УРОК 46 (готуємось до к.р..)


8 клас. Зарубіжна література. Урок 46.
Готуємось до контрольної роботи з теми «Література Середньовіччя»
Початковий рівень1.   Рицарство виділилося зі стану:
а)   купців;
б)   феодалів;
в)   служителів культу.
2.   Яку  назву  має  комплекс  моральних  та  етичних  правил  для  рицарства?  
3.   Як називалася рицарська поезія?
4.   В якій області Франції виникла рицарська поезія?
5.   Якою була головна тема рицарської поезії?
6.   З  іменем  якого  поета  пов’язана  поетична  легенда  про  кохання  до  Прекрасної Дами?
7.   Яку мету переслідував Ганелон, вдавшись на зраду?
8.   В основі «Пісні про Роланда» лежить:
а)   історичний факт;
б)   легенда;
в)   історичний переказ.
9.   Назвіть першу книгу Данте.
10.  Як  називається  строфа,  що  нею  написана  «Божественна  комедія»?  
11.  Яке  число  стало  символічним  у поемі  Данте  «Божественна  комедія»?
12.  Скільки віршів у  поемі Данте? Середній рівень1.   Які провідні теми рицарської поезії?
2.   Назвіть  найбільш  популярні  форми  провансальської  лірики.  
3.   Вкажіть автора цих рядків та назву вірша:
Мені під час травневих днів 
Приємний щебіт віддалік, 
Зринає в пам’яті без слів 
Моє кохання віддалік.
4.   Які особливості втілення ідеалів рицарства в   сирвенті Бертрана де Борна «Люблю 
травневий  світлий  час…»?  
5.   Хто з  провансальських поетів своїми віршами намагався порушити спокій?
6.   Назвіть  характерні  риси  лірики  вагантів.  
7.   Кому з  античних богів поклонялися ваганти?
8.   Яка риса вдачі Роланда завадила йому перемогти маврів?
9.   Хто є  антиподом Роланда і  Карла в   «Пісні про Роланда»?
10.  Які  відбитки  античного  світогляду  є  в   «Пісні  про  Роланда»?  
11.  Назвіть основні твори Данте.
12.  Кого  із  середньовічних  поетів  називали  «останнім  поетом  Середньовіччя  і  першим поетом нового часу»?
Достатній рівень1.   Назвіть основні правила рицарського «кодексу честі».
2.   Схарактеризуйте основні ознаки творів героїчного епосу.
3.   Визначте елементи композиції «Пісні про Роланда».
4.   З якою метою герой поеми «Божественна комедія» Данте здійснює подорож потойбічним світом?
5.   Розкажіть,  що  символізують  образи  звірів,  які  перешкоджають  Данте  вийти з   лісу?
6.   Розкрийте роль алегорії в   поемі «Божественна комедія» Данте.
Високий рівень1.   Схарактеризуйте образ Роланда як головного героя героїчного епосу.
2.   Розкажіть про особливості поетики «Пісні про Роланда» як твору героїчного епосу.
3.   Визначте проблематику поеми «Божественна комедія» Данте.
4.   Схарактеризуйте  образ  головного  героя  поеми  «Божественна  комедія»  Данте.
5.   Розкажіть про особливості віршового розміру в  «Божественній комедії».
6.   Подумайте,  чому  «Божественну  комедію»  вчені  вважають  твором  Передвідродження.

Приложенные файлы

  • docx 25368038
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий