Вимоги до уроку

Вимоги до успішного уроку (О.О. В’ялов)
 
МЕТА уроку не тільки сформульована і донесена до учнів, а й орієнтована на РОЗВИТОК і ВИХОВАННЯ учня безпосередньо на уроці. Відтак – урок орієнтований на розвиток і виховання ОСОБИСТОСТІ з притаманними їй властивостями – мисленням, мовленням, цілеспрямованістю, самостійністю.
1. Мета = розвиток + виховання
 
 

Навчання не має за мету надання учневі певного обсягу інформації, а, передусім, розвиток і виховання учня як особистістості в процесі переробки, усвідомлення і застосування інформації. Тобто інформація є не кінцевим, а стартовим аспектом уроку
2. Інформація = старт, а не фініш
 

Розвиток мислення в процесі переробки, усвідомлення і застосування інформації спрямований на формування спроможності учнів виконувати операції
1)     порівняння
2)     класифікації
3)     узагальнення
4)     систематизації
5)     аналізування
6)      синтезування
7)     інтерпретування (тлумачення, пояснення значення невідомих слів, понять, термінів)
8)     трансформування (перенесення досвіду з однієї галузі життя, навчання до іншої)
9)     індукції / дедукції
 
3. Мисленеві операції
 

Головними стають не самі по собі  „знання” (як набір тих чи інших фактів), а вироблення і вдосконалення прийомів (алгоритмів) самостійної навчальної діяльності учнів таких, як:
1)     робота з текстом (підручником  та іншими джерелами інформації)
2)     написання письмових робіт (творів, критичних статей, рефератів, конспектів тощо)
3)     робота з довідковою літературою (особливо задля формування понять, інтерпретації незнайомих термінів)
4)     виконання власних досліджень, експериментів, пошукової роботи
5)     робота з самоконтролю та самокорегування (самоперевірка, робота над помилками)
6)     оцінювальна діяльність (розробка адекватних критеріїв оцінки процесу або результату діяльності, самооцінювання, самоаналіз)
7)     робота з цілепокладання та планування власної діяльності
8)     виховання самовідповідальності за  власні дії та їх результати
 
4. Алгоритми самонавчання
 

Мотивація учнів на учіння відбувається не через примус і загрози покарання, а через створення навчальної проблеми („пізнавального конфлікту”). Урок, що не містить подібної „проблеми” (або ж „конфлікту”) не є ефективним з позицій навчання, оскільки освіта не може набуватися штучно, в неприродний спосіб
5. Мотивація через навчальну проблему

 
 


Приложенные файлы

  • doc 25368028
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий