Тести до теми №4


І ВАРІАНТ
Основним принципом зберігання лікарських речовин є розташування їх у відповідності з:
А терміном придатності
В формою випуску препарату
С токсикологічними групами
Д вимогами виробника щодо підтримки відповідної температури та вологості
Список А включає:
А отруйні речовини
В наркотичні речовини
С сильнодіючі речовини
Д отруйні та наркотичні речовини
Е всі перераховані речовини
На внутрішній стороні дверцят сейфа або залізного шафи, де зберігають отруйні та наркотичні речовини, повинно бути все перераховане, крім:
А напис «А »
В перелік отруйних і наркотичних засобів
С зазначення терміну придатності засобів
Д зазначення вищих разових добових доз
Е зазначення добових доз препаратів.
4.Чи допускається зберігання сильнодіючих лікарських засобів вокремій дерев'яній шафі:
А допускається
В допускається тільки при наявності замка
С не допускається
Д повинні зберігатись тільки в металевій шафі.
Ключі від шаф А і Б повинні знаходитися у:
А. завідувача відділенням
В. старшої медичної сестри
С. лікуючого лікаря та старшої медичної сестри
Д. сестри-господарки відділення
Е. завідувача відділенням та старшої медичної сестри.
Назвіть форму температурного листка:
А. 001/о
В. 003/о
С. 004/о
Д. 003-1/о
Е. 003-4/о
Назвіть форму листка руху хворих і ліжкового фонду стаціонару:
А. 001/о
В. 003/0
С. 004/о
Д. 007/о
Е. 112/о
Назвіть форму статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів:
А. 025-1/о
В. 025-2/о
С. 003-1/о
Д. 003-4/о
Е. 112-1/о
Настої і відвари зберігаються у холодильнику:
А. 1 добу
В. до 3-х діб
С. до 5-ти діб
Д. В холодильнику можуть зберігатись тривалий час
Е. до 10-ти діб.
Стерильні розчини у флаконах зберігаються у холодильнику:
А. 1 добу
В. до 3-х діб
С. до 5-ти діб
Д. В холодильнику можуть зберігатись тривалий час
Е. до 10-ти діб.
ІІ ВАРІАНТ
Виділяють наступні списки лікарських речовин, крім:
А. Список А
В Список В
С Список С
Д Загальний список.
Список В включає:
А отруйні речовини
В наркотичні речовини
С сильнодіючі речовини
Д отруйні та наркотичні речовини
Е всі перераховані речовини
Чи допускається зберігання наркотичних лікарських засобів в окремій дерев'яній шафі:
А допускається
В допускається тільки при наявності замка
С не допускається
Д повинні зберігатись тільки в металевій шафі із замком.
4.Відповідальними за зберігання і видачу хворим отруйних, наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів є:
А. завідувач відділенням
В. старша медична сестра
С. лікуючий лікар та старша медична сестра
Д. завідувач відділенням та старша медична сестра.
5. Особливості зберігання лікарських речовин для новонароджених дітей та дітей першого року життя все перераховане, крім:
А. повинні бути забезпечені спеціальними ящиками з матеріалу, який легко піддається дезобробці
В. додатково укладають в стерильну упаковку
С. перевірка стану лікарських речовин та термін їх придатності проводиться кожен день
Д. всі розчини для внутрішнього застосування повинні бути стерильними.
6.Назвіть форму медичної картки стаціонарного хворого:
А. 003/о
В. 063/у
С. 003/с
Д. 030/о
Е. 112/у.
7.Назвіть форму журналу обліку процедур:
А. 003/о
В. 063/у
С. 029/о
Д. 030/о
Е. 112/у.
Назвіть форму листка лікарських призначень:
А. 003/о
В. 003-2/о
С. 003-4/о
Д. 003-1/у
Е. 001/о.
Мікстури зберігаються у холодильнику:
А. 1 добу
В. до 3-х діб
С. до 5-ти діб
Д. В холодильнику можуть зберігатись тривалий час
Е. до 10-ти діб.
Розчини антибіотиків для ін’єкцій зберігаються у холодильнику:
А. 1 добу
В. до 3-х діб
С. до 5-ти діб
Д. В холодильнику можуть зберігатись тривалий час
Е. до 10-ти діб.
ІІІ ВАРІАНТ
Мікстури зберігаються у холодильнику:
А. 1 добу
В. до 3-х діб
С. до 5-ти діб
Д. В холодильнику можуть зберігатись тривалий час
Е. до 10-ти діб.
Стерильні розчини у флаконах зберігаються у холодильнику:
А. 1 добу
В. до 3-х діб
С. до 5-ти діб
Д. В холодильнику можуть зберігатись тривалий час
Е. до 10-ти діб.
3. Назвіть форму журналу обліку процедур:
А. 003/о
В. 063/у
С. 029/о
Д. 030/о
Е. 112/у.
Назвіть форму температурного листка:
А. 001/о
В. 003/0
С. 004/о
Д. 003-1/о
Е. 003-4/о
5. Назвіть форму направлення на консультацію в діагностичні кабінети, в лабораторії та результати обстежень:
А. 025-1/о
В. 028-1/о
С. 003-1/о
Д. 003-4/о
Е. 112-1/о
6. Вибірка призначень із медичних карток проводиться постовою медсестрою в такі терміни:
А щоденно 1 раз на добу
В щоденно 2 рази на добу
С через день
Д 1 раз в 3 дні
Е 1 раз на тиждень
7. Вкажить місце зберігання сильнодіючих ліків:
А у сейфі для збереження ліків групи А
В у сейфі для збереження ліків групи В
С у сейфі на посту медичної сестри
Д у процедурному кабінеті
8. Чи допускається зберігання наркотичних лікарських засобів в окремій дерев'яній шафі:
А допускається
В допускається тільки при наявності замка
С не допускається
Д матеріал шафи не має значення
9. Ключі від шаф А і Б повинні знаходитися у:
А. завідувача відділенням
В. старшої медичної сестри
С. лікуючого лікаря та старшої медичної сестри
Д. сестри-господарки відділення
Е. завідувача відділенням та старшої медичної сестри.
10. Особливості зберігання лікарських речовин для новонароджених дітей та дітей першого року життя все перераховане, крім:
А. повинні бути забезпечені спеціальними ящиками з матеріалу, який легко піддається дезобробці
В. додатково укладають в стерильну упаковку
С. перевірка стану лікарських речовин та термін їх придатності проводиться кожен день
Д. всі розчини для внутрішнього застосування повинні бути стерильними.
ІV ВАРІАНТ
1. Список А включає:
А отруйні речовини
В наркотичні речовини
С сильнодіючі речовини
Д отруйні та наркотичні речовини
Е всі перераховані речовини
2. Відповідальними за зберігання і видачу хворим отруйних, наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів є:
А. завідувач відділенням
В. старша медична сестра
С. лікуючий лікар та старша медична сестра
Д. завідувач відділенням та старша медична сестра.
3. Основним принципом зберігання лікарських речовин є розташування їх у відповідності з:
А терміном придатності
В формою випуску препарату
С токсикологічними групами
Д вимогами виробника щодо підтримки відповідної температури та вологості
4. Очні краплі зберігаються в холодильнику:
А. 1 добу
В. до 3-х діб
С. до 5-ти діб
Д. В холодильнику можуть зберігатись тривалий час
Е. до 10-ти діб.
5. Стежити за терміном зберігання ліків повинні:
А. лікуючий лікар
В. завідуючий відділенням
С. старша медична сестра відділення
Д. медична сестра відділення
Е. сестра-господарка
6. Обліку кількості використаних і невикористаних наркотичних ті сильнодіючих засобів включає все перераховане, крім:
А. на посту ведеться книга обліку цих речовин
В книга повинна бути прошнурованою та пронумерованою
С. книга скріплює печаткою лікувальної установи
Д. книгу підписує головний лікар
Е. книга зберігається 10 років
7. Назвіть форму статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів:
А. 025-1/о
В. 025-2/о
С. 003-1/о
Д. 003-4/о
Е. 112-1/о
8. Назвіть форму журналу обліку процедур:
А. 003/о
В. 063/у
С. 029/о
Д. 030/о
Е. 112/у.
Мікстури зберігаються у холодильнику:
А. 1 добу
В. до 3-х діб
С. до 5-ти діб
Д. В холодильнику можуть зберігатись тривалий час
Е. до 10-ти діб.
10. Список В включає:
А отруйні речовини
В наркотичні речовини
С сильнодіючі речовини
Д отруйні та наркотичні речовини Е всі перераховані речовини
Відповіді на тестові запитання до тему: Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету.Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті на посту. Виписування , облік та зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з діючим наказом.
І варіант ІІ варіант ІІІ варіант ІV варіант
1 С С С Д
2 Д С Е Д
3 С Д С С
4 В Д С В
5 Е С В Д
6 С А А Е
7 Д С В В
8 В С С С
9 В С Е С
10 Е А С С

Приложенные файлы

  • docx 25367989
    Размер файла: 26 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий