п.3,4 до теми Облік розрахунків в іноземній вал..

Таблиця 2
Кореспонденція рахунків із обліку імпорту основних засобів
Дата
Зміст операції
Дт
Кт
Сума, грн.

27.03
1) Перераховано митному органу ввізне мито і плату за митне оформлення (107100 грн. + 1400,00 грн.)
377
311
108500

27.03
2) Сплачено ПДВ щодо імпортних ОФ (1071000 грн. + + 107100 грн.) х 20%'
377
644
311
377
235620

27.03
3) Суму ПДВ, сплачену на митниці, включено до складу податкового кредиту (виходячи з митної вартості)
641/ ПДВ
644
235620

27.03
4) Оприбутковано обладнання, отримане від нерезидента (11,90 грн./ х 90000)
152
632
90000 1071000

27.03
5) Суму сплачених митних платежів віднесено на збільшення первісної вартості основних засобів
152
377
108500

31.03
6) На кінець звітного кварталу відображено курсову різницю) щодо кредиторської заборгованості ((11,80 грн./-- 11,90 грн./) х Є 90000,00)
632
744
9000

07.04
7) Об'єкт 03 уведено в експлуатацію за первісною вартістю (1071000 грн. + + 108500 грн.)
104
152
1179500

14.04
8) Перераховано банку гривні на купівлю 90000,00 євро за комерційним курсом 11,75грн./
(11,75 грн./х 90000,00 +1500,00 грн.)
333
311
1059000

14.04
9) Відображено витрати на сплату комісійної винагороди
685 92
333 685
1500

14.04
10) Зараховано на валютний рахунок підприємства іноземну валюту (90000,00 євро за курсу НБУ 11,70 грн./)(11,70грн./х 90000,00)
312
333
90000 1053000

14.04
11) Відображено різницю між комерційним курсом купівлі іноземної валюти і курсом НБУ на дату купівлі ((11,75 грн./ -11,70 грн./) х 90000,00)
949
333
4500

14.04
12) Перераховано оплату нерезиденту на погашення заборгованості за поставлене виробниче обладнання
(11,78 грн./ х 90000,00)
632
312
90000 1060200

15.04
13) Відображено курсову різницю стосовно валюти, що виникла під час перерахування оплати постачальнику ((7,81 грн./- 7,75 грн./) х 90000,00)
312
744
7200

15.04
14) Відображено курсову різницю на суму погашеної заборгованості нерезиденту ((7,81 грн./ - 7,86 грн./) х
х 90000,00)
632
744
1800


Приклад. Підприємство за зовнішньоекономічним договором купує виробниче обладнання загальною вартістю 90000 євро.
Умови договору передбачають попередню оплату ввезеного обладнання.
27.03.2013 р. підприємство через уповноважений банк придбало іноземну валюту в сумі 90000 євро за комерційним курсом 11,93 грн. за 1 євро (курс НБУ на цю дату - 11,90 грн. за 1 євро).
Офіційний курс НБУ на 31.03.2013 р. – 11,80 грн. за 1 євро. Попередню оплату в іноземній валюті в сумі 90000 євро перераховано нерезиденту 04.04.2013 р. (курс НБУ на цю дату становив 11,75 грн. за 1 євро).
На митну територію України обладнання ввезено 14.04.2013 р. (офіційний курс НБУ - 11,70 грн. за 1 євро). Під час ввезення сплачено мито в сумі 105300 грн., плату за митне оформлення поза місцем розташування митного органу в сумі 1400 грн. та ПДВ - 231660 грн. 21.04.2013р. виробниче обладнання введено в експлуатацію.
Таблиця 3
Кореспонденція рахунків із обліку імпорту основних засобів за умови передоплати
Дата
Зміст операції
Дт
Кт
Сума, грн.

27.03
1) Перераховано банку гривні на купівлю 90000,00 євро за комерційним курсом 11,93 грн. за 1 євро (11,93 грн./ х 90000 + 1500,00 грн.)
333
311
1075182

27.03
2) Відображено витрати на сплату комісійної винагороди
685
92
333
685
1500

27.03
3) Зараховано на валютний рахунок підприємства іноземну валюту (90000 євро при курсі НБУ 11,90 грн. за 1 євро) (11,90 грн./ х 90000)
312
333
90000
1071000

27.03
4) Відображено курсову різницю між комерційним курсом купівлі іноземної валюти і курсом НБУ на дату купівлі *(( 11,93 грн./ -711,90 грн./)х 90000)
949

·333
2700

31.03
5) На кінець звітного кварталу відображено курсову різницю щодо валюти ((11,90 грн./ -11,80 грн./)х 90000,00)
974
312
9000

04.04
6) Проведено передоплату нерезиденту за основні засоби (11,75 грн./х 90000,00)
371
312
90000
1057500

04.04
7) Відображено курсову різницю при перерахуванні передоплати нерезиденту ((11,80 грн./ - 11,75 грн./) х х 90000,00)
974
312
4500

14.04
8) Перераховано митному органу суми ввізного мита і плати за митне оформлення (105300 грн. + 1400,00 грн.)
377
311
106700

14.04
9) Сплачено ПДВ щодо імпортних основних засобів (1053000 грн. + 105300 грн.) х 20 %
377
644
311
377
231660

14.04
10) Оприбутковано основні засоби за валютним курсом на дату сплати авансу (11,75 грн./х 90000,00)
152
632
90000
1057500

14.04
11) Суми сплачених митних платежів віднесено на збільшення первісної вартості основних засобів
152
377
106700

14.04
12) Відображено суму Податкового кредиту виходячи з митної вартості основних засобів
641/
пдв
644
231660

14.04
13) Відображено залік заборгованостей
632
371
1057500

21.04
14)Уведено в експлуатацію основні засоби за первісною вартістю
(1057500 грн. + 106700 грн.)
104
152
1164200


4. Облік імпорту послуг

Витрати по «імпортним» послугам, отриманих від нерезидента, формуються з урахуванням вимог П (С) БО 21 та ПКУ. Тобто при перерахунку по них в гривні валютної складової важливе значення має, яка з подій була першою - отримання послуг від нерезидента або перерахування за них передоплати нерезиденту (залежно від цього при перерахунку використовується курс НБУ на дату події , яка відбулася першою).
Під об'єкт оподаткування ПДВ підпадають тільки ті нерезидентські послуги, місце поставки яких розташоване на митній території України.

Приклад. Підприємство уклало з нерезидентом (який не має на території України постійного представництва) договір про надання послуг з ремонту об'єкта нерухомості (офісу), розташованого на митній території України. Згідно з укладеним договором нерезидентом були надані послуги на суму 5000 (у лютому підписаний акт прийому-передачі наданих послуг, розрахунки з нерезидентом проведені в березні):
Дата
Курс НБУ
Операції

19.02.2013 р.
10,672254 грн. /
Отримано послуги від нерезидента, підписаний акт прийому-передачі послуг на суму 5000

15.03.2013 р.
10,340544 грн. /
Оплачено послуги нерезидента


Таблиця 3
Імпорт послуг (перша подія - отримання послуг від нерезидента)
Дата
Зміст операції
Дт
Кт
Сума, грн.

19.02
Отримано послуги від нерезидента, підписаний акт прийому-передачі послуг
92
632
5000
53361,27

19.02
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ з послуг нерезидента[( 5000 х 10,672254 грн. / ) х 20%]
643
641
10672,25

15.03
Перераховано нерезиденту плата за послуги
632
311
5000
51702,72


На дату розрахунків відображена курсова різниця з монетарної(грошовій) заборгованості перед нерезидентом[ 5000 х (10,340544 грн. / -10,672254 грн. / )]
632
714
1658,55

березень 2013р.

Відображено податковий кредит з ПДВ з послуг нерезидента (у розмірі податкових зобов'язань, нарахованих у попередньому періоді)
641
644
10672,25


Відображено закриття розрахунків з ПДВ
644
643
10672,2515

Приложенные файлы

  • doc 25367995
    Размер файла: 88 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий