Задачи до теми 4

Задачі до теми 4

Задача 1

У галузі функціонує 1000 фірм. Граничні витрати у кожної фірми за місяць становлять відповідно при рівні виробництва 5 одиниць товару – 2 гривні, 6 одиниць товару – 3 гривні, 7 одиниць – 5 гривень. Яким буде обсяг випуску продукції за місяць, коли ринкова ціна товару становитиме 3 гривні?

Задача 2
Визначте двома способами (за сукупним та граничним підходом) оптимальний обсяг виробництва для фірми – досконалого конкурента, якщо ринкова ціна становить 130 грн., а сукупні витрати фірми наведені у таблиці.
Який прибуток отримає фірма, обравши цей обсяг виробництва?

Обсяг виробництва, тис. шт.
0
1
2
3
4
5
6
7

Сукупні витрати, тис. грн.
40
70
110
170
260
390
570
810


Задача 3
Визначте двома способами (за сукупним та граничним підходом) оптимальний обсяг виробництва та прибуток фірми – досконалого конкурента, якщо Р = 60 грн., а сукупні витрати фірми наведені у таблиці.

Обсяг виробництва, тис. шт.
0
1
2
3
4
5
6

Сукупні витрати, тис. грн.
30
60
80
120
180
260
360


Задача 4

Q
TR
TC

20
21
22
23
24
25
26
600
630
660
690
720
750
780
400
420
445
475
525
575
665


Наведені в таблиці дані дають характеристику виробничої діяльності фірми. Який рівень випуску продукції буде відповідати максимізації прибутку фірми?

Задача 5

Нижче представлена функція загальних витрат конкурентної фірми в короткостроковому періоді:
Випуск продукції (в од.)
0
1
2
3
4
5

Загальні витрати (в грн.)
10
12
16
22
30
40

а) Який обсяг випуску продукції вибере фірма, якщо ринкова ціна товару складатиме: 3; 5; 7; 9 грн.?
б) Який прибуток одержить фірма, якщо ринкова ціна товару складатиме: 3; 5; 7; 9 грн.?
в) Якщо галузь складатиметься з 1000 фірм і кожна з них має таку ж функцію витрат, як наведено вище, то функція ринкової пропозиції буде виглядати таким чином:
Ціна (в грн.)
3
5
7
9

Обсяг пропозиції (в од.)
-
-
-
-

г) Якщо функція ринкового попиту виглядатиме так, як наведено нижче, то яка буде рівноважна ціна продукту?
Ціна (в грн.)
3
5
7
9

Обсяг попиту (в од.)
3000
2000
1500
1000

д) Яка величина обсягу випуску продукції кожної фірми?
е) Який прибуток може одержати кожна фірма?
є) Що буде робити фірма у довгостроковому періоді: входити в галузь чи виходити з неї?

Задача 6
Ціна, витрати

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·


0 Q


На малюнку зображені криві витрат фірми, що діє в умовах конкурентної фірми.
а) Покажіть на графіку рівень випуску, при якому прибуток фірми максимальний.
б) Позначте на графіку площину, що представляє обсяг прибутку при даних рівнях ціни та випуску.
в) Припустимо, що ця галузь знаходиться в рівновазі. Яка це буде рівновага: короткострокова чи довгострокова?
г) Як може вплинути на дану фірму зменшення ринкового попиту на товари, що виробляються галуззю?

Задача 7
Використайте дану таблицю попиту для визначення валового та граничного доходу для кожного можливого обсягу продажу.
Ціна продукту, тис.грн.
Потрібна кількість
TR, тис.грн.
MR, тис.грн.

8
08
18
28
38
48
5а) Що можна сказати про характер ринку, на якому ця фірма діє? Поясніть.
б) Покажіть графічно криві попиту і граничного доходу для цієї фірми. Чому вони співпадають?
Задача 8
На малюнку зображені криві витрат фірми, що працює в умовах досконалої конкуренції.
а) В якому періоді зображена фірма?
б) При якій ціні товару фірма повинна закрити виробництво?
в) При якій ціні товару фірма отримувала б тільки нормальний прибуток?
г) Чому дорівнюють загальні постійні витрати при ціні товару, яка забезпечує фірмі нормальний прибуток?
д) В якому діапазоні цін фірма буде продовжувати виробництво зі збитками?
е) Покажіть на графіку криву пропозиції для фірми?
є) При яких цінах товару фірма могла б отримувати економічний прибуток у короткостроковому періоді?


Задача 9
Заповніть таблицю за двох значень ціни на продукцію 8 та 10:
Q
R
AR
MR
TC
FC
VC
ATC
AVC
AFC
MC

0
13


1

13

2

7

3

4

4

2

5

1

6

2

7

7

8

12

9

17


За яких обсягів виробництва фірма максимізує прибуток або мінімізує збитки?
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 25367990
    Размер файла: 88 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий