой роде ж мій милий, Розійшовся по Вкраїні, Як туманець сивий. Туман сивий, туман синій, Піднімися вгору, З'їжджайтеся рід до роду На любу розмову. Ой брат сестри питається: «Ти, сестро, небого, Чи привикла ти там жити, Де ворогів2 много?» «Ой привикла, мій братику, Поміж ворогами, Як у полі криниченька Поміж дорогами. Що хто іде, а хто їде — Водиці нап'ється, А із мене, нещасної, Кто схоче – сміється. Нема ж цвіту білішого Над ті полуниці, Нема роду ріднішого, Як брат та сестриці. Нема ж роду ріднішого Над отця, над неньку. Нема ж цвіту білішого Та над ожиноньку, Нема в світі вірнішого Та над дружиноньку». 
1 Родина – тут: родичі. 2 Мається на увазі чоловікова сім’я.
Усі важливі вияви сімейного життя відтворювалися у родинно-побутових піснях. До таких належить і народна пісня «Віє вітер на долину». Уявляється мені вродлива молода жінка, яка схилилася над аркушем паперу. Вона щось пише, а сльози нестримно ллються з її очей. Вона б рада покинути все, щоб опинитися у любій стороні, серед милих її серцю людей, адже…..
Ой ясне сонце високо сходить,
А низенько заходить,
Чогось, братця, да чумацький отаман
По доріжечках ходить.
Ой да що він ходить
Да білі ручки ломить,
Й він словесно й говорить,
Ой що з-під гаю,
Та з-під темного лісу
Розбійники виїжджають,
Що найстарший превражий син розбійник
На сивому коні грає,
Ой що він грає, виграває,
Він до валки привертає:
«Ой здорові, превражії сини,
Ой здорові ночували!
Ой скажіть же, превражії сини,
Де ж ваш чумацький отаман?»
«Наш отаман сидить між возами,
Умивається сльозами,
Сидить між новими,
Умивається дрібними».
«Ой ви, хлопці, ви, добрі молодці,
Ой беріть же дрюки в руки
Та й бийте розбійників,
Та й бийте; не робійте!»
Хлопці встали, дрюки взяли
І побили розбійників
Сорок ще й чотири,
І побили, й пов’язали,
Й на нові вози поклали,
І повезли в город Полтаву,
І зробили собі славу,
Що сорок ще й чотири,
А десяти не побили.
ПИТАННЯ
1. Яка з пісень (балад) входить до найдавнішого запису (рукописної граматики чеського вченого Яна Благослава), тобтонайдавніша?
2. Назвіть дійових осіб пісні «Віє вітер на долину» і їхній статус, родинні зв’язки.
3. Кому присвячена пісня «Ой ясне сонечко високо ходить»?
4. Про що йдеться у пісні «Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш» (Яка її тема)?
5. Поясніть вислів із пісні «Віє вітер на долину»: «Чи привикла ти там жити, Де ворогів много?» Про яких ворогів ідеться?
6. Хто такі чумаки, чому так багато є чумацьких пісень?
7. Схарактеризуйте образ Дунаю в народній пісні «Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?»
8. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз пісні «Віє вітер на долину», визначивши роль діалогів, поетичного паралелізму.
9. Схарактеризуйте чумацького отамана й  чумаків за піснею «Ой ясне сонечко високо ходить».
10. Доведіть або спростуйте твердження про те, що пісня «Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?» належить до найдавніших.

Приложенные файлы

  • docx 25368087
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий