Питання до іспиту 1 сем


Питання до іспиту
з дисциплін
«Обчислювальна техніка та програмування» та
«Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови»

Логічний принцип пристрою комп’ютера.
Принципи побудови комп’ютерів.
Архітектура та структура комп’ютера.
Основні блоки комп’ютера.
Представлення інформації в комп’ютері. Одиниці виміру інформації.
Представлення інформації в комп’ютері. Системи обчислення.
Двійкова система обчислення. Її зв'язок з іншими системами обчислень.
Перехід від однієї системи обчислення до іншої.
Класифікація програмного забезпечення.
Системне та застосовне програмне забезпечення.
Операційні системи. Призначення.
Операційні системи. Функції.
Концепції ОС.
Приклади реалізації різних способів організації зберігання файлів на основі сучасних ОС. FAT/ NTFS.
Неперервна організація зберігання файлів.
Організація зберігання файлів у вигляді зв’язаного списку індексів.
Організація зберігання файлів у вигляді зв’язаного списку кластерів.
Організація файлової системи FAT.
Організація файлової системи NTFS.
Поняття файлової системи.
Організація зберігання даних на фізичних носіях.
Логічна та фізична організація файлів.
Поняття файлу як одиниці файлової системи.
Архіватори як засіб підвищення ефективності використання дискового простору.
Архівація. Програма WinRar.
Архівація. Основні види стиснення.
Архівація. Основні методи стиснення. Приклади.
Способи стиснення інформації, що застосовуються в сучасних програмах-архіваторах.
Система MathCad та її застосування для розв’язання інженерно-технічних задач.
Текстовий процесор Word. Форматування символів.
Текстовий процесор Word. Форматування абзаців.
Текстовий процесор Word. Робота з таблицями.
Текстовий процесор Word. Поняття блоку.
Текстовий процесор Word. Робота з редактором формул.
Текстовий процесор Word. Нумеровані та марковані списки.
Табличний процесор MS Excel. Основні поняття.
Табличний процесор MS Excel. Відносні та абсолютні посилання.
Табличний процесор MS Excel. Поняття адресації.
Табличний процесор MS Excel. Вбудовані функції та формули користувача.
Табличний процесор MS Excel. Робота з графіками та діаграмами.

Алгоритм та основні поняття алгоритмізації.
Властивості алгоритмів.
Способи подання алгоритмів.
Базові алгоритмічні структури.
Типи алгоритмів.
Базові поняття мови програмування С.
Алфавіт, лексеми, коментарі мови С.
Базові поняття мови програмування С. Ідентифікатори. Ключові слова. Константи.
Структура програми в мові С.
Призначення препроцесорних директив.
Застосування коментарів для підвищення наочності представлення програми.
Поняття форматованого введення та виведення в мові програмування С.
Види форматів введення та виведення.
Оператор введення в мові С.
Оператор виведення інформації в мові С.
Типи даних в мові С.
Математичні функції в мові С.
Операції присвоєння в мові С.
Умовний оператор в мові С.
Оператор switch в мові С.
Організація розгалужених обчислювальних процесів в мові С.
Циклічні конструкції в мові С.
Цикли за умовою в мові С.
Параметричний цикл в мові С.
Вкладені циклічні конструкції.
Лінійні обчислювальні процеси.
Розгалужені обчислювальні процеси.
Циклічні обчислювальні процеси.
Складені структури даних - масиви. Види. Опис.
Складені структури даних - масиви. Типові задачі обробки.
Функції. Приклади застосування.
Функції. Формальні та фактичні параметри. Способи передачі.


Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 25368008
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий