Тести до теми №4

Тести до практичного заняття з теми: «Отруєння свинцем та тетраєтілсвинцем»

1. Який основний шлях надходження свинцю в організм на виробництві?
1. Органи травлення
2.+ Органи дихання
3. Шкіра
4. Органи травлення і шкіра
5. Все перераховані
2. В яких органах або тканинах свинець утворює найбільш стійке депо?
1. Печінці
2. Нирках
3. Центральній нервовій системі
4. Легенях
5.+ Кістковій тканини
3. Який основний механізм токсичної дії свинцю?
1. Утворення метгемоглобіну
2. Гемолітична отрута
3.+ Тіолова отрута
4. Гіпоксична отрута
5. Блокатор холінестерази
4. До кардинальних симптомів свинцевої інтоксикації відноситься:
1. Свинцева кайма по краю ясен
2. Блідість шкіри ("свинцевий колорит")
3. Підвищені показники регенерації еритроцитів
4. Підвищене виділення свинцю з сечою
5.+ Все перераховане
5. Які форми свинцевої інтоксикації зустрічаються на виробництві?
1. Гостра
2. Підгостра
3.+ Хронічна
4. Гостра і підгостра
5. Все перераховане
6. Порушення якого виду обміну ричовин найбілш характерне свинцевої інтоксикації?
1. Білкового
2.+ Порфіринового
3. Вуглеводного
4. Ліпідного
5. Мінерального
7. Який метаболіт виділяється з сечою при свинцевій інтоксикації?
1. Сечова кислота
2.+ Амінолевулінова кислота
3. Глюкуронова кислота
4. Фосфати
5. Сульфати
8. Який з проміжних продуктів синтезу гема виділяється з сечою при свинцевій інтоксикації?
1. Гліцин
2. Порфобіліноген
3.+ Копропорфірин
4. Протопорфірин
5. Уропорфірин
9. Які зміни показників клінічних аналізів крові найбільш характерні для свинцевої інтоксикації?
1. Ерітроцитоз
2. Лейкоцитоз
3. Ретикулоцитоз
4. Збільшення кількості базофільнозернистих еритроцитів
5.+ Ретикулоцитоз і збільшення базофільнозернистих еритроцитів
10. Які патологічні клітини еритроцитарного ряду найбільш часто зустрічаються при свинцевій інтоксикації?
1. Пойкілоцити
2. Мікроцити
3. Макроцити
4.+ Базофільнозернисті еритроцити
5. Нормобласти
11. Який вид анемії розвивається при свинцевій інтоксикації?
1. Апластична
2. Залізодефіцитна
3. Перниціозноподібна
4. Гемолітична
5.+ Сидероахристична
12. Які кліничні синдроми зустрічаються при свинцевій інтоксикації?
1. Астеновегетативний
2. Вегетативно-сенсорна поліневропатія
3. Шлунково-кишковий
4. Анемічний синдром
5.+ Все перераховане
13. Яке поєднання клінічних синдромів є характерним для свинцевої інтоксикації?
1.+ Інтенсивні болі в животі без певної локалізації, диспепсичні явища, відсутність випорожнення, підвищений АТ, брадикардія
2. Інтенсивні болі в животі, позитивні симптоми поразнення очеревини, диспепсичні явища, відсутність випорожнення, понижений АТ, тахікардія
3. Інтенсивні болі в животі, здебільшого в ділянці правого підребер'я з ірадіюванням в ділянку поперека і правої лопатки, диспепсичні явища, тахікардія, підвищення температури тіла
4. Інтенсивні болі в животі, здебільшого в ділянці лівого підребер'я з іррадіюванням в ліву клубову ділянку, диспепсичні і дизурічні явища
5. Раптовий "кінжальнаий" біль в животі, різко позитивні перітонеальні симптоми, колаптоідний стан
14. Які кліничні синдроми характерні для початкової форми хронічної свинцевої інтоксикації?
1. Астеновегетативний синдром
2. Токсична анемія
3. Вегетативно-сенсорна поліневропатія
4. Свинцева коліка
5.+ Підвищені показники регенерації червоної крові ретикулоцитоз, збільшена кількість базофільнозернистих еритроцитів
15. Застосування якого препарату є найбільш ефективним для видільної терапії при хронічній свинцевій інтоксикації?
1. Метиленовий синій
2. Тіосульфат натрію
3.+ Унітіол
4. Діпіроксим
5. Натрию йодид

15

Приложенные файлы

  • doc 25367971
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий