Задачі до теми 4

Задачі до теми 4. Електромагнітні і механічні коливання і хвилі.
Рівень “С”
Визначити період коливань тягарця масою 100 г на пружині жорсткістю 1000 Н/м.
Визначити період коливань тягарця масою 400 г на пружині жорсткістю 10 Н/м.
Визначити період коливань тягарця на нитці довжиною 0,1 м.
Визначити період коливань тягарця на нитці довжиною 40 см.
Визначити період коливань тягарця масою 200 г на пружині жорсткістю 20 Н/м.
Визначити період коливань тягарця на нитці довжиною 90 м.

Рівень “Д”
Знайдіть жорсткість пружини, якщо вантаж масою 400 г здійснює 10 коливань за 12 с.
Знайдіть масу тягарця, який на пружині жорсткістю 360 Н/м здійснює 50 коливань за 25 с.
Знайдіть довжину нитки, на якій тягарець здійснює 50 коливань за 36 с.
Знайдіть жорсткість пружини, якщо вантаж масою 200 г здійснює 100 коливань за 36 с.
Знайдіть масу тягарця, який на пружині жорсткістю 72 Н/м здійснює 30 коливань за 5 с.
Знайдіть довжину нитки, на якій вантаж здійснює 100 коливань за 1 хв. 12 с.

Рівень “В”
Коли до вертикальної пружини закріпили вантаж , то вона видовжилась на 1 см. Якої максимальної швидкості
набуде тягарець, якщо пружин розтягнути ще на 2 см і відпустити?
Коли до вертикальної пружини закріпили вантаж , то вона видовжилась на 0,4 см. На скільки ще потрібно розтягнути пружину,
щоб тягарець міг набути максимальної швидкості 10 м/с?
Кульку на нитці довжиною 1 м відхилили на кут 100 і відпустили. Якої максимальної швидкості набуде кулька?
На скільки градусів потрібно відхилити кульку, підвішену на нитці довжиною 50 см, щоб вона могла набути максимальної
швидкості 5 м/с?
Коли до вертикальної пружини закріпили вантаж , то вона видовжилась на 4 см. Якої максимальної швидкості
набуде тягарець, якщо пружин розтягнути ще на 3 см і відпустити?
На скільки градусів потрібно відхилити кульку, підвішену на нитці довжиною 90 см, щоб вона могла набути максимальної
швидкості 16 м/с?

Рівень “С”
Коливальний контур складається з котушки індуктивністю 2 мГн і плоского конденсатора ємністю 2 нФ. Визначити період і частоту коливань.
Коливальний контур складається з котушки індуктивністю 4 мГн і плоского конденсатора ємністю 1 нФ. Визначити період і частоту коливань.
Коливальний контур складається з котушки індуктивністю 16 мГн і плоского конденсатора ємністю 1 нФ. Визначити період і частоту коливань.
Коливальний контур складається з котушки індуктивністю 6 мГн і плоского конденсатора ємністю 6 нФ. Визначити період і частоту коливань.
Який діапазон частот коливань у контурі, якщо його індуктивність може змінюватись в межах від 0,1 мкГн до 10 мкГн, а ємність – в межах від 50 пФ до 5000 пФ.
Рівень “Д”
Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 400 пФ і котушки індуктивністю 10 мГн. Визначити амплітуду сили струму, якщо амплітуда напруги 500 В.
Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 40 пФ і котушки індуктивністю 1 мГн. Визначити амплітуду напруги , якщо амплітуда сили струму 1 А.
Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 100 нФ і котушки. Амплітуда сили струму 2 мА, амплітуда напруги 500 В. Визначте індуктивність котушки.
У коливальному контурі відбуваються вільні електромагнітні коливання з періодом 36 мкс. Індуктивність котушки контуру дорівнює 10 мГн. Яка ємність конденсатора?
Котушку якої індуктивності потрібно включити в коливальний контур, щоб при ємності конденсатора 0,2 нФ одержати частоту вільних коливань 5 МГц?
Коливальний контур складається з конденсатора і котушки індуктивністю 20 мГн. Визначити ємність конденсатора, якщо амплітуда сили струму10 мА, амплітуда напруги 100 В.

Рівень “В”
Коливальний контур складається з конденсатора і котушки індуктивністю 0,2Гн. Амплітуда сили струму 40 мА. Визначте енергію електричного поля конденсатора і енергію магнітного поля котушки в той момент, коли миттєве значення сили струму буде в 2 рази менше за амплітудне.
Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 1 мкФ і котушки . Амплітуда напруги 900 В. Визначте енергію електричного поля конденсатора і енергію магнітного поля котушки в той момент, коли миттєве значення напруги буде в 3 рази менше за амплітудне.
Коливальний контур складається з конденсатора і котушки індуктивністю 0,5 Гн, а амплітуда сили струму 50 мА. Визначте енергію електричного поля конденсатора і енергію магнітного поля котушки в той момент, коли миттєве значення сили струму буде в 4 рази менше за амплітудне.
Конденсатор, який має ємність 10 мкФ зарядили до напруги 400 В і приєднали до котушки. Після цього в контурі виникли затухаючі коливання. Яка кількість теплоти виділиться в контурі за час, протягом якого амплітуда напруги зменшиться в 2 рази.
В коливальному контурі, індуктивність якого 10 мГн а амплітуда сили струму 0,5 А, відбуваються затухаючі коливання. Яка кількість теплоти виділиться в контурі за час, протягом якого амплітуда сили струму зменшиться в 3 рази.
Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 100 нФ і котушки . Амплітуда напруги 90 В. Визначте енергію електричного поля конденсатора і енергію магнітного поля котушки в той момент, коли миттєве значення напруги буде в 13 EMBED Equation.3 1415 раз менше за амплітудне.

Якісні задачі
Як зміниться період коливань стальної кульки на нитці, якщо під нею поставити котушку, підключену до джерела струму?
Куди треба пересунути вантаж на стержні маятникового годинника, якщо годинник поспішає?
Космонавт взяв з собою на Місяць наручний механічний годинник і маятниковий годинник. Який годинник буде йти так само, як і на Землі?
Як зміниться хід маятникового годинника, якщо його винести з теплого приміщення на сильний мороз?
Як зміниться період коливань математичного маятника, якщо його перевезти з Києва на антарктичну полярну станцію?
Чи виникнуть коливання в коливальному контурі, якщо замінити конденсатор резистором?
Які перетворення енергії відбуваються в коливальному контурі під час вільних електромагнітних коливань?
Ємність конденсатора коливального контуру зменшили вдвічі. Як потрібно змінити індуктивність котушки, щоб частота коливань не змінилась?
Як зміниться період коливань в коливальному контурі, якщо в котушку внести залізне осердя?
Як зміниться частота коливань в коливальному контурі, якщо збільшити відстань між пластинами плоского конденсатора?
Яке значення має наявність активного опору в котушки в коливальному контурі?
Як вплине на вільні електромагнітні коливання в контурі збільшення активного опору котушки?
На що витрачається енергія під час вільних коливань в коливальному контурі?
Навіщо в коливальний контур іноді вмикають конденсатор змінної ємності?Приложенные файлы

  • doc 25367974
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий