Опорний конспект до уроку 57


Опорний конспект до уроку 57: «Робота в термодинаміці. І закон термодинаміки».
Робота ідеального газу при ізобарному нагріванні газу є добутком тиску газу на зміну його об'єму: A=p(V2-V1)=m/µR(T1-T2)
Зміна внутрішньої енергії ΔU при переході її з одного стану в інший дорівнює сумі роботи зовнішніх сил А та кількості теплоти Q, переданої системі:
ΔU=Q+A
Якщо система сама виконує роботу над зовнішніми тілами, то перший закон термодинаміки можна сформулювати так: кількість теплоти Q, передана системі, витрачається на зміну її внутрішньої енергії ΔU і на здійснення системою роботи над зовнішніми силами А':
Q = ΔU +A'
Застосування першого закону термодинаміки для різних процесів у газі
Ізотермічний Ізохорний Ізобарний Адіабатичний
T=const
m=const V=const
m=const p=const
m=const Q=0
ΔT=0 ΔV=0 Δp=0 ΔU+A'=0
ΔU=0 A'=0 Q=ΔU+A' ΔU=-A'
Q=A' Q=ΔU ΔU=A
Коефіцієнтом корисної дії теплового двигуна називають відношення корисної роботи, виконаної двигуном, до кількості теплоти, отриманої від нагрівача: η=Aк/Q1 *100%
Оскільки Aк=Q1-Q2, то η=Q1-Q2/Q1*100% де Q1 — кількість теплоти, отримана від нагрівача; Q2 — кількість теплоти, передана холодильнику.
Максимально можливий ККД дорівнює: η=T1-T2/T1*100%=(1-T2/T1)*100%.
ККД сучасних теплових двигунів становить 40-50 %.
Серед явищ, які відбуваються навколо нас, є такі, що можуть проходити однаково в прямому і «зворотному» напрямі в часі. Такі явища називаються оборотними.
Явища, які можуть протікати лише в одному напрямку, нариваються необоротними.
Твердження про необоротність теплових процесів у природі дістало назву другого закону термодинаміки. Є різні формулювання цього закону. Одним з таких формулювань є формулювання Клаузіуса: неможливий процес, єдиним результатом якого є передача тепла від тіл, менш нагрітих, тілам, більш нагрітим.

Приложенные файлы

  • docx 25368081
    Размер файла: 27 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий